__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G U T G AV E 3 / 2 0 1 7

BODY CONCEPT

H

Ny kropplinje fra Bioline!

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

3

/

2

0

1

7

7

Update FRA BRANSJEN

tips

TIL BEDRE INNTJENING

Smakebiter FRA HØSTENS PRODUKTLANSERINGER

Tid for menn H Ø S T E N S S AT S N I N G

ABAS Kosmetikk AS, Nattlandsveien 150, 5094 BERGEN Tlf: 55 28 28 28 E-post: office@abaskosmetikk.no

+

M E D L E M S P R O F I L E N : L A I L A V. H O V L A N D, B E A U T Y T E C H N O L O G Y WO R L D S K I L L S I A B U D H A B I : H U D P L E I E R C A R I N A L A R S E N PÅ Y R K E S L A N D S L A G E T


VI ER MED DEG HELE VEIEN! NFVB er dannet av og for medlemmene – engasjerte bedriftseiere. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og det er et arbeid du er med å påvirke. Vi vet hvor viktig det er med god fagutdannelse som basis gode bedrifter. Vi vet hva bedriftene trenger for å drive lønnsomt og med langsiktig horisont. Ta kontakt med oss for å snakke om det som er viktig for deg og din bedrift!

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE.

ADRIENNE G. HUGHES Medlemskontakt i NFVB – hudpleie E-post: adrienne@nfvb.no Mobil:911 27 288


VÆR ALDRI ALENE! Som medlem i NFVB og NHO-fellesskapet har du tilgang til en rekke fordeler, slik at du kan drive en sunn og lønnsom bedrift. Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Du er også med i et nettverk av engasjerte bransjefolk. Det gir deg trygghet, påvirkningskraft og utviklingsmuligheter. Bli bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i NFVB/NHO. Sjekk www.nfvb.no/medlemsfordeler/

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!


LEDIGTIME.NO VÅR  DIGITALE PLATTFORM   Hårmagi i Sandvika er opptatt av å yte det lille ekstra for sine kunder. Vi har sammen skapt en unik konseptsalong, som tilbyr velvære, permanent make up, samt vårt eget klesmerke. Vårt mål er å ligge i front når det gjelder ekspertise, og digitale driftsverktøy. Vi så det som helt nødvenig å gjøre oss tilgjengelig digitalt, og hovedsaklig på online booking. Antall bookinger har økt, og vi ser en tydelig trend i at flere velger å bestille på nett. Vi opplever også at SMS-påminnelser og timekort gjør av vi har færre som ikke møter til timen en tidligere. Verktøy for å hente ut statestikk gir oss i tillegg en god oversikt. Vi fant raskt ut at ledigtime.no hadde en løsning som passet for oss. Enkelt for kunden, lett å lære og svært oversiktelig. Overgangen til digital plattform gikk smertefrit med fantastisk support fra Easyupdate. – Malin Mortensen, Eier og daglig leder av Hårmagi


e n , l .

g .

. l .

g .

Kassesystem

Timebok med Online timebestilling

Easysky – Få full kontroll over salongens drift. 24 timers tilgang til regnskap og rapporter fra PC, nettbrett eller mobil. Gi regnskapsfører tilgang!

PC med touchskjerm & kundeskjerm

Strekkodeleser

Elektronisk kasseskuff

Kvitteringsskriver

Integrasjon lønn og regnskap

Automatisk sikkerhetskopi

Grundig opplæring med tilgang til vår nye nettportal Easyhjelp

Gratis utlån av maskiner om noe skulle gå galt


13

18

12

I N NH O L D 3/2017

44

ARTIKLER

8 H Ø S T E N S S AT S N I N G : Ti d fo r m e n n 16 S U N N S A L O N G Ø KO N O M I : 7 t i p s for b e dr e in n t je n in g 2 0

L A I L A V. H OV L A N D, B E A U T Y T E C H N O L O G Y: U t da n n in g e r n økke l e n t il su ks e ss

2 4 WO R L D S K I L L S I A B U D H A B I: Hud pl e ie r C a r in a L a r s e n p å y r ke sl a n dsl a ge t 2 8 N F V B S S T U D E N T KO N F E R A N S E 20 17 : K i c k s t a r t p å y r ke s ka r r i e r e n 3 2 A N N K R I S T I N H E L L E R S L I E N , S K I N T H A L A S: M e d fu l l kon t r ol l o g go d fr e mt idst r o

FA S T E S I D E R 7 Sig n e r t 3 6 Up d a t e 40 M ix - p ro d uk t e r fo r h ud & ve lvæ re 50 A kt i v i t e t s ka le nd e r/NF VB i nfo

6

SALONG

3-2017

41


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

De økonomiske utfordringer Det er høst. Temperaturfallet levner ingen tvil om at vi er på vei inn i en kaldere årstid. Men klar luft kan også være godt for klare tanker. Unn deg noen gode, lange turer i marka mens du leker med tanker om hvordan du kan gjøre bedriften din enda bedre. Hvor innbringende kan en mann være? Denne utgaven av SALONG fokuserer på mannen som salongkunde. Han er nok kanskje ikke den mest innbringende kunden, og vil kanskje aldri bli det heller, men det ligger et enormt potensiale i denne kundemassen. Jeg vil tro at konkurransen om de «vanlige» kundene, det vil si damene, er stor også der du har salong. Med andre ord så kan det være at du har mer å hente ved å jakte på flere mannekunder, som utgjør et langt mer uutviklet marked. Les artikkelen om hvordan du kan gjøre salongen attraktiv for en stor gruppe mennesker: menn! Behandlinger og produkter går hånd i hånd. Begge deler skal gi gode opplevelser og virkningsfulle resultater. Tenk hvordan din salong skal være best i markedet og få oppmerksomhet som tiltrekker nye kunder, men ikke minst tenk på hvordan du får trofaste kunder som legger godt med penger igjen i kassa. Sunn salongøkonomi For mange fagarbeidere kan det virke som det stritter litt imot å prate om annet enn faget de selv utøver, men du vil ikke kunne utøve din profesjon lenge hvis det ikke inngår tanker om inntjening der. Bevissthet om økonomiske sammenhenger er alfa og omega innen så vel salongutvikling som din personlige økonomi. SALONG er ikke en lærebok, men vi gir deg enkle og gode tips til sunn salongøkonomi. Det er jo egentlig ikke noe hokus pokus i hverken ledelse, økonomi eller kundebehandling. Det er i grunn bare sunn fornuft som gjelder, men fornuften må settes i system. Bruk som sagt den klare, rensende høstluften til å tenke viktige tanker om din bedrifts utvikling. Kickstart NFVB er en organisasjon som tar bransjeutvikling på alvor. Den grunnleggende forståelse for samspillet mellom fag, marked og økonomi må være til stede fra første dag man skal ut i yrkeslivet. NFVB har nå for andre år på rad arrangert en svært vellykket studentkonferanse. Vi tror at dette på sikt er med på å gi hele bransjen et godt løft. Jo mer forberedt man er på yrkeskarrieren, jo mer profesjonell kan man være fra dag 1. Les hva elevene selv sa om arrangementet. For første gang skal vi også ha med en hudpleier i WorldSkills/Yrkes-VM. Det vil være med på å sette nasjonalt fokus på faget, og erfaringene som gjøres vil bli brukt godt i tiden som kommer. Les mer om Carina Larsens vei til Abu Dhabi. Det er virkelig spennende å være med på talent- og bransjeutvikling. Bevegelser Leverandørene har alltid noe nytt de vil fortelle om. Vi krydrer selvsagt magasinet med hva som skjer i bransjen, og vi behøver vel ikke si at hvert produkt som lanseres utgjør en ny inntjeningsmulighet for din salong. Vi sier det likevel, for det er viktig å ha øynene opp for alt som kan gi din salong et enda bedre resultat. Og fordi mange kunder er svært bevisste på nye produkter, bør du som fagutøver vite om de også – enten du fører produktserien eller ikke. Med ønske om inspirerende lesning – og en vakker høst.

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 23 08 79 61 / 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

SALONG

3-2017

7


I dag utgjør menn mellom fem og ti prosent av kundene i hudpleieklinikker.

8

SALONG

3-2017


H Ø S T E N S S AT S N I N G :

Tid for MENN Et økende antall menn er på jakt etter profesjonell behandling for hud og kropp. Her er tipsene som gjør at de kommer til din klinikk. TEKST: RANDI SOLSTAD FOTO: SHUTTERSTOCK OG LEVERANDØRENE

Det er stor konkurranse i hudpleiemarkedet, og mange måter å konkurrere på. Er du en innovatør som alltid tilbyr de nyeste behandlingene? Satser du på det som er populært hos andre? Eller konkurrerer du kun på pris? Mens alle disse strategiene har sine fordeler og ulemper, ignorerer de aller fleste et viktig faktum; at det er et uutnyttet marked der ute med et stort potensial - nemlig MENN. I dag utgjør menn bare mellom fem og ti prosent av klientene i skjønnhetssalonger. ØKT ETTERSPØRSEL FRA MENN

For de fleste menn har hudpleie hittil bestått av et etterbarberingsprodukt, og kanskje solkrem under sterk sol. Dette er nå i ferd med å endre seg. I følge flere klinikker vi har vært i kontakt med, er tilstrømningen av mannlige kunder økende. De ønsker hudpleieråd, og er opptatt av alt i fra rynkebehandlinger til å få hjelp med spesifikke hudproblemer. Dette er de villige til å betale godt for å få. Kosmetiske behandlinger med Botox og filler blir stadig mer populært. Etterspørselen etter manikyr, pedikyr og voksing av kroppshår har økt de siste årene. Det samme har øyenbrynsstyling og farger av vipper og bryn. Klarer du å tiltrekke deg en mannlig kundegruppe kan du definitivt forbedre inntektene dine. Men for å få dem inn i klinikken, og klare å holde på dem, kreves litt ekstra planlegging og forberedelser. Når en mann føler seg velkommen og komfortabel, har du garantert en lojal og langsiktig kunde.

SALONG

3-2017

9


T E M A: M E N N I SA LO N G E N

Vil du s ats e p å fl ere ma nnli g e ku nder b ør du tenke over d et te:

1

Er d i n e a n sa t t e kom for tabl e m e d å b eh a n d l e men n? O g m å de eve n tue l t l æ r e nye fer d i gh e te r o g te k n i k ke r?

Det er stor forskjell på å gi en mann intimvoksbehandling, sammenlignet med en manikyr eller ansiktsbehandling. Ikke alle vil føle seg komfortable i en slik situasjon, så installer gjerne intercom eller en alarmknapp slik at dine ansatte kan føle seg trygge.

2

Ap p el l er er sa l o n g e n di n ti l m e n n ?

Skap et mannevennlig miljø. De fleste menn vil ikke føle seg komfortabel i et rosa palass. Er innredningen din for feminin? Er det mulig å lage et område spesielt for menn, eller kan du roe ned den generelle innredningen til å bli mer nøytral? Legg også ut typiske herremagasiner i resepsjonsområdet. Det gjør at de føler seg mer velkomne. Førsteinntrykket er viktig. Føler han seg komfortabel, så kommer han garantert tilbake.

10

SALONG

3-2017

3 4 5

H ar du m ul i g h e t ti l å s e tt e opp et lit t m e r pri va t kon s ul tas j ons område?

Menn kan generelt sett føle seg flaue over å måtte snakke om hvilke behandlinger de kommer for. Så sørg for at resepsjonsområdet er diskrét. Ingen liker å snakke høyt om intimvoks, Botox, filler, manikyr etc. når damene kan høre… Ka n du l a g e e t e g e t ” m an n erom”?

En mann vil kanskje føle at det er ukomfortabelt å få manikyr foran andre kvinnelige kunder. Kan det settes opp en neglestasjon i et eget rom? Blir det vanskelig å behandle menn og kvinner samtidig kan du for eksempel sette opp bestemte tider eller dager til behandling av bare menn. H a e n tyd e l i g kom m un i ka s jon o g vær l øs n i n g s ori e n te r t.

Menn bryr seg ikke så mye om hvordan produkter lukter, eller føles på huden. Når en mann kommer inn i en hudpleieklinikk, ønsker han å løse et problem. Gi ham gode råd og kom med konkrete anbefalinger til hjemmeprodukter og rutiner. Og gjør det enkelt! Jo færre produkter, jo bedre!


T E M A : M E N N I SA LO N G E N

6

L a g en e gen h er r emeny – m en h o l d d en en kel !

En god mannlig behandlingsmeny bør helst være kort, konkret og dekke alle grunnleggende behandlinger som ansiktsbehandling, manikyr, pedikyr, voksing og massasje. De fleste hudforbedrende behandlingene som tilbys kvinner kan også selges til menn, men vær bevisst på hvordan du kommuniserer i menyen. Vær konkret. Bruk ord og uttrykk som han forstår. For eksempel vask og såpe i stedet for rens og renseprodukter, og skrubbing i stedet for peeling. Det er også lurt å gi behandlingene i menyen nye navn. For eksempel dyprens i stedet for avslappende og fuktgivende… Kilder: Salonsavy/Professional Beauty

SALONG

3-2017

11


TILBY

effektive behandlinger og egne herreserier


T E M A : M E N N I SA LO N G E N

Menn vil ha det enkelt. Ikke for mye dilldall, kliss eller sterke feminine dufter. De vil se resultater, og helst uten nedetid. Hudforbedrende behandlinger som dyprens, penslinger og microneedling er høyaktuelle til mannlige kunder. Sørg også for å ha et godt utvalg av salgsprodukter. Her er noen tips:

➤ Men Essential er kjent for sin kjølende og irritasjons-

hemmende barbergelé. Serien inneholder i tillegg en eksfolierende rens, et aromatisk serum, aftershave, dagkrem og øyekrem. For mer informasjon om produkter og priser, kontakt L’Oreal Norge.

➤ Nimue Skin Technology har også utviklet en egen hudpleieserie for menn, bestående av fem hjemmeprodukter. Serien er enkel, effektiv, og gir raske resultater. For mer informasjon om produkter og priser, kontakt Beautyproducts as.

Réponse Homme er en komplett serie for menn basert på aktive og avanserte planteingredienser som effektivt balanserer og beskytter huden. Produktene er praktiske i bruk, har lette og behagelige konsistenser og dufter, samt maskulin, stilig og moderne design. Serien har også en meget behagelig herreduft i lekker glassflaske. For mer informasjon om produkter og priser, kontakt Dermanor AS.

➤ Thalgo sin herreserie er svært populær og har en mild maskulin duft som mange menn liker godt. Den absolutte bestselgeren er Shaving Gel, og som en god nummer to anti-rynke-kremen Regenerating Cream. I tillegg består serien av dusjgele, rens, aftershave og øyekrem. For mer informasjon om produkter og priser, kontakt Skinthal as.

Egen hårfjerningsvoks til menn Menn har både tykkere hårvekst og tykkere hud enn kvinner. Derfor er det absolutt en fordel å ha egen voks for hårfjerning - spesielt tilpasset den mannlige hårtypen. I tillegg ønsker jo menn at noe skal være spesielt for dem, samtidig som de absolutt ikke ønsker å fremstå som feminine. Hårfjerningsvoksen fra Perron Rigot er spesielt tilpasset den mannlige hårveksten, i tillegg til at den har en farge og en duft som appellerer til mannen. For mer informasjon, kontakt Skinthal as.

➤ ➤

Dermalogica SHAVE er en enkel, lett forståelig tre-stegs rutine med meget effektive produkter for de ulike hudtilstandene og skjeggtypene. Serien består av mykgjørende pre-shave-produkter som Daily Clean Scrub eller Special Cleansing Gel for å rense huden og myke opp skjegget før barbering. Post Shave-produktene Active Moist, Post-Shave Balm og Daily Defense SPF15 bidrar til å avkjøle og beskytte huden etter barberingen. For er informasjon om produkter og priser, kontakt Skintific as. Babor har både salgsprodukter og en egen herrebehandling som består av rens, peeling og maske. Hjemmeproduktene består av dusjgele, aftershave, ansiktskrem og øyekrem. Et populært salgsprodukt er Anti-Wrinkle Face & Eye Energizer. Dette er en 24-timers, hurtigabsorberende fuktighetskrem som tilfører næring og pleie til ansiktet og den følsomme huden rundt øynene. For mer informasjon og priser, kontakt Tjøstolvsen AS.

Guinot har utviklet et eget serum for menn i sin verdenskjente hydradermiebehandling. Tres Homme Energisante er et regenererende og revitaliserende serum som fukter på dypet og etterlater huden med en ny, frisk glød. Guinot har også en egen herreserie med hjemmeprodukter som består av rens, fuktighetskrem, øyegele og en aftershave. Alle produktene har en mild herreduft. For mer informasjon om produkter og priser, kontakt Beautyproducts as. SALONG

3-2017

13


Test selv på VERDI.FIXIT.NO

Fixit gir deg mer for pengene Våre smarte løsninger gir deg en enklere og mer effektiv hverdag. Nå har 250 salonger kommet i gang med digital varebestilling hos sine leverandører med Fixit. Det betyr at de sparer tid, reduserer kostnader og får full kontroll på varelageret i salongen. Prøv verdikalkulatoren og se hva din salong vil tjene på å velge Fixit.


– Enkel varebestilling og reduserte kostnader. «Fixit Produktkatalog samler salongens varehandel og lagerstyring på en plass. Digital varebestilling har endret vår relasjon til Dermanor ved at vi nå fokuserer på hvordan vi kan øke produktsalget og gi de ansatte bedre produktopplæring. De smarte løsningene gjør at vi sparer tid og det reduserer kostnadene, i tillegg får vi 5 % teknologirabatt når vi bestiller varer digitalt gjennom Fixit.» THORA MARGRETHE HAGEN, EIER KLINIKK MATIS

– Smarte løsninger som gjør oss bedre. «Gjennom samarbeidet med Fixit får bransjen vår tilgang til digital varebestilling, noe som betyr at både vi og salongene sparer tid og penger. Dermanor ønsker å være i forkant med smarte og innovative løsninger, og tilbyr nå hele vårt produktsortiment i Fixit Produktkatalog. Vi håper at også din salong vil komme igang med den nye løsningen.» REIDUN WANG, MANAGING DIRECTOR DERMANOR

Fixit er bransjens ledende kasse- og kommunikasjonsløsning. Seks leverandører tilbyr nå digital varebestilling med unike fordeler kun gjennom Fixit, og vi inviterer alle leverandører til samarbeid. Disse er allerede i gang:

Fixit jobber for og med bransjen for å oppnå felles mål om sunn salongdrift og økt lønnsomhet.

FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

VERDI.FIXIT .NO


16

SALONG

3-2017


T E M A : SA LO N G Ø KO N O M I

S U N N S A LO N G Ø KO N O M I:

7 tips til

bedre inntjening Det er høysesong for hudforbedring og mange konkurrerer på pris i håp om å kapre flest mulig kunder. Men det er ingen god forretningsidé. SALONG har snakket med flere av aktørene i bransjen. Her er noen tips. TEKST: RANDI SOLSTAD FOTO: SHUTTERSTOCK

1

Ikke kutt prisene. Å kutte prisene er som å lage ris til egen bak. Du taper penger og skjemmer bort kundene, som garantert blir misfornøyde når du setter opp prisene til normalen igjen. Dine lojale faste kunder kommer til deg fordi du gir dem gode resultater. Derfor er det helt unødvendig å gi bort fortjenesten din med rabatter.

2

Gi noe ekstra. Forskning viser at folk mye heller foretrekker å få noe ekstra gratis, i stedet for at det er billigere. Å få 50 % ”mer” oppfattes som bedre enn å få 50 % rabatt. Dette viste en engelsk forbrukerstudie der forskerne studerte kjøpsadferden til en rekke forbrukere på salg av håndkrem. Det viste seg at kunder kjøpte 73 % mer håndkrem når den ble tilbudt i en bonuspakke med et add-on produkt, enn når den hadde en tilsvarende rabatt.

SALONG

3-2017

17


T E M A: SA LO N G Ø KO N O M I

3

Bruk leverandørene. Vær aktiv og bruk de kampanjene som leverandørene har. Dette kan faktisk øke fortjenesten din på sikt. Leverandørene tilbyr ofte promopakker med et add-on produkt. Et eksempel er at kunden kjøper serum og krem fra ett merke, og får en nattkrem eller rens med på kjøpet. Dette gir kunden mulighet til å teste ut et nytt produkt over tid. Sannsynligheten er stor for at vedkommende kommer tilbake og kjøper det samme produktet. Så konklusjonen er at en promopakke med et add-on produkt i samme hudpleieserie, alltid vil generere mer salg på sikt. Er add-on-produktet et håndkle, en solhatt eller toalettmappe (som ofte følger med solkremkampanjer) får du kun salgseffekten der og da, siden kundene ikke kommer tilbake for å kjøpe et nytt håndkle eller en hatt. Hvis din leverandør ikke er så god på promokampanjer, bør du absolutt stille krav om at de bør levere det

4

Legg til en ekstra verdi i salongbehandlingene. Du kan også kjøre samme kampanje på behandlinger ved å legge til en ”ekstra service”. For eksempel ved salg av en 60 minutters ansiktsbehandling kan du legge på ekstra 30 minutter gratis massasje av ansikt, hender og hodebunn. Eller selg en ansiktsbehandling med gratis microdermabrasjon. Dette medfører ingen kostnader for deg, kun den tiden terapeuten bruker. Derfor er dette perfekt å tilby i perioder hvor det er stille i klinikken og timelistene ikke er fylt opp. I stedet for å bruke penger på annonsering og plakater, kan du sende et nyhetsbrev eller en SMS til dine faste kunder om tilbudet, tidspunkter og varighet.

18

SALONG

5

Hold på kundene. Tenk langsiktig hver gang du møter en ny kunde på telefon eller i salong. Det er det din plikt å ta vare på denne kunden som om det er din eneste, viktigste og siste kunde. Tilby for eksempel en gratis hudanalyse. Dette gir deg en unik mulighet til å legge opp et behandlingsprogram som sørger for at vedkommende kommer tilbake. Det kan også være smart å tilby faste kunder et lojalitetsprogram. Undersøkelser viser nemlig at kunder som har lojalitetsprogram kommer dobbelt så ofte tilbake enn andre kunder. Programmet kan for eksempel gå ut på at du gir halv pris på hver femte behandling.

6

Sett opp en behandlingsplan. Høsten er tid for hudforbedring. Mange kommer inn i klinikken med pigmentproblemer, akne og solskader som krever mer enn én behandling å bli kvitt. Bruk hudanalysen som et verktøy til å sette opp en behandlingsplan med regelmessige behandlinger og et individuelt tilpasset program med hjemmeprodukter.

7

Selg produkter. Ønsker du å være en servicebedrift? Er det da god service å la kunden gå ut av din salong uten å ha fått anbefalt minst fem produkter, eller kundens «resept» for hudforbedring? Du som terapeut ser jo hva deres hud trenger, så for å yte god service MÅ du sørge for at de ikke går tomhendt hjem. De aller fleste av de som har kjøpt med seg produkter, kommer garantert tilbake for å kjøpe mer når de ser hvilke gode resultater anbefalingen din gav.

3-2017

ann berge


Besøk oss pü

ann bergen beauty.indd 1

2017

08.04.2017 11.45


EN M

E

E

ME DL E

D

Jegmerav medle

O IL

MSPROF IL LE

DLEMS ME PR

F

N

S

PR

OFILEN

M

Vi må innfri forventningene, gi dem råd og veiledning så de opplever klinikkbesøket som trygt og profesjonelt.

20

SALONG

3-2017


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

L A I L A V. H O V L A N D , BEAUTY TECHNOLOGY:

Utdanning er nøkkelen til

suksess

- Skal vi lykkes som profesjonelle fagutøvere, kreves det kontinuerlig oppdatering og videreutdanning. Jeg håper NFVB greier å bygge opp en bransjeorganisasjon som er en pådriver i utviklingen av hudpleiebransjen, og vil gjerne gi mitt bidrag til at dette skjer, smiler daglig leder Laila V. Hovland i Beauty Technology.

D

TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Det skjer utrolig mye innen det medisinsk-tekniske området i vår bransje. Det krever at vi som fagutøvere må ligge i forkant av utviklingen for å tilfredstille våre kunder. Etterutdanning er avgjørende for at vi alltid skal yte den beste kompetansen. Det krever god kunnskap, se hele kundens behov og foreslå riktig behandlingsløsning, skreddersydd for hver enkelt person. Ofte vil en kombinasjon av behandlinger være relevant. Da må vi kunne tilby flere tjenester og kunne disse til fingerspissene, fremholder Laila V. Hovland. Hun har selv rettet blikket mot medisinske behandlinger, og jobber tett opp mot de medisinsk orienterte klinikkene som stiller store krav til en leverandørs kompetanse. K O M P E TA N S E I F O K U S

- Jeg har lang fartstid som fagutøver. Det har gitt meg en god ballast da jeg startet opp et selskap på leverandørsiden. Det finnes mange produkter, behandlingsprotokoller og mye utstyr på markedet, men det avgjørende er at fagutøverne har kunnskapen som trengs for å bruke dette. Jeg har selv bakgrunn som hotelldirektør på et av Norges største spa, og vært deleier i en skole for utdanning av spaterapeuter med tilleggsutdanning innen det medisinsk-tekniske feltet. Jeg vet at det kreves spesialkompetanse for å gjøre en god jobb. Kundene i dag er både opplyste og kravstore. Vi må innfri forventningene,

gi dem råd og veiledning så de opplever klinikkbesøket som trygt og profesjonelt. M E D I S PA I V E K S T

Hudpleiebransjen utvikler seg i flere retninger. Medisinske klinikker er i kraftig vekst, og dette er et område Laila V. Hovland i Beauty Technology har rettet seg inn mot. Men begrepet medispa liker hun ikke. - Jeg har tidligere jobbet som spasjef, og synes ikke begrepet medispa er et dekkende begrep. Det peker i to motstridene retninger. Selv mener jeg begrepet medisinsk-teknisk er mer dekkende for det jeg driver med. I dag har vi rundt 200 klinikker i porteføljen, og alle retter seg mot medisinsk orienterte behandlinger. Det vil si at de drives av personer med medisinsk bakgrunn, det være seg leger eller sykepleiere med kosmetisk-medisinsk tilleggsutdanning. Men det jobber selvsagt også hudpleiere i mange av disse klinikkene. K R E V E N D E Å H O L D E S E G PÅ T O P P

- Har man sykepleierfaglig bakgrunn, mener jeg at det kreves kosmetisk-medisinsk tilleggsutdanning for å jobbe i vår bransje. Mange protokoller og utstyr krever at man tilføres kunnskap. For vår del, har vi satset på samarbeid med eksterne fagutøvere for å gi våre kursdeltagere spisskompetanse. Blant annet har vi fått med oss AnneLine Leonthin som kursholder. Hun er utdannet kosmetisk-dermatologisk sykepleier, og har bred erfaring innen estestisk og medisinsk hudpleie. Hun under-

SALONG

3-2017

21


T E M A: M E D L E M S P R O F I L E N

Laila V. Hovland i Beauty Technology mener videreutdanning er nøkkelen til suksess. - Utviklingen innen den medisinsk-tekniske delen av bransjen vår er i rask utvikling. Skal du være på høyden, gjelder det å holde seg faglig oppdatert gjennom etterutdanningskurs.

Sammensatte problemstillinger

viser i mesoterapi og Dermapen på Senzie Akademiet i Drammen og er også sensor. Til daglig jobber hun i Beth’s Medispa. Vi har også med oss en av verdens beste innen microneedling, Andrew R. Christie, som er World Trainer i Dermapen, det ledende microneedlingmerket, som vi representerer her i Norge.

Suksess med microneedling Beauty Technology har hatt stor suksess med Dermapen, et microneedlingkonsept som har fått innpass i mange klinikker. - Vi leverer ulike behandlingsmetoder. Men de tekniske løsningene er en ting, skal du lykkes, kreves det at man jobber metodisk med dette. Vi har et kurskonsept med grunnutdanning og viderutdanning i form av masterkurs med praktiske work-shops. Disse gjennomføres med AnneLine Leonthin og Dermapens World Trainer Andrew R. Christie - Nøkkelen til suksess går gjennom utdanning og praktisering av ferdigheter. Man må ha et kontinuerlig fokus, skal man bli en god fagutøver, mener Laila.

22

SALONG

3-2017

- Noe av det spennende med faget vårt er at det kreves sammensatte løsninger for å sikre en god hudhelse. Som fagutøvere må vi gjerne kombinere ulike behandlinger, og da må vi forstå hva som skjer ned på DNAnivå. Kundene vil ha raske resultater og lite nedetid. Er vi flinke til å skreddersy behandlinger, får vi tilfredse og lojale kunder. Hudhelse dreier seg ikke bare om en quick fix, men også langsiktig jobbing, mener Laila V. Hovland.

Drømmer om å starte akademi Selv om Laila V. Hovland har fullt fokus på de produktlinjene hun representerer gjennom selskapet Beauty Technology, er utviklingen av utdanningsplattformer noe hun brenner for. - Jeg meldte meg inn i NFVB fordi jeg ønsker å bidra til å styrke en bransjeorganisasjon som kan bidra til å jobbe med å bedre rammebetingelser og regelverk for bransjen. Selv håper jeg å få anledning til å spre kunnskap og kompetanse, gi mitt bidrag til å heve nivået i bransjen gjennom vår kursvirksomhet. Det er noe jeg brenner for. På sikt er visjonen å å starte et videreutdanningsakademi for profesjonelle utøvere, avrunder Laila V. Hovland.


T E M A: P E R S O N P R O F I L E N

Carina Larsen er klar for WorldSkills/Yrkes-VM i Abu Dhabi. - Det er en fantastisk mulighet. Jeg gleder meg og krysser fingrene, smiler hun.

24

SALONG

3-2017


TEMA: PERSONPROFILEN

WORLDSKILLS I ABU DHABI:

Carina Larsen Hudpleier

på yrkeslandslaget

Som første norske hudpleier skal Carina Larsen delta på yrkeslandslaget i VM i yrkesfag /WorldSkills i Abu Dhabi. Med dette skriver hun i historie. - Jeg har trent og forberedt meg så godt jeg kan. Jeg er klar for VM og gleder meg vanvittig, smiler hun. VM går av stabelen 15. - 18. oktober 2017. TEKST: BJØRN KOLLERUD FOTO: JARL GARDER OG BJØRN KOLLERUD

Hudpleie blitt en konkurransedisiplin i WorldSkills, VM i yrkesfag for de under 23 år. Norge stiller med én representant fra hudpleiefaget, Carina Larsen fra Sotra. Sammen med 19 andre unge utøvere fra 18 ulike fag utgjør hun den norske landslagstroppen. En kickstart på karrieren, mener hun. - Det er selvsagt veldig spennende, og jeg føler meg veldig heldig som har fått denne sjansen. Jeg er utdannet ved Frisør- og Hudpleieinstituttet i Bergen og jobber nå i praksisperioden hos Visit as i Bergen. Dette er en bedrift jeg trives i, så jeg krysser fingrene for å kunne fortsette her. Men det er selvsagt spennende å kunne delta i WorldSkills i Abu Dhabi. Det er en sjanse man bare får en gang i livet, så det betyr veldig mye og jeg håper det gir meg en faglig ballast og cred når jeg nå skal ut i yrkeslivet, forteller hun. ET MINNE FOR LIVET

WorldSkills er en stor begivenhet. Denne gangen vil hele 1300 deltagere fra 77 land delta. Så dette blir definitivt et minne for livet. - Det var under et besøk fra NFVB jeg fattet interesse for å bli med å konkurrere i WorldSkills. I og med at det er første gangen en norsk hudpleier deltar, har jeg ingen-

ting å sammenligne med. Men jeg forsøker å forberede meg så godt jeg kan. Det er fire konkurransedager og et behandlingsprogram som inkluderer både ansikts- og kroppsbehandlinger. Det er ganske strenge krav, så jeg meldte meg på et Thalgo-kurs her i Norge, fordi det er disse produktene jeg skal bruke. Så nå er det bare å la det stå til. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste, smiler Carina. E L S K E R FA G E T

Carina er mer enn gjennomsnittlig opptatt av faglige spørsmål. - Jeg valgte hudpleieutdanningen fordi jeg er interessert i skjønnhet og velvære. Men jeg synes også det er veldig givende å vite at jeg kan hjelpe kunder med ulike hudproblemer. Jeg vil gjerne gjøre noe positivt for mennesker og opplever at jeg kan bidra til å løse viktige behov. Det beste med faget mitt er at jeg får jobbe med mennesker, enten det dreier seg om oppfriskende ansiktsbehandlinger eller problemhud. - Jeg tror deltagelsen i WorldSkills kan hjelpe meg til å bli en bedre hudpleier, fordi man venner seg til å jobbe disiplinert og planmessig. Nå er det bare å lære seg engelske faguttrykk, så er jeg klar, legger hun til.

SALONG

FA K TA O M C A R I N A L A R S E N:

Alder: 20 Fag: Hudpleie Kommer fra: Sotra Bedrift/skole: Visit AS Navn på Instagram: carini_panini Aktuell som: Deltaker i Yrkes-VM i Abu Dhabi.

3-2017

25


T E M A: P E R S O N P R O F I L E N

Trening gjør mester. I august var Carina i kurslokalet hos Skinthal as i Oslo, der hun finpusset teknikken. Thalgo er sponsor til WorldSkills og Carina følte det var viktig å forberede seg på behandlinger ved bruk av disse produktene. Hun fikk god veiledning fra Thalgo-konsulent Stine Dalheim Barbo.

Lærer å prestere under press

Satser på NM i Oslo Spektrum neste år Daglig leder Espen Sævold i Visit as, som inkluderer fire salonger med frisør- og velværetjenester, synes det er veldig positivt at Norge for første gang får en konkurransedeltager i hudpleie i WorldSkills. Som leder av NFVBs konkurranseutvalg mener han dette er første steget på veien mot et NM i hudpleie. - Jeg har flere hudpleiere ansatt og synes det er flott at det konkurreres nasjonalt og internasjonalt på dette fagområdet. Jeg mener NFVB har mye å lære av konkurransereglementet fra WorldSkills. Dette er noe vi vil ta med oss i arbeidet med å lage en NM-konkurranse for hudpleiere. Forhåpentligvis kan det arrangeres under Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum i mars neste år. - Konkurranser gjør oss til gode fagutøvere, og dette er et satsningsområde for oss, fastslår han og ønsker Carina lykke til i VM. Erfaringene herfra vil være nyttige for både utøvere og andre.

NFVBs medlemskontakt Adrienne Hughes følger Carina til Abu Dhabi som coach. - Jeg har jobbet som sensor i Cidesco gjennom mange år og håper jeg kan bidra med min ekspertise og støtte Carina under konkurransene, sier Adrienne.

26

SALONG

Sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway synes det er flott at hudpleiefaget er representert på WorldSkills i Abu Dhabi. - Det er et fantastisk arrangement. Vi forventer flere hundre tusen besøkende og en god pressedekning. Arrangementet viser den kvaliteten og kompetansen yrkesfagelever har å by på. Det blir et utstillingsvindu for yrkesfagene. Ikke minst er den viktig stimulans for deltagerne. Man lærer seg å jobbe under press og sette høye kvalitetskrav på arbeidet man utfører. - Vi vil følge arrangementet tett og legge ut glimt fra arrangementet forløpende på våre Facebooksider og på Youtube. Så her kan all følge med på det som skjer, legger hun til. Sjekk worldskills.no for mer info.

Vil høyne statusen til yrkesfagene WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. Bak organisasjonen står Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Utdanningsdirektoratet, Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund, opplæringskontorer, skoler og fylkeskommuner. NFVB støtter aktivt opp om WorldSkills innen fagene frisør og hudpleie. Les mer på www.worldskills.no

3-2017

Nimue AI a


Huden er verdifull invester med Age Intelligent ME

PR

O

r v Vi em a e l d e m

LE

N •

E

D

M

SP

RO

FILEN

M

NYHET

LE

LE

MED

MSPROFIL

DLEMS

FI

EN

• Synlig forbedring i linjer og rynkers dybde* • Opptil 97% forbedring i hudens fuktnivå* • Opptil 89% økt fasthet i huden*

NYE Age Intelligent fra Nimue Skin Technology er basert på forskning og avanserte produktformler som leverer klinisk beviste resultater. *Resultater fra individuell testing utført av et uavhengig laboratorium. Tilgjengelig hos profesjonelle hudpleieklinikker, spa og medisinske klinikker i Norge.

Forhandler: Beauty Products AS, Tlf.: 23 19 10 00 | www.beautyproducts.no

Nimue AI annonse augsut 2017 4 mm bleed Salong.indd 1

14.08.2017 13.27.53


T E M A: B R A N S J E K U N N S K A P

N F V B S S T U D E N T KO N F E R A N S E 2017:

Kickstart

på yrkeskarrieren Arbeidskontrakter, skatt, kundebehandling, speed date med leverandører og nyttige tips for hudpleiere med en gründer i magen. Rundt 80 avgangselever fra hudpleieskoler fikk en inspirerende start på veien inn i arbeidslivet under NFVBs årlige studentkonferanse.

H

TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

Hudpleiestudentene er fremtidens arbeidskraft, og mange vil bli salongeiere/ledere. NFVB ønsker at avgangsstudentene skal få de beste forutsetninger for å lykkes i yrkeslivet. - Konferansen er satt sammen på en måte som vi tror vil fenge interessen for alle som uteksamineres som hudog spaterapeuter. Vi har et ønske om å gi dem nyttige og praktiske tips med på veien, og håper programmet faller i smak, oppsummerte arrangementsansvarlig, NFVBs medlemskontakt for velværebedrifter, Adrienne Hughes i forkant av året konferanse. BEDRE HVERDAG

NFVBs direktør Anne Mari Halsan slo et slag for medlemskap i NFVB. - Vi håper å kunne inspirere dere til en lang karriere i «selvtillitsbransjen». Til alle som går med en gründer i magen, vil jeg sterkt oppfordre til å tegne medlemskap i NFVB. Vi jobber kontinuerlig med å skape en bedre hverdag for våre medlemsbedrifter, enten du driver et enkeltmannsforetak, eller en salong med ansatte. Vårt fokus er å være en tidsaktuell bransjeorganisasjon for hele velværebransjen. Et talerør og en møteplass for medlemmene. SAMMEN BLIR VI STERKE

Anne Mari lover også at det skal lønne seg å være medlem, også økonomisk.

28

SALONG

3-2017

- Vi har en rekke medlemstilbud som gjør det attraktivt å melde seg inn. Enten det dreier seg om juridiske, arbeidsrettslige eller HMS-spørsmål vil vi gi deg svar på det du lurer på. Vi har også gode forsikringsordninger. Dessuten gir det en trygghet å vite at du ikke står helt alene, hvis det oppstår problemer. - Melder du deg inn i NFVB tar du også et samfunnsansvar. Vi jobber for en sunn bransjeutvikling. S K AT T E E TAT E N G L E M M E R A L D R I !

Rådgiver Svein Grane fra Skatt Øst hadde mange praktiske inputs for kommende hudpleiere. Temaet forskuddsskatt, bokføringsplikt og mva. er noe man må ha en grunnleggendeforståelse av som selvstendig næringsdrivende. Men han pekte også på ting som timebestillingsbok, krav om godkjent kassaapparat og personallister. Det er mye man skal tenke på. - Jeg så i et intervju at Linnie Meister påstod at regnskap er skikkelig gøy. Selv om du ikke deler den oppfatningen, må du sørge for å overholde lover og regler. Merk av tidsfrister og viktige datoer og søk hjelp hvis du lurer på noe, oppfordret Svein Grane. Og husk, formante han; - Skatteetaten glemmer aldri, du må følge reglene. Men er det noe du lurer på, er det bare å kontakte oss. Vi kjører også gratis kurs i Oslo hos Skatt Øst, der du kan få svar på viktige spørsmål.


- Vi skal være bransjens viktigste talerør og møteplass for medlemmene, fastslo NFVBs direktør Anne Mari Halsan i sin introduksjon av konferansen.

NHO-advokat og rådgiver Kirsti Stokland har lang erfaring innen arbeidsrett. Hun påpekte at det er viktig å legge vekt på å inngå ryddige arbeidsavtaler med en tydelig stillingsinstruks. - Det er foreløpig ingen tariffavtaler for hudpleiere, så det er viktig å ha ryddige arbeidsavtaler. Husk at du som ansatt har rettigheter, men også plikt til å bidra til et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Finn ut hva slags salong du vil starte. Er det en «Gucci salong», eller en «Rema salong»?

- Gi kundene dine hjemmelekser, og følg dem opp. Da får du resultater. Husk; Ordning & Reda - Da blir det penger på fredag, som man pleier å si i Sverige. Linda Jørgensen ga nyttige tips til kommende salongdrivere.

S p e e d date m e d l eve ra n døre n e

Som en avsluttende del av programmet, fikk avgangselevene inputs i form av 10 minutters presentasjoner av leverandørene, som bød på et rikholdig sortiment. Avslutningsvis kunne elevene besøke stands på en «minimesse» og få ytterligere informasjon. Daglig leder Ann Kristin Hellerslien i Skinthal åpnet speed-daten med å gratulere de fremmøtte med valg av yrke, før hun gikk inn på presentasjonen av Thalgo. Deretter fulgte presentasjonen av produktseriene fra øvrige leverandørene: Cosmed, Thorsen Biovital, Esthetica/Environ, Tone Lise Akademiet, Dermanor/Elisabeth Arden PRO/Elemis, L’Oréal PPD/Decléor/Carita, Innovell Beauty og InciDerm på løpende bånd.

➤ - Jeg takker for invitasjonen, og jeg må rose NFVB for sitt utrettelige arbeid for frisørog velværebransjen gjennom de årene jeg har vært i bransjen. NFVB har utrettet utrolig mye og jeg synes formatet på dagens konferanse er meget bra, fastslå Tone Lise Forbergskog fra TL Akademiet.


T E M A: N F V B S T U D E N T KO N F E R A N S E 2 0 1 7

4

om studentkonferansen

Elisabeth Paulsen (22), Hudpleieakademiet

- Jeg synes det var veldig flinke foredragsholdere, og jeg ble veldig inspirert av alle sammen. Det var et kjempefint arrangement. Ellers var det interessant å få med seg noen smakebiter fra leverandørsiden. Jeg er veldig glad i resultatorientert behandlinger og så flere interessante og nyttige ting. Dessuten var det mange nyttige tips fra Skatteetaten. Jeg tar med meg inputen når jeg nå går ut i jobb, sier Elisabeth. Første jobb er allerede avklart. Til høsten begynner hun å jobbe i V by Sonia Wigert i Bogstadveien i Oslo. Susanne Nilsen (19), Hudpleieakademiet

- Vel blåst. NFVBgjengen med medlemskontakt Adrienne G. Hughes, direktør Anne Mari Halsan og styremedlem Linda Jørgensen var svært fornøyd med oppmøtet på årets studentkonferanse.

DIN PLASS I MARKEDET

- Finn ut hva slags salong du vil starte. Er det en «Gucci salong», eller en «Rema salong»? Det betyr mye for hvordan du utformer salongen, menyvalg og hvordan du presenterer deg. Sett deg mål, hvor vil du være om fem år? Vær 100 % til stede for kundene, og ikke minst, bli god på dine spesialiteter. Alle kan ikke gjøre alt, fastslo NFVBs styremedlem Linda Jørgensen. Hun er opptatt av at salong-gründere må finne sin plass i markedet. Linda er en bransjenestor som har startet opp flere hudpleiekonsepter, som Face IT, BeOne og Cocoon. Hun driver i dag egen klinikk på Frogner og har en egenutviklet hudpleie­ serie. Hun hadde mange praktiske innspill til avgangselevene. - Er du en gründertype, må du gjøre hjemmeleksene og gi alt for å oppnå drømmen. Det blir tøffe tak, det kan jeg skrive under på. Men kan også være utrolig gøy, smilte Linda.

Unge hudpleiere inviteres: KLAR FOR YRKES-VM ELLER EM?

- Interesserte kan henvende seg til medlemskontakt Adrienne Hughes i NFVB for ytterligere informasjon om WorldSkills. Hun er eksperten på WorldSkills for hudterapeuter i Norge, oppfordret sekretariatsleder Elisabeth Lange fra talerstolen.

30

SALONG

- For første gang er Hudpleie/Beauty Therapy fag på programmet under årets Yrkes-VM/WorldSkills i Abu Dhabi 15. - 18. oktober. Beauty Therapy er også et fag på programmet under EM i 2018. For dem som ikke kjenner til WorldSkills, kan det nevnes at dette er en global arena for konkurranser innen yrkesfag med 75 medlemsland. Så her får man virkelig prøvd ferdighetene mot utøvere fra nær og fjern. Jeg ber derfor alle å engasjere seg, oppmuntrer sekretariatsleder for WorldSkills Norway, Elisabeth Lange. Hun legger til at aldersgrensen er 25 år. Les mer om årets hudpleiedeltaker i egen artikkel i dette magasinet.

3-2017

- Linda Jørgensen var helt rå. Det var veldig inspirerende å høre på innspill fra en bransjeperson om alt det hun har gjort, og hvilke resultater hun har oppnådd. Jeg fikk mange nyttige tips, både når det gjelder teknikker, og ikke minst når det gjelder kundebehandling. Skatt er også viktig. Det er mye man må vite, så det var fint å få dette presentert på en måte som passer vår arbeidssituasjon, poengterte Susanne. Hun har fått seg jobb på cruiseskip, og seiler av gårde med Steiner Cruise Line etter avlagt eksamen. Pernille Falkenberg-Hipp (25), Hudpleieakademiet

- Jeg synes det var veldig spennende og lærerikt. Konferansen er en god forberedelse på hvilke utfordringer og krav vi møter når vi nå skal gå ut i arbeidslivet. Hvis jeg skal trekke frem en foredragsholder, må jeg is at Linda Jørgensen var både morsom og inspirerende, men alt var egentlig nyttig og bra, oppsummerer Pernille. Hun har allerede fått jobb hos Clinique Decléor på Ullevål Stadion i Oslo. Karen Fjeld (27), Hudpleieakademiet

- Dette var et veldig bra tiltak på siste skoledag, det var lærerikt og mye interessant. Jeg ble veldig inspirert av Linda Jørgensen, som viste alt det flotte vår bransje står for. Ellers var det nyttig å få innsikt idet som kreves av oss når det gjelde skatt. Konferansen var mer enn OK: Dette burde være pensum, mener Karen. Hun regner seg som arbeidssøkende og krysser fingrene på at det dukker opp en jobb i nærmeste fremtid.

B

Ne Uk Tø In


NIGHT SPELL HØSTENS NYE FARGER Den totale løsningen. Skreddersy ditt tilbud ved å velge kompatible system fra CND. Oppdag den NYE Nightspell Collection med CND SHELLAC og VINYLUX.

NeglAkademiet AS AUTORISERT DISTRIBUTØR www.neglakademiet.no Tlf: 23 25 36 36

Berry Boudoir

Hypnotic Dreams

Neglelakkserie kun for salg i salonger. Ukelang holdbarhet. Tørker på 8 ½ min. Ingen underlakk.

Viridian Veil

Eternal Midnight

Lilac Eclips

Mercurial

Profesjonell behandling kun for salonger. På som en lakk. Sitter som gele. Av på 5 min.


Nå er Ann Kristin Hellerslien eneeier i Skinthal AS.

ANN KRISTIN HELLERSLIEN, SKINTHAL AS:

kontroll

Med full og god fremtidstro

Ann Kristin Hellerslien har all grunn til å smile bredt. I august tok hun over Skinthal AS og har i dag 100 prosent aksjeandel. TEKST OG FOTO: RANDI SOLSTAD

32

SALONG

3-2017


TEMA: LEVERANDØRPROFILEN

Den 10. august var en stor dag for Ann Kristin Hellerslien. Etter 16 år som daglig leder i Skinthal AS har hun nå eneansvaret for selskapets videre drift. - Helt siden oppstarten i 2001 har jeg hatt 20 prosent eierandel og to eksterne eiere som har fungert mer eller mindre som ”Sleeping partners”. Nå er jeg veldig glad for å kunne ta over og få muligheten til å bestemme alt selv, sier hun og understreker at dette er i samsvar med de andre eierne. - Vi har fått til en fin avtale som alle parter er fornøyde med. Våre kunder og samarbeidspartnere vil heller ikke merke noe til overtagelsen når det kommer til de daglige rutinene. Den avtalen vi har med Tjøstolvsen i Stavanger om lagerhold og utsendelse av varer, vil opprettholdes, forteller hun. SUNN OG EFFEKTIV HUDPLEIE

Skinthal AS har agenturet på Thalgo Cosmetics og voksmerket Perron Rigot. Begge er innovative og prisvinnende merker innen hudpleie og hårfjerning. Sammen med to faste ansatte og to eksterne kursholdere gleder Ann Kristin seg til å ta fatt på en travel og innholdsrik høst med kurs og nylansering. Hun forteller at en av hennes viktigste oppgaver som hudterapeututdannet leverandør er å overbevise kunder og forhandlere om at vi trenger oppbyggende ingredienser som kommuniserer med cellene våre. ALGER ER FREMTIDEN

Hellerslien forteller at det som er så morsomt og spennende med Thalgo, er at de hele tiden jobber med å forske frem og utvikle nye og enda bedre ingredienser. De er eksperter på alger og algers virkning på hud og helse, noe Ann Kristin har klokkertro på. - Vi kaller det fremtidens livsmiddel, og dette har Thalgo forsket på i femti år. De har i dag en imponerende samling av artikler og forskningsrapporter som bekrefter algenes positive effekt. Hun forklarer at cellene i alger er svært lik cellene i kroppen vår, noe som bidrar til at kroppen og huden responderer svært godt på alger. - I tillegg til et godt utvalg av spainnpakninger og hudpleieprodukter til ansikt og kropp, er Thalgo også kjent for sine effektive kosttilskudd, og flere typer virkningsfulle teer basert på alger og urter. De tenker helhetlig - altså hudpleie fra både innsiden og utsiden, sier hun. COSMÉTIQUEMAG OSCAR OG NYLANSERING

I fjor høst lanserte Thalgo en ny Rolls Royce-linje med Prodige des Océans. I mai i år vant de kosmetikkens Oscar for beste hudpleiebehandling 2017 med sin helt nye Prodige des Océans Mask. I en jury bestående av 15 høyt kvalifiserte fagfolk ble de belønnet grunnet sin innovative forskning og utrolige resultater. Denne høsten relanserer de sin populære Silicium-linje, som er Thalgos bestselger på anti-age. - De nye produktene inneholder 77 prosent mer silisium enn det vi har hatt tidligere. Vi bruker også hyaluronsyre i alle produktene, samt naturlig UVB-beskyttelse, og med denne lanseringen ser jeg ikke bort i fra at det kan bli enda en Oscar i 2018, avslutter hun lurt.

Produktmangfold Skinthal AS er leverandør av merkene Thalgo og Perron Rigot. Sortimentet til Thalgo er stort, med blant annet 60 salgsprodukter til ansikt. I tillegg kommer en rekke kroppsprodukter, spaprodukter samt kosttilskudd og teer. Thalgo produserer også moderne og innovative maskiner og instrumenter hvor de også setter sitt eget merkenavn på. Voksserien Perron Rigot er i dag Europas mestselgende voks. De er svært innovative, og var først ute med å lansere kaldvoks, stripsløs voks og sist perlevoks, som veldig mange nå kopierer.

Litt historikk om Thalgo I 2015 feiret Thalgo femtiårsjubileum. Hele utgangspunktet for at bedriften startet opp var en lege, Dr. Bouclet, som begynte å forske på bruk av alger som medisin. De algene han forsket frem utvinningsprosessen på, som nå kalles Thalgo mikroniserte marinealger (MMA), er de samme algene som brukes den dag i dag i innpakninger og bad på spa-resorter her i landet og ellers i verden. Dr. Bouclet solgte på 60-tallet patentet sitt til en farmasøyt ved navn Mr. Dogliane, som utviklet det videre til bruk i kosmetiske produkter. I 1999 ble selskapet kjøpt opp av Jean Claude Sirup. Bedriften er fremdeles familieeid og drives i dag av Sirups to sønner. Den ene med ansvaret for Thalgo Cosmetics, og den andre for voksserien Perron Rigot.

SALONG

3-2017

33


HVA KAN VI TILBY? Best Value og Headquarter har i samarbeid laget en Frisør- og velværemodul som vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag, både når det gjelder funksjonalitet og ikke minst pris.

NYHET fra Best Value og Headquarter! Kassesystem med Online Time-Booking Best Value og HeadQuarter gir alle frisørsalonger og velværesentere alt du behøver for å få full kontroll på økonomi og ikke minst kundene dine. Vi tilbyr det vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag.

Online timebok med app for smarttelefon

Timeregistrering

Kjedeløsning

Lojalitetsprogram

Provisjonsberegninger

Alle rapporter som er nødvendig

Full hjemmekontorløsning

Full lagerstyring

u

Pris pr. mnd. komplett butikkpakke Fra:

2.850,-


!

nyhet! KUN ÈN FAKTURA Å FORHOLDE SEG TIL Vi ordner med alt fra kassesystem, bredbåndslinjer og bankterminal. Du vil da ha ett kontaktpunkt hvis noe skulle skje. Du vil også kun motta en faktura i måneden for alt som har med butikkdatadriften å gjøre. Du slipper unødvendig fakturakontroll da du vil få alt fra ett sted.

FULL BUTIKKPAKKE INNEHOLDER: •

Bredbånd

Bankterminal

Online timebok med app

Komplett kassesystem med touchskjerm

Integrert telefonkatalog

Alt blir installert på stedet

Grundig opplæring

Online brukerstøtte. Vi fjernstyrer kassa hvis det skulle oppstå problemer

VPN programvare for import av varer

Gratis utlån av lånemaskin hvis noe skulle skje

Integrasjon mot regnskapssystemer

Installasjon og opplæring

Online backup

KONTAKT OSS: VIL DU VITE MER? ds@bestvalue.no

92 11 04, ma BestValue AS Tlf. 47 headquarter.no 66 85 01 00, post@ HeadQuarter AS Tlf. o www.headquarter.n


update

Bevegelser i bransjen

Faglig påfyll Hudhelse as har hatt stor suksess med produktseriene fra Zo Skin Health by dr. Zein Obagi både i Norge og Sverige. I sommer fikk Hudhelse besøk av Vice President of Global research i Zo Skin Health Inc. i USA, Rick Woodin. I den anledning valgte man å invitere til en presseseanse der Woodin kunne presentere de nyeste produktene. - Vi måtte bare utnytte denne muligheten. Her var det anledning til å presentere det siste fra forskningsfronten fra en av bransjens tungvektere, smilte daglig leder Therese Victoria Mofjell Bunæs. BREDT SPEKTER

Produktene fra Zo Skin Health finnes i mange hyller hos hudterapeuter, dermatologer og plastikkirurger i Norge og Sverige. I USA er Zo Skin Health i dag det fjerde største cosmeceutical-merket, ifølge analysefirmaet Klein & Company. Ifølge egne tall har selskapet hatt en omsetningsvekst på formidable 770 % gjennom perioden 2011 - 2016. Hemmeligheten bak suksessen er ingrediensteknologien, påpekte Rick Woodin. - Jeg har tidligere jobbet i store, globale selskaper. De blir som et tankskip. Det må naturlig nok bli et større beslutningshierarki. Da tar det tid å utvikle produkter som skal tilpasses store markeder. Vi har en flatere organisasjonsstruktur og jobber dedikert mot vår nisje. Innovasjonstakten hos Zo Skin Health er mye raskere enn hos de store, globale aktørene. Det har gitt oss viktige fortrinn, og er selvsagt stimulerende for meg som jobber med forskning og utvikling, forklarte han. SISTE NYTT

I tillegg til en generell presentasjon av forskningsresultater, gjennomgikk Rick Woodin de siste nyhetene for reparasjon av rød og sensitivisert hud, en ny celulittkrem og løsninger for solskadet hud.

Smakfullt Cosmedic as inviterte rett før sommeren til en presentasjon av glo Skin Beauty fra glo Professional. Det nye konseptet bygger på den velkjente glo Minerals serien og inkluderer også glo Therapeutics. Disse er nå samlet under glo Skin Beauty profilen, som byr på en fornyet produktdesign, hudpleie i hvit klinisk forpakning og make-up i sort forpakning. Samtidig bød man på noen utvalgte produktnyheter. Fornyelsen blir grunngitt med at gloprofilen nå har eksistert i 19 år, samtidig som produktspekteret løpende er utvidet. Nå var tiden altså inne til å presentre seg under en helhetlig profil. KLAR FOR KONGRESS

16. september, rett før dette bladet gikk i trykk, gikk også Cosmedic Kongress 2017 av stabelen i Thon Hotel Opera. På programmet der sto selvsagt en presentasjon av rebrandingen av glo Minerals og glo Therapeutics til glo Skin Beauty for et større publikum. Men programmet inkluderte også en sneak peek på lanseringer av aesthetic line, Skin Tech peelinger og hudpleie, Z fill og praktiske demonstrasjoner av ulike make-up teknikker, samt en aldri så liten vitamininnsprøytning med motivator Morten Brandt.

Sommerlig pressebriefing. Daglig leder Therese Victoria Mofjell Bunæs var synlig fornøyd over å kunne presentere Zo Skin Healths utviklingssjef Rick Woodin for norske skjønnhetsjournalister. Markedsansvarlig Guro Dreyer i Cosmedic var svært fornøyd med å ha fått direktøren for Europa og Midtøsten, Laura Marzari og International educator Amanda von dem Hagen fra USA på besøk i anledningen av presentasjonen av glo Skin Beauty.

36

SALONG

3-2017


Kraftdull fornyelse

Cosmobeauty as er revitalisert med nye eiere og nye konsepter. Det har vært mye jobbing, men nå har brikkene falt på plass, forteller daglig leder Jeanette Hveding. - Ja, det har vært et halvår med mye jobb uten lønn, men innsatsen har gitt resultater. Vi opplever en hyggelig vekst, noe vi først og fremst mener har sammenheng med det vi har ekstremt tro på: CSG - Color Satisfaction Guarantee. - Vi har laget nye nettsider og en webshop, som ikke går på bekostning av våre salonger. Nettsidene er enkle å bruke og designet for å gi mest mulig tilbake. Her kan vi garantere at parallellimport ikke er en mulighet. Dette er et norsk merke, og vi har rettigheter på alt, lover Jeanette. - Vi byr på flere eksklusive kits, display som rommer mer, men tar mindre plass enn tidligere, markedsmateriell, kampanjer og konkurranser.

Made in France. Skinthal fikk besøk av Marian og Orlé fra Thalgo i forbindelse med lanseringen i Oslo.

Cosmobeauty har eksistert i 10 år, men det har skjedd en liten revolusjon gjennom de siste seks månedene.

GODE NYHETER

fra havet

Skinthal as benyttet tiden før sommeravslutningen til å invitere pressen til lanseringen av Prodige des Océans fra Thalgo Cosmetics. Som de øvrige produktene er serien basert på marine alger. Det er lagt ned store ressurser i utviklingen av serien, forteller daglig leder Ann Kristin Hellerslien. - Serien er et resultat av fire års forskningsinnsats, som inkluderer syv laboratorietester og eksklusive patenter. Vi er veldig stolte over å kunne presentere resultatene for norsk presse og hudpleiesalonger. R E S U LTAT O R I E N T E R T

Teknologien bak Regenerative Marine Intelligence baserer seg på tre forskjellige kilder fra havet: bioaktivt sjøvann, maritime stamceller og flercellet alge. Teknologien tilfører huden 63 essensielle næringsstoffer, samt to helt rene hyaluronsyrevarianter, algeekstrakt og essensielle sukkerstoffer. Ann Kristin lover at kundene vil merke forskjell. - Thalgo sikter seg inn mot å levere produkter og ritualer som gir synlig anti-age effekt. Allerede etter første påføring av masken vil brukerne oppleve opptil 42 % reduksjon av synlige rynker, mer fast, jevn og klarere hud. Etter en måneds bruk er det påvist 23 % reduksjon i rynkedybden og 30 % økning i elastisiteten. SALONGBEHANDLINGER

Thalgo Prodige des Océans leveres som eksklusive videresalgsprodukter. I tillegg byr man på avslappende og revitaliserende salongbehandlinger i form av en energigivende signaturbehandling inspirert av Kobido. Daglig leder Ann Kristin Hellerslien i Skinthal var synlig fornøyd med lanseringen av Prodige des Océans. SALONG

3-2017

37


update

Bevegelser i bransjen

Konsernsjef Henning Nielsen og daglig leder Reidun Wang kan glede seg over fremgang i jubileumsåret.

30 og på fremmarsj Dermanor

år

Det er mye å glede seg over hos Dermanor om dagen. Opprettelsen av en medisinsk avdeling, Dermanor Medical, lanseringen av nye merker og fremgang for eksisterende merker. Samtidig kan man notere seg et 30 års jubileum. Dette preget jubileumsfeiringen på Fornebu 16. - 17. september. - Det skal ikke legges skjul på at vi har vært igjennom en tøff periode etter at Decléor og Carita ble overtatt av L’Oréal systemet i 2015. Vi mistet med dette rundt 30 % av vår omsetning. Men vi har jobbet målbevisst for å finne nye merker og utvikle våre forretningsområder. Vi opplever at dette har gitt resultater, og at vi har vind i seilene i alle nordiske land, som er vårt marked. I dag har vi totalt rundt 130 ansatte, 15 internasjonale merkevarer i porteføljen og mer enn 3000 kunder på nordisk basis. Det er en hyggelig inngang i et jubileumsår, smiler konsernsjef Henning Nielsen. SKAL KAPRE MEDISINSKE KLINIKKER

Litt overraskende har Dermanor frem

38

SALONG

3-2017

til nå hatt et begrenset tilbud rettet mot medisinsk orienterte klinikker, selv om dette har vært et marked i vekst. Men nå tar man grep. Med opprettelsen av avdelingen Dermanor Medical og lanseringen av hudpleieserien SkinBetter Science og Pharma Skin Care kaster man seg inn i kampen om denne delen av hudpleiemarkedet. - Vi har lenge vært på jakt etter nye, innovative og avanserte hudpleieprodukter for å gi et tilbud til utvalgte klinikker og hudlegekontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Med lanseringen av SkinBetter Science og Pharma Skin Care jobber vi får å få et fotfeste i denne delen av hudpleiemarkedet. Vi ønsker å tilby klinisk dokumenterte, effektive og elegante hudpleieprodukter, og SkinBetter Science

Vi ønsker å tilby klinisk dokumenterte, effektive og elegante hudpleieprodukter.

og Pharma Skin Care leverer på alt dette, oppsummerer Henning Nielsen. SkinBetter inkluderer i skrivende stund åtte salgsprodukter, mens Pharma Skin Care inkluderer 25 produkter, hvorav seks er reseptbelagte. Det kan her legges til, at teamet bak SkinBetter Science i sin tid bidro i utviklingen av Restylane og Dysport. OG IKKE NOK MED DET…

Det stopper ikke her. DECIEM er et nylansert merke og retter seg mot bevisste og velutdannede kunder. Selskapet bak har lagt seg på en særegen linje og presenterer seg som «The abnormal beauty company» og gjør alt annerledes enn bransjen for øvrig. Kanskje et friskt pust og en god erstatning for Blizz, som nå er solgt og fases ut av Dermanors produktportefølje. ELEMIS har vært på det norske markedet i mange år, men det er først nå det virkelig har løsnet. - Vi hadde som målsetting å få ELEMIS inn 40 dører i 2017, men dette har vi allerede passert med klar margin. 2017 blir et gjennombruddsår for ELEMIS på det norske maredet, fremholder daglig leder Redun Wang. Hun legger stolt til at man har fått innpass i flere ledende spa, som for eksempel The Well, der man er eneleverandør. Også på de øvrige produktområdene går det bra, skal vi tro Henning Nielsen og Reidun Wang. - Elisabeth Arden PRO, Matis, og ikke minst bareMinerals kan vise til hyggelige økninger. Det kan nevnes at bareMinerals er Nordens største make-up merke. Det er vi stolte av, smiler Reidun Wang.


Dermanor-eier Christian Ringnes var som vanlig hjertelig til stede.

Glade prisvinnere på podiet. Bredest smilte selvsagt vinneren Jannicke Jansen. Eier Guro Høgås i bARe Clinic mottok prisen på vegne av Anja Sandvik, som ikke hadde anledning til å være til stede.

Årets Hudterapeut 2017 Et høydepunkt under Dermanors 30 års jubileumskonferanse 16. -17. september var kåringen av Årets Hudterapeut 2017. Totalt kom det inn 400 nominasjoner, dobbelt så mange som i fjor. I siste runde var det fem nominerte terapeuter som kjempet om en plass i rampelyset. Det fem nominerte var; Anita Daland, Klinikk Matis, Anja Sandvik, bARe Clinic, Jannicke Jansen, Look at Me, Katrine Myhre, Juvelen Spa og Maria Andersen, Perlen Spa. Og vinneren ble: Jannicke Jansen, Look at Me God stemning på Dermanors jubileumskonferanse.

SALONG

3-2017

39


Smakebiter FRA HØSTENS PRODUKTLANSERINGER

40

SALONG

3-2017


mix

produkter for hud & velvære

I n te n s i v t ➤ Sothys Paris anti-age linje er nå i ferd med å

være totalt renovert. Våren 2017 ble fem nye Youth serum lansert, og i høst lanseres syv nye Youth kremer, samt en oppgradert anti-age spesialbehandling. Mer info, kontakt Cosmenor as på tlf.: 22 20 99 90, eller sjekk www.sothys.no

K l a r fo r j u l ?

Sothys byr som sedvanlig på gavesett og adventskalender. Designet og fargene passer nydelig sammen med dype burgunder farger, lilla toner, kobber og sort. Mer info, kontakt Cosmenor as på tlf.: 22 20 99 90, eller sjekk www.sothys.no

➤ High-end

Make-up kostene fra Moda Metallics er like vakre i vesken som på baderomshyllen. Serien inkluderer foreløpig tre koster, som brukes til påføring og blanding av foundations, pudder og blush. De er også perfekte til contouring og touch-up. Håndtaket tåler vann og har en behagelig tekstur. Hårene er laget av high-end fibre. Kostene har en lengde på 17 cm. Mer info, kontakt Cosmobeauty as på tlf.: 94 79 74 86, eller sjekk www.cosmobeauty.no

➤ Skj ø n n h et skl a ssi ker

➤ Q ui c k f i x

Decléor relanserer sin anti-aging serie Prolagéne Lift, som nå er oppgradert med kraftfull lavendel og utvidet med Liftig Flash Mask og massasjebehandlingen Lift Yoga Treatment, som toner ansiktets muskler, minsker væskesamling og motarbeider hevelser. Mer info, kontakt L’Oréal Professional Product Division Norway/Decléor.

St. Tropez Instant Tan Finishing Gloss gir deg en oppfriskning når du trenger en ekstra fresh gyllen glød med perfekt HDfinish. Passer til alle hudtoner, vaskes enkelt av. Glosseffekten kan bygges opp for å skape en glamorøs look, eller et mer naturlig resultat. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

Svei t si sk p r esi sj o n

J ul e g l e d e r

S m i di g

Matis Réponse Corrective Lifting Performance Care er en oppstrammende dagkrem som bedrer fastheten i huden og gir en umiddelbar liftingeffekt. Etterlater huden smidig og hydrert. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 55 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

Sveitsiske Rubis byr på høykvalitets pinsetter i tre trendsettende farger denne høsten. Leveres i Brown, Taupe og Olive. Pinsettene produseres av kirurgisk og antimagnetisk stål, og hvis du tar vare på den kan den vare livet ut, ifølge leverandøren. Rubis er for øvrig en Fair Trade bedrift. Mer info, kontakt Fred Hamelten as på tlf.: 21 64 54 47, eller sjekk www.pinsett.no

Det gjelder å planlegge julegavesalget i tide. Da er det greit å vite at Matis byr på seks flotte gavepakninger for videresalg denne julen, som for eksempel Trousse Cocooning Push og Les Parisiennes. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 55 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

SALONG

3-2017

41


mix

produkter for hud & velvære

➤ K l i n i s k i n n ova s j on

Lanseringen av Skinbetter science er spydspissen for Dermanors nye satsning innen medisinsk hudpleie. Bak leverandøren står teamet som i sin tid bidro til utviklingen av Restylane og Dysport. Målsetting bak utviklingen av serien er å tilby det aller beste innen klinisk effektivitet og trygghet. Se egen sak annet sted i bladet. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

A n t i- ag e t il v i pp er o g br yn

Rubis introduserer Eyelash & Brow Anti-aging Serum, et helt nytt anti-aging øyevippe- og øyenbrynsserum. Serumet stimulerer til økt vekst, tykkelse og lengde på øyenvippene, samtidig som det motvirker den naturlige aldringsprosessen som gjør at brynene ofte blir tynnere med årene. Med sine 10 ml forpakninger fremholdes serumet å ha tre ganger så stor mengde som konkurrerende produkter. Mer info, kontakt Fred Hamelten as på tlf.: 21 64 54 47, eller sjekk www.pinsett.no

Effektivt, pleiende og pur velvære.. B e kje m p er fo r u r en sn i n g

Matis Réponse Jeunesse serien har fått flere nye produkter, blant annet Matis City, en fuktighetsgivende krem for alle hudtyper. Bekjemper synlige og usynlige tegn på forurensning, motvirker prematur hudaldring og begrenser penetrasjon av forurensende partikler. Etterlater huden optimalt hydrert og mykgjort med en naturlig glød. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

42

SALONG

3-2017

Høstens nyheter er lansert. Gi dine kunder inspirasjon, nye opplevelser og virkningsfulle behandlinger. Vi bringer smakebiter fra de hotteste behandlings- og salgsproduktene denne sesongen. ➤ K j a p t & ve l p l e i e n de

St. Tropez har lansert to selvbruningsnyheter: 1) Express Mist, en hurtigvirkende selvbruningsmist med avansert ingrediens- og sprayteknologi. Fargen utvikler seg i løpet av 1-3 timer. Er enkel å bruke, tørker raskt og absorberes umiddelbart i huden. 2) Selftan Express Sheet Mask er en ansiktsmaske som fukter, pleier og gir deg nydelig, gyllen, sunn farge. Passer alle hudtoner, gir umiddelbar glød. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

➤ Dobb elt effek t

Matis Réponse Jeunesse Essential Micellar Water er en ekspress make-up-fjerner for alle hudtyper, inkludert sensitive hud og øyepartier. Fanger opp og nøytraliserer giftige molekyler fra forurensning, styrker hudbarrieren. Etterlater huden fullstendig klar, myk og behagelig. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no


mix

produkter for hud & velvære

Op p fr i sken d e

jane iredale byr denne høsten på flere inspirerende nyheter: Natural Glam Eyeshadow Kit med naturlige dype farger, Pure Moist Lipstick i en knall eplerød farge, Just Kissed Lip Plumper i dus lys portvin og Pure Pressed Blush i flott, frisk tyggegummi-rosa med hint av gyllen shimmer. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00.

➤ God natt til fi n e l i n j er …

Dermalogica lanserer Nightly Lip Treatment, en ny aldringsbekjempende behandling for leppene og områdene rundt leppene. Tilfører fuktighet og gjenoppbygger huden på og rundt leppene om natten. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00.

Klar for sydentur?

Gi høstens «trekkfugler» en god start på solrike dager i sydlige farvann….. U n g dom m e l i g

Being fra Sanctuary Spa er en ny serie kroppsprodukter som snakker til ungdommen i deg. Serien består av Shower Gel, Bubble Bath, Body Lotion, Body Butter, Body Mist, Hand Lotion og Body Scrub i forskjellige dufter. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

44

SALONG

3-2017

E t g o dt formål…

Tone Lise Akademiet støtter «Go’ nok» kampanjen som jobber med forebyggende tiltak for å fremme god psykisk helse. Lanseringen av Go’ nok neglelakk skal være et statement i hverdagen. En fin farge gjør noe med humøret. Tør å være deg sjøl, du er go’ nok som den du er… Mer info, sjekk www.tlbeautystore.no


IT’S WHAT COMES NATURALLY NEW

• • • •

GOOD-FOR-SKIN 24-HOUR WEAR BREATHABLE FULL COVERAGE 30 SHADES


mix

produkter for hud & velvære

Re nse n d e

Dermalogica Precleanse Balm er en viderføring av Precleanse Oil, og fjerner alt fra vannfast mascara, foundation, solkrem, leppestift til vippelim, hårfjerningsvoks, teatersminke og tyggegummi i håret. Mer informasjon, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00.

Ta vare på kundenes hverdagsopplevelser... Sma sh i n g ➤

Nå er det tid for egenpleie og høstlig velvære. By kundene på tips for gode opplevelser.

Ecru New York Beauty Velvet Air Lipstick leveres i 10 delikate farger. Inneholder spesialblandede pigmenter som legger seg jevnt på leppene og gir en intens farge uten å virke tung. Gir en silkemyk, halvblank finish. Ved å dra en finger over leppene, aktiveres peptider som gir en matt finish. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

➤ Nydelig …

Blinc Shadow Fusion byr på en pallett med 10 nydelige nyanser, fem matte og fem med skimmer. Hver nyanse er utviklet for å passe alle hudtyper og for å skape en fantastisk, naturlig look. Blinc Blend Duo medfølger paletten. Mer info, sjekk www.hexa.no

➤ Ren sen d e

Spa Magik Organiks Moisture Melt Cleansing Balm er en lett rensebalm til ansikt basert på jojoba, søt mandel- og olivenoljer. Smelter forsiktig bort smuss og sminke. Passer til alle hudtyper. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as på tlf.: 64 97 40 60, eller sjekk www.biovital.no

➤ E f fe k tf ul l korri g e ri n g

Matis Réponse Corrective Express Lift Consentrate er et askepottserum som gir en skikkelig skjønnhetsboost for ansikt, hals og décolette. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

46

SALONG

T A

p P ø (

3-2017

Point pHfo


TO THE

POINT

POINT

fra pHformula er tre nye, aktive peptidekremer som styrker og forbedrer hudens helse samt forebygger og minsker synlige aldringstegn. Unikt leveringssystem sørger for effektiv levering av aktive ingredienser.

THE POINT IS TO MAKE A DIFFERENCE pHformula gir et økonomisk bidrag for hvert POINT-produkt du kjøper, for å støtte forskning og øke bevisstheten rundt Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) i ulike fond og til organisasjoner over hele verden.

Forhandler: Beauty Products AS | Tlf.: 23 19 10 00 | www.beautyproducts.no

Point pHformula august 2017 4 mm bleed salong.indd 1

14.08.2017 15.05.07


mix

produkter for hud & velvære

To th e Po i n t …

➤ Ren & pen

Spa Magik Organiks Creme To Oil Coconut Body Wash er en luksuriøs, silkeaktig kroppsvask, som både renser huden og tilfører fuktighet. Inneholder økologiske essensielle oljer. Forvandles til et mykgjørende og silkeaktig skum i kontakt med vann. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as på tlf.: 64 97 40 60, eller sjekk www.biovital.no

pHformula byr på tre ansiktskremer som inkluderer et unikt peptidkomplex, og en rekke ingredienser som i sum fornyer, forbedrer og styrker huden. Produktlinjen inkluderer Point Multi Protect, Point Age Reverse og Point Extra Firm. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

Pleie og velvære

Gi kundene en god start på høst- og vintersesongen med effektive og fuktighetsgivende produkter. ➤

Esse nsie l t

Spa Magik Organiks Ache Away Muscle Rub er en økologisk essensiell olje basert på eukalyptus. For best resultat, masser muskelområdet med Ache Away Muscle Rub etter et varmt bad med Ache Away Eucalyptus Bath Salts. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as på tlf.: 64 97 40 60, eller sjekk www.biovital.no

48

SALONG

3-2017

➤ S m o oth

Zo Ossential Instant Pore Refiner er et oljefritt serum som minimerer synlige porer. Den har en dobbeltvirkende formulering som reduseer blank hud med øyeblikkelig mattende effekt. Mer info, sjekk www.hudhelse.no

I n te n s ivt ➤

(Comfort Zone) Hydramemory Essence er et intensivt, konsentrert serum og toner inspirert av koreansk hudpleie. Den har umiddelbar hydrerende virkning basert på 11 aktivatorer i en naturlig base av tamarind, som i sum integrerer de naturlige komponentene i hudens fuktighetsfaktorer. Like lett som en toner, men like kraftig som et serum. Mer info, sjekk www.kokong.net


NYHET!

TEST SELV:

En ny brukervennlig og sikker Elektronisk pasientjournal fra Fixit Nå har Fixit lansert en Elektronisk pasientjournal som setter en ny standard i bransjen. Prøv den selv! Vi er sikre på at du blir imponert. Du kan for eksempel raskt og enkelt laste opp egne bilder eller velge blant standardbilder, og benytte profesjonelle medisinske ikoner og symboler når du registrere opplysninger om pasienten.

Ønsker du å prøve selv? Send kodeord «FIXIT» med ditt navn og e-post til 2077, og du vil motta en demo.

FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

WWW.ODINSYSTEMER.NO


110 ÅR

1907 - 2017

LANDSMØTET 2017

Aktivitetskalender 08.10 - 09.10 13.10 - 15.10 14.10 - 16.10 15.10 21.10 27.10 - 28.10 03.11 – 05.11 03.11 –05.11 04.11 – 05.11 11.11 18.11 18.11 - 19.11

2017

Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Beauty World Sted: Tallinn, Estonia Info: www.ilumess.ee/ Salon International Sted: London, England Info: www.salonexhibitions.co.uk Alternative Hair Show Sted: London, England Info: www.alternativehair.org NFVB Landsmøtet 2017 Sted: Hotel Continental, Oslo Info: www.nfvb.no Hår & velvære 2017 - Ålesund Sted: Rica Parken Hotell, Ålesund Info: moyfrid@pikasso.no Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 Baltic Beauty 2017 Sted: Riga, Latvia Info: www.bt1.lv/bb Bergen Beauty Sted: Grieghallen, Bergen Info: www.bergenbeauty.no Frisöreventet Sted: Malmö Info: www.frisoreventet.se Trondheim Hair Open (Julecupen) Sted: Thon Hotel Prinsen, Trondheim Info: nina@salong-perfect.no Cosmetica Berlin Sted: Berlin, Tyskland Info: www.cosmetica.de

Velkommen!2018

Vi ønsker våre nye NFVB-medlemmer velkommen til fellesskapet! l BEAUTY TECHNOLOGY, OSLO

110 ÅR

110 ÅR

1907 - 2017

Stolt LANDSMØTET2017 110 ÅR

LANDSMØTET

1907 - 2017

LANDSMØTET 2017

1907 - 2017

Engasjert Inkluderende

2017

OPPLEV NFVBS NYE FREMTIDSVISJON!

110 ÅR

1907 - 2017

110 ÅR

LANDSMØTET2017

1907 - 2017

Påmelding: www.nfvb.no

LANDSMØTET2017

2 1 . O K TO B E R H OT EL CO N T I N E N TA L , O S LO

JURIDISK VAKTTELEFON

gratis for NFVB-medlemmer Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

47 68 73 84

advokat@nhoservice.no

2018

17. - 18. MARS OSLO SPEKTRUM

Sett av datoen allerede nå!

ARRANGØR:

l NYGLØD KOSMETISKE HUDKLINIKK, HOVDEBYGDA

Neste nummer av kommer ut 30. november TEMAER

FOR UTGAVE 4-2017:

50

SALONG

3-2017

➤ VINTERHUD OG KULDESKADER ➤ HØYTID FOR VELVÆRE- KAMPANJER ➤ ØK SALGET AV SESONGPRODUKTER: VINTER OG VÅR

110 ÅR

1907 - 2017

LANDSMØTET

2017


VI ER MED DEG HELE VEIEN! NFVB er dannet av og for medlemmene – engasjerte bedriftseiere. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og det er et arbeid du er med å påvirke. Vi vet hvor viktig det er med god fagutdannelse som basis gode bedrifter. Vi vet hva bedriftene trenger for å drive lønnsomt og med langsiktig horisont. Ta kontakt med oss for å snakke om det som er viktig for deg og din bedrift!

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE.

ADRIENNE G. HUGHES Medlemskontakt i NFVB – hudpleie E-post: adrienne@nfvb.no Mobil:911 27 288


S A L O N G U T G AV E 3 / 2 0 1 7

BODY CONCEPT

H

Ny kropplinje fra Bioline!

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

3

/

2

0

1

7

7

Update FRA BRANSJEN

tips

TIL BEDRE INNTJENING

Smakebiter FRA HØSTENS PRODUKTLANSERINGER

Tid for menn H Ø S T E N S S AT S N I N G

ABAS Kosmetikk AS, Nattlandsveien 150, 5094 BERGEN Tlf: 55 28 28 28 E-post: office@abaskosmetikk.no

+

M E D L E M S P R O F I L E N : L A I L A V. H O V L A N D, B E A U T Y T E C H N O L O G Y WO R L D S K I L L S I A B U D H A B I : H U D P L E I E R C A R I N A L A R S E N PÅ Y R K E S L A N D S L A G E T

Profile for 07 Interaktiv

Salong 3 2017  

Salong 3 2017  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded