Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR

3 / 2019 117. ÅRGANG

3 / 2019 / 117. ÅRGANG

Bruk av ny teknologi:

Skap en smar t salong

Årets Hårstylist 2019, Jens Johan Wiker:

Kundereisen

I den kreative elite divisjonen

God kundeopplevelse er viktigst - uavhengig av bransje

N F V B S

S T R A T E G I P R O G R A M :

ENDRINGER krever endringer!


#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

Vi jobber for deg!

S UPP OR T ING T HE PR IDE MOV EMEN T

ET NYTT KONSEPT FOR FRISØRSALONGER • • • •

BESKYTTET MOT INTERNETT-SALG

Eksklusive salongprodukter Ingen oppsøkende selgere på salongdøra Gratis online-kurs God rabatt – høy fortjeneste

Bestill varene dine online og hold kontakt med våre kunderådgivere via internett, Skype, Facetime eller mobil.

Proud to support the Pride Movement. For Equality and Human rights. For Inclusion and Diversity. For Togetherness.

Vi skal skaper en bedre hverdag for våre medlemmer! Color your hair to join the movement and show your support!

www.nfvb.no

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

MARKEDETS BESTE FORTJENESTE Vi mener at salonger skal slippe å måtte konkurrere på pris med internettbutikker som ofte kan tilby svært lave priser på hårprodukter. Derfor har vi i våre veiledende priser allerede beregnet 20 % rabatt til alle våre kunder – uavhengig av om du er en stor eller liten salong. Vi gir også alle kunder minimum 50 % fortjeneste ved salg av våre produkter. I tillegg får salongen din en bonus på det totale varekjøpet gjennom et år.

For oss er det viktig å beholde eksklusiviteten til produktet, derfor beskytter vi Gorgeous mot internettsalg. Våre produkter er kun tilgjengelig hos profesjonelle frisørsalonger eller gjennom Gorgeous` offisielle nettbutikk. I nettbutikken vår skal prisene reflektere salongprisene, og i tillegg kommer frakt. Det betyr at produktene alltid vil være billigere i din salong enn hos oss.

EKSKLUSIVE INTRODUKSJONSPAKKER FOR FRISØRSALONGER Ta kontakt med oss og få et fantastisk tilbud på en testpakke eller en intropakke til salongen din. Små og store salonger har forskjellige behov, og vi har tilpasset oss slik at vi skal være tilgjengelig for alle. For oss er ingen for liten og ingen for stor. Vi ønsker seriøse og profesjonelle frisørsalonger velkommen til å bli en del av Gorgeousfamilien.

GRATIS ONLINE-KURS

KUNDESERVICE 24/7

Alle våre kunder vil ha tilgang til Gorgeous Academy der vi blant annet livestreamer kurs gjennom Facebook og YouTube. Du og dine ansatte kan streame kursene våre direkte slik at dere også får mulighet til å stille spørsmål til kursholderne underveis. Alle kurs blir også tilgjengelig i opptak. Slik sparer du tid og reisekostnader, samtidig som du sikrer at du og dine ansatte får tilgang til det siste av det siste – enten du bor i Oslo, Bergen eller Kirkenes.

Bestill varer direkte på www.gorgeouslondon.no! Der kan du holde deg oppdatert på våre produkter, nyheter, kampanjer, lager- og ordrestatus.

FAMILIEEID SELSKAP MED KJÆRLIGHET TIL FRISØRER HIGH MAGENTA

INFINITE ORANGE

FUTURE YELLOW

Har du noen spørsmål? Kontakt vår norske kundeservice på 960 06 770 eller post@gorgeouslondon.no Vi holder åpent 24/7!

NEVERSEEN GREEN

SUPER PETROL

PURE VIOLET

#me&gorgeous

Gorgeous Londons grunnleggere og eiere har jobbet i frisørbransjen gjennom tre generasjoner i over 60 år. Våre produkter er utviklet av engasjerte frisører med en kjærChoose a color from the Pride flag for your hair. lighet til bransjen, og som forstår profesjonelle salongbehov – Share a picture or video of your hair makeover on Instagram with også internasjonalt. Gorgeous London er luksuriøse hårprodukter med stilren og moderne design. Serien er utviklet av kreative og nyskapende Follow @WellaNordic for updates and information. frisører og stylister og laget for maks ytelse med kun de beste ingrediensene. Uten parabener, ikke testet på dyr!

#PrideInMyHair

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR


MYHAIR

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

S UPP OR T ING T HE PR IDE MOV EMEN T

HIGH MAGENTA

INFINITE ORANGE

FUTURE YELLOW

NEVERSEEN GREEN

SUPER PETROL

PURE VIOLET

Choose a color from the Pride flag for your hair. Share a picture or video of your hair makeover on Instagram with

#PrideInMyHair Follow @WellaNordic for updates and information.

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

MYHAIR

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR


Brukervennlig betalingsløsning. Vi leverer et effektivt betalingssystem og et brukervennlig program som gjør at du kan bruke mer tid på kunder og mindre tid ved datamaskinen.

ENKEL OVERGANG FRA ALLE SYSTEMER

Vi henter ut data fra ditt tidligere system.

SALG@EASYUPDATE.NO

Oppsett av nytt system.

Levering og opplæring i nytt program.

TELEFON 40 00 40 79

Gratis support

EASYUPDATE.NO


LITEN LISENS

STOR LISENS

UTSTYRSPAKKE

1-3 ansatte

4-ubgr ansatte

Komplett utstyr

747,-

1347,-

999,-

• • •

• • • •

• • •

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

PC med touchskjerm Strekkodeleser Kvitteringsskriver Elektronisk kasseskuff


Innhold:

21

UTGAVE 3-2019 117. ÅRGANG

ARTIKLER

2 2

Å R E T S H Å R S T Y L I S T 2 0 1 9 , J E N S J O H A N W I K E R / I d e n kre a t i ve elitedivis j onen

2 6

Å R E T S L Æ R L I N G 2 0 1 9 , S I L J E M A R K U S S E N / B ra tt læ r i n g s ku r ve g a f ull pott

3 0

K U N D E R E I S E N / G o d ku n d e o p p leve ls e e r v i kt i g st - u a v h e n g i g a v brans j e

3 4 3 6 7 0 7 2

B R U K AV N Y T E K N O LO G I / S ka p e n s m a r t s a lo n g S K I F T E AV B U T I K K D ATA S Y S T E M / D e tte b ø r d u te n ke p å N F V B S L A N D S M ØT E 2 0 1 9 / Et fo r b u n d i o m st i lli n g N F V B S S T R AT E G I P R O G R A M / E n d r i n g e r kreve r e n d r i n g e r !

IMPULSER

FASTE SPALTER

1 4

C E L I A / M a r i a M o n te s @ M a n u e l Mo n E st i li sta s

1 8 F E S T I VA L / S o p h i e G i b s o n @ H o o ke r & Yo u n g

9 S i gne rt 1 0 L e de ren 4 2 P rodu ktm ix

5 2 C AT W A L K / D a v i n e s

48

5 4

C AT W A L K / A rct i c Hå r o g S kj ø n n h e t

5 0 In sid e

6 4

P R E P P Y V I N TA G E / S t u d i o A lf A r t Te a m

Hv is j eg f ik k velg e. . .

