1066 - Tidsskrift for historie # 2, 2011

Page 1Niebuhr, Yemen og kulturel variation i OrientenDen lindiske Tempelkrønike Om styrkelsen af en grÌsk lokalbefolknings identitetsopfattelse under den romerske ekspansion
Forvaltningshistorie – en portal til mange slags historie

Arabisk medicin — lost in translation?


Krystalnatten i populĂŚrvidenskabeligt lys


Seks samfundsrevsere — med mereByudvikling og -liv i Danmark under enevĂŚlden


Tomme kalorierLandsbyen — et kærligt kig på et kulturmiljøFra skĂŚldsord til slagordDansk Sabotage & Likvidering A/S


Modstandshistorie og ungdomshistorie


Københavnernes fotoalbumMellem oplysning og romantik
Scener af et ĂŚgteskabBegivenheden som prisme eller springbrĂŚt

Alting har en bagside — også 1066 Digitalisering som læreproces


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.