__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G U T G AV E 2 / 2 0 1 8

H

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

Mersalg VÆR KLAR FOR SESONGENS MULIGHETER

Bli med i vårt karrierefremmende nettverk!

Update

HVA ER KARRIEREALLIANSEN? Karrierealliansen er det største og viktigste samlingssted for skjønnhetsbransjen og er en del av Tone Lise Akademiet. Vi har unike tilbud til våre medlemmer for å styrke samhold og kompetanse.

BEVEGELSER I BRANSJEN

Clinique Monique

- KUNDENE GIR OSS ENERGI

Vibeke er Norges beste hudpleier N M

Gjør som så mange andre bransjekollegaer- registrer deg i Karrierealliansen og få muligheten til å posisjonere deg og presentere deg for bransjen! karrierealliansen.no

bransjesamhold l utdanning l jobberfaring l kompetanse l fagkunnskap l

nettverksvbygging l utvikling

I

H U D P L E I E :

HÅR & SKJØNNHET 2018: FAGLIGE FORNØYELSER H U D & V E LVÆ R E : S O M M E R E N S P R O D U K T L A N S E R I N G E R

2

/

2

0

1

8


w

NEW VI LEVERER FAGLIG EKSPERTISE OG HØY KVALITET TIL DIN KLINIKK

Ønsker du å bli vår nye forhandler? Velkommen til ett team med høyt fokus på kvalitet, kunnskap og produkter. Ta kontakt på post@esthetica.no eller telefon 33 77 52 44.

Spa Diamond 2017 vinner i anti-ageing kategorien med Platinum Care serien

Ønsker du å bli vår nye forhandler? Velkommen til ett team med høyt fokus på kvalitet, kunnskap og produkter.

M A G A S I N E T S A L O N G K A N O G S Å L E S E S PÅ N E T T !

Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

www.facebook.com/EstheticaAS

Ta kontakt på post@esthetica.no eller 33 77 52 44


VI LEVERER FAGLIG EKSPERTISE OG HØY KVALITET TIL DIN KLINIKK

Ønsker du å bli vår nye forhandler? Velkommen til ett team med høyt fokus på kvalitet, kunnskap og produkter. Ta kontakt på post@esthetica.no eller telefon 33 77 52 44.


Mindre “no show” med ledigtime.no Bergen Barbérstue er et fristed for herren, hvor han kan bli knaiben (red.anm. kjekk, tiltrekkende på Bergensk) på håret og skarp i skjegget. Samtidig som han blir blank og fin i pelsen kan han også nyte et bredt sortiment av drikkevarer i en god og løssluppen atmosfære. Vi har alltid ønsket å gi våre kunder muligheten til å kunne slappe av med noe godt i glasset under sitt besøk hos Bergen Barbérstue. Dette har nå blitt en realitet med vår nyåpne avdeling hos Tasting Room. For oss er det utrolig viktig å være tilstede digitalt. Onlinetimebestilling fra Easyupdate er et utrolig oversiktlig og er et lett system å jobbe med, både for oss i salongen og for våre kunder. At de ansatte har tilgang til timelistene sine hvor enn de skulle befinne seg er ekstremt beleilig. Vi har merket mye mindre “no show” etter vi kom oss på ledigtime.no, kundene kan selv bestemme om og når de får en påminnelse av bestilt time. – Tommy Kronstad, eier og daglig leder av Bergen Barbérstue.


Kassesystem

Timebok med Online timebestilling

Easysky – Få full kontroll over salongens drift. 24 timers tilgang til regnskap og rapporter fra PC, nettbrett eller mobil. Gi regnskapsfører tilgang!

PC med touchskjerm & kundeskjerm

Strekkodeleser

Elektronisk kasseskuff

Kvitteringsskriver

Integrasjon lønn og regnskap

.

Automatisk sikkerhetskopi

e

Grundig opplæring med tilgang til vår nye nettportal Easyhjelp

Gratis utlån av maskiner om noe skulle gå galt

, e .

.

t . .

.


44 8

I N NH O L D 2/2018

ARTIKLER

42

8 V E N K E V E N N E V I K , C L I N I Q U E M O N I Q U E : - Ku n de n e gir oss e n e r gi 14 K A M PA N J E T I P S: Væ r k la r fo r s e s on ge n s mu l igh e t e r 16

P R O F E S S I O N A L B E A U T Y L O N D O N : Tr e n dr a pp or t for 2 0 1 8

18 D O M I N I Q U E P R A D I N E S, T H A L G O: Ve r de n s fr e mst e e ksp e r t p å in gr e die n s e r fr a h a ve t 2 0

M E D L E M S KO N TA K T A D R I E N N E H U G H E S: G l e de r s e g ove r me dl e msve kst e n

2 4 2 6

H Å R & S K J Ø N N H E T 20 1 8 : Fa g li g e for n øye l s e r

30

N M I M A K E- U P 20 1 8: Fo rs k j ø nne t y n de

3 2

N M I N E G L E D E S I G N 20 1 8 : Va k re d e t a l je r

3 4

N M I F R I S E R I N G 20 1 8 : Fa g li g f y r ve r ke r i

50

G D P R : Vi h j e lp e r d e g !

52

N F V B S S T R AT E G I P R O G R A M: Vi er iga n g!

N M I H U D P L E I E 20 1 8: Vi b e ke e r N or ge s b e st e h u dpl e ie r !

FA S T E S I D E R 7 Sig n e r t

36

Up d a t e - b eve g e ls e r i b ra ns j e n

42

M ix - p ro d uk t e r fo r h ud & ve lvæ re

54 A kt i vi t e t s ka le nd e r/NF VB i nfo

6

S A LO N G

2-2018

48


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

En merkedag for hudpleiere Lørdag 17. mars 2018 er en historisk dato for hudpleiere i Norge. Da ble det første norgesmesterskapet i hudpleie arrangert. Stedet var Oslo Spektrum, og 8 hudpleiere stilte ved behandlingsbenkene. Noen godt erfarne og noen yngre, ambisiøse talenter. Årets norgesmester heter Vibeke Stensrud, fra Vips Hud & Fotpleie AS i Blomsterdalen utenfor Bergen. Vi gratulerer Vibeke, men også hele bransjen. Dette er med på å heve statusen til hudpleiefaget, og norgesmesterskapet er ett av flere tiltak som setter fokus på god fagkunnskap. Fag l i g fe st ! NFVB arrangerte i år NM i fire fag: Frisering, hudpleie, make-up og negledesign. Man behøver ikke være fagnerd for å glede seg over godt håndverk, men det er lett å bli imponert over detaljfokuserte konkurransedeltakere. Flinke hender og kloke hoder jobber frem imponerende resultater. NM-arenaen bringer frem håndverkere i særklasse, og de som ikke drister seg ut på arenaen vil uansett kunne hente inspirasjon bare ved å observere. Konkurranseutvalget til NM ønsker enda flere deltakere, og har flere utviklings­ planer for neste år. Følg med…

15

S am m e n e r v i ste r ke ! Bransjen preges av mange mindre bedrifter, og en stor del jobber selvstendig. Gjennom NFVB kan alle forene krefter og muligheter. Den kollektive kraften gir gode forhandlingsfordeler, enten det gjelder politikk eller butikk. Mange hudpleiebedrifter er ennå ikke kjent med hva NFVB kan gjøre for dem, og hva de selv kan være med på av bransjeutvikling. Det er et langsiktig prosjekt å få alle med, men vi må utvise stor tålmodighet og hjelpe hverandre med informasjon. Det er alltid slik at «noen» må gjøre jobben alle ønsker skal bli gjort. Ikke stå på sidelinjen. Bli en «noen» i NFVB! Væ r o ppdate rt ! Et magasin som SALONG er ikke noe man scroller vekk. Det gir deg en unik oversikt over det som skjer i bransjen, enten det gjelder store og små events, produktlanseringer eller aktuelle tema. Husk at alt kan få betydning for din forretningsutvikling. Noe så banalt som å få kjennskap til et nytt produkt kan være starten på en salgssuksess. Vi snakker ofte om bevisste forbrukere, men som profesjonell må man i enda større grad ha kjennskap til og kunnskap om det som skjer i markedet. Ki c k- star te r ka r r ie re n I det dette magasinet sendes til trykk arrangerer NFVB en studentkonferanse for gryende hudpleiere. Det er tredje gang vi gjør dette nå, og etter tilbakemeldingene å dømme så er dette noe elevene setter pris på. Her kan man få en kick-start på yrkeskarrieren, og man står bedre rustet for hverdagene i en krevende virkelighet. Med ønske om god lesning og solfylte dager!

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

S A LO N G

2-2018

7


EN

E

E

OFILEN

M 2-2018

PR

S A LO N G

S

8

M

I indre gård i Torggata 23. - Vi er storfornøyd med lokalene. De gir kundene en assosiasjon til pittoreske sidegater i Paris. Vi befinner oss i en bakgårdsoase i et ellers pulserende om­ råde, smiler Venke og Live.

ME DL E

D

Jegmerav medle

O IL

MSPROF IL LE

DLEMS ME PR

F

N


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

V E N K E

V E N N E V I K,

C L I N I Q U E

M O N I Q U E:

- Kundene gir oss

energi!

- Vi har det fantastisk hyggelig på jobb, og kundene stortrives i våre lokaler i Oslo sentrum. Her finner de et pustehull i en travel hverdag, og kan slappe av i trygge og profesjonelle omgivelser, smiler daglig leder og bransjeveteran Venke Vennevik. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Jeg har vært veldig heldig med yrkesvalget. Det å jobbe som hudterapeut er veldig givende. Jeg må takke de som har backet meg gjennom karrieren. Først og fremst Irene Udnæs, som stimulerte meg til å satse på hudpleiefaget, fastslår Venke Vennevik. Hun legger til at interessen for hudpleie ble aktualisert da hun opplevde egne hudproblemer. - Grunnen til at jeg fattet interesse for hudpleiefaget, var at jeg jobbet i et stressende yrke som kokkefaget, og etter en tid ble jeg sterkt plaget med eksem på hendene. Det var da nysgjerrigheten for hva som skulle til for å sikre en god hudhelse våknet. - Jeg hadde flere år med ernæringslære i kokkefaget, så jeg var klar over hvor viktig riktig ernæring er for hudhelsen. Men jeg ønsket å skaffe meg mer kunnskap, så jeg tok en utdanning innen helse- og sosialfag. Deretter tok jeg utdanning på en hudpleieskole og så meg om etter muligheter til å praktisere faget. Jeg hadde hørt så mange lovord om hudpleieguruen Irene Udnæs, og jeg bestilte en time hos henne i Clinique Madeleine. Så kom praten i gang og vi fant tonen. Hun fortalte at hun hadde et ledig kabinett på Clinique Madeleine i Torggata Bad, og oppfordret meg til å starte som selvstendig næringsdrivende i lokalene. Det var starten på min karriere i faget,

forteller Venke Vennevik med sitt mest vinnende, perlehvite smil. EN LITT ANNEN VERDEN

Det tok ikke lang tid før tanken om å drive egen virksomhet tok form, og hun nølte ikke da muligheten bød seg. - Etter kort tid fikk jeg tilbud om å kjøpe klinikken i Torggata Bad, og sammen med en kollega slo jeg til. Vi ville skape vår egen identitet og landet på navnet Clinique Monique, en litt franskinspirert assosiasjon. Det ble mange år i Torggata Bad, og jeg overtok etterhvert hele salongen. Men så skulle bygget rehabiliteres. Heldigvis var noen kontorlokaler et stenkast borte i gaten ledige, og vi gikk i gang med å tegne ut en ny salong på rundt 100 kvm. Gården er fra 1860 og på Byantikvarens gule liste, og vi var litt nervøse for hva vi fikk lov til å gjøre. Heldigvis fikk vi tillatelse til å gjøre de tiltakene vi trengte for å skape en hudpleiesalong, med den funksjonaliteten vi ville ha når det gjelder arbeidsstillinger og andre fasiliteter, som vask, pauserom og resepsjonsområde. Det har blitt en effektiv løsning, samtidig som vi har skapt et hyggelig og intimt velværeunivers. - Den store forskjellen fra vårt tidligere lokale, er at nå er vi mer tilbaketrukket, har mye lys fra store vinduer og byr på omgivelser som gjør at kundene gjerne kommer før de har time og sitter ned og slapper av. Gårdsrommet

S A LO N G

2-2018

9


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

Autorisert fotterapeut Susanne Andersen er en viktig del av teamet.

du kommer inn i, og trappen opp i 2. etasje, gjør at kundene opplever at de er kommet til en litt annen verden. De fjerner seg fra det som foregår ute på gaten, og formidler ofte at de føler at de er i en sidegate i et pittoresk lokalmiljø i Paris. Da passer navnevalget Clinique Monique ekstra bra, mener Venke. BREDT KONSEPT

Duoen Live og Venke utgjør hudterapeut-teamet i Clinique Monique, men Venke ville tilby et behandlingskonsept som inkluderte flere tjenester. - Vi har tilknyttet oss en massør, en tatovør med permanent make-up som spesialitet, og en autorisert fotterapeut, Susanne Andersen. I tillegg har vi en «reserve fotterapeut» som stepper inn ved behov. Da er vi der vi skal være, og vi har ingen planer om ytterligere utvidelser eller knoppskytninger. Hvorfor være stor, når man er lykkelig som liten? Døgnet har heller ikke mer en 24 timer. Vi jobber dedikert med det vi kan, og yter en service som kundene setter pris på. Er det flere medarbeidere, kreves det mer innsats på personalhåndtering. Jeg vil heller jobber med kunder og kundetilfredshet. Vi er alltid fullbooket, og det er vel et suksesskriterie, oppsummerer Venke. - Vi blir omtalt som eliteterapeuter, med et dedikert faglig fokus, supplerer Live. SKREDDERSYDD BEHANDLING

Alle har sine spesialiteter, og Venke har sin favoritt. - Jeg jobber mye med elektrolyse. Det mange måter å fjerne hår på, men elektrolyse gjør at man kan jobbe

10

S A LO N G

2-2018

dedikert på små områder. Elektrolyse kan også brukes til å koagulere utvidede kapillærårer og brenne bort stilk­ vorter. Det er et tidkrevende presisjonsarbeid, som krever mye tålmodighet, men resultatene blir veldig bra. Dessuten er det slik at ikke alle kunder kan ta lysbehandlinger, hvis de for eksempel går på enkelte typer medisiner som gjør huden lysømfintlig, da er denne behandlingsteknikken et godt alternativ. - Ellers jobber vi med hudforyngende kollagenterapi i form av SkinPen, gjerne i kombinasjon med ulike serum for å behandle hudens tekstur, smidighet og volum. Man må ha en bred meny for å skreddersy behandlingstilbud til hver enkelt kunde. S I L K E & S TÅ L

Bruk av fillere har eksplodert, men Venke og Live har ikke kastet seg på denne bølgen. Behandlingsmenyen har fokus på tradisjonelle behandlingstjenester, som ansiktspleie, kroppsbehandlinger, voks, permanent make-up, aroma- og klassisk massasje, fotterapi, IPL, make-up og hårfjerning. - Vi liker å praktisere faget og har fokus på hudhelse. Injeksjoner holder vi oss unna. Vi har samarbeid med både plastikkirurg, lege og fysioterapeut. Har kunder behov for slike tjenester, formidler vi kontakt. For oss er det viktig å holde fokus på det vi driver med. Det dreier seg om å jobbe mot hudaldring. Yngre kunder er blitt mer bevisst på at det er viktig å starte tidlig med forebyggende tiltak. - Men velværeaspektet er også viktig og må ikke undervurderes i behandlingsøyemed. Det å bli tatt på, kjenne


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

Vi hadde en kjempesøt mannlig kunde som mente han var kommet til himmelens forværelse. Det ga oss inspirasjon til å få tatt f o t o e t s o m l ø f t e r b l i k ke t i d e n r e t ningen. Fotograf Dag Grundseth er opphavsmannen bak bildet, forklarer

MSPROF IL LE

D E

M

S

PR

OFILEN

M

Både Live og Venke gleder seg til å gå på jobb hver dag. Sykdom er et ikke-tema. - Jeg har verdens beste kolleger. Vi er aldri syke og har en enkel HMS-plan; nullvisjon for sykefravær. Det har vi faktisk innfridd, smiler Venke. Hun legger til at man må ta ansvar for egen helse, skal man stå i faget over tid. - Det er fysisk krevende å jobbe som hudterapeut. Da må man ta forebyggende grep før det oppstår belastningslidelser. Jeg driver med styrketrening og tilrettelagte øvelser for å holde meg fit-for-fight. - Og jeg driver med yoga, supplerer Live.

ME DL E

0-VISJON

Jegmerav medle

O EN

LIVSSTILSUTFORDRINGER

På spørsmål om bransjeveteranen Venke opplever noen endringer i hudproblemer siden hun startet opp i faget, tenker hun seg om og trekker frem ett aspekt. - I dag tilbringer mange mye mer tid foran dataskjermer enn det de gjorde for 10 – 15 år siden. Det kan skape nye utfordringer. Det blå lyset fra skjermene trenger dypere inn i huden enn UV-stråler fra solen. Dessuten kan øyne bli såre, spesielt hvis man bruker kontaktlinser. Resultatet kan bli økt dehydrering, og det er noe vi tar på alvor. - Men livsstilen krever også at man jobber med hudhelse fra innsiden. Kostholdrådgivning er viktig for å fremme en sunn hudhelse, legger Live til.

DLEMS ME PR

IL

at man blir ivaretatt, er en viktig del av behandlingen. Jeg har fått tilbakemelding på at jeg har følsomme, silkemyke hender, men jeg kan også ta i på riktige punkter. Silke og stål, det er noe som gir resultater, humrer Live.

N

F

E

Ve n ke s t o l t .

Stolt medlem av NFVB - Med mottoet «Sammen er vi sterke» gir NFVB oss medlemmer trygghet og gode grunnpilarer for en sunn og lønnsom forretningsdrift. Vissheten om at vi kan innhente råd og hjelp fra dyktige fagfolk gir ekstra engasjement og pågangsmot. Det er utrolig positivt for å opprettholde arbeidsgleden, mener Venke Vennevik. E n g o d re g n s kaps føre r e r g ul l ve rd

- Når man jobber som terapeut har man fokus på det faglige. For å holde god oversikt over den forretningsmessige delen, er det viktig å ha en god regnskapsfører. Jeg har hatt samme regnskapsfører i alle år. Hun heter Lise Alfredsen og er meget dyktig. Det er gull verd. Men jeg vil også trekke frem den positive betydningen av at NFVB oppdaterer meg på gjeldende lover og regler.

S A LO N G

2-2018

11


Butikkdata

Ledelsesverktøy

Vi tilbyr salongen en komplett utstyrs- og programvarepakke. Du får topp moderne utstyr som digital timebok, touchskjerm, betalingsterminal og mye mer.

Du har tilgang til salongens data via internett med gode verktøy for budsjettog økonomistyring, rapporter, intranett for salongens medarbeidere, markedsføring ol.

Digital Timebestilling

Lagerstyring

Med digital timebestilling i appen Fixit Timebestilling, på salongens hjemmeside og på Fixit.no er din salong tilgjengelig for nye og eksisterende kunder 24 timer i døgnet.

Markedsføring Lag egne kampanjer og vis annonser til nye og eksisterende kunder på Facebook og Instagram. Send SMS-kampanjer, og vis tilbud i Fixit-appen og på salongens hjemmeside.

Hjemmesider Et genialt verktøy hvor du raskt og enkelt kan lage, endre og vedlikeholde hjemmeside for salongen. Designet er tilpasset salongens profil og du velger selv hvilket innhold du vil vise.

Få full oversikt over lagerbeholdning, varsel ved behov for etterfylling og korrekte inn- og utpriser på alle varene til enhver tid. Ved å sette min/ max på lager kan du forenkle varebestillingen slik at du får korrekt varelager etter ditt salg og forbruk. Slik unngår du krisebestillinger.

Varebestilling Hos oss kan du bestille varer digitalt rett fra din leverandør – når og hvor du vil. Dette frigir tid for deg og din leverandør til å rette fokus mot produktopplæring og økt varesalg.

Gavekort – NY I 2018! Med vår gavekortløsning kan du tilby kundene dine digitale og fysiske gavekort i salongen, i app og på salongens hjemmeside.


En komplett løsning for din salong Et butikkdatasystem er ikke nok til å gjøre salongen din synlig, få flere kunder eller øke produktsalget. I tillegg trenger du gode kommunikasjonsløsninger som bidrar til at du kan møte kundene dine på ulike behov og gi dem gode kundeopplevelser. Gjennom Fixit får du alt dette.

Journal En elektronisk pasientjournal som oppfyller kravene til Fotjournal. Den gir deg mulighet til raskt og enkelt laste opp egne bilder eller velge blant standardbilder, og du kan benytte profesjonelle medisinske ikoner og symboler når du registrere opplysninger om pasienten.

Fordelsprogram Tilby kundene dine et fordelsprogram med flotte medlemstilbud og opptjening av bonuspoeng ved kjøp av behandlinger og produkter. Det gir din salong flere lojale kunder.

Vi får salonger til å lykkes. Unike løsninger skapt for sunn salongdrift.

FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

VERDI.FIXIT .NO


TEMA: SESONGBEHANDLINGER

K A M PA N J E T I P S:

Vær klar for sesongens muligheter Det er snart ferietid og kundene er ute etter gode tilbud på behandlinger og produkter. Det betyr at mulighetene for inntjening er stor hvis du kjører de riktige kampanjene. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: SHUTTERSTOCK

Vi begynner å nærme oss feriemodus, og både kropp, hud og negler skal behandles før vi legger oss på solsengen. Sørg for å ha gode tilbud på salongbehandlinger, og kjør salgskampanjer på solprodukter, bruksprodukter og reisepakninger. Her er noen tips:

GJØR BIKINIKROPPEN KLAR! Kj ø r ka mp a n j e p å :

→ Kroppspeeling → Cellulittbehandlinger → Hårfjerning med voks → Spray tan

14

S A LO N G

2-2018

A L LT I D V E L P L E I D E H E N D E R O G FØTTER! K j ør ka m p a n j e p å :

→ Fotpleie → Gel manikyr og pedikyr → Akrylnegler


T I D F O R Å PA K K E FERIEKOFFERTEN! (Sørg for at de beste produktene blir med)

Leverandørene har ofte spesial­ tilbud på solprodukter og after sun, samt reisepakninger med bruksprodukter som kroppspeeling, renseprodukter, ansiktspeeling, fuktighets­masker og kremer til hender og føtter. Det gir store muligheter for mersalg. Gi kundene gode råd om «ferieprodukter»!

KLARGJØR HUDEN FØR SOLSESONGEN!

VA K R E V I P P E R O G B R Y N ! (Mange ønsker å droppe maskaraen)

Kj ø r ka mp a n j e p å :

K j ør kam p an j e p å:

→ Dyprens → Fuktbehandlinger

→ Vippeløft → Vippeekstension → Farging og forming av vipper og bryn

S A LO N G

2-2018

15


TEMA: TREND

P R O F E S S I O N A L

B E A U T Y

L O N D O N :

TREND-

RAPPORT F O R

20 18

Professional Beauty London er Englands største event innen beauty, spa og hudpleie. SALONG var til stede under årets messe for å fange opp skjønnhetstrendene for 2018.

T E K S T O G F O T O : R A N D I S O L S TA D

di S

o l sta d .

rn

al

i

st

n Ra

Over 800 merker var representert under Londons årlige skjønnhetsmesse 25. og 26. februar. Messen, som i hovedsak henvender seg til bransjen, er også åpen for publikum, og gir en god pekepinn på hvilke trender som er mest aktuelle for tiden.

S A LO N Gs

jou

STOR PUBLIKUMSINTERESSE FOR VIPPER OG NEGLER

Messehallen var stappfull av unge jenter og voksne kvinner som hadde tatt turen for å teste ut nye behandlinger og sikre seg produkter til spesialpris. Aller størst pågang var det hos de rene beauty-utstillerne, hvor køene var lange hos negleutstillere og tilbydere av vippe- og brynsprodukter. I tillegg var det stor interesse for spraytan og ikke minst; sheetmasks. L E D -T E K N O L O G I PÅ F R A M M A R S J

Også de tradisjonelle hudpleiemerkene var representert, samt nye naturlige og organiske merker. Det var flere utstillere med rene veganske produkter, så det er tydelig at dette er i ferd med å bli en trend. LED-lys og plasmateknologi er på frammarsj innen antiage-behandlinger, i tillegg var det flere utstillere som viste frem maskiner til oppstramming og fettsuging av både dobbelthake og kropp.

16

S A LO N G

2-2018

G O D T FA G L I G O P P L E G G

Selv om messen var åpen for publikum var det også et fullpakket program for de profesjonelle. Her kunne man få med seg alt i fra workshops om hvordan du skal takle utfordringer som salongeier, til inspirerende foredrag om nye trender og demonstrasjoner av nye teknikker. Det var også satt opp flere livescener, et eget konkurranseområde og en rekke lounger hvor utstillere og andre bransjefolk kunne nettverke. VERDT ET BESØK

Den populære messen, som er en av Europas største, hadde i år 30-års jubileum. I følge messearrangøren ble det satt publikumsrekord med over 30 000 besøkende i løpet av den to dager lange messen. - Vi kunne ikke ønsket oss et bedre 30-års jubileum. Messen ble en kjempesuksess, og i etterkant har vi fått svært gode tilbakemeldinger fra både publikum og utstillere. Vi planlegger allerede nå å gjenta suksessen i 2019, uttalte en strålende fornøyd organisator, Mark Moloney i en epost fra Professional Beauty. Min konklusjon er at alt i alt var det lite nytt å hente på Professional Beauty London, men inspirerende og gøy var det likevel! Messen er absolutt verdt et besøk for leverandører og salongeiere som vil holde seg oppdatert på produkter og trender, er oppsummeringen fra SALONGs journalist.


H U D P L E I E De fleste tradisjonelle og populære hudpleiemerkene var representert.

L E DLY S T E R A P I LED-lysterapi er på full fart inn som en del av den tradisjonelle hudpleien.

TRENDRAPPORT FOR 2018

V I P P E R O G N E G L E R Omtrent halvparten av utstillerne kom fra beautysegmentet. Vipper og negler var blant de mest populære.

S A LO N G

2-2018

17


D O M I N I Q U E

P R A D I N E S,

T H A L G O:

Ve r d e n s f r e m s t e e k s p e r t på ingredienser fra

havet Alger og marine ekstrakter kan beskytte cellenes DNA mot UV-stråling og redusere hormonell hudaldring. Thalgo ansees i dag som en pioneer på området, og SALONG møtte Thalgos sjefforsker Dominique Pradines.

T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: SHUTTERSTOCK OG THALGO

Siden begynnelsen av sekstitallet har Thalgo forsket på alger og marine ingredienser til bruk i hudpleieprodukter. Nylig var Thalgos sjefforsker Dominique Pradines i Oslo for å holde foredrag om bruk av alger og marineekstrakter i kosmetiske produkter. Gjennom snart tretti år har hun forsket frem og utviklet en rekke patenterte marine ingredienser som kan beskytte huden og forebygge hudaldring. U A N T E M U L I G H E T E R I H AV E T

- Det finnes rundt 25000 algetyper i havet. For øyeblikket

18

S A LO N G

2-2018

har vårt forskningsteam identifisert rundt femti av dem, som vi nå bruker i våre kosmetiske produkter. Vi høster alger fra forskjellige farvann og dyrker dem så under kontrollerte forhold, hvor de beskyttes mot forurensing. Vi henter blant annet rødalger fra norskekysten, sier hun. På spørsmål om hun er bekymret for fremtidens bruk av alger med hensyn til at havene våre forsøples av plast og mikroplast, svarer hun kontant nei. - Algene er så sterke at vannet ikke klarer å penetrere dem. Derfor tror jeg ikke at mikropast kan ødelegge algene, men selvfølgelig er plasten et stort problem for dyrelivet i havet, sier hun og legger til at de algene som


Fo r ek semp el p å mo d en h u d , so m e r s l app o g h ar m i s te t e l a s ti s i te t, h ar v i f un n e t at diss e ekst r a kt en e er i st a n d t i l å s ti m ul e re h ude n s e g e n kol l a g e n p ro duk s j on , m e n o g s å s ti mu l er e vek st en a v ker a t i n o c y tte r, n o e s om g j ør h ud e n ty k ke re o g m e r pl um p e t.

benyttes i kosmetiske produkter høstes i de reneste farvann. Pradines forteller at hun har oppdaget at i noen alger er molekylene i stand til å bekjempe og redusere problemer i huden som oppstår ved hormonmangel. - For eksempel på moden hud, som er slapp og har mistet elastisitet, har vi funnet at disse ekstraktene er i stand til å stimulere hudens egen kollagenproduksjon, men også stimulere veksten av keratinocytter, noe som gjør huden tykkere og mer plumpet.

Dominique Pradines, Pharmacist Ph. D, har i snart tretti år forsket på marinesktrakter til bruk i kosmetiske produkter.

KOLLAGEN MOT HORMONELL HUDALDRING

Kollagenproduksjonen i huden avtar gradvis etter 25-årsalderen, og når man kommer i overgangsalderen ser man tydelig resultatet av kollagenmangel i form av slapp og lite elastisk hud. Bruk av kollagen i kremer er utbredt, men kollagenmolekylene i seg selv er så store at de ikke evner å penetrere huden. De blir liggende oppå som et beskyttende lag som bidrar til å holde på hudens fuktighet. Pradines forteller at ved å kutte kollagenmolekylene inn i små peptider eller små aminosyrer, kan de lett penetrere inn i huden. Når fibroblastcellene ser dem, tenker de: ”Åh, ødelagt kollagen. Disse må jeg reparere!” - I våre kollagenkremer tilsetter vi både hele kollagenmolekyler, for å bevare hudens fuktighet, men også peptider, som gir signaler til fibroblastene om å produsere mer kollagen. Kombinasjonen av disse er veldig bra for huden, mener hun og legger til at den samme strategien brukes på hyaluronsyre. - Vi deler også hyaluronsyremolekylene opp i mindre peptider slik at når de penetrerer huden, så kjenner fibroblastcellene dem igjen og sørger for å produsere mer. HUDPLEIE FRA INNSIDEN

I en årrekke har Thalgo produsert te og kosttilskudd for å nære huden innenfra og opprettholde en sunn helse. Et av tilskuddene er Collagen5000 – et flytende kollagentilskudd som kommer i små shot-flasker. - Å spise kollagenprotein har god effekt på huden. Aminosyrene av kollagenet vi spiser blir transportert gjennom blodet til huden, hvor cellene bruker disse aminosyrene til å lage ny kollagen. Hun mener at optimal hudpleie mot kollagentap vil være å bruke kollagenkremer, samtidig som du tar tilskudd. FØRST UTE MED SOLBESKYTTELSE F R A H AV E T

I desember 2017 ble det kjent at forskere ved Kings Col-

lege hadde oppdaget et marinekstrakt som beskytter huden mot UV-stråling. Forskerne kunne nå bevise at selv meget lave konsentrasjoner av marinekstrakter effektivt absorberer skadelige stråler fra solen og beskytter cellene mot UV-indusert skade. Dette ble omtalt i British Journal of Dermatology, som et gjennombrudd som kan bidra til å utvikle en miljøkompatibel, giftfri, naturlig solkrem som beskytter huden uten å skade miljøet. MEN DETTE ER IKKE NYTT!

- Velkommen etter, sier Pradines, som allerede for 17 år siden fant ut at marinekstrakter fra alger kan beskytte mot UV-stråler. Hun forsket i 2001 frem ingrediensen, Sun’Ytol, en sterk antioksidant som beskytter cellenes DNA mot UV-lys. I 2003 utviklet hun Sun´Ytol Future, som er enda sterkere og gir enda bedre UV-beskyttelse. Denne ingrediensen benyttes i dag i alle Thalgos solprodukter. V I L B E V I S E AT A L G E R B E K J E M P E R B L ÅT T LY S

Pradines forteller at neste prosjekt er å bevise at Sun’Ytol Future kan beskytte mot blå lys fra PC-skjermer og mobiltelefoner. - Det er for tiden mye snakk om HEV (High Energy Visible Light). Derfor har vårt forskningsteam nå satt i gang undersøkelser for å bevise at Sun´Ytol er i stand til å bekjempe skader fra HEV-lys. Når det er bevist skal vi tilsette denne ingrediensen i alle våre produkter, sier hun og legger til at hun verner over alle sine patenter. - Ingen av våre patenter er solgt videre til andre selskaper. De ekstraktene vi har utviklet er utviklet for oss og brukes bare i våre produkter, avslutter hun.

S A LO N G

2-2018

19


TRYGGHET PÅV I R K N I N G S K R A F T UTVIKLINGSMULIGHETER

Me dlemskap i N FVB kan s e es p å s o m en fo ri kri ng s p remi e. D en dagen det oppstår p ro b l emer, s tå r d u i kke a lene.

20

S A LO N G

2-2018


NFVB

M E D L E M S KO N TA K T A D R I E N N E

H U G H E S:

Gleder seg over medlemsveksten

NF

VBS

MEDLEM

SK

N

TA

K

- Siste uke har vi fått syv nye medlemsbedrifter. Det varmer at

O

T AD RIE

flere får øynene opp for verdien av å tilhøre NFVB-fellesskapet,

NNE HUGHE

smiler NFVBs medlemskontakt på hudpleie, Adrienne Hughes. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

STUDENTKONFERANSEN

Når dette leses er også NFVBs årlige studentkonferanse for kommende hudpleiere gjennomført. Adrienne gleder seg over den ungdommelige entusiasmen og nysgjerrigheten avgangselevene legger for dagen. - Det har blitt et konsept som byr på nyttige tips for elever som snart skal ut i arbeidslivet. Konferansen gir også avgangselevene muligheter til å orientere seg om nye produkter og behandlingsmetoder. Jeg vil benytte anled-

ningen til å takke de involverte leverandørene for deres bidrag.

S

Adrienne kan se tilbake på et hektisk halvår med to store aktiviteter rettet mot hudpleiesektoren. - Vi arrangerte for første gang NM i hudpleie på Hår & Skjønnhet 2018 i Oslo Spektrum i mars. Konkurransen ble bedømt av tre internasjonale dommere, med inspirasjon fra den internasjonale WorldSkills konkurransen, der hudpleie er en av konkurransedisiplinene. - Vi betrakter årets NM i hudpleie som en start, og skal utvikle konkurransen videre basert på de erfaringene vi har høstet. Jeg vil i denne forbindelse oppfordre alle faginteresserte å merke seg Hår & Skjønnhet 2019 i kalenderen. Den går av stabelen i Oslo Spektrum 16. - 17. mars neste år. Vi ønsker oss flere deltakere, og vi kan love et spennende konkurranseprogram der du blir bedømt av fremstående, internasjonale dommere, forteller Adrienne Hughes. Hun legger til at vinnerne får et tydelig bevis for sine faglige ferdigheter. - Det er også helt klar bra for businessen å kunne vise kundene at man er faglig på topp i hudpleiefaget. Konkurranser gjør deg god, og NM-plasseringer bekrefter den faglige standarden.

