__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GIDS

INFO-HUISVESTING


WOORD VOORAF U hebt een echte “Schaarbeekse Gids voor Huisvesting” in uw handen. De bedoeling van deze gids is alle informatie en nuttige openbare en verenigingsreferenties bij elkaar brengen voor iedereen die op zoek is naar informatie over huisvesting. Het recht op wonen werd vastgelegd in artikel 23 van de Belgische Grondwet. De Gemeente Schaarbeek heeft zich vrijwillig geëngageerd om de verankering ervan op lokaal niveau zo goed mogelijk te garanderen, mede dankzij een samenwerking met het Brussels Gewest dat beschikt over heel wat competenties ter zake. In deze zin keurde de Gemeente een ambitieus Huisvestingsplan goed dat onder andere gericht is op de verbetering van de kwaliteit van de Schaarbeekse woningen, de garantie van een gediversifieerd woningaanbod en de verduidelijking van de rol van de verschillende interveniënten. In het kader van deze laatste doelstelling werken de Gemeente en het OCMW samen om een Loket INFO-HUISVESTING te kunnen aanbieden. Dit loket moet een unieke toegangspoort zijn voor alle Schaarbekenaren die op zoek zijn naar informatie over huisvesting. Het is ook in dit kader dat deze brochure werd opgesteld. Wij wensen u alvast veel leesplezier en we hopen dat u er iets aan zult hebben.

BERNARD CLERFAYT Burgemeester

SOPHIE QUERTON Voorzitster van het OCMW

3

  THOMAS ERALY Schepen van Huisvesting


INHOUDSTAFEL A. Woord vooraf 3 B. Het Loket Info-Huisvesting 6 1. IK ZOEK EEN WONING 1.1 Een woning huren Sociale huisvesting De sociale verhuurkantoren (SVK) Het Woningfonds Particuliere huisvesting Voor jongeren / studenten Voor senioren Voor mindervaliden / mensen met een handicap OCMW: begeleiding bij het zoeken naar een woning Financiële steun voor de huur

7 7 8 10 11 12 13 15 17 18

1.2 Tijdelijke huisvesting, opvangtehuizen, dagopvang en diensten voor hulp aan daklozen 19 Plan en adressen voor daklozen 19 Pool “Uitzettingen & Dakloosheid” van het OCMW van Schaarbeek 20 Latitude Nord 20 De Chauffoir van het OCMW van Schaarbeek (tijdens de winterperiode) 21 2. IK BEN HUURDER 22 2.1 Mijn woning is ongezond/in slechte staat 22 Pool “Sociale begeleiding” van de Dienst huisvesting van het OCMW Van Schaarbeek    22 Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) 22 2.2 Ik wil energie besparen 23 Cel energie van het OCMW van Schaarbeek 23 RenovaS – Renovatieadvies 23 2.3 Ik wil mijn rechten laten gelden Noorderzon Huurdersbond Dienst huisvesting van het OCMW van Schaarbeek Huurdersunie Juridische dienst eerste lijn – pro-Deoadvocaat 4

24 24 24 25 25 25


2.4 Ik ben in conflict met mijn eigenaar Bemiddelingsdienst van de Gemeente 26 De vrederechter: in geval van een geschil 27 3. IK BEN EIGENAAR 3.1 Ik zou mijn woning willen renoveren Renovas Leefmilieu Brussel Homegrade.brussels 3.2 Ik zou mijn woning willen verhuren Sociale vastgoedkantoren Hulp voor daklozenÂ

28 28 28 28 28 29 29 29

3.3 Ik ben in conflict met mijn huurder 30 Bemiddelingsdienst van de Gemeente 30 De vrederechter: in geval van een geschil 30 4. IK WIL EIGENAAR WORDEN Woningfonds CityDev Gemeentepremie Platform CLT Brussel Kredietmaatschappij voor sociale woningen C. Nota’s

31 31 31 31 32 32

33

D. Mijn afspraken 35

5


HET LOKET INFO-HUISVESTING Bent u een Schaarbeekse huurder of eigenaar? Hebt u vragen met betrekking tot uw woning en weet u niet tot wie u zich moet richten? Het loket Info-Huisvesting beantwoordt al uw vragen over huisvesting en verwijst u door naar de juiste diensten in Schaarbeek en elders.

Het Loket Info-Huisvesting Ter plaatse Onthaal op de 1ste verdieping van het OCMW van Schaarbeek Silver Building, Auguste Reyerslaan 70 - 1030 Schaarbeek Open op maandag en woensdag van 13u30 tot 15u30 Telefonische permanenties: Dienst Huisvesting: 02/435.50.20 Op dinsdag van 16 tot 17 uur Op donderdag van 9 tot 10 uur Op vrijdag van 12 tot 13 uur logement@cpas-schaerbeek.be www.ocmw-schaerbeek.be

6


1. IK ZOEK EEN WONING

1.1 EEN WONING HUREN SOCIALE HUISVESTING De sociale huisvesting biedt mensen met een bescheiden inkomen de kans op een woning tegen een gematigde huurprijs, maar de wachttijden zijn heel lang: meerdere jaren! De toewijzingsregels voor sociale woningen kunnen variëren van het ene tot het andere Gewest (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Voor wie? In Brussel zijn dit de belangrijkste voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om zich in 2018 in te schrijven als kandidaat huurder voor een sociale woning: 1. Geen eigenaar zijn van een vastgoed 2. Geen jaarinkomen 2018 (netto belastbaar) hebben van meer dan: - alleenstaande: € 22.959,44 - Een gezin van meer dan één persoon met slechts één   inkomen: € 25.510,50 - Gezin met 2 of meer inkomens: € 29.154,90 Deze bedragen worden vermeerderd per kind ten laste en per meerderjarige persoon met een handicap2 of per kind met een handicap.3. De sociale woningen worden toegewezen aan de kandidaat huurders met het grootste aantal voorkeurrechten4 (alleenstaande met kinderen, ouder dan 60, bijvoorbeeld). De toegekende woningen zijn aangepast aan de situatie van het gezin (aantal personen en de leeftijd van de personen waaruit het gezin bestaat, aangepaste woning voor een persoon met een handicap, ...).

1: Kind ten laste: + € 2.186,61 2: Meerderjarige persoon met een handicap: + € 4.373,23 De gecommuniceerde bedragen zijn de maximale inkomensbedragen voor een gezin dat kandidaat huurder is in 2018 3: een gehandicapt kind ten laste = 2 kinderen ten laste 4: Voorrangsrechten: meer informatie: www.slrb.irisnet.be/louer-un-logement-social/devenir-locataire

7


IK ZOEK EEN WONING

Waar? - De Schaarbeekse Haard In Schaarbeek is de Schaarbeekse Haard de referentiemaatschappij. Om een plaats te krijgen op de lijsten en te kunnen profiteren van een sociale woning, moet u zich inschrijven als kandidaat huurder. Dit doet u door het formulier in te vullen dat u kunt krijgen bij de Schaarbeekse haard.

Praktische informatie Trooststraat 70 - 1030 Schaarbeek Van maandag tot vrijdag, van 7u30 tot 11u30. Gesloten op dinsdag - 02/240.80.40 Permanentie voor de inschrijving van kandidaat-huurders: vrijdag van 7u30 tot 11u30 foyerschaerbeekois@fsh.be www.schaarbeeksehaard.be

- Elders in Brussel, in Wallonië en in Vlaanderen Voor elk Gewest kan de lijst met de maatschappijen die de sociale woningen beheren geraadpleegd worden op het internet.

Brussel:   www.bghm.be Wallonië:  www.swl.be Vlaanderen: www.vmsw.be

DE SOCIALE VERHUURKANTOREN (SVK) De SVK verhuren woningen die eigendom zijn van privé-eigenaars. Een van de opdrachten van de SVK bestaat erin mensen met een bescheiden inkomen de kans te bieden om in woningen van goede kwaliteit te wonen tegen redelijke prijzen.

8


IK ZOEK EEN WONING

Voor wie? In Brussel zijn dit de belangrijkste voorwaarden waaraan moet voldaan zijn om u bij een SVK in te schrijven als kandidaat huurder: 1.Geen eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van een vastgoed zijn, ongeacht of het is om er te wonen of om er een professionele activiteit    uit te oefenen. 2.De inkomens van het gezin of de persoon mogen niet hoger liggen   dan de inkomens waarmee rekening gehouden wordt voor de toegang      tot sociale woningen, behoudens afwijking. Elk SVK heeft zijn eigen voorwaarden voor inschrijving en toekenning van woningen. U moet dus contact opnemen met elk SVK waar u zich wenst in te schrijven. - De sociale verhuurkantoren in Schaarbeek

ASIS – Agence Schaerbeekoise Immobilière Sociale Haachtsesteenweg 226 - 1030 Schaarbeek 02/223.72.47 - info@asis.brussels Comme chez toi Vandermeerschstraat 53 - 1030 Schaarbeek 02/230.36.14 - info@commecheztoi.org www.commecheztoi.org Inschrijvingen van januari tot juni AIS Quartiers AIS Quartiers kent niet rechtstreeks woningen toe. Het wijst woningen toe aan partners, voornamelijk aan Huurdersunie Informeer u bij de Huurdersunie van Schaarbeek 02/218.52.66 Andere Brusselse AIS U kunt zich inschrijven bij verschillende SVK volgens hun inschrijvingsmodaliteiten : www.fedais.be

9


IK ZOEK EEN WONING

- Sociale verhuurkantoren in Wallonië en Vlaanderen Wallonië: www.flw.be Vlaanderen: www.vmsw.be

HET WONINGFONDS Het Fonds biedt een reeks financiële ondersteuningen om de toegang tot huisvesting te vergemakkelijken, met name voor mensen met een bescheiden inkomen. Het Woningfonds verhuurt ook woningen voor de armste gezinnen van het Brussels Gewest, en dit tegen heel gematigde huurprijzen. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? 1. Geen eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van een vastgoed zijn (behoudens uitzondering) 2. Geen jaarinkomen (netto belastbaar) hebben van meer dan: Maximale inkomens 2017 (euro) Aantal kinderen ten laste

Alleenstaande

Gezin met één enkel inkomen

Gezin met minstens twee inkomens

0

22.963,96

25.515,52

29.160,63

1

-

27.702,56

31.347,67

2

-

29.889,60

33.534,71

3

-

32.076,68

35.721,75

4

-

34.263,68

37.908,79

5

-

36.450,72

40.095,83

6

-

38.637,76

42.282,87

De persoon die of het gezin dat huurder wordt bij het Woningfonds moet deze woning gebruiken als hoofdverblijfplaats. Woningfonds Zomerstraat 73 - 1050 Elsene Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 12u45 tot 16u via 02/504.32.11 of 0800/95.034 (van 9u tot 12u en van 14u tot 16u) infolening@woningfonds.be - www.woningfonds.be

10


IK ZOEK EEN WONING

PARTICULIERE HUISVESTING Het is de bedoeling om een huurcontract rechtstreeks af te sluiten met de eigenaar van de woning die zijn goed wenst te verhuren. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? Een privéwoning is toegankelijk voor iedereen. Het kan dat de eigenaar bepaalde informatie vraagt aan de kandidaathuurder om er zeker van te zijn dat de huur betaald zal kunnen worden. Het staat de eigenaar vrij om de huurder te kiezen die hij het meest geschikt acht, maar hij heeft absoluut niet het recht om een huurder te weigeren om redenen die te maken hebben met zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn seksuele geaardheid of zijn inkomen.

“De toegang tot een degelijke woning is een basisrecht. En toch blijft het moeilijk door de evolutie van de marktprijzen, door een ontoereikend openbaar aanbod, door een gebrek aan aangepaste woningen, maar ook door discriminerend gedrag van eigenaars of vastgoedmakelaars. Bent u slachtoffer van discriminatie? Meld dit dan! ” Federaal centrum voor gelijke kansen: www.unia.be

De eigenaar is verplicht om in zijn advertentie de huurprijs en de energieprestatie van de te verhuren woning te vermelden. Zo kan de huurder de kost van zijn verbruik evalueren. Er zijn websites die gespecialiseerd zijn in dergelijke opzoekingen: Websites van vastgoedkantoren www.immoweb.be www.immo.vlan.be www.logic-immo.be

U kunt zich ook richten tot het OCMW van Schaarbeek of tot verschillende gespecialiseerde verenigingen die lijsten ter beschikking stellen met huurwoningen. Deze verenigingen kunnen ook helpen bij het zoeken naar een woning.

11


IK ZOEK EEN WONING

VOOR JONGEREN / STUDENTEN - Infor Jeunes Dit Brusselse informatiecentrum voor jongeren dekt domeinen die jongeren aanbelangen in de ruime zin, waaronder dus ook huisvesting. Infor Jeunes biedt informatie en ondersteuning bij het zoeken naar een studentenwoning en ook juridisch advies in geval van problemen tussen een huurder en de eigenaar, bijvoorbeeld. Voor wie ? Richt zich tot jongeren in de ruime zin, zonder toelatingsvoorwaarde. Infor Jeunes in Schaerbeek Leuvensesteenweg 339 – 1030 Schaarbeek 02/733.11.93 Permanentie huisvesting: van maandag tot vrijdag van 13u tot 18u inforjeunes@jeminforme.be - www.jeminforme.be

- VZW 1 toit 2 âges Brengt studenten in contact met senioren of gezinnen om intergenerationele woningen te creëren. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? De student verbindt zich ertoe bepaalde diensten te leveren voor de senior of voor het gezin om te kunnen profiteren van een heel interessante huurprijs voor zijn kot. (Boodschappen doen, babysitten, tuinieren,...). Wenst de student zich niet te engageren voor dergelijke diensten, dan gaat het gewoon om samenwonen in goede verstandhouding met het gezin of de senior, en dit tegen een prijs die nog altijd interessant is.

1 toit 2 âges 0472/94.82.77 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u) bruxelles@1toit2ages.be - www.1toit2ages.be

12


IK ZOEK EEN WONING

VOOR SENIOREN - De gemeentelijke seniorieën Wat is dit ? Een seniorie, niet te verwarren met een rusthuis, is bedoeld voor senioren die alleen kunnen wonen. Het zijn gebouwen die bestaan uit appartementen, studio’s of flats die door de Gemeente verhuurd worden en die voorbehouden zijn voor mensen van de 3de leeftijd of voor koppels waarvan minstens 1 persoon 65 is op het moment van de toewijzing. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? Dit zijn de voorwaarden om u in te schrijven op een lijst van kandidaten voor een gemeentelijke seniorie: 1.Geen eigenaar zijn van een woning, niet in België, noch in het   buitenland. 2.Gedomicilieerd zijn in Schaarbeek of een band hebben met de         Gemeente Schaarbeek. 3.Ouder zijn dan 60 op het moment van uw inschrijving op de wachtlijst   (u moet 65 zijn om een woning toegewezen te krijgen). De toewijzing is gebaseerd op de anciënniteit van de aanvraag en de leeftijd van de kandidaat. Dienst vastgoedbeheer van de Gemeente Schaarbeek Rodenbachlaan 29 - 1030 Schaarbeek 02/244.77.08 vastgoedbeheer@schaarbeek.irisnet.be

- Het thuis blijven wonen van bejaarden Het OCMW van Schaarbeek stelt senioren, informatie en diensten ter beschikking die hen helpen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Deze dienst is vooral bedoeld voor alle Schaarbekenaren vanaf 64 jaar die niet in een rusthuis of in een rust- en verzorgingstehuis verblijven.

