Page 1

PANOSTUKSIA TULEVAISUUTEEN VUOSIKERTOMUS 2014


SISÄLLYSLUETTELO 3  4  5 

10   Kruunupuisto kasvaa muuttuvalla alalla

Sykettä Savonlinnaan Toimintaympäristö

10   Luovien alojen uutuutena Rikastamot

Yritysideat liiketoiminnaksi

11   Pienin askelin oikeaan suuntaan

12 

5   Muotia suoraan Pariisista Savonlinnaan

6  7 

Yritysten kehityskumppanina

Matkailu uudisti toimintamallejaan 14   Matkailua vauhdittamassa

16 

Yritystoiminnan edellytyksiä kehittämässä

Teknologia kehittyy vahvuuksillaan 19   Asennustyötä suurkeittiöissä

7   Paikallista yritystietoa verkossa

20  24  26 

8   Puualan perheyritys uskoo tulevaan 10   Hyvinvointiala muutosten edessä

Mahdollisuuksia maailmalla Hyödyllisiä kohtaamisia Toimintavuoden talousluvut

SAVONLINNAN YRITYSPALVELUT OY • Aputoimini Savonlinnan Yrityskehitys SYKE • Perustettu 22.12.2012 • Omistaja: Savonlinnan kaupunki (100 %) • Liikevaihto 2014: 2.4 milj. euroa • Kaupungin panostus vuodessa: 1.2 milj. euroa • Tavoite: +300 nettotyöpaikkaa v. 2016 loppuun mennessä • Toiminnan laatusertifointi 2014 • Henkilömäärä: 17,5 • hallinto: 2,5 • yrityskehittäminen: 4 • teknologia: 2 • matkailu: 1,5 • Elektroniikan 3K-tehdas: 6 • hanketoiminta: 1,5

HALLITUS • Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen • Hallituksen varapuheenjohtaja Pirkko Juuti • Hallituksen jäsen Ari Ora • Hallituksen jäsen Erja Turunen • Hallituksen jäsen Arto Tolvanen

JULKAISIJA: Savonlinnan Yrityspalvelut Oy | Puistokatu 1, 57100 Savonlinna | puh. (015) 527 4950 ULKOASU JA TAITTO: Mainostoimisto Grafical Oy | Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna | puh. 010 292 0330

2


SYKETTÄ SAVONLINNAAN

S

avonlinnan Yrityspalvelut Oy SYKE linjasi vuoden 2014 aikana toimintojaan uudelleen ja kehitti resurssejaan vastaamaan elinkeinoelämän muuttuvia tarpeita. Toimintaa suunnattiin asiantuntijuuteen ja osaamisen kehittämiseen sekä palvelun laatuun. Pystymme palvelemaan yrityksiä nyt entistä tehokkaammin koko yrityksen elinkaaren aikana, kun kaikki alkavien yritysten neuvontapalvelut tulivat SYKE:n valikoimaan Itä-Savon Uusyrityskeskuksen fuusion myötä elokuun alussa. Kilpailutuksen kautta vastaamme alkavien yritysten starttirahalausunnoista koko Etelä-Savon alueella. Toteutimme samalla myös toimintojemme laatusertifioinnin ja testaamme palvelujemme laatuja aktiivisesti seurantakyselyillä. Yhteistyö Savonlinnan kaupungin toimielinten kanssa kehittyi positiivisesti ja toimintatavat loksahtelivat paikoilleen. Savonlinnan seudun painopistetoimialoista teknologiasektorin veturiyritysten vuosi oli hyvä ja tilauskirjoissa on mukavasti tavaraa myös seuraavan vuoden puolelle. Teknologiasektorin kehitystä vauhditettiin useilla hankkeilla ja esimerkiksi kasvanut Kuitulaboratorio, yhteistyössä teknologiayritysten kanssa, masinoi uusia patentteja ja liiketoimintaa. Sitouduimme entistä tiiviimmin myös matkailun kehittämiseen ja liityimme osakkaaksi Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:öön. Kesän festivaalikauteen ennätystahtiin lippuja myyneen Savonlinnan Oopperajuhlien kanssa aloitettiin entistä tiiviimpi markkinointiyhteistyö ja Savonlinnaa markkinoitiin sen persoonallisten sekä aitojen asioiden ja tapahtumien kautta. Yritysten kansainvälistymisessä otettiin harppauksia. Vientitoimintaa uusille markkinoille käynnistyi muun muassa Valko-Venäjälle. Valtion ja EU-tason yrityspalvelut sähköistyvät kovaa vauhtia ja siirtyvät verkkoon. Uusien investointihankkeiden tiukentuneet vakavaraisuusvaatimukset tekevät erityisesti pk-yritysten hankkeista haasteellisempia. EU-ohjelmakauden vaihtuessa käynnistyvät uudet hankkeet aivan liian hitaasti. Tarve henkilökohtaiseen yritysten kehittämispalveluun korostui näin entisestään, niin rahoituksen kuin osaamisen- ja asiantuntijuuden osalta. Uusi hankekausi ja uudelleen muotoillut palvelut antavat meille hyvän lähtökohdan seuraavalle vuodelle. Pitkäjänteinen työ Savonlinnan menestymisen eteen jatkuu. Tapaamisiin Saimaa Summitissa!

JUHA TURTIAINEN, toimitusjohtaja

3


TOIMINTAYMPÄRISTÖ Savonlinnan kaupunki Yritysten kehittäminen

Alkavien yritysten neuvonta

Kaupunkimarkkinointi MAMK-KUITULABORATORIO

Hankerahoittajat Maakuntaliitto

ELY-keskus EU-rahastot

Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa 10500 10191

10000 9500

9399

9000

9258

9077

9033

9535

9417

8680

8500

8716

8489

8442

8140

8000

2008 7986

2009

7500

2010

7000

2011

6500

2012

6000

2013

5852

5500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2014

12

Nettotyöpaikat, kehitys 2013 - 2014 120

2013

2014

110 100 90 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


YRITYSIDEAT LIIKETOIMINNAKSI Savonlinnan seudulle perustettiin vuoden 2014 aikana 129 uutta yritystä (v. 2013 95 yritystä), joista 81:n auttoi alkuun SYKE ja siihen syksyllä yhdistynyt Itä-Savon Uusyrityskeskus. Noihin 81 uuteen yritykseen syntyi yhteensä 126 uutta työpaikkaa.

Sukupolvenvaihdoksia tehtiin viime vuoden aikana SYKE:n kautta kuusi. Sukupolvenvaihdoksiksi luokitellaan myös vaihdokset, joissa jatkaja löytyy perhepiirin ulkopuolelta. Sukupolvenvaihdoksia tullaan tekemään jatkossa entistä enemmän nykyisen yrittäjäsukupolven eläköityessä. Kaikkiaan vuoden aikana palveltiin noin 250 asiakasta. Asiakastyytyväisyyskysely osoitti, että yrityspalveluihin oltiin tyytyväisiä, sillä kouluasteikolla annettujen yleisarvosanojen keskiarvo saadusta palvelusta oli hieman yli yhdeksän. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:lle on myönnetty ISO 9001 -laatusertifikaatti osoituksena asiakaslähtöisyydestä ja laadun kehittämisestä.

Eniten uusia yrityksiä syntyi palvelualalle. Suurin osa aloittaneista yrittäjistä oli 25–49-vuotiaita. Lähes puolet uusista yrittäjistä oli ennen yrittäjyyttään työsuhteessa, joka vapautui näin uuden työntekijän täytettäväksi. Talousalueella lopetti toimintansa viime vuonna 85 yritystä, joten uusien yritysten nettomäärä säilyi positiivisena 44 yrityksen verran.

Aloittavien yritysten palveluista ja omistajanvaihdoksista vastaa kehityspäällikkö Juhani Rouvinen.

MUOTIA SUORAAN PARIISISTA SAVONLINNAAN Savonlinnalaisen Henna Pääkkösen Inga Fashion maahantuo Ranskasta pieniä eriä keskihintaisia, laadukkaita vaatteita ja asusteita. Uniikkia mallistoa jälleenmyydään ympäri Suomen kaupoissa ja itsenäisten myyjien kotimyyntinä. Yritys avasi myymälän alkuvuonna 2015 Miljoonatalossa. Myymälä on avoinna kahtena päivänä ja lisäksi halukkaille järjestetään yksityisiä vaatekutsuja. Vaatteista ja muodista kiinnostuneelle Pääkköselle vaatealan yrittäjyys tuntui luontevalta vaihtoehdolta. Sattumalta Pääkkönen

hän on aiemmin toiminut kuntosaliyrittäjänä viisi vuotta.

löysi Tampereelta yrityksen, joka maahantoi pieniä eriä naisten vaatteita Pariisista. Yrityksen, Inga Fashionin, omistaja oli valmis myymään koko liiketoimintansa savonlinnalaiselle, joka tarttui toimeen ja aloitti yrittäjänä marraskuussa 2014. Yrittäjyys oli Pääkköselle entuudestaan tuttua, sillä

5

Pääkkönen on tyytyväinen ratkaisuunsa ostaa valmiiksi toimivan yrityksen liiketoiminta. Jälleenmyyjät ja kontaktit säilyivät yrityskaupoista huolimatta, ja Pääkkönen on saanut arvokkaita neuvoja yrityksen entiseltä omistajalta. Inga Fashionin ydintoiminta on säilynyt ennallaan. Pääkkönen aikoo uudistaa yritystään maltilla. Selkeimmin oman käden jälki näkyy esimerkiksi valituissa mallistoissa.


YRITYSTEN KEHITYSKUMPPANINA Toimivien yritysten kehittäminen on SYKE:n ydintoimintaa. Alueen yrityksissä on paljon potentiaalia ja toimivien yritysten kehittämisen kautta saadut aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä.

Yrityskehitys ja hanketoiminta (pl. teknologia)

Asiakkaita, joille tapahtumia Vanhoja asiakkaita Uusia asiakkaita Asiakkaita yhteensä

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Yritykset käyttävät yritystoiminnan eri vaiheissa erilaisia julkisia kehittämispalveluita. SYKE:stä yritykset saavat tukea toimintansa kehittämiseen tai uusien markkinoiden hakemiseen. Työkaluina kehitystyössä ovat kattavat yrityksen kannattavuuteen, rahoitukseen ja analysointiin liittyvät sähköiset työkalut ja henkilökohtaiset palvelut. SYKE:n aktiivisten yritysasiakkaiden määrä vuonna 2014 oli 350.

2012

2013

2014

Savonlinnan talousalueella toteutettiin syksyllä 2014 yrityskysely, jossa kartoitettiin alueen yritysten nykytilaa, kasvuhalukkuutta, yritysilmapiiriä sekä kehittämisja investointisuunnitelmia. Vuosittain toteutettavaan kyselyyn vastasi yhteensä 53 yritystä. Kysely osoitti, että merkittäviä kehittämis- ja investointisuunnitelmia on yllättävän monella yrityksellä (21 yrityksellä vastanneista). Kehittämissuunnitelmista suurin osa painottui markkinointiin. Sukupolven- ja omistajavaihdoksia on suunnitelmissa noin viidesosalla.

Yritysten kehittämisen tavoitteena on saada Savonlinnan seudun yksityisille toimialoille entistä elinvoimaisempia yrityksiä sekä lisätä työpaikkoja. SYKE:n toimintaa ohjaa Savonlinnan kaupungin kanssa solmittu ostopalvelusopimus, joka jatkuu vuoden 2016 loppuun saakka. Tavoitteena on, että sopimuskauden päättymiseen mennessä yksityisten toimialojen työpaikkoja on 300 enemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Lisäksi työttömyysprosentin tulisi olla enintään Etelä-Savon keskiarvon tasoa.

Yrittäjät toivoivat kyselyssä myös Savonlinnan kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön kehittyvän. Talouden vaikeuksista huolimatta moni vastaaja koki yrityksensä tilanteen kuitenkin mieluummin positiiviseksi kuin negatiiviseksi.

Palvelut asiakkaille

kpl

%

Investointihanke Kansainvälistyminen Kehityshanke Sijoittumispalvelut Muut palvelut Yhteensä

71 44 116 27 193 451

16 10 26 6 43 100

Asiakastapaamiset yhteensä yritysrajapinnassa 950 kpl

6


YRITYSTOIMINNAN EDELLYTYKSIÄ KEHITTÄMÄSSÄ Hankkeet ovat työkaluja savonlinnalaisen yritystoiminnan kehittämisessä. Hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan Savonlinnan kaupungin strategian painopisteiden mukaisesti. PESTUUTORI AUTTAA REKRYTOIJAA Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä rekrytointi vaatii tarkkuutta. Apua rekrytointiin on huhtikuusta 2013 saakka antanut Pestuutori-hanke, jonka tarkoitus on tasoittaa pk-yrittäjän tietä rekrytointitilanteessa.

mäistä vierasta työntekijää.

Pestuutori on auttanut yrittäjiä kasvu- ja kehittymistarpeiden kartoituksesta rekrytointiin saakka. Yrittäjä on Pestuutorin avulla voinut arvioida ja analysoida rekrytoinnin perusteita, kannattavuutta ja vaikutuksia. Pestuutorin johtoajatuksena on, että liiketoiminnallisin perustein tehty rekrytointipäätös on ainoa oikea yrityksen kannattavuuden ja jatkuvuuden kannalta.

Pestuutori-hankkeen yhteistyökumppaneina ovat olleet Savonlinnan seudun oppilaitokset, TE-palvelut sekä muut Yritys-Suomi-toimijat. Pestuutori palveli vuonna 2014 87 asiakasta. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus 70 % ja SYKE 30 %. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat ajalla 1.4.2013–31.3.2015 244 000 euroa.

Pestuutori on osoittanut, että rekrytoinnissa ollaan varovaisia. Kynnys työvoiman palkkaamiseen on korkea, sillä monella yrittäjällä rekrytointi koskee juuri ensim-

Pestuutori-palveluista ja hankkeen toteutuksesta on vastannut yritysasiamies Tarmo Soronen.

PAIKALLISTA YRITYSTIETOA VERKOSSA www.savonlinnanyrityspalvelut.fi on alueen yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien verkkopalvelu, johon on kerätty yhteen osoitteeseen yrittämisen kannalta oleellista tietoa ja tärkeitä palveluita. Verkkosivuilta löytyvät yritystoiminnan sähköiset palvelut, esimerkiksi yritystulkki ja starttirahahakemukset. Myös asiantunti-

joiden apua on saatavissa verkon kautta helposti ja nopeasti. SYKE ylläpitää verkossa myös ajantasaiset tiedot kaupungin vapaista liiketiloista ja tonteista. Savonlinnan seudun yritysten palvelutarjonnan ajankohtaisuudesta pi-

7

tää huolta kahdentoista toimijan Yritys-Suomi-seutupöytä, jota koordinoi SYKE. Seutupöydässä yritysten kehittämispalveluita työstävät lisäksi mm. oppilaitokset, TE-toimisto, ELY-keskus, Enonkosken kunta ja Piällysmies.


EASTWOOD - PUUALA KASVUUN YHTEISTYÖLLÄ Puurakentamisen ja -tuotteiden Eastwood-kasvuohjelma päättyi vuoden 2014 lopussa. Itäsuomalaisten yhteishanke edisti alueen puurakentamista ja kehitti alan yritysten liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Savonlinnan seudulta projektissa oli mukana parikymmentä yritystä, jotka valmistavat erilaisia puutuotteita. Eastwood-ohjelma tuplasi osanottajamääränsä, koska mukana olevat yritykset olivat tyytyväisiä saamaansa apuun ja tukeen sekä hankkeen konkreettisuuteen. Yritysten kanssa laadittiin yhteensä yli 10 miljoonan arvoiset investointi- ja kehittämishankkeet. Eastwood-ohjelman päättymisen jälkeen yritykset ovat jatkaneet yhteistyötään ja kasvattaneet vientiään.

Puurakentamisen hyötyjä ja uusimpia teknisiä ratkaisuja markkinoitiin rakennusalan päättäjille, sekä tehtiin tunnetuksi kuntien teknisten toimistojen henkilöille. Tavoitteena on, että Etelä-Savossa nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän moderneja puurakennuksia. Puualan yritysten yhteistyö oli projektin tavoitteiden kannalta avainasia. Yhteistyön avulla puualan yritykset pystyvät yhdessä tuottamaan vientiin sellaisia tuotteita, joita he eivät yksin pysty toimittamaan. Eastwood-ohjelma avasi monelle alan yritykselle paitsi yhteistyömahdollisuuksia, myös vientikanavia esimerkiksi Iso-Britanniaan ja Norjaan.

Hanketta rahoittivat Maakuntaliitot ja EU 70 %, kunnat 20 % ja yritykset 10 % . Eastwood-ohjelman kokonaiskustannukset olivat 1,3 miljoonaa euroa. Savonlinnassa hankkeen toteutuksesta vastasi SYKE:n yritysasiamies Sakari Mouhu. Eastwood-kasvuohjelmaa hallinnoi Miktech Oy.

PUUALAN PERHEYRITYS USKOO TULEVAAN WE SERVE CUSTOMERS WITH A FLEXIBLE ATTITUDE WITHOUT COMPROMISEING ON QUALITY

Punkaharjun Puutaito Oy on taito Oy teki merkittävän inveska-aineiden ja asiakkaat ovat lävuonna 1989 perustettu punkatoinnin hankkiessaan uuden hellä. harjulainen yritys, joka valmistaa tuotantolinjan, joka valmistaa metsäteollisuuden käyttöön paktäysautomatisoidusti kartonkiark- Punkaharjun Puutaito Oy:n omiskaustuotteita sekä rullanpäätulpkilavoja. Samalla yritys laajensi titavat veljekset JanneTO ja Tero TirSERIES SIZES FLEXIBLY FROM ONE THOUSANDS. pia vaneri- ja kartonkiteollisuulojaan Punkaharjulla. Investoinronen, joiden Juhani-isä perusti nological and yrityksen modern production methods, automation Puutaito Oy processes forest wood products. teen.Punkaharjun Lisäksi yritys on erikoistunut ti oliindustry noin miljoonan euron suuruiyli 25 vuotta sitten. Yh- and robotics. In our operations, we invest in high quality and reliable deliveries. Our areas of specialisation are the manufacture of wooden packaging kertopuun ja koivuvanerin jatkojanen. Merkittävään investointiin teistyö Savonlinnan YrityspalveEnvironmental friendliness is also important to us; in our production we materials for the paper and cardboard industry and sheet processing lostukseen. Punkaharjun Puutaiuskallettiin lähteä metsäalan isoluiden kanssa on ollut aktiivista aim to achieve minimum material loss. Wood chips are utilised as heat for the plywood industry. to Oy:n asiakkaat ovat esimerkikjen toimijoiden investointipäätösvuosia. Yhdessä on toteutettu erienergy. Our customers are large Finnish forest industry companies with insi paperi- ja vaneritehtaita ympäten rohkaisemina. laisia projekteja. Neuvot ja ulkoternational operations. We offer services diversely to both the chemri Suomen. Tuotteista suurin osa puoliset näkemykset ovat pienesHIGH-QUALITY, PROCESSED WOOD PRODUCTS ical and mechanical forest industry. The end use destinations of our We manufacture disposable sheet pallets and plywood roll end plugs lähtee välillisesti vientiin asiakkaiPunkaharjun sijainti on yritykselle sä perheyrityksessä tervetulleita. products are located around the world; almost 100% of our products to the paper and cardboard industry. Our products meet the industry’s den are kautta. eduksi. Itä-Suomen vahva metsäexported. highest strength requirements and tightest environmental requiretalous ja Punkaharjun sijoittumiWe have operated in the industry already for 25 years. Our four prodments. Viime sen keskelle varmistavat raa-In roll plugs, our specialty is a steplessly adjustable double con2 uctvuonna plants, aPunkaharjun total of 4,500 mPuu, are locatednen in Punkaharju surrounded by Finnish wood, our raw material. We have grown steadily since 1989, the year of our establishment. At the moment, we employ more than 20 wood processing industry professionals. Our personnel are committed and enthusiastic in developing our operations and methods according to our customers’ needs.

8

ical design. In addition, we have specialised in Finnish birch plywood and laminated veneer lumber distribution. Different laminated veneer lumber furniture and components, which are manufactured under the Punkalive brand, are the newest additions to our product group. Our logistics solutions are smooth and our production methods are


BALTIC BIRD AUTTOI SAVONLINNAN LENTOON

”CLT on rakentamisen tulevaisuutta.”

Baltic Bird -hankkeella pyrittiin parantamaan syrjäisten Itämeren alueiden (Savonlinna) lentoyhteyksiä. Kansainvälisessä kumppanuushankkeessa oli mukana yhteensä 21 partneria Itämeren alueen maista. Mukana oli muun muassa kehitysyhtiöitä, maakuntaliittoja, lentokenttiä, matkailuorganisaatioita, yliopistoja ja lentoyhtiöitä. Hanke päättyi joulukuussa 2014.

SYKE kokosi Eastwood-ohjelmaan liittyen CLT-rakentamisesta (Cross Laminated Timber) kiinnostuneita itäsuomalaisyrittäjiä tutustumismatkalle Sloveniaan, Itävaltaan ja Saksaan toukokuussa 2014. Matkalla tutustuttiin muun muassa laitevalmistajiin, jatkojalostukseen, suunnitteluun ja rakentamiseen.

Savonlinna sai hankkeesta apua lentoliikenteen kehittämiseen.

Stora Enso investoi Varkauteen uuden CLT-tehtaan, jonka jatkojalostuksessa tarjoutuu uusia mahdollisuuksia myös alueen rakennusteollisuuden käyttöön.

Asiantuntijat arvioivat Savonlinnan matkustajapotentiaalin, lentoliikenteen julkiset edellytykset ja kilpailuttamisen, sekä lentoliikenteen taloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla. Hankkeen osana teetettiin Savonlinnan lentoliikennettä koskevat selvitykset, joita hyödynnettiin Helsinki–Savonlinna-reitin kilpailutuksessa. Savonlinnan kaupunki päätti jatkaa lentoliikenteen tukea. Päätös perustui Baltic Birdin analyysiin matkustajapotentiaalista, sekä selvitykseen lentoliikenteen taloudellisesta merkityksestä alueelle.

”Savonlinna sai hankkeesta apua lentoliikenteen kehittämiseen.”

9


HYVINVOINTIALA MUUTOSTEN EDESSÄ

LUOVIEN ALOJEN UUTUUTENA RIKASTAMOT

Kasvava hyvinvointiala elää tällä hetkellä murrosvaiheessa. Alan yritysten on reagoitava muutoksiin kehittämällä toimintaansa sekä verkostoitumalla. SYKE osallistui maakunnallisen Etelä-Savon hyvinvointialan yrittäjien ja toimijoiden kehittymistarpeisiin suunnatun Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa -hankkeen valmisteluun.

Uutena palveluna järjestettiin Rikastamo-tehovalmennusta, jonka tarkoituksena oli yritysverkostojen luominen ja osaamisen yhdistäminen. Rikastamo on tarkoitettu erityisesti sellaisille yrittäjille ja toimijoille, jotka tarvitsevat apua olemassa olevien tai uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on synnyttää hyvinvointialalle uutta liiketoimintaa ja yritysverkostoja, kehittää yritysten osaamista, kasvattaa liiketoimintaa sekä tiivistää yhteistyötä maakunnan eri toimijoiden välillä ja kehittää aktiivisesti kansainvälistä yhteistyötä. Kaksi vuotta kestävässä hankkeessa on mukana 30 hyvinvointialan yritystä, joista savonlinnalaisyrityksiä on kolmasosa. Hankkeen kustannusarvio on runsaat 300 000 euroa, josta 60 % tulee Etelä-Savon maakuntaliitolta EAKR-rahoituksena ja 40 % kunta- ja yritysrahana. Mukana hankkeen valmistelussa ovat olleet SYKE:n lisäksi Miset Oy ja Pieksämäen kaupungin elinkeinopalvelu. Hanketta hallinnoi Miset Oy. Savonlinnan seudulla hankkeen yhteyshenkilö on yritysasiamies Matti Kivipelto. Hanke käynnistyi vuoden 2015 alussa.

Rikastamojen tuloksena syntyi uusia verkostona toteutettavia palvelutuotteita. Rikastamot järjestettiin osana Luova Suomi Etelä-Savossa -hanketta, jota hallinnoi Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus. Tilaisuuksien järjestäjänä toimi SYKE. Rikastamon asiantuntijana toimi Diges ry valmentajanaan Pekka Krook. Savonlinnan seudun yhteyshenkilönä toimi kehittämispäällikkö Riitta Vahela-Kohonen.

KRUUNUPUISTO KASVAA MUUTTUVALLA ALALLA Punkaharjun Kruunupuisto on kuntoutuskeskus, joka ei pitkistä perinteistään huolimatta ole jäänyt polkemaan paikoilleen. Tulevaisuuden turvaavat pitkälle tähtäävät investoinnit. Kruunupuistossa tehtiin vuonna 2014 merkittäviä investointeja, joista suurin oli siirtyminen polttoöljystä hakelämmitykseen. Nyt energiaa tuotetaan aiempaa paikallisemmin, edullisemmin ja ympäristöystävällisemmin. Kruunupuisto asennutti alueelleen myös sähkön maakaapelit, jotka paransivat alueen yleistä ilmettä. Lisäksi parannettiin piha-alueiden viihtyvyyttä. Kruunupuisto sai oman ulkokuntosalinsa sekä terapiapo-

lut. Myös ravintolalle saatiin lisää tilaa. Investointien kokonaiskustannukset olivat kaikkiaan noin 3 miljoonaa euroa.

tö haluaa pitää hyvinvoinnistaan huolta. Asiakkaista noin 85 % tulee Savonlinnan talousalueen ulkopuolelta.

Investoinnit tähtäävät siihen, että asiakkaat viihtyvät entistä paremmin harjumaisemissa, mikä onkin tärkeää, sillä toimialan murros on tehnyt kuluttajakaupasta yhä merkittävämmän osan liikevaihtoa. Lisäksi yhteiskunnan tukemat kuntoutusasiakkaat saavat nykyään valita kuntoutuspaikkansa itse.

Kruunupuiston omistaa Punkaharjun Kuntoutussairaalasäätiö ja sen liiketoiminnasta vastaa Kruunupuisto Oy. Yritys on alallaan seudun suurin yksityinen työllistäjä, jonka palveluksessa työskentelee noin 150 henkilöä. Lisäksi yritys työllistää investointien ja ostopalveluiden kautta lukuisia seudun yrittäjiä. Kruunupuisto on alan isona eteläsavolaisvaikuttajana mukana myös hyvinvointialan kehittämishankkeessa, jota SYKE koordinoi Savonlinnan alueella.

Asiakkaista 20 % on muita kuin läheteasiakkaita ja tämän osuuden uskotaan tulevaisuudessa kasvavan, kun ikääntyvä väes-

10


PIENIN ASKELIN OIKEAAN SUUNTAAN Savonlinnan kaupunkikeskusta 2015 -hankkeella toteutettiin Olavinkadun yleissuunnitelma, liikejulkisivujen suunnittelukäsikirja sekä uudet jouluvalot.

töön, kun yritykset kohentavat julkisivujaan. Käsikirja sisältää konkreettisia esimerkkejä ja ohjeita liikejulkisivun parantamiseen. Savonlinnan liikejulkisivujen käsikirja on ensimmäinen Suomessa. Kaupunkilaisille keskustan kehittämishankkeen tuloksista näkyvin oli uudet jouluvalot. Valot asennettiin ensimmäisessä vaiheessa Olavinkadun länsipäästä matkustajasatamaan. Vuoden 2015 aikana jouluvalot saadaan myös Auvisenrinteeseen Olavintorille saakka.

Olavinkadun yleissuunnitelmalla tähdätään entistä turvallisempaan ja viihtyisämpään kaupunkiympäristöön, sekä kevyen liikenteen sujuvuuteen. Autoliikenne on otettu huomioon paremmissa pysäköintiratkaisuissa. Joukkoliikenteen pysäkit saadaan käyttäjien ja yritysten kannalta parempiin paikkoihin, ja turistibussit saavat pysäkkinsä Kauppatorille. Suunnitelma valmisteltiin yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Liikejulkisivujen käsikirjan tarkoituksena on edistää myyntiä ja parantaa katukuvaa. Käsikirjan neuvojen uskotaan tulevan asteittain käyt-

SYKE on toiminut Savonlinnan kaupunkikeskusta 2015 -hankkeessa kumppanina ja valmistellut uuden kehityshankkeen yritysverkoston toiminnan jatkamiseksi (Siun ja Miun Savonlinna). Yhteyshenkilönä hankkeissa toimi kehittämispäällikkö Riitta VahelaKohonen.

11


MATKAILU UUDISTI TOIMINTAMALLEJAAN

Matkailu pärjää Savonlinnassa tälläkin hetkellä yleisestä talous- ja kilpailutilanteesta huolimatta kohtalaisen hyvin. Vuoden 2014 majoitustilaston ilahduttavin tieto on se, että keskieurooppalaisten matkailijoiden määrä kasvoi. Matkailijoita saapui Savonlinnaan aiempaa enemmän erityisesti Iso-Britanniasta, Saksasta ja Espanjasta. Matkailijamäärät kärsivät Venäjän tilanteesta. Venäläismatkailijoiden määrä väheni noin 6 prosenttia edellisvuodesta, mikä on toistaiseksi vähäinen pudotus verrattuna muihin matkailualueisiin. Saimaalla on kasvupotentiaalia ja Savonlinnan sijain-

ti sen sydämessä sekä pitkä historia matkailukaupunkina tarjoavat hyvät mahdollisuudet menestyä. Matkailualalla yhteistyö on valttia, siksi myös SYKE on aktiivisesti kehittämässä Savonlinnan Seudun Matkailun verkostoja. SYKE liittyi 2014 Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n osakkaaksi ja sen rooli erityisesti yhteistyön luomisessa ja matkailua edistävien hankkeiden hallinnoinnissa on tärkeä. Vuoden 2014 aikana paikallisen verkostoitumisen kehittämiseksi koottiin matkailutiimi. Tiimin jäseninä on SYKE:n ja Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n lisäksi Savonlinnan Oopperajuhlat ja SAKKE ry. Matkailutiimin tarkoituksena on löytää yhteisiä toimintamalleja ja yhteistyötä yli toimintarajojen. Eri toimijoiden yhteiset int-

12


TRENDPULSE Trendpulse-työryhmässä todettiin yhdessä Saimaan alueen toimijoiden kanssa, että alueella on edellytykset nousta kansainväliseksi matkakohteeksi omaleimaisuutensa ja aitoutensa ansiosta. Keskeinen havainto on hyödyntää markkinoinnissa aitoa Saimaa Moments -sisältöä asiakaskohderyhmien tavoittamisessa.

ressit vievät toimintaa samaan suuntaan, kun esimerkiksi Savonlinnan kaupunkia ja Oopperajuhlia matkailukohteina markkinoidaan entistä tiiviimmin yhdessä. Tiimi on ottanut vastuuta myös Savonlinnan kaupunkimarkkinoinnin toteutuksesta. Matkailufoorumi kokoaa yhteen seudun matkailuyrittäjät keväisin, juuri ennen kesäsesongin alkua. Viime vuoden tilaisuus järjestettiin huhtikuussa Paviljongilla. Foorumin suunnittelutyö helpottaa matkailun markkinointia ja myyntiä. Lisäksi se varmistaa, että eri tahot tietävät, mitä kukin tarjoaa. Aamiaistreffeillä eri alojen yrittäjät kokoontuvat kerran kuukaudessa ajankohtaisten aiheiden äärellä. Mukana

Rekisteröidyt yöpymiset Savonlinnan majoitusliikkeissä kaikki ulkomaiset 383170

390634

424403

409614

286573

65912

2010

85174

2011

93677

2012

110586

2013

100966

2014

on yrittäjiä palvelu-, kaupan-, matkailu - ja luovilta aloilta, jotta verkostoja matkailun kehittämiseksi syntyy yli toimialarajojen. Matkailun kehitysjohtajana toimi Pellervo Kokkonen.

13


MATKAILUA VAUHDITTAMASSA GO MOBILE -HANKE – MATKAILU VERKOSSA

ELÄMYKSISTÄ EUROJA – KATSE KANSAINVÄLISEEN MATKAILUUN

Go Mobile -hanke keskittyi Savonlinnan seudun matkailun sähköiseen markkinointiin. Sähköisiä palveluita päätettiin ryhtyä kehittämään, koska selvitykset osoittivat, että kuluttajat etsivät matkailutietoa yhä enemmän Internetistä. Hankkeen myötä käynnistetään Visit Savonlinna -internetpalvelu, joka kokoaa kaiken matkailijalle olennaisen matkailu- ja palvelutiedon Savonlinnan seudusta. Palvelu otetaan käyttöön ennen kesäsesonkia 2015. Samalle alustalle avataan yhteistyössä Mikkelin kanssa Visit Saimaa -palvelu kansainväliseen markkinointiin.

Kolmivuotinen Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla -hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Hankkeen tavoite oli kasvattaa kansainvälisten matkailijoiden määrää Savonlinnan seudulla. Tavoitteeseen tähdättiin yhteistyössä alueen matkailuyrittäjien kanssa. Erityisesti hankkeessa keskityttiin sähköisiin myynti- ja markkinointikanaviin, joiden avulla yhä useampi matkailija löytää tiensä Savonlinnan seudulle.

”Hankkeen myötä käynnistetään Visit Savonlinna -internetpalvelu, joka kokoaa kaiken matkailijalle olennaisen matkailu- ja palvelutiedon Savonlinnan seudusta.” Go Mobile -hanke alkoi vuoden 2014 alusta. SYKE:n hallinnoiman hankkeen kokonaiskustannukset olivat 117 000 euroa. Euroopan aluekehitysrahaston tukea hanke sai 81 900 euroa.

Projektin yhteydessä seudulle valittiin elämykselliset kärkiteemat: retkiluistelu, culture & nature ja hyvinvointi, joiden pohjalta matkailua markkinoitiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisäksi muun muassa matkanjärjestäjille ja median edustajille järjestettiin vierailuja Savonlinnaan. Hankkeen aikana Savonlinnassa vieraili 499 matkanjärjestäjää tai median edustajaa. Seutua tehtiin tunnetuksi myös messuilla ja muissa alan tapahtumissa. 50 % rahoituksesta saatiin Euroopan aluekehitysrahastosta, 40 % yrityksiltä ja 10 % rahoitti SYKE, Rantasalmi ja Sulkava. Kehityshankkeen kokonaiskustannukset olivat n. 770 000 euroa. SYKE:n hallinnoiman ja Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n toteuttaman hankkeen projekti- ja myyntipäällikkönä toimi Jaana Konsti ja tuotepäällikkönä Tanja Heiskanen.

14


MATKAILUN OSAAMISKESKUS Savonlinnan seudun osaamiskeskuksen eli Sosken toiminta päättyi vuoden 2014 alkupuolella. Osaamiskeskus toi vuosien varrella kansainvälistä huippuosaamista etenkin sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. Osaamiskeskustoiminnan yhtenä tavoitteena oli laajentaa yhteistyöverkostoja uusiutuvan ja kilpailukykyisen liiketoiminnan synnyttämiseksi. Osaamiskeskuksen verkostoja ja syntynyttä osaamista hyödynnetään nyt kaupunkimarkkinoinnissa ja matkailualan yritysverkoston toiminnan tukemisessa.

15


TEKNOLOGIA KEHITTYY VAHVUUKSILLAAN

Vuosi 2014 oli teknologian alalla positiivinen.

minta on erityisen vahvaa prosessi-, kone-, elektroniikka-, sähkötekniikka- ja bioenergiateollisuudessa sekä cleantechissa. Monia teknologia-alalle tärkeitä asioita on edistetty eri hankkeilla, joissa SYKE on ollut mukana partnerina, rahoittajana tai hallinnoijana.

Esimerkiksi kuitualan suhdannetilanne pysyi hyvänä ja bioenergia- sekä vesiteknologia-alat jatkoivat kasvuaan. Myös sähkötekninen teollisuus säilytti asemansa. Lisäksi uusia yhteistyömuotoja avattiin: kaivosteollisuuden yritysten yhteistyöverkosto Savo Mine Service aloitti toimintansa vuoden 2014 aikana. Teknologia-alalla SYKE jatkoi tiivistä yhteistyötä alueen yritysten, tutkimuslaitosten ja oppilaitosten kanssa. Tärkeä osa toimintaa ovat tuotekehitystyö, innovaatioiden kartoittaminen ja edistäminen sekä yritysten toiminnan kehittäminen. Uudet innovaatiot pitävät yritykset virkeinä ja kilpailukykyisinä, samalla syntyy kasvua ja uusia työpaikkoja. Myös teknologia-alan markkinointi alueen yritystoiminnan edistämiseksi on ollut merkittävässä roolissa. SYKE:n toimintaa ohjaavat alueen teknologia-toimialan vahvuudet. Savonlinnan teknologiateollisuuden liiketoi-

SYKE:n Elektroniikan 3K-tehdas toimi tiiviissä yhteistyössä Kuitulaboratorion kanssa. Vuoden 2014 aikana päättyi muutamia molempien kannalta tärkeitä hankkeita. 3K-tehtaan laitteistoa parannettiin SMS-hankkeella, elektroniikan innovaatioita kartoitettiin ja edistettiin EIS-hankkeella. Kuitulaboratorion hankkeista merkittävimmät olivat sen laajennushanke SEBIRAK sekä laiteinvestointihanke SEBI. Oppilaitosyhteistyötä teknologiatoimiala on jatkanut Mikkelin ammattikorkeakoulun, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston, Itä-Suomen yliopiston ja LUT Savon Koulutus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Teknologian kehitysjohtajana toimi Lasse Pulkkinen.

16


TECHNOLOGY BUSINESS SAVONLINNA (TBS) – MARKKINOINNIN YHTEISTYÖTÄ

KUITULABORATORIO – AINUTLAATUINEN SUOMESSA

Savonlinnassa on toiminut jo vuosia metalliteollisuuden yritysten metallitiimi, jonka toimintaa SYKE on ollut aktiivisesti koordinoimassa. Tiimi on alan yrittäjien markkinointiverkosto, jossa on mukana kymmenkunta seudun yritystä. Tampereella vuosittain järjestettävät Alihankinta-messut ovat tiimin tärkein markkinointiponnistus. Savonlinnan TBS-tiimiläiset ovat vuosia esittäytyneet messuilla yhteisellä osastolla omien erillisten osastojen sijaan. Yhteisosasto on edullisempi ja omaa osastoa näkyvämpi tapa markkinoida yritystä. Messujen käytännön järjestelyt on hoitanut SYKE:n teknologiajohtaja Lasse Pulkkinen.

Mikkelin ammattikorkeakoulun kuitulaboratorio ja SYKE ovat tehneet yhteistyötä hankevalmistelussa, yritysverkostojen ja toiminnan kehittämisen merkeissä.

Messuille osallistuttiin myös Ruotsissa ja Venäjällä. Ulkomaan messureissujen järjestelyissä on tehty yhteistyötä Miktech Oy:n kanssa. Yritykset kokevat messuyhteistyön erittäin hyödylliseksi. Messut ovat myös tärkeä tapa löytää uusia asiakkuuksia. Yritykset voivat yhteistyössä tarjota asiakkaille sellaisia palveluita, joita he eivät yksin pystyisi tuottamaan.

Kuitulaboratorion tarkoituksena on kehittää ja edistää Savonlinnan alueen yritysten toimintaa tarjoamalla tutkimus- ja palvelutoimintaa sellu- ja paperitekniikkaan sekä biomateriaalien jalostukseen liittyen. Kuitulaboratorio toimii tiiviissä yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa. Yritysverkostojen luomisessa ja laajentamisessa SYKE:llä on ollut tärkeä rooli. Kuitulaboratorion viime vuoden tärkeitä virstanpylväitä olivat laboratorion laajennuksen valmistuminen, uuden kaluston saaminen sekä hiilidioksidin talteenottojärjestelmän patentoiminen, jonka ansiosta kuitulaboratorio huomioitiin laajasti myös valtakunnan medioissa. Kuitulaboratorion merkitys on seudun teknologiayrityksille erittäin merkittävä. Iso uutinen Kuitulaboratorion kannalta oli myös se, että Mikkelin ammattikorkeakoulun prosessitekniikkaan erikoistuvat opiskelijat suorittavat puolet insinöörikoulutuksestaan Kuitulaboratoriossa. Ensimmäiset opiskelijat saapuvat opiskelemaan Kuitulaboratorioon vuoden 2016 aikana.

17


UUTTA ÄLYKKÄÄMPÄÄ TEKNOLOGIAA Savonlinna Smart Solutions eli SMS-hanke oli Elektroniikan 3K-tehtaan ja Kuitulaboratorion yhteishanke. Mukana hankkeen toiminnassa oli myös LUT Savon Savonlinnan yksikkö. Hanke kartoitti ja selvitti uusia innovaatioita useiden teknologian toimialojen teollisuuden edistämiseksi. Osa uusista ideoista arvioitiin esiselvityksessä, osa ideoista pääsi jatkokehittelyyn ja osa odottaa jatkotoimenpiteitä. Hankkeessa tarkasteltiin reilua kymmentä uutta ideaa, joista jo neljä on edennyt hanketasolle kehitettäviksi. SMS-hankkeen kautta syntyi esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen ja Elektroniikan 3K-tehtaan yhteishanke, jossa Metla tutkii kuusen taimien kasvun parantamista valaistuksen avulla. 3K-tehdas suunnittelee ja toteuttaa tutkimuksessa tarvittavat valaisinjärjestelmät. SMS-hanke sai 150 000 euron rahoituksensa Etelä-Savon maakuntaliiton myöntämänä EU:lta. SMS-hanke päättyi vuoden 2014 loppuun.

EIS-investointihankkeella (Elektroniikkateollisuuden innovaatioympäristö Savonlinnassa) kehitettiin Elektroniikan 3K-tehtaan tuotantoteknologiaa. Laitehankinnoissa tähdättiin siihen, että 3K-tehdas voisi palvella asiakkaitaan entistä paremmin elektroniikan koulutus-, kehitys- ja tuotantopalveluissa sekä tuotekehityksessä ja tuotteiden valmistuksessa. Elektroniikan 3K-tehdas investoi hankkeessa muun muassa elektroniikan tuotekehityksessä ja testauksessa käytettävään olosuhdetestauskaappiin, jonka avulla voidaan tarkastella ohjatuissa ja valvotuissa olosuhteissa esimerkiksi sitä, kuinka hyvin elektroniikka kestää nopeat lämpötilan ja kosteuden vaihtelut. Hanke alkoi vuoden 2012 lopulla ja päättyi vuoden 2014 loppuun. ELY-keskuksen rahoittaman hankkeen loppusumma oli hieman yli 300 000 euroa. Elektroniikan 3K-tehtaan johtajana toimi Hannu Leinonen.

18


BIOENERGIA TARJOAA MAHDOLLISUUKSIA

LAITTEISTOA KUITULABORATORION TARPEISIIN

Bioenergia on kasvava ala, joka tarjoaa myös itäsuomalaisille yrityksille kasvun ja viennin mahdollisuuksia. Cleantech Finland Bioenergy -hankkeella edistettiin bioenergiatekniikan vientiä. Tavoitteena oli kehittää mukana olevien yrityksien vientivalmiuksia. Erityisesti keskityttiin markkinoimaan bioenergian tuotannossa tarvittavia voimakattiloita ja niihin liittyvää tekniikkaa. Kohdemaina olivat Saksa, Ruotsi, Venäjä ja IsoBritannia.

SEBI-hankkeella tarkoitetaan sekoitus- ja biotuotelaboratoriohanketta, jolla haluttiin parantaa Kuitulaboratorion tutkimuslaitteistoa Savonlinnassa. Uusien hankintojen myötä Kuitulaboratorio vastaa entistä paremmin alueen yrittäjien tarpeisiin. Ajanmukainen laitteisto mahdollistaa paitsi Kuitulaboratorion, myös alueen yritysten kasvun, uusien yritysten perustamisen ja alan koulutuksen tukemisen.

Yhteistyötä tehtiin alan yrittäjien yritysverkostossa. Viennin edistämiseksi kerättiin tietoa bioenergiamarkkinoista kohdemaissa. Savonlinnasta hankkeessa oli mukana kaksi yritystä, muut yritykset olivat Mikkelistä ja Varkaudesta.

Laitehankinnoissa keskityttiin erityisesti sekoitusilmiö-, biotuote- ja vesilaitteistoon eli hankittiin laitteistoa sellaisille aloille, joille Kuitulaboratorion tarjoamat palvelut ovat tärkeitä. Hankinnat suunniteltiin yhdessä mukana olleiden yritysten kanssa, jotta laitteet varmasti vastaavat käyttäjien tarpeita.

Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun Miktech Oy, jonka partnereina olivat SYKE ja Varkauden Navitas Kehitys Oy. Hanke päättyi vuoden 2014 loppuun. Hankkeen rahoituksesta 70 % tuli Euroopan aluekehitysrahastosta, 30 % Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakuntaliitoilta. Hankkeen kokonaissumma oli 490 000 euroa.

SEBI-hanke liittyy läheisesti Kuitulaboratorion SEBIRAK-rakennushankkeeseen, jossa laboratorion tiloja laajennettiin. SEBI:n hankkeisti Mikkelin ammattikorkeakoulu. Kaksivuotisen SEBI:n rahoituksesta 70 % tuli Euroopan aluekehitysrahaston kautta, 20 % MAMK:lta ja 10 % SYKE:ltä.

Hanke avasi bioenergia-alan yrityksille ovia maailmalle. Viennin edistämistä jatketaan edelleen. Myös hankkeen synnyttämä yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa.

ASENNUSTYÖTÄ SUURKEITTIÖISSÄ Tuomas Heinosen Maxelectro Oy on yksi niistä kuudesta yrityksestä, joissa sukupolvi vaihtui viime vuonna nuorempaan SYKE:n avustuksella. Heinonen oli kuullut, että suurkeittiölaitteiden huoltoon erikoistunut savonlinnalainen Suurkeittiölaitepalvelu H. Innanen Oy oli myynnissä ja päätti ryhtyä hieromaan kauppoja. Marraskuussa 2014 Heinonen jätti palkkatyönsä ja ryhtyi uudella yritysnimellä vanhan yrityksen yrittäjäksi.

Yrityksen ensimmäiset kuukaudet osoittivat, että töitä riittää. Tuomas Heinonen kokee, että oli helpompaa lähteä yrittäjäksi ostamalla jo toimiva yritys kuin perustaa uusi. Kun asiakaskunta tuli ikään kuin kaupan kylkiäisenä, on tuore yrittäjä saanut huomata kalenterinsa olevan mukavan täynnä. Yritys jatkaa suurkeittiölaitteiden parissa tarjoten suurkeittiöille ja ravintoloille laitteiden huoltopalveluita. Lisäksi asiakkaana on esimerkiksi Hartwall, jonka laitteiden toimivuudesta Heinonen huo-

19

lehtii. Uusi omistaja on uudistanut nimen lisäksi myös liiketoimintaa, sillä yritys tekee nyt myös sähköurakointia Heinosen ammattitaidon ansiosta. Keväällä on tarkoitus, että Maxelectro Oy laajentaa edelleen ryhtymällä asentamaan myös ilmalämpöpumppuja. Tällä hetkellä Heinonen työskentelee yrityksessään yksin, mutta suunnitelmissa on palkata asentaja viimeistään kesäsesongin kynnyksellä.


MAHDOLLISUUKSIA MAAILMALLA Savonlinna ja sen yrityselämä kansainvälistyvät vauhdilla ja SYKE on vahvasti kansainvälistymisessä mukana.

20


linnan kaupungin lisäksi mukana olivat myös Imatran kaupunki sekä Pietarin kaupungin ulkosuhteiden komitea. Lokakuussa SYKE järjesti Savonlinnan Seudun Yrittäjille matkan Pietariin. Pietarissa vierailtiin matkailualan messuilla ja kuultiin Suomalais-Venäläisen kauppakamarin näkemyksiä Venäjän taloustilanteesta. Mukana oli kymmenkunta savonlinnalaista yrittäjää. Myös kiinteistöalan yrittäjät kansainvälistyivät Venäjän suuntaan. Viisi savonlinnalaista kiinteistövälitysyritystä ja SYKE esittäytyivät huhtikuussa Pietarissa järjestetyillä kiinteistöalan messuilla yhteisosastolla. Pietarin ja Etelä-Savon yritysten kansainvälistymisen tueksi on suunniteltu Bridgehead-hanke, jonka tarkoituksena on auttaa eteläsavolaisten yrittäjien kasvua Venäjällä, mutta myös pietarilaisyritysten kansainvälistymistä Suomeen ja muuhun Eurooppaan.

SAVONLINNAN INVESTOINTIKOHTEET

”Maailman tilanteesta huolimatta Savonlinna ja Saimaa selkeästi kiinnostavat sijoittajia.” ESILLÄ LONTOOSSA Savonlinnalaisia investointikohteita ja alueen matkailua esiteltiin Lontoossa järjestetyissä sijoitustapahtumissa. SYKE ja Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy järjestivät yhdessä kaksi kansainvälistä kontaktitapahtumaa.

SYKE:n tehtävänä on tarttua tarjottuihin kansainvälistymistilaisuuksiin, tasoittaa yritysten tietä maailmalle ja auttaa verkostojen luomisessa. Vuoden 2014 aikana järjestettiin monenlaisia kansainvälistymistä edistäviä tapahtumia. Savonlinnan seudulle tärkeitä Venäjä-suhteita edistettiin muun muassa Pietarin Ambassador-hotellissa järjestetyssä seminaarissa. Helmikuussa pidetyn seminaarin aiheena oli matkailu. Keskusteluissa käytiin läpi paitsi Pietarin ja Saimaan matkailua, myös alueita matkakohteina kolmansien maiden kansalaisille. SYKE:n ja Savon-

Maaliskuussa järjestetyn ensimmäisen tilaisuuden pääpaino oli matkailussa ja kohderyhmänä olivat matkanjärjestäjät. Kumppanina järjestelyissä oli Savonlinnan Seudun Matkailu Oy. Tapahtuma houkutteli paikan päälle noin 30 brittiläistä matkanjärjestäjää. Vastaanotto oli innostunutta ja Savonlinnan seutu sai hyvää matkailumainosta maailmalla. Kolme matkanjärjestäjää tutustui Savonlinnan ja Kotkan tarjontaan viime kesänä paikan päällä. Toinen tapahtumista järjestettiin lokakuun puolivälissä. Tilaisuudessa esiteltiin sijoittajille Savonlinnan ja Punkaharjun investointikohteita. Tilaisuuteen osallistui 90 asiantuntijaa ja sijoituskonsulttia. Maailman tilanteesta huolimatta Savonlinna ja Saimaa selkeästi kiinnostavat sijoittajia. Tapahtuma osoitti, että sijoittajien mielenkiinto saadaan heräämään kohteilla, joissa on todellisia mahdollisuuksia.

21


UUSIA SUUNTIA: VALKO-VENÄJÄ JA KIINA

alueen kanssa. Kutsu tuli paikallisilta yrittäjiltä, jotka olivat käyneet Savonlinnassa ja kiinnostuneet alueesta ja yhteistyöstä.

Valko-Venäjälle suhteita avattiin syyskuussa, kun Helsinkiin asettunut Valko-Venäjän suurlähettiläs kutsui savonlinnalaisdelegaation tutustumaan Valko-Venäjän kaupallisiin mahdollisuuksiin SYKE:n, Karjalan Asiamiestoimiston ja Etelä-Savon Kauppakamarin edustajien johdolla. Valko-Venäjän Minskissä tutustuttiin yritysten lisäksi Minskin vapaakauppa-alueen tarjontaan. Valko-Venäjän talous kehittyy ja kasvaa, ja he haluavat löytää Savonlinnasta kauppakumppaneita. Valko-Venäjän suurlähettiläs kävi vastavierailulla Savonlinnassa joulukuussa tutustumassa savonlinnalaisiin yrityksiin ja osaamiseen. Savonlinnalaisyritykset ovat jo solmineet yhteistyötä valkovenäläisten kanssa, ja verkostojen luomista jatketaan edelleen. Savonlinna solmi suhteita myös Kiinaan viime vuoden aikana. SYKE osallistui TE-ministerin delegaatioon Pekingissä ja käynnisti yhteistyötunnustelut Haidianin

”Savonlinnalaisyritykset ovat jo solmineet yhteistyötä valkovenäläisten kanssa.” Yhteistyön Haidianin kanssa suunnitellaan olevan ennen kaikkea yritys- ja koulutusyhteistyötä sekä teknologian kehitystoimintaa, joita SYKE pyrkii osaltaan edistämään. Kiinalaiset ovat erityisen kiinnostuneita koulutuksesta, Savonlinnan tapauksessa opettajankoulutuksesta. Koulutusyhteistyön uskotaankin avaavan tietä muulle Kiina-yhteistyölle. Haidianiin kävi tutustumassa lokakuussa matkailun kehitysjohtaja Pellervo Kokkonen.

22


SAIMAA SUMMIT -PAKETIT ALKAEN 220€/HLÖ Pakettiin sisältyy osallistuminen Saimaa Summit-seminaariin 30.7., lounas ja iltapäiväkahvi seminaaripäivän aikana, oopperaesitys Boris Godunov Olavinlinnassa 30.7. klo 19.00 sekä yhden yön majoitus kesähotellissa kahden hengen huoneessa aamiaisineen. Saimaa Summit toivottaa Sinut tervetulleeksi Savonlinnaan 30. heinäkuuta 2015 keskustelemaan polttavista kansainvälisistä ja kotimaisista kysymyksistä sekä nauttimaan oopperajuhlakauden tarjonnasta huipputason ohjelman parissa.

tiosodan ja kyberhyökkäysten aikakaudella sekä tarjotaan uusia talousmalleja Saimaan ja Kaakkois-Suomen alueelle, Pietarin naapurille. Päivän päätteeksi Olavinlinnassa Boris Godunov, pääosassa Matti Salminen.

Saimaa Summitissa keskustellaan Suomen, Venäjän ja EU:n suhteista, pohditaan talouden ja turvallisuuden suhdetta informaa-

Ilmoittaudu 15.5.2015 mennessä osoitteessa www.saimaasummit.fi

OHJELMA KLO 8–9.15 BUSINESS BREAKFAST yritysvalmentaja CRISTINA ANDERSSON, Finland Robotics-yhteisön perustaja, toimitusjohtaja ARTO TENHUNEN, Soprano Oyj

KLO 12.30–14.00 TALOUS & TURVALLISUUS -PANEELI kyberturvallisuuden prof. JARNO LIMNÉLL, Aalto-yliopisto, toimitusjohtaja RAIMO LUOMA, Huoltovarmuuskeskus KLO 14–14.30 KAHVI

KLO 9.30–11.30 VENÄJÄ-SAIMAA-EU ministeri JAAKKO ILONIEMI, hallituksen puheenjohtaja JARKKO WUORINEN, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Etelä-Savon Maakuntaliitto, sekä paneelissa mm. hallituksen puheenjohtaja HJALLIS HARKIMO, Jokerit

KLO 14.30–16.30 I LOVE SAIMAA! -WORKSHOP johdatus: professori ALF REHN, Åbo Akademi

KLO 16.30–18.00 AFTER SUMMIT KLO 19 ALKAEN BORIS GODUNOV -OOPPERA pääosassa Matti Salminen

KLO 11.30–12.30 LOUNAS

Juontajana PETER NYMAN Oikeudet muutoksiin pidätetään.

23


HYÖDYLLISIÄ KOHTAAMISIA SYKE järjesti viime vuoden aikana paljon tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa jaettiin tietoa, verkostoiduttiin ja opittiin uutta. Hyödylliset kohtaamiset loivat yhteistyötä paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. SAIMAA SUMMIT 2014 – SAIMAA NYT JA TULEVAISUUDESSA

Suomen välisistä liiketoimintamahdollisuuksista, Savonlinnan Oopperajuhlista Saimaan kärkituotteena sekä matkailun trendeistä. Saimaa Summit kiinnosti kiitettävästi myös valtakunnallista mediaa Venäjä-aiheiden ajankohtaisuuden vuoksi. Puhujina Saimaa Summitissa olivat muun muassa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka, Tutkimus- ja analysointikeskuksen toimitusjohtaja Pasi Nurkka, yrittäjäneuvos Pirjo Karhu ja Finpron vientikeskuksen päällikkö Sissi Silván.

Vuosittain Savonlinnassa järjestettävä Saimaa Summit -seminaari kokosi yhteen 300 elinkeinoelämän vaikuttajaa, avainhenkilöä ja päättäjää niin Suomesta, muualta Euroopasta kuin Venäjältäkin.

Paneelikeskustelussa pohdittiin Saimaan mahdollisuuksia kansainvälisenä sijoituskohteena. Paneelikeskustelijoina olivat muun muassa Skolkovo-säätiön neuvonantaja, liikemies Pekka Viljakainen, Lontoon suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi ja PK-johtaja Pentti Mäkinen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Saimaa nyt ja tulevaisuudessa -teemalla heinäkuun lopussa järjestetyssä seminaarissa kuultiin luentoja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista, muun muassa Venäjän vaikutuksesta Saimaan alueelle, Venäjän ja

Saimaa Summit -tapahtuma on järjestetty vuodesta 2009 lähtien. Kesän 2015 tapahtuma keskittyy talouden, turvallisuuden ja Saimaan tulevaisuuden kysymyksiin.

24


HYVÄN HALLITUSTOIMINNAN PUOLESTA Hyvä hallitustoiminta tuo yritykselle lisäarvoa, siksi syksyllä 2014 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy järjesti Savonlinnassa Hallitusillan. Hallitusilta oli hyvän ja tehokkaan hallitustoiminnan tietoisku, joka kohdennettiin sellaisiin yrityksiin, joissa aihe oli ajankohtainen.

KASVU OPEN – APUA KASVUNÄLKÄÄN Kasvu Open on valtakunnallinen kasvuyrittäjyyskilpailu, joka järjestetään vuosittain. Kilpailun tarkoituksena on kiihdyttää suomalaisten yritysten kasvua tarjoamalla kilpailun muodossa asiantuntija- ja sparrausapua maksuttomasti kasvupolkua etsiville yrityksille. Kauppakamareiden ideoima prosessi etenee maakunnista valtakunnalliseen Kasvu Open -finaaliin. Etelä-Savosta finaaliin pääsi viime vuonna kolme yritystä, joista yksi oli savonlinnalainen Control Express Finland Oy.

Hallitustoimintaa tulee arvioida yrityksessä erityisesti silloin, kun liiketoiminta kasvaa. Yrityksen toimitusjohtaja saattaa jäädä kiireissään yksin, johon apua saadaan tehokkaasti työskentelevästä hallituksesta. Hallitusillassa keskityttiinkin muun muassa toimitusjohtajan ja hallituksen rooleihin, yritystoiminnan logiikkaan ja erilaisiin työskentelytapoihin. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n kanssa. Yhteistyössä Etelä-Savon kauppakamarin kanssa järjestettiin HHJ-kurssi ensimmäistä kertaa Savonlinnaan. Kurssille osallistui 16 hallitustyöstä kiinnostunutta henkilöä.

YRITTÄJÄAAMUKAHVEILLA KAUPUNKI JA SEN YRITTÄJÄT KOHTAAVAT SYKE on ollut vahvasti mukana luomassa yhteistyötä Savonlinnan kaupungin ja yrittäjien välille muun muassa järjestämällä Yrittäjäaamukahveja. Kaupunginjohtajan isännöimissä aamukahvitilaisuuksissa on keskusteltu kaupungin ja sen yritysten ajankohtaisista asioista. Kaupunginjohtaja Janne Laine on tuonut keskusteluun kaupungin näkökulmaa ja uutisia kaupungin tilanteesta. Yrittäjät ovat nostaneet esiin itselleen ajankohtaisia teemoja ja ideoita yhteistyön parantamiseen. SYKE:n lisäksi mukana aamukahveilla ovat olleet Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan kauppakamariosasto, Savonlinnan Seudun Yrittäjät ja Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry.

HORISONTTI 2020 – TIETOA MERKITTÄVÄSTÄ RAHOITUSOHJELMASTA EU:n Horisontti 2020 -ohjelma vauhdittaa uusien tutkimustulosten saamista markkinoille ja kaupalliseen käyttöön eri toimialoilla. Ohjelma on tarkoitettu erityisesti eurooppalaisille pienille ja keskisuurille sekä uusille yrityksille. Ohjelmasta jaettiin Savonlinnassa tietoa yrityksille huhtikuussa 2014. Horisontti 2020 -infotilaisuudessa käytiin läpi ohjelman perusideaa ja rahoitusmahdollisuuksia, joita uusi ohjelma tarjoaa. Rahoitusohjelmasta voivat hakea tukea sellaiset yritykset, joiden uudet innovaatiot ovat kaupallistamisvaiheessa. Rahoitusohjelma on erittäin merkittävä, sillä seitsemän vuoden aikana uusia innovaatioita aiotaan tukea 70 miljardilla eurolla Euroopassa. Infotilaisuudessa paikallisia yrittäjiä kannustettiin hakemaan rahoitusta ideoilleen, jotta mahdollisimman moni alueen yrittäjistä pääsisi osaksi ohjelman rahoitusta. Työtä Horisontti 2020:n parissa jatketaan edelleen.

25


TOIMINTAVUODEN TALOUSLUVUT TULOSLASKELMA 1.1.2014–31.12.2014 LIIKEVAIHTO

2 422 133,90

Liiketoiminnan muut tuotot

15 491,79

Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut

-101 951,15 -603 098,62

Materiaalit ja palvelut yhteensä

-705 049,77

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

-835 465,20

Henkilöstösivukulut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä

-155 156,42 -27 171,46 -1 017 793,08

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot

-8 940,97

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

-8 940,97

Liiketoiminnan muut kulut

-713 943,57

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-8 101,70

Rahoitustuotot ja –kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta

1322,90

Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille

-6 929,84 -1 116,99

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-14 825,63

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-14 825,63

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-14 825,63

26


VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto

109 794,66

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

109 794,66

Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä

78 467,78 78 467,78

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

188 262,44

VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaiset saamiset Lainasaamiset

64 400,00

Myyntisaamiset

104 209,87

Muut saamiset

63 034,34

Siirtosaamiset

298 189,40

Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

465 433,61

Rahat ja pankkisaamiset

632 155,12

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 161 988,73

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 350 251,17

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma

5 000,00

Muut rahastot (oy) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) Muut rahastot yhteensä

690 000,00 690 000,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

-32 029,38

Tilikauden voitto (tappio)

-14 825,63

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

648 144,99

VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat

201 802,73

Velat saman konsernin yrityksille

300 000,00

Muut velat

20 031,51

Siirtovelat

180 271,94

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

702 106,18

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

702 106,18

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 350 251,17

27


Savonlinnan Yrityspalvelut Oy on tulevaisuuteen katsova savonlinnalaisten yritysten kehittäjäkumppani, jonka toimintaa ohjaa Savonlinnan kaupungin kilpailukyvyn vahvistaminen sekä työpaikkojen ja verotulojen positiivinen kehitys. Positiivisiin päämääriin päästään luomalla Savonlinnan alueelle tekemisen meininki, jossa kaikki tärkeimmät yhteistyökumppanit kerätään aitoon yhteistyöhön alueen kehittämiseksi.

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Puistokatu 1, 57100 Savonlinna puh. 015 527 4950 www.savonlinnanyrityspalvelut.fi

28

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy - Syke Vuosijulkaisu 2014-2015  

Panostuksia tulevaisuuteen Vuosikertomus 2014

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy - Syke Vuosijulkaisu 2014-2015  

Panostuksia tulevaisuuteen Vuosikertomus 2014

Advertisement