NFVB-MEDLEMSKAP - E T K VA L I T E T S S T E M P E L

Adrienne får henvendelser fra forbrukere, som er usikre på hvilken salong de skal velge. Dette viser at mange kunder etterspør kvalitetssikrede salonger, mener hun. - Som bransjeorganisasjon får vi jevnlige henvendelser fra forbrukere. Vi kan selvsagt ikke gå ut med råd om hvilke salonger man burde velge. Men det er en ting disse henvendelsene viser. Forbrukerne er opptatt av trygghet, og de er usikre på hva de kan forvente. Bransjen er i vekst, og mange av de nye tilbyderne har ikke en kjent og trygg referanse å vise til. - Et NFVB-medlemskap viser at dette er en salong som bryr seg om bransjens utvikling. Det at du betaler NFVBkontingent viser at du er en profesjonell salong som tilhører en seriøs bransjeorganisasjon. Det gir et kvalitetsstempel, som mange kunder setter pris på.

NFVBs medlemskontakt Adrienne Hughes ønsker flere hudpleiebedrifter med på laget. Ønsker du som bedriftseier trygghet, påvirkningskraft og utviklingsmuligheter, så er et NFVB-medlemskap noe du bør se nærmere på. Foto: Natalia Pipkina

KONTAKT ADRIENNE: e-post: adrienne@nfvb.no mobil: 911 27 288

TRYGGHET NÅR DET GJELDER

Adrienne mener salongeiere som mener at det er «dyrt» å være medlem av en bransjeorganisasjon som NFVB bør sjekke hva de faktisk kan få ut av medlemskapet. - Medlemskap i NFVB kan sees på som en forikringspremie. Den dagen det oppstår problemer, står du ikke alene. Du får tilgang til advokathjelp, gunstige salongforsikringer og en rekke andre relevante fordeler og tilbud. Dessuten bidrar du til å drive en seriøs bransjeutvikling. Det kan i seg selv være verd kontingenten. Bli med oss på laget! avrunder Adrienne.

Bli me d o s s p å la g et! www.n fvb.n o

S A LO N G

2-2018

21


TRYGGHET PÅV I R K N I N G S K R A F T UTVIKLINGSMULIGHETER

Vi er med deg!

Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G H E T, PÅV IR K NINGS K R AF T og U T V IK L INGS M U L IGH ET ER!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no

22

S A LO N G

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!

2-2018


Oppdag avansert høyteknologisk hudpleie fra Exuviance RESULTAT

Exuviance er en hudpleieserie som virkelig gjør underverker for huden og hjelper mot mange vanlige hudproblemer. Fine linjer og uønskede aldringstegn reduseres. Huden holder seg fin og frisk.

UNIK

Forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet. Ingen har gjort det samme tidligere. Exuviance har over 120 patenter.

SIKKERHET

ATTRAKTIV PRIS

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

Exuviance bygger på mer enn 50 års medisinsk forskning på hudpleie.

BAKGRUNN

TRYGGHET

Bak utviklingen av Exuviance står to av verdens fremste hudpleieforskere, professorene dr. Eugene Van Scott og dr. Rue Yu, fra Princeton, USA.

Produktet selges av utdannede hudterapeuter. Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat og for at du skal oppnå sukess. L QU

AL

TE

U

V IA

INA

UA Y G RAN

ED BY EX

THE DERMATOLOGY FOUNDATION

IG

IT

Professorene bak Exuviance har mottatt utmerkelsen Discovery Honorary Award fra Dermatology Foundation for sin fremstående forskning. Dette er en av de mest prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.

NCE O R

PRISBELØNNET

1 998

20 1 8

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. www.exuviance.no Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic


2018

2018 H Å R

&

S K J Ø N N H E T

2018:

Bildene taler for seg. Det er mye for øyet under Hår & Skjønnhet. Begivenheten har sine røtter i NM i frisering, og hår er fortsatt hovedattraksjonen i dette arrangementet. Men skjønnhet er et totalbegrep som dekker alt fra topp til tå. Hår, hud, negler og makeup er fagområder som nå har hver sine norgesmesterskap. Oslo Spektrum deles grovt sett i fire områder under Hår & Skjønnhet. Scene/showarena, NM/konkurransearena, møteplass/stands for bransjeaktører og seminarer/ kursrom. Totalpakken er innholdsrik. Når nå NM i hudpleie er introdusert, så vil NFVB også utvikle hudpleiedelen av Hår & Skjønnhet. NFVB ønsker at dette skal være en naturlig møteplass for alle i det store bransjebegrepet. Neste år kan du forvente deg enda mer hud og velvære i Oslo Spektrum.

Hår & Skjønnhet er en kraftpakke av ekstremt verdifull inspirasjon og informasjon. NFVBs styre besluttet at dette er noe vi må arrangere hvert år. Bransjen trenger slike møteplasser for å skape utvikling, engasjement og oppmerksomhet rundt vår bransje og våre fag. Og så det er sagt: Hår & Skjønnhet 2019 vil foregå 16. og 17. mars. Det er bare å glede seg!

24

S A LO N G

2-2018

S H OW

Når Norske frisør- og velvære­ bedrifter inviterer bransjens fagfolk til Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum blir det en unik opplevelse. NM i fire fag, show og seminarer gir både bedriftseiere og ansatte faglige fornøyelser i stor bredde.

M AG I S K E

Faglige fornøyelser

M Y E FO R P E N G E N E . Sammenlikner du med andre kurs og arrangement for profesjonelle i Norge får deltakerne svært mye inkludert: Show, visninger, konkurranser og seminarer - i en unik totalpakke.

N M

I

N E G L E D E S I G N


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

I N S P I R E R E N D E V I S N I N G E R HÅR & SKJØNNHET H I S TO R I S K KO N K U R R A N S E . Det første norgesmesterskapet i hudpleie fikk gode tilbakemeldinger fra både deltakere og publikum. Erfarne, internasjonale dommere ga også tommel opp for årets NM.

N M

I

F R I S E R I N G

N M

I

M A K E U P

A R R A N G E R E S AV

N M

I

H U D P L E I E

S A LO N G

2-2018

25


TEMA: NY TEKNOLO GI

2018

2018 N M

I

H U D P L E I E:

Vibeke

er Norges beste hudpleier Stemningen var på topp da Norges første NM i hudpleie ble arrangert under Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum, helgen 17. - 18. mars. - Jeg håper denne konkurransen kan gi hudpleiefaget den anerkjennelsen den fortjener, sa den lykkelige vinneren, Vibeke Stensrud fra Vips Hud- & Fotpleie i Bergen. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A O G J A R L G A R D E R

Norgesmester i hudpleie Vibeke Stensrud har jobbet med faget i 18 år og var naturlig nok strålende fornøyd. - Denne prisen betyr masse for meg. Det er så godt å få bekreftelse på at det man driver med er riktig og bra arbeid. Jeg håper denne konkurransen kan være med på å gi hudpleiefaget den anerkjennelsen den fortjener. Dette var virkelig gøy og det ga mersmak, så jeg kommer tilbake neste år, sa en glad Vibeke med NM-pokalen i hånden. Ø K T F O K U S PÅ H U D P L E I E FA G E T

Hvert år arrangerer NFVB norgesmesterskap i frisering, makeup og negledesign. Dette er en lang og prestisjefylt tradisjon som nå også vil bli en årlig konkurranse for hudpleiere. I følge konkurransens organisator, Ann Louise Brurås, er målet å sette fokus på hudpleiefaget og å løfte frem gode hudterapeuter. Konkurransen gikk ut på å gjøre en tradisjonell ansiktsbehandling med massasje, samt farging av vipper og bryn. - Dette er en behandling det blir gjort mye av i hudpleiesalonger, og som det er mulig å dømme ut i fra teknikker, grep og disponering av tid. Konkurransen var helt produktnøytral, og uavhengig av om deltageren var medlem av NFVB, sa Brurås. HVILKE KRITERIER BLE DET DØMT ETTER?

- Vurderingskriteriene var teknikkene og grepene som terapeutene bruker når de renser, gjør massasjen og når de utfører farge og form av vipper og bryn. Her er det lett å se forskjell på en erfaren og uerfaren terapeut, sa Brurås. Disponering av tid var også et kriterium. Deltagerne hadde totalt en time og femten minutter til rådighet, og måtte planlegge hvordan de skulle disponere tiden for å rekke alt innen tidsfristen. 26

S A LO N G

NØYTRALE D OMMERE

NFVB hadde hentet inn dommere fra England og Sverige. Den svenske dommeren, Emmastina Dannered, har selv deltatt i både verdensmesterskap (WorldSkills) og europamesterskap (EuroSkills), og var i fjor dommer i WorldSkills. - Dommerne ga poeng til deltagerne ut i fra de vurderingskriteriene vi hadde satt opp. 30 poeng var maks av det de kunne gi, og det var full enighet om vinneren. Hun fikk full pott fra alle dommerne, fortalte Brurås. Hun var strålende fornøyd med arrangementet og håper flere melder seg på til neste års NM. F O R N Ø Y D E D E LTA K E R E

Andreplassen gikk til Elin Larsen. Hun har jobbet som hudpleier i 13 år og driver egen klinikk i Grimstad. I tillegg underviser hun på hudpleieskolen i Kristiansand. Elin Larsen var svært fornøyd med opplegget. - Dette var kjempegøy. Et stort pluss var det at de utenlandske dommerne var helt nøytrale. Selv er jeg ikke medlem i forbundet, så jeg antok at jeg derfor hadde mindre sjanser til å hevde meg, sa hun smilende og la til: Jeg skal definitivt tilbake neste år! En imponerende tredjeplass gikk til ferskingen Carina Larsen, som nylig avsluttet utdannelsen sin ved Frisørog Hudpleieinstituttet i Bergen. Selv om hun har under ett års arbeidserfaring har hun allerede konkurranseerfaring fra WorldSkills - verdensmesterskapet for unge yrkesfagutøvere - som ble arrangert i Abu Dhabi i fjor høst. - Pallplass var målet, så jeg er ganske fornøyd med egen innsats. Det er gøy å vise hva man er god for. Litt forstyrrende var det jo med høy og «upassende» musikk i forhold til behandlingen, men jeg lagde min egen «boble» og stengte det ute. Jeg kommer også til å melde meg på til neste år, og håper da på en enda bedre plassering, sa den smilende bronsevinneren.

2-2018

N M


TE

TRE VERDIGE VINNERE: Nr. 1 Vibeke Stensrud, Vips Hud- & Fotpleie, Blomsterdalen

NM I HUDPLEIE

Nr. 2 Elin Larsen, Grimstad Hudpleie og Aromaterapi as

A R R A N G E R E S AV

Nr. 3 Carina Larsen, Visit AS, Fyllingsdalen

S A LO N G

N M

A R R A N G E R E S

AV

N O R S K E

F R I S Ø R-

O G

V E LVÆ R E B E

D R I F T E R

2-2018

-

27

N F V B


TEMA: NY TEKNOLO GI

NM I HUDPLEIE A R R A N G E R E S AV

28

S A LO N G

2-2018


KO N S E N T R E RT B E H A N D L I N G . Med publikum ved siden og andre show på scenen må konkurransedeltakerne holde fokus uten å la seg stresse.

N M

I

H U D P L E I E

2018

R E S U LTAT L I S T E

Vi b eke Stens rud , Vips Hud & Fotpleie AS, 90 poeng El i n La rs en, Grimstad Hudpleie og Aromaterapi AS, 83 poeng C a ri na La rs en, Visit AS, 82 poeng H eg e Lee, Hudpleieakademiet AS, 82 poeng Vi ta l i j a B a ra na us ki ene, Stokke Hudpleieklinikk AS, 81 poeng Veroni ca B erg e, Dermalounge AS, 81 poeng Vi c tori a Ska a d en, Vel å være, 80 poeng Anette And rea s s en, Cosmed AS, 78 poeng D O M M E R E

1 Lorraine Winslade, England 2 Louise Leach, England 3 Emmastina Dannered, Sverige

PÅ S I D E L I N J E N . NFVBs hudpleiekontakt Adrienne Hughes fulgte med på alt som skjedde på konkurransearenaen.

N F V B

TA R

B R A N S J E A N S VA R

Det er en stor jobb å arrangere NM i fire skjønnhets- og velværefag. Det tar tid og penger å tilrettelegge for et så stort arrangement, men det er bred enighet om at dette er viktig for bransjen på mange plan. Medlemmene i NFVB tar også her et kollektivt bransjeansvar. Alle kan føle stolthet over å være med på å inspirere mange fagutøvere, og ikke minst vite at dette er viktig for de som vurderer å satse på en karriere i frisør- og velværebransjen. Her synliggjør vi en bransje med mange muligheter.

S A LO N G

2-2018

29


2018

2018

N M

I

M A K E- U P:

Forskjønnet ynde Hvordan gjøre noe vakkert enda vakrere? Hvordan fremheve en kvinnes estetikk? NM i make-up var i disiplinen Beauty make-up. Deltakerne presenterte modeller med et helhetlig uttrykk. Laila Pettersen ble klar vinner og norgesmester. Hun har også vunnet NM tidligere, og har erfaring fra internasjonale konkurransearenaer. Ikke så rart kanskje at hun dro i land seieren i år også. Moa Larsson og Ine Aasen leverte også inspirerende arbeider. Fjorårsvinner Matilda Ceni fikk fjerdeplass i år, men kommer nok sterkt tilbake. Disiplinen Beauty make-up er en utfordring vi håper mange flere vil ta til neste NM.

M E DA L J E V I N N E R E

1. Laila Pettersen, Nikita Hair Norway AS avd. Byporten, 90 2. Moa Larsson, På Håret Frisør AS avd. Elvegangen, 87 3. Ine Aasen, Podium Hamar AS, 84 D O M M E R E

1 Lorraine Winslade 2 Irina Jensen 3 Monica Løland

30

S A LO N G

2-2018


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

NM I MAKE-UP A R R A N G E R E S AV

S A LO N G

2-2018

31


2018

2018

N M

I

N E G L E D E S I G N:

Vakre detaljer Med fem ulike kategorier fikk negle­­ designerne mange utfordringer under årets NM. Negledesign er virkelig å sette fokus på detaljer. At det er et eget fagfelt forstår man når arbeidene presenteres. Jekaterina Rjazanova fikk prisen All Round Champion. Ikke underlig, siden hun også vår vinner i to disipliner. I fjor vant hun elevklassen, så her bekrefter hun virkelig sitt talent. Ser man ellers på resultatlistene så er det mange navn som vitner om at man har røtter i andre land, men alle har sitt virke i Norge. Når man legger til grunn hvor mange som utdannes på norske negledesignskoler tror vi at denne konkurransen vil beholde sin popularitet som sted for å fremvise og dokumentere sine kunnskaper.

N O R G E S M E S T E R E I

N E G L E D E S I G N

2018

PROFF - AKRYL Kristin Thoen, Vøyenenga PROFF – GELE Jekaterina Rjazanova, Haugesund SOAK OFF GEL MANICURE Jekaterina Rjazanova, Haugesund STILETTO Magdalena Swiderska, Oslo MIXED MEDIA BOXED NAIL ART Jevgenia Guivan, Haugesund ALL ROUND CHAMPION Jekaterina Rjazanova, Haugesund

32

S A LO N G

2-2018


Mixed Media Boxed Nail Art - negler på boks - er en kunstnerisk konkurransekategori.

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

M E R

S K J Ø N N H E T

O G

V E LVÆ R E

Magasinet FRISØR har naturlig nok mest frisørstoff fra Hår & Skjønnhet, men også fra andre fag. Se FRISØR nr. 2 på nett: fagblader.nfvb.no Glem heller ikke å gå inn på NFVBs facebookside og se flere bilder fra Hår & Skjønnhet, NM, Årets Frisør og Prisfesten.

NM I NEGLEDESIGN A R R A N G E R E S AV

DETALJER, DETALJER, DETALJER… Negledesign er både presisjonsarbeid og tålmodighetsarbeid. Norgesmesterskapet presenterte fem disipliner for faglige ferdigheter.

S A LO N G

2-2018

33


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

2018

2018 N M

I

F R I S E R I N G:

Faglig fyrverkeri

Bildene gir et lite(!) glimt av det fyrverkeriet NM i frisering er. Høyt tempo. Fargerike, kreative og overraskende frisyrer. Frisyrer med høy wow-faktor. Bildene forteller også hvorfor NM er viktig for å bygge gode fagutøvere. NFVB har arrangert NM siden 1963 og mange konkurranseutøvere har også gjort seg bemerket som ledere av salonger som setter faglig kvalitet i fremste rekke. Det kreves gode forberedelser for å konkurrere under en streng tidsfaktor. Uansett hvilket fag eller type kategori man deltar i, så ligger det mange treningstimer bak. Dette er ferdigheter som kommer godt med i jobbhverdagen også, så de som konkurrerer i NM bygger verdifull kompetanse. Årets norgesmestere i frisering representerer i stor bredde faget på beste måte. Vi gleder oss over deres innsats og håper mange oppdager ringvirkningene av god fagkunnskap.

N O R G E S M E S T E R E

I

F R I S E R I N G

2018

DAME TEKNISK KOMBINASJON Maria Bak Sørensen, På Håret/Hårete mål AS, Haslum DAME TEKNISK KOMBINASJON LANGTHÅR Leif Anders Øverland, Nikita Hair/City Lade, Trondheim DAME BRUDEFRISYRE ÅPEN KLASSE Joakim Sumstad, Can Cam Drop In AS, Ålesund DAME BRUDEFRISYRE JUNIOR Kine Øyen, Lade Dame- og Herrefrisør AS, Trondheim DAME PROGRESSIV KLIPP Marianne Storkjørren, Loud Hair/Mørk AS, Oslo HERRE KOMMERSIELL Ariel Rasdal, Capilli Frisør AS, Voss HERRE SKJEGG ÅPEN KLASSE Anders Fevang, Brødrene Fevangs Barberstue AS, Stavanger HERRE FREE FADE CUT Kjetil Fevang, Brødrene Fevangs Barberstue AS, Stavanger DAME FULL FASHION LOOK – LAGKONKURRANSE Maxmilan Frisør AS, Bergen HERRE FULL FASHION LOOK – LAGKONKURRANSE Studio S. Style, Lillestrøm

34

S A LO N G

2-2018

R E S U LTAT L I S T E R : www.beautychampions.com FLERE BILDER: Facebook Norske frisør- og velværebedrifter Magasinet FRISØR nr. 2 2018


NM I FRISERING A R R A N G E R E S AV

Årets Frisørbedrift 2018 Brødrene Fevangs barberstue inntok også NM-arenaen med stil. Herrefrisering og barbering fikk fin oppmerksomhet.

På konkurransearenaen tikker klokka fort, og publikum følger utøverne tett. Du skal holde konsentrasjonen hele veien, og utnytte tiden maksimalt for å lage et mest mulig perfekt resultat på normert tid.

S A LO N G

N M

A R R A N G E R E S

AV

N O R S K E

F R I S Ø R-

O G

V E LVÆ R E B E D R I F T E R

2-2018

-

N F V B

35


update

Bevegelser i bransjen

Daglig leder Vibeke Sundene i Senzie Akademiet har utvidet virksomheten til å inkludere en klinikk i Oslo sentrum i samarbeid med medisinsk ansvarlig lege, dr. Karim Sayed. Etableringen av Senzie Medispa 28. februar skjedde ved at man overtok Beauty Secrets lokaler midt på Karl Johans gate i Oslo sentrum.

Surfing USA Husker du COOLA Suncare? Nå relanseres den i Norge av Hexa AS. - COOLA ble grunnlagt i solfylte og trendy San Diego, California av Chris Birchby, en tidligere surfeinstruktør som opplevde at begge foreldrene ble rammet av føflekkkreft forårsaket av blant annet utilstrekkelig solbeskyttelse. Men Chris Birchby ville ikke bare lage en ny solserie. Serien er i stor uttrekning basert på sertifiserte økologiske solfiltre og ingredienser. De er også hovedsakelig produsert ved bruk av solenergi, opplyser daglig leder Renate Stenvik i Hexa as, stolt leverandør av COOLA i Norge. Hun legger til av COOLA ikke er testet på dyr. Se for øvrig nyheten under produktmix annet sted i bladet.

Senzie Medispa

vil løfte kunnskapsnivået - Vi følte tiden var moden for å gi et avansert behandlingstilbud innen hudpleie og kosmetiske behandlinger i Oslo sentrum. Det er bakgrunnen for åpningen av Senzie Medispa i Karl Johans gate 23. I tillegg til behandling, vil klinikken også fungere som et kurssenter, forklarer daglig leder Vibeke Sundene i Senzie Akademiet. Senzie Akademiet i Drammen er det første, og til nå eneste akademiet i Norge - og visstnok også i Norden, som videreutdanner sykepleiere til å bli sertifiserte kosmetiske sykepleiere. Utdanningen foregår i tett samarbeide med Høgskolen i Sør-Øst Norge. Etter mange års virksomhet på utdanningsfronten, fant bransjeveteran Vibeke Sundene tiden moden for å sette kursen mot Oslo og etablere en sentrumsnær klinikk. - Vi har et stort nettverk, og jeg følte nå at det var riktig å etablere en virksomhet i Oslo. Vi har kompetansen og vi har tilknyttet oss dyktige fagutøvere. Vår medisinsk ansvarlig lege dr. Karim Sayed er en av foredragsholderne på Senzie Akademiet og vil stå for det faglige i Senzie Medispa. Vår målsetting er å sørge for at kunder som ønsker injeksjonsbehandlinger skal føle seg trygge og ivaretatt. Dr. Karim Sayed har spesialisert seg på komplikasjoner ved slike behandlinger. Lokalene vil også bli brukt i kurssammenheng for fagfeller i andre klinikker. Vi skal være et samlingspunkt i bransjen. Ikke minst er det avgjørende for meg å få frem budskapet av viktigheten av å gå til en sertifisert kosmetisk sykepleier når man skal få utført denne typen behandlinger, fremholder Vibeke Sundene.

Tidligere surfeinstruktør Chris Birchby la et gullegg ved lanseringen av COOLA. Den økologiske solserien gir optimal solbeskyttelse og utstråler en tidsmessig, cool image. En sikker sommerslager.

36

S A LO N G

2-2018

Hudscanning viser hudtilstanden på en pedagogisk måte, ved bruk av analysemaskinen Visia.


Vårslipp

Semertefri

hos Dermanor Fredag 6. april inviterte Dermanor til en pressekonferanse i forbindelse med vårens lanseringer. Øverst på listen denne våren stod Elemis store lansering; Superfood Skincare. Produktsjef Wenche Marcussen poengterte at Elemis med denne lanseringen henvender seg til et litt annet publikum enn det som tradisjonelt har vært det britiske luksusmerkets tradisjonelle målgruppe. - Det som er bra for kroppen er bra for huden, og ingenting gir kraftigere næringspakke enn superfoods. Mange kunder er opptatt av å spise sunt, men hvorfor skal man kun nyte grønnaker til innvortes bruk. Elemis Superfood speiler en viktig trend, med fokus på sunn hudhelse basert på veganske, naturlige ingredienser som balanserer hudens mikrobiologi. Pre-biotika er et nøkkelord. Med Superfood henvender Elemis seg til et yngre, bevisst publikum, så dette er Dermanors viktigste lansering denne våren, fastslo hun.

levering

Sunt og vegansk for hele ansiktet. - Mat huden din fra utsiden og inn med kraften av konsen­ trerte superfoods for optimal hudhelse, var hovedbudskap under lanseringen av Elemis Superfood.

Samtidig benyttet man anledningen til å løfte frem andre nyheter fra Elemis, blant annet Pro-Collagen Overnight Matrix og Dynamic Resurfacing Facial Pads. Se for øvrig produktmix for nyhetene.

Tillatt med bruksbegrensning

Beauty Products as utvider stadig produktporteføljen. Siste nytt er AquaGold Fine Touch Microchannel Technology, en patentert, CE-merket behandlingsnålekassett som består av et nålehode med 20 nåler. De ultratynne nålene er laget av titan og belagt med gull. Når nålene presses ned i huden, åpner beholderen seg og produktet trekker ned gjennom de åpne kanalene i huden. Metoden sikrer at du får riktig mengde produkt til hver kunde og unngår sløsing, eller for lite produkt i behandlingen. AquaGold kan brukes sammen med Botox for den nye behandlingen Micro-Botox. Ifølge Beauty Products as er den store behandlingstrenden nå å blande en mix av Botox og filler, som gir en svært god effekt på linjer og ujevn hudstruktur. Nålene kommer i lengder på 0.25, 0.6, 1.0 og 1.5 mm.

Mattilsynet har fastsatt en rettsakt som regulerer tilsetning av peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner i kosmetiske produkter. Disse stoffene er ikke tidligere regulert for bruk i denne typen produkter. Endringene gjelder for produsenter og importører av kosmetikk og kroppspleieprodukter. Forekomsten av peanøttproteiner i peanøttolje, dens ekstrakter og derivater i kosmetiske produkter begrenses til maksimalt 0.5 ppm. Gjennomsnittlig molekylvekt for peptider i hydrolysater fra hydrolisert hveteprotein begrenses til maksimalt 3.5 kDA i kosmetiske produkter. Fra 25. september 2018 skal nye produkter som bringes i omsetning på markedet og som inneholder peanøttolje/jordnøttolje, samt dens ekstrakter og derivater og produkter som inneholder hydrolyserte hveteproteiner, være i samsvar med kravene. Fra 25. desember 2018 skal kosmetiske produkter som inneholder peanøttolje, samt dens ekstrakter og derivater og produkter som inneholder hyrolyserte hveteproteiner og som ikke tilfredsstiller kravene, ikke gjøres tilgjengelig på markedet. Kilde: Mattilsynet

Lånekassegodkjent

hudpleie

Tone Lise Akademiets nye hudpleieutdanning er godkjent av Lånekassen. - Det har gitt oss et ekstra løft i oppstartfasen, fordi mange elever som har vært i tenkeboksen har takket ja når finansieringen er i orden, opplyser opplærlingsansvarlig Tine Spillberg i TL Akademiet. I BOKS. Tone Lise Forbergskog kan glede seg over at hudpleieutdanningen er godkjent av Lånekassen.

S A LO N G

2-2018

37


update

Daglig leder Petra Askengren og PR-ansvarlig Marianne Jemtegård bød på en forfriskende presseseanse i forbindelse med lanseringen av CNDs vår- og sommerkolleksjon og introduksjonen av Nouveau Contour. Bevegelser i bransjen

Gelish Royal Temptations.

Møt våren

med din egen farge

Tone Lise Akademiet lanserer denne våren kolleksjonen Royal Temptations. Kolleksjonen inneholder nydelige fager som formidler den romantiske fantasien om å være kongelig. Gelish gelelakk byr på flott glans, sitter som gelé og påføres som lakk. Kolleksjonen inneholder følgende syv farger: Ruffle those Feathers, All my Heart Desires, My other Wig is a Tiara, Curls and Pearls, All the Queen’s Bling, Beauty Marks the Spot og Over the Top Pop. Kolleksjonen er tilgjengelig på toneliseakademiet.no

Gehwol feirer 150 år med fotpleie Norges ledende profesjonelle fotpleiemerke, Gehwol, kan skrive sin historie tilbake til den lille tyske byen Lübbecke i 1868. Det første fotproduktet, som nå heter Gehwol Foot Cream, ble på kort tid en snakkis og spredte seg raskt via internasjonale kongresser fra Westfalen til Kairo og New York. I dag distribueres produktene i 50 land rundt om i verden. I forbindelse med 150 års jubileet har man valgt å fokusere på ikoniske bestselgeren Gehwol Fusskraft Blue, som ble lansert tilbake i 1961. Produktet er en fuktighetsgivende, naturlig frisk fotkrem på tube. Den sørger for at svettedanneslen normaliseres, samtidig som den hindrer at svetten løser seg opp. Kremen inneholder rosmarin, bergfuru og lavendel. Naturlige eteriske oljer, som kamfer og kjølende mentol, lindrer brennende og ømme føtter umiddelbart. Norsk leverandør er Tjøstolvsen as, som for øvrig har vært distributør for Gehwol i 50 år.

Vakker

og sanselig frokost Fredag 6. april bød NeglAkademiet på frokost i sanselige omgivelser, nærmere bestemt nyåpnede A.C Perchs Thehandel i Kirkegaten 5 i Oslo sentrum. På agendaen stod lanseringen av CNDs vårkolleksjon, som inkluderte fire pastellfarger med inspirasjon fra japansk og koreansk popart kultur. Eller som Marianne Jemtegård presenterte kolleksjonen; Chic Shock, Rock’n Roll i pastellestetikk. Kolleksjonen fås både i CND Shellac og CND Vinylux. Men NeglAkademiet hadde mer å by på. Selv om hovedlinjen er lakker og tilhørende profesjonelle produkter fra CND, har man utvidet sortimentet. Den største nyheten var satsningen på PMU og microblading. - Markedet for permanent make-up og microblading har hatt en nærmest eksplosiv vekst i Norge de siste årene. Det har resultert i at det finnes svært mye å velge mellom, både når det gjelder pris og kvalitet. Da vi bestemte oss for å gå inn i et nytt marked, var det derfor viktig å bruke godt med tid til research. Valget falt til slutt på det verdensledende merket Nouveau Contour. En ting er den sterke posisjonen som er opparbeidet gjennom 20 år, men det at vi fikk med deres norske instruktør Anne Nordby på laget, var til slutt tungen på vektskålen, forteller daglig leder Petra Askengren. - Vi er opptatt av å bygge en seriøs og kvalitetssikret bransje med dyktige fagfolk i alle ledd, slik at norske kunder er sikret de beste resultatene og en trygg og god opplevelse på behandlingsbenken, understreker hun.

K mi

•T

Gehwol Fusskraft Blue er produsert i en spesialutgave i anledning jubileet. Esken symboliserer den internasjonale suksessen og innholdet er økt med 33 %.

EX 38

S A LO N G

2-2018


THE DAILY ESSENTIALS FOR SAVING YOUR SKIN

PROBLEM: MILJØMESSIG HUDALDRING Konstant eksponering for sol, indre og ytre miljøfaktorer, forurensing og røyking kan føre til synlig for tidlig aldring av huden. LØSNING: TRIPLE PROTECTION • Triple Protection Factor SPF 50 • Triple Protection Factor Face & Body SPF 30 • Triple Protection Factor Lip Balm SPF 30

ANTIOXIDANTS

SPF 3 IN 1

DNA ENZYME COMPLEX ™

Basert på klinisk dokumentert, prisvinnende teknologi E X C L U S I V E LY P R O F E S S I O N A L . C L I N I C A L LY P R O V E N . C U T T I N G - E D G E C O S M E C E U T I C A L S . © 2018 Elizabeth Arden, Inc


update

Bevegelser i bransjen

N F V B S T U D E N T KO N F E R A N S E:

Kick-start på arbeidslivet - Dere har gjort et veldig klokt yrkesvalg. Velværebransjen er i en rivende utvikling og byr på mange karrieremuligheter. Vi ønsker dere lykke til, innledet NFVBs direktør Anne Mari Halsan på forbundets studentkonferanse 4. mai. - Vi er en bransjeorganisasjon som jobber for å utvikle velværebransjen, bygge bransjens omdømme. Da trenger vi at alle gode krefter trekker sammen. De fleste av dere vil i første omgang jobbe som ansatt. Det er bra, da får dere erfaring fra faget. Men vi vet også at mange av dere etterhvert vil starte opp egen virksomhet. Da vil dere oppdage verdien av å tilhøre et fellesskap som NFVB, med tilgang til nyttige tjenester i den daglige driften, fastslo Anne Mari Halsan. PRAKTISK NYTTEVERDI

Rundt 70 elever hadde møtt opp på NFVBs årlige konferanse for avgangselever i hudpleiefaget. Konferansen, som gikk av stabelen for tredje gang, bød på mange nyttige tips for elever som er på vei inn i yrkeslivet. Det er mye man må passe på. Advokat Kirsti Stokland fra NHO Service og Handel forklarte hva man bør passe på når man inngår en arbeidsavtale. Svein Grane fra Skatteetaten var invitert for å fortelle hva man må passe på som selvstendig næringsdrivende. Ikke minst fikk elevene en populær innføring i karrieremuligheter, gjennom et foredrag av gründer Tone Lise Forbergskog. Hun ble supplert av opplæringsansvarlig Tine Spillberg, som fortalte om Karriereportalen, et jobbformidlingskonsept som er utviklet i regi av TL Akademiet. Deretter var det duket for inputs fra Elisabeth Lange, som fortalte om konkurransene WorldSkills/EuroSkills og NM i yrkesfag. Etter lunsj fikk elevene anledning til å speed date 11 inviterte leverandører. Det er alltid populært å ta med seg på veien inn i sin første jobb. Det ble også en utlodning og trekning av flotte produkter, og goodiebags til alle fra leverandørene. Det var godt fornøyde hudpleiestudenter som vandret ut i solen en fredag ettermiddag.

40

S A LO N G

2-2018

- Hendene i været: Hvem av dere har lyst til å starte egen virksomhet? Så mange? Det er supert. Det blir tøffe tak, men det er også spennende, smilte gründer Tone Lise Forbergskog. Hun kan se tilbake på 30 års fartstid som en toneangivende leverandør av tjenester, kurs og produkter til velværebransjen.

- Jeg vil invitere dere alle til neste års bransjebegivenhet Hår & Skjønnhet 2019 i Oslo Spektrum tredje helgen i mars. I år arrangerte vi for første gang NM i hudpleie, og jeg håper flere av dere har lyst til å være med å konkurrere til neste år. Det er bare å følge med på våre nettsider, nfvb.no, oppfordret NFVB-direktør Anne Mari Halsan. - Husk å skille privatøkonomien fra næringsvirksomheten, og pass på innleveringsdatoer dersom dere driver egen virksomhet. Det kan være lurt å skaffe seg en regnskapsfører, poengterte Svein Grane fra Skatteetaten.

- En god arbeidsavtale er viktig, og noe dere bør tenke nøye på for de av dere som skal ut å søke jobb. Husk, det er ikke bare arbeidsgivere som har plikter. Arbeidstagere skal også medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, poengterte advokat Kirsti Stokland i NHO Service og Handel.

Glade elever med goodiebags – og masse inputs om arbeidslivet.


TRYGGHET PÅV I R K N I N G S K R A F T UTVIKLINGSMULIGHETER

Vær aldri alene Bransjens leverandører fikk en gyllen mulighet til å presentere seg for kommende hudpleiere, både fra talerstolen og på stands. NFVBs medlemskontakt for hudpleiere, Adrienne Hughes, og gründer Tone Lise Forbergskog var svært fornøyd med oppmøtet og responsen på årets studentkonferanse.

Som medlem i NFVB og NHO-fellesskapet har du tilgang til en rekkefordeler, slik at du kan drive en sunn og lønnsom bedrift. Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYGGHET, PÅVIRKNINGSKRAFT og UT VIKLINGSMULIGHETER!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no

S O M M E D L E M I N F V B S T Å R D U S AAL OLN DG R2 -I2 0 1A8 L E N E ! 41


Sommerhud

Leverandørenes produktlanseringer

42

S A LO N G

2-2018


mix

produkter for hud & velvære

Fri s k o g f uk ti g Oppstra mmen d e

Nimue Age Intelligent Neck and Décolleté Cream gir umiddelbar og langvarig oppstrammende effekt. Over tid vil kremen forbedre hudens elastisitet, virke mykgjørende og forbedre aldringstegn som ujevn pigmentering og linjer. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.

Glød

Ikke klar for selfie? Da er Hyaluron Fluid ampullen aktuell. Denne ampullen gjør huden gjennomfuktet med løftende effekt, myk, glatt og ungdommelig. Cinderella is back. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

Heliabrine OXY-Defense Pearl Serum gir huden øyeblikkelig glød med lysreflekterende perler og masse fukt. Serumet bidrar til å forbedre hudens elastisitet, smidighet, fuktighet og utstråling. Den gir også en synlig utjevningseffekt. Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.

F i n e b run ton e r

Skå n so m ek sfo l i er i n g

Elemis Dynamic Resurfacing Facial Pads frisker opp og mykner huden på en effektiv måte. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

St. Tropez Purity Bronzing Water Mousse er en klar, oppfriskende, lett selvbruningskrem som gir flott medium til gyllen farge på 4 - 8 timer. Moussen har en ultra-fuktighetsgivende formel, som verken skjolder eller smitter av. Dufter deilig av tropiske blomster og frukter. Gir langvarig resultat og passer for alle hudtoner. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.

Korri g e re n de

Hyaluronic Marine Dew It All Eye Gel sørger raskt og effektivt for at huden blir myk og fuktet i opptil 72 timer. Inneholder hyaluronsyre og marine alger som øker elastisiteten i huden. Koffein, gorgonianekstrakt og sersaparillerot reduserer mørke ringer og hevelser ved å minske væskeansamling rundt øynene. Gjør huden frisk, fuktet og full av glød. Passer alle hudtyper og aldre. Mer info, kontakt Innovell Beauty AS på tlf.: 22 11 28 88, eller info@innovellbeauty.no

Pe rfe kte b r y n

Med RefectoCil Brow Styling Strips tar det kun to minutter å skape perfekte bryn. Voksstrips som passer alle brynsformer og markerer automatisk den perfekte posisjonen for det høyeste punktet. Inneholder 30 stk. stylingstrips per pakke. Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.

K l ar t blik k

N attl i g re p a ra s j on

Dermalogica Sound Sleep Cocoon jobber sammen med hudens nattlige reparasjonsog fornyelsesprosess. Inneholder aktive ingredienser som erstatter fuktighetstapet huden har hatt i løpet av dagen. Bevegelsesaktive, essensielle oljer som virker beroligende. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00.

Kalahari Hydrating Collagen Eye Patches er en oppfriskende øyemaske som gir fukt, plumper og gir fasthet til øyeområdet. Inneholder en blanding av kolloidalt gull, hydrolysert kollagen og hydrogel, som gir intensiv fuktighet, minimerer linjer og rynker. Masken etterlater øyeområdet glattere, forfrisket med en ny glød. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.

S A LO N G

2-2018

43


mix

produkter for hud & velvære

M org e n ri tua l e i e k s p re s s far t

P l ei e & m a ke - up

Mii Cosmetics Double Delight Concealer & Serum byr på hudpleie og make-up i ett. I den ene enden, et serum som stimulerer sirkulasjonen, demper mørke ringer og poser og gir masse fukt i tillegg til en highlight effekt. I den andre enden, en jojobaberiket concealer som er en drøm å blende. Gir feilfri finish som sitter hele dagen. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.

Environs Low Foam Cleansing Gel passer alle hudtyper og er perfekt for dem som elsker det enkle. Emulgeres opp med vann til et lett skum. Kan med fordel brukes sammen med en av Environs tonere. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

R e n s e r o g fornyer

Fyll hyllene med produkter som renser, pleier og gir god solbeskyttelse.

Naturlig skjønnhet

Darphin Lumiére Essentielle Instant Purifying and Illuminating Mask er en to-stegs maske som renser huden og tilfører ny, frisk glød. Inneholder hvit kalolin, leire, botaniske og alge-ekstrakter som hjelper huden med å fjerne giftstoffer, trekke ut smuss og tilføre næring. Steg to inneholder en Lumiére Essentiell Oil Blend, hyaluronsyre og vitamin E som styrker, plumper, beskytter og virker glødgivende. Finnes i varianter for bruk i salong og til hjemmebruk. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.

Ren sen d e t r a n sfo r ma sj on

Darphin Lumiére Essentielle Illuminating Micellar Cleanser er en deilig rensegel med essensielle oljer som tranformeres fra gel til olje til melk og fjerner make-up og smuss. En blanding av sitrus, blomster, krydder og essensielle oljer styrker huden og gir den glød. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.

K l ar for s ol b a d i n g

S o l & so mmer

Environ tilbyr effektiv solbeskyttelse. RAD er en solkrem med både fysiske og kjemiske filtre. Alpha Day Lotion ineholder melkesyre, passer alle hudtyper og inneholder beskyttelse mot alt du trenger. Solkremen beskytter, pleier og reparerer. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

44

S A LO N G

2-2018

Matis Réponse Soleil er en eksklusiv solserie som pleier huden før, under og etter opphold i solen. Produktene beskytter effektivt mot UVA- og UVB-stråler, og gir raskere, jevnere og mer holdbar farge. På nyhetssiden kan det neves at det er kommer flere produkter i 300 ml forpakninger for prisbevisste forbrukere. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

M ul ti tas ke r

Decléor Aroma Cleance Bi-Phase pleiende og rensende makeupfjerner byr på en unik renseopplevelse, drevet av ingredienser som botaniske oljer og blomstervann. Produktet gir mer glød og beroliger selv sensitiv hud. Mer info, kontakt L’Oréal Professional Product Division, tlf.: 67 11 27 00.


r kontakt B e s ø k v år n et tsi d e elle

o s s p å te le

r in f o r m fon for m e

a sj o n.

Forhandler i Norge: tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no


mix

produkter for hud & velvære

S ku mmen d e b r u n

Vita Liberata Invisi Foaming Tan Water er et krystallklart selvbruningsvann som blir til et delikat, hvitt skum når det ristes og blandes. Byr på en dyp, lekker og naturlig brunfarge, som utvikles i løpet av 4-5 timer. Moussen absorberes raskt inn i huden, gir minimal selvbruningsduft og smitter ikke. Produktet fremholdes å være den reneste selvbruningen på markedet, og er basert på 100 % rene og naturlige ingredienser. Ecocert DHA-sertifisert. 100 % vegansk. Mer info, kontakt Hexa AS på tlf.: 73 83 37 60, eller mail@hexa.no

Cellulit t fri i en fei

Oxygenating Body Scrub gir sammen med Cellulite Contour Formula effektive resultater. Skrubb vekk oppsamlede avfallsstoffer fra vinteren og aktiviser sirkulasjonen. Tilfør fuktighet, koffein, avokado-olje og mentol, så får du en positiv overraskelse. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

U n gd o mski l d en ?

Epigenic Serum motvirker hudaldringsproblemer tilknyttet nedsettelse av cellulær metabolisme. Aktive oligosakkarider fra marigold planten regulerer mekanismene som er avgjørende for denne endringsprosessen. Huden blir mer motstandsdyktig og opprettholder sin ungdommelige utstråling. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

Ungdommelig friskhet

Gi kundene tips til produkter som motvirker hudaldring og gir en oppfriskende følelse for sommerhuden. Nat t en s dron n in g Environs Alpha Hydroxy Night Cream er en glykolbasert nattkrem som tilfører fuktighet, samtidig som den jobber med arr, akne og aldringstegn. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

Ek sk l us i v e n e rg i

Unn dine kunder det beste i en stresset hverdag. Caviar Extrakts ingredienser reparerer, aktiverer og gir energi tilbake til huden. Stimulerer også dannelsen av nye celler ved oksygen og mikrosirkulasjon. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

46

S A LO N G

2-2018

Fotove n n l i g

Mii Cosmetics Illusionist Translucent Powder er et løst pudder som sørger for at makeupen sitter lenger, samtidig som den kamuflerer ujevnheter. Byr på en formula som tryller bort fine linjer og matter ned fet hud. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00.


your skin

REBORN BEAUTIFUL Sunn hud for alltid!

e e

r

g og iv

Oppdag fremtidens ungdomskilde med vårt avanserte A-vitamin STEP-UP SYSTEM™ Youth EssentiA®

ng

y

og , å

FØR BEHANDLING - 11/17

ETTER BEHANDLING - 01/18

Ønsker du å bli vår nye forhandler? Velkommen til ett team med høyt fokus på kvalitet, kunnskap og produkter. Ta kontakt på post@esthetica.no eller telefon 33 77 52 44

www.facebook.com/EstheticaAS


mix

produkter for hud & velvære

S om m e rk l a r

Når huden er peelet fri for vinterens beskyttelse og fuktighetsbalansen er perfekt - da er vi klar for sommeren. Environ Dermalac Lotion gir en dyp og effektiv peeling med syrer og fuktagenter. Environ Vitamin A, C & E Oil tilfører huden masse vitaminer og en myk følelse. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

S ol kr em fo r fo l k p å fa r t en

COOLA Classic Spray Sunscreen kan sprayes på helt enkelt. COOLA tilbyr fem varianter av solbeskyttelse på spray, både til kropp og ansikt. De er vann- og svetteresistent, pleier og fukter huden med full beskyttelse mot solen. Inneholder mer enn 70 % økologisk sertifiserte ingredienser, som agurk, alger, jordbærekstrakt og bringebærfrøolje. Absorberes lett uten å virke klissete på huden eller klærne. Passer alle hudtyper. Mer info, kontakt Hexa AS på tlf.: 73 83 37 60, eller mail@hexa.no

Sommerklar?

Gi kundene god veiledning og benytt muligheten for mersalg av sesongproduktene. U t gl a t t en d e

Elemis Pro-Collagen Overnight Matrix en en nattkrem som jobber med å glatte ut fine linjer og rynker. Gir effektive resultater basert på ELEMIS Smart Technology. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

Ful l b e s k y tte l s e

Inspira Sun er en anti-aging solkrem med høyverdi UVA- og UVB-filter og cellebeskyttelsesfaktor ECTOIN, som produseres av mikroorganismer som lever i saltvann med ekstremt høy UV-stråling. Det utvikler en naturlig beskyttelse som forhindrer dehydrering og skade på proteiner, enzymer og cellemembranen. Leveres med SPF 30 og 50 og en kjølende aftersun. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

Bre dsp e ktre t so l b esky t t el se

COOLA Suncare er en økologisk solpleieserie som byr på et bredt spekter av produkter for hele kroppen. Serien inkluderer produkter for både voksne og barn. Inneholder sertifiserte, økologiske ingredienser og er fri for tilsetningsstoffer som parabener, petroleum og ftalater. COOLA er ikke testet på dyr. Mer info, kontakt Hexa AS på tlf.: 73 83 37 60.

E n e rg i ri k

Rich Energy Mask er en vitaliserende krem-maske for en tørr, irritert og blek vinterhud. Når huden har gått i dvale gjennom vinteren, er Rich Energy Mask midt i blinken for å gjenopprette glød, glans og fuktighet til huden. Med vitamin A og E og stamcelleekstrakt fra epler både føles og sees resultatene umiddelbart. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

48

S A LO N G

2-2018

N aturl i g f ri s k h e t

Elemis Superfood Facial Wash Pre-Biotic gel cleanser er en pleiende og oppfriskende ansiktsbehandling som balanserer hudens naturlige mikrobiologiske funksjoner. Etterlater huden fresh med en naturlig glød. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

Næren de

Elemis Superfood Facial Oil byr på en konsentrert, mykgjørende og fuktighetsgivende plantebasert «superfood». Bidrar til å mate huden med antioksidanter for en sunn og fresh glød. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no


invisi FOAMING TAN WATER ny revolusjonerende selvbruningsmousse

ZERO TRANSFER SUPER HYDRATING FAST DRYING 100% CLEAN 100% VEGAN 90% ORGANIC

Stolt leverandør av Vita Liberata i Norge: HEXA AS · Tlf 73 83 37 60 @vitaliberata_norge

Vita Liberata Norge


G D P R:

Vi hjelper deg! Nå trer den nye personvernforordningen i kraft. GDPR - General Data Protection Regulation - gjelder alle næringsvirksomheter. For salongeiere er GDPR noe man ikke kan se bort fra. Vi har verktøy og rådgivere som hjelper deg på rett vei. Utgangspunktet er at EU vil skjerpe retten til å «bli glemt» i digital forstand. Det er det mange som setter pris på, når vi ser ramaskriket Facebook har utløst i kjølvannet av selskapets håndtering av personopplysninger. Men hva betyr det for din virksomhet? H VA M Å D O K U M E N T E R E S ?

Her er det foreløpig mye uklart, men det grunnleggende er at du må kunne legge frem dokumentasjon på at du har gode beskrivelser av hva du benytter persondata til, internt og eksternt. Samtykke fra kunder som eier dataene er essensielt. Likeledes at du bruker disse dataene til det du har fått samtykke til. Men sensitive opplysninger om ansatte inngår også i personvernforordningen.

- Jeg vil oppfordre NFVBs medlemmer til å sjekke kurs NHO holder om GDPR rundt om i landet. Disse koster 4.000 kroner for ikke-medlemmer og 2.000 kroner for NFVB-medlemmer. Så bruk medlemsfordelene! - I tillegg til NHOs personvernverktøy har vi også laget et nettbasert spørsmål og svarskjema, som er tilgjengelig for NFVBs medlemmer. Der hjelper vi deg så godt vi kan med å besvare ting du lurer på.

H V O R K A N D U S TA R T E ?

Det er ikke enkelt å finne ut hva du må gjøre, fordi det ennå ikke foreligger noen praktiske erfaringer av Datatilsynets tolkninger av regelverket. Men det er flere måter å skaffe seg kunnskap på. Start med å gå inn på Arbinn.no. Der får du tilgang til NHOs personvernverktøy. Verktøyet inkluderer tre trinn. DEL 1 er en innføringsartikkel som gir deg bakgrunnskunnskap. DEL 2 er et kartleggingsskjema for blant annet hvilke personopplysninger bedriften håndterer, og hvordan bedriften håndterer disse opplysningene. DEL 3 er et dokument hvor bedriften dokumenterer egne rutiner og internkontroll. Verktøyet er godt egnet for små og mellomstore bedrifter, og anbefales på det varmeste til våre medlemsbedrifter. KOM I GANG – VI HJELPER DEG!

Advokat Kirsti Stokland i NHO Service og Handel påpeker at det haster å komme i gang med arbeidet for å få på plass systemer som tilfredstiller personvernforordningen.

Bruk medlemsfordelene! 50

S A LO N G

2-2018

→ →

NOEN ORD OG UTTRYKK MÅ DU KJENNE

Reglene gjelder for «behandling» av «personopplysninger». Du er nødt til å vite hva det betyr: «Personopplysninger» er enhver opplysning som kan knyttes til en privatperson, alt fra navn, kjønn, alder og hårfarge til telefonnummer, e-postadresse og arbeidssted. Opplysninger om ansatte er alltid personopplysninger. Opplysninger om aksjeselskaper er ikke personopplysninger. «Behandling» er et litt fremmed ord. Vi sikter til omtrent enhver befatning, typisk innhenting, lagring og bruk. Å sende en e-post er en behandling. Å lagre telefonnumre og kontaktinformasjon på smarttelefon er en annen behandling. Det er den «behandlingsansvarlige» som har ansvaret for å følge reglene. En bedrift regnes som behandlingsansvarlig når den bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvordan de skal brukes.

NFVB er tilknyttet NHO med NHO Handel og Service som vår landsforening. Som medlem bør du benytte alle fordelene dette innebærer. Gå inn på arbinn.no. Her finner du oppskriften på hvordan du kan komme i gang med arbeidet for å tilfredstille de nye personvernkravene. Sjekk NHOs sine nettsider. Der vil du blant annet få en oversikt over lokale, rabatterte kurs for NFVB-medlemmer. For medlemmer er prisen kr. 2.000, for ikke-medlemmer er prisen kr. 4.000. Alltid mange gode grunner til å benytte medlemsfordelene, også i GDPR-sammenheng.


SESONGENS NYE FARGER Den totale løsningen. Skreddersy ditt tilbud ved å velge kompatible system fra CND. Oppdag sesongens NYE Chic Shock Collection med CND SHELLAC og VINYLUX.

NeglAkademiet AS AUTORISERT DISTRIBUTØR www.neglakademiet.no Tlf: 23 25 36 36

Candied

Taffy

Jellie

Gummi


N F V B S

S T R AT E G I P R O G R A M :

Vi er i gang! Ut fra landsmøtevedtakene har NFVB definert en rekke utviklingsprosjekter. Etter en periode med hektisk møtevirksomhet og prosessplanlegging med «prosjekteiere» er flere arbeidsgrupper nå i gang! T E K S T: V I B E K E S C H E E L E M O E

I strategiprogrammet er det elleve utviklingsprosjekter. På styremøtet i mars ble det besluttet en prioritering for oppstart av 7 prosjekter nå på våren, og resterende 4 prosjekter høsten 2018. Vi går nå inn i en hektisk oppstartsfase, med arbeidsgrupper for planlegging og utarbeidelse av prosjektbeskrivelser. Første ute var arbeidsgruppe for prosjekt «Konkurranser som rekrutteringsarena». Jeg møtte en nysgjerrig, entusiastisk og engasjert gjeng til workshop den 10. april. Dagen etter var det workshop med prosjekt «Fremtidens medlemstilbud og kontingent». Første workshop for de andre prosjektene følger deretter tett på.

seg av innspill/høring fra laug og fylkeskontakter for å sikre god bredde i arbeidet. Vi ser frem til godt samarbeid og tar gjerne innspill fra medlemsbedriftene underveis. N Y T T F R A S T R AT E G I P R O G R A M M E T

Dette er starten på en spennende reise. Strategien som ble lagt frem på landsmøtet strekker seg frem til 2025. Det kan ta litt tid fra plan til resultat, men vi holder deg oppdatert underveis. Følg med på nettsiden, Facebook og magasinene FRISØR og SALONG. Det er et stort arbeid NFVB har satt i gang, og det angår samtlige salonger i Norge.

F U L L FA R T

S A LO N G

2-2018

F

E

52

O P P S TA RT H Ø S T 2 0 1 8 • Høyere yrkesfaglig utdanning • Medlemsverving og medlemsservice • Kompetansebygging for medlemmer • Rekruttering til fagene

E

CHEELE M E S O

O P P S TA RT VÅ R 2 0 1 8 • Svennebrev med fordypning • Konkurranser som rekrutteringsarena • Fagbrev hudpleie • Fremtidens medlemstilbud og kontingent • Autorisasjon og sertifisering av bedrifter og frisører • «Integrering starter i bedriften» • Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling

SJ

EK

P R O S J E K T E R I S T R A T E G I P R O G R A M M E T

AM

IB

L A U G O G F Y L K E S K O N TA K T E R

Videre i prosjektarbeidet vil prosjektene benytte

PROGR

V

Neste viktige dato/milepæl for leveranse fra prosjektene blir et styringsgruppemøte den 4. juni, der prosjektplan for gjennomføring av prosjektene skal legges frem for godkjenning. Før dette jobbes det aktivt i arbeidsgrupper med workshops, innhenting av analyser og informasjon.

a


Healthy and Organic Suncare

COOLA SUNCARE er en eksklusiv økologisk solserie som tilbyr et bredt spekter av solprodukter. Produktene inneholder 70-97 % sertifiserte økologiske ingredienser for den optimale solbeskyttelsen for hele kroppen til både voksne og barn.

Hexa AS er stolt distributør av COOLA i Norge: Tlf 73 83 37 60 · mail@hexa.no @coola_norge

Coola Norge


w

Aktivitetskalender 2018 26.05 27.05 10.06 23.06 – 24.06 23.06 – 25.06 29.07 - 31.07 08.09 - 10.09 15.09 – 16.09 28.09 – 30.09 07.10 – 08.10

Arctic Hår og Skjønnhet Sted: Scandic Havet, Bodø Info: Bodø & omegn frisør- og velværebedrifter Guy Tang show Sted: Oslo Konserthus Info: www.ticketmaster.no Professional Beauty Belfast Sted: Belfast, Nord-Irland Info: www.professionalbeauty.co.uk Cosmetica Frankfurt Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de International Beauty Show, IBS Las Vegas International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Las Vegas, USA Info: www.ibslasvegas.com + www.iecsc.com/ Cosmoprof North America Sted: Las Vegas, USA Info: www.cosmoprofnorthamerica.com/ OMC Hairworld/VM i frisering MCB by Beauté Selection Paris Sted: Paris, Frankrike Info:www.omchairworld.com og www.salonmcb.com Cosmetica Hannover Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 Professional Beauty Ireland Sted: Dublin, Irland Info: www.professionalbeauty.co.uk

VELK

• • • • • • • •

Bergen Beauty/Beyer Gruppen AS, Olsvik Cleo Hudpleie, Kristiansund Drammen Cryoklinikk DA, Drammen Klinikk Audrey, Kristiansund Lene Kolstad’s Hud og Negler, Kvikne Skin Science Clinic Helmersen, Lødingen Studio Lilla Bø, Tønsberg WellMed/Helse Studio Bergen AS, Ulset

JURIDISK VAKTTELEFON gratis for NFVB-medlemmer

Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

47 68 73 84

advokat@nhoservice.no

SALONGBØKER

B e st i l le s p å w w w. n f v b . n o

Pris NFVB-medlem: kr 199,Pris ikke-medlem: kr 400,-

BLI MED PÅ

NESTE NUMMER AV

kommer ut 27. september

TIMEBESTILLINGSBOK

Pris NFVB-medlem: kr 300,Pris ikke-medlem: kr 500,-

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

NFVBS LANDSKONFERANSE

www.nfvb.no

BEST Trygg hverdag PRIS! D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

M A G A S I N E T S A L O N G K A N O G S Å L E S E S PÅ N E T T !

Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no 54

S A LO N G

2-2018

EN!

Vi ønsker våre nye NFVB-medlemmer velkommen i fellesskapet!

KASSAOPPGJØRSBOK

TRONDHEIM 20. - 21. OKTOBER

OMM

Tlf. 23 08 79 60 www.nfvb.no


w

NEW VI LEVERER FAGLIG EKSPERTISE OG HØY KVALITET TIL DIN KLINIKK

Ønsker du å bli vår nye forhandler? Velkommen til ett team med høyt fokus på kvalitet, kunnskap og produkter. Ta kontakt på post@esthetica.no eller telefon 33 77 52 44.

Spa Diamond 2017 vinner i anti-ageing kategorien med Platinum Care serien

Ønsker du å bli vår nye forhandler? Velkommen til ett team med høyt fokus på kvalitet, kunnskap og produkter.

M A G A S I N E T S A L O N G K A N O G S Å L E S E S PÅ N E T T !

Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

www.facebook.com/EstheticaAS

Ta kontakt på post@esthetica.no eller 33 77 52 44


S A L O N G U T G AV E 2 / 2 0 1 8

H

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

Mersalg VÆR KLAR FOR SESONGENS MULIGHETER

Bli med i vårt karrierefremmende nettverk!

Update

HVA ER KARRIEREALLIANSEN? Karrierealliansen er det største og viktigste samlingssted for skjønnhetsbransjen og er en del av Tone Lise Akademiet. Vi har unike tilbud til våre medlemmer for å styrke samhold og kompetanse.

BEVEGELSER I BRANSJEN

Clinique Monique

- KUNDENE GIR OSS ENERGI

Vibeke er Norges beste hudpleier N M

Gjør som så mange andre bransjekollegaer- registrer deg i Karrierealliansen og få muligheten til å posisjonere deg og presentere deg for bransjen! karrierealliansen.no

bransjesamhold l utdanning l jobberfaring l kompetanse l fagkunnskap l

nettverksvbygging l utvikling

I

H U D P L E I E :

HÅR & SKJØNNHET 2018: FAGLIGE FORNØYELSER H U D & V E LVÆ R E : S O M M E R E N S P R O D U K T L A N S E R I N G E R

2

/

2

0

1

8

Profile for 07 Interaktiv

Salong 2 - 2018  

Salong 2 - 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded