Page 1


สะพานอุตตมานุสรณ์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สะพานมอญ หรือ สะพานไม้มอญ เป็น สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 850 เมตร และเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศ พม่าเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำ�ำ�ซองกาเรีย ที่ตำ�บลหนองลู อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สะพานนี้สร้างขึ้นโดยดำ�ริของ หลวงพ่ออุตตมะ เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม ในปี พ.ศ. 2529 จนถึง พ.ศ. 2530 โดยใช้แรงงานของชาวมอญ เป็นสะพานไม้ที่ใช้สัญจรไปมาของชาวมอญและชาวไทย ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี สะพานไม้แห่งนี้ แม้สร้างด้วยฝีมือช่างพื้นบ้าน แต่กลับดูสวยงามคลาสสิก อีกทั้งยังเป็นสะพานที่มีชีวิต จากภาพวิถีชาวแพในลำ�น้ำ�เบื้องล่าง และภาพวิถีของผู้คนที่เดินข้ามฝั่งไปมา โดยเฉพาะภาพวิถีชาวมอญ ที่ยามเช้าจะเห็นสาวๆ ชาวมอญทาแป้งทานาคาเดินเทินของบนศีรษะข้ามจากฝั่งมอญไปทำ�ำ�งานฝั่งเมือง กันอย่างคึกคัก


อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ�แควน้อยทางทิศเหนือใน เขตตำ�บลสิงห์ อำ�เภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีแวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบ ลักษณะผังเมือง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำ�แพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง กว้างประมาณ 800 เมตร หมายถึงส่วนกว้างของเมือง ยาวประมาณ 850 เมตร และกำ�แพงสูง 7 เมตร มีประตูเข้าออก 4 ด้าน มีคูน้ำ�คันดินล้อมรอบ ภายในเมืองมีสระน้ำ� 6 สระ


น้ำ�ตกเอราวัณ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำ�บลท่ากระดาน อำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจาก ที่ทำ�การอุทยานประมาณ 500 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำ�ทะเล ตั้งแต่ 100 - 400 เมตร แบ่งเป็นชั้นต่างๆ 7 ชั้น มีระยะทางจากชั้น ล่างสุดขึ้นไปชั้นบนสุด 1500 เมตร ลำ�น้ำ�เมื่อตกลงมาแล้วจะไหลลง แม่น้ำ�แควใหญ่บริเวณที่ทำ�การอุทยาน เดิมน้ำ�ตกนี้ชาวบ้านเรียกว่า น้ำ�ตกสะด่องม่องลาย อันเป็นชื่อลำ�ห้วยม่องลายที่เป็นต้นน้ำ�

โดยบริเวณน้ำ�ตกจะมีน้ำ�ตลอดปีแต่จะมีน้ำ�น้อยในช่วงฤดูแล้ง ราวเดือนธันวาคมถึงเมษายน น้ำ�ตกเอราวัณมีลักษณะที่โดดเด่นกว่าน้ำ�ตกอื่นๆคือเป็น น้ำ�ตกบนเทือกเขาหินปูน ทำ�ให้น้ำ�มีสีฟ้าอมเขียวเมื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ น้ำ�ตกเอราวัณมี 7 ชั้น ดังนี้ • ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง • ชั้นที่ 2 วังมัจฉา • ชั้นที่ 3 ผาน้ำ�ำ�ตก • ชั้นที่ 4 อกผีเสื้อ • ชั้นที่ 5 เบื่อไม่ลง • ชั้นที่ 6 ดงพฤกษา • ชั้นที่ 7 ภูผาเอราวัณ บริเวณน้ำ�ตกชั้นที่ 1 - 4 จะมีปลาพลวง (ปลาตระกูลปลาตะเพียน ลำ�ตัวสีน้ำ�ตาล เขียวเกล็ดโต มีหนวดยาว 2 คู่) แหวกว่ายอยู่เป็นจำ�นวนมากอันเป็นลักษณะเด่นอีก อย่างหนึ่ง


โบสถ์แสตนเลส ณ วัดป่าลำ�ขาแข้ง พระพุทธรูปแสตนเลส หนึ่งเดียวในโลก ฉลุลายไทยวิจิตรงดงาม สร้างสรรค์จากแรงศรัทธาของประชาชน ที่ช่วยกันบริจาคสร้างขึ้นเพื่อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชน พรรษาครบ 80 พรรษา เป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ในอำ�ำ�เภอ ศรีสวัสดิ์ การไปชมโบสถ์นี้ต้องนั่งเรือหางยาวจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปชมความ งดงามของโบสถ์แห่งนี้ เพราะ วัดตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ�ของเขื่อนศรีนครินทร์ ไม่สามารเดินทางด้วยพาหนะอย่างอื่น

ตัวโบสถ์ส่องประกายงดงามยามเมื่อต้องแสงแดด และเมื่อเข้าใกล้จะได้เห็นลวดลายฉลุ ของลายไทย บริเวณ ซุ้มประตูโบสถ์และหน้าต่าง เมื่อเข้าไปนั่งไหว้พระรู้สึกเย็นมาก ใครอาจจะคิด ว่าโบสถ์สร้างด้วยแสตนเลสเงางาม แบบนี้ ข้างในไม่ร้อนหรือ แต่ไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะตัวโบสถ์ ทำ�โครงเป็นสเตนเลส ใช้สเตนเลสแผ่นปะทั้งด้านใน และด้านนอก แต่อัดฉนวนไว้ตรงกลาง ทำ�ให้กันความร้อนได้ดี รวมทั้งพื้นเป็นแกรนิตเลยโปร่งโล่งสบาย


สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก “ หรือ “สุสานทหารสหประชาชาติ” หรือที่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีทั่วไปเรียกว่า “ป่าช้าอังกฤษ” เป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นที่ 17 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะถึง 6,982 หลุม โดยเชลยศึก 300 คนเสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรคและฝังไว้ที่ค่ายนิเกะ (ประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อนถึงด่านเจดีย์สามองค์) ส่วนที่เหลือได้จากหลุมฝังศพเชลยศึกตามค่ายต่างๆและยังมีสุสานช่องไก่ ซึ่งรัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2497 เพื่อสร้างสุสานสองแห่งนี้ขึ้น บรรยากาศในสุสานเงียบสงบและร่มรื่น พื้นที่ภายในได้รับการตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม เหนือหลุมฝังศพทุกหลุมมีแผ่นทองเหลืองจารึก ชื่อ อายุ และประเทศของผู้เสียชีวิต บรรทัดสุดท้ายเป็นคำ�ไว้อาลัยที่โศกเศร้า


เขาช้างเผือก เป็นยอดเขาสูงสุดของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติแนวผจญภัยอีกแห่งใน จ. กาญจนบุรี ภาพสุดฮิตติดตา สำ�หรับเขาช้างเผือก นั่นคือสันเขาทอดยาวขึ้นลงเหมือนหลังช้าง และจุดที่ขึ้นชื่อเรื่องความท้าทาย เสียวสุดๆ คือตรงสันคมมีด ใกล้จุดยอดสูงสุดของเขาช้างเผือก ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกิ่วที่สันเขา ซ้ายเหว ขวาก็เหว เขาเรียกกันว่า “สันวัดใจ”


เมืองบาดาล หรือ “วัดวังก์วิเวการามหลังเก่า” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ ตำ�บลหนองลู อำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปัจุบันกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand) ที่มีชื่อเสียงทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสำ�หรับ “วัดวังก์วิเวการาม”หรือ “วัดหลวง พ่ออุตตมะ” เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2496 ที่บ้านวังกะล่าง อำ�ำ�เภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใกล้กับชายแดนไทย-พม่า ส่วนวัดเดิมได้จมอยู่ใต้น้ำ�มานานนับสิบปี เหลือเพียงซากปรักหักพังของวัด และอาคารบ้านเรือนปัจจุบันอุโบสถหลังเก่าที่จมอยู่ใต้น้ำ� ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งยามใดที่น้ำ�ได้ลดระดับลง เมืองบาดาลทั้งเมืองก็จะเผยความงดงามของโบราณสถาน ให้ปรากฏแก่สายตาของผู้มาเยือนเสมอๆ หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ยังไม่มีโอกาสมาเยือนเมืองบาดาล แนะนำ�ว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งจะเห็นเมืองบาดาลถูกทิ้งล้างให้จมน้ำ�มากว่ายี่สิบปีแล้วได้ คือระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนที่น้ำ�ในเขื่อนลดลง


น้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ บริเวณที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากกาญจนบุรีประมาณ 108 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 957,500 ไร่ ถูก ประกาศเป็นเขตอุทยาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 โดย น้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้นเป็นน้ำ�ตก ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกาญจนบุรี ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มีสภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทั่วบริเวณร่มรื่นด้วย พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด นับเป็นน้ำ�ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง น้ำ�ตกแบ่งออกเป็น 7 ชั้น มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไปแต่ละชั้น ได้แก่...

ชั้นที่ 1 ดงว่าน ชั้นที่ 2 ม่านขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5 ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่มเกล้า โดยแต่ละชั้นของ น้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้น มีความสูงและความงดงามต่างกันไป ทางอุทยานแห่งชาติเขื่อน ศรีนครินทร์ได้ทำ�เส้นทางเดินสำ�หรับขึ้นไปชมน้ำ�ตกแต่ละชั้น และยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่ง ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว น้ำ�ตกห้วยแม่ขมิ้น อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม–เมษายน


รโยคที่จะเห็น ไท น ว แข น า พ ะ ส ว ิ ว ม ช เส้นทาง และมีจุด ย า ล ห ิ ต า ่างประเทศ ช ต ม ว ร า ร ช ธ า ท ษ า ก ึ บ ศ น ิ 10 ด ก ็ งเ า เด ท อุทยานมีเส้น ผู้ใหญ่ 20 บาท ย ไท ว า ช ฯ น า ย ท ุ อ ือเช่า บ้านพัก ม ช เร า ้ ง เข อ ่ า ่ ล ค า แพ ร ต ั ก ั อ พ น แพ เจ ด ั ร ช ้ า น้ำ�ตกไทรโยคได นมีบริการร้านอาห า ย ท ุ อ 51 6163 ณ 4 ว เ ิ 3 ร 0 บ . ร ท า โท บ ค 0 โย 10 ร ท ก ็ ไ ิ ต เด ้ที่ อุทยานแห่งชา ได ผู้ใหญ่ 200 บาท ม ิ เต ม ่ ิ จันทร์-ศุกร์ เพ น ั ม ว า ถ 0 บ 6 อ 7 ส ์ 0 ท 2 น ็ 6 ต 5 งเ 2 า 0 ก ่ ี ท กรุงเทพฯ โทร. ขน งเ า ค่ายพักแรมและสถาน บ ช ื พ ์ ุ ธ น ั พ ะ แล ชาติ สัตว์ป่า 15.30 น 0 .0 9 และที่กรมอุทยานแห่ง 0 า ล ว เ ่ แต ง ้ ั ต ์ .00 น. วันเสาร ตั้งแต่เวลา 08.30-18

น้ำ�ตกไทรโยคใหญ่


น้ำ�ตกทุ่งนางครวญ เป็นน้ำ�ตกหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งนางครวญ ตำ�บลชะแล สภาพน้ำ�ตก ยังคงความเป็นธรรมชาติ อย่างสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณตัวน้ำ�ำ�ตกเป็นหินปูน มีทั้งสิ้น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นหน้าผาขนาดสูง ใหญ่บางชั้นสูงกว่า 50 เมตร และมีน้ำ�ไหลตลอดทั้งปี น้ำ�ตกทุ่งนางครวญ อยู่ห่างจากจังหวัดกาญฯ ประมาณ 190 กม.


น้ำ�ตกผาตาด

เป็นน้ำ�ตกขนาดใหญ่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เกิดจากลำ�ห้วยเล็กๆ บริเวณ เทือกเขากะลา น้ำ�ตก ผาตาดเป็นน้ำ�ตกที่มีความสวยงาม มีชั้นน้ำ�ตกลดหลั่นกันไปถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นมี ความกว้างความสูงที่ตระการตา และมีน้ำ�มาก ในช่วงปลายฤดูฝน การเดินทางไปน้ำ�ตก สามารถเดินทาง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 323 ช่วงกิโลเมตรที่ 105–106 โดยเลี้ยว เข้าทางเดียวกับพุน้ำ�ร้อนหินดาด และอยู่เลยจาก พุน้ำ�ร้อนหินดาด เข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร


น้ำ�ตกผาสวรรค์ เป็นน้ำ�ตกที่มีขนาดใหญ่สวยงามลดหลั่นกันถึง 7 ชั้น และยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก โดยเฉพาะชั้นที่สูง ที่สุดมีความสูงประมาณ 80 เมตร ตัวน้ำ�ตกอยู่ในป่าลึกลับต้องอาศัยการเดินเท้าต่ออีก 40 นาที ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม


วัดพระแท่นดงรัง สถานที่แห่งนี้เป็นวัดโบราณซึ่งมีแท่นหินขนาดใหญ่ ที่มีตำ�นานที่แต่งขึ้นในภายหลังเพื่อเป็นเครื่องเจริญศรัทธากล่าวไว้ว่าเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพาน หรือเป็นปูชนียสถานจำ�ลองเครื่องหมาย เหตุการณ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ณ สาลวโนทยาน ประเทศอินเดีย พระแท่นบรรทมของวัดนี้ จึงเป็นพระแท่นจำ�ลอง สร้างเป็นหินแท่งทึบหน้าลาดรูปคล้ายแท่นหรือเตียงนอน เดิมมีต้นรังอยู่ริมพระแท่นข้างละต้น โน้มยอดเข้าหากัน ในบริเวณวัดยังมี โบราณสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหารพระอานนท์ ฯลฯ และยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ทุก ๆ ปี ประมาณกลางเดือน 4 ของไทย จะมีงานนมัสการอย่างยิ่งใหญ่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร สร้างขึ้นมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน สันนิษฐานว่า คงสร้างพร้อมกับการค้นพบ ปูชนียสถานพระแท่นดงรังในสมัยพระเจ้าบรมโกศ ซึ่งก็มีการกล่าวถึงวัด และวิหารพระแท่นในนิราศพระแท่นดงรังของสามเณรกลั่น ซึ่งได้เดินทางมามนัสการพระแท่นดงรังกับสุนทรภู่ เมื่อปี พ.ศ. 2376 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาต ยกวัดพระแท่นดงรังเป็น พระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค

เป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของกาญจนบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ สัมผัสกับสัตว์นานาชนิด เช่น กวาง หมี เสือ สิงโต ม้าลาย ยีราฟ อูฐ ฯลฯ อย่างใกล้ชิด นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าไปเที่ยวชมได้ด้วยตนเอง


ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานกาญจนบุรี ขอเชิญสืบสาน ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ของชาวไทยรามัญ อ.สังขละบุรี ในปีนี้กำ�หนดจัดงานตรงกับวันที่ 18 - 20 กันยายน 2556 บริเวณลานเจดีย์พุทธคยา(วัดวังก์วิเวการาม) ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาเทวดาที่อยู่ในน้ำ� ในป่า และบนบก อีกทั้งยังเป็นการนสืบสานและเผยแพร่ประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มชน


ประเพณีในจังหวัดกาญจนบุรี งานวันอาบน้ำ�แร่แช่น้ำ�ตก จัดขึ้นบริเวณพุน้ำ�ร้อนหินดาด หมู่ 5 ตำ�บลหินดาด อำ�เภอทองผาภูมิ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ภายในงานมี กิจกรรมออกร้านผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นิทรรศการการท่องเที่ยวของอำ�เภอทองผาภูมิ นักท่องเที่ยว ยังจะได้อาบน้ำ�แร่ที่พุน้ำ�ร้อนหินดาดและเที่ยวชมความงามของน้ำ�ตกผาดาด


ทางรถไฟสายมรณะ

สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นขอยืมเงินจากรัฐบาลไทย จำ�นวน 4 ล้านบาท การก่อสร้างใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2485 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2486 เหตุที่ทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่า ทางรถไฟสายมรณะ ก็เพราะว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นได้ เกณฑ์เชลยศึกฝ่ายพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดาและนิวซีแลนด์ ประมาณ 61,700 คนและกรรมกรชาวชาวจีน ญวน ชวา มลายู พม่า อินเดีย อีกจำ�นวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟ สายยุทธศาสตร์

เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า เพื่อลำ�เลียงอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งกำ�ลังพล เพื่อจะไปโจมตีพม่าและอินเดียต่อไป ซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษ เส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำ�แควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้น การสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำ�บาก ความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจน การขาดแคลนอาหาร ทำ�ให้เชลยศึกจำ�นวนหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลง ทางรถไฟสายนี้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2486 และเปิดใช้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ปีเดียวกัน


เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ (ชื่อเดิม เขื่อนเจ้าเณร) เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำ�แม่กลอง สร้างขึ้น บนแม่น้ำ�แควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำ�บลท่ากระดาน อำ�เภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็น เขื่อนแห่งที่ 8 ในจำ�นวน 17 แห่ง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สร้างขึ้นเพื่อ อำ�นวยประโยชน์ทางด้าน ต่างๆ ตลอดจนช่วยพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของราษฎร และส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม


จัดทำ�โดย นายวิษณุ ภิลัยวัลย์ นางสาวจุฑาภรณ์ ลวดชัยภูมิ นางสาวพิไลวรรณ วิวาห์สุข ปวช. 3/7 เสนอ อาจารย์ นลินรัตน์ รัตนวารีกิจ รายงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการผลิตสื่อพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบิรหารธุรกิจ ปี 2556

Kanchanaburi  

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี

Kanchanaburi  

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี

Advertisement