__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

4/2017/115. ÅRGANG

DRØMMESALONGEN

H A I R D R E S S I N G

&

B A R B E R

S H O P

K U N N S K A P S E L G E R : K U N D E V E I L E D E R N E B L I R V I N N E R N E / FA R G E R F O R F R I S Ø R E R / N F V B S L A N D S M Ø T E T 2 0 1 7 : B R A N S J E N S U T F O R D R I N G E R - D I T T A N S VA R / M I X : H Ø S T S L I P P


NYHET MED OPTI pH SYSTEM • Rekonstruerer bindinger for et sterkere hår • Unik ph for optimal gjennomtrengning av lysningsog fargemolekyler • Perfekte lysnings- og fargeresultater • Håret føles sunnere og mer medgjørlig


GJØR SKADET HÅR STERKERE

For mer informasjon, spør din salgsrepresentant eller

Bestill nå på WELLASTORE.NO


LEDIGTIME.NO VÅR  DIGITALE PLATTFORM   Hårmagi i Sandvika er opptatt av å yte det lille ekstra for sine kunder. Vi har sammen skapt en unik konseptsalong, som tilbyr velvære, permanent make up, samt vårt eget klesmerke. Vårt mål er å ligge i front når det gjelder ekspertise, og digitale driftsverktøy. Vi så det som helt nødvenig å gjøre oss tilgjengelig digitalt, og hovedsaklig på online booking. Antall bookinger har økt, og vi ser en tydelig trend i at flere velger å bestille på nett. Vi opplever også at SMS-påminnelser og timekort gjør av vi har færre som ikke møter til timen en tidligere. Verktøy for å hente ut statestikk gir oss i tillegg en god oversikt. Vi fant raskt ut at ledigtime.no hadde en løsning som passet for oss. Enkelt for kunden, lett å lære og svært oversiktelig. Overgangen til digital plattform gikk smertefrit med fantastisk support fra Easyupdate. – Malin Mortensen, Eier og daglig leder av Hårmagi


e n , l .

g .

. l .

g .

Kassesystem

Timebok med Online timebestilling

Easysky – Få full kontroll over salongens drift. 24 timers tilgang til regnskap og rapporter fra PC, nettbrett eller mobil. Gi regnskapsfører tilgang!

PC med touchskjerm & kundeskjerm

Strekkodeleser

Elektronisk kasseskuff

Kvitteringsskriver

Integrasjon lønn og regnskap

Automatisk sikkerhetskopi

Grundig opplæring med tilgang til vår nye nettportal Easyhjelp

Gratis utlån av maskiner om noe skulle gå galt


THE ART OF MALE GROOMING Frisør no 5-2017.indd 2

2017-08-24 15:35

Frisør no 5


08-24 15:35

Surferne og barbererne bak australske Uppercut Deluxe var lei av at alle barberprodukter var tilpasset for å appellere til de skjeggete mennenes kvinner fremfor mennene selv. Heldigvis tok

Frisør no 5-2017.indd 3

de saken i egne hender. Nå finner du den nye vannbaserte voksen Easy Hold og alt annet fra Uppercut Deluxe i HeadBrands’ store barbervalg på www.headbrands.no.

2017-08-24 15:35


20 Innhold: U T G AV E

12

74

4 - 2 0 1 7

/

1 1 5 .

12 D R Ø M M E S A L O N G E N E S C A P E H A I R D R E S S I N G & B A R B E R S H O P / Si kter mot E u r op a-topp en 38 S K R E D D E R S Y D D E FA R G E M E N Y E R / Tenk kr eativt o g ku nder ettet 40 FA G K U N N S K A P S E L G E R / K u ndeveil e der ne bli r vinner ne 44 FA G K U N N S K A P G I R T R YG G H E T / Per feksjoner dine fer digheter 48 H Å R & S K J Ø N N H E T 20 18 / Su ksessen skal gjentas! 94 LANDSMØTET 2017 / B r ansj ens u tfor dr i nger - di tt ansvar !

20 B I R D S O F PA R A D I S E / Ave da C ol le ction team 26 S U R FA C I N G / M i o Sota @ Tr io Salon 32 D I S I L L U S I O N E D / The fell ow shi p for the B r iti sh Hair dr essing

50 S T YG I A N / Tr acey Hu ghes 82 WAV E S A N D C O L O R S / Gonzal o Zar au za 88 C O L O R M E LT I N G 2. 0 / C had Demchu c FORSIDE Hår: Gonzalo Zarauza Foto: David Arnal

FRISØR

Å R G A N G

A RT I K L E R

I M P U LS E R

8

6432

4•2017

FA S T E S PA LT E R

9 Signer t 10 Le dere n 56 I nsi de 74 Pr o duktmix 80 Hvis j e g fikk ve lge ... 96 N F V B 1 1 0 Å R / Til b ake blikk 1 00 N FVBi nfo 10 1 På kale nde re n / Re daktøre ns lille innspi ll


Gleden med farger Det er vanskelig, det vil si umulig å forestille seg en verden uten farger. Fargene påvirker oss både direkte og i underbevisstheten. Det er også så mange nyanser av hver farge at man kan definitivt ikke kan si at rødt er rødt eller sølv er sølv. Og så endrer også fargene seg med lysets brytning. Farger kan hypnotisere deg, vekke deg, gjøre deg glad eller irritere deg. Dette bare som en innledning til å si noe om kolleksjonene som presenteres i FRISØR nr. 4. Hvis ikke de gir deg impulser, så blir det vanskelig å snakke om fargeglede, smilende kunder, frisørenes kreativitet og salongens inntjeningspotensial. Vi snakker om vinn-vinn-vinn over det hele. Men selv om dette er ganske innlysende, så må det kunnskap og inspirasjon til. FRISØR gir deg begge deler. Vær så god. Som vanlig setter vi fokus på en «drømmesalong», en salong der noen realiserer noe som har vokst fra en liten idé til et intenst ønske om å lage den perfeksjonerte salongen. I denne utgaven presenterer vi Escape Hairdressing & Barber Shop, David Wykes store satsning midt i Oslo. For de som ikke har fått med seg hvem David er, så bare nevner jeg at han har tre ganger blitt kåret til Årets Frisør. Les artikkelen, og besøk gjerne salongen i Vika. Har du en drømmesalong, realisert eller bare i hodet? Gi oss et vink. Kanskje det er din salong vi kan presentere i en kommende utgave.

SIGNERT: REDAKTØR

JARL GARDER

Hår & Skjønnhet 2017 i Oslo Spektrum var en stor bransjebegivenhet. Sammen med Årets Frisør i samme arena ble det definitivt «ingen over, ingen ved siden» som samlingspunkt for frisører i Norge. Årets suksess har gjort at styret i NFVB ønsker at Hår & Skjønnhet skal bli en årlig begivenhet, sammen med Årets Frisør, i Oslo Spektrum. De ønsker også at hudpleie skal trekkes mer med i arrangementet. Styret vil selv jobbe for å få leverandørene med på å gjøre denne bransjebegivenheten til årets «must». Hår & Skjønnhet har endret konsept fra messe til inspirasjonsarena, i tråd med leverandørenes eget ønske. NFVBs styre mener derfor at tiden også er inne for å gjøre dette til en årlig møteplass. Kryss derfor av 17. og 18. mars 2018 for et nytt Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum. Bare å glede seg. Høsten er ellers en spennende tid på mange måter. Det er store bransjearrangement både i London, Paris og Barcelona, for å nevne noen steder. Du vil finne norske frisører på mange arenaer, og noen vil være der for å kjempe om priser i konkurranse med andre fra hele verden. Her hjemme skal NFVB blant annet avholde et landsmøte for våre medlemmer. Vi er 110 år i år, og Hotel Continental er en riktig fin ramme om et jubileumslandsmøte. Mye man kan være med på altså, og innimellom skal det jobbes også. Disse kundene, du vet… Med ønske om inspirerende lesning

RKET TRY K ME

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

07

79

L AYO U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

PR

IN

03

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

TM

4

1

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

RI KE

R E D A K TØ R Jarl M. Garder Tlf: 23 08 79 61 / 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

MIL JØ

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

E DIA – 20

FRISØR

4•2017

9


«Jeg gleder meg veldig til å møte så mange som mulig av dere for en fruktbar diskusjon om forbundets fremtid på landsmøtet. Håper vi ses på Continental i oktober!»

Høstjakten! I dagligvarebransjen snakker man om «høstjakten»; Tiden da avtalene for neste års sortimentssammensetning forhandles mellom handel og leverandører. Det er en tid alle «gru-gleder» seg til; krevende, morsom, ganske skummel og avgjørende for fremtiden. Det er liten tvil om at disse ukene står i særstilling for de dette gjelder, og spenningsnivået er høyt. FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN

LEDER

DIREKTØR ANNE MARI HALSAN

Uten direkte sammenligning forøvrig; Også i NFVB koker adrenalinet nå i høst! Først og fremst fordi vi nærmer oss et landsmøte vi har store forventninger til. Der skal vi legge frem forslag til ny strategi for NFVB, og sammen med medlemmene diskutere oss frem til hva og hvordan vi skal prioritere fremover. Det blir utrolig spennende, og jeg «gru-gleder» meg skikkelig! Som ny og fremdeles ganske ukjent i frisør- og velværebransjen ligger «gruen» i det at jeg ikke kjenner alle jeg skal møte, og derfor ikke helt vet hvordan jeg skal kommunisere for å sikre at budskapene når ordentlig frem. Men på samme måte ligger «gleden» også i dette; Mitt møte med personene bak bedriftene i denne bransjen har så langt utelukkende vært positivt, konstruktivt og gledelig. FOKUS PÅ FAGUTDANNING

Landsmøtet tar mye fokus for oss i administrasjonen nå, men også andre store ting rundt oss får pulsen opp i høst. Vi deltar i World Skills i Dubai med både en hudpleier og en frisør, og bruker mye energi på å få maksimalt ut av det. Våre to unge kandidater er strålende, og ekspertene vi stiller med fra frisør og hudpleie er av ypperste kvalitet. Vi gleder oss til å se hva de unge får til, og er overbevist om at vi kommer til å kunne dra nytte av dem og deres erfaringer i mange år fremover. Utdanningspolitikk er et av NFVBs viktigste oppgaver, og i høst er opplæringen i videregående skole under utredning. Vi har jobbet med høringer og deltatt aktivt i diskusjonen sammen med NHOs kompetansepolitiske miljøer for øvrig. Det blir spennende å se hvordan politikere og embetsverk mottar våre innspill. Vi er svært glade for å observere at fagutdanning får stadig større betydning og fokus fra våre myndigheter. ENDRING, UTFORDRING OG UTVIKLING

Det indre livet i forbundet er også i endring i høst. NFVBs landsorganisasjon, NHO Handel, vil slå seg sammen med NHO Service til en ny «NHO Service og Handel». Det betyr at vi får flere ressurser å ty til, blant annet når det gjelder saker av juridisk og næringspolitisk karakter. Rent fysisk satser vi på å flytte sammen med den nye landsorganisasjonen i løpet av høsten. Høsten 2017 blir en tid for store beslutninger og små forflytninger, utvikling og konsolidering. Omtrent slik det etter mine erfarne medarbeideres mening alltid har vært, og alltid kommer til å være. For meg som ny i NFVB byr imidlertid denne høsten på nye utfordringer i en ny bransje, og jeg kjenner det koker litt i blodet! Men først og fremst gleder jeg meg veldig til å møte så mange som mulig av dere for en fruktbar diskusjon om forbundets fremtid på landsmøtet. Håper vi ses på Continental i oktober!

10

FRISØR

4•2017


Billy`s Bumble and bumble åpnet på Aker Brygge i februar 2016 og er en av 2 Bb. flagship konsepter i Europa. I våre lokaler møtes gammel industri fra det mekaniske verkstedet på Aker Brygge med atmosfæren fra The House of Bumble i Meatpacking District, New York. Bumble and bumble ble startet i New York i 1977 og er i dag et av verdens mest innovative merkevarer. Vi har våre unike teknikker innenfor klipp og styling og vi jobber hardt for at alle våre gjester skal synge ”no blow-dry is like a Bb. blow dry” når de går ut døra. DAGLIG LEDER + FRISØRER + BARBERER Vi ønsker oss flere kreative kollegaer og søker etter frisører og vikarierende daglig leder. Søker du faglige utvikling eller har en leder spire i magen ønsker vi å høre fra deg. Kontakt oss på: post@billysbumbleandbumble.no Tlf 2142 2023 www.billysbumbleandbumble.no


D R Ø M M E S A L O N G E N

e s c a pe HAIRDRESSING & BARBER SHOP

12

FRISØR

4•2017


Escape byr på et gjennomgående lokale med vinduer på hver side. Det gir godt lys for de som jobber med klipp og farge.

FRISØR

4•2017

13


TEMA: DR ØM MESALONGEN

Barbershopen kan skilte med direkte inngang fra gaten. De åtte barberstolene er de samme som mafiasjefen Don Corleone ble barbert i, mer spesifikt italienske Zerbini 1906 stoler. Inspirasjonen er også hentet fra 30-tallets New York, forklarer David.

Sikter mot Europa-toppen - Jeg har langsiktige ambisjoner om å utvikle Escape Hairdressing & Barber Shop til et salongkonsept som plasserer seg på topp 10 i Europa, faglig og kreativt, smiler CEO David Wyke ubeskjedent. Nå jobber han med å bygge opp staben og utvikle innovative tjenester i lokalene, som inkluderer hele 328 kvadratmetere på gateplan i Oslo sentrum. TEKST: BJØRN KOLLERUD FOTO: GRO SÆVIK

- Selv om det har vært en fantastisk reise å være med å utvikle merkevaren Toni & Guy gjennom 20 år, følte jeg at tidspunktet var riktig for å satse på et nytt konsept da leiekontrakten på Akademiet i Hegdehaugsveien gikk ut, forklarer David Wyke på spørsmålet om hvorfor han velger en ny start etter 20 suksessfulle år i Toni & Guy familien. Resultatet ble Escape Hairdressing & Barber Shop i Storebrands ikoniske, buede kontorbygg i Vika-terrassen i Oslo sentrum. - Det har vært krevende, men inspirerende å utvikle et så stort konsept med så mange dyktige medarbeidere med på laget fra start. For meg personlig har det vært en skikkelig vitamininnsprøytning, fastslår David. HVERDAGSLUKSUS

Escape byr på god plass og en intim atmosfære. David satser spesialisert med dedikerte fagpersoner innen farge, klipp og styling, samt herreklipp og barbering. Han har bevisst valgt å skille ut barbershop-delen i et eget lokale med direkte inngang fra gaten.

14

FRISØR

4•2017


HÅRSTYLING: STYLE DIRECTOR MALIN ÅSARD WALLIN BARBERSHOP ANSVARLIG: SENIOR BARBERER MATTEO TASSONE MAKE-UP: MUA MARTINA RAWET MODELLER: CAMILLA (BLOND) OG MADELEINE (BRUNETTE) HERREMODELL: OSMAN FOTO: GRO SÆVIK

FRISØR

4•2017

15


T EMA: DRØM MESALONGEN

Løsningen med en boblende vann-vegg ved vaskeplassen gir en gjennomskinnelig atmosfære, samtidig som den skjermer for innsyn fra gaten.

- Jeg er katolikk og vi åpnet selvsagt Escape Hairdressing & Barber Shop på St. David’s Day, humrer David.

Fakta: Navn: Escape Hairdressing & Barber Shop Etablert: 2017 Beliggenhet: Oslo sentrum/Vika Størrelse: 328 kvadratmeter Interiørarkitekt: Siv. Ark. Tanja Vardund Antall medarbeidere: 24 i dag, skal utvides til 28-30. Eier/gründer: David Wyke (50)

16

FRISØR

4•2017

- Vi satser stort med vektlegging på opplevelser og en avslappet atmosfære. Escape skal være en liten avstikker i hverdagen, en time-out. Vi skal gi kundene en opplevelse av hverdagsluksus. Det fordrer at vi tenker ut av boksen. Har noen medarbeidere en god idé, så prøver vi ut dette. Escapes suksess står og faller med medarbeiderne, og jeg strekker meg langt for å la alle utvikle seg faglig og kreativt i tråd med sine interesser. Alle skal føle seg ivaretatt, både kunder og medarbeidere, mener David.

TESTER NYE ANSIKTER

David har stått på scenen rundt om i verden og laget prisbelønnede billedkolleksjoner. Han er for eksempel foreløpig den eneste som kan skilte med å ha blitt kåret til Årets Frisør tre ganger på rad. Men i Escape ville han gjøre noe nytt. Han bruker egne kunder og plukket forbipasserende på gaten som modeller for å teste ut ideer til nye kolleksjoner. - Vi har ambisjoner om å fortsette å produsere egne billedkolleksjoner og merkevarebyggende videoer. De proffe modellene som brukes i Norge er ofte brukt så mye at de blir overeksponert. Så jeg synes det er gøy å bygge opp en pool med ukjente, nye ansikter når vi skal teste ut nye ting, og holde det kreative trykket oppe. Det gir mer spennende resultater. Rent praktisk har vi en fast fotovegg i salongen, der vi fortløpende kan ta bilder av interessante ansikter og bygge opp et register med egne modeller. Modellene vi har brukt i dag til FRISØR-artikkelen, Camilla og Madeleine, er kunder hos oss, forteller David. Han legger til at proffe modeller fortsatt vil bli brukt til produksjon av alle hovedkolleksjoner og at fotoopptakene vil bli gjennomført i London. - Jeg liker å gjøre foto-shoots i London, og det vil vi fortsette med. Vi skal lage en hovedkolleksjon i året i London og flere minikolleksjoner i Norge. Men jeg synes også det har vært spennende å bevege meg inn på produksjon av levende bilder. Jeg er litt stolt av at vi lager videoer med produsenten bak Kendrick Lamars videoer. Jeg tror ikke noen frisører har gjort slike produksjoner tidligere.


«Escape skal være en liten avstikker i hverdagen, en time-out»


Test selv på VERDI.FIXIT.NO

Fixit gir deg mer for pengene Våre smarte løsninger gir deg en enklere og mer effektiv hverdag. Nå har 250 salonger kommet i gang med digital varebestilling hos sine leverandører med Fixit. Det betyr at de sparer tid, reduserer kostnader og får full kontroll på varelageret i salongen. Prøv verdikalkulatoren og se hva din salong vil tjene på å velge Fixit.


– Enkel varebestilling. Best på lagerstyring. «Endelig får jeg full oversikt over lagerbeholdingen. Nå kan jeg sette min/max på lager og få varsel når jeg må gjøre en ny varebestilling. Slik unngår jeg krisebestillinger. På grunn av Fixit Produktkatalog er jeg bedre forberedt når selger kommer på besøk. De bruker tid på opplæring, og vi har bedre tid til å stille spørsmål om produktene og faget.» MAY-BRITT OSAN, PRODUKTANSVARLIG I KLEPPE AS

– 5 % teknoligrabatt og flotte kampanjer «Med Fixit får jeg oversikt over varesortimentet fra alle leverandørene. Produktene er tilgjengelig med profesjonelle bilder og salgsfremmede tekster som jeg kan bruke i kampanjer ut mot kundene i appen Fixit Timebestilling. I tillegg får jeg 5 % tenknoligrabatt på bestillinger hos Premium Leverandører.» METTE HØISETHER, DAGLIG LEDER I CURLY FRISØR

Fixit er bransjens ledende kasse- og kommunikasjonsløsning. Seks leverandører tilbyr nå digital varebestilling med unike fordeler kun gjennom Fixit, og vi inviterer alle leverandører til samarbeid. Disse er allerede i gang:

Fixit jobber for og med bransjen for å oppnå felles mål om sunn salongdrift og økt lønnsomhet.

FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

VERDI.FIXIT .NO


IMPULSER

birds of paradise

Det er ikke bare tropiske fugler som har en fargerik fjærprakt.

Kikker man nærmere på mange av våre hjemlige fugler, så ser

man hvordan en tilsynelatende svart fjær kan ha utallige fargenyanser. Mange fugler fremviser også en helt annen fargeprakt når de folder ut vingene. Fuglenes både skjulte og åpenbare

fargeprakt kan både overraske og fascinere, og skjønnheten kan gjøre deg målløs.

Avedas flygende farger vil gi deg inspirasjon til alle frisyrer. Du får lyst til å leke med fargemagien, blande fortryllende kulører, fremkalle fascinasjon. La fantasien ta deg med til paradiset.

BIRDS OF PARADISE AVEDA COLLECTION TEAM: ANTOINETTE BEENDERS ALLEN RUIZ TIPPI SHORTER BRUNO ELORRIOROZ JANELL GEASON JO MCKAY

20

FRISØR

4•2017


FRISØR

4•2017

21


KOLLEKSJON

BIRDS OF PARADISE F R A AV E D A C O L L E C T I O N T E A M

22

FRISØR

4•2017


FRISØR

4•2017

23


KOLLEKSJON

BIRDS OF PARADISE F R A AV E D A C O L L E C T I O N T E A M

24

FRISØR

4•2017


NYHET! SPECIAL 1 PASTE, MOLDING WAX & POWER WAX

KUN HOS FRISØREN!

Just a better styling! DISTRIBUTØR CUTRIN NORGE // WWW.CUTRIN.NO


IMPULSER

surfacing - Kolleksjonen er inspirert av komplett fremmede folk jeg har møtt,

og deres utrolige historier som de var modige nok til å dele med

meg... Deres historier var hjerteskjærende, men så sterke, inspirerende og så vakre. De viste styrke og håp.

- Jeg ønsket å skape noe for å vise min dypeste takknemlighet, der

alle som så min kolleksjon for første gang ville få en lignende følelse som jeg følte da jeg møtte disse historiefortellerne. - Kroppsmaling gjenspeiler de vanskelighetene vi opplever. Noen ganger føler vi at de dagene aldri vil ende. Men det kommer en dag, hvor vi kan åpne øynene og puste. Ikke se noe mørke, bare skjønnhet, om det så bare er i et lite glimt. Slik uttrykker Mio Sota sin sterke bakgrunn og inspirasjon til denne kolleksjonen. Hvordan vil du uttrykke dine opplevelser?

SURFACING HÅR: MIO SOTA @ TRIO, CHICAGO MAKE UP: MELISSA MUSSEAU FOTO: JOHN RAWSON

26

FRISØR

4•2017


FRISØR

4•2017

27


28

FRISØR

4•2017


KOLLEKSJON

SURFACING F R A MIO SOTA @ TRIO

FRISØR

4•2017

29


KOLLEKSJON

SURFACING F R A MIO SOTA @ TRIO

30

FRISØR

4•2017

Frisør no 5


EXCLUSIVE FOR HEADBRANDS

Nå er HeadBrands eksklusiv distributør av Cloud Nine i Norge. Du trenger med andre ord ikke lenger lete andre steder etter nye favoritter, da du finner hele utvalget på www.headbrands.no.

Choose heat. Choose style. Choose Cloud Nine. Ta kontroll over håret med hjelp av Cloud Nines populære og prisbelønte stylingredskap. Hvis du for eksempel vil ha det ultimate redskapet for å skape store luftige krøller eller myke bølger, så heter den Curling Wand og er en keramisk belagt

Frisør no 5-2017.indd 4

krølltang med individuell temperaturinnstilling. Redskapet for allsidig styling har fått et navn. Curling Wand og resten av utvalget finner du på www.headbrands.no.

2017-08-24 15:41


IMPULSER

disillusioned En moderne vri på 90-tallets grunge, påvirket av Fernanda Ly,

modellen som har tatt motebransjen med storm. Kult, moderne, ledig. En fargepalett som skaper definerte uttrykk.

Kolleksjonen er skapt av et sammensatt Colour Project Team fra the Fellowship for British Hairdressing. Her har coloristene lekt sammen og skapt hårkunst som kan gå rett inn i gatebildet.

Hva vil være ditt neste bidrag til gatas galleri? Finn et tema, lag en plan, skap ditt personlige verk. La det gjerne bli ditt bidrag til Årets Frisør konkurransen.

DISILLUSIONED HÅR: THE FELLOWSHIP FOR BRITISH HAIRDRESSING COLOUR PROJECT TEAM 2017 ART DIRECTION: CHRIS WILLIAMS & TINA FAREY STYLIST: BERNARD CONNOLLY MAKE-UP: KERRY SADLER FOTO: JACK EAMES

32

FRISØR

4•2017


34

FRISØR

4•2017


KOLLEKSJON

DISILLUSIONED F R A T H E F E L L OW S H I P F O R B R I T I S H H A I R D R E S S I N G COLOUR PROJECT TEAM 2017

FRISØR

4•2017

35


KOLLEKSJON

DISILLUSIONED F R A T H E F E L L OW S H I P F O R B R I T I S H H A I R D R E S S I N G C O L O U R P R O J E C T T E A M 2 01 7

Dis seb 36

FRISØR

4•2017


NYHET

TWISTED A/W 2017

Hair by Michael Polsinelli and Shay Dempsey

LET YOUR TWISTED SIDE EMERGE. Kilden til elastisitet for krøller. Discover the collection sebastianprofessional.com

Bestill nå på WELLASTORE.NO

WHAT’S NEXT.


HÅR: GARY HOOKER & MICHAEL YOUNG FOTO: JACK EAMES

S K R E D D E R S Y D D E FA R G E M E N Y E R :

TENK KREATIVT OG KUNDERETTET - Skal du lykkes med å utvikle salget av fargebehandlinger, gjelder det å ligge i forkant av forbrukernes etterspørsel. For vår del har vi utviklet et konsept der vi starter med å utvikle egne fargeteknikker. Det har vi lykkes godt med, sier Vibeke Giske Røisland, daglig leder i PÅHÅRET kjeden. TEKST: BJØRN KOLLERUD

- Tiden er for lengst over for å tilby store fargebehandlinger og øke prisene år for år. Man må tenke mer innovativt. Kanskje vil noen kunder bare ha en oppfriskning, eller en quick fix. Da må vi også gi dem et smakfullt tilbud som innfrir dette, pris- og tidsmessig, fastslår Vibeke. JOBB METODISK

- Vi selger tid og kompetanse. Hvis kundene vil ha en quick fix må vi kunne levere effektive resultater. Samtidig må kundene få større behandlinger når de ønsker det, påpeker Vibeke Giske Røisland.

38

FRISØR

4•2017

- Vi er så heldige å ha et eget kreativt team, PÅHÅRET Front. Under ledelse av Peter Vonkunz Brun utvikler teamet nye, spesifikke teknikker basert på trendbildet. Disse ender på vår meny. Ett eksempel er vår Ten Foil fargetjeneste. Som navnet sier, bruker vi her 10 folier etter en nøye beskrevet metodikk. Da vet vi eksakt hvor lang tid behandlingen tar og har kontroll på resultatet. Alle medarbeiderne blir løpende kurset i dette og øvrige fargetjenester. Dette er et prosjekt vi har jobbet dedikert med gjennom de siste 2-3 årene, og det har bidratt til å gi oss gode resultater, smiler Vibeke. Vi repeterer at PÅHÅRET kjeden kunne notere seg å bli kåret til Årets Frisørkonsern 2017, der økonomi er ett av vurderingskriteriene. God fagkunnskap og kundefokus er basis for salgsarbeidet.

FLEKSIBILITET - ET NØKKELORD

- Alle har ikke et eget kreativt team, men metodikken vi bruker, kan adopteres av andre. Som fagutøvere må vi utvikle oss i takt med kundenes behov. Da nytter det bare ikke å insistere på å tilby store behandlinger som tar 2-3 timer. Man må ha et fleksibelt tilbud. Skal vi innfri kundenes behov til enhver tid, må vi kunne tilby effektive behandlinger som innfrir kundenes forventninger. Lavere pris og kortere tidsforbruk er ikke problematisk. Husk at de som kjøper quick fix behandlinger kanskje kommer inn i salongen oftere enn kunder som kjøper større behandlinger. Da får man muligheten til å tilby noe nytt, eller andre tjenester. Når kundene går ut og føler seg freshe, har vi knyttet dem tettere til salongen. Fornøyde kunder som opplever å bli møtt på sitt behov har en større tilbøyelighet for å komme tilbake. For oss, og alle andre som ikke baserer seg på drop-in, er dette alfa og omega for å lykkes i fremtidens frisørmarked, avrunder Vibeke.


TEMA: FARGER FOR FRISØRER

Country Manager Coty/Wella Professional Mikaela Rinaldo mener salongeiere og medarbeidere i salongen må jobbe målrettet for å avdekke kundens behov og skreddersy fargebehandlinger.

Leverandørtipset: Slik selger du flere fargebehandlinger Country Manager Coty/Wella, Mikaela Rinaldo mener god konsultasjon er nøkkelen for å øke salget av fargebehandlinger. - For vår del legger vi vekt på å tilby våre kunder de verktøyene de trenger for å lykkes. Vi har egne Business Developement Consultants, som bistår deg med hvordan du kan utvikle en skreddersydd plan for å øke fargeomsetningen. HER ER MIKAELAS TIPS TIL Å FÅ FLERE FARGEGLADE KUNDER:

1.

- Lag en langsiktig plan for dine kunder, og få kundene til å komme oftere. Kartlegg for eksempel om kundene skal ha bryllup, eller er invitert i bryllup, konfirmasjon eller noe annet som gjør at de vil være ekstra pene og flotte på håret. Bruk disse anledningene til å selge inn behandlinger, som for eksempel en glossing. Vær oppmerksom på at kunden av og til er villig til å spandere lengre tid og mer penger hos deg, og at man iblant bare ønsker seg en «touch up».

2.

- Oppgrader kundene, tilby en utvidet fargebehandling. Sørg for at du alltid er upto-date på de siste trendene og teknikkene, og tilby disse på din meny. Mange kunder vil ha naturlige resultater som du kreerer med en frihåndsteknikk. Det finnes mange produkter som gjør det lettere for deg å arbeide med ulike teknikker, som for eksempel Blondor Freelights. Ikke minst er det viktig å formidle produktfordelene med nye, innovative fargeprodukter. På vegne av det merket jeg representerer, kan et eksempel være å formidle til kunden at Koleston Perfect Innonence reduserer risikoen for å utvikle allergi, noe som mange kunder er villige til å betale litt mer for. Et annet ferskt eksempel er vår nye lansering Wellaplex, som gjør at du kan utføre bleke- og fargebehandlinger uten å kompromisse på kvaliteten. Husk, når du introduserer noe nytt, pass på å ta deg riktig betalt for behandlingen.

3.

- Skaff deg enkelt nye fargekunder. Bruk de kundene du allerede har i salongen og tilby dine klippekunder fargekonsultasjon uten kostnader de dagene du ikke har fullbookede lister. Mange av dem kommer til å booke tid for farging, og du har fått en ny fargekunde. HÅR: GARY HOOKER & MICHAEL YOUNG FOTO: JACK EAMES

FRISØR

4•2017

39


40

FRISØR

4•2017


TEMA: SALG OG KUNDEBEHANDLING

FA G K U N N S K A P S E L G E R :

KUNDEVEILEDERNE BLIR

VINNERNE

- Frisører kan ikke gjøre en halvveis jobb på kundeveiledning. Vi må overføre vår kunnskap om pleie og styling på en måte som sikrer at kundene kan få til flotte resultater hjemme. Da får vi lojale og fornøyde kunder, påpeker Stian Holter, Education Manager i Tendenz Hårpleie. TEKST: BJØRN KOLLERUD O G FOTO: BJØRN KOLLERUD O G SHUTTERSTO CK

- Vi har markedsundersøkelser som klart viser at kunder som får produktveiledning og praktisk opplæring i bruk av styling og pleie­ produkter til hjemmebruk, faktisk sier at de er mer fornøyd med salongbesøket og er mer tilbøyelig til å rebooke time, enn de som ikke får det. Dette må salongeiere og medarbeidere ta med seg inn i sitt daglige arbeid, poengterer Stian Holter. Men veiledning er ikke nok. Stian mener frisører ikke må ta for gitt at kundene er i stand til å gjenskape resultatene fra salongen hjemme. - Kunder som er villig til å bruke penger på å gå til frisøren, må oppleve at de får valuta for pengene. Da må vi gi en utvidet kundeopplevelse, som strekker seg ut over det arbeidet vi leverer. Alle liker å lære noe nytt. Greier vi å «utdanne» kundene innen styling og tekstur, vil de oppleve at de har fått en merverdi ved salongbesøket. COACH KUNDEN

- Det er mye vi tar for gitt. Som fagutøvere har vi fire års utdanning i bunn, og mange har lang fartstid i faget med kurs og videreutdanning på CV-en. Da kan man bli fartsblind. Det som er enkelt for oss, kan være veldig krevende for kundene å få til. Kunnskapsoverføring er essensielt for å skape tillit. Da skjønner kundene at det ikke er så enkelt å skape resultater,

som det de kan se på en forenklet YouTube-presentasjon. Men du kan gi dem oppskriften. Jeg mener vi må bli kundenes «stylecoach», formidle praktisk fagkunnskap som gjør at de kan gjenskape salongresultatet hjemme. Det krever at vi faktisk kontrollerer at de greier å følge våre instruksjoner. Man må ta et helhetlig ansvar. Det er ingen trussel mot faget, tvert imot. Du får synliggjort din kompetanse. HEFTIG OG BEGEISTRET

Tradisjonelt har norske frisører ligget på salgstoppen i Europa når det gjelder salg av proffe produkter målt mot dagligvareprodukter. Men nettbutikkene har helt klart presset proffmarkedet medgir Stian. - Mange unge synes kanskje produktsalg er et mas og noe man toner ned. Kanskje er man også redd for å få et nei ved produktanbefalinger. Med det prispresset man opplever og konkurransen fra netthandel, er det kanskje ikke så rart at noen mister motet. Men det er det ingen grunn til å gjøre. Produktsalget er fortsatt veldig viktig for lønnen til den enkelte frisør og salongens økonomi. Men kravene til profesjonalitet og produktkunnskap er uten tvil økt hvis man skal lykkes. - En tilnærming er å ta utgangspunkt i de produktene du som frisør liker og jobber med til daglig. Dette er produkter du kjenner og vet hvordan fungerer. Da er det lettere å formidle produktfordelene til kunden med høy troverdighet. Vær ærlig på ting. Kanskje blir kunden positivt overrasket over hvor lite produkt man

Fra salg til omtanke. - Vi har mye å lære av andre serviceyrker. Som på en gourmetrestaurant, der servitøren tar imot kundene på en skikkelig måte, forteller om rettene som skal serveres og anbefaler vinvalg, og sørger for at kundene har det de trenger. De utelukker ikke å tilby dessert fordi regningen er blitt høy. Se på varehyllene i salongen som «desserten» kunden tar med hjem. Vi må beskrive hva vi tenker å gjøre, hvorfor, og hvordan vi går frem. Likeledes må vi følge opp og sette kundene i stand til å vedlikeholde looken mellom salongbesøkene. Fagprat er viktig. Uansett hva man snakker med kunden om, holder jeg på at vi bør holde en faglig vinkling i bunn, fastslår Stian Holter, Education Manager i Tendenz Hårpleie.

FRISØR

4•2017

41


trenger for å vedlikeholde looken, det vil si at produktkostnadene går ned for kunden. Da driver du ikke salg, men rådgivning - og salget følger med som en naturlig konsekvens. Salg behøver ikke å være vanskelig hvis man knekker koden og behandler kundene på en profesjonell måte. Det handler om troverdighet og fagkunnskap, mener Stian.

EN DEL AV KUNDEOPPLEVELSEN

- Alle kunder trenger shampoo, pleie- og stylingprodukter. Spørsmålet blir om de skal handle dette i salongen, i en ekstern nettbutikk eller i dagligvarehandelen for den sagt skyld. For å få medarbeiderne til å bli bevisste om at produktveiledning, salg av produkter og verktøy som kunden trenger er en naturlig del av kundeopplevelsen, vil jeg anbefale at man bryter ned salgsmålene. Hvis man sammen med medarbeideren setter mål om fem solgte produkter per dag i fem dager, betyr dette at frisøren selger 25 produkter i uken. Da kan man lett vise hva dette innebærer av provisjonslønn i løpet av en måned. Og hvem vil ikke ta med seg en lønnsøkning ut over behandlingssalget? Dagens kassesystemener hjelper deg til å holde oversikten og vise hvordan du ligger an i henhold til definerte mål.

42

FRISØR

4•2017

STIANS TIPS: - Hold fokus på det faglige. Kundene liker kanskje å snakke om ferien. Da kan du bruke disse ferieplanene med anbefaling om pleie- og stylingprodukter som matcher behovene i den aktuelle situasjonen. - Unngå distraherende aktiviteter. Blir du mer opptatt av facebook-oppdateringer enn faglig fokus på jobben, er dette noe kundene merker. - Kunnskap er makt. Leverandørene tilbyr ofte gratis produktkurs. Bruk denne muligheten for det den er verd. - Ikke vær redd for å dele kunnskap. Lærer du kundene proffe grep for å vedlikeholde frisyren hjemme, har du en venn for livet. Lykke til!

*€10 per styler/hairdryer and €1 per paddle brush sold will be donated to Rosa Sløyfe in the campaign period until 31.10.17

TEMA: SALG OG KUNDEBEHANDLING


MY HAIR CARES €10 donation with every electrical purchase of the ghd pink blush collection*

*€10 per styler/hairdryer and €1 per paddle brush sold will be donated to Rosa Sløyfe in the campaign period until 31.10.17

For more information please contact your local ghd sales representative or our customer service at 22 44 89 00.


FAGKUNNSKAP GIR TRYGGHET:

PERFEKSJONER

DINE FERDIGHETER Frisørfaget er i kontinuerlig utvikling, og rommer uendelige muligheter for kreativ og faglig utfoldelse. Man blir aldri ferdig utlært. - Kreativ frihet bygges på solid fagkunnskap og perfeksjonerte teknikker, poengterte Avedas artistiske direktør Ricardo Dinis under et look-and-learn kurs på Aker brygge i Oslo. T E K S T : B J Ø R N K O L L E R U D F O T O : B J Ø R N K O L L E R U D O G AV E D A

- Det er første gangen jeg er i Norge, og det har vært en morsom opplevelse å vandre rundt i Oslo. Spesielt var jeg imponert over galleriet med Pushwagners kunst på Aker brygge. Det har gitt meg inspirasjon jeg kan ta med med hjem til New York, sa Ricardo i forkant av kurset.

44

FRISØR

4•2017

PÅ SCENEN MED VIDAL SASSOON

Ricardo mener man ikke kan gjøre alt for alle, og har selv spesialisert seg på avanserte klippeteknikker. Grunnlaget har han fått gjennom mange års jobbing for Vidal Sassoon. - Det var en ekstremt utviklende periode i livet mitt.


TEMA: MOTIVA SJON & INSPIRA SJON

Jeg ble AD i Vidal Sassoon i en alder av 25 år, og var den yngste i stallen. Det gjorde at jeg fikk jobbe med og lære av mange av de store navnene i bransjen, som for eksempel Tim Hartley. Så det var ni veldig inspirerende år. Det var også en stor ære å kunne stå på scenen og få kommentarer fra ikoniske Vidal Sassoon himselves under 50 års jubileet. Så jeg har hatt en fantastisk reise karrieremessig, det må jeg si. HVORDAN KAN DU FORBLI ENGASJERT?

Ricardo har en spesiell dedikaksjon til faget. Han mener alle har et personlig ansvar for å holde seg oppdatert og motivert. - Jeg er blitt 40 år, og kjenner selv på et grunnleggende spørsmål: Hvordan kan man forbli interessert og engasjert i det man driver på med? Det er lett å stivne i et fast mønster, og det kreves en god porsjon pasjon for å levere en gode kundeopplevelse hver dag. Mister du interessen for salongens kunder, eller «gjester» som jeg benevner dem, er det langsomt, men sikkert kroken på døren. Det som driver meg er å gi kursdeltagere ny inspirasjon, sørge for nye perspektiver og faglig utviklig, som gjør at de brenner for det de gjør, og står i faget. Det er en fantastisk opplevelse å kjenne at jeg gir deltagerne ny energi til å møte salongens gjester og inspirerer dem til å jobbe med avanserte klippeteknikker. JOBB BEVISST MED UTVIKLING

Aveda look-and-learn kurset i Oslo var avgrenset til en gruppe på 18 personer. Poenget er at hver enkelt skal bli sett og veiledet. Ricardo demonstrerer teknikker på modellene sine, men kursdeltagerne skal oppleve dette gjennom egen praktisering. - Det er viktig å jobbe inn avanserte teknikker. Jeg kan demonstrere dette på scenen, men det avgjørende er at deltagerne selv får prøve dette ut og perfeksjonere sine ferdigheter. Derfor trenger vi to dager, og det betyr også at vi må sette en grense på antall kursdeltagere. Jeg håper og tror at jeg kan bidra med å formidle trendsettende, konsumentvennlige teknikker. Men jeg er også opptatt av kundeopplevelsen. Et viktig aspekt ved salongbesøket er at gjestene, eller kundene om man vil bruke det begrepet, får en utvidet opplevelse. Den energien det ligger i å bli berørt fysisk og psykisk kan ikke undervurderes. Jeg mener frisører må ha et utvidet blikk på hvordan de jobber. Kundeopplevelse er et viktig stikkord, poengterer Ricardo.

Billedtekst: Billedtekst: Aveda Global Artistic Director Ricardo Dinis var trekkplaster da norske og danske Aveda-partnere deltok på et lookand-learn kurs på Aker brygge i Oslo. Brand Manager Ellen Marie Johansen i We Are One kunne glede seg over en inspirerende seanse.

HVA NÅ?

VIL UTVIKLE NYE TALENTER

På spørsmål om hvorfor han forlot Sassoon stallen til fordel for Aveda, svarer Ricardo dette; - Jeg kom inn i Sassoon som veldig ung. Når man føler man har gjort så mye som jeg fikk lov til å gjøre så tidlig i karrieren, stilte jeg meg spørsmålet; Hva nå? - Jeg kunne hatt mange gode år videre i Sassoon, men hadde lyst til å ta en ny retning. Jeg brenner for å lære bort ting, og siktet meg inn mot dette feltet. Jeg likte filosofien til Aveda, og dermed var det gjort. Det er inspirerende å være med å utvikle nye ting, og jeg fikk en stor frihet til å gjøre det jeg hadde lyst til å gjøre. Men det er klart det var tøft. Jeg har lagt hodet på blokken mange ganger. Blant annet startet jeg en Aveda premium partner salong i Madrid. Det var risky, for jeg hadde ikke noe nettverk. Men det gikk bra. Siden har jeg viet meg til å utvikle Avedas utdanningsprogrammer og fått lov til å bygge opp et team på 25 education managere globalt. Jeg stortrives med det jeg gjør nå, og har tenkt til å fortsette i denne retningen. Det er utrolig givende å lære bort ting, og bruke kreftene på å utvikle nye talenter. Jeg har aldri en kjedelig dag på jobben, smiler Ricardo.

- Jeg bruker bevisst «gjest» som begrep. Våre kunder er salongens gjester. Det betyr at vi må gi dem en utvidet kundeopplevelse under salongbesøket. Dette må man være bevisst, poengterer Ricardo Dinis.

Billedt på kve

FANTASTISK MORSOMT

- Jeg er veldig stolt over at vi har fått Ricardo Dinis til Norge. Det bringer Avedas kultur og teknikker nærmere våre norske og danske Life Style partnere, smiler nordisk manager i We Are One, Ellen Marie Johansen. Hun legger til at man dessverre måtte sette begrensninger på antallet kursdeltagere til 18. - Men vi ville at flere av våre samarbeidspartnere skulle få oppleve Ricardo på scenen, og det ble en visning med 150 deltagere på kvelden. Det var en hyggelig og utvidet seanse, der det også ble plass til smalltalk og spørsmål til Ricardo. Kvelden ble rundet av i nabolokalene, serveringstedet Verite, der det ble servert økologisk eplejuice og paraplydrinker fra Aveda Cocktail Meny.

FRISØR

4•2017

45


Bli en vinner! Reglement og påmelding f i n n e r d u p å w w w. n f v b . n o

ARRANGØR:


Årets Frisør prisfesten var i år for første gang i Oslo Spektrum. Rundt 1000 feststemte bransjefolk fikk oppleve et forrykende show fra ende til annen.

2018

2018

NM i frisering, make-up og negledesign er en demonstrasjon i dedikert fagkunnskap.

HÅR & SKJØNNHET 2018:

Bransjen treffes igjen i Oslo Spektrum i mars 2018!

SUKSESSEN SKAL GJENTAS!

i

Konseptet for arrangementet «Hår & Skjønnhet» med NM og Årets Frisør ble endret i år, med stor suksess. Det er ingen tvil om at bransjen behøver en slik møteplass, både for å lære og inspireres, og for å feire oss selv og våre fag! Styret i NFVB har derfor besluttet at vi fortsetter videreutviklingen av årets konsept, og at vi kjører arrangementet årlig fra nå av. Sett derfor allerede nå av helgen 17. - 18. mars 2018! NFVB vil jobbe videre med utviklingen av så vel utstillerdelen som konkurransedelen av arrangementet, og ønsker samtidig å inkludere hudpleie i større grad enn tidligere. Tilbakemeldingene fra årets arrangement i Oslo Spektrum var svært gode, og vil naturligvis danne grunnlaget når neste arrangement utvikles. KO M P L E T T PA K K E

NFVBs president Edel Teige mener sterkt at bransjen fortjener og bør ha et årlig Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum. NFVBs styre har nå vedtatt at denne bransjebegivenheten skal arrangeres også i 2018. Det inkluderer selvfølgelig bransjens store prisfest samme sted. Dato flyttes fra februar til mars.

48

FRISØR

4•2017

Programmet fastsettes etter hvert, men hovedtyngden av både konkurranser, show og utstillinger blir lørdag, med påfølgende bransjefest og prisutdelinger. Søndag åpner vi for et spesialtilpasset arrangement med fordypning i enkeltdisipliner eller retninger, med én eller et fåtall samarbeidspartnere. Vi kommer tilbake med detaljer etter hvert. STØRST O G V IKTIG S T

NFVB er nå i kontakt med leverandørene for det viktigste samarbeidet om dette store og viktige bransjeløftet. Benytt tiden nå til å levere ditt bidrag til Årets Frisør-konkurransen. Vi sees i Spektrum i mars 2018?!

Showene under årets Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum var en inspirasjonsbombe. Norges desidert største event i sitt slag.


110 ÅR

1907 - 2017

LANDSMØTET 2017 1907 - 2017 110 ÅR

1907 - 2017 110 ÅR

LANDSMØTET 2017

LANDSMØTET

Stolt Engasjert LANDSMØTET2017 Inkluderende

1907 - 2017 110 ÅR

2017

1907 - 2017 110 ÅR

LANDSMØTET

2017

OPPLEV NFVBS NYE FREMTIDSVISJON! Møt andre stolte, engasjerte og inkluderende medlemmer på Landsmøtet 2017. Påmelding: Se www.nfvb.no

1907 - 2017 110 ÅR

LANDSMØTET2017

1907 - 2017 110 ÅR

LANDSMØTET2017

2018

2 1 . OK TOBER HOTEL CONTINENTA L, OS LO

17. - 18. MARS OSLO SPEKTRUM

Sett av datoen allerede nå! ARRANGØR:

FRISØR

4•2017

49


stygian IMPULSER

Dykk inn i en mørk verden, der lys og skygger skaper en spirituell

stemning, ladet med komplekse impulser. Stygian er en kolleksjon

som smelter sammen ulike klippeteknikker, skreddersyr og forvrenger, kaster inn klassiske og futuristiske elementer. Vinkler og kurver, det synlige og usynlige, alt har en redaksjonell utsøkthet.

Tracey Hughes er kanskje en av frisørbransjens mest meriterte inspiratorer. Enten hennes arbeider pryder magasinforsider, eller hun står på scenen som kursholder, så formidler hun en helt spesiell energi. Hvordan bruker du din energi? Kan du overføre den til andre? La ingenting stoppe deg.

STYGIAN HÅR: TRACEY HUGHES MAKE-UP:  EMMA JANE MILLER KLESSTYLIST:  CARLOS MANGUBAT FOTO: BERNARD GUIET STUDIO

50

FRISØR

4•2017


FRISØR

4•2017

51


KOLLEKSJON

STYGIAN F R A TRACEY HUGHES

52

FRISØR

4•2017


FRISØR

4•2017

53


KOLLEKSJON

STYGIAN F R A TRACEY HUGHES

54

FRISØR

4•2017


Skånsom og duftfri behandling av hår og hodebunn Kun hos frisøren!

CUTRIN.NO


INSIDE HØST/VINTER OG DEN NYE NORMEN Wellas kreative team har lekt frem en tolkning av høst/vinterkolleksjonen «The New Norm by Past Forward». Med inspirasjon fra ulike klassiske frisyrer fra flere tiår viste de 7 modeller som i stor bredde gir impulser til personlige uttrykk. Anki Moe McCorrey, Nordic creative leader og educator i Wella Professionals, uttalte at trenden passer for alle aldre, der personliggjøring er det viktige stikkordet. Uttrykket kan gjerne være uperfekt, men helhetsbildet er viktig. Wella Illumina Color har satt fargetonene som fremhever klippene.

AW17 fra Wella: «The New Norm by Past Forward», som vist på studioet i Nydalen.

56

FRISØR

4•2017

FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K


VIL AUT DU B L OR ISE I RT

HAIR TALK

stylist

Kont a

kt os s i da for k g urs !

SKÅNSOM HÅRFORLENGELSE AV S K A N D I N AV I A S S TØ R S T E L E V E R A N D Ø R AV P R O F E S J O N E L L E X T E N S I O N S

Hairtalk scandinavia www.hairtalk.NO/SE/DK

hairtalkextensions

D I S T R I B U TØ R

N O R G E

:

R U H S

A S

HAIRTALK SCANDINAVIA

T H O M A S

hairtalk SCANDINAVIA

H E F T Y E S G AT E

5 6

0 2 5 6

O S L O

W W W. R U H S . N O


INSIDE

FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K

KREATIVE OG FARGEFINE VISJONER I sommer var det norsk finale til Wellas TrendVision Awards. Deltakerne konkurrerer i to kategorier, Creative Vision og Color Vision, der vinnerne reiser til den internasjonale finalen. Uttrykkene var varierte, men finalevinnerne var ingen «bombe». Sølvi Bjørnevoll og June Eriksen er velkjente navn fra både trendpresentasjoner og ulike konkurranser. June har for eksempel mange gode VM-plasseringer i bagasjen. Den internasjonale finalen finner sted i London i oktober, samme helg som Salon International og Alternative Hair Show. Både deltakere og publikum kan med andre ord få en kraftpakke med inspirasjon med hjem fra London i år. Finalister for form og farge

Publikumsprisen gikk til Åse Igland Hellerslia fra Lucky Frisør Amfi Arendal.

58

FRISØR

4•2017

Vinner Creative Vision: June Eriksen, Giardini Hårdesign

Vinner Color Vision: Sølvi Bjørnevoll, Nikita Hair Strandgaten


NorgesdesigN 22062015/01

Frisørenes Opplæringskontor

Sammen skaper vi de beste frisørene! Hårete Opplæring har som visjon å øke kompetansen, kreativiteten og kvaliteten i frisørbransjen. Målet er å utdanne faglig sterke frisører som øker lønnsomheten for våre medlemsbedrifter.er.

Meld deg inn på www.hårete.no

Hårete Opplæring / Tlf: 484 02 121 / post@hårete.no / www.hårete.no


INSIDE

CREATIVE COLORIST: Anita Nedrebø, Sans Hår & Make-up

NEW TALENT COLORIST: Jevgenija Kirillova, Studio S. Style

T o F Norsk Goldwell Color Zoom Challenge finale:

FARGEGLAD VINNERTRIO Årets Frisør 2017 Svetlana Jouini kunne innkassere nok en pris som en av vinnerne i Goldwell Color Zoom Challenge i Norge. Sammen med arbeidskollega Jevgenija Kirillova fra Studio S. Style og Anita Nedrebø i Sans Hår & Make-up setter hun snart kursen mot den intenasjonale finalen, som går av stabelen i Barcelona. Global Zoom eventet strekker seg over tre dager fra 7. til 9. oktober, og arrangeres av Goldwell og KMS. I konkurransedelen fokuseres det på fargebruk, men klippeteknikk inngår også. FIT FOR FIGHT

- Det er utrolig morsomt å måle seg mot kolleger fra 32 land, og jeg koser meg alltid på scenen i internasjonale konkurranser. Men Color Zoom er krevende. Vi skal gjenskape de prisvinnende bildene på scenen, og vi må følge prosedyrene til punkt og prikke. Det er noe juryen legger stor vekt på. Så her blir man virkelig bedømt for det man leverer foran et stort publikum, uten å kunne «pynte på resultatene» i ettertid, poengterer Svetlana Jouini. Hun har tidligere fått en meget respektabel 3. plass under et Color Zoom event i Berlin. - Det er femte gangen jeg deltar, men jeg er også veldig stolt over prestasjonene til min nære medarbeider Jevgenija Kirillova. Hun har et stort utviklingspotensial og det blir spennde å se hvordan vi begge hevder oss, smiler Svetlana. Selve konkurransen går av stabelen på søndagen, men eventet rommer også trendshow, galashow med kåring av prisvinnere og en avskjedsfest. Vi krysser fingrene for norsk gull i Barcelona.

60

FRISØR

4•2017

PARTNER COLORIST: Svetlana Jouini, Studio S. Style

Fargefest Det konkurreres i tre kategorier i Color Zoom konkurransen: New Talent Colorist, Creative Colorist og Partner Colorist. Lookene i de prisvinnende bildene skal gjenskapes på scenen foran rundt 3000 frisører under den internasjonale finalen i Barcelona i oktober.


FRISØR

Tropicos i Asker bruker Hano Frisør med Vipps betaling og online timebestilling. Bestillingssiden kan enkelt integreres mot Facebook, hjemmeside eller benyttes som en APP

NORGES MEST BRUKTE

internettbaserte kasse- og bookingsystem for frisører • Benyttes daglig av mer enn 700 salonger og kjeder • Meget brukervennlig, ingen installasjon • Alltid tilgang: logg på med PC, Mac, nettbrett eller mobilen • Fri support og backup • Ingen bindingstid • Tilfredstiller den nye kassaloven

E-post: firma@hano.no Tlf: 66 77 66 73 Web: www.hano.no

PRISER: Hano Frisør: • etablering 4.900,• pris / mnd / frisør 200,Komplett utstyr inklusiv betalingsterminal: • fra 900,- pr mnd

Referanser: Nikita, Continental Frisør, På Håret, Josefsson, H2


INSIDE

FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K

Landslagssamling i Næringslivets Hus i Oslo.

MED DET NORSKE FLAGGET PÅ BRYSTET Leif Anders Øverland (22) tok gull i juniorklassen under årets NM, og ble håndplukket av NFVB som eneste frisør til World Skills/VM i yrkesfag i Abu Dhabi i oktober. I tillegg skal han være med i den norske troppen i VM i frisering i Paris nå i september. Frisørtalentet Leif Anders Øverland fra Trondheim jakter gull og ære i to ulike verdensmesterskap. Under VM i frisering i Paris kan man konkurrere mer spisset i dedikerte kategorier, mens man i World Skills må vise stor breddekunnskap over hele fagspekteret. Det kreves intense forberedelser for å hevde seg i det internasjonale toppsjiktet, men Leif Anders er en ambisiøs frisør med stor lidenskap for faget. BEST AV DE BESTE

VM i Paris foregår like etter at dette magasinet gikk i trykk, så når du leser dette kan det være at det er en medaljevinner vi snakker om her. Uansett så er VM i frisering i Paris en fin oppkjøring til World Skills i Abu Dhabi. Leif Anders er der en av 20 dyktige ungdommer på det norske yrkeslandslaget. De er alle norgesmestre og de beste vi har i landet i denne aldersgruppen (under 23 år). De skal konkurrere i 18 fag og møte 1300 deltakere fra 77 land. GODT FORBEREDT

Leif Anders jobber til daglig på Nikita Hair City Lade sammen med broren Jan Emil, som har vært til stor inspirasjon og støtte for Leif Anders. Han ble tidlig opptatt av konkurransefrisering og gleder seg til å representere Norge i to ulike VM. Det ligger imidlertid mye hardt arbeid bak, og han trener nå døgnet rundt for å være godt forberedt. - Jeg har ei kjæreste som også er frisør og som konkurrerer med meg på landslaget i frisering. Vi har trent sammen til alle konkurransene jeg har vært på tidligere: 3 ganger julecup i Trondheim, 4 ganger NM i frisering og 2 ganger VM. Jeg kan ikke få takket treneren min nok. Dag Gustavsen har vært helt fantastisk og lagt ned mye tid, forteller Leif Anders. Vi ønsker lykke til i de internasjonale konkurransene, og håper både unge frisørspirer og eldre bransjeveteraner blir inspirert av innsatsen til det trønderske talentet.

SAGT OM LEIF ANDERS

- Leif Anders er et talent av de sjeldne, og hans dyktighet og innsats er med på å løfte fram gleden og viktigheten av faget. Mette Engeli, adm.dir. Nikita Hair - Leif Anders er en fantastisk rollemodell som viser at vår spennende bransje byr på uante muligheter for kreative mennesker som vil. Inger Ellen Nicolaisen, Nikita-gründer - Jeg er utrolig heldig som får trene en så dyktig og ikke minst treningsvillig gutt som Leif Anders. Han har 11 forskjellige disipliner å trene på, og slik jeg ser det har han potensiale til å ta medalje i begge VM. Dag Gustavsen, trener

62

FRISØR

4•2017

Med egne ord Leif Anders er en av 20 ulike fagut­ øvere på yrkeslandslaget. Vi har sakset et utdrag fra et intervju på lands­ lagets hjemmeside. Les mer på www.worldskills.no.

C

M

Y

CM

HVA ER DET BESTE MED FAGET DITT?

Kreativt, sosialt, fysisk, psykisk, teknisk og variabelt. Ikke en dag er lik. Jeg møter mange hyggelige mennesker med et smil hver dag, gjør mennesker finere og mer fornøyde med seg selv, gir selvtillit og gjør folk glade! Kjempefølelse! Pluss at jeg får jobbe med et håndverk jeg elsker. HVORFOR SKAL ANDRE VELGE DET FAGET DU HAR VALGT?

For å få en variert og spennende hverdag med utfordringer. For å møte alle typer mennesker og lære seg å like alle. Du skal velge frisør om du er kreativ og vil bruke det på å hjelpe andre mennesker med noe så viktig som selvtillit. HVORDAN VIL DU BESKRIVE DEG SELV SOM PERSON?

Sosial, kreativ, nysgjerrig, ung, og med passion. Jeg er den typen som aldri gjør en ting halvveis. Når jeg først skal gjøre noe, gjør jeg det fullt ut. Og når jeg først skal jobbe med dette for resten av livet, jo da skal jeg faen meg bli flink i det også!

MY

CY

CMY

K


Brow Builder Mii Cosmetics Spa Beauty 3 2017.pdf 1 03.07.2017 14.21.59

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Din brynsekspert! Brow by Mii er en komplett salongbehandling med

tilhørende salgsprodukter som gjør det enkelt å lykkes med bryn – hver gang. Vi tilbyr kurs i Brow by Mii i våre lokaler i Christian Krohgsgt. 60 i Oslo. Se beautyproducts.no for kursdatoer og bli en brynsekspert du også.

www.beautyproducts.no


INSIDE

FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K

HVEM SIER AT FRISØRER IKKE ER SPORTY?

ÅRETS FRISØR

- er det deg?

Er det du som skal stå på scenen i Oslo Spektrum neste år og motta bransjens hyllest og anerkjennelse? Da må du sende dine konkurransebidrag nå i høst. Konkurranseregler finner du på www.nfvb.no. Lykke til!

Global Brand Ambassador Antonio Calero trosset en ryggprolaps og leverte en personlig beretning om den reisen har har vært igjennom sammen med Moroccanoil. Med 200 reisedager i året er han en travel person, men gledet seg over sitt første norgesbesøk.

Teamet i Stil Frisør i Bodø gjorde en formidabel innsats i fjellvandringskonkurransen «Ti på topp» i Bodøs fjellheim i fjor, og kunne smykke seg med tittelen «årets sprækeste bedrift 2016». De har fulgt opp konkurransen i år, og utfordret andre frisørbedrifter til å delta. Prosjektet gjennomføres i regi av bedriftsidretten, og konkurransen skal være en motivasjon for å få økt fysisk aktivitet på arbeidsplassene. - Vi er i en bransje som dessverre har fått mye kritikk for at medarbeidere pådrar seg belastningsskader, men jeg mener det handler om at alle må ta ansvar for sin egen helse. Tiltak som dette gir oss en «bunntrening» som vi har nytte av i vårt daglige arbeid. Vi var den første frisørbedriften som har vært med på konkurransen, og jeg har utfordret resten av bransjen til å delta i år. Sammen med Bodø & Omegn frisørlaug stiller vi denne gangen med 60 påmeldte frisører, og jeg krysser fingrene for at vi nok en gang hevder oss i konkurransen, sier daglig leder og eier av Stil Frisør, Gina Pedersen Stake. Hun ser på prosjektet som et steg på veien til å ta vare på egen helse, og legger til at de håper de kan være en inspirasjon for bransjen i hele landet.

CELEBERT BESØK Suksessen Moroccanoil tok konkurrenter og bransjen på sengen. For den norske distributøren, Cutrin Norge as, var det et lykketreff at man greide å sikre seg distributørrettighetene. Salget tok av i rakettfart og ga innpass i nye salonger. Basisen var Moroccanoil Treatment basert på arganolje, og brukerne tok imot produktet med åpne armer. Renessansen for håroljer var et faktum, og resten er historie. Selv om konkurrentene etter hvert kom på banen, har Moroccanoil beholdt sin status som state-of-the-art for denne produktgruppen. En av dem som har fulgt suksessen fra den spede start, er Global Brand Ambassador Antonio Calero. Han avla Norge en visitt nå i juni, og i den anledning inviterte Moroccanoils Brand Manager for Norge, Danmark og Tyskland, Charlotte Kvam til en presseseanse i Oslo. Her fikk de fremmøtte journalistene en reise gjennom Moroccanoils historie, en produktpresentasjon og litt høstlig inspirasjon med noen impulser fra høstens hårtrender. Absolutt en liten vitamininsprøytning på starten av dagen.

64

FRISØR

4•2017

Bodøs høyeste fjelltopper ble beseiret av teamet fra Stil Frisør as, noe som ga en hyggelig omtale i lokale medier. Gina Pedersen Stake, daglig leder og eier av Stil frisør AS oppfordrer andre bedrifter til å bevisst ta vare på egen helse.


INSIDE

FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K

SATSER PÅ NISJE Black Box Beauty er et ungt, lite selskap som har hatt suksess med et nisjeprodukt, The First Shampoo, fra den brasilianske produsenten Sweethair. Det oppgis å være verdens første shampoo som fjerner frizz i opptil 12 uker. Daglig leder Hege Bigand jobber nå intenst med lanseringer i de øvrige nordiske landene. - Vi har fått inn produktet i flere trendsettende salonger, og vi opplever en hyggelig fremgang i det norske mardet. Samtidig har vi nå startet opp i Danmark. Produktet selges nå i 57 land i Europa, forteller hun. FORMALDEHYDFRITT

The First Shampoo fjerner frizz og behandlingene varer opptil 12 uker, forteller daglig leder Hege Bigand i Black Box Beauty.

Denne typen produkter har tidigere hatt ingredienser som ikke tilfredsstiller norske og europeiske krav. Men Hege Bigand forsikrer at produktet nå gjør det. - The First Shampo oppfyller selvsagt gjeldende produktkrav. Ved bruk av produktet er det ingen slitasje eller ødeleggelse av håret, og det går gradvis tilbake til sin naturlige form. Det interessante, sett med salongeiernes øyne, er at behandlingen tar 60 – 90 minutter å utføre. Det er en kraftig nedkortning målt mot andre tilsvarende behandlinger. Håret kan også farges eller blekes samme dag. Hver flaske på 1 liter varer til rundt 22 behandlinger, og byr på interessante fortjenestemuligheter for salongene, reklamerer Hege Bigand.

STOCKHOLM PRIDE Wella Professionals inngikk et partnerskap med Stockholm Pride, som gikk av stabelen i sommer. I denne anledning lanserte man EIMI Ocean Spritz Love Edition, som var pyntet med de lykkelige fargene til Stockholm Pride. - Vi deler Stockholm Prides verdier, derfor er et partnerskap både naturlig og viktig. Vi i Wella har sterk tro på at skjønnhet kommer fra mangfold og vokser med individualitet. Derfor ønsker vi å utvikle et produkt som støtter Stockholm Prides arbeid for å fremme selvtillit og for å uttrykke seg fritt, sa John Hallberg, Marketing Director Wella Scandinavia. En del av inntektene fra salget av produktene gikk til Stockholm Prides internasjonale solidaritetsfond for å støtte pridefester rundt om i verden.

66

FRISØR

4•2017

ROSA PRODUKTER Hairstore er ny samarbeidspartner til Rosa Sløyfe-aksjonen. Det innebærer en rekke «special edition» produkter i oktober, der en del av salgssummen går til Rosa Sløyfe og videre til brystkreftforskning, opplysningsarbeid og andre brystkreftprosjekter. Siden 1999 er det bidratt med over 190 millioner kroner. I Norge står Brystkreft­ foreningen og Kreftforeningen sammen om aksjonen. Hairstores Rosa Sløyfe special edition produkter er både til bruk i salong og til videresalg. Sortimentet er blant annet rosa vinylhansker uten latex, og rosa ELhair hårbørste, føner og rettekam. Les mer om Rosa Sløyfeproduktene på www.hairstore.no/produkter/rosa-sloeyfe.

Hairstores medarbeidere presenterer flere produkter dedikert til Rosa Sløyfe aksjonen.


INGEN ER HELT LIKE

Alle er vi unike og alle har vi ulikt hår. BLI HÅROLOG og gi deg selv mulighet til å finne den beste behandlingen for dine kunders helt ulike behov.

Du kan nå oss på 629 615 50 • Følg oss på


INSIDE

FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K

GRØNN, GRØNNERE, GRØNNEST… Floke Grønn Frisør tar mål av seg å være kompromissløs i sitt grønn salong konsept. Gründer Irene Stana har i sommer fått sertifisert alle de ni salongene i kjeden etter en dansk miljøfyrtårn-modell, lansert av kjemikeren Johan Galster. - Vi kutter ut alt som kan være farlig. Det er mengden eksponering som en frisør er utsatt for som er essensiell. Johan Galster og hans «Grøn Salon» har laget lister over produkter som er godkjente, positivlisten. Med nesten 200 produkter i salongen er det en ganske stor oppgave i seg selv å sikre at det ikke er stoffer som står på Grøn Salons negativliste. Irene er opptatt av å skape bevissthet rundt den kjemien som er i frisørproduktene. - Det er nesten bedre at ting lukter, så alle skjønner at man må beskytte seg. Jeg prøver ikke å skremme folk, men vekke deres bevissthet. Jeg kan nok virke litt ekstrem, men jeg ser at det virker. Floke skal snart lansere salong nummer 10, etter franchisemodellen. Det er flere «disipler» som vil sette strengere krav til salongproduktene enn det Mattilsynet gjør. - Jeg har en visjon om å hjelpe alle til bedre helse, og vil gjerne vokse som salongkjede, smiler Irene.

O N A

TO

Den danske kjemikeren Johan Galster står bak «Grøn Salon sertifisering». Irene Stana har nå sertifisert 9 salonger etter dette modellen. - Grønn salong er noe man pålegger seg selv. Det er klare regler som overholdes strengt, forteller Galster.

Strengere

REGULERING AV HÅRFARGESTOFFER

Kosmetikkforskriften endres med strengere grenseverdier for en rekke ingredienser i hårfargeprodukter. Det dreier seg om regulering av totalt 10 hårfargestoffer som føres opp med bruksbegrensninger i vedlegg III tilhørende Kosmetikkforskriften. Mattilsynet slår blant annet fast følgende: «Stoffene er kun tillatt til farging av øyevipper gitt at det utføres av en profesjonell aktør. Hjemmebruk tillates ikke. For at profesjonelle skal kunne advare forbrukerne mot mulige allergiske reaksjoner mot stoffene, skal de også oppgis med advarselsmerking.» Også for konsentrasjonen av Benzophenone-3, som brukes som UV-filter i solkrem og som UV-beskyttende stoff for å beskytte produktet mot stråling, er det blitt strengere krav. Maksimalt tillatt konsentrasjon i produkter klare til bruk endres fra 10 % til 6 %. TRYGGE LEVERANDØRER

Endringen gjelder for produsenter og importører av kosmetikk- og kroppspleieprodukter, og ble fastsatt av Mattilsynet 10.07. 2017 med umiddelbar virkning. Adm. direktør Finn Rasmussen i Frisørleverandørenes forening (FL) beroliger salongeiere. - De nye grensene har vært kjent lenge hos produsentene og våre medlemmer. Frisører og konsumenter kan være trygge på at våre medlemmer har tilpasset seg de nye reglene. Salongeiere som handler hos seriøse leverandører kan derfor være sikre på at de produktene de bruker og selger er i henhold til regelverket. - Det kan også nevnes at arbeidet med Positivlisten går fremover. I det fremtidige regelverket vil kun produkter som er positivt nevnt i regelverket bli tillatt, legger han til.

68

FRISØR

4•2017

Se

De se m m 10


OPLEV EN NY DIMENSJON AV BRUNETTER TOPCHIC @ELUMENATED BRUNETTE SHADES

Seks nye spennende nyanser

Det nye Elumenated Brunette segmentet gir deg enestående multidimensjonale nyanser med en unik vri og opp til 100% gråhårsdekning.

Kontakt Goldwell for mer informasjon: 22 55 69 91 www.goldwell.no @goldwellnordic


INSIDE ARENDALSUKA - et politisk snekkerverksted Arendalsuka byr på en god anledning til å treffe politikere i ulike settinger. NFVBs president Edel Teige var i egenskap av leder av NHOs Forum for mindre bedrifter deltaker i en paneldebatt som skulle svare på «Hva skal til for at bedrifter skaper nye jobber?» - Jeg håper jeg greide å løfte frem problemstillinger knyttet opp mot arbeidsintensive bedrifter som frisør- og velværebransjen. Vi har mye å

- Frisør- og velværebransjen ønsker å bidra i kampen mot utenforskapet i arbeidslivet. Med riktige rammebetingelser for å skape gode og solide arbeidsplasser er vi klare til å ta et tak, var Edel Teiges hovedbudskap i en paneldebatt under Arendalsuka i august.

EN SAMFUNNSOPPGAVE

- I et seriøst arbeidsliv, der fagkunnskap og det å kunne sin jobb premieres, må myndighetene belønne den samfunnsoppgaven bedriftene tar ved å gi opplæring og integrering av personer som rammes av utenforskap i arbeidslivet, det være seg fremmedkulturelle i alle aldre, eller unge drop-outs. Når dette er sagt, er vi selvsagt glade for at lærlingtilskuddet har blitt hevet med 30.000 kroner per elev gjennom de fire siste årene. Men der er ikke nok. Opptrappningen må fortsette til vi når et nivå som faktisk macther det en studieplass koster samfunnet. Det er likestilling i praksis, og en anerkjennelse av det opplæringsansvaret vi tar, fastslo Edel Teige. VIL HA KONKURRANSE PÅ LIKE VILKÅR

Hva skal til for at bedrifter skaper nye jobber? Som leder av forumet for mindre bedrifter i NHO deltok NFVBs president Edel Teige i paneldebatten sammen med NHOs nyvalgte president Arvid Moss fra Hydro, adm. direktør Merethe Nøsted von Zernichow i Nøsted Kjetting, samt politikerne Dag Terje Andersen (AP) og Nikolai Astrup (H). Debattleder var Ole Erik Almlid, vise. adm direktør i NHO.

Lucky Frisør

være stole av, og det må vi synliggjøre i fora som dette, fastslo hun.

På vegne av NFVB er Edel også bekymret for det offentliges bruk av penger på støtte til enkeltpersoner og salonger som mangler faglig kompetanse og kunnskap om hva som kreves av en bedrift i Norge. Dette ga hun uttrykk for under paneldebatten. - Kunnskap og skikkethet må belønnes. Vi opplever det som dypt urettferdig og

konkurransevridende at seriøse bedrifter blir utfordret av personer uten dokumenterte håndverksmessige kvalifikasjoner og fagkunnskap om salongdrift. Vi har eksempler på at det er mulig å få etableringsstøtte for å åpne frisørsalonger uten dokumenterte fagkvalifikasjoner, eller kunnskap om det å drive forretning innen rammene av norsk lov. I tillegg til etableringsstøtte, ser vi også eksempler på at nyetableringene støttes videre med for eksempel dagpenger det første driftsåret. BRUK PENGENE PÅ ETABLERTE BEDRIFTER!

- Vi vil ha kvalitet i faget vårt og konkurranse på like vilkår. Vi mener myndighetene her bidrar til konkurransevridning i en allerede overetablert bransje. Det er krevende å drive en salong, og det er helt nødvendig å skaffe seg erfaring og kunnskap for å få driften til å gå rundt og samtidig overholde lovpålagte krav, arbeidstager- og forbrukerrettigheter, likestilling og transparens. NFVB mener det er en mye bedre løsning at myndighetene kanaliserer pengene til opplæring og integrering gjennom seriøse bedrifter som kan ta ansvaret i praksis. - Det er en anerkjennelse av håndverksfaget betydning, som de fleste politikere i dag er opptatt av å styrke, la hun til.

PÅ TV2

- Det morsomme med Arendalsuka er at vi kan møte både politikere og næringslivstopper på kloss hold. Men det var selvsagt ekstra morsomt at vi fikk besøk i salongen av NHOs direktør Kristin Skogen Lund og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Vi snakket med dem om midlertidige ansettelser. Selv om vi ikke har benyttet oss av denne muligheten til nå, mener vi ordningen er en god inngangsport for å få folk over i fast stilling. Hvis vi skal benytte oss av dette, er det helt klart vår målsetting å bruke ordningen til å skaffe folk fast ansettelse, og det fortalte vi de to besøkende, forteller Lucky Frisørs gründer Anders Lyche. - Ordningen med fast ansettelse har blitt veldig aktuell for oss nå, fordi vi har fire lærlinger og egentlig bare fast jobb til tre av dem i øyeblikket. Men vi har en 50 % stilling til den fjerde lærlingen, og som Anders påpeker, føler vi et ansvar for å skaffe 100 % stillinger til alle som har blitt lært opp hos oss. Så ordningen med midlertidige ansettelser er aktuell for oss nå, selv om vi vil jobbe intenst med å utvikle den siste 50 % stillingen til en full stilling, legger ektefellen Noreen Lyche til. - NHO-sjefen og arbeids- og sosialministeren var faktisk en hel time i salongen med TV 2 på slep, så vi fikk formidlet våre synspunkter. Det var gøy, forteller Lucky-sjef Anders Lyche.

70

FRISØR

4•2017


FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K

OM PÅBUD AV VASK I SALONG OG NFVBS OPPFØLGING De siste månedene har NFVB gått offentlig ut og påpekt at en del salonger i Norge drives uten at de kan tilby hårvask til kundene. Dette mener vi er et lovbrudd. Saken har fått til dels stor medieoppmerksomhet og gitt grobunn for mange diskusjoner i ulike fora. «DET SKULLE BARE MANGLE»

Frisører har gjennom sin grundige yrkesfaglige utdannelse, lærlingeordning og

Faksimile fra Dagens Næringsliv.

erfaring fra drift ansett det som en selvfølge at det skal være innlagt vask for hår og hender i frisørsalongen. Denne praksisen er også tolket som forskriftspålagt gjennom hygienekravene i «Forskrift for hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoveringog hulltakingsvirksomhet». For de aller fleste av oss er dette en «skulle-bare-mangle-faktor», en helt logisk og opplagt del av det å drive salong på en forsvarlig måte. I løpet av de siste årene har det imidlertid kommet opp flere nye frisørkonsepter der nettopp det å ikke tilby vask er en eksplisitt kostnads- og tidsbesparelse. NFVB mener dette er en omgåelse av loven, at mangelen på tilbud om hårvask strider mot grunnleggende hygienekrav og utgjør en potensiell smittefare for både ansatte og kunder. Bransjen ønsker ikke en utvikling der enkeltaktører kutter kostnader ved å omgå lovpålagte investeringer, en type drift som setter sikkerhet, kvalitet og omdømme for en hel næring i fare. NHO Handel har derfor på oppdrag fra NFVB gått i dybden på saken, både i forhold til behov, intensjon, lovtekst og praksis. NHO Handel har i dette arbeidet gjort en henvendelse til myndighetene for å klargjøre om vask faktisk er påbudt ved lov. Dette har Helsedirektoratet bekreftet. SUNN KONKURRANSE BLANT SUNNE BEDRIFTER

Det er kommunelegen som har tilsynsansvar for at hygienekravene etterleves i

NFVB-direktør Anne Mari Halsan har i sommer figurert i diverse media og uttrykt at så lenge det er et lovpålegg om salongene skal ha mulighet for hårvask, så må det følges opp av alle.

frisør- og hudpleiesalonger. Flere NFVBlaug har nå sendt bekymringsmeldinger til sine fylkeskommuner/kommuner og bedt om tilsyn i salonger de mener driver utenfor lovens rammer. NFVB sentralt støtter disse aktivitetene. Det er et felles ansvar å sørge for at alle salonger drives seriøst. NHO Handel har også sendt et forslag til tydeliggjøring av forskriftsteksten til Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Vårt mål her er å sørge for at det ikke finnes rom for misforståelser eller feiltolkninger. NFVB ønsker konkurranse velkommen. Sunn konkurranse kan gjøre oss alle bedre og hjelpe til å videreutvikle bransjen. Men det er en forutsetning for positiv utvikling at alle forholder seg til de samme rammene, holder seg innenfor loven og at konkurransen således blir rettferdig.

Vær aldri alene!

Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Du er også med i et nettverk av engasjerte bransjefolk. Det gir deg trygghet, påvirkningskraft og utviklingsmuligheter. Bli bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i NFVB/ NHO. Sjekk www.nfvb.no/medlemsfordeler/

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! FRISØR

4•2017

71


HVA KAN VI TILBY? Best Value og Headquarter har i samarbeid laget en Frisør- og velværemodul som vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag, både når det gjelder funksjonalitet og ikke minst pris.

NYHET fra Best Value og Headquarter! Kassesystem med Online Time-Booking Best Value og HeadQuarter gir alle frisørsalonger og velværesentere alt du behøver for å få full kontroll på økonomi og ikke minst kundene dine. Vi tilbyr det vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag.

Online timebok med app for smarttelefon

Timeregistrering

Kjedeløsning

Lojalitetsprogram

Provisjonsberegninger

Alle rapporter som er nødvendig

Full hjemmekontorløsning

Full lagerstyring

u

Pris pr. mnd. komplett butikkpakke Fra:

2.850,-


!

nyhet! KUN ÈN FAKTURA Å FORHOLDE SEG TIL Vi ordner med alt fra kassesystem, bredbåndslinjer og bankterminal. Du vil da ha ett kontaktpunkt hvis noe skulle skje. Du vil også kun motta en faktura i måneden for alt som har med butikkdatadriften å gjøre. Du slipper unødvendig fakturakontroll da du vil få alt fra ett sted.

FULL BUTIKKPAKKE INNEHOLDER: •

Bredbånd

Bankterminal

Online timebok med app

Komplett kassesystem med touchskjerm

Integrert telefonkatalog

Alt blir installert på stedet

Grundig opplæring

Online brukerstøtte. Vi fjernstyrer kassa hvis det skulle oppstå problemer

VPN programvare for import av varer

Gratis utlån av lånemaskin hvis noe skulle skje

Integrasjon mot regnskapssystemer

Installasjon og opplæring

Online backup

KONTAKT OSS: VIL DU VITE MER? ds@bestvalue.no

92 11 04, ma BestValue AS Tlf. 47 headquarter.no 66 85 01 00, post@ HeadQuarter AS Tlf. o www.headquarter.n


FOTO: GOLDWELL

HØSTSLIPP

74

FRISØR

4•2017


PRODUKT

MIX

La kunder og medarbeidere dele inspirasjon med høstens produktlanseringer. Når løvet faller, er det absolutt på tide med litt fornyelse, også på produktsiden. Dessuten byr nyhetene på en kjærkommen anledning til å friske opp i hyllene…

VELPLEIDE LEPPER

I forbindelse med den svenske leverandøren Oriflames 50 års jubileum lanseres den populære leppebalmen Tender Care i Gold Edition. Leppebalmen, som har vært på markedet i 35 år, ble solgt i mer enn 13 millioner stk. i 2016. Mer info, kontakt Oriflame Norge as på tlf.: 22 97 54 00.

FRITT FOR FLOKER

L’Anza Keratin Healing Oil Brush Thru Hair Spray er enkel i bruk. Spray og børst uten at det floker seg. Bygger ikke produktrester, flaker ikke. Lettvektig med glansfull finish. Gir full UV-beskyttelse og varmebeskyttelse opp til 260 grader. Medium hold, 6 av 10. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

LANGVARIG

KMS Hairplay Hybrid Cleanser byr på langvarig, godt hold og matt finish, som minner om en clay. Er formbar som en voks. Mer info, kontakt Tendenz Hårpleie as på tlf.: 22 92 50 00, eller sjekk www.tendenz.net

SOL I SIKTE

O-Way byr på den næringsrike solserien Sunway, som beskytter både hår og kropp mot oksidativt stress, strukturskade og dehydrering. Essensielle oljer av biodynamisk fennikel, mandarin, søt appelsin og bergamot gir en frisk og aromatisk duft. Mer info, kontakt Enkelt & Greit as på tlf.: 33 13 95 10, eller sjekk www.enkeltoggreit.no

QUICK FIX

Evo Brunette dry shampoo er en 2-i-1 tørrshampoo og stylingspray for brunetter. Dekker grått hår. Tørker raskt og smitter ikke. Mer info, kontakt Frends AS på tlf.: 69 22 15 99.

FULL KONTROLL

EFFEKTIV FOLIERING

DYBDE

Evo Fabuloso Pro Black utvider backbarserien, som gir større mulighet til å få dybde i fargene. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

ProCare elektrisk foliemaskin er både tids- og kostnadsbesparende. Etter konsultasjon med kunden kan man enkelt stille inn på ønsket lengde, brett og hvor mange folier man ønsker. Dette gjør at foliene er fiks ferdige når man blander og er klar til å sette inn fargene. Man unngår også mye svinn på denne måten. Foliemaskinen koster kr 2790 eks. mva. Da følger det med folie på 100 meter. Mer info, kontakt Tendenz Hårpleie as på tlf.: 22 92 50 00, eller sjekk www.tendenz.net

Evo Spike Brush er en børste som kombinerer nylonspinner og bust fra villsvin. Børsten har varmebeskyttelse opp til 160 grader, matt tekstur for godt grep og kontroll. Treverket er FSC-godkjent. Kommer i 38 mm, 28 mm og 22 mm i en flott gaveeske. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

FRISØR

4•2017

75


PRODUKT

MIX GJENOPPBYGGER

FOTO: GOLDWELL

O-Way Rebuilding er en gjenoppbyggende serie for svært porøst og skadet hår. Inneholder ekstrakter fra biodynamisk ris, økologisk basilikum, phytokeratin, ceramider, mineralsalter, etisk teak og mahogny. Mer info, kontakt Enkelt & Greit as på tlf.: 33 13 95 10, eller sjekk www.enkeltoggreit.no

FETTFRI STYLING

Den fettfrie stylingserien fra Fatboy er utvidet til seks produkter, og inkluderer nå Fatboy hair paste, tough guy waterwax, boss dog styling créme, sea salt pomade og Fatboy shampoo og conditioener. Innsalgspakke seks av hver koster kr 4900. Mer info, kontakt Trond Gjestvang i Fatboy Haircare Norway as på tlf.: 928 05 050.

BLOWING IN THE WIND

FARGEBEVARENDE

Alterna Caviar Infinite Color Hold serien inkluderer fortrinnene til Caviar anti-age og kraftig UV-beskyttelse, som i sum byr på 70 dagers garanti for bevaring av fargeresultatene. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

ROSA KAMPANJE

ghd støtter brystkreftforskning og lanserer sin årlige kolleksjon ghd Pink blush limited edition for å støtte Rosa Sløyfe aksjonen som gjennomføres i regi av Kreftforeningen. For hver solgte føner og styler gir ghd 10 euro til Rosa Sløyfe og for hver solgte paddle børste doneres 1 euro. Kampanjen inkluderer følgende produkter; limited edition pink blush platinium med varmeresistent veske med en utpris på kr 2399, limited edition blush ghd V med varmeresistent veske til kr 2099 og limited edition pink blush ghd paddle børste til kr 299. Mer info, sjekk ghd.

76

FRISØR

4•2017

Nye Schwarzkopf Professional Osis Wind Touch er en elastisk, volumgivende paste, som gir wind blow følelse i håret. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.


TILBAKELENT

Flower

Schwarzkopf Professional Sand Clay er lett å fordele, gir en naturlig, tørr følelse og tekstur for rufsete og laid-back frisyrer. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

ROSEGOLD

NYHET

STØVFRITT

L’anza Healing Style Dry Shampoo legger ikke igjen støvete produktrester. Tørrsjampoen skaper en løs, trendy look med volum, eller vekker til liv gårsdagens styling. Ekstremt absorberende. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

SOFISTIKERT

Orofluido Asia The Zen Beauty Ritual henter inspirasjon fra den japanske kulturen. Serien inkluderer shampoo, conditioner, mask og elixir. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

• Myk gange og ekstrem skarphet • Ergonomisk, vinklet grep som sikrer avspent klipping • Fast fingerfeste i japansk stil • Japansk kvalitetsstål • Med sekskantet skrue • Blomsterornamentering i finger-ringområdet • Klippesakks 5,5“ • Farge: Rose gold

+ Gratis saksemappe Wild West (Saksemappe uten innhold)

PRAKTISK

Bratt Trading AB har lansert en pad for frisører som jobber med balayage-teknikken. Paden har en størrelse som passer alle, og en praktisk overflate for å tørke av overskuddsfarge fra penselen. Kontakt din frisørgrossist for mer info.

IKONISKE BRUNETTER

Goldwell Iconic Brunette Collection byr på seks nye Topchic Eluminted Brunette nyanser. Utvider Topchic Brown fargepalleten med et variert fargespekter som inneholder kalde, naturlige og varme brune toner. Mer info, kontakt KAO Norway as på tlf.: 22 55 69 91.

www.enkeltoggreit.no tlf: 33 13 95 10

Thorsen Trading post@thorsen-trading.dk • tlf: +(45)21230059

Anzeige_Rosegold_WildWest_Norway.indd 1

22.08.2017 12:17:32


FOTO: GOLDWELL

PRODUKT

MIX FINTRIMMET

Pen RAZOR er en ny type barberkniv som er perfekt for konturering av hår, skjegg, mustasjer og øyenbryn. Den er skarp og kan føres både med- og mothårs. - Det å jobbe med Pen RAZOR er ikke vanskeligere enn å tegne med penn på papir. Med de tynne bladene har du mulighet til å skape akkurat det du ønsker, perfekt til å lage mønstre i håret, sier produktsjef Tina Zetterlund i Bratt Trading AB. Kontakt din frisørgrossist for mer info.

SILKEFØRE

Goldwell Kerasilk Style-serien tar opplevelsen ett steg videre. Serien inkluderer syv nye salong-eksklusive stylingprodukter basert på KeraTransform teknologien. Formelen inneholder silkeproteiner, som byr på en high-end følelse. Mer info, kontakt KAO Norway as på tlf.: 22 55 69 91.

MYYYKT

Alterna Caviar Style Satin er en pleiende og varmebeskyttende fønlotion, som korter ned tørketiden. Gjør håret satengmykt. Tynger ikke. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

100 % GROOMING

KMS Hairstay Molding Pomade er den første formbare pomaden fra KMS. Kan brukes i vått hår med fingerforming, eller med kam for glatte looks. Mer info, kontakt Tendenz Hårpleie as på tlf.: 22 92 50 00, eller sjekk www.tendenz.net

NY & FORBEDRET

Sexy Hair relanserer Curl-serien, og byr på ny, forbedret formel og nye stylingprodukter. Serien gir spenst, fuktighet, reduserer frizz og definerer krøller og bevegelse i håret. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

PLEIENDE

Sebastian Professional har lansert en ny pleieserie, Twisted som byr på spenstige stylingmuligheter Mer info, kontakt Coty/Sebastian Professional på tlf.: 23 05 30 00

VOLUMPERFEKSJON

Goldwell byr på tre nye pleie- og stylingprodukter som gir et umiddelbart volum og løft. Dualsenses Ultra Volume Intensive Bodifying Serum er den perfekte basen for voluminøs styling for fint hår. StyleSign Ultra Volume Soft Volumizer Body Pumper er et tettende pumpeskum som gir fint hår et massivt boost. Sist, men ikke minst, Stylesign Ultra Volume Soft Volumizer, en volumføn spray med hold som en mousse. Gir fint til normalt hår naturlig volum og langvarig hold. Mer info, kontakt KAO Norway as på tlf.: 22 55 69 91.

78

FRISØR

4•2017


ar

EKSKLUSIVT

Børsteserien Vintage Marple fra Bravehead inkluderer seks børster med håndtak i lønnetre av beste kvalitet. Rundbørstene, paddelbørsten og de øvrige børstene består av en kombinasjon av villsvinhår og ioniserte nylontråder. Stylingbørsten har 100 % villsvinhår. Børstene er skånsomme mot både hår og hodebunn og gir en flott glans. Kontakt din frisørgrossist for mer info.

Drømmer du om nytt utstyr eller oppgradering av din salong? Vi forhandler nå hele sortimentet fra Engelske REM. Velg farger og kombinasjoner selv.

Håndlaget Engelsk kvalitet – 3 års garanti

HÅRRULL PÅ BOKS

Alterna Caviar Invisible Roller er en varmeaktivert spray som gir form og løft som en hårrull. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

FRIZZFRITT

Det brasilianske merket Sweethair er på vei inn i norske salonger med ett hovedprodukt, The First Shampoo. - Dette er verdens første shampoo som fjerner frizz i opptil 12 uker. Ved bruk av The First er det ingen slitasje eller ødeleggelse av håret. Håret går gradvis tilbake til sin naturlige form, reklamerer Hege Bigand hos leverandøren Black Box Beauty. Produktet er fri for formaldehyd og varer opp til 22 behandlinger. Mer info, kontakt Black Box Beauty på tlf.: 90 21 72 81.

NATURLIG

KMS Hairstay Hard Wax gir smidighet som gjør det lett å lage teksturerte frisyrer som kan omdefineres gjennom dagen. Gir naturlig finish. Mer info, kontakt Tendenz Hårpleie as på tlf.: 22 92 50 00, eller sjekk www.tendenz.net

ge

:

INSPIRASJON FRA REGNSKOGEN

Orofluido Amazonia The Rainforest Beauty Ritual bygger på skjønnhetsritualer inspirert av regnskogen. Pleieserien inkluderer produkter for salongbehandling og hjemmebruk. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

Kontakt Jan-Erik hos oss, for å få tegnet og tilpasset ønsket utstyr fra REM i din salong. Vi er her for å hjelpe deg.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

FRISØR

4•2017

79


jeg

HVIS FIKK VELGE...

MINE FAVORITT STYLINGPRODUKTER Aveda Shampure Dry Shampoo er den mest fantastiske tørrsjampoen jeg har vært borte i. Den er superlett og gir masse luftighet til håret. Dessuten etterlater den ikke noe hvitt støv og er kjempedrøy. Aveda Brilliant Universal Styling Creme er den beste anti-frizz kremen jeg har prøvd. Den kan roe ned det mest uregjerlige hår, med meg selv som et godt eksempel, og gir masse fukt og blankhet.

ÅRETS LÆRLING 2017

RAGNAR WILHELM MOLDE ØDEGÅRD DUGG GRÜNERLØKKA

Aveda Control Paste er en super paste for både langt og kort hår. Veldig fin til hverdagsstyling om du ønsker en mer mezzy look.

Jeg anbefaler… - Jeg lever og ånder for rettetenger, og Cloud Nine har noen av de beste. De gir gode resultater uten å bruke for mye varme, og de er generelt fine formingsverktøy. Ellers bruker jeg Parlux 385 føneren. - Når det gjelder børster, er Mason Pearson børstene mine favoritter. De er helt fantastiske!

Jeg blir inspirert av…

80

FRISØR

FOTO: GRO SÆVIK

- Jeg blir inspirert av folk som tør å bryte grenser og som virkelig elsker det de holder på med. Folk som tør å bryte grenser og normer for hva som skal være normalt innen kunst og performance. I tillegg blir jeg inspirert av alle mine fantastiske kolleger, som gjør det gøy å være på jobb hver eneste dag. Ikke minst vil jeg trekke frem mine fantastiske sjefer, Linda og Viveke.

4•2017

thorsen til


n i d t l a v a r o d n a r e a v t l i e l l t a t p o p o t Din t a r f r LHAIR e U F R g O L n e #CO r t g n salo

o

Offisiell leverandør av:

es lant Norg b r e g o rt i 1982 rodukter ble etable verandører av p et le . Selskap ghandels a p fa s e g ll o e n ed dpleie profesjo erapi, hu eskompetanse m tt ledende fo r, ø is fr g yrk euter, innenfor på fag- o m frisør, fotterap s u k fo y re. har hø rsoner so g serviceteknike e p g fa ør, godkjente ppsterapeuter, o at en fris . a l. o b r r k e g ndør , hud- o tallevera eller liten to r to m s o s r, fi ie tple d ts filoso ut eller fo lt de trenger me e p a Selskape r e tt a r, fo g få hudpleie e til oss o kvantumskrav. g in r e n n ten ter og skal ku ring og u e produk r å v m ive rask leve o r eksklus t. rmasjon fo fo v in e r r e b m ts n r åre nyhe rangeme ttside fo r v e a å n p le r å g ia v e s og so elde d Besøk Husk å m pennende faglige . lg a tv u til s vare nel itasjoner v rofession P in l a g o rè d `O L tilbu HAIR fra

yr t s t u . r le b o m . t o f . d u h . r friso et e

ed NYE r farget m

på bild Modellen

UL

COLORF

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no thorsen til frisør 4-17.indd 1

28.08.2017 14.24


waves and colors IMPULSER

«Bølger og farger», bare ordene setter i gang mange tanke-

spinn. Denne kolleksjonen er som skapt for å fremheve skjønnheten i håret. Bevegelse, eleganse, skiftende former som flommer over kvinnelig skjønnhet. Det er feminin magi, det blender og fortryller, det skremmer og lokker.

Gonzalo Zarauza Norato kommer fra en familie av frisører. Han er ekstremt kunnskapssøkende, ikke bare i frisørkunsten, men også innen image og markedsføring på universitetsnivå. Det

er bare deg selv som setter grenser. Frisørbransjen rommer alle muligheter.

WAVES AND COLORS HÅR: GONZALO ZARAUZA @ CENTRO BETA STYLIST: VISORIFASHIONART MAKE-UP: WILD VAN DIJK FOTO: DAVID ARNAL

82

FRISØR

4•2017


84

FRISØR

4•2017


KOLLEKSJON

WAVES AND COLORS F R A G O N Z A L O Z A R A U Z A @ C E N T R O B E TA

FRISØR

4•2017

85


KOLLEKSJON

WAVES AND COLORS F R A G O N Z A L O Z A R A U Z A @ C E N T R O B E TA

86

FRISØR

4•2017


20. NOV, KL 15-21

08. & 29. OKT, KL 12-18

LOREAL AKADEMIET

MD AKADEMIET

KARENLYST ALLÉ 18, 0278 OSLO

VÅGSGATA 33, 4306 SANDNES


color melting 2.0 IMPULSER

Som kunst laget av smeltende fargestifter. Hårfargen lurer øyet, du ser ikke hvor fargen starter og stopper. Dette har frisøren oppnådd ved å

blande flere former for fargeplassering med en minimal mengde folier,

parret med grunnleggende klippe- og stylingteknikker. Plassert mot et rent, hvitt lerret, og vips så har du et kunstverk, åpen for tolkninger.

Tiden har kommet for at du skaper kunstneriske mesterverk, til glede for både kunder og alle som gleder seg over god frisørkunst. Og ja, glem ikke å sende bilder til Årets Frisør konkurransen.

COLOR MELTING 2.0 HÅR: CHAD DEMCHUK MAKE-UP: BRIDGETT LADAWN

88

FRISØR

4•2017


0

FRISØR

4•2017

89


KOLLEKSJON

COLOR MELTING 2.0 FRA CHAD DEMCHUK

90

FRISØR

4•2017


T

J i J w T o c c

KOLLEKSJON

COLOR MELTING 2.0 FRA CHAD DEMCHUK

92

FRISØR

4•2017


The Professional Edge Joewell hair scissors are manufactured in a state-of-the-art factory in Iwate, Japan that combines computer precision with hand finishing by skilled craftsmen. That means you can be sure that a pair of Joewell’s will give you the quality and control for today’s sophisticated hair cutting techniques.

Markedsføres av Bratt Trading www.bratt-trading.se


LANDSMØTET 2017:

B R A N S J E N S U T FO R D R I N G E R

– DITT ANSVAR

i

94

FRISØR

4•2017


110 ÅR

2017 1907 - 2017 110 ÅR

LANDSMØTET2017

LANDSMØTET

2017

110 ÅR

1907 - 2017

LANDSMØTET2017

1907 - 2017 110 ÅR

21. OK TOB ER HOTE L CONTI NENTAL, OSLO

LANDSMØTET2017

Frisør- og velværebransjen står midt i store omveltninger, og årets landsmøte skal behandle en ny strategi for hvordan vi best skal møte disse utfordringene. Vær med og ta ansvar for bransjens utvikling! TEKST: ANNE MARI HALSAN

NFVB har som formål å sørge for politisk påvirkning og gode rammebetingelser for våre medlemmer. I dagens omskiftelige marked er det viktigere enn noen gang tidligere å være oppdatert, foroverlent og endringsvillig. VIKTIG SAMFUNNSROLLE

Vi har gjennom 110 år jobbet hardt for å gi medlemmene best mulige posisjon både hos forbrukerne og hos politikerne. Frisørbransjen har alltid ligget helt i front når det gjelder å forstå kundemarkedet, tilpasse tjenestene og levere på de behov markedet har etterspurt - innenfor de lover og rammer politikerne har besluttet. Vi har vært og er hjørnesteinsbedrifter i mangt et lokalsamfunn og bidratt betydelig til storsamfunnet både økonomisk og sosialpolitisk. Vi har tatt ekstraordinært ansvar for opplæring og støtte til unge, kreative talenter. Og vi har utvilsomt en viktig rolle også i den mentale folkehelsen, i form av alle de gode samtaler og den menneskelige kontakten vi byr på i hvert eneste møte med kundene. Det skal vi selvsagt fortsette med, nå også med hudpleiebedrifter på laget. NÅR NOEN RIVER NED

I dag er det imidlertid ikke bare forbrukernes skiftende preferanser og myndighetenes lover og regler som styrer næringens rammebetingelser. Nye forretningsmodeller ser dagens lys, mange under sekkeposten «delingsøkonomien». Hovedkjennetegnet er teknologiske plattformer som gjør tilbud og etterspørsel enkelt tilgjengelige i en digital «børs». Dette er bra, det er en positiv og forenklende utvikling som vi applauderer. Det som absolutt ikke er bra, er når aktører i denne delingsøkonomien forbigår de regler og rammer resten av bransjen må forholde seg til. Når de kutter hjørner og tar snarveier som tilsynelatende kommer forbrukerne til gode, men som egentlig bare snylter på velferden og ignorerer kunnskap bygd på erfaring over lang tid. Da blir konkurransen urettferdig, markedet snubler og den etablerte bransjen blir ofte sittende igjen med et image som bakstreversk og konservativt. Dette skal NFVB kjempe for å motbevise! FAGKUNNSKAP ER IKKE GAMMELDAGS

Vi er slett ikke enige i at erfaring og kunnskap kan

sidestilles med å være gammeldags. Vi mener kompetanse og faglighet både innenfor håndverkene og forretningsdriften skal lønne seg. Vi er ikke enige i at det å la være å forholde seg til lover og bransjenormer og behandle arbeidstagere på en skikkelig måte er det samme som å være engstelig for konkurranse. Og vi er ikke enige i at det å kutte hjørner i form av å ikke ta de samme kostnader som resten av markedet er det samme som innovasjon. Noen ganger er det rett og slett bare snylting og unnlatelse. LIVSLANG UTVIKLING OG FAGLIG KARRIERE

Vår nye strategi ønsker konkurranse og innovasjon velkommen. Vi er kreative næringer og vi vokser på utvikling. Men vi skal styre utviklingen i en slik retning at våre fagansatte har gode arbeidsforhold og kan utvikle seg gjennom hele arbeidslivet, i form av fordypning og kompetanseheving, karrieremuligheter og motivasjon. Frisør- og velværebransjen skal fortsatt være hjørnesteiner i velferdssamfunnet, og vi skal være transparente og troverdige. Vi ønsker å bidra aktivt i integrering og selvstendiggjøring. Og vi skal fortsette å ta det ansvaret vi alltid har gjort for å geleide unge mennesker trygt ut i et spennende yrkesvalg. IKKE BARE SITT PÅ GJERDET

ØNSKER DEG HJERTELIG VELKOMMEN. NFVBs direktør Anne Mari Halsan håper at mange representanter fra medlemsbedriftene møter til jubileumslandsmøte på Hotel Continental 21. oktober.

Landsmøtet 2017 er viktig. Det er nå vi skal bestemme veien frem mot 2025. Det er nå i oktober retningene skal besluttes, og NFVB må få styringssignalene vi trenger fra medlemmene. Det er vår felles fremtid det gjelder. Møt opp!

NFVB 110 ÅR UNG!

Interesseorganisasjonen NFVB er dannet av engasjerte bedriftseiere, som vil jobbe for bransjens faglige og økonomiske interesser. NFVB kan i år feire 110-års jubileum, og det er en sterk og vital organisasjon som møtes til landsmøte på Hotel Continental i Oslo. Det blir en fin og verdig ramme rundt jubileet.

DEN ALLER VIKTIGSTE MØTEPLASSEN

NFVBs landsmøte er frisørog velværebransjens viktigste beslutningsarena. Eiere/ ledere av medlemsbedriftene oppfordres sterkt til å være med og sette kurs for fremtiden. Gå inn på NFVBs nettsider og meld deg på nå.

FRISØR

4•2017

95


1907 - 2017 110 ÅR

I 2017 er det 110 år siden frisørbransjen samlet seg. Rettere sagt var det barbererne som ledet an da Norges Barber- & Frisørmestres Forbund ble stiftet. Det var av nærmest tvingende nødvendige grunner. Det måtte kjempes om håndverkstatus og skikkelige arbeidsforhold. §1. Forbundets formaal er at samle alle fagfæller landet rundt til fælles varetagelse af standens faglige og økonomiske interesser.

Landsmøtet 1920

1907

96

FRISØR

4•2017

1917

1927

1937

1947

1957

19


I anledning 100-års jubileet ble det også laget et frisyreshow på Karl Johan med innsamling til gode formål.

Forbundets 100 års jubileum ble blant annet markert med et stort hårshow i Oslo konserthus for 1400 tilskuere. Dette var også en del av Årets Frisør festen, som NFVB er stolt arrangør av.

1967

1977

1987

1997

2007

2017

FRISØR 1

2009

107. årgang

den store inspirasjonsmessen i oslo spektrum 31. januar - 1. februar

årets frisør 2009:

og de nominerte er...

164

inspirerende sider

FRISØR

4•2017

97


Vær aldri alene! Som medlem i NFVB og NHO-fellesskapet har du tilgang til en rekke fordeler, slik at du kan drive en sunn og lønnsom bedrift. Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Du er også med i et nettverk av engasjerte bransjefolk. Det gir deg trygghet, påvirkningskraft og utviklingsmuligheter. Bli bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i NFVB/NHO. Sjekk www.nfvb.no/medlemsfordeler/

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!


NFVBINFO HVA ER DIN SALONGS SAMFUNNSBIDRAG? Frisører og hudpleiere bidrar til mye mer verdiskapning enn egen arbeidsplass og inntekt. Gjennom skatter og avgifter er vi med på å finansiere det norske velferdssamfunnet. Det skal vi være svært stolte av! Gå inn på NHOs kalkulator for Samfunnsbidrag (arbinn.nho.no) og regn ut hva DIN bedrift bidrar til. Stolt av resultatet? Publiser det på egne nettsider etc. og vis frem din bedrifts betydning for lokalsamfunnet ditt!

JURIDISK VAKTTELEFON gratis for NFVB-medlemmer Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

47 68 73 84

advokat@nhoservice.no

LANDSMØTE

med generalforsamling og sosialt førtreff Har du booket deg inn på Hotel Continental i Oslo i tiden 20. - 22.10 2017? Fredag 20.10 er det sosialt førtreff for landsmøtet, som går av stabelen lørdag 21.10. Påmelding med eller uten overnatting gjøres på www.nfvb.no Der finner du også priser på hotell, landsmøtemiddag og sosialt treff. Det er på landsmøtet de viktige avgjørelsene for NFVB de neste årene skal tas, og som medlem kan DU være med å påvirke dette. Frist for innsending av saker er 4 – fire – uker før landsmøtet. Sakspapirer og detaljert program vil være tilgjengelige på NFVBs nettside 2 – to – uker før landsmøtet.

MAGASINET FRISØR KAN NÅ OGSÅ LESES PÅ NETT!

Visuelle opplevelser, verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

3

GODE GRUNNER FOR Å VÆRE NFVB-MEDLEM:

1 2 3 100

FRISØR

TRYGGHET Våre advokater og andre eksperter hjelper deg PÅVIRKNINGSKRAFT Vi har nettverket som når frem til myndigheter på alle plan UTVIKLINGSMULIGHETER Som medlem kan du bl.a. delta i NM og Årets Frisør og på ulike kurs

4•2017

TILBUD OM HÅRVASK ER PÅBUDT I FRISØRSALONG! Kravet til vask er fastsatt i «Frisørforskriften»: Frisørvirksomhet «skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte med sikte på å hindre at overføring av smittsomme sykdommer kan finne sted». Forskriften ivaretas av Helsedirektoratet. Deres uttalelser er juridisk sett bindende for forvaltningspraksis om hvordan forskriften skal forstås. Helsedirektoratet tolker bestemmelsen i Frisørforskriften §7 «som påbud om innlagt vann og tilstrekkelig antall vaskeservanter for rengjøring av frisørutstyr og frisørenes hender, samt for vasking av hår når det er nødvendig. Hva som er tilstrekkelig antall vaskeservanter, vil avhenge av virksomhetens størrelse og innredning mv.» På nfvb.no finner du to digitale «plakater» som du kan legge ut på egne nettsider og Facebook, eller printe ut for oppslag i salongen.


Aktivitetskalender 24.09 – 25.09 28.09 - 01.10 08.10 - 09.10 13.10 - 15.10 14.10 - 16.10 15.10 21.10 27.10 - 28.10 03.11 – 05.11 03.11 –05.11 04.11 – 05.11 11.11 18.11 18.11 - 19.11

2017

Professional Beauty Ireland Sted: Dublin, Irland Info: www.professionalbeauty.co.uk/e/ireland Cosmetics - Beauty - Hair Sted: Bukaresti, Romania Info: www.expocosmetics.ro Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Beauty World Sted: Tallinn, Estonia Info: www.ilumess.ee/ Salon International Sted: London, England Info: www.salonexhibitions.co.uk Alternative Hair Show Sted: London, England Info: www.alternativehair.org NFVB Landsmøtet 2017 Sted: Hotel Continental, Oslo Info: www.nfvb.no Hår & velvære 2017 - Ålesund Sted: Rica Parken Hotell, Ålesund 1907 - 2017 110 ÅR Info: moyfrid@pikasso.no Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 Baltic Beauty 2017 Sted: Riga, Latvia Info: www.bt1.lv/bb FLERE 1907 - 2017 110 ÅR Bergen Beauty M ESSER? - 2017 Sjekk Sted: Bergen 1907Grieghallen, 110 ÅR Info: www.bergenbeauty.no www.tofairs.com/

Redaktørens lille innspill ET LIV MED MUSIKK Jeg har aldri spilt i korps, ikke strevet med takten i et band, ei heller gjemt stemmen bakerst i et kor. Det nærmeste jeg kommer musikalsk utfoldelse er vel at jeg hadde en kort karriere på en pianoskole i barndommen. Men jeg har hele livet hatt et tett forhold til musikk. Nå er dette forholdet nesten litt plagsomt, for hva gjør jeg med alle platene, kassettene og CD’ene i disse Spotify-tider? De fleste har vel ryddet sine gamle musikkvenner ut av hyllene nå, utrolig plasskrevende som de er. Ikke bare mediet musikken er lagret på, men platespilleren, kassettspilleren, CD-spilleren, forsterkeren og de store høyttalerne. Nå kan man få en verden av musikk inn på mobilen, og ut gjennom en liten, trådløs høyttaler som kan plasseres hvor som helst. Dilemmaet ligger i at det er mange minner knyttet til musik1907 - 2017 110 ÅR ken på de gamle medier. Et lite dykk ned i samlingen, så får man straks noen smil i munnviken. Det er musikk som kanskje finnes ute på Spotify etc., men som du ikke ville husket å søke opp. CD’er med ukjente musikere, kjøpt på en livekveld på en klubb i et annet land. Kassetter tatt opp fra radioen i ÅR 1907 - 2017 10 1907 - 2017 110 ÅRi musikkforretnin- 1 tenårene. LP’er funnet etter mye lytting 0 1 2 7 7 0 gene, slik vi gjorde19før. burde tatt jobben 17 19man 7 - 20Selvfølgelig 110 ÅR ÅR 0 110de med å overføre gamle, antikverte opptakene til en digital LANDSMØTET plattform, men en ting er tiden det tar, noe annet er sjarmen i LANDSMØTET 2017 2017 selve mediet.LANDSMØTET Det er noe spesielt med en LP.

LANDSMØTET LANDSMØTET 2017 2017

LANDSMØTET

Frisöreventet 2017 Sted: Malmö LANDSMØTET Info: www.frisoreventet.se 2017 Trondheim Hair Open (Julecupen) Sted: Thon Hotel Prinsen, Trondheim Info: nina@salong-perfect.no Cosmetica Berlin Sted: Berlin, Tyskland 10 ÅR 1907 - 2017 1 Info: www.cosmetica.de 110 ÅR

1907 - 2017

110 ÅR

1907 - 2017

2017

LANDSMØTET2017 LANDSMØTET2017 1907 - 2017 110 ÅR

LANDSMØTET

2017

Jeg føler meg fort både veldig gammel, veldig avleggs og som en sær samler, siden jeg fortsatt både har denne musikken i hus, og jeg har rikelig av den. Det tar mye plass, det gjør det. Enn så lenge har jeg denne plassen, i en enebolig på landet. Men når ungene flytter ut, så flytter vel jeg inn til byen, med langt færre kvadratmetere til rådighet. Vel, kanskje doneres samlingen til andre musikkentusiaster,

kanskje tar jeg med et lite utvalg av det som ligger nærmest LANDSMØTET2017 hjertet. Uansett sted og medium, jeg lover at det blir fortsatt LANDSMØTET2017 mye musikk i huset.

LANDSMØTET2017 LANDSMØTET2017 1907 - 2017 110 ÅR

1907 - 2017 110 ÅR

21. OK TOBER HOTEL CONTINENTAL, OSLO

Ikke lenger hedersplassen i stua, men platespiller’n og forsterker’n står fortsatt klare for musikalske oppdrag.

jarl@nfvb.no FRISØR

H O L D D E G O P P D AT E R T. F Ø L G N F V B P Å FA C E B O O K

4•2017

101


ÅPEN KONKURRANSE

Ålesund og omegn frisør- og velværelaug

Hår & velvære 2017 27. – 28. OKTOBER I ÅLESUND

Inspirasjonsvisning av Alexander Woll fra Fredag 27. oktober, kl 19.30–21.00 Bli inspirert av Alexander Woll sitt foredrag om salg og service! Dette foredraget vil motivere deg og dine ansatte til å skape en annerledes hverdag. Han vil blant annet ta for seg kundens emosjonelle berg og dal bane og gi dere svar på hvorfor kunder slutter hos salongen sin. Etter foredraget vil Alexander vise forskjellige langt hårsstylinger som er inspirert av frisyrer designet av Kevin. Murphy sitt kreative team på Paris, Stockholm og Melbourne Fashion Week. Påmelding:moyfrid@pikasso.no, Pris kr 500,-

Konkurranse og messe

Bransjetreff

Lørdag 28. oktober. Dørene åpner kl 12.30

Lørdag 28. oktober, kl 20.00

13.00 14.20 15.30 16.30

Kom å møt kolleger, venner, spis, drikk og hør god musikk på Scandic Parken Hotel!

Oppsetting fristil Fristil dame Fristil herre Brud klassisk

Påmelding: Tlf 90 55 65 20 / Epost: moyfrid@pikasso.no

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i tidsskjemaet. Kr 300,- pr disiplin | kr 100,- for skoleelver Skoleelever kan delta i fristil med levende modell i lærlingeklassen. Påmeldingsfrist 20. oktober (bindende) Påmelding og regler hos Møyfrid: Tlf.: 90 55 65 20 / Epost: moyfrid@pikasso.no Pris: Konkurranse og messe kr 100,Følg oss på Facebook for siste nytt. Booking av overnatting på Scandic Parken Hotel, Tlf.: 70 13 23 00

Arrangør: Ålesund og omegn Frisør og velværelaug


GJØR SKADET HÅR STERKERE

For mer informasjon, spør din salgsrepresentant eller

Bestill nå på WELLASTORE.NO


Profile for 07 Interaktiv

Frisør 4 -2017  

Frisør 4 -2017

Frisør 4 -2017  

Frisør 4 -2017

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded