Page 1

Etelä-Savo • tiistaina 2.6.2015 • www.taloudentekijat.fi

TALOUDENTEKIJÄT Tuntee yrittäjien tarinat. 3/2015 Kunnallisjohdon seminaari pohtii tulevaisuutta | 9

Kontrahti-sopimus omistajanvaihdosten apuna | 12

Yritykset ja oppilaitokset yhteistyöhön | 13

Matkailukesä komiasti käyntiin | 6

Matkailu & vapaa-aika

Mikkelin musiikkijuhlat haluaa lisätä yritysyhteistyötä | 3

Etelä-Savon kesä on täynnä tapahtumia | 4

Paikallista älyruokaa | 10


2

Etelä-Savon yrittäjät • Taloudentekijät • 3/2015

Ajassa Matkailu – maakunnan valttikortti Arkadianmäeltä

Puheenjohtajalta

Kansanedustaja Jari Leppä (kesk.)

Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät

Jalka pois jarrulta

ETELÄ-SAVOSSA ON 30 700 MAAKUNNAN ULKOPUOLISEN OMISTAMAA MÖKKIÄ. OLETKO KOSKAAN AJATELLUT KUINKA PALJON ULKOPAIKKAKUNTALAISET KÄYTTÄVÄT RAHAA VAPAA-AJALLAAN TÄÄLLÄ MAAKUNNASSA?

Uunituoreessa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa ”Ratkaisujen Suomi” on hyvin päämäärätietoinen ote Suomen talouden kuntoon laittamiseen. Hallitusohjelman visio on Suomi 2025 – yhdessä rakennettu. Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Hallitusohjelmassa on myös ehdollisia ratkaisuja, jotka ovat kiinni siitä saavutetaanko Suomessa laaja yhteiskuntasopimus valtion ja työmarkkinajärjestöjen välillä. Tämä sopimus on välttämätöntä saada aikaan tai nyt jo hevoskuurin tasolla olevat leikkaustarpeet vain kasvavat. Vain yrittämisellä ja työtä tekemällä Suomen talous ja työllisyys pystytään kääntämään kestävään kasvuun. Hallituskauden kärkihankkeena on elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytysten parantaminen, tulee näkymään kilpailukykymme vahvistumisena. Markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pk – yritysten mahdollisuutta osallistua hankintaprosesseihin uudistetaan tarvittavia lakeja muuttamalla. Kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä puretaan. Yhtenä esimerkkinä tästä on kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen. Turhasta, yrittämistä, rakentamista ja markkinoita rajoittavasta sääntelystä on jo aika päästä eroon! Suomen kilpailukykyä parannetaan uudistamalla yrittämisen, omistamisen ja investointien verotusta. Yhteisöverokanta pidetään kilpailukykyisellä tasolla. 5 % yrittäjävähennys otetaan käyttöön liikkeen- ja ammatinharjoittajilla, maa- ja metsätaloudenharjoittajilla sekä elinkeino- ja verotusyhtymillä. Pienten yritysten arvonlisäveron tilitys muuttuu maksuperusteisesti, joka tulee helpottamaan yrittäjän arkea. Yritysten sukupolvenvaihdoksia helpotetaan keventämällä perintöveroa sekä miettimällä muita keinoja helpottamaan yrityksen siirtämistä seuraavalle sukupolvelle.

M

atkailun merkitys Etelä-Savolle on suuri. Vuonna 2013 matkailun kokonaishyöty Etelä-Savolle oli peräti 538 miljoonaa euroa ja 2991 henkilötyövuotta, matkailun osuus Etelä-Savon yritysten liikevaihdosta oli 4,9%. Vapaa-ajan asumisen osuus on 46% matkailutulosta. Etelä-Savossa on 30 700 maakunnan ulkopuolisen omistamaa mökkiä. Oletko koskaan ajatellut kuinka paljon ulkopaikkakuntalaiset käyttävät rahaa vapaa-ajallaan täällä maakunnassa? Keväällä julkaistun tutkimuksen mukaan rahasumma vuodessa on peräti 115 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakauppa saa koko potista jopa 44 miljoonaa euroa, polttoaineostot/huoltamotoiminta n. 15 milj. euroa ja muihin käyttökohteisiin uppoaa reilut 30 milj. euroa. Kesäteatterit, tapahtumat ja kulttuuripalvelut ovat suosittuja, samoin lähiruokaa suositaan. Yrityksiltä tiedusteltiin samassa kyselyssä kasvun esteitä omalle toiminnalle. Yleinen taloustilanne oli yleinen syy, samoin venäläisten matkailun hiipuminen. Muita mainittuja esteitä kasvulle olivat mm. verotus (alkoholivero, kiinteistövero, kauppaa koskeva sääntely), lupakäytännöt, rahoitus ja liiketoiminnan kausiluontoisuus. On syytä miettiä miten näitä esteitä voidaan poistaa tai madaltaa.

Y RIT TÄ J Y YS LUO EL INVOIM A A !

Hallituksella on vahva tahto tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin mallimaa.

Luottamus päivän ehdoton kingi!

Biotalouden hyödyntäminen on keskeisessä roolissa Suomen kuntoon saamisessa. Etelä-Savolla maan metsäisimpänä ja maaseutuvaltaisena maakuntana on tässä erittäin paljon mahdollisuuksia. Esimerkiksi hallituksen tavoite on korvata fossiilista tuontienergiaa uusiutuvalla kotimaisella energialla tulee työllistämään ympäri Suomea mm. useita metsäkoneketjuja, kuljetusyrittäjiä. Puhumattakaan niistä tuloista, joita me yksittäiset metsänomistajat kantorahana saamme. Kaikki nämä yhdessä vaikuttavat niin työllisyyteen, talouteen, vaihto- ja kauppataseeseemme ja ympäristöön myönteisenä. Rapautunutta tiestöä ja siltoja korjataan 1,6 miljardin euron investointipaketilla. Tämä paketti täytyy pitää sisällään 5 –tien korjaamisen Juvan ja Mikkelin välillä sekä alempi asteisen tiestön kunnon kohentamisen.

Matkailun ja vapaa-ajan asutuksen merkitys maakuntamme taloudelle on kiistaton. Mahdollisuuksia olisi varmasti kasvattaa matkailutuloa – mutta miten? Se vaatii varmasti yhteistyötä toimijoiden kesken ja uskoa omaan osaamiseemme sekä maakuntamme valttikortteihin: puhtaaseen luontoon ja ruokaan, välittömiin ihmisiin ja järvimaisemaan. Muutamat matkailualan yrittäjät uskovat vahvasti tulevaan ja ovat tehneet rohkeita investointeja omiin yrityksiinsä. Nämä investoinnit tuovat tullessaan varmasti uusia matkailijoita, mahdollisia tulevia vapaa-ajan asukkaita, joiden läsnäolosta hyötyy moni maakuntamme yritys. Kesä on monelle meistä vilkasta aikaa, osalle kesä tuo valtaosan liikevaihdosta. On jälleen näytön paikka – kuinka hyvin palvelemme tänä kesänä kaikki matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat? Miten matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat löytävät maakuntamme helmet ja parhaat paikat? Me voimme tehdä heihin lähtemättömän vaikutuksen vain kerran ja toivoa, että he palaavat jälleen vieraiksemme. Toivotan aurinkoista, vilkasta ja onnistunutta kesää!

JOKAINEN TÄNNE SAATU MATKAILIJA ON KAIKKIEN ETU!

Päätoimittajalta Arto Tolvanen

Rakenteellisia uudistuksia tekemällä sekä sääntelyä ja normeja purkamalla hallitus haluaa parantaa yritysten ja kaikkien toimijoiden mahdollisuutta menestyä ja tehdä tulosta. Jalka pois uudistusten ja mahdollisuuksien jarrulta!

SEURAAVASSA NUMEROSSA

KOULUTUS

T

asavallan presidentti Sauli Niinistö kiitteli Sipilän hallitusta toimeensa asettaessaan hallituksen hyvästä sisäisen luottamuksen ilmapiiristä, jolla saatiin aikaan nopeassa tahdissa tavoitteellinen hallitusohjelma. Juha Sipilän yritysmaailmassa koulitut johtamisopit otettiin onnistuneesti käyttöön myös politiikassa. Myös itse hallitusohjelma koostuu monilta osin yrittäjien arvomaailman tavoitteista ja kasvun edellytyksistä. Kulukuuri tulee olemaan kova ja kipupisteitä talousohjelman toteuttamisessa varmasti löytyy. Ensimetrit Sipilä on hoitanut vaikeassa tilanteessa varsin mallikkaasti. Samanlaisen luottamuksen ilmapiirin toivon valuvan myös Etelä-Savoon. Vaikka eteläsavolainen identiteetti on kevyehkö, täysin olematon on median lanseeraama kaakkoissuomalaisuus. Pohjalaiset ja Karjalaiset ajavat molemmilta puolilta ohi. Mikkelillä kolmine ministereineen

on nyt tuhannen taalan paikka vetää Etelä-Savo kasvu-uralle. Savonlinnan erinomaisessa vauhdissa oleva teknologiateollisuus antaa sille vahvaa taustatukea, samoin kun maakunnan täyttä kapasiteettiä ajava mekaaninen metsäteollisuus. Kunpa vielä saisimme julkisen sektorin, kunnat, kaupungit sekä kunta- ja koulutuskuntayhtymät ymmärtämään hankintojensa suuret aluetaloudelliset vaikutukset. Myös alueen asukkailta toivon rehtiä luottamusta alueen omiin yrittäjiin. Kun ostat paikalliselta yrittäjältä, takaat työpaikkoja, toimeentuloa ja ostovoimaa monikertaisesti maakuntaan! Luottamusta tarvitaan myös matkailussa. Ilman toimivia verkostoja pienehköt matkailuyrityksemme eivät voi investoida, palvella tai markkinoida palvelujaan kannattavasti. Jokainen tänne saatu matkailija on kaikkien etu. Luottamusta on syytä rakentaa edelleen myös Venäjän suuntaan, vaikka haasteellisemmat ajat ovat käsillä.

Meillä ei ole vara menettää miljoonakaupungin ja koko suuren naapurimaan taloudellisia impulsseja. Venäjältä kantautuneet positiiviset viestit Parikkalan rajanylityspaikan avaamiseksi on nyt todella korkea aika hoitaa tyylikkäästi maaliin. Uhat voi ja kannattaa muuttaa mahdollisuuksiksi. Euroopan maista matkailusta oppia voisi hakea myös Portugalista, jossa sinne yli puoleksi vuotta muuttava saa verovapauden tai Turkista, jonka matkailumarkkinointi keskittyy tukemaan taloudellisesti tuotteita, jotka houkuttelevat ulkomaisia matkailijoista. Sitten sanotaan, ettei EU-maiden politiikat voi poiketa toisistaan. Erinomaista (matkailu)kesää kaikille ja luottamusta tulevaisuuteen yrittäjähenkisille!

TIESITKÖ, ETTÄ...

!

Suomen Yrittäjien jäsenenä saat Fenniasta etuja myös perheen ja kodin vakuutuksiin.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Helsinki

Taloudentekijät JULKAISIJA: Etelä-Savon Yrittäjät, Patteristonkatu 2 C, 2. krs, 50100 Mikkeli KUSTANTAJA: Mainostoimisto Grafical Oy, Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna PÄÄTOIMITTAJA: Arto Tolvanen, puh. 0500 656 492, arto.tolvanen@grafical.fi TOIMITUS: Ruth Lähdeaho, Tero Eloranta, Tiina Toivakka, Päivi Kapiainen-Heiskanen ja Arto Tolvanen, media@grafical.fi

ULKOASU JA TAITTO, ILMOITUSMYYNTI JA -VALMISTUS: Mainostoimisto Grafical Oy, puh. 010 292 0330 ILMESTYY VUONNA 2015: 10.2. Terveys ja hyvinvointi | 14.4. Asuminen ja rakentaminen | 2.6. Matkailu ja vapaa-aika | 1.9. Koulutus | 28.10. Raha ja talous | 8.12. Kansainvälisyys ja teknologia PAINOPAIKKA: Länsi-Savon Lehtipaino, Mikkeli


3

3/2015 • Taloudentekijät • Etelä-Savon yrittäjät

Matkailu & vapaa-aika Musiikkijuhlat elävöittää koko Mikkelin seutua

Tänä vuonna Valeri Gergijev tuo Mikkelin Musiikkijuhlille Tsaikovski-musiikkikilpailun nousevia tähtiä.

