Page 1

NABÍDKA SLUŽEB PRO ROK 2019 akreditovaného školicího střediska

www.autoedu.cz


NOVINKY PRO ROK 2019

Pro zkvalitnění služeb našeho školicího střediska a vstříc požadavkům „pracovního trhu“, na kterém stále chybí řidiči autobusů s profesním průkazem, jsme zakoupili autobus, který bude sloužit v autoškole k výcviku nových držitelů řidičského oprávnění skupiny „D“.

Věříme, že tímto krokem budeme více flexibilní k časovým možnostem jak žadatelů o výcvik, tak i lépe vyhovíme požadavkům dopravních firem při získávání nových pracovníků. Těšíme se na spolupráci v roce 2019


OBSAH

1. Výcvik skupiny „B“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Výcvik skupiny „D“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3.

Vrácení řidičského průkazu sk. „B“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

4. Školení řidičů tzv. referentských vozidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5.

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Profesní školení – pravidelné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

6. Profesní způsobilost k řízení motorových vozidel v rozsahu 35 hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7. Profesní školení v rozsahu 45 hodin (35 hodin zvláštní výuky + 10 hodin výcviku C nebo D) . . . . . 6 8. Profesní školení – vstupní 140 hod (280 hod.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9. Školení ADR pro řidiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10. Školení ADR pro ostatní pracovníky (mimo řidiče), kteří nakládají resp. manipulují s nebezpečnými věcmi viz část 1, kapitola 1.3 ADR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 11. Základní výcvik k získání způsobilosti k řízení manipulačního vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 12. Opakovací školení řidičů manipulačních vozíků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 13. Odborný seminář – obsluha tachografů, pracovní režimy řidiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 14. Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti v silniční dopravě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 15. Školení strojníků stavebních strojů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 16. Kurzy pro jeřábníky a vazače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 17. Opakovací školení jeřábníků a vazačů vyhrazených technických zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 18. Opakovací školení obsluh nezařazených zdvihacích zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 19. Opakovací školení svářečů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 20. Školení obsluhy motorové pily, křovinořezu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 21. Centrum bezpečné jízdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 22. Kontakty na společnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 23. Ceník kurzů a seminářů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Všechny ceny v tomto katalogu jsou uvedeny včetně DPH 21 %.

2

3


VÝCVIK SKUPINY „B“

1

CENA KURZU SKUPINY „B“ 8 500 Kč

(cena obsahuje teoretickou výuku, praktický výcvik a publikaci s CD)

VÝCVIK SKUPINY „D“

2

CENA KURZU ZE SK. „C“ 15 000 Kč / CENA KURZU ZE SK. „B“ 26 000 Kč

(cena obsahuje teoretickou výuku, praktický výcvik a publikaci s CD)

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU PRO ŘIDIČE SK. „B“

3

CENA 3 000 Kč

–  jemuž byl správním orgánem nebo soudem udělen zákaz řízení motorových vozidel na více než jeden rok –  který pozbyl řidičské oprávnění dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení a to až po uplynutí jednoho roku –  kdo pozbyl zdravotní způsobilost a znovu ji získal po více než třech letech Informace podá: Bc. Kamil Vitásek, mobil: (+420) 776 238 986


ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ TZV. REFERENTSKÝCH VOZIDEL

4 Školení řidičů, kteří řídí služební vozidla (nebo soukromá vozidla pro služební účely) je organizováno na základě zákona č.262/2006 Sb. (ZP) ve znění pozdějších platných předpisů zejména s odvoláním na § 103, odst. 2,3 a dalších souvisejících. Toto školení je možno absolvovat na základě vzájemné dohody s pracovníky naší společnosti. Při účasti nad 5 osob je možno školení provést u objednatele.

ZDOKONALOVÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČŮ

5

PROFESNÍ ŠKOLENÍ – PRAVIDELNÉ

Školení se uskutečňuje v souladu se zákonem č.247/2000Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhlášky č.156/2008Sb. dále ve znění platných předpisů. Upozorňujeme držitele „Profesní způsobilosti řidiče“ (dopravce, řidiče), že v souladu se zákonem č.247/2000Sb. v platném znění jsou povinni nejméně jednou v kalendářním roce absolvovat 7hodinové školení. Týká se to všech řidičů, kteří jsou v pracovněprávním vztahu (i fyzicky podnikajících osob) a řídí motorové vozidlo nad 3,5t hmotnosti pro cizí potřebu. Podmínky účasti na pravidelném školení Provozovatel, školicího střediska může přijmout k výuce pouze osobu, která: –  pošle vyplněnou písemnou přihlášku (dostupná na webových stránkách) nejméně 6 pracovních dnů před předpokládaným termínem školení na náš e-mail autoedu@autoedu.cz – je držitelem platného řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny – je držitelem platné profesní způsobilosti řidiče

Školení řidičů bude prováděno na schválených učebnách vyjmenovaných středisek naší společnosti, kterými jsou: OSTRAVA OPAVA OPAVA TŘINEC HAVÍŘOV VÍTKOV

Mírová 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice objekt TQM – holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava objekt TQM – holding s.r.o., (DEPO) Bílovecká 5, 746 01 Opava Staré Město 93 (Na Borku), 739 61 Třinec Dělnická 101/1406, Autosalon Peugeot-Ford, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá provozovna v budově Štěpán Hutník s.r.o., Budišovská 908, 749 01 Vítkov

4

5


PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

6

K ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ROZSAHU 35 HODIN

Školení je určeno uchazečům, kteří chtějí vykonávat činnost řidiče, na kterého se vztahuje odborná způsobilost (profesní osvědčení). Uvedeného školení se mohou účastnit řidiči, kteří mají vydaný řidičský průkaz skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C nebo C+E před 10. zářím 2009, případně vydaný řidičský průkaz skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008. Uvedeného školení se také mohou účastnit řidiči, kteří již byli držiteli profesního osvědčení, které si nevyměnili za nové, jelikož v tu dobu již nevykonávali činnost řidiče, na kterého se vztahovala odborná způsobilost.

PROFESNÍ ŠKOLENÍ – VSTUPNÍ 45 HOD.

7

(35 HODIN ZVLÁŠTNÍ VÝUKY + 10 HODIN VÝCVIKU C NEBO D)

Školení je určeno pro řidiče, kteří jsou držiteli profesního a řidičského oprávnění skupiny a podskupiny C a chtějí řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D a naopak. Školení je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče na obecním úřadě s rozšířenou působností a hradí si ji účastník kurzu. Pokud účastník nastoupil na školení v době výuky a výcviku k získání řidičského průkazu, na zkoušku může nastoupit až při fyzickém získání daného řidičského oprávnění.

Podmínky účasti na vstupním rozšiřujícím školení v rozsahu 45 hodin

Provozovatel, školicího střediska může přijmout k výuce pouze osobu, která: –  pošle vyplněnou písemnou přihlášku (dostupná na webových stránkách) nejméně 6 pracovních dnů před předpokládaným termínem školení na náš e-mail autoedu@autoedu.cz – je držitelem platného řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny, nebo se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny (v tomto případě dodá potvrzení o účasti kurzu v autoškole) – je držitelem platné profesní způsobilosti řidiče


PROFESNÍ ŠKOLENÍ – VSTUPNÍ 140 HOD. (280 HOD.)

8

TÝKÁ SE UCHAZEČŮ, KTEŘÍ CHTĚJÍ PRACOVAT JAKO ŘIDIČI Z POVOLÁNÍ

140 hodin

Školení je určeno pro řidiče, kteří nejsou držiteli profesního průkazu. Vstupní školení k získání průkazu profesní způsobilosti pro skupinu C nebo D je v rozsahu 140 hodin (130 hodin výuky + 10hodin jízd).

280 hodin

1. týká se uchazečů mladších 21 let, kteří absolvují současně vstupní školení k získání „Profesní způsobilosti“ pro sk. „C“ a výcvik k získání řidičského oprávnění pro sk. „C“ nebo 2. týká se uchazečů mladších 24 let, kteří absolvují současně vstupní školení k získání „Profesní způsobilosti“ pro sk. „D“ a výcvik k získání řidičského oprávnění pro sk. „D“

Podmínky účasti na vstupním školení v rozsahu 140 hodin (příp. 280 hodin)

Provozovatel, školicího střediska může přijmout k výuce pouze osobu, která: – pošle vyplněnou písemnou přihlášku (dostupná na webových stránkách) nejméně 6 pracovních dnů před předpokládaným termínem školení na náš e-mail autoedu@autoedu.cz – je držitelem platného řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny, nebo se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny (v tomto případě dodá potvrzení o účasti kurzu v autoškole)


Profesní školení – pravidelné OSTRAVA – ul. Mírová 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice Začátek školení v 8.00 hodin

LEDEN 04. 01. 2019 11. 01. 2019 14. 01. 2019 21. 01. 2019 25. 01. 2019 28. 01. 2019 – – DUBEN 01. 04. 2019 05. 04. 2019 08. 04. 2019 15. 04. 2019 26. 04. 2019 29. 04. 2019 – – ČERVENEC 01. 07. 2019 08. 07. 2019 12. 07. 2019 15. 07. 2019 19. 07. 2019 22. 07. 2019 26. 07. 2019 29. 07. 2019 ŘÍJEN 04. 10. 2019 07. 10. 2019 11. 10. 2019 14. 10. 2019 21. 10. 2019 25. 10. 2019 – –

ÚNOR 01. 02. 2019 04. 02. 2019 08. 02. 2019 11. 02. 2019 18. 02. 2019 22. 02. 2019 25. 02. 2019 – KVĚTEN 03. 05. 2019 06. 05. 2019 10. 05. 2019 13. 05. 2019 20. 05. 2019 24. 05. 2019 27. 05. 2019 31. 05. 2019 SRPEN 02. 08. 2019 05. 08. 2019 09. 08. 2019 12. 08. 2019 19. 08. 2019 23. 08. 2019 26. 08. 2019 30. 08. 2019 LISTOPAD 01. 11. 2019 04. 11. 2019 08. 11. 2019 11. 11. 2019 18. 11. 2019 22. 11. 2019 25. 11. 2019 29. 11. 2019

BŘEZEN 01. 03. 2019 04. 03. 2019 08. 03. 2019 11. 03. 2019 18. 03. 2019 22. 03. 2019 25. 03. 2019 29. 03. 2019 ČERVEN 03. 06. 2019 07. 06. 2019 10. 06. 2019 17. 06. 2019 21. 06. 2019 24. 06. 2019 28. 06. 2019 – ZÁŘÍ 02. 09. 2019 06. 09. 2019 09. 09. 2019 13. 09. 2019 16. 09. 2019 23. 09. 2019 27. 09. 2019 30. 09. 2019 PROSINEC 02. 12. 2019 06. 12. 2019 09. 12. 2019 16. 12. 2019 20. 12. 2019 23. 12. 2019 27. 12. 2019 30. 12. 2019

OPAVA – Těšínská 1028/37, 746 01 Opava Začátek školení v 7.30 hodin

LEDEN 14. 01. 2019 21. 01. 2019 28. 01. 2019 DUBEN 08. 04. 2019 29. 04. 2019 ČERVENEC – – ŘÍJEN 07. 10. 2019 21. 10. 2019

ÚNOR 11. 02. 2019 25. 02. 2019 – KVĚTEN 13. 05. 2019 – SRPEN – – LISTOPAD 04. 11. 2019 18. 11. 2019

BŘEZEN 11. 03. 2019 25. 03. 2019 – ČERVEN 10. 06. 2019 – ZÁŘÍ 02. 09. 2019 16. 09. 2019 PROSINEC 09. 12. 2019 –

TŘINEC – Staré Město 93 (Na Borku), 739 61 Třinec Začátek školení v 7.30 hodin LEDEN 04. 01. 2019 DUBEN 05. 04. 2019 ČERVENEC 12. 07. 2019 ŘÍJEN 04. 10. 2019

ÚNOR 01. 02. 2019 KVĚTEN 03. 05. 2019 SRPEN 09. 08. 2019 LISTOPAD 01. 11. 2019

BŘEZEN 01. 03. 2019 ČERVEN 07. 06. 2019 ZÁŘÍ 06. 09. 2019 PROSINEC 06. 12. 2019

Informace podá: Radka Janczyková, mobil: (+420) 774 996 618


TERMÍNY ŠKOLENÍ ADR

9

AUTO EDU, s.r.o., Mírová 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice VIKRA, Ing.Viktor Zawadzki, 739 59 Střítež

O PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ PO SILNICI (ADR) PRO ROK 2019 základní kurz Zahájení v 8.00 hod. 17. - 19. 01. 2019 14. - 16. 02. 2019 14. - 16. 03. 2019 11. - 13. 04. 2019 16. - 18. 05. 2019 13. - 15. 06. 2019 – 15. - 17. 08. 2019 19. - 21. 09. 2019 17. - 19. 10. 2019 14. - 16. 11. 2019 12. - 14. 12. 2019

speciální kurz (cisterny) Zahájení v 8.00 hod. 18. - 19. 01. 2019 15. - 16. 02. 2019 15. - 16. 03. 2019 12. - 13. 04. 2019 17. - 18. 05. 2019 14. - 15. 06. 2019 – 16. - 17. 08. 2019 20. - 21. 09. 2019 18. - 19. 10. 2019 15. - 16. 11. 2019 13. - 14. 12. 2019

obnovovací kurz Zahájení v 8.00 hod. 18. - 19. 01. 2019 15. - 16. 02. 2019 15. - 16. 03. 2019 12. - 13. 04. 2019 17. - 18. 05. 2019 14. - 15. 06. 2019 – 16. - 17. 08. 2019 20. - 21. 09. 2019 18. - 19. 10. 2019 15. - 16. 11. 2019 13. - 14. 12. 2019

Účastník při prezenci předloží: – doklad o platbě kurzu nebo provede jeho úhradu v hotovosti – občanský průkaz případně jiný průkaz totožnosti Přihlášky přijímá: AUTO EDU, s.r.o., Mírová 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice Radka Janczyková mobil: (+420) 774 996 618, (+420) 596 614 179 Bc. Kamil Vitásek mobil: (+420) 776 238 986, (+420) 596 614 179 e-mail: autoedu@autoedu.cz, www.autoedu.cz

CENÍK ŠKOLENÍ Základní kurz (necisternová přeprava – všechny třídy kromě 1. a 7. třídy)

4 000 Kč

Nástavbový kurz pro cisternovou přepravu

1 800 Kč

+ za následující třídu pro cisternovou přepravu

800 Kč

Nástavbový kurz pro tř. 1 – výbušné látky a předměty

2 800 Kč

Nástavbový kurz pro tř. 7 – radioaktivní látky

2 800 Kč

Obnovovací kurz – základní

2 600 Kč

Obnovovací kurz – cisterny

1 200 Kč

Obnovovací kurz – třída 1 nebo třída 7

1 800 Kč

8

9


ŠKOLENÍ ADR PRO OSTATNÍ PRACOVNÍKY

10

(MIMO ŘIDIČE), KTEŘÍ NAKLÁDAJÍ RESP. MANIPULUJÍ S NEBEZPEČNÝMI VĚCMI VIZ ČÁST 1, KAPITOLA 1.3 ADR

Osoby, které se podílejí na manipulaci (nejsou držiteli Osvědčení ADR) a přepravě nebezpečných věcí musí absolvovat školení, které je v souladu s kapitolou 1.3. Pro tyto osoby zabezpečujeme školení v Ostravě v následujících termínech. TERMÍNY SEMINÁŘE V ROCE 2019 6. únor

24. duben

25. září

27. listopad

Účastníci školení obdrží po jeho ukončení „Osvědčení“, které má platnost dva roky.

ZÁKLADNÍ VÝCVIK K ZÍSKÁNÍ ZPŮSOBILOSTI

11

K ŘÍZENÍ MANIPULAČNÍHO VOZÍKU

Rozsah základního či rozšiřujícího školení a praktického zaměření se provádí dle Jednotné přípravy v návaznosti na jednotlivé třídy a druhy MV. Proškolení je prováděno pro všeobecné podmínky – nenahrazuje zaškolení na konkrétní vozíky či přídavná zařízení a proškolení na pracoviště provozovatele (zaměstnavatele) a rizika s provozem MV spojená. Cílem praktického zaučení je připravit uchazeče k samostatné a bezpečně vykonávané práci.

Zahájení výcviku bude uskutečněno po vzájemné dohodě s uvedenými pracovníky společnosti.

OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

12

Dle ČSN ISO 3691+Amd , ČSN 26 8805

Opakovací školení musí být obnoveno 1x ročně nejpozději k datu uvedeném v příslušném průkazu, který opravňuje pracovníka k řízení a manipulaci s příslušným zařízením. Cílem je udržet vědomosti obsluhy na potřebné úrovni a doplnit je o případné změny v předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě, že bude požadován základní nebo rozšiřující výcvik k získání oprávnění k manipulaci s MV je nutné dodat vyplněnou „Žádost o přijetí do Jednotné profesní přípravy“ (možno stáhnout z našich webových stránek), která bude obsahovat i zprávu o  zdravotní způsobilosti. Informace podá: Bc. Kamil Vitásek, mobil: (+420) 776 238 986


ODBORNÝ SEMINÁŘ – OBSLUHA TACHOGRAFŮ,

13

PRACOVNÍ REŽIMY ŘIDIČE

Seminář je zaměřen na aplikaci platných předpisů úzce související s provozováním nákladní a osobní silniční dopravy, zejména: – Nařízení vlády č. 589/2006Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě – Dohoda AETR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006Sb. o harmonizaci vztahující se k silniční dopravě –  Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě v příloze I. A – analogový tachograf, digitální v příloze I. B) – Digitální tachograf (Siemens VDO), karty k dig. tachografu, použití a ovládání, výstup apod. – Zákon o silniční dopravě v platném znění (č.111/1994Sb.) – Změna zákona č. 361/2000Sb.o pravidlech silničního provozu ve znění platných předpisů • zásadní změny • bodový systém • finanční postihy (pokuty)

Termíny školení budou stanoveny po vzájemné dohodě se čtrnáctidenním předstihem.

PŘÍPRAVNÝ KURZ

14

K ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Provozování silniční dopravy velkými vozidly je podmíněno odbornou způsobilostí dle §8a zákona o silniční dopravě (zákon č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Odborná způsobilost se prokazuje živnostenskému úřadu osvědčením o odborné způsobilosti, které získá uchazeč po vykonání úspěšné zkoušky na odboru dopravy Krajského úřadu.

Cena za kurz 3 000 Kč

Informace podá: Ing. Vilém Gajdečka, mobil: (+420) 773 834 190

10 11


ŠKOLENÍ STROJNÍKŮ STAVEBNÍCH STROJŮ

15 Druh kurzu Základní kurz Nakladače, rypadla, válce, dozery, Případně jiné kategorie strojů dle dohody. Je určen těm pracovníkům, kteří nevlastní žádný strojnický průkaz. Rozšiřovací kurz Nakladače, rypadla, válce, dozery, případně jiné kategorie strojů dle dohody. Je určen těm pracovníkům, kteří vlastní strojnický průkaz a potřebují rozšířit na další kategorii strojů.

Základní cena kurzu

5 200 Kč

3 200 Kč

Sdružený kurz Slučuje základní a rozšiřovací kurz. Je určen těm pracovníkům, kteří nevlastní žádný strojnický průkaz a potřebují získat dvě kategorie strojů.

7 000 Kč

Opakované školení s přezkoušením Je určeno všem držitelům strojnických průkazů – každé 2 roky je nutno obnovit platnost

600 Kč

Termíny školení budou stanoveny po vzájemné dohodě se čtrnáctidenním předstihem.

Informace podá: Ing. Vilém Gajdečka, mobil: (+420) 773 834 190


KURZY PRO JEŘÁBNÍKY A VAZAČE

16 Jeřábník a vazač jsou osoby určené k obsluze zdvihacích zařízení. Za zdvihací zařízení je považováno každé zařízení, kterým se pomocí prostředků pro vázání, zavěšení nebo uchopení zdvihají a přepravují břemena. Jeřábník musí vlastnit příslušné oprávnění k obsluze jeřábů – jeřábnický průkaz, být prakticky zacvičen v obsluze konkrétního zdvihacího zařízení a seznámen s jeho Návodem k obsluze. Vazač musí vlastnit příslušné oprávnění k vázání břemen – vazačský průkaz, být prakticky zacvičen s používanými prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen a seznámen s jejich Návodem k obsluze. CENÍK VÝUKY

základní kurz

opakovací školení

Zdvihadla typu 0 (jeřáby s ručním pohonem, jeřáby mostové do 10 tun) 1 osoba 4 000 Kč 450 Kč Jeřáby typu A (mostové jeřáby do 20 tun) 1 osoba 4 000 Kč 450 Kč Jeřáby typu B (věžové, sloupové) 1 osoba 4 800 Kč 450 Kč Jeřáby typu D (autojeřáb do 5 tun) 1 osoba 4 800 Kč 450 Kč Jeřáby typu D (autojeřáb 5 tun – 20 tun) 1 osoba 6 000 Kč 450 Kč Jeřáby typu D (hydraulická ruka) 1 osoba 4 200 Kč 450 Kč Jeřáby typu S (jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků) 1 osoba 4 000 Kč 450 Kč Pojízdné pracovní plošiny 1 osoba 4 000 Kč 450 Kč Vazači 1 osoba 3 300 Kč 300 Kč Při větším počtu účastníků kurzu možná sleva. Termíny školení budou stanoveny po vzájemné dohodě se žadatelem. V případě potřeby Vám zajistíme revize zdvihacích zařízení.

Informace podá: Ing. Vilém Gajdečka, mobil: (+420) 773 834 190

12 13


OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ A VAZAČŮ

17

VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Školení je zaměřeno na obnovení, získání nových znalostí a vědomostí při manipulaci s břemeny. Náplň školení obsahuje seznámení s předpisy.

OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ OBSLUH NEZAŘAZENÝCH STROJŮ

18

ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Rozsah: dle požadavku odběratele s ohledem na rozsah osnovy školení. Školení je zaměřeno na opakování a osvojení si základních a novelizovaných vědomostí při manipulaci s NZZ, zdůraznění na zakázané manipulace s břemeny, druhy a použití vázacích prostředků apod. V případě přání odběratele je možno dohodnout termín a místo proškolení s dodavatelem na základě dohodnuté smluvní ceny.

OPAKOVACÍ ŠKOLENÍ SVÁŘEČŮ

19 Opakovací školení je zaměřeno na bezpečnostní předpisy souvisejících s uvedenou činností, které jsou v souladu s platnými předpisy uvedené v prezenční listině účastníků školení. Při účasti na opakovaném školení musí být předložen průkaz svářeče se záznamem o lékařské prohlídce. Ceník opakovacího školení: 1 metoda (oprávnění) 400 Kč 2 metody (oprávnění) 450 Kč 3 metody (oprávnění) 500 Kč

Informace podá: Bc. Kamil Vitásek, mobil: (+420) 776 238 986


ŠKOLENÍ OBSLUHY MOTOROVÉ PILY

20 základní školení – řezání do o/ 15 cm základní školení – kácení opakovací školení

3 000 Kč 6 000 Kč 600 Kč

základní školení – křovinořezy opakovací školení

1 200 Kč 300 Kč

Výstupním dokladem je Průkaz k obsluze motorové pily či křovinořezu, anebo potvrzení do tohoto průkazu.

CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY

21 Ve spolupráci se společností LIBROS OSTRAVA, s.r.o. provádíme pravidelné kurzy pro odečet bodů. Další informace na centrum.libros.cz

KONTAKTY NA SPOLEČNOST

22 FAKTURAČNÍ ADRESA AUTO EDU, s.r.o., Opavská 414, 747 64 Velká Polom číslo účtu: KB Ostrava, 27-5538920207/0100, IČ: 25912356, DIČ: CZ25912356 HLAVNÍ PROVOZOVNA OSTRAVA AUTO EDU, s.r.o., Mírová 19, 703 00 Ostrava – Vítkovice, tel.: (+420) 596 614 179 e-mail: autoedu@autoedu.cz, www.autoedu.cz Pracovní doba: pondělí – pátek: 7.00–15.00 hod., (11.00–11.30 přestávka) Zaměstnanci: Petr Koudelka majitel společnosti tel.: (+420) 777 586 930 Bc. Kamil Vitásek jednatel společnosti tel.: (+420) 776 238 986 Ing. Vilém Gajdečka odborný instruktor tel.: (+420) 773 834 190 Bc. Jaroslav Vrzal odborný instruktor tel.: (+420) 777 708 096 Radka Janczyková odborná referentka tel.: (+420) 774 996 618 DALŠÍ PROVOZOVNY OPAVA objekt TQM – holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava OPAVA objekt TQM – holding s.r.o., (DEPO) Bílovecká 5, 746 01 Opava TŘINEC Staré Město 93 (Na Borku), 739 61 Třinec HAVÍŘOV Dělnická 101/1406, Autosalon Peugeot-Ford, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá VÍTKOV provozovna v budově Štěpán Hutník s.r.o., Budišovská 908, 749 01 Vítkov V Ostravě dne: 5. 12. 2018

Schválil: Bc. Kamil Vitásek, jednatel společnosti

14 15


23. CENÍK KURZŮ A SEMINÁŘŮ V ROCE 2019 P.Č. NÁZEV KURZU Pravidelné školení řidičů (držitelů 1. průkazu profesní způsobilosti) 2. 3.

