Page 1

ЗА ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Очаквани вредители: Листни въшки, трипси, стоножки, мокрици, голи охлюви, попово прасе, подземни нощенки, миниращи мухи по праза, алтернария по домати, оранжерийна белокрилка, вирусни болести, вредители при оранжерийно производство

Разсадопроизводство Важно условие за доопазване на разсада и подготовката му преди изнасяне в полска обстановка са профилактичните, лечебни и комбинирани третирания. Вирусни болести Непосредствено преди изнасяне на зеленчуковия разсад на полето се препоръчва профилактично третиране срещу векторите на вируси (листни въшки, трипси), причиняващи

болестите летална некроза, бронзовост и други. Да се унищожава плевелната растителност в близост до насажденията, особено плевелитерезервоари на вируси - млечок, тлъстига, врабчови чревца, дива ряпа, синап, татул, овчарска торбичка, див пелин. Стоножки, мокрици, голи охлюви, попово прасе, подземни нощенки При появата им борбата да се води с регистрираните инсектициди с контактно и стомашно действие Вениш – 300 г/дка; Мезурол


Стр.2 шнекенкорн 4 Г – 250-300 г/дка, като се спазват указанията за употреба. ХЕРБИЦИДИ Домати-разсадни Преди разсаждането на доматите и след оформяне на лехите, за борба с едногодишни житни и някои широколистни плевели, може да използвате: ХЕРБИЦИД ДОЗА мл/дка s-метолахлор Дуал голд 960 ЕК 120 Тендър ЕК 120 пендиметалин Стомп нов 330 ЕК 400-500 Пендиган 330 ЕК 300-500 За борба с едногодишни широколистни плевели са регистрирани хербицидите: Зенкор 70 ВГ( а. в-тво: метрибузин) 70 г/дка; Еклипс 70 ВДГ ( а.в-тво: метрибузин) - 70 г/дка; Гоал 2 Е(а. в-тво: оксифлуорфен) -100 мл/дка и срещу някои многогодишниплевели, внесени преди разсаждане на доматите. Пипер-разсаден Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели, след оформяне на лехите и преди разсаждане на пипера, може да използвате Стомп НОВ 330 ЕК (а. втво: пендиметалин)- 400-500 мл/дка; Дуал голд 960 ЕК (а. в-тво: sметолахлор) - 120 мл/дка; Тендър ЕК (а. в-тво: s-метолахлор) - 120 мл/дка. Хербицидите не трябва да се използват на силно песъкливи почви, съдържащи по-малко от 1 % хумус. За борба срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели, преди разсаждане на пипера

БЮЛЕТИН № 8_2014 г. е регистриран Гоал 2 Е (а. в-тво: оксифлуорфен) в доза - 100 мл/дка. Листни въшки Условията са благоприятни за появата и намножаването на листни въшки по зеленчуковите култури. Към третиране пристъпвайте при констатиране на плътност над регистрираните ИПВ:  Домати10% нападнати растения и образуване на първи колонии;  Пипер-5% нападнати растения с единични колонии;  Краставици-7-10% нападнати растения с единични колонии;  Дини и пъпеши-10-12% нападнати растения с единични колонии. Регистрирани ПРЗ са: Вазтак нов 100 ЕК-30мл/дка; Моспилан 20 СП, Газел0,0125%; Биская 240 ОД-0,06%; Калипсо 480 СК-20мл/дка; Суми алфа 5 ЕК-20мл/дка; Фюри 10 ЕК-0,015%; Маврик 2Ф-25мл/дка; Данадим прогрес 400 ЕК-0,05-0,075%, Нексид 015 КС0,02% и др. Пикадор 20 СЛ, Конфидор 200 СЛ, Уорант 20 СЛ, Кохинор 200 СЛ, Малет 20 СЛ-0,05%; Конфидор енерджи ОД0,06%;Актара 25 ВГ-0,007% - могат да се ползват само след цъфтежа на културите.

Оранжерийно производство Бактериален пригор по краставици Причинител бактерията - Pseudomonas

syringae pv. lachrimans, която презимува в растителни остатъци и семена, където се запазва до 2-3 години. През вегетацията се разсейва


БЮЛЕТИН № 8_2014 г.

Стр.3 от дъжд, вятър и заразява през устица и рани (култучене). Климатичните условия през последната десетдневка са изключително благоприятни за развитието и разпространението на бактерията. Болестта е установена при краставици, оранжерийно производство в началото на месец май. При установено нападение от болестта да се извършат 2-3 последователни третирания с Cu-мед-съдържащи фунгициди.

Неприятелят успешно презимува и се наблюдава постоянен летеж във феромоновите уловки. Наблюдават се мини по долните етажи на растенията в някои оранжерии, но нападението е слабо. По силна степен на нападение се наблюдава в отопляемите оранжерии. Борбата започна още в разсадопроизводството и продължава през вегетацията на културата. Забележка: виж програма за борба с доматения миниращ молец Паяжинообразуващи акари

Кафяви листни петна (алтернария) по домати Констатирани са прояви на болестта при производство на разсад и при оранжерийни домати. Борбата се води при проява на първите признаци и продължава през 8-10 дни в зависимост от развитието и разпространението на болестта и вида на използваните фунгициди . ПРЗ с контактно действие: Дитан М-45 Дитан ДГ-0,2%, Полирам ДФ-0,2%;

При растения с вече допусната зараза, да се използват ПРЗ със системно действие: Куадрис 25 СК-75 мл/дка; Скор 250 ЕК-0,04%; Корсейт М ДФ- 0,25%; Ридомил голд МЦ 68 ВГ0,25%; Акробат плюс ВГ-200 г/дка.

Доматен миниращ молец

Извършвайте своевременни третирания, при достигане регистрираните ИПВ (домати 10% нападнати растения; пипер 5-6 броя подвижни форми средно на лист; патладжан 10-15% нападнати растения или 5 подвижни форми средно на лист; тиквови култури краставици, дини пъпеши - 5% нападнати растения) Да се редуват акарициди с различни активни бази и къс карантинен срок. Регистрирани ПРЗ са: Бионим плюс1,5 ЕК-0,25%; Енвидор 240 СК-40мл/дка; Ним азал Т/С-0,3%; Ортус 5 СК-0,1%; Санмайт 20 ВП-0,075%.

Оранжерийна белокрилка Много важно условие за успешното извеждане на борбата с оранжерийната белокрилка е тя да започне в началото на поява на неприятеля, а също така да се редуват ПРЗ с различни активни бази, предвид бързото придобиване на резистентност. Изборът на ПРЗ трябва да бъде съобразен и с фазата на развитие на неприятеля


Стр.4 Регистрирани ПРЗ: Вазтак нов 100 ЕК0,03%; Моспилан 20 СП, Газел-0,02%; БИ-58-0,1%; Децис 2,5 ЕК-0,05%; Пирос-0,08%; Нуреле Д-0,1%; Санмайт 20 ВП-0,075%; Нексид 015 КС-0,04%; Адмирал 10 ЕК-0,05%; Конфидор енерджи ОД-0,08%; Актара 25 ВГ-0,03% - - могат да се ползват само след цъфтежа на културите.

БЮЛЕТИН № 8_2014 г.

Бюлетин за растителна защита 8 2014 nivabg com  
Бюлетин за растителна защита 8 2014 nivabg com  

Листни въшки, трипси, стоножки, мокрици, голи охлюви, попово прасе, подземни нощенки, миниращи мухи по праза, алтернария по домати, оранжер...

Advertisement