13


IK ZOEK EEN WONING

OCMW Schaarbeek Dienst voor de begeleiding van senioren Enkel op afspraak Telefonische permanentie: 02/240.30.80 Maandag en Donderdag van 9u tot 11u Permanentie op afspraak Maandag van 13u30 tot 15u - Woensdag van 9u tot 11u Bij een huisbezoek voor personen met beperkte mobiliteit

Een Schaarbeekse vereniging die zich inzet voor het thuis blijven wonen of voor een terugkeer naar huis voor senioren, mensen met een handicap, zieken, sociaal of psychologisch kwetsbare mensen, gezinnen met kinderen, mensen die herstellende zijn na een ziekenhuisverblijf. Vzw Gezinshulp van Schaarbeek Haachtsesteenweg 226 - 1030 Schaarbeek Van maandag tot donderdag van 8u tot 12u en van 13u tot 16u. Vrijdag van 8u tot 12u Telefonische permanentie: 02/240.30.60 Van maandag tot donderdag van 8u tot 16u en vrijdag van 8u tot 14u

Dienst huisvesting van het OCMW van Schaarbeek - Begeleiding van senioren van wie de gezondheid het niet toelaat dat ze thuis blijven wonen. - De aanvragen voor opname in de twee rust- en verzorgingstehuizen van het OCMW van Schaarbeek: het RVT Albert De Latour (120 bedden) en het RVT De Kriekenboomgaard (135 bedden). - OriĂŤntering naar andere structuren van de openbare of private sector indien nodig. Telefonische permanentie: 02/435.50.80 van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u

1 toit 2 âges 0472/94.82.77 bruxelles@1toit2ages.be - ww.1toit2ages.be

14


IK ZOEK EEN WONING

VOOR MINDERVALIDEN OF MENSEN MET EEN HANDICAP - De diensten hdt - hulp bij dagelijkse taken De hulp bij dagelijkse taken betreft alle niet-medische handelingen van het dagelijks leven. Het gaat om een heel specifieke hulp, aangepast aan elke gebruiker naargelang diens handicap en zijn gezins- of sociale situatie. Toegangsvoorwaarden:

1. Een handicap hebben. 2. Minstens 65 jaar oud zijn op het moment van de aanvraag.

Openbare vastgoedmaatschappijen (sociale woningen) in Brussel die banden hebben met de diensten voor hdt -

Le logement Molenbeekois Sint-Jan-Baptistvoorplein 27 - 1080 Brussel - 02/414.03.72 CoĂśperatieve Vennootschap Van Huurders Germinal Constant Permekelaan 83 bus 33 - 1140 Brussel - 02/726.69.09 Bouwbedrijf voor sociale woningen Sint-Pieters-Woluwe L. Romstraat 1A bus 6 - 1150 Brussel - 02/770.33.36 Diensten hdt in BelgiĂŤ www.anlh.be

- De nationale vereniging voor de huisvesting van personen met een handicap Vereniging die de integratie van personen met een fysieke handicap in onze maatschappij aanmoedigt. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? Elke persoon die informatie wenst over de integratie van personen met een handicap.

15


IK ZOEK EEN WONING

Nationale vereniging voor de huisvesting van personen met een handicap Oranjebloesemstraat 1 bus 213 - 1150 Brussel 02/772.18.95 - (kantoren nr. 37) - IN BRUSSEL: DE DIENST PHARE De dienst «PHARE» (Personne Handicapée Autonomie Recherchée) geeft informatie, advies en financiële tussenkomsten (met name voor de aanpassingswerken aan de woning) aan personen met een handicap binnen het Brussels Gewest. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? De informatie en de steun worden verkregen na inschrijving via een formulier (www.phare.irisnet.be).

1. Wonen in Brussel. 2. Jonger zijn dan 65. 3. Een handicap hebben.

Onthaalruimte van de dienst Phare Paleizenstraat 42 - 1030 Brussel Open voor het publiek van 9 tot 12 uur - Behalve op woensdag 02/800.82.03 info.phare@spfb.brussels www.phare.irisnet.be

- IN WALLONIË: AVIQ Agence pour une vie de qualité Rue de la Rivelaine, 21 - 6061 Charleroi 0800/16.061 info@aviq.be - IN VLAANDEREN: VAPH Vlaamsagentschap voor personen met een handicap (VAPH) Zenithgebouw Koning Albert II laan 37 - 1030 Brussel 02/225.84.11 informatie@vaph.be

16


IK ZOEK EEN WONING

OCMW: BEGELEIDING BIJ HET ZOEKEN NAAR EEN WONING - DE POOL “SOCIALE BEGELEIDING” VAN DE DIENST HUISVESTING VAN HET OCMW VAN SCHAARBEEK Taken: - Informeren over de rechten en plichten inzake huurovereenkomsten. - De mensen ondersteunen in hun verschillende stappen naar huisvesting: inschrijvingen op de wachtlijsten van de sociale woningen, indiening van een klacht bij de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, huurondersteuning van het OCMW, enz. - De mensen begeleiden bij hun actieve zoektocht naar een woning binnen het private huurpark. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? Open voor alle Schaarbekenaren die regelmatig verblijven op het Belgisch grondgebied. Deze dienst is dus niet enkel open voor mensen die al geholpen worden door het OCMW.

Pool “sociale begeleiding” van de dienst huisvesting van het OCMW van Schaarbeek Op afspraak via 02/435.50.20 Telefonische permanentie op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u en op dinsdag van 13u30 tot 16u - DE HUURDERSUNIE VAN SCHAARBEEK Deze vereniging ondersteunt haar leden bij het zoeken naar een woning, ze verleent juridisch advies en geeft informatie aan de huurders, en ze organiseert hun verdediging mocht dat nodig zijn. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? De vereniging is open voor de huurders die dit nodig hebben. Huurdersunie van Schaarbeek Poststraat 156 - 1030 Schaarbeek 02/218.52.66 - ulschaerbeek@yahoo.fr Telefonische permanentie: van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u Permanentie onthaal: van maandag tot woensdag van 10u tot 12u

17


IK ZOEK EEN WONING

FINANCIËLE STEUN VOOR DE HUUR HERHUISVESTINGSTOELAGE Een financiële steun die de huurders de mogelijkheid biedt om een ongeschikte woning te verlaten en om een duurdere huurprijs in een nieuwe geschikte woning gedeeltelijk te dragen. Toegankelijk voor personen met beperkte inkomens, die al een jaar wonen in een ongezonde of te kleine woning of in een woning die niet geschikt is voor mindervaliden of senioren, of voor mensen die komen uit een situatie van dakloosheid, en zelfs voor kandidaat-huurders voor sociale woningen die 12 punten hebben verzameld. Deze steun bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage. HUURTOELAGE Bestemd voor: - de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting en die minstens 12 prioriteitspunten hebben. Acties: de gewestelijke administratie neemt rechtstreeks contact op met de rechthebbenden. - de bewoners van een gemeentewoning waarvan de verhuurder (gemeente, OCMW of Regie) beroep doet op het gewest om een deel van de huur te betalen. Acties: uitgevoerd door de verhuurder (gemeente, OCMW of Regie). De toelage kan toegekend worden totdat een sociale woning beschikbaar is.

Brussel Huisvesting CCN - Communicatiecentrum Noord (Noordstation) Vooruitgangsstraat 80 - 1030 Schaarbeek Permanentie “Herhuisvestingstoelage”: Maandag, woensdag & vrijdag van 9u tot 11u45 www.huisvesting.brussels

18


IK ZOEK EEN WONING

HUURGARANTIE - De huurwaarborg voorgesteld door het OCMW van Schaarbeek is een waarborg die gegeven wordt door de bank BELFIUS. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? - Voor de Schaarbekenaren die beschikken over een geldige verblijfsvergunning en die onvoldoende middelen hebben om een huurwaarborg te betalen. OCMW Schaarbeek Op afspraak - 02/435.50.20 Telefonische permanentie op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u en op dinsdag van 13u30 tot 16u

- Huurwaarborgen geleend door het Woningfonds 1. Renteloze lening bij het huren van een woning voor een persoon die     niet over voldoende financiële middelen beschikt om de waarborg te  betalen. 2. Deze lening kan tot 100% van de gevraagde huurwaarborg bedragen. 3. De maximale terugbetalingstermijn is 24 maanden (als de duur van de huur gelijk is aan of groter is dan 12 maanden). 4. Gekoppeld aan inkomensvoorwaarden. Woningfonds Zomerstraat 73 - 1050 Elsene - 02/504.32.11 www.woningfonds.be

1.2 TIJDELIJKE HUISVESTING, OPVANGTEHUIZEN, DAGCENTRAEN DIENSTEN VOOR HULP AAN DAKLOZEN PLAN EN ADRESSEN VOOR DAKLOZEN La Strada (een cel die steun biedt voor de sector van de daklozen in Brussel) verzamelde nuttige adressen voor daklozen in Brussel: opvangtehuizen, noodopvang, dagopvang, douches, ...

19


IK ZOEK EEN WONING

De adressen kunnen online geraadpleegd worden: www.lstb.be Dit plan is ook beschikbaar bij verenigingen, het OCMW en diensten die zich richten tot de daklozen.

POOL “UITZETTINGEN & DAKLOOSHEID” VAN HET OCMW VAN SCHAARBEEK

- Preventie van uitzettingen uit huurwoningen en begeleiding van de personen tijdens een procedure voor het vredegerecht. - Begeleiding van daklozen bij het zoeken naar een tijdelijk onderkomen en/of een stabiele woning. -  Begeleiding van personen die hun woning plots verloren en die geen  oplossing hebben.

Voor wie ? Tegen welke voorwaarden ? Alle Schaarbekenaren die hier legaal verblijven en die betrokken zijn bij een procedure voor het vredegerecht of die te maken hebben met een dringend probleem inzake huisvesting (legale uitzetting, willekeurige uitzetting, plots verlies van de woning, huiselijk geweld, mensen die op straat slapen ...) OCMW Schaarbeek, cel daklozen Permanentie “Briefwisseling Vredegerecht”Maandagvoormiddag (8u30-11u) Permanentie  “Urgenties  huisvesting” - Dinsdag - en  donderdagvoormiddag (8u30-11u) Zich  aanmelden op de 1ste verdieping van het OCMW –  Onthaal Huisvesting - 02/435.50.20

LATITUDE NORD Dienst die een dag opvang organiseert voor mensen in grote armoede of mensen die op straat leven. Voor wie ? Tegen welke voorwaarden ? Deze dienst is open voor daklozen en mensen in grote armoede binnen het grondgebied van Schaarbeek. Er is geen enkele specifieke voorwaarde om te kunnen profiteren van de georganiseerde opvang. 20


IK ZOEK EEN WONING

Latitude Nord Solvayplein 2 - 1030 Schaarbeek Ingang: Noordstation, uitgang “Vooruitgang/Noord� Tel: 02/201.65.50 - latitudenord@schaarbeek.be - www.1030.be Permanentie van het onthaal: maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u en donderdag van 16u30 tot 18u30. Op dinsdag van 9u tot 12u is de onthaalruimte voorbehouden voor vrouwen. De avondpermanentie vindt plaats op donderdag van 16u30 tot 18u30

De praatmomenten vinden doorgaans plaats op vrijdag van 11u30 tot 13u30 (agenda op de website www.lstb.be).

LE CHAUFFOIR VAN HET OCMW VAN SCHAARBEEK Le Chauffoir opent zijn deuren tijdens de winterperiode. De begeleiding wordt er verzorgd door de werknemers van het OCMW van Schaarbeek en vrijwilligers van het Rode Kruis.

