Page 1

YSOFT SAFEQ Sikker utskrift “ Tidseffektiv

Reduserte kostnader Miljøvennlig “Følg meg”-utskrift

SafeQ 4 er en unik løsning som overvåker og styrer alt av utskrift-, kopiering- og skanneaktiviteter i bedriftens nettverk. Den administrerer og distribuerer enhver utskrift og sikrer dermed fullstendig kontroll over hele dokumentprosessen i alle middels store til store bedrifter og offentlige etater. SafeQ 4 er en brukervennlig og praktisk løsning som dekker alle grunnleggende behov i moderne kontormiljøer. Den støtter de fleste maskinmodeller på markedet, og kan integreres fullstendig med de nyeste multifunksjonsskriverne fra Konica Minolta. Løsningen er brukervennlig for vanlige brukere, enkel å implementere og svært lettvint å vedlikeholde for IT-administratorer. Siden effektiv og trygg utskrift er stadig viktigere i alle profesjonelle nettverksmiljøer, er brukerkontroll og tilgjengelighets­garanti blant kjernefunksjonene i denne intelligente kostnadsstyringsapplikasjonen. Hovedfokuset har vært å redusere de totale driftskostnadene så mye som overhodet mulig. Samtidig som den skal effektivisere brukernes arbeidshverdag, sikre sensitive utskrifter og spare miljøet.


SafeQ 4 brosjyre

HVORFOR VELGE YSOFT SAFEQ Med Ysoft SafeQ 4 vil din bedrift garantert bli mer økonomisk, sikker, effektiv og miljøvennlig:

Økonomi

Tidseffektivt

Spar opptil 30% på utskriftskostnadene

Øk effektiviteten på arbeidsplassen

ved å redusere utskriftsvolumet og effektivisere utskriftsprosessene. Komplett overvåking og styring fører til reduserte utskriftskostnader på kort og lang sikt.

ved å forenkle tilgangen til utskrift, skanning og kopiering.

Med SafeQ 4 vil kopiering, skanning og utskrift skje med din personlige brukertilgang ved hjelp av pålogging på enheten. Da hindrer man at det unødvendig skrives ut dokumenter som ikke blir hentet. Opphoping av gjenglemte dokumenter rundt skriveren unngås og kostnader spares.

SafeQ 4 har en “Følg meg”- utskriftsfunksjonalitet uten geografiske eller infrastrukturelle begrensninger innenfor samme bedrift. Du kan skrive ut dokumenter på ditt kontor og avhente de på et annet avdelingskontor noen timer senere. Eller sende utskriftsjobber hjemmerfra, fra en restaurant eller en flyplass gjennom mobile utskrifter.

Sikkerhet

Miljøvennlig

Unngå uautorisert tilgang

Du kan spare miljøet

til dine konfidensielle dokumenter under utskrifts- og skanningprosesser. Med SafeQ 4 vil kopiering, skanning og utskrift skje med din personlige brukertilgang ved hjelp av pålogging på enheten. Dette hindrer at andre får tilgang til brukers sensitive dokumenter. “Følg meg”teknologien fører til svært sikker og fleksibel utskrift.

gjennom lavere papir- og tonerforbruk, samt lavere forbruk av strøm- og energi. Miljørapporter gjør bruker bevisst på miljøaspektet som for eksempel ved for mye og feil utskrift.


SafeQ 4 brosjyre

Styring av sikkerhet og rettigheter • Beskytter mot uautorisert utskrift gjennom Ysoft SafeQ terminaler • Styrer sikkerheten på dokumentprosesser ved brukerautentisering gjennom PIN, smartkort eller brukernavn og passord. Hindrer at andre får tilgang til dine sensitive eller konfedensielle dokumenter • Gjennom rollebasert utskrift kan man enkelt tildele og administrere rettigheter for ulike brukergrupper basert på roller, avdeling ol. • IT-administrator kan enkelt definere brukerrettigheter, betingelser og handlinger, som for eksempel at e-post må skrives ut i gråtoner og være tosidig • Med SafeQ 4 får man en effektiv kontroll over alle utskrifts- og kopieringshandlinger fra en sentralisert server og administrering av data innsamling.

Overvåking og rapportering • Nøyaktig loggføring av alle utskrifts-, skanning og kopieringsprosesser • Enkle standardrapporter for oversikt over brukere, avdelinger og prosjekter • Muligheter for å generere spesifikke rapporter skreddersydd din bedrifts behov • Rapporter som påviser den positive effekten som SafeQ 4 har for miljøet

Utskriftsstyring • Fleksibel utskrift med “Følg meg”-utskriftsteknologi fører til at bruker kan hente dokumentene sine på enhver utskriftsenhet i bedriften • Fleksibel utskrift med “Følg meg”- utskriftsteknologi gjør at man kan hente utskrifter på enhver avdeling i bedriften uten geografiske eller teknologiske restriksjoner • Rollebasert utskriftssystem for redigering av dokumenter før de printes ut, for å spare toner- og papirforbruk • Utskriftsstyringssystem gjennom et webgrensesnitt eller direkte på enheten. For eksempel kan bruker slette dokumenter, også etter at de har blitt sendt til utskift • Deling av utskriftsjobber innen en avdeling ved hjelp av delte køer

Skannstyring • Automatisk skanning med ett enkelt klikk til brukers e-post eller mappe • En definert skannprosess med forhåndsdefinerte dokumentinnstillinger • Muligheter for å lage avanserte skanningprosesser • Sikker skanning på maskiner med terminaler

Privat sky • Sentral styring og administrering av utskriftsmiljøet i hele bedriften • Automatisk distribusjon av innstillinger og konfigurasjoner til hele bedriften • Levering av utskriftstjenester, selv i i tilfeller der den sentrale serveren er nede


SafeQ 4 brosjyre

YSOFT SAFEQ

HVA ER NYTT?

Privat sky

Brukergrensesnitt

Privat sky muliggjør en sentralisert styring av hele utskriftsmiljøet fra ett enkelt webgrensesnitt. Det resulterer i at IT-administrator bruker betydelig mindre tid på å administrere utskriftsmiljøet. Ny teknologi sørger for at utskriftstjenester forblir tilgjengelige selv om kommunikasjonen med serveren er nede. Privat sky hindrer geografiske og infrastrukturelle begrensninger, slik at alle utskriftsjobber kan bli sendt fra en lokasjon og hentet på en annen lokasjon (for eksempel på en avdeling i et annet land).

Ysoft SafeQ 4 inkluderer store forbedringer på brukergrensenittet. Hver bruker kan skape sitt personlige brukerpanel basert på sine preferanser. Via en webside kan bruker se alle sine utskriftsjobber, og for eksempel hvor mye dette har spart miljøet. Dette gir en personlig brukeropplevelse.

Rollebasert utskrift Mobil utskrift Denne typen utskrift revolusjonerer hvor og når du kan jobbe. Mobil utskrift sørger for at bruker kan sende utskriftsjobber hjemmefra, fra en flyplass eller fra toget etc. Mobilt utskrift gir brukeren friheten til å skrive ut dokumenter, presentasjoner eller annen form for utskriftsjobb direkte fra en smartphone eller iPad.

Rollebasert utskrift sørger for at du kan styre utskriftene i bedriften gjennom å implementere regler og rutiner som minimaliserer utskriftskostnadene i din bedrift. Rollebasert utskrift tilbyr regler basert på grupper og personer. Dermed kan man definere betingelser, handlinger og tilbakemeldinger. Enhver regel kan gjelde en definert brukergruppe, for eksempel kan man tillate at administrasjonen skriver ut i farger, mens regnskapsavdelingen bare skriver ut i sort/hvitt.

Grønne rapporter SafeQ 4 introduserer en helt ny type rapporter, hvor ditt miljøforbruk vises. Dette kan påvirke bruker til å bli bevisst på miljøaspektet ved for mye og feil type utskrift. Rapportene viser blant annet de miljømessige sparingene i form av trær, energi og vann.

Konica Minolta Business Solutions Norge AS

Maridalsveien 323

0872 Oslo

Norge

www.konicaminolta.no

[Title will be auto-generated]  

http://www.konicaminolta.no/fileadmin/content/no/Brosjyrer/Loesninger/SafeQ4.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you