__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

5/2016/114. ÅRGANG

5/2016/114. ÅRGANG

INCH

DRØMMESALONGEN

HVA ER

HOT

Gjennomført velvære

FOR GUTTER OG MENN I 2017?

PETER VONKUNZ BRUN:

Disiplinert

“HÅRNERD”

La menn være

MENN!

Herrefrisyrer i fokus


BLI FORELSKET I

BRONDE LUXE 11. - 12. FEBRUAR 2017 OSLO SPEKTRUM

OPPDAG NYE ILLUMINA COLOR 5/02. FANTASTISK LYSREFLEKSJON OG BESKYTTELSE. Bestill nå på WELLASTORE.NO

NYHET


BLI FORELSKET I

BRONDE LUXE OPPDAG NYE ILLUMINA COLOR 5/02. FANTASTISK LYSREFLEKSJON OG BESKYTTELSE. Bestill nå på WELLASTORE.NO

NYHET


.


Fra

299,- pr.mnd.*

Easy App

Fra

149,- pr.mnd.

Programvare kasse

Fra

299,- pr.mnd.*

* Etablering fra 2 999,-

Les mer pĂĽ Tlf:40 00 40 79 E-post: salg@easyupdate.no


66

96

INNHOLD

20

U T G AV E

5 - 2 0 1 6

/

1 1 4 .

Å R G A N G

A RT I K L E R

12 D R Ø M M E S A L O N G E N I N C H , O S L O / Gj ennomfør t vel vær e 44 H VA B L I R H OT F O R G U T T E R O G M E N N I 2 01 7 / Står her r emar ke det for an en b o om? 52 H E R R E F R I S Y R E R I F O K U S / L a menn vær e menn! 78 P E T E R VO N K U N Z B R U N / Di si pli ner t «hår ner d» 84 N M I F R I S E R I N G 2 01 7 / N ye o g ti dsr i ktige N M -kate gor ier 86 V I K A F R I S Ø R E N E & E S T H E T I C, OT T E S TA D / K onku r r anser gj ør oss go de 88 H E A D M A S T E R S S K A L VO K S E / Satser p å fr anchise

58 32 8

FRISØR

5•2016

I M P U LS E R

FA S T E S PA LT E R

20 L U X E / U r os M i kic, K inky C u r l y Str aight 26 P O R T R A I T / M ar cu s K i ng, Ho oker & You ng 32 P L AY E R S / Ryan For sythe, Tr evor Sor bi e 38 R E V I VA L / Ai den Hor wo o d, Headi ng O u t Hair & B eau ty 66 E T E R N A L T W I G S / Stu dio Al f Ar t Team 70 R E T R O S P E C T I V E M OT I O N S / B j ör n Axén Ar tistic Team 92 PÅ C AT WA L K E N / I nter coiffu r e M ondi al - Pu r pl e Rain 94 PÅ C AT WA L K E N / I nter coiffu r e M ondi al - Sp ontane ou s 96 PÅ C AT WA L K E N / Hau te C oiffu r e Fr ancai se - Ru ptu r e

9 Si g ne r t 10 L e de re n 58 Pr o duktmix 64 Hvis je g fikk ve lge ... 90 I ns ide 1 0 0 N FV Binfo 101 På kale nde re n / Re daktøre ns lille inns pill

98 PÅ C AT WA L K E N / Hau te C oiffu r e Fr ancai se - Ru ptu r e C ou tu r e


Menn – hva da, hva nå? En gang i året lar vi mennene få dominere FRISØR. I dette nummeret er det rekordmange sider med inspirasjon til frisører som tar mannekunden på alvor. For det er et litt spesielt bakteppe til dette. Du skal ikke mange år tilbake til da vi hadde to frisørfag; damefrisørfaget og herrefrisørfaget. Men det var så få søkere til herrefrisørfaget at det holdt på å «dø ut» som tilbud på frisørskolene. Du kan gjerne si at sammenslåingen til ett frisørfag ikke bare reddet herrefaget, men styrket det som allmennkunnskap til alle frisører. Et annet spørsmål er hvordan mannen behandles som kunde i salongen. At han ofte er kjedelig og gir lite spennende oppgaver til frisøren kan du definitivt ta som en utfordring. Få ham i tale, vis ham hvor mye mer stilig han kan bli ved å tilføre godt frisørhåndverk med klipp, farge og styling! Denne utgaven bugner av ulike kolleksjonsbilder, og ikke minst må du lese artikkelen der noen bransjens kuleste frisører uttaler seg om hva som gjelder nå – og hva de spår blir det neste nye. Spørsmålet er: står vi foran en ny boom for herremarkedet? Fristen for innsendelse til konkurransen Årets Frisør 2017 er omtrent når dette bladet går i posten. Har du ikke levert ditt bidrag nå, så er du rimelig sent ute. Men du har fortsatt muligheten til å melde deg på til et fornyet NM i frisering. Tanken er å ha kategorier som går i retning av å være Årets Frisør modeller «live on stage». Har du levert bilder til Årets Frisør, så kan du kanskje gjøre jobben en gang til foran et publikum. DET er en utfordring det. Og oppsiden er stor: salongkundene vil like å si at de går til en norgesmester. Sånt får man nye kunder av også.

SIGNERT: REDAKTØR

JARL GARDER

Når dette leses har landskonferansen i Kristiansand akkurat funnet sted. I skrivende stund gjøres de siste forberedelser til denne viktige møteplassen for bransjen. For vær ikke i tvil om dette: NFVB er Norges desidert største frisørfellesskap. Med godt over 1400 salonger med nærmere 7000 ansatte så setter vi dagsorden. Hovedtema på landskonferansen er utvikling av en «bransjestandard». Dette er noe som berører alle, og du kan være trygg på at NFVB er på banen. Mer om dette i kommende nummer. Jeg håper som vanlig at du leser FRISØR fra perm til perm, og at denne «guttas spesial» gir deg fornyet inspirasjon til å ta utfordringen om å løfte frem grå menn til å bli tøffe typer. Det er så lite som skal til.

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

R E D A K TØ R Jarl M. Garder Tlf: 23 08 79 61 / 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

L AYO U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

FORSIDE Hår: Uros Mikic Foto: Andrew O’Toole PRODUKSJON 07 Gruppen AS

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

FRISØR

5•2016

9


FOTO: SHUTTERSTOCK

Kjære kollegaer Sommeren er over og vi fra Bergen er begynt å tørke opp etter en flott høst. Høsten er også en travel tid for oss med nyansatte lærlinger og frisører som skal læres opp til å virke i bedriften. Tiden går altfor fort, og jeg som bedriftseier opplever til stadighet at jeg kommer til kort og at drift spiser meg opp. De strategiske planene som er lagt for uken kan i løpet av en halvtime bli kullkastet og uken se helt annerledes ut. Dette er en eier av SMB/håndtverksbedrift sin hverdag. Vi har en finger med i alt og blir påvirket av alt. Derfor er jeg så glad for at jeg har et godt støtteapparat rundt meg, med NFVB sin kunnskapsrike administrasjon og NHO Handel med sine dyktige advokater som hjelper meg å ta de riktige avgjørelsene når det brenner opp til flere steder på en gang.

LEDER PRESIDENT

EDEL KRISTIN TEIGE

Denne høsten har vi i NFVB sitt styre og administrasjon stor fokus på de næringspolitiske sakene, i tillegg er fremtidens frisør-/hudpleiefag noe vi er brennende opptatt av. Bransjestandarden, som vi snakket mye om på landsmøtet, har vi jobbet iherdig med. Utvalget som ble satt ned har kommet frem til synspunkter vi gleder seg til å diskutere på landskonferansen. NFVB er hjertet i frisørbransjen. Jobben forbundets tillitsvalgte gjør for bransjen er uvurderlig. Hvis noen lurer på hva jeg ønsker meg til jul, så er det at flere forstår at uten en sterk bransjeorganisasjon så overlever vi ikke som en seriøs bransje. Det er ikke greit at mange står utenfor og lar noen andre ta regningen for jobben som gjøres for rammevilkårene våre. Derfor ønsker jeg meg at flere melder seg inn i NFVB. Det andre jeg ønsker meg er at dere som medlemmer stiller opp på møteplasser, både sentralt og regionalt, der bransjens utfordringer blir diskutert og belyst. NFVBs styre og administrasjon trenger at enda flere brenner for faget vårt og organisasjonen NFVB. Alle aktører i bransjer som ønsker å være seriøse skjønner viktigheten av å ha engasjement, drivkraft og ansvarlighet. Jeg forventer av dere, mine kjære kollegaer, at vi jobber sammen for å være en av det seriøse bransjene. Toget for frisør- og velværebedrifter “nå og for fremtiden” går nå. Vil du være med så heng på!! Takk for oppmerksomheten.

10

FRISØR

5•2016


SvetlanaJouini: STUDIO S ST YLE

DERFOR ER JEG MEDLEM «Det aller viktigste for meg er at jeg kan benytte meg av tjenestene som følger NFVB-medlemskapet. Jeg får både profesjonell advokathjelp og gode råd fra NFVB. Å alltid få svar på det jeg lurer på – gir meg trygghet» Som medlem i NFVB står du aldri alene!

Bli medlem du også! www.nfvb.no/innmelding


TEMA: DRØMMESALONGEN

INCH setter fokus på mannen. Selv logoen er utformet med tanke på det. Den er utformet som en mansjettknapp.

D R Ø M M E S A LO N G E N I N C H , O S LO :

GJENNOMFØRT

VELVÆRE

Med inspirasjon fra London, New York og Paris har Kirstin Arnesen skapt en makeløs salong på Oslos vestkant. Detaljfokuset er ekstremt. Du oppdager det hele tiden – her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Slagordet «Every inch is essential» gjelder fra frisyrer til interiørdetaljer. TEKST: JARL M. GARDER

12

FRISØR

5•2016

FOTO: GRO SÆVIK


Nydelig fargeavstemt. Enkelt, men svært raffinert. INCH på Frogner i Oslo er et sted som setter velvære i fokus. Inch har blitt lagt merke til også utenfor landets grenser. De har blant annet vært på forsiden av ELLE interiør i Brasil og Mexico.

FRISØR

5•2016

13


TEMA: DRØMMESALONGEN

Skriften på veggen. Sitatene skal være noe å etterleve.

Velværefølelsen bygges fra før du kommer inn i lokalet. Salongen på hjørnet av Behrens gate og Niels Juels gate på Frogner ligger fint til i et hyggelig bolig/ café-miljø. Sett utenfra så er også dekorene på vinduet ganske diskrete. Det er ingen reklameplakater. Lite forteller at det er en frisør- og velværesalong her. INCH-logoen forteller bare om navnet, så dette er en salong du må og bør oppdage. LYS OG LUFTIG

De store fasadevinduene gjør det likevel ganske enkelt å se hva slags virksomhet som foregår på innsiden, spesielt når det er litt mørkere på utsiden. INCH har sesongbelysning, dvs. lyset er avstemt etter årstiden. Det er vakkert utenfra på kveldene, men viktigst av alt er balansen mellom arbeidslys og «skjønnhetslys». Kirstin er bevisst på at lyset er slik at folk skal føle seg vakre når de ser seg i salongspeilet. Hun poengterer også at lyssettingen utgjør for en gang skyld en relativt liten kostnad, men er det beste lyset så langt. Lyset er en viktig del av salongmiljøet. RO

Salongen er relativt stor, rundt 120 kvm på øverste plan, men er oversiktlig og luftig. Fra arbeidsplassene holder man fint øye med døren og aktiviteten i salongen. Det er lett å gi oppmerksomhet til kunder. Det er i det hele tatt en praktisk salong å jobbe i. Man er nært alle aktivitetssteder, samtidig som det hersker en ro og romslighet som kundene setter pris på. Man møter en frisørsalong, men man møter umiddelbart også på trappen som leder ned til velværeavdelingen i kjelleren. Her er også frisørstoler, hvis brud/brudgom ønsker et eget, avskjermet rom på den store dagen. DETALJER, DETALJER, DETALJER…

Kirstin Arnesen beskriver selv interiøret som 60-talls inspirert, glammet opp til å treffe et trendbevisst vestkantpublikum. Hun har hentet inspirasjon fra Soho i New York, London og Paris. Det å alltid ha et åpent mottaksapparat for ulike impulser gjelder ikke bare for frisyretrender, men også for det å skape en unik atmosfære. Det meste i salongen er spesialbestilt, fra håndspeil til vannkarafler. Steinbordet måtte

14

FRISØR

5•2016


FRISØR

5•2016

15


TEMA: DRØMMESALONGEN

Kirstin Arnesen sammen med frisørene Cathrine Frogndahl og Nicole Jimenez i drømmesalongen på Frogner.

det seks mann til for å få på plass. Alt fra klesknagger til toalettrom ligger det både designmessige og praktiske tanker bak. Sånt kan bli både tidkrevende og dyrt, men for Kirstin handler mye om å skape den riktige, gode følelsen. ERFAREN SALONGBYGGER

Fakta:

INCH AS, avd. Behrens gate 8, Oslo Etablert: 1985/2015 Størrelse: 120 kvm + underetasje på 180 kvm Arkitekt: Innedesign/Vigdis Apeland Antall medarbeidere: 6 Eier/leder: Kirstin S. Arnesen

16

FRISØR

5•2016

Arbeidsinnsats og pågangsmot er i hvert fall ikke mangelvare hos Kirstin. Hun har bygget opp to salongmerkevarer, La Bionda og INCH, som har vært trendsettende og inspirert mange. Totalt 10 ganger har hun bygget opp en salong fra grunnen av. De to første gangene som rene familieprosjekt der både far, bror, onkel og svigerinne var sterkt involvert. Kirstin er klar på at satsingen ikke hadde vært mulig uten den grunnleggende hjelpen og støtten fra familien. Kirstin sier med et smil at hun har en sterk livserfaring i å bygge og rive og bygge og… Alle salongene har hatt ulike uttrykk, ulike farger, ulike historier. Det er konsepter som fint kunne vært flyttet internasjonalt, til store byer som New York og London. Erfaringsbanken er i hvert fall stor, og hun er klar på at hun lærer fortsatt. Hvem vet, kanskje tiden plutselig blir moden for å ta dette videre. «Med de rette folka på laget…» Kirstin leker med tanken og lar den henge litt i luften. SAMARBEID

Kirstin bruker sterke ord når hun skal beskrive samarbeidet med interiørarkitekten sin, Vigdis Apeland i Innedesign. «Hun er drita god» er Kirstins nordnorske rett-frem beskrivelse. De har samarbeidet om alle salonger etter de første familieprosjektene. Kirstin mener Vigdis ligger foran trendene, og som hun sier; «det gjør jo jeg også». Når to sterke meninger møtes kan det bli litt temperatur, men Kirstin bedyrer at samarbeidet er fantastisk. Hun er klar på at man MÅ ha en interiørarkitekt, hvis man seriøst vil utforme en drømmesalong!


«Man MÅ ha en interiørarkitekt, hvis man seriøst vil utforme en drømmesalong!»

FRISØR

5•2016

17


HVA KAN VI TILBY? Best Value og Headquarter har i samarbeid laget en Frisør- og velværemodul som vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag, både når det gjelder funksjonalitet og ikke minst pris.

NYHET fra Best Value og Headquarter! Kassesystem med Online Time-Booking Best Value og HeadQuarter gir alle frisørsalonger og velværesentere alt du behøver for å få full kontroll på økonomi og ikke minst kundene dine. Vi tilbyr det vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag.

Online timebok med app for smarttelefon

Timeregistrering

Kjedeløsning

Lojalitetsprogram

Provisjonsberegninger

Alle rapporter som er nødvendig

Full hjemmekontorløsning

Full lagerstyring

Pris pr. mnd. komplett butikkpakke Fra:

2.850,-


nyhet! KUN ÈN FAKTURA Å FORHOLDE SEG TIL Vi ordner med alt fra kassesystem, bredbåndslinjer og bankterminal. Du vil da ha ett kontaktpunkt hvis noe skulle skje. Du vil også kun motta en faktura i måneden for alt som har med butikkdatadriften å gjøre. Du slipper unødvendig fakturakontroll da du vil få alt fra ett sted.

FULL BUTIKKPAKKE INNEHOLDER: •

Bredbånd

Bankterminal

Online timebok med app

Komplett kassesystem med touchskjerm

Integrert telefonkatalog

Alt blir installert på stedet

Grundig opplæring

Online brukerstøtte. Vi fjernstyrer kassa hvis det skulle oppstå problemer

VPN programvare for import av varer

Gratis utlån av lånemaskin hvis noe skulle skje

Integrasjon mot regnskapssystemer

Installasjon og opplæring

Online backup

KONTAKT OSS: VIL DU VITE MER? ds@bestvalue.no

92 11 04, ma BestValue AS Tlf. 47 headquarter.no 66 85 01 00, post@ HeadQuarter AS Tlf. o www.headquarter.n


Impulser

LUXE

Elegant, kult, annerledes – stil av høy klasse. Trendbevisst og gjennomført. Ingenting er tilfeldig. Dette er menn med høy selvtillit, som vet hva de vil. De vet også at klipp og barbering er et håndverk de får utført av de aller beste i faget. Luxe er en kolleksjon som nettopp vant den internasjonale fagpressen AIPPs Best Men kategori. Uros Mikic er kåret til årets frisør og årets barberer i Australia, og har en merittliste få kan matche. OBS! Coveret på dette magasinet er fra samme kolleksjon.

KOLLEKSJON: LUXE HÅR: UROS MIKIC, KINKY CURLY STRAIGHT MAKE-UP: EMPERA ARTIZZ STYLING: VESNA MIRTELJ FOTO: ANDREW O’TOOLE WWW.KINKYCURLYSTRAIGHT.COM.AU

20

FRISØR

5•2016


KOLLEKSJON

LUXE

FRA UROS MIKIC

22

FRISØR

5•2016


FRISØR

5•2016

23


KOLLEKSJON

LUXE

FRA UROS MIKIC

24

FRISØR

5•2016


FOTO: JENS ØSTREM

BRØDRENE FEVANGS BARBERSTUE

Kjetil Fevang:

DERFOR ER JEG MEDLEM «Jeg har en lidenskap for faget og bransjen. Derfor er det store fellesskapet og nettverket til NFVB viktig for meg! Her kan jeg treffe engasjerte fagpersoner og konkurrere mot de beste i landet» Som NFVB-medlem er du en del av et stort fellesskap med tilgang til interessante møteplasser! Bli medlem du også! www.nfvb.no/innmelding FRISØR

5•2016

25


Impulser

PORTRAIT Kraftfulle uttrykk fanger din oppmerksomhet. Kort eller langt hår,

millimeterpresist eller utstudert rufsete. Denne kolleksjonen viser en stor bredde, med en fellesnevner at alt er håndverk av høy klasse. Inspirasjonen er blant annet fra gamle United Colours of Benetton annonser, og uttrykk du har sett på catwalks og i moteartikler. Stemningsbildet sitter som et skudd, og du føler at håret bygger en historie. Marcus King ble Men’s Hairdresser of the Year i British Hairdressing Awards med denne kolleksjonen. Marcus er også tilknyttet en av Storbritannias mest meriterte salonger, Hooker & Young.

KOLLEKSJON: PORTRAIT HÅR: MARCUS KING, HOOKER & YOUNG MAKE-UP: MEGUMI MATSUNO FOTO: JACK EAMES WWW.HOOKERANDYOUNG.CO.UK

26

FRISØR

5•2016


28

FRISØR

5•2016


KOLLEKSJON

PORTRAIT FRA MARCUS KING


KOLLEKSJON

PORTRAIT FRA MARCUS KING

30

FRISØR

5•2016


N Y HE T

E M E P A SH

K EN I O O L D L Z G B E H O E D A N T I- F R IZ O T E R F Ø N H Å 4 8 T IM E R – M K Y T T E L S E S OPP TIL OG VA R MEBE EFFEK T Bestill nå på WELLASTORE.NO


Impulser

PLAYERS Dette er en fortelling om «good guys» som vil se ut som «bad

guys». Med en påtatt arroganse og «couldn’t care less» holdning

gjør de et forgjeves forsøk på å være de kuleste kara i gata. Hver stil har noe opprørsk over seg og forteller sin egen historie; med uttrykk inspirert fra punkrockere til samuraikrigere. «Players» er en kolleksjon som gjennom fire bilder viser et stort mangfold. Det er lett å hente inspirasjon fra de ulike uttrykkene. Ryan Forsythe er leder i Trevor Sorbie Covent Garden, noe du forbinder med gjennomført kvalitet. Covent Garden har vært Trevor Sorbies flaggskipsalong siden 1979. Forsythe har hatt oppdrag for GQ, Noise og Hugo Boss, og jobbet med tallrike show under London Fashion Week.

KOLLEKSJON: PLAYERS HÅR: RYAN FORSYTHE, TREVOR SORBIE MAKE-UP: PHILIPPA MILES FOTO: DAVIDE SOMETTI WWW.TREVORSORBIE.COM

32

FRISØR

5•2016


34

FRISØR

5•2016


KOLLEKSJON

PLAYERS F R A RYAN FORSYTHE

FRISØR

5•2016

35


KOLLEKSJON

PLAYERS F R A RYAN FORSYTHE

36

FRISØR

5•2016


Unn deg velvære

og skånsom behandling med O-Way.

Ytelse. Sunnhet. Velvære.

Hår- og hudpleie som brukes av profesjonelle og som kun selges hos autoriserte forhandlere. Vi tror bruk av aktive ingredienser som er rene, naturlige og fri for kjemiske behandlinger øker livskvaliteten. Resirkulerbar emballasje - fordi vi bryr oss om miljøet.

www.oway.it Distributør i Norge: Enkelt & Greit AS. T: 33 13 95 10

RAW

11


Impulser

REVIVAL

Med tydelig inspirasjon fra klassisk japansk manga, med et futuristisk perspektiv. Denne kolleksjonen trekker deg i retning samfunnets skyggesider, samtidig som moderniteten i stilen viser et våkent øye for stilriktig uttrykk. Aiden Horwood er en prisvinner av rang, og denne kolleksjonen gjorde ham til finalist i Men’s Hairdresser of the Year i Australia. Heading Out Hair & Beauty er også en av de virkelig store prisvinnerne «down under», med et anerkjent navn på verdensbasis. Horwood har selv blitt publisert i 26 internasjonale magasiner. Hans talent og pasjon for herrefrisering kommer tydelig frem i Revival-kolleksjonen.

KOLLEKSJON: REVIVAL HÅR: AIDEN HORWOOD, HEADING OUT HAIR & BEAUTY STYLIST: SIMONE VINSKI MAKE-UP: KYANNE WAGENVELD FOTO: KARLA MAJNARIC WWW.HEADINGOUT.COM.AU

38

FRISØR

5•2016


40

FRISØR

5•2016


KOLLEKSJON

REVIVAL F R A AIDEN HORWOOD

FRISØR

5•2016

41


KOLLEKSJON

REVIVAL F R A AIDEN HORWOOD

42

FRISØR

5•2016


FOTO: VERDANT

H VA B L I R H O T F O R G U T T E R O G M E N N I 2 0 1 7 :

STÅR HERREMARKEDET FORAN EN

BOOM?

Menn blir stadig mer stilbevisste. Det gjelder ikke bare de urbane, nærmest klisjeaktige caféhipsterne, men som en generell trend i alle samfunnslag. Mannen bruker mye mer tid og penger på seg selv, og har et større ønske om å vise frem et bevisst uttrykk. T E K S T : S I R I S PA R B O E

Historisk sett har motebevisste jenter sluppet unna med mye mer enn menn, spesielt når vi snakker om frisyrer. I det siste nummeret av PS:magasinet kan du for eksempel lese en åtte siders artikkel om hår- og skjønnhetstrender fra 50-tallet og frem til i dag. Det er damene som dominerer - fullstendig. Det er kanskje ikke så rart, siden det tross alt er damekundene som historisk sett har lagt igjen de store pengene i frisørsalongene. Den tiden er muligens snart forbi. I dag blir det stadig mer vanlig at herrene tar grep og «designer seg selv» ved hjelp av et gjennomtenkt konsept; interesser, livsstil, mat og utseende. Får det betydning for frisørbransjen at herrene nå bruker mer tid og penger i å skreddersy sin egen, mer eller mindre, unike stil? Ja, absolutt! HVILKEN HIPSTERTREND?

Vi har spurt noen som vi vet har trend-følehornene

44

FRISØR

5•2016

ekstra langt ute. De bekrefter at de kjenner på en maskulin forventning om at noe nytt og stort er på gang. Lars Eriksen Eitran, Kenneth Solbakken, André Auster, Joakim Lindman og Kjetil Fevang deler gjerne sine tanker om hva som inspirerer dem, hvilke detaljer de synes er viktige, hva gutter og menn vil ha akkurat nå og hva de tror og håper vil være hot på herrefronten i 2017. Da vi refererte til en artikkel vi hadde lest om at hipster-trenden er på hell, svarte samtlige høflig: Hvilken hipstertrend? DU BLIR ALDRI UTLÆRT

Vi spurte også om hvorfor kundene velger å bestille hos akkurat dem, og hva som ligger bak deres egen suksess. Kort fortalt sa de: Øv, øv, øv, for du er aldri utlært. Og: Vær nøyaktig, spesielt med detaljene, for de synes så godt. På de neste sidene kan du lese mer om optimisme, om kjærlighet til verdens beste yrke og om hva som kanskje blir det store for gutter og menn i 2017.


FOTO: AIPP FINALIST YUKI KANO @ TONI&GUY

GUTTER SKAL IKKE VÆRE FEMI:

IKKE SLURV MED

DETALJENE!

Kenneth Solbakken, Art Director, Blow hairdressing

Kenneth har akkurat vært i Paris og plukket med seg noen av de siste trendene derfra. Personlig synes han franskmennene tradisjonelt sett er litt for konservative på håret, men det er likevel mye å plukke opp når man har et åpent sinn og øynene med seg. - Mitt orakel og mine kilder til inspirasjon er sub/kreative/unge miljøer som liker å leke med forskjellige idéer. Når du vil og tør skille deg ut i mengden, skjer det ofte mye spennende. I alle de store byen i verden vokser det frem egne områder hvor kreative sjeler finner sitt fristed. Blant mine reisetips finner du Tokyo, Berlin, London, San Fransisco, Barcelona, for å nevne noen. I tillegg er fashion en stor inspirasjonskilde. Hvis du ikke har fått med deg den siste Guccivisningen har du noe å glede deg til, selv om noe mangler etter at Alexander McQueen forlot oss. - Den mye omtalte selfien gir alle lik mulighet til ubegrenset selveksponering, på godt og vondt. Og bare så det er sagt; gutter legger ut like mange bilder av seg selv som jenter, så alle typer sosiale medier er en utømmelig kilde til inspirasjon. WHAT’S NEXT?

- For de som kler dette, vil det være helt riktig med en passende pannelugg. Gjerne en kort en. Trenden

med barberfaden er på hell. Gutta skal ha litt mere hår. Ikke i en ManBun, men med litt mere lengde. Håret må passe kunden perfekt, og frisyren skal alltid konstrueres slik at kunden klarer å style den riktig på egen hånd. DET VIKTIGSTE ER: DETALJER - DETALJER - DETALJER

- Uansett trender så er det han som sitter foran deg som er det viktigste. Jeg tenker alltid: Hvem er han? Hvem vil han være? Hvilke grep kan jeg gjøre for å gi ham en frisyre som passer til hårtype, ansiktsform og ønsket personlighet. En frisør bør bruke talentet sitt til å skape en frisyre som er enestående for hver enkelt kunde. Min signatur er en teknisk gjennomført klipp/frisyre. Alle detaljene er viktige. Aldri noe slurv. En liten rundspørring avslører at kundene velger Kenneth fordi han er en svært dyktig håndverker og fordi han er en jordnær og jovial fyr. Han deler også gjerne noen råd enten du er i startfasen av karrieren eller du har jobbet i noen år. - Det finnes ingen snarveier i dette yrket. Det er opp til deg selv å finne nok inspirasjon til å bli så dyktig som bare du kan bli. Ingen andre kan hjelpe deg med det. - Kom deg ut av komfortsonen så ofte som mulig. Det er den eneste måten å bli bedre på.

FRISØR

5•2016

45


F O T O : T R U L S Q VA L E

GJENNOMFØRT STILRIKTIG:

IKKE LENGER FLAUT FOR EN MANN Å

FARGE HÅRET

Lars Eriksen Eitran, Senior Art Director, Adam og Eva Steen & Strøm

- Herrekundene er blitt veldig individuelle. Det synes jeg er bra. Det er helt slutt på at han skal «klippes kort». Dagens mann er bevisst. Han mener noe om lengder og vil ha en frisyre som er tilpasset hårets tekstur, ansiktsform og hans personlige uttrykk. - Jeg er opptatt av å få en mer organisk flyt i frisyrene. Det er forskjell på kort og kort. Klippen må fungere i hverdagen. Hemmeligheten ligger i å se og forstå den naturlige teksturen i håret, kundens personlighet og hvilke grep du som frisør kan gjøre for få frem hans individuelle fortrinn, uansett ønsket lengde. - Gutter helt ned i 14-15 års alderen er opptatt av å fremheve det de har som er kult, i stedet for å tvinge håret i en «trendy frisyre». Før skulle uregjerlige guttekrøller klippes helt bort. Nå kommer de håpefulle for å få eksperthjelp til å gjøre noe mer og bedre ut av det utgangspunktet de har. Det stiller større krav til frisøren, heldigvis! GØY MED KRAVSTORE KUNDER

- Kravstore mannekunder gjør at det er mye mer spennende å gå på jobb. Det er gøy at så mange nå tør å gjøre noe mer ut seg selv. At stadig flere gutter er opptatt av å velge seg en stil som kanskje skiller seg litt ut. Før hadde jentene enerett på dette. Nå står vi ved et skifte. Mannen har endelig lov å være individuell på en naturlig måte; med eller uten hatt, flanellskjorte, bukseseler, skjegg eller hva det nå måtte være. Å snakke om en hipstertrend som øker eller synker blir feil, fordi det beror på en mistolking av begrepet. Hipster er feilaktig blitt en litt ironisk betegnelse. - Det hipster egentlig er; å ha en gjennomført stil, og

46

FRISØR

5•2016

bruke hår, klær og styling som et uttrykk, er definitivt kommet for å bli. SPÅR AT HERREMARKEDET VIL BOOME!

- Før kunne jentene leke så mye de ville med håret. Mennene holdt seg til et klassisk uttrykk. Nå tror jeg på en enorm økning og utvikling på herresiden. Det har allerede begynt, men vi er bare i startgropen. Menn tar mer og mer for seg av det som tidligere var forbeholdt jenter. I dag er ManBun, ManPurse og ManBag helt naturlige ting. Det samme er i ferd med å skje med hensyn til farging av hår og bruk av pleieog stylingprodukter. Alle mine mannekunder kjøper både sjampo og balsam. De har oppdaget fordelen med en god kur og at det er lettere å få håret til å se bra ut når det er et velstelt. - Jeg tror også at bevisst fargebruk vil øke. Pastelltrenden på herrer har vært stor i Sør-Europa. Også i London har du kunnet se veldig mange kule menn med bleket hår, men denne trenden venter fremdeles på å slå an i Norge. Det samme gjelder herrelugg. Tendensen har ligget og duppet i overflaten uten å få feste. Vi nordmenn er litt mer forsiktige, men jeg har et håp: Når noen først tør svinge seg ut på dansegulvet, følger som regel resten etter. SÆRT ER FINT

- Det er et komplement å være er kjent for å gjøre litt sære ting. Jeg synes det er fint med en annen estetikk enn det trygge, konservative som kalles mainstream. Inspirasjon er over alt: På de store catwalkene, hos kundene som bringer med seg sine små særegenheter og folk du ser på gaten, bussen og trikken. Å bo i en by med så mange forskjellige individuelle uttrykk er også en kilde til inspirasjon. Det gjelder å ha øynene med seg, ta essensen av det du har sett og utvikle det videre.


TYPETE, TØFF OG TRENDY:

DIGGER

MODS-INSPIRERTE LOOKS André Auster, International Creative Director, Auster Salon & Academy

- Det er noen forandringer for 2016/2017 som jeg liker svært godt: Kortere skjegg, ren barbering, mer blending av sider, mindre disconnections, lugger og mer fremoverstylet hår på gutta. Vi tror og håper at modsstilen også vil komme snikende etterhvert. Det er noe vi digger om dagen! IDÉEN OM HIPSTER VIL BESTÅ

- Begrepet hipster er vel egentlig bare et synonym for «en ny greie som jeg ikke helt forstår», eller «noen som gjør det jeg ikke gjør.» Hvis du for eksempel ikke kjører en elektrisk bil, vil folk som kjører elektrisk bil være hipstere. Veganere er for eksempel hipstere. Mennesker som spiser mye kjøtt og grønnsaker (paleo) er hipstere. Personer med hatter, skjegg og tatoveringer er hipstere, og ikke minst; de som ikke bruker hatter, har skjegg og tatoveringer, er også hipstere. En hipster er ganske enkelt en person som ikke vil være lik alle andre.

delighet, vil man skille seg ut blant mengden. I tillegg er det viktig med gode kommunikasjonsevner. Jeg elsker faget mitt og ønsker det beste for kunden. Denne entusiasmen smitter, slik at han som sitter i stolen føler seg ønsket, trygg, beriket og ivaretatt. BRUK FAGKUNNSKAP – MED KUNDEN I FOKUS

- Vil du bli en bedre frisør er det viktigste å alltid fortsette med å trene på teknikk, presisjon, kledelighet og kommunikasjon. Ha fokus på kundens opplevelse. Hva du sier og hvordan du fremstår som person smitter over på kundene. Dersom du har fokus på disse tingene vil kundene føle seg velkommen og prioritert når de kommer inn i salongen. Gi kundene veiledning som er basert på et godt faglig grunnlag, deres egen hårtype, personlig stil og hva som kler kunden, samt god informasjon om produktene som du bruker, og selvfølgelig et tilbud om å ta med seg disse hjem, men aldri uten at du først forteller dem hvorfor og hvordan de skal bruke produktene. ALLTID I UTVIKLING

SØK INSPIRASJON - DEL INSPIRASJON

- Det er veldig kult å kjenne på den gode følelsen det gir å mestre faget sitt, samt gleden av å jobbe med mennesker som inspirerer meg og pusher meg videre i hverdagen. Derfor er jeg alltid opptatt av å dele min inspirasjon og kunnskap med andre. Jeg henter inspirasjon fra forskjellige plattformer som Pinterest, YouTube og andre sosiale medier, motemagasiner, kundene våre og ikke minst kollegaer. - Når man innehar gode tekniske ferdigheter sammen med evnen til å se form, balanse og kle-

- Nå om dagen gjør vi mye graderte former, fadinger, sleiker, sideskill, lugger og maskinkorte former. Det kreves mye trening for å bli god. - Etter 16 år i faget ser jeg heldigvis fortsatt utvikling på arbeidene mine for hvert år som går. Dette tror jeg kommer naturlig hvis man legger like mye fokus og energi i alle arbeidene man gjør. Det er jo det som er så moro med dette faget, at det alltid finnes et nytt nivå av perfekt!

FRISØR

5•2016

47


PÅ KARL JOHAN AKKURAT NÅ:

SKINFADING MED TUNGE LUGGER,

FOKUS PÅ TYDELIGE DESIGNLINJER Jacob Lindman, stylist, Adam og Eva Paleet

- Nå om dagen vil mine kunder gjerne ha skinfade med tyngre lugger og fronter. Kortere fronter med mer fokus på skarpe designlinjer i front og klassiske american-crew-type-look er også på hit-listen. Det er også fortsatt en god del ManBuns der ute, men gutter og menn kommer til å gå mer og mer med håret løst, litt mer «beach-aktig», tenker jeg. KORT OPPSUMMERT

- Såkalte hipster-trender (i flertall) er her for å bli. Jeg digger ulike varianter av the ManBun. Fremover vil disse gutta bli enda flinkere til å knyte varierte bun er

med forskjellige inndelinger som skaper mange forskjellige uttrykk! - Jeg ser også gjerne at flere menn eksperimenterer med fletteteknikker i håret. Gjort på en maskulin måte er det skikkelig tøft! - Fremover tror jeg på tyngre lugger og fronter med skarpere linjer. Og skinfade med innslag av tydelige markeringer og linjer. - Gutta er ikke lenger redde for å farge håret litt. Det er en stor økning av silver/hvit farge, og jeg tror flere vil våge seg på en mer metallisk farge. - The mullet/hockey tror jeg også vil komme sterkere tilbake, men med en modernisert twist. STRAMT UTTRYKK

- Jeg er veldig opptatt av fronten på graderingen. Med det som utgangspunktet kan du skape et superstramt uttrykk også om han skal ha en tyngre gradering. Designlinjen er også viktig, ettersom at man med utgangspunkt i den kan skape et litt mere «edgy» uttrykk, for eksempel ved å lage konveks eller konkav nakke for å tilføre en ekstra detalj. PERSONLIG OPPLEVELSE

- Kundene kommer til meg fordi jeg legger vekt på å gi dem en personlig opplevelse. Jeg har stort fokus på frisørfaget og på å gjøre en god jobb. Jeg mener det er viktig å være bestemt på hva man gjør og at man ikke er redd for å prøve noe nytt! Å våge seg ut fra komfortsonen mener jeg er veldig sunt! Dette tror jeg er viktig å tenke på hvis du vil fortsette å utvikle deg i frisørfaget, og hvis du drømmer om å være med på å ligge i forkant av trendene.

48

FRISØR

5•2016


DEN KLASSISKE STILEN:

SYLSKARPE LINJER BARBERT MED TRADISJONELL BARBERKNIV!

Kjetil Fevang, Brødrene Fevangs Barberstue

- Vår lidenskap er en klassisk barberstue, og vi henter først og frem inspirasjon fra «back in the days» da stilen var tidløs, gjennomført og «skarp». I dag kan denne studeres på film og i TV-serier som The Sopranos, Mad Men, Goodfellas, Boardwalk Empire, The Man Who Wasn’t There, Gudfaren, Iceman, Inglorious Bastards, Donnie Brasco, A Bronx Tale, ... Vi blir også inspirert av musikere og filmstjerner som blant andre Elvis Presley, Johnny Cash, Frank Sinatra, James Dean og Dean Martin, for å nevne noen. EN PLANLAGT LOOK

- I vår verden er det mannen som gjør frisyren når han signaliserer selvtillit og gentilitet, uavhengig av alder og stiluttrykk. Ingenting er flottere og tøffere enn han på 72 år, som kommer dresskledd med blankpussede sko og en stram slickback-frisyre under Fedora-hatten som ligger på snei. - It’s all in the details: Alltid skarp nakke ved korte frisyrer, med en jevn gradering til null. Alt nakkehåret skal fjernes fordi de forstyrrer helheten. Presise, sylskarpe overganger og graderinger til ønsket uttrykk uavhengig lengde. - Vårt uttrykk vil alltid være klassisk barberstue. Vi er opptatt av rene designlinjer og fokus på de små, men utrolig viktige detaljene i frisyren, enten den er kort eller lang. Flott og gjennomført design av ansiktshår står også høyt på vår liste. Det kan være alle typer bart, moustache, kinnskjegg, 3-dagersskjegg, vikingskjegg og alle andre typer skjeggdesign. Fellesnevneren er at det skal være en planlagt look som skapes ved hjelp av et godt håndverk. En god frisyre og et godt skjeggdesign er 90 % av jobben. Den avsluttende stylingen skal etter vår mening aldri utgjøre mer enn de resterende 10 %.

VET HVA DE VIL HA

- Våre kunder er inspirerende folk som er stilbevisste. De vet hva de vil ha og hvordan de ønsker å uttrykke seg. Flertallet av våre kunder ønsker fremdeles de klassiske utrykkene som vi kaller tidløse frisyrer: Enten lange lengder i indre område og korte lengder i ytre. Sidepart, slickback’s med både high fade og low fade og skinfade, eller klassiske korte herreklipper med mye tekstur som gjennomgang i hele frisyren. Crewcuts er fremdeles en vinner hos de av våre kunder som er atleter og sportsmenn; syklister, fightere, svømmere og fotballspillere som ikke ønsker å bruke mer enn maks ett minutt på styling. - Samtidig er det stadig flere menn som sparer til langt hår. Både «ned-til-brystet-langt» og lengden som er en videreføring av de klassiske frisyrer vi kaller «Messy Business»; frisyren til Bradley Cooper i filmen «Limitless». Superstjernen Kygo er også et godt eksempel på det vi kaller en «kort klipp med lange lengder». Kontrollert, men ikke «striglet», mer volum og tekstur. Denne looken ser like tøff ut til hverdagstøyet som til festantrekket. BRORSKAP

- Vårt konsept er veldig tydelig, og vi legger vekt på å innfri forventningene i tråd med dette. Brødrene Fevangs Barberstue er og skal være et fristed for mannen. Vi har en policy om at alle skal hilse på alle, for vi inviterer kundene inn i brorskapet vårt. Det tror vi merkes veldig tydelig. Vi snakker med kunden mann til mann, og forsikrer oss om at vi forstår hverandre underveis. Selv om «kunden alltid har rett» er det vi som har fagkunnskapene og kan levere et godt håndverk. - Vårt mål er alltid at mannen som går ut av døren vår skal føle seg som en vinner!

H Å R : M O R T E N F E VA N G FOTO: JENS ØSTREM

FRISØR

5•2016

49


FOR THE WELL-GROOMED MAN FOR MER INFORMASJON KONTAKT VERDANT AS TLF: 56 15 68 00 V76.COM


Herrefrisyrer i fokus:

LA MENN VÆRE

MENN! 52

FRISØR

5•2016


HÅR: AIPP FINALIST RAMIRO MATA, SPANIA

Omtrent halvparten av kundemassen vår er gutter og menn. Hvorfor bruker ikke frisørene sin kunnskap om hva som gjør en frisyre maskulin på sine maskuline kunder? TEKST: JAN KRISTIAN PETTERSEN DAMEFRISØR I 1987, HERREFRISØR I 1998

Tar man en tur «ut i gata» er det veldig mange av våre mannlige kunder som har en frisyre med et feminint utrykk. Man kan se at frisyren i utgangspunktet er maskulin, men frisøren har ikke benyttet de enkle grep som gjør at finishen blir maskulin. Det kan diskuteres om årsaken og bakgrunnen for dette, men ikke i denne artikkelen. Vi vil heller komme med noen tips til hva du som frisør kan gjøre for at dine mannlige kunder skal gå ut med en frisyre som er både maskulin og moteriktig.

Ved jevn overgang i nakken lar man markeringene bak ørene følge det naturlige hårfestet, og prøver å få linjen så vertikal som mulig.

DET ER FORSKJELL PÅ MENN OG KVINNER!

Menn er som regel skapt med mer rette og firkantede linjer, mens kvinner har mer runde og kurvede linjer. Dette gjør at også frisyren, som «setter kronen på verket», bør følge dette. Det vil skape harmoni mellom kropp/ansiktstrekk og frisyre. Hvor langt man trekker disse linjene, må tilpasses hver og en kunde med bakgrunn i kundeanalysen. Målet er IKKE at frisyrene skal ligne en klassisk konkurransefrisyre eller bombage, men at designlinjer og markeringer rundt hårfestet har et maskulint uttrykk. VIKTIGE DETALJER

Designlinjen i nakken, og markeringene rundt ørene og ned i nakken er de essensielle punktene. Den maskuline formen får man ved å IKKE klippe innenfor det naturlige hårfestet bak øret og ned mot nakken. Man følger den naturlige linjen, selv om det klippes en jevn overgang fra 0 grader i nakken.

FRISØR

5•2016

53


TEMA: HERREFRISYRER

Riktig Med horisontal designlinje og sidemarkeringer som følger hårfestet.

Riktig

Konkav designlinje og sidemarkeringer som følger hårfestet.

Uheldig

Sidemarkeringer som går på innsiden av det naturlige hårfestet, og som ender i en veldig smal horisontal designlinje.

Uheldig

Konveks designlinje og sidemarkeringer som går innenfor det naturlige hårfestet.

Designlinjen i nakken klippes enten horisontal eller svakt konkav. Da oppnår man best ønsket avslutning. Ved å avrunde hjørnene får man fort en rund og feminin form. Det samme gjelder om man klipper innenfor det naturlige hårfestet bak ørene, slik at man ender opp med en tilnærmet V-form som avslutning i nakken.

ETT FAG SIKRET FREMTIDEN

54

FRISØR

5•2016

VIS OG BRUK FAGKOMPETANSE!

Det vil sikkert være kunder som ønsker seg noe annet enn det som er beskrevet her. Man må da spørre seg; Hvem har fire års utdanning og er den som sitter på den faglige kompetansen? Det er DU som frisør som er eksperten, og du MÅ bruke din fagkompetanse til å forklare kunden hvorfor du mener at det skal være slik. Om ikke det hjelper, får du si som følger: «Skal du se ut som en kjerring, eller…?»

Det blir hevdet at kunnskapen om de maskuline teknikkene forsvant når man slo sammen dame- og herre­faget til ett frisørfag. Ser man på fakta, er det tvert imot. Realiteten var slik at på det tidspunktet dette skjedde, var det så få lærekontrakter i herrefaget at det var på vei til å havne under de verneverdige fagene i yrkesopplæringen. Den eneste løsningen var en sammenslåing av fagene. Da sikret man videreføring av kunnskapen i herrefaget. En annen diskusjon er hvordan dette tas vare på ute i lærebedriftene. Den skal vi ikke ta her og nå, men det vil være et tema under NFVBs Kompetansekonferanse våren 2017.


CeraSpinwand Roterende, koneformet krølltang

Skap dine dr ømmelokker med ett knappetrykk!

Markedsføres av Bratt Trading www.bratt-trading.se

FRISØR

5•2016

55


Fab Brows er pudderskygger for øyenbryn som raskt forvandler tynne, korte og bleke øyenbryn til pene, velformede, fargete og definerte bryn. Øyenbrynspudderet er vannfast og sitter der det skal. Hvert kit inneholder: øyenbrynspudder, 6 ulike øyenbrynsjabloner, applikatorpenn, speil samt instruksjoner.

HeadBrands_5-2016.indd 2

2016-10-04 13:38

HeadBr


04 13:38

HEMMELIGHETEN BAK PERFEKTE ØYENBRYN Fra motesidene i Vogue til den internasjonale skjønnhetsmessen i Cosmoprof. Reisen for Fab Brows har gått fort og tatt det trendige varemerket ut i moteverdens finstuer. Med tanke på at øyenbrynspudderet på noen sekunder forvandler tynne, korte og bleke øyenbryn til akkuart så fantastiske bryn som kunden ønsker så er ikke den raske reisen Fab Brows har tatt overraskende. Nå selges de eksklusivt hos oss i HeadBrands. For mer informasjon, kontakt selgeren i ditt distrikt eller ring vår kundeservice på 800 84 944.

www.headbrands.no/fab-brows

Et startkit med produkter og display for smart eksponering kan være til stor hjelp når du skal introdusere Fab Brows i din salong. Startkitet selges eksklusivt hos HeadBrands og hvert enkelt kit inneholder: 8 stk Light Brown + 8 stk Dark Brown + 4 stk Black Duo-pack, display samt kundeposer og produktinformasjon.

HeadBrands_5-2016.indd 3

2016-10-04 13:38


HÅR: AIPP FINALIST RAMIRO MATA, SPANIA

HØSTENS

forfriskende smakebiter…

d

58

FRISØR

5•2016


PRODUKT

MIX

By dine kunder på høstens nye behandlingsritualer, eller kanskje noen stylingsmakebiter for å skape den riktige høstlooken?

SILKEMYKT

Alterna Smooth Anti-Frizz AM Straight fremholdes å redusere knekte hårstrå med opptil 88 %. Håret bevares tre ganger så mykt i opptil 72 timer. Byr på varmebeskyttelse opp til 230 grader. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

KULT FOR GUTTA

Mondial har lansert en luksuriøs barberkolleksjon som inkluderer håndlagde barberhøvler og børster. Børstene er av høyeste kvalitet og perfekt for å skape et fint og mykt barberskum. Kolleksjonen har syv ulike barberhøvler, fire med trehåndtak. Kan anvendes med Mondials barbersett, såper og såpekopp i metall. Mer info, kontakt din frisørgrossist.

NATTLIG PLEIE

Alterna Smooth Anti-Frizz PM Overnight er en leave-in behandling som brukes mens du sover. Sea Butter og pleiende proteiner gir mykt, sterkt, medgjørlig og blankt hår. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

HARDWARE

Nye profesjonelle Oster MX Pro er en kraftfull høyhastighetsmaskin med justerbart skjær og flere funksjoner. Den kraftige dobbeltmagnetiske motoren klipper både i mykt og tørt hår og kan brukes til å kreere mange ulike stiler. Skjæret kan justeres mellom 0.5 mm og 2.4 mm. Mer info, kontakt din frisørgrossist.

SMART

L’Oréal Professionals nye Smartbond fremholdes å by på det neste nivået for blondoring systemer. Formuleringen gjør det mulig å redusere skader i løpet av en farging, så snart det lar seg gjøre. Produktet påføres samtidig med fargebehandlingen for å beskytte strukturen i hårfibret. Mer info, kontakt L’Oréal Professional Products Division på tlf.: 67 11 27 71.

TRADISJONSBEVISST KVALITET

Mühle R89 er en klassisk barberhøvel med en gjennomtenkt vektlegging på materialvalg, avstanden mellom bladet og høvel, samt vinkel på bladet. Etter at delene til barberhøvelen er støpt i messing eller stål, går de igjennom en forkrommingsprosess, som gir barberhøvelen klassisk glans og utseende, samtidig som metallet under beskyttes. Mer info, sjekk Barbergrossisten.no / Barbershop.no

- Når du holder denne barberhøvelen i hånden, vil du merke at dette er tysk kvalitet. Etter hvert vil kundene også merke at lommeboka gleder seg over at de tradisjonelle barberbladene er mye billigere enn de du kjøper i butikken. Søppelkassa vil også glede seg over at den ikke blir overfylt av plastemballasje, reklamerer daglig leder Andreas Doppelmayr i Dapper Barbershop as.

STILIG & VELPLEID MOTVIRKER TØRT HÅR

L’Oréal Professional Série Expert Nutrifier gir deg pleie til tørt hår, inkludert en 20 minutters salongbehandling basert på Nutrifier powerdose, et konsentrat for svært tørt hår. Formelen er silikonfri og beriket med glycerol og kokosnøttolje. Mer info, kontakt L’Oréal Professional Products Division Norge på tlf.: 67 11 27 71.

Italienske Mondial har lansert en ny serie barberkremer og såper med en herlig duft av bergamott og tobakk. Bergamott har en beroligende effekt og tobakk gir som kjent energi og styrke, i det minste i herreavdelingen. Mer info, kontakt din frisørgrossist.

FRISØR

5•2016

59


PRODUKT

MIX

EKSKLUSIV NÆRING

Shu Uemura Art of Hair Urban Moisture byr på fukt, glans og forbedret evne til å motstå ytre miljøbelastninger. Serien er tilpasset alle med tørt hår som ønsker ekstra fukt og næring. Mer info, kontakt L’Oréal Professional Products Division Norge på tlf.: 67 11 27 71. FOTO: VERDANT

PLEIENDE

Alterna Caviar Smoothing HydraGelée med kaviarekstrakt, Omega-3 og marineplanter fjerner frizz, forsegler og mykgjør håret uten å tynge. Fargebevarende, paraben og glutenfri. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

ØYEBLIKKELIG EFFEKT

Alterna Caviar Repair x Multi-Vitamin Heat Protection Spray byr på varmebeskyttelse opp til 230 grader. Reparerer umiddelbart svake, skjøre hårstrå. Håret boostes med vitamin A, C og E, Biotin, B6 og B12. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

STERKT

Sexy Hair Strong gjenoppbygger hårets naturlige styrke og fleksibilitet, og motvirker hårtap som oppstår når håret brekker. Serien inkluderer en tre-stegs behandling som fremholdes å gi 80 % mindre brekkasje på håret. Inneholder aloe vera og mykgjørende mangosmør. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

MOTSTANDSDYKTIG

FLOKELØSENDE

Revlon Professional Equave Kids Princess Look Detangling Conditioner er en flokeløsende spraybalsam som byr på en flott kombinasjon av blomster og frukt. Allergivennlig formel med ingredienser tilpasset barns hår og hud. Parabenfri og fri for allergener. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

HODEBUNNSERVICE

Schwarzkopf Professional BC Bonacure fibreforce relanseres med den patenterte Bond Connector teknologien, som fremholdes å gjøre håret 10 ganger mer motstandsdyktig mot slitasje. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

Kérastase Spécifique lanseres nå med et tre-stegs serviceprogram, som starter med bruk av Clarisonic, en børste som fremholdes å gjøre hodebunnen 25 ganger renere enn ved manuell vask. Trinn to inkluderer en beroligende massasje med Masque Hydra-Apaisant, og trinn tre en intensiv kur, Cures Intensive Scalptreatments. Mer info, kontakt L’Oréal Professional Product Division Norge på tlf.: 67 11 27 71.

60

FRISØR

5•2016


Custom Colour. For Your Eyes Only.

refectocil.at

Flower

NYHET

Fornuft & Følelser

Rike fargemuligheter også for kunder med sensitiv hud og sensitive øyne. RefectoCil Sensitive tilbyr nå en perfekt løsning for bryn og vippefarging for alle som setter pris på hudvennlighet. Tilgjengelig i fire, naturlige, fascinerende fargetoner.

• • • •

Milde, plantebaserte farger. Vitenskapelig testet for hud og øyne. Påføres på kun tre minutter. Varer opptil seks uker.

• Myk gange og ekstrem skarphet • Ergonomisk, vinklet grep som sikrer avspent klipping • Fast fingerfeste i japansk stil • Japansk kvalitetsstål • Med sekskantet skrue • Blomsterornamentering i finger-ringområdet • Effileringssaks 5.5“ (40 tenner) • Left hand saks 5.5“

Markedsføres av Bratt Trading www.bratt-trading.se

www.enkeltoggreit.no tlf: 33 13 95 10

Anzeige_Flower_Norwegen.indd 1

08.09.2016 12:54:40 FRISØR

5•2016

61


PRODUKT

FOTO: VERDANT

MIX FJERNER MISFARGING

V76 by Vaughn Brightening Shampoo & Conditioner er utviklet for menn med grått, hvitt, eller blondt hår. Disse pleiende produktene med ekstrakter fra solsikke, salvie og kokos, fjerner misfarging og gir fuktighet og mykhet til håret. Sulfat og parabenfri. Mer info, kontakt Verdant as på tlf.: 56 15 68 00, eller sjekk www.verdant.no

BOTANISK

iDHair Botany organic hair color er et naturlig pulver, skapt gjennom en kombinasjon av organiske urter, planter og nøtter. Finnes i 10 forskjellige farger. Godkjent for Grønn Salong. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

HEAVY MEN

American Crew Heavy Hold Pomade er den sterkeste og mest glansfulle pomaden i American Crews portefølje. En vannbasert pommade, som gir sterkt hold og tonnevis med glans. Vaskes lett ut. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

FRIHÅNDSBLEKING

Color.Me by Kevin.Murphy lanserer Freestyle.Lightener, basert på kaolinleire. Du kan male, lysne, spripe og skape naturlige solblekede resultater med opp til 7 nivåers lysning. Leveres med en spesialutviklet palett og presisjonspensel. Mer info, kontakt Verdant as på tlf.: 56 15 68 00, eller sjekk www.verdant.no

62

FRISØR

5•2016

BLONDE NYANSER

Schwarzkopf Professional Igora Royal Highlifts byr på flere kalde, blonde nyanser basert på Bond Connector teknologi. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

JULEVIBBER

ghd julekolleksjon copper luxe leveres i nydelige kobbertoner. Kolleksjonen kommer i flere varianter, inkludert to neglelakker i stilige partynyanser utviklet i samarbeid med Nails Inc.


Skånsom og duftfri behandling av hår og hodebunn Kun hos frisøren!

CUTRIN.NO


F O T O : D A N I E L S E N P H O T O G R A P H Y. C O M

MINE FAVORITT STYLINGPRODUKTER - Når det gjelder stylingprodukter og stylingtrender, så forandrer de seg i en utrolig fart. Men trenden er at både gutter og jenter, menn og damer, liker produkter som det er kjapt å bruke og som gjør jobben effektivt.

*I forhold til en styler, som anvender en temperatur på 230 grader.

jeg

HVIS FIKK VELGE...

- Mine favoritter på menn er voksene fra Kevin.Murphy og beach looken. Sjekk www.verdant.no - Når det gjelder damer, er tekstur på full fart inn igjen, og da bruker jeg ofte kreppejernet. De siste stylingjernene fra ghd er for tiden mine favoritter, da brukt på en litt annen måte. Sjekk www.ghdhair.com/no

Regionsvinner Årets Frisør 2016 KENNETH SOLBAKKEN AD BLOW HAIRDRESSING

Jeg anbefaler… - Stylingproduktene som jeg har forelsket meg i, er fra Kérastase Materialiste, Spray à Porter. Fra L’Oréal Professional Techni Art serien finner jeg også flere gode produkter. Kontakt L’Oréal Professional Products Division Norge.

Jeg blir inspirert av… Den som definitivt inspirerer meg for tiden er Gareth Pugh. Han er en globalt anerkjent motedesigner som definitivt har vært med å redefinere luksusbegrepet. Du kan selv google Gareth Pugh og se hans siste kreasjoner for Vogue.

64

FRISØR

5•2016

1196_S


*I forhold til en styler, som anvender en temperatur på 230 grader.

“Be as bad as you like, but be good to your hair” med ghds innovative platinum styler. Oppnå et lekkert og flott resultat samtidig som risikoen for brud i hårets struktur reduseres med over 50 %*. Se beviset på ghdhair.com/evidence. For mer informasjon kontakt din ghd salgskonsulent eller ring på 22 44 89 00.

1196_SC_copper luxe POS_Press SP Straight.indd 2

19/09/2016 09:32


Impulser

Eternal twigs

Eternal twigs betyr evige grener, og det er grunnlaget for ideen til høstens kolleksjon fra Studio Alf Frisører. Her henter man inspirasjon fra tre forskjellige ti-år. Herremodellen har innslag fra 50-tallet, modernisert til noe mannen av i dag er komfortabel med. En klassisk skinfade rundt og en disconnection i front med en teksturert lugg skaper et klassisk uttrykk for den stilige «skjeggemannen». På damemodellene beveger man seg først til 60-tallet, med høyt hår á la Brigitte Bardot. En enkel frisyre som fremhever modellens vakre ansikt. Fra 70-tallet er Farrah Fawcett med sine fjærklipp inspirasjonen. Begge damer representer glamour og jetset i sin tid, og Studio Alf tolker dette inn i vår tid, med en eksklusiv og kundevennlig tilnærming.

KOLLEKSJON: ETERNAL TWIGS HÅR OG MAKE-UP: STUDIO ALF ART TEAM KLÆR: DESIGNER LEYLA JOHANSEN FOTO: RUNE BENDIKSEN WWW.STUDIOALF.NO

66

FRISØR

5•2016


FRISØR

5•2016

67


68

FRISØR

5•2016


KOLLEKSJON

ETERNAL TWIGS F R A STUDIO ALF ART TEAM

FRISØR

5•2016

69


Impulser

RETROSPECTIVE

MOTIONS

Moderne renessanse, like historisk som moderne, med mange kontraster. Dynamikk og melankoli spiller sammen som rå silhuetter ledsaget av naiv romantikk. På lekkert vis blandes nyanser som nougat, sølv og fiol, samt sjokolade, lilla og grønn. Björn Axén Artistic Team har et sterkt navn som et innflytelsesrikt frisørteam i Norden. Peter Hägelstam var en av dommerne til Årets Frisør 2016 i Norge.

KOLLEKSJON: RETROSPECTIVE MOTIONS HÅR: BJÖRN AXÉN ARTISTIC TEAM VED PETER HÄGELSTAM, CHRISTIAN BACKMAN, JENNY BALCHIN OG CATTIS YLINENPÄÄ MAKEUP: JENNY KARLSSON FRA BJÖRN AXÉN ARTISTIC TEAM STYLING: GORJAN LAUSEGER FOTO: LEONARD GREN WWW.BJORNAXEN.SE

70

FRISØR

5•2016


72

FRISØR

5•2016


KOLLEKSJON

RETROSPECTIVE MOTIONS F R A BJÖRN AXÉN ARTISTIC TEAM

FRISØR

5•2016

73


FĂĽ flere lojale kunder!


Gi dine kunder personlige anbefalinger – RETT PÅ MOBILEN! Fixit Kundebehandler er en del av vår kasseløsning der du kan markedsføre behandlinger og produkter til dine kunder. Kampanjen lages i kassen og vises for kunden rett på mobil. Genial for kundeoppfølging og mersalg!

VIL DU TJENE MER PENGER?

Våre løsninger gir økt varesalg og flere timebestillinger. RING OSS PÅ 55 70 70 60.

FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS WWW.ODINSYSTEMER.NO WWW.FIXIT.NO


ÅRETS FRISØR / ÅRETS AVANT GARDE / ÅRETS LÆRLING / ÅRETS HÅRSTYLIST / ÅRETS FRISØRBEDRIFT / ÅRETS FRISØRKONSERN PUBLIKUMSPRISEN / HEDERSPRISEN 76

FRISØR

5•2016


BLI EN

VINNER!

REGLEMENT FOR ÅRETS FRISØR 2017 FINNER DU PÅ www.nfvb.no

ARRANGØR:

SPONSORER:

KEVIN.MURPHY SULPHATE FREE. PARABEN FREE. CRUELTY FREE.

MER INFORMASJON OM SPONSORENE FINNER DU PÅ WWW.FL.NO


Ikke-kreativ (etter eget utsagn) kreativ leder, ølbrygger og avholdsmann, urtedyrker og pyrotekniker. Peter Vonkunz Brun (38) er en svært allsidig frisør og stylist. Når en pyrotekniker sier han brenner for frisørfaglig kvalitet, er det grunn til å følge med.

Peter Vonkunz Brun

78

FRISØR

5•2016


TEMA: PERSONPROFILEN

DISIPLINERT

«HÅRNERD»

- Det krever selvdisiplin, en god porsjon stå-på-vilje og motivasjon til læring, skal

du realisere hårete drømmer. Jeg har utfordret ledelsen i PÅHÅRET på at vi skal bli det mestvinnende teamet i Årets Frisør, og vi er på vei til å realisere dette målet, smiler kreativ leder Peter Vonkunz Brun med et glimt i øyet. TEKST O G FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Jeg er stolt av det vi har oppnådd i PÅHÅRET gjennom de siste årene. Ja, det har gått riktig bra for oss i fotokonkurransen Årets Frisør. I år vant Frida (Andersson) hovedprisen Årets Frisør 2016, og jeg vant prisen Årets Frisør Region 3. Så vi var veldig fornøyd med resultatene, for å si det sånn, poengterer Peter, som allerede er i gang med å planlegge for neste års fotokonkurranse. - Man trenger tid for å utvikle ideer, og jeg er ganske strukturert og nøyaktig, så det blir en omfattende prosess som foreløpig foregår mentalt. Når man endelig har bestemt seg, er det bare å kjøre på, fremholder Peter, som beskriver seg som en disiplinert «hårnerd». PERFEKSJONIST OG ENTUSIAST

- Mens noen har intuitive, magiske hender, som kan skape flott kunst ut fra ingenting, har jeg en motsatt tilnærming. Jeg er ikke kreativ, men metodisk i alt jeg gjør. Jeg liker å sette meg grundig inn i ting jeg driver med, ned på detaljnivå, og jobber mye med å perfeksjonere resultatene. Jeg er også opptatt av foto. Vi har et eget fotostudio i PÅHÅRETS administrasjon i Sandvika, der jeg boltrer med å utvikle uttrykk. Kombinasjonen av hår og foto gjør at jeg blir inspirert til det

jeg driver med. Jeg har definitivt kommet til rett sted i PÅHÅRET, her har jeg fått realisert mange av mine drømmer. - Men jeg trives også i produksjon. Det er ikke aktuelt å kutte ut å jobbe i salong. Skal du tilføre andre noe, må du være hands-on, kjenne på hvordan det er å stå og jobbe med kunder. Først da kan du gi riktig veiledning og inspirere kolleger til å gå videre for å realisere sine mål. Jeg trives med å jobbe variert. Denne «vekslingsmodellen» fungerer bra for meg, for å si det sånn. TEAMBYGGER MED HÅRETE MÅL

Peter Vonkunz Brun har en sammensatt bakgrunn og beskriver seg også som en sammensatt person. En smule introvert, detaljfiksert og metodisk, og definitivt ikke akkurat noe partymenneske. - Nei, jeg er ikke noen utadvendt «Make love» type, som er sosial og smiler til alt og alle. Så jeg er ikke overrasket over at noen kan oppleve at jeg kan virke mutt. Men det skjer mye på innsiden, som ikke alltid kommer til uttrykk. Jeg er genuint interessert i mennesker, og jeg er opptatt av å være støttende, bygge et godt team med motiverte medarbeidere. Det mener jeg vi har fått til med vårt kreative team, PÅHÅRET Front, som jeg har vært leder for gjennom 10 år. - Mitt fokus fremover er ikke nødvendigvis å hevde

FRISØR

5•2016

79


TEMA: PERSONPROFILEN

«Mens noen har intuitive, magiske hender, som kan skape flott kunst ut fra ingenting, har jeg en motsatt tilnærming. Jeg er ikke kreativ, men metodisk i alt jeg gjør» meg personlig, men jeg er opptatt av at vi skal dyrke frem nye up-and-coming talenter. Jeg liker å legge listen høyt for hva vi skal prestere, og ble nok sett på med litt overbærende blikk da jeg for to år siden presenterte målsetningen om at vi skulle være det mestvinnende teamet under Årets Frisør i de kommende fem årene. Man må ha litt hårete mål. Vi er kommet godt på vei, og følger planene. Men det er klart man har ingen garanti for hva som slår an hos juryen, som jo skiftes ut hvert år. Så det blir også litt lottospill. Men uansett, vi sikter høyt, også for Årets Frisør 2017, fastslår Peter. FRA PYROTEKNIKER TIL FRISØR

Peter har en litt annen bakgrunn enn det fleste i frisøryrket. Han avslører at det faktisk litt tilfeldig at han havnet i frisørbransjen. - Jeg kommer fra en kreativ familie med Rudolf Steiner som den store inspiratoren, så jeg endte opp som et steinerskolebarn. Det store spørsmålet ble hva jeg skulle gjøre etter dette. Ikke er jeg kunstner, men jeg har alltid vært opptatt av film. Jeg så for meg å kunne jobbe med spesialeffekter i filmbransjen. Det gjorde at jeg søkte meg inn på NISS, der jeg utdannet meg til pyrotekniker(!). Under studiene måtte vi lære oss noe om hår, og grundig som jeg er, oppsøkte jeg PÅHÅRET i Det Gule Huset i Bærum for faglig påfyll. Her ble jeg vel tatt imot av Stina Hægh og Tutti Dybvad, og dermed var det gjort. Jeg fikk en utrolig god backing, og ble fasinert av frisøryrket. Det ble til at jeg søkte en studieplass på Oslo Frisørskole og gikk læretiden i Det Gule huset, der jeg fikk mer påfyll enn de fleste lærlinger kan drømme om. De gode opplevelsene er noe jeg har tatt med meg, også når jeg jobber med PÅHÅRETS lærlinger. Man må inspirere de unge, ellers går bransjen nedover. ØLBRYGGENDE AVHOLDSMANN

Mange som jobber i frisørbransjen er glade i sosiale sammenkomster, gjerne med noe godt i glasset.

80

FRISØR

5•2016

Peter er også opptatt av alkoholens velsignelser, men ikke på egne vegne. - Jeg avholdsmann. Det er et handikap i noen situasjoner, det innser jeg, sier Peter selverkjennende. Det forhindrer ikke at han litt overraskende er en pasjonert ølbrygger. En vanskelig kombinasjon, skal vi tro. - Nåja, jeg smaker selvsagt på varene. Jeg liker å skjønne hvordan ting virker, og gjennomfører en steinhard kvalitetskontroll. Men det er ikke ølet i seg som driver meg til å holde på med dette. Hvordan kan man få frem nye interessante øltyper, og hvilke faktorer spiller inn for sluttresultatet? Sånne ting opptar meg. Jeg har holdt på med ølbrygging i noen år, og stadig forbedret prosessene. Det har resultert i noen interessante batcher med egenprodusert øl, skal jeg tro tilbakemeldinger fra prøvesmakerne, som også er profesjonelle kokker, humrer Peter. URTEDYRKER OG OLJEPRODUSENT

Mer jobbrelevant enn ølbrygging, er Peters interesse for rene ingredienser i hårprodukter.


«Det skal ikke legges skjul på at vi har et stort press på oss mot fotokonkurransen Årets Frisør 2017, med de resultatene vi oppnådde i år. Men vi får gjøre vårt, så får juryen gjøre sine valg»

M - Jeg er oppvokst med foreldre som har vært veldig opptatt av økologisk landbruk. Min mor er sveitsisk, og min bror og jeg tilbrakte hver sommer på slektsgården i de sveitsiske alper. Her var hver hyllemeter fylt opp med Rudolf Steiners bøker og litteratur om økologisk landbruk. Det har nok preget meg senere i livet, smiler odelsgutten med røtter fra Bern. Han har tatt denne ballasten med seg inn i frisørbransjen, gjennom å teste ut planteingredienser i egenproduserte hårprodukter. - Jeg har alltid vært opptatt av ingredienser i hårprodukter. Jeg bor i landlige omgivelser i Bærum, og det falt seg naturlig å dyrke urter, når man har en hageflekk til disposisjon. Dette har jeg tatt videre og startet en prosess der jeg trekker ut plante-ekstrakter fra egenproduserte urter, i første rekke lavendel og rosmarin. Intensjonen er å produsere 100 % rene oljer fra ekstraktene. Så får vi gå videre med produksjonen. Men dette er morsomt og givende, også sett i relasjon til de produktene vi bruker i vårt daglige arbeid, forteller Peter.

ULTITASKING

- Jeg hadde i en årrekke hundre reisedøgn for L’Oréal Professional. Det er strevsomt å stå på scenen rundt om i verden når man har familie i Norge, men jeg må si det var givende så lenge jeg holdt med på dette. For øvrig fikk jeg bruk for min pyro-, lyd- og lysteknikerutdanning fra fagskolen NISS, Nordisk Institutt for Scene og Studio. Jeg kjørte både lyd og bildemix under visningene, så jeg var nok en ganske praktisk person å ha med på laget, smiler Peter. - For øvrig må jeg si min tverrfaglige kompetanse har kommer meg til gode i frisørfaget. Foto handler mye om lys og skygge, og dette er noe jeg har hatt glede av å kunne noe om. Kanskje det blir et prosjekt på TV-ruten etter hvert, Jeg går svanger med en idé til en TV-serie. Hvem vet, kanskje jeg får realisert konsepter på andre plattformer etterhvert. Uansett har jeg ingen planer om å forlate PÅHÅRET. Her har vi et spennende og utviklende miljø, fastslår Peter Vonkunz Brun.

BRANSJEUTVIKLING

- Jeg ønsker å gjøre mitt for å være med å bidra til å løfte frisørbransjen. Da må vi gi unge medarbeidere muligheter til å utvikle seg. Vårt kreative team PÅHÅRET Front består nå av 12 dedikerte personer. Men vi setter ikke noe tak, det kreative teamet skal ikke være en eksklusiv klubb for noen utvalgte. Alle kan våre medarbeidere kan bli med. Den eneste, absolutte forutsetningen jeg stiller, er at de er motiverte til å gjøre en innsats og er villige til å stå på for å nå sine mål. Det faglige kommer etter hvert. Alt kan læres, mener Peter.

STØRSTE ØYEBLIKK - Det største høydepunktet så langt i min karriere, er definitivt å få publisert kolleksjonen H3 til L’Oréal Professionals klipp og styling kolleksjonsbok i 2011. Denne blir distribuert globalt, og det var definitivt en ære å bli utvalgt til å være med å presentere egne uttrykk sammen med trendsettende stylister fra hele verden.

FRISØR

5•2016

81


Luksuriøs pleie forå glede og skjemme bort dine kjære

SP LuxeOil gaveesken inneholder Luxeoil Reconstructive Elixir 100 ml, Luxeoil Shampoo 200 ml & Luxeoil Conditioner 200 ml SP Color Save gaveesken inneholder Chroma Elixir 100 ml, Color Save Shampoo 250 ml & Color Save Conditioner 200 ml

SYSTEM PROFESSIONAL. THE SCIENCE OF TRANSFORMATIVE CARE.


Hår: Gary Hooker & Michael Young Foto: Jack Eames

Hår: David Siero @ Toni&Guy

Hår: Mark Leeson Foto: Markus Jans

Hår: David Corbett

Hår: Stefano Silverstri @ Portfolio

Hår: Mark Leeson Foto: Markus Jans

Hår: Christiano Lanza Foto: Vita Grodzitska

5•2016

FRISØR

84

Hår: Christiano Lanza Foto: Vita Grodzitska

NFVBs konkurranseutvalg håper på ny deltakerrekord under NM 2017. Det ville være en fin måte å feire at NFVB er 110 år.


NM I FRISERING 2017:

Nye og tidsriktige

NM-KATEGORIER

NFVBs konkurranseutvalg har siden slutten av februar arbeidet med å fornye konkurransekategoriene i NM. Arbeidet nærmer seg slutten, og komiteen gleder seg til et NM med mye nytt. TEKST: JAN KRISTIAN PETTERSEN

Utgangspunktet for fornyingen er at man ønsker at denne typen konkurranser skal treffe alle frisører som er opptatt av å være kreative og skape godt frisørarbeid (les: ABSOLUTT ALLE FRISØRER!) Det er det faglige, i kombinasjon med de siste trendene, som skal være i fokus på samme måte som i fotokategoriene i Årets Frisør. For å si det på en annen måte: de nye NM-kategoriene skal være Årets Frisør «live on stage». NYE KATEGORIER

I skrivende stund er ikke alle detaljene på plass, men vi har følgende tanker: - Moteklipp på dame- eller herremodell - Brud (ikke OMC-inspirert) - Frisyrene skal kunne brukes på en forside i et motemagasin.

og en dommers poeng blir stående, uansett hvor stort sprik det er fra den laveste til den høyeste poengsummen. Selve bedømmingen vil foregå fra deltakerne starter arbeidet, og til modellene presenteres ferdig. Noen vil nok tenke at dette åpner for partisk dømming. Vi tror at dette ikke vil spille noen rolle i bedømmingen, da hver og en dommer må stå for sine avgitte poeng, og kunne forsvare sin faglige vurdering i ettertid. OMC-INSPIRERTE TEKNISKE KATEGORIER

For de som har konkurrert tidligere vil vi beholde teknisk kombinasjon i dame- og herrefaget. Vi beholder også de progressive motekombinasjonene for både dame og herre. Disiplinene utføres på øvelseshoder, og klassene er «åpne» slik at det ikke deles i junior og senior. I kategorien progressiv motekombinasjon i damefaget har det vært forskjell på to disipliner i junior- og seniorklassene. Vi viderefører disiplinene fra junior: oppsetting av langt hår og progressiv klipp.

NYE DOMMERE

For å oppnå utvalgets mål med endringene, vil sammensetningen av dommerpanelet endres. Dommere vil for eksempel være teknikere hos leverandørene, motejournalister, deltakere fra Årets Frisør og frisører fra de kreative teamene hos NFVBs medlemsbedrifter. NY BEDØMMING

Siden moter og trender også påvirkes av hver og en sin smak, vil dommernes poeng ikke ratifiseres/korrigeres, slik det gjøres i en OMC-konkurranse. Hver

TIDSSKJEMA

De som har konkurrert en stund, er vant til at tidsskjemaet er satt opp i detalj på forhånd. Man får fortsatt tidlig vite hvilken av dagene man skal konkurrere, men denne gangen vil man få informasjon om hvilket klokkeslett kategoriene gjennomføres først etter påmeldingsfristen - men i god tid før konkurransen.

KJEKT Å VITE… Reglement til NM 2017 finner du på NFVBs nettsider www.nfvb.no fra november.

FRISØR

5•2016

85


TEMA: NM I FRISERING

Se Vika Frisørenes konkurransefrisyrer i NM i magasinet FRISØR nr 2-2016:

fagblader.nfvb.no

Vika Frisørene & Esthetic, Ottestad

KONKURRANSER

GJØR OSS GODE 86

FRISØR

5•2016


TEMA: NM I FRISERING

Frisørene Linda Olstad og Miriam Brandt sikter seg inn mot herredisipliner, mens Lin Carina Midthus, Johanne Yri og Marlene Nilsen satser på damefaget. Her sammen med Terje Kjernsholen.

- NM i frisering er et kreativt høydepunkt og et viktig element i vår teambygging. Vi har allerede startet forberedelsene, og alle våre fem konkurranseutøvere går for en plass på pallen, smiler daglig leder Terje Kjernsholen i Vika Frisørene. Han gleder seg til NM i Oslo Spektrum i 2017. TEKST: BJØRN KOLLERUD

F O T O : J A N M O R T E N H U S TA D

- NM er viktig for oss av flere grunner. Det er gøy at våre medarbeidere har noe å strekke seg etter, rent faglig. Interessen er på topp. Vi har konkurrert i mange år og sikret oss solide topplasseringer. Selv om utøverne konkurrerer individuelt, er det en styrke at vi har så mange medarbeidere som er interessert i konkurransefrisering. Av våre 11 medarbeidere stiller vi med fem konkurranseutøvere. Det er ikke mange salonger som kan mobilisere en så stor del av staben til NM, men for oss er dette et årlig høydepunkt. Vi synes det er ekstra hyggelig at NM i 2017 foregår i Oslo Spektrum, det setter en ekstra spiss på deltagelsen. TRENING GJØR MESTER

NM-forberedelsene er i full gang, og det er nødvendig hvis man skal sikre seg en topplassering. - Vi startet opp jobbing med jakten på gode modeller og ideer til klipp og farge rett etter sommeren. Fra november vil vi ha en treningsøkt i uken. Vi går for gull i de konkurransedisiplinene vi stiller opp i. Da er det bare én ting som gjelder; trening, trening og atter trening, fastslår Terje Kjernsholen. Resultatet av treningen har tidligere gitt uttelling. I fjor kunne Malene Nilssen og Johanne Yri innkassere henholdsvis 1. og 2. plassen i disiplinen Fantasifrisyre Individuell Dame, mens Miriam Frøhaug og Lin Carina Midthus tok henholdsvis 1. og 3. plassen i disiplinen Full Fashion Look Individuell Herre. GOD MARKEDSFØRING

- Vi ser at våre kunder setter pris på å bruke en prisbelønt salong. Det er ekstra stas å kunne skilte med gode plasseringer i NM. Dessuten gir det oss positiv omtale i media. Vi fremstår som en spydspiss i vårt distrikt. Det er positivt, poengterer Terje Kjernsholen, som roser innsatsen og engasjementet hos medarbeiderne.

«Vi går for gull i de konkurransedisiplinene vi stiller opp i. Da er det bare én ting som gjelder; trening, trening og atter trening»

FRISØR

5•2016

87


SATSER PÅ

FRANCHISE Headmasters skal vokse:

- Vi ønsker å gi et slagkraftig tilbud til frisører som går svanger med

planer om å starte egen salong. Vi har konseptet, finansieringen og systemene som skal til for å skape en suksessfull salong for frisører med gründerambisjoner, forteller adm. direktør Hilde Sommerfeldt i Headmasters, et konsept i Raise Gruppen. TEKST O G FOTO: BJØRN KOLLERUD

realisere drømmen? For noen er svaret ja. Men vi har en alternativ løsning som gir en større trygghet for å lykkes, forklarer Hilde Sommerfeldt. - For vår del, ligger incentivet i å knytte til oss flinke fagfolk og ledere som ønsker å drive egen virksomhet, uavhengig av om de kommer fra våre egne rekker, eller om de jobber i andre salonger. Vi mener vi har mye å by på for dem som er nysgjerrige på å drive etter denne forretningsmodellen. Det kan her nevnes at vi har lang erfaring med franchisedrift. Tre av salongene i Raise-systemet har vært tilknyttet oss på franchisebasis i over 15 år. VINN-VINN

Raise Gruppens CEO Espen Karlsen og direktør for Headmasters kjeden, Hilde Sommerfeldt, ønsker franchisetakere velkommen inn i Headmasters familien. Headmasters er et storbykonsept, og det vil være retningsgivende for hvor man åpner salonger, forklarer de.

- Vi skal definitivt vokse i Norge. Vi er i dag syv salonger i kjeden, men har blinket ut Oslo, Bergen og Stavanger som naturlige byer å ekspandere i. Samtidig skal vi etablere flere salonger i Sverige, her peker Stockholm, Gøteborg og Malmø seg ut som naturlige byer å satse i. Vi har løpende kontakt med eiendomsmeglere for å se på potensielle lokaler, forteller Hilde Sommerfeldt. Hun legger til at planen på sikt er å ha 15 - 20 Headmasters-salonger i Norge og Sverige. Det er 50 salonger i London, samt at 8 nye kommer fortløpende nå. HVORFOR FRANCHISE?

Med Raise Gruppens økonomiske muskler ligger et spørsmål på tungen. Hvorfor satse på franchise? Kunne man ikke like godt etablert nye Headmasters salonger i egen regi? - Vi ser at det er mange flinke frisører der ute som ønsker å drive en egen salong. Samtidig er det ganske tøft å ta dette skrittet. Konkurransen er hard og det kreves kapital og kunnskap for å lykkes. Det får nok noen til å tenke seg om to ganger. Skal man pantsette hus og hjem for å starte en usikker ferd mot å

88

FRISØR

5•2016

Adm. direktør i Raise Gruppen Espen Karlsen legger til at man ønsker legge til rette for en vinn-vinn situasjon. - Vi vil selvsagt at det skal gå godt for franchisetakerne. Vi jobber etter retningslinjene om at vi ikke vil satse på lokaler som vi ikke ville valgt selv. Vi vet godt hva som skal til for å lykkes. Så vi vil bistå med nødvendige ressurser, det være seg på drift, og forretningsutvikling. Vi kan også stille med økonomiske ressurser. Ikke minst tror vi mange vil oppleve at det er godt å være i et større fellesskap. Headmasters er et velprøvd, Londonbasert konsept, som inkluderer 58 salonger totalt, med mottoet om å bringe «International fashion to the people». Her har man muligheten til å dra til London for å bli inspirert av Headmasters teamet. KREVER LITT STØRRELSE

Noen forbinder kanskje Headmasters med salonger på en viss størrelse. Men Espen Karlsen mener størrelsen ikke er avgjørende. - Man kan godt tenke seg en Headmasters salong på 50 kvm., men det betyr ikke at man skal stå og klippe alene. Jeg tror nok 4-5 medarbeidere er nødvendig for å yte kundene en riktig service og opprettholde åpningstider. Men vi har ikke låst oss til noen bestemte grenser. Det viktige er at beliggenheten er riktig og at franchisetakeren virkelig vil stå på for å lykkes.


SALON G BØ KER M ED

MEDLEMSRABATT K A SSAO PPGJØRSBO K

Når det gjelder beliggenhet, er denne selvsagt viktig. Headmasters passer ikke i en avsidesliggende sidegate, for å si det sånn.

Pris NFVB-medlem: Pris ikke-medlem:

kr 199,kr 400,-

HVA MÅ DU INVESTERE?

Helt uten egne investeringer kommer du ikke, selv om Headmasters tar investeringen med å etablere og innrede salongen. - Vi må ha en helhetlig Headmasters profil, det krever at vi innreder salongen. Du får en nøkkelferdig salong og betaler en prosentsats i året for dette, forklarer Espen Karlsen. I tillegg må man investere i et varelager, som anslås å ville utgjøre 300.000 – 400.000 kroner, avhengig av salongens størrelse. Hva investeringen kaster av seg vil selvsagt variere etter beliggenhet, størrelse, antall medarbeidere og hvor flink man er til å drifte. - Vi hjelper franchisetakerne til å sette opp regnestykker basert på investeringer og alle kostnader, avrunder Espen Karlsen.

TI M E BESTILLINGSBO K

Pris NFVB-medlem: Pris ikke-medlem:

kr 300,kr 500,-

Nettbutikk www.nfvb.no Telefonbestilling 23 08 79 65

Gladmelding:

YRKESSKADEFORSIKRING kun kr 989,Send kodeordet NFVBforsikring og navnet på din bedrift eller organisasjonsnummer, på SMS til 2065.

ENNÅ IKKE MEDLEM?

Ta kontakt med oss på 23 08 79 60 eller meld deg inn på www.nfvb.no/innmelding

FRISØR

5•2016

89


INSIDE

FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K

Nordisk toppmøte. Styreleder og direktør i Frisörföretagarna, Ted Gemzell, NFVBs president Edel Teige, formann i dofk, Connie Mikkelsen, Winnie Lynbech og direktør i dofk, John Petersen. (dofk står for Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere)

Vil samle

VELPLEID

fra Amerika

GODE, NORDISKE KREFTER - Fokuset på bransjestandarder var et kjempeviktig tema under vårt nordiske treff i september. Hovedtemaet var å diskutere hvordan vi kan samordne det nordiske arbeidet for å sikre gode rammevilkår for salonger i Norge, Sverige og Danmark, forteller NFVBs president Edel Teige etter møtet i Nordisk frisørmesterforening i København. - Vi har mange av de samme utfordringene i våre nordiske land, det være seg kamp mot svart arbeid, faglige krav og rekruttering til bransjen. De nordiske treffene gjør at vi kan lære av hverandres erfaringer, og vi kan gi hverandre nyttige inputs. Fra NFVBs ståsted er vi gode på det politiske påvirkningsområdet. Vi har fullt trykk inn mot regjeringen gjennom NHO-systemet. Her mener jeg vi har noe å lære bort til de øvrige landene. - Vår målsetting er å utvide det nordiske samarbeidet og koordinere aktivitetene i tiden som kommer, fremholder Edel Teige. Hun legger til at det er planlagt et nytt nordisk møte våren 2017.

NAVN DU KAN MERKE DEG

AIPP er foreningen til den internasjonale frisørfagpressen, og nå har redaktørene gitt sine stemmer til AIPP AWARDS 2016-2017. I år var det rekorddeltakelse, med 679 arbeider fra 32 land rundt hele kloden. Prisseremonien finner sted i Royal Albert Hall i sammenheng med spektakulære Alternative Hair Show, verdens kanskje mest prestisjefylte frisørhappening. Ingen norske med i finalen denne gang, men kanskje neste år? Se AIPPpressecoiffure på facebook. Årets navn å merke seg er følgende: Best Commercial Vinner: RAFFEL PAGES (Spain) Nr. 2 Caterina Di Biase (Australia) Nr. 3 Mark Leeson (UK) Best Avant-garde Vinner: ANGELO SEMINARA (UK) Nr. 2 Indira Schauwecker @ Toni&Guy (UK) Nr. 3 Anne Veck (UK)

Best Photo Vinner: ANNE VECK (UK) Nr. 2 Jamie Stevens (UK) Nr. 3 Dallan Flint (USA) Best Men Vinner: UROS MIKIC (Australia) Nr. 2 Rustam Mirasov (Russia) Nr. 3 David Siero @ Toni&Guy (UK/Spain) Best Video Vinner: HAIR & MORE (Spain) Nr. 2 FreeStyle Club (Italy) Nr. 3 Identity (Spain)

MOTE MED MENING I 2018 Det blir dessverre ikke arrangert Mote med mening i 2017. Derimot planlegges det for show i 2018. Veldedighetsarrangementet har gjerne vært avholdt i sammenheng med NM/ Årets Frisør/Hår & Skjønnhet, men nå må man altså smøre seg med litt tålmodighet til neste anledning. 90

FRISØR

5•2016

Vaughn Acord bød på smakfulle urbane looks i White Studio i Oslo 5. oktober.

Stylistikonet Vaughn Acord har vært på norgesvisitt for å presentere styling- og pleiekonseptet V76 by Vaughn. Seansen gikk av stabelen i White Studio i Oslo sentrum, og trakk fullt hus. New York-baserte Vaughn Acord kan skilte med en kjendisspekket kundeliste, som inkluderer Bruce Springsteen, Richard Gere, Tom Brady, Al Pacino og Bill Clinton. Han har blant annet jobbet med profilerte fotografer som Annie Leibovitz, Mark Seliger og Robert Maxwell. Ikke minst har han jobbet tett med norgesvennen Trevor Sorbie. Basert på egne erfaringer tok Vaughn Acord til slutt steget og lanserte sin egen herreserie, V76 by Vaughn. Serien byr på urbane looks med varianter over klassiske temaer. Spennvidden kan beskrives som et veikryss der den metroseksuelle mannen møt­ er barbershoptradisjonen. Tilnær­ m­ ing­en i produktutviklingen er ytelse og et fokus på rene ingredienser.

GJØR ET INNREDNINGSKUPP Som du kan lese lenger frem i bladet så har Kirstin Arnesen i INCH pusset opp diverse salonger. Nå kan du gjøre et kupp på kvalitetsmøbler fra en av salongene, blant annet tre barberstoler. Ta kontakt med Kirstin på 907 95 125 for mer informasjon.


INTERCOIFFURE MONDIAL

PURPLE RAIN FOTO: STEVE WELLS

CATWALK 92

FRISØR

5•2016

Gryende frisørstjerner fra Intercoiffure Mondials “ungdomsavdeling” Fondation Guillaume sto bak denne hyllesten til Prince, den legendariske artisten som dessverre ikke er med oss lenger. Musikken og den spektakulære stilen lever derimot videre og påvirker nye generasjoner.


KUN HOS TENDENZ

HOT TOOLS

PRISVINNENDE KRØLLTENGER 24 KARAT GULL | NÅ I NORGE

Det finnes også styling jern og føner i denne proulære serien, som kun føres hos Tendenz Hårpleie. For mer informasjon ta kontakt med på tlf 22 92 50 00 / kundeservice@tendenz.net


INTERCOIFFURE MONDIAL FOTO: STEVE WELLS

SPONTANEOUS

CATWALK

94

Elegant, lekent og eksperimentelt. Futuristisk avant garde med klipp og farge som uttrykker det ultrafeminine. Intercoiffure Japan sto for denne visningen under Night of the Stars i Paris.

FRISØR

5•2016


LUXE • • • • •

PLEIENDE OG BESKYTTENDE INGREDIENSER DIAMANTPULVER: DUSER UT UJEVNHETER TILSATT VITAMINENE A, C OG E GIR SOLBESKYTTELSE PARABENFRI

Leverandør: Cosmedic AS • Tlf: 24 11 29 00 • ordre@cosmedic.no • www.cosmedic.no


HAUTE COIFFURE FRANCAISE FOTO: DIDIER ADAM

RUPTURE

Gjennomgangstemaet for HCFs store samling i Paris var deres siste kolleksjon Rupture. Den handler om det valg alle har til å bryte med det gamle og søke nye veier til lykke i livet. Denne forvandlingen kan selvfølgelig frisørene være med å uttrykke…

CATWALK 96

FRISØR

5•2016


KOSTNADSFRI HÅRFORLENGELSE

AV SKANDINAVIAS STØRSTE LEVERANDØR AV PROFESJONELL EXTENSIONS

OKTOBER–NOVEMBER-2016

GÅ INN OG LIK VÅR INSTASTGRAM, POST ET FØR-/ETTER BILDE MED HAIRTALK #HAIRTALKNORWAY

19:33

hairtalkweb

hairtalk.no

19:33

hairtalk.no

19:33

hairtalk.no

19:33

hairtalk.no

19:33

hairtalknorway 1

innlegg

følgere

følger

hairtalknorway

hairtalknorway

hairtalknorway

hairtalknorway

Edit profile

Hairtalk Crew Vi ønsker at du begynner å følge oss www.hairtalk.no

1

Gå inn og følg oss weloveit

Gå inn og følg oss

Gotta love #hairtalknorway

weloveit

Gotta love #hairtalknorway

Gå inn og følg oss weloveit

Gå inn og følg oss

Gotta love #hairtalknorway

weloveit

Gotta love #hairtalknorway

V I T R E K K E R U T V I N N E R 3 1 . O K T O B E R O G 3 0. N O V E M B E R 2 0 1 6 - F Ø LG O S S PÅ @ H A I R TA L K N O R WAY

KREATIVE FARGER

Color Plus Color Plus er utviklet for å korrigere nyanser. Få et varmere eller kaldere resultat, samt for å freshe opp farger, som er blitt solbleket eller blasse. Color Plus kan sammenlignes med en minicolor. Color Plus kommer i 7 ulike farger og en Color Remover. Bestill ditt sett med Color Plus og følg de enkle instruksjonene. Nye muligheter til å skape ”your own touch” til dine Hairtalk kunder.

VIL DU BLI AUTORISERT

HAIRTALK

stylist

Vil du oppfriske dine kunnskaper En nyansatt i salongen ?

Kontakt oss i dag for kurs !

Månedens Instapost kommer til å frontes hver måned. Er dere en salong som er aktive på instagram og laster opp flere forvandlinger og fine bilder, så kan dere bli salongen som får en shout out på vår instagram, som vokser hver dag!

HAIRWEAR

Hårdeler Du kan bistå dem som har ekstremt tynt hår, eller lider av håravfall, alopecia, eller annen hårsykdom. Hairtalk Hairwear er løsningen som er skånsom, rask og gir et fantastisk sluttresultat! Hairtalk Hairwear er en bestillingsvare og du får hjelp til å legge inn bestilling og mer informasjon gjennom vårt servicekontor

#hairtalknorway #hairtalkextensions

SERVICEKONTOR

MARKED • KURS

23 28 38 78 service@hairtalk.no

90 08 45 62 marked@hairtalk.no

D I S T R I B U T Ø R N O R G E : R U H S A S • T H O M A S H E F T Y E S G AT E 5 6 • 0 2 5 6 O S LO • W W W. R U H S . N O


HAUTE COIFFURE FRANCAISE

FOTO: DIDIER ADAM

RUPTURE COUTURE Kombinasjonen hår og mote ble selvfølgelig tydelig understreket av HCF i Paris. Med blant annet hjelp fra Istituto Marangoni – The school of fashion, art & design, viste man high fashion fra unge designere.

CATWALK 98

FRISØR

5•2016

Harolog


100% free from harmful health effects and environmentally damaging substances. (ref. The Positive List of professional hair cosmetics)

Kontrollen av grønne produkter er meget streng i Danmark, derfor er vi stolte over å ha så mange produkter godkjente på Positivlisten. Disse produktene inneholder ingen råvarer som ansees være til fare for miljø eller helse.

Hårologi Stockholm • Tel: 62 96 15 50 • +46 (0)8-795 48 00 (SE) • www.harologi.se

Harologi_NOFrisor_Helsida_100929.indd 1

2011-08-09 12:52:13


NFVBINFO 10 GODE RÅD

FØR ARBEIDSTILSYNET KOMMER

NY, DIGITAL ARBEIDSGIVERTJENESTE NHO-fellesskapets digitale medlemsportal - Arbinn - er nå lansert. Det vil gi deg som medlem lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål. På arbinn.no har advokatene og ekspertene i NHO-fellesskapet laget gode veiledere, sjekklister og spørsmål og svar på de vanligste arbeidsrettslige temaene. Her finner du oppdatert informasjon om oppsigelser, ansettelser, ferier, permisjoner, risikostyring, sykefravær, lønn og tariff, og mye, mye mer. FORENKLING - VERSJON 1.0

- Vi håper Arbinn bidrar til å forenkle den administrative delen av arbeidsdagen for bedriftslederne, sier prosjektleder Cathrin Helland Solhaug. - Dette er Arbinn 1.0. Flere tjenester og mer innhold skal bygges inn i løsningen. Dette vil være klart i løpet av kommende halvår. Et eksempel er digitalisering av personal- og HMS-håndbok. Solhaug minner samtidig om at hvert medlem har sitt eget dashbord, kalt «Mitt medlemskap». Her finner de sine fakturaer, tariffavtaler, kontaktinformasjon og annen info om sitt medlemskap i NHO. Arbinn er tilgjengelig fra PC, mobiltelefon og nettbrett.

Helén SIER TAKK FOR SEG!

Etter 17 år i NFVBs tjeneste har Helén Oulie Fuhr i administrasjonen valgt å slutte for å vie tid til noe helt annet. Helén har begynt å studere kosthold og ernæring, og blir nå heltidsstudent før eksamen til neste år. Da har hun som mål å jobbe fulltid med dette spennende fagområdet. Helén vil bli sterkt savnet langt utenfor administrasjonens rekker, og vi ønsker henne all mulig lykke til på ferden videre.

100

FRISØR

5•2016

Arbeidstilsynet foretok nylig en tilsynsrunde i overnattings- og serveringsbransjen og fant feil ved 8 av 10 tilsyn. En lignende runde kan godt komme innen frisørbransjen. Er du forberedt? HMS-rådgiver og advokat Kirsti Stokland i vår samarbeidspartner NHO Handel gir deg gode råd om hva du skal gjøre før Arbeidstilsynet kommer på tilsyn. Her er de 10 viktigste punktene: • Har alle arbeidstakere arbeidsavtale som oppfyller kravene til innhold? • Får arbeidstakerne overtidsbetaling når de har arbeidet overtid? • Er det laget arbeidsplan som er kjent for arbeidstakerne? • Har du en skriftlig oversikt over hvor mye arbeidstakerne hos deg arbeider hver dag? • Har arbeidstakerne valgt verneombud? • Har verneombudet gjennomført nødvendig opplæring? (40 timers kurs) • Gjennomføres jevnlig vernerunder i bedriften? • Har du som daglig leder av bedriften gjennom- ført lovpålagt HMS-opplæring? • Har du foretatt risikovurdering av bedriften din? • Har du et skriftlig system for alt dette? Et HMS-system er pålagt for alle bedrifter. NHO Handel tilbyr gratis HMS-kurs, med gjennomgang av et system du kan bruke hvis du ikke har laget dette selv. Ta kontakt med NFVB eller NHO Handel for mer informasjon.

INGEN ØKNING Det ble dessverre ingen økning på lærlingetilskuddet i Statsbudsjettet denne gangen. Det er tidligere blitt økt 4 ganger på rad etter bl.a. NFVB sin iherdige innsats. Når det ikke gis noen økning i lønnstilskuddet til lærlinger, forutsetter NFVB at det i det minste tas høyde for inflasjonsjustering. Vi mener fortsatt at tilskuddet må opp på linje med en elevplass i videregående opplæring. Regjeringen holder allikevel sitt løfte om å satse på yrkesfag, og gir 58 millioner for å oppgradere og videreutvikle fagskoler. En solid fagskoleutdanningssektor er en forutsetning for et vellykket yrkesfagløft.


Aktivitetskalender 28.10 - 29.10 04.11 –06.11 05.11 – 06.11 05.11 – 07.11 05.11 – 06.11 16.11 - 18.11 19.11

2016/2017

Hår og velvære 2016 Sted: Ålesund Info: ove@chessfrisor.no Baltic Beauty 2016 Sted: Riga, Latvia Info: www.bt1.lv/bb Sjekk Hår 2016 www.tofairs.com/ Sted: Sandnes Info: www.harmesse.no Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 Cosmetica Berlin Sted: Berlin, Tyskland Info: www.cosmetica.de Cosmoprof Asia Sted: Hong Kong, Kina Info: www.cosmoprof-asia.com Trondheim Hair Open (Julecupen) Sted: Thon Hotel Prinsen, Trondheim Info: nina@salong-perfect.no

FLERE MESSER?

Redaktørens lille innspill SNUFS! Det er oktober, dagene er kortere enn nettene. Og de nettene er bokstavelig talt blitt iskalde. Men det er ikke derfor jeg snufser, eller kanskje litt derfor. Hovedsaken er vel at hvis man ber om juling, så får man juling. Jeg har bedt om juling. Aviser, magasiner og nettsteder pøser på med gode råd om et bedre og sunnere liv, hele tiden. Ja da, ja da – vi vet jo at det er bra å drikke mer vann enn det meste annet, og at søvn er nødvendig for at kroppen skal hente seg inn og levere maksimalt neste dag. Man bør også trene i stedet for å hvile på sofaen. Vi vet, vi vet… Allerede i tidlig barndom blir man godt innprentet om å kle seg godt og riktig etter vær og årstid. Skjerf og lue, votter og ullstrømper. Grovt brød til frokost og lunsj, grønnsaker på halve middagstallerkenen. Ikke for mye av noe, ikke for lite. Passe… Ja da, vi vet. Forskning viser… - stadig nye ting. En oppløftende melding om at et glass rødvin hver dag er bare bra, gjerne sammen med mørk sjokolade, viser seg å kanskje ikke være så bra likevel. Alkohol og sukker er tross alt ikke særlig bra for kroppen, uansett. For godt humør kanskje, men ikke for fysisk pleie. Det å reise er gjerne bra. Du får «luftet» tanker, får nye innspill, nye erfaringer, gode opplevelser. Men om målet er aldri så vakkert, så kan selve reisen være ganske stressende. Opp grytidlig for å rekke første fly. Luften i kabinen kan være så som så, og uansett er du tett på andre mennesker. Hvile under reisen kan du bare glemme, så sant du ikke er velsignet med et ualminnelig godt sovehjerte.

11. - 12. FEBRUAR 2017 OSLO SPEKTRUM • Årets Frisør prisfest • Hår & Skjønnhet • Norgesmesterskapene

MAGASINET FRISØR KAN NÅ OGSÅ LESES PÅ NETT!

På www.nfvb.no klikker du ”magasiner” og du får raskt tilgang til visuelle opplevelser, verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Du kan også taste deg rett inn på fagblader.nfvb.no

Som sagt, jeg har bedt om juling. Jeg stresser mye i jobben, og finner ikke så lett roen hjemme heller. Alltid noe som skal gjøres, noen som skal følges opp, en brann som må slukkes. Jeg drikker definitivt mer kaffe enn vann gjennom arbeidsdagen, og synes vin smaker bedre enn vann til både kjøtt og fisk. Og er det sjokolade på bordet, så spiser jeg gjerne hele platen. Da blir 70 % kakao å lure seg selv om at det er «litt» sunt. Jeg elsker å reise, gjerne for å oppleve temperaturforskjeller mellom Norge og sydligere strøk. Selv om jeg hater å fryse, må jeg si at jeg er ikke særlig flink til å bruke lue under den kalde årstid her hjemme. At dette påvirker kroppen på et vis, vil jeg tro er relativt sannsynlig. Sove har jeg tenkt å gjøre mer av i mitt neste liv, men i dette føler at jeg verken har tid eller særlig lyst. Det er jo så mye man skal rekke å gjøre mens man ennå kan… Summa summarum. I skrivende stund renner nesa som en foss, avbrutt av intense nys. Greit da med hjemmekontor, til glede for alle kolleger. Jeg stresser, jeg reiser, sover lite, trener lite, spiser for mye og inntar både alkohol og sukker i for store doser. Jeg bekjenner mine synder. Men så blir jeg også straffet. Snufs.

H O L D D E G O P P D AT E R T. F Ø L G N F V B P Å FA C E B O O K

jarl@nfvb.no FRISØR

5•2016

101


NYTT OG SPENNENDE KONSEPT!

2017

11. - 12. FEBRUAR 2017 OSLO SPEKTRUM


BLI FORELSKET I

BRONDE LUXE 11. - 12. FEBRUAR 2017 OSLO SPEKTRUM

OPPDAG NYE ILLUMINA COLOR 5/02. FANTASTISK LYSREFLEKSJON OG BESKYTTELSE. Bestill nå på WELLASTORE.NO

NYHET


5/2016/114. ÅRGANG

5/2016/114. ÅRGANG

INCH

DRØMMESALONGEN

HVA ER

HOT

Gjennomført velvære

FOR GUTTER OG MENN I 2017?

PETER VONKUNZ BRUN:

Disiplinert

“HÅRNERD”

La menn være

MENN!

Herrefrisyrer i fokus

Profile for 07 Interaktiv

Magasinet Frisør 5/2016  

Magasinet Frisør 5/2016  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded