__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR

5 / 2018 116. ÅRGANG

5 / 2018 / 116. ÅRGANG

Slik får du

superlojale herrekunder

HØST

i herreavdelingen Årets Frisørbedrift 2018:

Brødrene Fevangs Barberstue

D R Ø M M E S A L O N G E N :

H2 BARBER & SONS M A N N E S P E S I A L


#ASKFORWELLA O N E PA C K A G E C O N TA I N S 1 x Cutrin Aurora hair color (40 ml)

RENE, BALANSERTE FARGESULTATER MED NATURLIG DYBDE OG GLANS. 1 x C u t r i n A u r o r a d eve l o p e r ( 8 0 m l )

NYHET

V E LREDUSERER K O MHÅRSKADE MEN T I LPÅFØRING C U TETTER R IPÅFØRING. NS BETYDELIG, OPPTILR 60G GANGER SANNSYNLIGHET FORU Å UTVIKLE NY A ALLERGI MOT HÅRFARGE. N Y ME E +, FA E VMINDRE ERD EN - A ROR 1

2 x conditioner (à 20 ml) 1 p a i r p l a s t i c g l o ve s

COLOR THAT CHANGES EVERYTHING

TEKNOLOGI

2

The package contents are sufficient for one application to medium-length hair.

Vi i Cutrin Norge er stolt av å lansere vår nye stolthet AURORA, som består av et komplett fargehus av permanente farger, ammoniakkfrie farger (demi) for profesjonelt bruk og

«Farger er lys», og et av frisørenes viktigste verktøy for å ta kundene med på reisen som kreves av den moderne frisør.

ammoniakkfrie farger for hjemmebruk.

den nordiske naturen med sin glød, inspirasjon, ingredienser, og skånsomhet for både hår og hud.

Cutrin sine nye farger Aurora er en ny generasjon farge basert på den nyeste teknologien på markedet.

1 2

CUTRIN Aurora hårfarge, gir fantastiske resultater, og reflekter

For mer informasjon, spør din salgsrepresentant.

Sammenlignet med tidligere Koleston Perfect. Gjelder Koleston Perfect with Pure Balance Technology. FOLK SOM IKKE ER ALLERGISKE MOT HÅRFARGE. Selv om risikoen for å utvikle en ny allergi er redusert, er det fremdeles en risiko for en allergisk reaksjon som kan være alvorlig. Gjennomfør alltid en allergitest 48 timer før hver hårfarging. Følg sikkerhetsinstruksene nøye og rådfør deg med www.wella.no. Hvis en kunde tidligere har hatt en allergisk reaksjon på hårfargestoffer, bør du ikke farge håret. ME+ finnes i Pure Naturals, Rich Naturals og Deep Browns fra serien Koleston Perfect.

WWW.CUTRIN.NO


#ASKFORWELLA

RENE, BALANSERTE FARGESULTATER MED NATURLIG DYBDE OG GLANS. REDUSERER HÅRSKADE BETYDELIG, PÅFØRING ETTER PÅFØRING.

1

ME+, OPPTIL 60 GANGER MINDRE SANNSYNLIGHET FOR Å UTVIKLE NY ALLERGI MOT HÅRFARGE.

For mer informasjon, spør din salgsrepresentant.

1 2

Sammenlignet med tidligere Koleston Perfect. Gjelder Koleston Perfect with Pure Balance Technology. FOLK SOM IKKE ER ALLERGISKE MOT HÅRFARGE. Selv om risikoen for å utvikle en ny allergi er redusert, er det fremdeles en risiko for en allergisk reaksjon som kan være alvorlig. Gjennomfør alltid en allergitest 48 timer før hver hårfarging. Følg sikkerhetsinstruksene nøye og rådfør deg med www.wella.no. Hvis en kunde tidligere har hatt en allergisk reaksjon på hårfargestoffer, bør du ikke farge håret. ME+ finnes i Pure Naturals, Rich Naturals og Deep Browns fra serien Koleston Perfect.

2


SALG@EASYUPDATE.NO

TELEFON 40 00 40 79

EASYUPDATE.NO


NYE CLEAN BLONDE

NORDENS MEST SOLGTE SJAMPO, NÅ ENDA BEDRE!

FJERNER GULE TONER UMIDDELBART OG REPARERER BLONDT HÅR 85% STERKERE HÅR MED OPTI-PLEX™-TEKNOLOGI

fudge_annons_FRISØR_4-18.indd 1


OG FIRE HELT NYE HÅRPLEIESERIER LUMINIZER

XPANDER VOLUM-BOOST HELE DAGEN

48 TIMERS VEKTLØS FUKTIGHET

OPPTIL 180% FYLDIGERE HÅR

85% STERKERE HÅR MED 100% GLANS

85% STERKERE HÅR MED DOBBELT SÅ MYE LIV

MED LETTVEKTIG MICELLAR OIL COMPLEX

MED VEKTLØS FIBRE DENSETEKNOLOGI

MED SMOOTHING-SWISH™ TEKNOLOGI

MED OPTI-PLEX™ TEKNOLOGI

MED OPTI-PLEX™ TEKNOLOGI

DAMAGE REWIND

COOL BRUNETTE FJERNER RØDE OG ORANSJE TONER I BRUNT HÅR UMIDDELBART 85% STERKERE HÅR OG JEVNERE SKJELLAG

90% STERKERE HÅR DRAMATISK MER GLANSFULLT HÅR OG JEVNERE SKJELLAG MED OPTI-PLEX™ TEKNOLOGI

MED OPTI-PLEX™ TEKNOLOGI

CONTAINS

OPTI

PLEX

TECHNOLOGY

Alle nye produkter i Fudge Care inneholder Opti-Plex™ teknologi som gjør håret opptil 85% sterkere, mer glansfullt og glatter ut skjellaget. Håret beskyttes mot fargefalming og skader fra varme, styling og miljø.

Kjøp og les mer om de fire nye seriene og samtlige produkter i Fudge Care på www.headbrands.no/fudge

2018-08-28 08:22


Innhold:

12 77

UTGAVE 5-2018 116. ÅRGANG

ARTIKLER

1 2 D R Ø M M E S A LO N G E N H 2 B A R B E R & S O N S , T R O N D H E I M / L e n g e leve t ra d i s j o n e n e 3 4

Å R E T S F R I S Ø R B E D R I F T 2 01 8, B R Ø D R E N E F E VA N G S B A R B E R S T U E /

M e d kj æ r li g h e t t i l fo lke t o g fa g e t 4 0

M E N N S H Å RTA P / S li k få r d u s u p e r lo j a le h e r re ku n d e r

4 4 B U T I K K D ATA / H a r d u rå d t i l e n b i lli g lø s n i n g ? 5 8 V M I F R I S E R I N G / N o rs k f r i s ø r b ra g d 9 2

O P P L Æ R I N G S KO N TO R E N E S R O L L E / Ma n d a te t m å t yd e li g g j ø res !

9 4 N F V B S S T R AT E G I P R O G R A M / P ro s j e kt ko n ku r ra n s e r s o m re kr uttering s arena

IMPULSER

2 0 2 4

LO W FA D E C U T A B A R B E R I N G H A R I TA G E

FRISØR

5 / 2018

9 Signert 1 0 L e d e re n 4 8 P ro d u ktm ix

7 8

PROF MEN

54

8 2

NORDIC NOW

6 6 In s i d e

8 6 W AV E S

8

2 8 M E N S

29

FASTE SPALTER

H v i s j e g f ik k velg e. . .

9 6 N F V B i n fo 97

P å ka lenderen /

Re d a ktørens lille inns pill

9 8 N F V B 111 Å R / Tilbakeblikk

F O R S I D E / H år: Kj et i l Fev ang, B rø drene Fev angs B arb ers t u e A S , fra NM 2 018 . Fo t o : N at al i a P i pk i na


49 25 Et skikkelig fokus på gutta

signert:

Færre og færre menn tar frisørutdanning. Trenden har vært der lenge, og det er ulike grunner til utviklingen. Resultatet er uansett at de klassiske herrefrisørsalongene nesten har blitt borte, og mange mener at dagens frisører i for liten grad lærer hvordan en riktig herreklipp skal være. Heldigvis er det også en mottrend. Barbersalongene gror opp mange steder, og mange menn gir uttrykk for at det var svært etterlengtet. Det handler ikke bare om at man tror man får en bedre klipp der, men mest av alt at gutta føler seg mer «hjemme» i en rendyrket herresalong. Vi skal ikke ta opp hele debatten om hvorfor det er sånn og sånn. Det er noen kjønnsforskjeller, punktum. Så er det mange rent menneskelige forklaringer. Alle liker å tilhøre og føle et fellesskap. Alle liker å bli tatt imot som en venn, og være blant sine «egne», med lave skuldre og stor åpenhet. Denne utgaven er årets «herreutgave». Av våre seks årlige utgivelser gir vi gutta størst oppmerksomhet i denne ene utgaven. Vi åpner sterkt med en presentasjon av H2 Barber & Sons i vår serie om Drømmesalongen. Trondheimsbedriften har et formspråk som treffer målgruppen, og med jakttrofeer på veggene har gutta noe å starte samtalen med. Årets Frisørbedrift 2018 er Brødrene Fevangs Barberstue i Stavanger. Det passer jo veldig bra at vi portretterer dem i denne utgaven. Brødrene har gjort seg viden kjent for sin sterke pasjon for faget og for sin gode stemning i «stua». De omtaler seg for øvrig aldri som salong, men barberstue er også et godt og dekkende ord for det hjemmekoselige preget du møter der. Brødrene Fevang deltok også i OMC HairWorld/VM i frisering i Paris, og vi viser deres VM-frisyrer i vår Impulser-seksjon. For øvrig viser de øvrige kolleksjoner en stor bredde, så du kan åpne opp inspirasjonsdøren og tenke på at det snart er tid for å levere bilder til Årets Frisør konkurransen. For du har vel fått med deg at vi har gjeninnført kategorien Årets Herrefrisør?

REDAKTØR JARL GARDER

Vi trenger gode fagambassadører! Det er utrolig viktig at vi bygger godt omdømme for faget og for bransjen. Vi må sikre at folk velger frisørfaget på skolen, og ønsker å jobbe hele livet i en bransje med mange muligheter. Derfor var det fantastisk med norsk sølv i årets VM. Det gir ringer i vannet når det gjelder positiv omtale, og kan være det som er utslagsgivende når noen skal velge fag på skolen. Konkurranser som rekrutteringsarena er også et av prosjektene som har sprunget ut av NFVBs nye strategiplan. Ting kommer ikke av seg selv. Det er derfor godt at vi har så mange dedikerte medlemsbedrifter, som ser helheten i alles ansvar for å sikre at vi har de aller beste fagfolkene – også i fremtiden. Dette magasinet utgis omtrent samtidig som NFVBs landskonferanse avholdes i Trondheim. Jeg håper og tror at det er stedet for viktige debatter, der folk «finner hverandre» i et sterkt engasjement for faget og bransjen. Ingen andre kan gjøre det NFVB gjør. Mulighetene er mange, og enda bedre om enda flere hopper ned fra gjerdet og deltar der det gjelder. Med ønske om riktig inspirerende lesning

RKET TRY K ME

79

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

PR

IN

03

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

TM

4

1

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

MIL JØ

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

E DIA – 20

FRISØR

5 / 2018

9


Ma nn en - en g l em t hel t i f r i s ø r br a ns j en? Kjære lesere! Månedens magasin er i stor grad dedikert halvparten av oss; Mannen! Frisørbransjen fokuserer mye på kvinnen og hennes hår, men de siste årene har vi sett en slags motreaksjon fra «den andre halvparten» på dette; Det gror usedvanlig godt med barbershops og maskuline konsepter rundt i frisør-Norge. Og ikke bare i Norge forresten. Internasjonalt har mannen fått ekstremt mye mer oppmerksomhet de siste årene enn de foregående par tiår. Vi i NFVB heier på dette! Å få likestilt fokuset på menn og kvinner i frisørfaget er viktig av mange årsaker: For det første er det ofte slik at det som oppfattes som rene kvinneyrker - eller rene mannsyrker - stigmatiseres. Det gjør noe med yrkets omdømme, og det å jobbe opp statusen på faget er et hovedanliggende for NFVB og bransjen. Vi må derfor nyansere «kvinneprofilen» på frisøryrket ved å løfte frem alle de andre kvalitetene i faget; det kreative, det psykososiale og mellommenneskelige bidraget, det internasjonale tilsnittet, selvstendigheten, forretningsmulighetene osv...

leder: DIREKTØR ANNE MARI HALSAN

Frisører er stolte fagutøvere og jobber med både kvinner og menn, men det er et faktum at de aller fleste fagfrisører i landet vårt er kvinner. Vi trenger et større kjønnsmangfold for å få opp statusen, og også der er NFVB godt i gang. Vi ønsker å tiltrekke oss flere gutter inn i utdanningen, og vi ønsker å tilpasse utdanningen til å møte dagens og morgendagens behov, også innen herrekategoriene. Ett av våre 10 strategiske utviklingsprosjekt er «Svennebrev med mulighet for fordypning». Der ønsker vi å kunne tilpasse svennebrevet til blant annet å treffe bedre på maskuline teknikker. En ferdig­ utdannet frisør med svennebrev skal kunne levere kvalitetsarbeid til begge kjønn, men man skal også kunne fordype seg i de disiplin­ ene og feltene man brenner mest for, og på den andre siden tone ned den delen av faget man finner minst relevant for egen person og yrkesønske. Men aller viktigst i denne sammenheng er det jo at Mannen er en svært god kunde! I NFVBs omdømmeundersøkelse fra 2017 ser vi at den mannlige kunden fremdeles har en del å gå på når det gjelder bevissthet rundt kvalitet på behandlingene i forhold til sine kvinnelige motparter. Menn flest er mindre opptatt av velværebiten, og mer opptatt av pris og effektivitet. Her er det naturligvis store variasjoner. Tallene viser også at mennenes bevissthet og betalingsvillighet rundt den gode opplevelsen, velbehag og pleie er sterkt økende. Fortsetter trenden vil menn i stor grad ta igjen kvinner på velvære­ arenaen om noen år! Frisørbransjen er en fantastisk spennende bransje, og de heldige (og få) mennene som befinner seg i den har privilegerte dager med tusenvis av flinke kvinnelige kollegaer ved sin side! Det kan hende de fleste mannlige frisører helst vil fortsette å ha det slik, men der må jeg bare beklage; NFVB kommer til å jobbe hardt for å få opp mannsandelen i bransjen, samtidig med at vi verner om våre dyktige kvinner!

10

FRISØR

5 / 2018


MS

FORD EL ME

L

D

S EM

MEDLEMSF O RD E L LE

FORDEL ME D

FORDE L ME D LE

L

S EM

MS

FORDEL ME

FORDE L ME D

MS

FORD EL ME

D

L

D

S EM

MEDLEMSFORDEL

LE

FORDEL ME D

LE

Trygg hverdag L

S EM

MS

FORDEL ME

D

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

BEST PRIS!

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

Ring Tonje

Tl f. 2 3 0 8 7 9 60 w w w. n fv b. n o

- S PA R P E N G E R ! Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no


TEMA: DRØMMESALONGEN

SALONGENS MASKOT,

den franske bulldoggen HÅKKI, er på plass og følger med på det som skjer.

