Page 4

‘s-Hertogenbosch, Roermond en

Ex tra opgaven Geestelijken kunnen lezen en schrijven. De taal die gebruikt wordt in de kerk is het Latijn. De gewone mensen kunnen niet lezen en schrijven. In de kerk wordt de Bijbel uitgelegd door de pastoor. Dankzij bepaalde hulpmiddelen kunnen de mensen de verhalen uit de Bijbel zien en daardoor beter begrijpen. 19. Welke hulpmiddelen zijn er in de (katholieke)

Rotterdam. Samen behoren ze tot de kerkelijke provincie Utrecht. 25. In de tijd van de christenvervolgingen tekenen

de christenen vaak een vis om aan te geven dat ze christen zijn. Het Griekse woord voor vis is ‘ichthus’. Waarvoor staan de Griekse letters ι, χ, θ, υ en ς?

kerk? Bedenk er twee.

Ièsos Chrestos Theou Uios Soter = Jezus

Beelden, muur- en plafondschilderingen

Christus Gods Zoon Redder.

en glas-in-loodramen met voorstellingen uit het leven van Jezus Christus, de apostelen of andere personen uit de Bijbel. 20. In de middeleeuwen bestaat alleen de

katholieke Kerk. Wat zorgt ervoor dat er andere kerken komen?

De Hervorming of Reformatie. 21. Wanneer begon dat?

De Reformatie laten wij meestal

26. Vul de juiste woorden in:

Volgens het Nieuwe Testament

leeft in

het begin van onze jaartelling in Israel Jezus

Christus

. Zijn leer wordt doorverteld

door zijn apostelen . Die verkondigen de leer ook in het buitenland. Twee van hen komen in Rome terecht. Dat zijn: Petrus

en

Paulus

. Zij verliezen in deze stad hun leven, maar dan zijn er al verscheidene kleine christelijke gemeenten

Onder keizer Nero

.

worden de christenen

stellingen aan de deur van de slotkapel

wreed vervolgd. Keizer Constantijn bekeert zich tot het christendom. In 392 maakt keizer Theodosius het christendom tot

in Wittenberg hangt.

staatsgodsdienst

beginnen in 1517, als Luther zijn 95

22. Zoek in een plaatselijke krant of een

gemeentegids op welke kerken er in jouw woonplaats zijn.

Voor de leerlingen. 23. In de 9e eeuw horen de tegenwoordige

provincies Friesland en Groningen bij twee verschillende bisdommen. Welke bisdommen zijn dat?

De bisdommen Utrecht en Münster.

. Gallië wordt door koning Clovis met steun van de paus

christelijk. De Angelsaksische

monnik Willibrord probeert als eerste de Friezen te bekeren. Hij krijgt hulp van

Winfried

, die later van de paus de naam Bonifatius krijgt. Het lukt maar niet om de Friezen over te halen christen te worden. Bonifatius probeert het voor het laatst in

754

. Maar hij wordt bij Dokkum vermoord. Een Friese missionaris is

Liudger 24. Welke bisdommen zijn er nu in Nederland?

Utrecht, Groningen-Leeuwarden, Breda, Haarlem-Amsterdam,

. Hij wordt in 804 bisschop van Münster. Volgens de verhalen geneest Liudger de blinde bard Bernlef . Monniken en nonnen wonen in een

33 Werkboek+antwoorden_Deel-1_NL_CS3.indd 33

12-04-13 15:47:02

Hoofdstuk 5 Werkboek Een heidense koning en een christelijke martelaar  
Hoofdstuk 5 Werkboek Een heidense koning en een christelijke martelaar  

Rond 700 is Redbad koning van de Friezen. De Frankische bisschop Wulfram reist door Friesland om daar het christendom te prediken. Sommige...

Advertisement