Voor wie ? Tegen welke voorwaarden ? Le Chauffoir is open voor daklozen, mensen met een slechte woning of mensen die gewoon op zoek zijn naar een moment van gezelligheid. De mensen worden er opgevangen zonder voorwaarden wat inkomen of verblijfplaats betreft. Ze kunnen er drinken, eten en begeleiding krijgen van sociale assistenten die hen doorverwijzen naar de juiste diensten.

Praktische informatie Enkel in de winterperiode. De plaats wordt elk jaar gespecificeerd! Contact: Dienst Huisvesting van het OCMW van Schaarbeek 0498/788.927 02/435.50.20 www.ocmw-schaerbeek.be

21


IK BEN HUURDER

2 IK BEN HUURDER 2.1 MIJN WONING IS ONGEZOND/IN SLECHTE STAAT D E    P O O L    “ S O C I A L E    B E G E L E I D I N G ”    VA N    D E    D I E N S T HUISVESTING VAN HET OCMW VAN SCHAARBEEK Begeleidt mensen waarvan de woning in slechte staat of ongezond is. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? Voor de Schaarbekenaren die beschikken over een geldige verblijfsvergunning en die onvoldoende middelen hebben om een huurwaarborg te betalen. Sociale begeleiding, dienst huisvesting van het OCMW van Schaarbeek Op afspraak via 02/435.50.20 Telefonische permanentie op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u en op dinsdag van 13u30 tot 16u logement@cpas-schaerbeek.be

DIRECTIE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSINSPECTIE (DGHI) Een woning die niet voldoet aan de minimale voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en elementaire infrastructuur (uitgesproken vochtprobleem, geen natuurlijk licht, geen verwarming, geen warm water, enz. ...), kan het voorwerp uitmaken van een klacht aan de Directie van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DGHI). Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? De persoon die een klacht indient kan de huurder zelf zijn (ook al gaat het om een sociale woning en ongeacht de verblijfsstatus van deze persoon). De klacht kan ook ingediend worden door een Gemeente, een OCMW of een vzw die werkt binnen het domein van de huisvesting. CCN Noordstation: Vooruitgangsstraat 80 te 1035 Brussel 02/204.12.80 - maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u broh.huisvestingsinspectie@gob.brussels Loketuren: maandag, woensdag, vrijdag: van 9u tot 11u30 www.huisvesting.brussels 22


IK BEN HUURDER

2.2 IK WIL ENERGIE BESPAREN Vergelijk de energieleveranciers op: www.vergelijker.be

CEL ENERGIE VAN HET OCMW VAN SCHAARBEEK Geeft advies en begeleiding voor de volgende vragen:

-

De keuze van een energieleverancier. Problemen met een energieleverancier. Problemen om de energiefacturen te betalen. Ondersteuning om energie te besparen.

Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? Alle burgers van Schaarbeek. OCMW Schaarbeek Reyerslaan 70 - 3de verdieping – 1030 Schaarbeek 02/435.50.30 - cellule.energie@cpas-schaerbeek.be Bereikbaar per telefoon en aan het loket van maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u, op vrijdag van 8u30 tot 12u

RENOVAS – RENOVATIEADVIES Een team van 4 adviserende architecten stelt zijn vaardigheden ter beschikking van de eigenaars en huurders voor alles wat de renovatie, het onderhoud en de energieprestatie van hun woningen betreft: technische, stedenbouwkundige, energieproblemen. Het team helpt ook bij de indiening van premiedossiers bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? Deze dienst is open voor alle Schaarbekenaren. RenovaS Colignonplein 41 - 1030 Schaarbeek - 02/215.85.16 info@renovas.be - enkel op afspraak Maandag - vrijdag: van 9u tot 13u - Donderdag van 9u tot 18u 23


IK BEN HUURDER

2.3 IK WIL MIJN RECHTEN LATEN GELDEN NOORDERZON Deze gemeentedienst wil alle Schaarbekenaren antwoorden geven op hun vragen van maatschappelijke en juridische aard. Elke inwoner krijgt er begeleiding en praktische hulp met betrekking tot verschillende aspecten van het dagelijks leven (informatie over de verschillende wetten, uitleg bij documenten ...). Noorderzon intervenieert ook bij advocaten, huurders, eigenaars, notarissen, sociale assistenten, administratieve diensten ... Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? Deze dienst is open voor alle Schaarbekenaren. Noorderzon Gaucheretplein 20 - 1030 Schaarbeek - 02/204.05.40 soleildunord@1030.be Kantoren alle dagen open van 9u tot 17u Juridisch onthaal zonder afspraak op dinsdag en donderdag van 9u tot 12u De andere dagen op afspraak: 02/204.05.42

HUURDERSBOND Dienst voor juridische ondersteuning binnen de sector van de huisvesting voor de organisatie en verdediging van de huurders. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? Deze dienst is toegankelijk voor iedereen. Huurdersbond Vandermeerschstraat 53 - 1030 Schaarbeek - 02/242.42.06 syndicatdeslocataires1030@gmail.com Zonder afspraak: maandag en donderdag van 9u tot 12u Op afspraak: maandag, woensdag en donderdag van 14u tot 17u en dinsdag van 9u tot 12u Telefonische permanentie: dinsdag van 14u tot 17u en vrijdag van 9u tot 12u

24


IK BEN HUURDER

DE DIENST HUISVESTING VAN HET OCMW VAN SCHAARBEEK Op afspraak via 02/435.50.20 Telefonische permanentie op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u en op dinsdag van 13u30 tot 16u logement@cpas-schaerbeek.be

