Page 1

ΚΑΛΕΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ

∆ΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Οι εκλογές του Μαΐου, για την ανάδειξη νέας ∆ηµοτικής Αρχής αποτελούν ένα σηµαντικό σταθµό, που αντικειµενικά φέρνει στο κέντρο της αντιπαράθεσης µαζί µε τα τοπικά ζητήµατα και την κεντρική πολιτική που ακολουθείται από τις κυβερνήσεις, (είτε µε κορµό ΣΥΡΙΖΑ είτε µε Ν.∆), µια πολιτική που ενισχύει τα κέρδη της πλουτοκρατίας και τσακίζει τις ανάγκες του λαού. Και στις ∆ηµοτικές εκλογές δύο δρόµοι συγκρούονται, ο δρόµος της ικανοποίησης των αναγκών του λαού µας από τη µία, µε το δρόµο της ενίσχυσης των κερδών των λίγων και µεγάλων, από την άλλη. Γι’ αυτό σήµερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να αναµετρηθούµε µε όλους αυτούς που ευθύνονται για τα βάσανά µας, µε δυνατό µας όπλο το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης, το ψηφοδέλτιο µε το γαρίφαλο, το ψηφοδέλτιο που στηρίζεται από το ΚΚΕ. Υποψήφιος ∆ήµαρχος

Φώτης Κόκλας

Εργαζόµενε, αυτοαπασχολούµενε, αγρότη, συνταξιούχε, νέα και νέε, όσο πιο δυνατή είναι η Λαϊκή Συσπείρωση, τόσο πιο δυνατός γίνεσαι εσύ !

Σε όποια θέση και αν µας αναδείξεις, θα κάνουµε ότι περνά από το χέρι µας για να φέρνουµε στο δηµοτικό συµβούλιο τα προβλήµατα που απασχολούν το λαό µας, για να διεκδικούµε λύσεις µαζί µε το εργατικό κίνηµα και τους µαζικούς φορείς του νησιού µας, µέσα από την κοινή δράση και την ενεργή συµµετοχή στον καθηµερινό αγώνα όλων αυτών που έχει στο στόχαστρο η ασκούµενη πολιτική, από ΕΕ - Κυβέρνηση - Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – ∆ήµο Ζακύνθου. Θα είµαστε λαϊκή αντιπολίτευση από όποια θέση µας δώσει ο Ζακυνθινός λαός. ∆εν θα είµαστε τα “καλά παιδιά” του συστήµατος, θα βάζουµε εµπόδια στην εφαρµογή των αντιλαϊκών µέτρων, αξιοποιώντας κάθε “χαραµάδα” για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας και δεν θα διστάσουµε να απειθαρχήσουµε σε κάθε αντιλαϊκό µέτρο, εν γνώσει των συνεπειών. Μόνο σε µια τέτοια κατεύθυνση διεκδίκησης και αντιπαράθεσης µπορούµε να πετυχαίνουµε νίκες, ανάσες ανακούφισης για την λαϊκή οικογένεια, να ανοίγουµε το δρόµο για ριζικές αλλαγές, για να ζήσουµε καλύτερα εµείς και τα παιδιά µας. Σε αυτές τις εκλογές έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε την πραγµατική διαφορά, να ενισχύσουµε αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Από τις προηγούµενες δηµοτικές εκλογές οι υποψήφιοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης” πάλεψαν µαζί µε το λαό για κάθε µικρό και µεγάλο πρόβληµα του Νησιού µας: Πρωτοστατήσαµε στους αγώνες για την αποκοµιδή των απορριµµάτων προς όφελος του λαού. Μαζί µε το εργατικό κίνηµα και τους φορείς του νησιού µας, στηρίξαµε τους κατοίκους των χωριών που αγωνίζονταν για να µην πάνε όπως όπως τα σκουπίδια στα χωριά τους, πρωτοστάτησαµε για να µην αυξηθούν τα τέλη. Ο αγώνας του λαού του νησιού µας ήταν που ανάγκασε την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τη δηµοτική αρχή να πάρουν τα όποια µέτρα και να δοθούν οι όποιες λύσεις. Αυτές τις µάχες τις δώσαµε και τις δίνουµε σε αντιπαράθεση µε όλες τις άλλες παρατάξεις και τους τωρινούς υποψήφιους για το δήµο συνδυασµούς, που στήριξαν και στηρίζουν αυτή την πολιτική της εκχώρησης µιας σειράς τοµέων (όπως η διαχείριση των απορριµµάτων) στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, πράγµα που αν γίνει, θα κληθούµε να πληρώνουµε όλο και µεγαλύτερα ανταποδοτικά τέλη. Είναι γνωστό ότι πανελλαδικά µεγάλες εταιρείες καραδοκούν για να πάρουν την ιδιαιτέρως επικερδή δραστηριότητα αυτή, ενώ στο νησί µας αυτό έχει γίνει σε ένα βαθµό.


Είναι τεράστιες οι ευθύνες όλων όσων εσκεµµένα άφησαν την κατάσταση µε τα απορρίµµατα να φτάσει σε αυτό το σηµείο, για να έρθει σαν ώριµο φρούτο η παράδοση της διαχείρισης των απορριµµάτων στους ιδιώτες. Είµαστε ενάντια σε κάθε µορφή ιδιωτικοποίησης, µέρους ή του συνόλου της συλλογής και της διαχείρισης των απορριµµάτων, συµπεριλαµβανόµενης και της ανακύκλωσης, στα πλαίσια αυτά αποκαλύψαµε το ρόλο των ιδιωτών επιχειρηµατιών στην ανακύκλωση, όπου έχουν µετατρέψει σε χαβούζα το Κ∆ΑΥ στο αεροδρόµιο, ενώ άθλιες είναι και οι συνθήκες δουλειάς για τους εργαζόµενους. Παλεύουµε να αποκατασταθεί ο ΧΥΤΑ στο Σκοπό, να µπουν κάδοι σε όλο το νησί, να λειτουργήσει η ανακύκλωση µε ευθύνη του Κράτους. Παλεύουµε για µείωση τελών στα λαϊκά νοικοκυριά και στους µικρούς επαγγελµατίες και αύξηση τελών στις µεγάλες επιχειρήσεις (5αστερα, 4 αστέρων, all inclucive, super market κ.α). Θέση µας είναι ότι η χωροθέτηση πρέπει να γίνεται µε ευθύνη του κράτους, µε ολοκληρωµένες µελέτες και επιστηµονικά κριτήρια, να υπάρχει καθορισµός προτεραιοτήτων, µε πρώτη την πρόληψη της παραγωγής απορριµµάτων. Ακολουθεί η προώθηση της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή των συσκευασιών, των µετάλλων, του έντυπου χαρτιού και του οργανικού κλάσµατος (βιοαποβλήτων). Ένα µέρος των απορριµµάτων να υποβάλλεται σε µηχανική ανακύκλωση και κοµποστοποίηση (ΜΑΚ) σε κεντρικές εγκαταστάσεις, µε ανάκτηση σιδηρούχων µετάλλων, οργανικού κλάσµατος µε παραγωγή κόµποστ -που είναι πολύ χρήσιµο εδαφοβελτιωτικό υλικό- και ξηρού κλάσµατος που είναι µείγµα χαρτιού και πλαστικού για παραπέρα επεξεργασία. Το µέρος των σύµµεικτων αποβλήτων που δεν υπόκειται σε µηχανική ανακύκλωση και κοµποστοποίηση καθώς και τα υπολείµµατα των µονάδων επεξεργασίας των προδιαχωρισµένων ρευµάτων να οδηγούνται σε χώρους υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ). Συµβάλαµε στους αγώνες για το νοσοκοµείο του νησιού µας, µαζί µε το Εργατικό Κέντρο, άλλους φορείς και σωµατεία για να λειτουργήσει µε βάση τις ανάγκες µας. Να λειτουργήσει η Εντατική Μονάδα, η Παιδιατρική Κλινική, συνολικά να µην υπολειτουργεί και να µην είναι υποστελεχωµένο. Συµµετέχουµε σε όλες τι κινητοποιήσεις, συλλέγουµε υπογραφές, συνεχίζουµε τον αγώνα, δε συµβιβαζόµαστε µε την κατάσταση αυτή. Καταγγείλαµε ότι η ανάπτυξη του τουρισµού στο νησί µας, έχει κριτήριο την αύξηση των κερδών του µεγάλου κεφαλαίου, που δραστηριοποιείται στο χώρο, µε σοβαρές αρνητικές συνέπειες, στις εργασιακές σχέσεις όσων απασχολούνται στον τουρισµό, αλλά και των µικρών επαγγελµατιών που δεν µπορούν να επιβιώσουν σε αυτόν τον ανταγωνισµό. Από τη µια οι τουρίστες στο νησί µας αυξάνονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες και από την άλλη οι εργαζόµενοι στον Τουρισµό εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες µε µισθούς που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες για όλο το χρόνο. Η ανάπτυξη αυτή έχει και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, µε τη µόλυνση των θαλασσών µας, όπου λόγω της απότοµης ανοικοδόµησης ξενοδοχειακών µονάδων, χωρίς να υπάρχει και η απαιτούµενη υποδοµή στο αποχετευτικό σύστηµα, τα λήµµατα κατέληγαν στην θάλασσα. Όλα θυσία στο βωµό των κερδών των ξενοδόχων. Οι υποψήφιοι µας µέσα από το κίνηµα µπήκαν µπροστά στην ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, για καθαρές θάλασσες. Οι δηµοτικοί µας σύµβουλοι ήταν παρόντες και στις µεγάλες πυρκαγιές και στις φονικές πληµύρες. Βάλαµε επιτακτικά θέµατα στο δηµοτικό συµβούλιο και εγκαίρως και επίκαιρα για αντισεισµικό σχεδιασµό, για αντιπυρική προστασία, για αντιπληµµυρικά έργα. Στηρίξαµε εργαζόµενους για να µην απολυθούν, στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτηµάτων τους. Παλέψαµε την απλήρωτη εργασία. Ήµασταν στο πλευρό των εργαζοµένων στο Σύνδεσµο Καθαριότητας, στην Ανακύκλωση, στο Βοήθεια στο σπίτι, στους Παιδικούς Σταθµούς στους εργαζόµενους συνολικά του ∆ήµου. Για εµάς ψυχή του ∆ήµου είναι οι εργαζόµενοί του. Η συµµετοχή µας στο δηµοτικό συµβούλιο ήταν και είναι καθοριστική. Είχαµε θέσεις, προτάσεις, βάζαµε θέµατα, ήµασταν στο πλάι όλων όσων σήκωναν το µπόι τους. ∆εν είχαµε διακοσµητικές θέσεις δώσαµε µάχη και µέσα στο δηµοτικό συµβούλιο µε µοναδική πυξίδα τα συµφέροντα του Λαού µας. Αναδείξαµε την παντελή έλλειψη υποδοµών στον αθλητισµό (κλειστό γυµναστήριο, κολυµβητήριο, άλλες υποδοµές). Όλοι οι άλλοι τωρινοί υποψήφιοι συνδυασµοί, συναγωνίζονται για το ποιος θα εφαρµόσει καλύτερα τον “Κλεισθένη” φέρνοντας νέα βάρη στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας! Με τη νέα µεταρρύθµιση του “Κλεισθένη”, που είναι συνέχεια του “Καλλικράτη”, οι ∆ήµοι έγιναν ένα ακόµα πιο αποτελεσµατικό εργαλείο στην εξυπηρέτηση επιχειρηµατικών σχεδιασµών. Η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, η παράδοση τοµέων που έχουν αποµείνει στο ∆ήµο µας, όπως η ανάθεση της αποκοµιδής των απορριµµάτων σε ιδιώτες είναι στόχοι που προωθούνται και από την “Ανάδραση” του κ. Αγαλιανού που στηρίζεται από ένα κοµµάτι της Ν∆ και από το ψηφοδέλτιο “Μαζί για τη Ζάκυνθο” του κ. Αρµένη και από άλλους.


Εµφανίζονται ως σωτήρες και µάλιστα «ανεξάρτητοι» συνδυασµοί, είτε επιχειρηµατικών συµφερόντων όπως η δήθεν ανεξάρτητη «Επανεκκίνηση», είτε ως εθνικοί ευεργέτες αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα «σπρώξουν και χρήµα» για το καλό τη Ζακύνθου (Αρετάκης). ∆εν αµφισβητούν σε τίποτα την εφαρµοζόµενη πολιτική που στηρίζει τα επιχειρηµατικά συµφέροντα και τσακίζει τα λαϊκά δικαιώµατα και γι’ αυτό ο λαός της Ζακύνθου δεν έχει να περιµένει τίποτα καλό από αυτούς, αντίθετα, νέα επίθεση στα δικαιώµατα του. Εµφανίζονται στην πολιτική σκηνή αυτοί που κατείχαν θέσεις και αξιώµατα για δεκαετίες, που στήριξαν τα µνηµόνια «για το καλό µας» όπως οι Γάσπαρος, Αγαλιανός, Αρµένης, Κασιµάτης και άλλοι. Λένε ότι φέρνουν το νέο, ενώ είναι τόσο παλιοί που ντρέπονται να πούνε τα κόµµατα και τους µηχανισµούς που κρύβονται από πίσω τους. Τους γνωρίζουµε καλά, από αυτές τις δυνάµεις ο λαός της Ζακύνθου έχει να περιµένει µόνο τα χειρότερα. Όλοι τους προσκυνούν την κερδοφορία και στηρίζουν τα µεγάλα συµφέροντα, συµφωνούν στη γενίκευση της ανταποδοτικότητας, δηλαδή να πληρώνει ο δηµότης από την τσέπη του για τα πάντα. Κοροϊδεύουν για να πάρουν την ψήφο σου. Το κύριο είναι ποια πολιτική στόχευση έχει ένας συνδυασµός και αυτό υπηρετούν και τα πρόσωπα του, νέα ή και παλιότερα. Στέκονται ενάντια στον εργαζόµενο, το µικροεπαγγελµατία, τον αγρότη, το συνταξιούχο, το νέο. Στέκονται εναντίον σου! Εργαζόµενε, αυτοαπασχολούµενε, αγρότη, συνταξιούχε, νέα και νέε Είµαστε οι µόνοι που µιλάµε για Τοπική ∆ιοίκηση, δηλαδή ότι ο ∆ήµος µας είναι ένα «µικρό κράτος» και όχι για «Τοπική Αυτοδιοίκηση» όπως κάνουν µέχρι σήµερα όλοι οι άλλοι υποψήφιοι συνδυασµοί στο ∆ήµο µας. Η ηγεσία της Περιφέρειας Ιονίων νήσων, του δήµου µας, ασχολούνται, κοιµούνται και ξυπνάνε έχοντας στο µυαλό το πώς θα προωθήσουν και θα στηρίξουν την πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ για την κερδοφορία των µεγαλοεπιχειρηµατιών, πράγµα που αποτελεί «ευαγγέλιο» για τον περιφερειάρχη και τους υποψήφιους ∆ηµάρχους Ζακύνθου, και γι’ αυτό θέτουν δοµές – υπηρεσίες κλπ στη διάθεση των µεγαλοεπιχειρηµατιών και δε λυπούνται τρεχάµατα γι’ αυτούς, την ίδια ώρα πχ που τα εργατικά λαϊκά στρώµατα, στη Ζάκυνθο αλλά και στα άλλα νησιά του Ιονίου είναι στο έλεος των πυρκαγιών, των πληµµυρών και των σεισµών αφού έργα αντιπληµµυρικής και αντισεισµικής προστασίας κλπ δεν είναι επιλέξιµα γιατί δεν αποφέρουν κέρδη στους µεγαλοεπιχειρηµατίες.

Ξεχωρίζουµε γιατί Εµείς, δεν είµαστε ανεξάρτητοι, αλλά εξαρτόµαστε, τασσόµαστε και βάζουµε µπροστά τις λαϊκές ανάγκες. Μιλάµε τη γλώσσα της αλήθειας, δεν κοροϊδεύουµε το Ζακυνθινό λαό για να πάρουµε απλά την ψήφο του, δεν λέµε άλλα πριν και άλλα µετά τις εκλογές. ∆εν κάνουµε αλισβερίσια και ανταλλαγές για την “καρέκλα”, όπως είχε γίνει στις προηγούµενες τοπικές εκλογές, µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆ και άλλων, σε ∆ήµο και Περιφέρεια. Πράγµα το οποίο ήδη φαίνεται και θα ενταθεί στις επερχόµενες εκλογές. Η “Λαϊκή Συσπείρωση” παλεύει για σηµαντική µείωση των ∆ηµοτικών τελών στην λαϊκή οικογένεια στην κατεύθυνση της κατάργησης και αύξηση αυτών στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους του νησιού. Να εισπραχθούν τα χρέη από τους µεγαλοοφειλέτες και να φορολογηθούν περισσότερο οι µεγαλοεπιχειρηµατίες. Θα στηρίξουµε µε κάθε τρόπο τα δικαιώµατα, τις κατακτήσεις και τους αγώνες των εργαζοµένων στο ∆ήµο και, πρώτα απ’ όλα, την κάλυψη όλων των υπηρεσιών µε το αναγκαίο προσωπικό, µε µόνιµη και σταθερή σχέση εργασίας, µε αξιοπρεπείς αµοιβές και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, ώστε να πάψει η οµηρία και η εντατικοποίηση στην εργασία τους. Στόχος πρέπει να είναι η ανασυγκρότηση των υπηρεσιών, η επίδειξη εµπιστοσύνης, η αναγνώριση της µεγάλης προσφοράς τους, η συχνή ενηµέρωση και επαφή µαζί τους. Είµαστε συνεπής και αταλάντευτη αντιπολεµική-φιλειρηνική δύναµη, αντίθετη µε την εµπλοκή της χώρας και του νησιού µας σε βρώµικους πολεµικούς σχεδιασµούς από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ- ΕΕ - κυβερνήσεις. ∆εν αποδεχόµαστε να φιλοξενούνται στην ευρύτερη περιοχή και στη χώρα, πυρηνικά και όπλα µαζικής καταστροφής. Καµιά ανοχή σε φασιστικές απόψεις και νοοτροπίες, ενώ θα σηµατοδοτήσουµε την ανάγκη να αποµονωθεί από παντού η εγκληµατική-ναζιστική Χ. Α. Θα είµαστε στο πλευρό κάθε µετανάστη – πρόσφυγα και θα επιδείξουµε µε κάθε τρόπο την αλληλεγγύη µας στα θύµατα των ιµπεριαλιστικών πολέµων.


Αγωνιζόµαστε για Να στελεχωθεί το νοσοκοµείο µε µόνιµο προσωπικό, ώστε να λειτουργήσει τώρα η Εντατική και η Παιδιατρική κλινική, και γενικότερα να λειτουργήσει ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του νησιού χειµώνα και καλοκαίρι. Ανάπτυξη του αποχετευτικού συστήµατος και του βιολογικού ώστε να σταµατήσει η µόλυνση των θαλασσών και του περιβάλλοντος. Να γίνουν τώρα έλεγχοι από το πολιτεία και να ανακληθούν όλες οι άδειες τουριστικών µονάδων που αδειάζουν τα λήµµατα στη θάλασσα. Αντιπληµµυρική προστασία µε συνολικό σχέδιο σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο για απορροή των όµβριων προς τη θάλασσα, κατασκευή των απαραιτήτων τεχνικών έργων µε µακρύ χρονικό ορίζοντα προβλέψεων. Κατασκευή νέου σύγχρονου δικτύου υδροδότησης, µε πόσιµο νερό, για όλο το νησί, µε αντικατάσταση όλων των καρκινογόνων αµιαντοσωλήνων. ∆ήµευση όλων των ιδιωτικών γεωτρήσεων και χρησιµοποίηση του νερού στο δίκτυο µε απαγόρευση πώλησης του. Μέτρα αντισεισµικής θωράκισης και προστασίας. Άµεσα να γίνει Σχέδιο έκτακτης κατάστασης και συγκέντρωσης του κόσµου σε περίπτωση µεγάλου σεισµού. Να ελεγχθούν όλα τα δηµόσια κτίρια µε προτεραιότητα όπου συγκεντρώνεται νεολαία σχολεία, νηπιαγωγεία και παιδικοί σταθµοί. Συντήρηση και εκσυγχρονισµός όλων των σχολείων στη Ζάκυνθο, κατασκευή νέων. Να σταµατήσουν οι κατασχέσεις του δήµου από τους τραπεζικούς λογαριασµούς από τα λαϊκά νοικοκυριά. Προστασία των δασών και του πράσινου σε όλο το νησί µε αντιπυρικές ζώνες και µέτρα κατά της εµπορευµατοποίησης της γης. Να δηµιουργηθούν νέοι παιδικοί σταθµοί που θα λειτουργούν µε ευθύνη του κράτους και θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες, χωρίς τροφεία για τους γονείς, µε εργαζόµενους µε πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα µε σταθερές θέσεις εργασίας. Κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε υγεία – παιδεία – πρόνοια. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας -µόνιµη και σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα για όλους. ∆ραστική αύξηση της χρηµατοδότησης της Τοπικής ∆ιοίκησης από τον προϋπολογισµό, την κατάργηση κάθε είδους αντιλαϊκής φορολογίας. Υποδοµές για πολιτισµό και αθλητισµό. Συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού. Άµεση κατασκευή κλειστού γυµναστηρίου και κολυµβητηρίου κοντά στην πόλη, συντήρηση και εκσυγχρονισµός όλων των γηπέδων ποδοσφαίρου. Να λειτουργήσει τώρα το ∆ηµοτικό Θέατρο. Να συντηρηθούν όλα τα ανοιχτά γήπεδα και οι παιδικές χαρές ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά (πχ ΕΟΤ , Άγιος Χαραλάµπης). ∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµων και ειδικών διαδροµών για τρέξιµο (πχ στη περιοχή του Κρυονερίου). Άµεση κατασκευή ∆ηµοτικού κτηνιατρείου και καταφύγιου, µε στελέχωση τους µε µόνιµο προσωπικό για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων του νησιού µας. Μέτρα προστασίας, ώστε να είναι ασφαλής και ελεύθερη η πρόσβαση στο “Ναυάγιο” και άλλων σηµείων, µε ευθύνη του κράτους. Να δηµιουργηθεί Κέντρο πρόληψης και απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες. Όχι στην προώθηση µονάδας ελεύθερης χρήσης υποκατάστατων.

Απρίλης 2019

Στους δήµους, τις περιφέρειες και τις κοινότητες δεν ψάχνουµε για τις διαφορές ανάµεσα στους εκλεκτούς των κοµµάτων! Κάνουµε την πραγµατική διαφορά – δίνουµε δύναµη στη δύναµη µας δυναµώνουµε τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης!

Για Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ψηφίζουµε την Αλεξάνδρα Μπαλού

Profile for ΛΑΊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΚΟΚΛΑ  

New
Advertisement