Page 1

Orange Young solu]ia complet` pentru internet nelimitat Medic4you Orange Thank You

29

decembrie 2008 - ianuarie 2009

oferte speciale pentru abonamente [i PrePay


sumar

abonamentul Flexibil ai credit inclus din care consumi a[a cum dore[ti pentru apeluri na]ionale [i interna]ionale, mesaje scrise [i multimedia, transfer de date.

acces nelimitat la internet

iPhone 3G telefon, iPod cu ecran lat, internet la vitez` 3G [i nu numai...

2

8

abonamentele Orange pentru iPhone 3G accesorii pentru iPhone 3G

solu]ia complet` pentru internet nelimitat La Orange ai cea mai bun` ofert` complet` pentru conectare la internet: un laptop performant, card de date sau modem USB [i un abonament cu care po]i naviga nelimitat pe internet oricĂĽnd [i oriunde.

16

18

Orange Thank You

prime[ti mai mult pentru inspira]ia e \ntinejurul t`u oriunde ai nevoie sau pentru afacerea ta

ai 4 abonamente de internet nelimitat \ncepând de la 11,9 euro/lun`

Business Flexibil laptopuri de la 369 euro disponibile [i \n rate Business Flexibil Grup prima lun` abonament gratuit

30

card de 2GB inclus

buget exact pentru afacerea ta flexibilitate total` pentru angaja]i

32

beneficii \n valoare de peste 140 euro la abonamentul Internet Unlimited Home pe 2 ani modemuri USB la 1 euro

Internet Everywhere, get inspired anywhere Rives este primul poet 2.0

op]iuni   business

35


personal

Orange Young

12 Home & Office Pack internet de mare vitez` [i telefonie fix` acas` sau la birou, f`r` cabluri, imediat

2 4 7 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24

Orange World 25 26 27 28 29

telefoane [i accesorii

Orange World video Music Store tonuri de a[teptare tonuri de apel jocuri

Orange Thank You 30

22

abonamentul Flexibil op]iuni pentru abonamentul de 3 euro abonamentul de familie abonamentele Orange pentru iPhone 3G accesorii pentru iPhone 3G Orange Young Permis de vacan]` acces nelimitat la internet solu]ia complet` pentru internet nelimitat internet pe mobil Home & Office Pack Medic4you Orange film

Orange Thank You

business 32 33 35 38 39 40 42

Business Flexibil Business Flexibil Grup op]iuni business Favourite Countries BlackBerry de la Orange acces mobil la internet [i e-mail Orange Travel Data

telefoane

44

decembrie 2008 - ianuarie 2009

44 54

telefoane accesorii

56 57

numere scurte unde ne g`se[ti 1


personal

Cu abonamentul Flexibil, \n exclusivitate la Orange, ai credit inclus, egal cu valoarea abonamentului, din care consumi a[a cum dore[ti pentru apeluri na]ionale [i interna]ionale, mesaje scrise [i multimedia, transfer de date. Astfel, vei putea reduce sau chiar elimina costurile suplimentare. |n plus, ai acelea[i tarife pentru apelurile efectuate din creditul inclus, cât [i dup` terminarea creditului.

abonamentul Flexibil \]i vine perfect

Po]i s` alegi \ntre 6 variante ale Abonamentului Flexibil, \ncepând de la 7 euro (f`r` TVA) pe lun`, cu urm`toarele tarife pentru apelurile na]ionale: abonament lunar (EUR, f`r` TVA)

7

10

15

20

30

50

tarif \n re]ea sau c`tre re]elele fixe na]ionale (EUR/minut, f`r` TVA)

0,11

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

tarif c`tre alte re]ele na]ionale mobile (EUR/minut, f`r` TVA)

0,15

0,14

0,14

0,14

0,13

0,12

Tarifele pentru apelurile interna]ionale, mesajele scrise [i multimedia [i serviciile de date sunt cele standard [i le po]i g`si \n bro[ura “planul de servicii Personal - tarife [i servicii” sau pe www.orange.ro. Creditul inclus \n abonament [i neconsumat \ntr-o lun` se reporteaz` \n luna urm`toare \n limita maxim` a valorii creditului inclus \n abonament. În tabelul de mai jos g`se[ti echivalentul creditului în minute sau \n mesaje, în cazul în care \l folose[ti exclusiv pentru una dintre destina]iile sau serviciile de mai jos: abonament lunar (EUR, f`r` TVA)

7

10

15

20

30

50

minute \n re]eaua Orange [i c`tre re]ele fixe na]ionale

64

91

150

222

375

714

minute c`tre alte re]ele mobile na]ionale

47

71

107

143

231

417

mesaje scrise

140

200

300

400

600

1000

mesaje multimedia

50

71

107

143

214

357

Serviciile Re\nc`rcare PrePay, Roaming, serviciile premium Orange (Orange World, Info, Brizbizuri, Sport, Jocuri Java, Fun etc.) [i serviciile premium ale altor operatori nu consum` din credit, fiind taxate separat. Creditul inclus în abonament nu poate fi folosit pentru plata facturii. Dac` vrei s` ai reduceri la costurile convorbirilor cu numerele cel mai frecvent apelate sau alte avantaje, po]i ad`uga abonamentului ales op]iunile disponibile pentru abonamentele din planul Personal. Pentru mai multe detalii intr` pe www.orange.ro.

2

decembrie 2008 - ianuarie 2009


personal

op]iuni pentru abonamentul de 3 euro Construie[te-]i planul de servicii pe baza celui mai mic abonament - 3 euro (f`r` TVA). Cu abonamentul de 3 euro vorbe[ti \n re]eaua Orange cu 0,11 euro/minut (f`r` TVA) [i cu 0,16 euro/minut (f`r` TVA) c`tre alte re]ele [i po]i activa oricare dintre op]iunile de mai jos, f`r` a combina cele 4 categorii.

prima categorie op]iunea 180 de minute \n re]ea - \n weekend [i oricånd cu 3 numere favorite Po]i utiliza minutele incluse \n aceast` op]iune astfel: pentru apeluri c`tre orice num`r din re]eaua Orange \n weekend, de såmb`t` ora 00:00 pån` duminic` ora 24:00 pentru apeluri c`tre cele 3 numere favorite din re]eaua Orange, oricånd tax` lunar`: 3 euro (f`r` TVA)

s`pt`mânii [i \n weekend [i oricând c`tre 3 numere favorite) de 5,5 euro (f`r` TVA) sau cu op]iunea 180 de minute \n re]ea (apeluri c`tre orice num`r din re]ea \n weekend [i oricând c`tre 3 numere favorite) de 3 euro (f`r` TVA). Dintre cele 3 numere favorite ale acestei op]iuni, po]i stabili 1, 2 sau 3 numere favorite cu care dore[ti s` comunici gratuit [i nelimitat.

op]iunea 180 de minute \n re]ea - dup` ora 18:00, \n weekend [i oricånd cu 3 numere favorite

op]iunea apeluri gratuite nelimitat

tax` lunar` (EUR, f`r` TVA)

pentru 1 num`r favorit

   4

Po]i utiliza minutele incluse \n aceast` op]iune astfel: pentru apeluri c`tre orice num`r din re]eaua Orange \n afara orelor de vårf (de luni pån` vineri \ntre 6 seara [i 8 diminea]a) [i \n weekend (de såmb`t` ora 00:00 pån` duminic` ora 24:00) pentru apeluri c`tre cele 3 numere favorite din re]eaua Orange, oricånd tax` lunar`: 5,5 euro (f`r` TVA)

pentru 2 numere favorite

   6

pentru 3 numere favorite

  7,5

op]iunea apeluri gratuite nelimitat Po]i alege unul, doi sau trei prieteni, abona]i Orange, cu care s` vorbe[ti gratuit nelimitat, de luni pån` såmb`t` \ntre 22:00 [i 8:00 [i toat` duminica. Op]iunea este disponibil` pentru abonamentul de 3 euro numai \mpreun` cu op]iunea 180 de minute \n re]ea (c`tre orice num`r Orange dup` ora 18:00 \n timpul

4

Aceasta se adaug` la taxa lunar` pentru una dintre op]iunile de 180 de minute \n re]ea (5,5 euro sau 3 euro, f`r` TVA).

op]iunea 3 numere favorite din alte re]ele na]ionale [i interna]ionale Cu aceast` op]iune vorbe[ti mai mult cu 3 prieteni din alte re]ele. Atunci cånd apelezi cele 3 numere favorite alese de tine din afara re]elei Orange, ai tarife reduse cu 50% fa]` de tariful standard de 0,16 euro/minut (f`r` TVA) al abonamentului de 3 euro sau fa]` de tariful standard pentru destina]ia interna]ional` a apelului. tax` lunar`: 1,5 euro (f`r` TVA)

decembrie 2008 - ianuarie 2009


a doua categorie op]iunea 180 de minute \n re]ea, \n weekend Cu aceast` op]iune vorbe[ti mai mult la sfår[it de s`pt`mån` (de såmb`t` ora 00:00 pån` dumi­nic` ora 24:00) \n re]eaua Orange.

ai tarife reduse cu 50% fa]` de tariful standard de 0,16 euro/minut (f`r` TVA) al abona­mentului de 3 euro sau fa]` de tariful standard pentru destina]ia interna]ional` a apelului. tax` lunar`: 1,5 euro (f`r` TVA)

a patra categorie

tax` lunar`: 2 euro (f`r` TVA)

op]iunea 15 minute na]ionale Cele 15 minute na]ionale lunare incluse \n op]iune pot fi folosite oricånd, pentru toate apelurile na]ionale (numere din re]eaua Orange [i din afara re]elei). tax` lunar`: 1,5 euro (f`r` TVA)

op]iunea 5 numere favorite din orice re]ea na]ional` sau interna]ional` Dac` dore[ti s` vorbe[ti mai mult cu prietenii [i familia, pentru 5 numere pe care ]i le alegi din re]eaua Orange sau din afara acesteia, ai tarife reduse cu 50% fa]` de tarifele standard ale abonamentului de 3 euro, astfel: dac` numerele favorite sunt din re]eaua Orange, tariful este de 0,055 euro/minut (f`r` TVA) dac` numerele favorite sunt din alt` re]ea na]ional` (fix` sau mobil`), tariful este de 0,08 euro/minut (f`r` TVA) dac` numerele favorite sunt din re]ele interna]ionale, tariful pentru apelurile c`tre aceste numere este 50% din tariful standard pentru zona respectiv` tax` lunar`: 1,5 euro (f`r` TVA)

op]iunea minute flexibile Op]iunea include un num`r de minute care variaz` \n func]ie de destina]ia apelurilor efectuate. Num`rul maxim de minute incluse se refer` la situa]ia \n care este apelat` exclusiv una dintre destina]iile: num`r maxim de minute incluse

tarif EUR/minut (f`r` TVA)

200

0,03

\n re]eaua Orange de luni pân` vineri \ntre 8:00 [i 18:00

80

0,075

c`tre alte re]ele na]ionale, oricând

40

0,15

destina]ia apelurilor

c`tre 3 numere favorite Orange oricând [i c`tre orice num`r Orange \n afara orelor de vârf

tax` lunar`: 6 euro (f`r` TVA)

Alegerea numerelor favorite

a treia categorie op]iunea 60 de minute \n re]ea, oricånd Cele 60 de minute pot fi utilizate pentru apeluri \n re]eaua Orange, oricånd. tax` lunar`: 5,5 euro (f`r` TVA)

op]iunea 3 numere favorite din alte re]ele na]ionale [i interna]ionale Cu aceast` op]iune vorbe[ti mai mult cu 3 prieteni din alte re]ele. Atunci cånd apelezi cele 3 nu­mere favorite,

decembrie 2008 - ianuarie 2009

Ca s` alegi numerele tale favorite, trebuie s` apelezi num`rul scurt 200 sau *100# (gratuit de pe telefonul t`u Orange). Prima alegere este [i ea gratuit`. Dup` ce ai definit toate cele 3 sau 5 numere favorite, po]i schimba oricånd unul dintre ele sau pe toate sunånd la num`rul 200 sau *100#. Fiecare modifi­care cost` 0,75 euro (f`r` TVA). Pentru op]iunea apeluri gratuite nelimitat, fiecare schimbare de num`r favorit va fi taxat` cu cåte 1,5 euro (f`r` TVA). Pentru detalii despre toate abonamentele [i op]iunile Orange intr` pe www.orange.ro.

5


abonamentul de familie ]ine-i aproape pe cei dragi

|n fiecare zi ai multe lucruri pe care vrei s` le împar]i cu cei dragi. De aceea, la Orange po]i s` alegi abonamentul care se potrive[te cel mai bine familiei tale \n func]ie de consumul lunar de comunicare. Abonamentul de familie are inclus un credit lunar din care pot consuma to]i membrii familiei a[a cum doresc: pentru apeluri \n re]ea, na]ionale [i interna]ionale, trafic de date, mesaje scrise sau multimedia între membrii familiei sau c`tre orice alt num`r. Astfel, \mpreun` cu familia ta, ave]i mai multe avantaje: libertate de comunicare - alege]i cum consuma]i creditul inclus \n abonament: vorbind unul cu cel`lalt sau cu oricare alt num`r na]ional sau interna]ional, trimi]ånd mesaje scrise sau multimedia ori navigånd pe wap sau pe internet reducere la tarifele pentru convorbiri [i mesaje scrise \ntre membrii familiei chiar [i dup` consumarea creditului lunar inclus \n abonament; atunci cånd creditul este consumat exclusiv pentru apeluri [i mesaje \n familie, valoarea acestuia se m`re[te control al costurilor - [tii cåt vrei s` pl`te[ti [i po]i controla creditul total r`mas pentru \ntreaga familie, apelånd gratuit serviciul Cronos la 415 sau la *115# tarife mai mici - ai cele mai mici tarife la apelurile \n familie [i la apelurile c`tre alte re]ele mobile na]ionale 2 numere PrePay în familie: po]i alege ca 2 dintre cei 6 membri ai familiei s` fie utilizatori Orange PrePay; astfel, to]i utilizatorii numerelor din abonamentul t`u de familie pot apela [i pot trimite mesaje scrise c`tre cele 2 numere PrePay la cele mai mici tarife Creditul inclus \n abonament [i neconsumat \ntr-o lun` se transfer` \n luna urm`toare \n limita maxim` a valorii creditului lunar inclus \n abonament. Un singur abonament poate fi folosit de c`tre 2 pån` la 6 utilizatori, fiecare avånd o cartel` SIM [i un num`r de telefon propriu. Pentru doi utilizatori nu se pl`te[te tax` lunar`, iar pentru fiecare utilizator \n plus se pl`te[te o tax` de 2 euro/lun` (f`r` TVA). Po]i alege unul dintre cele 6 abonamente de familie disponibile. tarife (EUR/minut, f`r` TVA)

10

15

20

30

50

70

apeluri între membrii familiei tale

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

0,04

apeluri în Orange sau c`tre re]ele fixe na]ionale

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

0,07

apeluri c`tre alte re]ele mobile na]ionale

0,14

0,14

0,14

0,13

0,12

0,11

mesaje scrise na]ionale între membrii familiei

0,025

taxarea convorbirilor se face la secund`, dup` primul minut de convorbire care este indivizibil

Pentru mai multe detalii intr` pe www.orange.ro. decembrie 2008 - ianuarie 2009

7


iPhone 3G

abonamentele Orange pentru Au fost special concepute pentru a-]i permite s` folose[ti la maxim func]iile acestui telefon. De aceea includ minute [i mesaje scrise na]ionale, dar [i trafic de date na]ionale pentru a accesa internetul [i contul personal de e-mail. pre] iPhone 3G - 8GB abonament special iPhone 3G

pre] iPhone 3G - 16GB

cu abonament pe 1 an

cu abonament pe 2 ani

cu abonament pe 1 an

cu abonament pe 2 ani

39 EUR

abonamentul include: 300 minute na]ionale 100 SMS na]ionale 1000 MB (trafic na]ional)

409 EUR

249 EUR

489 EUR

329 EUR

59 EUR

abonamentul include: 500 de minute na]ionale 500 SMS na]ionale 1500 MB (trafic na]ional) tarife speciale la apeluri interna]ionale

369 EUR

179 EUR

449 EUR

259 EUR

descriere

Pre]urile pentru iPhone 3G includ TVA. Tarifele nu includ TVA.

Tarifele suplimentare pentru abonamentul de 39 EUR: 0,10 EUR/min (tarif unic pentru apelurile \n orice re]ea na]ional` fix` [i mobil`); 0,05 EUR/SMS; 0,05 EUR/MB. Tarifele suplimentare pentru abonamentul de 59 EUR: 0,09 EUR/min (tarif unic pentru apelurile \n orice re]ea na]ional` fix` [i mobil`); 0,05 EUR/SMS; 0,02 EUR/MB. Tarifele speciale pentru apeluri interna]ionale sunt urm`toarele: 0,18 EUR/min - Europa (re]elele fixe), SUA [i Canada, 0,27 EUR/min - Europa (re]elele mobile) [i Israel, 0,42 EUR/min - restul lumii. Dac` dore[ti s`-]i iei alt abonament de la Orange, po]i cump`ra iPhone-ul la urm`toarele pre]uri, \n func]ie de perioada minim` contractual`: perioad` minim` contractual`

pre] iPhone 3G 8GB

pre] iPhone 3G 16GB

1 an

519 EUR

609 EUR

2 ani

449 EUR

539 EUR

Pre]urile pentru iPhone 3G includ TVA.

8

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Iar dac` ai deja abonament Orange, po]i cump`ra iPhone 3G la pre]uri speciale Thank You: cerin]e suplimentare

pre] Thank You iPhone 3G - 8GB

pre] Thank You iPhone 3G - 16GB

-

469 EUR

559 EUR

abonament \ntre 10 [i 15 EUR

activarea op]iunii dedicate de 12 EUR

419 EUR

499 EUR

abonament \ntre 16 [i 31 EUR

activarea op]iunii dedicate de 12 EUR

289 EUR

369 EUR

-

209 EUR

289 EUR

abonament Orange abonament sub 10 EUR

abonament peste 32 EUR

Pre]urile pentru iPhone 3G includ TVA. Tarifele nu includ TVA. Pre]urile Thank You sunt valabile la prelungirea abonamentului cu 24 de luni, pentru clien]ii persoane fizice care de]in abonamente individuale sau de familie. Pentru alte tipuri de abonamente [i pentru clien]ii persoane juridice, te rug`m s` vizitezi www.orange.ro/iphone.

Op]iunea dedicat` de 12 EUR include: 1000 MB (trafic na]ional) 500 SMS na]ionale tarife speciale la apeluri interna]ionale: 0,18 EUR/min - Europa (re]elele fixe), SUA [i Canada, 0,27 EUR/min - Europa (re]elele mobile) [i Israel, 0,42 EUR/min - restul lumii Op]iunea trebuie men]inut` activ` o perioad` de minim 24 de luni, tariful pentru traficul adi]ional este 0,09 EUR/MB.

ce trebuie s` [tii minutele

[i mesajele incluse în abonamentele speciale iPhone 3G [i \n op]iunea dedicat` [i neconsumate într-o lun` de facturare se reporteaz` în luna urm`toare, în limita maxim` a minutelor [i mesajelor incluse traficul de date inclus \n abonament [i neconsumat \ntr-o lun` nu se reporteaz` \n luna urm`toare traficul de date inclus este destinat exclusiv utiliz`rii de pe acest telefon abonamentele speciale iPhone [i op]iunea dedicat` sunt disponibile doar cu achizi]ionarea acestui telefon.

decembrie 2008 - ianuarie 2009

9


accesorii pentru suport de birou

iPhone 3G

23€ casc` Bluetooth®

72€

hus` silicon iPhone Belkin

10€

adaptor priz`

cablu ie[ire audio-video

25€

38€

cablu USB

14€

set "mâini-libere" stereo iPhone

25€

hus` piele iPhone Belkin

14€ pre]urile includ TVA

10

decembrie 2008 - ianuarie 2009


personal

Orange Young pentru abona]i Dac` ai \ntre 18 [i 24 de ani, ia-]i noua op]iune Orange Young [i ai: 500 de minute \n re]ea + 500 de mesaje scrise \n re]ea + 30 de minute na]ionale, cu 5,5 euro/lun` (f`r` TVA) De asemenea, po]i alege oricare dintre celelalte op]iuni Orange Young: 180 de minute \n re]ea + 180 de mesaje scrise \n re]ea, cu 4 euro/lun` (f`r` TVA) 60 de minute na]ionale + 60 de mesaje scrise na]ionale, cu 4 euro/lun` (f`r` TVA) 60 de minute interna]ionale pentru apeluri c`tre re]ele fixe din Europa [i pentru re]ele fixe [i mobile din SUA [i Canada, cu 4 euro/lun` (f`r` TVA) Cu \nca 2 euro/lun` (f`r` TVA) ai acela[i num`r de minute [i mesaje scrise, \n re]ea, de la ora 8 seara la ora 8 diminea]a. |n plus, ai: internet pe mobil [i acces nelimitat \n Orange World: 100 MB cu 2 euro/lun` (f`r` TVA) \n loc de 4 euro [i 500 MB cu 4 euro/lun` (f`r` TVA) \n loc de 6 euro abonamentul Internet Unlimited Start cu 8 euro/lun` (f`r` TVA) \n loc de 10 euro Apeleaz` *100# [i intr` \n meniul Alege, apoi \n ramura Orange Young, pentru a activa op]iunile p창n` la 28 iunie 2009. Dac` nu e[ti \nc` \nscris \n Orange Young, trebuie s` introduci codul numeric personal din actul t`u de identitate. Pentru abonamentul Internet Unlimited Start este necesar s` \nchei un nou contract \n Orange shop. Oferta este valabil` pentru abonamentele de 3 euro, cu minute incluse, Flexibil [i de familie. Minutele neconsumate \ntr-o lun` nu se reporteaz`. Op]iunile nu pot fi activate \mpreun` cu op]iunea minute flexibile sau cu op]iunile din ofertele promo]ionale. Activeaz`-]i cel pu]in una dintre op]iuni [i vei fi \nscris \n programul Orange Young, unde ai: 1 cent/minut (f`r` TVA) pentru convorbirile \n grupul Orange Young, dac` formezi * \n fa]a num`rului apelat.

12

decembrie 2008 - ianuarie 2009


xxxyx xxxxxxyyy

pentru utilizatorii PrePay Dac` e[ti pe PrePay [i ai \ntre 14 [i 24 de ani, de-acum ai o nou` op]iune Orange Young: 500 de minute \n re]ea + 500 de mesaje scrise \n re]ea + 30 de minute na]ionale, cu 5,5 euro/lun` De asemenea, po]i alege oricare dintre celelalte op]iuni Orange Young: 180 de minute \n re]ea + 180 de mesaje scrise \n re]ea cu 4 euro/lun` 60 de minute na]ionale + 60 de mesaje scrise na]ionale cu 4 euro/lun` Pentru 2 euro/lun` \n plus, prime[ti acelea[i op]iuni seara: 180 de minute + 180 de mesaje scrise, \ntre 8 seara [i 8 diminea]a sau 60 de minute + 60 de mesaje scrise na]ionale, \ntre 8 seara [i 8 diminea]a |n plus, ai internet pe mobil [i 30 de minute pentru apeluri interna]ionale, cu 2 euro/lun` fiecare. Apeleaz` *100# [i intr` \n meniul Alege, apoi \n ramura Orange Young, pentru a activa op]iunile disponibile pân` la 28 iunie 2009. Dac` nu e[ti \nc` \nscris \n Orange Young, trebuie s` introduci codul numeric personal din actul t`u de identitate. Po]i reactiva op]iunile la fiecare 30 de zile pân` la 28 iunie 2009. Dup` activarea oric`rei op]iuni, \n contul t`u trebuie s` r`mân` minimum 0,50 euro. Sun` gratuit la *133# ca s` verifici num`rul minutelor [i al mesajelor disponibile precum [i perioada valabilit`]ii lor. Po]i folosi minutele interna]ionale pentru apeluri c`tre re]elele fixe din Moldova [i din restul ]`rilor din Europa. Op]iunea de internet pe mobil ofer` acces nelimitat \n Orange World [i 10 MB de trafic inclus pentru a accesa orice alte pagini de wap sau internet. Dup` consumarea celor 10 MB inclu[i \n op]iune, se va aplica tariful de 0,2 euro/MB, atâta timp cât este valabil` op]iunea. Activeaz` cel pu]in una dintre op]iuni [i vei fi \nscris automat \n programul Orange Young unde ai: 1 cent/minut pentru primele 300 de minute vorbite \n grupul Orange Young \n decurs de 30 de zile de la activarea/reactivarea op]iunii dac` formezi * \n fa]a num`rului apelat; dup` dep`[irea celor 300 de minute, se aplic` tariful de 2 cen]i/minut. Apelurile cu * efectuate \n cadrul grupului Orange Young se tarifeaz` la minut indivizibil. Afl` mai multe detalii despre programul Orange Young pe www.orange.ro. decembrie 2008 - ianuarie 2009

13


personal

Permis de vacan]` 10 minute \n roaming cu 4 euro

Cu Permis de vacan]` de la Orange e mai u[or ca oric창nd s` p`strezi leg`tura cu cei de acas`. Activeaz` op]iunea Permis de vacan]` [i ai 10 minute incluse cu 4 euro ca s` suni [i s` prime[ti apeluri oriunde c`l`tore[ti \n Uniunea European`. Po]i folosi minutele incluse \n urm`toarele ]`ri: dac` e[ti abonat: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elve]ia, Estonia, Finlanda, Fran]a, Germania, Gibraltar, Grecia, Guiana Francez`, Insulele Guadelupe, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Martinica, Moldova, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Reunion, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia [i Ungaria; dac` e[ti utilizator Prepay: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia , Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Dup` terminarea minutelor se aplic` tarifele standard. Pentru a activa op]iunea Permis de vacan]`, sun` la *100# sau vino la orice Orange shop sau partener Orange. Po]i activa op]iunea pentru orice abonament Orange, cu excep]ia abonamentului re\nc`rcabil, [i pentru orice cartel` Prepay. Op]iunea poate fi activat` o singur` dat` \ntr-o lun` de facturare dac` e[ti abonat sau o singur` dat` \ntr-un interval de 30 de zile dac` e[ti utilizator Prepay. Op]iunile Permis de vacan]` [i Favourite Countries nu pot fi activate simultan. Pentru abona]i pre]ul include TVA.

14

decembrie 2008 - ianuarie 2009


personal

Cånd accesezi internetul, \]i dore[ti s` navighezi cåt mai mult. La Orange ai acces nelimitat la internet [i e-mail oricånd dore[ti.

acces nelimitat la internet la viteze 3G+ de pån` la 7,2 Mbps

Cu abonamentele de internet mobil de la Orange ai cu tine distrac]ia, prietenii [i informa]iile de care ai nevoie, oriunde ai fi. Po]i accesa internetul atât de pe laptop, cât [i de pe desktop. Ai flexibilitate \n alegerea abonamentului, \n func]ie de consumul lunar: controlul total al costurilor sau vitez` mare de navigare.

beneficii mobilitate complet` pentru a beneficia la maxim de laptopul t`u [i de experien]a de internet flexibilitate deplin` [i controlul costurilor cu abonamentele de internet nelimitat stabilitatea conexiunii prin utilizarea celor mai performante tehnologii: 3G/3G+ cu viteze pân`

la 7,2 Mbps \n Bucure[ti, 3,6 Mbps \n peste 400 de localit`]i [i viteze EDGE de pân` la 220 Kbps \n afara ariei de acoperire 3G/3G+ solu]ia de conectare este simplu de utilizat [i u[or de instalat [i nu presupune cuno[tinte specializate IT

tarife Pentru abonamentele de internet nelimitat ai la dispozi]ie dou` variante. Alege solu]ia potrivit` stilului t`u de consum: controlul costurilor \]i permite s` hot`r`[ti cât dore[ti s` pl`te[ti pentru internetul mobil \n func]ie de consumul lunar. Nu pl`te[ti nimic \n plus fa]` de abonamentul lunar [i navighezi \n voie. Viteza de transfer scade la 128 Kbps download [i 64 Kbps upload dup` consumarea traficului rezonabil. Po]i alege s` p`strezi viteza ridicat` de transfer prin activarea unor pachete suplimentare de trafic. dac` dore[ti s` p`strezi viteza ridicat` de transfer dup` consumarea traficului rezonabil pentru abonamentul t`u, traficul suplimentar realizat se tarifeaz` automat Internet Unlimited - varianta controlul costurilor tax` lunar` (f`r` TVA)

trafic

recomandat pentru acces mobil la internet de pe laptop

10 EUR

nelimitat primii 1,5 GB la viteza 3,6 Mbps, iar urm`torii la 128 Kbps

Internet Unlimited Home

recomandat pentru nivel mediu de utilizare de pe laptop sau de pe PC

20 EUR

nelimitat primii 6 GB la viteza 7,2 Mbps, iar urm`torii la 128 Kbps

Internet Unlimited Home Plus

recomandat pentru utilizare intens` de pe laptop sau de pe PC

30 EUR

nelimitat primii 12 GB la viteza 7,2 Mbps, iar urm`torii la 128 Kbps

Internet Night & Weekend

acces nelimitat la internet de luni pân` vineri de la ora 8 seara la 8 diminea]a [i în weekend toat` ziua

10 EUR

nelimitat primii 6 GB la viteza 3,6 Mbps, iar urm`torii la 128 Kbps

Internet Day Unlimited

recomandat pentru utilizare ocazional`: 3 zile calendaristice de acces nelimitat pe lun`; zilele cu o singur` sesiune de conectare mai mic` de 100 KB nu sunt luate în considerare

5 EUR

nelimitat primii 8 GB la viteza 3,6 Mbps, iar urm`torii la 128 Kbps

abonament

descriere

Internet Unlimited Start

16

decembrie 2008 - ianuarie 2009


op]iunea Fast Upload Op]iunea î]i permite s` încarci fi[iere la viteze mari de pân` la 1,46 Mbps în ora[ele aflate în aria de acoperire 3G+. Pentru aceasta ai nevoie de un card de date, modem USB sau telefon compatibil HSUPA (High Speed Uplink Packet Access). Op]iunea este inclus` în abonamentele Internet Unlimited Home [i Internet Unlimited Home Plus. Pentru toate celelalte abonamente 3G+ taxa lunar` este de 5 euro/lun` (f`r` TVA).

te conectezi rapid [i simplu Nu trebuie s` fii specialist IT ca s`-]i conectezi desktopul sau laptopul la internet prin Orange Broadband. Pachetul Business Everywhere cuprinde toate elementele necesare pentru conectare: softul care se instaleaz` u[or \n câteva minute, cartela SIM pentru serviciile de date [i cardul de date sau modemul USB compatibil 3G+/3G/EDGE. Este suficient s` introduci cartela SIM \n cardul de date sau \n modemul USB [i s`-l conectezi la computer. Cu cåteva click-uri navighezi pe internet [i po]i primi sau trimite mesaje e-mail.

modemuri USB

Huawei E160

Huawei E270 HSUPA

card

2GB inclus

Option ICON 225 compatibile cu toate modelele de laptop sau desktop care au un port USB [i sistem de operare Microsoft Windows pe 32 de bi]i (Vista, XP, 2000) sau MAC OS X

decembrie 2008 - ianuarie 2009

17


personal

solu]ia complet` pentru internet nelimitat La Orange ai cea mai bun` ofert` pentru conectare la internet, de acas` sau de la birou: un laptop performant, card de date sau modem USB [i un abonament cu care po]i naviga pe internet oricĂĽnd [i oriunde. Po]i alege orice combina]ie \ntre modelele de laptop, modemuri [i abonamentele de internet nelimitat.

laptop

DELL Studio 1537 799 EUR (TVA inclus)

Procesor: Intel Core 2 Duo T8400 2,26 GHz RAM: 2 GB DDR2 Dual-Channel Stocare date: 250 GB SATA DVD: 8x DVD+/-RW drive Plac` video: integrat` Intel GMA 4500MHD Sistem de operare: Free-DOS Wi-Fi: DELL Wireless 1397 802.11b/g Bluetooth: integrat DELL 370 Camer` web: 2 megapixeli Ecran: 15,4� Garan]ie: 3 ani

18

modem USB Huawei E160 (1 EUR, TVA inclus)

Internet Unlimited Start (10 EUR/lun`, f`r` TVA)

nou

decembrie 2008 - ianuarie 2009


ASUS Eee PC 1000H 369 EUR (TVA inclus)

ASUS PRO52L 399 EUR (TVA inclus)

Procesor: Intel ATOM 1,6 GHz RAM: 1 GB DDR2 Stocare date: 160 GB Plac` video: integrat` Sistem de operare: Linux Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: 2.1 + EDR Camer` web: 1,3 megapixeli Ecran: 10” Garan]ie: 2 ani

Procesor: Intel Celeron Dual Core T1500 1,86 GHz RAM: 2 GB DDR2 Stocare date: 160 GB SATA DVD: DVD-Super Multi Dual Layer Plac` video: integrat` Intel GMA X3100 Sistem de operare: Linux text only Wi-Fi: 802.11b/g Ecran: 15,4” Garan]ie: 2 ani

ACER Aspire 5735Z

HP Compaq 6720s

459 EUR (TVA inclus)

519 EUR

(TVA inclus)

Procesor: Intel Pentium Dual Core T3200 2 GHz RAM: 2 GB Dual-channel DDR Stocare date: 250 GB SATA DVD: DVD-RW 8x Plac` video: integrat` Intel GMA 4500M Sistem de operare: Linux Wi-Fi: 802.11b/g Camer` web: Acer Crystal Eye Ecran: 15,6” Garan]ie: 1 an

Procesor: Intel Core Duo T2410 2 GHz RAM: 2 GB DDR2 Stocare date: 250 GB SATA DVD: LightScribe DVD+/-RW DL SuperMulti Plac` video: integrat` Mobile Intel GMA X3100 Sistem de operare: Free-DOS Wi-Fi: 802.11a/b/g Bluetooth: 2.1 + MOW2 mini-PCI Ecran: 15,4” Garan]ie: 1 an

DELL Latitude D630

Apple MacBook Air

699 EUR (TVA inclus)

Procesor: Intel Core 2 Duo 2 GHz RAM: 1 GB DDR2 Stocare date: 120 GB DVD: 8x DVD+/- RW drive Plac` video: nVIDIA Quadro NVS 135 MB Sistem de operare: Microsoft Windows Vista Business Wi-Fi: da Bluetooth: da Ecran: 14.1” Garan]ie: 3 ani

1689 EUR (TVA inclus)

Procesor: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz RAM: 2 GB DDR2 Stocare date: 80 GB Plac` video: integrat` Intel GMA X3100 Sistem de operare: MacOSX Wi-Fi: 802.11b/g Bluetooth: 2.1 + EDR Camer` web: iSight Ecran: 13,3” Garan]ie: 2 ani

Oferta este valabil` \mpreun` cu un abonament Internet Unlimited sau Home&Office Pack. |n plus, po]i cump`ra laptopul \n rate cu avans 0, pe o perioad` de la 12 la 60 de luni, prin creditul oferit de Cetelem. Po]i ob]ine creditul pe loc, \n orice Orange shop. decembrie 2008 - ianuarie 2009

19


personal

internet pe mobil internetul vine cu tine oriunde

La Orange, ai \ntr-un singur abonament tot ce-]i trebuie pentru a naviga pe wap [i internet direct de pe telefonul mobil. Cu noile abonamente internet pe mobil, ai acces nelimitat \n Orange World [i trafic inclus pentru a naviga pe alte pagini de wap sau internet.

beneficii acces

mobil internet la viteze de pân` la 3,6 Mbps \n aria de acoperire 3G+/3G, iar \n afara ariei de acoperire 3G+/3G la viteze EDGE de pân` la 220 Kbps acces nelimitat la Orange World: [tiri, informa]ii de afaceri, meteo, sport, ghid TV, cinema, horoscop, bioritm [i multe altele, direct pe telefon trafic inclus pentru acces la pagini de internet [i alte pagini wap decât Orange World accesul mobil la contul de e-mail \]i permite s` vezi oricând mesajele primite, s` le r`spunzi sau s` descarci ata[amentele primite

tarife Abonamentul pentru telefon este disponibil \n mai multe variante, \n func]ie de volumul de trafic (MB) inclus. abonament

trafic inclus (MB)

trafic inclus Orange World

tax` lunar`, EUR (f`r` TVA)

tarif pentru traficul adi]ional (EUR/MB, f`r` TVA)

vitez` acces internet

E-mail & Internet Start

0

0

0

0,9

3,6 Mbps

internet pe mobil 2

10

nelimitat

2

0,2

3,6 Mbps

internet pe mobil 4

100

nelimitat

4

0,4 EUR/10 MB

3,6 Mbps

internet pe mobil 6

500

nelimitat

6

0,6 EUR/50 MB

3,6 Mbps

Pentru abonamentele internet pe mobil, traficul inclus neconsumat se reporteaz` \n lunile urm`toare \n limita traficului standard inclus \n pachet. Varianta far` trafic inclus, E-mail & Internet Start, se poate activa direct de pe telefonul mobil Orange apelând gratuit *100#, Self Care. Vei pl`ti doar traficul pe care-l consumi, cu 0,9 EUR/MB. Pentru informa]ii suplimentare sun` la 408, apel gratuit de pe telefonul t`u Orange sau trimite un e-mail la serviciul.date@orange.ro.

20

decembrie 2008 - ianuarie 2009


inspira]ia e \n jurul t`u oriunde ai nevoie ai 4 abonamente de internet nelimitat \ncep창nd de la 11,9 euro/lun`

card de 2GB inclus

laptopuri de la 369 euro disponibile [i \n rate prima lun` abonament gratuit beneficii \n valoare de peste 140 euro la abonamentul Internet Unlimited Home pe 2 ani modemuri USB la 1 euro Internet Everywhere, get inspired anywhere Rives este primul poet 2.0

pre]urile includ TVA

21


Home & Office Pack

internet [i fix de la Orange

personal

Cu Home & Office Pack ai internet de mare vitez` [i telefonie fix` acas` sau la birou, f`r` cabluri, imediat. Cu un singur dispozitiv ai viteza de navigare pe internet de pân` la 3,6 Mbps, apeluri gratuite între fix [i numerele tale Orange, tarife speciale la convorbirile de pe fix [i minute incluse la apeluri interna]ionale. mai exact Ai un singur dispozitiv la care po]i conecta simultan orice desktop sau laptop, prin cablu sau Wi-Fi, [i orice tip de telefon fix. Acas` este locul \n care te relaxezi. {i cel mai bun mod de a te deconecta este s` te conectezi la lucrurile care \]i plac. Pentru aceasta ai la dispozi]ie 4 variante de abonament: Home Pack 12 Night&Weekend sau Home Pack 12 Anytime de 12 euro/lun`, Home Pack 18 de 18 euro/lun` [i Home Pack 24 de 24 euro/lun` (f`r` TVA). Pentru birou po]i alege Office Pack cu abonament lunar de 18 euro, 24 euro sau 36 euro (f`r` TVA). Cu un singur dispozitiv de tip plug-and-play realizezi o re]ea de date [i voce fix`, acoperind toate nevoile de comunicare din birou. Oricare ar fi pachetul ales, ai urm`toarele avantaje: internet

la vitez` de pân` la 3,6 Mbps prin band` larg`, \n aria de acoperire 3G+

costuri

mai mici la telefonul fix Orange - convorbiri gratuite între num`rul fix (de forma 0374 XX XX XX) [i pân` la 5 numere Orange pentru Home Pack sau pån` la 20 de numere din flota companiei pentru Office Pack - cele mai mici tarife pentru apeluri c`tre orice num`r mobil din re]eaua Orange - pân` la 400 de minute lunar c`tre orice re]ea fix` na]ional` pentru Home Pack sau pån` la 1000 de minute lunar pentru Office Pack - pân` la 100 de minute lunar c`tre orice re]ea din SUA, Canada [i re]elele fixe din Europa pentru Home Pack sau pân` la 200 de minute lunar pentru Office Pack - tarife de pân` la 0,03 euro/minut (f`r` TVA) pentru apeluri c`tre orice re]ea fix` na]ional`, oriunde [i oricånd pentru Home Pack sau pån` la 0,025 euro/minut (f`r` TVA) pentru Office Pack

o

Home & Office Pack este recomandat pentru utilizare \n aria de acoperire 3G+. Înaintea semn`rii contractului, reprezentantul Orange de vânz`ri va verifica disponibilitatea serviciilor în zon`. acum ai 15 zile s` testezi gratuit pachetul de telefonie fix` [i internet Alege abonamentul Home sau Office Pack care ]i se potrive[te [i \mpreun` cu un dispozitiv plug-and-play îl po]i testa gratuit timp de 15 zile. Iar dac` cele 15 zile de testare nu te-au convins, po]i returna dispozitivul. Vino \n orice Orange shop s`-]i iei pachetul de test.

singur` factur` pentru toate serviciile: internet, telefonie mobil` [i fix`

un

singur echipament de ultim` genera]ie - permite conectarea prin cablu la internet a pân` la 4 desktopuri simultan - punct de acces Wi-Fi pentru laptop, PDA sau smartphone - un port la care se poate conecta orice tip de telefon fix, având astfel acces imediat la telefonie fix`

acces

la mai multe servicii suplimentare: Web Care, Mesagerie Vocal` (care te apeleaz` de fiecare dat` când prime[ti un mesaj nou), Cronos (accesibil prin contul Web Care), Apel în a[teptare, Apel re]inut pe linie, Mesagerie Discret`, De[teptare

22

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Medic4you

are grij` de s`n`tatea ta \n orice moment, oriunde te-ai afla Consulta]iile medicale sunt disponibile acum cu ajutorul pachetului Medic4you [i prin telefon, videoconferin]` sau direct din fa]a computerului. O fi[` medical` actualizat` poate ajuta la stabilirea unui diagnostic rapid [i exact, de aceea pacien]ii [i medicii Medic4you o pot consulta oricând online la adresa www.medic4you.ro. Pe lâng` consulta]ii [i diagnostic, po]i ob]ine informa]ii despre medicamente [i diverse denumiri comerciale sub forma \n care pot fi g`site acestea \n ]ar` sau atunci când c`l`tore[ti \n str`in`tate.

|n cazuri de urgen]` po]i solicita prin SMS informa]ii medicale vitale, precum grupa sanguin`, alergii [i alte date esen]iale din fi[a personal`. |mpreun` cu abonamentul Medic4you po]i s` achizi]ionezi dispozitivul de monitorizare a st`rii tale de s`n`tate, Wrist Clinic™ - un aparat u[or de utilizat, de mici dimensiuni, pe care \l po]i lua cu tine oriunde. Astfel, po]i avea \n permanen]` informa]ii referitoare la tensiunea arterial`, puls, EKG, temperatur`, ritmul respirator, satura]ia oxigenului \n sânge [i al]i parametri medicali. Rezultatele m`sur`torilor se trimit

automat prin Bluetooth c`tre telefonul mobil [i apoi c`tre fi[a medical` online, prin re]eaua de date Orange.

Abonamentul Medic4you se activeaz` pe num`rul t`u Orange sau pe un num`r Orange nou, dac` nu e[ti client Orange. Valoarea abonamentului difer` \n func]ie de perioada minim` contractual`, iar pentru aparatul Wrist Clinic™ ai pre]uri speciale.

abonament Medic4you Wrist Clinic™

abonament pe 1 an

abonament pe 2 ani

abonament pe 3 ani

20 EUR

18 EUR

15 EUR

1036 EUR

975 EUR

914 EUR

pre]urile nu includ TVA; pentru abonamentele Medic4you nu se percepe TVA

Abonamentul include câte dou` apeluri pe lun` la num`rul 649, de maxim o or` fiecare. Apelurile neconsumate se reporteaz` \n luna urm`toare. Dup` terminarea celor dou` apeluri din luna \n curs [i a celor reportate, fiecare apel la 649 se taxeaz` cu 2 euro/minut (f`r` TVA). Mesajele scrise [i traficul de date se taxeaz` cu tarifele standard ale abonamentului t`u. Po]i cump`ra aparatul Wrist ClinicTM [i \n rate, prin creditul oferit de Cetelem. Acest \mprumut \l po]i ob]ine pe loc \n orice Orange shop. Pre]ul standard al aparatului (f`r` abonament) este de 1219 EUR (f`r` TVA). Abonamentul este disponibil \n Orange shop. Activarea abonamentului se face odat` cu \nregistrarea printr-un SMS la 642 [i semnarea unui contract cu Medic4you. Serviciul poate fi accesat online la www.medic4you.ro prin intermediul numelui de utilizator [i al parolei. decembrie 2008 - ianuarie 2009

23


personal

Orange film 2 bilete la pre] de 1 |n fiecare miercuri Orange te scoate la film. Po]i beneficia de dou` bilete la pre]ul unuia singur \n fiecare miercuri, la orice film, la orice or`, \n cinematografele partenere. Trebuie doar s` solici]i s`pt`mânal biletul Orange film.

cum solici]i biletul Orange film Trimite la 241 un mesaj scris ce con]ine cuvântul FILM sau intr` \n portalul WAP Orange World \n sec]iunea dedicat` filmului [i d` un simplu click pe linkul „solicit` un bilet Orange film”.

cum ob]ii 2 bilete la pre]ul unuia Odat` ce ai cerut un bilet prin telefonul t`u Orange, vei primi un mesaj scris ce con]ine un cod unic pe care-l po]i folosi miercurea. Ar`tând miercuri acest cod la casa de bilete din cinematografele partenere, vei primi dou` bilete la pre]ul unuia. cåt cost` Tariful unui mesaj scris trimis la 241 este de 0,05 euro (f`r` TVA). Pentru solicitarea prin Orange World, vei pl`ti tariful WAP corespunz`tor pachetului ales [i tehnologiei folosite pentru conectare (CSD sau GPRS/EDGE/3G).

24

Cinematografele partenere Orange film Alba-Iulia: Dacia Arad: Dacia Bac`u: Central Bistri]a-N`s`ud: Dacia Boto[ani: Unirea Bra[ov: Modern Bucure[ti: Patria, Scala, Studio, Corso, Europa, CinemaPRO, Hollywood Multiplex, Movieplex, City Cinema Cluj-Napoca: Republica, Arta Craiova: Modern, Patria Constan]a: City Cinema Tomis Dej: Arta Deva: Patria Ia[i: Victoria Media[: Mediensis Oradea: Hollywood Multiplex Lotus Piatra-Neam]: Dacia Pite[ti: Bucure[ti Ploie[ti: Patria Sibiu: Arta Suceava: Modern Târgu-Mure[: Arta, Tineretului Timi[oara: Studio - Eurimage, Timi[ Tulcea: Tineretului

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Orange World video

ai 23 de posturi TV live pe mobilul Orange Atunci cånd ai câteva momente libere sau cånd vrei s` vezi emisiunea favorit` [i nu te afli lång` un televizor, intr` \n Orange World video pe wap. Aici po]i urm`ri \n direct 23 de posturi TV, na]ionale [i interna]ionale, din toate domeniile: Antena 3, Arena TV, BBC World, Blue, Boomerang, Cartoon Network, Eurosport, Extreme Sports, Fashion TV, Favorit TV, Jetix, Minimax, The Money Channel, MTV Music, MTV Shorts, N24, Na]ional TV, Penthouse, ProTV Interna]ional, Realitatea TV, Senso, TV5 [i U TV.

mai mult... Pe lång` emisiunile TV [i radio transmise \n direct, po]i urm`ri numeroase emisiuni \nregistrate ale posturilor ProTV, Realitatea, Antena 1, Acas`, The Money

decembrie 2008 - ianuarie 2009

Channel, U TV. |n Orange World video po]i vedea sau desc`rca pe telefonul mobil clipuri video din domeniile sport, muzic`, adult sau film, actualizate s`pt`månal cu peste 100 de clipuri noi.

cåt cost` Pentru vizionare (streaming), po]i alege un abonament care ofer` acces nelimitat la portalul video, cu valabilitate de 30 de zile pentru 3,5 euro (f`r` TVA) sau de 1 zi pentru 0,8 euro (f`r` TVA). Po]i pl`ti [i pentru fiecare acces, tariful fiind 0,2 euro/fi[ier video (f`r` TVA). Videoclipurile din domeniul adult sunt tarifate separat [i nu sunt incluse \n abonamentele cu acces nelimitat; accesul la aceste servicii este permis doar persoanelor peste 18 ani. Videoclipurile disponibile pentru desc`rcare (download) cost`

0,8 euro sau 1,6 euro (f`r` TVA), \n func]ie de domeniul ales. Indiferent de varianta aleas`, pl`te[ti \n plus traficul wap la tariful corespunz`tor pachetului t`u de date.

acces gratuit Anumite servicii precum live cam, trailerele filmelor, posturile radio, transmisiunile \n direct din toat` ]ara ale concertelor unor arti[ti \ndr`gi]i sau ale unor competi]ii sportive pot fi accesate gratuit (vei pl`ti doar traficul wap).

util Intr` pe www.orange.ro>Orange World>Enjoy>servicii video [i verific` lista telefoanelor compatibile [i set`rile necesare pentru a accesa Orange World video sau vino \n Orange shop unde un Phone Expert te va ajuta s`-]i setezi telefonul.

25


Music Store

peste 700.000 de melodii din toate genurile, din toate timpurile

Orange World

|n exclusivitate la Orange, po]i s` descarci melodiile favorite pe telefonul mobil [i pe computer [i s` le ascul]i \n \ntregime, la calitate de CD. Peste 700.000 de melodii sunt disponibile online! Intr` pe wap \n Orange World [i \n Music Store vei g`si arti[ti din toate genurile de muzic` [i din toate timpurile: Depeche Mode, The Rolling Stones, John Lennon, Pink Floyd, Queen, Norah Jones, Robbie Williams, Gorillaz, Coldplay, Placebo, Shakira, Metallica [i mul]i al]ii. Po]i naviga \n oricare dintre sec]iunile Nout`]i [i Top desc`rc`ri, actualizate s`pt`mĂĽnal, sau po]i alege genul muzical preferat, nout`]i [i selec]ii de top din 12 genuri muzicale. Orice melodie poate fi desc`rcat` pe telefonul mobil, pe computerul personal sau pe ambele la acela[i tarif de 1,6 euro/melodie (f`r` TVA), indiferent de op]iunea aleas`. Desc`rcarea pe computer se face pe baza unui cod primit prin SMS care se introduce \n sec]iunea Music Store de pe www.orange.ro.

La fiecare titlu pe care \l selectezi \n Music Store, ai posibilitatea s` accesezi toate melodiile [i albumele disponibile cu artistul respectiv. De exemplu, \n cazul Jonas Brothers sunt disponibile 15 melodii de pe 4 albume. Datorit` num`rului mare de melodii, serviciul \]i pune la dispozi]ie [i o op]iune de c`utare avansat`. De asemenea, exist` [i sec]iunea „Desc`rc`rile mele�, care p`streaz` un istoric al melodiilor deja desc`rcate, ce pot fi aranjate \n func]ie de titlu, artist, dat` [i care permite redesc`rcarea gratuit` a unei melodii \n cazul \n care utilizezi acela[i telefon. Po]i asculta [i desc`rca muzic` din Music Store dac` ai un telefon compatibil cu acest serviciu [i serviciul [i set`rile wap activate. La desc`rcarea melodiilor pe telefon se tarifeaz` [i traficul wap efectuat, \n func]ie de planul tarifar activat. Dimensiunea melodiilor variaz` \ntre 0,7 [i 3 MB.

Mai multe informa]ii despre Music Store g`se[ti pe www.orange.ro, sec]iunea Orange World.

26

decembrie 2008 - ianuarie 2009


tonuri de a[teptare r`spunde-i cu muzic`

Când e[ti sunat, auzi o melodie. De ce n-ar auzi [i cel care te sun`? Tonurile de a[teptare sunt fragmente de melodii sau sunete, \nso]ite de tonul standard, pe care cei care te sun` le vor auzi \n timp ce a[teapt` s` le r`spunzi. cum activezi serviciul apeleaz`

gratuit serviciul Self Care la *100#, alege meniul Servicii [i urmeaz` instruc]iunile sau acceseaz` Web Care pe www.orange.ro Taxa lunar` este 0,25 euro (f`r` TVA). Serviciul este gratuit \n prima lun`, cu excep]ia cazului \n care reactivezi serviciul \n mai pu]in de 6 luni de la dezactivare.

cum \]i cumperi tonuri de a[teptare Dup` ce ]i-ai activat serviciul, po]i cump`ra tonuri: \n Orange World pe wap prin apel la 343, tarif 0,03 euro/minut (f`r` TVA) trimi]ând un mesaj scris cu codul tonului la num`rul 342. G`se[ti codurile tuturor tonurilor disponibile pe www.orange.ro Pre]ul unui ton de a[teptare muzical este 0,99 euro (f`r` TVA), iar cel al unui ton amuzant 0,69 euro (f`r` TVA).

cum setezi tonurile de a[teptare pentru a fi ascultate de cei care te sun` Dac` ai cump`rat un ton de a[teptare prin apel la 343 sau prin mesaj scris la 342, acesta va fi setat automat s` fie auzit de to]i cei care te sun` (mai pu]in de cei pentru care ai facut set`ri individuale), \nlocuind tonurile anterioare. Accesând Orange World pe wap, po]i realiza cu u[urin]` set`ri personalizate, astfel \ncât mai multe tonuri s` fie auzite aleatoriu de acela[i apelant sau apelan]ii s` asculte diverse tonuri \n diferite momente. Pentru a cump`ra [i seta tonuri de a[teptare \n Orange World, trebuie s` ai un telefon compatibil, iar serviciul [i set`rile wap s` fie activate.

\ncânt`-]i prietenii cu hitul lor preferat Andreea B`nic` featuring Smiley

Dj Project

Michael Star&GeoDaSilva

Hooky Song Cod: cpta609586

Departe de noi (video version) Cod: cpta609595

Fk All Night (original mix) Cod: cpta609581

Celia

Dj Sava featuring Gic Connect-R

Simplu

{oapte rmx Cod: cpta609213

Sunshine Radio Edit Cod: cpta60951

Mr Originality Cod: cpta609159

decembrie 2008 - ianuarie 2009

27


tonuri de apel Orange World

f`-]i telefonul s` sune a[a cum \]i place Activeaz`-]i serviciul WAP [i intr` \n Orange World. Ai sute de tonuri de apel, create dup` melodii rom창ne[ti [i interna]ionale, din toate genurile [i toate timpurile. Po]i desc`rca sonerii polifonice sau sunete reale, din sec]iunile Nout`]i, Top Desc`rc`ri sau din genul muzical preferat: HipHop/R&B, PoP/Rock, Tehno/Dance, muzic` rom창neasc` sau po]i c`uta direct tonul preferat dup` artist sau cuvinte din titlu. Departe de noi (video version)

P창n` la stele

Dj Project Cod: real 175

Elena Gheorghe Cod: real 176

Striga (radio version)

E[ti tot ce am visat

Shikana

Geodasilva Cod: real 177

Sergiu Cod: real 178

Hara Cod: real 179

Hooky Song

Dragoste \n secret

Stay Down

Andreea B`nic` featuring Smiley Cod: real 180

Lavinia featuring Garcon (Korekt) Cod: real 181

Mary J. Blige Cod: real 142

Oh!

Sweet About Me

Warwick Avenue

Micky Green Cod: real 143

Gabriella Cilmi Cod: real 144

Duffy Cod: real 145

Sun Goes Down

Touch My Body

Lollipop

David Jordan Cod: real 146

Mariah Carey Cod: real 147

Lil Wayne Cod: real 148

Can You Hear Me

Buzzin'

Heartbreaker

Enrique Iglesias Cod: real 149

Shwayze Cod: real 150

Will.I.Am Cod: real 151

Closer

Love Is Not A Reason To Cry

Let Me Think About It

Ne-Yo Cod: real 152

Mr. & Mrs. Cod: real 153

Fedde Le Grand, Ida Corr Cod: real 154

So Funky Sexxy Cod: real 170

Pentru a comanda un ton de apel cu sunete reale din selec]ia noastr`, trimite un mesaj scris gratuit cu codul acestuia la 344. Vei primi pe telefon un link pe care trebuie s`-l accesezi prin wap, la tariful corespunz`tor pachetului ales. Vei accesa o pagin` din portalul Orange World unde po]i cump`ra [i desc`rca tonul de apel ales. Dup` desc`rcare, trebuie s` salvezi produsul \n memoria telefonului. Tariful unui sunet real este 1,60 euro (f`r` TVA). Pentru lista complet` a tonurilor de apel, intr` \n www.orange.ro/enjoy sau acceseaz` portalul wap Orange World, categoria Sonerii [i descoper` produse pentru toate telefoanele [i toate preferin]ele. coduri valabile pentru telefoanele Alcatel, LG, Nokia, Motorola, Panasonic, Philips, Sagem, Samsung, Sharp, Siemens, Sony Ericsson care suport` sunete reale

28

decembrie 2008 - ianuarie 2009


jocuri

câ[tig` toate jocurile din Orange World Dac` ai abonament sau cartel` PrePay [i un telefon compatibil Java, activeaz`-]i serviciul WAP [i intr` în Orange World. Ai la dispozi]ie o pagin` u[or de accesat de unde po]i desc`rca peste 1000 de jocuri. Sec]iunile Orange î]i recomand`, Nout`]i, Top Desc`rc`ri sunt actualizate s`pt`mânal. Po]i alege din 10 categorii de jocuri precum Sport/Racing, Aventura/RPG, Ac]iune/Shoot, Strategie, Lifestyle. Po]i c`uta un joc dup` cuvinte din titlu sau descriere. Comanzi, pl`te[ti o dat` [i te joci cât vrei. Need for Speed Undercover

NBA Pro Basketball 2009

Supune str`zile \n Need for Speed: Undercover. Termin` primul circuitele de curse. Arat`-]i talentul de a-i prinde pe [efii bandelor.

Câ[tig` titlul NBA cu juc`torii prefera]i. Bucur`-te de relu`rile instantanee ale celor mai bune mi[c`ri [i simte atmosfera din NBA!

joc 220

joc 229

Prince of Persia

Real Football®2009

Prin]ul revine \ntr-o aventur` misterioas`. Salveaz` lumea de magia contaminant` [i fii gata de orice: c`l`re[te un dragon, ca]`r`-te pe frânghii [i lupt` cu inamicii \n locuri cu multe capcane [i secrete.

Descoper` cea mai veridic` experien]` microbist` de pe telefonul mobil. Simte provocarea unor oponen]i inteligen]i.

joc 222

joc 223

Avenging Angel

Saints Row 2

Când por]ile iadului sunt deschise cu furie, mor]ii se ridic` [i mi[un` pe str`zi. Lumea are nevoie de un erou, de un \nger r`zbun`tor.

Un joc de ac]iune captivant, cu numeroase misiuni, activit`]i [i mini-jocuri integrate. Efectueaz` misiuni pe jos sau la volan, pentru lupta de recucerire a teritoriului.

joc 224

joc 225

Age Of Heroes 5 - Warrior's Way

DOOM RPG

Legendele [i istoriile sunt nemuritoare \ns` cei care le ]in \n memorie sunt muritori. Când timpul va veni [i mon[trii se vor ridica din \ntuneric, o singur` \mpingere va fi suficient` ca cerurile s` cad` pe p`mânt [i m`rile s` fiarb`.

For]e sinistre au invadat centrul de cercetare de pe Marte al Union Aerospace Corporation [i totul depinde doar de tine ca s` le opre[ti.

joc 227

joc 228

NeutronX Un joc puzzle nou [i ie[it din comun care te \nv`]` cum s`-]i ob]ii propria reac]ie nuclear` \n miniatur`, cu un singur click. joc 234

EA SPORTS FIFA 09 Intr` pe teren \n EA SPORTS FIFA 09! Paseaz`, blocheaz` [i câ[tig` cu un joc care ofer` ac]iune de fotbal real`. joc 221

decembrie 2008 - ianuarie 2009

Pentru a comanda un joc trimite un mesaj gratuit cu codul acestuia la 344. Vei primi pe telefon un link pe care trebuie s`-l accesezi prin wap, la tariful corespunz`tor pachetului ales. Vei avea acces la o pagin` din portalul Orange World unde po]i cump`ra [i desc`rca jocul. Dup` desc`rcare, salveaz` jocul în memoria telefonului. Tariful unui joc este 2,5 sau 3 euro (f`r` TVA), \n func]ie de jocul comandat. În cazul în care telefonul t`u nu este compatibil cu jocul selectat, nu vei putea s` îl descarci.

29


Orange Thank You

Orange Thank You

prime[ti mai mult pentru tine sau pentru afacerea ta pentru tine Cu noul program Orange Thank You \]i r`spl`tim fidelitatea. Pe lâng` minutele [i creditul suplimentare, acum \]i po]i alege de la 1 pân` la 3 numere magice cu care vorbe[ti cu 1 cent/minut (f`r` TVA).

pentru afacerea ta Cu Orange Thank You Business prime[ti mai mult pentru afacerea ta. |n func]ie de vechimea \n re]ea a companiei tale, po]i reduce costul convorbirilor cu partenerii de afaceri: cu Companii Favorite alegi pân` la 5 parteneri de afaceri, clien]i business Orange, cu care vorbe[ti la tariful special de 3 cen]i/minut (f`r` TVA) ori de câte ori \i suni. Mai mult, prime[ti pân` la 70% reducere la valoarea facturat` a convorbirilor efectuate \n interiorul companiei.

pachetul Plus La cump`rarea unui telefon la pre] Thank You pentru 24 de luni, \n func]ie de valoarea facturilor tale, prime[ti unul dintre pachetele Plus: Silver, Gold sau Platinum.

30

Pe lâng` pre]ul special al telefonului, pachetele Plus \]i ofer` minute Orange, mesaje scrise na]ionale, minute interna]ionale [i minute pentru apelurile primite atunci când te afli \n roaming. \n plus, prime[ti o cartel` SIM PrePay de 4 euro cu care vorbe[ti cu 1 cent/minut (f`r` TVA) ori de câte ori apelezi num`rul PrePay de pe num`rul abonamentului pe care l-ai re\nnoit.

puncte Thank You Cu punctele Thank You acumulate po]i cump`ra telefoane, produse PrePay, accesorii [i obiecte promo]ionale [i po]i pl`ti abonamentele [i op]iunile Orange. Punctele sunt valabile trei ani de la data aloc`rii lor [i pot fi utilizate \n Orange shop, la partenerii Orange inclu[i \n programul Orange Thank You [i \n Web Shop. Pentru orice \ntrebare depre noul program Orange Thank You, sun` la 433, gratuit de pe telefonul t`u Orange, sau scrie-ne la thankyou@orange.ro.

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Business Dori]i abonamente Orange? V` sun`m noi. Pe site-ul Orange, la sec]iunea dedicat` clien]ilor de tip Business www.orange.ro/business-services am introdus un formular special care v` permite interac]iunea rapid` cu un consultant Orange. Astfel, pentru a achizi]iona noi abonamente, nu trebuie decĂĽt s` completa]i datele solicitate \n formular [i ĂŽn cel mult o or` ve]i fi contactat de unul dintre consultan]ii business Orange. Consultan]ii business Orange v` stau la dispozi]ie de luni pĂĽn` vineri, ĂŽntre orele 9:00 [i 18:00.

decembrie 2008 - ianuarie 2009

31


business

Business Flexibil Ave]i o mul]ime de decizii de luat \n fiecare zi pentru afacerea dumneavoastr`. Cu noul abonament Business Flexibil de la Orange, disponibil \n exclusivitate pentru clien]ii business, cel pu]in una va fi mult mai simpl`; trebuie doar s` hot`râ]i ce buget de comunicare dori]i s` ave]i lunar. Ave]i astfel: control asupra costurilor – stabili]i bugetul de comunicare disponibil \n fiecare lun` [i controla]i costurile suplimentare flexibilitate total` – valoarea abonamentului poate fi consumat` pentru apeluri de voce [i video, na]ionale, interna]ionale, mesaje scrise, mesaje multimedia, navigare wap [i internet tarif special c`tre numerele firmei – tarif mai mic pentru apelurile c`tre celelalte numere de abonament Orange ale firmei dumneavoastr` acces gratuit la beneficiile Business Plus Creditul inclus \n abonament [i neconsumat \ntr-o lun` se reporteaz` \n luna urm`toare \n limita valorii acestuia. Abonamentul Business Flexibil este disponibil \n 7 variante: abonament lunar (EUR, f`r` TVA)

9

15

20

25

50

75

125

credit disponibil

9

15

20

25

50

75

125

tarif pentru apeluri \n re]eaua Orange [i c`tre re]ele fixe na]ionale (EUR/min, f`r` TVA)

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

0,07

0,07

tarif pentru apeluri c`tre re]ele mobile na]ionale (EUR/min, f`r` TVA)

0,14

0,14

0,14

0,13

0,12

0,11

0,10

tarif pentru apeluri c`tre numerele Orange ale firmei (EUR/min, f`r` TVA)

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,03

Tarifele se aplic` atât pentru apelurile na]ionale care consum` din creditul inclus, cât [i pentru cele efectuate dup` consumarea creditului. Tarifele pentru apelurile interna]ionale, roaming, mesajele scrise, mesajele multimedia [i serviciile de date sunt cele standard [i le pute]i g`si pe www.orange.ro/business. Pentru un plus de flexibilitate pute]i activa op]iuni suplimentare: op]iuni

tip abonament

apeluri na]ionale la tarifele din re]eaua Orange

Business Flexibil 9, 15, 20 Business Flexibil 25, 50 Business Flexibil 75, 125

tax` lunar` (EUR, f`r` TVA) 3 7 10

60 de minute oricând

Business Flexibil 9 - 125

5,5

180 de minute \n re]ea \n weekend

Business Flexibil 9 - 125

7 numere favorite \n orice re]ea

Business Flexibil 9, 15, 20 Business Flexibil 25, 50 Business Flexibil 75, 125

2 5,5 11,5

Business Flexibil 9, 15, 20 Business Flexibil 25, 50 Business Flexibil 75, 125

3 6 11,5

5 numere favorite Orange oricând

32

2

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Business Flexibil Grup

Evaluarea cât mai exact` a costurilor este un element important pentru orice afacere. Noul abonament Business Flexibil Grup, disponibil \n exclusivitate pentru clien]ii business, reprezint` o solu]ie de comunicare complet` pentru un grup de cel pu]in doi utilizatori, care v` asigur` controlul costurilor de comunicare [i flexibilitate pentru fiecare utilizator la tarife avantajoase. Ave]i astfel: control asupra costurilor – stabili]i bugetul de comunicare disponibil \n fiecare lun` [i controla]i costurile suplimentare flexibilitate total` – valoarea abonamentului poate fi consumat` pentru apeluri de voce [i video, na]ionale, interna]ionale, mesaje scrise, mesaje multimedia, navigare wap [i internet tarif special \n grupul de utilizatori – tarif mai mic pentru apeluri [i mesaje scrise \ntre membrii grupului acces gratuit la beneficiile Business Plus Creditul inclus \n abonament [i neconsumat \ntr-o lun` se reporteaz` \n luna urm`toare \n limita valorii acestuia. Un singur abonament poate fi folosit de c`tre un grup de cel pu]in doi utilizatori, fiecare având propriul s`u num`r de telefon. Pentru fiecare utilizator \n plus fa]` de primul se pl`te[te o tax` lunar` de 4 EUR (f`r` TVA). Abonamentul Business Flexibil Grup este disponibil \n 7 variante: abonament lunar (EUR, f`r` TVA)

25

50

75

125

175

225

300

credit disponibil

25

50

75

125

175

225

300

tarif pentru apeluri \n re]eaua Orange [i c`tre re]ele fixe na]ionale (EUR/min, f`r` TVA)

0,08

0,07

0,07

0,07

0,06

0,06

0,06

tarif pentru apeluri c`tre re]ele mobile na]ionale (EUR/min, f`r` TVA)

0,13

0,12

0,11

0,10

0,09

0,08

0,07

tarif pentru apeluri \n cadrul grupului de utilizatori (EUR/min, f`r` TVA)

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

tarif pentru mesaje scrise \n cadrul grupului de utilizatori (EUR, f`r` TVA)

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Tarifele se aplic` atât pentru apelurile na]ionale care consum` din creditul inclus, cât [i pentru cele efectuate dup` consumarea creditului. Tarifele pentru apelurile interna]ionale, roaming, mesajele scrise, mesajele multimedia [i serviciile de date sunt cele standard [i le pute]i g`si pe www.orange.ro/business. Pentru un plus de flexibilitate pute]i activa op]iuni suplimentare: op]iuni

tip abonament

tax` lunar` (EUR, f`r` TVA)

apeluri na]ionale la tarifele din re]eaua Orange

Business Flexibil Grup 25, 50 Business Flexibil Grup 75 - 175 Business Flexibil Grup 225 - 300

3 7 10

180 de minute \n re]ea \n weekend

Business Flexibil Grup 25 - 300

2

540 de minute \n re]ea \n weekend

Business Flexibil Grup 25 - 300

7

900 de minute \n re]ea \n weekend

Business Flexibil Grup 25 - 300

11,5

7 numere favorite \n orice re]ea

Business Flexibil Grup 25, 50 Business Flexibil Grup 75 - 175 Business Flexibil Grup 225 - 300

2 5,5 11,5

5 numere favorite Orange oricând

Business Flexibil Grup 25, 50 Business Flexibil Grup 75 - 175 Business Flexibil Grup 225 - 300

3 6 11,5

Pentru mai multe informa]ii despre oferta [i serviciile business, beneficiile Business Plus [i programul Orange Thank You apela]i 411 (gratuit de pe telefonul Orange) sau 021/203 77 33.

decembrie 2008 - ianuarie 2009

33


Ofert` valabil` pentru abonamentele Business Flexibil \ncheiate pe 2 ani.

www.orange.ro


op]iuni business

pentru abonamentele de 3 euro, Business Flexibil [i Business Flexibil Grup op]iunea apeluri \n grup Cu op]iunea apeluri \n grup comunica]i mai eficient cu angaja]ii dumneavoastr`, \ntrucåt ave]i un tarif special de 0,03 euro/minut (f`r` TVA) pentru toate apelurile c`tre numerele de telefon Orange apar]inånd companiei dumneavoastr`. |n plus, pute]i alege pån` la 4 numere favorite Orange PrePay pe care le pute]i apela oricånd la acela[i tarif de 0,03 euro/minut (f`r` TVA). Numerele PrePay sunt acelea[i pentru oricare dintre abonamentele companiei dumneavoastr` care are activat` aceast` op]iune. Op]iunea este disponibil` pentru abonamentul 3G [i abonamentul de 3 euro. Taxa lunar` pentru op]iunea apeluri \n grup este de 3 euro (f`r` TVA). Dac` dori]i s` ad`uga]i la aceast` op]iune [i numere Orange PrePay favorite, \n func]ie de num`rul acestora, la taxa lunar` se adaug`: op]iunea apeluri în grup

se adaug` la taxa lunar`, EUR (f`r` TVA)

include 2 numere Orange PrePay favorite

1,5

include 4 numere Orange PrePay favorite

3

Doar numerele care au activat` op]iunea apeluri \n grup vor avea tariful special de 0,03 euro/minut (f`r` TVA) la apelurile c`tre numerele Orange din compania dumneavoastr` [i c`tre numerele Orange PrePay favorite. Numerele din companie care nu au op]iunea activat` vor apela orice num`r Orange la tarifele standard ale abonamentului. Apelurile c`tre numerele Orange care nu apar]in companiei dumneavoastr`, precum [i apelurile c`tre re]elele fixe sau alte re]ele mobile na]ionale [i c`tre destina]ii interna]ionale vor fi taxate conform tarifelor standard ale abonamentului ales. |n cazul \n care, al`turi de op]iunea apeluri \n grup, este activat` [i o op]iune care ofer` minute suplimentare, apelurile c`tre numerele Orange din companie [i c`tre numerele Orange PrePay favorite nu vor consuma din minutele incluse \n op]iune, ci vor fi tarifate cu 0,03 euro/minut (f`r` TVA). Dac` ave]i op]iunea apeluri \n grup activat` \n acela[i timp cu o op]iune de numere favorite, nu pute]i defini ca favorite numerele Orange apar]inånd companiei dumneavoastr`. Pute]i defini sau modifica numerele Orange PrePay favorite oricånd, apelånd gratuit 411, Serviciul Clien]i. Prima definire a numerelor este gratuit`. Modificarea acestora se poate face oricånd dup` ce lista a fost definit` complet; fiecare modificare cost` 0,75 euro (f`r` TVA).

decembrie 2008 - ianuarie 2009

35


op]iuni  business

pentru abonamentele de 3 euro, Business Flexibil [i Business Flexibil Grup

business

op]iunea 5 numere favorite Orange oricånd Cu op]iunea 5 numere favorite Orange oricånd pentru abonamentele Business Flexibil [i Business Flexibil Grup, ave]i tarife reduse cu 75% pentru toate apelurile c`tre 5 numere favorite din re]eaua Orange, c`tre care pute]i de asemenea s` trimite]i mesaje scrise cu 0,035 euro/mesaj (f`r` TVA). Reducerea de 75% se aplic` atât convorbirilor efectuate din creditul inclus în abonament, cât [i dup` terminarea creditului. Pute]i defini 5 numere favorite din re]eaua Orange [i le pute]i modifica apelånd oricånd *100#, 200 sau accesånd www.orange.ro/webcare. Prima definire a celor 5 numere favorite este gratuit`. Modificarea acestora se poate face oricånd dup` ce lista a fost definit` complet; fiecare modificare cost` 0,75 euro (f`r` TVA). |n lista de numere favorite nu pot fi incluse numerele scurte, numerele de fax [i date sau numerele interna]ionale. Tarifele pentru aceast` op]iune sunt: tax` lunar`, EUR (f`r` TVA)

abonament

tarife pentru apelurile c`tre cele 5 numere favorite, EUR (f`r` TVA)

Business Flexibil 9, 15, 20 Business Flexibil Grup 25

3

0,0275

Business Flexibil Grup 50

3

0,0225

Business Flexibil 25, 50 Business Flexibil Grup 75, 125

6

0,0225

Business Flexibil Grup 175

6

0,02

Business Flexibil 75

11,5

0,0225

Business Flexibil 125 Business Flexibil Grup 225, 300

11,5

0,02

Activarea op]iunii se poate face apelånd 411, Serviciul Clien]i, gratuit de pe telefonul dumneavoastr` Orange. Op]iunea poate fi activat` oricånd [i se men]ine cel pu]in o lun` de facturare. Dezactivarea op]iunii se face la data de facturare.

op]iunea minute flexibile Op]iunea minute flexibile pentru abonamentul de 3 euro v` ofer` controlul bugetului [i flexibilitatea de care ave]i nevoie \n comunicarea dumneavoastr` de afaceri. Taxa lunar` pentru aceast` op]iune este de 6 euro (f`r` TVA) [i include un num`r de minute care variaz` \n func]ie de destina]ia apelurilor efectuate. Num`rul maxim de minute se refer` la situa]ia \n care este apelat` exclusiv una dintre destina]iile: destina]ia apelurilor

c`tre 3 numere favorite Orange oricånd [i c`tre orice num`r Orange \n afara orelor de vårf

\n re]eaua Orange de luni pån` vineri \ntre 8:00 [i 18:00

c`tre alte re]ele na]ionale, oricånd

num`r de minute disponibile

200

80

40

tarife (EUR/minut, f`r` TVA)

0,03

0,075

0,15

36

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Pute]i afla oricånd num`rul de minute pe care \l mai ave]i la dispozi]ie pentru fiecare dintre aceste destina]ii apelånd gratuit num`rul 415, Serviciul Cronos. Astfel, dac` \ntr-o lun` de facturare a]i consumat 50 de minute prin apeluri c`tre numerele favorite [i 10 minute c`tre alte re]ele na]ionale, ve]i mai avea disponibile maxim 100 de minute c`tre 3 numere favorite Orange oricånd [i c`tre orice num`r Orange \n afara orelor de vårf* sau maxim 40 de minute \n re]eaua Orange de luni pån` vineri \ntre 8:00 [i 18:00 sau maxim 20 de minute c`tre alte re]ele na]ionale, oricånd. Dup` terminarea minutelor din op]iune, se aplic` tarifele standard corespunz`toare abonamentului de 3 euro. Minutele din op]iune neutilizate nu sunt transferate \n luna urm`toare. Pentru mai multe informa]ii despre op]iunile [i abonamentele Orange dedicate clien]ilor business suna]i la 411 (gratuit de pe telefonul Orange), la 021 203 77 33 sau accesa]i www.orange.ro/business.

* de luni pån` vineri \ntre 18:00 [i 8:00 [i la orice or` såmbata [i duminica

decembrie 2008 decembrie 2008 -- ianuarie ianuarie 2009 2009

37


Favourite Countries roaming la tarif na]ional în ]`rile favorite

business

Alege]i o ]ar` favorit` [i vorbi]i la tarif na]ional atunci când c`l`tori]i în ]ara aleas`. Cu op]iunea Favourite Countries ave]i minute incluse pentru apeluri ini]iate sau primite \n roaming \n ]ara favorit` [i pentru apelurile interna]ionale din România c`tre numere de telefon fix sau mobil din aceast` ]ar`. Pute]i activa op]iunea pentru una sau mai multe ]`ri favorite din Uniunea European` precum [i pentru China, Elve]ia, Israel, Liban, Moldova [i Turcia. ]`ri favorite

Uniunea European`*, Elve]ia, Moldova

Turcia

China, Israel, Liban

12

36

36

tax` lunar` (EUR, f`r` TVA)

* ]`rile Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria

cum func]ioneaz` Cånd sunte]i în România ave]i la dispozi]ie minutele incluse pentru apeluri interna]ionale c`tre ]ara favorit`. Când c`l`tori]i în ]ara favorit`, apelurile ini]iate v` cost` 10 cen]i/minut (11,9 cen]i/minut cu TVA) iar pentru apelurile primite nu pl`ti]i nimic în limita minutelor disponibile. Dup` consumarea minutelor se vor aplica tarifele standard. Minutele neconsumate într-o lun` se reporteaz` \n luna urm`toare [i astfel \ntr-o lun` pute]i avea maximum dublul minutelor incluse \n op]iune. Minute disponibile în func]ie de apel: minute incluse tipuri de apeluri apeluri interna]ionale c`tre re]ele fixe

Uniunea European`, Elve]ia [i Moldova

Turcia

China, Israel, Liban

90

250

140

60

150

80

60

80

40

40

40

30

sau apeluri interna]ionale c`tre re]ele mobile sau apeluri primite în roaming sau apeluri ini]iate în roaming

Dac` prefera]i o combina]ie a acestor apeluri, creditul se va consuma treptat, propor]ional cu valoarea corespunz`toare fiec`rui tip de apel. Pute]i verifica minutele disponibile apelând *115#. Pentru activarea op]iunii apela]i 411 - Serviciul Clien]i, gratuit de pe telefonul dumneavoastr` Orange. Trebuie doar s` ave]i activat serviciul Roaming. Op]iunea Favourite Countries este disponibil` pentru abonamentele Orange, cu excep]ia abonamentelor reînc`rcabile. Oricare ar fi abonamentul dumneavoastr`, la terminarea minutelor se vor aplica tarifele standard pentru roaming [i apeluri interna]ionale. Dac` num`rul dumneavoastr` face parte dintr-un abonament de grup cu credit inclus (abonamentul de familie, Business Flexibil Grup), dup` terminarea minutelor incluse apelurile interna]ionale c`tre numere din ]ara favorit` nu vor consuma din creditul abonamentului de grup. Op]iunile Favourite Countries [i Apelurile interna]ionale nu pot fi activate simultan. Afla]i mai multe despre op]iunea Favourite Countries [i despre alte oferte Orange Travel pe www.orange.ro/roaming.

38

decembrie 2008 - ianuarie 2009


BlackBerry de la Orange e-mail \n timp real

Dac` a venit timpul s` schimba]i telefonul, Orange v` pune la dispozi]ie elegantele smartphone-uri BlackBerry cu camer` foto de 2 megapixeli, func]ionalit`]i GPS, Wi-Fi, HSDPA, navigare pe internet, Bluetooth, card microSD de 1 GB [i sistem inovator de navigare \n meniu. BlackBerry 8120

BlackBerry 8320

BlackBerry 9000

BlackBerry 8220

289 EUR

\n cur창nd

(TVA inclus)

(TVA inclus)

419 EUR

(TVA inclus)

Spre deosebire de orice alt smartphone, pe un telefon BlackBerry ave]i acces \n cele mai bune condi]ii la contul dumneavoastr` de e-mail, oricare ar fi el, put창nd vizualiza e-mailurile [i \n format HTML, precum [i la instant messanger. Ve]i fi \nc창ntat s` descoperi]i c` toate set`rile se fac automat cu un efort minim din partea dumneavoastr`. De asemenea, pute]i s` vizualiza]i ata[amente de tip Excel, PowerPoint, Acrobat Reader, imagini sau chiar s` edita]i fi[iere de tip Power Point sau Word. Profita]i la maxim de smartphone-ul dumneavoastr` aleg창nd abonamentul BlackBerry Start cu 100 de e-mailuri incluse la doar 5 euro/lun` (f`r` TVA). Cele 100 de e-mailuri incluse \n abonament reprezint` echivalentul a 400 KB de trafic. Au fost luate \n considerare e-mailurile standard f`r` ata[amente. Traficul suplimentar este tarifat cu 1 euro/MB (f`r` TVA), cu taxare la KB. Vizualizarea ata[amentelor [i navigarea pe internet prin solu]ia BlackBerry genereaz` costuri suplimentare fa]` de cele 100 de e-mailuri incluse \n abonament.

Sony Ericsson G900

265 EUR (TVA inclus)

pre] valabil cu abonament BlackBerry Start pe 2 ani

239 EUR

Pute]i beneficia de experien]a BlackBerry [i pe un telefon mobil compatibil. V` recomand`m modelul Sony Ericsson G900 din oferta Orange, cu func]ionalit`]i de excep]ie: camer` foto de 5 megapixeli, Wi-Fi, 3G, navigare pe internet, Bluetooth, touchscreen [i multe altele. Pe acesta poate fi instalat` o aplica]ie dedicat` BlackBerry. Astfel, toate e-mailurile vor ajunge pe telefon. |n plus, pentru fiecare telefon cump`rat primi]i un handsfree auto Bluetooth HCB-105, deosebit de util pentru drumurile pe care le face]i pentru afacerea dumneavoastr`. decembrie 2008 - ianuarie 2009

39


acces mobil la internet [i e-mail la viteze de pân` la 7,2 Mbps

business business

Cu Orange Broadband ave]i acces mobil la internet [i intranet de pe laptopul dumneavoastr` [i o solu]ie de conectare la internet de pe desktopurile de la sediul companiei. Iar cu abonamentele de acces nelimitat la internet sunte]i \n contact cu afacerea dumneavoastr` oricând [i oriunde a]i fi. beneficii controlul costurilor [i flexibilitate \n alegerea celei mai potrivite solu]ii de internet pentru firma dumneavoastr` solu]ie simpl` de conectare, care v` ofer` libertate de mi[care prin accesul mobil la internet de pe laptop [i nu

presupune cuno[tin]e avansate de IT vitez` ridicat` de conectare - pân` la 3,6 Mbps \n aria de acoperire 3G+/3G (pân` la 7,2 Mbps \n Bucure[ti), iar \n afara ariei de acoperire 3G+/3G, viteze EDGE de pân` la 220 kbps re]ea stabil` pentru o bun` experien]` de utilizare \n condi]ii de mobilitate

tarife Ave]i flexibilitate \n alegerea celei mai potrivite variante de consum: controlul costurilor v` permite s` decide]i cât dori]i s` pl`ti]i pentru internetul mobil \n func]ie de consumul lunar. |n acest fel, nu pl`ti]i nimic \n plus fa]` de abonamentul lunar [i naviga]i \n voie. Viteza de transfer scade la 128 Kbps download [i 64 Kbps upload dup` consumarea traficului rezonabil. Pute]i alege s` p`stra]i viteza ridicat` de transfer prin activarea unor pachete suplimentare de trafic pute]i alege s` beneficia]i de p`strarea vitezei ridicate de transfer dup` consumarea traficului rezonabil pentru abonamentul dumneavoastr`; \n acest caz, traficul suplimentar realizat se tarifeaz` automat Internet Unlimited - varianta controlul costurilor tax` lunar` (f`r` TVA)

trafic

recomandat pentru acces mobil la internet de pe laptop

10 EUR

nelimitat primii 1,5 GB la viteza 3,6 Mbps, iar urm`torii la 128 Kbps

Internet Unlimited Office

recomandat pentru nivel mediu de utilizare de pe laptop sau desktop

20 EUR

nelimitat primii 6 GB la viteza 7,2 Mbps, iar urm`torii la 128 Kbps

Internet Unlimited Office Plus

recomandat pentru utilizare intens` de pe laptop sau desktop

30 EUR

nelimitat primii 12 GB la viteza 7,2 Mbps, iar urm`torii la 128 Kbps

Internet Day Unlimited

recomandat pentru utilizare ocazional`: 3 zile calendaristice de acces nelimitat pe lun`; zilele cu o singur` sesiune de conectare mai mic` de 100 KB nu sunt luate în considerare

5 EUR

nelimitat primii 8 GB la viteza 3,6 Mbps, iar urm`torii la 128 Kbps

abonament

descriere

Internet Unlimited Start

internet pe mobil Cu noile abonamente internet pe mobil, ave]i acces nelimitat în Orange World [i trafic inclus pentru a naviga pe alte pagini de wap sau internet. abonament

trafic inclus (MB)

trafic inclus Orange World

tax` lunar`, EUR (f`r` TVA)

tarif pentru traficul adi]ional (EUR/MB, f`r` TVA)

vitez` acces internet

E-mail & Internet Start

0

0

0

0,9

3,6 Mbps

internet pe mobil 2

10

nelimitat

2

0,2

3,6 Mbps

internet pe mobil 4

100

nelimitat

4

0,4 EUR/10 MB

3,6 Mbps

internet pe mobil 6

500

nelimitat

6

0,6 EUR/50 MB

3,6 Mbps

Traficul inclus neconsumat se reporteaz` în lunile urm`toare în limita traficului standard inclus în pachet. Varianta f`r` trafic inclus, E-mail & Internet Start, se poate activa direct de pe telefonul mobil Orange apelând gratuit *100#, Self Care.

40

decembrie 2008 - ianuarie 2009


solu]ii de conectare Pachetul Business Everywhere cuprinde toate elementele necesare pentru conectarea de la distan]`: aplica]ia Business Everywhere care se instaleaz` u[or \n cåteva minute, cartela SIM pentru serviciile de date [i card de date sau modem USB compatibil 3G+/3G/ EDGE. Este suficient s` introduce]i cartela SIM \n cardul de date sau \n modemul USB [i s`-l conecta]i la laptop sau computer. Cu cåteva click-uri naviga]i pe internet [i pute]i primi sau trimite mesaje de e-mail.

card de date Huawei E870 HSUPA ExpressCard34™ compatibil cu toate modelele de laptop cu slot ExpressCard34™ [i sistem de operare Microsoft Windows pe 32 de bi]i (Vista, XP, 2000) [i MAC OS X

card de date Novatel ExpressCard34™ compatibil cu toate modelele de laptop cu slot ExpressCard34™ [i sistem de operare Microsoft Windows pe 32 de bi]i (Vista, XP, 2000), MAC OS X [i Linux Mai multe informa]ii despre serviciile de date pute]i afla la num`rul 408, gratuit de pe telefonul dumneavoastr` Orange, la adresa de e-mail serviciul.date@orange.ro sau pe www.orange.ro/business. decembrie 2008 - ianuarie 2009

41


Orange Travel Data internet în roaming la tarife mai mici

business

Cu Travel Data Monthly ave]i controlul afacerilor dumneavoastr` prin internet de pe laptop sau de pe telefonul mobil, atunci când c`l`tori]i în Uniunea European`. E simplu: nu trebuie s` face]i nici o setare suplimentar`, func]ioneaz` la fel ca în ]ar`. Modalitate de consum [i taxare: prima unitate – 25 KB, urm`toarele unit`]i - 10 KB. Activa]i o op]iune în func]ie de traficul de date estimat [i porni]i în c`l`torie. Traficul neconsumat într-o lun` se reporteaz` în luna urm`toare în limita valorii duble a traficului inclus. trafic inclus (MB)

taxa lunar` (cu TVA)

taxa lunar` (f`r` TVA)

10

23,8

20

25

47,6

40

60

71,4

60

Uneori apar ocazii unice de a încheia afaceri profitabile, care nu pot a[tepta. Pentru aceste momente pute]i activa op]iunea Travel Data Daily. Ave]i la dispozi]ie 60 MB de trafic inclus valabil în orice re]ea din Uniunea European`* timp de 48 de ore de la activare, pentru 15 EUR (17,85 EUR cu TVA). Op]iunea poate fi activat` o singur` dat` într-o lun` de facturare, dar nu în acela[i timp cu alte op]iuni Travel Data. *]`rile Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria

Op]iunile Travel Data Monthly [i Travel Data Daily pot fi utilizate în orice re]ea din Uniunea European` cu care Orange România are încheiate acorduri pentru 3G/GPRS Roaming. Pentru activare apela]i Serviciul Clien]i la 411 (gratuit) din ]ar` sau la +40212033030 (taxabil) din roaming. Dup` consumarea traficului inclus se aplic` tariful standard pentru re]eaua în care v-a]i înregistrat. Pute]i verifica câ]i MB mai ave]i disponibili apelând *115#. Aceste op]iuni sunt valabile doar pentru accesul la internet în roaming de pe laptop sau de pe telefonul mobil prin APN internet. Traficul inclus nu poate fi utilizat pentru Mesaje Multimedia [i acces WAP sau pentru serviciul BlackBerry® de la Orange.

tarife mai mici pentru transfer de date în roaming Transferul de date în roaming a devenit mai simplu [i mai accesibil. Tarifele standard au sc`zut cu pân` la 44% [i ave]i tarif unic în ]`rile Uniunii Europene. EUR/MB (cu TVA)

EUR/MB (f`r` TVA)

Austria: T-Mobile, Belgia: Mobistar, Cehia: T-Mobile, Elve]ia: Orange, Finlanda: Telia Sonera, Fran]a: Orange, Germania: T-Mobile, Irlanda: O2, Italia: TIM, Marea Britanie: Orange, Moldova: Orange, Olanda: Orange, Polonia: Orange, Portugalia: Optimus, Slovacia: Orange, Spania: France Telecom Esp, Ungaria: T-Mobile

4,76

4

Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Elve]ia, Estonia, Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria

5,95

5

3

Africa de Sud, Croa]ia, Israel, Moldova, Norvegia, SUA, Turcia

7,14

6

4

Canada, China, Emiratele Arabe Unite, Islanda, Rusia, Singapore, Ucraina

9,52

8

5

Bosnia Her]egovina, Brazilia, Hong Kong, Mexic, Republica Dominican`, Serbia [i Muntenegru

10,71

9

6

Argentina, Australia, Belarus, Japonia, Kuwait, Reunión, Uruguai, Uzbekistán

13,09

11

zone 1

2

42

]`ri/operatori

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Alcatel OT-V670

Blackberry® BoldTM 9000 Smartphone

ASUS P552

signature 102x60,5x14,5 mm

89x45,7x22 mm

signature

telefoane

signature

siv la exclu e Orang

CARD

CARD

1GB

64 EUR

280 EUR

349 EUR

TVA inclus

TVA inclus

TVA inclus pre] valabil cu abonament BlackBerry Plus pe 2 ani

83 g, cu clapet` ecran principal imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar în scop ilustrativ

1GB

autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

105 g, compact, touchscreen 128x160 pixeli, 65.536 culori, LCD 7 ore 355 ore

ecran principal autonomie \n convorbire

5 ore

136 g, compact ecran principal autonomie \n convorbire

autonomie \n stand-by

150 ore

autonomie \n stand-by

480x320 pixeli, 65.536culori, Half VGA 5 ore 312 ore

memorie intern`

10 MB

memorie intern`

128 MB

memorie intern`

1 GB

memorie extern`

microSD

memorie extern`

microSD

memorie extern`

microSD

camer` foto VGA video streaming MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth®/USB media

MP3 player, video player

camer` foto 2 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth®/USB media viteza 3G+

44

240x320 pixeli, 65.536 culori, TFT

MP3 player, video player 3,6 Mbps

camer` foto 2 megapixeli video streaming MMS da e-mail BlackBerry push e-mail conectivitate Bluetooth®/USB media viteza 3G+

MP3 player, video player 3,6 Mbps

decembrie 2008 - ianuarie 2009


102x51x11,5 mm

99,8x45,3x13,4 mm

96,9x46,5x16,9 mm

signature

LG KP260

signature

LG KP170

signature

HTC Touch Diamond

452 EUR

50 EUR

70 EUR

TVA inclus

TVA inclus

TVA inclus

110 g, compact, touchscreen ecran principal

480x640 pixeli, 65.536 culori, TFT

89 g, culisant

80 g, compact ecran principal

autonomie \n convorbire

5,5 ore

autonomie \n convorbire

autonomie \n stand-by

285 ore

autonomie \n stand-by

128x128 pixeli, 65.536 culori, CSTN 3 ore 300 ore

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

128x160 pixeli, 262.144 culori, TFT 3,3 ore 300 ore

memorie intern`

4 GB

memorie intern`

1 MB

memorie intern`

4 MB

memorie extern`

-

memorie extern`

-

memorie extern`

microSD

camer` foto 3,2 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media viteza 3G+

decembrie 2008 - ianuarie 2009

radio FM, MP3 player, video player

camer` foto VGA video streaming MMS da e-mail conectivitate media

-

camer` foto 1,3 megapixeli video streaming MMS da e-mail conectivitate Bluetooth速/USB media

radio FM, MP3 player, video player

3,6 Mbps

45


Motorola EM325

LG KF750

101,5x51x16,8 mm

102,8x8,5x11,8 mm

100,9x46x13,9 mm

signature

telefoane

LG KS360

CARD

1GB

147 EUR

295 EUR

75 EUR

TVA inclus

TVA inclus

TVA inclus

111,5 g, culisant imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar 樽n scop ilustrativ

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

116 g, culisant 240x320 pixeli, 262.144 culori, TFT 5 ore 444 ore

ecran principal autonomie \n convorbire

4 ore

autonomie \n stand-by

260 ore

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

128x160 pixeli, 65.536 culori, TFT 8 ore 363 ore

memorie intern`

15 MB

memorie intern`

100 MB

memorie intern`

10 MB

memorie extern`

microSD

memorie extern`

microSD

memorie extern`

microSD

camer` foto 2 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media

radio FM, MP3 player, video player

camer` foto 5 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB/Irda media viteza 3G+

46

85 g, culisant 240x320 pixeli, 262.144 culori, TFT

radio FM/MP3 player/ video player

camer` foto 1,3 megapixeli video streaming MMS da e-mail conectivitate Bluetooth速/USB media

radio FM, MP3 player

3,6 Mbps

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Nokia 1680 classic

Nokia 2680 slide

98,9x47,2x15,5 mm

108x46x15 mm

90x48,6x16,4 mm

signature

Motorola U9

CARD

1GB

187 EUR

49 EUR

81 EUR

TVA inclus

TVA inclus

TVA inclus

87,5 g, cu clapet` ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

73,7 g, compact 240x320 pixeli, 65.536 culori, PMOLED 7 ore 350 ore

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

94,5 g, culisant 128x160 pixeli, 65.536 culori, TFT 7,6 ore 424 de ore

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

128x160 pixeli, 65.536 culori, TFT 3,43 ore 419 ore

memorie intern`

25 MB

memorie intern`

32 MB

memorie intern`

4 MB

memorie extern`

microSD

memorie extern`

-

memorie extern`

-

camer` foto 2 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media

decembrie 2008 - ianuarie 2009

MP3 player, video player

camer` foto VGA video streaming MMS da e-mail da conectivitate media

-

camer` foto VGA video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media

radio FM/MP3 player/ video player

47


Nokia E66

Nokia N96

396 EUR

631 EUR

TVA inclus

TVA inclus

TVA inclus

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

121 g, culisant 240x320 pixeli, 16 mil. culori, QVGA 4 ore 290 ore

ecran principal

125 g, culisant 240x320 pixeli, 16 mil. culori, TFT

ecran principal

240x320 pixeli, 16 mil. culori, TFT

autonomie \n convorbire

7,5 ore

autonomie \n convorbire

3,6 ore

autonomie \n stand-by

264 ore

autonomie \n stand-by

220 ore

memorie intern`

30 MB

memorie intern`

110 MB

memorie intern`

16 GB

memorie extern`

microSD

memorie extern`

microSD

memorie extern`

microSD

camer` foto 2 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media

radio FM/MP3 player/ video player

camer` foto 3,2 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB/Irda media viteza 3G+

48

103x55x18 mm

138 EUR

83 g, compact imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar 樽n scop ilustrativ

107,5x49,5x13,6 mm

106,5x45,4x11,95 mm

telefoane

signature

Nokia 7310 Supernova

radio FM/MP3 player/ video player 3,6 Mbps

camer` foto 5 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media viteza 3G+

radio FM/MP3 player/ video player 3,6 Mbps

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Samsung E2510

Samsung U800

111x46x9,9 mm

88,9x44x16,9 mm

106,9x46,3x10,9 mm

Sagem my521X

51 EUR

57 EUR

193 EUR

TVA inclus

TVA inclus

TVA inclus

90 g, compact ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

79,3 g, cu clapet` 128x160 pixeli, 65.536 culori, TFT 3 ore 220 ore

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

92 g, compact 128x160 pixeli, 262.144 culori, TFT 3 ore 250 ore

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

240x320 pixeli, 16 mil. culori, TFT 6 ore 320 ore

memorie intern`

10 MB

memorie intern`

12 MB

memorie intern`

1 GB

memorie extern`

microSD

memorie extern`

microSD

memorie extern`

microSD

camer` foto 1,3 megapixeli video streaming MMS da e-mail conectivitate Bluetooth速/USB media

MP3 player/ video player

camer` foto VGA video streaming MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media

radio FM, MP3 player, video player

camer` foto 3 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media viteza 3G+

decembrie 2008 - ianuarie 2009

radio FM/MP3 player/ video player 3,6 Mbps

49


Samsung F480

Sony Ericsson K330i

100x45x12 mm

112X56,9X12,5 mm

98,4x55x11,6 mm

telefoane

signature

Samsung i900

CARD

2GB

337 EUR

459 EUR - 8 GB 512 EUR - 16 GB

51 EUR

TVA inclus

TVA inclus

TVA inclus

100,6 g, compact, touchscreen imaginile afi[ate pe ecranele telefoanelor sunt doar în scop ilustrativ

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

240x320 pixeli, 266.144 culori, TFT 3 ore 250 ore

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

240x400 pixeli, 65.536 culori, TFT 11,7 ore 626 ore

75 g, compact ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

128x160 pixeli, 65.536, TFT 7 ore 300 ore

memorie intern`

232 MB

memorie intern`

8 GB/16 GB

memorie intern`

pân` la 10 MB

memorie extern`

microSD

memorie extern`

microSD

memorie extern`

-

camer` foto 5 megapixeli video streaming MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth®/USB media viteza 3G+

50

125 g, compact, touchscreen

radio FM, MP3 player, video player 3,6 Mbps

camer` foto 5 megapixeli video streaming da MMS da e-mail e-mail conectivitate Bluetooth®/USB media viteza 3G+

radio FM/MP3 player/ video player

camer` foto VGA video streaming MMS da e-mail conectivitate Bluetooth® media

radio FM, MP3 player, video player

3,6 Mbps

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Sony Ericsson W350 Sony Ericsson W595s

signature 100x45x13 mm

103,7x42,5x10,9 mm

siv la exclu e Orang

47x100x14 mm

Sony Ericsson T280

CARD

CARD

2GB

512MB

77 EUR

118 EUR

219 EUR

TVA inclus

TVA inclus

TVA inclus

82 g, compact ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

80 g, compact 128x160 pixeli, 65.535 culori, TFT 7 ore 300 ore

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

105 g, culisant 176x220 pixeli, 262.144 culori, TFT 7 ore 300 ore

ecran principal autonomie \n convorbire autonomie \n stand-by

320x240 pixeli, 262.144 culori, TFT 4,5 ore 365 ore

memorie intern`

10 MB

memorie intern`

14 MB

memorie intern`

40 MB

memorie extern`

-

memorie extern`

micro M2TM

memorie extern`

micro M2TM

camer` foto 1,3 megapixeli video streaming da MMS da e-mail conectivitate Bluetooth速 media

radio FM, MP3 player, video player

camer` foto 1,3 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media

radio FM, MP3 player, video player

camer` foto 3,2 megapixeli video streaming da MMS da e-mail da conectivitate Bluetooth速/USB media viteza 3G+

decembrie 2008 - ianuarie 2009

radio FM/MP3 player/ video player 3,6 Mbps

51


Nokia N96

Samsung i900

HTC Touch Diamond

Nokia E66

Blackberry® BoldTM 9000 Smartphone

631 EUR

459 EUR - 8 GB 512 EUR - 16 GB

452 EUR

396 EUR

349 EUR

125 g

125 g

110 g

121 g

136 g

103x55x18 mm

112X56,9X12,5 mm

102x51x11,5 mm

107,5x49,5x13,6 mm

114x66x15 mm

240x320 pixeli, 16 mil. culori, TFT

240x400 pixeli, 65.536 culori, TFT

480x640 pixeli, 65.536 culori, TFT

240x320 pixeli, 16 mil. culori, TFT

480x320 pixeli, 65.536 culori, Half VGA

autonomie \n convorbire

3,6 ore

11,7 ore

5,5 ore

7,5 ore

5 ore

autonomie \n stand-by

220 ore

626 ore

285 ore

264 ore

312 ore

16 GB

8 GB/16 GB MB

4 GB

110 MB

1 GB

pre] (TVA inclus) greutate

telefoane

dimensiuni ecran principal

memorie intern` slot pentru card

microSD

microSD

-

microSD

microSD

5 megapixeli

5 megapixeli

3,2 megapixeli

3,2 megapixeli

2 megapixeli

3G+/ EDGE/GPRS

3G+/EDGE/GPRS

3G+/EDGE/GPRS

3G+/EDGE/GPRS

3G+/EDGE/GPRS

da

da

da

da

-

MMS/e-mail

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS, push e-mail

Java/jocuri

Java, jocuri

Java

Java, jocuri

Java

Java, jocuri

camer` foto vitez` transfer date video streaming

conectivitate media frecven]a de operare

pre] (TVA inclus) greutate

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB/Irda

Bluetooth®/USB

radio FM/MP3 player/ video player

radio FM/MP3 player/ video player

radio FM/MP3 player/ video player

MP3 player/video player

850/1800/1900 MHz

850/900/1800/1900 MHz

900/1800/1900 MHz

850/900/1800/1900 MHz

850/900/1800/1900 MHz

Nokia 7310 Supernova

Sony Ericsson W350

Nokia 2680 slide

Sony Ericsson T280

Motorola EM325

138 EUR

118 EUR

81 EUR

77 EUR

75 EUR

83 g

80 g

94,5 g

82 g

85 g

106,5x45,4x11,95 mm

103,7x42,5x10,9 mm

98,9x47,2x15,5 mm

100x45x13 mm

100,9 x46x13,9 mm

240x320 pixeli, 16 mil. culori, QVGA

176x220 pixeli, 262.144 culori, TFT

128x160 pixeli, 65.536 culori, TFT

128x160 pixeli, 65.535 culori, TFT

128x160 pixeli, 65.536 culori, TFT

4 ore

7 ore

3,43 ore

7 ore

8 ore

autonomie \n stand-by

290 ore

300 ore

419 ore

300 ore

363 ore

memorie intern`

30 MB

14 MB

4 MB

10 MB

10 MB

dimensiuni ecran principal autonomie \n convorbire

slot pentru card

microSD

micro M2TM

-

-

microSD

camer` foto

2 megapixeli

1,3 megapixeli

VGA

1,3 megapixeli

1,3 megapixeli

vitez` transfer date

EDGE/GPRS

EDGE/GPRS

EDGE/GPRS

GPRS

GPRS

video streaming MMS/e-mail Java/jocuri conectivitate media frecven]a de operare

52

Bluetooth®/USB radio FM/MP3 player/ video player

da

da

da

da

-

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS

MMS

Java, jocuri

Java, jocuri

Java, jocuri

Java, jocuri

Java

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

Bluetooth®

Bluetooth®/USB

radio FM/MP3 player/ video player

radio FM/MP3 player/ video player

radio FM/MP3 player/ video player

radio FM/MP3 player/ video player

radio FM/MP3 player

850/1800/1900 MHz

900/1800/1900 MHz

900/1800 MHz

900/1800/1900 MHz

850/900/1800/1900 MHz

decembrie 2008 - ianuarie 2009


Samsung F480

LG KF750

ASUS P552

Sony Ericsson W595s

Samsung U800

Motorola U9

LG KS360

337 EUR

295 EUR

280 EUR

219 EUR

193 EUR

187 EUR

147 EUR

100,6 g

116 g

105 g

105 g

92 g

87,5 g

111,5 g

98,4x55x11,6 mm

102,8x8,5x11,8 mm

102x60,5x14,5 mm

47x100x14 mm

111x46x9,9 mm

90x48,6x16,4 mm

101,5x51x16,8 mm

240x320 pixeli, 266.144 culori, TFT

240x320 pixeli, 262.144 culori, TFT

240x320 pixeli, 65.536 culori, TFT

320x240 pixeli, 262.144 culori, TFT

240x320 pixeli, 16 mil culori, TFT

128x160 pixeli, 65.536 culori, PMOLED

240x320, 262.144 culori, TFT

3 ore

4 ore

5 ore

4,5 ore

6 ore

7 ore

5 ore

250 ore

260 ore

150 ore

365 ore

320 ore

350 ore

444 ore

232 MB

100 MB

128 MB

40 MB

1 GB

25 MB

15 MB

microSD

microSD

microSD

microSD

microSD

microSD

5 megapixeli

5 megapixeli

2 megapixeli

3,2 megapixeli

3 megapixeli

2 megapixeli

2 megapixeli

3G+/EDGE/GPRS

3G+/EDGE/GPRS

3G+/EDGE/GPRS

3G+/EDGE/GPRS

3G+/EDGE/GPRS

EDGE/GPRS

EDGE/GPRS

-

da

da

da

da

da

da

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS, e-mail

Java, jocuri

Java, jocuri

Java, jocuri

Java

Java

Java, jocuri

Java, jocuri

micro

M2TM

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB/Irda

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

radio FM/MP3 player/ video player

radio FM/MP3 player/ video player

MP3 player/video player

radio FM/MP3 player/ video player

radio FM/MP3 player/ video player

MP3 player/video player

radio FM/MP3 player/ video player

900/1800/1900 MHz

900/1800/1900/2100 MHz

900/1800/1900 MHz

850/900/1800/1900 MHz

900/1800/1900 MHz

850/900/1800/1900 MHz

900/1800/1900 MHz

LG KP260

Alcatel OT-V670

Samsung E2510

Sagem my521X

Sony Ericsson K330i

LG KP170

Nokia 1680 classic

70 EUR

64 EUR

57 EUR

51 EUR

51 EUR

50 EUR

49 EUR

89 g

83 g

79,3 g

90 g

75 g

80 g

73,7 g

96,9x46,5x16,9 mm

89x45,7x22 mm

88,9x44x16,9 mm

106,9x46,3x10,9 mm

100x45x12 mm

99,8x45,3x13,4 mm

108x46x15 mm

128x160 pixeli, 262.144 culori, TFT

128x160 pixeli, 65.536 culori, LCD

128x160 pixeli, 262.144 culori, TFT

128x160 pixeli, 65.536 culori, TFT

128x160 pixeli, 65.536 culori, TFT

128x128 pixeli, 65.536 culori, CSTN

128x160 pixeli, 65.536 culori, TFT

3,3 ore

7 ore

3 ore

3 ore

7 ore

3 ore

7,6 ore

300 ore

355 ore

250 ore

220 ore

300 ore

300 ore

424 ore

4 MB

10 MB

12 MB

10 MB

10 MB

1 MB

32 MB

microSD

microSD

microSD

microSD

-

-

-

1,3 megapixeli

VGA

VGA

1,3 megapixeli

VGA

VGA

VGA

GPRS

GPRS

GPRS

GPRS

GPRS

GPRS

EDGE/GPRS

-

-

-

-

-

-

-

MMS

MMS, e-mail

MMS, e-mail

MMS

MMS

MMS

MMS, e-mail

Java, jocuri

Java, jocuri

Java, jocuri

Java, jocuri

Java, jocuri

-

Java, jocuri

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

Bluetooth®/USB

Bluetooth®

-

-

radio FM/MP3 player/ video player

MP3 player/video player

radio FM/MP3 player/ video player

MP3 player/video player

radio FM/MP3 player/ video player

-

-

900/1800/1900 MHz

850/1900 MHz

850/900/1800/1900 MHz

900/1800/1900 MHz

900/1800 MHz

900/1800 MHz

900/1800 MHz

decembrie 2008 - ianuarie 2009

53


casc` Bluetooth Nokia bh 801

122,5 EUR TVA inclus

casc` Bluetooth Nokia bh 101

accesorii

Casc` profesional`, compatibil` iPhone |]i ofer` sunet de calitate chiar [i atunci c창nd te afli \ntr-un mediu \n care este mult zgomot. Casca poate fi purtat` at창t pe partea st창ng` c창t [i pe dreapta.

21,5 eur TVA inclus

Asigur` facilitate \n exploatare [i compatibilitate chiar [i cu telefoane echipate cu versiuni de Bluetooth mai vechi.

C`[tile Bluetooth Nokia sunt compatibile cu telefoanele Nokia: 6630, 6680, 6230, 8800, 6230i, 7360 warm amber, 6111, 6280, N70, 7370, 7380, 6125, 6131 black, E50, 7373 pink, 6288, 3110c, 6120 classic, 6500 slide, E90, 2760, 2630, E51, 8800 Arte, 6500 clasic black, N95, E51.

casc` Bluetooth Nokia bh 208

35,9 EUR TVA inclus

Bluetooth 2.0 Nokia universal

casc` Bluetooth Jabra 5020

55,78 EUR TVA inclus

casc` Bluetooth Sony Ericsson hbh 705

66,94 EUR TVA inclus

casc` Bluetooth Jabra 2020

29,75 EUR TVA inclus

carkit Nokia ck-15w

142,9 EUR TVA inclus

\nc`rc`tor Motorola P330

Solu]ie complet` cu func]ii profesionale, display LCD [i soft programabil - poate muta universul convorbirilor tale din birou \n ma[in`.

8,91 EUR TVA inclus

\nc`rc`tor Nokia ac8e-ac4e card memorie microSD 2 GB

6,02 EUR TVA inclus

baterie Nokia BL-4C

30,5 EUR TVA inclus

Baterie 700Mah dedicat` telefoanelor Nokia: 2650, 3500, 5100, 6100, 6125, 6131, 6170, 6300, 7610.

54

14,49 EUR TVA inclus

|nc`rc`tor compact [i u[or care permite o \nc`rcare rapid`. Compatibil cu telefoanele Nokia: 6280, N70, N91, 7370, 7380, N80, 6125, 6131 black, 6131 red, 6233, 7370 brown, E50, N73, 6131 silver, 8800 editie speciala, 7390 black, 7373 black, 7390 pink, 7360 brown, 6288, 6300, N95, E65, 3110c, 6120 classic, 1208, 6500 slide, E90, 6110 navigator, 5310 blue, 5310 red, 6500 slide, 6500 clasic black, E51.

decembrie 2008 - ianuarie 2009


hus` telefon

hus` multifunc]ional`

5,65 eur

5,65 eur

TVA inclus

TVA inclus

toc piele Nokia

8,9 EUR TVA inclus

hus` laptop

15,49 EUR TVA inclus

rucsac laptop

37,09 EUR TVA inclus

geant` laptop

37,09 EUR TVA inclus

decembrie 2008 - ianuarie 2009

55


numere scurte

acces rapid la informa]ii *115#

sau 415 - serviciul Cronos - apel gratuit de pe mobilul t`u; prime[ti gratuit direct pe ecranul telefonului t`u informa]ii despre c책te minute mai ai disponibile [i/sau c책t ai de pl`tit.

 411

- Serviciul Clien]i - dac` ai abonament Orange, apel gratuit de pe mobilul t`u.

 444

- Serviciul Clien]i - dac` e[ti utilizator Orange PrePay, apel gratuit.

 555

- Mesageria Vocal` - apel gratuit de pe telefonul t`u Orange. Dac` ]i-ai uitat telefonul acas` [i apelezi de pe alt telefon trebuie s` suni la 0744 945 551 [i s` introduci num`rul t`u [i parola personal`.

 300

- Agenda Orange - informa]ii despre un vechi prieten c`ruia i-ai pierdut num`rul, [tii \ns` c` e pe Orange [i ai adresa lui. tax` de acces 0,15 euro (f`r` TVA), tarif 0,10 euro/minut (f`r` TVA).

 311

- Info - informa]ii valutare, imobiliare, horoscop etc. tax` de acces 0,40 euro (f`r` TVA), tarif 0,12 euro/minut (f`r` TVA)

 *100#

- Self Care - Serviciul Clien]i direct pe telefon - apel gratuit de pe mobilul Orange.

 733

- Info shop - apel gratuit de pe telefonul t`u Orange, dac` vrei s` afli toate nout`]ile despre ofertele [i serviciile valabile \n Orange shop. Dac` apelezi de pe un telefon fix, formeaz` 021 203 77 33.

56

decembrie 2008 - ianuarie 2009


unde ne g`se[ti Alba-Iulia Str. Tudor Vladimirescu nr. 3-5 Alexandria Str. Libert`]ii nr. 202 Arad - Bd. Revolu]iei nr. 49-53 - Calea Aurel Vlaicu, bloc I-2 Bac`u - Calea M`r`[e[ti nr. 4 - Calea Republicii nr.181, Real Hypermarket Baia-Mare Bd. Bucure[ti nr. 4 Bårlad Str. Republicii nr.181, bloc S1-2 Bistri]a Pia]a Central` nr. 8 Boto[ani Str. 1 Decembrie nr. 25 Bra[ov - Str. Mure[enilor nr. 1 - Str. Saturn nr. 32 Br`ila - Calea C`l`ra[ilor nr. 51, bloc 104 - Complex Carrefour Bucure[ti - Orange concept store Calea Victoriei nr. 41 - Europe House Bd. Lasc`r Catargiu nr. 51-53 - Universitate Bd. Nicolae B`lcescu nr. 3-5, bloc Dun`rea - Mall Vitan Calea Vitan nr. 55-59, parter - Mo[ilor Calea Mo[ilor nr. 292, bloc 38 - Pantelimon {os. Pantelimon nr. 245 - Real Vitan Calea Vitan nr. 236 - Centrul Comercial Auchan Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 33A - Centrul Comercial Orhideea Spl. Independen]ei nr. 210-210B - Drumul Taberei Drumul Taberei nr. 90, bloc C8 - Progresu {os. Giurgiului nr.118, bloc 12 - Militari Bd. Iuliu Maniu nr. 160, bloc I - Rahova {os. Alexandriei nr. 16, bloc L4 - B`neasa Shopping City {os. Bucure[ti–Ploie[ti nr. 42D - Calea Grivi]ei, nr. 236 Buz`u Bd. Unirii Centru, bloc D Caracal Str. Antonius Caracalla, bloc 23

C`l`ra[i Prelungirea Bucure[ti, bloc D2 Cåmpina Bd. Carol I nr. 20, bloc 2C Câmpulung-Muscel Str. Pia]a Jur`mântului, bloc A3 Cluj-Napoca - Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 23-25 - Pia]a Unirii nr. 6 - Comuna Flore[ti, Polus Mall - Str. Alexandru Vaida Voievod nr. 53-55, Iulius Mall Constan]a - Str. {tefan cel Mare nr. 55 - Bd. Tomis nr. 213, bloc TS8 - {os. Mangaliei nr. 195 A, Real Hypermarket Craiova - Calea Bucure[ti nr. 12, bloc M8 - Str. Unirii, bloc 21A-B Dej Pia]a Bobâlna, nr. 11 Deva Pia]a Victoriei nr. 8 Drobeta Turnu-Severin Str. Unirii nr. 82 F`g`ra[ Str. T`b`cari, bloc 6 Foc[ani Bd. Unirii nr. 59-61 Gala]i - Str. Br`ilei nr. 19, bloc R2 - Str. Br`ilei nr. 134A Giurgiu Pia]a Unirii, bloc 64 Hunedoara Str. George Enescu nr. 6 Ia[i - Str. Anastasie Panu nr. 52 - Str. Tudor Vladimirescu, bloc T17 - {os. P`curari, nr. 121, Carrefour - Parcul Comercial ERA Lugoj Pia]a Iosif Constantin Dr`gan nr. 11 Mangalia {os. Constan]ei, bloc 5 Medgidia Str Republicii, nr. 18, bloc RM 3A Media[ Pia]a Regele Ferdinand, nr. 19 Miercurea-Ciuc Str. Kossuth Lajos nr. 11-13 Odorheiu Secuiesc Strada Kossuth Lajos, nr. 44 One[ti Bd. Oituz, nr. 23 Oradea - Str. Republicii nr. 18-22A - Str. Nuf`rului nr. 30, Lotus Mall Pa[cani Str. {tefan cel Mare, bloc A-5, sc. B

Petro[ani Bd. 1 Decembrie 1918, bloc 84 Piatra-Neam] Str. Republicii nr. 1 Pite[ti - Str. Victoriei nr. 87, bloc 2 - Bd. I.C. Br`tianu, bloc C2 Ploie[ti - Pia]a Victoriei nr. 7, bloc A-EST - Bd. Republicii nr. 118, bloc 15C - Bd. Republicii nr. 17-25, Complex Winmarkt Grand Center Râmnicu S`rat Bd. Victoriei, bloc 27C Råmnicu-Vålcea Str. {tirbei Vod` nr. 7, bloc P1 Re[i]a Bd. Republicii nr. 6 Roman Str. Nicolae Titulescu, bloc 10 Sfåntu-Gheorghe Str. Godri Ferenc nr. 1 Satu-Mare Pia]a Libert`]ii nr. 15 Sibiu - Pia]a Unirii nr. 1 - Pia]a Aurel Vlaicu, bloc V3 Sighetu-Marma]iei Pia]a 1 Decembrie 1918, nr. 27, bloc M5 Sighi[oara Str. 1 Decembrie 1918, nr. 10 Slatina Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 50, bloc D16 Slobozia Bd. Matei Basarab nr. 25, bloc D6 Suceava - Str. Nicolae B`lcescu nr. 4 - Calea Unirii, nr. 22, Iulius Mall Tårgovi[te Bd. Independen]ei nr. 6, bloc 6PP Tårgu-Jiu Str. Unirii nr. 1 Tårgu-Mure[ - Pia]a Trandafirilor nr. 23 - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 251 Timi[oara - Bd. Republicii nr. 8 - Calea Martirilor, nr. 62 - Calea Aradului nr. 56, Real Hypermarket Tulcea Str. Unirii nr. 1 Turda Str Republicii nr. 43 Vaslui Str. {tefan cel Mare, bloc 94 Zal`u Str. Mihai Viteazu, bloc C1-C2

\n curând Timi[oara Calea {agului, nr. 72-78

Afl` totul despre Orange shop la 733, apel gratuit de pe telefonul Orange, sau 021 203 7733, apel taxabil. Pre]urile din aceast` revist` sunt valabile la data public`rii acestui material. Orange România S.A. \[i rezerv` dreptul de a aduce modific`ri ulterioare tarifelor sau pre]urilor referitoare la produsele [i serviciile sale. Ofertele promovate sunt supuse unor termeni [i condi]ii. Pentru mai multe informa]ii intr` pe www.orange.ro. decembrie 2008 - ianuarie 2009

57


bvvv  

okjnono hibjhb

bvvv  

okjnono hibjhb

Advertisement