Page 1

МАНДАХ ИХ СУРГУУЛЬ

ИХ

1992

С УРГ У УЛ

Ь

ТАНИЛЦУУЛГА 2018-2019 WWW.MANDAKH.EDU.MN


СУРГУУЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА Анх 1992 онд бид 6 багш 60 гаруй оюутантай хичээл сургалтаа эхлүүлж байсан бол өнөөдөр тус сургууль 1999, 2005, 2018 онуудад гурван удаа магадлан итгэмжлэгдэж, салбар сургууль нэг, бүтцийн сургууль нэг, дөрвөн тэнхим, 140 гаруй багш, ажилтан, 2000 гаруй оюутантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 7000 шахам нягтлан бодогч, програм хангамжийн болон мэдээллийн системийн инженерийг Мандах Их Сургууль бэлтгэсэн. Тэдний 400 гаруй нь мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх авч, 100 гаруй нь төрийн болон хувийн их дээд сургууль болон олон улсад мэргэжлээрээ ажиллаж байна. Мандах Их Сургуулийн багш нарын бүрэлдэхүүнийг гавъяат эдийн засагч, доктор, профессорууд тэргүүлэн ажиллаж байна. Мандах Их Сургууль 2014 онд олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн ба 2017 онд Чанарын удирдлагын ISO 9001:2015 тогтолцоог нэвтрүүлсэн Монголын анхны хувийн их сургууль болсон. Оюутнуудынхаа сурах үйлсийг дэмжиж үүсгэн байгууллагчийн болон өндөр онооны, шилдэг оюутны зэрэг сурлагын амжилт, идэвхи оролцоог нь урамшуулсан тэтгэлэгүүд олгодог. Орчин үеийн тохилог номын сан, интернет орчин, спорт болон урлагийн клуб гээд оюутнуудад зориулсан сургалтын таатай орчин нөхцөл, материаллаг баазыг бүрдүүлээд байна. АЛСЫН ХАРАА: “Олон улсын жишигт хүрсэн судалгаа-сургалтын их сургууль болох”

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: “Үндэсний болон олон улсын стандартад нийцсэн боловсролын чанартай үйлчилгээ үзүүлж, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэнэ. СУРГУУЛИЙН УРИА: “Бид мэдлэгээр баялгийг бүтээнэ”

ҮНЭТ ЗҮЙЛС: “Чанартай сургалт, Чадварлаг мэргэжилтэн, Ёс зүй, хариуцлага, Оюунлаг, хүнлэг, нэгдмэл байдал”

ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ БИДНИЙ НЭР ХҮНДИЙН БАТАЛГАА

ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН СУРГУУЛЬ

ОЛОН УЛСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН СУРГУУЛЬ

ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ХАМТ ОЛОН

ЕВРОПЫН БИЗНЕС АСАМБЛЭЙН БҮС НУТГИЙН ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА


2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 1. Бакалаврын хөтөлбөрүүд А. Өдрийн хөтөлбөрүүд Индекс

Хөтөлбөрүүд

Нарийвчилсан чиглэл

Элсэгчдийн боловсрол

Нягтлан бодох бүртгэл-аудит

Элсэлтийн шалгалтын оноо БОСГО ОНОО-500

Нягтлан бодох бүртгэл-татвар

D041101

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

Суурь шалгалт МАТЕМАТИК

Нягтлан бодох бүртгэл-банк Нягтлан бодох бүртгэл -статистик Нягтлан бодох бүртгэл- мэдээллийн систем

Бүрэн дундаас дээш боловсролтой

Нягтлан бодох бүртгэл -англи хэл

D041203

БАНК

D041201

САНХҮҮ

Банкны менежмент

Дагалдах шалгалт АНГЛИ ХЭЛ эсвэл НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ

Санхүүгийн менежмент БОСГО ОНОО-480

D071501

ИНЖЕНЕР МЕХАНИК

Инженер-эдийн засаг

Бүрэн дундаас дээш боловсролтой

Суурь шалгалт МАТЕМАТИК Дагалдах шалгалт ФИКИК эсвжл АНГЛИ ХЭЛ

Б. Орой болон эчнээ хөтөлбөр Индекс

Хөтөлбөр

D041101

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

Суралцах хугацаа

2 ЖИЛ

Элсэгчдийн боловсрол ДЭЭД

Элсэлтийн шалгалт - НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ - АНГЛИ ХЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ /Бакалаврын хөтөлбөрүүд/ Тус сургуулийн мэдээлэл технологийн тэнхим нь 2006 онд байгуулагдсан. 2017 оноос Мэдээлэл Технологийн Сургууль болон өргөжөөд байна.

Индекс D061302 D061203

Хөтөлбөрүүд

Нарийвчилсан чиглэл

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ

Програм хангамж

МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Мэдээллийн систем

Элсэгчдийн боловсрол

Элсэлтийн шалгалтын оноо БОСГО ОНОО-480

Бүрэн дундаас дээш боловсролтой

Суурь шалгалт МАТЕМАТИК Дагалдах шалгалт АНГЛИ ХЭЛ эсвэл ФИЗИК эсвэл НИЙГМИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ

ДАРХАН САЛБАР СУРГУУЛЬ Мандах Их Сургуулийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургууль нь 2007 онд байгуулагдсан. Нягтлан бодох бүртгэлээр мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын өдөр, оройн хөтөлбөрөөр бакалавр болон бизнесийн удирдлагын магистрын түвшинд сургалт явуулдаг. Сургалтандаа төв сургуулийн сургалтын хөтөлбөрүүдийг мөрддөг тул сургалтын хэлбэр чанарын хувьд адил түвшинд байдаг.


2018-2019 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛСЭЛТ АВАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 2. Магистрын хөтөлбөр Индекс

Элсэлт авах хөтөлбөр

E04110101

Бизнесийн удирдлагын магистр (Нягтлан бодох бүртгэл)

E04120101

Бизнесийн удирдлагын магистр (Санхүү)

E04120202

Бизнесийн удирдлагын магистр (Банк)

E04110101

Мандах Их Сургууль ба Японы Тохоку их сургуулийн хамтарсан 1+1 хөтөлбөр /Нягтлан бодох бүртгэлийн магистр/

E04110101 E04120101 E04120202

Мандах Их Сургууль ба Швейцарь улсын OUS Royal Academy of Economics and Technology-ийн сургуулийн хос диплом олгох хөтөлбөр / НББ, Санхүү, Банкны магистр/

Элсэгчдийн боловсрол

Бизнесийн удирдлагын бакалаврын дипломын голч 2.5-аас дээш

Мандах Их Сургуулийн бакалаврын дипломын голч 3.5-аас дээш

Суралцах хугацаа

1.5 жил

Элсэлтийн шалгалт

Бизнесийн удирдлага /нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, эдийн засаг/ Англи хэл

Бизнесийн удирдлага /нягтлан бодох бүртгэл, санхүү/

2 жил

Бакалаврын дипломын голч 3-аас дээш

1.5 жил

Элсэгчдийн боловсрол

Суралцах хугацаа

Англи хэл: - TOEFL-iBT 79-өөс дээш -TOEFL-PBT 550-аас дээш - IELTS 6-аас дээш

Бизнесийн удирдлага /нягтлан бодох бүртгэл, санхүү/ Англи хэл

3. Докторын хөтөлбөр Индекс

F04130101

Элсэлт авах хөтөлбөр

Бизнесийн удирдлагын доктор

Магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийн бизнесийн удирдлагын магистрын дипломын голч 3-аас дээш

3-4 жил

Элсэлтийн шалгалт Бизнесийн удирдлага /нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, банк, эдийн засаг, менежмент/ Англи хэл

ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ Мандах Их Сургуульд элсэхийг хүсэгчдийг жич зарласан хугацаанд тус сургуулийн www.mandakh.edu.mn вэб хуудасны онлайн элсэлт линкээр бүртгэнэ. Бүртгүүлсэн элсэгчдийг онооны дарааллаар хяналтын тоонд багтаан элсүүлж тэнцсэн элсэгчдийн нэрсийн жагсаалтыг ЭЕШалгалтын дүн гарсны дараа Мандах Их Сургуулийн веб сайтад тавьж нийтэд мэдээлнэ.

ЭЛСЭГЧИД БҮРТГҮҮЛЭХДЭЭ ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ НӨХЦӨЛ:

Үүнд: 1) Иргэний үнэмлэх 2) Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ 3) Ерөнхий шалгалтын батламж 4) Сурагчийн хувийн хэрэг 5) Цээж зураг 2ш /2х3/ 6) Бүртгэлийн хураамжийн баримт

Мандах Их Сургуулиас зохион байгуулсан олимпиадуудад амжилттай оролцож, эрхийн бичиг авсан болон математик, физик, англи хэл, мэдээлэл зүйн чиглэлийн улс, хотын хэмжээний олимпиадад 1-5-р байрт шалгарсан сурагчдыг босго оноо хангасан тохиолдолд онооны дараалал харгалзахгүй элсүүлнэ.


МАНДАХ ИХ СУРГУУЛИЙН ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД: Үүсгэн байгуулагчийн нэрэмжит тэтгэлэг Өндөр оноотой шинэ элсэгчдэд олгох тэтгэлэг Сурлагын амжилтаар олгох тэтгэлэг Голч дүн нь 3,5-аас дээш, санхүүгийн бэрхшээлтэй оюутнуудыг дэмжих тэтгэлэг Улсын олимпиадад эхний байруудад шалгарсан оюутнуудад олгох тэтгэлэг. Оюутны зөвлөлийн сонгуульт үүрэг хүлээсэн оюутнуудыг ажлын үр дүнтэй нь холбон олгох тэтгэлэг Сургуульд үнэтэй хувь хэмэр оруулсан оюутны тэтгэлэг

ӨНДӨР ОНООТОЙ ШИНЭ ЭЛСЭГЧДЭД ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ

650-700 ОНООТОЙ БОЛ

20%

701-750 ОНООТОЙ БОЛ

751-ЭЭС ДЭЭШ ОНООТОЙ БОЛ

30%

50%

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА: џ

џ џ џ џ џ џ џ џ џ џ џ

Япон улсын ТOHOKU их сургууль БНСУ-ын KOOKMIN их сургууль АНУ-ын Махашири их сургууль Тайланд улсын Махасарахам их сургууль БНСУ-ын KYONGGI их сургууль Турк улсын Кипрын “Eastern Mediterranean” Швейцарь улсын OUS Royal Academy of Economics and Technology ОХУ-ын засгийн газрын дэргэдэх Санхүүгийн Их сургуулийн Калугийн салбар сургууль Казакстан улсын Кокшетауский их сургууль Босни-Герцеговани улсын Травникийн их сургууль ОХУ-ын Буриадын ХАА-н академийн эдийн засгийн факультет Тайландын Чайнг Май их сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг.


ОЮУТНУУДЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДУГУЙЛАН КЛУБҮҮД Супер студент клуб: Илтгэх урлаг, мэтгэлцээн Судлаач оюутан клуб : Эрдэм шинжилгээ, судалгаа Англи хэл: Орчуулгын “Progress” клуб, Ярианы “Let's talk in English” клуб Мэдээлэл технологи, програм хангамж: VIP, MIT клуб Мэргэжлийн : Нягтлан Бодох Бүртгэлийн ур чадварын дугуйлан, “Цогц мэдлэг” Биеийн тамир, спорт: Сагс, Волейбол Урлаг: “Мандах нар” бүжгийн хамтлаг Шатар

ҮНЭТ ЗҮЙЛС: “Чанартай сургалт, Чадварлаг мэргэжилтэн, Ёс зүй, хариуцлага, Оюунлаг, хүнлэг, нэгдмэл байдал”


ОЮУТНУУДЫН АМЖИЛТААС

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын олимпиад Он

Эзэлсэн байр

Он

Эзэлсэн байр

1997

1-р байр

2008

2-р байр

1999

1-р байр

2009

3-р байр

2000

2-р байр

2010

1-р байр

2001

1-р байр

2011

1-р байр

2002

1-р байр

2012

1-р байр

2003

3-р байр

2013

2-р байр

2004

5-р байр

2014

1-р байр

2005

2-р байр

2015

1-р байр

2006

1-р байр

2016

2-р байр

2007

5-р байр

2017

3-р байр

Нягтлан бодох бүртгэлийн Улсын олимпиадаас џ Алтан медаль 10 џ Мөнгөн медаль 5 џ Хүрэл медаль 3 хүртсэн бахархам амжилтыг үзүүлээд байна

Менежментийн улсын олимпиад џ

џ џ

џ џ џ џ џ

2015-2016 он. “Менежментийн улсын XI олимпиад”-д багаараа I байр алтан медаль, гранпри шагнал 2014-2015 он. “Менежментийн улсын X олимпиад”-д багаараа II байр мөнгөн медаль 2013 он. “Менежментийн улсын IX олимпиад”-ийн “ШИЛДЭГ ОРОЛЦОГЧ БАГ”, “ШИЛДЭГ МЕНЕЖМЕНТТЭЙ БАГ” шагнал 2012 он. “Менежментийн улсын VIII олимпиад”-ийн тусгай байрын шагнал 2011 он. Менежментийн улсын VII олимпиад”-ийн тусгай байрын шагналт V байр •2010 он. “Менежментийн улсын VI олимпиад”-д “ШИЛДЭГ ОРОЛЦОГЧ” баг, тусгай байрын шагнал 2010 он. “Менежментийн бүсийн VI олимпиад”-д багаар I байр, хувийн дүнгээр I, II, III байр 2009 он. “Менежментийн бүсийн IV олимпиад”-д багаар III байр, оюутан хувийн дүнгээр III байр, хүрэл медаль

Эдийн засаг, статистик болон програм хангамжийн улсын олимпиад џ џ џ

џ

џ

џ џ

2017 онд Статистикийн улсын олимпиадад гуравдугаар байр 2017 онд “Эдийн засгийн цагаан толгойг хэн сайн мэдэх вэ?” улсын ХIII олимпиадад 2-р байр 2016 онд Хаан банкны нэрэмжит банкны олимпиад V-д оролцож багийн төрөлд “Шилдэг хувьцааны үнэлгээтэй” баг 2016 онд МУИС- ЭЗС-аас Их, дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулагдсан Эдийн засгийн олимпиадад 3-р байр 2014 онд МУИС-аас Их, дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулагдсан “Эдээр засаглахуй ” сэдэвт эдийн засгийн олимпиадад багийн төрөлд 1, 2-р байр 2013 онд Эдийн засгийн улсын олимпиадад багийн төрөлд 3-р байр 2012 онд Хувийн их, дээд сургуулиудын “Багийн програмчилалын улсын олимпиад”-д I болон II байр


ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ОЛОН УЛСЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ БИДНИЙ НЭР ХҮНДИЙН БАТАЛГАА

ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН СУРГУУЛЬ

ОЛОН УЛСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ХӨТӨЛБӨРӨӨ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛСЭН СУРГУУЛЬ

70185950,70185949 info@mandakh.edu.mn www.mandakh.edu.mn

ISO 9001:2015 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН СТАНДАРТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ХАМТ ОЛОН

ЕВРОПЫН БИЗНЕС АСАМБЛЭЙН БҮС НУТГИЙН ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА

Brochure Mandakh University  
Brochure Mandakh University  
Advertisement