Page 1


100% FRANS de taalgids van nu!


Hoe werkt het?

BONJOUR! Met deze taalgids op zak kun jij in het Frans duidelijk maken wat je wilt. Of je nu een kaartje wilt kopen voor de trein, de lokale specialiteit wilt bestellen in een restaurant, iemand wilt versieren op het terras of het dichtsbijzijnde WiFi-punt zoekt. De ruim 400 zinnen, weetjes en handige woordenlijsten zullen je tijdens een korte citytrip, een zakenreis of een langere vakantie goed van pas komen. Met deze taalgids maak je in no-time duidelijk wat je wilt. De handige app voor je smartphone helpt je alles goed uit te spreken. Helemaal van nu!

APP & BOOK – hoe werkt het? Het BOOK is de gids die je nu in je handen hebt. Simpel! De APP die erbij hoort, moet je nog downloaden op je smartphone. Dat doe je via de 100% Travel-website. Moeilijk is het niet en als je de APP eenmaal hebt gedownload, hoef je geen verbinding meer te maken met internet. De APP is een offline applicatie en dat betekent dus dat je niet bang hoeft te

3


4

Hoe werkt het? zijn voor een hogere telefoonrekening als je de APP in het buitenland gebruikt. Het enige dat je nodig hebt is een smartphone met mobiel internet* om de APP eenmalig te downloaden, plus de unieke code die aan de binnenzijde van het omslag van deze gids is gedrukt. Deze code geeft je toegang tot de APP. De content van de APP komt grotendeels overeen met de inhoud van deze gids. Het grote voordeel van de APP is echter dat je de Franse zinnen kunt afspelen en je telefoon de woorden zo voor je ‘uitspreekt’. Handig, als je er zelf niet meer uitkomt. En natuurlijk hebben we ook nog wat trucjes toegevoegd, waardoor je de juiste woorden sneller kunt vinden. * Let op: de APP werkt op iPhones, iPod Touch én op smartphones met Android-besturingssyteem.


Inhoud

5

Legenda fonetische uitspraak Om de precieze uitspraak van de vele verschillende klanken op een eenvoudige en eenduidige wijze aan te geven volgt hier een overzicht van de afzonderlijke klanken. Elke letter(combinatie) staat voor één bepaalde klank. Aan de hand van voorbeeldwoorden wordt de betreffende klank geïllustreerd. Medeklinkers

Klinkers

b

bal

a

lang

p

pap

aa

baas

d

dak

e

pet

t

tak

ee

mees

f

feest

è

crème

v

voor

i

lip

g

game

ie

mier

ch (g)

gaan/zich

o

kok

k

kaars

oo

roof/oor

s

sop

oe

boek

z

zaag

u

put

j

jong

uu

muur

l

leer

eu

euro

m

man

ui

muis

n

nier

ng

zang

nk

bank

r

rem

w

woord

Om verwarring te voorkomen staat er in de fonetische woordenlijst soms een ‘h’ achter een klinker om aan te geven dat de klank zeer kort is en niet te verwarren met een langere variant.


Inhoud

6

Speciale klanken Elke taal kent zijn eigen karakteristieke klanken die misschien niet altijd even eenvoudig zijn om uit te spreken. Die klanken zijn voorzien van een instructie. Een aantal van hen wordt aangegeven in herkenbare lettercombinaties die het meest op de speciale klank lijken. zj

genre

dzj

job

sj

show

tsj

choice


Inhoud

7

ALGEMEEN

11

de basis

12

de tijd

15

de dagen & maanden

16

de getallen

17

PRAATJE MAKEN

21

kennismaken

22

interesses

22

over jezelf vertellen

24

de stad verkennen

25

het weer

26

afscheid nemen

27

HELP!

29

noodgevallen

30

naar een arts

30

naar de apotheek

32

in de problemen

33

lastiggevallen

35

Van A NAAR B

37

een ticket kopen

38

met het openbaar vervoer

38


8

Inhoud

met de taxi

39

een vervoermiddel huren

41

met het vliegtuig

42

Betalen

45

pinnen & creditcards

46

afrekenen

46

afdingen

47

BELLEN & INTERNET

49

bellen

50

internet & e-mail

50

post

52

Overnachten

55

reserveren

56

in- en uitchecken

57

tijdens je verblijf

58

klachten

60

SIGHTSEEING

63

informatie vragen

64

een rondleiding

65


Inhoud

9

Shoppen

67

even rondkijken

68

passen, kopen, ruilen

68

reisbenodigdheden

69

ETEN & DRINKEN

73

naar een restaurant

74

een tafel reserveren

74

bestellen

75

klachten

78

complimenten

78

de rekening

78

menukaart

79

FUN & FLIRT

87

flirten

88

een date

90

intimiteit

92

WOORDENLIJST

95

Nederlands - Frans

95

Frans - Nederlands

117


notities


100% frans algemeen


12

Algemeen

de basis Ja

Oui

wie

Nee

Non

noh

Misschien

Peut-être

peut ètruh

Hallo

Salut

saluu

Goedemorgen

Bonjour

bonzjoer

Goedemiddag

Bon après-midi

bon aprè miedie

Goedenavond

Bonsoir

bonswaar

Welterusten

Bonne nuit

bon nwie

Tot morgen

À demain

a dumèn

Tot straks

À bientôt

a bjentoo

Tot ziens

Au revoir

oo reevwaar

Welkom

Bienvenue

bjenvunuu

Alstublieft

S’il vous plaît

siel voe pleh

Voici

vwasie

Dank u wel

Merci bien

mersie bjen

Hartelijk dank

Merci beaucoup

mersie bookoe

Geen dank

De rien

duh rjen

Bedankt voor de

Merci pour votre

mersie poer

hospitalité

votruh ospiet-

(verzoek) Alstublieft (aanreiken)

gastvrijheid

alietee Sorry

Pardon

pardon

Het spijt me

Je suis désolé

zjuh swie

Het geeft niks

Ça ne fait rien

deezolee sa nuh feh rjen


Algemeen 13 Un instant s’il

eun enstan siel

vous plaît

voe pleh

Waar?

Où?

oe?

Wanneer?

Quand?

kan?

Wat?

Quoi?

kwah?

Hoe?

Comment?

komman?

Hoeveel?

Combien?

kombjen

Welke?

Quelle?

kel?

Wie?

Qui?

kie?

Waarom?

Pourquoi?

poerkwa?

Een moment, alstublieft

Hoe heet dit?

Comment ça s’appelle? komman sa sappel?

Hoe heet dat?

Comment ça s’appelle? komman sa sappel?

Wat betekent dit?

Qu’est-ce que ça veut dire?

kessuh kuh sa veu dier?

Wat zegt u?

Qu’est-ce que vous dites?

kessuh kuh voe diet?

Ik begrijp het niet

Je ne comprends pas

zjuh nuh kompran pah

Kunt u het herhalen?

Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît poevee voe luh reepetee siel voe pleh?

Kunt u het opschrijven?

Pouvez-vous le noter, s’il vous plaît? poevee voe luh notee siel voe pleh?


14

Algemeen

Kunt u iets langzamer praten?

Pourriez-vous parler plus lentement? poeriejee voe parlee pluu lantuman?

Spreek je Engels?

Parlez-vous anglais? parlee voe anggleh?

Ik spreek geen Frans

Je ne parle pas français zjuh nuh parluh pah franseh

Goede reis!

Bon voyage! bon vwajaazj!

Veel plezier!

Amusez-vous bien! amuuzee voe bjen!

Veel geluk!

Bonne chance! bon sjans!

Gefeliciteerd!

Félicitations!

feeliesietaasjon!

Beterschap!

Je vous souhaite un prompt rétablissement! zjuh voe soehèt un promt reetabliessuman!

Sterkte!

Bon courage! bon koeraazj!

Succes!

Bonne chance! bon sjans!

Is er vandaag iets

Est-ce qu’il y a quelque

bijzonders te zien

chose de spécial à voir en

in de stad?

ville ce soir? essuh kiel ie ja kelkuh sjooz speesjal a vwaar an viel suh swaar?


Algemeen 15 Kunt u een foto van ons maken?

Pouvez-vous nous prendre en photo? poevee voe noe prandruh an fotoo?

Mag ik hier roken?

Puis-je fumer ici? pwie zjuh fuumee iesie?

Heb je een vuurtje voor me?

Tu as du feu? tuu a duu feu?

de tijd Welke datum is het vandaag? Hoe laat is het?

Quelle date sommes-nous? kel daat som noe? Quelle heure est-il? kel eur et iel?

Hoe laat begint het?

Ça commence à quelle heure? sa kommans a kel eur?

Hoe lang duurt het?

Ça finit à quelle heure? sa fienie a kel eur?

Hoe laat is het afgelopen? Ça dure combien de

temps? sa duur kombjen duh tam? Tot hoe laat is het open?

C’est ouvert jusqu’à quelle heure? set oevèr zjuuska kel eur?

Hoe laat is het gesloten?

Ça ferme à quelle heure? sa fermuh a kel eur?

Eergisteren

Avant-hier avant iejèr


16

Algemeen Hier

Gisteren

iejèr Aujourd’hui

Vandaag

oozjoerdwie Demain

Morgen

dummèn Après-demain

Overmorgen

apreh dummèn Le matin

‘s Morgens

luh maten ‘s Middags

L’après-midi

‘s Avonds

Le soir

laprè miedie luh swaar La nuit

‘s Nachts

la nwie

de dagen Maandag

Lundi

leundie

Dinsdag

Mardi

mardie

Woensdag

Mercredi

merkrudie

Donderdag

Jeudi

zjeudie

Vrijdag

Vendredi

vandruhdie

Zaterdag

Samedi

samdie

Zondag

Dimanche

diemansj


Algemeen

de maanden Januari

Janvier

zjanvjee

Februari

Février

feevriejee

Maart

Mars

maars

April

Avril

avriel

Mei

Mai

meh

Juni

Juin

zjwèn

Juli

Juillet

zjwiejeh

Augustus

Août

a-oet

September

Septembre

septambruh

Oktober

Octobre

oktoobruh

November

Novembre

novambruh

December

Décembre

deesambruh

de getallen 0

zéro

zirro

1

un

un

2

deux

deu

3

trois

trwa

4

quatre

katruh

5

cinq

sènk

6

six

sies

7

sept

set

8

huit

wiet

9

neuf

nuf

10

dix

dies

17


18

Algemeen

11

onze

onzuh

12

douze

doezuh

13

treize

trèzuh

14

quatorze

katorzuh

15

quinze

kènzuh

16

seize

sèzuh

17

dix-sept

diesset

18

dix-huit

diezwiet

19

dix-neuf

dieznuf

20

vingt

vent

30

trente

trant

40

quarante

karant

50

cinquante

sengkant

60

soixante

swasant

70

soixante-dix

swasant dies

80

quatre-vingts

katruh vent

90

quatre-vingt-dix

katruh vent dies

100

cent

sant


Algemeen

notities


notities


100% Frans  

Dit is het inkijkexemplaar van 100% Frans en toont een gedeelte uit de 100% taalgids Frans. De uitgave is verkrijgbaar via de 100% travel we...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you