Page 1

245 000ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem v Bratislave

n a š e

40 rád, ako |r~ÑrÀun}xÚ str. 8-9 Ročník: I. číslo 9/2014 Dátum vydania: 19. 6. 2014

Bratislava V

Čítajte v prírode

(Ne)zodpovední Najlepší detský psičkári regulovčík

Surový a Netík v Slovane

str. 2 Príjemné posedenie a relax pri knihe možno zažiť na Tyršovom nábreží. Záujemcovia sa tu môžu zahĺbiť do čítania pod holým nebom.

str. 3 Čoraz viac obyvateľov Petržalky si zaobstaráva štvornohých kamarátov. Bolo by to v poriadku, ak by si po svojich psoch poctivo upratovali.

str. 14 Manažmentu Slovana sa podarilo získať ďalších hráčov zvučných mien. K hokejistom sa pridajú Tomáš Surový a Tomáš Netík.

str. 5 Na dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici sa v prvom júnovom týždni zišlo takmer 50 detí. Zúčastnili sa preventívno-bezpečnostného programu.

Osobnosti Petržalky.

VÝNIMOČNÍ PETRŽALČANIA SI PREVZALI OCENENIA Do galérie významných osobností, ktoré svojou prácou vytvárajú trvalé hodnoty a prispievajú k rozvoju mestskej časti, 10. júna pribudli noví ocenení. Prestížne ocenenie Osobnosť Petržalky 2014 si prevzali z rúk starostu Vladimíra Bajana počas slávnostného zasadnutia miestneho zastupiteľstva. K pôvodným 98 osobnostiam z predchádzajúcich rokov pribudli ďalší piati ocenení. Odovzdávanie oce-

nenia sa stalo už dlhoročnou tradíciou mestskej časti. Je dôkazom, že v Petržalke žijú ľudia, ktorých prá-

ca sa hlboko zakorenila vo vedomí ľudí a nadobudla rozmer výnimočnosti, cez ktorú si utvorili vlastnú osobnosť. Kandidátov na ocenenie navrhujú samotní občania, ale aj neziskové združenia a iné organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie. V návrhoch hodnotí komisia predovšetkým prácu a zásluhy v ob-

lasti kultúry, humanitné poslanie, prínos v oblasti športu či participáciu na rozvoji regionálneho školstva. V tomto roku ocenenie Osobnosť Petržalky získali Alica Donthová, Jozef Karáč, Martin Kližan, Jozef Nodžák, Štefan Šlachta. Pokračovanie na strane 3


naše novinky

SPRAVODAJSTVO

ČIASTOČNE UZAVRETÁ ULICA

KRÁTKE SPRÁVY

2

Černyševského ulicu v bratislavskej Petržalke od 12. júna čiastočne uzavreli. Vodičov obmedzili pre projekt nosného dopravného systému v priestore pod nadjazdom pri budove banky. Informovala o tom vedúca referátu mediálnej komunikácie hlavného mesta Daniela Rodinová. Miestna komunikácia druhej triedy by mala byť čiastočne uzavretá v dvoch etapách. V prvej autá nepustia do jazdného pruhu v smere od Bosákovej k Vavilovovej ulici. Táto uzávierka platí do 20. júna. V druhej etape bude zase od 21. júna do konca mesiaca uzatvorený jazdný pruh v smere od Vavilovovej k Bosákovej ulici.

PORUCHA POTRUBIA Obyvateľov v okolí Námestia hraničiarov zrejme nepríjemne zaskočila porucha na vodovodnom potrubí, ktorú nahlásili 29. mája. Na druhý deň sa pracovníci poruchovej služby Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pustili do práce, hľadali príčinu poruchy. Vzhľadom na rozsiahlejšie výkopové práce na dvoch miestach na cestnej komunikácii boli práce dokončené až 31. mája. Porucha obmedzila nielen občanov bývajúcich v blízkom okolí, ale aj účastníkov cestnej premávky, keďže dvojprúdová komunikácia bola presmerovaná do jedného prúdu (a to na oboch stranách). TASR, (tea)

MIESTO AKO STVORENÉ PRE PIKNIK Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie, alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: j j ajtaktosituzijeme@14news.eu

Centrum seniorov sa zaplnilo mladými.

„DARCOVSKÁ RODINA“ SA ROZRASTÁ Popri sprievodných podujatiach s prívlastkom športové, spoločenskokultúrne a hudobné, ktoré pripravila mestská časť Bratislava-Petržalka pre svojich občanov v rámci Dní Petržalky, sa 10. jún niesol v znamení charity. V Dennom centre pre seniorov na Gercenovej ulici sa od skorého rána začali schádzať občania s odhodlaním pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka tradičnému podujatiu Petržalská kvapka krvi, ktoré samospráva organizuje trikrát ročne, mohla mobilná transfúzna jednotka z tohto centra odviesť takmer 20 litrov krvi. A čo je

dôležité a povzbudivé, „darcovská rodina“ sa opäť rozšírila o prvodarcov.

Podporili dobrú vec

Prišli študenti, policajti, hasiči, seniori, zamestnanci úradu – skrátka ľudia, ktorí si uvedomujú dôležitosť tohto kroku a jeho prínos pre zdravie nás všetkých – aby podporili dobrú vec. „Som rád, že sa pri darovaní stretávam čoraz častejšie s mladými ľuďmi. Dnes sme mali až desiatich prvodarcov, čo je dobrý signál pre nás, že sa nám darí nielen motivovať, ale aj získať nových darcov a zároveň udržať aj tých pôvodných,“ povedal starosta Vladimír Bajan, ktorému pri tejto príležitos-

ti odovzdal bronzovú Janského plaketu MUDr. Malík. „Ak chcem niekoho presvedčiť, aby išiel darovať krv, musím sám ísť príkladom,“ dodal starosta. Medzi prvodarcami bola aj Mária Grebeňová-Laczová, ktorá pred rokmi bola hovorkyňou mestskej časti. Na otázku, čo ju doviedlo na túto charitatívnu akciu, nám odpovedala: „V minulosti som nemohla darovať krv, hoci som mala obrovskú túžbu tak spraviť. Teraz už môžem darovať, a keďže toto bola prvá možnosť, tak som neváhala ani na chvíľku a som šťastná, že môžem prispieť k záchrane zdravia či ľudských životov.“ Text a foto: (tea)

ČÍTANIE V PROSTREDÍ PRÍRODY P Príjemné posedenie aa relax pri knihe umožňuje „„vysunuté“ pracovisko M Miestnej knižnice vv Petržalke. Na Tyršovom n nábreží pri Sade Janka K Kráľa majú záujemcovia p príležitosť príjemne si o oddýchnuť. To všetko p pod holým nebom v tieni sstoročných stromov.

Obľúbené miesto pre prímestských turistov. Evidentne veľmi smädných... Text a foto: (at)

N Návštevníci tohto krásneho kkúta Petržalky majú možnosť vvziať si knihu alebo časopis s sebou a po prečítaní vráso ttiť späť na poličky. V samoobslužnej knižnici čitatelia nájdu romány, detektívky, detské populárne a náučné knihy, rôzne časopisy. Na

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Čítanie vo dvojici v tieni krásnych stromov.

základe doterajších skúseností je dosť pravdepodobné, že mnohí milovníci čítania donesú na obohatenie prírodnej knižnice aj niekto-

ré z tých svojich kníh, ktoré sa už nevmestia do knihovničky v byte. Text a foto: (sabi)


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

3

VÝNIMOČNÍ PETRŽALČANIA... Dokončenie zo strany 1

Prišiel aj Ladislav Chudík

Medzi pozvanými hosťami bol aj jubilant Ladislav Chudík. Starosta a celé miestne zastupiteľstvo mu zablahoželali nielen k jeho nedávnym 90. narodeninám, ale aj ako jednej z ocenených Osobností Petržalky (v roku 2001) za mimoriadne herecké výkony, zásluhy na rozvoji divadelného umenia, pedagogické aktivity a predovšetkým za celoživotný prínos k rozvoju kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Rodený Petržalčan Martin Kližan

Po slávnostnom odovzdaní ocenení sme sa opýtali profesionálneho tenisového hráča Martina Kližana na jeho pocity. „Veľmi si vážim toto ocenenie, je to nová výzva v mojom živote. Budem sa snažiť revanšovať sa aj v tom zmysle, že spolu s mojím otcom zakladáme v blízkej budúcnosti nadáciu, ktorá bude podporovať školy a nemocnice a podobné zariadenia v Petr-

žalke. Určite to bude ešte tento rok. Týmto ocenením sa to priblížilo o krôčik dopredu, teším sa na niektoré veci, ktoré budú v budúcnosti. Ja od narodenia bývam v Petržalke a od 9 rokov som bol súčasťou tenisového klubu v petržalskej časti Ovsište. Som tu doma, cítim sa tu doma. Bývam tu celý život a určite sa v blízkej budúcnosti neplánujem sťahovať niekde inde,“ vyznal sa tenista a neskrýval emócie a nadšenie.

Ocenení Petržalčania

Alica Donthová bola ocenená za dlhoročnú prácu v oblasti kultúry, za prácu so seniormi a tvorbu spoločensko-kultúrnych programov. Rovnako tak sa venuje mládeži so zdravotným znevýhodnením, ktorej odovzdáva svoje vedomosti a zručnosti. Zároveň je zakladateľkou čipkárskeho klubu Okolok, ktorého činnosť je známa nielen doma, ale aj v zahraničí. Jozef Karáč získal titul Osobnosť Petržalky za dlhoročnú aktívnu prácu v sociálnej oblasti a za významný príspevok

Pohľad do publika s ocenenými.

k rozvoju kultúrno-spoločenského a cirkevného života mestskej časti. Martin Kližan dostal ocenenie za reprezentáciu v tenise a za propagáciu Petržalky. Jozef Nodžák sa stal Osobnosťou Petržalky vďaka svojej

celoživotnej práci vo výchovno-vzdelávacích programoch pre deti a mládež. Diváci ho môžu poznať aj vďaka role svojrázneho fyzika Majstra N. Štefan Šlachta bol ocenený za celoživotné dielo a za zásluhy v oblasti rozvoja architektúry.

Svojimi odbornými postojmi k riešeniu problémov sídliska prezentuje skutočný obraz Petržalky a zbavuje ju predsudkov z nedávnej minulosti. Text a foto: Thea Bašťovanská

KTO JE ZODPOVEDNÝ PSIČKÁR? ky. Na internetových stránkach Petržalky sú uvedené presné názvy ulíc s konkrétnymi číslami v abecednom poradí, na ktorých je prihlásený príslušný pes. Taktiež sa v tomto dokumente nachádzajú aj bližšie informácie o zvierati, ako je číslo známky, farba srsti, pohlavie či dokonca aj údaje súvisiace s čipovaním. Psy, ktoré nie sú registrované v Petržalke, môžu byť prihlásené aj inde, napríklad tam, kde je to lacnejšie. Niektorí majitelia tak paradoxne majú možnosť využívať služby v podobe odoberania vreciek na čistenie, za ktoré ale platia tí, ktorí svojich psov prihlásia na mieste, kde aj žijú.

Čoraz viac obyvateľov Petržalky si zaobstaráva štvornohých kamarátov. Bolo by to v poriadku, ak by si po svojich psoch aj poctivo upratovali. Na uliciach môžeme vidieť mnoho psičkárov so svojimi štvornohými miláčikmi. Pritom iba málokto môže ísť príkladom ostatným majiteľom. Medzi tie najzákladnejšie povinnosti patrí zaevidovanie psíka, zbieranie psích exkrementov či dodržiavanie pravidiel súvisiacich s pohybom na vôdzke.

Špeciálne kontajnery

Na upratovanie po psích miláčikoch slúžia špeciálne smetné koše, ktoré sú odlíšené od bežných zberných nádob zelenou farbou. Navyše, zvyčajne sú na nich aj obrázky v podobe siluety psov. Firma, ktorá spolupracuje s mestskou časťou Bratislava-Petržalka, pravidelne zaobstaráva vysypáva-

Špeciálny smetný kôš.

nie košov a dopĺňanie nových vreciek. Občania, ktorí svojich psov vedú na prechádzku, by mali dbať o čistotu svojho okolia.

Voľný pohyb psov Prihlásenie psíka

Mnoho petržalských psov ani nemusí byť podľa evidencie naozaj „obyvateľmi“ mestskej časti Bratislavy-Petržal-

Petržalská samospráva vyčlenila niekoľko výbehov, kde je možný voľný pohyb psov. Ide o tieto priestranstvá: Zadunajská cesta – za Gymnáziom

Mercury, Bosákova – pri nadjazde na bývalý Starý most, Jantárová cesta – Chorvátske rameno – Jungmannova – Rusovská cesta, Gessayova – Osuského – Chorvátske rameno, Topoľčianska – Jantárová cesta – Ústav lekárskej kozmetiky, Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – Hotel Bonbón a posledné miesto Antolská – Betliarska – Chorvátske rameno – oproti nemocnici. Na týchto lúkach sa môžu psíkovia pohybovať „na voľno“. Tento priestor je vyhradený pre zvieratá, a preto by to mali rešpektovať ostatní obyvatelia. Za porušovanie platných právnych predpisov neporiadni vlastníci psov môžu očakávať pokuty vo výške až do 165 eur. Závisí to od charakteru priestupku. Text a foto: Aneta Schmögerová


naše novinky

SPEKTRUM

NA AKÉ MIESTA SA V LETE RADI VRACIATE?

ANKETA

4

Pýtali sme sa ľudí, ktoré sú ich obľúbené miesta v Bratislavskom kraji a na ktoré sa radi v lete vracajú. Michal Celé leto trávim v Bratislave. Väčšinou som v Mlynskej doline, na Kuchajde a v Petržalke. Niekedy chodím do Čunova, tam, ako je Danubiana. Tam je pekne. A chodím aj do Parku SNP v Líščom údolí. Juraj Rád chodím na Zlaté piesky do Bratislavy, dá sa tam športovať aj opekať a stretnem tam množstvo známych ľudí. V lete sa tam koná aj festival. Tiež mám rád Staré Mesto, je tam príjemne. Mimo Bratislavy sa mi páči Čunovo, je tam super jazero. A les nad Račou, kadiaľ sa dá chodiť po pekných turistických a cyklistických trasách. Spomenul by som aj Pezinok a Stupavu, kde som už bol na niekoľkých akciách. Martina Najradšej chodím na prechádzky do lesa, napríklad do Horského parku, na Železnú studienku alebo na Slavín v Bratislave. Ale málokedy môžem, lebo mám málo času popri práci. Filip Rád chodím do Karpát. Taktiež chodím do Čunova a areálu Divoká voda, ale dávno som tam nebol.

Medzinárodný deň detí v Petržalke.

PETRŽALKA DEŤOM Pri príležitosti MDD sa v Petržalke pod názvom Petržalka deťom organizovala dvojdňová akcia pre okolité petržalské školy a materské škôlky. Akcia sa začala v piatok o 9. hodine s pozvanými okolitými školami a škôlkami. Poobede sa pridali rodiny s deťmi, ktoré spolu s nami strávili čas. Sobotné pokračovanie bolo pripravené pre všetkých Petržalčanov a ich deti.

Pre najmenších boli pripravené atrakcie, medzi ktorými nechýbali nafukovacie šmykľavky, hrady, trampolíny a elektrické autíčka. Vojaci deťom priblížili vojenskú techniku a špeciálne upravené osobné vozidlo vojenskej polície. Petržalskí hasiči predviedli hasičské auto so všetkým vybavením, ktoré mohol každý zblízka vidieť a vyskúšať. Nechýbala ani spŕška z hasičskej hadice, ktorá bola v horúcom počasí pre deti vítaným osvieže-

ním. Pomoc pri organizácii a darčeky pre deti poskytli aj Daniel Šavel z Bytového podniku Petržalka a Viliam Jasaň, poslanec NR SR. Nultý ročník akcie Petržalka deťom položil základný kameň akcie pre deti, ktorú by sme radi rozšírili aj do iných častí a sídlisk Petržalky a sprístupnili ju ďalším školám, škôlkám, Petržalčanom a ich rodinám. Text a foto: www.preradost.sk

ZEMINA STÁLE „STRAŠÍ“ OKOLIE

Alica Rada chodím na Zlaté piesky v Bratislave, Senecké jazerá a na kúpaliská, lebo tým spojím príjemné s užitočným. Chodím tam totiž s deťmi.

Ľuboš Najradšej mám prírodu, napríklad Kolibu, Kamzík v Bratislave, vlastne celé Malé Karpaty. Chodím tam aj s rodinou. Kúpať sa chodíme často na Košariská. V zime chodím rád na Kačín do horárne. Tiež chodievam na svojej motorke, a to smerom na Záhorie, tam sú dobré opravené cesty v okolí Záhorskej Vsi. Na diaľnicu nechodievam, vyhýbam sa rýchlym autám. %RULV/LSWiN

Do schránky petržalskej samosprávy už niekoľko mesiacov prichádzajú sťažnosti od jej obyvateľov na zvýšenú prašnosť, ktorá pochádza zo staveniska električkovej trate, z odťaženej zeminy, „uskladnenej“ v tesnej blízkosti bytových domov. Po marcovom a aprílovom kontrolnom dni na stavbe sa konečne začala situácia trochu zlepšovať. Realizátor stavby v stanovenom termíne predložil harmonogram odťažovanej zeminy, pričom jednu štvrtinu postupne odťaží v mesiacoch jún – august a zvyšnú časť v mesiacoch september a október. Ako nás informovala Michaela Platznerová z tlačového odboru petržalskej samosprávy, stavebný úrad zaslal výzvu sta-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Prebiehajúce stavebné práce sa negatívne odzkadľujú na charaktere okolia.

vebníkovi – Hlavnému mestu SR Bratislava a jeho zástupcovi Metro Bratislava. Vo výzve ich žiada o dodržiavanie podmienok pre uskutočňovanie stavby. Ide napríklad o zabezpečenie sypkého materiálu proti úletu a vzniku nadmernej prašnosti, o maximálne obmedzenie znečisťovania ovzdušia

sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri preprave materiálu, stavebných prácach a skladovaní sypkých materiálov a zeminy. Stavebnú suť je potrebné ihneď odstraňovať, nakoľko nie je povolené ju skladovať. Text a foto: (tea)


číslo 9/2014

SPEKTRUM

5

ŤAŽŠIE NA IHRISKU, ĽAHKO V CESTNEJ PREMÁVKE Na dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici v bratislavskej Petržalke sa v prvom júnovom týždni zišlo takmer 50 detí na VI. ročníku preventívnobezpečnostného projektu Detský regulovčík. Žiaci zo 6. ročníkov vybraných škôl Bratislavského samosprávneho kraja (za každý okres sa mohla zúčastniť jedna ZŠ) dostali príležitosť vyskúšať si prácu dopravného policajta pri riadení križovatky. Zároveň mali možnosť porovnať si navzájom teoretické vedomosti z dopravnej výchovy. Súťaži predchádzala príprava. V máji školy navštívili dopravní policajti a záchranári, aby spolu so žiakmi absolvovali výučbu, počas ktorej preberali dopravné predpisy a pravidlá vrátane poskytovania prvej pomoci.

Regulovčík mal náročnú úlohu

Na viacerých stanovištiach deti riešili rôzne úlohy. Ich vedomosti z dopravnej výchovy boli preverené formou testu, teo-

bo v prípade, ak je nutné poskytnúť v okolí prvú pomoc,“ povedala Karina Považanová z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave.

Aj Petržalka mala svoje zastúpenie

Víťazka Pavlína Gavalierová pri preberaní cien a diplomu.

retické a praktické skúsenosti pri poskytovaní prvej pomoci hodnotili pracovníci Červeného kríža. Náročnú úlohu plnil deťmi zvolený regulovčík, ktorý si v úlohe dopravného policajta musel poradiť s riadením fingovanej križovatky. Ostatní súťažiaci sa vžili do úlohy účastníkov cestnej premávky. Okrem súťažných disciplín si deti mohli vďaka simulátoru nárazu automobilu overiť dôležitosť používania bezpečnost-

ných pásov. Pomocou špeciálnych okuliarov simulujúcich stav opitosti sa deti presvedčili aj o nebezpečnosti požívania alkoholu za volantom a o jeho ďalších negatívnych vplyvoch.

Cielená akcia

„Dá sa povedať, že takou rozhodujúcou disciplínou bolo riadenie križovatky. Najmä v Bratislavskom kraji sa stretávame s problémom, že sa deti síce vedia orientovať na základe sve-

telnej signalizácie, avšak v prípade, že svetelná signalizácia nefunguje, malí účastníci cestnej premávky neovládajú pokyny dopravného regulovčíka. Nevedia, akým spôsobom majú reagovať. Súťaž je cielene plánovaná na jún, posledný mesiac školského vyučovania pred prázdninami, aby sme deťom aj takýmto spôsobom ozrejmili, ako sa majú počas prázdnin pohybovať, či už z hľadiska bezpečnosti, ale-

Víťazom súťaže sa stala opäť ZŠ zo Záhoria – tento raz to bola ZŠ zo Sološnice. Farby Petržalky obhajovali žiaci zo ZŠ na Turnianskej ulici. V jednotlivcoch bola najúspešnejším regulovčíkom šiestačka Pavlína Gavalierová zo ZŠ Mudroňova z Bratislavy I, ktorá získala titul Detský regulovčík 2014. A ako sa deti zhostili jednotlivých disciplín? Teoretická i praktická časť boli viac-menej vyvážené. Ako zaznelo v rámci hodnotenia, niektorí žiaci doslova excelovali v teoretickej časti, ale pri praktickej časti sa už vyskytli nepresnosti – a zase naopak. V každom prípade, bola to hodnotná akcia. Vedomosti a skúsenosti, ktoré v nej žiaci získali, sa im zídu počas celého života. Text a foto: Thea Bašťovanská

ROZŠÍRIA ŠKÔLKY SVOJE KAPACITY? Petržalské materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti tejto mestskej časti (ktorých je 19 so 105 triedami) dostali pre školský rok 2014/2015 celkom 1 051 žiadostí o zápis dieťaťa. Hoci záujemcovia spĺňajú všetky potrebné kritériá, kapacity škôlok sú obmedzené a zatiaľ dokážu umiestniť len 689 detí. Plánované je teda aj rozširovanie ich kapacít. Materská škola na Bzovíckej ulici.

Deti, ktoré neboli prijaté na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre nedostatok miesta, budú môcť byť umiestňované na uvoľnené miesta v priebehu školského roka. Petržalská samospráva nadväzuje na rozšírenie kapacít materských škôl spred minulých rokov. Má rozpracovaných viacero variantov. Po vybudo-

vaní dvoch elokovaných tried v minulom roku v ZŠ Holíčska (pre 48 detí) a v MŠ Bzovícka (pre 12 detí) ide v súčasnosti budovať ďalšie takéto triedy – v ZŠ Nobelovo námestie pre Materskú školu na Röntgenovej ulici a v ZŠ Budatínska pre Materskú školu na Strečnianskej ulici. Keďže elokované triedy musia spĺňať iné pa-

rametre, je zo strany mestskej časti nevyhnutné triedy prebudovať a vhodne zariadiť. Petržalka nemá voľné vhodné budovy, preto svoju pozornosť upriamuje aj na objekty vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré sú momentálne nevyužité. „Tieto objekty sú v dezolátnom stave a vyžadujú si

veľké finančné náklady. Verím však, že pri dobrej vôli ich bude možné v spolupráci s mestom aj s podnikateľskými subjektmi prebudovať na funkčné materské školy,“ dodal starosta Petržalky Vladimír Bajan. Túto problematiku, vzhľadom na demografický vývoj, treba riešiť aj do budúc-

nosti. Preto starosta vymedzuje pri rozsiahlejšej výstavbe bytových domov na území Petržalky ako jednu z podmienok územného rozhodnutia aj vybudovanie predškolských a školských zariadení. Text a foto: Thea Bašťovanská


6

naše novinky

SPRAVODAJSTVO

MICHAL HORSKÝ:

PREZIDENTSKÉÝ SĽUBY

1D6ORYHQVNXVDpUDÄP\VOtPQiURGQHFtWLPVRFLiOQH³ PHQtQDÄSRGSRUXMHPHNRQRPLNXVRFLiOQXVSUDYRGOLYRVĢPRUiONXDVOXãQRVĢ³ ,YDQD*DãSDURYLþDY3UH]LGHQWVNRPSDOiFLY\VWULHGDO $QGUHM.LVND,QDXJXUDþQê SUHMDYSUH]LGHQWDREVDKRYDO WULGRPLQDQWQpSUtVĐXE\REþDQRP9SUYRPUDGHYNRQWLQXLWH N VYRMHM NDPSDQL ]G{UD]QLOåHQHERO]YROHQê åLDGQ\PSROLWLFNêP]RVNXSHQtPDåLDGQRXSROLWLFNRX VWUDQRXDSUHWRP{åHGRGUåDĢVYRMHVORYRDE\ĢSUH]LGHQWRPYãHWNêFKREþDQRY EH]UR]GLHOX9ćDOãHMþDVWL VYRMKRSUHMDYXSULSRPHQXO åH6ORYHQVNRVDRGYDURN\ VWDQHSUHGVHGQtFNRXNUDMLQRX (XUySVNHM~QLHþRYKLVWyULL QiãKRQiURGDQHPiREGREX =iURYHĖY\]YDONV~VWUHGHQHMDYHFQHMSUtSUDYHWRKWR Yê]QDPQpKRSROLWLFNpKRSRVODQLDNUDMLQ\9WUHWHMþDVWL$QGUHM.LVNDXSR]RUQLO QDWRQDþRSROLWLFNpHOLW\ QD6ORYHQVNXþDVWRUHDJXM~ POþDQtP±YRMHQVNpQDSlWLH QDQDãLFKKUDQLFLDFKGRVDKXMHVWXSĖDRNWRURPVDQiP YSRVOHGQêFKURNRFKDQLQHVQtYDOR3ULSRPHQXOSUHGVWDYLWHĐRPãWiWXåHQDãHVSRMHQHFNp]iYl]N\WUHEDSOQLĢ YFHORPUR]VDKXYUiWDQHPDWHULiOQHKRSUtVSHYNXSUHWRåHMHQHG{VWRMQpOHQSDVtYQH Y\XåtYDĢRFKUDQXHXURDWODQWLFNêFKREUDQQêFKãWUXNW~U 1D]iYHUVWRMt]D]PLHQNX åHSRXNi]DODMQDWLHVSRORþHQVNpYUVWY\YQDãHMNUDMLQHNWRUpVDSUiYRPFtWLDRGVXQXWpþLPDUJLQDOL]RYDQp DRþDNiYDM~RGQRYpKRSUH]LGHQWD]PHQX1DWRåHVPH SRþ~YDOLPXåDNWRUêVSROLWLNRXQHPDOQLþVSRORþQpDNWRUê]YtĢD]LOYROHEQRXNDPSDĖRX]DORåHQRXSUHGRYãHWNêP QD]G{UD]ĖRYDQtDSROLWLFNRVWLSRþXOLVPHSUHMDY]UHOpKR SROLWLNDãWiWQLND

,9$1*$â3$529,ý6$/Òý,/ Vláda, ako aj predseda parlamentu Pavol Paška, prišli 11. júna do paláca poďakovať sa odchádzajúcej hlave štátu za 10 rokov jeho činnosti na najvyššom ústavnom poste. 3UHPLpU5REHUW)LFRYHUtåH DMSRRGFKRGHSUH]LGHQWD,YDQD*DãSDURYLþD]~UDGX]RVWDQ~PHG]LQtPDYOiGRXQDćDOHM YHĐPLGREUpRVREQpSULDWHĐVNp Y]ĢDK\9\VORYLOSUHVYHGþHQLHåHSRWRPDNRVKUGRVĢRX DVKODYRXKRUHRSXVWt3UH]LGHQWVNêSDOiFEXGHYãHWN\VYRMHåLYRWQpVN~VHQRVWLSRQ~NDĢ65 Ä3UHWRåHWDNêFKWRVN~VHQêFK SROLWLNRYQHERORQD6ORYHQVNX 3UH]LGHQW65,YDQ*DãSDURYLþVDO~þLVYOiGRX)RWR7$650LFKDO6YtWRN DåWDNYHĐD³XYLHGROSRþDVUR]O~þN\Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFL PLMDVQpD]iVDGQpSRVWRMHNQi- N1iURGQHMUDGH65YåG\S{URGQRãWiWQ\P]iXMPRPDMHKR VRELO DNR SROLWLFNê SDUWQHU Nadštandardné vzťahy VRFLiOQHFtWHQLH3UH]LGHQWERO Ä1LNG\VRPVDQHFKFHOþLXå Ä1LHMHåLDGQ\PWDMRPVWYRP UiGåHSRþDVGYRFKYOiG)LFD SULYDãHMDOHERSUHGFKiG]DM~QDRSDNERODWRYHĐNiSUHGQRVĢ VSROXSUDFRYDOLYĢDåNêFKþD- FLFKYOiGDFKVWDYDĢGRSR]tåHY]ĢDK\PHG]LWURPLQDMY\ã- VRFKKRVSRGiUVNHMDVRFLiOQHM FLHQHMDNpKRSROLWLNDNWRUêPi ãtPL~VWDYQêPLþLQLWHĐPLEROL NUt]\WDNåH6ORYHQVNRQHSUH- LQêQi]RUDSRWUHEXMHQLHNRQDGãWDQGDUGQpDSUHGVWDYRYDOL åtYDORQHMDN~YHĐN~WUDXPXÄ-H KRVHNtURYDĢ9åG\VRPKĐDXUþLW~PLHUXVWDELOLW\6~þDVQH WR]iVOXKDĐXGtDOHDMYHGHQLD GDONRQVHQ]XVOHERVLP\VEROLDMSUHGSRNODGRPSRNRMQpKR ãWiWX³GRGDO OtPåHSUH]LGHQWDYOiGDPDM~ ULHãHQLDþDVWRYHĐPLQiURþQêFK E\ĢSROLWLFNtSDUWQHUL³SUt]YX~ORKDYê]LHY³SRGRWNRO)LFR Prezident partnerom NRYDOVWêPåHSUH]LGHQWPXVt 8*DãSDURYLþDRFHQLOGYDUR]- 8SR]RUQLOåHYRY]ĢDKXNSUH- SRPiKDĢYOiGHSOQLĢSROLWLFNê PHU\MHKRS{VREHQLDDWRYHĐ- PLpURYLYOiGHDþLDVWRþQHDM SURJUDPDQLHE\ĢMHKRRSR]t-

FLRXÄ$MNHćVPHQHEROLYåG\ Y]KRGHYHGHOLVPHQiMVĢNRPSURPLV³SRGRWNRO*DãSDURYLþ 7HãtVDQDWRåHEXGHPDĢYLDF YRĐQpKRþDVXDYãDN]iURYHĖ Y\MDGULOSUHVYHGþHQLHåHPX V~þDVQtþOHQRYLDNDELQHWXEXG~ WURFKXFKêEDĢ+ODYQHVSRPHQXOVWUHWQXWLDQDNWRUêFKULHãLOLSUREOpP\NWRUp6ORYHQVNR DĐXGtWUiSLOL

7$65

POTEŠIL I SKLAMAL BEZDOMOVCOV Andrej Kiska po zložení prezidentského sľubu prekvapil. Namiesto obeda so štátnikmi či predstaviteľmi cirkví pozval na slávnostný obed do záhrady Grasalkovičovho paláca seniorov, deti z detských domovov a bezdomovcov. 1DREHGWDNSULãORDMSULEOLåQH SlWQiVĢĐXGtEH]GRPRYD=YlþãDLãORRQDMY]RUQHMãtFKSUHGDMFRYþDVRSLVX1RWD%HQH

Prvý a posledný raz -HGHQ]QLFKSUH]UDGLOåHKR RREHGHLQIRUPRYDODVRFLiOQDSUDFRYQtþND$NRXYLHGRO ].LVNXPiVXSHUSRFLWÄ-HWR SUYêSUH]LGHQWNWRUêVD]REHUi DMWDNêPLWRĐXćPLDNRV~SUHGDMFRYLD1RWDEHQH³NRQãWDWRYDO1HRþDNiYDYãDNåHE\ WDNpWRVWUHWQXWLDSRNUDþRYDOL DMYEXG~FQRVWL3RGĐDQHKRWR ERORSUYêDSRVOHGQêUD]Ä6NODGDOSUtVDKXWDNDVLNY{OLWRPX VSUDYLOWDN~WRVOiYQRVĢ³P\VOHOVL³-HWRRGSUH]LGHQWDSHNQp JHVWRRFHĖXMHPHåHP\VOtDMQD

WDNêFKĐXGtDNRVPHP\³]KRGOL VDćDOãtEH]GRPRYFL1LHYãHWFLYãDNEROLVSRNRMQt1DMPlQLH WtNWRUt]RVWDOLVWiĢKODGQtSUHG 3UH]LGHQVWNêPSDOiFRPÄ6RP WURFKXQDSiOHQê3RþXOVRPåH VDWXEXGHUR]GiYDĢQDSRþHVĢ SUH]LGHQWDREHGSUHEH]GRPRYFRYQRQDWHQVDQDSRNRQGRVWDOROHQSiUY\YROHQêFK.WRYLHSRGĐDþRKRLFKY\EHUDOLWLHå QHPiPþRMHVĢ³XYLHGROMHGHQ ]EH]GRPRYFRYþDNDM~FLFKSUHG 3UH]LGHQWVNêPSDOiFRP

Nemusí sa báť 3UL]HUDM~FLVDĐXGLDRNROR3UH]LGHQWVNpKRSDOiFDPDOL]QRYpKRQDMY\ããLHKRSUHGVWDYLWHĐD ãWiWXGREUpSRFLW\3RFKYDĐRYDOL VLMHKRQDGVWUDQtFNRVĢSULþRP

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

6OiYQRVWQêREHGSUH]LGHQWDDMHKRKRVWt)RWR7$65

YHULDåHWRþRSRYHGDOYRVYRMRPSUtKRYRUHDMVSOQt-HGQpPXPXåRYLVD]DVHQHSiþLORåH PiSUH]LGHQWRNRORVHEDPQRåVWYRRFKUDQNiURY3RGĐDMHKR Y\MDGUHQLDE\PDOE\ĢNRE-

þDQRPEOLåãLHÄ.HćFKFHE\Ģ GREUêSUH]LGHQWWDNE\VDWRKWRĐXGXQHPDOEiĢWHQPXQHXEOtåL³NRQãWDWRYDO 7$65 GG


číslo 9/2014

SPRAVODAJSTVO

7

$1'5(-.,6.$=/2ä,/6ď8%8-Ë0$6$ )81.&,(35(=,'(17$ Andrej Kiska zložil do rúk predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej ústavou predpísaný sľub a ujíma sa funkcie slovenského prezidenta. Urobil tak na nedeľnej inauguračnej schôdzi Národnej rady SR v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave.

NSR 3631/2A

Ä6ĐXEXMHP QD VYRMX þHVĢ DVYHGRPLHYHUQRVĢ6ORYHQVNHMUHSXEOLNH%XGHPGEDĢ REODKRVORYHQVNpKRQiURGD QiURGQRVWQêFKPHQãtQDHWQLFNêFKVNXStQåLM~FLFKY6ORYHQVNHMUHSXEOLNH6YRMHSRYLQQRVWLEXGHPY\NRQiYDĢ Y]iXMPHREþDQRYD]DFKRYiYDĢLREKDMRYDĢ~VWDYXDRVWDWQp]iNRQ\6ĐXEXMHP³FLWRYDO .LVNDÒVWDYX65$NE\VĐXE RGPLHWRODOHERE\KR]ORåLO

VYêKUDGRXQHPRKROE\VWiĢ QDþHOHãWiWX3UHGVHGQtþND ÒVWDYQpKRV~GX65,0DFHMNRYiSRWYUGLODåH.LVND ]ORåLOVĐXEYV~ODGHV~VWDYRXDXMDOVDWDNSUH]LGHQWVNHMIXQNFLH

Prevzatie úradu 3UH]LGHQWD.LVNXNWRUêMHDM KODYQêPYHOLWHĐRP2]EURMHQêFKVtO65 2665 þDNDODSR VOiYQRVWQRPVĐXEHSUHKOLDGND MHGQRWLHN2665DHNXPHQLFNiSRERåQRVĢ7H'HXPY.DWHGUiOHVY0DUWLQD1iVOHGQH Y3UH]LGHQWVNRPSDOiFLSUHY]DO~UDGRGVYRMKRSUHGFKRGFX,YDQD*DãSDURYLþD 93UH]LGHQWVNHM]iKUDGH.LVNDSRGiYDOVOiYQRVWQêREHG SUHĐXGtEH]GRPRYDVHQLRURYY\XåtYDM~FLFKRSDWURYDWHĐVNpVOXåE\DPODGêFKĐXGt NWRUtY\UDVWDOLYGHWVNêFKGR-

PRYRFK1iVOHGQHSRORåLOYHQLHFNSDPlWQtNX%UiQDVORERG\DN\WLFXNSDPlWQtNX REHWLDPäHOH]QHMRSRQ\QD 'HYtQH

Slávnostná recepcia 2¿FLiOQ\GHĖXNRQþLOSUH]LGHQWVOiYQRVWQRXUHFHSFLRX QD%UDWLVODYVNRPKUDGH.LVND QDĖXSR]YDORNUHPSUHGVWDYLWHĐRYãWiWQ\FKRUJiQRYY\VRNêFKãN{OGLSORPDWLFNpKR ]ERUXþLFLUNYtDMKRVWtNWRUt UHSUH]HQWXM~~VSHãQpVORYHQVNp¿UP\VWDUWXSNRPXQLWX ¿ODQWURSLFNpDPLPRYOiGQHRUJDQL]iFLHþLNXOW~UQHLQãWLW~FLH3R]YDODMWêFKNWRUtGRVWDOLRFHQHQLH%LHODYUDQDURGLQ\ ]'REUpKRDQMHODD]GUDYRWQtNRYþLFHORVYHWRYR~VSHãQêFK ãWXGHQWRY 7$65

$QGUHM.LVNDVNODGiSUH]LGHQWVNêVĐXE)RWR7$65


8

naše novinky

LETO

10 VECÍ, KTORÉ MUSÍTE CEZ LETO URČITE STIHNÚŤ

þLQLHPHSRþDVWHSOêFKOHWQêFKYHþHURY7DNSUHþRMHGHQ]QLFKQHVWUiYLĢYSUtURGH" 6WDQRYDQLHRSHNDþNDWRMH LEDSiUWLSRYDNRY\XåLĢOHWQ~QRF3HNQêPVSHVWUHQtPMH SR]RURYDQLHDXJXVWRYHMQRþQHMREORK\PHWHRULFNpKRURMD 3HU]HtG $NVLFKFHWHY\FKXWQDĢ

$NVDYiPQHFKFHWUiYLĢþDV RVDPRWH]REHUWHVYRMXSRORYLþNXDOHERSVtNDNWRUêWRXUþLWHRFHQt$NSVtNDQHPiWH GOKãHMSUHFKiG]NHVDEXGHWHãLĢDMSVtN]~WXONX &KêEDM~YiPVWDUtSULDWHOLD]RãNRO\DLFKQiYãWHYX VWHVtFHSOiQRYDOLDOHQHXVWiOHRGNODGDOL"'OKRVWHQHYLGHOLVYRMXURGLQXQDRSDþQRPN~WHUHSXEOLN\"8UREWH WRFH]OHWR6ORYHQVNRXNUêYD PQRKRNUiVNWRUpVWHPRåQR HãWHDQLQHREMDYLOL3URVWUHGQtFWYRPWDNHMWRQiYãWHY\WDN PRåQRRSUiãLWHVWDUpSULDWHĐVWYiD]iURYHĖREMDYtWH QRYpPLHVWD 3RG YSO\YRP KRU~þDYREþDVUREtPH ]YOiãWQH UR]KRGQXWLD 1DYãWtYLPH ĐDGRY~ MDVN\ĖXSUHWRåHFH]]LPX MH SUtOLã ]LPD7DN-

WLHåP{åHWHSUHNRQDĢRVREQêUHNRUGYMHGHQt]PU]OLQ\þLSUHþtWDĢPQRåVWYRNQtK RU\EiUVWYH$NVDSêWDWHSUHþRP\VDSêWDPHSUHþRQLH" .RPELQiFLDERGRY -HGQRWOLYpERG\P{åHWHNRPELQRYDĢ-HOHQQDYiVDNRVL VYRMYRĐQêþDV]RUJDQL]XMHWH 6N~VWHVLXURELĢYODVWQê]R]QDPPRåQRWURãNXLQãSLURYDQêDMWêPQDãtP DY\XåLWHOHWR QDSOQR

'RYROHQNRYDĢFH]FHVWRYQ~NDQFHOiULXMHXUþLWHSRhodlné, avšak skúste v sebe REMDYLĢGREURGUXåQpKRGXFKDDVSUDYWHVLSURJUDPVDPL 6DPR]UHMPHWDNWRVLY\SOQLĢ þDVMHQDPiKDYpVWRMtWRYãDN ]DWRDWDNêWRYêOHWEXGHPRåQRSDWULĢPHG]LWLHQDMNUDMãLH 2GVOQNDVLUDGLRGSR-

SOiYDQLHYVUGFLSUtURG\QDPLHVWRSUHSOQHQêFKN~SDOtVN 6ORYHQVNRSRQ~NDPQRåVWYR MD]LHUYNUiVQRPSURVWUHGt NWRUpYiã]iåLWRN]SOiYDQLD ]LQWHQ]tYQLD /HWQpNLQRVDWHãtYHĐNHM REĐXEH3R]ULHĢVLVNYHOê¿OP QDQHYãHGQRPPLHVWHOiND QLHOHQ¿OPRYêFKQDGãHQFRY &HOêURNVLYUDYtWHåHNRQHþQHQDSHþLHWHFKXWQêDãĢDYQDWêRYRFQêNROiþDOHQHQDãOLVWHVLþDV"=iMGLWHQDWUK DXSHþWHEXEODQLQXSRNWRUHMVLYDãDURGLQDEXGHHãWH GOKRREOL]RYDĢSUVW\ 0iWH]iĐXE\QDNWRUp VLQHYLHWHSRþDVURNDQiMVĢ þDV"3RþDVGRYROHQN\WRP{åHWHGREHKQ~ĢýRWDNMHGQRGĖRYêPDUDWyQþtWDQLDNQtK SR]HUDQLD¿OPRYELF\NORYDQLDDOHERWXULVWLN\"$OHERVL MHGQRGXFKRĐDKQLWHQDSRVWHĐ DRGG\FKXMWH $NYiPSRþDVURNDFKêED SRK\EP{åHWHWRGRKQDĢGOKêPLSUHFKiG]NDPLYRNROt

d

o k a ,

40

Leto býva zvyčajne najočakávanejším ročným obdobím. Nielen pre slnečné dni, ktoré ho sprevádzajú, ale i pre možnosť vychutnať si počas dovolenky to, čo sme si odopierali počas celého roka. Tu je pár tipov na letné aktivity, ktoré by ste určite nemali vynechať.

10 TIPOV NA CHALUPU Niektoré veci alebo osoby si so sebou na chalupu môžeme, musíme, alebo nesmieme zobrať. Kombináciu týchto vecí sme zhrnuli v desiatich tipoch. Tipy nie sú radené podľa dôležitosti a je možné ich čítať aj zdola nahor. 3U~WHQêN{ãVPDþLDWNDPLDOHERVPDþNRXNWRUiSRURGt3RGREQêN{ãPDOD %DELþND%RåHQ\1ČPFRYHM %DELþND %RåHQ\ 1ČPFRYHMDNRYãHWFLYLHPHYLHGODSUtNODGQêLG\OLFNêåLYRW na vidieku. 1LHþRVNOHQHQp$NR VDKRYRUtQHH[LVWXMHåLDGQH SUDYLGORåHYFKDOXSHPXVt E\ĢYãHWNR]GUHYD =DSHNQ~]iFORQNXVD GDM~XNU\ĢU{]QHQHGRVWDWN\NWRUpP{åHPDĢFKDOXSD=iFORQN\GRFKDO~SSDWULDDRGSDGN\V~NUDMãLHNHć LFKQHYLGLHĢ =iSLVQtNDE\VPHVL ]DStVDOL]iåLWN\]FKDOXS\ 3tVDĢ VL GR QRWHVX DOHER YLHVĢVLGHQQtNPiSR]LWtYQ\YSO\YQDSV\FKLNX-HOHQ PiOR]iĐXENWRUpQLþQHVWRMD3tVDQLHMHMHGQêP]QDMHNRQRPLFNHMãtFKNRQtþNRY

$NEXGHWHVWH[WRPVSRNRMQtDGRWNQHWHVDUHJLRQiOQHMSUREOHPDWLN\SRNRMQH QiPWH[W]DãOLWHGR1DãLFK Noviniek. -HGOR Y NRQ]HUYH 6RYHUHQêPGiWXPRPVSRWUHE\$E\VPHVDY\KOLQi-

NXSRPYGHGLQVNêFKSRWUDYLQiFKNWRUêFKRWYiUDFLH KRGLQ\V~YlþãLQRXRSRORYLFXNUDWãLHDNRWLHYPHVWiFK 'HWL$NPiPHYODVWQpGHWLMHGREUpQDQHQH]DEXGQ~ĢDE\QiVSRQiYUDWH GRPRYQHþDNDORQHPLOpSUHNYDSHQLH$OHERGHĢRPQHFKDĢGRPDGRVWDWRþQ~]iVREXY\ããLHVSRPtQDQêFK NRQ]HUY 7. Milovanú osobu. V noYRPSURVWUHGtVDĐXGLDþDVWRNUiWVSUiYDM~LQDN1DPLHVWHNWRUpMHL]RORYDQpPiPH ãDQFXVSR]QDĢþORYHNDDM ]GUXKHMDWUHWHMVWUDQ\0LORYDQ~RVREXP{åHPHY\VWDYLĢU{]Q\PVN~ãNDPNWRUpSR]QiPH]URPDQWLFNêFK ¿OPRYDDNRYLHPHURPDQWLFNp¿OP\VDNRQþLDãĢDVWQHDOHERVYDGERX=DXMtPDYêP]GURMRPLQãSLUiFLHMHDM UR]SUiYNDR3HUQtNRYHMFKD-

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

O~SNH2GRKUiYDVDYKOERNRP OHVHDSRQ~NDQHNRQYHQþQêQiKĐDG DNRVLSRUDGLĢVSUHE\WRþQêPLRVREDPLDOH RSlĢYãHWNRVNRQþtãĢDVWQH D]ORMHSRWUHVWDQp 9tQRDOHERQLHþRRVWUHMãLH1DGOKpOHWQpYHþHU\ DOHERNĐDKãLHPXQDGYLD]DQLX]QiPRVWt7DNWRP{åHPH]tVNDĢQRYêFKSULDWHĐRYNWRUtQiPFH]]LPX FKDOXSXSRVWUiåLD9SUtSDGHåHVDDONRKROLFNêPQiSRMRPY\KêEDPHGHVWLOiW\ VDGDM~Y\XåLĢDNRGH]LQIHNFLD.DåGiURGLQDPiYODVWQpWLS\DVN~VHQRVWL 9OQXDLKOLFH3OHWHQLHMHXSRNRMXM~FHDYþDVRFK]LP\QiVEXGHãiOXSOHWHQêQDFKDOXSHKULDĢDNR VSRPLHQNDQDOHWR3HNQp ãiO\VLP{åHN~SLĢNDåGê

9\U R E L Ģ si šál vlastQRUXþQHMHVNXWRþQRXYê]YRXSUHY\WUYDOêFK 1DãH1RYLQN\$OH MHSUDYGHSRGREQpåH1DãH 1RYLQN\QRVtQDFKDOXSX SRãWiUNDDXåWDPQDYiVþDNDM~$NQDFKDOXSXSUHGVDOHQ1RYLQN\QHFKRGLD R]QiPWH WR UHGDNFLL $N YiP1RYLQN\QDFKDOXSX QRVt SRãWiUND D SULQHVLHWHVLDMYODVWQp]GRPRYD P{åHWHSRURYQiYDĢGLDQLH YRNUHVRFK


číslo 9/2014

LETO

9

10 RÁD PRED CESTOU DO ZAHRANIČIA Ak sa chystáte v lete na zahraničnú dovolenku, ponúkame vám 10 dôležitých rád, na čo nezabudnúť pred odchodom, či už pôjdete autom do Chorvátska, letecky do Španielska alebo vláčikom do Nemecka. 9ãHWN\GRNODG\SUHGRGFKRGRPGYDNUiWVNRStURYDĢ± MHGQXNySLXVL]REHUWHVRVHERXGUXK~QHFKDMWHURGLQH 9SUtSDGHVWUDW\GRNODGRYþL RGFXG]HQLDXĐDKþtWHY\EDYRYDQLHVHEHDMSROtFLt 3UHGNRStURYDQtP sa

si u å

le t

YãDNXLVWLWHåHYãHWN\GRNODG\V~SODWQp1LHNWRUpNUDMLQ\Y\åDGXM~PLQLPiOQXSODWQRVĢ FHVWRYQêFK GRNODGRY ±PHVLDFRYDMSRQiYUDWH ]GRYROHQN\ 1LHYãHWFLVDFK\VWiPH GRYROHQNRYDĢYOX[XVQêFKKRWHORFKVSULSRMHQtPQDLQWHUQHW SUHWRVLQH]DEXGQLWHYãHWN\G{OHåLWpNRQWDNW\QDVORYHQVN~ DPEDViGXDVLVWHQþQpVOXåE\ þL]iFKUDQQp]ORåN\]LVWLĢ HãWHYSRKRGOtGRPRYD 3UL FHVWH GRþOHQVNêFKNUDMtQ(ÒMHSRWUHEQpPDĢVRVHERX SUHXND] SRLVWHQFD 'R LQêFK NUDMtQ VL však ne]DEXGQLWH

o!

SUHGY\FHVWRYDQtPX]DYULHĢ FHVWRYQpSRLVWHQLH2NUHP]iNODGQêFKVOXåLHEDNRMHSRLVWHQLHOLHþHEQêFKYêORKþLSRLVWHQLHSULVWUDWHEDWRåLQ\VD P{åHWHSULSRLVWLĢDMQDH[WUpPQHãSRUW\þLDNFKFHWHPDĢQiURNQDQiKUDGXãNRG\SULPHãNDQtOHWHFNHMGRSUDY\ =EDĐWHVLVRVHERXFHVWRYQ~OHNiUQLþNXVR]iNODGQêPL SRWUHEDPL1HPDOLE\YQHM FKêEDĢSDUDOHQUHK\GUDWDþQê UR]WRNSUL~SDORFKVSUHMVREVDKRPSDQWKHQROXSULVSiOHQLQiFKSULRGUHQLQiFKVD]tGH OHXNRSODWþLREYl]DOHDMGH]LQIHNþQêSURVWULHGRNþLSLQ]HWDQHEXGHQD]DKRGHQLH 'DMWHURGLQHDOHER]QiP\PYHGLHĢNHG\DNDPFHVWXMHWH1HFKDMWHLPLQIRUPiFLHYDNRPKRWHOLVDEXGHWH SRþDVGRYROHQN\QDFKiG]DĢ DGRKRGQLWHVLVQLPLSUDYLGHOQêNRQWDNW =iNODGQp LQIRUPiFLH R NDåGHM NUDMLQH QiMGHWH QDVWUiQNH0LQLVWHUVWYD]DKUD-

QLþQêFKYHFL65DOHERQDVWUiQNDFKMHGQRWOLYêFKYHĐY\VODQHFWLHYDNUHGLWRYDQêFKY65 1DMG{OHåLWHMãLHV~QDMPlLQIRUPiFLHREH]SHþQRVWQHMVLWXiFLL YNUDMLQHSRYLQQRPRþNRYDQt þLPLHVWQ\FK]Y\NRFK 3UHGRGFKRGRPQH]DEXGQLWH]DYULHĢRNQi]DWLDKQXĢ åDO~]LHDUROHW\Y\SQLWHYRGX SO\QDYãHWN\HOHNWURVSRWUHELþH1HFKDMWHQiKUDGQpNĐ~þH VYRMLPVXVHGRPDE\GRPiFQRVĢDVSRĖGYDNUiWGRWêåGĖD VNRQWURORYDOL9HćþRDNYiV Y\WRSLDVXVHGLD"1D]R]QDPVL ]DStãWHDMY\SUi]GQHQLHFKODGQLþN\DY\V\SDQLHVPHWtLQDN E\VWHWRSRQiYUDWH]GRYROHQN\PRKOLĐXWRYDĢ 1DMYKRGQHMãLDQDVWUiåHQLHPD]QiþLNDMHQHMDNiEOt]ND RVREDNWRUi]YLHUDWNRSR]Qi 2SDWURYQtNRYLQHFKDMWHSRGUREQpLQãWUXNFLHRYDãRPPLOiþLNRYLDDMVXPXQDSUtSDGQpYêGDYN\ âWDQGDUGQHKRWHO\XE\WRYiYDM~ NOLHQWRY Då SR

KRGLQHSUHWRLVWHRFHQtWHDNVLEXGHP{FĢVSUtMHPQLĢ þDNDQLHQDSOiåLDOHERSULKRWHORYRPED]pQHDQHEXGHPXVLHĢ KĐDGDĢSODYN\QDGQHNXIUD 3ULEH]SHþQRVWQHMNRQWUROHQDOHWLVNXQDMþDVWHMãLH ]SUtUXþQHMEDWRåLQ\Y\KDG]XM~PDQLN~URY~V~SUDYXYUHFNRYêQRåtNåLOHWN\DGRNRQFDDMWHNXWLQ\NWRUpPDM~YLDF DNRPO1DþLHUQXOLVWLQX SDWULDDMPHþHPtQ\JUDQiW\UR]EXãN\DOHDMOXN\ãtS\ DRãWHS\

10 RÁD, AKO SA UDRŽAŤ FIT Prichádza čas, keď každý z nás premýšľa o tom, ako sa dostať pred letom do formy. Namiesto rád, ako by ste mohli schudnúť do plaviek, vám ponúkame cenné ponaučenia overené rokmi. Pretože udržať sa fit nezávisí len od cvičenia a diétneho mučenia.

 &KRćte na turistiku ±þtPY\ããLHWêPOHSãLH ýR QD WRP åH MH YRQNX ƒ& 9iã SRFLW EXGH QDÄQHY\SRWHQLH³ %HUWHQDY\FKiG]N\ DMYDãLFKãWYRUQRKêFKPLOiþLNRYWUiYWHVQLPLYHĐD þDVX9iãUR]PD]QDQêGêFKDYLþQêDOHQLYêIUDQF~]VN\EXOGRþHNYiP]DWRLVWR SRćDNXMH $MYQDGFKiG]DM~FLFK WHSOHMãtFKGĖRFKMHSRWUHEQpXGUåLDYDĢPR]JRYp]i-

YLW\YÄNXU]H³ 8þWHVDVRVYRMLPLGHĢPL±QDMOHSãLHPDWHPDWLNX ±GHWLYiV]DWREXG~ PLORYDĢ -HG]WH GDU\ PRUD 1H]DE~GDMWHYãDNåHQDSU YHĐUêEMHQDVYHWHPiORDKRPiUHVDWHSHOQHSULSUDYXM~ ]DåLYD7LHSUHWR]MHGiOQLþNDY\ãNUWQLWHäUDORNRYQHORYWHVDPLDNQDWRQHPiWH SRWUHEQ~SUD[ 9\YDĐRYDĢVDQDOHKiWNXXEDEN\QDFKDOXSHWLHå QLHMHQDMOHSãLH=REHUWHPRW\NXDRNRSWHMDKRGRYp]iKRQ\âĐDKDþNRYpSRKiUHWDN EXG~FKXWLĢHãWHOHSãLH$Yiã VSiOHQêFKUEiWþDVRPWURFKXVWPDYQHGRSULMDWHĐQHM SRGRE\ 1HQDGiYDMWHQDQDãXVORYHQVN~GRPRYLQX6SR]QiYDMWHNUiV\URGQHM]HPH±þL

WHRþDPLQDGPyGQ\PLþDVRSLVPLäHQ\EXG~ãĢDVWQpDPRåQRYiVSXVWLDQDWUL GQL QD ÄR]GUDYQ~³ FKDWX VNDPRãPL 0HGLWXMWH.HG\NRĐYHN DNGHNRĐYHN1LHMHQLþOHSãLH DNRSRþ~YDĢ]YXN\SUtURG\ ãXPPRUDDOHERGêFKDĢþHUVWYêKRUVNêY]GXFK3R]QiPND±Y\VN~ãDMWHPHGLWRYDĢ YNDQFHOiULLDOHERYRIDEULNH +ODV\YDãLFKQDGULDGHQêFK P{åX]QLHĢDNRSR]HPVNêUDM 6WUiYWHYHĐDþDVXVĐXćPLNWRUêFKQHPiWHUDGL1Lþ WDN QHSRVLOQt RUJDQL]PXV DYiãKRYQ~WRUQpKRGXFKD XåYDXWHDOHER]NRQVNpKR PDUiWRY&KODSLEXG~ãĢDVWQt DNRNHćVDEXGHWHXVPLHYDĢ FKUEWD1D6ORYHQVNXMHYåG\ DPRåQRYiPSRåLþDM~VYRMX QDVYRMKRQDMYlþãLHKRQHSULDYHĐDPLHVWNGHVDĐXGLDPDM~ NUHGLWNXQDUêFKORPDUDWyQ WHĐD%XGHWHVDFtWLĢDNRE\VWH RYHĐDKRUãLHDNRY\ SRREFKRGRFK SUiYH]GRODOL0RXQW(YHUHVW âSHFLiOQDUDGDSUHåHQ\ âSHFLiOQDUDGDSUHPX±EXćWHPLOpQDVYRMLFKSDUW- åRY±EXćWHPLOtQDVYRMHSDUWQHURY3R]HUDMWHVQLPLKR- QHUN\3RFKYiĐWHLPREHG 'YRMVWUDQXSULSUDYLODUHGDNFLD )RWRGUHDPVWLPHFRP NHMIXWEDOQHLJQRUXMWHLFKND- QRYêNRVWêPQHSUHYUDFDM-


10

naĹĄe novinky

SPRAVODAJSTVO

CHCĂš REGULOVAŤ OSĂ DZANIE BILBORDOV PodpredsednĂ­Ä?ka NĂĄrodnej rady SR RenĂĄta ZmajkoviÄ?ovĂĄ (Smer-SD) chce opätovne regulovaĹĽ osĂĄdzanie bilbordov. Po neĂşspechu s poslednĂ˝m nĂĄvrhom zakĂĄzaĹĽ vĂ˝skyt tejto reklamy v blĂ­zkosti ciest prichĂĄdza s inou prĂĄvnou Ăşpravou, tentoraz spolu so stranĂ­ckym kolegom Igorom Chomom. NĂĄvrhom ich novely stavebnĂŠho zĂĄkona sa bude parlament zaoberaĹĽ uĹž na letnej schĂ´dzi. =PDMNRYLĂžRYiFKFHELOERUG\ SUHNYDOLÂżNRYDĢ]UHNODPQpKR ]DULDGHQLDQDUHNODPQ~VWDYEXVSDGDM~FXSRGVWDYHEQĂŞ]iNRQ5HNODP\VDPDM~GHOLĢQD WULW\S\SRGÄ?DYHÄ?NRVWLÂąVWDYE\NGHMHQDMYlÞãLDUHNODPQi SORFKDGRWURFKPHWURYĂŁWYRUFRYĂŞFKQDVOHGXMHRGWURFKGR PHWURYĂŁWRUFRYĂŞFKDVWDYE\VQDMYlÞãRXSORFKRXQDG PHWURYĂŁWYRUFRYĂŞFK2G YHÄ?NRVWLSORFK\EXG~]iYLVLHĢ SRSODWN\ 'RWHUDMĂŁLHUHNODPQp]DULDGHQLD NWRUpQHVSDGDOLSRGVWDYHEQĂŞ ]iNRQOHERQHEROLSHYQHVSRMH-

QpVR]HPRXDOHERWRWRVSRMHQLH ERORVSRUQpVDVWDQ~UHNODPQĂŞPLVWDYEDPLĂ„7ĂŞPVDRGVWUiQL GLVNULPLQiFLDSRGPLHQRNSUH SRGQLNDWHÄ?RYDMLFKQDGPHUQĂŞ SRĂžHWDWĂŞPDMQHUHJXORYDQi ,OXVWUDĂžQpIRWR7$65 ]iĢDĂĽĂĽLYRWQpKRSURVWUHGLDÂł WYUGt=PDMNRYLĂžRYiNWRUiFKFH UHNODPQpVWDYE\RGVXQ~ĢćDOHMRGFLHVW%H]SHĂžQRVWQpVWRPHWURYpSiVPRVDPiY\WYRULĢ PLPRREFtDPLHVWSULGLDÄ?QLFLDFKFHVWiFKSUHPRWRURYp YR]LGOiDFHVWiFK,WULHG\NWRUpV~PHG]LQiURGQĂŞPĢDKRP Obnova zrĂşcanĂ­n slovenskĂ˝ch hradov s pomocou nezamestnanĂ˝ch sa zaÄ?ne uĹž tento mesiac. Po zasadnutĂ­ vlĂĄdy to vyhlĂĄsil minister prĂĄce, sociĂĄlnych vecĂ­ 7$65 a rodiny JĂĄn Richter. ZdrĹžanie podÄža neho spĂ´sobilo rokovanie s EurĂłpskou komisiou ohÄžadom chĂ˝bajĂşcej udrĹžateÄžnosti projektov.

1(=$0(671$1Ă&#x2039;=$Ă˝1Ă&#x2019; 2%12929$ÄĄ+5$'< 3URMHNWREQRY\KUDGRYDWRU]iOQHMDUFKLWHNW~U\VSRPRFRX QH]DPHVWQDQĂŞFKVSROXUHDOL]XM~PLQLVWHUVWYRSUiFHVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\DPLQLVWHUVWYRNXOW~U\Ă&#x201E;=POXY\ V~VSHĂŁQĂŞPLXFKiG]DĂžPLV~ XĂĽGOKĂŁLHSRGStVDQpSHQLD]H EXG~XYRÄ?QHQpRNDPĂĽLWHSR WRPDNRWtWRXFKiG]DĂžLGR-

5HNODPDPi]D~ÞHOXS~WDĢSR]RUQRVĢÞRMHYãDNYSURWLNODGHNSRYLQQRVWLDP ãRIpURY)RWR7$65

UH]RUWNXOW~U\Y\ÞOHQLOYLDF DNRHXU3ODW\QH]DPHVWQDQêFKDLFKSUDFRYQp SRP{FN\GRWXMHPLQLVWHUVWYR SUiFHWHQWRURNVXPRXPLOLyQDHXU'RWRKWRURÞQHMREQRY\E\VDPDOR]DSRMLĢFHONRP QH]DPHVWQDQêFK 7$65

BICYKLOVAL ZA CHORĂ&#x2030; DETI TohtoroÄ?nĂş charitatĂ­vnu cyklojazdu Na bicykli deĹĽom absolvoval aj minister hospodĂĄrstva TomĂĄĹĄ MalatinskĂ˝. V zĂĄvereÄ?nej 9. etape bol na Ăşseku medzi TrenÄ?Ă­nom a PieĹĄĹĽanmi jednĂ˝m zo stovky cyklistov, ktorĂ­ podporili charitatĂ­vny projekt, prostrednĂ­ctvom ktorĂŠho zbiera obÄ?ianske zdruĹženie DeĹĽom pre Ĺživot peniaze na lieÄ?bu detĂ­ s onkologickĂ˝m ochorenĂ­m.

O STĂ Ĺ˝ JE ZĂ UJEM Aj tento rok umoĹžnĂ­ KancelĂĄria NĂĄrodnej rady SR (K NR SR) vysokoĹĄkolĂĄkom stĂĄĹžovaĹĽ osem mesiacov v slovenskom parlamente. O stĂĄĹž prejavilo zĂĄujem 76 uchĂĄdzaÄ?ov, kancelĂĄria z nich vyberie asi tridsaĹĽ. 6WiĂĽLVWLSUDFXM~QDMHGQRWOLYĂŞFKRGERURFK.DQFHOiULH2GERU]DKUDQLĂžQĂŞFKY]ĢDKRY DSURWRNROX2GERUSUHHXUySVNH]iOHĂĽLWRVWL2GERUNRPXQLNiFLHVPpGLDPLDYHUHMQRVĢRXD3DUODPHQWQĂŞLQĂŁWLW~WDQD VHNUHWDULiWRFKQLHNWRUĂŞFKYĂŞERURY1565 0DOLE\RGSUDFRYDĢSULEOLĂĽQH KRGtQGRWĂŞĂĽGÄ&#x2013;D1DVWiĂĽVD PRKOLKOiVLĢXFKiG]DĂžLNWRUt

VWDQ~ÂżQDQĂžQpSURVWULHGN\QD ]DSRMHQLHQH]DPHVWQDQĂŞFKGR SURMHNWX]Ă&#x2019;VWUHGLDSUiFHVRFLiOQ\FKYHFtDURGLQ\ÂłUHDJRYDOKRYRUFDPLQLVWHUVWYDNXOW~U\-R]HI%HGQiU %HGQiUWLHĂĽVSUHVQLOĂĽHSURMHNW EROWHQWRURNUR]ĂŁtUHQĂŞD]DKÄ&#x161;Ä&#x2013;DDMREQRYX]iPRFNĂŞFKSDUNRY&H]GRWDĂžQĂŞSURJUDPQDÄ&#x2013;

EXG~YĂžDVHVWiĂĽRYDQLDXĂĽDVSRÄ&#x2013;YURĂžQtNXY\VRNRĂŁNROVNpKRGHQQpKRĂŁW~GLDĂ&#x201E;0XVLD PDĢGREUpĂŁWXGLMQpYĂŞVOHGN\ RYOiGDĢQDGREUHMNRPXQLNDĂžQHM~URYQLDVSRÄ&#x2013;MHGHQVYHWRYĂŞMD]\NDPDOLE\PDĢDMXUĂžLWĂŞYĂŁHREHFQĂŞUR]KÄ?DGDE\Ģ DNWtYQLÂłGRSOQLODNDQFHOiULD 1iURGQHMUDG\65 7$65

7RPiĂŁ0DODWLQVNĂŞ)RWR7$65

aktuĂĄlne sprĂĄvy z vĂĄĹĄho okolia na webe: www.nasenovinky.sk ovi

0DODWLQVNĂŞMHF\NOLVWLFNĂŞ QDGĂŁHQHFDDNRViPKRYRUt Ă&#x201E;&\NOLVWLNDV~P\VORPSRPiKDĢGiYDGYRMDNĂŞSRFLW XVSRNRMHQLDÂł3UHWRRFHÄ&#x2013;XMH DMP\ĂŁOLHQNXSURMHNWX1DELF\NOLGHĢRPĂ&#x201E;$MWĂŞPWRVS{VRERPVRPY\]YDOYĂŁHWNĂŞFK VSRORĂžQRVWLDÂżUP\DE\SRGSRULOLWHQWRSURMHNW9ĂŁHWFL ĂžRVPHDEVROYRYDOLMD]GX VPHSRXNi]DOLQDWRĂĽHQiP ]iOHĂĽtQDSRPRFLYSUtSDGH ĂĽHLGHR]GUDYLHGHWtÂłSRYHGDO0DODWLQVNĂŞSRSUtFKRGHF\NOLVWLFNpKRSHORWyQX GR3LHãĢDQ

9Ä&#x2021;DNDSDUWQHURPSURMHNWX DY\]ELHUDQĂŞPÂżQDQĂžQĂŞP SURVWULHGNRPSRĂžDVWRKWRURĂžQpKRURĂžQtNDPRKRO2= 'HĢRPSUHĂĽLYRWXĂĽRGSRQGHONDVSXVWLĢSURMHNWLQGLYLGXiOQHMGRSUDY\NWRUiEXGH URGLĂžRPDGHWVNĂŞPSDFLHQWRP NGLVSR]tFLLKRGtQGHQQH &KDULWDWtYQ\SURMHNW1DELF\NOLGHĢRPY]QLNROYURNX 9WRPWRURNXF\NOLVWLQDWUDVHF\NORMD]G\SUHĂŁOL NPQDWUDVHPHG]L1RYRX6HGOLFRXD%UDWLVODYRX 7$65


číslo 9/2014

INZERCIA

11

&+<67È7(6$1$23(5È&,8 %('529e+2ý,.2/(11e+2.č%8" PACIENTSKE PRÍRUČKY VÁM PORADIA, NA ČO SA PRIPRAVIŤ PRED OPERÁCIOU I PO NEJ Pacientov, ktorí sa chystajú na operáciu umelého bedrového alebo kolenného kĺbu, už nemusí trápiť neistota a strach z neznámeho. B. Braun pre nich totiž pripravil dve nové pacientske brožúry, ktoré im odpovedia na množstvo otázok. Zadarmo na stiahnutie sú na portáli www.staramsa.sk. Na týchto stránkach je aj poradňa s lekármi, články, rozhovory a príbehy pacientov po operácii. ďXGLDVDþDVWRREiYDM~VOHNiUPLRWYRUHQHKRYRULĢRVYRMLFK ]GUDYRWQêFKSUREOpPRFKDSUHWRVDPQRKRNUiWDQLRQRYêFK WHFKQROyJLiFKQHGR]YHGLD$M SUHWRY]QLNROSRUWiO/HSãLDVWDURVWOLYRVĢNGHV~LQIRUPiFLH RU{]Q\FKRFKRUHQLDFKDDMSRUDGĖDYNWRUHMRGSRYHGDM~OHNiUL±ãSHFLDOLVWLQDGDQ~SUREOHPDWLNXÄ9êPHQDEHGURYpKR DNROHQQpKRNĎEXSDWUtPHG]L QDMþDVWHMãLHRSHUiFLHYRUWRSpGLL3RþDVMHGQpKRURNDVD YþHVNêFKDPRUDYVNêFKQHPRFQLFLDFKY\NRQiSULEOLåQHWLVtFRSHUiFLtEHGURYpKR NĎEXDWLVtFYêPHQNROHQQpKRNĎEX.DåGpPXFKLUXUJLFNpPXYêNRQXYãDNSUHGFKiG]D XUþLWiKLVWyULDRFKRUHQLDVSRMHQiþDVWRVEROHVĢRXREDYDPL DREPHG]HQLDPLYNDåGRGHQQRPåLYRWH1DFHVWHNX]GUDYHQLXSDFLHQWRPSRPiKDM~QLHOHQ OHNiULD]GUDYRWQtFN\SHUVRQiO DOHQDMQRYãLHDMQDãHEURå~U\ NWRUpLFKSRYHG~SUHGRSHUDþQRXSUtSUDYRXLSRRSHUDþQêP VWDYRPDSRVN\WQ~LPRGSRYHGHQDRWi]N\NWRUpYV~YLVORVWLVRSHUiFLRXY]QLNQ~³KR-

YRUt08'U/XERPtU.OHSiþ 0%$þOHQYHGHQLD6NXSLQ\ %%UDXQ

Príručky poradia, ako s umelým kĺbom rehabilitovať či prejsť letiskovou kontrolou .DåGiEURå~UDSR]RVWiYD]R]iNODGQêFKLQIRUPiFLtRãWUXNW~UHDPRåQêFKGHIHNWRFKNĎEX ]R]QDPXMHSDFLHQWRYVPRåQRVĢDPLLPSODQWiWRYDLFKKLVWRULFNêPYêYRMRPDQiVOHGQH

6WLDKQLWHVL ]DGDUPRQD ZZZVWDUDPVDVN SUHGVWDYXMHDMVDPRWQ~RSHUiFLXYUiWDQHSUiFHPRGHUQpKRSRþtWDþRYRQDYLJRYDQpKR V\VWpPX2UWKR3LORWŠ=iYHUHþQpGYHNDSLWRO\SDFLHQWRP SULQiãDM~UDG\DNR]YOiGQXĢ SUYpNURN\SRRSHUiFLLDUHKDELOLWiFLLDSRVN\WXM~DMXåLWRþQpLQIRUPiFLHGREXG~FQRVWL 3DFLHQWLVDWXQDSUtNODGGR]YHGLDåHMHPRåQpSRåLDGDĢ

R3UHXND]QRVLWHĐDLPSODQWiWXþRRFHQLDSUHGRYãHWNêP SULRVREQêFKNRQWUROiFKQDOHWLVNXþLY]DEH]SHþHQêFKEXGRYiFKNHćP{åHEH]SHþQRVWQê UiPUHDJRYDĢQDNRYRYpNRPSRQHQW\XPHOpKRNĎEXDNRDM WLS\QDYKRGQpãSRUWRYpDSRK\ERYpDNWLYLW\ Ä7LHWREURå~U\QDMYlþãPLRFHQLDSDFLHQWLNWRUtPDM~]RSHUiFLHXPHOpKRNĎEXREDY\1D QLHNRĐNêFKPiORVWUiQNDFKWRWLåQiMGX]KUQXWpYãHWN\]iNODGQpG{OHåLWpLQIRUPiFLHDUDG\ NWRUpE\SUHGRSHUiFLRXPDOL SR]QDĢ%URå~U\V~LGHiOQ\P

SRPRFQtNRPSUHYãHWNêFKNWRUtVDSUHRSHUiFLXUR]KRGXM~þL VDQDĖXXåSULSUDYXM~6~SUHKĐDGQpVWUXþQpD]UR]XPLWHĐQpYãHWNêPYHNRYêPNDWHJyULiP³GRSĎĖD/XERPtU.OHSiþ

Presne a efektívne, to je navigačný systém 3RþtWDþRYêQDYLJDþQêV\VWpP 2UWKR3LORWŠMHFHORVYHWRYR QDMUR]ãtUHQHMãLH]DULDGHQLHQD SUHVQ~LPSODQWiFLXXPHOêFK NĎERY6\VWpPSRPiKDRSHUDWpURYLVSUiYQHSRORKRYDĢNRPSRQHQWLPSODQWiWXDQDVWDYLĢ VWDELOLWXNĎEXSULþRPSULKOLDGDQDLQGLYLGXDOLWXNDåGpKRSDFLHQWD9\ããLDSUHVQRVĢXPLHVWQHQLDVRVHERXSULQiãDYêUD]QH Y\ããLXåLYRWQRVĢDIXQNþQRVĢ XPHOpKRNĎEX1DUR]GLHORG

PQRKêFKLQêFKV\VWpPRYVD 2UWKR3LORWŠ~SOQH]DREtGHEH] ćDOãtFKSUHGY\ãHWUHQtþtP]QLåXMHUDGLDþQ~]iĢDåSUL]KRWRYRYDQtU|QWJHQRYêFKVQtPRN DOHERSRþtWDþRYHMWRPRJUD¿H

Zoznam pracovísk, kde sa využíva navigácia v ortopédii: Univerzitná nemocnica, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda (Bratislava-Petržalka) Fakultná nemocnica J. A. Reimana (Prešov) NSR 3625/2A

 Univerzitná nemocnica L. Pasteura (Košice) Nemocnica Košice-Šaca (Košice-Šaca)

EE


12

naše novinky

OSOBNOSŤ BRATISLAVY

SOM SCHÖNE NÁCI:ý20Ðä(0 35(9È6852%,ġ" Mali ho radi. Všetci Bratislavčania ho poznali. Keď odišiel, veľmi im chýbal. Patril neodmysliteľne do koloritu bratislavských uličiek povojnových rokov. Schöne Náci. Bol zaujímavou, neopakovateľnou, humornou postavičkou starej Bratislavy. Po jej uliciach, najmä po korze od Michalskej brány až po Dunaj, chodil s ľahkosťou šviháka ako šľachtic, a zdravil – najmä paničky – trojjazyčne „Ručičky bozkávam“, „Kϋss die Hand“ či „Kezét csókolom“. Rozdával úsmev, nosil so sebou dobrú náladu a radosť zo života z neho razila každým cólom. No nemal to v živote ľahké...

Rodák z 19. storočia

Narodil sa 11. augusta 1897 Y3HWUåDONHSRGYODVWQêPPHQRP,JQiF/DPiU.HćåHMHKR RWHF.DUROEROREXYQtNRP]DVYlWLOGRWRKWRUHPHVODLV\QD -HKRPDWNDYãDNþRVNRURRWFRYLXWLHNODD]DQHFKDODPX QLHOHQ1iFNDDOHDMPHQWiOQH SRVWLKQXWpKR.DUROND±PODGãLHKR1iFNRYKREUDWD1HãĢDVWQêRWHFSUHSDGRODONRKROXNWRUê KRSULYLHGROþRVNRURGRKUREX .DURONDSUHY]DODNêVLVLURWLQHF D]1iFNDVDVWDOEH]GRPRYHF 3RRWFRYHMVPUWLQDSOQLOLRVXG H[HN~WRULUR]SUHGDQtPPDMHWNXďXGLDVQtPFtWLOLDQDãOLPX PLHVWRYGLYDGHOQêFKGLHOĖDFK 1DYLDFMHKRPLOiäDQHWNDPX R]QiPLODåHVLQDãODPLOHQFD DY\GiVD]DQHKR%ROKOERNR ]URQHQêDSRYUiYDORVDåHVL P\ãOLHQN\XVSRULDGDOGRåLYRWQpKRSUHGVDY]DWLDÄ.HćPRMD

PLOiQHFKFHPĖDMDEXGHPPDĢ UiGYãHWN\RVWDWQp'iPWRQDMDYRDVSRĖSR]GUDYRP³9\WLDKRO ]þLHUQHKRNXIUDãDW\DF\OLQGHU þRDNiVLJUyINDGDURYDODRWFRYLSRPDQåHORYHMVPUWLýLHUQ\ IUDNåDNHWF\OLQGHUELHOHUXNDYLþN\SDOLþNDþLHUQHODNRYN\

6FK|QH1iFL QDSRKUHEþDNDO URNRY VELHO\PLJDPDãDPL1DFYLþLOVL ]RSiUHOHJDQWQêFKSy]SUHG]UNDGORPDY\UD]LOGRXOtF6WDOVD QHRGP\VOLWHĐQêPãDãRPFHQWUD PHVWD1DYãWHYRYDOFXNUiUQH 6W~U]HUDQD6HGOiUVNHMXOLFLþL 0H\HUDQD+ODYQRPQiPHVWt 2EþDVGRVWDO]DGDUPR]iNXVN\ $QHERORWRQDĖRPYLGLHĢ1DRSDNWUSHOSRGYêåLYRXMHGi-

6FK|QH1iFLSDWUtPHG]LQHRGP\VOLWHĐQêFKSURPLQHQWRY%UDWLVODY\)RWR7$65

YDOOHQREþDVNHćPXQLHNWR þRVLSRGDURYDO3DQLþNiPSRQ~NDOVOXåE\8SUDWRYDOQRVLO XKOLHDGUHYRSUiãLONREHUFH 2NUHPWRKRSULQiãDOGRURGtQSRKRGXD~VPHY9GRPiFQRVWLDFKVLKRWDNREĐ~ELOLåHPXSRQ~NOLVSRORþQê REHGNWRUêSRFKRSLWHĐQHQHRGPLHWDO1DRSDNSRSUiFLVL Y\SêWDOPRåQRVĢY\N~SDĢVD DE\GRXOtFY\UD]LORSlĢþLVWêDYGREUHMQiODGH

Chceli ho vysťahovať 3RVNRQþHQt,,VYHWRYHMYRMQ\ VLKRYWHGDMãtPRFLSiQL]REUDOLGRV~VWUHćRYDFLHKRWiERUD Y3HWUåDONHV~P\VORPY\VĢDKRYDĢKR]QDãHMUHSXEOLN\.HćVDKRSêWDOLþLMH1HPHFSRYHGDOåHQLH0DWND VtFHEROD1HPNDRWHF0DćDU DOHRQNDåGpPXWYUGLOåHMH ÄSUHãSXUiN³DWêPDM]RVWDQH 1LþQHXNUDGROQLþ]OpQLNRPX QHXURELOPLOXMHRE\YDWHĐRY %UDWLVODY\DFKFHOWX]RVWDĢ $WDNVD]QRYDQDãLHOGREUê þORYHNNWRUêÄ]DULDGLO³DE\ KR]WiERUDSUHSXVWLOL-HKRUDGRVĢQHPDODKUDQtF9UiWLOVD GR%UDWLVODY\D]Y\ãRNVYRMKR åLYRWDSUHåLOYVWDURELQFLQD 5DGOLQVNpKRXOLFL9GRPRYHG{FKRGFRYVDR1iFNDQHYãHGQHVWDUDOLYHćKRYãHWFL GREUHSR]QDOL-HKRSRGORPHQp]GUDYLHVLXåY\åDGRYDOR GHĖþRGHĖLQWHQ]tYQXQHPRFQLþQ~VWDURVWOLYRVĢ.RQLHF MHKRFHVW\QDVWDORNWyEUD Y.UDMVNHMWXEHUNXOy]QHMQHPRFQLFLY/HKQLFLDFK 7DPERODMSRFKRYDQêQR ]DEXGQXWê

3RGREL]HĖ6FK|QH1iFLKRYWDNPHUåLYRWQHMYHĐNRVWLR]GREXMHMHKRPLORYDQp NRU]R)RWR7$65

]R]QDPSURPLQHQWQêFKSDFLHQWRY,PULFKD6HþDQVNpKR YHĐNHMNDSDFLW\EUDWLVODYVNHM PHGLFtQ\$E\VDQD,JQiFD/DPiUDQLNG\QH]DEXGOR ]WYRULYHMGLHOQHDNDGHPLFNpKRVRFKiUD-XUDMD0HOLãDY]Lã-

5R]GiYDO~VPHY QRVLOVRVHERX GREU~QiODGX DUDGRVĢ]RåLYRWD ]QHKRUD]LOD NDåGêPFyORP

ORGLHORNWRUpSDWUtXWXULVWRY PHG]LQDMY\KĐDGiYDQHMãLH 3RGREL]HĖYWDNPHUåLYRWQHM Bratislavčania YHĐNRVWLR]GREXMHMHKRPLORYDQpNRU]R=LQLFLDWtY\3HWUD ho chceli doma 3DWUtPHG]LQHRGP\VOLWHĐ- .XUKDMFD]R6SRORþQRVWL)HUQêFKSURPLQHQWRY%UDWLVODY\ GLQDQGD0DUWLQHQJXMHKRWH+RFLQHEROãWiWQLNRPYHG- OHVQpSR]RVWDWN\YURNX FRPþLXPHOFRPGRVWDOVDQD SUHYLH]OLGR%UDWLVODY\

aktuálne správy z vášho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

Na pohreb čakal 40 rokov... 3R WDNPHU URNRFK VD 6FK|QH1iFLÄGRþNDO³SRKUHEXYURGQHM%UDWLVODYHQD 2QGUHMVNRPFLQWRUtQH2NUHP NĖD]D $QWRQD 6UKROFD VD VQtPUR]O~þLODDMVNXSLQD /RM]RNWRUiPXSUYêDSRVOHGQêUD]]DVSLHYDODYODVWQ~SHVQLþNX6FK|QH1iFL 3RKUHEXVDSUL]HUDORRNROR ~þDVWQtNRY 9GQHãQHMVWUHVXM~FHMGREH H[LVWXM~VSRORþQRVWLNWRUpSRQ~NDM~]iXMHPFRPDQLPiWRURYYRĐQpKRþDVXQD]iMD]G\ ORćRXSRĐRYDþN\GRYROHQN\þLLQpWLS\UHOD[X$KRFL NRQNXUHQFLDMHVLOQiSUHåLM~$OHDNE\VDQDãODDJHQW~UDNWRUiE\SRQ~NDOD,JQiFRY/DPiURYKRFDM]DPDOê SRSODWRNERODE\Y]LVNRFK Y\VRNRQDGSULHPHURPäLDĐ ĐXGtVMHKR¿OR]R¿RXQLHWQD UR]GiYDQLH -R]HI%\WþiQHN


3

Nápoveď: ALÁN, ALOV, ARAP, AZA, EPI, LENORA, TARA.

číslo 9/2014 KRÍŽOVKA

1

2 13


14

naĹĄe novinky

Ĺ PORT

SĂ&#x161;ŤAĹ˝ DOHRALI SO CŤOU Futbalisti PetrĹžalky ukonÄ?ili svoje pĂ´sobenie v tretej lige. Nakoniec obsadili 14. miesto s 26 bodmi. Klub sa poÄ?as jari boril s problĂŠmami, no nakoniec súżaĹž dohral so cĹĽou. V poslednom kole PetrĹžalka doma prehrala s NemĹĄovou 1:3. â&#x20AC;&#x17E;RozlĂşÄ?ka so súżaĹžou, rovnako ako celĂĄ jar, bola trpkĂĄ. Do zo-

stavy som musel zaradiĹĽ ĹĄtyroch dorastencov. Nakoniec sme v jarnej Ä?asti aĹž na dve vyĹĄĹĄie prehry dosiahli prijateÄžnĂŠ

FC PetrĹžalka â&#x20AC;&#x201C; NemĹĄovĂĄ 1:3 (0:2) GĂłly: 60. Bohmer â&#x20AC;&#x201C; 20. Schiszler, 36. Chrenko, 82. Laco Ĺ˝K: Ĺ pilĂĄr, KontĂĄr, RepĂĄÄ?ik â&#x20AC;&#x201C; Amrich, HoliĹĄ Zostava PetrĹžalky: M. Droppa â&#x20AC;&#x201C; M. Havrila, JanovskĂ˝, E. Havrila (46. NespeĹĄnĂ˝), P. Ä&#x152;apla â&#x20AC;&#x201C; KontĂĄr, UhlĂ­k (46. A. Ĺ imo), V. TĂłth, M. Bohmer (86. P. RepĂĄÄ?ik) â&#x20AC;&#x201C; M. KaĹ&#x2C6;uk, O. Ĺ pilĂĄr

KONEÄ&#x152;NĂ TABUÄ˝KA 1. SereÄ? 2. Skalica 3. NovĂŠ Mesto 4. Slovan jun. 5. TopoÄžÄ?any 6. Dun. LuĹžnĂĄ 7. Ĺ Ăşrovce 8. NemĹĄovĂĄ 9. VrĂĄble 10. N. ZĂĄmky 11. VrbovĂŠ 12. RaÄ?a 13. PĂşchov 14. PetrĹžalka 15. Levice 16. PieĹĄĹĽany

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

22 21 19 17 17 15 14 12 9 10 9 8 8 9 6 1

4 5 5 8 5 6 4 4 10 5 7 5 4 5 5 4

4 4 6 5 8 9 12 14 11 15 14 17 18 16 19 25

86:27 70:26 50:26 83:35 45:22 60:35 59:49 36:39 33:38 35:52 33:47 34:48 34:51 40:52 30:69 8:120

70 68 62 59 56 51 46 40 37 35 34 29 28 26 23 7

IlustraÄ?nĂŠ foto: TASR/Radovan Stoklasa

vĂ˝sledky,â&#x20AC;&#x153; hodnotil trĂŠner TomĂĄĹĄ MedveÄ?. Klubu hrozĂ­ zĂĄnik, otĂĄzna je budĂşcnosĹĽ mlĂĄdeĹže. â&#x20AC;&#x17E;VyzerĂĄ to naozaj veÄžmi zle. Bol by som rĂĄd, keby sa to koneÄ?ne vyrieĹĄilo. VerĂ­m, Ĺže do troch týŞdĹ&#x2C6;ov budeme mĂşdrejĹĄĂ­.â&#x20AC;&#x153; V ĹĽaĹžkej situĂĄcii sa trĂŠnerovi podarilo z muĹžstva dostaĹĽ maximum. CennĂĄ bola

najmä remĂ­za so Slovanom 3:3. DobrĂŠ zĂĄpasy muĹžstvo odohralo aj proti Leviciam, NovĂŠmu Mestu a TopoÄžÄ?anom. â&#x20AC;&#x17E;MrzĂ­ nĂĄs remĂ­za v PieĹĄĹĽanoch, kde sme mali zĂ­skaĹĽ vĹĄetky tri body. MuĹžstvo sklamalo v zĂĄpasoch s RaÄ?ou a Dunajskou LuĹžnou,â&#x20AC;&#x153; dodal trĂŠner TomĂĄĹĄ MedveÄ?. TrĂŠnerovi PetrĹžalky vyĹĄiel ĹĽah,

keÄ? brankĂĄra KaĹ&#x2C6;uka poslal do Ăştoku. â&#x20AC;&#x17E;Miro KaĹ&#x2C6;uk ako hrĂĄÄ? na trĂŠningoch vynikal, tak som ho postavil do Ăştoku. Hral veÄžmi dobre a nakoniec sa stal najlepĹĄĂ­m strelcom tĂ­mu. PodÄža mĂ´jho nĂĄzoru by mal pokraÄ?ovaĹĽ v kariĂŠre ako hrĂĄÄ?.â&#x20AC;&#x153; (jv)

SUROVĂ? A NETĂ?K POSILNILI Ă&#x161;TOK ULOGR3RSUDGXDQiVOHGQHSR Y\QLNDM~FHMVH]yQH]DPRUH 6RPUiGĂĽHQDGUXKĂŞSRNXVWR Y\ĂŁORYHUtPĂĽHSUHĂĽLMHY6ORYDQH~VSHĂŁQ~VH]yQXÂłSRYHGDO SUHRÂżFLiOQXVWUiQNXNOXEXJHQHUiOQ\PDQDĂĽpU0DURĂŁ.UDMĂžL 6N~VHQĂŞWULGVDĢGYDURĂžQĂŞFHQWHU S{VRELOYXSO\QXOHMVH]yQHY'LQDPH0LQVN]DNWRUĂŞRGRKUDO Ă&#x201E;'RWtPXSULFKiG]DÄ&#x2021;DOĂŁtVN~- 50 zĂĄpasov a nazbieral 24 boVHQĂŞKRNHMLVWDQLHNRÄ?NRQiVRE- GRY Ă˝HVNĂŞKRNHMRYĂŞ QĂŞUHSUH]HQWDQWNWRUĂŞE\PDO ~WRĂžQtN7RPiĂŁ1HWtNVDSRSRO E\ĢYQRYHMVH]yQHYHÄ?NĂŞPSUt- URNXYUiWLOGRWtPXVORYHQVNpKR QRVRPSUHQDĂŁXRIHQ]tYX9HÄ?- ]iVWXSFXYPHG]LQiURGQHM.+/ NĂŞWDOHQW7RPiĂŁDVPHVLYĂŁL- 6ORYDQD%UDWLVODYD7ULGVDĢGYDPOLXĂĽSUHGGYDQiVWLPLURNPL URĂžQĂŞNUtGHOQtNVLSUYĂŞNUiWRENHG\PDO]DNRWYLĢY6ORYDQH OLHNROEHODVĂŞGUHVQD]DĂžLDWNX QRSUHYRMHQVN~VOXĂĽEX]DPLH- XSO\QXOHMVH]yQ\DRNDPĂĽLWH ManaĹžmentu Slovana sa podarilo zĂ­skaĹĽ Ä?alĹĄieho ĂştoÄ?nĂ­ka zvuÄ?nĂŠho mena. K ostatnĂ˝m hokejistom, ktorĂ­ sa upĂ­sali nĂĄĹĄmu klubu pred zaÄ?iatkom novĂŠho roÄ?nĂ­ka KHL sa pridal reprezentaÄ?nĂ˝ ĂştoÄ?nĂ­k TomĂĄĹĄ SurovĂ˝.

7RPiĂŁ6XURYĂŞ)RWR7$653DYHO1HXEDXHU

VD]DUDGLOPHG]LRIHQ]tYQ\FK OtGURYNOXEX9]iSDVRFK VWUHOLOJyORYDSULGDOWULDVLVWHQFLH1DNRQFL]iNODGQHMĂžDVWLYĂŁDNRGLĂŁLHOGRNRQNXUHQĂžQpKR1HIWHFKLPLNX1LĂĽQHNDPVN =DÄ&#x2013;QDVW~SLOQDGXHORYYNWRUĂŞFKQD]ELHUDOWULERG\  Ă&#x201E;3RVNRQĂžHQt]POXY\Y1HIWHFKLPLNX1LĂĽQHNDPVNSUHMDYLO+&6ORYDQ%UDWLVODYD]iXMHPRQiYUDWĂžHVNpKR~WRĂžQtND 7RPiĂŁD1HWtNDGRVYRMLFKUDGRY 7HQVDVYHGHQtPQiĂŁKRNOXEX GRKRGROQDURĂžQRPNRQWUDNWH VSODWQRVĢRXGRDSUtODÂł StĂŁHVDQDRÂżFLiOQHMVWUiQNH MY

SpravodajskĂ˝ dvojtýŞdennĂ­k distribuovanĂ˝ zdarma do domĂĄcnostĂ­ a firiem v meste ď&#x201A;Ąď&#x20AC; VydavateÄž: 14 news, s. r. o. ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  SĂ­dlo spoloÄ?nosti: KonventnĂĄ 9, 811 03 Bratislava â&#x20AC;&#x201C; StarĂŠ Mesto, SlovenskĂĄ republika ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  IÄ&#x152;O: 46 903 411 ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  Inzercia: obchod@14news.eu ď&#x201A;Ąď&#x20AC;  RegistraÄ?nĂŠ Ä?Ă­slo MK SR: EV 4462/11

NaĹĄe Novinky Bratislava V â&#x20AC;&#x201C; nĂĄklad 56 845 ks, NaĹĄe Novinky Bratislava â&#x20AC;&#x201C; nĂĄklad spolu 245 000 ks Copyright: 14 news, spol. s. r. o. VĹĄetky prĂĄva, vrĂĄtane autorskĂ˝ch, sĂş vyhradenĂŠ a vykonĂĄva ich vydavateÄž. RozmnoĹžovanie Ä?astĂ­ alebo celku textov, fotograďŹ Ă­, grafov akĂ˝mkoÄžvek spĂ´sobom, v slovenskom, ale aj v inom jazyku bez pĂ­somnĂŠho sĂşhlasu vydavateÄža, je zakĂĄzanĂŠ. VydavateÄž nie je zodpovednĂ˝ za obsah a pravdivosĹĽ uverejnenĂ˝ch inzerĂĄtov a za prĂ­padne spĂ´sobenĂŠ ĹĄkody.

aktuålne språvy z våťho okolia na webe: www.nasenovinky.sk o

info@14news.eu


NBA 3636/14

číslo 9/2014

INZERCIA

15


16

INFO

naše novinky

Nba5 09 2014 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you