Issuu on Google+


100% ITALIAANS de taalgids van nu!


Hoe werkt het?

3

CIAO! Met deze taalgids op zak kun jij in het Italiaans duidelijk maken wat je wilt. Of je nu een kaartje wilt kopen voor de trein, de lokale specialiteit wilt bestellen in een restaurant, iemand wilt versieren op het terras of het dichtsbijzijnde WiFi-punt zoekt. De ruim 400 zinnen, weetjes en handige woordenlijsten zullen je tijdens een korte citytrip, een zakenreis of een langere vakantie goed van pas komen. Met deze taalgids maak je in no-time duidelijk wat je wilt. De handige app voor je smartphone helpt je alles goed uit te spreken. Helemaal van nu!

APP & BOOK – hoe werkt het? Het BOOK is de gids die je nu in je handen hebt. Simpel! De APP die erbij hoort, moet je nog downloaden op je smartphone. Dat doe je via de 100% Travel-website. Moeilijk is het niet en als je de APP eenmaal hebt gedownload, hoef je geen verbinding meer te maken met internet. De APP is een offline applicatie en dat betekent dus dat je niet bang hoeft te zijn voor een hogere telefoonrekening als je de APP in


4

Hoe werkt het? het buitenland gebruikt. Het enige dat je nodig hebt is een smartphone met mobiel internet* om de APP eenmalig te downloaden, plus de unieke code die aan de binnenzijde van het omslag van deze gids is gedrukt. Deze code geeft je toegang tot de APP. De content van de APP komt grotendeels overeen met de inhoud van deze gids. Het grote voordeel van de APP is echter dat je de Italiaanse zinnen afspelen en je telefoon de woorden zo voor je ‘uitspreekt’. Handig, als je er zelf niet meer uitkomt. En natuurlijk hebben we ook nog wat trucjes toegevoegd, waardoor je de juiste woorden sneller vinden. * Let op: de APP werkt uitsluitend op iPhone, iPod Touch én op smartphones met Android-besturingssyteem.


Hoe werkt het?

5

Legenda fonetische uitspraak Om de precieze uitspraak van de vele verschillende klanken op een eenvoudige en eenduidige wijze aan te geven volgt hier een overzicht van de afzonderlijke klanken. Elke letter(combinatie) staat voor één bepaalde klank. Aan de hand van voorbeeldwoorden wordt de betreffende klank geïllustreerd. Medeklinkers

Klinkers

b

bal

a

lang

p

pap

aa

baas

d

dak

e

pet

t

tak

ee

mees

f

feest

è

crème

v

voor

i

lip

g

game

ie

mier

ch (g)

gaan/zich

o

kok

k

kaars

oo

roof/oor

s

sop

oe

boek

z

zaag

u

put

j

jong

uu

muur

l

leer

eu

euro

m

man

ui

muis

n

nier

ng

zang

nk

bank

r

rem

w

woord

Om verwarring te voorkomen staat er in de fonetische woordenlijst soms een ‘h’ achter een klinker om aan te geven dat de klank zeer kort is en niet te verwarren met een langere variant.


6

Hoe werkt het? Speciale klanken Elke taal kent zijn eigen karakteristieke klanken die misschien niet altijd even eenvoudig zijn om uit te spreken. Die klanken zijn voorzien van een instructie. Een aantal van hen wordt aangegeven in herkenbare lettercombinaties die het meest op de speciale klank lijken. zj

genre

dzj

job

sj

show

tsj

choice


Inhoud

7

ALGEMEEN

11

de basis

12

de tijd

15

de dagen & maanden

15

de getallen

17

PRAATJE MAKEN

21

kennismaken

22

interesses

22

over jezelf vertellen

23

de stad verkennen

25

het weer

26

afscheid nemen

27

HELP!

29

noodgevallen

30

naar een arts

30

naar de apotheek

32

in de problemen

33

lastiggevallen

35

Van A NAAR B

37

een ticket kopen

38

met het openbaar vervoer

38


8

Inhoud

met de taxi

40

een vervoermiddel huren

41

met het vliegtuig

42

Betalen

45

pinnen & creditcards

46

afrekenen

46

afdingen

47

BELLEN & INTERNET

49

bellen

50

internet & e-mail

50

post

52

Overnachten

55

reserveren

56

in- en uitchecken

57

tijdens je verblijf

58

klachten

59

SIGHTSEEING

63

informatie vragen

64

een rondleiding

65


Inhoud

9

Shoppen

67

even rondkijken

68

passen, kopen, ruilen

68

reisbenodigdheden

69

ETEN & DRINKEN

71

naar een restaurant

72

een tafel reserveren

72

bestellen

73

klachten

75

complimenten

76

de rekening

76

menukaart

76

FUN & FLIRT

83

flirten

84

een date

86

intimiteit

88

WOORDENLIJST

91

Nederlands - Italiaans

92

Italiaans - Nederlands

116


notities


100% italiaans algemeen


12

Algemeen

de basis Ja

sie

Nee

No

no

Misschien

Forse

foorsee

Hallo

Ciao

tsjauw

Goedemorgen

Buongiorno

bwoondzjoornoo

Goedemiddag

Buongiorno

bwoondzjoornoo

Goedenavond

Buonasera

bwoonaaseeraa

Welterusten

Buonanotte

bwoonaanottee

Tot morgen

A domani

aa doomaanie

Tot straks

A fra poco, a dopo aa fraa pookoo,

Tot ziens

Arrivederci

arrieveedeertsjie

Welkom

Benvenuto

benveenoetoo

Alstublieft

Per favore

peer favooree

Prego

preego

Dank u wel

Grazie

graatsieje

Hartelijk dank

Grazie mille

graatsieje mielle

Geen dank

Di niente

die njente

Bedankt voor de

Grazie per

graatsieje per

l’ospitalità

lospietaalietaa

Sorry

Scusi

skoezie

Het spijt me

Mi dispiace

mie diespjaatsje

Het geeft niks

Non importa

non iemporta

aa doopoo

(verzoek) Alstublieft (aanreiken)

gastvrijheid


Algemeen 13 Un momento

oen moomentoo

per favore

peer favooree

Waar?

Dove?

doovee?

Wanneer?

Quando?

kwaandoo

Wat?

Che cosa?

kee koosaa?

Hoe?

Come?

koomee?

Hoeveel?

Quanto?

kwaantoo?

Welke?

Quale?

kwaalee?

Wie?

Chi?

kie?

Waarom?

Perché?

perkee?

Een moment, alstublieft

Hoe heet dit?

Come si chiama questo? koomee sie kjaamaa kwestoo?

Hoe heet dat?

Come si chiama quello? koomee sie kjaamaa kwelloo?

Wat betekent dit?

Che significa?

kee sienjiefiekaa?

Wat zegt u?

Che cosa dice?/Come, scusi? kee koosaa dietsje?/Koomee,

skoezie? Ik begrijp het niet

Non capisco

non kaapieskoo

Kunt u het herhalen?

Me lo può ripetere? mee loo pwoo riepeeteeree?

Kunt u het opschrijven?

Me lo può scrivere? mee loo pwoo skrieveeree?

Kunt u iets langzamer praten?

Può parlare più piano? pwoo paarlaaree pjoe pjaanoo?


14

Algemeen

Spreek je Engels?

Parli Inglese? paarli Iengleeze?

Ik spreek geen Italiaans

Non parlo italiano non parloo ietaljaanoo

Goede reis!

Buon viaggio! bwon vjaadzjoo!

Veel plezier!

Buon divertimento! bwon dievertiementoo!

Veel geluk!

Tanti auguri! taantie auwgoerie!

Gefeliciteerd!

Auguri

auwgoerie

Beterschap!

Guarisci presto! gwaariesjie prestoo!

Sterkte!

Coraggio! kooraadzjoo!

Succes!

Buona fortuna! bwoonaa foortoenaa!

Is er vandaag iets bijzon-

Oggi c’è qualcosa di parti-

ders te zien in de stad?

colare da vedere in città? oodzjie tsjee kwaalkoosaa die paartiekoolaaree daa veedeeree ien tsjieta?

Kunt u een foto van ons maken?

Può farci una fotografia? pwoo faartsjie ooenaa footoograafiejaa?

Mag ik hier roken?

Posso fumare? poossoo fooemaaree?


Algemeen 15 Heb je een vuurtje voor me?

Hai da accendere? aai da atsjendeeree?

de tijd Welke datum is het vandaag? Hoe laat is het?

Che giorno è oggi? kee dzjoornoo ee ohdzjie? Che ore sono? kee ooree soonoo?

Hoe laat begint het?

A che ora comincia? aa kee ooraa koomientsjaa?

Hoe lang duurt het?

A che ora finisce? aa kee ooraa fieniesje?

Hoe laat is het afgelopen? Quanto ci vuole?

kwaantoo tsjee vwoolee? Tot hoe laat is het open?

Fino a che ora è aperto fienoo aa kee ooraa ee aapertoo

Hoe laat is het gesloten?

A che ora chiude? aa kee ooraa kjoedee?

de dagen Eergisteren

L’altro ieri laaltroo iejerie

Gisteren

Ieri iejerie

Vandaag

Oggi ohdzjie


16

Algemeen Domani

Morgen

doomaanie Dopodomani

Overmorgen

doopoodoomaanie di mattina

‘s Morgens

die maatienaa di pomeriggio

‘s Middags

die poomeeriedzjoo di sera

‘s Avonds

die seeraa di notte

‘s Nachts

die nottee

de DAGen Maandag

Lunedi

loeneedie

Dinsdag

Martedì

marteedie

Woensdag

Mercoledì

merkooleedie

Donderdag

Giovedì

dzjooveedie

Vrijdag

Venerdì

veeneerdie

Zaterdag

Sabato

saabaatoo

Zondag

Domenica

doomeeniekaa

de maanden Januari

Gennaio

dzjennaajoo

Februari

Febbraio

febbraajoo

Maart

Marzo

maarzoo

April

Aprile

aaprielee


Algemeen Mei

Maggio

maadzjoo

Juni

Giugno

dzjoenjoo

Juli

Luglio

loeljoo

Augustus

Agosto

aagoostoo

September

Settembre

settembree

Oktober

Ottobre

ottoobree

November

Novembre

noovembree

December

Dicembre

dietsjembree

17

de getallen 0

zero

dzeeroo

1

uno

oenoo

2

due

doewe

3

tre

tree

4

quattro

kwaatroo

5

cinque

tsjienkwee

6

sei

seij

7

sette

settee

8

otto

ottoo

9

nove

noovee

10

dieci

diejetsjie

11

undici

oendietsjie

12

dodici

doodietsjie

13

tredici

treedietsjie

14

quattordici

kwaatoordietsjie

15

quindici

kwiendietsjie

16

sedici

seedietsjie

17

diciassette

dietsjaassettee


18

Algemeen

18

diciotto

dietsjottoo

19

diciannove

dietsjaanoovee

20

venti

veentie

30

trenta

treentaa

40

quaranta

kwaaraantaa

50

cinquanta

tsjienkwaantaa

60

sessanta

sessaantaa

70

settanta

settaantaa

80

ottanta

ottaantaa

90

novanta

noovaantaa

100

cento

tsjentoo


Algemeen

notities


notities100% Italiaans