MIKKELIIN KOKOONTUU HEINÄKUUN ALUSSA JÄLLEEN JOUKKO HUIPPUMUUSIKOITA, kun Mikkelin Musiikkijuhlat käynnistyvät 4. heinäkuuta. Juhlat ovat mahdollisuus myös paikallisille yrityksille, muistuttaa hallintojohtaja Jari Hokkanen. Teksti Tiina Toivakka | Kuva Tiina Toivakka ja Mikkelin Musiikkijuhlat

ki-kilpailun ensimmäisen palkinnon ja kultamitalin. Aikaisemmista vuosista poiketen maanantaina ja tiistain päiväkonsertit alkavat jo klo 12. Kamarimusiikkisalin konserteissa esiintyvät Mariinski-teatterin orkesterin omat solistit. – Näiden konserttien liput ovat edullisia, ne ovat hinnaltaan vain 22,50 euroa ja niihin on vielä hyvin tilaa, Hokkanen muistuttaa.

Ahkerat talkoolaiset

T

änä vuonna Mikkelin Musiikkijuhlien ohjelma on tiivistetty neljään päivään. Sinä aikana kuullaan kaikkiaan kahdeksan konserttia ja pelataan juhlien ohjelmaan perinteisesti kuulunut jalkapallo-ottelu. Konserttien musiikillinen pääpaino on juhlavuoden säveltäjien Jean Sibeliuksen ja Pjotr Tsaikovskin tuotannossa. Sibeliuksen syntymästä on tänä vuonna kulunut 150 vuotta ja Tsaikovskin syntymästä 175 vuotta. Juhlat käynnistyvät lauantai-iltapäivänä Mikkelin kaupunginorkesterin konsertilla, jossa kuullaan kaksi Sibeliuksen teosta.

Lauantain iltakonsertissa kuullaan Sibeliuksen ohella Tsaikovskia, jonka Pianokonserton nro 1 esittää uunituore Tsaikovski-pianokilpailun voittaja. Valeri Gergijev tuo tänä vuonna Tsaikovski-kilpailun voittajia Mikkeliin. Kansainvälinen musiikkikilpailu järjestetään joka 4. vuosi ja tänä vuonna ne huipentuvat 3. heinäkuuta juhlagaalaan Pietarissa. Mikkeliläiset pääsevät siis kuulemaan ensimmäisten joukossa musiikkimaailman tulevia tähtiä. Musiikkijuhlien päätöskonsertissa solistina on vasta 14-vuotias Aleksander Malofejev, joka viime vuonna voitti nuorten muusikoiden Tsaikovs-

Musiikkijuhlien lipunmyynti on käynnistynyt Jari Hokkasen mukaan hyvin. Sunnuntai-illan konserttia lukuun ottamatta kaikkiin konsertteihin on vielä tilaa. – Tämä on tarkan euron touhua, mutta taseemme on kunnossa ja kulupuoli on tarkassa valvonnassa. Toimintamme perustuu pitkälti hyvän ja pitkäaikaisen talkooväen ahkeraan työhön. Useat talkoolaiset ovat olleet mukana alusta alkaen, he tekevät tätä rakkaudesta musiikkiin ja vuosien myötä heistä on kehittynyt omissa töissään ammattilaisen veroisia, Jari Hokkanen kehuu. Isot pisteet hän antaa myös Ma-

riinski-teatterin väelle, jonka toiminta on nykyään hyvin organisoitua. – Asiat toimivat sovitusti, rutiini on tiukkaa ja aikatauluissa pysytään. Porukka tulee tänne mielellään, heille tämä on erilainen ja mieluinen kokemus verrattuna maailman metropoleihin. Mikkeliläisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa Jari Hokkanen olisi valmis lisäämään yhteistyötä. – Musiikkijuhlien aikana koko Mikkelin voisi nostattaa juhlatunnelmaa. Kaupat voisivat jakaa juhlien julisteita, juhlavieraille voisi kohdentaa erityisiä juhlatarjouksia ja juhlat voisivat aikaisempaa enemmän muutenkin näkyä katukuvassa, Hokkanen ehdottaa. – Kaupungin imagon kannaltakin olisi hyvä, että näkyvyyttä olisi mahdollisimman paljon. Kauppojen myyntiin tämä antaisi myös hyvän lisän. Hokkanen ehdottaakin yhteisen ideariihen käynnistämistä mikkeliläisten yrittäjien ja alueen tapahtumajärjestäjien kesken. – Kaupunki tarvitsee monenlaisia tapahtumia ja yhteistyön syventäminen hyödyttäisi kaikkia

JARI HOKKASEN MIELESTÄ MUSIIKKIJUHLAT ON YKSI TAPA NOSTAA MIKKELIN IMAGOA.


4

Etelä-Savon yrittäjät • Taloudentekijät • 3/2015

Matkailu & vapaa-aika Huippuhetkiä matkailijalle Etelä-Savon kesässä 2015 SAVONLINNAN OOPPERAJUHLAT 3.7.-2.8.2015. Kesän 2015 Savonlinnan Oopperajuhlilla tehdään historiaa jo ensimmäisenä festivaalipäivänä. Uuden luvun kirjoittaa Franz Lehárin Iloinen leski. Klassinen wieniläisoperetti saapuu Olavinlinnaan maailman tunnetuimman operettitalon Volksoper Wienin tuomana. Toinen vierailutalo on Semperoper Dresden, joka vastaa kauden Mozart-tarjonnasta. Figaron häiden esitykseen antaa lisämausteensa ja mielenkiintonsa yksi maailman perinteikkäimmistä orkestereista, ainutlaatuisesta sointikulttuuristaan tunnettu Sächsische Staatskapelle Dresden. Uutuustuotannossamme Boris Godunovissa tsaarin saappaisiin astuu Matti Salminen. Savonlinnan Oopperajuhlakuoron ja -orkesterin maksimisuorituksen varmistaa Maestro Leif Segerstam. Italialaisen oopperakirjallisuuden rakastetut klassikot, Puccinin Tosca ja Verdin La traviata tekevät paluun ohjelmistoon lukuisten suosikkiaarioittensa kera. Kauden 2015 ohjelmistossa on myös Timo Mustakallio -laulukilpailu sekä suuri konserttielämys Kerimäen kirkossa: Joseph Haydnin suuroratorio Luominen kuullaan puisen suurkirkon lumoavassa akustiikassa. Kauden lopuksi vietämme kansallissäveltäjämme Sibeliuksen juhlavuotta Sinfonia Lahden ja Okko Kamun kanssa Olavinlinnassa. www.operafestival.fi

TAIDEKESKUS SALMELA 6.6.-9.8.2015. Taidekeskus Salmelassa nähdään kesällä 2015 taidenäyttelyiden lisäksi laaja tapahtumien ja konserttien sarja. Taidenäyttelyissä ovat vahvasti esillä suomalaiset naiskuvataiteilijat. Teoskokoelmia on esillä myös nuorilta taiteilijoilta, jotka ovat löytyneet näyttelyyn Salmelan talvistipendiaattitoiminnan kautta. Kesä huipentuu heinäkuussa käytävään IV Merikanto-laulukilpailuun. Kulttuurikesää täydentävät Salmelan puistonäyttämön konsertit upeassa kirkonkylämiljöössä. www.taidekeskussalmela.fi

JURASSIC ROCK 7.-9.8. Mikkelissä järjestettävä Jurassic Rock on kiinnittänyt festivaalin pääesiintyjäksi amerikkalaisen pitkän linjan punk-rock yhtyeen, The Offspringin. Lisäksi Jurassic Rockissa nähdään tänä vuonna myös kovia kotimaisia nimiä: Haloo Helsinki!, Apulanta, Mokoma, Viikate, Kotiteollisuus, Pää kii, Melrose ja Paperi T. Ensi kuussa festivaali julkistaa vielä lisää esiintyjiä, niin ulkomaalaisia kuin kotimaisia artisteja. www.jurassicrock.fi

PURUVESI POP 31.7.-1.8.2015. Kerimäen Sirkuskentällä pidettävään Puruvesi Pop –festivaaliin saapuvat esiintymään: PE 31.7: Daze (DK), Atomirotta, SANNI, New Deadline, Jouni Aslak, Gasellit, Jukka Poika. LA 1.8: Eppu Normaali, Mokoma, Anssi Kela, Romuttamo, Even Steven, Routaraja, Vihreä Aurinko, Ever Circling Wolves, Poor Fellas, Lightbulb. www.puruvesipop.com

LUSTO SUOMEN METSÄMUSEO JA METSÄTIETOKESKUS Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo ja tiedekeskus – ihmisen ja metsän menneisyyden sekä tulevaisuuden kansainvälinen kohtauspaikka Punkaharjulla. Metsä on aina ollut suomalaisen toimeentulon ja kulttuurin perusta – niin myös nykyisin. Luston näyttelyt, kokoelmat, tapahtumat, työnäytökset ja teemapäivät kertovat monipuolisesti metsästä ja metsän merkityksestä suomalaisten elämässä. www.lusto.fi

BIG WHEELS 17.-19.7. PIEKSÄMÄELLÄ. Big Wheelsin päätapahtuma on lauantaina Pieksäjärven rannalla aivan kaupungin keskustassa järjestettävä kokoontumisajo, joka tarjoaa nähtävää ja tehtävää koko perheelle. Harrasteajoneuvoja laidasta laitaan, kuplavolkkareista aina jättikokoisiin jenkkirekkoihin. Nostalgisten polkuautojen kokoontuminen ja suosittu pahviautoverstas, jossa itse kukin voi askarrella kierrätyspahvista itselleen unelma-auton. Lauantain huipennuksena on suuri cruising-paraati ja iltabileet Veturitorilla Pieksämäen vanhalla veturitallialueella. www.bigwheels.info

HYVÄN RUOAN YSTÄVILLE. Kulinaristit viihtyvät esimerkiksi Mikkelin satamassa 16.–18. elokuuta järjestettävillä perinteisillä kalamarkkinoilla. Kalaherkuista voi nauttia paikan päällä ja ostaa kotiinviemisiksi. Illan hämärtyessä markkinaväki pääsee pyörähtelemään myös tanssimusiikin tahtiin. Syksyn satoa pääsee ihastelemaan Mikkelissä Kenkäveron pappilan Sadonkorjuumarkkinoilla ja sieninäyttelyssä 25. elokuuta. Idyllisessä pappilamiljöössä voi lisäksi nauttia lounasta, tehdä ostoksia ja tutustua Suomen huopayhdistys Filtin näyttelyyn, joka päättyy 18.8.

SULKAVAN SUURSOUDUT 9.-12.7.2015 Suursouduissa on sarjoja kaikille. Kukin soutaja voi halutessaan osallistua pienvene- tai kirkkovenesarjoihin tai tulla mukaan melomaan kanootilla tai kajakilla. Legendaarisen Partalansaaren voi kiertää ympäri kerralla tai osallistua retkisoutuun, jossa yöpyminen tapahtuu reitin puolivälissä upeissa Varvirannan maisemissa. Nyt mukana on myös lyhyempiä reittivaihtoehtoja. info@suursoudut.fi

MIKKELIN KESÄTEATTERI 25.6.- 1.8. Päämajakaupungin kesäteatterissa kunnioitetaan iskelmämusiikin virtuoosin Olavi Virran elämäntyötä. Laulajan syntymästä tulee helmikuussa kuluneeksi 100 vuotta. Naisvuorelle valmistetaan kesällä 2015 Virran levyttämää musiikkia sisältävä Arto Niemisen käsikirjoittama näytelmä. www.mikkelinteatteri.fi

PUUMALAN KESÄ. Puumalan kesän avaus on tänä vuonna erilainen kuin aiemmin. Päivän erikoisuutena on suuri hyväntekeväisyyshuutokauppa, jonka meklariksi saapuu televisiosta tuttu huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Puumalan satamassa 13.6. järjestettävään huutokauppaan etsitään paraikaa huutokohteita. Huutokaupan tuotto käytetään puumalalaisten lasten, nuorten, vanhusten ja vammaisten hyväksi. www.puumala.fi


5

3/2015 • Taloudentekijät • Etelä-Savon yrittäjät

Uusi digisovellus kalastajille Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) ja Gummerus ovat tuottaneet yhteistyössä Ottiopas-nimisen digitaalisen kalastusoppaan. Oppaassa yhdistyvät SVK:n asiantuntijoiden sisältö, sekä innovatiiviset toiminnallisuudet, kuten paikantava karttapalvelu ja viehevinkkien jakaminen.

Tapahtumien superkesä

Maakuntajohtajan mietteitä Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja

Vapaa-aika tuo työtä maakuntaan

V

apaa-ajan viettäjät ovat Etelä-Savon suuri mahdollisuus. Välitön matkailutulo on yhtä suuri kuin metsän myynnistä bruttona saatava kantorahatulo. Vuonna 2013 maakunnan arvonverolisätön matkailutulo oli yli 250 miljoonaa euroa vuodessa. Matkailu on myös tärkeä työllistäjä. Matkailun tuomat henkilötyövuodet, noin 2000, olivat samaa luokkaa kuin puutuoteteollisuudessa ja vain hieman vähemmän kuin teknologiateollisuuden työpaikat. Kesä on matkailun kulta-aikaa. Upea kesäinen luonto houkuttelee matkailijoita, niin mökkiläisiä kuin turisteja. Yöpymisten huippu osuu heinäkuulle. Viime vuonna rekisteröityjä yöpymisiä oli heinäkuussa noin 180 000. Kun siihen lisätään kesä ja heinäkuu saadaan noin 40 % kaikista vuoden aikana rekisteröidyistä yöpymisvuorokausista.

Etelä-Savoa ja erityisesti Savonlinnaa odottaa suuri tapahtumakesä, kun sen kalenteriin on jo piirretty mm. Kesän avaus 6.6., Oopperajuhlat, Design Nights 11.7., Saimaa Summit 30.7. ja Boxing Night. Mikkelissä taas vastaavasti Musiikkijuhlat, Päämajasymposium, Jurassic Rock… Kun mukaan otetaan lukuisa joukko mittavia valtakunnan tason tapahtumia, kuten Old Timers –koripalloturnaus, mailman suurin veteraanijääkiekkoturnaus jne., ei maakunnan kesästä tapahtumia puutu. Teksti ja kuvat Arto Tolvanen

Matkailu ja kauppa ovat löytäneet toisensa Savonlinnassa – Nyt meillä on hyvä tekemisen meininki ja tehdään oikeita asioita. Erityisen iloinen olen siitä, että matkailuyritykset ja kauppa ovat löytä-

neet toisensa ja puhaltavat nyt mm.

lista järjestää näin mittavana tapah-

tymme tuomaan lisäarvoa niin alueen

tapahtumajärjestelyissä yhteiseen hiileen, Savonlinnan seudun matkailu Oy:n toimitusjohtaja Janne Leinonen kehaisee. Hyvä esimerkki tästä on Kesän avaus –tapahtuma lauantaina 6.6., joka ei olisi mahdol-

tumana ilman kaupan mukana oloa, Leinonen painottaa. Toimijoiden roolit ovat myös muotoutuneet ja Savonlinnan seudun matkailun rooli on paketoida palvelut matkailutuotteiksi ja toimia osaltaan jakelutienä. Näin pys-

yrityksille kuin tänne tuleville matkailijoillekin, Leinonen perustelee. – Lisäksi olemme toteuttaneet yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelujen kanssa toimivia välineitä matkailijoiden käyttöön, joista uusimpana esimerkkinä on kotimaan markkinoille tähtäävä visitsavonlinna.fi ja ulkomaan markkinoita palveleva visitsaimaa.fi –verkkopalvelut.

II D IN E K R Ä T N Ä J Ä T E E Y R IT T

L I!

Monessa yrityksessä on tarve löytää uusi vetäjä. Kontrah�-sopimus on ainutlaatuinen tapa huoleh�a yritykselle uusi omistaja.

KONTRAHTI ETSII YRITYKSELLESI JATKAJAN    

ainutlaatuinen jatkajahaku joustavat rahoitusratkaisut suunnitelmallinen osaamisen siirto asiantun�japalvelut arvonmäärityksestä kauppasopimuksiin

Tutustu kontrah�-sopimuksen ilmaispalveluihin: www.kontrah�.fi Yri� äjä, ota yhteys Kontrah�-asiantun�ja Katja Remes, 044 417 4960 tai katja.remes@savonlinna.fi

Savonlinnan Yrityspalvelyt Oy, Puistokatu 1, 57100 Savonlinna, www.savonlinnanyrityspalvelut.fi

Ulkomaan markkinat painottuvat Keski-Eurooppaan – Tänä päivänä matkailumarkkinat muuttuvat koko ajan ja on oltava herkästi valmis reagoimaan markkinamuutoksiin matkailun murroksessa, Janne Leinonen, joka toimii myös Saimaan Charmanttien markkinoijana, painottaa. Suomi tunnetaan trendikkäänä kohdemaana yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. – Täällä matkailija pääsee näkemään ja kokemaan puhtaan luonnon, sekä ainutlaatuisen Saimaan vesistöalueen ihmeet, Leinonen listaa. – Design Nights on uusi tapahtuma Savonlinnan kesän tarjonnassa ja siinä yhdistyvät mm. Jukka Rintalan 40-taiteilijavuotisjuhlat, Noora Karman illuusiot ja Ville Leinosen sekä kumppaneiden musisointi, Janne Leinonen valottaa Savonlinnan häkellyttävää tapahtumakesää.

Matkailu ei ole vain turismia. Turistit tuovat puolet matkailutulosta ja toinen puoli tulee mökkiläisiltä. Mökki tosin on yhä useammin liian vaatimaton sana kuvaamaan vapaa-ajan asuntoa. Yhä useammin perinteisestä mökistä on monelle tullut aito kakkosasunto. Vapaa-ajan asunnolla vietetään vuodessa keskimäärin lähes sata yötä vuodessa. Yli puolet yöpymisistä vietetään kesäaikana. Vapaa-ajan viettäjistä kaksi kolmasosaa tulee maakunnan ulkopuolelta. Vapaa-ajan viettäjät tuovat siten aidosti tuloja maakuntaan. Vapaa-aika onkin maakunnalle mahdollisuus jota kannattaa kehittää. Ilman vapaa-ajan asukkaita maakunnan palvelutarjonta olisi paljon vaaimattomampaa.

ETELÄSAVOLAISESSA LUONNOSSA JA ERITYISESTI SAIMAALLA RIITTÄÄ UUSIA MAISEMIA JA OMAPERÄISIÄ KOHTEITA KAIKEN KOKENEILLE MATKAILIJOILLE. Etelä-Savossa on toiseksi eniten vapaa-ajan asuntoja Suomen maakunnista. Viime vuoden lopussa maakunnassa oli 48 850 vapaa-ajan asuntoa. Mökkivaltaisin kunta oli Mikkeli, 10324. Savonlinna sijoittui viidenneksi, 8280 mökkiä ja Mäntyharjun sijoitus oli 12: kunnassa oli 4805 mökkiä. Luonnon ohella Etelä-Savon kesä tarjoaa monipuolisesti kulttuuria, viihdettä, urheilua ja myös asiaa. Viime vuonna sekä Savonlinnan Oopperajuhlat että Taidekeskus Salmela olivat 10 Suomen suosituimman kesätapahtuman joukossa. Kaikista Etelä-Savon matkailukohteista suurimmat kävijämäärät olivat Uuden Valamon luostarissa, 160 000 kävijää, ja Kenkäverossa, 155 000 kävijää. Eteläsavolaisessa luonnossa ja erityisesti Saimaalla riittää uusia maisemia ja omaperäisiä kohteita kaiken kokeneille matkailijoille. Venäläisten matkailijoiden väheneminen on herättänyt aiheellista huolta. Alkuvuodesta venäläisten yöpymiset vähenivät yli puolella edelliseen vuoteen verrattuna. Tarvitaan uusia matkailumarkkinoita, joiden etsinnässä myös valtion on oltava mukana. Matkailusta saatava euro on samanarvoinen kuin muukin vientieuro. Muissa maissa tämä on huomattu ja matkailuvientiin panostettu. On myönteistä että Sipilän hallituksen ohjelmassa matkailu ja vapaa-ajan asuminen on otettu huomioon. Hallitus haluaa lisätä kansallista ja kansainvälistä virkistys- ja luontomatkailua ja laatii metsien ja vesialueiden virkistys ja matkailukäyttöä koskevan selvityksen, joka tähtää hyvinvointivaikutusten ja niihin liittyvän liiketoiminnan kasvuun. Lisäksi hallitus haluaa joustavoittaa vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön. Matkailun kasvu edellyttää uusia vetovoimaisia kohteita. Geomatkailu on maailmanlaajuisesti kasvava trendi. Yksi Etelä-Savon mahdollisuus on geomatkailun kehittäminen. Geoparkin toteuttaminen vahvistaisi Etelä-Savon ja Saimaan identiteettiä puhtaana ja kiireettömänä matkailukohteena. Geomatkailu avaisi uusia mahdollisuuksia ja yhdistäisi paikallisuuden, luonnon ja yrittäjyyden.


6

Etelä-Savon yrittäjät • Taloudentekijät • 3/2015

Matkailu & vapaa-aika

Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Janne Leinonen ja Savonlinnan Kaupunkikeskustan kyläpäällikkö Olli Österlund toteuttavat yhteistyössä matkailuyritysten ja kauppaliikkeiden kanssa tapahtumatäyteisen Suomen kesän virallisen avauspäivän 6.6.2015.

Kesälle tapahtumarikas startti Lauantaina 6.6. julistetaan Suomen kesä virallisesti avatuksi Savonlinnan torilla ja satama-alueella. Tapahtumatarjontaa on runsaasti kaiken ikäisille koko päivän ja illan ajan useammassa tapahtumapisteessä. Monipuolisen tapahtumien ja konsertin lisäksi kauppaliikkeet ovat lähteneet aktiivisesti mukaan ja tarjoavat asiakkaille koko joukon tuotteita, jotka on kesän avauksen kunniaksi alennettu 24:llä prosentilla, eli ns. paikalliseen, ‘Savonlinna tax free’ –hintaan.

Sakke ry ja Savonlinnan Seudun Matkailu promoottoreina – Kesän avauksesta tehdään jokavuotinen tapahtuma, jota markkinoidaan koko Kaakkois-Suomeen, Sakke ry:n kyläpäällikkö Olli Österlund linjaa. – On ollut todella mieltä lämmittävää, kuinka hyvin tapahtumatarjontamme on otettu kaupan ja myös matkailuyritysten leirissä vastaan, Österlund iloitsee. – Kun yhteistyö toimii ja eri tahot, Oopperajuhlat mukaan lukien, on kehitystyössä mukana, voimme saada kaupunkiimme persoonallisia tapahtumia, jossa sekä matkailijat ja paikal-

liset asukkaat voivat yhdistää vaikkapa luonto- ja ostosmatkailun, Olli Österlund pohtii.

vuosittain toistuvan tapahtuman sarjaa, joista yksi sijoittuu syksyyn, yksi joulun aikaan ja yksi talvelle.

”SAVONLINNA ON KESÄ-SUOMEN EHDOTON PÄÄKAUPUNKI. ”

Suomen kaunein kaupunkikeskusta

Olli österlund

Savonlinnaa ja sen tapahtumia markkinoidaan kattoteemalla Suomen kaunein kaupunkikeskusta. – Kun World Street Journal listasi

– Meillä on valttikortteina Suomen ystävällisin palvelu ja iso joukko paikallista persoonallista kulttuuritarjontaa, aina ruokakulttuurista taiteisiin saakka, Österlund erittelee tapahtumien sisältöjä. Kaikkiaan Österlund on suunnitellut tiimeineen neljän

Saimaan viiden hienoimman järvialueen joukkoon maailmassa, on mielestämme perusteltua nostaa Savonlinna Saimaan helmenä ja keskuspaikkana, ainutlaatuisine miljöineen ja lämminhenkisine kaupunkilaisineen Suomen kauneimpien asioiden joukkoon, Olli

? S Y T I R Y A M O H A AV E E N A

Yrittäjä, suojaako joku selustaasi?

Toimivan yrityksen hankkiminen on usein paras tapa aloi� aa yritystoiminta, koska yrityksellä on jo asiakaskunta, valmista liikevaihtoa ja osuus markkinoista. Kehitä valmis yritys mieleiseksesi itse tai osana yri� äjä�imiä.

