Page 1


«Жити – не стільки право, скільки обов’язок» А.Шопенгауер


Тема: Формування здоров’язберігаючої компетентності учня як запорука духовно й фізично здорової особистості.

Мета: Створення навчально-виховного середовища для формування духовно та фізично здорової особистості як передумова успішного навчання й життєвої компетентності учнів.


Черга денна: 1) Українська система моніторингу якості освіти.

2) Практикум. Вернісаж “Мої моніторинги”


Моніторинг – постійне спостереження за якимсь процесом, явищем з метою виявлення його відповідності певним нормам, прогнозам, бажаному результату. Моніторинг якості освіти – це систематична і регулярна процедура збереження даних з важливих освітніх аспектів на національному, регіональному та місцевому (включаючи школу) рівнях.


Структурна модель моніторингу якості загальної середньої освіти (ЗСО) Моніторинг якості ЗСО Якість навчання

Якість знань

Результати освітньої діяльності

Внутрішній моніторинг

Зрізи знань

Тестування

Зовнішній моніторинг

Анкетування, співбесіди

ЗНО

Атестація шкіл

Моніторингові дослідження, рейтинг


Моніторинг узгодження управління

Діагностичний моніторинг

Динамічний моніторинг

Моніторинг діяльності

Психологічний моніторинг

Моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів

Внутрішній моніторинг ефективності Статичний моніторинг Моніторинг освітніх систем Змістовний (особистісно орієнтований) моніторинг

Педагогічний моніторинг

Освітній моніторинг

Учнівський моніторинг

Моніторинг результативності НВП


ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І етап. Ціле покладання та планування дослідження 1. Визначення мети та завдань дослідження. 2. Визначення об’єкту дослідження. 3. Розрахунок та формування вибірки. 4. Побудова графіку дослідження: - визначення термінів і процедур дослідження; - підбір та підготовка координаторів дослідження. 5. Визначення критеріїв та показників оцінювання. 6. Вибір методів дослідження.

ІІ етап. Розробка інструментарію 1. Розробка тестів та їх апробація, одержання стандартизованого тесту. 2. Розробка анкет та їх апробація. 3. Підготовка інструктивно-методичних матеріалів для координаторів дослідження всіх рівнів, учасників дослідження. ІІІ етап. Проведення дослідження 1. Пілотне дослідження (підготовка учасників, проведення інструктажу). 2. Основне дослідження.

ІV етап. Збір та обробка результатів V етап. Аналіз інтерпретація результатів дослідження 1. Узагальнення статистичної інформації. 2. Виявлення факторів впливу. 3. Підготовка рекомендацій щодо корекційної роботи, усунення негативних факторів.


1

4

спеціаліст бакалавр молодший спеціаліст 1

4

55 спеціаліст бакалавр молодший спеціаліст

56


1

5

спеціаліст бакалавр молодший спеціаліст 1

4

57 спеціаліст бакалавр молодший спеціаліст

60


0

6

спеціаліст бакалавр молодший спеціаліст

59

Проб семінар 03 12 2012