Page 1

¡BENVIDOS Á ESCOLA! INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS DE NOVO INGRESO Programa de Acollida do CEIP “Condesa de Fenosa” CURSO 2013-2014


EDUCACIÓN INFANTIL PRIMEIRA ETAPA DO SISTEMA EDUCATIVO CARÁCTER VOLUNTARIO E GRATUÍTO

ABARCA 6 CURSOS DIVIDIDOS EN 2 CICLOS

1º CICLO: 1º, 2º E 3º DE EI (0 A 2) 2º CICLO: 4º, 5º E 6º DE EI (3 A 6)


O NOSO CENTRO

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

ESPAZO PROPIO PARA AS DEPENDENCIAS DE INFANTIL: AULA, PATIO, ASEOS, AULA DE PSICOMOTRICIDADE E COMEDOR


O PROFESORADO 8 mestras de Educación Infantil

• •

6 son mestras titoras. 2 son profesoras de apoio.

Profesorado especialista •

Lingua estranxeira (Inglés)

Relixión (voluntaria)

Audición e Linguaxe

Pedagoxía Terapéutica


SERVIZOS COMEDOR

PEQUENOS MADRUGADORES (CEIP “JULIO GURRIARÁN”) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (AMPA) TRANSPORTE


PERÍODO DE ADAPTACIÓN ETAPA MOI IMPORTANTE

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA INCORPORACIÓN PROGRESIVA

SETEMBRO: REUNIÓN XERAL, ENTREVISTAS INDIVIDUAIS (TITORA E ORIENTADORA)


COMO FACILITAR ESTE PERÍODO PUNTUALIDADE

ACTITUDE POSITIVA

COLABORACIÓN

ASISTENCIA REGULAR EVITA MENTIRAS E CHANTAXES SEGURIDADE E CONFIANZA


ESTIMULA A SÚA LINGUAXE DEIXA QUE PIDA AS COUSAS NON LLE FALES CON “LINGUA DE TRAPO”

LELLE CONTOS

ESCOITA CON ATENCIÓN O QUE TEÑA QUE CONTARCHE


EVITA SOBREPROTEXELO

TRÁTAO SEGUNDO A SÚA IDADE

NON O CONTROLES EXCESIVAMENTE

DEIXA QUE SE ENFRONTE ÁS DIFICULTADES


REFORZA OS Hテ。ITOS


Como ENSÍNALLE A SER AUTÓNOMO MOSTRAR COMO SE FAI DAR TEMPO DEIXAR QUE PRACTIQUEN RESPECTAR OS RITMOS NON FACER TODO EN VEZ DELES

REFORZAR POSITIVAMENTE


DEIXA QUE COLABORE NO VESTIDO/DESVESTIDO

ABOTOAR/DESABOTOAR

COLGAR O ABRIGO

LEVAR A ROUPA SUCIA AO CESTO SUBIR/BAIXAR PANTALÓN


MARCA RITMOS E RUTINAS

PODE DURMIR SO DEBE DESCANSAR UN NÚMERO SUFICIENTE DE HORAS


CON SUPERVISIÓN E AXUDA, PODE…

EN

LAV

AR A

RSE A ON B XA

LLA I P CE

PEITEARSE

SM AN S

TES N DE S RO


ENSÍNALLE A.. LIMPARSE DESPOIS DE IR AO BAÑO

O IR A

ÓS S O BAÑ

TIRAR DA CADEA SONAR OS MOCOS

LAVARSE AS MANS


O PERÍODO DE ADAPTACIÓN COMEZA XA

PROCURA DEIXAR O CHUPETE

FÓRA BIBERÓN

SE O TEU FILLO AÍNDA NON VAI AO BAÑO, PRACTICA DURANTE O VERÁN

ACOSTÚMALLE A CAMIÑAR


DEIXA QUE COMA SÓ

BEBA EN VASO

NON COMA TODO TRITURADO


DEIXA QUE COLABORE EN PEQUENAS TAREFAS RECOLLA OS XOGUETES

XOGUE SÓ


RECOMENDACIÓNS:

PROCURA QUE VEÑA BEN DESCANSADO E ALMORZADO


PA U RO N CO DA O O E T M S CÓ VÍ

SIN CINTO NIN TIRANTES

PANTALÓNS SEN BOTÓNS

US A

CON S ATO P A Z

RO C L VE


SE EST Á

EN

FER MO

DEBE QUEDAR NA CASA

SE TEN PIOLLOS


ESTADE SEMPRE LOCALIZADOS POR SI.... SE ATOPA ENFERMO

HAI ALGÚN PROBLEMA NECESITA MUDARSE DE ROUPA


IMPLICÁDEVOS NA EDUCACIÓN DOS VOSOS FILLOS

S O T XEC O PR

REUNIÓNS CO PROFESORADO

A EXT CTIVID COM RAESC ADES PLE OLAR ME NTA ES E RIA S


¡GRAZAS POLA VOSa atención! As imaxes utilizadas nesta presentación proceden de internet, en ningún momento se pretende asumir a autoría das mesmas. Si algún autor ou autora moléstase por esta razón, non ten máis que poñerse en contacto comigo e serán retiradas de inmediato.

Benvidos á escola!  
Benvidos á escola!  

Información para as familias de alumnado de novo ingreso (3 anos)

Advertisement