ปรารภ ประภาลักษณ์

ปลายชีวิต หลังเกษียณ ประกอบการกาแฟ อินทนนท์กาแฟ www.chiangmaicoffee.com

Publications