Page 1


ОЛОН УЛСАД М АГАДЛ АН ИТГЭМ Ж ЛЭГДСЭН М АН ДАХ И Х СУРГУУЛЬ АЛСЫ Н ХАРАА: ЭРХЭМ ЗОРИ ЛГО: СУРГУУЛИЙН УРИ А:

Олон улсын жишигт хүрсэн судалгаа-сургалтын их сургууль болох Үндэсний болон олон улсын стандартад нийцсэн боловсролын чанартай үйлчилгээ үзүүлж, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэнэ. Бид мэдлэгээр баялгийг бүтээнэ

ҮНЭТ ЗҮЙЛС:

Чанартай сургалт, Чадварлаг мэргэжилтэн, Ёс зүй, хариуцлага, Оюунлаг, хүнлэг, нэгдмэл байдал 2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН Ж И Л Д ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

1. Бакалаврын хөтөлбөрүүд А.Өдрийн хөтөлбөр ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД /ерөнхий чиглэл/ НЯГТЛ АН БОДОХ БҮРТГЭЛ САН ХҮҮ БАНК

Н АРИЙВЧЛ АН СУДЛ АХ ЧИГЛЭЛ ЭЛСЭЛТИЙН Ш АЛГАЛТ •Банк •Аудит •Статистик •Англи хэл •М эдээллийн •Татвар систем Санхүүгийн менеж мент Банкы менеж мент

М АТЕМ АТИК

М АТЕМ АТИК

М ЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

М АТЕМ АТИК

ПРОГРАМ ХАНГАМ Ж

ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ Мандах Их Сургуульд элсэхийг хүсэгчдийг жич зарласан хугацаанд тус сургуулийн www.mandakh.edu.mn вэб хуудасны онлайн элсэлт линкээр бүртгэнэ. Бүртгүүлсэн элсэгчдийг онооны дарааллаар хяналтын тоонд багтаан элсүүлж тэнцсэн элсэгчдийн нэрсийн жагсаалтыг ЭЕШалгалтын дүн гарсны дараа Мандах Их Сургуулийн веб сайтад тавьж нийтэд мэдээлнэ. Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд: 4) Сурагчийн хувийн хэрэг 1) Иргэний үнэмлэх 5) Цээж зураг 2ш /2х3/ 2) Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ 6) Бүртгэлийн хураамжийн баримт 3) Ерөнхий шалгалтын батламж Хөнгөлөлттэй нөхцөл: Мандах Их Ёургуулийн олимпиадад амжилттай оролцсон, элсэх эрхийн бичигтэй элсэгчид, математик, физик, англи хэл, мэдээлэл зүйн чиглэлийн улс, хотын хэмжээний олимпиадад 1-3-р байрт шалгарсан элсэгчдийг дараалал харгалзахгүй элсүүлнэ.

Б. Орой болон эчнээ хөтөлбөр

Элсэлт авах хөтөлбөр

Суралцах хугацаа

Нягтлан бодох бүртгэл

2 ж ил

Элсэлтийн ш алгалт А. Нийгмийн тухай мэдлэг Б.Англи хэл

/элсэлтийг 8 сарын 20-оос зохион байгуулна./

2. М агистрын хөтөлбөр индекс E04110101 E04120101

E04110101

Элсэлт авах хөтөлбөр Бизнесийн удирдлагын магистр (Нягтлан бодох бүртгэл) Бизнесийн удирдлагын магистр (Санхүү банк) Бизнесийн удирдлага а)Японы Тохоку их сургууль, М андах Их Сургуулийн хамтарсан хөтөлбөр /1+1/ б) Солонгосын Күүкмин их сургууль

Элсэгчдийн боловсрол Бизнесийн удирдлагын бакалавр голч 2,8-аас дээш

М андах Их Сургуулийн Бизнесийн удирдлагын бакалавр голч 3,5-аас дээш

Суралцах хугацаа

1,5 ж ил

Элсэлтийн ш алгалт Бизнесийн удирдлага /нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, маркетинг, менежмент, аудит, эдийн засаг/ Англи хэл Бизнесийн удирдлага /нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, маркетинг, менежмент/

2 ж ил

Англи хэл: TOEFL-iBT 79-өөс дээш TOEFL-PBT 550-аас дээш IELTS 6-аас дээш /аль нэг нь/


СУРГУУЛИЙН ТУХАЙ: Мандах Их Сургууль 1992 онд байгуулагдсан хувийн хэвшлийн анхны сургуулиудын нэг. Байгууллага болон хөтөлбөрөө ахисан шатанд үндэсний хэмжээнд магадлуулсан. 2014 онд Олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн бөгөөд Нягтлан бодох бүртгэлийн Улсын 20 удаагийн олимпиадаас 10 удаа нь алтан медаль хүртэж дээд амжилтыг гаргаад байна. Багшлах бүрэлдэхүүний хувьд чадварлаг туршлагатай хамт олноос бүрддэг бөгөөд бүх багш нар магистраас дээш зэрэгтэй тэдний дотор Монгол улсын гавъяат 2, доктор профессор 26, МНБ 25, Ардын Боловсролын Тэргүүний Ажилтан 17, Санхүү банкны Тэргүүний ажилтан 12 ажиллаж байна. Шилдэг менежменттэй сургууль, Сургалтын хөтөлбөрөөр тэргүүлэгч, Ажлын байрны хангамж сайтай сургууль, Чанарын баталгаажуулалттай сургууль-2015, Европын бизнесийн ассемблейгээс 2017 оны бүс нутгийн шилдэг байгууллагаар өргөмжлөгдсөн, Их дээд сургуулиадын хэмжээнд анх түрүүн ISO 9001:2015 олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэгч хамт олон зэрэг олон шагнал, өргөмжлөл хүртсэн. Жил бүр ТОР сургуулиудын тоонд багтдаг, нэр хүндтэй их сургууль юм. ХАМ ТЫ Н АЖ И ЛЛ АГАА: Мэргэжлийн ба боловсролын, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай олон талт хамтын ажиллагаатай. Солонгосын KOOKMIN, KYONGGI их сургууль, Японы ТOHOKU их сургууль, Тайландын Махасарахам их сургууль, Туркын Кипрын “Eastern Mediterranean”, Швейцарийн ABMS open university, ОХУ-ын засгийн газрын дэргэдэх Санхүүгийн Их сургуулийн Калугийн салбар сургуулиудтай хамтран ажилладаг. Мөн Казакстан улсын Кокшетауский их сургууль, Босни-Герцеговани улсын Травникийн их сургууль, Тайландын Чайнг Май их сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахаар тохиролцоод байна. Манай төгсөгчид Солонгос, Япон, Тайланд, Хятад зэрэг орнуудад магистр, докторын түвшинд шууд элсэн суралцаж байна. Зөвхөн 2017 онд 99 төгсөгч гадаадад мастерт суралцахаар урилга аван явсан болно.

М АН ДАХ И Х СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД: Үүсгэн байгуулагчийн нэрэмжит тэтгэлэг •Өндөр оноотой шинэ элсэгчдэд олгох тэтгэлэг • Сурлагын амжилтаар олгох тэтгэлэг •Голч дүн нь 3,5-аас дээш, санхүүгийн бэрхшээлтэй оюутнуудыг дэмжих тэтгэлэг •Улсын олимпиадад эхний байруудад шалгарсан оюутнуудад олгох тэтгэлэг. •Оюутны зөвлөлийн сонгуульт үүрэг хүлээсэн оюутнуудыг ажлын үр дүнтэй нь холбон олгох тэтгэлэг

М АН ДАХ И Х СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД: Өндөр оноотой ш инэ элсэгчдэд олгох сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт № 1 2 3

Элсэлтийн ерөнхий ш алгалтын онооны дундаж 650-700 оноотой бол 701-750 оноотой бол 751-ээс дээш оноотой бол

Хөнгөлөлтийн хувь 20% 30% 50%

ОЮ УТНУУДЫ Г ХӨГЖ ҮҮЛЭХ ДУГУЙЛАН КЛУБҮҮД Судлаач оюутан клуб : Эрдэм шинжилгээ, судалгаа Англи хэл: Орчуулгын “Progress” клуб, Ярианы “Let’s talk in English” клуб Мэдээлэл технологи, програм хангамж: VIP, MIT клуб Мэргэжлийн : Нягтлан Бодох Бүртгэлийн ур чадварын дугуйлан,“Цогц мэдлэг”, “АСС” клубууд /англи хэл дээр / Биеийн тамир, спорт: Сагс, Волейбол Урлаг: “ Мандах нар” бүжгийн хамтлаг Шатар


70185950, 70185949 info@ M andakh.edu.m n w w w.m andakh.edu.m n М андах Их Сургууль

Brochure Mandakh university  
Brochure Mandakh university  
Advertisement