ปรารภ ประภาลักษณ์

ปรารภ ประภาลักษณ์

chiangmai, Thailand

ปลายชีวิต หลังเกษียณ

ประกอบการกาแฟ อินทนนท์กาแฟ

www.chiangmaicoffee.com

www.chiangmaicoffee.com