Page 2

4. Wat is het grootste verschil tussen de

godsdienst van de joden en christenen en de godsdiensten van de Romeinen en bijvoorbeeld de Friezen?

De joden en christenen aanbidden één god, de Romeinen en Friezen meer dan één god. Het eerste wordt monotheïsme genoemd, het tweede polytheïsme.

Keizer Constantijn moet in 312 een belangrijke veldslag leveren. De nacht ervoor droomt hij dat een stem zegt: “In dit teken zul je de slag winnen.” Tegelijk ziet hij in zijn droom een kruis. Constantijn weet dat dit het teken is van de christenen. De volgende morgen laat hij de letters X (Griekse chi) en P (Griekse rho) op de kleding en schilden van zijn soldaten aanbrengen. Hij wint en draagt de overwinning op aan de god van de christenen. 9. Waar staan de letters X en P voor?

Die letters staan voor CHRestos, dus

Christus. De X is de Griekse letter voor 5. Welke ideeën in het christendom spreken

de ch en de P is de Griekse letter voor

vooral de arme mensen en slaven aan?

de r.

1. Dat ieder mens gelijk is voor God. 2. Dat, ook al heb je op aarde een slecht

10. In 392 wordt het christendom de

leven, het na de dood beter wordt in de

staatsgodsdienst. Iedereen moet christen worden. Bedenk een voor- en een nadeel van het feit dat het christendom de staatsgodsdienst wordt.

hemel. 6. Petrus is waarschijnlijk gekruisigd op de

Vaticaanse heuvel in Rome. Hier is een klein heiligdom teruggevonden, dat aan hem gewijd is. Welke grote kerk staat daar nu?

De Sint-Pieter. 7. Welke naam heeft het gebied van die heuvel nu?

Vaticaanstad. 8. Wie staat aan het hoofd van dat staatje?

Voordeel: De christenen hoeven niet

meer bang te zijn dat ze vervolgd zullen worden om hun geloof. Nadeel: Iedereen moet nu christen worden.

Mensen zullen net doen alsof ze christen

Dat staatje is de kerkelijke staat, met

zijn, terwijl ze stiekem hun eigen

als hoofd de paus, nu Benedictus XVI.

godsdienst houden.

Bonifatius Liudger bisschop van Münster Willibrord aartsbisschop van de Friezen 1100

31 Werkboek+antwoorden_Deel-1_NL_CS3.indd 31

12-04-13 15:47:01

Hoofdstuk 5 Werkboek Een heidense koning en een christelijke martelaar  
Hoofdstuk 5 Werkboek Een heidense koning en een christelijke martelaar  

Rond 700 is Redbad koning van de Friezen. De Frankische bisschop Wulfram reist door Friesland om daar het christendom te prediken. Sommige...

Advertisement