4. 5.

6.

7.

Vrácení řidičského průkazu sk. „B“

Odborná způsobilost (získání průkazu 35 hodin profesní způsobilosti řidiče) Získání průkazu profesní způsobilosti 140 hod. řidiče Rozšíření průkazu profesní způsobi45 hod. losti řidiče – Základní kurz 3 denní po 8hod. – první nástavbová třída cisterny – každá další nástavbová třída cisterny – nástavbová třída 1 – výbušniny ADR – Přeprava nebezpečných věcí po silnici – nástavbová třída 7 – radioaktivní látky – obnovovací kurz – 2 denní po 8hod. – obnovovací kurz – cisterny – obnovovací kurz – tř.1 a tř. 7 ADR – školení pro účastníky podílející se 1 denní na přepravě neb. věcí dle kapitoly 1.3

CENA VÝSTUPNÍ DOKLAD Potvrzení o absolvování školení 900 Kč dle vyhl.156/2008Sb. 3 000 Kč – Potvrzení o absolvování školení dle vyhl.156/2008Sb. Potvrzení o absolvování školení 21 800 Kč dle vyhl.156/2008Sb. Potvrzení o absolvování školení 12 000 Kč dle vyhl.156/2008Sb. 4 000 Kč 1 800 Kč 800 Kč Osvědčení o školení řidičů 2 800 Kč vozidel přepravujících nebez2 800 Kč pečné věci 2 600 Kč vydává Ministerstvo dopravy 1 200 Kč 1 800 Kč

6 000 Kč

1 200 Kč Osvědčení

8.

Bezpečnostní poradce ADR

cena se stanoví podle počtu vozidel

9.

1 denní Dle osnovy IVBP

3 300 Kč Řidičský průkaz

11.

Školení řidičů referentských vozidel Výcvik nových řidičů vysok. i plošinových mot. i elek.vozíků (VMV) Opakovací školení VMV

dle Smlouva dohody Výroční zpráva 300 Kč Potvrzení o školení

1 denní

12.

Opakovací školení jeřábníků

1 denní

13.

Opakovací školení vazačů

1 denní

14.

Opakovací školení obsluhy nezařazených zdvihacích zařízení

1 denní

15.

Opakovací školení svářečů

16.

Motorové pily

17.

Křovinořezy

1 denní 1 metoda oprávnění 2 metody oprávnění 3 metody oprávnění základní školení – řezání do o/ 15 cm základní školení – kácení opakovací školení základní školení opakovací školení

450 Kč Potvrzení v ŘP VMV Prezenční listina 450 Kč (potvrzení do průkazu) Prezenční listina 300 Kč (potvrzení do průkazu) Prezenční listina 450 Kč (potvrzení do průkazu) 400 Kč Prezenční listina 450 Kč (potvrzení do průkazu) 500 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč Průkaz 600 Kč 1 200 Kč Průkaz 300 Kč

Teorie – 54 vyučovacích hodin

5 200 Kč Průkaz strojníka

10.

Základní výcvik obsluhy vybraných stavebních strojů Opakovací školení s přezkoušením 19. obsluhy stavebních strojů 20. Rozšiřovací kurz pro stavební stroje 21. Sdružený kurz pro stavební stroje 18.

22.

ROZSAH 1 denní 7 hod. 1 x kondiční jízda 1 x zkouška

AUTOŠKOLA výcvik skupiny „B“, „D“

1 denní 32 hod. 96 hod. sk.“B“ ze sk. C na „D“ ze sk. B na „D“ Kondiční jízda 45min. sk.“B“ Kondiční jízda 45min. sk.“D“

VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH 21 %.

600 Kč Potvrzení do průkazu 3 200 Kč Zápis do průkazu strojníku 7 000 Kč Průkaz strojníka 8 500 Kč 15 000 Kč 26 000 Kč Řidičský průkaz 400 Kč 800 Kč

Brozura AUTO EDU pro rok 2019  
Brozura AUTO EDU pro rok 2019  
Advertisement