Page 1

ÅRSRAPPORT 2018 100% for Børnene


INDHOLD 04 / Tak for din støtte i 2018 06 / Seksuelle rettigheder i Kenya 08 / Børn og unge på lossepladsen 10 / Børn med særlige behov 12 / Børnene på børnehjem 14 / Ambassadører for verdensmålene 16 / Børnene i Pebi 18 / Ligestilling mellem kønnene 20 / Partnerskaber for handling 22 / Oplysningsarbejde i Danmark


Tak for din støtte i 2018 100% for Børnenes mærkesag er at forbedre vilkårene for børn og unge i udviklingslande. De er fremtiden i lande, hvor for mange lever med meget få økonomisk ressourcer, for dyr skolegang og for meget arbejdsløshed.

04

Vi mener, at de unge skal høres, inddrages og være med til at bestemme, hvordan deres samfund skal formes gennem et aktivt medborgerskab. I løbet af de sidste 10 år har vi erfaret, hvilken styrke disse børn og unge har, når de får en chance. For eksempel er de unge piger, vi arbejder med i det nordlige Ghana, nået ud til mere end 3 millioner mennesker med budskabet om at de – ligesom deres brødre – skal have ret til at tage en uddannelse. I Kenya stiller de unge, vi arbejder med, ligeledes vigtige spørgsmål til deres køn, rettigheder og sundhed. De opfordrer til en demokratisk dialog om deres ret til mere viden om seksualitet, kærlighed, graviditet og seksuelle sygdomme. Det er lykkedes med vores arbejde at få vores målgrupper i Ghana og Kenya til at fortælle deres egne historier. Det har givet et anderledes billede af, hvem og hvad vi arbejder med. Børnene lever nemlig ikke kun et liv i fattigdom, men også et liv med håb, poesi

og drømme. De har masser af agens og vilje til at ændre deres situation – men de mangler hjælp til at forstå mulighederne i deres liv. Vi oplever i organisationen en stigende lyst fra virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner, der ønsker at støtte vores arbejde gennem meningsfulde partnerskaber. Det er vi utrolig glade for. Med partnerskaber kan vi handle. Men den gode udvikling, som er blevet skabt i 2018, havde ikke fundet sted uden vores trofaste private støttere og medlemmer. En særlig tak til Jacob Holdt for at invitere 100% for Børnene ind i Ubuntu-huset i Købmagergade, hvor vores sekretariat nu har hjemme. Det er en daglig inspiration at arbejde i et så gavmildt og dygtigt hus. De nye rammer har også gjort det muligt for sekretariatet at styrke nærheden til organisationens frivillige – som bliver flere og flere. En stor tak til alle de ildsjæle, der bruger timer på 100% for Børnene. Vi glæder os til at fortsætte vores arbejde i 2019.

Camilla Legendre Daglig leder

05


.

Seksuelle rettigheder i Kenya Vi har startet et nyt arbejde for at styrke seksualundervisningen i Kenya. Det er et initiativ vi har taget, fordi vi i løbet af de sidste 10 år har oplevet et generelt behov for mere viden på området. Mange unge frygter, at de må droppe ud af skolen på grund af for tidlig graviditet. Både piger og drenge efterspørger de værktøjer, der skal til, for at de bedre kan planlægge, hvordan og hvornår de vil stifte familie. Det er en efterspørgsel som vores partnere i Syd også har formidlet. Vi har allerede arbejdet med 24 skoler i landet med midler fra CISU.

06

Vores arbejde skal styrke seksualundervisningen i Kenya, men på en måde som samtidig skaber en bedre dynamik mellem elever og lærere i klasseværelserne Eleverne skal være aktivt involveret i undervisningen. Ved at promovere nye undervisningsmetoder vil vi fordre elever af begge køn til at tænke selvstændigt og kritisk. Endvidere stræber vores nye fokus på at styrke kapaciteten hos partnerne i Syd i forhold til bedre at facilitere kampagner, som engagerer flere i at sprede oplysning om seksuelle sygdomme og reproduktive rettigheder.

07


Børn og unge på lossepladser Et af de sværeste områder, vi arbejder i, er Kibarani slum i Kenya. Her bor familierne tæt på en losseplads, der i mange år har tjent som deres arbejdsplads. 100% for Børnenes tilstedeværelse er særlig vigtig nu, hvor lossepladsen er lukket. I området arbejder vi med en slumskole, der sikrer mad og uddannelse for de børn, som går der.

08

I samarbejde med vores partner arbejder vi hver dag på at sikre et stærkt og kreativt undervisningsmiljø for børnene, så de styrker deres mulighed for at blive kritiske og selvstændige borgere. Det er vigtigt, at børnene i slummen får en stemme i det kenyanske samfund. De må ikke glemmes. Vores arbejde for at få staten til at anerkende gadebørns rettigheder i Accra er også blevet styrket i takt med at vores lokale partner er blevet stærkere. I 2018 har vores samarbejde i høj grad handlet om at øget de lokales evner til at begribe kompleksiteten af gadebørns problematikker. Gadebørn er i dag en differentieret gruppe af migrantbørn, slumbørn, børn fra gadefamilier og forældreløse børn. Det kræver nye metoder at indfange en så stor og kompleks gruppe – også fra statens side. Samarbejdet mellem staten og vores partner i Accra er derfor også blevet intensificeret i løbet af de 3 år, vores projekt har fundet sted. Vi har især fokuseret på at uddanne de socialarbejdere, der arbejder med gadebørnene.

09


Børn med særlige behov Vi har en ambitiøs målsætning, der lyder, at afstigmatisere handicap ved at styrke handicappede børns trivsel i Kenya. Sammen med vores partner APDK tilbyder vi børn med manglende lemmer proteser og genoptræning. Lige nu er der råd til at arbejde med 15 børn, fordi programmet er dyrt. Det er en skam, for de børn som har været i forløbet, har alle fået det mærkbart bedre.

10

Det er vigtigt, at landet på sigt overtager NGO’ernes rolle, når det kommer til at hjælpe børn med særlige behov. Derfor har vi iværksat oplysningsarbejde for forældrene, så de kan være med til at afstigmatisere handicap og imødekomme børnenes behov i hjemmet. Som forælder i de kenyanske slumområder, opstår der hurtigt uforudsete sundhedsudgifter, mens det daglige kostbehov i forvejen er svært at finansiere. Derfor støtter vi også forældrene med opstart af små forretninger (frisør-forretninger, kiosker, tøjbutikker), så de kan spare penge sammen. Det er altafgørende for børnenes fremtid, at deres forældre har en fast indkomst. Lige nu tjener forældrene cirka 1500 kenyanske shilling ekstra om ugen på grund af projektet.

11


Børnene på børnehjem Det der startede som et skur på en mudret bakke med ganske få elever, er i dag en veldreven og bæredygtig skole med flere end 600 elever og 70 fastboende børn. Stedet er i dag tæt på at være bæredygtigt og New Hope skole- og børnehjem er blevet en rollemodel for 100% for Børnene. Det betyder, at vi bruger stedet som et godt eksempel på, hvad der skal til for at starte en skole og et børnehjem.

12

Stedet blev startet af det innovative ægtepar Japheth og Violet, som selv kommer fra fattige kår. Dengang stedet var et skur gik 100% for Børnene i partnerskab med dem for at hjælpe. Nu videreformidler vi deres gode eksempel til andre partnere, der har de samme drømme. New Hope har skabt nyt håb i hele lokalsamfundet. I området er man meget stolt af stedet – og det fungerer som et fantastisk fyrtårn for lokalt entreprenørskab.

13


Ambassadører for verdensmålene Endnu et nyt tiltag i 2018 har været at styrke unges forståelse for- og implementering af FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling i Ghana. Ved at forstå verdensmålene er de unge bedre stillet, når det kommer til at kræve bestemte forandringer – såsom at deres regering skal fremme ligestilling mellem kønnene eller klimaindsatser. Sammen med YES-Ghana engagerer vi unge i verdensmåls-aktiviteter og et verdensmåls akademi. Vi skal skabe et større ejerskab blandt unge i Ghana i forhold til verdensmålene – og dermed styrke unges muligheder og kapaciteter for aktivt og kompetent at forme og skabe deres samfund.

14

15


16

Børnene i Pebi Vi vil have skolen i Pebi, Ghana, statsgodkendt. Familierne i kystbyen Pebi har mange børn, som kun kan komme i skole og få mad, hvis vi fortsætter finansieringen. Skolen er nemlig privat, men hvis den bliver statsgodkendt, overtager staten udgifterne – og på den måde vil Pebi være sikret en skolen i fremtiden. En statsgodkendelse er kommet nærmere virkeligheden med hjælp fra Ingeniører uden Grænser og Operate. Det betyder, at staten snart bliver ansvarlig for lærerlønninger, vedligeholdelse og drift. Vi har samlet den bedste tekniske erfaring fra Ghana og afventer vedligeholdesplan fra staten. Børnene i lokalsamfundet vil blive sikret uddannelse langt ud i fremtiden. På den måde forebygger vi migration til storbyen og øger chancen for udvikling i lokalsamfundet.

17


Ligestilling mellem kønnene 18

Ifølge FN skal Danmark bidrage til, at der bliver skabt ligestilling mellem kønnene på verdensplan. Det er en dagsorden, som 100% for Børnene anerkender. Vi har i mange år arbejdet for, at vores projekter skal bidrage til styrket kønsligestilling. Et af de projekter som fokuserer særligt på dette, finder sted i Ghana, hvor vi arbejder med at hjælpe piger til at få en uddannelse. I Ghana når for mange af de unge kvinder desværre ikke længere end til folkeskolen, selvom deres ambitioner og drømme ofte er langt større. Vi arbejder derfor sammen med REEP i Ghana om at bremse antallet af unge kvinder, som forlader uddannelsessystemet samt at øge antallet af unge kvinder, som søger om optagelse. I 2018 er pigernes budskab om vigtigheden af deres ret til uddannelse nået ud til 8 nye lokalsamfund. Derudover har pigerne diskuteret vigtigheden af deres rettigheder i 40 radioprogrammer. Projektet blev i år finansieret af Kavlifondet.

19


20

21

Partnerskaber for handling 100% for Børnene opsøger- og bliver opsøgt af mindre danske NGOer. Det er med henblik på at styrke realiseringen af vores fælles ambitioner. Vi søger at koordinere vores indsatser, så vi ikke modarbejder hinanden, men i stedet lærer af hinandens erfaringer. Sammen kan vi også arbejde med flere børn og unge. Ingeniører uden Grænser (IUG) er ny samarbejdspartner omkring det bæredygtige skolebyggeri i lokalsam-

fundet Pebi, Ghana. IUG skal stå for kvalitetssikringen af projektet gennem projektbesøg og direkte kontakt med de ghanesiske myndigheder og lokale entreprenører. IUG bringer en stærk faglig viden og erfaring til projektet. Vi har også indgået partnerskab med danske uddannelsesinstitutioner i 2018. Der er mange studerende, som søger hjælp til at gøre en forskel for børn og

unge. Der er så mange organisationer i dag, at det kan være svært at finde ud af, hvem man skal hjælpe som studerende. Vi oplever, det er vigtigt for de studerende at gøre en forskel under deres studier – og det gør de i hvert fald i 100% for Børnene. En af de uddannelsesinstitutioner, vi arbejder med, er Københavns Professionshøjskole. Danske socialrådgiverstuderende får mulighed for at arbejde i Ghana i et læringsforløb struktureret i samarbejde med os. Det har været me-

get gavnligt både for 100% for Børnene og for de studerende, som oftest fortsætter som frivillige efterfølgende. Derfor er vi også lige begyndt at strukturere praktikophold for studerende på Københavns Universitet (KU), der får mulighed for at styrke deres evner til at omsætte viden til praksis, når de arbejder sammen med vores sekretariat i Danmark.


Oplysningsarbejde i Danmark Vi har i 2018 styrket vores arbejde med unge i Danmark. Danske unges interesse for global udvikling – heriblandt fattigdom, kønsligestilling og migration – er altafgørende for, at organisationer som vores kan fortsætte det vigtige arbejde i fremtiden.

22

Da vi i år var på Ud i Fremtidens messer for unge med særlige behov, oplevede vi, hvor vigtigt det er for de unges selvforståelse, at de bidrager positivt til en bedre verden. I løbet af 3 dage mødte vi mange unge danskere med forskellige handicap som viste stor passion for at yde en social indsats. For selvom de har særlige behov, er de ivrige efter at lære om global ulighed og international udvikling. På Sjællandsfestivalen for danskere med særlige behov satte vi derfor handicappedes rettigheder på tværs af landegrænser på dagsordenen, hvor vi også mødte en enorm interesse blandt gæsterne. Vores partner GreenSpeak – Danmarks velgørende teleselskab – inviterede os på messe for bæredygtige initiativer. Her stod vores frivilligekoordinator i

spidsen for at oplyse danskere i alle aldre om vores arbejde. Vi fortalte især om, hvordan vi tænker bæredygtighed ind i vores projekter, og hvordan vores arbejde hænger sammen med FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Sammen med Poesiens Hus arrangerede vi en begivenhed i København for at sætte fokus på, hvordan man i sit arbejde med socialt udsatte unge kan bruge kreativ skrivning og historiefortælling til at styrke selvtillid og selvstændighed. Vi indgik også i et nyt samarbejde med CHPevent som arrangører slotsmesser i hele landet. Det betyder, at vi fik mulighed for at formidle børnenes historier til endnu flere danskere. På landets slotsmesser medbragte vi nemlig håndværk og digte lavet af de børn vi arbejder med. Tak til alle jer, vi har mødt på vores vej i 2018. Og til dig, vi ikke mødte: vi ses i 2019!

23


100% for Børnene Ubuntu-huset Købmagergade 43, 1. sal 1150 København K Havvej 32, 8420 Knebel Telefon: +45 2227 5315 E-mail: contact@100pct.org 100pct.org Find os også på

Profile for 100pct

Årsrapport 2018  

100% for Børnenes årsrapport for 2018.

Årsrapport 2018  

100% for Børnenes årsrapport for 2018.

Profile for 100pct
Advertisement