__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G U T G AV E 2 / 2 0 1 7

the best side of the sun PA R A B E N F R I BESKYTTELSE FOR ALLE HUDTYPER

H

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

2

/

2

0

1

7

Beskytt huden med

Sundefense

Perfekt solkrem under en!

Tips:

SATS PÅ DE «GODT VOKSNE»

Smakebiter

Makia

- GIR BALANSE TIL KROPP OG SJEL

C-VITAMIN BOOSTER SERUM

ABAS Kosmetikk AS, Nattlandsveien 150, 5094 BERGEN Tlf: 55 28 28 28 E-post: office@abaskosmetikk.no

SOMMERKAMPANJER Selg sesongriktige behandlinger

+

P E R S O N P R O F I L E N: SIRI RØD HOLMBOE, LE SKIN D E N N Y E N E G L D R O N N I N G E N: FERIDE AHMED OVA ARIFOVA

FRA SOMMERENS PRODUKTLANSERINGER


BAR E PRO

TM

PERFORMANCE WEAR POWDER FOUNDATION

Linda Jørgensen:

DERFOR ER JEG MEDLEM G L A M COVE R AG E . 1 2 - H O U R LO N G W E A R . BR E AT H A B LE . Som NFVB-medlem er du en del av et stort fellesskap med tilgang til interessante møteplasser!

FO RM UL ATED WI T H D E R M AT O L O G I S T T E S T E D

90% V I TAM INS A ND M I N E R AL S

H Y P OA L L E R G E N I C

N O N - CO M E D O G E N I C

B A R E M I N E R A L S .CO M / B A R E P R O

N O N -AC N E G E N I C


VÆR ALDRI ALENE! Som medlem i NFVB og NHO-fellesskapet har du tilgang til en rekke fordeler, slik at du kan drive en sunn og lønnsom bedrift. Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Du er også med i et nettverk av engasjerte bransjefolk. Det gir deg trygghet, påvirkningskraft og utviklingsmuligheter. Bli bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i NFVB/NHO. Sjekk www.nfvb.no/medlemsfordeler/

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!


LEDIGTIME.NO EN MINDRE  STRESSENDE HVERDAG  Vi på Blow er veldig fornøyde med ledigtime.no. Oppsettet for timebestillingen er veldig enkelt og oversiktlig, og kan lett endres etter behov. Dette systemet gjør hverdagen enklere både for oss som frisører, og for kundene våre. Kundene er veldig fornøyde med å kunne bestille time når som helst på døgnet, og de kan da bestille i fred og ro mens de finner tid som passer dem best. De har fullstendig oversikt over når deres frisør har ledig tid til deres valgte bestillinger, fra samme dag til langt fram i tid. Planlegging blir enklere, og de får svar raskere. For oss frisører gjør dette til at vi slipper å måtte gå fra kundene våre i salongen så ofte, for å svare på telefonen. Det blir da mer ro i salongen, og da en mindre stressende hverdag. Hvis du skal rebooke en kunde du har hatt i salongen, og kunden er usikker på når han kan booke neste time, da er det bare å referere til ledigtime.no, og forklare hvor enkelt bestilling kan gjøres der. Dette blir alltid positivt mottatt av kundene. Vi får ca 50% av våre bestillinger fra ledigtime.no, noe som viser hvor greit dette er for mange av kundene. Her passer det seg å si at det enkle er ofte det beste, for vi opplever ingen vanskeligheter med å bruke ledigtime.no, verken vi frisører eller våre kunder. – Sier Julie K. Arnevik Lund, Dagligleder på Blow.


d

r

Kassesystem

Timebok med Online timebestilling

Easysky – Få full kontroll over salongens drift. 24 timers tilgang til regnskap og rapporter fra PC, nettbrett eller mobil. Gi regnskapsfører tilgang!

PC med touchskjerm & kundeskjerm

Strekkodeleser

Elektronisk kasseskuff

Kvitteringsskriver

Integrasjon lønn og regnskap

Automatisk sikkerhetskopi

Grundig opplæring med tilgang til vår nye nettportal Easyhjelp

Gratis utlån av maskiner om noe skulle gå galt


15

32 11

I N NH O L D 2/2017

ARTIKLER

18

40

8 S A L O N G B E H A N D L I N G E R: S a t s p å de « go dt voksn e » 14 S O L I S I K T E : Hud a ld ri ng , M M P o g TI M P 18 2 2

S O M M E R K A M PA N J E R: S e lg s e s on gr ikt ige b e h a n dl in ge r S I R I R Ø D H O L M B O E , L E S K I N : - B l i d e n b e s t e u t g a ve n a v d e g s e l v

2 6 M A K I A H E L S E- O G S K J Ø N N H E T S I N S T I T U T T: Kompl e t t ve l vær e 2 4 S E S O N G P R O D U K T E R O G K A M PA N J E R : S o l e n ko m m e r - s e l g m e r ! 30 N O R G E S M E S T E R F E R I D E A H M E D OVA A R I F OVA: D e n nye n e gl dr on n in ge n 48 F R I S Ø R O G V E LVÆ R E: Ve rd e ns me st fr e mt idsr e t t e de br a n sje r

FA S T E S I D E R 7 Sig n e r t 3 2 Up d a t e 3 6 M ix - p ro d uk t e r fo r h ud & ve lvæ re 46 M ix - p ro d uk t e r fo r h e nd e r & fø t t e r 52 A kt i v i t e t s ka le nd e r/NF VB i nfo

6

SALONG

2-2017

44


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

En etterlengtet tid Når vi nå står i mai og skuer inn mot juni, så er det at vi nærmest føler hvordan varme, glede og optimisme prikker rundt i hele kroppen. Det er noe med å leve i et land der de fire årstider virkelig skiller seg fra hverandre. At vi har så ulike årstider setter også krav og utfordringer til hudpleiere. Du må ha inngående kjennskap til hvordan årstidene påvirker hud og kropp. Og for alle utfordringer ligger det muligheter. Nettopp det å besitte kunnskap kan være svært verdifullt, men den må synliggjøres og markedsføres. Vær ikke tilbakeholden med å fortelle dine kunder om de behandlinger og produkter salongen kan tilby – perfekt tilpasset årstid og hver enkelt kunde. I SALONG finner du relevante artikler om hudhelse, og ikke minst får du mange sider med produkttips. Gjør informasjon om til kunnskap, noe du kan formidle til dine kunder. De får gode løsninger på sine ønsker og behov, du får god betaling for god og oppdatert fagkunnskap. Vinn-vinn.

36

SALONGs journalist Randi Solstad har sett på det markedet som ligger i «den godt voksne kvinnen». Ønsket om å bevare en sunn og vakker hud står høyt i kurs for de i gruppen 50+. Med barn ute av redet har mange både tid og penger til å pleie seg selv med optimale behandlinger og produkter. Sett gjerne opp en egen meny for denne gruppen, og vis dem at du er deres rådgiver og behandler i jakten på de beste resultater. NFVB har medlemmer i mange størrelser, med ulike tjenester og faglig fokus. Journalist Bjørn Kollerud har denne gang besøkt Le Skin og Makia, to bedrifter med to ulike historier. Vi synes det alltid er like interessant å få et glimt av hvordan våre medlemmer har begynt, hva de spesialiserer seg i og hva de tenker om bransjens utvikling. Det er alltid noe å bli inspirert av, og mangfoldet viser også det fruktbare fellesskapet som er innenfor NFVB. NFVBs medlemmer er engasjerte bedriftseiere. De er også «eiere» av organisasjonen NFVB, med full mulighet til å påvirke hva vi skal jobbe med og for. I oktober er det NFVBs landsmøte, og der alle medlemmer er velkomne til å delta, eventuelt gi sin stemme til et laug eller en annen deltakende bedrift. Det handler om å peke retning og gi prioriteringer til NFVBs arbeid. NFVBs nye direktør Anne Mari Halsan jobber nå tett med styret for å meisle ut visjoner og strategier for de neste årene. Bak i bladet kan du lese litt om NFVBs fremtidstanker. Vær med og forme disse! Akkurat nå går vi en lysere fremtid i møte - kalendermessig. Om bransjen skal gå en lys fremtid i møte - forretningsmessig - kan du være med å påvirke som NFVB-medlem. Uansett – ha en riktig god sommer! Med ønske om inspirerende lesning

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 23 08 79 61 / 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

SALONG

2-2017

7


SALONGBEHANDLINGER:

Sats på de

«GODT VOKSNE» Dagens kvinner i femti-sekstiårsalderen er opptatt av å se bra ut. De ønsker å bevare en sunn og vakker hud, og har penger nok til å velge de behandlingene som gir de beste resultatene. TEKST: RANDI SOLSTAD FOTO: SHUTTERSTOCK OG LEVERANDØRENE

I vår kultur er det akseptert å holde seg ung og pen langt opp i årene, og stadig flere ”godt voksne” kvinner har fått øynene opp for at det finnes løsninger på aldringsproblemet. Satser du på denne målgruppen blir du ikke arbeidsledig. Dette er en økende kundegruppe, og har de først satt sine ben i klinikken og gått ut igjen med resultater, kommer de garantert igjen. F O R V E N T E R R E S U LTAT E R

Når kvinner bikker femti og østrogenproduksjonen avtar dukker det opp flere hudtilstander som de gjerne vil gjøre noe med. For eksempel økt hårvekst i ansiktet, rynker, leverflekker, sprengte blodkar og tørr hud. Huden deres trenger hudforbedring, økt solbeskyttelse og gode fuktighetskremer. Milde fruktsyrepeelinger sammen med et godt hjemmeprogram kan gi hudforbedring. Hudlysnende kremer kan bidra til å bleke leverflekker. Andre aktuelle behandlingsalternativer for denne aldersgruppen er Fraxellaser, som kan gi betydelig hudforbedring og som også kan benyttes på hals, bryst og hender. Men for at kundene skal komme tilbake må produktene og behandlingene du tilbyr gi resultater. De forventer at du som terapeut skal reparere ”gamle synder” og søker kun én ting av deg – nemlig vakrere og mer ungdommelig hud.

8

SALONG

2-2017


Innen 2020 er over 35 prosent av befolkningen i Vest-Europa over 55 år, i følge Euromonitor. Dette er mennesker som med god økonomi ønsker å bruke penger på helse og utseende.

SALONG

2-2017

9


T E M A: SA LO N G B E H A N D L I N G E R

Salongbehandlingene

som ivaretar en voksen hud

Tradisjonelle salongbehandlinger er ennå ikke utkonkurrert av kosmetiske behandlinger som injeksjonsbehandlinger med botulinum toxin, hyaluronsyrefiller og vevsoppstrammende Ulthera og Thermage. De er heller et supplement. Gode gamle klassiske hudpleiebehandlinger, gjerne i kombinasjon med apparater og spesielle massasjeteknikker, slår aldri feil. Her er noen av leverandørenes ”bestselgere” til 50 pluss-hud.

Si l i c i u m P r o gr a mme / Th a l g o

Behandlingen jobber både med oppstramming og rynkefjerning og øker spensten i huden. Det følger også produkter til hjemmebruk. I salongen utføres en prosedyre som behandler rynker og linjer i øverste del av ansiktet, og som strammer den nederste. I følge Ann Kristin Hellerslien i Skinthal as, har behandlingen 100 prosent fornøydgaranti. - Produktene og behandlingen består av høy- og lavmolekylær hyaluronsyre, som både er fuktighetsgivende på hudoverflaten og som stimulerer de viktige fibroblastcellene i de dypere hudlag. Antialdringsmineralet silicium, tidligere kalt kiselsyre, stimulerer dannelsen av både kollagen og elastin og øker dermed spensten i huden. I tillegg bidrar noen fantastiske mikroorganismer fra sjøplanten kopara til å stimulere fibroblastcellene til økt produksjon av hyaluronsyre, sier hun og legger til at de to røde algene Meritstotheca Dakarensis og Jana Rubens beskytter mot at hyaluronsyren i huden brytes ned. Varighet: 60 minutter. Pris fra kr 1200 – 1500. Hvis du vil vite mer om behandlingsprosedyren og produktene kan du ta kontakt med Skinthal as.

10

SALONG

2-2017

A g e S um m um / G ui n ot

En klassisk ansiktsbehandling med oppstrammende massasje som gir god effekt på linjer og rynker. - Dette er en svært avslappende, men samtidig effektiv behandling som gir umiddelbare resultater i form av ny vitalitet, glød og glattere hudoverflate, forteller Mari Hansen i Beauty Products as. Behandlingen starter med en peeling som fjerner døde hudceller, virker regenererende og klargjør huden til å ta i mot de aktive ingrediensene. Etter at peelingen er vasket av påføres et serum med den patenterte ingrediensen Cellular Life Complex som blandes med rent vitamin C pulver og masseres godt inn i huden. Deretter påføres massasjekrem, med ingredienser som hydrolysert DNA, pro oksygen og biopeptider. I selve massasjen, som varer i ti minutter, benyttes ulike teknikker som strammer opp huden og gir et lite løft. Deretter legges det på en oppstrammende, kjølende og glødgivende filtmaske med stabilisert vitamin C og pro kollagen. Varighet: 50 minutter. Pris fra kr 1050. For mer informasjon, kontakt Beauty Products as.


T E M A : SA LO N G B E H A N D L I N G E R

Andre merker som også har effektive behandlinger og hjemmeprodukter er:

• Carita • Crystal Clear • Decléor • Dermalogica • Elizabeth Arden PRO

Active Ca vi a r P r emi u m / Ma t i s

I følge Lise Løvstad Christiansen i Dermanor as, er Matis Active Caviar Premium en meget god behandling for voksen hud med synlige aldringstegn.

• Elixir

- Behandlingen, som har kaviar som hovedingrediens, er svært nærende og virker veldig stimulerende på voksen hud. I tillegg benyttes en teknologi som bidrar til en gradvis frigjøring av næringsstoffer. Behandlingen anbefales derfor som en kur på fire ganger i løpet av fire måneder, sier Løvstad Christiansen. Hun forklarer at som antialdrings-ingrediens er kaviar viktig fordi den inneholder verdifulle byggesteiner for hudens og cellenes biologiske prosesser. Kaviar er nemlig rik på vann, druesukker, proteiner, peptider og aminosyrer, i tillegg til at den inneholder fettstoffer, mineraler og vitamin D og A. Altså svært nyttige ingredienser for en voksen solskadet og fuktfattig hud. Varighet: 95 minutter. Pris kr 1490. Vil du vite mer om behandlingen? Kontakt Dermanor as.

• Exuviance

• Environ C ras h b e h an d l i n g / B ab or

En svært populær og effektiv behandling som gir huden glød, vitalitet og ungdommelighet. - Babor Crash er en svært effektiv behandling som stimulerer alle hudens prosesser, og metter den med aktive og dyptvirkende ingredienser, sier Jeanette Frøshaug i Tjøstolvsen as. Hun forteller at behandlingen brukes i mange salonger og spa, da den gir gode resultater og er enkel å lære. - Kan du en basic Babor-behandling, kan du crash, sier hun og forklarer at huden renses grundig med Babors spesielle teknikk før det påføres en sirkulasjonsmaske og peeling. Deretter er huden klar for Babors unike ampuller. - Vi bruker fra 3 til 10 ampuller i en behandling, alt etter kundens behov. Etter at ampullene er påført med en spesiell massasjeteknikk, avslutter vi behandlingen med spesialmasken, Collagen Biomatrix, som inneholder 99 prosent hyaluronsyre. Masken pumper opp huden med masse fuktighet, i tillegg til at den gir frisk glød og virker oppstrammende. Varighet: 60 minutter. Pris fra kr 1.595 (prisen avhenger av hvor mange ampuller du bruker). For mer informasjon, kontakt Tjøstolvsen.as

Ønsker du å ivareta den voksne kvinnens behov bør du tilby følgende: Pro - D e f in i t i o n Li ft & C o n t o u r / El emis

Dette er en behandling som gjenoppretter ansiktskonturen med svært potente og aktive plantestoffer. - Ved hjelp av den klinisk dokumenterte algen padina pavonia i kombinasjon med en spesialmassasje, vil hudens cellefunksjon bedres, sier Wenche Markussen i Dermanor as. - Behandlingen er spesielt målrettet mot generell hudaldring og slapp hud. En spesialmaske for kjeve og hake, som er rik på arjuna og lupin, sørger for å bedre hudens elastisitet, mens kraftfulle næringsstoffer og stamceller fra edelweiss og tigerurt bidrar til ekstra støtte til hudens bindevevsfibre. Ingrediensene sørger også for at fuktighetsnivået gjenopprettes. Behandlingen består også av en dyp muskelmassasje fra hodebunn til bryst, noe som setter i gang blodsirkulasjonen, lymfedrenasjen og gir huden et boost som bidrar til ny vitalitet og gjør den fastere og mer spenstig. For optimal effekt anbefales en kur på 6 behandlinger utført hver tredje uke. Varighet: 60 minutter. Pris fra kr 1200. Ønsker du mer informasjon? Kontakt Dermanor as.

• • • • • • • •

Laser/IPL til hårfjerning, hudforbedring og fjerning av blodårer Elektrolyse Kjemisk peeling/mikrodermabrasjon Et godt hudpleieprogram med produkter som inneholder retinol, hyaluronsyre, hydrokinon (alternativt kojic-syre), glykolsyre og antioksidanter Dermapen/Dermaroller/Mesoterapi Injeksjonsbehandlinger med filler og botulinum toxin Figurforming/oppstramming med for eksempel LPG, Ipulse, Ultrabody etc. Fotpleie hos autorisert fotterapeut

SALONG

2-2017

11


35%

vEksT I DIGITALE TImEbEsTILLInGEr sIsTE år

1 000 000 DIGITALE TImEbEsTILLInGEr mED fIxIT I 2017

400 000 unIkE App-brukErE

TALL pEr AprIL 2016.


Fixit gjør salongen din synlig På Fixit.no og med Fixit-appen kan kunder raskt og enkelt bestille time når og hvor de vil. Salonger med Fixit får flere timebestillinger og nye kunder. Gjør salongen din synlig og tilgjengelig for kundene ved å markedsføre den digitalt gjennom Fixit. Velger du Fixit får salongen din bransjens beste kommunikasjons- og dataløsninger.

vIL Du TjEnE mEr pEnGEr?

Våre løsninger gir økt varesalg og flere timebestillinger. rInG Oss på 55 70 70 60.

fIxIT LEvErEs Av ODIn sysTEmEr As www.ODInsysTEmEr.nO www.fIxIT.nO


T E M A: H U DA L D R I N G

Sol i sikte:

Hudaldring, MMP og TIMP Solen er vår beste venn, men kan også være vår verste fiende. Vi er helt avhengige av solen her på jorden for å kunne eksistere, samtidig vet vi at den også kan volde oss stor skade om vi ikke møter den med forsiktighet. Med økt kunnskap kan du hjelpe og veilede klientene dine enda bedre. TEKST: ANITA ANKER ENG, INCIDERM FOTO: SHUTTERSTOCK

14

SALONG

2-2017


SALONG

2-2017

15


Solen er livsnødvendig for oss. Til enhver tid bestråles jorda, og menneskene på den, av stråler fra solen. Energien fra disse strålene opprettholder livet på jorden, samtidig vet vi at for mye av disse strålene kan være direkte skadelig for oss. En av de negative effektene fra solen er selvsagt økt fare for ulike former for hudkreft, men også en betydelig økning av hudaldring finner sted ved feil og overdreven soling. Det er mange kjente årsaker til hudaldring, blant annet den naturlige/kronologiske aldringen (arv/gener) og den miljøpåvirkete aldringen. Den miljøpåvirkede aldringen akselererer/øker den naturlige aldringsprosessen. Mange hevder at så mye som 80 - 85 % av hudens aldring skyldes ulike miljøfaktorer (som solvaner, livsstil, søvnvaner, medikamenter osv.). Solen utgjør den største risikofaktoren. Selv små mengder av UV-bestråling fra solen kan påvirke huden negativt. Det betyr at en stor del av aldringen av huden er noe klientene i klinikken selv kan påvirke. Med god og kyndig veiledning fra deg som hudterapeut kan hun/han i større grad ta vare på, og forlenge, hudens ungdommelige karakter. H VA E R D E T S O M G J Ø R AT S O L E N P ÅV I R K E R O S S ?

Det vi skal ha fokus på videre i denne artikkelen er MMP og TIMP.

S O L E N – E N S T O R R I S I K O FA K T O R

Solen gir fra seg ulike stråler som påvirker oss på forskjellig vis. Strålene deles inn i synlig og usynlige stråler. I forhold til hud har vi gjerne fokus på UV-strålene som går inn under gruppen synlig lys. Disse strålene har det vi omtaler for kortere bølgelengde og høyere energi enn de synlige. Vi har også infrarøde stråler og HEV-lys. I denne artikkelen er det UV-strålene som vil være i fokus.

UV-strålene deles inn i tre:

A

16

SALONG

DETTE KAN SKJE

De ulike UV-strålene kan påvirke ulike lag av huden, samt celler og systemer i disse lagene; • Solens stråler gir oss blant annet en farge i huden ved at de stimulerer utskillelsen av hormoner, som igjen sørger for aktivering av melanocytten og produksjon av melanin. Vi får da en god beskyttelse av cellekjernen • Vi får en økt produksjon av D-vitamin • Ofte en følelse av velbehag • Økt antall keratinocytter for å gi beskyttelse • Økt antall melanosomer (danner og frakter melaninet inne i melanocytten) • Ikke økt antall melanocytter • Økt mengde frie radikaler • Oksidering av viktige komponenter; for eksempel C-vitamin og feumelanin • Svekkelse av A-vitamin reseptorer i cellemem branen • Ødeleggelse av DNA • Kan resultere i ulike former for hudkreft • Pigmenteringer • Økt dannelse av MMP (Matrix MetalloProteinaser) • Samt en rekke andre tilstander/sykdommer i huden

UVC

• 200-290 nm • filtreres hovedsaklig av ozonlaget • dødelig for mikroorganismer

2-2017

1

UVB

H VA E R M M P O G T I M P ?

Som hudterapeut har du kanskje hørt om Matrix MetalloProteinaser? Dette er en utrolig spennende side av hudaldring og sol, som ikke har fått så stor oppmerksomhet. Jeg ønsker derfor å belyse dette. I huden vår (dermis/lærhuden) finner vi fibroblastceller.

• 290-320 nm • mye filtreres bort av ozonlaget • høyere energi enn UVA • solbrenthet og kreft (++)

2

UVA

• 320-400 nm • større andel når jorda • lavere energi enn UVB • når dypere ned i dermis • aldring og kreft (++)

3


T E M A : H U DA L D R I N G

Fibroblastcellenes oppgave er blant annet å produsere kollagen, elastin og grunnsubstans (rik på blant annet hyaluronsyre). Disse bestanddelene er med på å utgjøre lærhudens bindevev. Disse er i stor grad ansvarlige for hudens ungdommelige utseende; fasthet, spenst, elastisitet, fylde, volum osv. Dette vevet er avhengig av stadig tilvekst av nye kollagene og elastine fibre, samt påfyll av nye bestanddeler i grunnsubstansen for å opprettholde et velfungerende vev. Når det eksisterende vevet trengs å byttes ut er det viktig at vi har ulike enzymer tilstede som kan bidra til nettopp dette. Vi finner derfor en gruppe enzymer i dermis som kalles Matrix MetalloProteinaser. Disse har til hovedoppgave å fjerne ødelagt kollagen og elastin for så å gi rom for nye, sunne og friske fibre. To av disse MMPene er kollagenase og elastase, som du kanskje kjenner fra før. Vi ønsker et kontrollert og balansert forhold mellom nedbryting og nydannelse av disse viktige komponentene og for at ikke MMP skal bli for aktivt og bryte ned for mye, finner vi også TIMP (Tissue Inhibitors of Matrix MetalloProteinaser). TIMPs oppgave er da å kontrollere aktiviteten til MMP og sørge for at disse ikke bryter ned for mye kollagen, elastin osv. Vi vet at ved økt alder svekkes TIMP-enzymene, og vi vil da kunne oppleve for stor nedbryting av proteinene i bindevevet (kollagen, elastin osv.) i regi av MMP. Dette bidrar i stor grad til aldringen av huden.

ler påvirker og øker mengden MMP i huden, noe som igjen fører til en for stor nedbryting av kollagen og elastin. Dette gjør at huden kan bli slapp, rynkete og uelastisk. HVORFOR SKAL DU VITE DETTE?

Jo, for med økt kunnskap kan du hjelpe og veilede klientene dine enda bedre. Nå vet du enda mer i detalj hvorfor det er så viktig å bruke gode solkremer for forebygge hudaldring. Klientene må smøre seg med gode solprodukter som beskytter mot både UVA og UVB. På denne måten holdes mengden AP-1 i huden nede, slik at vi har en godt balansert mengde med MMP i huden i forhold til TIMP. Da reduserer vi bieffekter fra solen i form av for stor nedbryting av velfungerende kollagen og elastin. Hang du med? Spennende, ikke sant?

H V O R D A N P ÅV I R K E S M M P O G T I M P AV S O L E N ?

Når huden vår bestråles av UV-stråler har man kunnet registrere en økt mengde av MMP i vevet. Dette mener man blant annet skyldes at sollys aktiverer et proteinkompleks kalt AP-1, som produserer MMP i huden vår. Denne økte mengden MMP (kollagenase og elastase) kan nå begynne å bryte ned mer kollagen og elastin enn det som er ønskelig, og vi opplever at UV-strålene fremskynder hudens aldring. H V O R F O R E L D E S O G P ÅV I R K E S H U D E N AV U V - S T R Å L E R ?

Det er mange faktorer og årsaker som gjør at huden påvirkes og stimuleres av solen, på godt og vondt. Det vi har hatt fokus på i denne artikkelen, er at solens strå-

H EV - S T R Å LI N G

Enkelte har i dag blitt mer oppmerksomme på en annen type stråler, nemlig HEV-lys (High Energy Visible light). Det er foreløpig ingen konkrete studier på HEV-strålenes effekt på huden, men noen mener at særlig stråling fra PC, mobiltelefoner, nettbrett osv. øker mengden HEV-stråler på huden, og at dette kan ha en negativ effekt og akselerere hudens aldringsprosess. Disse strålene ligger på en ca. 400-500 nm, og går som synlig lys. Vi ser at enkelte kosmetiske produkter skal gi beskyttelse mot også dette lyset.

SALONG

VIL DU LÆRE MER?

Som medlem i NFVB kan du melde deg på nettkurset «Hudens Verden; Dermatologi», til en svært god pris. Ta kontakt med Anita i inciDerm; post@inciderm.no

OM ANITA ANKER ENG Artikkelforfatteren driver firmaet inciDerm. Her jobber hun med videreformidling av fagkunnskap innen dermatologi og kosmetisk kjemi. Hun ønsker å gi de som jobber med hud tilbud om produktnøytral dybde- og helhetsforståelse av hud, helse og kosmetiske produkter. Anita er utdannet hudterapeut, med fordypningsstudier innen dermatologi og kosmetisk kjemi.

2-2017

17


18

SALONG

2-2017


S O M M E R K A M PA N J E R :

Selg

sesongriktige behandlinger Sommeren kommer alltid så brått på, og i fellesferien blir det fort stille i klinikkene. Sørg derfor for å planlegge gode kampanjer både før og etter ferien. Selg både forberedende og reparerende behandlinger. TEKST: RANDI SOLSTAD FOTO: SHUTTERSTOCK

Det du garantert kan tjene penger på nå, er å selge solbeskyttelse til alle dine kunder som er innom til ansiktsbehandlinger. Men det er også andre muligheter for å øke omsetningen både før og etter ferien. Når sommeren nærmer seg er det spesielt én ting som rører seg i hodet til mange av kundene dine: ”Hjelp, det er snart bikinisesong. Jeg er kvapsete, knusktørr og likblek! Hvordan får jeg bikinikroppen på plass, kjapt?” Det kan derfor lønne seg å kjøre kampanjer på figurforming, kroppspleie- og stellebehandlinger. Og det gjelder å starte allerede nå. Plutselig kommer fellesferien, og da blir det som regel stille i klinikkene. E T T E R F E R I E N M Å D E T R E PA R E R E S

Når ferien er over bør fokuset være hudforbedring. Da kommer mange inn i klinikkene med solskadet hud som de gjerne vil reparere. Alt i fra klassiske ansiktsbehandlinger til kurer med kjemiske peelinger, mikroneedling og spesialbehandlinger for hals- og brystområdet vil da være aktuelle å markedsføre ekstra. Og når det gjelder salg av supplerende produkter til hjemmebruk, kan du sjekke med leverandørene dine om de har forslag til mersalgskampanjer. Lykke til med inntjeningen!

Behandlingene og produktene du kan tjene penger på nå: ➤ K rop p s p e e l i n g

i

Aktuelle salgsprodukter: Peeling og bodylotion. ➤ K rop p s i n n p ak n i n g e r/ F i g urform i n g

Aktuelle salgsprodukter: Cellulittkrem, hudoppstram mende body lotion og spesialkremer til bryster og a rmer. ➤ D y p re n s o g f uk tb e h a n dl i n g e r for å k l arg j øre an s i k ts h ud e n for s ol e n

Aktuelle salgsprodukter: Solbeskyttelse og antioksi dant-serum, samt solbeskyttende makeup. ➤ S pray ta n

Aktuelle salgsprodukter: Peeling, produkter som forlenger fargen, og selvbruningsprodukter til hjemmebruk. ➤ Fotp l e i e o g p e d i k y r

Aktuelle salgsprodukter: Fotkrem, fotpeeling, negle båndsolje og neglelakk. ➤ M an i k y r

Aktuelle salgsprodukter: Håndkrem, negleolje og n eglelakk. ➤ Vi p p e - ex te n s i on s / Farg i n g av v i p p e r o g br yn

Aktuelle salgsprodukter: pleiende spesialserum til extensions og nærende vippe- og brynserum.

SALONG

2-2017

19


HVA KAN VI TILBY? Best Value og Headquarter har i samarbeid laget en Frisør- og velværemodul som vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag, både når det gjelder funksjonalitet og ikke minst pris.

NYHET fra Best Value og Headquarter! Kassesystem med Online Time-Booking Best Value og HeadQuarter gir alle frisørsalonger og velværesentere alt du behøver for å få full kontroll på økonomi og ikke minst kundene dine. Vi tilbyr det vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag.

Online timebok med app for smarttelefon

Timeregistrering

Kjedeløsning

Lojalitetsprogram

Provisjonsberegninger

Alle rapporter som er nødvendig

Full hjemmekontorløsning

Full lagerstyring

u

Pris pr. mnd. komplett butikkpakke Fra:

2.850,-


!

nyhet! KUN ÈN FAKTURA Å FORHOLDE SEG TIL Vi ordner med alt fra kassesystem, bredbåndslinjer og bankterminal. Du vil da ha ett kontaktpunkt hvis noe skulle skje. Du vil også kun motta en faktura i måneden for alt som har med butikkdatadriften å gjøre. Du slipper unødvendig fakturakontroll da du vil få alt fra ett sted.

FULL BUTIKKPAKKE INNEHOLDER: •

Bredbånd

Bankterminal

Online timebok med app

Komplett kassesystem med touchskjerm

Integrert telefonkatalog

Alt blir installert på stedet

Grundig opplæring

Online brukerstøtte. Vi fjernstyrer kassa hvis det skulle oppstå problemer

VPN programvare for import av varer

Gratis utlån av lånemaskin hvis noe skulle skje

Integrasjon mot regnskapssystemer

Installasjon og opplæring

Online backup

KONTAKT OSS: VIL DU VITE MER? ds@bestvalue.no

92 11 04, ma BestValue AS Tlf. 47 headquarter.no 66 85 01 00, post@ HeadQuarter AS Tlf. o www.headquarter.n


T E M A: P E R S O N P R O F I L E N

Produktveiledning. - Vi har fokus på å ta vare på kundene etter behandlinger, og gir alltid råd om hvilke produkter de bør bruke for å vedlikeholde resultatene. Det er en viktig del av behandlingen. Selv om vi ikke har mange hyllemetere med salgsprodukter, utgjør produktsalget nærmere 50 % av omsetningen. Det er derfor også en viktig inntektskilde for klinikken, forklarer Siri.

EN

RO

R E

RO

FILEN

P 2-2017

P

SALONG

SO

22

PER

LE SKIN, BÆRUM

SIRI RØD HOLMBOE

EN

Jegmerav medle

IL

NPROFIL

SONP

F

SO

PER

N


TEMA: PERSONPROFILEN

- Bli den beste utgaven av deg selv! - Det har vært morsomt å etablere Le Skin. Endelig har jeg fått realisert en kosmetisk medisinsk klinikk jeg har drømt om i mange år, smiler daglig leder og gründer Siri Rød Holmboe i Le Skin. Etter ett års virksomhet er konseptet på skinner. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Jeg hadde nok ikke turt å starte opp en så stor virksomhet, hvis jeg ikke hadde lang erfaring og et godt nettverk. Det krever store investeringer i oppstarten, spesielt fordi vi har investert mye i dyrt teknisk utstyr, som lasere og hudscannere. Men jeg har fått med meg et godt lag, og virksomheten har gått i pluss gjennom det første driftsåret. Det er jeg godt fornøyd med, smiler Siri Rød Holmboe. S P E N N E N D E FA G R E I S E

Siri Rød Holmboe har gjennomført en lang reise innen feltet kosmetisk medisinske hudbehandlinger. Hun er utdannet hudpleier fra Den Franske Kosmetolog- og Hudpleieskole med Cidesco-eksamen, og har gjennomført omfattende tilleggsutdannelser, noe diplomene på veggene i Le Skin til fulle dokumenterer. Men hvordan startet reisen inn i hudpleiemarkedet? - Jeg startet min yrkeskarriere som legesekretær i 1988 og assisterte på laserbehandlinger, håndterte blodprøveanalyser og jobbet med kjemi på Nesbru Legesenter. Her ble interessen for kosmetisk medisinske behandlinger vekket. Det stimulerte meg til å ta utdanning som hudpleier i 1999, og siden gikk det slag i slag. Jeg har jobbet på en rekke klinikker, fra Clinique Madeleine, til Skin In Clinic og Face It. Jeg har også en karriere på Bunæs Klinikken/Volvat Medisinske Senter gjennom syv år, og det ga meg verdifull faglig tyngde innen denne delen av hudpleiemarkedet. Det er fantastisk spennende det vi holder på med, det er dette som driver meg videre. Den

teknologiske utviklingen har vært helt utrolig og jeg trives med å være i front av det som skjer, til glede for våre kunder, fastslår hun. TEAMBYGGER

Det er mange om beinet innen feltet kosmetisk medisinske tjenester, men Siri mener det er plass til alle som driver en seriøs virksomhet. - Man må finne sin nisje i markedet. Vi driver i liten grad innen tradisjonell hudpleie, men satser inn mot fagfeltet kosmetisk medisinske tjenester i vid forstand. I tillegg til meg selv, inkluderer teamet i Le Skin en lege, to kosmetisk utdannede sykepleiere og en linergist med spesialisering innen fjerning av tatoveringer. Etter et drøyt års drift lurer vi på om Siri har ekspansjonsplanene klare? - Jeg synes vi er kommet der vi skal være i dag. Det eneste jeg måtte ønske meg med på laget er en dyktig negletekniker, som kan jobbe med gelénegler og vippe-extension. Vi vil at kundene skal se freshe ut når de forlater oss. Men vi kan ikke jobbe med akrylnegler på grunn av luktproblemer. Så det blir spesialiserte tjenester på dette området. HELHETLIG KUNDEPERSPEKTIV

Siri Rød Holmboe har et helhetlig perspektiv på sine kunder. - Jeg vil at de skal bli den beste utgaven av seg selv. Da trenger vi å formidle kunnskap ut over hudpleie og behandlinger. Vi snakker gjerne om ernæring og kost-

SALONG

2-2017

23


T E M A: P E R S O N P R O F I L E N

Jeg legger veldig stor vekt på konsultasjoner. Det gir kundene en trygghet de setter pris på.

hold, samt egenpleie og hjemmebehandlinger. Livsstilen påvirker hudhelsen, for å si det litt enkelt, og det er noe vi gjerne formidler på en konstruktiv måte. - For kunder som har spesifikke behov, kan vi løse disse på ulike måter. Det gjelder å ta ting skrittvis. Ofte må vi starte med forberedende behandlinger, før vi vi går videre med mer avanserte behandlinger som tøffe peelinger og laserbehandlinger. Det er viktig å forklare kundene hva som skal skje og hvilke resultater de kan forvente. Jeg legger veldig stor vekt på konsultasjoner. Det gir kundene en trygghet de setter pris på. TRIVES MED KUNNSKAPSFORMIDLING

I tillegg til erfaringer fra hudpleieklinikker og legesentra, har Siri jobbet på leverandørsiden, og hun har en spesiell interesse for utdanning og opplæring. - Jeg har ikke jobbet i klinikker gjennom hele min yrkeskarriere. Det har vært spennende å utvide den faglige horisonten og se ting i et litt annet perspektiv. Det brakte meg til Dermanor, der jeg jobbet med fagområdet elektrokosmetisk utstyr. Jeg har også drevet med opplæring i MD Formulations. Min interesse for teknisk utstyr brakte med også til en annen leverandør, Skintech, der jeg har jobbet som konsulent på lasere siden 2004. - Dessuten jobber vår kosmetiske sykepleier Stine på konsulentbasis for Esthetica, med Teosyal fillere som spesialområde. Dette er produkter vi også bruker i klinikken Le Skin.

Velkommen

INN I NFVB FELLESSKAPET

24

SALONG

2-2017

S I R I E R O P P TAT T AV P E R S O N L I G UTVIKLING OG LIVSLANG LÆRING

- Det er utviklende å prøve seg ut på ulike områder. Det har gitt meg en unik ballast og motivasjon til å fortsette. Jeg er genuint opptatt av kunnskapsformidling. Selv om jeg nå driver egen klinikk, trives jeg også med å være tilknyttet Høyskolen i Buskerud/Senzie Akademiet, som sensor og foredragsholder for elever som tar kosmetisk sykepleierutdanning. Det er noe jeg har tenkt å fortsette med, avrunder bransjenestoren Siri Rød Holmboe.

BELIG GENHET, BELIG GENHET, BELIG GENHET… Le Skin ligger tilbaketrukket i landlige omgivelser på Slependen. Tilsynelatende ikke et opplagt sted å etablere en kosmetisk medisinsk klinikk. Men beliggenheten er ikke et hinder, mener Siri. - Grunnen til at jeg etablerte meg her, er at jeg bor i nærområdet. Når dette er sagt, ligger vi tett på en togstasjon, noe som gjør oss tilgjengelig for kunder som bor et stykke unna, og de har vi mange av. Dessuten byr vi på gratis parkering rett utenfor døren. Det er også et pluss. For den typen virksomhet vi driver, er vi ikke avhengig av trafikk utenfor lokalene. Vi trives med en litt tilbaketrukket beliggenhet og vi får bare positive tilbakemeldinger. Våre kunder finner frem, for å si det sånn.

NFVBs styremedlem Linda Jørgensen er glad for å ha fått Le Skin som medlem i NFVB. - Siri Rød Holmboe er en flink, nøye og ordentlig fagutøver. Jeg er glad for at hun har valgt å slutte seg til NFVB, og jeg håper hun vil engasjere seg i bransjefaglige spørsmål og dele sin kunnskap med andre utøvere.


RESULTAT Exuviance er en hudpleieserie som virkelig gjør underverker for huden og hjelper mot mange vanlige hudproblemer. Fine linjer og uønskede aldringstegn reduseres. Huden holder seg fin og frisk.

ATTRAKTIV PRIS Du får fantastiske resultater til en svært rimelig pris.

BAKGRUNN Bak utviklingen av Exuviance står to av verdens fremste hudpleieforskere, professorene dr. Eugene Van Scott og dr. Rue Yu, fra Princeton, USA.

PRISBELØNNET Professorene bak Exuviance har mottatt utmerkelsen Discovery Honorary Award fra Dermatology Foundation for sin fremstående forskning. Dette er en av de mest prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.

THE DERMATOLOGY FOUNDATION

UNIK Forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet. Ingen har gjort det samme tidligere. Exuviance har over 120 patenter.

SIKKERHET

AL

V IA

U

ED BY EX

Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.

www.exuviance.no

L QU

TE

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic

INA

UA Y G RAN

Produktet skal selges av kvalifisert hudterapeut. Personlig rådgivning er avgjørende for å gi kunden et best mulig resultat og for at du skal oppnå fremgang.

IG

IT

TRYGGHET

NCE O R

Exuviance bygger på mer enn 40 års medisinsk forskning på hudpleie.


Behandlingstilbudet spenner fra klassisk hudpleie til kropp og ansikt, massasje, voksing, manikyr/pedikyr, vippe-extension og permanent make-up til ulike terapeutiske behandlinger.

MAKIA HELSE- OG SKJØNNHETSINSTITUTT:

Komplett velvære - «Energy flows where your attention goes». Vårt mål er å gi velvære, god energi og bedre helse til våre kunder. Vår meny inkluderer behandlinger og terapier som gir balanse til både sinn og kropp, smiler daglig leder Michal Sedzik i Makia Helse- og Skjønnhetsinstitutt. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

Sammen med sin bror Kristoffer Sedzik har Michal bygget opp et konsept som skiller seg ut i Majorstuens velværemarked. - Det er vært en spennende reise å etablere et holistisk konsept som Makia Helse- og Skjønnhetsinstitutt i et område med mange hudpleiesalonger. Men vi har utviklet vår identitet skrittvis siden oppstarten i 2012, og det har vist

26

SALONG

2-2017

seg at det er plass til alle som satser på kvalitet i alle ledd, oppsummerer Michal Sedzik. Som navnet indikerer har han røtter utenfor Norges grenser, nærmere bestemt i Wroclaw i det sørlige Polen. - Jeg studerte biologi i Polen, og fattet etter hvert interesse for fysioterapi. En sommerjobb i studietiden brakte meg til Norge, der jeg ble betatt av naturen, menneskene og kulturen. Det endte med at


ME

PR

O

N •

E

D

SP

RO

FILEN

2-2017

M

SALONG

LE

LE

MED

r v Vi em a e l d e m

LE

MSPROFIL

DLEMS

FI

EN

27

M


T E M A: M E D L E M S P R O F I L E N

Medlemskapet i NFVB gir oss et seriøst stempel, derfor meldte vi oss inn i forbundet. Lederteamet i Makia. Brødrene Michal og Kristoffer Sedzik flankerer Gloria Malgorzata Kornyluk. - Jeg jobber med det faglige, mens Kristoffer er markedsføringsspesialisten. Han jobber også med importvirksomheten, forteller Michal.

jeg flyttet til Norge for 12 år siden, og jeg stortrives. Etter hvert kom også min bror og min svigerinne til Norge, og det ble starten på Makia. Michal selv er utdannet massør, polaritetsterapeut og quantumterapi-utøver (en ny og kompleks form for terapi for alle slags problemer og plager, både psykiske og fysiske). Hans svigerinne Gloria er utdannet psykolog og har i tillegg spesialisert seg innen vippe-extension og make-up. Hun har elleve års erfaring som make-up artist, blant annet fra teater- og filmbransjen fra Polen. - Fagkombinasjonen gjorde at vi tenkte litt annerledes på velværebegrepet. Siden oppstarten har vi invitert inn faglig interesserte hudpleiere og terapeuter som deler våre verdier i arbeidsfellesskapet. Skal man bygge et team, må man være enige om retningen. Body, mind og soul er en rettesnor for det vi driver med, forklarer Michal. OPP EN TRAPP…

Makia Helse- og Skjønnhetsinstitutt ligger sentralt plassert i 2. etasje i Sørkedalsveien 1, et steinkast unna Majorstuen-krysset. Det har åpnet for at kunder raskt kan avlegge Makia et besøk, uten å bruke bil. - Vi kan se bort på T-baneperrongen fra inngangspartiet, så beliggenheten er vi veldig fornøyd med. Den sentrale plasseringen er gull verd, samtidig som vi er litt tilbaketrukket fra trafikken. Her skal vi være i uoverskuelig fremtid, fastslår Michal Sedzic. H E LT K O N G E

Massasjemenyen er Michals stolthet. - Våre dyktige massører utfører 20 forskjellige massasjeteknikker, noen av dem er vi alene om å tilby. Makia er det eneste stedet i Norge som gir Kongelig Massasje fra Hawaii, en behandling som utføres i 120 minutter. Det er

28

SALONG

2-2017

en teknikk som har eldgamle røtter og som var reservert den kongelige familien på Hawaii. Massasjeteknikken består av trykk, strekking og stimulering av vitale punkter i kroppen. Massasjen brukes for å oppnå harmoni og riktig energisirkulasjon i kroppen. Det er en massasje som berører hele mennesket. HELHETLIG OPPLEVELSE

Michal og resten av teamet i Makia bruker i stor grad egenimporterte produktserier. - Vi ønsker å skille oss ut, utgjøre en forskjell. Vi har derfor lansert en egen luksus kosmetikk-kolleksjon fra Japan, Forlle’d, som er basert på lavmolekylær hyaluronsyre og ioniserte essensielle mineraler som for eksempel platina. Vi har også en alternativ behandling til hårfjerning med laser. EpilFree virker hos alle, og har ikke noen kontraindikasjoner til ulike hår- og hudtyper. I tillegg byr vi våre kunder på et bredt spekter av egenimporterte økologiske kostholdsprodukter. Vi er veldig opptatt av helseaspektet, og byr kundene på en helhetlig opplevelse som strekker seg ut over tilbudet de får ved å besøke et legekontor. Vi støtter hudpleiebehandlinger med tips innen kosthold. HOLDER KURS

I tillegg til kundebehandlinger, tilbyr også Makia-teamet kurs for andre hudpleiere. - Vi jobber spesialisert med mange teknikker, og synes det er utviklende å dele kunnskap med andre. Vi tilbyr derfor blant annet kurs i vippe-extensions med egen diplomsertifisering. Enkelte av våre egenimporterte produktlinjer vil vi også tilby andre hudpleiesalonger. Markedet er stort nok for oss alle. Det gjelder å utvikle en god fagkompetanse og finne sin nisje, smiler Michal.


your skin

REBORN BEAUTIFUL ENVIRON A-VITAMIN

SUNN HUD FOR ALLTID! Environ har et unikt step-up-system som tilfører huden riktig dose av vitamin A. Dette kan forebygge forskjellige hudtilstander og hudsykdommer. VISSTE DU AT...? • Vitamin A er den best dokumenterte ingrediensen innen hudpleieprodukter • I alle tilfeller av hudkreft er det påvist mangel på vitamin A • Huden får optimal tilførsel av vitamin A gjennom direkte påføring • Mangel på vitamin A senker hudens immunforsvar og kan forårsake skader på cellens DNA, forverre akne, forverre eksem og føre til tidlig aldring, rynker og pigmentering

VI ØNSKER

FLERE FORHANDLERE! Ta kontakt med oss på katrine@esthetica.no eller 33 77 52 44


T E M A: N E G L E D E S I G N

N O R G E S M E S T E R F E R I D E A H M E D O VA A R I F O VA :

Den nye

negldronningen

- Fantastisk, utbrøt en synlig rørt Feride Ahmedova Arifova etter å ha sikret seg en førsteplass i tre konkurransedisipliner under årets NM i negledesign. Hun danket ut harde konkurrenter fra toneangivende miljøer i sin første NM-deltakelse og ble kåret til All Round Champion. TEKST: BJØRN KOLLERUD FOTO: NATALIA PIPKINA

Feride gjorde en fantastisk prestasjon under årets NM i Oslo Spektrum. Hun vant disiplinene Stilletto, Soak Off Gel Manicure og Proff Akryl. Hun kunne i tillegg skilte med en respektabel tredjeplass i disiplinen Proff Gelé. - Dette har gitt mersmak, og jeg ønsker å utvikle og perfeksjonere mine ferdigheter videre, sier Feride. Hun teller nå på knappene om hun skal delta på Nail Olympics/Nailympia i London senere i år. - Det koster penger, så vi får se. Man må også stille med modell. Men dette er definitivt den største konkurransearenaen for profesjonelle utøvere, og det hadde vært morsomt å måle seg mot 250 – 300 topputøvere fra hele verden, smiler Feride, som har fått boostet selvtilliten med NM-gull. TRENING GJØR MESTER

Også sjefen hennes, Maya Abbedissen i Lakish/Nails For You, er imponert over prestasjonene. - Feride har jobbet hos oss i fem år, og bygget opp sin fagkunnskap skritt for skritt. Jeg har selv konkurrert og mente hun hadde potensial for å hevde seg. Men det var en positiv overraskelse at hun presterte så utrolig bra

30

SALONG

2-2017

som hun gjorde. Alle vi som jobber i Lakish gleder oss med henne. Det er vel fortjent, for hun har lagt ned en utrolig innsats i forkant av NM. - Jeg har jobbet mye med å perfeksjonere meg teknisk, men det hadde aldri gått uten støtten fra familien. De har vært utrolig tålmodige, smiler Feride beskjedent. - Du må være villig til å trene og perfeksjonere resultatene i god tid før konkurransen. Treningen startet før jeg jobbet med kunder. Jeg stod opp kl. 04.00 om morgenen for å trene i flere uker før konkurransen, forteller Feride. - Det ble også litt trening på kvelden, så familien så ikke mye til meg i denne perioden, legger hun til. DEN NYE NEGLEBYEN

Sett ut fra årets NM-prestasjoner er Bergen byen som ruler innen negledesign. Maya Abbedissen gleder seg over at Bergen endelig troner på konkurransetoppen. - Konkurransedeltagerne fra Bergen gjorde en stor prestasjon i år. Det gleder meg at halvparten av folkene på pallen var fra Bergen. Byen vår er nå blitt Norges neglhovedstad for profesjonelle utøvere, humrer hun fornøyd. - Jeg opplever at NM-titlene har gitt meg faglig tyngde i møte med kunder. Det er en positiv effekt av å konkurrere, fastslår Feride.


FERIDE AHMEDOVA ARIFOVA

TEMA: NEGLEDESIGN

Øverst på seierspallen - tre ganger. Feride smilte stolt og rørt over å ha blitt kåret til vinner i tre disipliner. -Jeg har ikke konkurrert før, så jeg visste ikke egentlig helt hva det innebar. Men det har gitt mersmak, fastslår hun.

Det tok flere dager før det gikk opp for meg at jeg hadde vunnet tre av fire disipliner. Men jeg hadde aldri greid dette uten familiens støtte. De har backet meg utrolig.

Negledesign er presisjon og perfeksjonisme.

SALONG

2-2017

31


update

Viholder deg oppdatert!

Avansert anti-aldring Med introduksjonen av Age Intelligent Skin Technology går Nimue på mange måter tilbake til røttene. Serien er vitenskapelig basert på avanserte formuleringer, forklarte Educational Manager Eunice Bredenkamp under norgeslanseringen i mars. Bredenkamp fra sørafrikanske Nimue Skin Technology stod for presentasjonen under en pressekonferanse hos Beauty Products as i Oslo 24. mars. Nimue har vært en stor suksess for Beauty Products as. Nimue startet opp med å utvikle produkter for det medisinske markedet i 1994, men har gradvis utviklet produktporteføljen for profesjonell bruk og videresalg i retning av høyteknologiske produkter basert på naturlige ingredienser. I dag tilbyr Nimue en bred serie basisprodukter for fornyelse av hudstrukturen og produkter for å løse spesifikke problemer. - Dette er en stor og viktig lansering for Nimue. Age Intelligent bygger på ny teknologi og aktive ingredienser som har dokumentert anti-aldring effekt og effekt på skadet hud, fastslo Eunice Bredenkamp. Her flankert av Beauty Products fagsjef.

Sophia Lie A Dermalogicas

nye ansikt

Dermalogica Norge har inngått et eksklusivt partnerskap med den suksessfulle supermodellen Sophia Lie, som nå blir Dermalogicas ansikt utad. - Vi er svært stolte og glade over samarbeidet med Sophia. Hun gjenspeiler Dermalogica ved å være ujålete, leken og vakker. Den perfekte modellen for vårt merkevare, sier Brand Manager for Dermalogica Norge/Skintific, Ina D. Bretteville. Selv poengterer Sophia at hun er utrolig fornøyd med produktene. Etter lange flyturer hvor hun skal rett i studio eller på castinger, er MultiActive Toner og Phyto Replenish Oil livreddende. - Skin Hydrating Masque har også blitt en favoritt. For første gang har en ansiktsmaske faktisk funket for meg. Jeg bruker den ofte overnight hjemme, eller på lange flyturer. Skin Prep Scrub er også et fantastisk produkt, som gir glød og holder huden ung og fresh, reklamerer hun.

32

SALONG

2-2017

Rettelse!

h

I forrige utgave av Salong kom vi ett sted i skade for å skrive at Environ-produktene blir levert av Beauty Products. Det er selvsagt feil. Environ leveres av Esthetica. Vi beklager forvekslingen.


Nyttig og hyggelig. Stor stemning på ABAS Kosmetikk/Biolines kongress i Oslo i februar.

Fullsatt SUKSESS Da arrangementet Hår & Skjønnhet gikk av stabelen i Oslo Spektrum i februar, benyttet ABAS Kosmetikk as, leverandøren av Bioline, helgen til å lage en hudpleiekongress i Oslo Plaza i tilknytning til det ellers «frisørtunge» eventet. - I forbindelse med Hår & Skjønnhet bestemte vi oss for at vi ville gjøre noe for hudterapeutene også, og vi inviterte terapeuter fra hele landet til en samling. Det var et tettpakket, faglig program, med flere dyktige foredragsholdere, forteller marked/produktansvarlig Linn Siri Sælemyr i Abas Kosmetikk. BRANSJELIDENSKAP

Dagen startet med at eier av Visit-salongene i Bergen, Espen Sævold, snakket om salongdrift i dagens marked. Han hadde mange nyttige inputs til salongeiere basert på egne erfaringer fra sin suksessfulle virksomhet. Mona Stensrud fra Kreftforeningen holdt deretter foredrag med den aktuelle tematikken hudkreft. Etter lunsj fikk kursdeltagerne oppleve Bioline Italias General Manager på scenen. Han holdt et foredrag om bioteknologi og hvordan Bioline jobber sammen med hudpleiere. Sist, men ikke minst, fikk kursdeltagerne en inspirerende foredrag av Anna Costello, Biolines distributør i Irland. Bransjelidenskap og tips om hvordan man lykkes med salongdriften var sentrale elementer. Til sist ble det en kveldssamling med middag og hygge for alle deltagerne. - Etter mange fine tilbakemeldinger håper vi dette er noe vi kan gjenta neste år, oppsummerte Linn Siri Sælemyr.

UFORGLEMMELIG AMBASSADØRTUR

De fire norske vinnerne fikk bli med daglig leder Hanne Westgaard og markedsansvarlig Mari Hansen på en uforglemmelig reise til Johannesburg.

Nimue Skin Technology invitert i fjor til en konkurranse for alle Nimue terapeuter rundt om i verden. Konkurransen International Skincare Therapist Award gikk over fire måneder i 2016, der representanter fra hele 21 land deltok. Målsettingen var å løfte frem de beste Nimue-ambassadørene, og nøkkelvurderingen gikk på følgende kriterier; flest solgte produkter, den mest representative Nimue-salongen og det best utførte casestudiet på en eller flere kunder, med en av fire hudklassifikasjoner. Av de 60 beste terapeutene som ble hedret med en fantastisk reise til Johannesburg i Sør-Afrika, var følgende fire vinnere fra Norge; - Christina Christensen, Skin by Me - Kirsti Høyem Hollingsholm, Nyt - Heidi Hafslund, Cocoon - Cathrine Kullmer, Hud by Kullmer I tillegg til selve kåringen inkluderte turen safari, gallamiddag, besøk på Nimue-laboratoriet og hovedkontoret, sightseeing og en forhåndsvisning av den nye Age Intelligent serien.

SALONG

2-2017

33


update

Viholder deg oppdatert!

Nettbaserte kurs - faglig fordypning uten stress - Det finnes så mye produktnøytral fagkunnskap som trenger å bli formidlet, men tiden strekker ikke til for alle faginteresserte og lærevillige hudterapeuter. Det er bakgrunnen for at jeg har utviklet nettbaserte, produktnøytrale fordypningskurs, forklarer daglig leder Anita Anker Eng i inciDerm. - Fagkurset «Hudens Verden, Dermatologi» er et nettkurs for deg som jobber med hud og som ønsker å lære mer. Her vil du få faglig påfyll og oppdatert kunnskap. Kurset er omfattende og lærerikt, men du har god tid og trenger ikke å stresse med læringsprosessen. Du tar kurset når det passer, og så mange ganger du ønsker. Dette er gøy, reklamerer Anita Anker Eng. KUNNSKAPSRIK O G TRYGG

- Hovedmålet for kurset er å gjøre deg kunnskapsrik og trygg i arbeidshverdagen. Du vil få dybde og detaljkunnskap, slik at du lettere kan forstå dine kunders behov, og gi en optimal veiledning, behandling og produktanbefalinger. Du vil også lære deg å se sammenhenger mellom huden og resten av kroppen, samtidig som du lærer hvordan miljøet, livsstilen og gener påvirker huden, forklarer Anita. P R O D U K T N Ø Y T R A LT

Undervisningen foregår på produktnøy-

34

SALONG

2-2017

tral grunn. Det er et poeng, understreker Anita. - Jeg har fokus på kunnskap i undervisningen, ikke spesifikke produktserier. Det skjer så mye i bransjen, at det kan være lurt å holde seg oppdatert etter endt grunnutdannelse. De fleste av oss kan også trenge litt repetisjon, uavhengig av hvilke produktserier vi er opplært i. Mitt anliggende er å gi kursdeltagerne en økt opplevelse av mestring. Det er gøy å utføre behandlinger på bakgrunn av god fagkunnskap og faglig forståelse. GODE TILBAKEMELDINGER

Kurset er lansert, og tilbakemeldingen fra deltagere som har gjennomført dette er gode, forteller Anita. - Kursdeltagerne er strålende fornøyde. De gir tilbakemeldinger om at de ser helheten mellom hud og kropp bedre, og har fått flere detaljkunnskaper på plass. De setter pris på arbeidsoppgavene og mulighetene til å få svar på det de lurer på underveis. Tilbakemeldingene har gitt Anita inspirasjon for å utvikle nye, nettbaserte kurs. - Flere nettkurs vil bli lansert i 2017 og 2018. For å røpe noe, så kommer «Hudens Verden, Kosmetisk Kjemi» og «Hudens Verden; Ernæring». Dette blir faglig spennende og nyttige kurs, lover hun. Sjekk inciderm.no for mer info.

Anita Anker Eng Anita Anker Eng har 20 års erfaring fra bransjen, både som hudterapeut, selger for ulike leverandører, kursholder og som faglærer i kosmetisk kjemi ved Hudpleieakademiet gjennom 11 år.

SA M A R BE I D E R MED NFVB

- Jeg gleder meg til å utvikle samarbeidet med NFVB. Under Elevkonferansen i regi av NFVB 12. mai vil jeg presentere inciDerm og kursprogrammet. Kursene tilbys med rabatterte priser til NFVB-medlemmer.


Tempu Airbrush Makeup

Enkelt, hendig og proft Amedica as, som har hatt sitt tyngdepunkt innen salg av kosmetisk medisinsk utstyr, har beveget seg inn på nye områder. I fjor lanserte selskapet WelleCo kosttilskudd, og nå lanseres Temptu Airbrush Makeup. I denne anledningen bød man på en presselansering på hovedkontoret i Oslo. Daglig leder Kjersti Johansen var svært fornøyd med lanseringen. - Temptu Airbrush Makeup setter en ny standard. Du trenger ingen koster eller svamper. Makeup med Temptu påføres med en liten håndholdt maskin som påfører makeup med et lett lufttrykk som kan regulerer med tre programmer og med trykkgrep. Enkelt og hendig. Temptu Airbrush Makeup kan brukes i salonger, klinikker, og ikke minst som en enkel oppfrisking i frisørsalonger, for eksempel ved brudefrisering, forklarer hun.

Temptu Airbrush, et fiffig og enkelt konsept, mener daglig leder Kjersti Johansen fra Amedica og key account manager Saba Lordejani fra Temptu.

FERDIG BLANDET

Temptu-konseptet er tilgjengelig i ferdigblandede, utbyttbare airpods, som leverer duggfrisk, soft finish, noe vi selv fikk demonstrert under pressekonferansen. Du får airbrushpåføring i foundation, blush, highlighter og bronzer. Systemet er foreløpig tilgjengelig i 12 nyanser. Hver pod holder til 60 påføringer. - Produktet er ypperlig til profesjonell bruk, men vi har også priset det så det kan være et aktuelt videresalgsprodukt. Etter en demonstrasjon i salonger og klinikker, er vår erfaring at kundene har lyst til å utføre behandlingen hjemme, fordi det er et så enkelt system, forklarer Kjersti Johansen.

SALONG

2-2017

35


Smakebiter FRA SOMMERENS PRODUKTLANSERINGER

36

SALONG

2-2017


mix ➤

➤ S il kemy k

N aturl i g f i n i s h

Environs nye make-up inneholder både hyaluronsyre og antioksidanter. Gir fukt og beskytter mot frie radikaler. Foundation er medium dekkende, og både foundation og concealer kommer i fire nyanser. Concealeren dekker over kviser, sprengte blodkar og mørke ringer under øynene. Begge etterlater huden myk som silke… Mer info, kontakt Esthetica as på tlf. 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

glo minerals Mattifying Primer er en silkemyk, oljefri primer som øyeblikkelig matter ned blank hud. Prepper og klargjør huden så den blir glatt, myk og fri for overflødig olje. Fyller ut fine linjer og minimerer synligheten av porer, samtidig som den gjør at make-upen varer og sitter lenger. Mer info, kontakt Cosmedic as på tlf.: 24 11 29 00, eller sjekk www.cosmedic.no

produkter for hud & velvære

S trål e n de ren h ud

Elemis Gentle Foaming Facial Wash er en kremrens, med lett, rikt skum som fjerner alle spor etter smuss. Etterlater huden ren og mottagelig for etterfølgende pleie. En deilig aroma av sitron, søt og bitter appelsin, ylang ylang og petitgran gir en frisk følelse av såpe og vann rens uten å gjøre huden tørr. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

➤ Sl u k ker hu d en s t ø r st

Elemis Hydra Boost serum er klinisk bevist å gi umiddelbar fuktighet. Nøkkelingredienser er organisk myrtekstrakt, néréfrø, quinic syre, hyaluronsyre og dhatelolje. Brukes under en fuktighetskrem. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

➤ In t en s e øyen farg er

Éminence Rosehip Whip Moisturizer er en beroligende og fuktende 24-timers krem med en lett konsistens som raskt absorberes av huden. Styrker hudens motstandskraft, demper rødhet, balanserer reaktiv hud og gir den et sunnere utseende. Beskytter mot ytre påvirkninger. Mer info, kontakt Innovell Beauty as på tlf.: 22 11 28 88, sjekk www.innovellbeauty.no

B e s k y tte l s e f ra h a ve t

Elemis Pro-Collagen Marine Cream SPF 30 byr på et nytt solfilter med innkapslingsteknologi for et jevnt fordelt beskyttelseslag. Byr på en komfortabel konsistens som er lett å påføre. Algen Padina Pavonia i kombinasjon med solfilter innovasjonen byr på et potent, multibeskyttende forsvar mot de skadelige effektene av UV-strålene. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

B er o l i gen d e

glo minerals Shadow Primer er en silkemyk øyenskyggeprimer som er lett å påføre. Resultatet er enda mer intense øyenskyggefarger som sitter hele dagen, og man unngår at skyggene striper seg på øyenlokkene. Mer info, kontakt Cosmedic as på tlf.: 24 11 29 00, eller sjekk www.cosmedic.no

S ty rke n de

Elemis Pro-Definition Facial Oil gir huden en fastere kontur og tydeligere definisjon ved å gi et løft til kjevepartiet, området ved nese og munn, samt ved bryn og panne. Elemis plantestamcelle-ekstrakt byr på umiddelbar og langtidsvirkende fuktighetseffekt. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

➤ B re d s p e k tre t s ol b e s k y tte l s e

Colorescience Even Up Clinical Pigment Perfector SPF 50 er en solbeskyttende primer utviklet for brukere som har ujevn hudtone. En 3-i-en skin perfector gir bredspektret UVA- og UVBbeskyttelse med solfaktor 50, jevnere hudtone, samtidig som den jevner ut fargeforskjeller. Mer info, kontakt Hudhelse as på tlf.: 67 54 03 44, eller sjekk www.hudhelse.com

SALONG

2-2017

37


mix

produkter for hud & velvære

Fl o t t gl ø d ➤

Crystal Clear Contour It byr på en så flott contouring og glød at du ikke føler for å legge make-up etterpå, reklamerer leverandøren. Mer info, kontakt Cosmed as på tlf.: 32 69 90 05, eller sjekk www.cosmed.no

➤ N y e n e rg i

Dr. Dennis Gross C+ Collagen Brighten + Firm Vitamin C Serum er et hurtigvirkende gel-serum full av kollagen aminosyrer og Energy Complex. Gir huden ny spenst, reduserer ujevnheter, pigmentflekker, gråhet, grov tekstur og fine linjer. Passer til alle hudtyper. Mer info, kontakt Innovell Beauty as på tlf.: 22 11 28 88, eller sjekk innovellbeauty.no

➤ Brun

Crystal Clear Tan Drops byr på konsentrerte selvbruningsdråper som kan tilsettes ansikts- eller kroppskrem. Brukeren bestemmer selv hvor dyp fargen man ønsker seg skal være. Lett å påføre, sitter godt, lukter ikke og byr på en naturtro brunfarge. Mer info, kontakt Cosmed as på tlf.: 32 69 90 05, eller sjekk www.cosmed.no

Fresh i vårsolen ➤

By dine kunder på inspirerende smakebiter fra vårens og sommerens lanseringer. Enten du satser på nye behandlinger eller spennende videresalgsprodukter er våren tid for hudforbedrende fornyelse.

Fr esh vå r st a r t

Vita Liberata Ten Minute Tan er en karamellfarget krem som gir gradvis selvbruningseffekt. Proppfull av pleiende og nærende ingredienser. Fuktighetsgivende, så den tar vare på huden din like mye som fargen. Smør på rikelig med sirkelbevegelser, la virke i minimum 10 minutter, dusj av. En lett og naturlig brunfarge vil utvikles over 6 - 8 timer. Mer info, kontakt Hexa AS på tlf.: 73 83 37 60, eller sjekk www.hexa.no

38

SALONG

2-2017

Environ Lac-pamgel 10 % peeling er en salongbehandling med milde melkesyrer, som er trygg å bruke om sommeren. Den fukter og renser i dybden og er perfekt for en aknehud. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

S ol fa k tor

Heliabrine Solar Defence byr på solbeskyttelse til ansikt. Velg blant SPF 30 og SPF 50. Vannfast og lett konsistens som absorberes raskt inn i huden. Passer til alle hudtyper. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as, www.biovital.no

L ad c e l l e n e

➤ Pe r fek t p e el i n g

Dr. Dennis Gross C+ Collagen Deep Cream er et raskt absorberende gel serum ladet med kollagen aminosyrer. En kraftig formel gir ny spenst, reduserer ujevnheter som gusten hud, pigmentflekker, grov tekstur og fine linjer. Huden får flott glød. Passer til alle hudtyper. Mer info, kontakt Innovell Beauty as på tlf.: 22 11 28 88, eller sjekk innovellbeauty.no

M

Ne Uk Tør Ing


SOMMERENS NYE FARGER Den totale løsningen. Skreddersy ditt tilbud ved å velge kompatible system fra CND. Oppdag den NYE Rhythm & Heat Collection med CND SHELLAC og VINYLUX.

NeglAkademiet AS AUTORISERT DISTRIBUTØR www.neglakademiet.no Tlf: 23 25 36 36

Kun i SHELLAC

Mambo Beat

Sugarcane

Neglelakkserie kun for salg i salonger. Ukelang holdbarhet. Tørker på 8 ½ min. Ingen underlakk.

Palm Deco

Shimmering Shores

Kun i VINYLUX

Splash of Teal

Ripe Guava

Shells In The Sand

Profesjonell behandling kun for salonger. På som en lakk. Sitter som gele. Av på 5 min.


mix

produkter for hud & velvære

Fuk t & Pl e i e ➤

Guinot byr på to pleiende nyheter denne våren, Hydrazone Fluid Cream, en intensiv fuktighetskrem og Beaute Mist, en forfriskende fuktighetsspray som revitaliserer huden. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf. 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

S o mme rhit

Environs to bestselgere, DermaLac og Body Oil, kommer nå i en duopack. Kraftpakken hjelper mot tørr hud, kviser, inngrodde hår, sprukne heler og tørre albuer og reduserer hudplager som eksem. tilfører huden høye doser vitamin A uten nede-tid med rødhet og flassing. Kan brukes av hele familien. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

Tid for egenpleie

Behandlinger og egenpleie går hånd i hånd. Sørg for å fylle opp kundenes baderomshyller med effektive og spennende nyheter som booster hudens glød.

Vårlig

MII Cosmetics byr på flere vårprodukter, Couture Eye Color, en øyenskyggepallett med knust permemor, Passionate Lip Lover, en long lasting lipstick og Beautifying Brow Wand, en tre-i-en bryns-styler. Mer info, kontakt Beauty Products på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

➤ Farg e fa vori tte r

glo minerals kommer med to nye lipstick-farger i det faste sortimentet: Fixation og Organza. Mer info, kontakt Cosmedic as på tlf.: 24 11 29 00, eller sjekk www.cosmedic.no

E t k i c k for h ude n ➤ Janssen Cosmetics Ampulle Kick er en skikkelig booster for huden. Ampullene kommer i tre konsepter, Moister Booster med hyaluronsyre, Energy Booster med kaviar, og Contour Booster med elastin og peptider. Alle tre gir huden et skikkelig kick, sammen med daglig pleie. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

40

SALONG

2-2017


mix

produkter for hud & velvære

➤ I n te n s i v f uk ti g h e ts pl e i e

pH Formula Hydra Concentrate corrective serum inneholder en spesialblanding av aktive, fuktighetsbindene ingredienser som gir intensiv fuktighet. Brukes morgen og kveld. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

Fo r y n gen d e

Spa Find Konjac Spronge rensesvamp inneholder fransk rød leire, som virker eksfolierende og rensende på huden. Døde hudceller renses bort, og hudens fornyelsesprosess akselererer. Svampen holder minst tre måneder ved daglig bruk. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as, www.biovital.no

➤ Hi -t e c h

Babor lanserer en ny linje innenfor Doctor Babor: Lifting Cellular. Det dreier seg om en høyteknologisk linje med produkter til alle hudproblemer. Lifting Cellular tar plumping og spenst til et nytt nivå, lover leverandøren. Av produkter som trekkes frem er Dual Eye Solution Day & Night, som inkluderer en dag- og nattkrem til øyepartiet. Dagproduktet dekker mørke ringer og øker mikrosirkulasjonen. Nattproduktet reduserer hevelse, regenererer og styrker hudens naturlige barriere. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00 / 47 60 11 00, eller sjekk www.tjostolvsen.no

➤ Kl a r t b l i kk

Sommerflørt

Nå er det tid for å forberede huden på solrike sommerdager. Gi kundene en god start på sommersesongens late dager med effektive og beskyttende produkter.

Dermalogica Stress Positive Eye Lift er en høyeffektiv leave-on øyemaske som gir huden rundt øynene et løft og reduserer synlige tegn på stress. Kan brukes både dag og natt, eller som førstehjelp for øyepartiet etter behov. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.skintific.no

➤ S p or ty m as ka ra

Blinc Mascara Amplified gir lange vipper, samtidig som den er superenkel å fjerne med lunkent vann. Mascaraen danner små, vannresistente rør rundt hver øyenvipp, som gjør at du kan trene, være ute i regn, gni deg i øynene - og mascaraen holder seg på plass. Mer info, kontakt Hexa as, eller sjekk www.hexa.no

➤ L øf t

Crystal Clear Rewind 10 gir et synlig løft til hals og brystparti. Når du ser resultatet vil du fristes til å bruke produktet i ansiktet også, noe som er helt greit. Mer info, kontakt Cosmed as på tlf.: 32 69 90 05, eller sjekk www.cosmed.no

42

SALONG

2-2017

ann berge


Besøk oss pü

ann bergen beauty.indd 1

2017

08.04.2017 11.45


E k s k l us i ve g ave r

Janssen Cosmetics feirer sitt 20 års jubileum med gavebokser med høyeffektive produkter tilpasset årstidene. Skin Defence beskytter huden mot forurensing og styrker immunforsvaret. Skin Hydration gir huden en fuktighetsboost med et høyt innhold av hyaluronsyrer. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

F l otte former ➤

mix

produkter for hud & velvære

Tilby det nyeste og beste innen figurforming i klinikken. LPG Endermologi CelluM6 Alliance byr på de siste teknologiske, forskningsbaserte nyhetene innen denne typen behandlinger. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

Ava n ser t r en s

Helliabrine introduserer en ansiktsbørste med ny, avansert renseteknologi for en behagelig hudpleieopplevelse hjemme eller i salongbehandling. Børsten fjerner urenheter, skitt, olje og døde hudceller i løpet av få sekunder. Forbedrer sirkulasjonene. Etterlater huden mykere, glattere og sunnere. Passer til alle hudtyper. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as, www.biovital.no

Energi

La huden gløde i sommer, gi kundene freshe nyheter og spennende opplevelser som pleier og behager. ➤

➤ B e s k y tte l s e for al l e h udty p e r

Bioline Sundefence byr på et bredt spekter av parabenfrie produkter, tilpasset alle hudtyper. Ingrediensene balanserer dehydrering og gir smidighet og glød, samtidig som produktene beskyter mot UV-stråling. God effekt mot rynker og pigmentering. Serien inkluderer syv produkter. Mer info, kontakt ABAS Kosmetikk as på tlf.: 55 28 28 28, eller sjekk www.abaskosmetikk.no

44

SALONG

2-2017

Prof fe h j e mmeres ult at er

Darphin L’Institute Youth Resurfacing Peel er en botanisk peeling for profesjonelle hjemme-resultater. En nestegenerasjons peeling med hudfornyende og beroligende planteekstrakter. Reduserer synlige tegn på hudaldring og demper fine linjer. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no


➤ Pe rfek t t i l vider esa l g

Wrinkle Therapy Peel & Reveal Marine Mask 25g, er en anti-aging leirmaske til en behandling. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as, www.biovital.no

Ful l b e s k y tte l s e

Environ Youth Essential Trilogy Discovery beskytter huden mot UV-ståler med retinylpalmitat. Pleier, fukter og beskytter. Et videresalgsprodukt i perfekt størrelse til ferien. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

Opplev LYCON Precision Waxing et verdensledende voksmerke!

NYTT KURS I ANSIKTSVOKSING

Fu k t & el a st i si t et

Inspira Magic spheres er et «trylleserum» som kommer i fire varianter; Firm & Lift gir ekstra elastisitet og fukt, Hydra gir intensiv fukt, Caviar er regenererende og anbefales til bruk etter soling. Sist, men ikke minst, Vita GlowC gir en klar og strålende hud. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

Denne vårens kurs vil gi deg den aller nyeste, praktiske og teoretiske kunnskap om voksing:

* Voksing, forming og farging av bryn. * Voksing av ansikt; overleppe, kinn og hake. * Voksing av nese, øre og nakke.

LYCON Precision Waxing er et vokssystem som er kjent for sine spesielt milde og likevel særdeles effektive resultater.

Nå har du muligheten til å utvide din salongs kompetanse og lønnsomhet ved å delta på vårt kurs. Du får full tilgang til LYCONs unike teknikk for alle typer hårfjerning.

Kontakt oss for mer informasjon om tid, sted og pris: T: 21 62 88 20 W: www.lyconnordic.no

Revi t a l i ser en d e

Janssen Platinium Care anti-age er en revitaliserende luksuriøs pleie basert på den nyeste teknologien innen anti-age forskning. Serien bygger på Platinium MP Compex, som inkluderer tre aktive komponenter. Naturlig pigment støtter hudens utstråling, og gir den sin ungdommelige glød tilbake. En elegant duft gjør bruken til en sanselig opplevelse. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller sjekk www.esthetica.no

SALONG

2-2017

45


mix

produkter for hender & føtter

Vårf res h e lak ker

Entity Gel-Lacquer byr denne våren på nye lakker med en unik teknologi, som gjør at lakkene varer opptil 10 dager uten å bli slitt. Inkluder Base + Color + Top som blir fremholdt å gi en uslåelig fargeglans, som er bedre enn andre hybrid neglelakker. Fullt fargespekter for alle og for enhver anledning. Leveres med en fleksibel børste kuttet med laser for å garantere full dekning og sømløs finish. Mer info, sjekk www.lakkstore.com

➤ Enke lt & l u kt fr i t t

Entity Dip & Buff byr på 60 forskjellige fargepulver og fire perfekte, franske nyanser: Créme, Shimmers, Metallics og Glitters. Ingen akryl-lukt, ikke behov for lampe. Enklere å fjerne uten skader enn tradisjonell akryl og hard gelé. Soak off går fort med folie. Kan stables i høyden for enklere oppbevaring. Mer info, sjekk www.lakkstore.com

Uttrykksfulle gester Gi kundene produkter som får hender og negler til å skinne denne sommeren.

➤ Fra øve rs te hy l l e

Leighton Denny Expert Nails byr på Time Repair, tre nye anti-age produkter for hender og negler. Time Repair er rik på ingredienser. - Du kan bruke alt fra lifting, injeksjoner, serum, ja det meste, men hendene aldres like mye. Det er grunnen for lanseringen av Leighton Denny Time Repair. Det er eksklusive behandlingsprodukter, plukket fra øverste hylle, forklarer daglig leder Anne Holmstrøm i SkinNordic. Mer info, kontakt SkinNordic as på tlf.:41 76 28 46, eller sjekk www.skinnordic.no

Pl e i e r o g b es k yt t er

Darphin All-day Hydrating Hand and Nail Cream er en fuktighetsgivende og pleiende håndkrem, som inneholder rosevann, gentiana-ekstrakt og murumuru-smør. Roer ned, pleier og beskytter hendene. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

46

SALONG

2-2017


Kissed by Mii 3 mm Kosmetikk 1 2017 CMYK venstre.pdf 1 10.01.2017 11.10.23

beautyproducts.no


- Frisører og hudpleiere leverer tjenester som booster kundenes selvtillit. Vi er en bransje for fremtiden.

F R I S Ø R O G V E LVÆ R E :

Verdens mest fremtidsrettede bransjer! Å være fremtidsrettet er et ord med mange mulige tolkninger. For oss i NFVB betyr det at frisør- og velværebransjen skal virkeliggjøre to ting; Vi skal være den bransjen kreative og dyktige talenter søker seg til, og vi skal være en bransje med solid lønnsomhet, både for den enkelte bedriftseier og i det store «samfunnsregnskapet». TEKST: ANNE MARI HALSAN, DIREKTØR NFVB FOTO: NATALIA PIPKINA OG SHUTTERSTOCK

NFVBs rolle er å sette tydelige mål, stake ut kursen for hvordan vi skal nå målene og så sette riktige og nok ressurser inn i jobben som må gjøres for å klare dette. I 110 år (!) har NFVB arbeidet politisk for gode rammevilkår og sikkerhet for medlemsbedriftene. I tillegg har forbundet tatt på seg mange oppgaver relatert til utviklingen av selve håndverket. Siden stiftelsen i 1907 har mange seiere blitt innkassert, og det er ingen tvil om at

48

SALONG

2-2017

frisør som bransje har fått til svært mye i kraft av sin størrelse og tydelighet. S T O LT E T J E N E S T E L E V E R A N D Ø R E R

For noen år siden inkluderte NFVB velværebransjen i medlemsmassen. Velvære er en vekstbransje med mange av de samme utfordringene som frisørbransjen. Dessuten leverer de to bransjene


TEMA: BRANSJEUTVIKLING

Vi må fylle våre mange håndverks- og ledertalenter med så mye kunnskap at de driver butikken godt og leverer kvalitet over forventning.

NFVBs nye direktør Anne Mari Halsan har fra første dag jobbet med mål og strategi i et langsiktig perspektiv. God bransjekommunikasjon og vilje til felles løft er nøkkelen til nå ambisiøse mål.

SALONG

2-2017

49


T E M A: B R A N S J E U T V I K L I N G

på mange av de samme behovene hos sluttkunden; En følelse av velvære og selvtillit i møtet med andre mennesker gjennom et velpleid ytre. Dette er tjenester som betyr mye i folks liv, og som vi skal være veldig stolte av å levere! Hva er det så som skal til for at NFVB og bransjene vi representerer skal fortsette å vokse på en lønnsom måte, tiltrekke seg de rette talentene og oppnå et omdømme som gir både yrkesstolthet og status for alle oss som jobber i bransjene? Svaret ligger først og fremst i å være våkne og tilpasningsdyktige. Vi må se og forstå endringene i markedet rundt oss, kjenne behovene og forbruksdriverne hos sluttkundene og så justere oss og våre tilbud slikt at kartet stemmer med terrenget. K VA L I T E T T I L R I K T I G P R I S

Vi er en B2C-bransje, det er sluttkundens lommebok vi skal ta en andel av. Sluttkunden, forbrukeren, er stadig mer opplyst, bedre informert og mer krevende. Forbruker vil ha kvalitet til en riktig pris. Ikke nødvendigvis lav pris, selv om noen aktører, særlig i dagligvarebransjen, her til lands forfekter at riktig pris er lavest mulig pris. En kresen og kravstor forbruker vil ha det han betaler for. Og i våre bransjer og for våre tjenester dreier dette seg i hovedsak om tre ting; Opplevelsen av velkommen komfort i møtet med frisøren eller hudpleieren, kvaliteten på selve behandlingen og sluttresultatet over tid. I det siste ligger «drømmen», den del av det velpleide ytre som handler om det å føle seg ekstra vel i tid etter behandlingen. Det er også noe vi som bransjer leverer! K O M P E TA N S E O G K O M M U N I K A S J O N

For å kunne levere dette og samtidig sørge for lønnsomme bedrifter som betaler sine bidrag til storsamfunnet, er kompetanse helt avgjørende. Vi må fylle våre mange håndverks- og ledertalenter med så mye kunnskap at de driver butikken godt og leverer kvalitet over forventning. Her vil vi i NFVB sette mye politisk innsats inn på å utvikle frisør- og velværeutdannelsen og oppnå annerkjennelse av læringsmålene i tråd med andre yrkes- og akademiske utdannelser. Videre må vi jobbe med segmentering av medlemsmas-

sen og differensiere medlemsfordelene våre. Vi må utvikle innholdet i medlemskapet til å stemme med de faktiske behovene våre forskjellige medlemmer har. Og vi må kommunisere! Strategisk og taktisk, informativt og inspirerende. Vi må gå i dialog med markedet om bransjeutvikling samtidig som vi formidler rene fakta, inspirere samtidig med at vi lytter til medlemsmassen. Data skal bli til innsikt, som igjen skal være en betydelig medlemsfordel. L A N G S I K T I G S T R AT E G I

NFVBs styre og administrasjon jobber i dag på spreng med å meisle ut en ny strategi for perioden 2017 – 2025. Vi tenker langsiktig, men bygger inn dynamikk til å håndtere endringer underveis. På årets Landsmøte vil vi vise hva vi tenker. Inntil da jobber vi, vi lytter og diskuterer, analyserer og tester.

Anne Mari Halsan vil at NFVB skal være et naturlig samlingspunkt for bedriftseiere som ønsker å bidra positivt i samfunnsregnskapet.

Synspunkter? Sitter det nå noen lesere og brenner med ideer og synspunkt som de mener forbundet bør ta med i betraktning i strategiutviklingen, oppfordrer jeg herved til å sende noen stikkord på mail: anne.mari.halsan@nfvb.no.

50

SALONG

2-2017

Nimue ai a


Huden er verdifull invester med intelligente ingredienser

NY

• Synlig forbedring i linjer og rynkers dybde* • Opptil 97% forbedring i hudens fuktnivå* • Opptil 89% økt fasthet i huden*

Age Intelligent fra Nimue Skin Technology er basert på forskning og avanserte produktformler som leverer klinisk beviste resultater. *Resultater fra individuell testing utført av et uavhengig laboratorium.

Nimue Norge

Nimue ai april.indd 1

Last ned app: Nimue Skin Technology

03.04.2017 11.50.24


Aktivitetskalender 20.05 - 21.05 11.06 24.06 - 26.06 24.06 - 25.06 02.09 – 03.09 16.09 - 18.09 08.10 - 09.10 14.10 - 16.10 15.10 21.10 - 22.10 03.11 – 05.11 03.11 –05.11 11.11

2017

Cosmetica Stuttgart + Gut zu Fuss Sted: Stuttgart, Tyskland Info: www.cosmetica.de Professional Beauty Belfast Sted: Belfast, Nord-Irland Info: www.professionalbeauty.co.uk International Beauty Show, IBS Las Vegas International Esthetics, Cosmetics & Spa Conference Sted: Las Vegas, USA Info: www.ibslasvegas.com Cosmetica Frankfurt Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de Cosmetica Hannover Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de MCB by Beauté Selection Paris OMC HairWorld / VM i frisering Sted: Paris, Frankrike Info: www.salonmcb.com Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Salon International Sted: London, England Info: www.salonexhibitions.co.uk Alternative Hair Show Sted: London, England Info: www.alternativehair.org NFVB Landsmøtet 2017 Sted: Hotel Continental, Oslo Info: www.nfvb.no Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 Baltic Beauty 2017 Sted: Riga, Latvia Info: www.bt1.lv/bb Frisöreventet Sted: Malmö Info: www.frisoreventet.se

Velkommen!

Vi ønsker våre nye NFVB-medlemmer velkommen til fellesskapet! l MAKIA HELSE- OG SKJØNNHETSINSTITUTT, OSLO l ERACURA HUD- OG KROPPSPLEIEKLINIKK, ULSET l JANAINA WAXING STUDIO, SANDNES l J-K BEAUTY SENTER, SKI

Hei alle hudpleiere! NVFB Forsikring har gjennom 25 år vært tilstede for alle medlemsbedriftene i NFVB for å bistå med hjelp om forsikringsspørsmål. Har du behov for bistand? Ring telefon 23 20 79 20 og spør etter meg. Hilsen Tonje Presthagen

Neste nummer av kommer ut 28. september TEMAER

FOR UTGAVE 3-2017: Les også SALONG på nett: fagblader.nfvb.no

52

SALONG

2-2017

➤ FOKUS PÅ MANNEN ➤ BRANSJEKUNNSKAP ➤ ETTER SOMMEREN: REPARASJONER ➤ ØK SALGET AV SESONGPRODUKTER: HØST OG VINTER


VI ER MED DEG HELE VEIEN! NFVB er dannet av og for medlemmene – engasjerte bedriftseiere. NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og det er et arbeid du er med å påvirke. Vi vet hvor viktig det er med god fagutdannelse som basis gode bedrifter. Vi vet hva bedriftene trenger for å drive lønnsomt og med langsiktig horisont. Ta kontakt med oss for å snakke om det som er viktig for deg og din bedrift!

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE.

ADRIENNE G. HUGHES Medlemskontakt i NFVB – hudpleie E-post: adrienne@nfvb.no Mobil:911 27 288


FOTO: JARL GARDER

Linda Jørgensen: BLUE

DERFOR ER JEG MEDLEM «For meg betyr NFVB kraft, engasjement og samhold. Jeg har en liten bedrift, men føler meg stor i den betydning at mine hjertesaker får gehør. Så jeg ser viktigheten av å være en del av NFVB. Sammen er vi sterke. NFVB kan påvirke politikerne våre slik at vi kan få sunne konkurransevilkår, samt drive bransjens innovasjon i rett retning. Det er noe av det jeg brenner for»

Som NFVB-medlem er du en del av et stort fellesskap med tilgang til interessante møteplasser! Bli medlem du også! www.nfvb.no/innmelding


BAR E PRO

TM

PERFORMANCE WEAR POWDER FOUNDATION

Linda Jørgensen:

DERFOR ER JEG MEDLEM G L A M COVE R AG E . 1 2 - H O U R LO N G W E A R . BR E AT H A B LE . Som NFVB-medlem er du en del av et stort fellesskap med tilgang til interessante møteplasser!

FO RM UL ATED WI T H D E R M AT O L O G I S T T E S T E D

90% V I TAM INS A ND M I N E R AL S

H Y P OA L L E R G E N I C

N O N - CO M E D O G E N I C

B A R E M I N E R A L S .CO M / B A R E P R O

N O N -AC N E G E N I C


S A L O N G U T G AV E 2 / 2 0 1 7

the best side of the sun PA R A B E N F R I BESKYTTELSE FOR ALLE HUDTYPER

H

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

2

/

2

0

1

7

Beskytt huden med

Sundefense

Perfekt solkrem under en!

Tips:

SATS PÅ DE «GODT VOKSNE»

Smakebiter

Makia

- GIR BALANSE TIL KROPP OG SJEL

C-VITAMIN BOOSTER SERUM

ABAS Kosmetikk AS, Nattlandsveien 150, 5094 BERGEN Tlf: 55 28 28 28 E-post: office@abaskosmetikk.no

SOMMERKAMPANJER Selg sesongriktige behandlinger

+

P E R S O N P R O F I L E N: SIRI RØD HOLMBOE, LE SKIN D E N N Y E N E G L D R O N N I N G E N: FERIDE AHMED OVA ARIFOVA

FRA SOMMERENS PRODUKTLANSERINGER

Profile for 07 Interaktiv

Salong 2 - 2017  

Salong 2 - 2017  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded