__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G U T G AV E 3 / 2 0 1 8

H H

U U

D D

//

SS

K K

JJ

Ø Ø

N N

N N

H H

EE

T T

//

V V

EE

LL

V V

Æ Æ

R R

EE

U U

T T

G G

A A

V V

EE

33

//

22

00

11

88

BAKTERIENE SOM HOLDER HUDEN

frisk

Bli med i vårt karrierefremmende nettverk!

BEHANDLINGER SOM APPELLERER TIL

menn

HVA ER KARRIEREALLIANSEN? Karrierealliansen er det største og viktigste samlingssted for skjønnhetsbransjen og er en del av Tone Lise Akademiet. Vi har unike tilbud til våre medlemmer for å styrke samhold og kompetanse.

MEDLEMSPROFILEN:

Topp til Tå

Gjør som så mange andre bransjekollegaer- registrer deg i Karrierealliansen og få muligheten til å posisjonere deg og presentere deg for bransjen! karrierealliansen.no

bransjesamhold l utdanning l jobberfaring l kompetanse l fagkunnskap l

nettverksvbygging l utvikling

FF O OK KU U SS P PÅ Å M MA AN NN N EE N N ::

Hva tenker m e n n om hudpleie? H HU UD DP P LL EE II EE U UT TD DA AN NN N II N NG G EE N N :: SS Ø ØK KN NA AD D SS B BO OO OM M T T II LL H HU UD DP P LL EE II EE SS K KO O LL EE N N EE U UP PD DA AT T EE :: B B EE V V EE G G EE LL SS EE R R II B BR RA AN N SS JJ EE N N H HU UD D & & V V EE LL V VÆ ÆR R EE :: LL EE V V EE R RA AN ND DØ ØR R EE N N EE SS P PR RO OD DU UK KT T LL A AN N SS EE R R II N NG G EE R R


ESTHETICA TEMAKVELD

Trygg hverdag

Vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte hvor du får ett innblikk i vårt sortiment og korte foredrag om våre spesialfelt. Det blir servering, presentasjoner og goodybags!

VELKOMMEN TIL EN NYTTIG OG HYGGELIG ETTERMIDDAG SAMMEN MED VÅRE REPRESENTANTER! Stavanger

17. oktober

Trondheim

15. november

Bergen*

5. november

Oslo

20. november

*Fellesarrangement, påmelding innen 15. september på post@luxbymarit.no

PÅMELDING OG MER INFORMASJON PÅ kurs@esthetica.no

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no


ESTHETICA TEMAKVELD Vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte hvor du får ett innblikk i vårt sortiment og korte foredrag om våre spesialfelt. Det blir servering, presentasjoner og goodybags!

VELKOMMEN TIL EN NYTTIG OG HYGGELIG ETTERMIDDAG SAMMEN MED VÅRE REPRESENTANTER! Stavanger

17. oktober

Trondheim

15. november

Bergen*

5. november

Oslo

20. november

*Fellesarrangement, påmelding innen 15. september på post@luxbymarit.no

PÅMELDING OG MER INFORMASJON PÅ kurs@esthetica.no

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no


I l d d

S i h b k

D f s

– n e t k i g d

R b

VI STYRKER VÅRT SALGSTEAM:

EASYUPDATE STYRKER  TILSTEDEVÆRELSEn I ØST OG VEST!

f v j v h t s ø n

B

– m d ø « v D u

V

– V o a k v


I løpet av august har Easyupdate styrket sitt salgsteam på både østlandet og vestlandet. Med nyansettelsene Roger Hansen og Emma Vikse svarer Easyupdate på den stadig økende kundetilstrømningen ved å kunne tilby økt nærhet over store deler av Sør-Norge. Som en av landets ledende leverandør av kasse- og bookingsystem til frisør- og velværebransjen har Easyupdate hele tiden vært en bedrift preget av ønsket om en sunn og bærekraftig utvikling for å kunne forbli en stabil og trygg kasseleverandør for alle sine kunder. Det er derfor med stor glede at daglig leder Jan Vikse fastslår at det er nødvendig med en styrking av salgsteamet, spesielt på østlandet. – Østlandet har lenge vært en region vi har ønsket økt nærhet til. Det er svært gledelig å kunne ønske en så erfaren, dreven og dyktig person som Roger velkommen til oss. Få mennesker her i landet har større og bedre kompetanse enn ham i dette faget. At han kommer til oss i en periode der det er store omveltninger i bransjen grunnet den nye kasseloven er vi veldig glad for, da vi vet det er mange der ute som vil sette pris på Rogers tilstedeværelse.

Emma Vikse Avdeling Bergen

Roger Hansen er nok for de aller fleste kjent som mannen bak Aktivdata og hans program Winklipp. – Easyupdate og Aktivdata har alltid hatt et godt forhold selv om vi har jobbet på hver vår banehalvdel. Det var derfor et enkelt valg å takke ja til å ta fatt på denne jobben. Easyupdates gode supportavdeling og det brukervennlige kasse- og online bookingsystemet gjør at det er helt problemfritt for meg å anbefale dette kassesystemet til alle frisører, forteller Hansen. Videre uttrykker han stor takknemlighet overfor sine Winklipp-kunder og ønsker dem hjertelig velkommen til å ta kontakt for et nytt samarbeid i Easyupdate.

BEST I VEST – Bergen er et område hvor vi allerede har et godt fotfeste, men vi har merket en markant økning i henvendelser i den regionen. Med Emma kan vi imøtekomme dette slik vi ønsker, forteller Vikse, - Du kan gjerne si at vi vandrer inn i «løvens hule». Med vår sterke merkevare ledigtime.no og våre fornuftige priser har vi et solid konkurransefortrinn. Derfor var det et enkelt valg å få Emma ombord når hun uansett skulle relokalisere seg til Bergen.

VOKSER I ALLE LEDD – Vår support-avdeling har allerede et svært godt rykte. Vi opplever veldig ofte at våre fornøyde kunder fremsnakker oss, noe vi er svært takknemlig for. Derfor har vi også ansatt to sultne medarbeidere på support som vet å sette kundens behov først for å styrke denne delen av driften vår også, sier Jan Vikse – Det er fornøyde kunder vi lever av!

Roger Hansen Avdeling Østlandet

Vil du vite mer om Easyupdate eller komme i kontakt : e-post: post@easyupdate.no telefon: 40004079


20

17

21

I N NH O L D 3/2018

ARTIKLER

8 F O K U S PÅ M A N N E N: Hva t e nke r m e n n om h u dpl e ie ? 12 M A S K U L I N T T R E F F P U N K T: B e h a n dl in ge r s om a pp e l l e r e r t il me n n 16

P R O B I OT I K A : B a k t e ri e ne s o m h o ld e r h u de n fr isk

2 8 G R O R AV N D A L B R U A R ØY, TO P P T I L TÅ V E LVÆ R E : - V i t r e n ge r e n br a n sje or ga n is a sjon ! 3 4 H U D P L E I E U T D A N N I N G E N : S ø k na dsb o om t il h u dpl e ie skol e n e ! 46 N F V B S S T R AT E G I P R O G R A M: Pros je kt Fa gbr ev h u dpl e ie

FA S T E S I D E R 7 Sig n e r t

2 0

M ix - p ro d uk t e r fo r h ud & ve lvæ re

38

Up d a t e - b eve g e ls e r i b ra ns j e n

44

M ix - p ro d uk t e r fo r h e nd e r & fø t t er

50 A kt i vi t e t s ka le nd e r/NF VB i nfo

6

S A LO N G

3-2018


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER

8

j a rl @ nf v b . no

Hvor er gutta? En gang imellom retter vi et spesielt søkelys på en spesiell gruppe salongkunder – menn! De er ikke og vil kanskje aldri bli salongens største kunder, men de er uansett alt for mange til at du kan overse salgspotensialet. Du har kanskje en «kode» du må knekke, hvis du skal få dem inn på sitt aller første besøk med hudpleie på agendaen. De fleste menn har liten erfaring med andre kremer enn solkrem på sydenturen, og har en terskel de må over for å begynne med dag- og nattkremer. Men også menn er opptatt av hudhelse, og hvis mannen kan overbevises med dokumentert virkning, så er du på vei til å få en trofast kunde. Som mange også erfarer: Det er kona/kjæresten som har sendt ham til salong­en. Vær derfor bevisst å selge inn parbehandlinger og/eller spesielle bursdagsgavekort til mannen. «Noen må gjøre noe» – og det gjør vi! Jeg håper alle er kjent med at det er NFVB som er utgiver av fagbladet SALONG. NFVB er et forbund dannet av og for bedriftseiere som har tatt ansvar for å lage bærekraftige rammebetingelser for bransjen. Alt kan ikke måles i kroner og ører i dag, for mye handler om å investere i fremtidens salonghverdag. Hvor ofte hører man ikke at «noen må gjøre noe» for faget og med de lover og regler profesjonelle bedrifter skal jobbe under. NFVB er denne «noen». Vi er organisasjonen som jobber i kulissene, både faglige og politiske, for at bransjen skal ha gode vilkår – i dag og i fremtiden. Men om NFVB skal gjøre jobben, så må bedriftseierne være med på spleiselaget. Tro det eller ei, men folk som tar jobben med å møte beslutningstakere, utforme dokumentasjon og informere alle involverte, skal også ha lønn for strevet. Hvordan kan du ellers forvente at bransjen skal utvikles slik du ønsker det? Om du ikke betaler kontingenten med et smil, så klapp deg i hvert fall på skulderen for at du tar bransjeansvar. Ting skjer… 1. oktober avholder NFVB en konferanse for hudpleiere, med ulike temaer som GDPR, netthandel og medisinsk hudpleie. Det er den første av flere slike konferanser NFVB tenker å avholde for å sette viktige saker på diskusjonsagendaen. Konferansene er gratis for NFVB-medlemmer, og rimelige for ikke-medlemmer. Vi håper det vil gi god nytteverdi for profesjonelle bedriftsledere. 20. oktober inviterer NFVB til landskonferanse. Der legges det opp til romslige diskusjoner om aktuelle bransjeutfordringer, og styret fanger opp viktige signaler fra medlemmene. Programmet er ellers spekket med både faglige, sosiale og underholdende innslag, så det er vel verd å turen til Trondheim den helgen. Fagbrev hudpleie er ett av prosjektene NFVB nå har på agendaen. Diskusjonen om fagbrev har pågått lenge, men uten at noen konkretiserer alle momenter og setter det inn i en fremdriftsplan så skjer det lite. NFVB er nå i gang med den jobben. Det vil utvilsom kunne skape et løft for hele hudpleiebransjen. SALONG nr. 3 2018 åpner med å sette menn i fokus, men mest av alt handler det om at du blir bevisst både de muligheter og det ansvar du har som bedriftsleder. God lesning!

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

S A LO N G

3-2018

7


F O K U S

PĂ…

M A N N E N :

Hva tenker menn om hudpleie?

8

S A LO N G

3-2018


TEMA: MENN OG HUDPLEIE

C H R I S T O P H E R G U N N E S TA D , 2 8 Å R . I n f l ue n c e r o g S oM e - kon s ul e n t

Hvilket forhold har du til hudpleie? - Jeg har et ganske avslappet forhold til hudpleie. Jeg var heldig gjennom puberteten og slet aldri med mye uren hud og kviser, så jeg behandlet sjeldent huden med mer enn en vanlig dagkrem. Jeg har heller ikke hatt hudproblemer i voksen alder, og har derfor ikke følt behov for de mest drastiske tiltakene, eller produktene. Men jeg ønsker gjerne å få vite hvilke tiltak jeg kan gjøre for å forebygge eventuelle hudproblemer som kan dukke opp når jeg blir eldre.

Hva skal til for å få flere mannlige kunder? Og hvilket forhold har egentlig menn til hudpleie? T E K S T O G F O T O : R A N D I S O L S TA D / P R I VAT

Menn har for alvor begynt å få øynene opp for at det finnes produkter og behandlinger som kan forebygge hudaldring. De utgjør mellom 15 og 30 prosent av kundegruppen i norske hudpleieklinikker. Men potensialet er mye større. I følge forsk­ning, innsamlet av det internasjonale markedsanalyse­ selskapet DataMonitor, kommer det frem at 52 prosent av menn over hele verden mener utseende er ”viktig” eller ”veldig viktig”. Forskningen ble gjengitt på nettstedet aesteticjournal.com og gjaldt først og fremst menns forhold til kosmetiske behandlinger, men er absolutt en pekepinn på at menn også burde få større plass i hudpleiesalonger. Vi har snakket med tre potensielle mannlige hudpleiekunder om deres forhold til hudpleie og hudpleieklinikker.

Hvilke daglige hudpleierutiner har du? - Jeg bruker ansiktskrem om morgenen, pluss en anti-age øyenkrem. To til tre ganger i uken bruker jeg en ansiktsvask, og jeg prøver å ta ansiktsmaske en gang i uken. Om sommeren bruker jeg ansiktskrem med solfaktor 30. Er du opptatt av hud og aldring? - Jeg var ikke så opptatt av det før, og tenkte at naturlig aldring var fint. Men nå er jeg mer bevisst på at jeg ønsker å ivareta huden min bedre for å minske aldringstegnene. Selv om jeg ennå er ung, føler jeg at det er viktig å starte forebyggingen nå. Har du noen gang vært i en hudpleiesalong? I så fall hva gjorde du? - Ja, jeg har vært i hudpleiesalong noen ganger. Stort sett har jeg gjort typiske behandlinger som lette peelinger, men jeg har også prøvd HydraFacial , en behandling jeg var veldig fornøyd med.    Hva skal til for at du skal booke deg en hudpleie­ behandling? - Jeg blir gjerne påvirket av venner og bekjente som har prøvd behandlingen tidligere. Eller jeg kan booke en behandling hvis jeg ser eller leser om en på sosiale medier som jeg har en følelse av faktisk vil virke.   Hva forventer du av en profesjonell behandling? - En lett gjennomgang av huden min på forhånd, spørsmål om hvorfor jeg kommer inn for akkurat denne behandlingen, og at jeg føler/ser et resultat etter behandlingen.  Er du opptatt av pris? - Ja, absolutt.

S A LO N G

3-2018

9


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

TEMA: MENN OG HUDPLEIE

EIRIK IVERSEN, 47 ÅR. Pilot

P E T T E R TA N G M Y R , 3 8 Å R . F i l m re g i s s ør

Hvilket forhold har du til hudpleie: - Jeg har en jobb hvor jeg blir mye eksponert for tørr luft. Som et resultat av dette har jeg utviklet tørr hud. Jeg er derfor veldig avhengig av hudkrem, men har slitt litt med å finne den «perfekte» for min hud. Jeg har sluttet å kjøpe krem i dagligvarebutikker - da disse ikke fungerer for meg. Så hudpleie for meg handler først og fremst om å smøre noe i ansiktet – med varierende resultat.

Hvilket forhold har du til hudpleie? - Jeg har ikke hatt noe særlig forhold til det tidligere, men etter at jeg fylte tretti ble jeg mer bevisst på å bruke gode produkter som kan forhindre rynker.

Hvilke daglige hudpleierutiner har du? - Jeg smører huden hver morgen og kveld, og prøver å være bevisst på hvilke produkter jeg føler virker. Er du opptatt av hud og aldring? - Ja! Jeg ønsker å stelle huden min slik at jeg ikke blir seende ut som en sliten sekstiårig før jeg fyller femti. Jeg ønsker å ta vare på huden for å føle meg vel. Har du noen gang vært i en hudpleiesalong? I så fall hva gjorde du? - Ja, for første gang i en alder av 47 år. Min kone hadde en antiage-ansiktsbehandling i vår, og da jeg så hvilket synlig resultat hun fikk, tenkte jeg at jeg også ville prøve. Jeg slapp alle fordommer og bestilte en 75 minutters Ibeauty-behandling med radiofrekvens og ultralyd. Og etter den timen var jeg solgt! I tillegg fikk jeg anbefalt en type krem - som passet meg perfekt. Jeg fikk en følelse av at hudpleieren traff i forhold til mine behov. Jeg har ikke tall på alle de gangene jeg har vært hos frisør og blitt prakket på produkter som skal drepe flass og gi en løvemanke – uten at de har virket. Men denne gangen følte jeg at hudpleieren traff bedre enn alle mine ulike frisører. Jeg ble ikke spurt om leg på polet, men følelsen av foryngelse var definitivt tilstede. Hva skal til for at du skal booke deg en hudpleiebehandling? - Etter den behandlingen jeg fikk, skal det ikke mer til enn å ta en telefon. Hva forventer du av en profesjonell behandling? - Jeg forventer, basert på min første erfaring med ansiktsbehandling, at de forstår hva slags hud jeg har, og kan veilede meg om hvordan jeg skal behandle huden på best mulig måte. Det å gå ut fra en slik behandling og samtidig føle seg ivaretatt, gjør at en ikke føler at en nok en gang - har blitt prakket på dyre produkter. Og når de i tillegg virker - er jeg fornøyd. Og hvis jeg er fornøyd betaler jeg heller ekstra. Er du opptatt av pris? - Alle er vel mer eller mindre opptatt av pris. Men samtidig er det viktig å vite at en noen ganger må betale litt ekstra for å få det en ønsker. - Det har blitt et mantra i Norge; Billig, billig og billig. Men da må en også senke forventningene til kvaliteten. Så lenge kvaliteten er der, er prisen mindre viktig. 10

S A LO N G

Hvilke daglige hudpleierutiner har du? - Jeg bruker hudkrem morgen og kveld, og en anti age øyegelé. Er du opptatt av hud og aldring? - Ja, til en viss grad. Jeg har begynt å bli oppmerksom på små linjer og rynker, og bruker derfor antialdrings-produkter for menn som kjæresten min har kjøpt i hudpleiesalong. Har du noen gang vært i en hudpleie­ salong? I så fall hva gjorde du? - Nei, aldri. Det å gå i en hudpleiesalong sitter ennå litt langt inne for meg. Siden botox og restylane er blitt så vanlig, så tror jeg at det er slike behandlinger man får i en hudpleiesalong. Hva skal til for at du skal booke deg en hudpleiebehandling? - Informasjon. Jeg føler at 90 prosent av all markedsføring er rettet mot kvinner. Vi menn har jo lite kunnskap fra før av, og når vi heller ikke får så mange tilbud som kvinner får, blir vi heller ikke oppmerksomme på at det finnes hudpleiebehandlinger som vi også kan ta. Hva forventer du av en profesjonell behandling? - At jeg får synlig resultat uten at det vises at jeg har vært i en hudpleiesalong. Jeg har ikke lyst til å ta en behandling hvor jeg må gå ut etterpå med rødt og flassete ansikt. Finnes det en slik behandling som virker, men ikke vises? Er du opptatt av pris? - Ja.

3-2018

thorsen hu


r ø d n a r e v e l l a t o t r ø s i Din r f g o a p s , d u h , t o f til

tlf. 64 97 40 60 l 64 97 40 70 I www.biovital.no

thorsen hud.indd 3

28.08.2018 17:14


TEMA: MENN OG HUDPLEIE

M A S K U L I N T

T R E F F P U N K T:

Behandlinger som appellerer til menn Sats på maskinbehandlinger og lette syrepenslinger til mannlige kunder. Terskelen for å bli en trofast hudpleiekunde er lavere når behandlingen fremstår mindre feminin. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO : H Y D R A FA C I A L

Mange menn kvier seg for å gå i hudpleiesalonger fordi de ikke ønsker å gå ut igjen med rødt og hovent fjes. Andre kan reagere på at produktene som brukes har en feminin lukt, eller at en tradisjonell ansiktsbehandling rett og slett føles for feminint. S AT S P Å M A S K I N E R O G P E N S L I N G E R

Vil du ha trofaste mannlige kunder, bør du tilby behandlinger som gir synlige resultater uten nedetid. Dette kan være lette syrepenslinger, Green Peel og ansiktsbehandlinger som inkluderer maskiner. For eksempel mikrodermabrasjon, mikroneedling, dermapen, mikrostrøm, Intraceuticals og Ibeauty med ultralyd og radiofrekvens. NYHET SOM APPELLERER TIL MENN

Siste nytt innen maskinbehandling på det norske markedet er HydraFacial. Behandlingen har de siste årene fått mye oppmerksomhet på TV og i magasiner verden over, og ligger som nummer 1 på hudpleietoppen i USA, der stadig flere av kundene er menn. I følge Bjørn Erik Bergseng i Estetisk Meditech AS er noe av årsaken at behandlingen gir umiddelbart synlige resultater i form av sunn og frisk hud med ny glød. Behandlingen oppleves også svært behagelig for kunden, noe som appellerer til menn. Bergseng forteller at de har opplevd en sterk etterspørsel etter HydraFacial behandlinger i Norge det siste året. - Veksten på antall behandlinger har økt med over 50 prosent siste år, og vi ser også at dette er en behandling som flere menn foretrekker. De føler nok at det er et mer riktig image at en maskin utfører behandlingen, sier han

12

S A LO N G

3-2018

og legger til at det foreløpig er rundt 40 klinikker her i landet som tilbyr HydraFacial. H E LT N Y T E K N O L O G I

HydraFacial er en flerstegs maskinbehandling som renser porene i dybden og tilfører aktive ingredienser og næringsstoffer som beskytter og gjenoppbygger huden. Noen klinikker markedsfører behandlingen som detox, dyprens og antiage på sitt beste. I behandlingen benyttes det en helt ny og patentert teknologi, kalt Vortex-Fusion, som blant annet erstatter manuell eksfoliering og dyprens. Vortex-Fusion er som en mikrodermabrasjon, men i stedet for å slipe bort døde hudceller med en diamantslip, sluses det inn en cocktail av ulike serum som bidrar til å løse opp døde celler og overflødig sebum. Ved hjelp av vakuumsug fjernes avfallsstoffene fra hudoverflaten og etterlater porene og huden renset og fuktet. Vakuumsuget øker også blod- og lymfesirkulasjonen. Siste trinn i behandlingen går ut på å sluse inn ulike antioksidanter på en svært målrettet og effektiv måte for å behandle spesifikke hudproblemer og tilstander. SAMARBEIDER MED ANDRE LEVERANDØRER

I følge Bergseng har selskapet inngått samarbeid med andre leverandører. Blant annet ZO Skin Health og Skinceuticals. Disse legger nå inn HydraFacial som en del av sine behandlingsprotokoller, og ZO lanserer i tillegg egne produkter til bruk i HydraFacial maskinen.


TEMA: MENN OG HUDPLEIE

Stadig flere menn ønsker å ta vare på huden sin. HydraFacial er en ypperlig behandling som gir gode resultater på alle typer hud.

Andel menn i norske klinikker og hva de etterspør Vi tok kontakt med noen av våre medlemsbedrifter for å få vite hvilke behandlinger som er mest etterspurt blant deres mannlige kunder. Og ikke minst! Hvor stor andel menn som kommer og hvilken aldersgruppe de er i. VIL BLI ENDA MER MASKULINE

- Ved SenZie Medispa i Oslo er rundt 15 prosent av kundene menn i alderen 25-55 år, sier kosmetisk dermatologisk sykepleier, Helene Skoje. Hun forteller at stadig flere av de over 25 år kommer for å gjøre kosmetiske behandlinger, mens de yngre i hovedsak vil ha hjelp til å bekjempe akne og forebygge aldring. - Det går mest i botox og fillerbehandlinger. Mange velger å gjøre sine maskuline trekk mer maskuline ved å få filler-behandling i eksempelvis kjeve og hake. Mange kommer også for botoxbehandling, enten på grunn av spenningshodepine, migrene, eller mye mysing. Stadig flere gjør det også av rent kosmetiske grunner for å roe ned mimikk og dempe linjer og rynker. I følge Skoje ønsker mange av de yngre å gjøre hudforbedrende behandlinger, så både Mikroneedling og Dermapen blir ofte brukt for å bedre hudkvalitet, jevne ut ru hud og forebygge aldring. - Noen kommer også for å gjøre mesoterapi mot hårtap i hodebunnen med vårt ”Hair Loss Control” serum, og vi ser også en økning i etterspørselen etter permanent hårfjerning med laser på rygg og brystkasse. V E LVÆ R E O G P L E I E

Ved Syvende Himmel AS i Bodø, som tilbyr både hudpleie og spa, har de 25 prosent mannlige kunder. De fleste er mellom 30 og 60 år. Daglig leder Guri Andreassen forteller at det hovedsakelig er de yngre mennene som bestiller ansiktsbehandlinger. Ellers er voksing, fotpleie og massasje populært, i tillegg til spadelen. At hudpleie og fotbehandling er populært blant menn, kan også daglig leder i Chill Spa i Oslo, Gøril Rønås bekrefte. Bortimot 20 prosent av kundene er menn i alderen 25 - 45 år. - De behandlingene vi selger mest av er fotbehandling, voksing av rygg, hudpleie og farger av vipper, samt styling av bryn, sier hun.

S A LO N G

3-2018

13


Butikkdata

Ledelsesverktøy

Vi tilbyr salongen en komplett utstyrs- og programvarepakke. Du får topp moderne utstyr som digital timebok, touchskjerm, betalingsterminal og mye mer.

Du har tilgang til salongens data via internett med gode verktøy for budsjettog økonomistyring, rapporter, intranett for salongens medarbeidere, markedsføring ol.

Digital Timebestilling

Lagerstyring

Med digital timebestilling i appen Fixit Timebestilling, på salongens hjemmeside og på Fixit.no er din salong tilgjengelig for nye og eksisterende kunder 24 timer i døgnet.

Markedsføring Lag egne kampanjer og vis annonser til nye og eksisterende kunder på Facebook og Instagram. Send SMS-kampanjer, og vis tilbud i Fixit-appen og på salongens hjemmeside.

Hjemmesider Et genialt verktøy hvor du raskt og enkelt kan lage, endre og vedlikeholde hjemmeside for salongen. Designet er tilpasset salongens profil og du velger selv hvilket innhold du vil vise.

Få full oversikt over lagerbeholdning, varsel ved behov for etterfylling og korrekte inn- og utpriser på alle varene til enhver tid. Ved å sette min/ max på lager kan du forenkle varebestillingen slik at du får korrekt varelager etter ditt salg og forbruk. Slik unngår du krisebestillinger.

Varebestilling Hos oss kan du bestille varer digitalt rett fra din leverandør – når og hvor du vil. Dette frigir tid for deg og din leverandør til å rette fokus mot produktopplæring og økt varesalg.

Gavekort – NY I 2018! Med vår gavekortløsning kan du tilby kundene dine digitale og fysiske gavekort i salongen, i app og på salongens hjemmeside.


Fixit gir deg mer for pengene Et butikkdatasystem er ikke nok til å gjøre salongen din synlig, få flere kunder eller øke produktsalget. I tillegg trenger du gode kommunikasjonsløsninger som bidrar til at du kan møte kundene dine på ulike behov og gi dem gode kundeopplevelser. Gjennom Fixit får du alt dette.

Journal En elektronisk pasientjournal som oppfyller kravene til Fotjournal. Den gir deg mulighet til raskt og enkelt laste opp egne bilder eller velge blant standardbilder, og du kan benytte profesjonelle medisinske ikoner og symboler når du registrere opplysninger om pasienten.

Fordelsprogram Tilby kundene dine et fordelsprogram med flotte medlemstilbud og opptjening av bonuspoeng ved kjøp av behandlinger og produkter. Det gir din salong flere lojale kunder.

Vi får salonger til å lykkes. FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

VERDI.FIXIT .NO


TEMA: HUDHELSE

P R O B I O T I K A:

Bakteriene

som holder huden frisk For å oppnå god helse er vi fullstendig avhengig av bakteriene som lever på og i oss. Dette gjelder også huden. Stadig flere hudpleiemerker tilsetter nå levende bakterier i sine produkter for å beskytte hudens forsvarsbarriere og bidra til optimal hudhelse. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: SHUTTERSTOCK OG LEVERANDØRENE

Inntil ganske nylig har vi visst lite om bakteriesamfunnene som lever på og i oss. Ny forskning har imidlertid avdekket at disse mikroorganismene har svært mye å si for vår utvikling, fysiologi, immunitet og generelle helse. Bakterier, sopp og virus utgjør hele 90 prosent av kroppens totale celletall. Disse cellene har en rekke livsviktige oppgaver, og kalles vårt mikrobiom. P ÅV I R K E R A L L E K R O P P E N S FUNKSJONER

Mikrobiomet varierer fra menneske til menneske og er unikt for oss alle. Når vi fødes, og presses ut fødselskanalen, tilføres vi bakterier fra mors skjede. Disse finner så

16

S A LO N G

3-2018

tilholdssted og grobunn i tarmen. Videre får vi bakterier gjennom kroppskontakt med foreldrene våre, gjennom amming og kontakt med omverdenen. Mange av bakteriene tilføres også gjennom maten vi spiser. Den rikholdige bakteriefloraen vi opparbeider oss påvirker alle kroppens funksjoner. Det største antallet holder til i tarmen, og kan utgjøre så mye som to til tre kilo av kroppsvekten vår. Men det lever også noe på kroppens overflate - både på og i huden er det en trillion mikrober (bakteriearter). LIVSVIKTIGE BAKTERIER

Alle disse bakteriene kan nesten regnes som et eget organ. De kommuniserer med resten av kroppen via sig-


TEMA: HUDHELSE

nalstoffer, nervebaner og hormoner, og de påvirker stoffskiftet, insulinproduksjonen, immunforsvaret, hudhelsen, konsentrasjonen, psyken og hukommelsen. Vi er totalt avhengige av å leve i symbiose med disse bakteriene for å kunne opprettholde en god helse. PROBIOTIKA FOR BEDRE HUDHELSE

Det samme gjelder huden. Jo større mengde bakteriearter som lever på huden, jo sunnere er dens barriere, og jo mindre risiko for tørrhet, betennelse, kløe og andre hudproblemer. Nye hudpleieformler med stoffer som fremmer det mikrobielle miljøet har de siste årene blitt forsket frem. Noen inneholder levende bakterier (probiotika), og andre inkluderer prebiotika, som fôrer de gode eksisterende bakteriene slik at de trives bedre og formerer seg. I de probiotiske produktene finnes ekstrakter som gjennom en fermenteringsprosess bidrar til å øke stoffskiftet.

Noen av disse er naturlige antibiotika, som er i stand til å drepe bakterier, som blant annet bidrar til akne og infeksjoner. Andre kan fremskynde helingsprosessen etter behandlinger som skaper skader i hudoverflaten, som for eksempel etter mikroneedling. Probiotika bidrar også til å opprettholde hudens fuktnivå ved å produsere både hyaluronsyre og melkesyre. HUDPLEIESERIER MED PROBIOTIKA

Stadig flere hudpleiemerker har de siste årene lansert produkter med ”snille bakterier” utvunnet fra planter og alger som påvirker og styrker de levende bakteriekulturene på hudoverflaten, og sørger for å holde hudbarrieren frisk og intakt. I følge The American Academy of Dermatology er probiotika brukt i hudpleie et stort gjennombrudd som kan bidra til å fremme frisk hud og redusere hudproblemer som akne, rødhet og betennelser.

Elemis

lanserte våren 2018 sin Feed Your Skin-linje som inneholder prebiotika. Serien både fukter, nærer og mykgjør huden gjennom en høykonsentrert blanding plantebasert ”super food” som mater huden med antioksidanter og omega-fettsyrer for en balansert og glødende hudbarriere. Forhandler: Dermanor AS.

Esse Pro b i o t i c Sk i n c a r e

er foreløpig verdensledende innen forskning på hudprobiotika og har vunnet en rekke priser for sine produkter. Serien er utviklet i Sør-Afrika av biokjemikeren Trevor Steyn. Ingrediensene i Esse skaper et miljø på huden som sørger for vekst av gode bakterier, og i to av Esse sine serumer er det tilsatt levende bakterier (lactobaccilus), som produserer melkesyre på huden og bidrar til å holde pH verdien lav (mellom 4 og 5). Esses filosofi er å unngå å skade huden for å oppnå kortsiktige resultater, men heller optimalisere hudhelsen for å redusere hudens aldringsprosess på lang sikt. Ingrediensene stammer fra afrikanske planter, og merket er sertifisert organisk, vegansk og ikke-testet på dyr. I tillegg til hudpleielinjer til hjemmebruk, leverer Esse også en full linje med kabinettprodukter. Forhandler: Beauty Selection AS.

S A LO N G

3-2018

17


AD

TEMA: HUDHELSE

W RE YO IN M C e uti c

Darphin

kom i 2016 med Exquisage Beauty Revealing Cream, som inneholder probiotika og «CelluVie Complex». Exquisage-linjen består av øyekrem, ansiktsserum og dagkrem, og virker styrkende og nærende på alle hudtyper. Tilfører masse fukt og gir strålende glød. 85 prosent av ingrediensene er av naturlig opprinnelse. Forhandler: Beautyproducts AS.

lanserte for noen år siden Essential Regenerating Mask som inneholder probiotika i form av organisk cellulose. Dette er ”snille” bakterier som bidrar til å styrke og reparere hudbarrieren. Den patenterte formelen ble opprinnelig brukt til å reparere brannskadet hud, og ble også benyttet i Thalgos Exception-serie som kom i 2002. Masken er 10 ganger mer effektiv enn en tradisjonell maske og er super som mersalgsprodukt. Og ikke minst; til bruk etter en syrebehandling i klinikk. NB: Thalgo Exception blir relansert i slutten av oktober. Forhandler: Skinthal AS.

Th a l go s Hya l u r o n i c -a n ti - a g e - s e ri e

kom i 2011 og inneholder kopara. Dette er en bakterie som sammen med høymolekylær hyaluronsyre gjør underverker for hudbarrieren. Serien, som blant annet inneholder krem, maske, øyepads og en egen filler-krem, passer godt til hud over 35 år. Forhandler: Skinthal AS.

I apoteket finnes Lipikar Balm fra La Roche-Posay som inneholder probiotika. Kremen anbefales ofte av hudleger til bruk på tørr, sensitiv og eksemhud.

N i mu e

lanserte nylig en serie med Super Fluid-serum som blant annet inneholder probiotika. Serumene kan kombineres med alle Nimues profesjonelle behandlinger og gir deg som terapeut mulighet til å skreddersy behandlinger til klientens hudtilstand. Kommer i fem forskjellige tuber, til fem forskjellige hudtilstander. Forhandler: Beautyproducts AS.

18

S A LO N G

3-2018

Kilder: Lege Tove Vaksdal Myrset/Helse for Alle/Allure. com/Leverandørene.

An be


ADAPTIVE SKINCARE

WE RECOGNIZE YOUR INDIVIDUALITY.

RĂŠponse Soleil inneholder et bioteknologisk algeekstrakt, Antileukine 6, hvor forskning viser at denne ingrediensen effektivt beskytter hudcellene mot solskader, frie radikaler og hudaldring.

matis.no / Finn din forhandler pĂĽ dermanor.no

www.dermanor.no


Høstfornemmelser Leverandørenes produktlanseringer

20

S A LO N G

3-2018


mix

produkter for hud & velvære

N a t t l i g l o gi k k

Guinot Night Logic er fuktighetsgivende og beroligende for en stresset hud. Kremen har en fløyelsmyk konsistens og trekker raskt inn i huden. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.

U m i d d e l b ar g lø d

Bestselgeren Body Blur fra Vita Liberata tilbys nå også med selvbruningseffekt, Sunless Glow. Produktet har de samme egenskapene som askepottkremen Body Blur, som umiddelbart gir huden nydelig glød og et strålende utseende med en touch av selvbruning. Sunless Glow gir en naturlig farge, som enkelt vaskes av etter kveldens festligheter. Perfekt til julebordsesongen. Kommer i fargenyansene Latte Light og Latte. Mer info, kontakt Hexa as på tlf.: 73 83 37 60, eller mail@hexa.no

N a t t l i g p l ei e

bareMinerals Skinlongevity Vital Power Sleeping Gel Cream er en dypt virkende, fuktighetsgivende nattkrem i geleform som hjelper huden til å reparere seg selv om natten når huden er som mest mottagelig. Gelekremen bygger på en mineralrik formel, boostet med hyaluronsyre fra naturlige kilder. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

Sanselig

Skintific har lansert en ny kroppsserie, iKOU. Navnet kommer fra et gammelt japansk verb og betyr to rest, to relax, to restore på engelsk. iKOU ble grunnlagt i 2007 og de prisvinnende produktene produseres med sol- og vindkraft som energikilde. De er ikke testet på dyr, og er fri for parfyme, parafin og syntetiske fargestoffer. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.ikou.no

U l t r a st a b i l t

Dermalogica BioLumin-C serum er et ultrastabilt vitaminkompleks som sammen med avansert bio-teknologi leverer de naturlige kreftene fra vitamin C direkte der behovet er størst. BioLumin C serum styrker hudens eget forsvar og gir en glødende hud. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.skintific.no

Fu k t & b esk y t t el se

bareMinerals Complexion Rescue Defence Radiant Tint Protective Moisturizer er en fuktgivende og beskyttende alt-i-ett dagkrem. Kremen fremholdes å være den første mineralbaserte innen- og utendørskremen som beskytter mot UV-stråler, miljøforurensning og blått lys. For alle hudtyper. Dermatologisk testet, oljefri, ikke-komedogen og ikke kvisefremkallende. Mer info, kontakt Dermanor på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

N atts k i f te t

Dermalogica Sound Sleep Cocoon jobber sammen med hudens nattlige reparasjons- og fornyelsesprosess. Siden hudens absorpsjonsevne er størst om natten, inneholder Sound Sleep Cocoon aktive ingredienser som erstatter fuktighetstapet huden har hatt i løpet av dagen og etterlater den revitalisert neste morgen. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.skintific.no

N ære n d e

Darphin Petal Infusion Lip Oils er en nærende leppeolje med kronblader som fukter. Gir umiddelbar fuktighet, næring og glans til leppene. Oljen beskytter mot uttørring og gjør leppene smidige og myke. Mer info, kontakt Beauty products as på tlf.: 23 19 10 00.

S A LO N G

3-2018

21


mix

produkter for hud & velvære

K j øl e n de

ELEMIS Peptide4 Thousand Flower Mask bidrar til å forvandle hud som ser trett og sliten ut, til å se frisk og uthvilt ut. Inneholder nordisk torv, urter og mineralrike planter som bidrar til å balansere hudens delikate syremantel. En trio av piletre ekstrakter, melkesyre og brasiliansk svart leire vil skånsomt eksfoliere huden så den får en jevn, smidig og glatt overflate. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

H an dy s t ørrels er

Den effektive Platiniumserien byr nå på dag- og nattkremer i reisestørrelser, til under «hundrelappen». En perfekt ekstragave til enhver mamma. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

Kl a r t o g t i n d r en e

ELEMIS Peptide4 Eye Recovery Cream er en oppkvikkende og forfriskende around-the-clock øyekrem som opprettholder et utvilt og vakkert øyeparti gjennom hele døgnet. Blomsterfrø fra Star Arvensis og Night Scented Stock Oil, som er kultivert utelukkende for ELEMIS, fyller opp huden med fuktighet og bidrar til å forbedre hudens elastisitet. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

U rb an t

Nye Skin Regimen, produsert av (comfort zone) er en serie utviklet for urbane, travle mennesker som ønsker effektiv, ren og rask hudpleie. Med aktive ingredienser som retinol og vitamin C gir serien raske, synlige resultater. Serien er 100 % naturlig og miljøvennlig. Mer info, kontakt Kokong Skin Care på tlf.: 55 11 08 60, eller sjekk www.kokong.net

Klar hu d p å n u l l ko mma n i ks…

Dermalogica clear start byr på to nye helter som fjerner kviseutbruddsfremkallende bakterier på kun 15 minutter. Breakout Clearing Booster byr på salisylsyre som stimulerer naturlig eksfoliering og bidrar til å klarne tilstoppede follikler og minimere utbrudd. Blackhead Clearing Fizz Mask er en målrettet behandling mot hudormer før de utvikles til utbrudd. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.skintific.no

C h ri s tm a s G i f t B ox

Caviar luksus med både ampuller og krem i lekker forpakning. Den ultimate julegaven til damene. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

L øs n e r op p - ro er n e d

So b e r j ul e g l e d e

Adventskalenderen fra Esthetica er et kinderegg som virkelig fukter, regenererer og klargjør huden for julehøytiden. Med ampuller som Hyaluron, Anti-Wrinkle, Caviar og Contour, bygges huden gradvis sterkere og mer motstandsdyktig mot kulde og stress. I tillegg inneholder den Eye Flash for det sarte partiet rundt øynene og dagkrem fra luksusserien Platinium. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

22

S A LO N G

3-2018

Focus Care Clarity er en helhetlig, effektiv serie som inneholder virk­ ningsfulle ingredienser for de lett kombinerte hudtilstandene til den feteste aknehud. Linjen baserer seg på Tea Tree og salisylsyre som løser opp tilstopninger og roer ned rødhet i huden, samt melkesyrer som eksfolierer og tilfører huden fuktighet. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no


SESONGENS NYE FARGER Den totale løsningen. Skreddersy ditt tilbud ved å velge kompatible system fra CND. Oppdag sesongens NYE Wild Earth Collection med CND SHELLAC og VINYLUX.

NeglAkademiet AS AUTORISERT DISTRIBUTØR www.neglakademiet.no Tlf: 23 25 36 36

Blue Moon Dreamcatcher Arrowhead

Spear

Element

Brimstone


mix

produkter for hud & velvære

Fr esh i h øs tm ørke t

St Tropez Puritu Mist er en forfriskende, oppkvikkende velduftende og revitaliserende selvbruningsmist. Dufter friskt av tropiske blomster. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.

O ppf ri s ke n d e

Babor Skinovage Balancing Refreshing eye pads gir intens fukstighet og virker beroligende på huden under øynene. Kan brukes som en ukentlig behandling av tørst øyeparti, eller før spesielle anledninger, hvor du ønsker litt ekstra pleie av dette området. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00, eller sjekk www.tjostolvsen.no

B a l an s e r t

Babor Essential Care BB Cream SPF 20 er en lett farget fuktighetskrem for hud som mangler både fuktighet og fettstoffer. Aloe Vera, sorbitol og squalene balanserer hudens fuktighet og reparerer hudens beskyttende barrierefunksjon. Kremen gir en naturlig, jevn og frisk overflate og etterlater huden superfresh. Finnes i to farger, light og medium. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00, eller sjekk www.tjostolvsen.no

In di vi d u el t t i l p a sset

Kalahari Collagene mask er en ny generasjon arbeidsverktøy som lar deg tilpasse en collagenmaske spesielt til hver kunde og hver hudtilstand. Apparatet kan også brukes som en mini-ansiktsdamp. Mer info, kontakt beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.

K l a r for j ul e s al g e t?

Nå er det på tide å planlegge innkjøpene til julebordsesongen. ABAS Kosmetikk byr på fire fristende salgsprodukter: en julekalender, Primaluce julegave, DE-OX julegave og Travelkit Delicate. Mer info, kontakt ABAS Kosmetikk as på tlf.: 55 28 28 28, eller sjekk www.abaskosmetikk.no

Ultrasm o o t h

Akileine Ultra Smoothing Balm er en mykgjørende og forebyggende fotbalsam med 15 % urea for meget tørre føtter. Påføres to ganger daglig på de mest utsatte tørrhudsområdene som hel og forfot. Huden bør ikke utsettes for sollys etter påføring av krem. Egnet for diabetikere. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as på tlf.: 64 97 40 60, eller sjekk www.biovital.no

G l att & f uk ti g

Spa Magik Organiks er en økologisk hudpleieserie som byr på en ny kroppspeeling denne høsten. Coco Avocado Body Scrub er en nydelig blanding av kokosnøttflak med Lychee og avokado, som gjør huden glatt og fuktighetsrik. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as på tlf.: 64 97 40 60, eller sjekk www.biovital.no

Høy ko ns e n tre r t

Elixir Acticlear Eventone Serum bidrar til en jevn fordeling av pigment i huden og har en blekende effekt på hyperpigmentring, alderdomsflekker og misfarging i huden. Serumet har en høy konsentrasjon av antioksidanter og beskytter huden mot frie radikaler og UV-stråler. Mer info sjekk Cosmedica/Elixir.

24

S A LO N G

3-2018

K l a r t bl i k k

Matis Réponse Yeux byr denne høsten på tre produktnyheter: Eye Micellar Water, en øyemake-up fjerner som er ideell for vippeextension, Relaxing Eye Toner, oppstrammende og beroligende øyevann og Eye Contour Lift Care, en oppfriskende askepottkrem for et trett øyeparti. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

M


HEALTHY AND ORGANIC SUNCARE

MAKEUP SETTING SPRAY SPF 30

Hexa AS er stolt distributør av COOLA i Norge: Tlf 73 83 37 60 · mail@hexa.no @coola_norge

Coola Norge


mix

produkter for hud & velvære

N yd e l i g g l ø d

bareMinerals BAREPRO Glow er en flytende, allsidig highlighter med lysreflekterende mineralperler og Mineral Lock Technology som gir langvarig hold i opptil 16 timer. Mix den med BAREPRO Liquid Foundation for å gå fra matt til glødende finish, eller bland den med fuktighetkrem eller primer for å skape en glødende base perfekt for make-up. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55 eller sjekk www.dermanor.no

Utjevn en d e

Focus Care Radiance inneholder active ingredienser som bleker pigmenteringer, jevner hudtonen og reparerer solskadet hud. Brukes sammen med daglig a-vitamin, krem og solfaktor. Produktene vil også beskytte mot videre skade. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

D e l i ka t

Matis Réponse Délicate er en dedikert linje til sensitiv og reaktiv hud. Serien er basert på et nytt eksklusivt kompleks og byr på tre produktnyheter, Sensiobiotic Cream, en gjenopprettende dagkrem, Sensimilk toner, et 2-i-1 produkt med lotion og emulsjon, samt Sensimelting Mask, en roende og mykgjørende spesialmaske. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

Lu c k y l i p s

Klar for adven t

jane iredale Triple Luxe Long Lasting Naturally Moist Lipstic har en formula som sitter lenge, gir naturlig look og er rik på fuktighet. Byr på 15 delikate farger. Thahitisk vanilje og bjørnebær gir en søt smak og deilig duft. Leveres i et lekkert, slankt etui med magnetisk lukking. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.skintific.no

Babors adventskalender er en velkjent salgssuksess i julestria, og nå kommer 2018-versjonen. 24 ampuller bringer gradvis huden i balanse og gir den gløden dine kunder ønsker seg i julen. Babors adventskalender har originale produkter, ikke produktprøver. Prisen er lav i forhold til verdi. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00, eller sjekk www.tjostolvsen.no

Mi l d & my k gj ø r en d e

Heriabrine er en mild kroppspeeling med havsaltkrystaller som skånsomt fjerner døde hudceller og urenheter. Huden etterlates myk og strålende. Velg blant HeliaSpa Body Scrub med duft av appelsin og grapefrukt, eller HeliaSlim Body Scrub med grønn te, hvit te og Yunnan svart te. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as på tlf.: 64 97 40 60, eller sjekk www.biovital.no

R o er h uden

Babor Skinovage Calming Mask er en bio-cellulosemaske med pullulan og hyaluronsyre som gir intens fuktighet og roer huden. Den fine biocellulosen i masken former seg naturlig etter ansiktsformen. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00, eller sjekk www.tjostolvsen.no

Visker u t aldring st e gn

Dermalogica Rapid Reveal Peel er den sterkeste eksfolianten til hjemmebruk fra Dermalogica og The Dermal Institute. Reduserer synligheten av fine linjer og rynker ved å fjerne døde hudceller fra overflaten uten å tørke ut huden. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.skintific.no

26

S A LO N G

3-2018

M ul ti tas k i n g

bareMinerals ClayMates Mask duo Be Bright & Be Firm bidrar til å lysne, stramme opp, rense og tilføre huden fukt. Basert på mineralrik leire og fruktekstrakter. Anbefalt bruk 1 – 3 ganger per uke. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no


ADVENTSKALENDER TIL DINE KUNDER HELT UTEN KALORIER!

Luxury meets perfection Skjem bort huden med effektive konsentrater i ampulleform!

Pris til klinikk kr.

339,- eks. mva.

Frakt tilkommer. Minimumsbestilling 10 stk.

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

Vil du bli vår nye forhandler? Ta kontakt med Esthetica på post@esthetica.no


T E M A : M E D L E M S I N T E R VJ U E T

J e g er op p t a t t a v ut d an ni ng, o g d e t a t N FVB j ob b e r for å e t a b l e re fa g b r ev for h ud p l ei er e e r e n v i k t i g sa k for å øke a ne rk j e nne l se n for

DLEMS ME PR

EN

E

PR

OFILEN

M

3-2018

S

S A LO N G

M

28

ME DL E

D

Jegmerav medle

O IL

MSPROF IL LE

N

F

E

h ud p l ei er n es fa g l i g e komp e t a nse .


T E M A : M E D L E M S I N T E R VJ U E T

T E M A : M E D L E M S I N T E R VJ U E T

NFVB

G R O

R AV N D A L

B R U A R Ø Y,

T O P P

T I L

V E LVÆ R E :

- Vi trenger en bransjeorganisasjon - Jeg meldte bedriften inn i NFVB fordi jeg etter mange år i bransjen ser at vi trenger en bransjeorganisasjon som kan være vår stemme og jobbe for velværebransjens utvikling, sier daglig leder Gro Ravndal Bruarøy i Topp til Tå Velvære på Brynesenteret. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

Bruarøy mener hudpleie- og velværebransjen har mye å lære av frisørene. - Jeg har vært på butikkdatakurs sammen med ledere for frisørsalonger, og jeg opplever at de har vært mer fremoverlent når det gjelder forretningsmessig tankegang. Her ligger de 15 år foran hudpleiesalongene. Noe av dette skyldes kanskje at vår bransje består av mange små klinikker, mens det finnes større enheter i frisørbransjen. Men mange ting er ganske likt, når man ser på driften. SPLEISELAG FOR STERK STEMME

- Ellers opplever jeg at organisasjonstankegangen, ønsket om å tilhøre en bransjeorganisasjon, er mer rotfestet i frisørbransjen. De har også har klare synspunkter på bransjens utvikling og de slutter opp om sin egen bransjeorganisasjon, NFVB. Ikke alle er klar over at denne også rommer medlemskap for velværebedrifter. Skal vår stemme bli hørt, må vi være med på spleiselaget og være en del av NFVB. Vi har absolutt noe å lære av hverandre, skal vi utvikle frisørog velværebransjen, mener Gro Ravndal Bruarøy. VIKTIGE MØTEPLASSER

Hun meldte inn Topp til Tå Velvære i NFVB for tre år siden, og peker på flere ting hun mener er viktige grunner til medlemskapet.

S A LO N G

3-2018

29


T E M A : M E D L E M S I N T E R VJ U E T

Bevisst produktvalg. - Vi satser på kvalitetsserier innen hudpleie og make-up fra noen få leverandører. Min filosofi er at det er bedre å kunne få serier godt, enn å spre seg over et bredt felt. Vi må kunne produktene til fingerspissene, skal vi gi kundene gode råd, fremholder Gro Ravndal Bruarøy.

- Det at man har et Landsmøte, der utøvere treffer hverandre og kan sette opp en dagsorden, er en positiv ting. Jeg fikk ikke anledning til å delta på det siste Landsmøtet i Oslo, men jeg ser på dette som en viktig arena for oss som driver klinikker og salonger. Det å løfte blikket, treffe kolleger og utveksle synspunkter er noe som gir nye impulser. Vi trenger denne typen møteplasser. - Men det er også viktig at NFVB tar tak i ting som angår oss. Jeg er opptatt av utdanning, og det at NFVB jobber for å etablere fagbrev for hudpleiere er en viktig sak for å øke anerkjennelsen for hudpleiernes faglige kompetanse. Så langt jeg ser, virker det som om NFVB gjør en veldig god jobb på dette området. JÆRENS STØRSTE

Topp til Tå Velvære feiret sitt 30 års jubileum i fjor, og har i alle år vært Jærens største klinikk. Det har vært utfordrende, men givende å bygge opp en så stor klinikk, forteller Gro Ravndal Bruarøy. - Da jeg startet opp for drøye 30 år siden var vi alene på Bryne. Det var krevende år, en pionertid i bransjen. Vi

30

S A LO N G

3-2018

måtte jobbe opp alt fra grunnen av, men det var selvsagt fordelaktig å være alene. I dag er ikke utfordringen å få aksept for den typen behandlinger vi driver med, men å hevde seg i konkurransen om kundenes gunst. Vi har vel fem - seks klinikker i vårt nærområde, så konkurransesituasjonen er en helt annen i dag. Men samtidig har markedet også vokst. Nå gjelder det å tilby kundene kvalitet, og sørge for at de trives og vil komme igjen. TA R L E D E R O P P G AV E N P Å A LV O R

- Med 14 medarbeidere krever driften sitt. Jeg har innsett at jeg ikke kan jobbe som terapeut i 100 % stilling, da sliter man seg ut. Mestparten av tiden min nå går på å utvikle og drifte klinikken, jobbe med markedsføring og holde meg oppdatert på dataverktøy. Kundene forventer at vi er tilgjengelige for timebestilling døgnet rundt, og vi har selvsagt timebestilling på nett og en egen app både på App Store og Google play. Samtidig jobber vi også kontinuerlig med å utvikle nye tilbud, gi våre kunder sesongtilbud og holde dem oppdatert om nyheter. Vi legger også ut ting på Facebook og Instagram. Vi må kort sagt være


T E M A : M E D L E M S I N T E R VJ U E T

Alltid betjent resepsjon. Hudpleier og microbladingspesialist Veronika Vågshaug tar sin turn som resepsjonist. Kunden skal møte fagpersoner når de henvender seg i resepsjonen, og alle er fagutdannet og kan svare på alle spørsmål.

Hudhelse – ikke Botox Topp til Tå Velvære byr på et bredt behandlingstilbud, fra massasje utført av fagutdannede massører, til fot-, kropps- og ansiktsbehandlinger utført av autoriserte fotterapeuter og hudterapeuter. De har også spesialiserte tjenester som microblading, make-up, manikyr, hårfjerning og vippe-ekstension på menyen. Men fillere i form av Botox styrer Gro unna. - Det får de som er eksperter på det ta seg av. Vi fokuserer på hudhelse.

online med våre kunder mellom klinikkbesøkene. - En av mine hovedoppgaver som leder, er å sørge for at kundene trives og stimulere medarbeiderne til å gi dem den servicen og oppmerksomheten de fortjener. Service-

aspektet er utrolig viktig. Vi skal være best på service. Det at vi har beholdt posisjonen som Jærens største klinikk gjennom så mange år, viser vel at vi har gjort noe riktig, smiler Gro Ravndal Bruarøy beskjedent.

Et pustehull i hverdagen - Vi skal være et fristed der kundene kan hente energi, øke livskvaliteten og oppnå avspenning for kropp og sjel. Gi våre kunder en opplevelse, som gjør at de føler økt grad av velvære, og kan glede seg til neste besøk. Da må vi by på et bredt spekter av tjenester under samme tak. Jeg har derfor lagt vekt på å sette sammen et kvalifisert team, som har hver sine spesialiteter, forteller Gro Ravndal Bruarøy. Hun legger til, at hun legger vekt på å skape en uformell og uhøytidelig atmosfære. - I motsetning til en del andre klinikker, har vi ikke uniform. Vi skal være et uhøytidelig «lavterskeltilbud», der alle skal føle seg velkomne, både menn og kvinner, uansett alder. For å gi våre kunder opplevelser og inspirasjon, arrangerer vi også kundekvelder en gang i måneden. Da får vi besøk av leverandører som holder foredrag om pleie og stell av hud, make-up og andre relevante temaer. Dette er populære kvelder som gjør at vi bygger relasjoner til kundene.

S A LO N G

3-2018

31


TRYGGHET PÅV I R K N I N G S K R A F T UTVIKLINGSMULIGHETER

Vær aldri alene

Som medlem i NFVB og NHO-fellesskapet har du tilgang til en rekke fordeler, slik at du kan drive en sunn og lønnsom bedrift. Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYGGHET, PÅVIRKNINGSKRAFT og UT VIKLINGSMULIGHETER!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no

32

S A LO N G

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!

3-2018


HÅR: SOPHIE CHANDLER, RUSH HAIR & BEAUTY M A K E - U P: K E L LY S A D L E R FOTO : TO N Y L E - B R I T TO N

TERSKAP HOW

Bli en vinner!

NGE

SE RANSER

HÅR & SKJØNNHET 2019

NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW SEMINARER LEVERANDØRLOUNGE PRISFESTEN

NORGESMESTERSKAPENE 2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

PRISFESTEN 2019

FOTOKONKURRANSE BEDRIFTSKONKURRANSER HEDERSPRIS NORGESMESTERE

Reglem ent og det du treng er å v i te fin n er du på w w w.n fvb . n o A R R A N G Ø R :


TEMA: BRANSJEKUNNSKAP

H U D P L E I E U T DA N N I N G E N:

Søknadsboom til hudpleieskolene!

De tre private skolene Hudpleieakademiet, Beauty Hudpleieskole og Tone Lise Akademiet melder om fulle klasser og god pågang av elever som ønsker å satse på hudpleieutdanningen. Hva skyldes den økte interessen for dette studiet? T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

Søkningen til hudpleieutdanningen har gått i bølger gjennom årene. Nå ser det ut som om vi er på en ny bølgetopp, skal vi tro en stemningsrapport fra tre privatskoler. Er økt interesse et uttrykk for en forbigående stemningsbølge, eller en del av en langsiktig trend? T R O R P Å VA R I G L Ø F T

Bransjens største utdanningsinstitusjon, Hudpleieakademiet, kan være et barometer for den økte interessen

34

S A LO N G

3-2018

for å søke seg til hudpleiestudiet. Rektor Veronika Skagen Olsen gleder seg selvsagt over fulle klasser. - Både i år og i fjor hadde vi fullt trykk på søknadene til hudpleiestudiet. Vi hadde faktisk ventelister i fjor. For vår del har vi plass til maksimalt 92 elever. Lokalenes fysiske begrensninger setter en stopp for å ta opp flere elever, forteller hun. På spørsmål om årsakene til hudpleiestudiets økende popularitet, har hun flere forklaringer.


TEMA: BRANSJEKUNNSKAP

- Jeg tror det er flere faktorer som virker sammen. Først og fremst ser vi at arbeidsmarkedet for hudpleiere er økt gjennom de siste årene, og det er noe unge mennesker som vil satse på en karriere i vårt fag merker seg. Det er blitt etablert flere salonger og klinikker, samt åpnet nye spa, både dagspa og tradisjonelle spa. - Samtidig ser vi at andre kanaler enn tradisjonelle hudpleieklinikker etterspør kvalifisert arbeidskraft. Et eksempel er apotek, som nå ansetter hudpleiere. Norske hudpleiere er også populære innen cruisebransjen, som også har vært i en medgangsbølge. For dem som ønsker en internasjonal karriere, kan dette være et springbrett som gjør hudpleieutdanningen mer attraktiv. Det er mange som ønsker å jobbe med hud og mennesker, men det er viktig at det finnes jobber for ferdig utdannede avgangselever. Sånn sett kan vi være et barometer på at skjønnhet, velvære og hudpleiesektoren er i vekst. STØRRE MEDIEOPPMERKSOMHET

Hvordan orienterer så potensielle elever seg om mulighetene i bransjen? - Vi ser en generell opptatthet av skjønnhet og velvære. Jeg tror ikke vi skal undervurdere betydningen av påvirkningskraften fra bloggere og trendsettere innen motebransjen. Det er mye fokus på kropp, utseende og helse

i mediene. Det skaper nok også en generell interesse for hudpleiefaget, mener Veronika Skagen Olsen. H A R N Å D D TA K E T

Også i Beauty Hudpleieskole i Oslo gleder man seg over gode søknadstall. Rektor og lærer i teori og praksis, Anita Flølo kan notere seg fulle klasser. - Vi er en liten privatskole som satser på små klasser, noe som gir hver enkelt elev god oppfølgning. Vi har plass til maksimalt 18 elever, og i år har vi for første gang fulle klasser. Kapasitetsmessig har vi nådd taket, for å si det sånn. Vi vil ikke kompromisse på kvaliteteten i utdanningstilbudet. - Jeg tror mye av grunnen til den økte interessen for hudpleiefaget henger sammen med diskusjonene som foregår i sosiale medier. Det er økt fokus på skjønnhet og velvære, og det gir oss et løft. Men det er også viktig at elevene har en jobb å gå til. Det at våre elever er ute i praksis i salonger og klinikker, er den beste plattformen for å skaffe seg en jobb. Elevene har en uke utplassering og de får også kombinert dette med kundedager på skolen. Her får man prøvd seg i reelle arbeidssituasjoner, og mange av våre elever får seg jobb i praksisbedriftene etter endt utdanning. - Ellers mener jeg en viktig positiv faktor er at arbeids-

S A LO N G

3-2018

35


TEMA: BRANSJEKUNNSKAP

Nyansatt rektor Anita Flølo ved Beauty Hudpleieskole har lang erfaring med drift av hudpleie­ klinikker og slår et slag for yr­ kesstoltheten. - Man blir aldri ferdigutdannet som hudpleier. Det skjer mye spennende innen cosmeceuticals og kjemiske peelinger, samt medispa. Vi må holde oss på topp faglig. Da kan vi yte våre kunder maksimal ser­ vice, mener hun.

Rektor Veronika Skagen Olsen ved Hudpleieakademiet mener økt fokus på helse og skjønnhet er en av forklaringene på den økte inter­ essen for hudpleieutdanningen.

markedet er utvidet. Hudpleieutdanningen i Norge er god, og det er etterspørsel etter norske hudpleiere i cruiseindustrien og spa. Ellers skjer det også mye spennende når det gjelder utviklingen av behandlingstilbudene. Medispa-sektoren er i vekst og trenger hudpleiere. Vi ser også at apotek og frisørsalonger i økende grad etterspør fagpersoner med hudpleieutdanning. Det er all grunn til å se positivt på mulighetene innen hudpleie­ faget. M Å H O L D E S E G O P P D AT E R T

- Jeg tror alt ligger til rette for at man kan ha en lang og interessant karriere som hudpleier. Men det krever at man er villig til å ta kurs- og videreutdanning gjennom hele karriereløpet. Det skjer så mye rent faglig, at man løpende må holder seg faglig oppdatert. Men da får man også en mer interessant jobb, mener Anita Flølo. R A K E T T S TA R T F O R N Y T T S T U D I U M

Tone Lise Akademiet er Norges største skole innen skjønnhetsbransjen og har nå et studentantall på rundt 240 studenter årlig. Institusjonen opplever en rakettstart for sitt sitt nylig lanserte utdanningtilbud for hudpleiere.

Rektor Tone Lise Forbergskog og undervisningsleder Tine Spillberg ved TL Akademiet kan glede seg over en pangstart for hudpleieutdanningen.

- Vi har måttet utvide kapasiteten, og har nå 40 hudpleiestudenter. Det er det maksimale vi kan håndtere for å tilby et kvalitetssikret undervisningsprogram med de ressursene vi har, smiler leder for utdanningsavdelingen i TL Akademiet, Tine Spillberg. Utdanningen er delvis nettbasert og skiller seg fra de øvrige utdanningstilbudene. - Teoriundervisningen foregår på nett, med samlinger og praktiske undervisning i våre kurslokaler. Vi har gode fasiliteter, med den nyeste teknologien på behandlingsmaskiner og utstyr. Vi har også et bredt kontaktnett for praksisplasser i klinikker og salonger, samt en arbeidsformidlingstjeneste, Karrierealliansen, som bidrar til å spleise arbeidstagere og arbeidsgivere. D I G I TA LT T R E F F P U N K T

- Vi har åpenbart truffet et segment i markedet. Det er mange som ønsker å kombinere utdanning med jobb, og vi gir disse et tilbud. Det at man interaktivt kan jobbe med teori hjemme når man har tid, oppleves som positivt for mange. Vi tilbyr også praksis, både som dag- og kveldsstudium. Utdanningen er for øvrig godkjent av Lånekassen, avrunder Tine Spillberg.

Ønsker klare linjer for kosmetisk hudpleie Senzie Akademiet har siden 2013 tilbudt en masterutdanning i den kosmetiske delen av hudpleiebransjen i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Målsettingen er å profesjonalisere den kosmetiske bransjen gjennom kunnskap og etiske retningslinjer, og utdanne kosmetisk dermatologiske sykepleiere som setter pasientens sikkerhet først. Utdanningen er den eneste i Norden. Men Senzie Akademiets ledelse etterlyser flere og tydeligere retningslinjer. Blant annet prøver man å komme i en dialog med Helsetilsynet og Helsedirektoratet for å avklare hvilke krav det er til ansvarlig lege. Her påpekes det at det er mye usikkerhet rundt om i bransjen.

36

S A LO N G

3-2018


update

Bevegelser i bransjen

HeadQuarter on Tour samlet i år rundt 140 deltagere fra salonger over hele landet. Programmet bød på faglige inputs, og ble rundet av med et skikkelig Great Gatsby inspirert fest.

Adm. direktør Tone Lise Forbergskog høstet positiv oppmerksomhet under sin presentasjon av Karrierealliansen under HeadQuarter samlingen i Sandefjord ved sists månedsskifte.

Karrie re al l i a n sen :

Arbeidsgiver søker arbeidstaker Adm. direktør Tone Lise Forbergskog fra Tone Lise Akademiet var blant de inviterte foredragsholdere da HeadQuarter on Tour gjestet Sandefjord. På agendaen stod en presentasjon av Karrierealliansen, en møteplass der profesjonelle utøvere innen frisering, hudpleie, negledesign, massasje og vippeextension kan legge inn sin CV og «date» salongeiere som ønsker seg nye medarbeidere. - Det har vært en lang og krevende prosess å utvikle konseptet Karrierealliansen, men mottagelsen har vært overveldende. Siden den offisielle lanseringen 1. juni har vi nå over 200 profesjonelle fagutøvere i databasen, og antallet salongeiere som søker etter medarbeidere er økende. Fra deltagere på arbeidsgiversiden har vi fått masse positive tilbakemeldinger. Flere salongeiere har allerede meldt sitt behov for arbeidskraft, så vi har uten tvil utviklet en tjeneste markedet etterspør, mener Tone Lise Forbergskog. VISER JOBBMULIGHETER

TL Akademiet satser nå også på å utdanne hudpleiere. Det var utgangspunktet for utvikling av Karrierealliansen. - Vi får ukentlig 10 - 50 henvendelser fra salonger som mangler arbeidskraft. Samtidig har vi avgangselever som ønsker seg et sted å jobbe. Vi kan ikke håndtere dette uten et system. Det var derfor naturlig å utvikle nettportalen Karrierealliansen for å spleise arbeidstakere og arbeidsgivere på en profesjonell måte. Kort fortalt kan arbeidssøkende og bransjeutøvere som ønsker å følge med på det som skjer, legge inn sin CV hos oss. Den kan gjerne være anonymisert med hensyn til navn. Arbeidsgivere kan legge inn stillingsannonser eller forespørsler om kortvarige oppdrag, for eksempel i forbindelse med et helgearrangement, og finne en kandidat med de rette kvalifikasjonene gjennom Karriereportalen. En vinn-vinn situasjon, mener Tone Lise Forbergskog. - Portalen vil også gi tilbud om kurs og andre ting som er nyttige for fagutøvere. For arbeidsgivere har vi laget en enkel funksjon, der de vil få tilgang på CV-en til arbeidstakere og yrkesutøvere som kikker på annonsen. Hun legger til at Karrierealliansen også bidrar til å synliggjøre bredden av jobbmuligheter i bransjen. - Jeg tror at vi kan bidra til å rekruttere flere unge inn i velværeyrkene når de ser hvor mange jobbmuligheter som finnes. Det har også vært en drivkraft. Vi ønsker selvsagt at unge mennesker skal se en fremtid og karrieremuligheter i vår bransje. RETTER SEG MOT HUDPLEIERE

- HeadQuarter teller nærmere 400 salonger, der fokuset er å gi våre medlemmer ekstra rabatter og innkjøpsfordeler på alt fra produkter til butikkdatasystemer og regnskapsførsel. Men vi er også opptatt av å bygge et faglig og sosialt fellesskap. Det er bakgrunnen for vårt årlige arrangement HeadQuarter on Tour, forteller markedssjef Cathrine L. Holden. HeadQuarter er frisørtungt, men det satses på å utvikle tilbudet til salongeiere i hudpleieog velværebransjen.

38

S A LO N G

3-2018

S ol k re m :

Halvparten merket med

feil solfaktor

Mattilsynet har testet et tilfeldig utvalg av 17 solkremer med solfaktor 30 på det norske markedet, og resultatet var nedslående. Testen viste at ni av 17 solkremer hadde dårligere beskyttelse enn den angitte solfaktoren. To av kremene hadde til dels store avvik fra oppgitt merking og fikk omsetningsforbud av Mattilsynet. På den positive siden blir det oppgitt at Mattilsynet ikke fant forbudte ingredienser i produktene. Det kan også nevnes at Mattilsynet konsentrerte seg om produkter som selges i apotek, dagligvare og nettbutikker. Det var ikke spesifisert at profesjonelle solprodukter solgt gjennom hudpleiesalonger inngikk i testen.


ESTHETICA PRESENTERER

LPG WORKSHOP INFORMASJON OG KURS

fight for natural beauty 19. oktober inviterer Esthetica til GRATIS presentasjon og kurs på LPG Endermologie System Vi vil dele denne dagen i to: Introduksjon til LPG for deg som ønsker å tilby denne type behandling og videregående kurs i behandlinger med LPG. Det vil være internasjonale forelesere fra LPG. Begrenset antall plasser PÅMELDING OG MER INFORMASJON HOS kurs@esthetica.no

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no


update

Bevegelser i bransjen

Kampanjesamarbeid

mot brystkreft

ELEMIS støtter for 18. år på rad Breast Cancer Cares kampanje i oktober med å donere 25.000 pund. I kampanjen tilbyr man et begrenset opplag av en deilig, dyprensende balm. Pro-Collagen Rose Cleansing Balm ble lansert 15. september og prises til kr. 999, verdi kr. 1294. Kampanjen er et samarbeidsprosjekt mellom ELEMIS, Breast Cancer Care og motehuset Lily & Lionel. Leverandør av ELEMIS er Dermanor as.

Cosmobeauty åpner i USA – og på Svalbard Noen går mot strømmen. Etter at Cosmobeauty mineral makeup tok tilbake distribusjonen av eget brand høsten 2016, gikk ekteparet Jeanette Hveding og Steinar Halvorsen sammen med Christoffer og Christina Denice Wulff-Pedersen inn på eiersiden. Etter utvikling av logistikksystemer var løpet lagt for vekst i 2018. USA er nå et satsningsområde, forteller Jeanette Hveding. - Jeg møtte make-up artist Hilde Lande i forbindelse med innspillingen av Trinny & Susannah prosjekt Norge. Vi holdt kontakten, og da hun flyttet til Chicago for å starte opp et eget firma, signerte vårt selskap CosmoNorth as en distribusjonsavtale for Cosmobeauty med hennes selskap. I første omgang vil vi konsentrere oss om B2B i Chicago. Vi kommer til å jobbe i det selektive markedet i USA. Det er viktig for å oss å beholde eksklusiviteten og sørge for at produktene kun finnes hos autoriserte forhandlere. Men det jobbes også med det norske markedet. - Vi holder full fart og vi har fått vår største kunde noen gang, lokalisert på Svalbard. Ellers utvider vi teamet vårt og har full fokus på produktutvikling.

Christoffer Wulff- Pedersen, Steinar Halvorsen, Jeanette Hveding og Christina Denice WulffPedersen satser friskt på å utvikle Cosmobeauty for norske og amerikanske kunder.

40

S A LO N G

3-2018

And the winner is… The Well har klart det igjen. I år som i fjor ble The Well vinner av World Luxury Spa Awards for luksuriøse spa som utmerker seg ut over forventet prestasjon på eksepsjonell service. The Well fikk seks priser. Utmerkelsene var i følgende kategorier; WINNER NORTHERN EUROPE REGION:

- Luxury Urban Escape - Luxury Beauty Spa - Luxury Spa Retreat

COUNTRY WINNER N O R WAY :

- Luxury Destination Spa - Best Spa Manager - Luxury Day Spa


VISSTE DU AT… Innen utgangen av 2018 er alle salonger påbudt å ha et godkjent kassasystem?

Fortvil ikke - vi hjelper deg! Headquarter har sammen med butikkdataleverandøren BestValue utviklet en godkjent butikkdataløsning skreddersydd mot frisør- og velværebransjen. Sammen med Com2Gether vil vi hjelpe deg som kunde trygt gjennom hele prosessen i overgangen til et nytt kassasystem. Felles brukerstøtte med BestValue. Egne priser for HQ-medlemmer. Vil du vite mer? Kontakt oss: 66 85 01 00

post@headquarter.no


HÅR: SOPHIE CHANDLER, RUSH HAIR & BEAUTY M A K E - U P: K E L LY S A D L E R FOTO : TO N Y L E - B R I T TO N

HÅR & K r yss a v i JØNNHET kale n d e re n 2019 NÅ ! NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW SEMINARER LEVERANDØRLOUNGE PRISFESTEN

HÅR & SKJØNNHET 2019

GESMESTERSKAPENE 2019

FESTEN 2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

FOTOKONKURRANSE BEDRIFTSKONKURRANSER HEDERSPRIS NORGESMESTERE

NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW S1 E6M. I NMA AR ER RS L CE VL EARRA NI OD ØN R LHOOU TN EG EL TP HR IES FHE SU TBE N

Mer info kom mer d u p å w w w. n f v b . n o A R R A N G Ø R :

NORGESMESTERSKAPENE

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN


TRYGGHET PÅV I R K N I N G S K R A F T UTVIKLINGSMULIGHETER

Vi er med deg!

Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G H E T, PÅV IR K NINGS K R AF T og U T V IK L INGS M U L IGH ET ER!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! AD RIE NNE G. H UGH ES Medlemskontakt i NFVB – hudpleie E-post: adrienne@nfvb.no Mobil:911 27 288


mix

produkter for hender & føtter

A f ri kan ske vibb er

Høstens gelish farger fra TL Design har temaet African Safari, der deler av fortjenesten går til å bevare truede arter og deres habitater på det afrikanske kontinentet. Gelish-kolleksjonen inkluderer seks farger. Mer info, sjekk Tone Lise Akademiet tlf.: 23 00 29 29, eller sjekk www.toneliseakademiet.no

N år ne tte n e b l i r l a n ge…

TL Designs høstkolleksjon 2018 Bye Bye Bright tar et definitivt farvel med sommerens pastellfarger. Mørke, mystiske farger med en humoristisk uhøytidelig twist kjennetegner kolleksjonen, som byr på åtte farger: Baby got bubble bath, Cloudy with a chance of sun, Icey what you did there, I’m S-Mitten, It’s raining men, I’ve fallen for you, Let’s avocuddle og Loco for my cocoa. Mer info, sjekk Tone Lise Akademiet tlf.: 23 00 29 29, eller sjekk www.toneliseakademiet.no

I n n ovati v t, k j apt o g ti ds b e s p a re n d e

CND byr denne høsten på en innovasjon som beskrives som tiårets største teknologiske gjennombrudd på det profesjonelle neglemarkedet. Nye CND Shellac Luxe påføres i to enkle steg, og byr på kun 60 sekunders fjerningstid. Det betyr at du sparer hele 15 minutter av behandlingstiden, sammenlignet med tidligere CND gelé-produkter. Formuleringen gir 14+ dagers holdbarhet med en blank overflate i 65 luksuriøse farger, helt uten å skade neglen. Hver eneste farge gir den ekstra blanke finishen som CND Shellac har gjort til sitt varemerke. En behandling forbeholdt profesjonelle salonger. - Hos CND er vi alltid på jakt etter forbedringer av våre tjenester når det kommer til tidsbruk og kvalitet. Nye CND Shellac Luxe er et stort steg videre, ikke bare for oss, men for hele bransjen. Dette er en premium service som tilfredsstiller noe vi vet det er en stor etterspørsel i markedet etter; Raskere behandling og snillere produkter, uttaler CNDs co-founder og style director, Jan Arnold. Mer info, kontakt NeglAkademiet as på tlf.: 23 25 36 36, eller sjekk www.neglakademiet.no

44

S A LO N G

3-2018


U rk re f te n e råde r

De fire elementene danner grunnlaget for sesongens vakreste neglefarger i kolleksjonen Wild Earth fra CND. - Rå utemmede naturkrefter, sydende lava og midnattsblå magi. Finnes det en mer perfekt inspirasjonskilde enn moder jord? spør Marianne Jemtegård, presseansvarlig i NeglAkademiet. - Det er kanskje ikke så rart at nettopp naturen er sesongens viktigste trendforbilde. Med sin endeløse palett av farger er naturens magi en evig muse i motebildet. Kolleksjonen Wild Earth inkluderer seks vibrante farger, med delikate sand- og jordtoner, forheksende aubergine, drømmende midnattsblå og flammende rødt. Jord og bær Når det gjelder trendene vi ser på catwalken denne høsten, gir Marianne Jemtegård denne oppsummeringen. - Den høstlige fargepaletten med jordtoner og dype bærtoner er en sikker vinner. Og i norske hjem pynter vi opp med rå elementer, som marmor, granitt og rustikke krystaller. Selvsagt følger skjønnhetstrendene i samme spor, med naturlig og vill inspirasjon som er en urkvinne verdig. - Så finn frem urkvinnen i deg, og la naturkreftene forskjønne manikyren og pedikyren denne høsten. Kolleksjonens seks farger er tilgjengelig både som Vinylux og langtidsholdbar Shellac, avrunder Marianne Jemtegård. Mer info, kontakt NeglAkademiet as på tlf.: 23 25 36 36, eller sjekk www.neglakademiet.no

Fa vori ttd uo for tre tte b e n

Janssen Cosmetics Cooling leg lotion er ideell for trette, hovne legger og føtter. Den er fuktighetsgivende og stimulerer mikrosirkulasjonen. Med innhold av eukalyptusolje og mentol gir den en langvarig, kjølende effekt. Kan brukes utenpå nylonstrømper i en hektisk hverdag. Den kleber ikke, absorberes raskt og frisker opp umiddelbart. Janssen Hand Cream pleier tørre hender, reduserer rødhet, pleier neglebånd og bekjemper svette håndflater. Med sitt innhold av farnesol virker den bakteriehemmende og har en deodoranteffekt. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

F i n e føtte r

Gehwol med. Callus Cream fjerner hard hud på 28 dager. Produktet byr på høykonsentrert karbamid forsterket med glyserin og allantoin som løsner celle-ansamlingen i de harde hudlagene. Hudvennlige lipider beskytter huden og holder den sterk og smidig. Silke-ekstrakt tilfører fukt og gir glattere hud. Kliniske studier viser at den intensive pleien har en umiddelbar effekt på svært hard hud og gir merkbart mykere hud på få dager. Gehwol med. Callus Cream er dermatologisk testet og egnet for diabetikere. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00/22 44 08 07

S A LO N G

3-2018

45


N F V B S

S T R AT E G I P R O G R A M :

Prosjekt Fagbrev hudpleie Hudpleierne har i dag ikke fagbrev på linje med andre yrkesfag. Et fagbrev forteller godt om kunnskap og kompetanse, og er et av bransjens fremste ønsker. Det vil gi økt oppmerksomhet og status. Dette er noe NFVB jobber med!

PROSJEKTER I S T R AT E G I P R O G R A M M E T •

Fagbrev hudpleie

Svennebrev med fordypning

Konkurranser som rekrutteringsarena

Fremtidens medlemstilbud og kontingent

Autorisasjon og sertifisering av bedrifter og frisører

«Integrering starter i bedriften»

• Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling •

Høyere yrkesfaglig utdanning

Medlemsverving og medlemsservice

Kompetansebygging for medlemmer

Rekruttering til fagene

NFVB har i sitt strategiprogram definert «Fagbrev hudpleie» som ett av elleve prioriterte arbeidsområder. Prosjektet har startet planleggingsfasen med en liten arbeidsgruppe. Hensikten med de første møtene er å sikre felles forståelse for oppdraget vi skal løse, konkretisere mandat og fremdriftsplan. Vi er i innsiktsfasen og jobber med å innhente fakta. Velværebransjen er voksende og omfatter mange disipliner. Det er derfor viktig å få et helhetsbilde som et godt grunnlag for videre arbeid med å styrke hudpleie som fag med fagbrev. DEFINERT FREMDRIFT

Det er et stort, men viktig arbeid med å beskrive et helhetsbilde. Prosjektgruppen er som nevnt i en innledende fase, men har du nyttige/viktige innspill, så send gjerne en melding til prosjektlederen – v i b eke.s c heele.m oe@ nfv b .no P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

- arbeidsgruppe ved oppstart: Styrets prosjekteier: Linda Jørgensen - NFVB / Nordic Formula AS Program/prosjektleder: Vibeke Scheele Moe - NFVB Prosjektdeltagere: Ann-Kristin Stokke - Skintific AS Heidi Hafslund - Cocoon skin AS

PROGR

AM

SJ

E

F

V

IB EK

46

S A LO N G

3-2018

S tra te g i pro g ra m m e t byg g e r p å tre s tra te g i s ke h ove d p i l a re r: •

Utdanning og kompetanse

Verving og medlemspleie

Omdømmebygging

E

Består av elleve utvik­lings­prosjekt. Syv av pro­sjektene ble igangsatt i våres med arbeidsgrupper for å kon­ kretisere nåsituasjon og planlegge av fremdrift. I september startet vi opp med arbeidsgruppe for prosjekt: Kompetansebygging for medlemmer. De resterende prosjektene vil bli planlagt videre utover høsten. Styremedlemmene i NFVB er prosjekteier for hvert prosjekt og følger utviklingen i prosjektene tett.

CHEELE M E S O

N F V B S T R AT E G I P R O G R A M M E T


N F V B S H U D P L E I E KO N F E R A N S E

VERDIFULL INFORMASJON TIL HELE BRANSJEN!

M an dag 1. o kto ber - Kl. 10.00 -15.00 NH O , M i dde l thuns gate 27 P ri s : G R AT IS for N F V B - m edlemmer K r 9 5 0 , - + m v a for ik ke-medlemmer P ro g ra m met:

GDPR: HVA SELSKAPENE TRENGER Å VITE NETTHANDEL: ET NØDVENDIG ONDE? NETTHANDEL: ”SINK OR S WIM” PROFESJONELL HUDPLEIE VS MEDISINSK HUDPLEIE

Adrienne Hughes Prosjektleder for NFVBS HUDPLEIEKONFERANSE e-post:adrienne@nfvb.no Mobil: 911 27 288


Bli med på NFVBS LANDSKONFERANSE → V i kt i g e b ra n sj e d i s kus j o ne r → P resen t a sj on av N F V B s p ro s j e kte r → H yg g el i g e sos ia le akt i v i tete r

T R O N D H E I M 2 0 . - 2 1 . O K T O B E R Meld deg på her: www.nfvb.no

48

S A LO N G

3-2018


Aktivitetskalender 2018 07. 10 – 08. 1 0 13. 10 - 15. 10 14. 10 20. 10 – 21. 1 0 21. 10 – 22. 1 0 21. 10 – 22. 1 0 26. 10 – 27. 1 0 02. 11 - 04. 11 03. 11 – 04. 1 1 17. 11 - 18. 11 17. 11

P ro fe ss i o n a l B e a u t y I re l a n d S te d : Du b li n , I r la n d I n fo : w w w. p ro fe ss i o n alb e a u ty.co.uk S a lo n I n te r n a t i o n a l S te d : L o n d o n , E n g lan d I n fo : w w w. s alo n ex h i b i ti o n s . co.uk A l te r n a t i v e H a i r S h o w S te d : L o n d o n , E n g lan d I n fo : w w w. a lte r n a ti v e h a i r. o rg N F V B L a n d s ko n fe ra n s e n 2 0 1 8 S te d : Tro n d h e i m I n fo : w w w. n f vb .n o P ro fe ss i o n a l B e a u t y N o r t h S te d : Ma n c h e ste r, E n g la n d I n fo : w w w. p ro fe ss i o n alb e a u ty.co.uk International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences S te d : Fo r t L au d e rd ale , U S A I n fo : w w w. i e cs c . c o m / Hå r & Ve lv æ re 2 0 1 8 - Å le s un d S te d : S can d i c Par ke n H o te ll, Åle sund I n fo : Å le s u n d o g o m e g n Fr i s ør- o g v e lv æ re la ug B a l t i c Be a u t y 2 0 1 8 S te d : Ri g a, L atvi a I n fo : w w w. b t1 .lv/ b b Hå r 2 0 1 8 – S o l a S te d : C la r i o n H o te l A i r, S o la I n fo : S a n d n e s & J æ re n f r i s ø rl aug Co s m e t i ca Be r l i n S te d : B e r li n , Ty s klan d I n fo : w w w. c o s m e ti ca . d e Tro n d h e i m H a i r Op e n ( J u lecupen) S te d : C la r i o n H o te l & Co n g re ss, Tro nd he i m I n fo : n i n a @ s a lo n g - p e r fe c t.n o

VELK

OMM

EN!

Vi ønsker våre nye NFVB-medlemmer velkommen i fellesskapet! • • • •

Balanse Vibekes Dagspa AS, Tromsø Beauty Basic AS, Bergen SenZie Medispa AS, Oslo Vinderen Hudpleie & Permanent Makeup AS, Oslo

JURIDISK VAKTTELEFON gratis for NFVB-medlemmer

Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

47 68 73 84

advokat@nhoservice.no

SALONGBØKER

B e st i l le s p å w w w. n f v b . n o

KASSAOPPGJØRSBOK

Pris NFVB-medlem: kr 199,Pris ikke-medlem: kr 400,-

TIMEBESTILLINGSBOK

Pris NFVB-medlem: kr 300,Pris ikke-medlem: kr 500,-

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

NESTE NUMMER AV

BEST Trygg hverdag PRIS! D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

kommer ut 8. november MAGASINET SALONG KAN OGSÅ L E S E S PÅ N E T T !

Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

Tl f. 23 08 79 60 ww w.nfvb.no

Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

S A LO N G

3-2018

49


MS

FORD EL ME

L

D

S EM

MEDLEMSF O RD E L LE

FORDEL ME D

FORDE L ME D LE

L

S EM

MS

FORDEL ME

FORDE L ME D

MS

FORD EL ME

D

L

D

S EM

MEDLEMSFORDEL

LE

FORDEL ME D

LE

Trygg hverdag L

S EM

MS

FORDEL ME

D

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

BEST PRIS!

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

Ring Tonje

Tl f. 2 3 0 8 7 9 60 w w w. n fv b. n o

- S PA R P E N G E R ! Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .n o


ESTHETICA TEMAKVELD

Trygg hverdag

Vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte hvor du får ett innblikk i vårt sortiment og korte foredrag om våre spesialfelt. Det blir servering, presentasjoner og goodybags!

VELKOMMEN TIL EN NYTTIG OG HYGGELIG ETTERMIDDAG SAMMEN MED VÅRE REPRESENTANTER! Stavanger

17. oktober

Trondheim

15. november

Bergen*

5. november

Oslo

20. november

*Fellesarrangement, påmelding innen 15. september på post@luxbymarit.no

PÅMELDING OG MER INFORMASJON PÅ kurs@esthetica.no

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no


S A L O N G U T G AV E 3 / 2 0 1 8

H H

U U

D D

//

SS

K K

JJ

Ø Ø

N N

N N

H H

EE

T T

//

V V

EE

LL

V V

Æ Æ

R R

EE

U U

T T

G G

A A

V V

EE

33

//

22

00

11

88

BAKTERIENE SOM HOLDER HUDEN

frisk

Bli med i vårt karrierefremmende nettverk!

BEHANDLINGER SOM APPELLERER TIL

menn

HVA ER KARRIEREALLIANSEN? Karrierealliansen er det største og viktigste samlingssted for skjønnhetsbransjen og er en del av Tone Lise Akademiet. Vi har unike tilbud til våre medlemmer for å styrke samhold og kompetanse.

MEDLEMSPROFILEN:

Topp til Tå

Gjør som så mange andre bransjekollegaer- registrer deg i Karrierealliansen og få muligheten til å posisjonere deg og presentere deg for bransjen! karrierealliansen.no

bransjesamhold l utdanning l jobberfaring l kompetanse l fagkunnskap l

nettverksvbygging l utvikling

FF O OK KU U SS P PÅ Å M MA AN NN N EE N N ::

Hva tenker m e n n om hudpleie? H HU UD DP P LL EE II EE U UT TD DA AN NN N II N NG G EE N N :: SS Ø ØK KN NA AD D SS B BO OO OM M T T II LL H HU UD DP P LL EE II EE SS K KO O LL EE N N EE U UP PD DA AT T EE :: B B EE V V EE G G EE LL SS EE R R II B BR RA AN N SS JJ EE N N H HU UD D & & V V EE LL V VÆ ÆR R EE :: LL EE V V EE R RA AN ND DØ ØR R EE N N EE SS P PR RO OD DU UK KT T LL A AN N SS EE R R II N NG G EE R R

Profile for 07 Interaktiv

Salong 3 - 2018  

Salong 3 - 2018

Salong 3 - 2018  

Salong 3 - 2018

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded