Page 1

2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 1. Бакалаврын хөтөлбөрүүд А. Өдрийн хөтөлбөрүүд Индекс

Хөтөлбөрүүд

Нарийвчилсан чиглэл

Элсэгчдийн боловсрол

Нягтлан бодох бүртгэл-аудит

Элсэлтийн шалгалтын оноо БОСГО ОНОО-500

Нягтлан бодох бүртгэл-татвар

041101

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

Суурь шалгалт МАТЕМАТИК

Нягтлан бодох бүртгэл-банк Нягтлан бодох бүртгэл -статистик Нягтлан бодох бүртгэл- мэдээллийн систем

Бүрэн дундаас дээш боловсролтой

Нягтлан бодох бүртгэл -англи хэл

041203

БАНК

041201

САНХҮҮ

Банкны менежмент

Дагалдах шалгалт АНГЛИ ХЭЛ эсвэл НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ

Санхүүгийн менежмент

Б. Орой болон эчнээ хөтөлбөр Индекс

Хөтөлбөр

041101

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

Суралцах хугацаа

2 ЖИЛ

Элсэгчдийн боловсрол ДЭЭД

Элсэлтийн шалгалт - НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ - АНГЛИ ХЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ /Бакалаврын хөтөлбөрүүд/ Тус сургуулийн мэдээлэл технологийн тэнхим нь 2006 онд байгуулагдсан. 2017 оноос Мэдээлэл Технологийн Сургууль болон өргөжөөд байна. Индекс

Хөтөлбөрүүд

Нарийвчилсан чиглэл

061302

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

Програм хангамж

061203

МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Мэдээллийн систем

Элсэгчдийн боловсрол

Элсэлтийн шалгалтын оноо БОСГО ОНОО-480

Бүрэн дундаас дээш боловсролтой

Суурь шалгалт МАТЕМАТИК Дагалдах шалгалт АНГЛИ ХЭЛ эсвэл ФИЗИК эсвэл НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ

ДАРХАН САЛБАР СУРГУУЛЬ Мандах Их Сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль нь 2007 онд байгуулагдсан. Нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын өдөр, оройн хөтөлбөрөөр бакалавр болон бизнесийн удирдлагын магистрын түвшинд сургалт явуулдаг. Сургалтандаа төв сургуулийн сургалтын хөтөлбөрүүдийг мөрддөг тул сургалтын хэлбэр чанарын хувьд адил төвшинд байдаг.


2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 2. Магистрын хөтөлбөр Индекс

Элсэлт авах хөтөлбөр

E04110101

Бизнесийн удирдлагын магистр (Нягтлан бодох бүртгэл)

E04120101

Бизнесийн удирдлагын магистр (Санхүү)

E04120202

Бизнесийн удирдлагын магистр (Банк)

E04110101

Мандах Их Сургууль ба Японы Тохоку их сургуулийн хамтарсан 1+1 хөтөлбөр /Нягтлан бодох бүртгэлийн магистр/

E04110101 E04120101 E04120202

Мандах Их Сургууль ба Швейцарь улсын OUS Royal Academy of Economics and Technology-ийн сургуулийн хос диплом олгох хөтөлбөр / НББ, Санхүү, Банкны магистр/

Элсэгчдийн боловсрол

Бизнесийн удирдлагын бакалаврын дипломын голч 2.5-аас дээш

Мандах Их Сургуулийн бакалаврын дипломын голч 3.5-аас дээш

Бакалаврын дипломын голч 3-аас дээш

Суралцах хугацаа

1.5 жил

Элсэлтийн шалгалт

Бизнесийн удирдлага /нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, эдийн засаг/ Англи хэл

Бизнесийн удирдлага /нягтлан бодох бүртгэл, санхүү/

2 жил

1.5 жил

Англи хэл: - TOEFL-iBT 79-өөс дээш -TOEFL-PBT 550-аас дээш - IELTS 6-аас дээш

Бизнесийн удирдлага /нягтлан бодох бүртгэл, санхүү/ Англи хэл

ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ Мандах Их Сургуульд элсэхийг хүсэгчдийг жич зарласан хугацаанд тус сургуулийн www.mandakh.edu.mn вэб хуудасны онлайн элсэлт линкээр бүртгэнэ. Бүртгүүлсэн элсэгчдийг онооны дарааллаар хяналтын тоонд багтаан элсүүлж тэнцсэн элсэгчдийн нэрсийн жагсаалтыг ЭЕШалгалтын дүн гарсны дараа Мандах Их Сургуулийн веб сайтад тавьж нийтэд мэдээлнэ.

ЭЛСЭГЧИД БҮРТГҮҮЛЭХДЭЭ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛ:

Үүнд: 1) Иргэний үнэмлэх 2) Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ 3) Ерөнхий шалгалтын батламж 4) Сурагчийн хувийн хэрэг 5) Цээж зураг 2ш /2х3/ 6) Бүртгэлийн хураамжийн баримт

Мандах Их Сургуулиас зохион байгуулсан олимпиадуудад амжилттай оролцож, эрхийн бичиг авсан болон математик, физик, англи хэл, мэдээлэл зүйн чиглэлийн улс, хотын хэмжээний олимпиадад 1-5-р байрт шалгарсан сурагчдыг босго оноо хангасан тохиолдолд онооны дараалал харгалзахгүй элсүүлнэ.

Hutulburuud  
Hutulburuud  
Advertisement