Page 1

42 000 ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Ročník: III. číslo 18/2013 Dátum vydania: 19. 9. 2013

Banská Bystrica

Tri roky poslancovania

Rozprávky v autobusoch

Zrušenie PKO

Extraliga kompletná

str. 2 S poslancom Danielom Karasom (SMER – SD) sme sa porozprávali o jeho doterajšej trojročnej činnosti poslanca za volebný obvod Fončorda.

str. 3 Cieľom kampane Bezpečne do školy s OVCE.sk je pripomenúť cestujúcim, najmä deťom, počas jazdy v MHD, ako bezpečne využívať internet a mobil.

str. 6 O zrušení banskobystrickej mestskej príspevkovej organizácie Parku kultúry a  oddychu (PKO) opätovne rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva.

str. 12 V kompletnom desaťčlennom zložení odštartoval oficiálne v nedeľu 15. septembra nový ročník hokejovej extraligy.

Hasiči si merali sily Uctiť si pamiatku hasičov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, i zasúťažiť si, prišli 5. septembra príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Banskobystrického kraja, ale i zbory zo zahraničia, na banskobystrické Námestie slobody. A to v rámci 16. ročníka Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. „Organizátori si chcú touto spomienkou na hasičov, ktorí zahynuli pri výkone svojej práce, uctiť ich pamiatku, ale takisto hasiči ako súťaživý národ absolvujú súťaž vo vyslobodzovaní. Tejto sa zúčastňuje osem družstiev z HaZZ Banskobystrického kraja, každé okresné riaditeľstvo (OR) vyslalo jedno družstvo. Zároveň tu máme aj medzinárodnú účasť,“ povedal hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Erik Piater. Ako dodal, tú zastupujú kolegovia z Maďarska a Českej republiky.

Rôzne úlohy

Pre hasičov bola pripravená simulácia dopravnej nehody, ktorú vopred nevideli. Po odštartovaní prišli k nehode, pri ktorej bola jedna zranená osoba a museli ju v časovom intervale 15 minút vyslobodiť, poskytnúť

jej prvú predlekársku pomoc a odovzdať na určené miesto. „Pokiaľ to nestihnú v tomto časovom limite, sú penalizovaní. Súťaž sa vyhodnotí vrátane času a penalizácie a budú ocenené najlepšie tri družstvá,“ popísal Piater po tom, ako odštarto-

JASNÉ, ŽE CELÝ ROK MÁTE ÚČET ZADARMO!

valo prvé súťažné družstvo. Súčasťou podujatia bola aj statická ukážka hasičskej techniky, techniky pre vyslobodzovanie pri dopravných nehodách, ako aj polície. Pokračovanie na strane 4

Raiffeisen banka: Tatra banka, a. s., o. z. Raiffeisen banka

OTVORTE SI U NÁS ÚČET, POSIELAJTE SI NAŇ PRÍJEM A AKO DARČEK OD NÁS ZÍSKATE VEDENIE ÚČTU NA 1 ROK ZADARMO.

NBB 1440/13

PONUKA JE URČENÁ NOVÝM KLIENTOM RAIFFEISEN BANKY A PLATÍ LEN DO 30. 9. 2013. VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA WWW.RAIFFEISEN.SK ALEBO V NAŠEJ POBOČKE.

rb_ucet_rok_zadarmo_inzercia_206x60_0913.indd 1

Banská Bystrica, Horná 65/A Tel.: 02/5050 5556 • www.raiffeisen.sk 126 ROKOV SKÚSENOSTÍ RAIFFEISEN

9.9.2013 10:17


2

novinky

rozhovor

Daniel Karas: Poslancovanie nie je len vysedávanie na rokovaniach Jedným z poslancov mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktorého nenájdete len na zasadnutí mestského zastupiteľstva či komisie, ale aj pri práci medzi ľuďmi, je Daniel Karas (SMER-SD). Porozprávali sme sa s ním o jeho doterajšej trojročnej činnosti poslanca za volebný obvod Fončorda.

]Pán poslanec, o vás je známe, že svoju verejnú funkciu voleného zástupcu občanov nevykonávate iba formálne, ale vidno vás často pracovať medzi ľuďmi vo vašom volebnom obvode. Je to tak?

Podľa mňa poslancovanie nie je len vysedávanie na stoličke na rokovaniach zastupiteľstva, ale reálna robota pre ľudí a s ľuďmi, riešenie každodenných problémov občanov v mojom volebnom obvode i celom meste. Tam sa cítim doma.

]Môžeme to potvrdiť, lebo sme sa rozprávali s viacerými Bystričanmi, ktorí vás poznajú. Čo máte teda za sebou počas posledných troch rokov?

Počas úvodného roka tohto volebného obdobia sa mi podarilo vyriešiť asi dvanásť rokov rozbité schody na Švermovej

ulici, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou a pre bezpečnosť ľudí sa tu navyše urobilo nové osvetlenie. Boli to aj nové detské ihriská na Tulskej, Slnečnej, THK a Mládežníckej. Celkovou rekonštrukciou prešiel aj most pre peších na THK, ktorý spája túto časť Fončordy s fakultou a nemocnicou. Vyriešili sme aj večný problém – nonstop zaplavenú cestu do areálu zdravia – odvodňovacím rigolom po ľavej strane. I vďaka PPP projektu to bolo ešte viacero úsekov ciest a chodníkov na Fončorde.

]Za prvý rok poslancovania je to riadna dávka vykonanej práce vo vašom volebnom obvode. Počuli sme, že vás nevidno len pri organizovaní akcií, ale pracujete na ich realizácii spolu s občanmi.

Máte pravdu, veď ako poslanci by sme mali ísť príkladom, poriadna robota pred-

sa ešte nikomu neuškodila Tak to bolo aj vlani pri vybojovaných detských ihriskách na Mládežníckej a Švermovej. Osobne som rád, že sa nám podarilo doriešiť tiež cesty vo vnútroblokoch na Internátnej 25-35, 37-47 aj s príjazdovou cestou. Hoci som členom najsilnejšieho poslaneckého klubu SMER-SD, vzhľadom na obmedzený mestský rozpočet na investície, musíme sa ako poslanci takpovediac „pobiť“ o odsúhlasenie financií pre našich občanov. Vo finále sa ale vždy vieme medzi sebou dohodnúť.

]Nedávno sme oslávili 69. výročie SNP a občania zaregistrovali jeden zvláštny politický spor medzi primátorom a poslancami Smeru o navrátenie pamätnej tabule sovietskym vojakom na priečelie radnice, v ktorom ste zohrali jednu z hlavných úloh. O čo vlastne išlo?

Daniel Karas

Bol to úplne zbytočný spor zo strany primátora Petra Gogolu, ktorý sa „zaťal“ a po skončení rekonštrukcie historickej Radnice odmietol reinštalovať na jej priečelie pamätnú tabulu z roku 1955, ktorú vojakom Červenej armády za oslobodenie venovali občania mesta. Spolu s mojimi kolegami zo Smeru som ho niekoľkokrát interpeloval, nepomáhali ani výzvy SZPB v Banskej Bystrici. Napokon sme museli na môj návrh prijať uznesenie MsZ, ktorým sme ho vyzvali k navráteniu tabule na pôvodné miesto. Primátor to potom urobil k 69. výročiu SNP spolu s osadením novej tabule rumunským vojakom, proti čomu sme nikdy neboli, ale on to ťahal dva roky. Nakoniec nás na slávnostné odhalenie tabúľ ani nepozval…

]A čo sa vám podarilo urobiť pre občanov v tomto roku?

Nový most prešiel plnou rekonštrukciou, spája THK, nemocnicu a fakultu pre peších.

Veľmi vydarená akcia bol MDD v areáli ZŠ Moskovská s vystúpením súboru Urpín, ktorý sme urobili s občianskou radou. Prišlo 1 500 ľudí, z toho bolo 600 detí. Spomeniem aj brigádu poslancov s občanmi na zveľadení športového areálu na Okružnej aj s osadením nových prvkov na cvičenie a nainštalovanie piatich kamier, ktoré v rámci kamero-

vého systému prepojeného s mestskou políciou slúžia k väčšej bezpečnosti našich ľudí. V stredu 11. septembra sme so Správou športových a telovýchovných zariadení mesta otvorili na Okružnej outdoorové ihrisko Buď fit. No a samozrejme ma veľmi teší vyriešenie dlhoročných problémov na Fončorde – zábradlia na Tulskej medzi bytovkami (problém najmä v zime) s chodníkom a cestou od Kyjevského námestia po koniec Tulskej 8, ale aj kompletná rekonštrukcia schodov na Slnečnej ulici.

]Keď to všetko človek počúva, vy by ste mohli byť pokojne aj stavbyvedúcim na mestskom úrade. Čo plánujte robiť ďalej?

S občianskou radou pripravujeme návrh malých investičných akcií v našom volebnom obvode na budúci rok. Privítam každý návrh občanov vedúci k zlepšeniu situácie na Fončorde či v meste Banská Bystrica, ktorého riešenie môžem potom presadzovať v zastupiteľstve alebo na mestskom úrade. Občania sa môžu obracať na mňa aj so svojimi problémami priamo prostredníctvom mailu karasdanieldk@gmail.com, som vždy k dispozícii. Mária Krajčovičová


číslo 18/2013

spravodajstvo

3

kreslené rozprávky pre deti V MHD Deti a ich rodičia v Banskej Bystrici i Zvolene majú možnosť vidieť vo viac ako 50 linkových autobusoch a trolejbusoch animované rozprávky na tému bezpečnosti na internete. Cieľom kampane Bezpečne do školy s OVCE.sk je pripomenúť cestujúcim, najmä deťom, počas jazdy v MHD, ako bezpečne využívať internet a mobil. Séria animovaných rozprávok zábavnou a pre deti príťažlivou formou predstavuje princípy bezpečného používania internetu. Súčasťou príbehov sú príručky pre rodičov a učiteľov, ktoré im radia, ako sa s mladými o daných problémoch rozprávať. Rozprávky OVCE.sk sú vysielané vo verejnoprávnych médiách, zverejnené na webových stránkach, dostupné sú aj na DVD. Podľa prieskumu, ktorý re-

alizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie na vzorke 390 respondentov, viac ako štvrtina detí sa už ocitla na internete v rizikovej situácii a paradoxne iba štvrtina z nich vie, s kým sa môže v prípade núdze poradiť. Záštitu nad projektom Bezpečne do školy s OVCE.sk prevzal Digitálny líder SR Peter Pellegrini, ktorý k tejto iniciatíve dodal: „Kyberšikanovanie, zá-

vislosť na sociálnych sieťach alebo sexting sú pojmy, ktoré by ste pred pár rokmi v slovníkoch márne hľadali. Žiaľ, všetko nové prináša so sebou okrem dobrých vecí a pokroku aj to zlé. A to platí aj o internete a mobiloch. Naším cieľom je chrániť pred hrozbami, ktoré so sebou nesú, tú najzraniteľnejšiu skupinu užívateľov – deti. Myslím, že aj touto cestou sa nám to spoločne podarí.“

Aj bez METRO karty

Natankuj a získaj... výrobok z Diadora Gold collection so zľavou až 78 %

Prvá lastovička

Cieľom tejto iniciatívy je v prvom rade prevencia a šírenie povedomia o rizikách internetu. Kampaň spustilo občianske združenie eSlovensko symbolicky v prvý septembrový týždeň a bude trvať až do konca školského roka. Mesto pod Urpínom je prvou lastovičkou. „Sme radi, že Banská Bystrica sa stala prvým mestom, kde organizátori odštartovali svoju

kampaň Bezpečne do školy s OVCE.sk. V centre našej pozornosti je bezpečnosť školákov, a  to ako v  reálnom, tak i virtuálnom svete. Verím, že sa k nám časom pridajú aj ďalšie mestá,“ dodal poslanec Jakub Gajdošík, predseda Komisie pre dopravu a bezpečnosť mesta Banská Bystrica. Mária Krajčovičová

Natankujte pohonné hmoty nad 20 € a zbierajte body! Viac informácií nájdete v brožúre alebo u obsluhy čerpacej stanice. ZVOLEN – Ulica Stráž 17, 960 01 Zvolen Otváracia doba čerpacie stanice: Po – So 6.00 – 22.00, Ne 7.00 – 22.00 Akceptujeme platbu v eurách a českých korunách.

Platnosť: 1. 9. – 24. 11. 2013

0850 700 707

NBB 1448/13

Informační linka spoločnosti METRO

Prijímame tieto platobné karty:

10541_METRO_diadora_INZ_258x170_v03.indd 5

9/2/13 1:52 PM


4

spektrum

Špania Dolina žila divadlom

novinky

K dlhoročnému festivalu ŠpanDiv pribudol úspešný prvý ročník medzinárodného festivalu KLOPAČKA. Viac o festivaloch a pripravovaných predstaveniach divadla Harry Teater prezradil dramaturg festivalu Ján Haruštiak.

]Tento rok ste jubilejný 10. ročník ŠpanDivu spojili s Medzinárodným festivalom ochotníckych divadiel. Čo vás k tomu viedlo?

Aj keď sa to opticky zdá, nie sú to totožné festivaly. Ako ste správne uviedli ŠpanDiv má už desať rokov. Je v tom ale malý háčik, keďže bol aj ročník nultý, takže ŠpanDiv má vlastne jedenásť rokov. Má svoju tradíciu, svojich divákov a zázemie. Je to festival, na ktorom sa stretávajú profesionáli a ochotníci. Ide o priateľské stretnutie. Medzinárodný festival ochotníckych divadiel KLOPAČKA je pokusom sústrediť v prekrásnej Španej doline to najlepšie, čo sa vytvorilo na ochotníckych scénach Slovenska, Poľska a Česka. Myslíme si, že veľa ľudí na Slovensku síce pozná festivaly, na ktorých sa udeľujú ocenenia najlepším súborom, ale nemajú možnosť ich vidieť. Toto bolo hlavnou motiváciou, aby vznikol tento festival.

]Čo prinieslo spojenie týchto dvoch festivalov?

Ako som už povedal, festivaly nie sú spojené, sú samostatné. Jeden deň je Festival ŠpanDiv a na druhý deň Medzinárodný festival ochotníckych divadiel KLOPAČKA, toto je správny názov.

]Kto dostal príležitosť predstaviť sa?

Vďaka Ministerstvu kultúry SR, ktoré finančne podporilo tento festival, sme mohli pozvať divadlo Hvizd z Česka, divadlo F. P. Belopotockého zo Slovenska, divadlo Krzysztofa Falkowskiego z Poľska. Toto predstavenie bolo zrealizované vďaka finančnej pomoci Ministerstva kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky.

]Kedy najbližšie bude Špania dolina opäť žiť divadlom?

Toto je ťažká otázka. My však veríme, že MK SR nám, po tohtoročnom úspešnom prvom ročníku Medzinárodného

festivalu ochotníckych divadiel KLOPAČKA, opäť prejaví dôveru a poskytne nám finančnú pomoc a my opäť budeme môcť privítať zaujímavé ochotnícke divadlá.

]V septembri sa po prázdninách otvárajú brány väčšiny scén a začína sa nová sezóna. Čo pripravuje v najbližších mesiacoch Harry Teater?

Naše divadlo zatiaľ brány neotvára, aj keď sa o to pokú-

šame a dúfam, že sa nám to čoskoro podarí. Práve v týchto dňoch sme začali skúškové obdobie. Skúšame rozprávku Havo Slavo pre tých najmenších zvedavcov, čo chcú byť rýchlo veľkí. Potom nás čaká skúšanie Nativitas albus papilio určené na ulicu a pre všetky vekové skupiny. Aj toto predstavenie podporilo MK SR. No a, samozrejme, chceme čo najviac hrať naše rozprávkové predstavenia a hlavne predstavenie Solúnski bratia určené pre mladých a dospelých, kto-

ré tiež podporilo MK SR. Pokiaľ je mi známe, je to jediné divadelné predstavenie o Cyrilovi a Metodovi a ich živote a diele na Slovensku. Sú naň veľmi pozitívne ohlasy a vrelo ho odporúčame pre ZŠ, SŠ, ale aj vysokoškolákov. Je toho dosť čo nás čaká, tak nám, prosím, držte palce. My želáme vám, našim divákom, priateľom a priaznivcom veľa úspechov v škole a v živote. (vap)

Hasiči si merali sily

Oceňte výnimočných Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja každoročne udeľuje cenu jednotlivcom, kolektívom, organizáciám a iným právnickým osobám za  úspešnú a  záslužnú činnosť v prospech rozvoja kraja, za činy v oblasti humánnej, kultúrnej, športovej a spoločenskej (v spojitosti s naším krajom), a pri významných životných a pracovných jubileách. Aj tento rok máte možnosť navrhnúť takúto osobnosť alebo kolektív na Cenu predsedu BBSK. Návrhy môžete posielať do 4. októbra 2013 na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Kancelária predsedu, Námestie SNP 23, Banská Bystrica 974 01 (na obálku pripíšte heslo Cena predsedu), alebo e-mailom na adresu: Cenapredsedu@vucbb.sk.

Soľ nad zlato. Foto: J. Haruštiaková

Dokončenie zo strany 1

Návrh musí obsahovať:

a) osobné údaje navrhovaného: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť a adresu trvalého bydliska, b) názov skupiny osôb, právnickej osoby, združenia a pod., ich adresu, meno a priezvisko zodpovedného zástupcu, identifikačné údaje, c) zdôvodnenie návrhu na udelenie ocenenia, podrobné zhodnotenie činnosti, úspechov alebo stručný popis udalostí pri obetavom humánnom zásahu. Pre prípad, že návrh, ktorý nám pošlete bude potrebné doplniť, pripojte prosím aj vaše kontaktné údaje (adresu, telefonický kontakt). BBSK

Dôsledná príprava

Hasič-záchranár Oto Hudec z OR Banská Bystrica a vedúci banskobystrického tímu priblížil, že ten je päťčlenný. Podľa neho je pre hasičov najťažšie zhodnotiť celú situáciu, keď prídu na miesto zásahu. Musia brať ohľad na všetky okolnosti, ako napríklad vplyv počasia, do úvahy berú aj samotné vozidlo a pacientov, ktorí sú vnútri. „Vždy, keď je táto súťaž, tím sa pripravuje, majú to v rámci prípravy, ktorá je vykonávaná na jednotke. Takisto sa učia vyslobodzovať z havarovaných vozidiel, vystrihovať vraky, majú podobne nasimulované situácie ako tu,“ pokračoval Hudec. Takéto situácie ako tá z 5. septembra sú skôr extrémne, aby boli

Pre hasičov bola pripravená simulácia dopravnej nehody, ktorú vopred nevideli. Foto: TASR/Veronika Klusková

hasiči natrénovaní na ten najťažší spôsob záchrany, aký sa môže vyskytnúť. „A keď prídu na nejakú ľahšiu dopravnú nehodu, o to ľahšie to majú,“ dodal Hudec. Tomuto povolaniu sa venoval aj jeho

otec, je teda v ich rodine poslaním. „Naozaj, lepšiu robotu si ani neviem predstaviť,“ skonštatoval Hudec. TASR


číslo 18/2013

spravodajstvo

5

Zomrel fotograf Tibor Huszár V stredu 11. septembra v skorých ranných hodinách zomrel vo veku 61 rokov umelecký fotograf Tibor Huszár. Potvrdil to Václav Macek zo Stredoeurópskeho domu fotografie v Bratislave.

NBB 1381/13

Slovenský fotograf Tibor Huszár bol neprehliadnuteľný postavou i tvorbou, slobodne si vyberal témy a slobodne tvoril pozoruhodné hodnotné knihy. Z jeho voľnej tvorby je známy cyklus Cigáni. Fotografovaniu tohto etnika sa venoval viac ako 15 rokov. Venoval sa aj portrétovaniu osobností svetového umenia a kultúry a tiež slovenských spisovateľov. Absolvoval študijné fotografické cesty v Japonsku, Číne, v bývalom Sovietskom zväze. Fotografoval vzbury v slovenských väzniciach v Leopoldove, Ilave, Novej Dubnici. Pochádzajú od neho aj cykly New York, Indiáni, Drevené kostoly. Okrem voľnej tvorby tvoril aj v oblasti dokumentárnej fotografie, napríklad v roku 1990 zdo-

kumentoval cesty vtedajšieho prezidenta ČSFR Václava Havla. Fotografoval divadelnú tvorbu a podieľal sa aj na reklamných a politických kampaniach a audiovizuálnych projektoch. Absolvoval viaceré autorské výstavy a jeho fotografie sa nachádzajú v stálych expozíciách galérií nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Pán fotograf

Tibor Huszár sa narodil 16. júna 1952 v obci Reca. Absolvoval pezinské gymnázium, v rokoch 1976 až 1983 študoval v Prahe na Filmovej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU) na katedre umeleckej fotografie. Potom pôsobil v americkom New Yorku ako

hosťujúci umelec. V roku 2003 vyučoval fotografiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2004 učil na Akadémii dramatických umení v Banskej Bystrici predmet Dokumentárna fotografia a bol zvolený za predsedu Akademického senátu. V rokoch 2004 až 2005 absolvoval doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. V roku 2006 habilitoval na docenta. Na Bratislavskej vysokej škole práva pracoval na fakulte masmédií. Fotograf Tibor Huszár bol držiteľom rôznych ocenení, napríklad v roku 1983 dostal Zlatú plaketu na Medzinárodnom trienále divadelnej fotografie vo vtedajšej Juhoslávii, v roku 1984 získal Cenu Fondu výtvarných umelcov. Ocenenie Najkrajšia kniha roka za publikáciu Koloman Sokol dostal v roku 1999. Cenu Ministra kultúry Slovenskej republiky

Tibor Huszár. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

za knihu New York – mesto tolerancie dostal v roku 2001. Pamätnú plaketu Kolomana Sokola mu udelilo mesto Liptovský Mikuláš v roku 2002. Fotografom roka sa Tibor Huszár stal v roku 2007. Európsku kultúrnu cenu Trebbia za podporu umenia, tvorivú činnosť a prínos k dialógu kultúr získal Tibor Huszár v Prahe v roku 2011.

Na medzinárodnom festivale Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach v júni 2012 uviedli o ňom dokumentárny film Tibor Huszár – návrat späť. Bol jedným z  nominantov na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo 2012. TASR


6

novinky

spravodajstvo

Poslanci opäť rozhodli o zrušení príspevkovej organizácie PKO O zrušení banskobystrickej mestskej príspevkovej organizácie Parku kultúry a oddychu (PKO) opätovne rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva na utorkovom (10. septembra) zasadnutí. PKO má byť začlenené do organizačnej štruktúry Mestského úradu v Banskej Bystrici k 1. januáru 2014. Ako po rozhodnutí povedala riaditeľka PKO Jana Suraová, vyčerpala všetky možnosti, v PKO pracovali najlepšie, ako vedeli. „Mesto zistí, že nie je schopné zrealizovať niektoré veľké podujatia, pretože to musí byť naozaj zdatný tím odborníkov. Presunie túto činnosť na externé firmy, ktoré budú stáť iné prostriedky. Jeden vážny fakt si nikto neuvedomuje, že PKO poskytovalo služby v tomto meste pre majoritu, nie pre minoritu,“ myslí si Suraová. Podľa jej slov zanikne aj flexibilita pri realizácii kultúrnych podujatí. „Napríklad, teraz tu bolo Radošinské naivné divadlo. Začalo pršať, večer sme sa rozhodli a v noci postavili strechu a zakryli 1 600 ľudí. Čiže, toto už nebude možné,“ konštatovala Suraová. Ako dodala, je škoda, že po 52 rokoch zanikne organizácia, ktorá tu niečo dosiahla. Ľubica Laššáková z poslaneckého klubu

Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS si však myslí, že mestskí úradníci v Banskej Bystrici sú rovnako šikovní a flexibilní ako ostatní v odboroch kultúry v iných mestách. „Videlo sa nám dosť hazardné v súčasnej situácii, keď mesto uvažuje nad odpredajom škôl, aby sa platili nájom, externé ekonomické, právne služby v príspevkovej organizácii, ktorá patrí pod mesto, a to má svoje vlastné ekonomické aj právne oddelenie,“ zdôvodnila Laššáková.

diskusiám s mojimi kolegami, primátormi okresných, krajských miest, akým spôsobom je manažovaná a financovaná kultúra v iných mestách.“ Zistil, že neexistuje univerzálny model, ktorý by potvrdil, že jednoznačne je vhodnejšia príspevková organizácia, alebo naopak, že je výhodnejšie manažovanie z úradu. „Každé z tých riešení má svoje výhody a nevýhody a skôr spočíva v ľuďoch, ktorí kultúru riadia a manažujú,“ konštatoval primátor. Myslí si, že mesto by predovšetkým malo byť aktívne v akomsi verejnoprávnom vý-

zname, v organizovaní kultúrnych aktivít, ktoré nie sú komerčné. Lebo na komerciu sú tu umelecké agentúry. Podľa jeho slov je dôležité mať inštitúciu na zabezpečenie kultúrneho vyžitia pre deti, seniorov, fanšmejkrov, ktorí sú prijímateľmi kultúrnych aktivít, ktoré nie sú komerčne zaujímavé.

Umelecký potenciál

Viera Dubačová z poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva je za transformáciu a novú koncepciu PKO. „Ja si myslím, že kultúra mesta je o tvorivých ľuďoch v meste. To žije svojím tvorivým du-

chom. Nemusíme to cítiť dnes a tu, ale bude to cítiť generácia o 10, 20 či 50 rokov. Preto som bola za akúsi modernizáciu, rekonštrukciu PKO,“ vysvetlila Dubačová. Podľa jej ďalších slov to súvisí s kultúrnou koncepciou mesta. Pripomenula, že kultúrou je napríklad aj bábkové divadlo, sú to aj deti zo základnej umeleckej školy. „Mestská kultúra v Banskej Bystrici je neskutočne bohatá, pretože má veľký umelecký potenciál,“ dodala Dubačová. TASR

Univerzálny model neexistuje

Primátor Peter Gogola, ktorý už raz rozhodnutie o zrušení PKO nepodpísal, bude musieť podľa vlastných slov veľmi intenzívne premýšľať nad tým, aké stanovisko zaujme k opätovnému rozhodnutiu väčšiny poslancov. „Ako som už niekoľkokrát informoval, venoval som veľa času

Mestská príspevková organizácia Park kultúry a oddychu pripravovala napríklad aj podujatie Cisárska vizitácia. Foto: (vap)


číslo 18/2013

Spektrum

7

Najmladší folkloristi udržujú tradície Medzinárodný detský folklórny festival Na baňu klopajú v Banskej Bystrici sa už stal pevnou súčasťou Radvanského jarmoku. Tak to bolo aj tento rok, keď sa v sobotu 14. septembra počas galakoncertu na hlavnej scéne predstavilo viac ako 250 účinkujúcich. Tradičným organizátorom je banskobystrický Detský folklórny súbor Matičiarik. Zahraničným hosťom festivalu bolo tento rok KUD (Kulutno-umelecké družstvo) PIONIR zo  Srbska, z mesta Zrenjanin. Pozvanie na tohtoročný trojdňový folklórny festival prijali aj členovia folklórnych súborov Radosť z Trenčína a Ďumbier z Liptovského Mikuláša. Z domácich detských folklórnych súborov diváci videli najmladšiu, strednú a najstaršiu zložku DFS Matičiarik a súbor Radosť.

Udržanie tradícií

Zakladateľka festivalu a zároveň vedúca strednej zložky DFS Matičiarik Zuzana Drugová nám po skončení festivalu povedala, že jeho hlav-

ným cieľom je udržiavanie tradícií prostredníctvom najmladšej generácie. Scenár sa tento rok snažili zladiť tak, aby sa na javisku vystriedali domáce a pozvané folklórne súbory. „Náš festival sa volá Na baňu klopajú, takže permoník, ktorého ste videli na javisku, tam jednoznačne patrí. Náš permoník pochopil, že zlato a striebro pod Banskou Bystricou nenájde, ale naším vzácnym bohatstvom sú tradície. Pevne verím, že tie sme na pódiu dokázali nájsť a vďaka najmladšej generácii účinkujúcich detí sa udržia aj do budúcnosti, tak ako to povedal v závere programu aj náš permoník, „aby ich naši potomkovia po sto rokoch

nemuseli hľadať pod zemou,“ povedala Z. Drugová. Malí folkloristi si piesňami a tancami so zaujímavými a  hravými choreografiami získali srdcia jarmočníkov. Rozohnali aj daždivé mračná, pretože v závere programu sa do krásnych krojov oprelo septembrové slniečko. Vďaka úsiliu najmladšej generácie pod vedením zanietených vedúcich folklórnych súborov je tu záruka, že naša tradičná kultúra má svojich pokračovateľov.

Matičiarik

Festival Na baňu klopajú vznikol pred šiestimi rokmi v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici. Od roku 2011 je hlavným organizátorom podujatia detský folklórny súbor Matičiarik, ktorý sa v rámci festivalového programu snaží priblížiť svojim hosťom banskobystrický región. Tohtoročný zahraničný účastník, súbor PIONIR zo srbské-

ho Zrenjaninu, je dlhoročným priateľom DFS Matičiarik. Vzájomná spolupráca trvá už viac ako osem rokov, aj vďaka účasti na Medzinárodnom festivale Deti celého sveta tancujú za mier, ktorého hostiteľom bol v roku 2010 aj banskobystrický festival Na baňu klopajú. Pod Urpínom sa vtedy predstavili tanečné páry z Argentíny, Mexika, Bolívie,

Kostariky a Venezuely. Naopak, deti zo strednej zložky DFS Matičiarik sa v závere tohtoročných letných prázdnin vrátili z medzinárodného folklórneho festivalu LALA v Srbsku, kam cestovali práve na pozvanie svojich srbských priateľov. (vap), foto: autor

Voda je život – poučenie a zábava Banská Bystrica bude v našom kraji prvým mestom, ktorého obyvatelia dostanú príležitosť navštíviť interaktívnu výstavu Voda je život v priestoroch Radnice na Námestí SNP. Výstava je súčasťou projektu Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode, ktorý spoločne realizuje Ministerstvo životného prostredia SR, Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenská agentúra životného prostredia a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie a uskutoční sa s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ a z príspevku MŽP SR. Voda je život búra zažité predstavy o výstavách, ktoré prejdete za pár minút a ide sa domov. Výstava názornou a zábavnou formou vysvetľuje význam vody pre náš život, potrebu šetriť ňou a chrániť jej zdroje. Čo všetko nájdete na výstavnej ploche 200m2? Pri centrálnom informačnom paneli budú miesta na sedenie v tvare vodných kvapiek, kde si môžete oddýchnuť, podiskutovať o tom, čo vás zaujalo, odpovedať na zvedavé otázky vašich ratolestí, deti

môžu z „kvapiek“ vytvoriť logo výstavy. Expozícia pozostáva z niekoľkých častí: Voda v prírode, Voda a jej ochrana, Voda a jej znečisťovanie, Voda a povodie, Voda a klimatické zmeny, Voda a zdroje pitnej vody. Získate na nej informácie o tom, ako koluje voda v prírode, aké je percentuálne zastúpenie jednotlivých skupenstiev vody na Zemi, aké sú anomálie vody a zdroje jej znečistenia, pomocou špeciálneho prístroja si môžete odmerať, koľko vody je

vo vašom tele atď. Deti si zarybárčia v „potoku“, zahrajú sa na detektívov, ktorí identifikujú zvuky vody v domácnosti, postavia „dobrý“ a „zlý“ dom z megapuzzle, na mape Slovenska označia najväčšie rieky, vodou naplnia koryto regulovaného a neregulovaného vodného toku... Nudiť sa tu určite nikto nebude. Výstava Voda je život predstavuje vynikajúcu príležitosť pre rodičov s deťmi a žiakov a ich pedagógov ako zábavnou formou sprostredkovať deťom

Ilustračné foto: archív redakcie

informácie o vode potrebné na to, aby si uvedomili jej význam pre náš život. Navštíviť ju môžete od 16. septembra do 6. októbra 2013, počas pracovných dní i cez víkendy. Takmer v rovnakom časovom horizonte od 17. septem-

bra do 7. októbra bude výstava verejnosti prístupná v Košiciach v Centre voľného času na Orgovánovej ulici. Z týchto miest poputuje do Zvolena a Bardejova. SAŽP


28

novinky

spravodajstvo

Folklórny súbor Urpín zažil slávu v KaribiKu Folklórny súbor URPÍN je pojem, ktorý pre milovníkov slovenského folklóru predstavuje vždy kvalitu a umelecký zážitok. O tom, že tieto superlatívy si právom zaslúži, hovoria početné úspechy a vystúpenia v zahraničí. O histórii aj načerstvejších dojmoch z účinkovania v Karibiku hovoríme s riaditeľom folklórneho súboru Urpín, Ing. Petrom Pohančaníkom, PhD.

]V minulom roku oslávil Urpín už 55. výročie svojho založenia. Prezraďte nám niečo z jeho histórie.

Súbor bol založený v roku 1957 pod názvom Krajský súbor piesní a tancov pri Krajskom dome osvety v meste Banská Bystrica. Právom sa teda zaraďuje medzi najstaršie súbory na Slovensku. K jeho vzniku viedla snaha skupiny nadšencov o založenie reprezentačného krajského folklórneho telesa, ktoré by stvárňovalo folklórne bohatstvo vtedajšieho Banskobystrického kraja, najmä regiónu Horehronie a Podpoľanie. K jeho zakladateľom a prvým členom patril predovšetkým Ján Husárik, ktorý bol jeho sólistom a choreografom, umelecky a organizačne viedol súbor takmer 50 rokov. Treba spomenúť významnú generáciu tanečníkov, ktorí sa neskôr stali aj vedúcimi folklórnymi osobnosťami v regióne, ako

aj zakladateľmi ďalších detských alebo mládežníckych súborov v Banskej Bystrici a okolí. Medzi nich patrí Igor Kovačovič, súčasný vedúci súboru Partizán, Ján Dúbrava, dlhoročný sólista tanečník a spevák, Ján Palovič, sólista tanečník, neskôr sólista umeleckého súboru SĽUK a dodnes významný spevák a inštrumentalista, Angela Černáková, vedúca detského folklórneho súboru Šťastné detstvo, Elena Hlasicová, vedúca detského foloklórneho súboru Radosť, Marian Čupka, dlhoročný sólista, neskôr vedúci univerzitného súboru Mladosť a mnohí iní, z ktorých mi nedovolí nespomenúť sólistky speváčky a nositeľky viacerých významných ocenení, Veroniku Bodnárikovú a Annu Jakubíkovú. Prvé verejné vystúpenia v roku 1958 a desiatky ďalších vystúpení po celom Slovensku boli natoľko úspešné, že bol súbor

ako jeden z prvých poverený reprezentáciou na Medzinárodnom folklórnom festivale v Nice, vo Francúzsku. Pri príprave na zájazd dostal aj dnešné meno URPÍN – podľa vrchu nad Banskou Bystricou. V jeho histórii sa v ňom vystriedalo viacero generácií tanečníkov, hudobníkov a spevákov, z ktorých mnohí zostali verní folklóru až dodnes.

]Viete vyčísliť počet vystúpení a krajín za tie roky ?

Počas 55 rokov svojej činnosti uskutočnil súbor 2 600 vystúpení a navštívil 46 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 84 zahraničných zájazdov, počas ktorých vystupoval viac ako 400-krát. Medzi najkrajšie zahraničné festivaly súboru patria zájazdy v Južnej Kórei, Izraeli, Kanade, Egypte, USA, Azorských ostrovoch, aj tohtoročný zájazd v Karibiku.

]Kto tvorí a čo robí folklórny súbor Urpín v súčasnosti?

V súčasnosti súbor združuje približne 50 prevažne mladých ľudí, ktorých spája láska a vzťah k folklóru. Pôso-

bia v 3 zložkách – tanečnej, hudobnej a speváckej –, každá má svojho vedúceho, dokáže fungovať aj samostatne, ale počas vystúpení pôsobia ako jeden synergický celok. Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú predovšetkým oblasti Horehronia a Podpoľania, ale program je doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska – Zemplín, Šariš, Goral a iné. Tvorcovia nášho súčasného programu sú viacerí choreografi: Stanislav Marišler, Martin Urban, Tatiana Urbanová, Tatiana Salajová a Michal Majer, ako aj hudobní upravovatelia, predovšetkým Alžbeta Lukáčová a Zuzana Slančíková. Pri tvorbe choreografií, ako aj celého programu sa opierame o zachované pôvodné materiály, zvukové a obrazové záznamy, ktoré prostredníctvom členov tanečnej, hudobnej a speváckej zložky a za pomoci choreografov a hudobných upravovateľov prezentujeme širokej laickej aj odbornej verejnosti. Od roku 2010 sme ako súbor okrem tradičných vystúpení začali organizovať aj „Folklórne hry“. Je to jedinečný teambuilding v tradičnom ľudovom prevedení, prostred-

níctvom aktivít ako stavanie koliby, obliekanie krojov, pílenie dreva, Jánošíkov most, kosenie a hrabanie, plieskanie bičom, mútenie masla a mnohé iné. Okrem uvedených disciplín ponúkame aj večernú zábavu vo folklórnom štýle, v rámci ktorej ponúkame folklórne vystúpenia, ľudovú hudbu, súťaž s klobúkmi, školy ľudového tanca, zbojnícke prepady.

]Len pred nedávnom ste sa vrátili zo zaujímavej zahraničnej cesty.

Sme veľmi radi, že sa nám tento rok podarilo pripraviť, zorganizovať a úspešne absolvovať zahraničný zájazd v Karibiku na ostrove Guadeloupe, kde sme reprezentovali Slovensko a slovenský folklór. Pozvanie sme získali na základe našich predchádzajúcich kontaktov z Francúzska, kde sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodných festivalov a keďže ostrov Guadeloupe patrí Francúzsku získali sme aj takéto lukratívne pozvanie, ktoré by bolo ťažké odmietnuť.

]Ako by ste charakterizovali krajinu, ich ľudoNBB 1445/13


číslo 18/2013 13/2013

vú kultúru, či mentalitu ľudí, medzi ktorých ste zavítali?

Rozdiel, predovšetkým v klíme, človek cíti hneď po vystúpení z lietadla, kedy ho ovanie vysoká teplota, ktorá je však zvládnuteľná vďaka vysokej vlhkosti vzduchu. Počasie je však veľmi premenlivé, keďže naň vplývajú rôzne morské a vzdušné prúdy – zažili sme búrky, počas ktorých to vyzeralo ako keby nepršalo, len sa lialo z oblakov, tie však po chvíli vystriedala opäť jasná obloha. Domáci ostrovania sú prevažne černošského pôvodu, takže sme boli medzi nimi veľmi ľahko rozpoznateľní. Organizátori festivalu ako aj všetci diváci, s ktorými sme prichádzali do kontaktu boli veľmi milí a priateľskí a niekedy až prehnane starostliví s obavou, aby sa nám v ich krajine nič nestalo. More je pre nich samozrejmosťou, asi ako keď sa my ideme prejsť do lesa, preto niekedy nevedeli pochopiť našu túžbu byť pri mori väčšinu nášho voľného času a tráviť ho „chytaním bronzu“, keďže oni nemajú potrebu opaľovať sa. Ľudová kultúra a domáci folklór je charakteristický ich predchádzajúcim ťažkým spôsobom života, kde sa väčšina domáceho obyvateľstva živila spracovávaním poľnohospodárskych plodín, prevažne cukrovej trstiny, z ktorej sa priamo na ostrove vyrábal rum v rôznych jeho podobách, a ten bol exportovaný do Európy. V tancoch a piesňach je

spravodajstvo

cítiť aj africké vplyvy, keďže pôvodné obyvateľstvo pochádza práve z Afriky.

]Čo v praxi znamená vycestovať s folklórnym súborom na zahraničný festival alebo vystúpenia? Je to odmena?

Jednoznačne je to pre členov súboru odmena za celoročnú činnosť. Samozrejme, s organizovaním, prípravou a vybavovaním takéhoto zájazdu je spojené množstvo hodín náročnej práce, ale odmena v podobe zájazdu a dlhoročných spomienok vždy stojí za to. Naša vďaka patrí predovšetkým Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré nás finančne podporilo zo svojho grantového systému – programu Pro Slovakia. Najnáročnejšou etapou zájazdu bol presun súboru do dejiska festivalu na ostrove Guadeloupe, keďže znamenal transport tridsiatich členov súboru, krojov, hudobných nástrojov, pričom hmotnosť batožiny predstavovala takmer jednu tonu. Všetko dobre dopadlo a šťastne sme sa všetci vrátili, plní dojmov a zážitkov.

]V zahraničí je slovenský folklór mimoriadne priaznivo prijímaný pre svoju neskutočnú dynamiku, pestrosť nielen oblečenia, ale aj chytľavé melódie a úžasné výkony tanečníkov. Publikum, ale aj organizátori boli prekvapení predovšetkým pestrosťou nášho folklóru, ktorý je typický tým, že

každý región má svoj osobitý kroj a takmer odlišný štýl tanca, čo je spôsobené geografickou členitosťou nášho územia. Domácich divákov veľmi prekvapovalo, keď sme sa počas jedného vystúpenia viackrát prezliekli a vystriedali niekoľko krojov. Dynamika našich tancov ich dokázala strhnúť aj k niekoľkominútovému potlesku a pravidelne sme boli zaraďovaní až na záver večerných programov, ako „zlatý klinec programu“.

]Slovenský folklór, predovšetkým hudba a tanec by mohli byť výborným vývozným artiklom, čo vy na to?

Určite, môžem len súhlasiť, na všetkých zahraničných zájazdoch a medzinárodných festivaloch patríme k tým krajinám, ktoré po pár dňoch účinkovania priťahujú k javiskám a pódiám najviac divákov. A ako pri všetkom platí, že to čo si zahraničie na Slovensku najviac cení, je doma nedocenené, domáca podpora folklórnych súborov, či už zo strany súkromného alebo verejného sektora je minimálna a postavenie súborov sa oproti tomu v minulosti nedá porovnávať. Naše najväčšie hodnoty, ktoré predstavuje naša kultúra, minulosť, folklór sa dostávajú na okraj potrieb spoločnosti a prežívajú len vďaka nadšencom a zanietencom, ktorí sú členmi aj nášho súboru.

]Je určite nesmierne krásne zažívať odmenu za hodiny driny v podobe aplauzu publika. Čo vás najviac dojalo alebo zaskočilo počas vystúpení súboru ?

Podobne ako pre herca v divadle, tak aj pre tanečníkov, spevákov a hudobníkov folklórneho súboru je najkrajšou odmenou úprimný potlesk diváka. O to viac je cennejší, keď je sprevádzaný aj postavením divákov, tzv. standing ovation, kedy sme „nútení“ k opakovaniu záverečných čísel nášho programu. V zahraničí, ale aj na niektorých domácich vystúpeniach a festivaloch je potlesk neutíchajúci aj potom, ako odídeme z javis-

ka, na ktoré sa potom opätovne vraciame. Vtedy na tanečníkoch vidím, že aj napriek únave z vystúpenia im ten potlesk akoby „dobil baterky“ a sú schopní tancovať s rovnakou energiou ako na začiatku vystúpenia. Z takých nie každodenných zážitkov si spomínam na netradičné vystúpenie na talianskej Sicílii, kde sme naše vystúpenie začínali až pred treťou po polnoci, čo je na naše pomery už nemysliteľný čas na vystupovanie, ale pre domácich to bolo akosi prirodzené. Aj napriek takému neskorému, alebo už skôr skorému rannému času, vydržali pozerať na naše vystúpenie a odmenili nás silným potleskom.

]Ktorá krajina a ktorá hudba vás i členov súboru najviac očarila, samozrejme, okrem slovenskej?

Pre mňa a určite aj pre členov súboru je stále silným zážitkom, keď vystupujeme v jednom programe so súbormi z celého sveta. Zaujímavé sú pre nás, samozrejme, tie exotickejšie krajiny, s ktorými sa stretávame len zriedka, spomeniem súbor z Kúkových ostrovov, s ktorým sme sa stretli na festivale v Anglicku a s jeho členmi aj po niekoľkých rokoch udržujeme kontakt. Verím, že raz ich pôjdeme pozrieť

na ich festival. Radi sledujeme aj vynikajúce, niekedy až nadľudské výkony tanečníkov z Ázie. Vždy ma až zamrazí, keď vidím gruzínskych tanečníkov, ktorí z výskoku a v otáčaní dopadajú na zem rovno na kolená a popri tom sa obhadzujú nožmi, ale aj temperamentný latinskoamerický folklór z Brazílie, Argentíny alebo Mexika. A keď sa všetky tieto krajiny, spoločne s naším folklórom stretnú na jednom javisku, naozaj je na čo sa pozerať.

]Čo pripravil súbor Urpín v tomto roku a čo ho čaká v najbližších mesiacoch? Rok 2013 je pre nás mimoriadne náročný, ale o to viac aj úspešný, pretože sme od začiatku roka absolvovali už takmer 30 vystúpení, ktoré vyvrcholili práve spomínaným zájazdom na karibskom ostrove Guadeloupe. Okrem toho sme vystupovali na najväčších folklórnych festivaloch na Slovensku – na Myjave, vo Východnej a Detve. Verím, že po náročnom lete si stihneme aj trochu oddýchnuť a postupne začneme pripravovať program a choreografie na budúcoročnú sezónu. Marta Svítková, foto: archív súboru

93


10

novinky

spektrum

NBB 1452/13

NBB 1405/13

NBB 1469/13

Kríza brzdí zber áut

PROBLÉMY S VLASMI Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu firmy KVATROFIN s.r.o., ktorá sa úspešne zaoberá predajom vlasovej kúry SALON TEXTURES. Je to KVATROFIN s.r.o., Škarniclovská 1, 909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35. www.vlasovakura.sk

„Každoročný mierny medziročný pokles vyzbieraných opotrebovaných vozidiel od roku 2009 súvisí s prebiehajúcou ekonomickou krízou, ktorá sa prejavila v znížení tempa potrebnej obnovy vozového parku,“ uviedol Líška. Historicky najviac vozidiel sa pri tom vyzbieralo v roku 2009 po zavedení šrotovného, kedy to bolo 72 508 kusov. Počas desiatich rokov svojej činnosti, do konca roku 2012, spracovateľom starých vozidiel vyplatil Recyklačný fond vyše 13,74 milióna eur. Prispel tak k tomu, že na Slovensku vzniknutá sieť 38 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel, aj s vybudovanými zbernými miestami, predstavuje efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel. „Dobudovali sa aj kapacity na zhodnocovanie jednotlivých vyseparovaných zložiek z automobilov, takže je reálne splniť Európskou úniou požadované zhodnotenie opotrebovaných vozidiel na 95 percent,“ konštatoval riaditeľ.

Nič nevyjde nazmar

Ako dodal, materiálové zhodnocovanie opotrebovaných vozidiel patrí na Slovensku k najlepšie vyriešeným komoditám, s dostatočnými kapacitami z hľadiska počtu, aj územného rozloženia. Pritom vlani boli dobudované významné prevádzky na zhodnocovanie vyseparovaných častí vozidiel. V Šelpiciach pri Trnave bola spustená technológia na zhodnocovanie autoskiel. Rovnako tak sa vyriešil aj problém s technológiou zhodnocovania zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel. Projekt PR Krajné v okrese Myjava vďaka technológii STERED zostavil komplexnú technologickú linku, spôsobilú tento hodnotný textilný materiál spracovať a zhodnotiť na výrobu nových výrobkov so širokým využitím v stavebníctve a v dopravnej infraštruktúre. V prevádzke je aj technológia na zhodnocovanie plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel vo Zvolene – Lieskovci. „Výrobcovia a  dovozcovia automobilov sú na špičke v spoľahlivosti uhrádza-

nia príspevkov na recykláciu do Recyklačného fondu, vďaka čomu môže fond vyplácať prostriedky mestám a obciam za vyseparované iné komodity,“ uviedol ďalej šéf Recyklačného fondu.

Technologické zlepšenia

V nasledujúcom období bude finančná podpora zo sektora vozidiel využívaná na technologické zlepšenia, s cieľom znižovať náklady na prvotné spracovanie starých vozidiel. Podporíme aj nástroje na lepšie rozobratie starého vozidla a jednoduché technológie na objemové zmenšenie niektorých vyseparovaných častí, rovnako tak i technológie, zabezpečujúce splnenie záväzných limitov pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a zhodnocovania odpadov z nich. „Sektor vozidiel bude pokračovať v poskytovaní paušálnych príspevkov za spracovanie starých vozidiel a podporí prevádzkovanie zavedeného celorepublikového informačného systému ich spracovania, zachytávajúceho individuálne jednotlivé spracované vozidlá a napojeného na štátnu evidenciu motorových vozidiel,“ uzavrel Líška. TASR

Kúsok Írska na kolesách Milovníci írskej whiskey majú dôvod na radosť. Na Slovensko totiž už po druhý raz mieri unikátny JAMESON BUS. NBB 497/13

Začínajúcu jeseň na Slovensku spestrí výnimočná návšteva priamo z Dublinu. Štýlový JAMESON BUS na svojej ceste po svete už po druhý raz neobíde ani krajinu pod Tatrami a prinesie k nám malú zážitkovú tour pre všetkých, ktorí

v srdci nosia kúsok írskeho temperamentu. V špeciálne upravenom zeleno-striebornom autobuse, ktorý bude v týždni 23. – 29. septembra vždy na jeden deň odstavený v srdci siedmich slovenských miest sa pod vedením prezentátora Jameson po-

zvaní šťastlivci dozvedia viac o svojom obľúbenom pití, oddýchnu si v štýlovej loungovej atmosfére Jameson baru s otváracou strechou a v neposlednom rade absolvujú profesionálne riadenú degustáciu jemnučkej írskej whiskey!

SÚŤAŽ: Vyhraj írsku degustáciu

Traja šťastlivci, ktorí správne zodpovedajú súťažnú otázku, získajú po dva lístky na nezabudnuteľnú prehliadku a 25. septembra 2013 v Europa SC v Banskej Bystrici. Ďalší dvaja vyžrebovaní sa môžu tešiť na fľašu whiskey Jameson.

Súťažná otázka: Z ktorej krajiny pochádza whiskey Jameson? a) Škótsko

b) Írsko

Odpovede posielajte na lenka.cepkova@mcc.sk do 24. septembra 2013. Nezabudnite pridať svoje meno, adresu a tel. číslo.

NBB 1470/13

néra za 16 €. Podľa obrovského ohlasu  spokojných zákazníkov sa konečne  osvedčil preparát, ktorý skutočne zastaví padanie vlasov a obnoví ich nový  rast. Zároveň nás zástupcovia firmy  ubezpečili, že tieto prípravky je možné  získať nielen v mieste firmy, ale veľmi  rýchlo vybavujú písomné aj telefonické  objednávky, a to zaslaním tovaru na  dobierku.

NBB 1373/13

Prednedávnom sme priniesli rozhovor s vedením tejto firmy o problematike  vypadávania vlasov a o výrobkoch SALON TEXTURES, ktoré táto firma  veľmi úspešne uviedla na tuzemský trh.  Dozvedeli sme sa o prípravkoch, ktoré  vyvinuli podľa najnovšej technológie  špičkoví odborníci z USA. Kompletná  vlasová kúra sa skladá z terapeutického  vlasového šampóna za 23 € a kondicio-

Vlani sa na Slovensku vyzbieralo 32 796 opotrebovaných vozidiel. Bolo to o 2 119 menej, ako rok predtým. Údaje za I. polrok 2013 hovoria, že na vrakoviská prišlo 18 302 kusov áut. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.


číslo 18/2013

šport

11

Surový je v Minsku spokojný Účasť v play-off očakáva v tejto sezóne od svojho pôsobenia v bieloruskom tíme Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) útočník Tomáš Surový. „Predovšetkým je to play-off. Keď sa darí mužstvu, lepšie to bude aj pre mňa,“ uviedla nová letná akvizícia Dinama v obsiahlom in line rozhovore s fanúšikmi „zubrov“ na klubovej internetovej stránke. Nad ponukou vedenia klubu dlho nerozmýšľal, ako priznal na rozhodnutie ani veľa času nemal. S ruským jazykom si už „tyká“. „Už sa dohovorím, napokon v Rusku som už odohral rok. Nerozumiem ešte všetkému, ale moja ruština pomaličky napreduje,“ konštatoval Tomáš Surový. V novom mužstve sa snaží o vzťahy so všetkými spoluhráčmi, ale ako Slovák má vraj pochopiteľne najbližšie k českej dvojici Irgl – Krajíček. Vyzdvihol atmosféru v mužstve, ktorá je

napriek nie dobrému úvodu sezóny dobrá, a osobitne pochválil tú, aká panuje počas ich stretnutí v domácej aréne.

Veľké mesto

Na otázku, či si už osvojil vedenie automobilu v Minsku, Tomáš Surový zareagoval: „Zatiaľ sa tu nevyvážam. Minsk je veľké mesto, a preto musím byť všímavým.“ Surový sa priznal tiež k tomu, že ho vôbec nezaťažujú pozápasové prosby fanúšikov o spoločné foto či autogram. „Predsa hrá-

me pre nich a stretnutie s nimi je súčasťou klubových záležitostí.“ Napriek tomu, že v Minsku ešte nie je dlho, jeho dojmy sú pozitívne. „Chcem sa s ním však oboznámiť ešte bližšie. Zatiaľ ma tu nič nerozčarovalo a páči sa mi v Minsku žiť,“ povedal ďalej T. Surový.

Vzorom Bondra

Fanúšikom sa vyznal aj z toho, že v lete si rád s kamarátmi zahrá futbal, že s hokejom začal vo svojom rodnom meste Banská Bystrica ako 6-ročný a že keď bol mladý, bol jeho vzorom Peter Bondra. „Teraz sa však snažím si zobrať to najlepšie od tých hráčov, s ktorými hrávam. Napríklad od Zdena Cháru.“ Ak by vraj nehral hokej, nevie presne povedať, čo by

Tomáš Surový (vľavo) spolu s Kopeckým a Bližňákom počas tréningu slovenskej reprezentácie. Foto: TASR/Martin Baumann

robil, ale „možno by som si otvoril neveľkú kaviarničku“. S mentalitou Bielorusov nemá žiadne problémy a dievčatá v Minsku sa mu páčia.

„Ja som ale ženatý,“ uzavrel Tomáš Surový. TASR, (bb)

Na Garmin Banskobystrickom maratóne vynikli obhajcovia i masovosť Výsledky maratónu

Druhý ročníku Banskobystrického Garmin maratónu ovládli obhajcovia vlaňajších víťazstiev i masovosť okorenená úsmevmi a dramatickými výjavmi. V horúcom počasí mnohí z vyše 800-člennej masy siahli na dno svojich síl a v cieli na Námestí SNP precítili obrovskú úľavu po maximálnom vypätí na klasických 42 195 metroch. Keňan Elisha Kiprotich Sawe časom 2:32:31 h a Chorvátka Marija Vrajičová s 2:59:43 h si zopakovali z vlaňajška maratónske víťazstvá a už len fakt, že do Banskej Bystrice opäť docestovali potvrdzoval, že si už vytvorili s podujatím pevné puto. Od rána „vyplácal“ stávku s primátorom mesta Petrom Gogolom aj hokejový majster sveta a dnes tréner HC'05 B. Bystrica Vladimír Országh. Na bicykel si sadol ráno o 8.30 hod. a v sedle vydržal presne 4 x polmaratónsku trať, čiže 84 km. Peter Gogola, ktorý vlani zvládol polmaratónsku trať a vyhral stávku, si tento-

raz napĺňal inú víziu a do cieľa dobehol v štvorčlennej richtárskej štafete.

S bosými nohami

Na maratónskej trati s dvoma 21 km okruhmi tiahnúcimi sa uličkami centra mesta sa medzi 829 vytrvalcami všetkých kategórií objavili viaceré osobnosti a aj známi športovci. Víťazmi polmaratónskej štafety sa stali časom 1:17:57 chodci armádneho strediska Dukla v zložení Matej Tóth, Anton Kučmín, Dušan Majdán a Miloš Bátovský. Zaujímavý bol polmaratón naboso a lekári mali čo v cieli robiť, aby zmiernili bolesť ví-

Muži: 1. Elisha Kiprotich Sawe (Keňa, Benedek Team) 2:32:31, 2. Erkolo Ashenafi (Et., Benedek-Team) 2:32:32, 3. Martin Plačko (Brezová pod Bradlom) 2:48:41 Ženy: 1. Marija Vrajičová (Chorv.) 2:59:43, 2. Ágnes Kissová 3:06:20, 3. Katalin Farkasová (obe Maď., Benedek-Team) 3:06:44, 4. Lucia Kamenská (Marathon BB Team) 3:14:04

ťaznému Poliakovi Marekovi Dziegelewskému. Jeho výsledný čas bol na rozpálenom asfalte i nerovných dlaždiciach obdivuhodný 1:19:43.

Polmaratón

Prekvapil sám seba

V polmaratóne triumfovali Zuzana Korotvičková z Obalservisu Košice 1:24:42 a jej klubový kolega, bývalý chodec Róbert Valíček s 1:14:43. V hlavných pretekoch, mužskom maratóne, dobehol za suverénnou africkou dvojicou tretí v poradí Martin Plačko. „Nebolo príliš teplo, behám aj vo väčšom, som rád, že som sa oproti vlaňajšku zlepšil, skoro o 12 minút. Sám zo seba som prekvapený, ja, úplný amatér, chlapec z kopaníc. Behám len tretí rok, o dva týždne oslávim 37 rokov a darí sa mi. Neustále sa zlepšujem, zdvíham si sebavedomie, pomáha mi špor-

Muži: 1. Róbert Valíček (Obalservis Košice) 1:14:43, 2. Tomáš Kubej (ŠK KU Ružomberok) 1:15:08, 3. Attila Hegyaljai (Maď., Benedek-Team) 1:17:40 Ženy: 1. Zuzana Korotvičková (Obalservis Košice) 1:24:42, 2. Veronika Otrubová (Bratislava) 1:36:00, 3. Natália Valkošáková (Trebišov) 1:37:46 Štafety: chodci Dukla B. Bystrica (Matej Tóth, Anton Kučmín, Dušan Majdán, Miloš Bátovský) 1:17:57, (...) 72. richtári (Peter Gogola, Daniel Dunčko, Marián Spišiak, Stanislav Horník) 2:15:34 Naboso: 1. Marek Dziegelewski (Poľ.) 1:19:43, 2. Martin Bukáček (UMB B. Bystrica) 1:23:53, 3. Lukáš Cintula (Borský Mikuláš) 1:26:33 tovo založená rodina.“ Lucia Kamenská zvládla nástrahy maratónskej trate na 4. mieste najlepšie zo Sloveniek. „Už som na 30. km nevládala, mohla som dopadnúť aj lepšie. Týždenne behám v príprave 90 km,

mesačne zo 250, prípravu mám cieľavedomú, teraz si ešte zabehnem polmaratón v Košiciach,“ uviedla. TASR, (bb)

Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Tallerova 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Šéfredaktorka: Marta Svítková   Zástupca šéfredaktorky: Branislav Bucák   Vedúca vydania: Janka Kršiaková   Výrobný riaditeľ: Matúš Čačik   Vzor e-mailu na členov vedenia spoločnosti: meno.priezvisko@14news.eu   NOVINKY Banská Bystrica, spravodajský dvojtýždenník   Náklad: 42 000 ks   Distribúcia: zdarma do domácností a firiem, garant distribúcie: Slovenská pošta, a. s.   Registračné číslo MK SR: EV 4466/11   Obchodný manažer: Helena Šiandorová, t. č.: 0917 77 50 22   Vzor e-mailu na členov redakcie: meno.priezvisko@14news.eu   E-mail: novinky.bb@14news.eu Copyright: 14 news, spol. s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť uverejnených inzerátov a za prípadne spôsobené škody.


12

novinky

šport

Tipsport extraliga kompletná, jedenástym tímom Orange 20 V kompletnom desaťčlennom zložení odštartoval oficiálne v nedeľu 15. septembra nový ročník hokejovej extraligy. Na základe udelených licencií sa v ňom napokon predstaví aj trojica MHC Mountfield Martin, Dukla Trenčín a HK Poprad, ktorá na vyrovnanie svojich podlžností z predchádzajúceho ročníka dostala odklad do 1. septembra a najmä v prípade Popradu k tomu prišlo v poslednej chvíli. Jedenástym účastníkom je už po siedmy raz slovenská reprezentačná dvadsiatka, tradične štartujúca pod názvom HK Orange 20. Práve ona si dva úvodné zápasy predohrala, už v utorok o 18. hodine vo svojom domovskom stánku v Ružinove privítala v rámci 1. kola Duklu Trenčín a vo štvrtkovom 2. predohrávanom kole na jej ľad zavíta ŠHK 37 Piešťany.

Aj v televízii

Už od prvého kola sa má extraligový hokej objavovať aj na  obrazovkách RTVS. „So súčasným vedením sme dospeli k dohode, ktorá bude na prospech slovenského hokeja. Zmluva zabezpečí prenosy jednotlivých zápasov hneď od  úvodného kola,“ prezradil na tlačovej konferencii pred štartom nového ročníka riaditeľ Pro-Hokeja Vladimír Paštinský. Riaditeľ RTVS Václav Mika túto informáciu potvrdil. „Zmluva bude na tri roky, minimálne jedno kolo budeme prinášať prenosy vždy v nedeľu, samozrejme, že play-off celé,“ konštatoval Václav Mika s tým, že na extralige bude partici-

povať aj verejnoprávny rozhlas. „Televízne“ stretnutia sa budú začínať o 16.30 hod.

Aj počas olympiády

Prezident KR SZĽH Peter Ország potvrdil pripravenosť rozhodcov na nový ročník. Medzi hlavných sa vrátili Jozef Kubuš, Tomáš Bundil, Peter Stano a bývalý vynikajúci čiarový Milan Novák. „Myslím si, že kvalita v kluboch je. Prišlo do nich opäť veľa mladých hráčov, ktorí majú perspektívu a šancu dostať sa na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Tí mladí, ktorí vstúpili do extraligy v uplynulom ročníku sú už skúsenejší a myslím si, že toto všetko by mohlo pomôcť aj zvýšeniu kvality extraligy, ako aj zvýšeniu diváckeho záujmu,“ naznačil Vladimír Paštinský, čo očakáva od nového ročníka súťaže. Zároveň znova potvrdil, že extraliga sa nepreruší ani počas ZOH v Soči, hrať sa nebude len v tých dňoch, kedy bude mať svoj zápas slovenská reprezentácia. „A v prípade, že by sa jej darilo a postupovala ďalej, tak to budeme operatívne riešiť,“ povedal šéf Pro-Hokeja. V prípade,

Ozdobou extraligy by mali byť aj v ďalšej sezóne derby súboje Zvolenčanov s Banskobystričanmi. Foto: TASR/Dušan Hein

že sa z niektorého klubu dostane do olympijskej nominácie jeho hráč, kluby sa zaviazali, že odohrajú zápasy aj bez neho.

Obhajca chce finále

V úlohe obhajcu sa predstaví v novom ročníku HKM Zvolen. Medzi jeho prvým titulom a druhým však ubehlo 12 rokov. Toľko by teraz na tretí ale vo Zvolene čakať nechceli. „Možné je všetko, nik si netrúfne povedať, že sa to nestane. Dnes je situácia naozaj ťažká, môže sa stať čokoľvek, či so sponzormi, reklamnými partnermi, ale aj v kádri. Aj keď tento je identický s tým vlaňajším, no môžu prísť zranenia, choroby a naozaj sa môže stať všetko. Ale urobíme maximum pre to, aby sme divákovi vo Zvolene ponúkli znova minimálne to finále,“ povedal generálny manažér HKM Zvolen Milan Čanky.

Hokejové mesto

Klubom, ktorý mal v lete asi najväčšie starosti s udelením extraligovej licencie bol HK Poprad. Teraz ju získal až na poslednú chvíľu, no manažér HK Poprad Peter Frühauf si myslí, že problémy by mužstvo mať nemalo. „Dôležité bolo, že podlžnosti, ktoré mal klub voči hráčom a iným subjektom, sa

podarilo uhradiť. Ako to však bude ďalej, bude veľa záležať od marketingu, ako sa mu podarí zohnať ďalších partnerov na spoluprácu,“ povedal P. Frühauf. „Samozrejme, že svoje má čo povedať aj postoj mesta, lebo či chceme alebo nie, hokej je jeden z najdrahších športov. A navyše Poprad zostal jediným mestom, kde sa hrá iba jeden vrcholový šport, a tým je hokej, keďže skončili basketbalistky. Pre dobré meno Popradu a jeho obyvateľov by sa hokej v Poprade mal hrať, je to šport, ktorý tu má tradíciu a mesto samotné ako také je hokejové.“

Skúsení hráči

Do extraligy aj v tomto roku s jednotlivými tímami vstúpia ďalší mladí hokejisti, ale kluby zaznamenali aj opačný trend, že sa vrátili skúsení hráči. V Poprade sa tak tešia z návratu Arne Krotáka, Adama Lapšanského, Samuela Mlynaroviča, do Košíc prišli Ladislav Nagy, Jiří Bicek, Peter Bartoš, Martin Štrbák. V Banskej Bystrici si dosť sľubujú od štvorice zámorských legionárov, brankára Zane Kalembu, obrancov Erica Wayne Melanda, Christophera Stephena Saracina a útočníka Patrika Richarda Whiteho.

Bodovanie zápasov

Základná časť už 21. ročníka Tipsport extraligy potrvá do 4. marca 2014, kedy je na programe záverečné 54. kolo. Po skončení základnej časti sa začne Slovnaft play-off, do ktorého postúpi prvých osem mužstiev. Finále vyvrcholí od 9. apríla maximálne do 21. apríla 2014. Pre mužstvo, ktoré skončí po základnej časti na 9. mieste, sa sezóna skončí, na posledný 10. tím bude čakať baráž s víťazom I. hokejovej ligy. Hracími dňami budú utorok, piatok a nedeľa. TASR, (bb)

Doterajší majstri:

1993/1994 – Dukla Trenčín 1994/1995 – HC Košice 1995/1996 – HC Košice 1996/1997 – Dukla Trenčín 1997/1998 – Slovan Bratislava 1998/1999 – HC VSŽ Košice 1999/2000 – Slovan Bratislava 2000/2001 – HKM Zvolen 2001/2002 – Slovan Bratislava 2002/2003 – Slovan Bratislava 2003/2004 – Dukla Trenčín 2004/2005 – Slovan Bratislava 2005/2006 – MsHK Žilina 2006/2007 – Slovan Bratislava 2007/2008 – Slovan Bratislava 2008/2009 – HC Košice 2009/2010 – HC Košice 2010/2011 – HC Košice 2011/2012 – Slovan Bratislava 2012/2013 – HKM Zvolen

Nbb 18 2013 web