Page 1

CS Remote care Kategori

Enhetsstyring

Kjennetegn – Overvåkning – Automatiserte tjenester – Rapportering – Sentralisering – Innstillinger


DATAARK CS REMOTE CARE

FJERNOVERVÅKNING FOR MAKSIMAL YTELSE CS Remote Care støtter avansert maskin til maskin-kommunikasjon (M2M) mellom bizhub-enheter og Konica Minoltas serviceorganisasjon. CS Remote Care støtter avanserte muligheter for overvåkning av enhetene, inkludert bruk av toveis kommunikasjon. Dette slik at bedriftens MFP-enheter kan kontakte Konica Minoltas serviceorganisasjon, som deretter kan hente ut den nyeste statusinformasjonen fra tilkoblede enheter. Systemet overvåker alle sentrale systemdata i sanntid, varsler serviceansvarlig om kommende vedlikehold og alle andre nødvendige tiltak, f.eks. for å løse et teknisk problem.

Via den eksterne kommunikasjonsbanen er det mulig å starte automatiserte tjenester, som levering av forbruksartikler, samt utføre oppgaver eksternt, inkludert tjenester som oppdatering av firmware og innstillinger på enhetene. Veiledning og instruksjoner kan gjøres tilgjengelig for sluttbrukeren via et eksternt panel.

CS Remote Care-konseptet er Konica Minoltas garanti for maksimal tilgjengelighet av systemet. Nedetid på enhetene kan minimeres, produktiviteten økes og det rutinemessige vedlikeholdet planlegges i forhold til brukernes arbeidstider.


DATAARK CS REMOTE CARE

SENTRALE EGENSKAPER Overvåkning: – Sikker tilkobling: Tilkobling av skrivere til Konica Minoltas serviceorganisasjon via GPRS, GSM, e-post eller HTTP(S) er sikker; og hvis ønskelig kan direkte tilkobling til bedriftsnettverket unngås ved bruk av GPRS eller GSM. – Toveis kommunikasjon: Overvåkningen av alle skrivere går begge veier for de fleste metodene, dette gjør det mulig å koble enhetene til CS Remote Care-systemet. – Avansert overvåkning: Dette inkluderer blant annet overvåkning av telleverk og levetid på deler og forbruksartikler, samt generering av statusog feilmeldinger.

Automatiske tjenester – Direkte telleravlesning: Denne funksjonen overvåker alle relevante data, inkludert antall utskrifter. – Automatisk bestilling av forbruksartikler: Dette sikrer levering av forbruksartikler i nødvendig mengde på riktig tidspunkt. – Ikke behov for manuell bestilling av service: Besøk av serviceingeniører blir satt opp automatisk og på egnede tidspunkter. Serviceingeniøren har all relevant informasjon tilgjengelig allerede før kundebesøket.

Sentralisering – Effektiv overføring av informasjon. Sentralisert overvåkning sikrer at all data blir overført til service­ senteret for videre behandling på en sikker måte. – Ingen installasjon: Ingen kompliserte installasjons­ prosedyrer er nødvendig i kundens lokaler.

Innstillinger – Servicemenyer: Eksterne innstillinger er mulig for utvalgte servicemenyer. – Ekstern oppdatering av firmware: Dette kan organiseres eksternt fra servicesenteret. Besøk fra en serviceingeniør er ikke nødvendig. – Remote Panel: Denne applikasjonen kan betjene panelet på en MFP eksternt; for service, vedlikehold og støtte til kundens arbeidsflyter.


DATAARK CS REMOTE CARE

ARBEIDSFLYT kunde

konica minolta Logistikk

Servicesenter

Henvendelse GPRS-modul/ GSM

GPRS-modul/ GSM

E-post

E-post

Faks

Service/ vedlikehold, behov for forbruksartikler, alarmmeldinger og tellere

CSRCserver

Backend system (ERP)

Faks

Tekniske spesifikasjoner Systemkrav Kommunikasjon HTTP/HTTPS (HTTP2), G3 Fax, E-Mail, GSM/GPRS-modem eller SNMP v1, v2, v3 Støttede språk Kinesisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk (USA/UK), fransk, brukergrensesnitt tysk, italiensk, japansk, polsk, spansk Støttede språk Engelsk, tysk admingrensesnitt Støttede MFP-er Alle MFP-er som støtter én av følgende: SNMP v1, v2, v3; RS-232C; CSRC e-post; CSRC G3 Fax; CSRC HTTP(S)

Konica Minolta Business Solutions Norway AS Maridalsveien 323 0872 Oslo Norge www.konicaminolta.no

07/2013

Støtte for og tilgjengelighet av oppførte spesifikasjoner og funksjonalitet varierer avhengig av operativsystem, applikasjoner, nettverksprotokoller samt nettverks- og systemkonfigurasjoner.

Cs remote care dataark 2013 10 web  
Cs remote care dataark 2013 10 web  

http://www.konicaminolta.no/fileadmin/content/no/Brosjyrer/Loesninger/CS_Remote_Care_Dataark_2013_10_web.pdf

Advertisement