Page 1

PageScope Account Manager Kategori

Brukeradministrasjon og kostnadsstyring

Kjennetegn – Sentral bruker- og rolleadministrasjon – Kostnadsfordeling – Kvoteadministrasjon – Detaljerte utskrifts- og kostnadsrapporter – Egendefinerte paneler


OVERVÅKNING OG KONTROLL AV UTSKRIFTER OG KOSTNADER Account Manager er en av modulene i PageScope Enterprise Suite, og er den modulen som leverer funksjonalitet for utskrifts- og kostnadskontroll.

Ved hjelp av PageScope Account Manager får utskriftsintensive miljøer muligheten til å følge med på egne utskriftskostnader og iverksette enkle kostnadsreduserende tiltak som etablering av utskriftsbudsjetter og forbedret oversikt over utskriftskostnadene. I tillegg til utskriftsadministrasjon tilbyr Account Manager også sentral sporing og overvåkning av alle aktiviteter innen kopiering, skanning og faksing.

Account Manager støtter fordeling av kostnader og fakturering, og inneholder de nødvendige verktøyene for effektiv budsjett- og kvoteadministrasjon, samt detaljerte rapportering. Løsningen er skalerbar og rimelig, og Account Manager støtter alt fra én til flere hundre enheter, og er dermed et ideelt verktøy for alle virksomheter som ønsker sentral utskriftskontroll.


DATAARK PageScope Account Manager

SENTRALE EGENSKAPER Kostnadsfordeling – Automatisk sporing: Ved hjelp av sentral innsamling av tellerstand, blir all kopiering, utskrift, skanning og faksing automatisk koblet til bruker, gruppe, kostnadssted eller prosjekt. – Fleksibel kostnadfordeling: Brukerne kan kobles til et bestemt kostnadssted eller de kan individuelt velge riktig kostnadssted eller prosjekt før de skriver ut. – Synkronisering med Active Directory: Brukergruppestrukturen inkludert gruppehierarkiene kan synkroniseres med Active Directory. På denne måten er man sikret ensartet bruker- og kontoadministrasjon mellom eksisterende brukerdatabaser og PageScope Account Manager. – Nøyaktig kostnadsberegning: Flere pristabeller kan knyttes til individuelle enheter eller grupper av lignende enheter, for nøyaktig beregning av utskriftskostnader i en heterogen skriverinfrastruktur. – Print Log-verktøy: Støtter samlet oversikt over alle utskriftsjobber via sporing på skrivere fra andre leverandører via et sentralt verktøy.

Budsjett og kvoteadministrasjon – Fleksibelt kvoteoppsett: Separate kvoter for utskrift i farger og sort/hvitt kan enkelt knyttes til individuelle brukere eller brukergrupper. – Tilbakestilling av kvoter: Kvotene kan ved jevne mellomrom tilbakestilles automatisk. I tilfelle en bruker har et spesielt stort behov en periode, kan administratoren manuelt tilbakestille eller endre kvoten. – Automatiske varsler: Systemet kan stilles inn slik at brukerne blir automatisk varslet når de har nådd f.eks. 80 % av kvoten og igjen når det ikke er igjen flere utskrifter.

Detaljerte rapporter – Veiviserbasert utskriftsrapportering: Brukerne kan velge mellom en lang rekke parametere. – Oppretting av rapporter: Ved å velge fra mer enn 30 forhåndskonfigurerte rapportkomponenter, kan brukeren i løpet av sekunder generere en omfattende rapport i PDF-format. – Enkel sammenkobling: Sammenkobling av kostnadssted og brukere for bedre samlet oversikt. – Eksport av rapportresultater: Resultatene kan enkelt eksporteres til ulike formater som xls, xlsx, csv og xml. – Planleggingsfunksjon: Det er også mulig å generere faste rapporter ved hjelp av planleggingsfunksjonen.


DATAARK PageScope Account Manager

ARBEIDSFLYT Skriverpark Active Directory

Authentication Manager – Bruker- og rolleadministrasjon – Tilgangsstyring – Sentral kortdatabase – Synkronisering med AD

– Import/synkronisering av brukere med AD – Opprette og tildele brukerroller og tilgangsrettigheter

Admin

Account Manager Net Care Device Manager – Overvåkning og administrasjon av skriverparken – Innstillinger – Sentralisering og distribusjon – Automatiske statusmeldinger

– Sentral telleravlesning – Detaljerte rapporter – Kvoteadministrasjon

– Opprette rapporter over utskrifter – Administrere utskriftsbudsjetter

Admin

– Sikker utskrift

My print manager – Sikker frigivelse av utskriftsjobber – Administrasjon av utskriftskø – Administrasjon av lagringskvote

Brukere

– Oversikt over utskriftskø – Administrasjon av lagringskvote

Admin

My Panel Manager Andre skrivere

– Personlige innstillinger – Personlig adressebok – Skann til hjem/skann til meg

– Egendefinert panel Brukere

Account Manager er en modul i PageScope Enterprise Suite og fungerer sømløst sammen med de andre modulene, for effektiv administrasjon av utskriftsmiljøet.

Tekniske spesifikasjoner Operativ system

Minne Harddisk CPU .NET Framework

WWindows XP Professional SP3 eller nyere (32) Windows XP Professional SP3 eller nyere (64) Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (32/64) Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 (32/64) Windows 8 Professional/Enterprise (32/64) Windows Server 2003 Standard/Enterprise SP2 (32/64) Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise SP2 (32/64) Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 (32/64) Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise SP1 (32/64) Windows Server 2008 Standard/Enterprise uten Hyper-V SP2 (32/64) Windows Server 2012 Standard (32) 3 GB eller mer 500 MB eller mer (for selve programvaren) Intel Core 2 Duo E8600 3.33 GHz Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework 4.0 or later

Internet information services Database server Støttende språk Supported MFPs

Microsoft Internet Information Services 5.0 eller nyere Microsoft SQL Server 2005 Express/Standard/Enterprise Microsoft SQL Server 2008 Express/Standard/Enterprise Microsoft SQL Server 2008 R2 Express/Standard/Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Express/Standard/Enterprise English, French, Italian, German, Spanish, Czech, Danish, Dutch, Finnish, Norwegian, Polish, Swedish Konica Minolta bizhub MFP’er og skrivere Regnskapsføring av tredje-parts enheter er supporter via Print Log Tool (bare totallteller) eller via ekstern terminal (Regnskapsføring pr bruker)

The support and availability of the listed specifications and functionalities varies depending on operating systems, applications and network protocols as well as network and system configurations.

Konica Minolta Business Solutions Norway AS Maridalsveien 323 0872 Oslo Norge www.konicaminolta.no

03/2013

Systemkrav

[Title will be auto-generated]  

http://www.konicaminolta.no/fileadmin/content/no/Brosjyrer/Loesninger/PageScope_Account_Manager_Dataark_web_2013_05.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you