Page 1

ЗА ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при

ТРАЙНИ КУЛТУРИ

Очаквани вредители: Плодови червеи, Кръгломиниращ молец, Калифорнийска щитоносна въшка, Листогризещи по овощните видове, Мана , Оидиум, Сиво гниене

ОВОЩНИ КУЛТУРИ Ябълков плодов червей Започна вредната дейност на гъсеници от второ поколение на неприятеля в редица области на страната. За изхранването на една гъсеница от това поколение е достатъчен един плод, тъй като плодовете са по-едри. Второ поколение разширява кръга на гостоприемниците си и нанася повреди по круши, праскови, орехи, дюли и др. Вредната дейност на гъсениците от второ поколение

продължава до края на септември, а в благоприятни години и до началото на октомври.


БЮЛЕТИН №6

Стр.2

Да се извърши първо пръскане срещу гъсеници от второ поколение на неприятеля при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ ( ПИВ за второ поколение е 1,2-1,5% пресни вгризвания ). Следващите пръскания да се извършват през 10-12 дни, в зависимост от метеорологичните условия и последействието на използваните ПРЗ. Регистрирани ПРЗ са: ПРЗ

ДОЗА

А.В.: Алфациперметрин Вазтак нов 100 ЕК 0,0125% А.В.: Емамектин бензоат Афърм 095 СГ 300г/дка А.В.: Гама -цихалотрин Нексид 015КС 0,03% А.В.: Делтаметрин Децис 2,5 ЕК 0,03% Децис 25 ВГ 0,003% А.В.: Тиаклоприд Калипсо 480 СК 20мл А.В.: Хлорантранилипрол Кораген 20 СК 0,016% А.В.: Есфенвалерат

Суми алфа 5 ЕК 0,02% Сумицидин 5 ЕК 0,02% А.В.: Зетациперметрин Фюри 10 ЕК 0,0125% А.В.: Ламбда-цихалотрин Ламбада 5 ЕК 0,015% Карате зеон 5 КС 0,02% А.В.: Метоксифенозид Ранер240 СК-двукратно 0,04% третиране през 14 дни А.В.: Хлорпиирфос - етил+ циперметрин Нуреле Д 0,05% А.В.: Хлорпирифос-етил Дурсбан 4 Е 0,2% Пиринекс 48 ЕК 0,12% А.В.: Хлорпирифос -метил Релдан 40 ЕК 0,12% А.В.: Циперметрин Ефциметрин 10 ЕК / 0,04% Цайпер/10 ЕК Циклон 10 ЕК 0,02% Сипервет 25 ЕК 0,02% Суперсект Мега 0,015% и др. регистрирани ПРЗ

Калифорнийска щитоносна въшка Започна летежът на възрастни и живораждане на ларви от второ поколение. Първото пръскане срещу ларвите от второ поколение извършете при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (0,5 бр. ларви/ 1м клонка; 2-3% нападнати плодове). Следващите пръскания да се извършват през 10-12 дни, в зависимост от метеорологичните условия и последействието на


БЮЛЕТИН №6

Стр.3 използваните ПРЗ. Регистрирани ПРЗ: ПРЗ

ДОЗА

А.В.: Диметоат Би -58

0,2% А.В.: Хлорпиирфос-етил+ циперметрин Нуреле Д 0,05% А.В.: Хлорпирифос-етил Дурсбан 4 Е 0,15% Пиринекс 48 ЕК 0,15% и др. регистрирани ПРЗ

Кръгломиниращ молец Наблюдаваме изхранване на гъсеници от второ поколение и начало на какавидиране. Плътността остава много висока в градини в пропуски в растителната защита. Развитието и на второ поколение е много разтеглено - от мини с големина 2-3 мм до начало на какавидиране. Начало на летеж на пеперуди от трето поколение очакваме в периода 20-28.07.2013 година за различните райони на страната. Сливов плодов червей Продължава летежа и яйцеснасянето на пеперуди от второ поколение на неприятеля. Това налага провеждането на поредно третиране

срещу гъсеници от второ поколение на неприятеля, при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ (0,8-1 % пресни вгризвания). Да се спазват регистрираните карантинни срокове на използваните ПРЗ. Регистрираните ПРЗ: ПРЗ ДОЗА А.В.: Хлорпирифос-етил Дурсбан 4 Е 0,15% Пиринекс 48 ЕК 0,15% А.В.: Алфациперметрин Вазтак нов 100 ЕК 0,0125% А.В.: Делтаметрин Децис 2,5 ЕК 0,05% А.В.: Метоксифенозид Ранер 240 СК 0,03% А.В.: Есфенвалерат Суми алфа5 ЕК 0,02% Сумицидин 5 ЕК 0,02% и др. регистрирани ПРЗ

Източен плодов червей Да се извърши третиране срещу гъсеници от трето поколение на неприятеля, при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:  при млади градини -1-1,5% нападнати клонки;  плододаващи градини -1,5% повредени леторасти и плодове) Регистрирани ПРЗ са: ПРЗ

ДОЗА

А.В.: Гама цихалотрин Нексид 015 КС

0,03%


БЮЛЕТИН №6

Стр.4

Мъжка пеперуда на Hyphantria cunea

А.В.: Метоксифенозид Ранер 240 СК

0,03% А.В.: Циперметрин Циклон 10 ЕК 0,02% А.В.: Хлорпирифос-етил Дурсбан 4 Е 0,12% Терагард 48 СК 0,12% А.В.: Есфенвалерат Суми-алфа 5 ЕК 0,02% Сумицидин 5 ЕК 0,02% А.В.: Алфациперметрин Вазтак нов 100 ЕК 0,0125 А.В.: Делтаметрин Децис 2,5 ЕК 0,04% и др. регистрирани ПРЗ

По овощните видове и през прогнозирания в този бюлетин период ще продължи вредоносната дейност на : -бяла американска пеперуда (Hyphantria cunea )

–започна летежа и яйцеснасянето на пеперуди от второ поколение на неприятеля. Излюпване се очаква през третата десетдневка на месец юли. Борбата срещу гъсениците да се извежда : - по механичен начин-да се изрязват и изгарят гъсеничните гнезда; - химична борба- третирайте след излюпване на гъсениците, когато същите се намират в първите ларвни възрасти (II-III), но само при доказано висока плътност.

Ларва

Гнездо и щети по ясен

Ларва рисунка

ЛОЗЯ Мана по лозата Към този момент от развитието на културата е важно да се опази младият прираст от нападение и да не се допусне проява на форма „кафяво гниене” по грозда. Нестабилната метеорологична обстановка, падналите локални валежи, придружени с градушки създадоха благоприятни условия за развитие на патогена. Изборът на ПРЗ да бъде съобразен с фитосанитарната обстановка в конкретното насаждение. Регистрирани системни и системно контактни ПРЗ са: ПРЗ

ДОЗА

А.В.: алуминиев фозетил+фолпет Микал флаш

Женска пеперуда на Hyphantria cunea

0,3%

А.В.: азоксистробин Куадрис 25 СК!!!

0,075%

А.В.: алуминиев фозетил+фенамидон Верита ВГ 0,2%


БЮЛЕТИН №6

Стр.5 А.В.: ипроваликарб+ меден оксихлорид Мелоди компакт 49 ВГ 0,15% А.В.: манкоцеб + металаксил-М РидомилголдМЦ68ВГ 0,25% А.В.: манкоцеб + симоксанил Корсейт М 44ВГ 0,25% Купросейт голд М 0,15% Драго 76 ВП 0,16% Корсейт макс ВП 0,15% А.В.: меден оксихлорид+симоксанил Корсейт Р ВП 0,25% Корсейт Р ДФ 0,25% А.В.: симоксанил+фамоксадон Икуейшън про 0,04% а. в. симоксанил+трифлоксистробин Еклер 49 ВГ!!! 0,05% А.В.: триадименол +фолпет Шавит Ф 71,5 ВП!!! 0,2% Шавит Ф 72 ВДГ!!! 0,2% А.В.: беналаксил+манкоцеб Галбен 8М65 0,25% А.В.: диметоморф +манкоцеб Акробат МЦ 0,2% Акробат плюс ВГ 200г/дка А.В.: меден оксихлорид + металаксил Аксанит Сu ВП 0,25% Арметил-С ВП 0,25% А.В.: манкоцеб + металаксил Арметил М 0,25% А.В.: метирам+пираклостробин Кабрио топ 0,15% Кабрио топ!!! 0,2% А.В.: бентиаваликарб +фолпет Винкер ВГ 200 г/дка А.В.: флуопиколид+фозетил алуминий Профайлър 71,1 ВГ 200-225 г/дка и други регистрирани ПРЗ

Забележка:!!!- ПРЗ с регистрация за мана и оидиум и сиво гниене.

При липса на нападение, сухо и горещо време, каквото се очаква да бъде идните няколко дни използвайте контактни фунгициди: Регистрирани ПРЗ са: ПРЗ

ДОЗА

А.В.: манкоцеб Дитан М-45 0,3% ДитанДГ 0,3% Манкоцеб 80 ВП 0,3% Санкоцеб 80 ВП 0,3% А.В.: меден оксихлорид Меден оксихлорид 0,25% 50ВП 0,35% Румба 35 СК 0,25% Купро 50 ВП А.В.: меден оксихлорид + манкоцеб Купроцин супер M 0,2% А.В.: меден хидроокис Витра 50 ВП 0,15% Концентрат на бордолезов р-р СК 11 1% Косайд 2000ВГ 0,12% Фунгуран ОН 50 ВП 0,15% Шампион ВП 0,15% А.В.: меден сулфат Купроксат ФЛ 0,3% А.В.: хлороталонил Банко 500 0,2% и други регистрирани ПРЗ


БЮЛЕТИН №6

Стр.6

Брашнеста мана по лозата Продължете редовните РЗ практики до пълно преминаване на чувствителната фенофаза” прошарване на зърното” през 12-14 дни. Осигурете добро покритие на всички вътрешни части на главината. Да се прилага просветляваща, лятна резитба - колтучене, кършене и привързване на леторастите.

Талендо 20 ЕК

0,02-0,025%

А.В.: тебуконазол+трифлоксистробин Флинт макс 75 ВГ 0,016% и други регистрирани ПРЗ

При задържане на сухо и горещо време, могат да се използват серни средства: Акоидал ВГ-0.25%, Кумулус0.2-0.3%, Тиозол 80 ВП- 0.8%,Тиовит Джет 80 ВГ-0.2%, Тиопаст СК600.25%, Солфоликид-0.3%, АКОИДАЛ ВГ-0.25%, Пол сулкол 80ВП-0.3% и др.

Регистрираните ПРЗ: ПРЗ

ДОЗА А.В.: триадименол Байфидан 250 ЕК 0,01% А.В.: пропиконазол Бампер 25 ЕК 0,02% а.в.-дифеноконазол+цифлуфенамид Динали 090 ДК 65 мл/дка А.В.: миклобутанил Систан Супер 24 Е 0,01% Болеро 12 ЕК 0,02% А.В.: крезоксим-метил Строби ДФ 0,02% Ардент 50 СК 0,02% А.В.: фенбуконазол Индар 050ЕВ 0,06% А.В.: тебуконазол Фоликур 250 ЕВ / 0,04% Хоризонт Ориус25ЕВ 0,04% А.В.: триадименол+тебуконазол+ спироксамин Фалкон 460 ЕК 0,03% А.В.: боскалид+крезоксим-метил Колис 0,04% А.В.: пенконазол Топаз 100 ЕК 0,015% А.В.: флузилазол Пънч 40 ЕК 0,005% А.В.: прокиназид

Сиво гниене При начало на прошарване на грозда да се извърши предпазно пръскане срещу болестта с един от регистрираните ПРЗ са:

ПРЗ ДОЗА А.В.: метирам+пираклостробин Кабрио топ!!! 0,2% А.В.: азоксистробин Куадрис 25 СК!!! 0,075% А.В.: тиофанат метил


БЮЛЕТИН №6

Стр.7 Топсин М 70 ВДГ Топ плюс 70 ВП

0,1% 0,1%

А.В.: тирам Тирам 80 ВГ

0,4 %

А.В.: трифлоксистробин+симоксанил Еклер 49 ВГ!!! 0,05% А.В.: триадименол+фолпет Шавит Ф 71,5 ВП!!! 0,2% ШавитФ 72 ВДГ!!! 0,2% А.В.: боскалид Кантус 0,1% А.В.: ципродинил+флудиоксонил Суич 62,5 ВП 0,08% и други регистрирани ПРЗ

Бюлетин растителна защита юли/август 2013 година  

ЗА ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при ТРАЙНИ КУЛТУРИ: Плодови червеи, Кръгломиниращ молец, Калифорнийска щитонос...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you