HUURDERSUNIE Ondersteunt haar leden bij het zoeken naar een woning, ze verleent juridisch advies en geeft informatie aan de huurders, en ze organiseert een verdediging van de huurders. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? De vereniging is open voor de Schaarbekenaren die dit nodig hebben. Huurdersvereniging Poststraat 156 - 1030 Schaarbeek - ulschaerbeek@yahoo.fr Telefonische permanentie op 02/218.52.66 van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u Onthaal van maandag tot woensdag van 10u tot 12u

JURIDISCHE DIENST EERSTE LIJN – PRO-DEOADVOCAAT Bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar juridische informatie of een juridische raadpleging. De juridische steun van de eerste lijn kan ook helpen om de bijstand te krijgen van een advocaat die aangeduid wordt door het rechtsbijstandskantoor. Voor wie? Tegen welke voorwaarden ? De juridische hulp van de 1ste lijn (juridisch advies) is open voor iedereen. De juridische hulp van de 2de lijn (pro-Deoadvocaat) is enkel beschikbaar voor mensen die binnen een bepaalde inkomenscategorie vallen. Juridische permanentie voor eerstelijnsbijstand georganiseerd door de Commissie voor Juridische Bijstand van Brussel Donderdag van 14u tot 16u bij het OCMW, Reyerslaan 70 te Schaarbeek www.baliebrussel.be 25


IK BEN HUURDER

2.4 IK BEN IN CONFLICT MET MIJN EIGENAAR BEMIDDELINGSDIENST VAN DE GEMEENTE De buurtbemiddelaar staat ter beschikking van de inwoners die de conflicten in hun dagelijks leven bij minnelijke schikking willen regelen. Het gaat om buren, eigenaars, mede-eigenaars, huurders, naasten ... U wil spanningen en geschillen die zich voordoen in uw woning, uw wijk of binnen uw gezin oplossen: lawaai, burenruzie, hygiëne, werken, moeilijke communicatie ... - Staat het volume van de televisie van uw buurman oorverdovend luid? - Uw huurder betaalt zijn huurgeld niet meer en legt uw aanmaningen  naast zich neer ... - Ondanks herhaaldelijk aandringen weigert uw eigenaar het om de  verwarming te repareren ... - Wordt het samenleven in uw gebouw of in uw wijk steeds moeilijker? - Komen de takken van de boom van uw buren over de gemeenschappelijke    muur? - En u wenst geen klacht in te dienen bij de politie of gerechtelijke procedures aan te spannen. De buurtbemiddelaar kan u helpen!

- Hij biedt een ruimte om te luisteren en te praten, - Hij helpt de partijen om oplossingen voor hun conflict uit te  werken en om minnelijke schikkingen te treffen, - En dit met respect voor de belangen van beide partijen.

De bemiddelaar stelt zich garant voor de principes van de onpartijdigheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid. Hij kan u helpen om te communiceren en te onderhandelen met respect voor elkaar, om samen een realistische en gepersonaliseerde oplossing te vinden waarbij beide partijen gebaat zijn. De buurtbemiddelingsdiensten zijn gratis

Wijkbemiddeling Enkel op afspraak Vanderlindenstraat 121 - 1030 Schaarbeek (dichtbij het Paviljoenplein) 02/240.63.01 - 02/240.63.03 wijkbemiddeling@schaarbeek.be www.schaarbeek.be 26


IK BEN HUURDER

DE VREDERECHTER: IN GEVAL VAN EEN GESCHIL U kunt zich tot de Vrederechter wenden voor huurconflicten (de huurder betaalt niet meer, onderhoudt het gehuurde goed niet goed of de verhuurder weigert reparaties te laten uitvoeren) of buurtconflicten. De huurder en de eigenaars of twee buren zullen eerst proberen om tot een minnelijke schikking te komen: idealiter door met elkaar te praten en, indien nodig, via een uitwisseling van aangetekende brieven! Voor wie ? Tegen welke voorwaarden ? Alle Schaarbekenaren die kampen met een probleem dat valt onder de bevoegdheid van een Vrederechter.

Vredegerecht Schaarbeek is opgedeeld in twee geografische kantons 1ste KANTON / 2de KANTON Koningsstraat 271-273 - 1030 Schaarbeek Tel: 02/215.11.28 -02/215.11.74 Fax: 02/215.97.15 - 02/245.83.10

27


IK BEN EIGENAAR

3. IK BEN EIGENAAR 3.1 IK ZOU MIJN WONING WILLEN RENOVEREN RENOVAS – RENOVATIEADVIES RenovaS Colignonplein 41 - 1030 Schaarbeek - 02/215.85.16 - info@renovas.be Enkel op afspraak Van maandag tot vrijdag: van 9u tot 13u - Donderdag: van 9u tot 18u

LEEFMILIEU BRUSSEL Deze gewestelijke administratie informeert over de goede praktijken en bestaande premies om uw woning te bouwen of te renoveren www.leefmilieu.brussels

HOMEGRADE.BRUSSELS Loket Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein 1, 1000 Brussel Van dinsdag tot vrijdag, van 10u tot 17u - zaterdag van 14u tot 17u Telefonisch Van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u 02/219.40.60 info@homegrade.brussels - www.homegrade.brussels

28


IK BEN EIGENAAR

3.2 IK ZOU MIJN WONING WILLEN VERHUREN SOCIALE VASTGOEDKANTOREN Opdracht: particuliere huisvesting socialiseren. De SVK verbinden zich ertoe woningen tegen gematigde prijzen aan te bieden en tegelijkertijd een vertrouwensrelatie op te bouwen met de eigenaars en door hen financiële zekerheid en de instandhouding van hun patrimonium te garanderen. De SVK bieden de eigenaars een huurbeheer zonder risico. De SVK gaan op zoek naar een huurder en sluiten een huurovereenkomst af, int het huurgeld, houdt toezicht op eventuele reparatie- en onderhoudswerken. In geval van grote renovatiewerken kan de eigenaar profiteren van een gewestelijke premie. Een ander voordeel voor de eigenaar is dat de gewestelijke aanslagvoet voor de onroerende voorheffing van 1,25 naar 0,8% daalt. Het percentage van de gemeentelijke opcentiemen daalt dus van 42,375 naar 27,12. Concreet ziet een eigenaar de onroerende voorheffing van 800 euro naar 512 euro dalen. De woning moet voldoen aan de minimale gezondheidsnormen. De eigenaar moet aanvaarden dat de huurprijs de maximale toegestane bedragen respecteert en moet zijn goed toevertrouwen aan ASIS via een beheersmandaat of een huurcontract met een duur van 9 jaar.

SVK IN SCHAARBEEK Vzw ASIS (sociaal verhuurkantoor Schaarbeek) Haachtsesteenweg 226 - 02/223.72.47 – info@asis.brussels SVK “Comme chez toi” Vandermeerschstraat 53 - 02/230.36.14 - ais@commecheztoi.org SVK “Quartiers” Vooruitgangstraat 323 - 02/204.09.63 - info@aisquartiers.be De sociale verhuurkantoren in het Brussels Gewest www.fedais.be

29


IK BEN EIGENAAR

3.3 IK BEN IN CONFLICT MET MIJN HUURDER

Wijkbemiddeling Enkel op afspraak Vanderlindenstraat 121 - 1030 Schaarbeek (dichtbij het Paviljoenplein) 02/240.63.01 - 02/240.63.03 wijkbemiddeling@schaarbeek.be www.schaarbeek.be In geval van een geschil: de Vrederechter

Vredegerecht Schaarbeek is opgedeeld in twee geografische kantons 1ste KANTON / 2de KANTON Koningsstraat 271-273 - 1030 Schaarbeek Tel: 02/215.11.28 - 02/215.11.74 Fax: 02/215.97.15 - 02/245.83.10

30


IK WIL EIGENAAR WORDEN

4. IK WIL EIGENAAR WORDEN WONINGFONDS Dit openbare organisme kent hypothecaire leningen toe tegen toegankelijkere voorwaarden en voordeligere rentevoeten dan de banksector. Voorwaarden? De waarde van uw woning en de inkomens van het gezin mogen bepaalde bedragen niet overschrijden. Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Zomerstraat 73 - 1050 Elsene - 02/504.32.11 infolening@woningfonds.be www.woningfonds.be

CITYDEV Deze gewestelijke openbare instelling bouwt en verkoopt nieuwe woningen voor bewoners met een gemiddeld inkomen. De inkomensvoorwaarden stemmen overeen met gemiddelde inkomens. CityDev Gabrielle Petitstraat 6 - 1080 Brussel 02/422.51.11 www.citydev.brussels

GEMEENTEPREMIE De bedoeling hiervan is de aankoop van een uniek vastgoed in Schaarbeek aanmoedigen om dit dan te gebruiken als hoofdverblijfplaats. De woning moet aangekocht zijn na 1 januari 2015 en het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen mag op het moment van de aankoop niet meer dan € 2000 bedragen. Het aanvragende gezin moet voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden. De premie komt overeen met het bedrag van de gemeentelijke opcentiemen van de onroerende voorheffing op de verworven of gebouwde woning. Het bedrag is in elk geval beperkt tot € 500 voor het eerste, € 400 voor het tweede en € 300 voor het derde jaar. De belastingdienst sociale-premie@schaerbeek.irisnet.be

31


IK WIL EIGENAAR WORDEN

PLATFORM CLT BRUSSEL De Community Land Trust (CLT) koopt en beheert terreinen en gebouwen. Het is de bedoeling om gezinnen met een bescheiden inkomen de mogelijkheid te bieden een eigendom te verwerven. De CLT renoveert of bouwt gebouwen om de aankoop van de woning gemakkelijker te maken en om de installatie van nuttige activiteiten in de wijk te bevorderen. De CLT scheidt het eigendom van de grond en van het gebouw en blijft eigenaar van de grond. Zo wordt de aankoopprijs van het gebouw betaalbaar. De CLT blijft eigenaar van de grond en het gezin koopt enkel het gebouw. CLT communitylandtrust.wordpress.com Verheydenstraat 121 - 1070 Anderlecht 02/840.61.49

KREDIETMAATSCHAPPIJ VOOR SOCIALE WONINGEN Kredieten voor de aankoop van woningen of voor een renovatie waarvan de waarde de geplafonneerde bedragen niet overschrijdt. Het aanvragende gezin moet voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden. Kredietmaatschappij voor sociale woningen Jagersveld, 4 - 1170 Watermaal - Bosvoorde 02/673.33.00 wb@skynet.be - www.wb.be

32


C. NOTA’S

33


34


D. MIJN AFSPRAKEN

35


DIAMANT

LOKET INFO-HUISVESTING Auguste Reyerslaan 70 1030 Schaarbeek

E.R : College van Burgemeester en Schepenen van Schaarbeek - Mei 2018

MEISER

Profile for Schaerbeek 1030 Schaarbeek

Info logement nl web  

Info logement nl web  

Profile for 1030be

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded