Page 1

245 000ks

Dvojtýždenník do domácností a firiem

Lúštite krížovku

n a š e

str. 14

Ročník: I. číslo 2/2014 Dátum vydania: 6. 3. 2014

Bratislava l

Separovanie odpadu

Projekt Poznaj Rekonštrukcia Staré Mesto a obnova

Play-off si Slovan nezahrá

str. 2 Staromešťania môžu využiť jednoduché možnosti ako ušetriť prírodu od škodlivín a udržať tak aj svoje mesto čisté.

str. 3 Prvú tohtoročnú prehliadku v rámci projektu Poznaj Staré Mesto odštartovala prednáška na tému História a zaujímavosti Modrého kostolíka.

str. 16 Hokejisti Slovana prehrali na domácom ľade s Donbasom Doneck 1:2 a definitívne stratili šancu postúpiť do play-off.

str. 4 Aj v Starom Meste prebieha množstvo stavebných a opravárskych prác. Patrí medzi ne napríklad aj demontáž Starého mosta alebo obnova Šafárikovho námestia.

Foto: TASR/Martin Turanovič

Demontáž Starého mosta Združenie MHD – STARÝ MOST v zastúpení niektorých spoločností práve pracuje na rekonštrukcii Starého mosta. Už 22. októbra 2013 mesto s predstaviteľmi konzorcia podpísalo zmluvu o rekonštrukcii Starého mesta a vybudovaní električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Bosákovu ulicu s dĺžkou 2,4 kilometra. Ukončenie projektu je naplánované do konca roku 2015, čo je dôležitou podmienkou, vďaka ktorej mesto získalo nenávratný finančný príspevok. Celko-

vý rozpočet projektu predstavuje sumu 58,8 milióna eur bez DPH. Už do konca marca 2014 je naplánované definitívne rozobratie oceľovej konštrukcie mosta, po ktorej je plánovaná úprava spodnej stavby mosta, a teda samotných pilierov. Namiesto dvoch pilierov bude vybudovaný jeden nový, čo zabezpečí rozšírenie plavebného priestoru a tým rovnako aj odstránenie obmedzenia v plavebnej dráhe, ktoré predtým Starý most spôsoboval. Stará rekonštrukcia bude vymenená za novú, ktorá bude tiež disponovať mostíkmi pre chodcov či cyklistov. Konzorcium plánuje začia-

tok montáže novej konštrukcie Starého mosta na prelom mája a júna 2014. Práce si nevyžiadajú zastavenie lodnej dopravy, napriek tomu však dôjde k istým úpravám v plavebnej trase. Súčasťou projektu je tiež rekonštrukcia Šafárikovho námestia, Štúrovej ulice, križovatky Bosákova-Jantárová či vybudovanie nového cyklochodníka od Starého mosta k nákupnému centru Eurovea. Stavba začne pred križovatkou ulíc Jesenského a Štúrová, prechádzať bude cez Šafárikovo námestie, hlavným mostným objektom Starého mosta cez Dunaj a po estrádach Artmedia a Einsteinova

na petržalskej strane sa bude približovať ku komunikácii Bosákova, za ktorou bude ukončená obratiskom pred Námestím hrančiarov. Most tvoril 120 rokov históriu Bratislavy, ale taktiež bol nápomocným pri vytvorení mestskej časti Petržalka, čím otvoril cestu priemyslu, ako aj samotným obyvateľom mesta. Na podnet Petržalského okrášľovacieho spolku, mesto Bratislava uvažuje nad pamätníkom, respektíve symbolom, ktorý by jeho návštevníkom pripomínal históriu mosta. Andrea Grešová


naše novinky

spravodajstvo

Linka MHD opäť funkčná

krátke správy

2

Autobusová linka X13 bude opäť jazdiť z bratislavskej Hlavnej stanice až k  novej budove Slovenského národného divadla, resp. k OC Eurovea. Mesto tak vychádza v ústrety cestujúcej verejnosti, ktorá o zmenu žiadala nielen primátora, ale aj Dopravný podnik Bratislava. „Chceme zachovať príťažlivosť tejto linky, aj keď cesta bude o niečo dlhšia,“ uviedol bratislavský primátor. „Linka bola veľmi pozitívne prijatá zo strany verejnosti už pri jej spustení, ľudia boli spokojní. Takže peniaze, ktoré budú navýšené, sú podľa nás dobre investované prostriedky,“ uviedol bratislavský primátor. Trasa linky z Hlavnej stanice k novej budove SND potrvá približne 12 minút, čím sa predĺži oproti pôvodnej o cca 3 - 5 minút.

Internet v MHD Viac ako jeden rok môžu cestujúci v bratislavskej mestskej hromadnej doprave využívať bezplatné pripojenie na internet. Týmto krokom chce samospráva spoločne s dopravným podnikom a privátnym partnerom zvýšiť komfort cestovania v 50 moderných autobusoch. V súčasnosti prebiehajú rokovania o rozšírení používania moderných komunikačných technológii do ďalších 30 vozidiel bratislavskej MHD. Priemerný počet pripojení počas dňa sa pohybuje na úrovni viac ako 4 tisíc. Za ostatných 14 mesiacov sa viac ako 1,5 milióna cestujúcich pripojilo prostredníctvom WiFi k internetu. Mohli zdieľať nielen informácie z oficiálnej stránky Bratislavy, ale aj čítať knihy, najnovšie bestsellery, počúvať hudbu.

Už aj pomocou SMS-ky Elektronizácia služieb obyvateľov sa najnovšie týka už aj povolení na vjazdy do pešej zóny. Staré Mesto v týchto dňoch spustilo možnosť vybaviť si vjazd do historického jadra od 6. do 9. hod. ráno aj cez SMSku. V minulosti sa elektronizácie tejto služby domáhali drobní podnikatelia a kultúrne inštitúcie petíciou. Samospráva si od tohto opatrenia sľubuje nielen väčšiu flexibilitu v povoľovaní vjazdov pre drobných podnikateľov a kultúrne inštitúcie, sídliace v pešej zóne, ale aj odbúranie časti administratívnej agendy, týkajúcej sa povoľovania vjazdov. „Namiesto chodenia na úrad sa dá vjazd zabezpečiť a uhradiť daň aj touto formou,“ povedala starostka Starého Mesta Táňa Rosová.

Kontrolovali železničné priecestia Takmer dve stovky policajtov si posvietili na viac ako dvesto železničných priecestí. „Vodiči sa v priebehu jedného dňa dopustili vyše 340 priestupkov a cyklisti 25. Policajti zadržali 10 vodičských preukazov. Požitie alkoholu zistili u jedného vodiča a u dvoch cyklistov,“ informovala dnes hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová. (www.bratislava.sk, www.staremesto.sk, TASR/maš jk)

Oprava Michalskej ulice Frekventovanú Michalskú ulicu v Bratislave opravia. Samospráva Starého Mesta už začala hľadať firmu, ktorá na ulici obnoví dláždenie. Predpokladaná hodnota zákazky je 87 000 eur bez DPH, vyplýva z vestníka verejného obstarávania. Povrch ulice by sa mal opraviť v úseku od premostenia Vodnej priekopy po križovatku, kde sa stretáva Ventúrska a Sedlárska ulica. „Z povrchu bude odstránená dlažba a poškodený podkladový betón bude v nevyhnutnom rozsahu nahradený novým. Následne sa uloží pôvodná dlažba do nového lôžka do pôvodnej nivelity a poškodené kusy dlažby budú nahradené novými,“ opisuje zákazku samospráva. Hovorkyňa mestskej časti Alexandra Obuchová vraví, že generálnej opravy ulice sa už dlhodobo dožadujú obyvatelia i návštevníci. Minulý rok pred letnou sezónou samospráva už čiastočne opravovala rozpadajúcu sa dlažbu na spojnici ulíc Michalská, Ventúrska a Sedlárska. To bol podľa nej najkritickejší úsek. Veľkú opravu avizovala po letnej sezóne.

Foto: TASR/Štefan Puškáš

„Geologický prieskum ale ukázal poškodenia podložia vo väčšom rozsahu, ako mestská časť predpokladala. Bolo preto nutné zmeniť súťažné podmienky verejného obstarávania, čo logicky spôsobilo aj posun realizácie,“ uviedla pre TASR Obuchová. S obnovou sa teraz podľa jej slov začne hneď, ako bude ukončené

verejné obstarávanie a podpísaná zmluva. Uchádzači môžu samospráve predkladať svoje ponuky do 14. marca. Rekonštrukcia ulice sa nezaobíde bez obmedzení. „Celá oprava je ale rozfázovaná tak, aby bol vždy zabezpečený plynulý prechod,“ podotýka hovorkyňa. TASR/fed jk

Separovaný odpad Život moderného človeka v mestách je síce pohodlný, ale zanecháva za sebou až hrozivo rýchlu a nepredstaviteľne rozsiahlu devastáciu našej prírody. Jedným z najväčších problémov, s ktorými bojuje pôda, voda aj ovzdušie našej malej Zeme, je obrovské množstvo odpadu, ktorým jej každý jeden deň bezmyšlienkovite a často celkom zbytočne prispievame. Za jeden rok vyhodíme na našom pomerne malom Slovensku neuveriteľných 1,6 – 1,7 milión ton komunálneho odpadu, ktorý putuje z väčšej časti na skládky (kde sa rýchlo hromadí a zne-

čisťuje minimálne pôdu a podzemnú vodu) a z menšej časti sa spaľuje (čím nebezpečným spôsobom znečisťuje ovzdušie). Pritom tak, ako my ľudia dokážeme umelé hmoty vyrábať, dokážeme ich aj recyklovať. Triedenie odpadu na následnú recykláciu nie je v Starom meste vôbec ťažké. Pravdepodobne už aj poznáte farebné kontajnery určené na jednotlivé druhy odpadov – žlté na plasty, zelené na sklo a modré na papier. Na kontajneroch je podrobnejšie napísané, čo do nich patrí a čo nie. Zákonnou povinnosťou občana je triediť odpady do týchto kontajnerov. Odpad, ktorý nepatrí ani do jedného z kontajnerov (napr. stavebný

Triediť odpad je dôležité.

odpad, horľavý či výbušný odpad, baterky, žiarovky a žiarivky, elektrický odpad, rozpúšťadlá, lepidlá, iné nebezpečné či škodlivé chemické látky) môžete zaniesť do ktoréhokoľvek zo zberných dvorov. Text a foto: Boris Lipták


číslo 2/2014

spravodajstvo

3

Projekt Poznaj Staré Mesto pokračuje Prvú tohtoročnú prehliadku v rámci projektu Poznaj Staré Mesto odštartovala včerajšia prednáška na tému História a zaujímavosti Modrého kostolíka s farárom Mariánom Kráľom pod záštitou starostky Starého Mesta Táni Rosovej. Projekt Poznaj Staré Mesto nadväzuje na  súťaž, ktorá bola v minulosti zameraná predovšetkým na mládež. Ponuka sa rozšírila o organizáciu pravidelných bezplatných prehliadok centra mesta so sprievodkyňou BKIS Helenou Navrátilovou, ktorá už 45 rokov sprevádza turistov po Bratislave. Od jesene 2011 začalo mesto s usporadúvaním pravidelných prednášok zameraných predovšetkým na historické témy v Staromestskej sieni Miestneho úradu na Vajnorského nábreží v spolupráci s pravidelným prednášajúcim Štefanom Holčíkom. Hlavným cieľom sa však stala výchova školákov, ako aj vyvolanie ich záujmu o históriu mesta. Aj takýmto spôsobom majú

autori projektu snahu spestriť žiakom vyučovanie dejepisu o praktické spoznávanie mesta a vzbudiť nadšenie, vzťah či záujem o Staré Mesto a jeho dejiny. Už tento mesiac spustilo Staré Mesto 4. ročník projektu Poznaj Staré Mesto so snahou

Tohtoročnou novinkou pre všetkých návštevníkov bude tiež spolupráca so známymi osobnosťami. sprístupniť populárnejšou formou poznatky o histórii Starého Mesta širšej verejnosti. Úvod projektu patril Modrému kostolíku, ktorý na jeseň oslávil svoju storočnicu a ktorého model reprezentuje našu krajinu v Bruseli, v parku Mini-Európa s najcharakteristickejšími stavbami jednotlivých

Modrý kostolík

hlavných miest. Projekt pokračuje prehliadkou exteriéru Dómu sv. Martina s mons. Jozefom Haľkom, ako aj s mnohými ďalšími prednáškami a bezplatnými tematickými prehliadkami mesta.

Tohtoročnou novinkou pre všetkých návštevníkov bude tiež spolupráca so známymi osobnosťami, ktoré v rámci verejných diskusií budú spomínať na „ich Staré Mesto“. Projekt je predovšetkým určený Bra-

tislavčanom, ktorý sa takouto formou majú dozvedieť viac o histórii, tradíciách a zaujímavostiach z minulosti svojho mesta. Text a foto: Andrea Grešová

Denné centrum Domec pomohlo bezdomovcom získať prácu Ľudia bez domova majú v hlavnom meste SR otvorené už druhé denné a integračné centrum. Vďaka občianskemu združeniu Vagus im poskytuje centrum Domec nielen základnú starostlivosť ako jedlo, hygienu či ošatenie, ale usiluje sa ich integrovať späť do reálneho života.

V Domci ich dobrovoľníci naučia vytvoriť si životopis, pracovať s počítačom či pripraviť ich na pohovor. V menšej budove na dvore zriadilo združenie malú kuchyňu, ktorá má slúžiť ako chránené pracovisko. „Ľudia bez domova sa tam budú učiť pripravovať stravu pre seba a v budúcnosti by sa mohli uplatniť aj v oblasti gastronómie,“ povedal Kára.

Možnosti pre klientov

Foto: TASR/Štefan Puškáš

Domec v Starom Meste má kapacitu približne 60 klientov denne, reálne ho však navštevuje približne 70 až 80 klientov každý deň. Centrum je otvorené počas pracov-

ných dní od 9. do 15. hodiny. V Domci majú možnosť klienti sa zadarmo naraňajkovať, osprchovať, využiť zdravotnú a odbornú starostlivosť či kúpiť si obed za symbolický poplatok.

Dve denné centrá

Neobývané priestory na Mýtnej ulici sa usilovalo mesto viackrát odpredať, no neúspešne. Poslanci mestského zastupiteľstva tak schválili prenájom na desať rokov občianskemu združeniu Vagus za symbolické jedno euro ročne. Dom bol niekoľko rokov opustený, a tak bola potrebná kompletná rekonštrukcia, na ktorej sa podieľali aj ľudia bez domo-

va. „Výmenou za symbolický prenájom bola povinnosť Vagusu investovať minimálne 20 000 eur, reálne sme však investovali až 55 000 eur. Projekt je tiež financovaný zo zdrojov z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu,“ priblížil Kára. V Bratislave sa nachádzajú zatiaľ dve denné centrá pre ľudí bez domova. V mestskej časti Nové Mesto je nízkoprahové centrum, ktoré prevádzkuje Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha. Kapacita tohto zariadenia je okolo 100 ľudí. V Bratislave však žije približne 4 000 ľudí bez domova. TASR, (jka)


naše novinky

spektrum

Čo sa páči zahraničným turistom v Starom Meste?

Anketa

4

Moje Staré (rozpárané) mesto!

Pýtali sme sa návštevníkov Starého Mesta Bratislavy na názor, čo sa im tu páči a nepáči. Izafar, 29 (Pakistan/Nórsko): V Bratislave som už šesť rokov, prišiel som sem študovať medicínu. Bratislava sa mi páči, obzvlášť Staré Mesto. Okrem tohoto aspektu by som však privítal viac kultúrnych podujatí v meste. Páči sa mi, že je tu nízka kriminalita, ale odsudzujem prítomnosť rasizmu, ktorá tu stále je. Staré Mesto je tiché a krásne, ale hneď, ako sa dostanem mimo Starého Mesta ďalej, to nadobúda iný charakter. Dan, 25 (Anglicko): Bratislava má charakter. Je iná ako ostatné mestá, ktoré som navštívil. Prirovnal by som ju k typu spolužiaka, ktorý je akýsi škaredý, ale napriek tomu ho majú všetci radi. Je tu vidieť to krásne a škaredé hneď vedľa seba. V Starom Meste je toho veľa čo vidieť a na jedenkrát si človek nemôže ani všetko všimnúť. Obzvlášť sa mi tu páči nočný život. Čo sa mi však nepáči sú tagy na budovách, je ich veľa a škaredia mesto.

Maria, 20 (USA): Do Bratislavy som prišla s kamarátkami z Prahy. Boli sme na mesto zvedavé, a tak sme sem na víkend prišli, Bratislava nie je ďaleko. Staré Mesto v Bratislave mi pripomína malú Prahu. Je to tu pekné. Prekvapená som z toho, že tu nie je tak veľa ľudí na to že to je hlavné mesto, je tu ticho. Ľudia sú tiež milí. Neviem na Staré Mesto povedať nič negatívneho.

Foto: TASR/Oliver Paul

Mestá s historickým centrom stále majú čo opravovať, vymieňať, dopĺňať alebo búrať, aby bolo kde stavať, modernizovať. Preto sa nám môže javiť Bratislava ako večne mladá. Ak v nej aj niečo doslúži (napríklad električkové koľajisko pod železničnou stanicou, tunel), tak sa jednoducho odstaví. Verejnosti sa oznámi zámer vedenia mesta alebo investora, a hotovo. Rok 2014 zrejme urobí z centra mesta historický stred Bratislavy.

Odstránená hanba Ahmed, 25 (Irak): Som študentom medicíny a v Bratislave som už štyri roky. Staré Mesto sa mi páči, je tiché a je tu pokoj, nie je preľudnené. Bratislava má okrem toho aj výhodnú lokalitu, nachádza sa uprostred všetkého, je tu hneď Viedeň, Budapešť či Praha, a tak som všetkému nablízku. Páči sa mi aj nočný život v Starom Meste a obzvlášť ľudia, no je tu však problém s alkoholom a drogami. Text a foto: Boris Lipták

Prvým znakom bolo zbúranie schátraných objektov na Pribinovej ulici. Niekoľkokrát boli v minulosti v permanencii hasiči, ktorí museli zachraňovať objekt pred „náhodnými“ požiarmi. Z bývalej Martanovičovej ulice postupne zmizli Dom lodníkov, budova Tlačovej agentúry SR, alebo budova zasadacej miestnosti rôznych straníckych výborov, v ktorej dlhé roky sídlilo Divadlo Stoka. Deprimujúci pohľad v okolí Euroveu je už minulosťou. Zaujímavé bolo sledovať, ako rýchlo sa

dá rozobrať päťpodlažná budova. Dokonca tehly zo sutiny sa zrazu ocitli opracované, zoradené na paletách, akoby už-už, čakali na svojho nového majiteľa. A nečudo, veď také sú hodnotnejšie ako čerstvo vy-

Rok 2014 zrejme urobí z centra mesta historický stred Bratislavy. pálené. Zatiaľ nie je jasné, čo bude na mieste zbúraných objektov. Priestor by sa mohol stať, ak ho obíde zástavba, súčasťou nového prepojenia tejto lokality s dunajským nábrežím, resp. s novou dunajskou promenádou.

V Bratislave je rušno

Ďalšou „rýchlovkou“ no oveľa väčšieho rozsahu, je demontáž Starého mosta a s tým spojená rekonštrukcia Šafárikovho námestia a Štúrovej ulice, vrátane stavby novej električkovej trate do Petržalky. Tempo tejto operácie je závislé už iba od poča-

sia. Pod most priplávajú lode, ktoré budú slúžiť ako podpora pri demontáži konštrukcie a neskôr oceľové kusy zvezú po Dunaji do zimného prístavu. Na Petržalskom brehu je rušno, prebieha odvoz zeminy z územia od bývalého futbalového štadióna k neďalekému Chorvátskemu ramenu. Na opačnej strane je rušno najmä na Štúrovej ulici. Odstránené trolejové vedenie a rýpadlá drviace betónové podložie cesty dajú v blízkej budúcnosti zelenú rekonštrukcii kanalizácii a sietí uložených pod vozovkou. A prečo „rýchlovka“? Keďže väčšinu tohto 75 miliónového projektu majú pokryť eurofondy, termín dokončenia – koniec roka 2015 – je pre realizátora projektu záväzný.

Na koniec nádej

No a v neposlednom rade, ak by sa zahájila výmena koľajovej trate pod železničnou stanicou a práce na rekonštrukcii by dostali zelenú, v Starom meste by mal Bratislavčan pocit, že aj jeho mesto je rozpárané. Historické a rozpárané, ako má byť. Jozef Bytčánek


číslo 2/2014

INFO

POZRITE SA OKOLO SEBA! Naše Novinky sú regionálne noviny určené pre vás, a preto vám ponúkame možnosť podieľať sa na ich tvorbe. Prinášame dve nové rubriky, ktoré budete tvoriť vy, naši čitatelia. Ako si ďalej môžete prečítať, chceme sprostredkovať čitateľom dianie v ich najbližšom okolí prostredníctvom fotografie. Výstižnej, jasne poukazujúcej na nedostatky, ale aj fotografie milej, zaznamenajúcej aj vaše drobné radosti. Za každý príspevok do niektorej z našich nových rubrík vám vopred ďakujeme a veríme, že predovšetkým vašou zásluhou budú úspešné!

KTO MI DAL VODIČÁK?

AJ TAKTO SI TU ŽIJEME!

NEVYTÁČAJTE SA!

Denne chodíte po svojom meste, po sídlisku, po svojej ulici a vidíte rozkopané cesty, špinavé chodníky, polámané lavičky, rozbité sklá... Kde-tu sa ukáže nový záhon, prekvapivo pekná autobusová zastávka, vynovené schodisko, vymaľovaný podchod... Vaše mesto, vaše problémy, vaše radosti. Podeľte sa s nimi so všetkými čitateľmi Našich Noviniek! Odfotografujte, čo vás hnevá, čo špatí vaše okolie alebo naopak, čo vás potešilo či milo prekvapilo. Napíšte krátky popis k obrázku a pošlite k nám do redakcie na adresu: ajtaktosituzijeme@14news.eu. Budete možno inšpiráciou pre množstvo ďalších čitateľov!

Určite ste niečo z tohto zažili aj na vlastnej koži. Parkovanie limuzíny na mieste pre invalidov, veľký džíp priamo na prechode, mesiace odstavený polovrak zaberajúci parkovacie miesto pred panelákom, agresivitu či aroganciu niektorých šoférov na cestách i chodníkoch. Nabudúce odfotografujte (priestupok, auto), pripojte krátky popis (mesto, ulicu, dátum a vaše meno – to neuverejníme) a pošlite k nám do redakcie na adresu: ktomidalvodicak@14news.eu.

NBA 2034/14

VYTOČÍME ICH MY!

5


6

naše novinky

spravodajstvo

P. FrEŠo oStro KritiZUJE KDH

MICHAL HORSKÝ

VOĽBA PREZIDENTA Hoci prezidentská kampaň začala už v lete, skutočná, zákonom povolená volebná kampaň začala až posledný februárový deň. Očakáva sa, že v najbližších dvoch týždňoch všetci štrnásti prezidentskí kandidáti vystúpia pred verejnosťou, ktorá zaostrí svoju pozornosť na ich ponuku, prezentáciu programov, ich prezidentské vízie. Treba veriť, že presvedčia voličov, aby k volebným urnám prišli v podstatne vyššom počte, ako tomu bolo v predošlých prezidentských voľbách. Ak si položíme otázku, ktorý druh médií môže zohrať najdôležitejšiu úlohu vo vrcholiacej kampani, politickí analytici, politológovia a novinári sa zhodujú v tom, že to budú televízne diskusie. Tam by sa malo ukázať, ktorý kandidát má patričné skúsenosti, prax a vedomosti, aby obstál pri politickej reprezentácii našej republiky. Nepripravení kandidáti, amatéri, ktorí sa prezentujú pred verejnosťou len na vlne antipolitiky a apatie voči stranám, v diskusiách iba ťažko obstoja a mali by ich predstihnúť tí, ktorí majú vedomosti i skúsenosti z vrcholovej politiky. Preto predpokladám, že v posledných dňoch pred prvým kolom volieb zvýraznia svoje postavenie predovšetkým predseda vlády Robert Fico, predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský a bývalý podpredseda vlády Milan Kňažko. Na občanovi zostáva tá najťažšia úloha. Dobre si vybrať...

Opozičná SDKÚ-DS ostro odmieta spoločný postup KDH a vládneho SmeruSD pred prezidentskými voľbami. Líder SDKÚ-DS Pavol Frešo to vyhlásil s tým, že krok kresťanských demokratov vníma ako chybný. „Každý volič pravice chápe, že je normálne, keď stredopravé strany postupujú spoločne. Pre SDKÚ-DS je spolupráca stredopravých strán prioritou ako alternatíva voči vládnym socialistom,“ konštatoval. Frešo ako alternatívu vnímal aj Ľudovú platformu. „Ale prípad predvolebných koalícií KDH

Pavol Frešo.

so Smerom-SD v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji a Mosta-Híd so Smerom-SD v Košickom kraji, ako aj najnovšia predvoleb-

ná spolupráca v prezidentských voľbách KDH a Smeru-SD výrazne narúša túto predstavu o spoločnej alternatíve,“ podotkol.

Vládny Smer-SD a opozičné KDH sa dohodli na zmenách Ústavy Sr. Pôjde o novinky v justícii a ochrana manželstva sa dostane do najvyššieho zákona štátu. „Návrh je výsledkom širokého politického dialógu, na ktorom sa podieľali najmä robert Fico (Smer-SD) a Ján Figeľ (KDH). Návrh predkladáme spoločne. Prejde do druhého čítania a bol by som rád, keby sme potom do tohto odborného dialógu vtiahli aj širšie politické spektrum, najmä štandardné strany,“ povedal predseda Nr Sr Pavol Paška (Smer-SD). text a foto: tASr

ceStovanIe za kuLtÚrou Ministerstvo kultúry SR aj tento rok podporuje cesty detí do 15 rokov za návštevou slovenských múzeí a galérií. od 18. marca do 12. apríla môžu žiaci základných škôl a 1. až 4. ročníkov osemročných gymnázií využiť ponuku železničnej spoločnosti Slovensko na zvýhodnenú prepravu vlakom za rôznymi výstavami či stálymi expozíciami. V rámci projektu Vlakom do múzeí a galérií budú mať v tomto ter-

míne vždy v utorok, stredu, štvrtok a sobotu zvýhodnené cestovné, za ktoré zaplatia pár centov. „Projekt motivuje školy opakovane navštevovať múzeá a galérie, čo svedčí o narastajúcom záujme aj o takúto formu vzdelávania,“ poznamenalo MK. Minimálny počet detí v skupine je 10 a jeden

dospelý vedúci. žiak zaplatí 30 centov za každých začatých 50 kilometrov. Spoločný spiatočný cestovný lístok platí len v deň návštevy múzea či galérie. Využiť na prepravu môžu všetky vlaky ZSSK, a to expres, rýchlik, regionalExpres, zrýchlený a osobný vlak vo vozňoch 2. triedy. text a foto: tASr/Štefan Puškáš

Výstava venovaná hradu Krásna Hôrka na Bratislavskom hrade.

DotácIe pre MenŠIny SDkÚ-DS Má na Organizácie, ktoré v tomto roku realizujú projekty na podporu a rozvoj kultúry a jazyka národnostných menšín, dostanú finančné prostriedky z programu Kultúra národnostných menšín 2014 oveľa skôr ako doposiaľ. Informuje o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. „Zatiaľ čo v uplynulých rokoch boli organizáciám poskytnuté dotácie až koncom leta, tento rok sa podarilo proces zjednodušiť a urýchliť tak, že prvé zmluvy o poskytnutí dotácie by mohli byť podpísané začiatkom marca,“ informuje úrad splnomocnenca. Uzávierka pred-

eurokanDIDátke 12 noMInantov Členovia SDKÚ-DS určia 8. marca v primárnych voľbách poradie 12 kandidátov na europoslancov. Dovedna 12 mien na 12 voľných miest navrhlo vo štvrtok (27. 2.) večer stranícke Prezídium aj krajské organizácie. Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László A. Nagy.

kladania žiadostí o dotácie bola 31. januára 2014, komisie hodnotiace jednotlivé projekty začali zasadať 20. februára 2014. Predpokladaný termín ukončenia hodnotenia je 21. marec 2014. text a foto: tASr

Prezídium nominovalo súčasného poslanca Európskeho parlamentu Eduarda Kukana, exposlankyňu Nr Sr Katarínu Cibulkovú, dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (EBF UK) Ľubomíra Batku a riaditeľa odboru komunikácie Bratislavského samosprávneho kraja Petra Húsku. Za regionálne zväzy kandidujú Milan roman (tr-

navský regionálny zväz), Ján Grešo (Nitriansky), Alexander Slafkovský (žilinský), Zita Pleštinská (Prešovský), Marek Vargovčák a Jarmila tkáčová (Košický), Adela Maxonová (trenčiansky) a Katarína čižmárová za Banskobystrický regionálny zväz. tASr


číslo 2/2014

spravodajstvo

7

PrEMiér PotVrDiL, žE SitUáCiA NA SLoVENSKU JE PoKoJNá Robert Fico na nedeľňajšej tlačovke uviedol, že naša krajina má momentálne dostatok plynu aj ropy a na slovensko-ukrajinskej hranici nezaznamenali žiadne väčšie problémy ani zvýšený pohyb osôb. „Komunikujeme so všetkými zložkami na území Sr, ale aj v zahraničí, pretože sme krajina, ktorá susedí s Ukrajinou a chceme vedieť, čo nám hrozí, čo nám nehrozí a chceme nejakou troškou prispieť k upokojeniu situácie v susednej krajine,“ povedal robert Fico.

Energetické záujmy

Slovensko zatiaľ neeviduje ani zvýšený počet žiadostí o pridelenie víza či občianstva. „Podstatne dôležitejšie sú pre nás energetické záujmy Sr, teda v oblasti plynu, ropy, čierneho uhlia, železnej rudy. Pokiaľ ide o plyn, tak SPP zatiaľ neevidoval žiadne ťažkosti v dodávkach zem-

ného plynu na naše územie. V zásobníkoch, ktoré máme k dispozícii, je 1,77 miliardy metrov kubických plynu, čo nám garantuje jeho dostatok na najbližších päť mesiacov. Len samotné SPP disponuje takmer 800 miliónmi metrov kubických, čo nám postačuje na štyri mesiace, v prípade, že by došlo k úplnému odstaveniu dodávok plynu, čo zatiaľ nebolo avizované, ale to máme zabezpečené,“ ubezpečil Fico s tým, že to isté platí aj o rope. Jediné, čo by mohlo Slovensko trochu ohroziť, je podľa neho zastavenie dodávok uhlia a železnej rudy na naše územie. Aj toto však vláda Sr cez spravodajské služby monitoruje.

Predseda vlády Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák.

Príchody emigrantov

Slovensko je pripravené prijať emigrantov. „V tej prvej vlne sme schopní prijať tisíc

utečencov v rámci našich kapacít bez väčších problémov. Vždy im treba poskytnúť ubytovanie, stravu a zdra-

votné ošetrenie,“ doplnil minister vnútra robert Kaliňák. text a foto: tASr

Špičková technológia v jednom integrovanom celku Operácie malých kĺbov sa nemusíte báť Unikátny artroskopický prístroj InnerVue™ umožňuje vykonávať všetky zákroky ambulantne, bez nutnosti hospitalizácie. Lekár pomocou InnerVue™ presne stanoví správnu diagnózu a súčasne môže odstrániť pôvod vašich ťažkostí.

Viac na www.jointart.sk

Diagnostický systém InnerVue™ ponúka technologicky unikátne riešenie, ktoré v sebe spája funkcionalitu konvenčnej artroskopickej veže a zároveň mobilitu v rozmerovo priaznivom prevedení.

NBA 2032/14

Diagnostický systém InnerVue™ má schopnosť zaznamenávať statické obrázky, video vo vysokom rozlíšení ako aj audio stopy.

Diagnostický systém InnerVue™ spája niekoľko základných chirurgických funkcií v jednom jednoduchom prenosnom zariadení. Integrovaný 6.4 "LCD monitor poskytuje kryštálovo čistý obraz vo vysokom rozlíšení. Viac možností výstupu umožňuje na prístroj pripojiť väčší externý monitor, tlačiareň, poprípade iné zariadenia.

Kontakt: JointArt, s. r. o. Plavisko 107, Ružomberok 034 01, tel.: +421 44 434 26 22


8

naše novinky

spravodajstvo

ANKETA S KANDIDÁTMI NA FUNKCIU V minulom čísle Našich Noviniek sme predstavili kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu prezidenta Slovenskej republiky. K tomu, aby ste sa 15. marca v prvom kole volieb rozhodli správne, môže pomôcť aj naša anketa. Všetkým prezidentským kandidátom sme položili tri otázky. Odpovedalo nám deväť kandidátov, ostatní na našu viacnásobnú výzvu nereagovali.

ANKETOVÉ OTÁZKY 1. PREČO SI MYSLÍTE, ŽE STE PRÁVE VY

VHODNÝM KANDIDÁTOM NA PREZIDENTA?

2. SÚ PODĽA VÁS PREZIDENTSKÉ PRÁVOMOCI DOSTATOČNÉ?

3. ČO VNÍMATE AKO NAJVÄČŠÍ

PROBLÉM SLOVENSKA A AKO CHCETE PRISPIEŤ K JEHO RIEŠENIU?

jozef beHýL

občiansky kandidát

1. Nemyslím si to, ale zatiaľ z tých, ktorí kandidujú, ma

nikto nepresvedčil, že by bol vhodnejší. Pretože tí, ktorí sa pasujú do pozície, že sú pripravení a jediní relevantní, mali takmer 24 rokov možnosť, aby preukázali svoje schopnosti riadiť tento štát a pomôcť občanom žiť normálny ľudský život bez strachu a obavy zo zajtrajška. Doteraz sa tak nestalo napriek obrovskej nezmyselnej privatizácii vysokého štátneho dlhu, strachu občanov zo zajtrajšieho dňa, strachu o prácu a pod.

2. Nemyslím si, že by boli dostatočné. Prezidentské právomoci treba rozšíriť v prvej

fáze o možnosť predkladať zákony v prospech občanov a trvať na zmenách a legislatívnych úpravách platných zákonov, ktoré nie sú v prospech občanov alebo nie je možné na základe ich znenia riešiť problémy skutočného života slovenských občanov a podnikateľov.

3. Najväčším problémom Slovenska z môjho pohľadu je apatia občanov a nedôvera, že sa čokoľvek dá zmeniť.

ján čarnoGurSký

občiansky kandidát

1. Mám najväčšie politické skúsenosti spomedzi prezi-

Dvojstranu pripravil: Branislav Bucák. Foto: tASr

dentských kandidátov a najlepší predvolebný program, ktorého presadzovanie by pomohlo riešiť najpálčivejšie problémy Slovenska. Za mojej vlády (1991 – 1992) mali jedinýkrát slovenskí učitelia vyššie platy ako českí a jedinýkrát skončil rezort zdravotníctva bez dlhov. Tiež sa zvýšil počet JRD a poľnohospodárstvo dostávalo najvyššie dotácie. Moja vláda bola medzinárodne akceptovaná.

GyuLa bárDoS

2. Áno, s jednou výnimkou. Prezident by mal mať právo predkladať do parlamentu

1. Som jediný, pre kto-

3. Najväčším problémom Slovenska je zlá sociálna situácia veľkej časti občanov

2. Áno, sú dostatočné. Ale dodávam, že sa majú vyu-

Kandidujúci za: SMER-SD

občiansky kandidát

rého je samozrejmé, že niektorí ľudia na Slovensku hovoria inou rečou než väčšinový národ. Čiže mám vo výbave to, čo nemajú všetci ostatní kandidáti: som otvorený, tolerantný a chápavý voči všetkým občanom. žívať v prospech všetkých občanov a nie v prospech niektorých skupín, respektíve politických strán.

3. Nezamestnanosť a korupciu. Kvôli riešeniu tých-

to problémov treba zmeniť legislatívu, vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie. Okrem zahraničných investorov by mali mať lepšie podmienky k uplatneniu sa domáci podnikatelia. V súvislosti s korupciou, respektíve s bojom proti korupcii, je treba zmeniť postoj ľudí k tomuto spoločenskému neduhu. Vyžaduje si to systémové zmeny aj v legislatíve. Korupčné škandály treba dôkladne vyšetriť, vinníkov brať na zodpovednosť a patrične potrestať.

návrhy zákonov, napríklad takých, ktoré zlepšia sociálnu situáciu občanov.

a vysoká nezamestnanosť. K riešeniu týchto problémov chcem prispieť presadzovaním jednotlivých bodov môjho programu, napríklad zvýšením počtu nájomných bytov, obmedzením exekúcií či zvýšením minimálnej mzdy. Tiež chcem zvýšiť medzinárodný kredit Slovenska.

robert fIco

1. Či som najvhodnejším kandidátom vyhodnotia vo-

liči. Ja som však presvedčený, že naša krajina práve v dnešnom neistom čase potrebuje na poste hlavy štátu istého politického lídra krajiny. Ten by mal vďaka dostatočným politickým aj štátnickým skúsenostiam, prirodzenej autorite, znalosti domácich pomerov, dobrým vzťahom so sociálnymi partnermi a zmyslom pre sociálny dialóg v prvom rade vytvárať všetky predpoklady na to, aby bol v krajine pokoj a stabilita.

2. Tak, ako sú definované v ústave, sú dostatočné a záleží len na prístupe prezi-

denta, či má dostatok politických schopností a skúseností a vie ich aktívne využiť.

3. Niekedy až žasnem nad neznalosťou kompetencií prezidenta, najmä zo strany

politicky neskúsených kandidátov, ktorí hovoria, ako budú riešiť nezamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, čo je úplne nereálne. Fakt je, že prezident môže byť nápomocný pri riešení najväčších problémov krajiny len vtedy, keď bude ako svoju hlavnú úlohu vnímať potrebu vytvárania atmosféry dialógu a spolupráce.


číslo 2/2014

spravodajstvo

PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY pavoL HruŠovSký

Kandidujúci za: KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD

1. Som konzervatívny po-

litik, zastávam hodnoty, za ktorými si stojím. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje skúseného prezidenta a nie experiment, keď jeden ovláda všetko, alebo prezidenta bez skúseností. Som politik, ktorý sa vždy ozve, keď sa pácha krivda. Bol som pri dôležitých rozhodnutiach, akými boli vstup do Nato a EÚ. Bol som pri reštarte slovenského hospodárstva. Získal som medzinárodné kontakty, o čom svedčí aj podpora mojej kandidatúry od významných zahraničných lídrov ako nemecká kancelárka Merkelová alebo rakúsky vicekancelár Spindelegger.

MILan MeLník

občiansky kandidát

1. Kandidáti nominovaní politickou stranou musia po svojom zvolení zaplatiť politickým stranám a ich sponzorom za podporu poskytnutú vo volebnej kampani. Nič také skutočný občiansky kandidát robiť nemusí – ten môže vykonávať prezidentskú funkciu v prospech všetkých občanov. 2. Ak nechceme, aby prezident bol len akýmsi luxusom, tak mu treba zveriť aj nové

kompetencie a z nich vyplývajúce právomoci. Myslím si, že prezident by mal mať zákonodarnú iniciatívu a tiež, že treba posilniť jeho právo veta.

3. Najväčším problémom Slovenska je chudoba, ktorú spôsobili politici. Navráte-

nie sebestačnosti je jedinou cestou, ako sa nestať otrokmi vo vlastnej krajine. To nemožno vyriešiť nekonečnými hádkami v parlamente, keď vládni poslanci vždy negujú aj tie najlepšie návrhy opozície a keď sa z opozičných poslancov stanú vládni, robia presne to isté, čo ich oponenti.

2. Áno, len sa nedostatočne využívajú, alebo až zne-

užívajú. Prezident musí využívať autoritu a rešpekt, a tak vplývať na rozhodnutia v prospech občanov.

3. Nezamestnanosť, nevymožiteľnosť práva a polarizácia spoločnosti. Chcem ľudí spájať, nie rozdeľovať. Rovnako tak chcem pôsobiť ako prezident a spájať názory politických strán, aby nebojovali, ale hľadali riešenia pre ľudí. Pri vymožiteľnosti práva treba deharabinizovať justíciu.

HeLena MezenSká

občiansky kandidát

1. Kandidujem s cieľom stať sa prezidentom všetkých občanov, nie pravých alebo ľavých, ale všetkých občanov, ktorí považujú Slovensko za svoju vlasť. Prezident nespravuje krajinu, na to tu je vláda. Prezident má predovšetkým strážiť základné hodnoty ako je ľudskosť, čestnosť, spravodlivosť a ochrana slabších. 2. Doteraz právomoci prezidenta podľa môjho úsudku neboli dostatočne a účin-

StanISLav MartInčko

Kandidujúci za: KOS

1. Som nezávislý od všet-

kých negatívnych vplyvov, ktoré sprevádzajú politikov na Slovensku. Nikdy som nebol členom viacerých strán, už vôbec nie KSČ.

2. Právomoci sú dostatočné, len doterajšími pre-

ne využívané. Ak sa ukáže, že ich lepšie využitie a využitie spoločenského vplyvu prezidenta neprinesie zásadný a výrazný posun pre naplnenie občianskych záujmov, bude treba kompetencie posilniť.

3. Slovensko predovšetkým potrebuje mravnosť, viac uvedomenia, osvietenia, po-

chopenia a lásky. Potrebuje sa zbaviť snáh o okrádanie spoločného štátneho majetku. Zaviedla sa tu nesprávna politická kultúra, keď politici zbohatli na úkor občanov.

raDoSLav procHázka

zidentmi neboli využívané na dostatočnej úrovni.

občiansky kandidát

3. Sú to korupcia, súdy, rómsky problém a chudoba.

1. Preto, že mám presnú predstavu o tom, ako by sa

Všetky tieto problémy sú spojené s korupciou, ktorá nedovoľuje schopným vykonávať funkcie. Zo schopnosti týchto ľudí bude ťažiť celé Slovensko, ktoré sa takto pomaly zbaví aj tých najväčších problémov.

prezidentský úrad dal premeniť na priestor pre aktívnu službu ľuďom a zároveň mám dosť skúseností a energie na to, aby som tú aktívnu službu aj naozaj vedel ľuďom dať. Potrebujeme prezidenta so schopnosťou sa ľudí zastať a byť im nablízku. Prezidenta, ktorý chráni rodinu, chráni zákon, chráni vlasť. A ktorý vie, ako na to.

2. Sú, len doterajší prezidenti ich dostatočne nevyužívali. Prezident má chrániť zá-

kladné hodnoty spoločnosti a má chrániť ľudí v ich nárokoch voči štátu. A, samozrejme, má dôstojne a aktívne reprezentovať svoju vlasť v zahraničí. Na to mu súčasné právomoci stačia.

3. To, čo Slovensko dnes naozaj potrebuje, je riešiť nezamestnanosť ako takú a oso-

bitne nezamestnanosť mladých ľudí. Štatistika nezamestnanosti, to nie sú len čísla. Za všetkými tými číslami sú konkrétni ľudia, ich osudy, rodiny, ich dôstojnosť.

9


10

INFO

naše novinky


číslo 2/2014 1/2014

ZDRAVIE zdravie

11 13

PODVýžiVA Nie je PROBléM leN ROzVOjOVýCh KRAjíN Podvýživa (alebo malnutrícia) je nedostatok látok potrebných pre správne fungovanie celého organizmu. Pričom ich nedostatok nemusí byť viditeľný na prvý pohľad, nie každý podvýživený človek musí byť napríklad nezdravo chudý). O to ťažšie je podvýživu u pacienta alebo vašich blízkych odhaliť. Podvýživa je závažný zdravotnícky problém, ktorý sa netýka len rozvojových krajín. Naopak, až tretina pacientov vo vyspelých európskych štátoch trpí rôznou formou podvýživy.

ZDeNěK ZADáK

„Správne zvolená výživa, vrátane výživy umelej, môže zabrániť zbytočným a predčasným úmrtiam,“ tvrdí profesor Zdeněk Zadák z Kliniky gerontologickej a metabolickej Fakultnej nemocnice Hradec Králové, ktorý patrí medzi zakladateľov odboru klinickej výživy v susednom Česku.

Kedy je teda vhodné alebo nutné nasadiť umelú výživu?

Umelá výživa je vhodná pre pacientov, u ktorých nie je možné udržať bežnou cestou dostatočný príjem stravy a hrozí tak riziko podvýživy. Odporúča sa dlhodobo hospitalizovaným pacientom s akoukoľvek diagnózou, ak majú zníženú chuť do jedla. Výslovne vhodné je túto výživu nasadiť onkologicky chorým pacientom, u ktorých sa v dôsledku nechutenstva z chemoterapie môžu rozvinúť zápaly a infekcie. Rovnako je dôležitá aj pri domácej liečbe. Umelá výživa je vhodná pre všetky vekové kategórie, riziko podvýživy sa netýka len starších ľudí. Vo všetkých týchto prípadoch odporúčame výrobok Nutricomp® Drink Plus.

Aké je jeho zloženie?

Tento výrobok je vysokokalorický a má vysokú vyživovaciu hodnotu. Obsahuje vyvážený podiel bielkovín vďaka kombinácii kaseinu a sóje, MCT olejov a rybieho tuku ako zdrojov omega-3 polynenasýtených mastných kyselín, zároveň neobsahuje laktózu, puriny alebo lepok.

Ako dlho by sa mala (umelá výživa) používať?

Pokiaľ nápoje slúžia ako doplnok stravy, stačia 2 fľaštičky denne. Ak majú úplne nahradiť bežnú stravu, odporúčame 5 – 7 fľaštičiek denne.

Pre koho je umelá výživa vhodná?

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že umelá výživa má svoj význam aj v takých prípadoch, keď by sa to na prvý po-

hľad nezdalo. Dochádza napr. k tomu, že sa senior dostane do nemocnice so zlomeninou krčka, v priebehu hospitalizácie nie je dostatočne vyživovaný, dostane zápal pľúc, potom mu takzvane zlyhá srdce a jeho stav už nie je schopný sa zlepšiť. Pacient ani jeho okolie si ale neuvedomujú, že za tento stav v podstate môže hlad. Rizikové skupiny pacientov:  so zníženou schopnosťou vstrebávania živín  s vysokými energetickými požiadavkami, napr. popáleniny  so zlomeninami  s podvýživou  s poruchami trávenia, chorobami tráviaceho traktu  v rekonvalescencii  s nechutenstvom či anorexiou

Komu sa, naopak, neodporúča?

Pacientom, ktorí trpia:  úplnou nefunkčnosťou tráviaceho traktu  metabolickými stavmi, ktoré vyžadujú zvláštnu skladbu živín

Aké typy výživy sú v ponuke?

B. Braun ponúka portfólio špeciálnych nutričných nápojov (tzv. sippingu) aj špeciálnej sondovej výživy (tzv. tubbingu). V ponuke sú zaujímavé lahodné príchute, ktoré výborne znášajú pacienti. Podľa indikácií je možné vybrať si buď štandardnú výživu, alebo niektorý zo špecializovaných prípravkov, napríklad vysoko energetickú/-ý, s vlákninou, pre diabetických pacientov, pre pacientov s poruchou imu-

nity, pre kriticky chorých, pre pacientov s poruchou funkcie pečene, pre pacientov s poruchou vstrebávania živín a pod.

Nutricomp® Drink Plus

Špeciálna výživa na pitie, bohatá na energiu. Všetky nápoje Nutricomp® obsahujú vyvážený podiel bielkovín, tukov, sacharidov a ďalších živín a majú vysokú vyživovaciu hodnotu. K dispozícii sú v štyroch rôznych príchutiach (vanilka, čokoláda, jahoda, banán). Viac informácií nájdete na www.zelenahviezda.sk a www.lepsipece.cz Kúpiť ho môžete v reťazci zdravotníckych predajní Zelená hviezda za cenu od

1,70 eur.


12

naše novinky

OSOBNOSŤ BRATISLAVY

Arthur FleischmAnn s každým dňom prekvapoval Viete, kto je autorom Krištáľovej koruny k striebornému jubileu anglickej kráľovnej Alžbety II a kto ako jediný na svete vytvoril busty štyroch pápežov počas ich života? A viete, kto je autorom oficiálnej busty prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka či amerického prezidenta Johna F. Kenedyho? Odpoveď na tieto otázky sa zmestí do jediného mena – Arthur Fleischmann.

Rodák z mesta na Dunaji

Koncom devätnásteho storočia sa dnešné Námestie Slovenského národného povstania v Bratislave nazývalo Trhové námestie. V dome číslo 42 žil so svojou početnou rodinou obchodník so súknom Šimon Fleischmann s manželkou Ruženou, rodenou Spiegelovou. Obaja boli izraelitského vyznania. Piateho júna 1896 k dvom dcéram a trom synom pribudol ďalší súrodenec. Dali mu meno Arthur. Tak je zapísaný v rodnom liste. Neskôr sa rodina presťahovala do domu č. 6 na Bielej ulici, kde je v súčasnosti múzeum, nesúce meno najmladšieho a zároveň najznámejšieho z rodu Fleischmannovcov. Arthur absolvoval v rodnom meste základnú školu a študoval na Evanjelickom lýceu. Hoci sa zaujímal o  umenie a chcel byť maliarom, splnil otcovo želanie a študoval medicínu v Budapešti a Prahe. V roku 1921 získal na Karlovej univerzite titul doktora medicíny. No už počas vojenčiny začal modelovať pod vplyvom miestneho sochára v poľskom Przemysli. Základnú akade-

mickú prax však získal v Prahe, kde bol v roku 1920 krátko študentom profesora Štursu, žiaka Václava Myslbeka. V nasledujúcom roku Fleischmann začal pracovať ako lekár – dermatológ vo viedenskej nemocnici a zároveň študoval na Akadémii výtvarných umení u profesora skulptúr. Po troch rokoch zanechal lekársku profesiu a naplno sa začal venovať sochárstvu. Už začiatkom tridsiatych rokov sa presadzoval vo Viedni a získal prvé veľké objednávky. Mimoriadny ohlas mal monumentálny pamätník venovaný sedemstotisícom rakúsko-uhorských väzňov, ktorí zahynuli v zajatí počas prvej svetovej vojny. Má podobu keramického reliéfu, uprostred je motív ukrižovania. V nasledujúcich rokoch Fleischmann vyučoval keramiku na viedenskej Ženskej akadémii umenia. Po celý čas udržiaval kontakty s Bratislavou, kde niekoľkokrát vystavoval svoje práce – po prvý raz v roku 1928 v Umeleckej besede slovenskej. V roku 1935 bol jedným zo zakladajúcich členov Akadémie vied a umenia v Bratislave. Začal sa presadzovať aj v zahraničí. Vytvoril keramické sochy

Foto: TASR/Štefan Puškáš

dvanástich apoštolov pre hlavný oltár v kostole sv. Alžbety v Hagene vo Vestfálsku. Chýr o jeho sakrálnej tvorbe sa doniesol i do Holandska, odkiaľ si objednali diela do kostola sv. Bonifáca z Lýcea v Amsterdame. Dostavili sa i prvé ocenenia. V roku 1932 Fleischmann vystavoval na Medzinárodnej výstave kresťanského umenia v talianskej Padove. Porota i mesto mu svorne udelili striebornú medailu. Potom sa vydal na maliarske potulky do Paríža a Ríma, v tridsiatom šiestom vystavoval v desiatich mestách v Spojených štátoch amerických.

Cesty do sveta

Fleischmann využíval pri tvorbe plexisklo. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Prvou veľkou cestou z domu do sveta bola návšteva Južnej Afriky, kde ako lekár sprevádzal viedenský hokejový tím. V Johannesburgu vystavoval okolo štyridsať prác. Túlavé topánky ho z Pretórie viedli na indonézsky ostrov Bali. Cestou navštívil Zanzibar, Seyschely a niekoľko ďalších ostrovov. Bali bolo pre umelca únikom zo západnej civilizácie i žriedlom inšpirácie, rajom na zemi. Napokon aj miestom, kde konvertoval na katolícku vieru. „Prišiel som na Bali ako sochár a Balijčania boli obrov-

skou inšpiráciou mojej tvorby. Musel som použiť aj svoj fotoaparát, aby som zachytil, čo nebolo možné stvárniť sochársky.“ vyznáva vo svojich zápiskoch z ciest Fleischmann. Neskôr odišiel do Austrálie, kde vytvoril bronzové dvere s hlavami bádateľov do budovy Štátnej knižnice Nového Južného Walesu v Sydney, akt ženy, nesúcej veľkú rybu prehodenú cez

Medzi najznámejšie diela z plexiskla patria dekoračné plastiky lodí. plece (teraz je majetkom Galérie v Adelaide). Jednou z najviac obdivovaných sôch je Želám si, ktorá bola vytvorená pre pamätník Strom želaní inštalovaný uprostred Botanickej záhrady v Sydney.

Trvalý prístav – Londýn

Už ako medzinárodne uznávaný sochár prišiel Fleischmann v marci 1948 do Londýna, kde začal pri tvorbe využívať plexisklo. Medzi najznámejšie diela z tohto veľmi ťažko tva-

rovateľného materiálu patria dekoračné plastiky lodí. Parník Reina del Mar sa vo vstupnej hale hrdí dva metre vysokou plastikou Zrodenie Afrodity, v reštaurácii šantia Morské deti. Na EXPO 58 vytvoril bratislavský rodák pre vatikánsky pavilón plastiku Vzkriesenie z hliníka a plexiskla. Na začiatku zrodu Kryštáľovej koruny bol článok v Daily Mail o filme Stanleyho Kubricka 2001 – Vesmírna odysea. Režisér chcel evokovať vo svojom filme akýmsi symbolom svet anjelov. Nechal vyrobiť najväčší blok plexiskla, aký bol kedy vyhotovený, mal dve tony. Rozhodne medzi jeho životné diela možno zaradiť i busty štyroch pápežov, za ktoré sa mu dostalo i osobného uznania od Jána Pavla II.

Spomienky na Bratislavu

Dňa 27. novembra 2002 bola sprístupnená stála expozícia Arthura Fleischmanna na Bielej ulici č. 6, v budove, kde umelec vyrastal. Na vernisáži výstavy s názvom Návrat domov sa zúčastnili manželka Cecile Joy, syn Dominiqe a mnohí priatelia Arthura Fleischmanna. Jozef Bytčánek


našeTÉMA novinky 13

4číslo 2/2014 spravOdajstvO

o PoLitiCKEJ KULtÚrE V našom parlamente sa často spomína pojem politická kultúra. Aj keď ho používajú v zásade všetci, ktorí sú či už v parlamente alebo v jeho okolí, problém je v tom, čo tento pojem vo svojej podstate znamená. Oxfordský slovník svetovej politiky ho definuje ako „myšlienky i normy činnosti politického systému a zahrňuje subjektívne postoje a presvedčenie, ktoré ovládajú politické konanie a poskytuje štruktúru a poriadok politickému procesu“.

Pravdu povediac toto vysvetlenie ľuďom nie je príliš zrozumiteľné a preto sa na to pozrime „normálnymi“ očami. Po ostatných voľbách v roku 2012 sa v súvislosti s politickou kultúrou často hovorí, že klesla na takú nízku úroveň ako doteraz nikdy. opoziční poslanci i mnohí novinári to dávajú do súvislosti s dominantným postavením strany SMEr-SD. Je to skutočne tak? Veľa sa hovorí o vzťahu menšiny a väčšiny nielen v parlamentne. Neustále sa zdôrazňuje, že základom demokracie je rešpektovanie práv menšiny na vyjadrenie názoru. U nás sa to prejavuje často až v extrémnych situáciách, akoby demokratické bolo iba to, čo navrhne a odsúhlasí ten, kto voľby prehral. A naopak, ten kto získal unikátnu väčšinu poslancov a stále má najväčšiu podporu medzi občanmi, mal by len asistovať a poslúchať názory neúspešných politikov. Pripomeňme si však podstatu parlamentnej demokracie, na princípoch ktorej je založený náš politický systém. občania v slobodných voľbách odovzdajú hlas politickým stranám a tí, ktorí získajú väčšinu v 150-člennom zákonodarnom zbore, vytvoria vládu. Majú štyri roky na to, aby realizovali svoj volebný program, ktorý oslovil voličov. Po uplynutí volebného obdobia majú všetky politické subjekty opäť možnosť uchádzať sa o priazeň voličov. Stalo sa niečo iné v marci 2012? Boli to neslobodné voľby? Nevyhrala

strana, ktorá svoj mandát získala na základe skutočnej súťaže politických strán? Ak teda hovoríme o politickej kultúre, treba jednoznačne povedať, že ide o pojem viacvrstvový. Ako sa prejavuje, ako ju vnímame, sa nedá odvodiť len na základe jedného jednoduchého faktoru. iste, v mnohom na jej pozitívne vnímanie vplýva skutočnosť, či opozícia má dostatočný priestor na pre-

Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať. javovanie svojich názorov, ale nesmieme zabúdať, že svoje neodňateľné práva, ba priam povinnosti voči celej spoločnosti, má aj väčšina. ona prebrala na seba záväzok riadiť tento

štát, usilovať sa o čo najlepší komfort pre svojich občanov. Svoje zámery môže presadiť iba tak, že v parlamente schváli svoje návrhy zákonov a výkonná moc sa ich bude snažiť potom aj prakticky aplikovať. treba sa preto spýtať opozičných predstaviteľov, ktorí vyťahujú rôzne „rýchle a okamžité“ riešenia, prečo ich nepresadzovali v predchádzajúcom období, keď mali väčšinu vo svojich

rukách. Právo navrhovať iné postupy či kritizovať vládne návrhy samozrejme majú, ale aj väčšina má už spomínanú povinnosť presadzovať svoje postupy. Bičovanie atmosféry v parlamente, neustála škandalizácia kohokoľvek a čohokoľvek z tábora strany SMEr-SD je zlou cestou. Ako ukazujú aj prieskumy verejnej mienky, takáto politika nemá ani pod-

poru u občanov. Predstavitelia opozičných subjektov si musia uvedomiť, že politici na oboch stranách sú odkázaní na spoluprácu pri riešení problémov. Spolupráca neznamená, že si budeme vo všetkom pritakávať, ale že dokážeme o vecných problémoch diskutovať na odbornej úrovni a budeme si svojho politického protivníka vážiť. Politická kultúra, jej pozitívna hodnota, je práve o takto nastavených vzťahoch. Ale na to treba dvoch. Pritom podaná rukavica bola veľkorysá – SMEr-SD napriek väčšinovej prevahe ponúkol opozícii adekvátne postavenie. Škoda, že jej neschopnosť dohodnúť sa napríklad na spoločnom kandidátovi na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Sr sa vyvrbuje voči tomu, kto im ponuku dal. Ak teda budeme v médiách počas politických diskusií opäť počúvať zo strany opozičných politikov náreky nad tým, aká je nízka politická kultúra u nás, nezabudnime, že možno najväčší podiel na tom majú práve tí, ktorí o tom neustále hovoria... renáta Zmajkovičová, podpredsedníčka Nr Sr


13 KRÍŽOVKA naše novinky Krížovku dodala redakcia časopisu RELAX.

číslo 5/2014 14 KRÍŽOVKA

ACH, TÁ GRAMATIKA! Mnohých z nás trápil pravopis ešte v školských laviciach, ale časom problémov neubúda, naopak sa často ešte stupňujú. V písaní ypsilónov majú mnohí z nás medzery aj dnes. Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorým je 21. február, vyhláseného na 30. výročnej konferencii UNESCO v roku 1999, si nezaškodí pripomenúť niekoľko pravopisných pravidiel. Predložky s/so, z/zo Ak sa nevieme rozhodnúť, pomôže nám jednoduchá pomôcka: s/so sa píše v prípade, že sa pýtame s kým, s čím: Prišiel som s niekým; Boli sme tam s odborníkmi; Stretol som sa s niekým. z/zo použijeme v prípade, že rozprávame o zložení nejakého predmetu: Pohár je vyrobený zo skla. Druhým prípadom je snaha informovať o ceste: Prišiel som z obchodu; Liek mám z lekárne. Nieje – nie je Ide zo zásady vždy o dve slová, a preto ich treba písať vždy oddelene. Vykanie Sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla, teda správne: Podali by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma ešte vyšetrili, pán doktor. Nesprávne: Podala by ste mi tú prihlášku, pani úradníčka? Cením si, že ste ma vyšetril, pán doktor. Vzhľadom na/k Správna je väzba s predložkou "vzhľadom na": vzhľadom na danú situáciu; vzhľadom na dôvody, ... Nesprávne je používať spojenie "vzhľadom k": vzhľadom k situácii; vzhľadom k dôvodom. Napadlo mi/ma Ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie "napadlo mi": Napadlo mi urobiť to takto; Napadlo mi naštiepať drevo. "Napadlo ma": sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo napriateľ: Napadol ma pes. Peter Hatrák


číslo 2/2014

ŠPORT Šport

HALák SúčASťOu HRáčSkEJ VýMEny

Jaroslav Halák sa nečakane sťahuje do Buffala. Foto: TASR/AP

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa v zámorskej NHL stal súčasťou nečakanej hráčskej výmeny. Vedenie klubu St. Louis Blues si totiž vyžiadalo z Buffala Sabres brankára Rayana Miller a útočníka Steve Otta, pričom do tímu „šablí“ okrem Haláka smerovali aj krídelník Chris Stewart, nádejný útočník William Carrier a právo výberu v prvom kole draftu v roku 2015. Súčasťou trejdu je aj podmienka, že ak Miller zostane v St. Louis alebo sa klub prebojuje minimálne do finále Západnej konferencie, Buffalo dostane od „bluesmanov“ právo výberu v prvom kole draftu aj v tomto roku. Informoval oficiálny portál nhl.com.

Odchovanec Ružinova

Odchovanec ružinovského hokeja už nechytal za St. Louis ani v zápase v noci na sobotu, v ktorom „bluesmani“ prehrali na ľade Anaheimu Ducks 0:1. Halák nastúpil v tejto sezóne na 37 stretnutí, v ktorých dosiahol bilanciu 24 víťazstiev, 9 prehier a 4 remíz s priemerom 2,23 inkasovaného gólu na zápas a 91,7 % úspešnosťou zákrokov. Buffalo bude pre 29-ročného gólmana tretím klubom v profilige. Prvé štyri sezóny v zámorí pôsobil v tíme Montreal Canadiens, ktorý si ho vybral na drafte v roku 2003 v 9. kole. Do St. Louis prišiel

Slovan začal víťazStvom

v lete 2010, za „bluesmanov“ odchytal celkovo 161 stretnutí. „My sme veľmi spokojní s výmenou. Získali sme výborného brankára a dvoch kvalitných útočníkov,“ uviedol generálny manažér Buffalo Tim Murray. Halák sa o post jednotky v bránke Sabres popasuje so Švédom Jhonasom Enrothom. Hlavnou postavou výmeny bol však Miller. Tridsaťtriročný americký reprezentant, držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára sezóny 2009/2010, po 12 rokoch strávených v Buffale konečne dostal šancu byť súčasťou tímu s reálnymi vyhliadkami na zisk Stanleyho pohára. „Chcem sa poďakovať každému v Buffale, priateľom, fanúšikom, klubu, všetkým, ktorí počas tých rokov vo mňa verili a podporovali ma. Som vďačný spoluhráčom, hokej je tímová hra a bez nich by som nič nedokázal. Súčasne sa veľmi teším na novú výzvu. S niekoľkými hráčmi zo St. Louis som si zahral na olympiáde v Soči. Viem, že tím je výborne poskladaný. Verím, že to v play-off dotiahneme ďaleko,“ uviedol Miller, ktorý za 12 sezón v profilige dosiahol štatistiky 284 výhier, 186 prehier, 57 remíz s gólovým priemerom 2,60 a 91,6-percentnou úspešnosťou zásahov.

Úradujúci majster a jesenný líder ŠK Slovan Bratislava vstúpil do jarnej časti futbalovej Corgoň ligy 2013/2014 víťazstvom 2:0 nad Duklou Banská Bystrica. Skóre stretnutia na Pasienkoch otvoril v 10. minúte guinejský technik Seydouba Soumah, ktorý bol v 59. minúte aj pri zrode gólovej akcie kapitána Igora Žofčáka. Jozef Valovič, tréner Slovana Bratislava: „Dnešný zápas bol o nasadení

a bojovnosti. Terén bol ťažký, čo nevyhovovalo našim hráčom, ktorí sú skôr technické typy. Som rád, že v druhom polčase sme sa Bystričanom vyrovnali aj z hľadiska bojovnosti. Dosiahli sme zaslúžené a cenné víťazstvo, ale určite sa treba zlepšovať. Dnes nám chýbali silní hráči v ofenzíve − Vittek aj Milinkovič, ale nahradili ich ostatní. Som rád, že rastie forma Soumaha, ktorý strelil gól a druhý pripravil.“

20. kOlO CORgOň ligy:

Slovan Bratislava - Dukla Banská Bystrica 2:0 (1:0). Góly: 10. Soumah, 59. Žofčák. Rozhodoval: Chmura, ŽK: Kolčák - Podstavek, Divákov: 1918 Zostava Slovana: Perniš - Bagayoko, Kolčák, niňaj, Josimov - Kladrubský - Žofčák, Grendel (81. Hudák), Soumah - Halenár (72. Bagi), Peltier (85. mészáros).

TASR

HĽADÁME ĽUDÍ DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ K VOĽBÁM NA EUROPOSLANCA, KTORÉ SA USKUTOČNIA 24. MÁJA 2014, KDE PREDSTAVÍME 13 KANDIDÁTOV.

DELEGÁT VO VOLEBNEJ KOMISII Informácie, ktoré od vás potrebujeme:

adresa

V prípade záujmu zastupovať stranu TIP vo volebných komisiách, kontaktujte nás:

www.strana-tip.sk/okrskar

dátum narodenia telefón

NBA2 2035/14

e-mail

Delegátom vo volebnej komisii sa stanete zložením sľubu tomu, kto zvolá zasadnutie volebnej komisie.

tel.: 0908 057 597

TASR

Na snímke vpravo hráč Dukly Jozef Rejdovian a vľavo hráč Slovana Miloš Josimov. Foto: TASR/Štefan Puškáš

PRIHLÁS SA A POMÔŽ NÁM S KAMPAŇOU

meno a priezvisko

15


16

naše novinky

ŠPORT Šport

RoStISlaV Čada: V MiNULeJ SeZóNe  SMe MaLi VyZReTeJší TíM ]Dostanú teraz priestor mladší hráči?

Myslím si, že mladší hráči v Slovane dostávali počas celej sezóny dostatok  priestoru. V mnohých zápasoch hrali až traja, vyskytli sa však aj zápasy so  štyrmi  mladými  hráčmi.  U ostatných tímov KHL to  tak nebolo.

]V ďalšom zápase proti Spartaku Moskva sa čakalo od Slovana víťazstvo, no opak bol pravdou.

Podali sme fyzicky slabý  výkon, čo sa prejavilo v absolútne nedostatočnom pohybe. Silové predvedenie  obranných i útočných súbojov bolo z našej strany veľmi  slabé a nedostatočné. Hrali sme pomaly, zložito, preto sa nám nepodarilo streliť  ani jeden gól. Hráči chceli  a snažili sa. Po druhom inkasovanom góle išla dole psychika a nebol na ľade hráč,  ktorý by to dokázal dvihnúť.

]Prejavila sa v závere základnej časti na hráčoch únava?

Rostislav Čada. Foto: TASR/Martin Baumann

Hokejisti Slovana prehrali na domácom ľade s Donbasom Doneck 1:2 a definitívne stratili šancu postúpiť do play-off. Zápas to bol vyrovnaný, no hostia dokázali v záverečnej tretine dať gól a doviesť zápas do víťazného konca. O tom, že Slovan nepostúpil  do play-off, rozhodol súboj  Lokomotiv Jaroslavľ-Jugra  Chanty-Mansijsk, v ktorom  domáci suverénne zvíťazili 6:2 a pevnejšie sa usadili  na ôsmej priečke v Západnej  konferencii. Tréner Rostislav 

Čada hľadal príčiny prehry  a faktu, že Slovan do play-off nepostúpil.

]S Donbasom Doneck, ktorý si už zabezpečil účasť v play off, ste prehrali. Uspokojila vás predvedená hra Slovana?

Dovolím si tvrdiť, že sme si  vypracovali oveľa viac šancí ako súper. Dve tretiny sme  boli lepším tímom. Hosťujúci  tím podržal Ján Laco, a aj preto  sa Donbas tešil z troch bodov. Diváci počas zápasu viackrát  vstali a tlieskali. Potešilo nás  to a svedčí to o vzťahu publi-

Je pravda, že táto sezóna  bola oveľa náročnejšia, na  ka k Slovanu. Našou povin- a prípravu na ďalší zápas. Bolo  programe boli totiž olymnosťou bude vždy bojovať tak,  by predčasné hovoriť o zápa- piské hry. Mužstvo nebolo  aby sme našich skvelých fanú- soch, v ktorých sme stratili  pohromade a zloženie útošikov nesklamali. dôležité body. kov sa dosť často menilo.  Prenasledovali nás aj zrane]Slovanu sa nepodarilo ]Bolo to spôsobené nia. V minulej sezóne sme  mali vyzretejší tím. splniť cieľ, v podobe menšou kvalitou kádra? postupu do play-off. Káder bol určite užší a menej  skúsenejší. Prejavovalo sa to  ]Čo sa týka ďalšej Ako to hodnotíte? V tejto chvíli vám neviem od- v priebehu celej sezóny. V mi- sezóny, Slovan údajne povedať na túto otázku, lebo  nulej sezóne sme mali veľa zá- rokoval s pánom záverečné hodnotenie budem  pasov po druhých tretinách  Ružičkom. robiť až po sezóne. nerozhodných a potom sme  Dozvedel som sa túto innašou trpezlivosťou a kvali- formáciu, vyhodnotil som  ]Kedy Slovan nabral tou jednotlivcov dokázali tieto  ju  a  pokračujem  naďalej  najväčšiu stratu zápasy doviesť do víťazného  vo svojej práci. konca. V minulej sezóne bol  na play-off? Mojou prácou je po každom  Slovan tímom, ktorý získal  zápase urobiť vyhodnotenie  v predĺženiach najviac bodov. (jv)

do domácností a firiem v meste Spravodajský dvojtýždenník distribuovaný zdarma do domácností a firiem v meste 46 903 411   Vydavateľ: 14 news, s. r. o.   Sídlo spoločnosti: Konventná 9, 811 03 Bratislava – Staré mesto, Slovenská republika   IČO: 46 903 411   Inzercia: obchod@14news.eu   Registračné číslo MK SR: EV 4462/11

NovinkyBratislava BratislavaII –l, náklad náklad67 250 000  Naše Novinky 024 ks,ks Naše Novinky Bratislava – náklad spolu 245 000 ks spol., s. r. o. Copyright: 14 news, spol., s. r. o. Všetky práva, vrátane autorských, sú vyhradené aa vykonáva vykonáva ich vydavateľ. Rozmnožovanie častí alebo celku textov, fotografií, grafov akýmkoľvek spôsobom, vv slovenskom, slovenskom, bez písomného za obsah ale aj vv inom inom jazyku bez písomného súhlasu vydavateľa, je zakázané. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah aa pravdivosť pravdivosť uverejnených inzerátov aa za prípadne za prípadne spôsobené škody.

info@14news.eu

Nba1 02 2014 web  
Nba1 02 2014 web  
Advertisement