Page 1

www.tuseb.gov.tr/tacese


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

1

Nisan 2018, Ankara Hazırlayan TAÇESE Grafik Tasarım Adil DİKEÇ Baskı Meyil Matbaası, Ankara TAÇESE Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhiye / ANKARA T.0.312 585 22 80 I F. 0.312 585 25 20 tacese@tuseb.gov.tr www.tuseb.gov.tr/tacese I www.facebook.com/tacesetuseb 2018 TAÇESE Her hakkı mahfuzdur. Kitapçığın tamamının veya herhangi bir bölümünün (metin, tablo, grafik, şekil, resim vb.) TAÇESE’nin izni alınmadan ve TAÇESE kaynak olarak referans gösterilmeden kullanılması yasaktır.


2

TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

İÇİNDEKİLER Önsöz ............................................................................................................................................................... 5 TAÇESE Hakkında ....................................................................................................................................... 6 Vizyon & Misyon ....................................................................................................................................8 İlke ve Değerlerimiz ....................................................................................................................................9 Organizasyon Şeması .....................................................................................................................10 Stratejik Amaçlar .......................................................................................................................................11 Enstitü Paydaşları .......................................................................................................................................12 Uluslararası Paydaşlar .................................................................................................................................................... 12 Paydaşlar (Bakanlıklar) ................................................................................................................................................. 12 Dış Paydaşlar ................................................................................................................................................................... 13 TAÇESE Tarafından Gerçekleştirilen Çalıştay ve Toplantılar .................................................. 14 Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştayı ............................................ 14 IV. Türk Tıp Dünyası Kurultayı .................................................................................................... 16 11. Uluslararası Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü Toplantısı .............................................. 17 TAÇESE Web Sayfası .............................................................................................................................. 18 TAÇESE Yayınları ....................................................................................................................................... 18 TAÇESE Kitapları ........................................................................................................................................................... 18 TAÇESE Raporları ...................................................................................................................................................... 18 TAÇESE Makaleleri .................................................................................................................................................... 19 TAÇESE Tarihçeleri ...................................................................................................................................................... 19 TAÇESE E-Kütüphane ............................................................................................................................. 20 TAÇESE Mevzuat Arşivi ........................................................................................................................ 20 TAÇESE İstatistikleri .............................................................................................................................. 21 Uluslararası Kuruluşlar ......................................................................................................................... 21

3


4

TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

ÖNSÖZ Türkiye’nin anne, çocuk ve ergen sağlığı alanındaki sorunlarını tanımlama, çözme ve önlemeye yönelik; ulusal ve uluslararası çok paydaşlı, kanıta dayalı ileri araştırma ve projeler geliştiren lider bir kurum olma yolunda ilerleyen Enstitümüzün tanıtım kitapçığını sizlere sunmaktan mutluluk duymaktayız. Prof. Dr. Esma SARIKAYA Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü (TAÇESE) Başkanı

5


6

TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

TAÇESE HAKKINDA

Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü (TAÇESE); TÜSEB bünyesinde yer alan yedi enstitüden biridir. 1. Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü 2. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü 3. Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü 4. Türkiye Kanser Enstitüsü 5. Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü 6. Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü 7. Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Enstitünün Yapılanması ve Faaliyetlerine Dair Yönetmelik 24 Kasım 2017 Tarih ve 30250 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

7

Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü (TAÇESE); anne, çocuk ve ergen sağlığı ile ilgili hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi, önlenmesi, teşhis ve tedavilerine yönelik teknik ve yöntemlerin üretimi, kullanılması ve bunlardan yararlanılmasını sağlamak; bu maksatla özel, vakıf veya kamu sektöründe ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortaklıklar yapmak; bu alanlardaki girişimciliği desteklemek amacıyla; araştırma projelerinin desteklenmesi, güncel patent başvurularının takip edilmesi, keşfedilmesi ve gerçekleştirilmesi, AR-GE sonucu üretilen veya geliştirilen ürünlerinin tanıtımı, kullanımı ve yararlanılmasının sağlanması için ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar yapılması, girişimlerin desteklenmesi, araştırmacılara bilimsel ortam temin edilmesi, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca talep edilen saha araştırmaları, AR-GE, yayın ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, bilimsel çalışmalar düzenlenmesi ve uygulanması, ilgi alanındaki çalışmalarla ilgili yayınların yapılması faaliyetlerini yürütür.


8

TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

VİZYON Ülkemizdeki her anne, çocuk ve ergen için uygulanabilir, geliştirilebilir en yüksek fiziksel ve ruhsal sağlık standartlarının oluşmasına katkıda bulunmak.

MİSYON Ülkemizde; anne, çocuk ve ergen sağlığı alanındaki sorunları tanımlama, çözme ve önlemeye yönelik; ulusal ve uluslararası çok Paydaşlı, kanıta dayalı ileri araştırma, projeler geliştiren lider bir kurum olmaktır.


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

TAÇESE, çalışmalarını belirtilen ilke ve değerler doğrultusunda yürütür.

9


10

TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

ORGANİZASYON ŞEMASI

Enstitü Başkanı


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

11

TAÇESE STRATEJİK AMAÇLAR

Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı alanında kapsayıcı, birleştirici ve yön verici bir kurum olmak. Anne, çocuk ve ergen sağlığı konusunda, istatistiklerle kanıtlanmış öncelikli ülke sorunlarını belirlemek, tespit edilen alanlarda bilimsel çalışma, araştırma yapmak, proje geliştirmek ve insan gücü yetiştirmek ve mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasına yönelik çalışma yapmak. Anne, çocuk ve ergen sağlığı ile ilgili sağlık hizmetlerinde ve eğitimlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde yer almak, ulusal nüfus,beslenme, aşı ve sağlık hizmetleri politikalarının en yüksek standartlarda oluşturulmasının sağlanmasında katkı sağlamak. Enstitü ilgi alanındaki konularda çalışma yapacak insan kaynağı yetiştirmeye yönelik programlar, Kurslar düzenlemek ve laboratuvar kurmak.


12

TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ PAYDAŞLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

13


14

TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

TAÇESE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞTAY VE TOPLANTILAR (2017-2018) Doğum Şekli Tercihinin Multidisipliner İrdelenmesi Çalıştayı 10-11 Şubat 2017 / Meyra Palace Otel, Ankara

Çalıştayda Ana Amacımız: Kadınlarımızın, yaşadığı gebelik ve doğum deneyimlerinden bir birey olarak anlam çıkarması, tat alması ve kendini gerçekleştirmesi Doktor ve ebelerin, kaybettikleri ‘’ustalık hissi’’ni ve meslek iştiyak ve onurunu yeniden canlandırabilmekti. Çalıştayda; yıllık doğum sayısı 4500 üzeri olan hastanelerden primer sezaryen oranı en düşük olan (%11’in altında) 9 tanesine Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından üstün hizmet plaketi verilmiştir.


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

15

1) Hukuk, etik, din 2) Ebelik 3) Tarih, sosyoloji, iletişim, eğitim 4) Psikoloji, anestezi, tamamlayici tıp 5) Anne ve bebeğe ait sezaryen endikasyonları 6) Doğum şeklinin maternal perinatal sonuçlar üzerine etkileri 7) İyi klinik uygulama örnekleri politika önerileri çalışma gruplarının oluşturulduğu çalıştaya; 127 katılımcı destek vermiştir.

Çalıştay sonuçları kitaplaştırılmış ve enstitü web sayfamızda yayımlanmıştır. www.tuseb.gov.tr/tacese/dogum-sekli-tercihinin-multidisipliner-irdelenmesi-calistayi-kitapcigi www.tuseb.gov.tr/tacese/do-um-ekli-tercihinin-multidisipliner-rdelenmesi-al-tay-sonu-raporu


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

16

IV. Türk Tıp Dünyası Kurultayı

28-29 Ekim 2017, Hilton Bomonti Otel, İstanbul

Kurultay kapsamında Türkiye Anne Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü tarafından üç çalıştay düzenlemiştir. Genom Projeleri ışığında Gebelik ve DoğumÖncesi Yapılabilecekler Çalıştayı www.tuseb.gov.tr/tacese/genom-projeleri-i-nda-gebelik-ve-do-um-ncesi-yap-labilecekler-al-tay-kitap

Kurumların Aşı Faaliyetleri Çalıştayı

www.tuseb.gov.tr/tacese/kurumlarin-asi-faaliyetleri-calistay-kitabi

Aşı AR-GE Potansiyeli Çalıştayı

www.tuseb.gov.tr/tacese/asi-ar-ge-potansiyeli-calistay-kitabi


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

17

11. Uluslararası Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü Toplantısı 28 Şubat 2018, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Ankara

22 Uzmanlık Derneği, 11 Hasta Derneği ve 17 kurumdan toplam 160 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2 çalıştay düzenlenmiştir. 1. Ankara Kurumlarının Nadir Hastalık Konusunda Kapasiteleri, Sorunları, Çözüm Yolları Çalıştayı” 2. Nadir Hastalık Registry Sistemi Kurulumu Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

18

TAÇESE WEB SAYFASI TAÇESE Yayınları Enstitü ilgi alanlarına giren konularla ilgili hazırlanan raporlar, tarihçeler ve yapılan çalıştay sonuç raporları yayınlanmaktadır.

TAÇESE Kitapları TAÇESE çalışma alanları ile ilgili hazırlanan kitaplar yayınlanır.

TAÇESE Raporları TAÇESE çalışma alanları ile ilgili hazırlanan raporlar yayınlanır.


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

19

TAÇESE WEB SAYFASI TAÇESE Yayınları

TAÇESE Makaleleri TAÇESE çalışma alanları ile ilgili hazırlanan makaleleri yayınlar.

TAÇESE Tarihçeleri TAÇESE çalışma alanları ile ilgili hazırlanan tarihçeleri yayınlar.


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

20

TAÇESE WEB SAYFASI

TAÇESE E-Kütüphane

Enstitü ilgi alanı ile ilgili e-kütüphane oluşturulmuş olup sürekli güncelleme ve eklemeler yapılmaktadır.

TAÇESE Mevzuat Arşivi

Enstitü ilgi alanı ve hedef kitleyi ilgilendiren Kanun, Yönetmelik vb. yasal düzenlemeler bir araya getirilerek yayınlanmıştır.


TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

21

TAÇESE WEB SAYFASI

TAÇESE İstatistikleri

Anne, çocuk ve ergen sağlığı konusundaki ulusal, uluslararası istatistiki veriler güncel olarak yayınlanmaktadır.

Uluslararası Kuruluşlar

Enstitümüzün paydaşı olan uluslararası kuruluşların enstitü ilgi alanına giren konulardaki raporlar yayınlanmaktadır.


22

TÜRKİYE ANNE ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ

Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhiye / ANKARA T. 0312 585 22 80 F. 0312 585 25 20 tacese@tuseb.gov.tr www.tuseb.gov.tr/tacese / tacesetuseb

TACESE Turkce Kitap  

TACESE Tanitim Kitabi Tr

TACESE Turkce Kitap  

TACESE Tanitim Kitabi Tr

Advertisement