Porrassalmenkatu 17, Mikkeli Jukka Leppänen, asiakaspäällikkö, p. 010 503 3607, jukka.leppanen@fennia.fi Tomi Lantta, asiakaspäällikkö, p. 010 503 3608, tomi.lantta@fennia.fi Possenkatu 4, Savonlinna Mikko Makkonen, asiakaspäällikkö, p. 010 503 4687, mikko.makkonen@fennia.fi Kauppakatu 36, Varkaus Jukka Salmi, asiakaspäällikkö, p. 010 503 4646, jukka.salmi@fennia.fi

Savonlinnan Yrityspalvelyt Oy, Puistokatu 1, 57100 Savonlinna, www.savonlinnanyrityspalvelut.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

joustavat rahoitusratkaisut  asiantun�japalvelut arvonmäärisuunnitelmallinen osaamisen tyksestä kauppasopimuksiin siirto Tutustu kontrah�-sopimuksen ilmaispalveluihin: www.kontrah�.fi Alkava yri� äjä, ota yhteys Kontrah�-asiantun�ja Katja Remes, 044 417 4960 tai katja.remes@savonlinna.fi

Meillä on monta keinoa turvata yrityksesi toimintaa. Tule käymään asiantuntijoidemme juttusilla, niin suunnittelemme itsellesi ja yrityksellesi parhaiten sopivan turvan. Se koostuu lakisääteisestä ja niitä täydentävistä vapaaehtoisista vakuutuksista, jollaisia et saa muualta. Suomen Yrittäjien jäsenenä saat Fenniasta vakuutuksiisi nyt entistäkin kattavampia etuja. Hyödynnä osaamisemme ja ota yhteyttä lähimpään Fenniaan.

TEE KONTRAHTI–SOPIMUS, SE ON TOIMIVIN TIE YRITTÄJÄKSI !  

Österlund perustelee. – Savonlinnan on kesä-Suomen ehdoton pääkaupunki ja Kesän avaus on tapahtuma, jolla on eväät kasvaa oikeaksi kansalliseksi kesäkarnevaaliksi, Olli Österlund tietää. Lisäksi uudet persoonalliset tapahtumat täydentävät hienosti kaupungin ainutlaatuisia elementtejä Olavinlinnaa, Punkaharjua, Kerimäen kirkkoa ja Oopperajuhlia.

Tervetuloa Suomen tyytyväisimpien asiakkaiden joukkoon! (EPSI Rating 2014).

Työeläkevakuutuksissa kumppanimme on Elo, Suomen suurin yrittäjien työeläkevakuuttaja.


7

3/2015 • Taloudentekijät • Etelä-Savon yrittäjät

6.6. nna i l n o v Sa EE TAX FR

-24%

Suomen virallinen Kesän Avaus Savonlinna - Suomen kaunein keskusta Savonlinnassa la 6.6.2015, tervetuloa!

Lauantaina 6.6. julistetaan Suomen kesä avatuksi - tietenkin kesä-Suomen pääkaupungissa Savonlinnassa! Nyt kaikki mukaan! Savonlinnan keskusta on tunnettu luontoparatiisi. Tiesitkö, että se on myös monipuolinen ja välitön ostosparatiisi, jossa kaupasta toiseen liikut upeassa järviluonnossa. Lauantaina 6.6. Savonlinnan keskusta on myös �veroparatiisi� , sillä useimmat toimijat tarjoavat: - ruokailut: TAX FREE ja majoitukset: TAX FREE - useimpien kauppojen tarjoushinnat ovat myös TAX FREE, eli tarjoukset kesänavauslauantaina -24 %!

SAVONLINNA

TAX FREE

KESÄN AVAUS -OHJELMA Tapahtumat satama-alueella ja torilla: * 9.00�15.00 Suurkirppis Satama-alueella * 9.30 Höyrylaivojen siunaus, Rovasti Toivo Loikkanen ja Isä Bogdan Grosu * 10.00 Katusoittoa ja taidetta torin alueella, päivän ohjelman juontavat Eero Piironen ja Saimi Hoyer * 10.30 Jukka Rintalan Classic woman -muotinäytös ja Jukka Rintalan haastattelu * 11.30 Järvipelastajien pelastusnäytös, Etelä-Savon Pelastuslaitos sekä Poliisikalustoa esittelyssä * 11.45 Reko Tammen haastattelu * 12.00 Suomen virallinen kesän avaus, Ravintola Waahdon lava, Rovasti Toivo Loikkanen * 12:15 Aleksin aukion kyltin paljastus, Saku Linnamurto * 12.30 PURUVESI POP � haastattelussa Jussi Silvennoinen * 12.50 SaimaaBoating � helpoin tapa veneillä! * 12.30 Punkaharjun Kesänavauksen 13.6. esittely * 13.00 Frisbee golf � lajiesittely/heittonäytös Puttikilpailu yleisölle, Linnan Mando ry * 14.00 Perho ja vapakalastusnäytös/väline-esittely torilla

ILLAN HUIPENTAA TORIKONSERTTI * 19.00 Jouni Aslak * 20.00 Jarkko Martikainen

Tapahtumat Onnellisten saarilla: Koko perheen tapahtuma Casinon ja Wanhan Kasinon piha-alueella: * 11.15�12.00 Pressan Katti Miskan lastenkonsertti * 12.15�13.00 Ilmapallotaikuri * 13.15�14.00 Vanha Rauta �haitarikonsertti � pomppulinna � jäätelökioski � Bewell Casinon, Kyyhkylän, Savonlinnasalin, Savonlinnan teatterin ja Teatterimyllyn infopisteet � Casinolla huonekalujen ja astioiden kirppis � Casinon ja Wanhan Kasinon terassit avoinna koko päivän �Vuokravenhon venevuokrauspisteestä Kesänavaustarjouksena kanootit, veneet ja Sup-laudat 10 �/h � Lettukahvila Kalliolinna Sulosaaressa avoinna 10.00-19.00

o Kats et uks tarjo lma je ja oh linna.� avon s t i s i v oa tul Terve ään! m viihty

Savonlinna Castle Centre Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Sakke ry, Puistokatu 1, 57100 SAVONLINNA www.visitsavonlinna.�


8

Etelä-Savon yrittäjät • Taloudentekijät • 3/2015

Yrittäjän arjessa Matkailu tarvitsee moniosaajia - Laatu, palvelu ja investoinnit oikeassa suhteessa, Lomavouti –perhematkailuyrityksen omistajat Juha ja Anne-Maarit Voutilainen kiteyttävät maaseutumatkailuyrittäjän menestysreseptin. Teksti ja kuvat Arto Tolvanen

V

outilaisen perhe otti ohjat savonrantalaisessa matkailuyrityksessä 20 vuotta sitten itselleen ja nyt mukaan on kasvamassa kolmas sukupolvi, kolme omaa poikaa.

Taloustilanteen vaihtelut peilaavat kysyttyä mökkikokoa ANNE-MAARIT JA JUHA VOUTILAISEN sydämen asia on huolehtia asiakkaiden lomista ja palveluista hymyssä suin. – Viime vuosikymmenellä suuntaus oli isompiin ja laadukkaisiin lomahuviloihin, kun taas tänä päivänä parhaiten myyvät pienemmät noin 80 m2 lomamökit, joissa on kaksi makuuhuonetta, Lomavoudin isäntä Juha Voutilainen kuvaa mökkimajoituksen kysynnän muutoksia. Lomavouti on matkailuyritys, joka koostuu kahdeksasta lomamökistä tai paremminkin huvilasta. – Olemme halunneet rakentaa alueen väljästi siten, että jokaisella on oma rauha ja tilaa harrastaa, Voutilaiset esittelevät. – Kalastus on lomalaisten suosituin harrastus, mutta maastopyöräi-

ly, sienestys ja marjastus ovat kirimässä kalastuksen etumatkaa, lomatilan emäntä Anne-Maarit Vuotilainen tietää. – Metsästysmatkailuun ollaan puhaltamassa myös uutta puhtia Savonrannalla, toivottavasti se auttaa alueen matkailuyrityksiä verkostoitumaan entistä paremmin, Voutilainen heittää.

Metsä ja matkailu käsi kädessä Voutilaisten lomahuvilat sijaitsevat Savonrannan Kaitajärven rannalla

ja yksi on Enonkosken puolella Kolovedellä. – Enonkosken huvila on yhteisyritys venäläisen omistajan kanssa, joka on lomaillut meillä jo 15 vuotta. Perustimme sen vuonna 2008 ja yhteistyö on toiminut hyvin, Juha Voutilainen kertoo. Muutenkin venäläiset lomalaiset ovat jälleen palaamassa asiakkaiksi ja täydentävät mukavasti perinteisten sesonkien ulkopuolisia aikoja, kuten toukokuun alkupuolta, jolloin venäläisillä on pitkiä lomia. Ruplan kurssi saisi vielä hieman vahvistua, Voutilainen toivoo. Juha Voutilaisen vanhemmat Unto ja Helvi

Voutilainen rakensivat maatalouden sivuelinkeinoksi ensimmäisen lomamökin vuonna 1984. Nyt tilaa ei enää viljellä, mutta metsätalous muodostaa edelleen tilan tulosta noin 50 %. – Kyllä asiakkaat arvostavat sitä, että isäntä ja emäntä huolehtivat heidän lomastaan ja palveluistaan. Paras kiitos meille on, että monet lomanviettäjät palaavat meille yhä uudestaan. Nytkin meillä on eräs venäläinen asiakas, joka viime kesänä täällä ensimmäistä kertaa lomailtuaan on vuokrannut perheelleen huvilan tälle kesälle kolmeksi kuukaudeksi, Juha Voutilainen iloitsee. Paljon viihty-

misestä kertoo myös vastaanoton seinällä oleva Booking.com:in asiakaspalautteesta saatu ranking-arvo 9,4.

Mökkiyrittäjät rentoutuvat itse kaupunki- tai rantalomalla – Kolme vuotta peräkkäin olemme käyneet Savonrannan Yrittäjien yhteisellä kaupunkilomamatkalla, Voutilaiset sanovat. Perheen äidin suosikki on silti rantalomailu. – Molemmista kohteista saa aina vinkkejä myös omaan yrittämiseen. Syksyllä lähdemme poikien kanssa yhteiselle perhelomalle, kun saamme

heidät vielä mukaan, Anne-Maarit suunnittelee. Matkailuyrittäjät ovat kiinni yrityksessään seitsemän päivää viikossa ja usein tunteja on turha laskea, kun remontit ja investoinnitkin tehdään pitkälti itse. Siksi yrittäjän on huolehdittava myös omasta kunnostaan, jotta jaksaa hymyssä suin palvella asiakkaita ja huolehtia tuotteen ja palvelun laadusta, Voutilaiset tuumaavat.

SAVONLINNA › HELSINKI › SAVONLINNA JA HELSINKI › SAVONLINNA › HELSINKI

KESÄAIKATAULUT 11.5.-2.7.2015, Ma-Pe: SVL › HEL HEL › SVL

06:00-06:55 BPS650 08:05-09:00 BPS651

SVL › HEL HEL › SVL

13:00-13:55 BPS654 17:30-18:25 BPS655

Oopperajuhlien ajan 3.7.-1.8.2015, Ma-La: SVL › HEL HEL › SVL

10:00-10:55 BPS650 11:30-12:25 BPS651

SVL › HEL HEL › SVL

13:05-14:00 BPS654 15:45-16:40 BPS655


9

3/2015 • Taloudentekijät • Etelä-Savon yrittäjät

Uusi työn määritelmä? Uudenlainen työ on liikkuvaa, verkostoitunutta, joustavaa ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa, mutta se tuntee tuloksellisuuden.

Suomalaisiin startupeihin sijoitettiin ennätyssumma Suomalaiset kasvuyritykset keräsivät pääomasijoituksia ennätykselliset 466 miljoonaa euroa vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla.

Kuntapäättäjille vinkkejä yritysten ja kunnan yhteistyön kehittämiseksi

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola (vas.) oli yksi Kunnallisjohdon seminaarin panelisteista.

Teksti Saara Liukkonen Kuvat Arto Tolvanen

T

oukokuun alkupuolella jär-

jestettiin Kuopion Musiikkikeskuksessa Kunnallisjohdon seminaari. Kaksipäiväisessä tapahtumassa olivat mukana muun muassa tuore valtakunnansovittelija Minna Helle, Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Juhani Jokinen, valtiovarainministeriön Tulevaisuuden kunta -asiantuntijaryhmää vetänyt dosentti Juha Kostiainen. Päivien aikana kuultiin monia mielenkiintoisia puheenvuoroja. Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen muistutti, että Suomen Yrittäjiltä saa työkaluja kuntien ja yrittäjien yhteiseen tekemiseen ja niitä kannattaa hyödyttää. Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen muistutti kuntapäättäjiä, ettei pidä pelätä tehdä epäsuotuisia päätöksiä, kannattaa muistaa, että kuntalaiset ovat paremmin kriisitietoisia kuin oletetaan. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Kujala totesi, että Suomesta on tullut pienten verkottuneiden yritysten maa. Mikroyrityksiä (19 henkeä) suomen yrityksistä on 93,4 % ja ne työllistävät yli 360 000 henkilöä. Julkiset hankinnat yhdistävät kunnat ja yritykset. Julkisten hankintojen arvo vuodessa on 35 miljardia euroa, tuosta summasta kuntien osuus on 3/4. Kunta jakaessaan isot hankinnat osiin synnyttäisi uusia työpaikkoja yrityksiin.

Ensimmäisenä päivänä pidetyssä paneelissa oli mukana Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola. Paneelissa aiheena oli "Kunta, maakunta, sote-alue - mihin suuntaan muutos vie?" Kehitysyhtiöiden palveluista keskusteltaessa nousi esiin, että yrityksiä pyritään auttamaan ja tukemaan varmasti tasapuolisesti, mutta olemassa olevien, jo pitkään toimineiden yritysten on vaikeampaa päästä kehitysyhtiön asiakkaaksi kuin uuden yrityksen. Kehitysyhtiöiden pitää uudistua, tällä hetkellä tarjonta ja kysyntä ei kohtaa.

”KUNTA JAKAESSAAN ISOT HANKINNAT OSIIN SYNNYTTÄISI UUSIA TYÖPAIKKOJA YRITYKSIIN.” Toisena päivänä ohjelmassa oli teemakohtaiset ohjelmat. Eteläsavolaiset olivat jakautuneet tasaisesti eri teemoihin. Teemakohtaiset osuudet koettiin hyväksi ja niistä saatiin toimivia eväitä osallistujien matkaan. Teemakohtaisissa osuuksissa oli myös Etelä-Savo hyvin edustettuna. Eri teemoissa asiantuntijoina ja panelisteina olivat mm. Ilkka Liljander ja Mirja Haavikko.

Tavataan ensi vuonna Porissa! Kunnallisjohdon seminaarissa Kuopion Musiikkikeskuksessa oli tänä vuonna Etelä-Savosta ennätysosanotto, lähes 60 yrittäjää ja kunnan edustajaa. Ainoastaan kahdesta alueemme kunnasta ei ollut edustajia. Aluepalaverissa oli iloinen puheensorina, mutta tilaisuudessa kuultiin ja keskusteltiin asiaa, eikä pelkkää huvia. Ilahduttavan monella mukana olleella kuntaihmisellä oli yrittäjyystausta. Aluepalaverit ovat olleet yksi kunnallisjohdon seminaarin parhaita osioita, toivottavasti ensi vuonna Porissa rikotaan ennätykset jälleen kerran. Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät


10

Etelä-Savon yrittäjät • Taloudentekijät • 3/2015

Koulutus

Paikallista älyruokaa matkailijoidenkin ruokapöytään

Sanna Kauppinen (vas.), Tuija Pesonen, Sari Iivonen ja Riitta Kaipainen ovat iloisia, että Ekoneum ry:n ruoka-alan tutkimustietoa hyödynnetään tehokkaasti eteläsavolaisissa yrityksissä.

ETELÄ-SAVON RUOKA-ALAN KEHITTÄMISOHJELMASSA TUTKITAAN ALUEEN KOKO RUOKAKETJUN MENESTYMISEN EDELLYTYKSIÄ, sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan yrittäjien aloitteesta. Tavoitteena on persoonallinen eteläsavolainen ruokatarjonta, jossa elinmahdollisuudet taataan kaikille ruokaketjun jäsenille. Juuri valmistunut Ekoneum ry:n toteuttama tutkimus antaa alan yrityksille pohjaa tuotteistaa ja jalostaa paikallisia vahvuuksia, kuten mm. järvikalaa, leipää ja marjoja, sekä kannustaa toteuttamaan neuvottelevan ruokaketjun. Teksti ja kuva Arto Tolvanen MESTARIVILJELIJÄT OY

15-vuotias Ekoneum ry yrittäjien asialla – Etelä-Savosta löytyy runsaasti vahvoja ruokaan ja elintarviketuotantoon perustuvia yrityksiä ja verkostoja. Salaatti- ja vihannestentuotannossa on useampi vähintään valtakunnantasolla toimiva yritys. 80 % valtakunnan basilikaruukuista tuotetaan mm. alueella. Itse asiassa 20 % koko Etelä-Savon yritysten kokonaisliikevaihdosta muodostuu maatalouden, kalastuksen ja vesiviljelyn, luonnontuotteiden keruun, elintarvikkeiden ja juomien valmistuksen,

”AITO PAIKALLINEN RUOKA, PUHTAAT RAAKA-AINEET JA KULTTUURILLISESTI KESTÄVÄ RUOKA TARJOAVAT KEHITYSMAHDOLLISUUKSIA. ”

elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan, sekä erilaisten ravitsemuspalvelujen yritysten liikevaihdosta, koulutusjohtaja Tuija Pesonen MAMK:ista ynnäilee. Aito paikallinen lähiruoka, puhtaat raaka-aineet ja myös kulttuurillisesti kestävä ruoka tarjoavat runsaasti kehitysmahdollisuuksia, joilla on positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia, vanhempi tutkija Sanna Kauppinen Luonnonvarakeskuksesta painottaa. Molemmat he toimivat myös Ekoneum ry:n hallituksessa.

Laatu, jalostusasteen nosto ja tuotteistaminen tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia – Alan yritysten tietotaito ja osaaminen riittävät hyvin laadukkaiden tuotteiden ja jalosteiden valmistukseen ja jakeluun aina vientimarkkinoille saakka. Alan yritykset ovat vaan kooltaan niin pieniä, etteivät tarvittavat tuotanto- ja kehitysinvestoin-

nit ole helposti mahdollisia. Tämän vuoksi tarvitsemme toimivia yritysverkostoja, niin jalostusasteen nostamiseksi kuin logistiikkahaasteiden ratkaisemiseksikin, kolmas hallituksen jäsen, Sari Iivonen Helsingin Yliopiston Ruralia Instituutista pohtii. – Kysymys on myös ruuan arvostuksesta yleensä. Laadukkaan ja kestävän lähiruuan käytön reilu lisääminen vaatii kokonaisvaltaisempaa ajattelua, jotta saadaan muokattua reseptiikkaa ja ruokailutottumuksia alueen lähiruoalle otollisemmaksi, Sari Iivonen ohjeistaa. – Jotta lähiruuan volyymit saadaan

riittävälle tasolle, on julkistalous saatava ehdottomasti mukaan. Koulut ja työpaikkaruokalat on saatava käyttämään alueen raaka-aineita ja tuotteita, sekä tekemään ateriakoostumukset sellaisiksi, ettei kokonaiskustannuksista muodostu kaupankäynnin estettä, Sanna Kauppinen opastaa. – Kun alueen verkostot saadaan hiottua toimiviksi, pystytään varmistamaan tuotteiden saatavuus ja laatu, kuten esimerkiksi Saimaan Charmanttien osalta on tapahtunut, Ekoneum ry:n va. toiminnanjohtaja Riitta Kaipainen vahvistaa positiivisia kehityspolkuja.

Hyvä ja toimiva esimerkki toimivasta ruoka-alan verkostosta on Juvan seudulla vihannesviljelijätilojen yhteiseksi jalostus- ja markkinointiyhtiöksi perustettu Mestariviljelijät Oy. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Juvalla Salico Oy:n tuotantotilojen vieressä ja monipuolista yhteistyötä toteutetaan heidän kanssaan. Mestariviljelijöiden tuotteita ovat mm. pussitetut, viipaleiksi, suikaleiksi ja raasteiksi jalostetut vihannekset. Tuotantokokemusta on karttunut ja jalostusmenetelmiä kehitetty jo yli 40 vuoden ajan. Lisätietoja: www.mestariviljelijat.fi

Eknoneum ry Mikkelin ammattikorkeakoulun, Helsingin Yliopiston Ruralia-Instituutin ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen 15 vuotta siiten perustama yhdistys, jonka tehtävänä on edistää eteläsavolaista ruokakulttuuria, liiketoimintaa ja markkinointia. Ekoneumin hallitukseen 2015: Tuija Pesonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Sari Iivonen, Helsingin Yliopisto Ruralia Instituutti, Sanna Kauppinen Luonnonvarakeskus. Va. toiminnanjohtajana Riitta Kaipainen Ruralia Instituutista.

NEUVOTTELEVA RUOKAKETJU Neuvotteleva ruokaketjussa annetaan ja saadaan aktiivisesti asiakaspalautetta ja reagoidaan tuotteilla asiakastottumusten ja –mieltymysten mukaisesti. Mukana neuvottelevassa ruokaketjussa ovat kaikki ruokaketjun jäsenet alkutuottajasta kuluttajaan. Kauppa ja jakelutie ovat avainasemassa siihen, että tarjonta reagoi oikein ja niin ilmastollisesti ja kulttuurillisesti kestävän alueellisen ruokatarjonnan personointi- ja kehitystyössä.


11

3/2015 • Taloudentekijät • Etelä-Savon yrittäjät

Kysy yrityksille räätälöityä koulutusta suoraan oppilaitosten koulutusyhteyshenkilöiltä. „„ Eteläsavolaiset oppilaitokset muodostavat Oppilaitosfoorumin, joka yhteistyössä suunnittelee ja koordinoi yrityksille suunnattua koulutusta. Vinkkejä koulutustarpeista voit antaa kenelle tahansa foorumin yhteishenkilöistä.

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Pienyrityskeskus – Yrittäjyyden sekä pienten ja keskisuurten yritysten kehittäjäkumppani Koulutuspäällikkö Marja Närhi | puh. 040 836 7870 | marja.narhi@aalto.fi www.pienyrityskeskus.aalto.fi

ProAgria Etelä-Savo, yrityspalvelut

Yritysasiamiehemme liikkuu yrityksissä ja tuo yrittäjien koulutus- ja kehittämistarpeet ja uudet ideat MAMKin eri alojen asiantuntijoiden edelleen työstettäväksi sekä vie yrityksiin tietoa erilaisista koulutusmahdollisuuksista ja kehittämisratkaisuista. Ota yhteyttä, mikäli haluat kehittää yritystäsi kanssamme.

Autamme yrityksen perustamisessa, toiminnan alkuvaiheessa, yrityksen kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan suunnittelussa. Palvelut on tarkoitettu erityisesti maaseudun yrityksille, moninaisille maatiloille ja alkaville yrityksille. Yritysasiantuntija Kirsi Mättölä | puh. 0400 826 789 | kirsi.mattola@proagia.fi

Yritysasiamies Minna Pasila | puh. 0503125109 | minna.pasila@mamk.fi www.mamk.fi

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Mikkelin kesäyliopisto

Useasti laatupalkittu SAMI on koulutuspalvelujen kautta mukana luomassa seudullista elinkeinoa ja kehittämässä osaamista tarjoamalla niin valmiita kuin räätälöityjäkin koulutuksia yrityksille. Yritysneuvoja Anne Mutka | puh. 044 550 6498 | anne.mutka@samiedu.fi www.samiedu.fi

Etelä-Savon ammattiopisto

Aina uutta ja ajankohtaista – ympäri vuoden! Tarjoamme yritysten henkilöstölle tietojen päivitystä ammatillisena täydennyskoulutuksena sekä yliopistollisin arvosanoin. Laaja asiantuntijaverkostomme mahdollistaa myös yrityskohtaisten koulutusten suunnittelun ja toteutuksen. Toiminnanjohtaja Helena Sjöstedt | puh. 050 594 9044 | helena.sjostedt@mikkelinkesayliopisto.fi | www.mikkelinkesayliopisto.fi

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Autamme yrityksiä sopivan koulutusratkaisun löytämisessä. Toteutamme yritysten ja organisaatioiden henkilöstön ammattiosaamista ja liiketoimintaosaamista tukevia koulutuspalveluita. Yritysasiamies Teija Pylkkänen | puh. 044 711 5448 | teija.pylkkanen@esedu.fi www.esedu.fi

Mikkelin Ikääntyvien yliopiston suunnittelu/järjestäjät MIKKELIN KESÄYLIOPISTO Mikkelin kesäyliopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä työelämässä tarvittavaa ammatillista täydennyskoulutusta. Lisäksi kesäyliopisto järjestää muuta alueensa väestön sivistysja osaamistarpeisiin vastaavaa korkeakoulutasoista koulutusta. Lisätietoja: mikkelinkesayliopisto.fi

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tarjoaa korkeatasoista tutkimustietoa ja innovaatiokumppanuutta maaseudun kehittämiseen. Monitieteisen työmme keskiössä ovat maaseudun kestävän paikalliskehityksen ja biotalouden edistäminen monitieteisen tutkimuksen sekä siihen perustuvan innovaatiotoiminnan ja koulutuksen avulla Koordinaattori Eeva Uusitalo | puh. 044 336 6910 | eeva.uusitalo@helsinki.fi

Mikkelin kansalaisopisto järjestää koulutusta, jonka painopistealueina ovat taide- ja taitoaineet, tietotekniikka, kielet sekä elämänhallintaa ja terveyttä edistävät RURALIA-INSTITUUTTI aineet. Lisätietoja: kansalaisopisto.mikkeli.fi

Yrityspalvelut maksutta verkossa, puhelimitse ja kasvokkain

Y Asiantuntijalta Ilkka Pulkkinen, Etelä-Savon TE-toimisto

ritykset ja työnantajat saavat monipuolisia, maksuttomia TE-palveluja yritystoiminnan kaikkiin vaiheisiin. Näitä ovat muun muassa henkilöstön rekrytointiin ja henkilöstön kehittämiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut, tuet rekrytointiin, aloittavan yrityksen tukeen liittyvät palvelut sekä palvelut yrityksen muutostilanteisiin. TE-palvelujen asiantuntijat osaavat tarpeen mukaan ohjata yritykset myös laajan kumppanuusverkoston palveluihin. TE-palvelut on osa Yritys-Suomen kumppanuusverkostoa, johon kuuluvat muun muassa ELYkeskukset, Finnvera, Tekes, Finpro sekä seudulliset yrityspalvelutoimijat kuten kehittämisyhtiöt ja Uusyrityskeskukset. Lue lisää kampanjan verkkolehdestä osoitteessa www.tyonantajanverkkolehti.fi ja TE-palveluista työnantajille osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle.

Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. TE-toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä. Tuen saamisen edellytyksiä ovat muun muassa „„ Päätoiminen yrittäjyys „„ Riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan „„ Mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan „„ Tarpeellisuus toimeentulon kannalta „„ Yritystoiminnan aloitus vasta sen jälkeen, kun tuki on myönnetty Näin haet starttirahaa „„ Kun harkitset yrityksen perustamista, ole hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan käynnistämistä yhteydessä paikalliseen TE-toimistoon, joka selvittää mahdollisuutesi starttirahan saamiseen. Yritystoimintaa ei tule aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. „„ Hae starttirahaa TE-toimistolta Oma asiointi-verkkopalvelussa , jossa selvität muun muassa yrityksen toiminta- ja rahoitussuunnitelman.

Ikään lisätie toimi helen tai pu


12

Etelä-Savon yrittäjät • Taloudentekijät • 3/2015

Omistajanvaihdokset Kontrahti on luopuvan yrittäjän ja yrittäjäksi haluavan tärkein diili! Suomen yrittäjistä 50 % on yli 50-vuotiaita, jotka hallinnoivat yhteensä 73 000 yritystä. Näistä 20 % (14 600) on sukupolven vaihdoksen edessä. Ikääntyvien yrityskannasta 27 740 yritystä etsii jatkajaa, joista vain 10 %:lla on jatkaja tiedossa. Kontrahti ainutlaatuisine jatkajahakuineen ja asiantuntijapalveluineen on tehokas apuväline, haluatpa ryhtyä yrittäjäksi, luopua yrityksestäsi tai tulla mukaan yrittäjätiimiin. KONTRAHTI-ASIANTUNTIJA KATJA REMEKSELTÄ sekä alkava yrittäjä, että yritystoiminnan luopumisesta suunnitteleva yrittäjä saa toimivia vaihtoehtoja mm. yrityskaupan rahoitukseen ja osaamisen siirtoon. Seinäjoen AMK:n teki valtakunnallisen tutkimuksen, jonka mukaan 28 % näistä ikääntyvistä yrittäjistä (20 440 henkilöä) on ilmoittanut, että lopettavat yrityksensä, laittamat-

alueellamme on 1 419 yli 50-vuotiasta yrittäjää. Tutkimuksen tulos oli siis melko tarkka.

alueelle merkittävästi elin- ja ostovoimaa vievää, koska nettopalkasta käytetään 90 % kulutukseen.

Mikäli Savonlinnasta lopettaisivat

Kun puututaan asiaan nyt, pystytään

ta yritystään myyntiin. Näin ollen lopettavien yritysten suuri määrä on uhka kaupunkien ja kuntien elinvoimaisuudelle koko Suomessa. Jos tutkimuksen lukuja verrataan Savonlinnan talousalueelle, on yrityskantamme 2 900 yrityksestä yli 50-vuotiaiden omistuksessa 1 450 yritystä. Samalta pohjalta laskettuna 28 % eli 406 yrittäjää lopettaa yritystoimintansa laittamatta yritystään myyntiin. Suomen asiakastiedon mukaan

em. 406 yritystä, olisivat vaikutukset talousalueelle erittäin merkittävät. Mikäli keskimääräisen pienen yrityksen liikevaihto on vain 57.000 €, menettää valtio 5,55 M€ arvonlisäverotuloja ja kunnat yhteisöverotuloja sekä palkkaverotuloja samassa suhteessa. Jos lasketaan, että tarvitaan 50 000 € liikevaihtoa/työpaikka, tarkoittaisi tämä 463 työpaikan menettämistä Savonlinnan talousalueella. Työpaikkojen menetys olisi koko

uhka kääntämään mahdollisuudeksi. Tähän ongelman ratkaisemiseksi on tehty Kontrahti-sopimusjärjestelmä. Tämä on uutta koko Suomessa ja hankkeen pilotointi toteutetaan Savonlinnassa. Onnistuessaan hanke viedään maakuntatasolle ja siitä mahdollisesti koko valtakunnan kattavaksi.

Miksi kannattaa tehdä Kontrahti? „„ Kartoittaa yritykset, jotka tulevat jossakin vaiheessa yritystoiminnan luopumisen eteen ja poimii näistä kaikki elinkelpoiset yritykset tai liiketoiminnat „„ Hakee jatkajat toimiville yrityksiin oppilaitosten valmistuvista yrittäjäpotentiaalin omaavista henkilöistä, joko nuorista tai aikuisopiskelijoista. Jatkajahaku toteutetaan myös Suomen Uusyrityskeskusverkoston kautta, jossa on n. 24 000 potentiaalista yrittäjäksi aikovaa henkilöä „„ Huolehtii osaamisen siirtymisestä tekemällä mm. yhteistyötä oppisopimustoimiston kanssa „„ Hakee joustavia rahoitusratkaisuja yrityssiirtoihin mm. rahoituspoolin kautta „„ Järjestää osaavat asiantuntijapalvelut yrityksen arvonmäärityksestä kauppasopimukseen Yksinkertaistettuna, näillä toimenpiteillä pyrimme säilyttämään talousalueemme elinvoimaisena. Mikäli asia kiinnostaa, joko luopujan tai jatkajan näkökulmasta, ota yhteys Kontrahti-asiantuntija Katja Remekseen puh. 044 417 4960 tai katja.remes@savonlinna.fi. Tutustu lisää, ja katso mitä kaikkea kuuluu ilmaisiin Kontrahti-palveluihin: www.kontrahti.fi


13

3/2015 • Taloudentekijät • Etelä-Savon yrittäjät

Mikemet Oy on Etelä-Savon Kasvupolun voittaja Etelä-Savon Kasvupolun voittaja tähtää rohkeasti kasvuun. Mikemetin lisäksi Kasvupolulla palkittiin kunniamaininnalla Documtec Oy ja erityismaininnan sai Mikkelin Betoni Oy.

Yritykset ja oppimispolut tiiviimmin yhteistyöhön – Tänä päivänä ihmisillä on oltava kyky katsoa myös omien osaamisrajojensa ulkopuolelle. Esimerkiksi asiantuntijaorganisaatioissa on oltava ymmärrys kokonaisuudesta, Andritz Oy:n Savonlinnan henkilöstöpäällikkö Marjo Valaja painottaa.

Henkilöstöpäällikkö Marjo Valaja, Andritz Oy, Savonlinna

Teksti ja kuvat Arto Tolvanen

– Kun haluaa olla alallaan paras maailmassa, kuten Andritz Oy sellu- ja paperiteollisuuden laitevalmistuksessa ja teknologian kehittämisessä sekä ylläpidossa, osaamisen kehittämisen ja valmennusohjelmien tulee pohjautua yrityksen strategiaan. Osaamisen kehittäminen kulkee käsi kädessä busineksen kanssa ja painopistealueita muotoillaan sen mukaisesti, Marjo Valaja taustoittaa.

”ON KUITENKIN TÄRKEÄÄ MUISTAA, ETTÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN EI OLE PELKÄSTÄÄN KOULUTUSTA, VAAN TYÖSSÄOPPIMINEN ON HYVIN OLEELLISTA, ESIMERKIKSI UUSIEN PROJEKTIEN JA TYÖKIERTOJEN KAUTTA.” – Meidän kansainvälisessä liiketoiminnassa projektien hallinta korostuu, ja siksi kehitämme pitkäjänteisesti projektiliiketoiminnan osaamista koko organisaation tasolla, sekä

järjestämme tehdas- ja työmaatyöhön, sekä asiakkaisiin liittyvää koulutusta, Marjo valottaa Andritzin kehityslinjoja. – Suoritamme koulutuksen kompetenssiarviointia henkilön urapolulle ja päätämme osaamisen kehittämisestä pitkäjänteisesti, usein tiimitasolla. On kuitenkin tärkeää muistaa, että osaamisen kehittäminen ei ole pelkästään koulutusta, vaan työssäoppiminen on hyvin oleellista, esimerkiksi uusien projektien ja työkiertojen kautta, Valaja pohtii. – Olemmekin ylpeitä siitä, että Andritz Oy:ssä usealla henkilöllä oli mahdollisuus talon sisällä vaihtaa tehtäviään tai edetä urallaan viime vuoden aikana. Asiantuntijaorganisaatiossa on myös oleellista, että henkilön on itse pidettävä huolta omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä, sekä oltava aktiivinen hakeutumaan oman urapolun mukaiseen koulutukseen ja työkiertoihin. Juuri tässä kohtaa tarvitsemme usein myös aktiivisia oppilaitoksia mukaan osaamisen kehitystyöhön, Marjo Valaja perustelee.

Koulutusta ostetaan vain tarpeen mukaan

tään työkierrot ja muu työssäoppiminen luvut tuplaantuvat tai moninkertaistuvat helposti. – Olemme myös ylpeitä siitä, että yrityksen johdolla oli vuoden 2008 taantumassa rohkeutta panostaa osaamisen kehittämiseen ja talotasolla aloitettiin silloin mm. johtamista kehittävä Leader-koulutusohjelma, Valaja iloitsee. – Kilpailukyvyn kehittäminen koko yhtiössä on pitkäjänteistä työtä ja se vaatii jatkuvasti myös liiketoimintaa tukevien toimintojen, kuten esimerkiksi johtamisen ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä, henkilöstöpäällikkö Valaja painottaa. Yhteistyössä SAMIn kanssa olemme toteuttaneet työturvallisuuskoulutusta, oston ja hankinnan kehittämisohjelman sekä täsmäkoulutusta ammatillisiin kehittämistarpeisiimme, Valaja listaa. Oppilaitokset voisivat olla Valajan mielestä vielä enemmän proaktiivisia ja miettiä voiko esimerkiksi koulutuksen yleistä vetovoimaa kehittää yhteistyössä yritysten kanssa, Valaja pohtii. Tiiviimpi ja säännöllisempi keskusteluyhteys oppilaitosten puolelta voisi edesauttaa tätä asia.

www.eoy.fi

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT:

Luodaan harjoittelijoille SPEED-KAISTA Marjo Valaja patistelee oppilaitoksia ja koulutusorganisaatioita aktiiviseen yhteistyöhön yritysten kanssa. – Tarvitaan suunnittelmallista ja aitoa yhteistyötä pitemmällä tähtäimellä. – Mielestäni voisimme kokeilla luoda paikallisesti esimerkiksi harjoittelijoille sellaisen Speed-kaistan, jonka kautta kyvykkäät alan opiskelijat löytävät nopeammin ja suunnitelmallisemmin sopivan harjoittelupaikan, Valaja vinkkaa. Tätä on jo toteutettu valmistuksen puolella eli Savonlinna Works Oy:ssä erityisesti oppisopimuskoulutuksen myötä vuosien ajan ja siitä on hyviä kokemuksia. – Kehittyneempi malli oppisopimusta olisi tervetullut ja oppisopimusta tulisi Suomessa kehittää yhteistyössä yritysten kanssa, Andritz Oy:n Savonlinnan henkilöstöpäällikkö Marjo Valaja heittää palloa ministeriön suuntaan.

Andritz Oy:ssä koulutusta järjestettiin vuonna 2014 koko henkilöstö huomioiden keskimäärin 3,8 päivää per henkilö vuodessa. Vastaava luku Savonlinna Works Oy:ssä oli 4,4 päivää per henkilö. Kun tähän yhdiste-

Kilpailu on käynnissä. Yrittäjä, ilmoittaudu mukaan!

Henkilöstöpäällikkö Marjo Valaja ehdottaa:

© 2015 Ernst & Young Oy. All Rights Reserved.

Yritykset toivovat yhteistyön suunnittelua pitemmällä tähtäimellä

„„ Vastaa mm. osaamisen kehittämisestä Andritz Oy:ssä, kehittämisprosesseista, sekä valmennus- ja koulutusohjelmista koko Suomen alueella „„ Huolehtii henkilöstöhallinnosta Savonlinnan osalta Andritz Oy:ssa

Andritz Oy ANDRITZ Oy on yksi maailman johtavista sellu- ja paperiteollisuuden järjestelmien, laitteiden ja palvelujen toimittajista. Sen tuotealueita ovat puunkäsittely, kuituprosessit, kemikaalien talteenotto ja massankäsittely. Lisäksi ANDRITZ tarjoaa erilaisia biomassakattiloita ja kaasutuslaitoksia energian tuotantoon. Osaamiskeskukset ovat Kotkassa, Savonlinnassa, Varkaudessa, Lahdessa ja Tampereella. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Henkilöstön määrä noin 1000. Yhtiö on osa itävaltalaista teknologiakonsernia ANDRITZ AG:ta.


14

Etelä-Savon yrittäjät • Taloudentekijät • 3/2015

Punkaharjun ensimmäinen Vuoden Nuori Yrittäjä on Janne Muhonen Kappaletavarakuljetuksiin erikoistunut JJ-Rahti Oy on Janne Muhosen yhdessä hänen vanhempiensa Riitta ja Raimo Muhosen kanssa vuonna 2008 perustama perheyritys. Janne Muhosen johdolla yritys on investoinut voimakkaasti laajentaen toimintaansa Suomen lisäksi Ruotsissa. Osakkaat muiden perheenjäsenten kanssa osallistuvat yhtiön päivittäisiin toimintoihin. Valinnan suoritti Punkaharjun Yrittäjät ry.

Sibeliuksen sinfoniat Heinävedellä Sibeliuksen syntymästä on 150 vuotta. Heinäveden Musiikkipäivät juhlii Sibeliusta tarjoamalla koko kansallissäveltäjämme sinfoniatuotannon kolmessa konsertissa. Sibeliuksen sinfoniat toimivat runkona viisipäiväisillä juhlilla. Orkesterina on nuori Helsinki Sinfonietta. Kokonaisuus viedään läpi kahden nuoren kapellimestarin, Santtu-Matias Rouvalin ja Erkki Lasonpalon, sekä Leif Segerstamin johdolla. Heinäveden Musiikkipäivillä laulu ja kamarimusiikki ovat aina olleet juhlien ytimessä. Siksi Sibelius-konserttien tärkeänä vastapainona tarjoamme Juha Kotilaisen ja Ilmo Rannan resitaalin, Valamo-päivän konsertit sekä paljon muuta mukavaa.

TUNTEE YRITTÄJIEN TARINAT

TALOUDENTEKIJÄT

Uusi hallitusohjelma kasvun ja yrittäjyyden asialla Useat Suomen Yrittäjien ajamat tavoitteet Suomen saamiseksi takaisin kasvu-uralle ovat kirjattu uuteen hallitusohjelmaan. Verotus uudistuu yrittäjien toivomaan suuntaan Uusi hallitusohjelma lupaa verotukseen kasvua ja yrittäjyyttä vahvistavia muutoksia. Esimerkiksi muille kuin osakeyhtiöille (ky, ay, t:mi) toteutettava viiden prosentin yrittäjävähennys ja mahdollisuus maksaa arvonlisävero vasta, kun raha on tullut kassaan olivat Suomen Yrittäjien tärkeitä tavoitteita. Kirjaus investointeja edistävästä varausjärjestelmästä on myös askel oikeaan suuntaan, kuten myös lupaus laajentaa tappiovähennysoikeutta joustavoittaa verotusmenettelyitä. Nämäkin olivat yrittäjien ajamia asioita.

Lisää paikallista sopimista Tavoite paikallisen sopimisen lisäämisestä työlainsäädäntöä muuttamalla on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan selvästi. Kirjauksissa huomioidaan erityisesti pk-yritysten työllistämishalukkuuteen myönteisesti vaikuttavat uudistukset, erityisesti työllistämiskynnyksen madaltaminen. Tavoitteena on, että yrittäjä ja työntekijät voivat keskenään sopia kilpailukyvyn parantamisesta, työllisyyden vahvistamisesta ja työsuhteen ehdoista laajemmin kuin nykyään. Hallitus asettaa selvitysmiehen,

joka laatii ehdotuksen paikallisen sopimisen kehittämisestä 15.10.2015 mennessä.

viikon ja sitä pidempiin vuosilomiin kuuden päivän omavastuu vuosilomalla sairastumisesta.

Työllistämistä helpotetaan

Yksinyrittäjien asema paranee

Hallitus aikoo toteuttaa uudistuksia, jotka madaltavat työllistämisen kynnystä, lisäävät yritysten kasvuhalua ja parantavat työntekijöiden kykyä so-

Yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisäverotus lisäävät myös yksinyrittäjien toimintamahdollisuuksia. Hallituksen työelämän ra-

peutua muutoksiin, koeajan pidentäminen, alle vuoden määräaikaisen työsuhteen mahdollistaminen ilman eri perustetta ja takaisinottovelvoitteen joustavoittaminen irtisanomistilanteessa. On selkeä suunnanmuutos, että yrittäjän työnantajavelvoitteita aletaan keventää.

kenteiden uudistamiseen ja työllistämisen kynnyksen alentamiseen liittyvät kirjaukset alentavat myös yksinyrittäjän kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä.

Oppisopimuskoulutuksen tarjoaminen yrittäjälle yksinkertaisemmaksi

Hallitusohjelmassa ei ole mainittu erikseen yrittäjän sosiaaliturvan parantamista. Suomen Yrittäjät pyrkii saaman tarvittavat kirjaukset kesän aikana valmisteltavaan hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan.

Hallitusohjelmassa luvataan uudistaa oppisopimuskoulutusta niin, että työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa kevennetään. Suomen Yrittäjät esitti ajatuksen nimellä koulutussopimus.

Lomasairastamiseen tulossa omavastuuta Sairauspoissaoloja ja sairausriskin vaikutuksia työnantajalle on tarkoitus vähentää sisällyttämällä viiden

Yrittäjän sosiaaliturvaan tarvitaan korjauksia

Sääntelyn ja byrokratian purkutalkoot

tuu perkaamaan nykyiset säädökset ja purkamaan normeja, sekä arvioimaan säädösten ja normien vaikutukset. Konkreettinen lupaus myös on, että julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran. EU-sääntelyä koskevat linjaukset vastaavat Suomen Yrittäjien tavoitteita: vähemmän, parempaa ja kevyempää sääntelyä. EU-linjauksia lukuun ottamatta hallitusohjelmassa ei kuitenkaan erikseen mainita pk-yrityksiä sääntelyn kohteena. Jotta sääntelyn purku onnistuu, sääntely pitää kartoittaa kunnolla. Suomen Yrittäjien tavoite on päästä kunnolla mukaan sääntelyn parantamistyöhön.

Lupaprosesseja sujuvammiksi Yritysten investointi- ja elinkeinohankkeiden käynnistämistä kannattaisi nopeuttaa yhdistämällä ympäristölliset lupa- ja maankäyttömenettelyt, sekä niiden muutoksenhaku yhdeksi kokonaisuudeksi, käyttämällä ns. yhden luukun periaattetta.

Suomen Yrittäjät on jo vuosia tehnyt esityksiä sääntelyn karsimiseksi ja nyt nämä tavoitteet on mainittu hallitusohjelmassa useassa kohdassa. Hallitus on nyt linjannut konkreettisia toiminnallisia tavoitteita: se sitou-

Kommentti Juha Pulliainen, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen johtaja Etelä-Savon ELY-keskus

Yrittäjyyden kasvusta ja terveestä kilpailusta eväitä Etelä-Savon matkailun kehitykseen

V

iime viikolla julkistettu uusi hallitusohjelma sisältää monia yrityksiin ja yrittäjyyteen liittyviä kokonaisuuksia ja melko yksityiskohtaisestikin kuvattuja asioita, joiden avulla toivotaan koko kansantalouden vihdoin parantavan kulkuansa. Kaikista merkittävin asia ohjelmassa lienee kuitenkin lähes nöyrä suhtautuminen ylipäänsä yritystoiminnan merkitykseen yhteiskunnan eri toimintojen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Hieman sarkastisesti voisi todeta, että oli jo aikakin. Ohjelman mukaan aiotaan puuttua yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseen, erilaiseen sääntelyyn ja kotimaisen omistajuuden parempiin edellytyksiin. Onneksi ohjelmassa huomioidaan myös yritysten välinen vapaa kilpailu ja sitä kautta markkinoiden mahdollisimman optimaalinen toiminta. Koko ajan kansainvälistyvässä, jopa ”globalisoituvassa”, markkinatilanteessa yritykset kohtaavat ihan uuden kilpailutilanteen, vaikka eivät itse harjoittaisikaan perinteisestä tavara- tai palveluvientiä. Yritys ei voi olla laajoilla markkinoilla kilpailukykyinen, jos se ei ole ensin paikallisesti kilpailukykyinen. Siksi pienelläkin talousalueella olisi hyvä olla terve kilpailutilanne, jotta yritykset olisivat valmiita kohtaamaan kauempaa maailmalta ennemmin tai myöhemmin väistämättä tulevan kilpailun. Tämän lehden erityisteemana olevan matkailuelinkeinon kannalta tilanne on kilpailun suhteen periaatteessa samanlainen. Mutta kuka on

eteläsavolaisen matkailuyrityksen kilpailija? Onko se samaa palvelua naapurikunnassa tai muuten lähellä sijaitseva samankaltainen yritys? Vai tuleeko kilpailu kauempaa? Väitän, että tärkein kilpailu tulee pääsääntöisesti kauempaa. Kyse on nimittäin loppujen lopuksi siitä, että varsinkin ulkomailta tulevat asiakkaat ensiksi tunnistavat ylipäänsä kiinnostavan kohdealueen tai -teeman; Järvi-Suomen, Saimaan, jonkun kaupungin, seudun, tapahtuman tai vastaavan. Vasta sen jälkeen syntyy asiakkaan kiinnostus majoituksen tai muiden palveluiden tarjoajista, ja kilpailu ko. yritysten kesken. Globaalissa kilpailussa potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnon herättämiseksi tarvitaan siten yritysten ja niitä tukevien sidosryhmien vahvaa paikallista yhteistyötä ja sen hyväksymistä, että osa asiakkaista käyttää väistämättä ”lähikilpailijan” palveluja. Toisen vaiheen kilpailukin on kuitenkin yritysten kannalta lopulta hyödyllistä, koska se ylläpitää vireyttä toimintojen jatkuvaksi kehittämiseksi ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi niin paikallisilla kuin laajemmillakin markkinoilla. Etelä-Savon matkailuyritysten ja matkailuelinkeinon tila ei ole suinkaan synkkä. Yhteistyötä on tehty laajemman näkyvyyden saamiseksi ja siinä on jossain määrin onnistuttukin. Mutta aina on toki parannettavaa ja toivottavasti uusi hallitusohjelma antanee siihen loppujen lopuksi kunnon eväät, lupaukset ohjelmassa ainakin kuulostavat hyviltä.


15

3/2015 • Taloudentekijät • Etelä-Savon yrittäjät

Haluaisitko verkkopalvelun, joka toimii automaattisesti kaikissa päätelaitteissa? Lisää yrityksesi NÄKYVYYTTÄ ja LIIKEVAIHTOA! Lue lisää www.Grafical.fi

Nyt kannattaa hankkia yritykselle www-sivut, jotka toimivat erinomaisesti mobiililaitteissa, kuten puhelimissa ja tableteissa. Netin mobiilikäyttö lisääntyy huimaa vauhtia. Responsiivisiin sivustoihin päivität lisäksi itse aktiivibannereita, muokkaat ja otat käyttöön toiminnallisia moduuleita, sekä lisäät vaikka verkkokaupan. Kaikki tulevaisuuden verkkopalvelut saat käyttöösi jo tänään!

Uuden ajan verkkopalvelu tunnistaa selaavan päätelaitteen • • • • •

www-alustat, jotka kehittyvät nopeimmin maailmassa mittaustyökalut ja optimointi sekä käyttökoulutus sisältyvät hintaan verkkokauppa liitettynä suoraan www-sivustoon verkkopalvelusi kehittyvät koko ajan teknisesti modernin ja monipuolisen verkkopalvelun toteutus ei ole hinnasta kiinni

Let’s Boost Your Business!

Ota yhteyttä Jos haluat siirtää yrityksesi verkkopalvelujen eturiviin, kysy tarjous! • Arto Tolvanen CEO, AD 0500 656 492 | arto.tolvanen@grafical.fi • Gabriele Scotto Web & Graphic designer 010 232 0330 | gabriele.scotto@grafical.fi

Mainostoimisto Grafical Oy Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna | +358 (0)10 292 0330 | www.grafical.fi


16

Etelä-Savon yrittäjät • Taloudentekijät • 3/2015

Jäsenpalvelut

LISÄTIEDOT VERKOSSA Tapahtumakalenteri ja alueelliset jäsenedut yrittajat.fi/etelasavo

YHTEYSTIEDOT

YHTEISET TAPAHTUMAT

ALUEELLISET NEUVONTAPALVELUT

ALUEELLISET TAPAHTUMAT

Puheenjohtaja Nina Rasola p. 050 517 0472 nina.rasola@rl-huolinta.fi

Kesäkuu „„ 11.6. Ota yritysblogista tehot irti, omalla koneella webinaarina „„ 11.-12.6. Mikkelin Kesäpäivät, Mikkeli „„ 17 6. Yhteiskuntavastuun kehittämistilaisuus

YRITYSVEROTUS

Enonkosken Yrittäjät „„ 6.6. Kesäkauden avaus

Toimitusjohtaja Mirja Haavikko p. 0500 651 310 mirja.haavikko@yrittajat.fi Järjestöassistentti Mirja Hytönen p. 0500 651 312 mirja.hytonen@yrittajat.fi Tarjousasiamies Ilkka Liljander ilkka.liljander@miset.fi p. 044 794 5695

YRITYSTEN OSTOJA MYYNTIPAIKKA esyritysporssi.fi

TALOUDENTEKIJÄT-LEHTI VERKOSSA

Elokuu „„ 7.8. Etelä-Savon Yrittäjien Golfkisat, Puulagolf Kangasniemi „„ 21.8. Myynti Facebookissa, omalla koneella webinaarina „„ 28.8. Tuloslaskelman ja taseen perusteet, omalla koneella webinaarina Syyskuu „„ 1.9. Taloudentekijät lehti ilmestyy „„ 4.9. Kirjanpitolainsäädäntö uudistuu, omalla koneella webinaarina „„ 5.9. Yrittäjän päivä Lokakuu „„ 2.-4.10. Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät Vuokatti

taloudentekijat.fi

Mikkelin Tilitoimisto Oy Sinikka Hiidenmaa KTM, KHT puh. 015 337 0211, pe klo 9 – 14 KPMG Oy Ab Veroasiantuntija Paavo Martikainen puh. 020 760 3244 fax 020 760 3068 paavo.martikainen@kpmg.fi Erikoistuminen: Yritysten tuloveroasiat LAKIASIAT Asianajotoimisto Ervasti & Kunnas Oy Asianajaja, VT Kalle Ervasti Asianajaja, OTT Matti Kunnas ma-pe puh. (015) 365 333, 0440 365 333 fax (015) 161 694 toimisto@ervasti-kunnas.fi Asianajotoimisto Päivi Molari Asianajaja, varatuomari Päivi Molari puh. 050 382 9196 fax (015) 515 700 toimisto@paivimolari.fi www.paivimolari.fi

OLE RIPEÄ, VARAA ILMOITUSTILASI

NYT

Asianajotoimisto Arto Tiensuu Asianajaja Arto Tiensuu puh. (015) 361 122 tai 0500 570 880 fax (015) 162 626 arto.tiensuu@asianajotoimisto.inet.fi Asianajotoimisto Suhonen Oy Asianajajat Tuula ja Antti Suhonen puh. (015) 321 540 tai 0500 276 086 / Antti fax (015) 150 696 toimisto@suhonen.info KPMG Oy Ab Lakimies, liikejuridiikan asiantuntija, VT, OTK, KTM Vesa Ellonen puh. 020 760 3125 fax 020 760 3068 vesa.ellonen@kpmg.fi Erikoistuminen: „„ sopimusoikeus „„ yhtiöoikeus „„ yritysjärjestelyt „„ hallinto-oikeus „„ yksityisen turvallisuusalan erityislainsäädäntö „„ esineoikeus „„ myös muut yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden oikeudelliset asiat tapauskohtaisesti

Heinäveden Yrittäjät „„ 24.-28.6. Heinäveden musiikkipäivät „„ 3.-4.7. Kanavasoutu Joroisten Yrittäjät „„ 27.-30.8. Pietarin matka Mikkelin Yrittäjät „„ 4.6. Työllisyyspalvelujen kesänavaus „„ 12.6. Pikkujuhannus Riuttalanhovi, Mikkeli „„ 26.6. Kesäkemut, Ristiina „„ 26.6. TÄHTI ja Meripoika, Naisvuoren kesäteatteri, ensi-ilta „„ 5.7. Haukivuoren kotiseutumarkkinat „„ 9.8. Jurassic Picknik „„ 27.-31.8. Ranskan matka, loppuun myyty „„ 3.9. Elinkeinoseminaari

Rantasalmen Yrittäjät „„ 6.6. Kesän avaus, Myllyranta „„ 1.7. Iltatori „„ 1.8. Lipposmarkkinat, koulukeskus „„ 19.8. Yrittäjien illanvietto, Kaarnetsaari Savonlinnan Seudun Yrittäjät „„ 30.7. Saimaa Summit „„ Elokuussa Yrittäjien liikunnallinen aamiaistreffi II, Kristallisport „„ 8.8. Boxing Night, Olavinlinna „„ 21.8. Kauppalaivaristeily „„ 21.-23.8. Norsupallon MM-kilpailut

ALUEELLISET JÄSENEDUT

Pertunmaan Yrittäjät „„ 26.-28.6. Pertun Päivät „„ 8.8. Sahdinvalmistuksen SM-kisat „„ Syyskuussa Viron matka Punkaharjun Yrittäjät „„ 11.7. Harjun kesäraitti „„ 30.7. Saimaa Summit „„ 21.8. Savonlinnan Kauppalaivaristeily

TALOUDENTEKIJÄT ILMESTYY VUONNA 2015

SEURAAVASSA NUMEROSSA

KOULUTUS

„„ 10.2. Terveys ja hyvinvointi „„ 14.4. Asuminen ja rakentaminen „„ 2.6. Matkailu ja vapaa-aika „„ 1.9. Koulutus „„ 28.10. Raha ja talous „„ 8.12. Kansainvälisyys ja teknologia

Kansanedustajat kohtasivat nimikkoyrittäjänsä:

Yrittäjän ääni tuo tietoa yrittäjien arjesta Teksti Saara Liukkonen ja Mirja Hytönen Kuvat Saara Liukkonen Suomen Yrittäjät aluejärjestöineen aloitti uuden käytännön: kaikille 200 kansanedustajalle valittiin omasta vaalipiiristä nimikkoyrittäjä, joka auttaa, kun kansanedustaja tarvitsee

talouden kasvuun. Tilaisuudessa oli lämmin ja yhteen hiileen puhaltava ilmapiiri. Yhteisessä seminaariosuudessa kuultiin eri alojen yrittäjien näkemyksiä Suomen

en yhteydenpidon on tarkoitus kestää koko vaalikauden tapaamisten ja puheluiden merkeissä. – Olen ollut seitsemän vuotta pienten yrittäjien kanssa aiemman työni

Hannan nimikkoyrittäjä on punkaharjulainen Ruth Lähdeaho. Hän toteaa, että tämä on erityisen hyödyllinen ja loistava tapa viedä eteenpäin tietoisuutta ruohonjuuritason ongel-

tietoa yrittäjyydestä. Kansanedustajat tapasivat nimikkoyrittäjänsä toukokuussa Helsingissä. Finlandia-talolla järjestettyyn Yrittäjän ääni –seminaariin osallistui kolmisensataa yrittäjää ja yrittäjäjärjestön työntekijää, sekä kansanedustajaa eri puolilta Suomea. Tilaisuudessa keskusteltiin siitä, mitä nyt alkaneella vaalikaudella olisi mahdollista ja kannattaisi tehdä, jotta pienet ja keskisuuret yritykset pystyisivät omalla menestyksellään auttamaan Suomen

Yrittäjien hallitusohjelman teemoihin. Etelä-Savon ääntä tilaisuuteen toi puheenjohtaja Nina Rasola, joka kertoi omakohtaisia kokemuksiaan turhasta sääntelystä. Seminaariosuuden jälkeen kansanedustajat ja yrittäjät verkostoituvat yhdessä oman vaalipiirinsä edustajien kanssa vapaasti seurustellen.

kautta tekemisissä, joten se puoli on hyvinkin tuttua. Näen ja koen tämän nimikkoyrittäjyyden tosi tärkeänä. Tällä varmistetaan, että kansanedustajien kautta kontaktit on olemassa kaikkien alojen edustajiin. Säätelyn purkaminen on ollut keskustassa yhtenä pääasiana jo pitkään. Yhdessä meidän pitää löytää turhat lait ja säädökset sekä purkaa ne. Jos tulee yksi uusi laki, niin pitää purkaa kaksi, kertoo ensimmäisen kauden keskustan kansanedustaja Hanna Kosonen.

mista ja toivomuksista yrittäjiltä kansanedustajille. – Se, että yrittäjät pärjäävät, on kaikkien etu: yritykset luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja kuntaan. Nimikkoyrittäjäkonsepti on jatkoa syksyllä alkaneelle Suomen Yrittäjien Yrittäjän ääni -kampanjalle ja tammikuussa aloitetulle #Työn_tekijäeduskuntavaalikampanjalle

Yhteys koko vaalikauden Nimikkoyrittäjien ja kansanedustaji-

Etelä-Savolaiset kansanedustajat ja heidän nimikkoyrittäjänsä „„ Antti Häkkänen Jaana Leskinen, Kunnonkeskus Oy, Pieksämäki „„ Lenita Toivakka Jouni Saloranta, Metsäkonetyö Saloranta Ky, Mäntyharju „„ Hanna Kosonen Ruth Lähdeaho, Moninaiset Lähdeaho Tmi, Punkaharju „„ Jari Leppä Jaana Kuivalainen, Sahanlahti Resort Oy, Puumala „„ Satu Taavitsainen Seppo Avikainen, Rakennusliike Avikainen Oy, Juva „„ Heli Järvinen Esko Myllys, Kuljetusliike Ahti ja Esko Myllys Ky, Rantasalmi „„ Kaj Turunen Nina Rasola, RL-Huolinta Oy, Mikkeli Hallitusneuvotteluiden vuoksi paikalle eivät päässeet Lenita Toivakka ja Antti Häkkänen. Kaj Turunen oli estynyt, mutta hänen tilallaan läsnä oli hänen avustajansa. Muut alueemme edustajat olivat paikalla.

JOKAISELLA ETELÄSAVOLAISELLA KANSANEDUSTAJALLA ON OMA NIMIKKOYRITTÄJÄNSÄ.

Heli Järvinen ja Esko Myllys, Kuljetusliike Ahti ja Esko Myllys Ky, Rantasalmi

Jari Leppä ja Jaana Kuivalainen, Sahanlahti Resort Oy, Puumala

Hanna Kosonen ja Ruth Lähdeaho, Moninaiset Lähdeaho Tmi, Punkaharju

Satu Taavitsainen ja Seppo Avikainen, Rakennusliike Avikainen Oy, Juva

Taloudentekijat 3-2015  

Etelä-Savon Yrittäjien lehti | Teemana: Matkailu & vapaa-aika

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you