Page 1

Video Visitekaartje Brochure ‘10

Videovisitekaartje - De Grent 6 - 2202 EK NOORDWIJK T: 071-361 95 03 - contact@videovisitekaartje.nl - w w w . v i d e o v i s i t e k a a r t j e . n l Videovisitekaartje is een onderdeel van D& Art Media Concepts Ltd.


Bereik een groot publiek!

Video Visitekaartje! Uw kijker...

De beste manier om nieuwe relaties op te bouwen: vertel uw verhaal!

• Bl i j f t 5 4 % l anger op uw websit e.

Een videovisitekaartje is dé manier om uw bedrijf, product, doelstellingen en visie door de mensen binnen uw bedrijf te laten uitdragen. Uw mensen ontwikkelen zich met het videovisitekaartje tot ambassadeurs van uw bedrijfsvisie. Met een videovisitekaartje zet ú de eerste stap in het maken van persoonlijk contact met uw (potentiële) relaties.

• K l i k t 3 5 % d oor voor aanvullend e i n f o r m at i e. • Be zo e k t

24%

uw

website

na

ve r m e l d i n g URL. • S t i j g t

18%

t e l e fo o n t j e s

van naar

het uw

aantal bedrijf.

Video Visitekaartje Brochure ‘10

Het videovisitekaartje vormt een verrijking op uw huidige huisstijl. Het vergroot de herkenning van uw bedrijf onder de kijkers van de video. Met een videovisitekaartje bereikt u een groot publiek en vergroot uw kansen om nieuwe relaties op te bouwen.


Aanbod V i d e o v i s i tekaartje ontwikkelt video’s van topkwaliteit. • • • • • •

Full HD kwaliteit (1080i). Video volledig in huisstijl bedrijf. * Eenvoudig te installeren videoplayer voor uw w e b s i t e ( ‘s ) ( h t m l c o d e ) . Video aangeleverd op DVD en/of CD-Rom. Topkwaliteit audio opname. Vertoning op de videogallery pagina van videov i s i t e k a a r t j e .

*Video volledig ontwikkeld in huisstijl bedri j f h o u d t i n : • Logo bedrijf vermelding ter introductie. • Logo vermelding bedrijf gedurende de video. • Videoframe in huisstijl kleuren van uw bedrijf. • Teksten in lettertype van uw bedrijf. • Vermelding van uw website URL.

W e r k w ijze • W i j ze t t e n op de door u gewenste locatie een f i l m s e t o p. • W i j r e ke n en per persoon 1 uur filmtijd. • E e n o p n a mesessie heeft een vast starttarief. • Vo o r e l k persoon ná de eerste opname binn e n h e t zelfde bedrijf geldt het tarief van extra m e d e w e r ker. Video Visitekaartje Brochure ‘10

Prijs Starttarief opnamesessie + eerste Video visitekaartje:

€ 650,-

Tarief extra medewerker:

€ 250,-

Prijzen zijn exclusief BTW.

Brochure videovisitekaartje  

Een brochure gemaakt voor een concept van D & Art Media Concepts LTD.