DRØMMESALONGEN:

H2 BARBER & SONS Trondheim

Hårklipp i alle stilarter, trimming og pleie av barter og skjegg, eller rett og slett en tradisjonell barbering med varme håndklær og an­ siktsmassasje? Hos H2 Barber & Sons i Trondheim finner gutta alt de trenger av tjenester, utført av dedikerte barberere og stylister. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

12

FRISØR

5 / 2018

FOTO: G R O S Æ V I K


VELVÆRE MED KNIV

Mange unner seg en behagelig opplevelse der de kan nyte klassisk barbering, med såpe pisket opp av en «såpegutt». Etterpå er det varme håndklær og en ansiktsmassasje som gjelder.

FRISØR

5 / 2018

13


TEMA: DRØMMESALONGEN

ELG I SOLOPPGANG

Utstoppet hode av elg, jerv og villsvin understreker at man er klar for jaktprat.

SAFTIGE SITATER

Vinyl LP-enes storhetstid er kanskje over, men hos H2 Barber & Sons lever de videre som «veggpryd» med nye labels med påtrykkede barbersitat til glede og inspirasjon.

Len g e le v e trad i s jo n en e - Det har gått veldig bra. Vi har hatt en jevn vekst siden vi flyttet inn i de nåværende lokalene i Mercursenteret i november 2014, smiler barberer og daglig leder Jørgen Eidem i H2 Barber & Sons. Han brenner for herrefaget, og mener det er viktig å ta vare på tradisjoner og et flott, klassisk håndverk. - Vi må huske på at vi er en del av en lang tradisjon. Barbering ble for eksempel innført i Roma i år 296 f.Kr. Glattbarberte ansikter var prestisjefullt, forbeholdt overklassen og frie menn, mens slavene var pålagt å bære skjegg. Det er fra det latinske ordet barba, som betyr skjegg, at begrepet barberer er avledet. Dette er tradisjoner vi er stolte av å videreføre, selvsagt tilpasset vår moderne tidsalder, med trendsettende eller klassiske teknikker. EKTE MANNDOM

Kvinner nektes ikke adgang til H2 Barber & Sons, men de føler seg neppe helt komfortable med de tjenestene som tilbys, ei heller salongens interiør og fasiliteter. Her ruler gutta. De åtte barbererne er alle menn drillet i herreklipp, barbering og skjeggpleie. Klientellet som besøker barbershopen preges også av et mannlig publikum. - Utgangspunktet for at jeg presset på for at H2-kjeden skulle gjenoppta barbershop-tradisjonen, var at jeg hadde lyst til å fjerne meg fra å jobbe med hårfarging og damefrisyrer. Klassiske barber­ shop-tradisjoner har alltid appellert til meg, og til slutt vendte H2-sjef Henki Ofstad tommelen opp. Vi gikk i gang med å reetablere et herrekonsept som hadde ligget nede etter at barbershopen Mr. Sideburns ble avviklet etter en brann i bygården den holdt til i 2002. Men den faglige kompetansen har hele tiden blitt vedlikeholdt i H2-systemet. Vi hadde derfor et godt grunnlag å bygge på da vi startet opp H2 Barber & Sons i november 2014, forklarer Jørgen Eidem, og legget til følgende; - Man blir aldri utlært, og vi har kurset medarbeidere i tradisjonelle, tidsriktige teknikker innen både klipp med maskin og barbering med kniv. En av Englands mest prisbelønte barberere,

14

FRISØR

5 / 2018


SPESIALDESIGN

Senior barberer Igor Pavlovski Sule og daglig leder/barberer Jørgen Eidem gjør seg klar til å ta fatt på modellen Elias Haoumi. «Såpegutt» Iben Ofstad var ikke til stede under fotoseansen.

FRISØR

5 / 2018

15


TEMA: DRØMMESALONGEN

BLOMSTERSPEKKEDE DAVINES-SYKKEL

HÅR, STYLING, BARBERING: I G O R PAV LO V S K I S U L E O G J Ø R G E N E I D E M MODELLER: ELIAS L. HAOUMI OG MARKUS TRØNSDAL

S a lon g : H 2 B a r b e r & S o n s , Tro n d h e i m Et a b lert: 1 9 8 5 , g j e n åp n e t i M e rc u rs e n te re t n o v e m b e r 2 0 1 4 E i e r: H 2 - k j e d e n D a g l i g le d e r: Ba rb e re r J ø rg e n E i d e m An t a l l k vm . : C a. 7 0 , fo rd e lt o v e r to e tas j e r An t a l l kl i p p e p l a s s e r: 8 An t a l l m e d a r b e i d e re : 8 I n teri ørd es i g n: H e n ki O fstad o g J ø rg e n E i d e m

Chris Foster, er vår hovedsamarbeidspartner. Til vanlig jobber han i Harrods eksklusive barber­ shop. Vi har nå perfeksjonert oss, og vi blir ofte bedt om å holde kurs rundt om i Skandinavia. Det tar vi som en tillitserklæring på vår faglige standard. SOLID AS A ROCK

H2 Barber & Sons holder til i en av Trondheims signalbygg. Mercursenteret i bykjernen har huset både posten i Trondheim og børsen. Derav navnet Mercur, som var den romerske guden for rikdom, handel og vandel. Det teglsteinskledte bygget er tegnet av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno. Et bygg med klassiske kvaliteter. En tidsriktig ramme for H2 Barber & Sons, som speiler tradisjonelle håndverkskvaliteter. Bygget eies for øvrig av E.C. Dahls eiendom, et selskap i Reitangruppen.

Drømmesalongen H2 BARBER & SONS, Trondheim, er medlem av Norske frisør- og velværebedrifter. 16

FRISØR

5 / 2018


DEKO R AT I V T & F U N K S J O N E LT Skatollet med vask og en lun patina er hentet fra London.

FRISĂ˜R

5 / 2018

17


Butikkdata Vi tilbyr salongen en komplett utstyrs- og programvarepakke. Du får topp moderne utstyr som digital timebok, touchskjerm, betalingsterminal og mye mer.

Digital Timebestilling Med digital timebestilling i appen Fixit Timebestilling, på salongens hjemmeside og på Fixit.no er din salong tilgjengelig for nye og eksisterende kunder 24 timer i døgnet.

Markedsføring Lag egne kampanjer og vis annonser til nye og eksisterende kunder på Facebook og Instagram. Send SMS-kampanjer, og vis tilbud i Fixit-appen og på salongens hjemmeside.

Ledelsesverktøy Du har tilgang til salongens data via internett med gode verktøy for budsjettog økonomistyring, rapporter, intranett for salongens medarbeidere, markedsføring ol.

Lagerstyring Få full oversikt over lagerbeholdning, varsel ved behov for etterfylling og korrekte inn- og utpriser på alle varene til enhver tid. Ved å sette min/ max på lager kan du forenkle varebestillingen slik at du får korrekt varelager etter ditt salg og forbruk. Slik unngår du krisebestillinger.

Hjemmesider

Varebestilling

Et genialt verktøy hvor du raskt og enkelt kan lage, endre og vedlikeholde hjemmeside for salongen. Designet er tilpasset salongens profil og du velger selv hvilket innhold du vil vise.

Hos oss kan du bestille varer digitalt rett fra din leverandør – når og hvor du vil. Dette frigir tid for deg og din leverandør til å rette fokus mot produktopplæring og økt varesalg.


Fixit gir deg mer for pengene Et butikkdatasystem er ikke nok til å gjøre salongen din synlig, få flere kunder eller øke produktsalget. I tillegg trenger du gode kommunikasjonsløsninger som bidrar til at du kan møte kundene dine på ulike behov og gi dem gode kundeopplevelser. Gjennom Fixit får du alt dette.

Fordelsprogram

Gavekort – NY I 2018!

Tilby kundene dine et fordelsprogram med flotte medlemstilbud og opptjening av bonuspoeng ved kjøp av behandlinger og produkter. Det gir din salong flere lojale kunder.

Med vår gavekortløsning kan du tilby kundene dine digitale og fysiske gavekort i salongen, i app og på salongens hjemmeside.

Vi får salonger til å lykkes. FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

VERDI.FIXIT .NO


IMPULSER

Low Fade Cut From Paris with Love. OMC HairWorld/VM i frisering 2018 kunne blant annet by på kategorien Low Fade Cut. En klassisk frisyre som fint kan tolkes inn i dagens mote­ bilde. Gutta fra Brødrene Fevangs Barberstue tok VMutfordringen og kreerte tre tøffe typer, med en verdens­ vant look. Stilriktig og kult, et urbant uttrykk som kan tas fra Paris til alle verdens byer.

K O L L E K S J O N : L O W F A D E C U T, H A I R W O R L D 2 0 1 8 H Å R & S T Y L I N G : A N D E R S F E VA N G , K J E T I L F E VA N G O G C H R I S TO P H E R R O B I N T H O R S E N , B R Ø D R E N E F E VA N G S B A R B E R S T U E FOTO: JARL MARTIN GARDER

20

FRISØR

5 / 2018


FRISØR

5 / 2018

21


22

FRISØR

5 / 2018


LOW FADE CUT F R A

B R Ø D R E N E

F E V A N G S

B A R B E R S T U E

FRISØR

5 / 2018

23


IMPULSER

A BARBERING HERITAGE Den stilbevisste mannen blander med største selvfølge klassisk barbering og kunstnerisk uttrykk med et moderne og presist form­ språk. Absolutt intet er tilfeldig, det perfeksjonerte og sofistikerte løftes opp med en kreativ twist. Jason Miller og Cat Nicholson presenterer en kolleksjon som burde inspirere mange. Arven er etter Charlie Miller, en av Storbritannias fremste frisører, med utmerkelsen Order of the British Empire.

K O L L E K S J O N : A B A R B E R I N G H E R I TA G E H Å R : J A S O N M I L L E R O G C AT N I C H O L S O N , C H A R L I E M I L L E R M A K E - U P :   E B O N Y S M I T H & J E S S I C A T R A N T, G L A M C A N D Y K L Æ R & S T Y L I N G :   DA N I E L F E A R N , S T E WA R T C H R I S T I E & C O FOTO: JASON MILLER, CHARLIE MILLER

24

FRISØR

5 / 2018


FRISØR

5 / 2018

25


26

FRISØR

5 / 2018


A BARBERING HERITAGE J A S O N M I L L E R O G C AT N I C H O L S O N

FRISØR

5 / 2018

27


IMPULSER

MENS En mann er ikke en mann før han tør å stå alene. Unik, fargerik, tøff og klar for å ta en utfordring. Denne kolleksjonen gjenspei­ ler en moderne og grenseover­skridende mann. Uttrykket kan virke skrem­m ende, men dette er menn som i sin stilbevisst­ het nettopp ønsker å skape en forventning som avleder med hensikt. Olga García er en dedikert og premiert frisør som har jobbet med noen av bransjens sterkeste kreative navn. Hvorfor være mainstream?

KOLLEKSJON: MENS H Å R : O LG A G A R C Í A @ O LG A G A R C Í A E S T I L I S TA S S T Y L I N G : E U N N I S M E S A MAKE-UP: WILDER RODRÍGUEZ F O T O : D A V I D A R N A L 

28

FRISØR

5 / 2018


FRISØR

5 / 2018

29


MENS F R A

30

FRISØR

5 / 2018

OLGA GARCÍA


FRISØR

5 / 2018

31


BRØDRENE FEVANGS BARBERSTUE Bedriftsmeritter:

• Nominert til Årets Frisørbedrift 2015, 2016, 2017 og 2018 • Vinner av Årets Frisørbedrift 2016 og 2 018 • Gasellebedrift Dagens Næringsliv 2016, 2017 og 2018 Barberermeritter:

• • • •

Vinner Årets Frisør Region 2, 2015 Vinner Publikumsprisen 2015, 2016 & 2017 Norgesmester i Skjegg 2018 Norgesmester i Herreklipp 2018 - Free Fade

Bildet: Barberbrødrene Anders, Kjetil og Morten Fevang, samt Christopher Robin Thorsen.

A r t i k ke l År e t s F

BRØDRENE FEVANGS BARBERSTUE, STAVANGER:

ed kjærlighet t i l f o l k et o g f a g et 34

FRISØR

5 / 2018


ts Frisø r b e d r i ft

- Jeg elsker faget, men det er menneskene og miljøet i Barberstua som gjør dette til verdens beste arbeidsplass, sier Kjetil Fevang, 2. barberer i Brødrene Fevangs Barberstue. Årets Frisørbedrift 2018 har en visjon om at forretningen skal være et sted der alle menn føler medmenneskelig varme like mye som de får klipp og barbering av beste kvalitet. TEKST O G FOTO: JA R L M A RT I N G A R D E R

Brødrene Fevangs Barberstue i Stavanger har blitt en institusjon i byen. Det er neppe noen menn som ikke har fått med seg at barberstua i Øvre Holmegate 7, midt i byens utestedsmekka, tilbyr en unik opplevelse. Stedet har til og med blitt en turistattraksjon, spesielt når cruisebåtene klapper til kai rett nedenfor. Men det er ikke bare ryktebørsen som har gjort denne spesielle stua viden kjent. Barberbrødrene har vært ekstremt flinke på sosiale

medier, og fått mer oppmerksomhet i tradisjonelle medier enn langt større frisørsalonger og -kjeder kan drømme om. EN VINNERBEDRIFT

Det er mange kriterier salongene blir målt på i konkurransen om å bli Årets Frisørbedrift. En tydelig forretningsplan, en personalplan som legger til rette for trivsel og utvikling, en markedsplan som

FRISØR

5 / 2018

35


PROFIL: ÅRETS FRISØRBEDRIFT

- Vi har mye yrkesstolthet for faget vårt. For som vi alltid har sagt; Det er lett å skaffe ansatte, men vanskelige å finne folk med samme lidenskap for faget. Det er lett å bygge nye butikker med flott interiør, men utfordringen ligger i å skape den unike atmosfæren.

Man føler seg hinsides rik når yrkesdagen er ove r. D e t e r s å u t r o l i g g i ve n d e .

viser stor kundeforståelse og en økonomi som viser at gode resultater henger sammen med de planer og disposisjoner bedriften har gjort over tid. Brødrene Fevangs Barberstue er nærmest ekstreme på flere av evalueringskriteriene. Konseptet til barberbrødrene er tydelig definert, formidlet og gjennomført. Det har gitt fulle timelister, der null dødtid gir stort pluss på bunnlinjen. Det kunne også vært mer. På tross av fulle timelister stenger bedriften klokken 17, og barbererne bruker fritiden på ulike vis til å samle krefter til neste dag. Selv i en familiebedrift er null sykefravær veldig bra, spesielt når yrket ellers er ganske sykdomsutsatt. ARBEIDSGLEDE

Du må nesten avlegge barberstua et besøk for fullt ut forstå hvor unik denne bedriften er. Her blir alle kunder møtt med en klem og tatt imot som en god venn. Det er ikke alle menn vant med, kan man vel trygt si. Men barberernes erfaring er at det noe alle setter pris på. Her snakker man ikke til kundene, men med kundene. - Det kuleste med jobben er kundene. De har alltid bredere smil når de går ut fra barberstua. Miljøet er fantastisk, både blant kundene og barbererne seg imellom, sier Christopher Robin Thorsen, eller «Bergenseren» som han også blir titulert med. Han markerer også det taktskiftet bedriften har gjort i senere tid. Før var det med et smil uttalt at

36

FRISØR

5 / 2018

eneste vekst av ansatte skulle eventuelt være med brødrenes egne barn. Det legger selvfølgelig store begrensninger på drift og muligheter. Nå er også «brødre fra andre mødre» godtatt, og Christopher Robin er absolutt blitt en «bror» i barberstua. Miljøet i stua er svært inkluderende, og den gode atmosfæren forklarer i stor grad bedriftens suksess. - Her er alle medmennesker. Vi presenterer bevisst alle kundene for hverandre. Her er røvere og prester, men i barberstua kan man ta av seg maska. Man blir på ingen måte tvunget til å åpne seg, men miljøet er veldig åpent og inkluderende, og det som blir sagt i barberstua blir i barberstua, sier Anders Fevang. Han tituleres også som 4. barberer. - Vi vender også stolene ut mot lokalet. Det åpner opp for praten. Ser man folk gjennom speilet opplever vi at samtalen blir distansert, forteller 3. barberer Morten Fevang. - Det kjekkeste er å treffe og bli kjent med nye folk. De er i alle livssituasjoner, og vi lærer av mennesker og om mennesker. - Man føler seg hinsides rik når yrkesdagen er over. Det er så utrolig givende. Men det er også så på alle vis intenst at man trenger en debrief før man drar hjem, påpeker Kjetil. ”NO SCHOOL LIKE T H E O L D S C H O O L”

Barberstua er en klassisk, old school barbers-


PROFIL: ÅRETS FRISØRBEDRIFT

Barberstua er en institusjon for menn, og har slagordet «…bare god, gammeldags MANNDOM!» Ved inngangsdøren henger fortsatt frakken til 1. Barber Thomas Fevang. De andre barberbrødrene har som visjon å gjøre en forskjell i hans minne.

stolthet som vi er lett å anskesamme t er lett ed flott dringen n unike sfæren.

hop. Du vet nesten ikke om du er kommet inn på et museum eller hjem til noen. Her henger familiebilder, bokhyller er fulle av både sære og klassiske titler, i et hjørne står en bardisk – og ikke minst troner et stort elghode som noe av det første du legger merke til når du kommer inn i barberstua. Det ville nok kriblet i fingrene på en interiørdesigner eller en som liker strøkne, ryddige rom. Men det er også interiørdesignere som applauderer den helt bevisste og gjennomførte Flåklypa-stilen. Du forstår etter hvert at også her er ingenting tilfeldig. Det kjennetegner alt ved profilen til Brødrene Fevangs Barberstue. Når tapetene ikke dekker helt, er det fordi man venter på den spesialbestilte biten fra USA. - Interiøret trenger ikke være perfekt, så lenge klippen er det, smiler Kjetil Fevang. - Butikken er som en collage, mange elementer som utgjør en gjennomført helhet. Og den blir aldri ferdig. Dette er old school barbershop, med så mye ting som mulig på veggene. Kundene er også med å prege lokalet, med saker og ting de har tatt med. - Når du kommer inn i barberstua, ønsker vi at du skal få en opplevelse av å være tilbake i 50-tallet. Man trer inn i en stue hvor du går tilbake i tid, både i forhold til hva du ser rundt deg av autentisk interiør, hvordan ansatte går kledd, musikken som spilles, kunder som sitter og venter, leser avisen, snakker sammen - en institusjon for menn. Man kjenner duften av barbersåper, aftershaves, parfymer og kaffe. Selv telefonen som brukes er fra svunnen tid. Barbererne er dresset opp med hatter, slips, skjorter, vester, blankpussede sko og hvite barberfrakker, som symboliserer profesjonalitet og service

VURDERINGSKRITERIER ÅRETS FRISØ RBEDRIFT O G ÅRETS FRISØ RKO NSERN 2018 FORRETNINGSPLAN • Konseptbeskrivelse • Ledelsesfilosofi • Bedriftskultur • Langsiktige mål • Samfunnsansvar (CSR) PERSONALPLAN • Personalvalg • Opplæring • Oppfølging • Lærlinger • Personalgoder • HMS • Turn-over/alder/ansiennitet MARKEDSPLAN • Image • Målgruppe • Markedsføring • Lojalitetsprogram • Kundeservice • Reklamasjoner Ø KO N O M I • Budsjettering • Resultater • Omsetning • Lønnskostnader • Dødtid « Å R E T S - FA K T O R E N » • Hvorfor nå/aktualitet Alle bedriftene skulle fylle ut nærmere spesifisert skjema, med beskrivelse av planer og dokumentasjon for resultater. Juryen plukket ut fire nominerte til Årets Frisørbedrift og tilsvarende til Årets Frisørkonsern. Disse ble deretter intervjuet for nærmere redegjørelse av tekst og tall i dokumentasjonen, samt en oppdatering av «Årets-faktoren».

FRISØR

5 / 2018

37


P RO F I L : Å R E T S F R I S Ø R B E D R I F T

- Det at vi har andre enn familien ansatt har også profesjonalisert bedriften. Vi ser at det trengs mer «skriverier», retningslinjer og formaliteter. Det skaper mer bevissthet. Vi har aldri lært så mye som når vi fikk eksterne ansatte, mener Kjetil, som også er daglig leder i barberstua. HØYT TEMPO

Dette er old school barbershop, med så mye ting som mulig på veggene. Kundene er også med å prege lokalet, med saker og ting de har tatt med.

overfor kundene. Vi formidler en kulturarv, sier Kjetil entusiastisk. Dette er en barbershop som lever, selv om uttrykket er som om man stoppet tiden i 1958. BRORSKAP

Brødrene Fevangs Barberstue er i sannhet en historie om brorskap. Eldstebror og medgrunnlegger Thomas gikk bort i 2013. Jakken hans med skiltet 1. Barber henger fortsatt ved døren. Kjetil og hans yngre brødre Morten og Anders har i rekkefølge benevnelser som 2., 3. og 4. barberer. Historien om eldstebrorens bortgang og hvordan dette påvirket de andre brødrenes liv ble godt kjent for mange da barbererne var på TV2s God morgen Norge i sammenheng med at de ble kåret til Årets Frisørbedrift. - Storebror Thomas gikk bort så alt for tidlig, men kundene hjalp oss i sorgen. Vi har sammen alle blitt sterkere, mer fryktløse. Vår visjon er å gjøre en forskjell i hans minne, sier Kjetil. Det at barberstua nå også har åpnet opp for å ansette «brødre fra andre mødre» er viktig for bedriftens utvikling, men har også tilført noe personlig. - Dette er ikke et sted som passer for alle. Du må være deg selv, men det er også helt avgjørende at du passer inn i teamet. Utadvendt og genuint glad i mennesker.

38

FRISØR

5 / 2018

Brødrene Fevang har på ingen måte tenkt å hvile på sine meritter. De søker stadig nye utfordringer, og engasjerer seg på mange plan. - Kurs, konkurranser og show, nasjonalt og internasjonalt. Det renner inn med forespørsler etter de prisene vi har fått, og gjennom alle de mange plattformer vi blir eksponert. Det var «insane» med showet på Prisfesten i Oslo Spektrum i år, og en helt spesiell atmosfære bak scenen. Vi har også hinsides mye nye prosjekter på gang, men de skal også realiseres, understreker Kjetil. Barbergutta søker alltid ny inspirasjon og reiser også rundt på mange arenaer. Et av de stedene barbererne har vært i senere tid, er VM i Paris. Der konkurrerte Kjetil, Anders og Christopher Robin i Low Fade Cut, en ny VM-kategori, men med størst deltakelse av alle kategorier i VM. Det forteller vel også noe om interessen for faget. Gutta landet ikke øverst på pallen denne gang, men en ny erfaring er lagt til, og målet er satt; - Vi SKAL bli verdensmestere i faget vårt! sier Kjetil, og legger til: - Det er sykt kjekt å praktisere håndverket. Du må terpe og du må levere. Det trigger hele deg. Ingenting er mer skummelt enn å jobbe foran andre fagfolk, men også utrolig artig og utviklende. H VA N Å ?

Alle har vel for lengst skjønt at selv om stedet er «old school», så er det en ekstrem energi rundt barberbrødrene. En av de tingene som står for døren er Movember, en årlig kampanje for bevisstgjøring om menns helse, med fokus på prostata- og testikkelkreft og psykisk helse. Her er også Brødrene Fevangs Barberstue sterkt engasjert. - Movember er veldig viktig. Lokalt og nasjonalt samarbeider vi med alt fra artister, næringslivsaktører, skuespillere, kjendiser, politikere, Stavanger Oilers, kommunen, helsesektor og serveringssteder om arrangementer som skaper oppmerksomhet om dette. Internasjonalt har vi direkte samarbeid med Movember Foundation og grunnleggerne. Fra hvert salg av vår produktserie TKMA går også en sum til Movember. Det er kanskje det sterke engasjementet som er nøkkelen til barberbrødrenes suksess. Mange kan bli godt skolerte i faget, men forskjellen er gjerne hvordan man utøver yrket. Du skal ha dyktige hender, og utøve faget med kjærlighet til dine kunder. Det henger et bilde av avdøde storebror og 1. Barber Thomas innerst i barberstua, med hans livsmotto: «Den største glede en kan ha, er å gjøre andre glad.»


Bli en vinner!

HÅR & SKJØNNHET 2019

NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW SEMINARER LEVERANDØRLOUNGE PRISFESTEN

NORGESMESTERSKAPENE Reglem ent og det du treng er å v i te 2019 FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

fin n er du på w w w. n fvb .n o

PRISFESTEN 2019

FOTOKONKURRANSE BEDRIFTSKONKURRANSER HEDERSPRIS NORGESMESTERE

A R R A N G Ø R :


T E M A : M E N N S H Å RTA P

SALONGSERVICE I SÆRKLASSE:

Slik får du

superlojale herrekunder

- Compact Skin har innfridd mine forventninger. Jeg gleder meg over å ha et fyldig hår, etter å ha mistet mer og mer hår gjennom de siste fem-seks årene. Hårerstatning er en fullgod løsning, smiler Kenneth Berg (31). T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D O G S H U T T E R S TO C K

- Jeg begynte å miste hår allerede i 23-24 års alderen. Jeg brukte Toppik en periode, men til slutt var ikke dette nok til å få håret til å se fyldig ut. Da jeg nærmet meg 30 år var hårtapet blitt så stort at jeg bestemte meg for å undersøke hva jeg kunne gjøre med dette. - Jeg søkte på nettet. Kirurgi var ett altenativ, men det er tross alt et kirurgisk inngrep. Til slutt stod jeg igjen med systemene til Apollo og Ruhs. En prat med Dag Fredrik og Marita i Ruhs gjorde meg nysgjerrig på hvordan løsningene kunne fungere i praksis. Jeg avtalte en konsultasjon hos Marita i studioet i Oslo,

- Jeg er veldig fornøyd, både med resultatet og den gode konsultasjonen og servicen jeg har fått. Dette funker flott for meg, konstanterer Kenneth Berg.

40

FRISØR

5 / 2018

og dermed var det gjort. Jeg fikk en detaljert gjennomgang av hva hun må gjøre og hva jeg må gjøre for å få et flott resultat. Marita ga meg en trygghet og tillit, som gjorde at jeg gikk for Compact Skin der og da. Det var en bra avgjørelse for meg. - Jeg har i ettertid tenkt på at fagkunnskap, en ærlig tilnærming og ufarliggjøring, var viktig for å overbevise meg om å velge hårerstatning som en løsning på håravfallet, reflekterer Kenneth Berg. ÅPEN MED OMGIVELSENE

De som kjenner Kenneth kunne ikke unngå


Noen velger kanskje å barbere hodet, mens andre vil beholde manken og frisyren. Førstnevnte kunder mister du, mens sistnevnte kan bli de mest lojale k u n d e n e d u h a r. HÅRTAPSPESIALIST MARITA DIESEN

FRISØR

5 / 2018

41


T E M A : M E N N S H Å RTA P

å se at noe hadde skjedd med hårmanken og utseendet. Hvordan håndterer man omgivelsenes reaksjoner? - Jeg har vært åpen om hva jeg har gjort, og er ikke redd for å vise meg frem uten Hairtalk heller. For min del har det vært en fantastisk følelse å fremstå som den jeg vil være. Jeg har bare positive opplevelser. Så det har ikke vært noe problem, tvert imot. For øvrig var det litt morsomt at enkelte ikke har registrert at jeg har fått mer hår. Det viser hvor naturlig resultat man kan få med Compact Skin. GODE RÅD – NYE RUTINER

Kenneth har brukt Compact Skin i ett år. Hva er hans opplevelser så langt? - Jeg har fått grundige råd om hvordan jeg skal vaske og pleie håret. Jeg måtte legge om bruken av de pleieproduktene jeg var vant til. Jeg bruker tilpassede shampo og conditioner. Når det gjelder stylingvokser, så bruker jeg lettere vokser og litt gelé fra tid til annen. Man må være litt mer forsiktig når man styler håret, det gjelder også føning. Jeg har også en egen børste tilpasset håret. Men hvis jeg skulle være uheldig og noe skulle løsne, har jeg lært meg å re-lime hårdeler. PÅ J E V N L I G S E R V I C E

På spørsmål om man må ta hensyn når det gjelder ulike fritidsaktiviteter, svarer Kenneth at han ble positivt overrasket. - Både svømming og styrketrening går helt greit og uproblematisk. Det eneste er hvis jeg tar en hard jogge-økt. Blir man veldig svett fordrer det at man tar seg en dusj for å kjøle seg ned, ellers kan man risikere at noe løsner. Bruk av Compact Skin krever jevnlig «service». Hva så når man drar på ferie? - Jeg tar gjerne en «vedlikeholdsservice» hver tredje - fjerde uke. Hvis jeg drar på ferie, planlegger jeg gjerne et salongbesøk før jeg drar. Men det går også an å strekke tiden ut over fire ukers intervaller, hvis man må, forklarer Kenneth.

42

FRISØR

5 / 2018

HÅRTAPSPESIALIST MARITA DIESEN:

K R E V E R FA G K U N N S K A P O G S E LV T I L L I T - Min erfaring er at den største bøygen for frisører er å ta opp tråden med tynnende hår og hårtap på en konstruktiv måte. Det krever litt mot og selvtillit for å snakke om alternative løsninger med kundene. Men det er egentlig ikke så vanskelig. Har man faste kunder, som man har et tillitsforhold til, er det ikke unaturlig at man kommenterer at kunden kanskje begynner å bli litt tynn i håret. Da vil de ofte selv plukke opp temaet og komme på sporet. Forbausende mange menn er villige til å snakke om dette, men det krever at frisørene har fagkunnskap om temaet. - Noen velger kanskje å barbere hodet, mens andre vil beholde manken og frisyren. Førstnevnte kunder mister du, mens sistnevnte kan bli de mest lojale kundene du har, mener Marita. V I K T I G M E D K O N S U LTA S J O N

Det å jobbe med hårerstatning krever kunnskap. Kundene forventer også diskresjon. - Mange er opptatt av at det ikke skal synes at de bruker et hårerstatningssystem. Skal du jobbe med dette, bør du ha et eget kabinett i salongen, der du kan jobbe uforstyrret. Når det gjelder Compact Skin, kreves det at man barberer bort tynne hår, så man sitter igjen med kransen. Det kan være litt belastende for kunden, rent psykisk, så det gjelder å forklare kunden hva som skal skje i forkant. En grundig konsultasjon er viktig, understreker Marita. - Deretter tilpasser man et tynt nett som limes på hodebunnen. Man bruker et silikonprodukt på hodebunnen, så den ser helt naturlig ut. Når det gjelder hår, bruker vi kun naturhår med en fargepallett som matcher kundens naturlige hår. Ett unntak må jeg nevne, og det er kunder med grått hår. Det er vanskelig å få tak i, så her blir det et syntetisk hårprodukt. BYGG RUTINER

- Det tar tid å klippe til Compact Skin og tilpasse det hodeform og resterende hår. Man må i utgangspunktet regne med å bruke rundt to timer på jobben, men er man rutinert kan tidsforbruket komme ned mot én time. Varigheten før neste «hovedservice» ligger gjerne på to måneder, med en «vedlikeholdsservice» imellom, der kundens eget hår klippes til etterhvert som det vokser. - Selve utskiftingen av Compact Skin har en veiledende pris ut på 4.500 kroner. I tillegg kommer altså ordinær serviceklipp mellom utskiftningene. Faste kunder, jevnlige besøk, salg av hårerstatning kombinert med behandlinger, det høres ut som god salongøkonomi. - Det er en tjeneste som kan gi en hyggelig inntjening. Hvis man har faste kunder, kan man også bruke dødtiden i salongen til å klippe til neste runde med utskifting på forhånd. Det gir en høy grad av effektivitet, påpeker Marita.


FRISØR

NORGES MEST BRUKTE

internettbaserte kasse- og bookingsystem for frisører

• Benyttes av mer enn 700 salonger og kjeder • Alltid tilgang: logg på fra PC, Mac, mobil og nettbrett • Fri bruk av support og 24/7 vakttelefon • Markedsledende priser og ingen bindingstid • Tilfredstiller den nye kassaloven

E-post: firma@hano.no Tlf: 66 77 66 73 Web: www.hano.no

PRISER Programvare: • etablering 4.900,• pris / mnd / ansatt 200,Komplett utstyr inkl. betalingsterminal: • fra 900,- per mnd

Referanser: Nikita, Continental Frisør, På Håret, Josefsson og H2


T E M A : B U T I K K D ATA

Flere av dagens systemer har løsninger som gjør at du kan minne kundene på tilbud, og at det er tid for neste klipp.

ONLINE BOOKING

44

FRISØR

5 / 2018


T E M A : B U T I K K D ATA

VURDERING OG VALG AV BUTIKKDATA:

Har du råd til en billigløsning? Det kan være fristende å se seg om etter den billigste løsningen i en opp­ startsperiode, men er det sikkert at det dekker ditt behov? Løsninger som bidrar til å trekke kunder til salongen, on-line booking og sms-påminnelser er kanskje vel så viktig som prislappen på systemet når du skal jobbe deg opp en kundeportefølje. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

FOTO: S H U T T E R S TO C K

Det dukker stadig opp spørsmål på facebookgrupper om råd ved anskaffelse av dataløsninger i oppstartssalonger. Svarene er gjennomgående blandet. Noen kjente systemer får tommelen opp, mens andre trekker frem løsninger som er ukjente i frisørbransjen som billig og bra. Men hva er en pris, og hva inkluderer prisen? Det er et essensielt spørsmål. Kan leverandøren og systemet bidra til at du bygger opp en lojal kundebase, øke servicegraden og selge mer produkter og behandlinger, så representerer dette en merverdi som ikke synes ved første øyekast. Det er her de toneangivende, bransjespesifikke systemene skiller seg fra mer perifere, generelle løsninger. De er utviklet over tid og finpusset til å oppfylle lovpålagte krav og frisør- og velværebransjens behov. Raske nettsøk på toneangivende leverandører av kasse- og dataløsninger vil også vise at det slett ikke er så dyrt som mange tror, sammenlignet med såkalte «billigløsninger». Innstallasjonskostnadene er ikke store, og du får spredd resten av kostnadene i form av månedsleie/lisens per måned relatert til hvor mange medarbeidere du har.

SERVICE OG SUPPORT

Temaet support dukker opp før eller senere. Får du den hjelpen du trenger når du trenger den, uten å måtte vente i timesvis? Nedetid er krise. Spørsmålet om systemet kan brukes selv om internettlinjen er nede, kan være ett av flere momenter å ta i betraktning. Integrasjon med regnskapssystmer er en selvfølge, men det er ikke opplagt at dette fungerer smertefritt, hvis du har valgt et system på siden av de mest velkjente løsningene. I dag er butikkdata like mye et kommunikasjonssystem som et butikksystem, og overføring av data må skje sømløst. Er du i tvil kan det være nyttig å ta en prat med regnskapsføreren, før du anskaffer en systemløsning. Et sjekkpunkt kan for øvrig være hvor mange timer i døgnet leverandøren tilbyr support. Har du lange åpningstider, bør leverandøren kunne følge disse når det gjelder support. H VA E R E G E N T L I G B E H O V E T ?

Datasystemet er hjertet i salongens drift, selv om du ikke tenker så mye over det. Skal du starte opp en salong der du jobber alene, eller har tenkt å få med deg en medarbeider eller to med på laget fra start,

FRISØR

5 / 2018

45


D -

T E M A : B U T I K K D ATA

Hvor mange timer i døgnet tilbyr leverandøren support? H a r d u l a n g e å p n i n g s t i d e r, bør leverandøren kunne følge disse når det gjelder support.

TA PERSONVERNFORORDNINGEN PÅ A LV O R trenger du ikke nødvendigvis å kjøpe en løsning der du betaler for 10 lisenser. «Minipakke» løsningene, som gjerne teller 1 – 3 brukere inkluderer det du trenger. Du kan heller utvide på et senere tidspunkt. Men det er visse basiskrav du ikke kommer unna. Du må registrere kunden, ta betaling i en eller annen form, og du må også ha en strekkode­leser. Har du elektroniske personallister, må disse også kunne skrives ut hvis Arbeidstilsynet avlegger salongen et besøk (ellers vanker det trusler om bøter). Regnskap og økonomi må selvsagt være på plass, og varer må registreres inn og ut i takt med salget. Så selv om du driver smått, er det mange ting systemet tar seg av, uten at du behøver å tenke så mye over det.

EUs personvernforordning, GDPR, er trådt i kraft i Norge. Den krever at kundene må gi et aktivt samtykke på personopplysninger de gir fra seg og du registerer i datasystemet. Et samtykkeskjema er en god løsning. Der skal det tydelig skal komme frem hva kunden gir samtykke til, samt hva salongen skal bruke dataene til. Kunden må også samtykke til hvordan vedkommende ønsker kommunikasjon. Reglene må komme tydelig frem. Husk at kundene har rett til å bli slettet. Du må imidlertid sørge for å sikre informasjon som ifølge bokføringsloven skal lagres i inntil 5 år.

LOJALE KUNDER ER GULL VERD

De store kjedene har lagt ned mye omtanke i å utvikle fordelsprogrammer og lojalitesprogrammer. Men du kan i prinsippet gjøre akkurat det samme. Flere av dagens systemer har løsninger som gjør at du kan minne kundene på tilbud, og at det er tid for neste klipp. Du kan også dele ting på sosiale medier og pleie kundene mellom hvert salongbesøk. Erfaringene fra de veletablerte salongene i bransjen viser at dette har en positiv effekt. Men du kan være konkurransedyktig, selv om du er i oppstartsfasen. Kanskje kjenner du en som kan hjelpe deg å dele positiv informasjon, opprette en instagramkonto, legge ut ting på facebook etc. Ofte skal det ikke så mye til for å skape positiv oppmerksomhet. SJEKK DEMOPROGRAMMER

Flere av leverandørene tilbyr demoprogrammer som viser systemløsningen. Det kan være smart å ta en liten kikk på dette, så du får en liten smakebit på det leverandøren tilbyr.

GODKJENT LØSNING, SJ E K K S E LV Skatteetaten stiller krav til kassesystemene. Alle nye løsninger som selges etter 1.1.2017 må tilfredstille kravene, og fra 1.1.2019 må alle systemer som brukes tilfredstille kravene. Skal du kjøpe et nytt butikkdatasystem bør du forsikre deg om at leverandøren har levert inn en erklæring om at de leverer et system som er i samsvar med regelverket. Du kan selv sjekke dette ved å gå inn på Skatteetatens hjemmeside, der finner du også en liste over leverandører og systemer.

F

M

T

A 46

FRISØR

5 / 2018


Danmarks mest brukte system - endelig tilgjengelig i Norge Et system som virkelig fungerer for oss i en kombinert velvære salong. Kim Nordbø TROPICOS Nesbru

Til Salongens kunder

Timebestilling på nett fra mobil, pc, nettbrett E-mail og sms påminnelser Miniwebsite Nyhetsmails

Til hverdagen i salongen Bestillingsbok Kundekort Mobilbestillingsbok Kassasystem Automatisk pris og strekkodeoppdatering Venteliste funksjon Prestasjoner Varebestilling Lagerstyring E-mail

Hairtools Light

pr. måned

295,-

Til deg som leder Mobilbestillingsbok Arbeidsplanlegging Budsjett og statistikk Markedsføring Overføring til regnskapsprogram

Kjekt å vite Godkjent kassasystem Sikker oppbevaring av persondata (GDPR) Enkel oppstart, vi hjelper deg Ubegrenset kundeservice En måneds oppsigelse

Hairtools

pr. måned

495,-

For deg som ønsker bestillingssystem og kalender.

For deg som ønsker full oversikt og kassasystem samlet ett sted.

SMS påminnelser 0,79 pr SMS

SMS påminnelser 0,79 pr SMS

For mere informasjon eller bestilling av Hairtools kontakt oss på Mail: ht-salg@eg.no Tlf.: 980 57 280 Alle priser ex. moms


FOTO: WESTROW STRUCTURE

H ØST

i herre avde lin ge n Høstens utgave av FRISØR setter gutta i fokus, og vi prioriterer her å vise mangfoldet av aktuelle herreprodukter. La deg inspirere og overraske over bredden av løsningsorienterte serier. Herremarkedet er definitivt i vinden…

48

FRISØR

5 / 2018


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

FOTO:

AMERICAN CREW

Matt

Davines presenterer More Inside, en sterk tørrvoks for matt tekstur. Mer info, kontakt Verdant as på tlf.: 56 15 68 00, eller sjekk www.verdant.no

Definert

Davines More Inside Strong Hold Cream Gel byr på muligheter til å skape faste og potente uttrykk. Mer info, kontakt Verdant as på tlf.: 56 15 68 00, eller sjekk www.verdant.no

Kontrollert skjeggpryd

American Crew Beard Balm er en myk stylingkrem for skjegget, som roer ned, kontrollerer og tilfører pleie. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

Ve l p l e i d

Alltid full kontroll

Musgo Real After Shave Balsam fukter og pleier huden. Produsert av den tradisjonrike Portugis­ iske produsenten Musgo Real, som er kjent for sin gode kvalitet på såpe og barberprodukter siden 1887. Mer info, sjekk www.barbershop.no

EVO Macgyver er en lettvektig, multibruks mousse inspirert av 80-talls TV-serien Macgyver. Uansett stil, med EVO Macgyver er du forberedt på enhver hårkrise. Ulikt moussen fra denne tidsepoken, gir den støtte uten å bli sticky, pluss at den kan børstes ut når som helst og etterlate håret mykt. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends .no

FRISØR

5 / 2018

49


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Pleiende

Aveda men pure-formance composition oil i hendig 50 ml emballasje er en selvskreven, behagelig del av reiseritualet. Mer info, kontakt We are One as på tlf.: 22 11 21 11, eller sjekk www.weareone.no

Tu r f ø l g e

F OTO: I C O N H A I R S PA A S

Aveda invati men travel size system, som inkluderer shampoo og scalp revitalizer, er hendig for menn på farten. Mer info, kontakt We are One as på tlf.: 22 11 21 11, eller sjekk www.weareone.no

Dyptvirkende

Paul Mitchell Ultimate Color serie har fått et nytt tilskudd, PM Ultimate Color Repair Mask, en dyptvirkende kur til fargebehandlet hår. Kapsler inn fargen og reparerer hårstrået fra innsiden. Antioksidanter gir næring til håret og motvirker at fargen falmer. Etterlater håret mykt og glansfullt. Mer info, kontakt Cutrin Norge as på tlf.: 61 26 85 00, eller sjekk www.cutrin.no

Slicky

Dapper Dan Gift Set Deluxe Pomade er en fin julepakke til bevisste herrer. Leveres også i sett med Matt paste, Heavy hold pomade og Matt clay. Mer info, kontakt ICON Hairspa på tlf.: 33 13 95 19, eller sjekk www.iconhairspa.no

Skikkelig såpe

Original Vegetable Soap by Dapper Dan gjør seg utvilsomt godt på badet. Mer info, kontakt ICON Hairspa as på tlf.: 33 13 95 10, eller sjekk www.iconhairspa.no

Tø f f e g a v e r t i l b a r s k e m e n n Sveisen styling

Med Dapper Dan Styling Comb former du frisyren på en kul og stilig måte. Mer info, Kontakt ICON Hairspa as på tlf.: 33 13 95 10, eller sjekk www.iconhairspa.no

50

FRISØR

5 / 2018

Proraso skjeggsett «tre og krydder» inneholder skjeggsjampo, skjeggolje og skjegglotion, samt skjeggbørste i villsvinbust og valnøttre fra tyske Faller. Mer info, sjekk www.barbershop.no


S PA R T I D O G P E N G E R MED O.M. REGNSKAP Visma eAccounting er en spesialtilpasset regnskapsløsning for frisør- og velværebransjen. Kan enkelt kobles til kasseløsningen fra EasyUpdate! - Få full oversikt med daglig oppdatert regnskap - Få større forståelse av, og eierskap til, dine resultater og din drift - Reduser regnskapskostnaden med inntil 50 % Pakken inkluderer: • Visma eAccounting: Et brukervennlig verktøy – som vi har skreddersydd for dere. • Regnskapstjenester: Kontroll, avstemming og oppfølging • Opplæring Enkeltpersonforetak uten ansatte

1-5 ansatte

6-10 ansatte

990,- pr. mnd.

1 990,- pr. mnd.

2 490,- pr. mnd.

Prisene forutsetter bankintegrasjon.

Les mer på: om-regnskap.no/eaccounting

O.M. Regnskap AS • 52 84 64 30 • post@om-regnskap.no


mi x

Te x t u r i z e m e

Bumble and bumble Texture creme leveres i et hendig tubeformat. Enkelt og greit å ta med på reise. Mer info, kontakt We are One as på tlf.: 22 11 21 11, eller sjekk www.weareone.no

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

FOTO: WESTROW STRUCTURE

Hellig hårvask

Bumble and bumble Sunday shampoo sikrer at gutta møter søndagen med en fresh attitude. Mer info, kontakt We are One as på tlf.: 22 11 21 11, eller sjekk www.weareone.no

Kult for barbershopentusiaster

Steriliseringskrukken fra Barbicide er en selvfølgelig prikk over i-en i enhver barber­ shop. Rommer 1100 ml. Mer info, sjekk www.barbershop.no

Supersterkt

Gutta har gjennomgående et sterkt ønske om en matt og naturlig look, og Davines More Inside svarer på dette behovet. This is a strong moulding clay byr på et supersterkt hold med matt finish. Mer info, kontakt Verdant as på tlf.: 56 15 68 00, eller sjekk www.verdant.no

Gullrekka

OWAY byr på en miljøtilpasset serie med 11 pleie- og styling produkter i glass- og aluminiumsinnpakning som definitivt appellerer til gutta. Serien inkluderer alt fra Men silver steel hair bath, til Men face & eye energizing og Repair aftershave balm. Mer info, kontakt ICON Hairspa as på tlf.: 33 13 95 10, eller sjekk www.iconhairspa.no

52

FRISØR

5 / 2018

Skjønnhetsboost

Goldwell nye Dualsenses Intensive Conditioning Serum byr på syv pleieserum for salongbehandlinger. Serumene er skreddersydd ulike hårtyper, fra farget til frizzy hår, eller hår som krever spesiell pleie. Er effektiv i bruk ved den smarte trykk og vri funksjonen. Mer info, kontakt Kao Salon Division Norway as på tlf.: 22 55 69 91.


m ix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Prydelig skjegg

Farsdagsgave i særklasse

American Crew Beard Foam Cleanser er et rensende skum som er enkelt å bruke og samtidig raskt absorberende med varig effekt. Skjegget blir rent, lukter godt og blir tilført pleie og fuktighet. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

Proraso Gino gavesett inkluderer Pre-Shave Cream, barberkrem på tube og aftershavelotion, samt barberkost i svinebust fra Mühles NOM-serie. En sikker schläger. Mer info, sjekk www.barbershop.no

Oppfriskende

F OTO: PAU L M I TC H E L L

Pur velvære

TIGI Copyright Care er en ny, salongeksklusiv pleieserie med stort fokus på å gi kunden en personlig velværeopplevelse og flotte resultater. Mer info, sjekk Headbrands.no

Aveda men pure-formance dual action aftershave i 50 ml forpakning frisker opp. Serien inkluderer også pure-formance shave cream. Mer info, kontakt We are One as på tlf.: 22 11 21 11, eller sjekk www.weareone.no

Sylskarpt

Feather Artist Club SS barberkniv med treskaft byr på presisjon av ypperste klasse. Mer info, sjekk www.barbershop.no

Grenseløs kreativitet

Goldwell relanserer fargeservicesystemet System Sub-Brand med nye teknologiske innovasjoner. @PURE PIGMENTS og det som betegnes som HD Dyea Technology gir nye, langvarige og multidimensjonale effekter med ekstraordinær glans. En verktøykasse som bryter grenser for fargekreativitet. Mer info, kontakt Kao Salon Division Norway Norway as på tlf.:22 55 69 91.

Ve l p l e i d

Mr. Bear Family Beard Brew skjeggolje fra Woodland etterlater skjegget mykt og velpleid. Mer info, sjekk www.barbershop.no

FRISØR

5 / 2018

53


Mine favorittprodukter

HVIS JEG F I K K V E L G E. . .

Vår egen herreserie; TKMA Hair & Grooming Products. Grunnen til dette er enkel; Det er fantastiske produkter. Vi har selv formulert produktene og er utrolig fornøyd med resultatet. Sjekk selv på tkma.no Ellers blir andre favorittprodukter som å anbefale en god rødvin fremfor en annen. Ingen nevnt, ingen glemt. Men jeg vil poengtere viktigheten av å bruke riktige skjeggprodukter til riktig skjegg og hudtype. Et tips; ikke bruk vanlig hårsjampo i skjegget, kun skjegg­ sjampo. Nøkkelordet er pH-verdi.

ANDE RS FEVANG 4 . b a rb e rer h o s B r ø d r en e Feva n gs B a r b er s tu e as

Aktuell som: Vi nne r N M i f ris er in g 2 0 18 S kje gg åp en k l a s s e Me dvirkende i salongens s h ow u n d er P r is fes ten År e t s Fr is ø r 2 0 1 8 M e d a n s va r l ig fo r d en nye he rr eko l l ek s jo n en TK M A : Tr u e Kn ow l e d ge - M e n’s Awar en es s

Mine spesielle favoritter Jeg er meget avhengig av både saksene og barberknivene mine. Ingen barberer kan greie seg uten disse. Om jeg skal få trekke frem et av verktøyene en barberer bare MÅ ha, så er en av mine favoritt «clippers» Wahl Super Taper.

Mine inspirasjonskilder

Internasjonal Scene, Barber Connect 2018 - Telford, England

www.barberconnect.co.uk

54

FRISØR

5 / 2018

Instagram, musikk, tidsskrifter og medier, folk som gjør det godt i det de driver med, uavhengig av hvilken bransje de driver i, gründere og entreprenører som vil nå lengre enn langt! Mine brødre inspirerer meg! Jeg lærte meg tidlig at skal man bli god, må man lære av de beste, og man blir ALDRI utlært i dette faget. Avslutningsvis vil jeg trekke frem «Barber Connect» som er en enorm plattform for inspirasjon og faglig påfyll for vår del av faget. Dette er Europas største barberkonferanse, med over 7.000 besøkende barberere fra mer enn 60 land. I år hadde vi selv gleden av å være en av headlinerne på den internasjonale scenen. Vi holdt to klippeseminarer på 45 minutter i løpet av denne helgen. Snuser du på herrefaget er dette plassen å være!


TEMA: VM I FRISERING

VM I FRISERING:

N o rsk fr i s ø r b r a g d

Landslagstrener Dag Gustavsen jubler sammen med Trine Ho, Marit Blakstad og Leif Anders Øverland.

58

FRISØR

5 / 2018


TEMA: VM I FRISERING

Det ble en fantastisk andreplass til Norges lag i kategori Ladies Fashion under VM i Paris. Det er kanskje også tidenes yngste senior­ lag, så det står enorm respekt av innsatsen. TEKST O G FOTO: JA R L M A RT I N G A R D E R

Laget bestående av Leif Anders Øverland, Trine Ho og Marit Blakstad har all grunn til å feire sølvet som gull, i kamp med store og ressurssterke nasjoner. Trener Dag Gustavsen sier det er det største han har vært med på, og han har også trent norske gullmedaljevinnere i WorldSkills. NFVBs president Edel Teige uttaler at hennes frisørhjerte banker heftig over lagets innsats. Det er Yrkesfagenes år, og at norske frisører tar sølv i VM bør få oppmerksomhet i vide kretser. T R Ø N D E R TA L E N T E R

Ho og Blakstad er fra Hannes Frisører, mens Øverland er fra Nikita Hair Norway AS, avd. City Lade. Alle er 23 år gamle og kommer fra Trondheim. Norge har kanskje aldri tidligere hatt et så ungt seniorlag i VM. Trener Dag Gustavsen forteller at det ligger mange timer med trening bak suksessen. - Etter NM har dette laget i snitt trent 20-25 timer i uka, etter arbeidstid, med sikte på VM. Dette er som med idrett. Skal du prestere på et så høyt nivå, så må du satse maksimalt. Disse sølvmedaljene blir viktige. De vil bidra til å heve statusen for frisørfaget i Norge, sier Dag Gustavsen. ET LANDSLAG SOM SKINNER

Norges landslag i frisering var i år også med og konkurrerte i seniorkategoriene Ladies Technical og Gents Low Fade Cut, samt juniorkategorien i Ladies Technical. Her tok juniorlaget en bronseplass, som dessverre mister litt av glansen ved at det var kun tre land som stilte fullt lag. Femteplassen til senior dame teknisk i krevende konkurranse skinner veldig godt, tross manglende medalje. I herrekategorien var det første gang man arrangerte VM i Fade Cut, og man hadde kanskje VMs største deltakelse. Våre menn nådde ikke helt opp denne gang, men her ble det hentet god erfaring. Man skal helst ha vært med på eller sett VM før for å vite hvordan man skal utforme en god VM-frisyre. Landslaget som dro til Paris er uansett fantastiske

ambassadører for faget. Den lidenskapen de utviser blir lagt merke til, og NFVB håper medlemsbedriftene forteller alle i vide kretser om at norske frisører er i verdenstoppen. Hele bransjen trenger at alle snakker opp faget, hvis vi skal sikre rekruttering av topp motiverte nye frisørskoleelever.

NORGES VM-LAG I PARIS SENIOR LADIES Fashion: Day Style & Evening Style MH • Leif Anders Øverland (Nikita Hair) • Trine Ho (Hannes Frisører) • Marit Blakstad (Hannes Frisører) SENIOR LADIES Technical: Creative & Hair by Night MH • Marthe Blystad (PÅHÅRET) • Maria Bak Sørensen (PÅHÅRET) • Marius Nybakke (PÅHÅRET) • Halat Lied (H.H. Frisør) JUNIOR LADIES Technical: Creative & Hair by Night MH • Polina Udalyeva (PÅHÅRET) • Monika Storvik (Can Cam) • Eline Henriksen (Petite Frisørene) SENIOR GENTS Low Fade Cut LM • Kjetil Fevang • Anders Fevang • Christopher Robin Thorsen (alle fra Brødrene Fevangs Barberstue)

FRISØR

5 / 2018

59


TEMA: VM I FRISERING

SENIOR LADIES Fashion: Day Style & Evening Style MH • Trine Ho (Hannes Frisører) • Marit Blakstad (Hannes Frisører) • Leif Anders Øverland (Nikita Hair)

SENIOR LADIES Technical: Creative & Hair by Night MH • Halat Lied (H.H. Frisør) • Marius Nybakke (PÅHÅRET) • Maria Bak Sørensen (PÅHÅRET) • Marthe Blystad (PÅHÅRET)

60

FRISØR

5 / 2018


JUNIOR LADIES Technical: Creative & Hair by Night MH • Eline Henriksen (Petite Frisørene) • Polina Udalyeva (PÅHÅRET) • Monika Storvik (Can Cam)

SENIOR GENTS Low Fade Cut LM • Anders Fevang • Christopher Robin Thorsen • Kjetil Fevang (alle fra Brødrene Fevangs Barberstue) Jubel i den norske leiren - med god grunn!

FRISØR

5 / 2018

61


GLIMT FRA HAIRWORLD 2018 I PARIS Det er noe for enhver under HairWorld/VM i frisering. Det er mange type frisyrekategorier, på levende modeller og på øvelseshoder. Uansett så handler det i høyeste grad om perfeksjonisme. Nivået kan man både beundre og bli inspirert av. Og man får stor respekt for fagnerdene som bruker ufattelig mye tid på å øve inn frisyrer som skal utformes i høyt tempo under strengt tilmålt tid. Vi viser her noen tilfeldige frisyreglimt fra begivenheten. For mer info, se omchairworld.com

62

FRISØR

5 / 2018


GLIMT FRA VM I BODYPAINTING Jo da, under HairWorld arrangeres også VMkategorien Bodypaint­ ing. Konkurransen er i stor grad mellom Russland og andre gamle sovjetstater. Kreativt og spektakulært kan man i hvert fall konkludere med at det er, og utrolig godt utført.

FRISØR

5 / 2018

63


invati advanced

tykkere, fyldigere hår GJØR HÅRET UMIDDELBART TYKKERE | STERKERE HÅR | 98% PLANTEBASERT

invati advanced med sertifisert økologisk gurkemeie og patentert bio- fermenterte ingredienser hjelper deg å beholde håret lenger.* * Reduserer hårtap grunnet brekasje fra børsting av håret, etter å ha brukt Invati AdvancedTM systemet i 12 uker. ** Fra planter, ikke- petroliums mineraler eller vann. Ler mer på aveda.com.

We are One AS | office +47 2211 2111 | Grundingen 6, Aker Brygge, 0250 OSLO


Årets Beste Hårpleie Produkter

invati advanced system Reduserer hårtap med 53%*


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

A WORLD IN COLOR MED COT Y PROFESSIONAL BEAUT Y:

FA R G E R I K I N S P I R A SJ O N FO R FA RG E G L A D E F R I S Ø R E R Gamle Logen i Oslo bød på en sofistikert ramme for A World in Color med Coty Professional Beauty. Over 400 frisører ble definitivt satt i god stemning gjennom kveldens innholdsrike program. Fargerike trendshow, minimesse med egne merkevarer og ikke minst den norske Wella Trend Vision finalen. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

FOTO: K I L I A N M U N C H

Fakler og rød løper på utsiden, funklende prismekroner og grandiose søyler på innsiden. Den ærverdige Gamle Logens patina var en god match med fargefesten A World in Color. - Det er flott å se dere alle samlet her. Det blir en fargerik kveld, og jeg håper dere blir inspirert av det som dere ser. Det har skjedd mye hos oss i det siste året, men jeg vil spesielt trekke frem lanseringen av nye Koleston Perfect med ME+. Det er den største fargelanseringen fra Wella på flere tiår. Men det er også en glede å presentere ghd som det nye medlemmet i «Cotyfamilien». Det er vi stolte av, introduserte Country Manager Mikaela Rinaldo. FULLSORTIMENTSHUS

A World in Color var en beskrivende ramme for kveldens program. For temaene som ble presentert, dreide seg i det store og hele om farger, der finalen i Trend Vision konkurransen var ett av flere høydepunkt. Men arrangementet var også en oppvisning i Coty/Wellas utvikling gjennom de siste årene. Gamle Logen var rigget for visninger og show i den store salen. De øvrige delene av bygget var brukt til å lage en «minimesse» med stasjoner som bød på smakebiter fra ulike brands, fra fargetjenester til barber­shop produkter. Wella, Sebastian og ghd var selvsagt godt representert, men ikke minst det profesjonelle neglelakk-merket OPI. Med dette har Coty/Wella til fulle presentert seg som en fullsortimentshus, ikke bare en kjemileverandør. På mange måter har man søkt tilbake til Wella Professionals røtter, som en tilbyder av alle tjenester og produkter man trenger i salongen. Og det stopper ikke her. Mikaela Rinaldo løftet litt på sløret for en herresatsning. Her vil vi se flere nye produkter over nyttår. INSPIRASJONSKILDER

Det at over 400 frisører fra hele landet valgte å legge turen til Oslo denne helgen, viser at bransjen trenger møteplasser der man kan søke inspirasjon og treffe kolleger. Samtidig var arrangement A World in Color dedikert til Coty-kundene. Det begrenser selvsagt nedslagsfeltet. Det er synd, fordi alle trenger slike inspirasjonskilder. Heldigvis er det ennå også andre arrangement der flere leverandører står sammen om å gi alle(!) frisører en god dose inspirasjon på mange plan, som Hårmessen på Sola og Hår & Skjønnhet i Oslo. At det er bransjens egne interesseorganisasjoner som står bak disse arrangementene betyr også noe for innhold og målsetting.

66

FRISØR

5 / 2018


A WORLD IN COLOR

Gullvinner. Sanya Keränen fra Nikita Hair sikret seg topplassering i den norske Trend Vision finalen. Av de ni nominerte var fire fra Nikita Hair og Sayso, noe Raise-sjef Christinah Nicolaisen ga uttrykk for å være svært stolt av.

NORSK TREND VISION FINALE:

ET FYRVERKERI AV FRISYRER

Jurymedlemmene Pirrka Pärnänen, Kjell Nordström og AG Starheim hadde plukket ut ni finalister til årets norske Trend Vision. I tillegg var en publikumspris, basert på en Facebook-avstemning. De ni nominerte, som presenterte sine uttrykk på catwalken i Gamle Logen, var som følger; Sølvi Bjørnevoll/Nikita Hair, Sanya Keränen/Nikita Hair, Karen Alice Bessesen/Nikita Hair, Therese Haugsnes/Sayso, Charlotte Bui/Design Haircare, Eline Aspblad Serigstad/Max Milan Frisør, Johanne Monge/Comino Frisør, Jackie Anna Asgaard/Comino Frisør og Sigrun Ekland/Klippoteket. OG VINNERNE BLE…

Gull: Sanya Keränen, Nikita Hair Sølv: Eline Serigstad, Max Milan Frisør Bronse: Jackie Anna Asgaard, Comino Frisør Publikumsprisen gikk til Sigrun Ekland, Klippoteket

FRISØR

5 / 2018

67


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

DARREN AMBROSE

Wellas globale ambassadør Darren Ambrose inspirerte over 400 norske frisører i Gamle Logen 15. september.

Individualitet. Darren Ambrose viste en bredde i uttrykk, fremfor en tematisk linje. Både klipp, farge, styling og klesdesign var nøye regissert og perfeksjonert i samarbeid med sin faste koreograf.

DARREN AMBROSE:

FA N TA S T I S K M O R S O M T Wellas globale ambassadør, stjernestylisten Darren Ambrose, var også trekkplaster på A World in Color. Han var på norgesvisitt for første gang, men rakk selvsagt ikke å ta inn mye av hovedstadens puls under hektiske visningsforberedelser. Han var likevel full av lovord om Oslo. - Det var en fantastisk opplevelse å se utover en speilblank havflate innrammet av fjell, mens solen stod opp. En virkelig fascinerende by, smilte han i innspurten av prepareringen av modellene, som han for øvrig roste. - De fleste av modellene er vanlige norske jenter, ikke proffe modeller. De var vakre og strålende å jobbe med. Darren jobber både med klipp, farge og styling. Han liker å kreere resultatene gjennom hele prosessen. På spørsmål om hva han synes er mest krevende, svarer han litt overraskende, at dimensjoneringen av showene er den største utfordringen. - Jeg liker denne visningen her, fordi den er intim. Man kommer i direkte kon-

takt med publikum, og dette var et flott lokale. Men jeg liker å ha kontroll over alt fra lyd og bilde, til hvordan uttrykkene presenteres på scenen. Da er gjelder det å vite hvor og hvordan ting skal gjøres. Det er forskjell på å gjøre A World in Color her i Oslo, og et show for 4.000 mennesker i Las Vegas, for å si det sånn. Formatet er viktig. - Når det gjelder inspirasjonskilder liker jeg gjerne å fange opp uttrykk jeg ser på gaten. Det kan være ufullstendige uttrykk, som allikevel har noe genuint ved seg som uttrykker personligheten hos vanlige folk. Jeg liker individualitet. Det er noe jeg prøver å uttrykke. N AV E T I H J U L E T

Engelske Darren Ambrose er virkelig en av stjerneskuddene på den internasjonale frisørhimmelen. Han kan skilte med en merittrekke som kan ta pusten fra de fleste. Men aller gjevest var det å bli kåret som British Hairdresser of The Year i 2015, fastslår han. Darren er for øvrig inkludert i frisørens Hall of Fame,

en ære han deler med de mest trendsettende og nyskapende stylistene gjennom tidene. Darren har vært engasjert av Wella i 19 år, nå også som Global ambassadør. Det betyr mye reising. Han driver også sammen med sin kone salongen D&J Ambrose, der J-en står for navnet på kona Jackie. Det er nødvendig å ha en skipper på skuta på hjemmebane når man farter verden rundt, påpeker han. - Jeg jobber på scener rundt om i verden og noen må ha en hånd på rattet, ellers hadde det ikke godt bra. Vi har avklarte arbeidsoppgaver, og laget systemer som får ting til å gå opp. Men det er klart det er krevende. Vårt team på rundt 20 medarbeidere er løpende engasjert i show, TV-programmer og magasiner. Da skal det litt innsats til for å få det hele til å gå opp, forteller Darren. Darren er for øvrig også nominert til British Hairdresser of The Year 2018, som har finale i november.

Tho til fr

Sels med ane eks

Cin av h Med ivar

Sels

Bes 68

FRISØR

5 / 2018

thorsen til


French Designer Manufacturer since 1960

Thorsen Biovital AS er en totalleverandør av produkter og utstyr til frisør, fotterapi, hudpleie og spa markedet. Selskapet er blant Norges ledende profesjonelle faghandelsleverandører med høy fokus på fag- og yrkeskompetanse og representerer anerkjente internasjonale leverandører som Cindarella Paris, eksklusivt til det norske faghandelsmarked. Cindarella Paris baserer sin produksjon på over 50 års kompetanse av høykvalitets frisørmøbler designet og produsert i sin helhet i Frankrike. Med sin fullintegrerte produksjonslinje gir dette produsenten mulighet for å ivareta kundenes spesifikke forespørsler og kvalitetssikre leveringsfrister. Selskapet er leverandør til ledende frisørsalonger over hele verden. Besøk vår nettside eller kontakt oss på telefon for mer informasjon.

thorsen til frisør 5-18.indd 1

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no

18.09.2018 09:41


T E M A : B U T I K K D ATA

inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

- Det er det beste arrangementet deltagerne kan huske å ha vært med på. Stemningen var veldig positiv, programmet falt i smak og værgudene var med oss, smiler Adm. direktør Egil Bjerkelund i HeadQuarter.

Leverandørene fikk presentere sine nyheter.

HEADQUARTER ON TOUR:

S A M L I N G I S A N D E FJ O R D Første helgen i september var det igjen duket for den årlige HeadQuarter samlingen, som denne gangen var lagt til ærverdige Park Hotel i Sandefjord. - Flott vær bidro definitivt til å løfte arrangementet, men programmet bød også på viktige temaer som berører medlemmene, forteller adm. direktør Egil Bjerkelund i HeadQuarter. - Hvis jeg skal trekke frem noen faglige høydepunkter, viser de tilbakemeldingene vi har fått at mange opplevde Norden-debatten som interessant og

givende. Her fikk deltagerne viktige inputs fra leverandørsiden. Programmet bød også på konkrete, praktiske innspill til den daglige salongdriften. - Vi gjennomgikk forsikringsavtaler, regnskapssystemer, og ikke minst hadde vi et interessant foredrag med psykologispesialist Jan Martin Berge. Han tok for seg ulike aspekter, som arbeidsglede, omstillinger og forebyggende tiltak mot utbrenthet. Dette kan alle ha nytte av, og det ga muligheter til refleksjon. - Ellers vil jeg trekke frem foredraget

Partytime. Det sosiale aspektet var med på å sette prikken over i-en, spesielt når festtemaet er The Great Gatsby Party.

fra Tone Lise Forbergskog om Karrierealliansen som et interessant utviklingsprosjekt. Sist, men ikke minst ga NFVBs president Edel Teige en informativ gjennomgang av NFVBs politiske arbeid.

YRKES-EM I BUDAPEST

MEDAL OF EXCELLENCE TIL LEIF ANDERS ØVERLAND Nærmest rett fra HairWorld/VM i Paris til EuroSkills/Yrkes-EM i Budapest. Den unge trondheimsfrisøren Leif Anders Øverland har hatt travle dager i høst. I VM ble det sølv i lagkonkurransen, i Budapest ble det ikke pallplass, men en Medal of Excellence for en høy poengsum. World/EuroSkills er en prestisjefylt konkurranse for unge utøvere i mange ulike yrkesfag. De norske anleggsgartnerne fikk gull, og med 759 poeng ble de også Best of Nation. Ellers ble det norsk sølv i sveising, og bronse til en elektriker, bilmekaniker og lastebilmekaniker. F O R M I D A B E L L A G I N N S AT S

I tillegg til pallplasseringene fikk fem av de norske deltakerne tildelt Medal of

70

FRISØR

5 / 2018

Excellence, som går til de som har oppnådd 700 poeng eller mer uten å havne på pallen. Blant disse altså frisør Leif Anders Øverland. Hudpleier Carina Larsen kom for øvrig på 11. plass i sitt fag med 677 poeng. - Det har vært en helt fantastisk innsats fra hele det norske laget. Vi er kjempefornøyde! Vi er femte beste land i Europa og best i Norden! Det norske laget har gjort en strålende innsats, med en gjennomsnittlig poengsum på 710 poeng. Målet for Norge var minst tre på pallen og at minst halvparten skulle oppnå over 700 poeng, så vi er godt over dette. Jeg er kjempestolt av alle deltakerne, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.

KUNNSKAPSMINISTEREN HILSER

- Gratulerer med flott innsats og gode resultater i Yrkes-EM! Vi er stolte av dere og innsatsen dere har lagt ned. Dere er viktige ambassadører for yrkesfag, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.


TIMEOUT + Cube Timer gratis

12 I I I I I

II

tI nyhe I

III

SIGMUND RAMSVIK:

II

EN HEDERSMANN JUBILERER

I III I I

II

III

II

6

e-kwip Timeout Sax: • Kraftig design • Dynamisk saksblad • Myk skjæring og ekstrem skarphet • Offset håndtak for ergonomisk skjæring • Permanent fingerstøtte i japansk stil • Japansk stålkvalitet • Nøye utvalgt kvalitetsstein (yin-yang) integrert i settskruen • 5,5“

I

Sigmund Ramsvik, gründeren bak Hordalands største frisørkjede, Ramsvik og Ramm Frisører, ble behørig feiret av venner, bransjekolleger og representanter fra leverandørsiden på sin 70-års dag. Seansen gikk av stabelen i ærverdige Bekkjarvik Gjestgiveri. - Det ble en fantastisk kveld. Jeg tror alle vi 70 som var til stede hadde en hyggelig opplevelse, ikke minst hovedpersonen selv. Vi er alle stolte over det Sigmund har oppnådd. Ikke minst er feiringen en hyllest til Sigmunds uoppslitelige engasjement for å fremme frisørfaget, både i egen virksomhet og som aktivt medlem og bidragsyter i forbund og foreningsliv, nasjonalt og lokalt, oppsummerer adm. direktør Kristin Blytt Davidsen i Ramsvik og Ramm Frisører. Hun legger til følgende: - Sigmund har hatt stort fokus på utdanning og opplæring og hundrevis av elever har fått sin fagutdanning hos oss. I dag har vi 30 lærlinger, i tråd med Sigmunds ånd. Sigmund mottok for øvrig i 2011 Kongens Fortjenstmedalje i sølv for sin uegennyttige innsats.

3

Digital kube timer • Ønsket tid mot topp starter umiddelbart • 4 forhåndsinnstilte nedtellingstider: 15 - 20 - 30 - 45 min. • Alarmlyd høy / stille / av • LED + pre-alarm (valgfritt)

Thorsen Trading post@thorsen-trading.dk tlf: +(45)21230059

21.09.2018 13:08:31

Anzeige_Timeout_Cube_Frisor_Norwegen.indd 1 FRISØR

5 / 2018

71


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

Ulf og Ellen Marie hadde all grunn til å smile. Oppslutningen om Tropical Summer Party var upåklagelig med rundt 200 fremmøtte.

Tropisk natt i Oslo. Det gode sommerværet var slett ikke over da Aveda og Bumble and bumble Tropical Summer Party ble arrangert. En passe uhøytidelig seanse etter jobben, med mingling, smalltalk, visninger og litt musikk. Hyggelig, inspirerende og ikke minst en feiring av dedikerte yrkesutøvere.

WE ARE ONE SATSER NORDISK:

FROM NORWAY WITH LOVE We are One as feiret sitt fem års jubileum med en tropisk inspirert seanse på utestedet Ingensteds i Oslo. Gründerne Ulf Schjerpen og Ellen Marie Johansen kunne glede seg over en stemningsfull kveld med rundt 200 deltagere fra Norge og våre nordiske naboland. - Vi synes rett og slett det var hyggelig å kunne invitere våre kunder fra inn- og utland til en hyggelig kveld her i Oslo på tampen av sesongen, smiler Ellen Marie Johansen mens hun ønsket de inviterte velkommen inn i lokalene langs Akerselvas bredd.

Siste finish med stylist Lars Eriksen Eitran.

BYGGER NORDISK ORGANISASJON

Fra We are One as startet opp som distributør av merkene Aveda og Bumble and bumble for fem år siden og frem til i dag har bransjenestorene Ellen Marie Johansen og Ulf Schjerpen bygget opp en virksomhet med tette bånd til sine kunder. Som Ellen Marie formulerer det; - Vi er nærmest som en familie å regne. Men det som har vært et selskap med røtter i Norge, har utviklet seg til å bli en nordisk virksomhet, først med en knoppskytning til Danmark, og nå en distribusjonsavtale for Sverige. - I juni signerte vi en avtale med Aveda og Bumble and bumble om å overta distribusjonen for Sverige. Så nå er vi blitt et nordisk selskap med kontorer i Oslo, Stockholm og København. Det har vært en slitsom, men inspirerende prosess, smiler Ellen Marie.

Tommy Løland retter opp små detaljer.

Det er lusetid. Følg med på nettsiden L u s e r a d a r. n o e r r å d e t f r a provisorfarmasøyt Christine Pernille Lødøen.

START LUSESJEKKEN Nå går vi inn i kaldere tider, og luer og andre hodeplagg hentes frem. Det er yngletid for hodelus, spesielt utsatt er skoleelever og barn i barnehager. Da bør du være forberedt. På nettsiden Luseradar.no kan man for øvrig finne en uformell, nasjonal oversikt over luse­ spredningen i de enkelte fylker. Oversikten baserer seg på det lokale salget av lusemidler i 260 apotek over hele landet, og kan således gi en pekepinn om lusespredningen i ditt nærområde.

72

FRISØR

5 / 2018


CARE BLONDE Pigmenterte produkter som nøytraliserer uønskede varme toner i håret.

IdHAIR Norge AS // kundeservice@idhair.no // 416 28 500 // www.idhair.no FRISØR

5 / 2018

73


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

NIKITA HAIR:

GLAMORØS LØPEGLEDE

FA R G E R I K T F R A BJ Ö R N A X É N :

GRENSENE VISKES UT Sveriges velkjente salongkjede og produktleverandør Björn Axén lanserer nå sitt første fargekonsept, Color Shots. Sjefen selv, frisørikonet Johan Hellström, presenterte konseptet under norgeslanseringen på utestedet Mesh i Oslo. Men hva er det som har gjort at Björn Axén velger å lansere et konsumentorientert fargeprodukt, som i første omgang skal selges på Vita i Norge? - Utgangpunktet for Björn Axén har hele tiden vært å levere kvalitetsprodukter til konsumentvennlige priser, det være seg innen styling eller andre produktgrupper. Farger har vi frem til nå holdt oss unna, men Color Shots er et enkelt, trygt og morsomt produkt, som forbrukeren kan bruke hjemme på egenhånd. Derfor selger vi det gjennom andre kanaler, sier Johan Hellström, og legger til følgende: - Jeg må poengtere at proffe farger skal brukes i salong og ingen andre steder. - Vi ser at flere salonger i Sverige velger å selge Color Shots til konsumenter. Det er trygt, enkelt å forstå og krever ingen salgsinnsats. Jeg tror vi fremover må innse at grensene mellom proffe produkter og konsumentorienterte produkter langt på vei vil utviskes. Forbrukerne er veldig bevisste, og vi må imøtekomme deres behov, hvis vi skal hevde oss i konkurransen med nettbutikkene, mener han.

Årets løpefest KK-mila på Bislett stadion var i år hakket mer glitrende og glamorøst enn vanlig. Nikita Hair sørget for det. I et samarbeid med Camilla Lorentzen, som står bak FitNok-jentene, løp 70 jenter for #nikitaglamrun, stylet med miljøvennlig, nedbrytbart bio-glitter. - Denne løpefesten handler om mestring, samhold og glede, og vi i Nikita Hair håper at alle som løp med styling og glitter fra oss i år, kjente på den følelsen, sier Brand Manager i Raise Gruppen Norden, Stine Viig Sparbo. Event-ansvarlig i Aller Live, Torhild Viken, er full av entusiasme over innsatsen fra medarbeiderne i Nikita Hair. - Alle de glitrende damene på stadion og den herlige dansen fra scenen. Halleluja, det er vel ikke mer å si enn det! Glitrende innspurt.

KJEMPER FOR FRISØRLISENS

- Björn Axén teller i dag 140 medarbeidere, og vi er definitivt prisledende i Stockholm. Det er vi stolte av. Vi jobber med krevende, betalingsvillige kunder, og det skal fortsatt være vår linje. Sånn sett må jeg si at jeg brenner for bransjen og fagets utvikling. Det er mange trusler som påvirker oss, og det var hovedgrunnen til at jeg på en forespørsel takket ja til å bli ordförande for Frisörföretagarna (tilsvarende president i NFVB, red. anm.). Vi trenger virkelig å ruste opp og markere at vi i forbundet representerer frisørbransjen i Sverige. Vi har mange aktiviteter under planlegging, og jeg vil spesielt peke på arbeidet med å få innført en lovpålagt frisørlisens som krav i tillegg til vårt svenske svennebrev. Vi kan ikke la ufaglærte overta deler av bransjen, fastslår han med ettertrykk. SAYSO HAIR & ST YLE

Why not RED when it’s free. Fullt trykk i Sayso Hair & Style Byporten.

74

FRISØR

5 / 2018

SAYSO + COCA COLA = RØD MORO I forbindelse med relanseringen av Cola Zero og teaserkampanjen #redisthenewblack ble Sayso Hair & Style i Byporten i Oslo forvandlet fra grønn til elektrisk rød over natten. Red is definitively the new black. - Coca Cola sammen med Trigger stod for kampanjen, og vi farget gratis alle kunder som ønsket det Cola-rød. Det var mange som hadde lyst på en skikkelig hårforandring, og hver dag gjennom hele uken stod ivrige kunder klare når salongen åpnet, forteller Brand Manager i Raise Gruppen Norden, Stine Viig Sparbo.


INGEN ER HELT LIKE

Alle er vi unike og alle har vi ulikt hår. BLI HÅROLOG og gi deg selv mulighet til å finne den beste behandlingen for dine kunders helt ulike behov.

Du kan nå oss på 629 615 50 • Følg oss på


HÅR: SOPHIE CHANDLER, RUSH HAIR & BEAUTY M A K E - U P: K E L LY S A D L E R FOTO : TO N Y L E - B R I T TO N

76

FRISØR

5 / 2018


Gå ikke glipp av bransjens største arrangement!

HÅR & HÅR & SKJØNNHET SKJØNNHET 2019 2019

NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW N O R G1 E S M6E S.T E R M S K A PA R S V I S N IS N GE E RM / S HION W A R E R S E M I NC A RL ER A R I O N HOTEL L E V L E V E R A N D Ø RE L OR U NA G EN D Ø R L O U N G E PRISFESTEN TP HR IES FHE SU TBE N

NORGESMESTERSKAPENE 2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

NORGESMESTERPRISFESTEN SKAPENE 2019 2019

M er i nfo komme r du på FOTOKONKURRANSE F R I S E R IwNwGw. n f v b .n o BEDRIFTSKONKURRANSER HEDERSPRIS MAKE-UP NORGESMESTERE NEGLEDESIGN HUDPLEIE

PRISFESTEN

A R R A N G Ø R :

FOTOKONKURRANSE BEDRIFTSKONKURRANSER FRISØR

5 / 2018

77


IMPULSER

PROF MEN Ungdommelig, nordisk, kundevenn­ lig. Dette er frisyrer som gutta kan føle seg både tøffe og trygge med. Ingen overdrivelser, men likevel pas­ se lekne og lette å style. Prof Hair Design er en prisvinnende finsk sa­ long med en Bauhaus-filosofi. Det er morsomt og nesten litt eksotisk å la fem finske modeller gi inspirasjon til høsten og vinterens stil.

KOLLEKSJON: PROF MEN HÅR: PROF HAIR DESIGN M A K E - U P & S T Y L I N G : L I N D A H A LT PRODUKTER: SEBASTIAN PROFESSIONAL FOTO: ANTTI MOILANEN

78

FRISØR

5 / 2018

KOLLEKSJON: PROF MEN HÅR & FOTO: PROF HAIR DESIGN


PROF MEN F R A

80

FRISØR

5 / 2018

PROF HAIR DESIGN


FRISØR

5 / 2018

81


IMPULSER

ordic Now Inspirert av Nordens natur og uberørte skjønn­ het, der også det nordiske folk er like mang­ slungen som naturen er vakker og variert. Det nordiske uttrykket som Nikita Creative Team formidler er også preget av eksotiske impulser, årstid, nordlys og nordisk design. Uansett hand­ ler alt om å formidle noe unikt og vakkert, og individets personlighet.

KOLLEKSJON: NORDIC NOW B Y N I K I T A H A I R C R E A T I V E T E A M K R E AT I V L E D E R : S A N YA K E R Ä N E N

82

FRISØR

5 / 2018


FRISØR

5 / 2018

83


84

FRISØR

5 / 2018


NORDIC NOW F R A

N I K I T A

C R E A T I V E

H A I R T E A M


IMPULSER

Bølger… Ingen er helt like. Du blir lett fascinert av variasjo­ nen, hvordan havet er som en uendelig kreativ kilde. Påvir­ ket at vind, strømninger og lys… Nærmest som hypnotisert står du og lar inntrykkene skylle inn over deg. Håret… Studio Alf Art Team leker seg med krøller og kruse­ te hår, helst i viltre og naturlige varianter. Man kan temme det for en liten stund, for så å slippe det fri, restyle det, og skape unike, asymmetriske frisyrer. Bølger er som skapt for lek og moro.

PS! Ann Marit Aamodt og Renate Forseth i Studio Alf har laget podcasten HÅRPODDEN, som vel er frisør-Norges første podcast. Du finner den på podbean.com eller iTunes podcast.

K O L L E K S J O N : WAV E S HÅR OG MAKE-UP: STUDIO ALF ART TEAM KLÆR: TSH (TINA STEFFENAKK HERMANSEN) FOTO: DANA COLE 86

FRISØR

5 / 2018


FRISØR

5 / 2018

87


WAVES F R A

S T U D I O A R T

88

FRISØR

5 / 2018

T E A M

A L F


HÅR: SOPHIE CHANDLER, RUSH HAIR & BEAUTY M A K E - U P: K E L LY S A D L E R FOTO : TO N Y L E - B R I T TO N

NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW SEMINARER EVERANDØRLOUNGE RISFESTEN

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

OTOKONKURRANSE EDRIFTSKONKURRANSER ERSPRIS GESMESTERE

A R R A N G Ø R :

90

FRISØR

5 / 2018


STERSKAP SHOW UNGE

G

N

ANSE URRANSER

Bli en vinner! Reg lement og på meldi ng ti l fotoka teg ori ene fi nner du på

w w w.n fvb . n o

RI: O G E AT K r Y ø N s i ! r S f OB rre e H s Året FRISØR

5 / 2018

91


OPPLÆRINGSKONTORENES ROLLE:

M and a tet m å tyde l i g g j ør es! NHO har gjennom prosjektet Yrkesfag 2020 blant annet sett på opplæringskontorenes rolle og finansiering. Resultatet av dette arbeidet ble et politikknotat og en veileder til styremedlemmer i opplæringskontorene. T E K S T: J A N K R I S T I A N P E T T E R S E N , N F V B

NFVB anbefaler alle medlemsbedrifter som er tilknyttet et opplæringskontor å sette seg godt inn i politikk­notatet og veiledningen til opplær­ ingskontorene, sier Jan Kristian Pettersen.

Opplæringskontorene har gjennom årene tatt en større og større rolle i opplæring og oppfølging av lærlingene. Fra det første kontoret innen tømrerfaget ble opprettet i 1967 og fram til i dag, med om lag 340 opplæringskontor, har deres rolle blitt mer og mer sentral i fagutdanningen. Virksomheten til kontorene er kun regulert gjennom forskrift, ved at de er definert som opplæringsbedrift. Mange av kontorene bruker også tid på andre oppgaver enn den direkte opplæringen og oppfølgingen av lærlingene. Det dreier seg blant annet om rekruttering, gjennomføre tilleggskurs og perfeksjoneringskurs for lærlingene, bistå fylkeskommunen i å godkjenne lærebedrifter, organisere fag- og svenneprøver og prøvestasjoner. I gjennomsnitt beholder kontoret 50 % av tilskuddet, og de får ingen økonomisk kompensasjon for det arbeidet som egentlig tilligger fylkeskommunen. Ø N S K E R E T T Y D E L I G M A N D AT

Med bakgrunn i den noe uklare organiseringen av kontorene og deres arbeid, ønsket NHOs prosjekt å få en tydeliggjøring av opplæringskontorets mandat og sikre en fortsatt god kvalitet på oppfølgingen av lærlingene. Proba Samfunnsanalyse fikk oppgaven med å innhente fakta om situasjonen, og rapporten ble lagt fram i august 2016. I rapporten ble det blant annet pekt på at kontorene i snitt bruker 25 % av tiden på oppgaver som fylkeskommunen er ansvarlig for, og at i gjennomsnitt halvparten av lærlingtilskuddet ble tilbakeført til kontorets medlemsbedrifter. Flere representanter fra opplæringskontorene mente at rapporten fokuserte for mye på finansieringen av kontorene. Etter møter med enkeltkontorer og regionalt, ble det opprettet en god dialog for det videre arbeidet. Man skal se på kontorenes rolle i utdanningen fremover, oppgavefordeling mellom kontorene og fylkeskommunen, kvaliteten i kontorenes arbeid, økonomien, og kontorenes rolle nå det gjelder rekruttering av lærebedrifter og nye lærlinger. FORUM FOR OPPLÆRINGSKONTOR

For å effektivisere det videre arbeidet, ble Forum for opplæringskontor etablert. NFVB ble representert med daværende visepresident Eva Moi Skøie. I tillegg til å sitte i NFVBs styre, var hun også styremedlem i opplæringskontoret i Agder. NFVB og vår landsforening NHO Handel mente hun var den best kvalifiserte representanten fra bransjen. Resultatet av forumets arbeid, ble NHOs Politikknotat – opplæringskontorenes rolle, samt Veileder for styremedlemmer i opplæringskontor.

92

FRISØR

5 / 2018


POLITIKKNOTATET

Notatet kan oppsummeres med følgende 6 punkter: N HO o g l a n d sfo r en i n gen e men er :

∙ kvalitet i fremtiden kan sikres i færre og mer robuste kontor. Ny teknologi og regionreformen gjør dette aktuelt. ∙ at kunnskapsdepartementet må utar beide nasjonale retningslinjer og standarder for etablering og drift av opplæringskontorer. Disse må fast settes i forskrift. Oppgaver som fylkes­kommunen har ansvaret for skal ha egen finansiering fra fylket. Dette gjelder blant annet rekruttering av lærebedrifter og elever til yrkesfaglig f ordypning. ∙ at det fortsatt skal være fri etablerings rett, men at fylkeskommunene skal følge y-nemndas råd, jf. Opplærings lovens § 4-3. ∙ det fortsatt skal være frivillig å være medlem av et opplæringskontor, men at en slik tilknytning er ønskelig. Lære bedrifter som ikke er medlem i et opp læringskontor må kontrolleres spesielt, fra både fylkeskommunen og fylkesm annen. ∙ at bransjetilhørighet er viktig for å gi tilknytning til fag og nettverk, men det bør ikke være pliktig. Tverrfaglige kontor kan være tilknyttet flere bransjer. Kontorer som ikke har bransjetiknyt ning må kontrolleres spesielt, fra både fylkeskommunen og fylkesmannen. ∙ at opplæringskontorenes rolle i fylkene må formaliseres. Dette kan gjøres gjennom etablering av lokale Faglig utvalg i henhold til opplæringsloven § 12-3. På den nasjonale arenaen kan opplæringskontorene gi innspill via sine landsforeninger og bransjeforeninger.

VEILEDER FOR STYREMEDLEMMER I OPPLÆRINGSKONTOR Dette dokumentet er ment som veiledning til de som sitter i styrene i opplæringskontorene. D e v i k ti g s te m om e n te n e i ve i l e de re n :

∙ Det er lærebedriftene som styrer kontorene og som derved innehar styringsretten. ​ ∙ Styret må påse at opplæringskontorets formelle ansvar blir ivaretatt. I tillegg må styret gi retning i forhold til hvilke eventu elle andre oppgaver som skal løses. ​ ∙ Bedriftene som styrere av opplærings kontorene utøver sin kontroll gjennom styre og generalforsamling. ​ ∙ Opplæringskontoret mottar lærlingtil­ skudd fra fylkeskommunen. For opp gaver som ligger utenfor mandatet bør det faktureres særskilt. ∙ Opplæringskontorene skal ha vedtekter. Generalforsamlingen fastsetter og endrer vedtektene med flertalls beslut ning, herunder hvor stor del av tilskuddet som skal tilbakeføres til medlemsbe­ drift­ene. ​ ∙ NHO, lands- og bransjeforeningene vil bidra til god samhandling med lære bedrifter og opplæringskontorer. Det er viktig å jobbe kontinuerlig for gode økono miske rammevilkår, utvikling av kvalitet i opplæringen og relevans i lærefagene.  NFVBs styre anbefaler alle medlemsbedrifter som er tilknyttet et opplæringskontor å sette seg godt inn i politikknotatet og veiledningen til styremedlemmer i opplæringskontorene. Vil du lese rapporten fra Proba, politikknotatet og veilederen for styremedlemmer, gå inn på nfvb.no, så finner du link i artikkelen vi har lagt ut der.

EVA MOI SKØIE: - D ette var et viktig o g interessant arb eid å være en del av, helt p å sin plass me d en avklar ing av roller! K O R T O P P S U M M E R T E R E S U LTAT E R :

• Opplæringskontorene sluttet seg til innholdet og anbefalingene i politikkdokumentet. • Y2020/NHO-fellesskapet følger opp for å endre loven, slik at opplæringskontorene får et tydelig hjemmelsgrunnlag. • Y2020/NHO-fellesskapet utarbeider forslag til forskrift med tydeliggjøring av mandat for o pplæringskontorene. • NHO går i aktiv dialog med opplæringslovutvalget for å få endret og tydeliggjort loven der det er behov.

FRISØR

5 / 2018

93


PROSJEKT KONKURRANSER S O M R E K R U T T E R I N G S A R E N A :  

N F V B S T R AT E G I P R O G R A M

N F VB vi l vi s e fa g e t s mu l i g h eter Frisør- og velværebransjen tilbyr gode arbeidsplasser for kreative, estetisk orientert og fingernem ungdom. På tross av gode jobbutsikter er det i dag likevel vanskelig å få tilstrekkelig av de rette talentene inn i utdanningen. NFVB ønsker å benytte konkurranser som ett av flere rekrutteringstiltak.   For å få de rette talentene til å velge våre fagutdanninger, må vi tydelig kommunisere de fordelene og

mulighetene yrkene og fagene gir. Ett av grepene som kan virke positivt inn på rekruttering til faget er mulighetene til å konkurrere faglig på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.  KONKURRANSEPRO GRAM

«Konkurranser som rekrutteringsarena» er ett av prosjektene i NFVBs strategiplan, og startet opp med en workshop i april. Videre har prosjektgruppen hatt flere møter for å kartlegge nåsituasjon, samt beskrive mål og ambisjoner. Prosjektgruppen er bredt sammensatt fra frisør/velvære/hudpleie, med ulik erfaring og kompetanse innenfor konkurranser. Vi har kartlagt ulike konkurransearenaer og er i gang med å definere et «konkurranseprogram», det vil si et årshjul som beskriver de ulike konkurransearenaene. Hjulet skal på en enkel måte gi et godt bilde av de mulighetene som finnes av konkurranser fra du er elev på videregående til senior yrkesutøver. FA G E T S A M B A S S A D Ø R E R

Prosjektet har som formål å bidra til å øke antall kvalifiserte søkere til skolene. Det betyr at proUnge ambassadører for frisørfaget.

PROGR

AM

SJ

E

F

V IB EK

94

FRISØR

5 / 2018

Strategiprogrammet bygger på de tre strategiske hovedpilarer: • Utdanning og kompetanse • Verving og medlemspleie • Omdømmebygging

E

Består av elleve utviklingsprosjekt. Syv av prosjektene ble igangsatt i våres, med arbeidsgrupper for å konkretisere nåsituasjon og planlegge av fremdrift. De resterende fire prosjektene vil bli planlagt utover høsten. Styremedlemmene i NFVB er prosjekteier for hvert prosjekt og følger utviklingen i prosjektene tett.

CHEELE M E S O

NFVB STRATEGIPROGRAMMET


sjektet har ekstra fokus på hvordan NFVB og bransjen kan nyttiggjøre mulighetene med de lokale og nasjonale skolekonkurransene. De skal vurdere og definere hvordan vi gjennom et aktivt eierskap kan samarbeide med fylker og skoler om skolekonkurranser og WorldSkills Norway om skole-NM og yrkes-NM for å få et helhetlig «konkurranseprogram». Gjennom dette kan vi skape interesse og nysgjerrighet for fagene. Konkurranseutøvere er gode ambassadører for faget og bidrar til å vise frem flere sider av faget med ulike utviklingsmuligheter.   

Det lønner seg å være medlem!

B L I M E D I D I S K U S J O N E N

Vi gleder oss til Landskonferansen 2018 hvor vi kan diskutere og snakke mer om konkurranse som rekrutteringsarena!  Vi ses i Trondheim – og på konkurransearenaene!   

MEDLEMSKAPET GIR DEG:

P R O S J E K T G R U P P E :

Konkurranser som rekrutteringsarena:    Styrets prosjekteier:

Espen Sævold Prosjektleder:

Vibeke Scheele Moe

Visit AS

TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

NFVB

Prosjektdeltakere:

Merete Kvestad Eide PÅHÅRET Svetlana Jouini Studio S Style Ove Walderhaug Chess Frisør Ann Louise Brurås Eracura Hud- og kroppspleieklinikk

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

frisering, hudpleie og negledesign samt Årets Frisør med flere kategorier og Årets Hudpleiebedrift.

MEDLEMSFORDELER: PROSJEKTER I S T R AT E G I P R O G R A M M E T

→ Tilgang til juridisk hjelp → Gunstig og utvidet pensjonsavtale → Gunstige priser på forsikringer

KE

SCHEELE M

Fagbrev hudpleie

→ Gratis eksperthjelp og kurs i HMS

Svennebrev med fordypning

→ Tilgang på digitale håndbøker innen personal,

Konkurranser som rekrutteringsarena

Fremtidens medlemstilbud og kontingent

Autorisasjon og sertifisering av bedrifter og frisører

«Integrering starter i bedriften»

• Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling •

Høyere yrkesfaglig utdanning

Medlemsverving og medlemsservice

Kompetansebygging for medlemmer

Rekruttering til fagene

HMS og ledelse → Tilgang på digital verktøykasse for ledere → Rabatterte priser på kurs og arrangementer → Tilgang på rabattavtaler hos eksterne

leverandører

www.nfvb.no

FRISØR

5 / 2018

95


nfvbinfo AKTUELT AKKURAT NÅ

DET NÆRMER SEG... Frist for innsendelse av bidrag til Årets Frisør er 30. november 2018. Har du kommet godt i gang med planleggingen for ditt bidrag til bransjens største og viktigste konkurranse? Det å ta gode bilder fra en frisyrekolleksjon er krevende. Frisyren skal vise faglig perfeksjon, samtidig som bildet skal virke inspirerende. En god modell og en dyktig fotograf løft­er frisør­ens arbeid. Bli gjerne inspirert av tidligere vinnerbilder i Årets Frisør, og eventuelt andre internasjonale konkurranser. OBS! Tenk på hvilken kategori du deltar i. Avant Garde kolleksjoner skal være ganske annerledes enn den mer kommersielt rettede Årets Frisør kategorien. Uansett - våg å være annerledes. Husk du skal skille deg ut fra mengden! Å R E T S F R I S Ø R B E D R I F T / K O N S E R N 

Mange tror de er gode, men det viser mer styrke hvis det kan dokumenteres. Har du laget en skikkelig forretningsplan? Jobber du systematisk med medarbeiderutvikling? Hvor bevisst kommuniserer du egentlig med dine kunder? Hvordan analyserer og bruker du økonomiske data? Hva har din bedrift gjort som viser at den fortjener en «Årets»?    OBS! De vurderingskriteriene juryen bruker bør du uansett ta med i din bedriftsutviklingsprosess. Delta i konkurransen og bli en enda bedre bedrift. Se mer informasjon på www.nfvb.no

MØTEPL ASSER FOR BRANSJEUT VIKLING NFVB jobber for å profesjonalisere hudpleiebransjen. Tidligere i år har vi arrangert konferanse for avgangselever fra hudpleieskolene, og nå i september en konferanse for bedriftsledere. Temaer som ble tatt opp der, var blant annet GDPR, netthandel og klassisk hudpleie vs. medisinsk hudpleie. Både deltakere og arrangør var fornøyd, så da kan man kalle det en suksess! NFVB vil stå for flere slike møteplasser i tiden som kommer. Les mer om hudpleie i fagbladet SALONG på nettsiden fagblader.nfvb.no

3

GODE GRUNNER FO R Å VÆ R E N F V B - M E D L E M :

1 2 3

T RYG G H E T Våre advokater og andre eksperter hjelper deg PÅV I R K N I N G S K R A F T Vi har nettverket som når frem til myndigheter på alle plan UTVIKLINGSMULIGHETER Som medlem kan du bl.a. delta i NM og Årets Frisør og på ulike kurs

JURIDISK VAKTTELEFON

gratis for NFVB-medlemmer

n

V i gi r d e g rå d o g ve i le d ning i a r b e i d sgi ve rsp ø rsmå l

47 68 73 84

a d vo ka t @ n ho se r v ice. n o

KURS FOR MEDLEMSBEDRIFTER NFVB er tilknyttet NHO, og som medlem kan du delta på ulike kurs rundt om i landet – til en meget hyggelig pris. Et par eksempler: • 30. oktober 2018, Workshop i NHOs digitale håndbøker, Bergen Vi vet at det er hundrevis av personalspørsmål å holde styr på. Derfor har NHO samlet svarene i digitale håndbøker. Du kan delta på en workshop der du jobber med din bedrifts Personal- eller HMS-håndbok. • 22. november 2018, Konferanse: Sammen mot arbeidslivskriminalitet, Hønefoss Hvordan kan vi i fellesskap bekjempe arbeidslivskriminalitet? NHO Buskerud, LO Buskerud og EBA BTV i samarbeid med Skatt-Sør, Sør-Øst politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krim senteret inviterer til konferanse. For mer informasjon, sjekk www.nho.no/arrangementer/

96

FRISØR

5 / 2018

MAGASINET FRISØR KAN OGSÅ L E S E S D I G I TA LT Visuelle opplevelser, verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

P


AKTIVITETSKALENDER 2018 20. 10 – 21. 10 21. 10 – 22. 10 21. 10 – 22. 10 26. 10 – 27. 10 02. 11 - 04. 11 03. 11 – 04. 11 17. 11 - 18. 11 17. 11

N F V B L a n d s ko n fe ra n s e n 2 0 1 8 S te d : Tro n d h e i m I n fo : w w w. n f vb .n o P ro fe ss i o n a l B e a u t y N o r t h S te d : Ma n c h e ste r, E n g la n d I n fo : w w w. p ro fe ss i o n alb e a u ty.co.uk International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences S te d : Fo r t L au d e rd ale , U S A I n fo : w w w. i e cs c . c o m / Hå r & Ve lv æ re 2 0 1 8 - Å le s u n d S te d : S can d i c Par ke n H o te ll, Å le s und I n fo : Å le s u n d o g o m e g n Fr i s ø r- o g v e lv æ re la ug B a l t i c Be a u t y 2 0 1 8 S te d : Ri g a, L atvi a I n fo : w w w. b t1 .lv/ b b Hå r 2 0 1 8 – S o l a S te d : C la r i o n H o te l A i r, S o la I n fo : S a n d n e s & J æ re n f r i s ø r laug Co s m e t i ca Be r l i n S te d : B e r li n , Ty s klan d I n fo : w w w. c o s m e ti ca . d e Tro n d h e i m H a i r Op e n ( J u le cu pe n) S te d : C la r i o n H o te l & Co n g re ss, Tro nd he i m I n fo : n i n a @ s a lo n g - p e r fe c t.n o

16.

MARS HÅR & SKJØNNHET 2019

NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW S1 E6M. I NMA AR ER RS L CE VL EARRA NI OD ØN R LHOOU TN EG EL TP HR IES FHE SU TBE N

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

Høstifisert Jeg liker i grunn høsten, jeg gjør faktisk det. Nå liker jeg alle årstider, hvis de oppfører seg på den måte årstider skal gjøre. Vinteren skal være hvit, våren skal by på lyden av smeltevann og gleden ved å se den første hestehov. Sommeren skal føles, med varme så man kan ta av seg klærne og hive seg ut i det våte element. Høsten… Ja, den skal bombardere deg med farger, så intenst at du knapt registrerer at løvet etter hvert faller av og klargjør for vinteren. Jeg er også glad for at jeg liker vin. Det er noe med å sitte lunt inne og hygge seg med noe godt i glasset, mens det regner ute. Du smiler, med god samvittighet til og med, fordi det er god mental helse i å senke skuldrene og ikke løpe av sted for å rekke noe… Det er også noe med den friske luften når gradene senkes. Du våkner på en måte, etter at sommeren har sløvet deg ned (i år i hvert fall). Før var jeg også mer plaget med gressallergi, og da var høsten nesten som å bli født på ny. Sansene fungerte plutselig til fulle. Rett og slett en herlig opplevelse. Nå er vi godt inne i oktober, godt akklimatisert etter sommeren – godt høstifisert. Høsten har sine sider som gjør at man kan føle at den setter deg litt vel mye på mental prøve en gang i blant, men da får man heller øke kvaliteten på vinen. Jeg tror en god Barolo og fyr på peisen kurerer de fleste antydninger til høstdepresjoner. Hvis du ikke føler at været innbyr til uteaktivitet, tross ull og Gore-Tex, så åpner det seg enorme muligheter på innendørssiden. Jeg er ganske sikker på at det er noen gallerier du ikke har besøkt på en stund, sikkert også en scene eller kino som presenterer noe som er verd å se. Nå kan du gjøre det, uten å føle at du går glipp av sol og varme i hvert fall. Dra krakken bortåt glaset… Jeg er ganske avhengig av god utsikt, der jeg kan følge årstider, reise mentalt over åssider og bortenfor horisonter. I min stue, i min sofa, er jeg stadig på tur. Tankeflukten lander også en gang i blant på beslutningen om en reell reise. Høstens skiftende lys, farger, temperaturer og lukter gir impulser til noe man vil ha mer av, eller mindre av. Jo da – Bring it on! Jeg skal nok smile meg gjennom denne høsten også.

NFVBS LANDSMØTE 2019 NORGESMESTERSKAPENE SETT AV DATOEN: 19.-2019 21. OKTOBER 2019, OSLO FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

PRISFESTEN 2019

FOTOKONKURRANSE BEDRIFTSKONKURRANSER HEDERSPRIS NORGESMESTERE

jarl@nfvb.no FRISØR

5 / 2018

97


Tilbakeblikk NFVB 111 ÅR

1958 forbinder vi gjerne med Rock’n Roll, Elvis og amerikansk innflytelse. Men denne «villskapen» preget oss ikke så mye som vi liker å tro. Frisørfagblad­e ne var mer opptatt av å formidle det klassiske uttrykket, og de perfeksjonerte bombagefrisyrene var noe man nikket anerkjennende til. Også annonsene rettet mot menn var mer opptatt av flass og håravfall enn styling.

1958 98

FRISØR

5 / 2018

Frisør: Nina Weber


#ASKFORWELLA O N E PA C K A G E C O N TA I N S 1 x Cutrin Aurora hair color (40 ml)

RENE, BALANSERTE FARGESULTATER MED NATURLIG DYBDE OG GLANS. 1 x C u t r i n A u r o r a d eve l o p e r ( 8 0 m l )

NYHET

V E LREDUSERER K O MHÅRSKADE MEN T I LPÅFØRING C U TETTER R IPÅFØRING. NS BETYDELIG, OPPTILR 60G GANGER SANNSYNLIGHET FORU Å UTVIKLE NY A ALLERGI MOT HÅRFARGE. N Y ME E +, FA E VMINDRE ERD EN - A ROR 1

2 x conditioner (à 20 ml) 1 p a i r p l a s t i c g l o ve s

COLOR THAT CHANGES EVERYTHING

TEKNOLOGI

2

The package contents are sufficient for one application to medium-length hair.

Vi i Cutrin Norge er stolt av å lansere vår nye stolthet AURORA, som består av et komplett fargehus av permanente farger, ammoniakkfrie farger (demi) for profesjonelt bruk og

«Farger er lys», og et av frisørenes viktigste verktøy for å ta kundene med på reisen som kreves av den moderne frisør.

ammoniakkfrie farger for hjemmebruk.

den nordiske naturen med sin glød, inspirasjon, ingredienser, og skånsomhet for både hår og hud.

Cutrin sine nye farger Aurora er en ny generasjon farge basert på den nyeste teknologien på markedet.

1 2

CUTRIN Aurora hårfarge, gir fantastiske resultater, og reflekter

For mer informasjon, spør din salgsrepresentant.

Sammenlignet med tidligere Koleston Perfect. Gjelder Koleston Perfect with Pure Balance Technology. FOLK SOM IKKE ER ALLERGISKE MOT HÅRFARGE. Selv om risikoen for å utvikle en ny allergi er redusert, er det fremdeles en risiko for en allergisk reaksjon som kan være alvorlig. Gjennomfør alltid en allergitest 48 timer før hver hårfarging. Følg sikkerhetsinstruksene nøye og rådfør deg med www.wella.no. Hvis en kunde tidligere har hatt en allergisk reaksjon på hårfargestoffer, bør du ikke farge håret. ME+ finnes i Pure Naturals, Rich Naturals og Deep Browns fra serien Koleston Perfect.

WWW.CUTRIN.NO


MAGASINET

MAGASINET FRISØR

5 / 2018 116. ÅRGANG

5 / 2018 / 116. ÅRGANG

Slik får du

superlojale herrekunder

HØST

i herreavdelingen Årets Frisørbedrift 2018:

Brødrene Fevangs Barberstue

D R Ø M M E S A L O N G E N :

H2 BARBER & SONS M A N N E S P E S I A L

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 5, 2018  

Frisør 5, 2018  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded