Page 1

OFERTA PROFESJONALNEJ REKRUTACJI


Treśd oferty 1. 2. 3. 4. 5. 6.

O rekrutacji Przebieg procesu rekrutacji Przebieg procesu weryfikacji kandydatów Wizualizacja procesu rekrutacji Korzyści rekrutacji z Personnel College Ważne informacje

Od 1995 roku najlepsze rozwiązania HRM dla naszych Klientów!


Najważniejszym kapitałem w każdej firmie są ludzie. To pracownicy budują pozycję firmy na rynku, odpowiedzialni są za nawiązywanie współpracy z klientami, obsługę finansowo - księgową, i to pracownicy stanowią kadrę zarządzającą. Każda zatrudniona osoba ma pośredni lub bezpośredni wpływ na kondycję finansową firmy. Dlatego też rekrutacja nowego pracownika jest procesem niosącym ze sobą szerokie konsekwencje. Nieodpowiednio przeprowadzana może stad się długotrwałym i kosztownym procesem, w efekcie którego zatrudniony pracownik nie posiada stosownych kwalifikacji, lub też po prostu nie będzie "pasował" osobowościowo do kultury organizacyjnej firmy. Rekrutacja z Personnel College oznacza kompleksową i w pełni profesjonalną usługę zapewniającą zatrudnienie najlepszego pracownika pod względem kompetencji i osobowości.

Od 1995 roku najlepsze rozwiązania HRM dla naszych Klientów!


Przebieg procesu rekrutacji stosowanego przez Personnel College

Ustalenie profilu stanowiska, kompetencji i cech osobowościowy ch poszukiwanego kandydata

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi pozyskiwania kandydatów z rynku

Selekcja aplikacji

Kompleksowy proces weryfikacji pracowników, przy wykorzystaniu sprawdzonych metod

Od 1995 roku najlepsze rozwiązania HRM dla naszych Klientów!

Orzeczenie kwalifikacyjne i prezentacja kandydata


Rozmowa kwalifikacyjna • Wywiad

standaryzowany, behawioralny, kompetencyjny, projekcyjny ,epizodyczny itp. odpowiednio do potrzeb

Proces weryfikacji kandydatów, stosowany przez Personnel College

Testy psychologiczne • Do każdego rodzaju stanowiska dostosowywana jest inna bateria testów badająca szczególnie ważne na stanowisku predyspozycje psychologiczne.

Testy wiedzy • Dla stanowisk ściśle specjalistycznych, szczególnie technicznych i finansowych nasza firma ma możliwośd stosowania testów wiedzy przygotowanych przez pracowników naukowo – dydaktycznych wyższych uczelni.

Assesement Center • Metoda ta pozwala na zaobserwowanie autentycznych postaw i zachowao pracowników w sytuacji pracy grupowej i interakcjach zbliżonych do oryginalnych lub analogicznych. Dzięki stosowaniu AC możliwe jest określenie wiarygodnego rankingu najciekawszych dla Klienta kandydatów, biorąc pod uwagę kluczowe dla stanowiska kompetencje.

Referencje • W ostatecznym etapie szczegółowo sprawdzane są referencje wybranych do dalszego procesu rekrutacji kandydaci, u poprzedniego pracodawcy. Od 1995 roku najlepsze rozwiązania HRM dla naszych Klientów!


Wizualizacja przykładowego procesu rekrutacji

WYWIADY KWALIFIKACYJNE:

+ - 10

np.: behawioralny, projekcyjny, epizodyczny

ASSESMENT CENTRE

Kiedy? Realizacja usługi zamyka się ciągu 10 – 40 dni

TESTY PSYCHOLOGICZNE

PREZENTACJA KANDYDATÓW

Od 1995 roku najlepsze rozwiązania HRM dla naszych Klientów!

ILOŚĆ KANDYDATÓW

SPRAWDZENIE REFERENCJI

min 3


Proces rekrutacji pozwalający pozyskać z rynku najlepszych kandydatów

Publikacja ogłoszeo w najbardziej poczytnych gazetach i portalach

1 konsultant

KORZYŚCI REKRUTACJI Z PERSONNEL COLLEGE

=

Baza 20 000 potencjalnych pracowników

15 letnie doświadczeni e firmy w rekrutacji i selekcji

1 firma

3 miesięczna gwarancja

Wnikliwy i efektywny proces weryfikacyjny

Od 1995 roku najlepsze rozwiązania HRM dla naszych Klientów!


Ważne informacje GWARANCJA CENA

TERMIN REALIZACJI

Na usługę oferujemy gwarancje Kompleksowa usługa rekrutacji długośd okresu próbnego - najczęściej 3 wyceniana jest standardowo w Standardowy okres realizacji procesu miesiące, jednakże mając na uwadze wysokości 100% - 150% wynagrodzenia rekrutacji trwa od 10-40 dni w stanowiska menedżerskie gotowi brutto na obsadzanym stanowisku. W zależności jesteśmy udzielid gwarancji na dłuższy przypadku zleceo na więcej niż jedno od stopnia rzadkości i specyfiki okres. Gwarancje zapewniają powtórną stanowisko jednocześnie oferujemy stanowiska. Dla naszych Klientów bezpłatną rekrutację w przypadku rabaty. Płatnośd w dwóch częściach: niejednokrotnie prowadziliśmy już gdyby przyjęty pracownik w okresie częśd pierwsza po podpisaniu umowy, rekrutacje w przyspieszonych objętym gwarancją z przyczyn częśd druga po podjęciu decyzji o terminach. Każdy prowadzony przez nas niezależnych zatrudnieniu wybranego pracownika. proces staramy się ukooczyd w od pracodawcy zrezygnował z pracy, lub Jesteśmy zawsze elastyczni w stosunku maksymalnie krótkim czasie o ile nie gdyby pracodawca z uzasadnionych do oczekiwao Klienta. wpłynie to znacząco na jakośd usługi. przyczyn rozwiązał umowę z pracownikiem.

Od 1995 roku najlepsze rozwiązania HRM dla naszych Klientów!


Nasza oferta Paostwa zainteresowała? Prosimy o telefon w celu umówienia się na spotkanie z konsultantem

Spotkajmy się i przeanalizujmy paostwa potrzeby

Zawrzyjmy owocną współpracę

Personnel College Doradztwo Personalne ul. Bukowska 15/7a, 60-809 Poznao, tel./fax. 0 61 864 29 25 www.perscoll.com.pl, e-mail:perscoll@perscoll.com.pl

PC - Test  

Przykładowa oferta rekrutacji na Issuu

Advertisement