Page 1

Les 1 EduChunk tientallig stelsel De cijfers van nul tot en met negen kunnen we ook wel zien als de kleinste getallen die er zijn. Opgave 1.1 Welk getal hoort er tussen onderstaande getallen? (noteer je antwoordt in cijfers)

5

4

en

6

-----

7

en

9

-----

0

en

2

-----

Opgave 1.2 Welk getal hoort er tussen onderstaande getallen? (noteer je antwoordt in letters)

zes

5

en

7

-----------------------

2

en

4

-----------------------

6

en

8

-----------------------

Opgave 1.3 Welk getal hoort er tussen onderstaande getallen? (noteer je antwoordt in cijfers)

2

ĂŠĂŠn

en

drie

-----

acht

en

tien

-----

drie

en

vijf

-----

zes

en

acht

-----

HOLLANDLEERT

2


Doordat het tientallig stelsel slechts tien symbolen kent moeten we voor alle getallen die

groter zijn dan het getal negen, cijfers met elkaar combineren. Opgave 1.4 Noteer de onderstaande getallen in letters. -----------------------

14

-----------------------

16

-----------------------

18

-----------------------

Opgave 1.5 Uit welke twee getallen bestaan onderstaande getallen? (noteer je antwoordt in cijfers);

tien

bestaat uit de getallen

dertien

bestaat uit de getallen

elf

bestaat uit de getallen

twaalf

bestaat uit de getallen

veertien

bestaat uit de getallen

1

-----

-----

-----

-----

-----

en

en

en

en

en

0

-----

-----

-----

-----

-----

HOLLANDLEERT

twaalf

12

3


Les 2 EduChunk natuurlijke getallen

Alle getallen waar we mee tellen noemen we ook wel natuurlijke getallen. Op elk natuurlijk getal volgt een volgend getal. Opgave 2.1 Welk natuurlijk getal volgt er op onderstaande getallen? (noteer je antwoordt in cijfers) -----

8

-----

13

-----

19

-----

Opgave 2.2 Welk natuurlijk getal volgt er op onderstaande getallen? (noteer je antwoordt in cijfers)

3

twee

-----

negen

-----

vijftien

-----

zeventien

-----

HOLLANDLEERT

5

4

4


Opgave 2.3

Welk natuurlijk getal volgt er op onderstaande getallen? (noteer je antwoordt in letters)

twaalf

11

-----------------------

10

-----------------------

13

-----------------------

16

-----------------------

Getallen gebruiken we om een bepaalde waarde of hoeveelheid mee aan te geven.

2

-----

-----

-----

----Opgave 2.5 Welk getal hoort er bij de aantallen fiches? (noteer je antwoordt in letters)

ĂŠĂŠn

---------------------------------------------

HOLLANDLEERT

Opgave 2.4 Welk getal hoort er bij de aantallen fiches? (noteer je antwoordt in cijfers)

5


Vervolg opgave 2.5

-----------------------

----------------------Les 3 EduChunk eenheden en tientallen Getallen die bestaan uit twee getallen bevatten zowel tientallen als eenheden. Opgave 3.1 Noteer van onderstaande getallen het aantal tientallen. (noteer je antwoordt in cijfers) -----

dertig

-----

zestig

-----

tachtig

-----

Opgave 3.2 Noteer van onderstaande getallen de tientallen. (noteer je antwoordt in letters)

twee

twintig

----------------------

veertig

----------------------

zeventig

----------------------

negentig

----------------------

HOLLANDLEERT

1

tien

6


Opgave 3.3

Noteer de tientallen en eenheden in de juiste kolom. (noteer je antwoordt in cijfers)

t e -----

1

-----

1

drieĂŤntwintig

-----

-----

achtenzestig

-----

-----

zesendertig

-----

-----

zevenennegentig

-----

-----

Opgave 3.4 Uit hoeveel losse eenheden bestaan onderstaande getallen in totaal? (noteer je antwoordt in letters)

12

twaalf

---------------------------------------

41

---------------------------------------

73

---------------------------------------

35

---------------------------------------

27

---------------------------------------

99

---------------------------------------

HOLLANDLEERT

elf

7


Les 4 EduChunk de getallenlijn

Met behulp van een getallenlijn kan je op een makkelijke manier de posities van getallen in de telrij bepalen. Opgave 4.1 Welke getallen ontbreken er op de onderstaande getallenlijnen? (noteer je antwoordt in cijfers)

2

3

4 ---

5

6

7

8

12 13

14

15

16

-----

18

19

20 21

30 31

-----

33 34 35

1

64 65 66 67 68 69

9

36 37 38 39 70 71

-----

HOLLANDLEERT

0

73

8


Opgave 4.2

Hieronder staat een getallenlijn op basis van de tientallen afgebeeld.

0

10

20 30 40 50

60 70 80 90

Tussen welke tientallen horen de volgende getallen te staan? (noteer je antwoordt in cijfers) -----

negenentachtig

hoort tussen de tientallen

-----

vijfendertig

hoort tussen de tientallen

-----

zevenenzeventig

hoort tussen de tientallen

-----

tweeĂŤnveertig

hoort tussen de tientallen

-----

ĂŠĂŠnenzestig

hoort tussen de tientallen

-----

en

en

en

en

en

en

20

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Opgave 4.3 Zet de onderstaande getallen in de juiste volgorde van klein naar groot (noteer je antwoordt in cijfers)

1

HOLLANDLEERT

10

zeventien

hoort tussen de tientallen

32 18 87 54 45

26 28 73 67

18 26 28 32 ------------- 45 -----

54 67 73 87 -----------------

19 57 15 28 84 23

38 94 47 21

1

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

9


Vervolg opgave 4.3

-----

-----

-----

-----

-----

-----

25 47 69 80 89 66 -----

-----

-----

-----

-----

-----

14 27 79 53 82 91 -----

-----

-----

-----

-----

-----

51 28 14 64 -----

-----

-----

-----

43 29 81 40 -----

-----

-----

-----

15 46 37 61 -----

-----

-----

Les 5 EduChunk honderdtallen

-----

HOLLANDLEERT

97 48 32 73 96 60

Na het getal negenennegentig volgt vervolgens een hele rits getallen die een combinatie zijn van drie gelijke of verschillende cijfers. Opgave 5.1 Welke getallen ontbreken er op de onderstaande getallenlijnen? (noteer je antwoordt in cijfers)

109

110

223 224

111 -----

112

-----

917

114

------

115

226 227 228 229

400 401 402 403 915

113

918

-----

405 406

919 920 921

10


Opgave 5.2

Hieronder staat een getallenlijn op basis van honderdtallen afgebeeld.

100 200 300 400 500 600 700

driehonderdvijfenzestig

hoort tussen de honderdtallen

300 ------

en

400 ------

vierhonderdvierenveertig

hoort tussen de honderdtallen

------

en

------

zeshonderdachtennegentig

hoort tussen de honderdtallen

------

en

------

tweehonderdeen

hoort tussen de honderdtallen

------

en

------

vierhonderdtweeĂŤnvijftig

hoort tussen de honderdtallen

------

en

------

vijfhonderdeenentwintig

hoort tussen de honderdtallen

------

en

------

honderdvierendertig

hoort tussen de honderdtallen

------

en

------

HOLLANDLEERT

Tussen welke honderdtallen horen de volgende getallen te staan? (noteer je antwoordt in cijfers)

11


Opgave 5.3 Zet de onderstaande getallen in de juiste volgorde van klein naar groot. (noteer je antwoordt in cijfers)

220 319 123 195 -----------

195 844 476 985 123 220 319 476 844 985 --------------------------

492 239 925 763 841

312

123

------

------

------

------

------

------

------

638 921

155 367 776 148 303

------

------

------

------

------

------

HOLLANDLEERT

------

542 686 901 478 227 336 174 ------

------

------

------

------

------

------

148 364 276 482 808 651 730 ------

------

------

------

------

------

------

12


Les 6 EduChunk splitsen

Nagenoeg alle natuurlijke getallen kan je splitsen in twee of meerdere kleinere getallen. Hierbij blijft het totaal altijd gelijk aan het gesplitste getal. Opgave 6.1 Hieronder zie je twaalf fiches afgebeeld.

Dit aantal kan je splitsen in? (noteer je antwoord in letters)

negen

en ----------------------

en ----------------------

en ----------------------

en ---------------------Opgave 6.2 Hieronder zie je vijftien fiches afgebeeld.

Splits dit aantal hieronder in meer dan twee groepjes. (noteer je antwoord in cijfers)

6

---------------------

HOLLANDLEERT

en ----------------------

13


Net als aantallen fiches kan je ook getallen splitsen. Opgave 6.3 Vul bij onderstaande splitsingen het ontbrekende getal in. (noteer je antwoord in cijfers) kan je opsplitsen in de getallen

negen

kan je opsplitsen in de getallen

twaalf

kan je opsplitsen in de getallen

vijf

kan je opsplitsen in de getallen

achttien

kan je opsplitsen in de getallen

zestien

kan je opsplitsen in de getallen

5

-----

-----

4

-----

-----

10

-----

-----

en

en

en

en

en

en

2

-----

3

-----

-----

2

-----

-----

8

-----

HOLLANDLEERT

zeven

Opgave 6.4 Splits elk van de onderstaande getallen in twee gelijke hoeveelheden. (noteer je antwoord in cijfers)

achttien

kan je opsplitsen in de getallen

twee

kan je opsplitsen in de getallen

veertien

kan je opsplitsen in de getallen

acht

kan je opsplitsen in de getallen

vier

kan je opsplitsen in de getallen

twaalf

kan je opsplitsen in de getallen

9

-----

-----

-----

-----

-----

-----

en

en

en

en

en

en

9

-----

-----

-----

-----

-----

-----

14


Les 7 EduChunk breuken deel 1 Opgave 7.1 Hoe noem je in onderstaande situaties de noemer? (noteer je antwoord in letters)

1/2

noemen we

De noemer in de breuk

1/4

noemen we

De noemer in de breuk

1/8

noemen we

De noemer in de breuk

1/6

noemen we

De noemer in de breuk

1/3

noemen we

Opgave 7.2 Noteer onderstaande gekleurde delen als een breuk. noemen we

noemen we

noemen we

noemen we

noemen we

1/5 ---------

-----

-----

-----

tweede

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

HOLLANDLEERT

De noemer in de breuk

15


Opgave 7.3 Hoeveel delen telt de teller in onderstaande breuken? (noteer je antwoord in letters)

2/4

telt

De teller in de breuk

7/9

telt

De teller in de breuk

5/6

telt

De teller in de breuk

1/2

telt

De teller in de breuk

3/8

telt

twee

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

Opgave 7.4 Noteer onderstaande gekleurde delen als een breuk.

noemen we

noemen we

noemen we

noemen we

noemen we

2/6 ---------

-----

-----

-----

delen.

delen.

delen.

delen.

delen.

HOLLANDLEERT

De teller in de breuk

16


Les 8 EduChunk breuken deel 2

Met behulp van een getallenlijn kan je de waarden van breuken met elkaar vergelijken. Opgave 8.1 Elke getallenlijn is verdeeld in gelijke stukken. Geef door middel van een kleur de waarde van de breuken aan.

0

1

0

1

0

1

1/2

4/6

0

1

5/9

0

1

6/12 Opgave 8.2 Beantwoord op basis van bovenstaande getallenlijnen de volgende vragen.

1/2

is even veel als

1/6

is even veel als

HOLLANDLEERT

2/3

3/6 ---------

en

6/12 -----

17


opgave Vervolg 8.2

1/3 10/12

is even veel als

is even veel als

en

-----

-----

en

-----

-----

1/2

of

1/4

1/2 -----

1/6

of

1/9

-----

2/5

of

3/7

-----

1/3

of

3/12

-----

3/8

of

1/3

-----

HOLLANDLEERT

Opgave 8.3 Welke breuken hebben de hoogste waarde?

18

test  
test  
Advertisement