7 6 N F VBinfo 6 0 Å R E T S H E R R E F R I S Ø R 2 0 1 9 / E i r i k T h o rs e n 7 7 P å ka lenderen / 6 2 Å R E T S L Æ R L I N G 2 0 1 9 / S i lj e M a r ku ss e n Re daktørens lille inns pill

42

6 6 R E : C O L L E C T I O N / N i ki ta C re a t i ve Te a m

FORSIDE / H Å R : M A R Í A M O N T E S @ M A N U E L M O N E S T I L I S TA S F OTO : B E R N A R D O B A R A G A Ñ O

8

FRISØR

3 / 2019


64 66 25

21

Ve

FRA ORD TIL HANDLING Det er forskjell på teori og praksis, det vet alle. Ordene i en bok eller fra en foreleser/lærer/leder kan være så store og fine de bare vil, men de har liten verdi hvis de ikke fungerer i praksis. En håndverker viser sin kompetanse gjennom handling. Det kan starte fra ingenting og ende i et mesterverk (tenk litt på det ordet). Samtidig vet alle husbyggere at hvis ikke plantegningene er i orden, så hjelper det lite med å være kreativ og fingerferdig. Man må bygge ut fra kunnskap om hva som fungerer og ikke fungerer.

signert: REDAKTØR JARL GARDER

Det er lett å overføre disse tankene til frisørfaget. Hvor lenge skal man sitte på skolebenken, når skal man begynne å praktisere? Hvordan overføres kunnskap underveis, og hva skal egentlig være innholdsdefinisjonen i kunnskapspakken? Hvem skal «eie» beskrivelsen av nødvendig kunnskap og hvordan man får den? La oss gå videre fra fag til bransje. Alle som har vært i frisørbransjen noen år har egne erfaringer med de endringer som har skjedd i senere tid. Netthandel svekker faghandelen, men god bruk av salongdata gir deg nye muligheter til å komme tettere på kunden. Samtidig møter du nye krav, som GDPR og nye forskrifter om ulike sider av salongdriften. Konkurransen er sterk, og nye konsepter ser dagens lys. Alt dette er det lett å ha sterke meninger om. Men da kan vi igjen spørre: Er du en pratmaker eller en praktiker? Bruker du stemmen din der beslutninger tas? Er du selv med på å sette handling til ordene dine? NFVB avholder landsmøte i oktober, og i denne utgaven av FRISØR settes søkelys på noen av de utviklingsprosjekter som kom ut av den strategien som fikk tilslutning på forrige landsmøte. Nå skal disse prosjektene realiseres i praktisk arbeid. Det krever ressurser, både personer og penger. Men sånn er det når man skal gå fra ord til handling. Da kan mange plutselig velge å sitte musestille… «Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl» Jeg var også redaktør for jubileumsboken som ble laget da forbundet fylte 100 år (alle medlemssalonger har fått den). Det ga meg anledning til å fordype meg i både fagets og bransjens utvikling, og ikke minst den rollen forbundet har hatt i dette. Løfter man blikket så ser man at endring slett ikke er noe nytt. Bransjen har hatt langt tøffere tider enn hva man opplever i dag. Konkurransen var knallhard før også, med sterk egenjustis overfor de som senket prisene uforholdsmessig lavt eller ikke fulgte fagets normer til punkt og prikke. Herrefrisører og damefrisører kranglet så busta føyk, men greide etter hvert i det minste å samle seg i ett forbund. Det som er lett å se er hvor viktig det er med et forbund som representerer bransjens interesser overfor besluttende myndigheter. Forbundet har oppnådd mye, og burde stadig minne nye generasjoner yrkesutøvere om det. Har man det godt, så kan det lett også bli en sovepute. Det er gode grunner til å komme på landsmøtet 19. oktober. Det er din hverdag det dreier seg om. God lesning – og god sommer!

RKET TRY K ME

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

79

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

PR

IN

03

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

TM

4

1

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

MIL JØ

AS

17

E DIA – 20

FRISØR

3 / 2019

9


DET ER SOMMER - og landsmøteforberedelsene er i gang! Mens været skifter fra stekende sol til gufsen nordavind ute, er administrasjonen i NFVB nå i gang med forberedelser til årets landsmøte. Sist vedtok dere en ny strategi, og det halvannet året som har gått siden den gang har det blitt gjort svært mye etterfølgende arbeide. 11 UTVIKLINGSPROSJEKT

Vi meislet ut et strategiprogram med 11 utviklingsprosjekt for å kunne levere på de ambisiøse målene som ble vedtatt i 2017. Hver av disse prosjektene har en prosjekteier fra styret og en prosjektgruppe, bredt sammensatt av ressurspersoner fra hele medlemsmassen. Vi er godt i gang, og på høsten i fjor igangsatte vi det prosjektet som skal sørge for at strategien og all jobben som nå gjøres faktisk kan konkretiseres i ny aktivitet, ny politikk, nye medlemstilbud, en sterkere bransje og en bedre hverdag for våre medlemmer! STEINER MÅ SNUS

leder: DIREKTØR ANNE MARI HALSAN

Det er ikke til å komme forbi at vi fort møter oss selv i døren nå når implementeringen skal i gang. Det er ikke på noen som helst måte mulig for NFVB å ivareta alle de nye oppgavene vi produserer i strategiprogrammet, uten at vi også tar en fullstendig gjennomgang av organisasjonen vår! Vi må plukke den fra hverandre, fra administrasjonen og styret til laugene og utvalgene våre. Vi må snu hver stein for å finne ut om vi kan slutte med noe eller gjøre ting mer effektiv, for på den måten å finne ressurser til gjennomføring. For det skal dere være helt trygge på, kjære medlemmer; Et så modig valg dere tok i 2017, og en så massiv jobb vi nå har iverksatt, skal IKKE resultere i flotte dokumenter nederst i en skuff! Det skal synes ute i frisør- og velværenorge at NFVB har en ny strategi og et nytt fokus. Det skal kjennes på kroppen til dere medlemmer, at vi nå tar tak i de problemstillingene dere selv har identifisert som de viktigste - og at vi gjør noe med dem! RESSURSER MÅ SAMLES

Mange må dra lasset sammen for å få dette til, og årets landsmøte skal handle om nettopp dette; Hvordan får vi samkjørt, effektivisert og koordinert alle de fantastiske ressursene vi har i medlemsmassen, i vervene våre og i administrasjonen, slik at vi - uten å gjøre det dyrere for våre medlemmer - skal kunne få til alt det vi ønsker? Vi skal jobbe hardt med løsninger, og lover å komme ut med arbeidsdokumenter i god tid før landsmøtet, slik at laugene rundt om i landet kan behandle dem og gi sine innspill før de endelige landsmøtedokumentene distribueres i høst. «NFVB 2.0» er på gang! Vi gleder oss!

10

FRISØR

3 / 2019


Det skal kjennes på kroppen t i l d e r e m e d l e m m e r, a t v i n å tar tak i de problemstillingene dere selv har identifisert som de viktigste - og at vi gjør noe med dem!

FRISØR

3 / 2019

11


Med Fixit i din salong får du mer tid til det du elsker Et butikkdatasystem alene er ikke nok til å gjøre salongen din synlig, få flere kunder eller øke produktsalget. I tillegg trenger du gode kommunikasjonsløsninger som bidrar til at du kan møte kundene dine på ulike behov og gi dem gode kundeopplevelser. Gjennom Fixit får du alt dette.

Butikkdata

Lagerstyring Få full oversikt over lagerbeholdning, varsel ved behov for etterfylling og korrekte inn- og utpriser på alle varene til enhver tid. Ved å sette min/max på lager kan du forenkle varebestillingen slik at du får korrekt varelager etter ditt salg og forbruk. Slik unngår du krisebestillinger.

Varebestilling Hos oss kan du bestille varer digitalt rett fra din leverandør – når og hvor du vil. Dette frigir tid for deg og din leverandør til å rette fokus mot produktopplæring og økt varesalg.

Vi tilbyr salongen en komplett utstyrs- og programvarepakke. Du får topp moderne utstyr som digital timebok, touchskjerm, betalingsterminal og mye mer.

Ledelsesverktøy Du har tilgang til salongens data via internett med gode verktøy for budsjettog økonomistyring, rapporter, intranett for salongens medarbeidere, markedsføring ol.

Digital timebestilling Med digital timebestilling i appen Fixit Timebestilling, på salongens hjemmeside og på Fixit.no er din salong tilgjengelig for nye og eksisterende kunder 24 timer i døgnet.


Markedsføring

Fordelsprogram

Lag egne kampanjer og vis annonser til nye og eksisterende kunder på Facebook og Instagram. Send SMSkampanjer, og vis tilbud i Fixit-appen og på salongens hjemmeside.

Tilby kundene dine et fordelsprogram med flotte medlemstilbud og opptjening av bonuspoeng ved kjøp av behandlinger og produkter. Det gir din salong flere lojale kunder.

Hjemmesider

Regnskap – NY I 2019!

Et genialt verktøy hvor du raskt og enkelt kan lage, endre og vedlikeholde hjemmeside for salongen. Designet er tilpasset salongens profil og du velger selv hvilket innhold du vil vise.

Med Front Regnskap får du en regnskapsløsning som er fullintegrert både med vår butikkdata og banken din. En fullstendig regnskapspakke som er trygg, enkel og forståelig, og med tilgang til oppdaterte tall for salongen hele døgnet.

Gavekort Med vår gavekortløsning kan du tilby kundene dine digitale og fysiske gavekort i salongen, i app og på salongens hjemmeside.

Spar tid og reduser kostnader med Fixit Vårt mål er å sørge for at din salong tjener mer og reduserer kostnader med Fixit sine smarte løsninger. Vår butikkdata er ikke bare komplett – den er den smarteste i bransjen. Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fixit kan gi din salong? Prøv verdikalkulatoren på verdi.fixit.no og få en gratis rapport på hva din salong kan spare og tjene.

Vi får salonger til å lykkes. FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60


IMPULSER

E L I A Hår og skjønnhet henger sammen. Denne kolleksjonen er en hyllest til den vakre kvinnen, der frisyren forsterker hennes ynde. Med en ishvit tone fremheves den delikate og raffinerte perfeksjonen. Det er elegant håndverk, samtidig som det tar med seg elementer fra de siste trender. Et avant garde uttrykk som er moderne og klassisk på en gang. Celia preger også forsiden på denne utgaven av FRISØR.

KOLLEKSJON: CELIA H Å R O G M A K E U P : M A R Í A M O N T E S @ M A N U E L M O N E S T I L I S TA S MODELL: CELIA FERNÁNDEZ SASTRE FOTO: BERNARDO BARAGAÑO PRODUKTER: REVLON PROFESSIONAL

14

FRISØR

3 / 2019


FRISØR

3 / 2019

15


16

FRISØR

3 / 2019


CELIA M A R Í A M O N T E S @ M A N U E L M O N E S T I L I S TA S

FRISØR

3 / 2019

17


IMPULSER

FESTIVAL Sommer er festivaltid. Tid for å være leken, vågal og fargerik. Tid for å la fantasien blomstre. Tid for å la musikken påvirke ditt uttrykk. Bland stiler, miks farger, bruk effekter. Sophie Gibson har i denne kolleksjonen vært inspirert av den elektriske atmosfæren til store musikkfestivaler som Coachella og Glastonbury. Du kan «se» noen velkjente artister i uttrykkene. Festivalkolleksjonen belønnet Sophie med “Newcomer of the Year” under siste British Hairdressing Awards.

K O L L E K S J O N : F E S T I VA L HÅR: SOPHIE GIBSON @ HOOKER & YOUNG MAKE-UP: MEGUMI FOTO: JACK EAMES

18

FRISØR

3 / 2019


FRISØR

3 / 2019

19


FESTIVAL SOPHIE GIBSON @ HOOKER & YOUNG

20

FRISØR

3 / 2019


FRISØR

3 / 2019

21


22

FRISØR

3 / 2019


PROFIL: ÅRETS HÅRSTYLIST 2019

ÅRETS HÅRSTYLIST 2019, JENS JOHAN WIKER:

I d en krea ti ve e li te di v i sj onen - Jeg har etter hvert fått en avslappet tilnærming til det jeg vil uttrykke, blitt mer tro mot det jeg selv vil gjøre. Da er det ekstra hyggelig at andre verdsetter arbeidene. Så den anerkjennelsen som ligger å bli kåret til Årets Hårstylist 2019 setter jeg stor pris på, sier Jens Johan Wiker. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Jeg synes det er veldig gøy å delta i konkurranser, og jeg liker å utforske nye ting. Selv om jeg etterhvert har en del års erfaring som stylist, og har vunnet mange priser, så blir jeg inspirert til å gjøre nye ting. Det driver meg fremover faglig og kreativt, sier Jens Johan Wiker. Han ble i år for andre gang kåret til Årets Hårstylist, basert på sin portefølje av redaksjonelle bilder for motebransjen. L I K E R Å VÆ R E I B E V E G E L S E

Multitalentet Jens Johan Wiker ble lagt merke til allerede da han startet utdanningen på Adam og Eva Akademiet. Han var ung og ekstremt lovende. Læretiden ble gjennomført hos Toni & Guy, og han ble nominert som Årets Lærling i 2012. Allerede i 2014 ble han nominert som Årets Avant Garde, og året etter vant han den kategorien. I 2016 ble han for første gang kåret til Årets Hårstylist. Det var på mange måter det store offisielle gjennombruddet, og en anerkjennelse av at han tilhørte toppsjiktet blant den engere krets av stylister som er engasjert i prosjekter ut over salongenes vegger. Han ble et

hot og ettertraktet navn i bransjen. Det har brakt ham til profilerte bransjebedrifter, som Adam og Eva, DUGG, Gevir og Escape Hairdressing. Nå har han igjen skiftet beite, og han startet nylig å jobbe som frisør i PÅHÅRET i Bogstadveien i Oslo. - Det har bare blitt sånn at jeg har skiftet arbeidsplass. Jeg har gjennom årene bodd i London, Paris og et par år i København. Flyttinger til utlandet har gjort at jeg ville bevege meg videre og ikke gå tilbake til salonger som jeg tidligere har jobbet i. Så det er enkle forklaringer. Jeg liker å være i bevegelse. B R U K E R E R FA R I N G E N

- Akkurat nå har jeg fokus på å jobbe opp en kundeportefølje i salongen, og trives med å jobbe in-house som frisør med kunder. Det går helt fint å kombinere dette med andre typer oppdrag. Tidligere var dette en litt slitsom måte å jobbe på, fordi det krever en mental omstilling. Men med den erfaringen jeg har ervervet gjennom årene, er det helt greit å stille om hjernen. Jobber jeg med kunder i salongen, har jeg fokus på det. Jeg gjør det kundene vil, setter

FRISØR

3 / 2019

23


PROFIL: ÅRETS HÅRSTYLIST 2019

I dag synes jeg det å nedtone uttrykkene, skape en minimalistisk, naturlig, klassisk lo ok er interessant. Men det er krevende, ikke minst for en foto graf. D e m å g r e i e å l ø f t e f r e m ø r s m å d e t a l j e r. D e t k r eve r p r e s i s j o n o g e n d y p fo rståelse av det jeg prøver å skape.

meg inn i deres sted. De har lyst til å bli sett og hørt, og jeg er opptatt av å få frem det beste i hver person. Er det andre oppdrag, switcher jeg lett over til et annet modus. Det er faktisk ikke vanskelig. Man får flyten. 12 timers arbeidsdager trenger slett ikke å være utmattende, mener Jens Johan. S I G N AT U R A R B E I D E R

Jens Johan Wiker har skapt seg sin distinkte signatur. Han er ikke edgy, men er opptatt av skape klassiske, beauty-orienterte looks. Han er også utdannet beauty make-up artist. Det gjør at han har full kontroll på sluttresultatet. - Det er andre som er flinkere enn meg klippeteknisk. De er kanskje opptatt av å skape edgy looks med striper og særegne elementer. Jeg er i bunn og grunn opptatt av naturlige looks, med en klassisk beauty tilnærming, selv om jeg også har vunnet prisen Årets Avant Garde tidligere, sier Jens Johan. Han røper at han også startet arbeidet med å lage en kolleksjon til Årets Avant Garde 2019, uten å sende den inn. - Jeg rakk dessverre ikke å fullføre dette, så jeg nøyde meg med å sende inn en kolleksjon til Årets Frisør 2019, der jeg ble nominert i region 4. Det var hyggelig, legger han til. MINIMALISERER UTTRYKKENE

Tidligere arbeider har vært preget av imponerende, flotte, perfeksjonerte detaljer, voluminøse uttrykk med mye vind og småhår. Men nå har Jens Johan tatt ting ned. - Jeg jobber annerledes med styling i dag enn for fem år siden. Da var det volum, spekket med detaljer, som var bærebjelken i det jeg drev med. I dag synes jeg det å nedtone uttrykkene, skape en minimalistisk, naturlig, klassisk look er interessant. Men det er krevende, ikke minst for en fotograf. De må greie å løfte frem ørsmå detaljer. Det krever presisjon og en dyp forståelse av det jeg prøver å skape. Men man må utfordre seg selv, det er det som gjør denne bransjen spennende å jobbe i. I N S P I R E R T AV A N D R E

Inspirasjonskildene er mange og sammensatte,

24

FRISØR

3 / 2019

men Jens Johan er blitt mer interessert i det andre gjør gjennom årene. - Tidligere kunne jeg kanskje jobbe ut fra eget hode og egne ideer, men nå har jeg i større grad begynt å se hva jeg kan lære av andre. Jeg blir mer inspirert av det andre gjør enn tidligere, filosoferer Jens Johan Wiker. I en travel periode har han også planene klare for sommeren. - Akkurat nå blir det lange dager, fordi jeg gjerne jobber med store og tidkrevende arbeider i salongen. Men til sommeren er det andre ting som gjelder. Jeg er booket til fotoshoot og andre oppdrag i inn- og utland gjennom hele sommeren, men håper jeg rekker et par ukers ferie før det.

N O E N AV J E N S J O H A N W I K E R S K R E AT I V E H Ø Y D E P U N K T E R : → Årets Hårstylist 2016 og 2019 → Årets Avant Garde 2015 og 2017 → Jens Johan Wiker har også vært nominert til Årets Frisør flere ganger, sist nå i år, der han var nominert som Årets Frisør i region 4.

MITT FAVORITTPRODUKT DENNE SOMMEREN: - Jeg er veldig glad i Bumble and bumble Surf Shampoo. Her får du en distinkt saltvannsfølelse, uten å bruke produkter. Ellers synes jeg det er vanskelig å si noe konkret om trendene denne sommeren, ut over at det gjerne er løsere hår, og en avslappet, naturlig look som gjelder i år, som alle år.


PROFIL: ÅRETS HÅRSTYLIST 2019

Foto hentet fra Jens Johan Wikers portefølje som ble sendt inn til bedømming i konkurransen Årets Hårstylist 2019. Foto: Tine Hisdal

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

ÅRETS HÅRSTYLIST 2019 JURYEN UTTALER: Prisvinneren presenterer en portefølje med nydelig utførte arbeider, preget av en uanstrengt, organisk skjønnhet. Bildene preges av et sikkert grep som forteller en historie med poetiske undertoner, utført med et sublimt understatement. Prisvinneren har med en sikker hånd satt sammen et flott team som løfter resultatet.

FRISØR

3 / 2019

25


PROFIL: ÅRETS LÆRLING 2019

ÅRETS LÆRLING 2019, SILJE MARKUSSEN:

Bratt læringskur ve ga full p ott - Dette var siste sjanse til å konkurrere i kategorien Årets Lærling, så det var veldig gøy å vinne. En stor ære og en god start på karrieren, smiler Silje Markussen (24) fra Adam og Eva, avdeling Steen og Strøm, Oslo. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

26

FRISØR

3 / 2019


PROFIL: ÅRETS LÆRLING 2019

- Adam og Eva avdeling Steen og Strøm er den største avdelingen i Adam og Eva og det er inspirerende og utviklende å jobbe sammen med så mange gode stylister, mener Silje.

Prisen som Årets Lærling gir meg inspirasjon til å satse v i d e r e t i l n e s t e å r. Ka n s k j e b l i r d e t Av a n t G a r d e . V i f å r s e .

å lage nye billedkolleksjoner, og har allerede noen ideer som jeg vil prøve ut, forteller Silje Markussen. Hun er klar over at konkurransen i øvrige disipliner er hard. Her vil hun møte konkurranse fra erfarne bransjekolleger, men det skremmer ikke. - Det er ekstra kult at det er flere om beinet. Det skremmer meg ikke. Det er en ære å bli bedømt sammen med de beste stylistene i bransjen. TA K K E R F O R U T V I K L I N G S MULIGHETER

- Jeg var på skiferie gjennom Sveits og var dessverre ikke til stede under selve prisutdelingen, men det ble veldig god stemning i bussen da resultatet tikket inn, forteller Silje. Hun gikk glipp av det store øyeblikket under Prisfesten på The Hub, men tenker å konkurrere videre i andre kategorier i tiden som kommer. - Som lærling har du en bratt læringskurve, og jeg følte at jeg har utviklet meg mye faglig fra året før. Da sendte jeg også inn en kolleksjon, uten å nå til topps. Så det var superkult å vinne i år. Nå er det bare å sikte videre. Jeg har absolutt ambisjoner om

Silje Markussen har gått på Adam og Eva Akademiet i Oslo, og er full av skryt over utdanningsopplegget. - Skolen har gitt meg mye. Vi har fått muligheter til å prøve ut ideer, og det er også opplegg for at vi kan ta fotoshoot i et ferdig oppsatt studio der skolen sørger for fotografer. Det er veldig effektivt og nyttig for oss elever, som ikke har egne ressurser å trekke på. - Utplasseringen i Adam og Eva avdeling Steen og Strøm var også veldig inspirerende, og jeg ønsket meg hit etter jeg var ferdig med skolen. Desto hyggeligere var det at de også ville ha meg. Her har jeg fått mange utviklingsmuligheter. Jeg er en individualist og setter stor pris på at det er aksept for å fremheve individuelle ferdigheter og jobbe med egne prosjekter, uten at dette går på bekostning av helheten, poengterer hun. - Jeg vil spesielt takke senior AD Alexandra Andreassen, Harlem Alexander og Vidar Prestmoen. Jeg vil også sende en takk til Eirik Thorsen og Inger Lise Moa, som jeg har assistert ved flere visninger og show. Dette er noe jeg har lært mye av. Når man jobber tett på flinke fagutøvere utvikler man egne ferdigheter. Kort sagt, jeg opplever at Adam og Eva har alt å by på faglig, så jeg er glad for å være en del av dette miljøet. VA R I A S J O N G I R I N S P I R A S J O N

Silje trives med å jobbe med kunder, men hun synes vekslingen mellom å jobbe i salong og drive med foto og visninger tilfører en ekstra dimensjon.

FRISØR

3 / 2019

27


- Jeg kunne ikke jobbet et bedre sted som lærling, og jeg har ingen planer om å skifte beite, selv om jeg nå har fått svennebrev. Men til neste år må jeg skifte kategori hvis jeg skal lage en ny billedkolleksjon til Årets Frisør. Det blir krevende å løfte seg ett hakk, men jeg trives med konkurranse og har planer om å delta til neste år også, sier Silje.

ha

vant

Det å jobbe med kunder i salong er flott, men jeg opplever at jeg blir bedre s o m f r i s ø r a v å ve k s l e m e l l o m d e t t e o g j o b b e u t e p å v i s n i n g e r. D e t t i l fø r e r v i k t i g e i m p u l s e r o g d r i ve r m e g f r e m ove r.

- Jeg er veldig glad i variasjon. Det å jobbe med kunder i salong er flott, men jeg opplever at jeg blir bedre som frisør av å veksle mellom dette og jobbe ute på visninger. Det tilfører viktige impulser og driver meg fremover. Jeg mener det er spesielt viktig tidlig i karrieren, da man utvikler seg mye år for år. Det å jobbe sammen med de beste i bransjen er også en inspirasjon i seg selv. KNAPPE BUDSJETTER KREVER DISIPLIN

Som lærling har man ikke all verdens erfaring, og heller ikke ubegrensede ressurser når man skal ta et fotoshoot. Men det behøver ikke stoppe noen, mener Silje. - Man har ikke råd til å bruke en proff modell på et lærlingebudsjett, så jeg brukte en av mine egne kunder i salongen. Hun har vært sporty og stilt opp ved flere anledninger, og det funka bra. Selv om ikke alle har tilgang til et fotostudio, er det mulig å få til ting hvis man legger seg i selen og har gode folk å støtte

28

FRISØR

3 / 2019

seg til. Jeg fikk for eksempel god hjelp av make-up artist Marthe Gillebo. Man må trekke på folk rundt seg. - Jeg hadde en klar formening om hvor jeg ville med konkurransebidraget, men ingen 100 % plan. Det ble å prøve ut ting, se hvordan det fungerte i praksis, og foreta nødvendige justeringer. For meg var den vanskeligste delen det å greie å formidle og transformere uttrykket jeg ville lage, til et språk som andre kunne forstå. Jeg ville ikke skape noe folk kunne gå på gata med, men heller pirre nysgjerrigheten og lage noe som folk ville lure på hvordan jeg hadde fått til, rent teknisk. Kontraster er et stikkord. Jeg hadde lyst til å lage noe veldig glatt, i kontrast til det motsatte, mye tekstur og krøll. Leppa har alt med seg, og gir kanskje assosiasjoner til klovner, uten at dette er eksplisitt uttrykt. Jeg var fornøyd med resultatet, og det var kult at det traff juryen også, fremholder hun. Se vinnerkolleksjonen til Silje på side 62.


Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

Kontakt oss på: Marit Kristine Kjønstad +47 903 62 677 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følg oss på:


TEMA: KUNDEREISEN

Go d kunde opplevelse er viktigst

- u a v h e n g ig av br ansje Kundereisen, totalopplevelsen til kunden, kan være viktigere enn selve klippen. Det som skjer før og etter en frisørtime kan gi deg gode konkurransefortrinn. Bruk sommeren til å gi kundene en optimal «opplevelsesreise». T E K S T : L E I F B A C H E - M AT H I S E N , N H O S E R V I C E O G H A N D E L

Vi leser ukentlig om alle utfordringene handelsnæringen har, og hva som er i vente for de som ikke følger med. AI, maskinlære, big data, automatisering og digitalisering er buzz-ord som går igjen, og mange synes horisonten ser umenneskelig mørk ut. Det fantastiske med frisøryrket er at det aldri kan automatiseres vekk. AI og maskiner kan ikke ta over jobben til en frisør – som jo er veldig bra. Du kan imidlertid bruke teknologien til både din og kundens fordel. Det som kan gi noen frisører et konkurransefortrinn, er det som skjer før og etter en frisørtime. Jeg tenker da på kundereisen fra behovet om et salongbesøk oppstår, til kunden er kommet hjem og får en sms om han/hun var fornøyd med besøket.

30

FRISØR

3 / 2019

HA ET KUNDEOPPFØLGINGSSYSTEM

Her er et lite eksempel: Har du et enkelt kundeoppfølgingssystem som registrerer eventuelle produktkjøp, behov eller interesser, så har du mulighet til å legge et ekstra opplevelseslag oppå kjerneproduktet, som er selve klippen. Det kan gjøre at du faktisk skiller deg ut fra andre frisøropplevelser. Dette kan gjøres veldig enkelt, ved for eksempel å spørre kunden hvordan behandlingssjampoen fungerte, og ved et positivt svar spørre om kunden ønsker å få produktet med seg med hjem. Det er ikke en sjampo man kjøper, men en god opplevelse og et godt resultat.


TEMA: KUNDEREISEN

SOMMERTIPS

TIL ALLE FRISØRER: → Ha godt varetrykk med sesongvarer i kampanjesoner. → Pass på god belysning (NB: Husk NFVB/NHO-medlemmer får 45% rabatt på LED-belysning). → Ta alltid øyekontakt når folk kommer og går (reduserer også sannsynlighet for tyveri). → Tilby alltid kaldt vann når kunden kommer. Alltid forfriskende og spesielt etter en god hodebunnsmassasje. Utfra et kundeperspektiv har jeg provosert mange fagpersoner, da jeg påstår at kunden kan være strålende fornøyd selv om klippen ikke holder faglig god standard. Jeg mener at det som ligger rundt selve kjerneproduktopplevelsen (klippen), som butikklokaler, belysning, varetrykk med god priskommunikasjon, øyekontakt, tilbud om vann, kaffe og rådgivende salg er viktigere enn selve klippen. (I parentes bemerket: Dette sagt av en mann). Jo mer systematisk og bevisst du bygger gode kundeopplevelser, desto større sannsynlighet er det at kunden velger deg og din salong neste gang også.

→ Når kunder sitter i stolen, så vurder og kommuniser sesong produkter som: • Beskytter hud og hodebunn • Reduserer tørrhet • Gir ekstra solbeskyttelse → Gå rundt kassa og frem til kunden når de har gjort et produktkjøp. → Si alltid: Takk for besøket/ha en fin dag (eller lignende)

FRISØR

3 / 2019

31


TEMA: KUNDEREISEN

Spør kunden hvordan behandlingssjampoen fungerte, og ved et positivt svar spør om kunden ønsker å få produktet med seg med hjem. Det er ikke en sjampo m a n k j ø p e r, m e n e n g o d o p p l eve l s e og et godt resultat.

SØKEOPTIMALISERT BEHANDLINGSMENY I forbindelse med verdens største Retail-konferanse i New York i januar tok jeg turen innom Luxe Den Salon & Spa for å se om opplevelsen skiller seg vesentlig fra salongbesøk i Norge. Dette er en ryddig og stor salong på tre plan, med spa-avdeling i kjelleren. Bra varetrykk og belysning. Her ble jeg raskt møtt av en person som hilste meg velkommen og spurte hva hun kunne hjelpe meg med. Etter å ha skuffet henne med at jeg kun var nysgjerrig hadde vi en fin prat om hva som skulle til for å lykkes med salong/spa i NYC. Hun sa blant annet at de hele tiden måtte levere gode kundeopplevelser, slik at review på TripAdvisor var bra og samtidig tilby noe mer enn bare hårpleie/klipp. De har som mål at gode opplevelser blir sendt ut på SoMe og TripAdvisor, både fra frisøravdelingen og spesielt fra deres spa. For å være søkbare på Google har de definert 32 tjenester som gjør søkeoptimaliseringen god på nettet (se oversikt). Luxe Den Salon & Spa behandlingsmeny: ∙ Acrylic Full Set ∙ Blowout Services ∙ Body Massages ∙ Bridal Services ∙ Callus Removal ∙ Classic Manicure ∙ Classic Pedicure ∙ Eyebrow Services ∙ Eyelash Services ∙ Facials

32

FRISØR

3 / 2019

∙ Foot Massage ∙ French Tip Fill-In ∙ French Tip Full Set ∙ Gel Fill-In ∙ Gel Full Set ∙ Gel Nail Removal ∙ Coloring Services ∙ Hair Extension Services ∙ Hair Treatment Services ∙ Hairstyling Services

Luxe Den Salon & Spa

∙ Kids’ Haircuts ∙ Makeup Services ∙ Manicure & Pedicure Services ∙ Men’s Haircuts ∙ Nail Art ∙ Nail Art Removal ∙ Hot Oil Treatments ∙ Polish Change ∙ Nail Repair ∙ Paraffin Wax Treatments

∙ Perming Services ∙ Pink & White Fill-In ∙ Pink & White Full Set ∙ Products for Sale ∙ Silk Wrap Fill-In ∙ Silk Wrap Full Set ∙ Silk Wrap Nail Removal ∙ Skin Care Services ∙ Updo Hairstyles ∙ Women’s Haircuts


Et it-system som virkelig fungerer for oss i en kombinert velvære salong

Powered by

Hairtools håndterer online bookinger super bra, og med mange smarte løsninger som er lette å forstå for kundene. Hairtools er kjempe oversiktlig og skaper en rask betjening for oss ved kassen, før og etter behandling. Med alt fra budsjetter for hver enkelt medarbeider, statistikker og flere digitale løsninger for oppfølging av kundene etter besøket, er dette et system som gjør at vi vinner hver dag. Kim Nordbø – TROPICOS – Nesbru

Hairtools Light

pr. måned

295,-

Hairtools

pr. måned

495,-

For deg som ønsker bestillingssystem og kalender.

For deg som ønsker full oversikt og kassasystem samlet ett sted.

SMS påminnelser 1,- pr SMS

SMS påminnelser 1,- pr SMS

For mere informasjon eller bestilling av Hairtools kontakt oss på Mail: ht-salg@eg.no Tlf.: 980 57 280 Web: www.vierhairtools.no


TEMA: NY TEKNOLOGI

BRUK AV NY TEKNOLOGI:

Skap en

smar t salon g!

KUNSTIG INTELLIGENS

Kan kunstig intelligens forbedre salongens kommunikasjon og kundeservice? Kunstig intelligens kan avdekke sofistikerte mønstre i kundedata, og kontinuerlig ”lære” fra endringene i kundens preferanser, slik at du kan gi mer treffende kundetilbud til enhver tid.

Hvordan kan og bør din salong forholde seg til fremtiden, hvor en ny arbeidsdeling mellom mennesker og maskiner er på vei? Mye handler om kunstig intelligens, men langt fra alt. T E K S T: L I L L I R E N E N O K S E N H O L L A N D E R

34

FRISØR

3 / 2019

ILLUSTRASJONSFOTO: S H U T T E R S TO C K


TEMA: NY TEKNOLOGI

Å lykkes i en digital hverdag i rask endring er utfordrende. Istedenfor å la frykten blokkere for spennende utvikling, kan salongen velge å se mulighetene og omfavne teknologien. Internett og sosiale medier har gjort salongene mer åpne og transparente, og det er vanskeligere å skille seg ut på produkt og pris. Da er det selve kundeopplevelsen som står igjen, og en stor del av den opplevelsen er hvordan kundene opplever kommunikasjon, dialog og kundeservice. «KUNSTIG INTELLIGENS» ER ET VERKTØY

Kunstig intelligens er enormt kraftige dataprogrammer, hvor man dytter inn store mengder data, og trekker inn det som er relevant, mens algoritmene trekker ut mønstrene fra dataen, det som er relevant. Jo mer vi dytter inn av relevant data, jo smartere blir maskinen, sier Morten Goodwin, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Ifølge Goodwin fungerer kunstig intelligens i kundekommunikasjon per i dag kun som et supplement, som et første steg, så kobles mennesker inn. Kunstig intelligens kan per i dag ikke holde samtaler gående, kun enkle samtaler er mulig. Her kommer det til å skje store endringer i fremtiden, og i et femårs perspektiv vil maskinene holde samtaler gående like godt som mellom oss mennesker. Det vil også være mindre feilkilder hos maskinene enn hos mennesker, mener Goodwin. Han påpeker også at kunstig intelligens er enormt ”hypet” opp. Det ikke bevisste roboter som kommer til å fjerne alle jobber. Kunstig intelligens er et verktøy, enormt kraftige dataprogrammer, men ikke noe annet enn dataprogrammer.

ling og salg, basert på lagrede kundedata. Desto bedre du kjenner kundenes kjøpemønstre og preferanser, desto mer sannsynlig er det at du treffer med det du tilbyr. Det er her kunstig intelligens kommer inn i bildet, som et verktøy for analyse av kundeinformasjon. BEDRE KUNDEOPPLEVELSER

Det er selvfølgelig naturlig å stille seg selv spørsmålet: Hvorfor skal man bruke kunstig intelligens til dette formålet? Svaret er todelt. På den ene siden bidrar bruken av kunstig intelligens til å frigjøre arbeidskapasitet i salongen og for den individuelle frisøren, slik at lederen kan fokusere mer på ledelse og frisøren på det frisøren liker aller best: kundebehandling og kreativt arbeid. På den andre siden vil kunstig intelligens med høy sannsynlighet være dyktigere på å avdekke sofistikerte mønstre i kundedata, og kontinuerlig ”lære” fra endringene i kundens preferanser, slik at tilbudene som blir gitt til kunden er mer treffende og skreddersydd til enhver tid. Det er naturligvis viktig å påpeke at man aldri vet hvor godt noe fungerer før det har blitt utprøvd, men både kunstig intelligens og CRM-system er konsepter som har gitt gode resultater på tvers av ulike bransjer og formål. Det er derfor sannsynlig at bruken av CRM og kunstig intelligens vil kunne bidra til å øke den totale kundeopplevelsen og skape en stabil og tilfreds kundemasse. Fornøyde kunder er engasjert og kjøper mer, anbefaler deg videre og viser høy lojalitet til deg og salongen. Altså en vinn-vinn effekt, som gir et godt grunnlag for å bygge et solid og langvarig forhold til kunden.

SERVICE, SALG OG CRM

I tillegg til direkte kundekommunikasjon, kan kunstig intelligens forbedre andre prosesser i salongen. Kunstig intelligens kan for eksempel hjelpe med å avdekke kundens behov, slik at du kan tilpasse tjenesten salongen tilbyr ut ifra det. Det første steget i denne retningen kan være å etablere et godt system for kunderelasjonshåndtering, et såkalt CRM-system. Et CRM-system sørger for at informasjonen du har om kundene dine er organisert på en strukturert måte, noe som helt klart er en fordel dersom man skal benytte seg av kunstig intelligens. BEGYNN MED ET LITE SKRITT

Uansett salongens størrelse er det lett å tilpasse CRM-systemet etter salongens behov. Begynn i det små og ta i bruk flere funksjoner underveis. I et godt oppdatert CRM-system kan salongen ta bedre og mer nøyaktige beslutninger innen kundebehand-

Kun s ti g i n te l l i g e n s

∙ Algoritmer ∙ Store mengder data ∙ Datakraft C R M – Kun d e re l as j on s h å n dte ri n g

∙ Et system hvor kunden er i sentrum for alt salongen gjør. ∙ CRM-systemet inneholder informasjon om kundene og gir en helhetlig innsikt av kundeforholdet. ∙ Fordelen med et CRM-system er at det kombinerer alle salg, all markeds­føring og alle kundeinterak sjoner i en sentral database.

FRISØR

3 / 2019

35


T E M A : B U T I K K D ATA

SKIFTE AV BUTIKKDATASYSTEM:

Dett e b ør d u ten ke p å Skifte av dataleverandør kan ha mange implikasjoner, men hvor krevende er det i praksis? Du kan starte med å tenke igjennom hvorfor du ønsker å skifte. Hvor vektige grunner har du for å konvertere systemene. Husk; Pris er et tøyelig begrep… T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

Leverandørene har bygget opp sin prisstruktur og tilbud på en slik måte at det ofte blir å sammenligne epler og pærer. Hva koster en bil? Det er ikke enkelt å sammenligne tilbudene. Men har du erfaring med ett system, og er misfornøyd av konkrete grunner, er det mulig å skifte samarbeidspartner uten store omkostninger.

36

FRISØR

3 / 2019

O V E R F Ø R I N G AV D ATA ET KRITISK PUNKT

Det mest kritiske punktet er å konvertere eksisterende regnskaps- og kundedata fra ett system til et nytt system. Har man dataene lagret i egen maskin, kan den nye leverandøren hjelpe deg, hvis den eksisterende leverandøren er motvillig. Du må i så


T E M A : B U T I K K D ATA

fall regne med å betale for medgått tid av din nye leverandør. Du blir mer prisgitt hvis dataene dine er lagret skybasert. Når dette er sagt, det ser ut til å være en stilltiende enighet blant leverandørene om at de bidrar i prosessen, selv om de har mistet en kunde til en konkurrent. Det er gode grunner til dette. Praten går lett i frisørbransjen, og leverandørene tjener på å forholde seg profesjonelt til å miste kunder. SKIFT NÅR DU HAR TID

- Jeg tror gjennomgående at det går greit å overføre kritiske data fra ett system til et annet, sier daglig leder Jan Idar Vikse i EasyUpdate. Han er mer opptatt av konkurranse på like vilkår. - Når vi bruker mye tid og penger på å lage systemer som tilfredsstiller lovpålagte krav, skaper det selvsagt irritajon når vi ser at andre leverandører tar lett på dette. Vi har for eksempel brukt mye ressurser på å tilfredstille kravene i den nye personvernlovgivningen. - Men uansett; Det krever opplæring for å bruke et nytt system, og det kan være smart å skifte i en ikke alt for hektisk periode. Man må gå seg inn på systemet. SENTRALE SPØRSMÅL

Pris er viktig for mange, men det er flere faktorer som bør legges på vektskålen. Her er spørsmål du kan stille deg: - Har leverandøren ressurser til å utvikle systemene? Mange av leverandørene har lang fartstid i bransjen og bevist sin pålitelighet. Det bør telle med i vurderingen. - Er kolleger i bransjen fornøyd med leveransen, inkludert support? Hør med nabosalongen. - Hva med bindingstid? Det kan koste deg dyrt å komme ut av en avtale. Tenk igjennom hvor lang bindingstid du er villig til å inngå en avtale om. - Hvilke tjenester trenger du? Du må betale for ulike pakkeløsninger. Du trenger ikke betale for en løsning som inkluderer integrasjon mot nettbutikk, hvis du ikke skal drive med dette. Sett rett og slett opp en kravspesifikasjon, der du betaler for det du trenger og ikke noe mer.

SKATTEETATEN GJENNOMFØRER KONTROLLER Leverandørene skal sende inn egenerklæringer som viser at de tilfredstiller kravene i kassaforskriften. Men hva skjer hvis de ikke tilfredsstiller kravene, kan salongeiere bli stilt til ansvar for dette? Vi stilte følgende to spørsmål til Skatteetaten: - Det fremholdes fra leverandørhold at enkelte kasseleverandører har sendt inn egenerklæring, men at systemene ikke tilfredsstiller kravene i forskriften. Kontrollerer Skatteetaten opplysningene i egenerklæringen, eller har Skatteetaten planer om kontrolltiltak? - Hvis en salong i god tro har kjøpt et system der leverandøren har levert inn egenerklæring, og det skulle vise seg at de oppgitte opplysningene ikke stemmer; Hvilke konsekvenser vil dette få for salongeieren som uskyldig tredjepart? Avdelingsdirektør Stein Birger Ringseth i Skatteetaten svarer følgende i en e-post: - Skatteetaten har gjennomført kontroller av produkterklærte kassesystemer hos enkelte systemleverandører. Det er viktig for oss å påpeke, at når en kasseleverandør produkterklærer sitt kassasystem er dette en selvdeklareringsprosess og kan ikke sees på som et godkjenningsstempel fra etaten. Gjennom de kontrollene vi har gjennomført til nå, har vårt fokus vært veiledning og tett dialog med leverandørene for å sikre at deres kassasystemer er i henhold til kravene i loven. - For brukerne er deres ansvar begrenset til å ha et kassasystem som er produkt­ erklært. Eventuelle feil og mangler i systemet vil følges opp direte med leverandør og utgjør ingen reaksjon overfor kunden fra Skatteetaten.

FORSKRIFT OM KRAV TIL KASSASYSTEM: ENDRING 12. FEBRUAR 2019, § 2-8-4 «Ei salskvittering skal minst innehalde opplysningar som nemnt i forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring § 5-3-12 samt opplysningar om type betalingsmiddel og ID-nummeret til kassapunktet. Ordet «Salskvittering» skal visast øvst på kvitteringa. Dersom salskvitteringa er framstilt i elektronisk form skal orda «Elektronisk salskvittering» visast. Dersom betalingsløysinga er integrert med kassasystemet, skal salskvitteringa også innehalde transaksjons-ID.»

FRISØR

3 / 2019

37


PROFIL: ÅRETS FRISØRBEDRIFT

T E M A : B U T I K K D ATA

med. Og dermed tok karrieren en annen retning. Men det er klart en fordel å kjenne bransjekulturen når vi nå satser mot frisør- og velværebransjen. Salgsleder Kristin Neegaard har også en lang karriere i frisørbransjen, og det kommer godt med når vi nå går i dialog med salongeiere. ALICE HJELPER DEG

Frisørtungt team: Daglig leder Geir Bratlie har fartstid som frisør tidlig i yrkeskarrieren, det har også salgsleder Kristin Neegaard. Hun har blant annet har jobbet i Toni & Guy og som daglig leder i Studio Alf i Bogstadveien i Oslo. Hun har også deltatt i NM i frisering, med en 2. plass i langthåroppsetning Grand Prix som et høydepunkt.

UNIPOS AS: NYKOMMER MED AMBISJONER - Vi satser tungt på sektoren frisør, helse og velvære, og har lagt ned store ressurser i å utvikle neste generasjon butikkdata, forteller eier og daglig leder av Unipos AS, Geir Bratlie. - Etter 20 år i bransjen vet vi at vi måtte tilby noe noe nytt og attraktivt når vi nå skulle bevege oss inn i frisør- og velværebransjen. Vi har derfor brukt mye ressurser på å lage fremtidsrettede løsninger som dekker bransjespesifikke behov. Ilddåpen var på Hår & Skjønnhet 2019, der vi fikk presentert oss for bransjefolk. Nå går vi bredt ut, forteller Geir Bratlie. INSIDER

Mens de fleste leverandørene av integrerte kasseløsninger springer ut av programmeringstunge miljøer, er gründer Geir Bratlie faktisk utdannet frisør. - Ja da, jeg har jobbet i faget, men innså etter hvert at programmering var det jeg hadde lyst til å drive

Som de fleste andre leverer man ulike pakkeløsninger, alt-i-ett kasser med touch skjerm, integrert kvitteringsskriver og kundeskjerm. Systemet kan utvides med tjenester som Skyportal og Timebank, og som Geir Bratlie poengterer, til konkurransedyktige priser. Man tilbyr alt som forventes av dagens løsninger, inkludert løsninger for integrasjon med nettbutikk, for salonger som driver med dette, og selvfølgelig online booking. Antivirus, backup og lånemaskin, support er selvsagt noe man også må tilby. Men det er en stor nyhet som presenteres ved lanseringen, nemlig Alice. - Alice er en slags assistent i systemet, som hjelper deg til å rebooke kunder som ikke har vært i salongen på en stund. Alice foreslår ledig time og jobber i bakgrunnen ved avbestillinger og flytting av timer. Det er et veldig effektivt og proaktivt verktøy, lover Geir Bratlie. Ellers har Unipos jobbet mye med å sørge for at systemet tilfredstiller den nye personvernlovgivningen, GDPR. - Det har vært krevende og tatt mye ressurser. Vi har landet på en løsning der kundene har full styring på sine kundedata. De kan ta med seg disse hvis de ønsker det, for eksempel hvis de skal på ferie og ønsker å ha oversikt over produkter og fargekoder. UNG MÅLGRUPPE

De etablerte i bransjen er godt posisjonert og tar vare på sine kunder. Geir Bratlie ønsker derfor primært å nå nykommerne, og bransjefolk som vil starte for seg selv.

STYREMEDLEM LARS TERJE SKJÆVELAND, NFVB: - MÅ FØLGE MED I TIMEN

- Det finnes sikkert 100 butikkdatasystemer tilgjengelig for bransjen, og NFVB kan selvsagt ikke være kontrollinstans. Men det er viktig å velge leverandører som har bevist at de jobber seriøst i frisør- og velværebransjen, og kjenner de utfordringene og kravene som stilles. Da blir listen betraktelig kortere over tilgjengelige leverandører. Ellers gjelder de samme prinsippene som ved regnskapssystemer; Du kan ha en regnskapsfører, men det fritar ikke deg som salongeier for ansvaret med at alt skal være i orden. Så det gjelder å oppdatere seg, og følge med på lovpålagte krav. Det er en del av ansvaret med å drive egen virksomhet.

38

FRISØR

3 / 2019


Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

→ Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. → Svært god pensjonsavtale → Gunstige forsikringer → Gode garantiordninger → Lokale kontakter/nettverk

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

→ Juridisk hjelp i arbeidsrett → Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

MEDLEMSFORDELER:

frisering, hudpleie og negledesign samt Årets Frisør med flere kategorier og Årets Hudpleiebedrift.

→ Rabatterte fordeler/innkjøp → Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) → Politisk gjennomslagskraft → Faglige konkurranser som NM → Møteplasser og arrangementer

www.nfvb.no

FRISØR

3 / 2019

39


MS

FORD EL ME D

LE

FOR MS

MEDLEMSFORDEL LE

DEL M ED

FORDE L ME D LE

L

S EM

MS

FORDEL ME

D

L

S EM

FORDE L ME D

LE

MS

FORD EL ME

DEL M ED

TRYGG HVERDAG

MEDLEMSF O RDEL

D

LE

LE

FOR MS

MEDLEMSNFVB FORSIKRING F ORD E L GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL MS

FORDEL ME

D

BEST PRIS!

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

Ring Tonje!

Tl f. 2 3 0 8 7 9 6 0 w w w. n fv b. n o

- S PA R P E N G E R ! Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

Prø Tlf

E-p


NORGES MEST BRUKTE nettbaserte booking- og kassasystem

Benyttes av mer enn 750 salonger og kjeder

Online booking for kunder Integrasjon mot regnskap Fri support og backup

Tilfredsstiller nye kassaloven

HANO

timebok og kasse

200,- mnd/ansatt Online Booking

200,- mnd/salong

*Etablering 4900,-

Prøv gratis demo www.hano.no Tlf: 66 77 66 73

E-post: salg@hano.no


FOTO: WELLA PROFESSIONAL

Sommervibber 42

FRISØR

3 / 2019


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Curly is sexy

Wella Professional Nutricurls er en komplett serie med pleie og stylingprodukter som gir en riktig mengde næring til krøllete hår. Byr på langvarig hold og definisjon. Mer info: Wella Professional/Coty, tlf.: 23 05 30 00 / www.wella.com

F e s t i v a l­g l e d e r

ghd Festival Collection Gold Styler med varmebeskyttende bag byr på muligheter til å legge til edgy elementer i festivalfrisyrer denne sommeren. Med dual zone teknologi får du førsteklasses ytelse og et modernisert design for jevn, problemfri styling. Info: ghd Scandinavia, tlf.: 22 44 89 00 / www.ghdhair.com

Autentisk

Schwarzkopf Professional TBH er en permanent hårfarge som gir autentiske fargeresultater. TBH ivaretar og forskjønner hårets naturlige skiftninger, og tilfører naturlig glans og en sunn glød. Leveres i 26 nyanser, basert på Schwarzkopf Professionals eksisterende nummereringssystem. Info: Frends as, tlf.: 69 22 15 99 / www.frends.no

Vo l u m i n ø s t

Mr. Smith Volumising Spray er formulert for å gi rotløft og fylde, tekstur og glans til tynt eller fint hår. Leveres som en mousse hårspray hybrid, og gir medium til godt hold. Er ekstremt formbar. Sprayen er PETA-godkjent vegansk, og er fri for sulfater, parabener og silikon. Info: Frends as, tlf.: 69 22 15 99 / www.frends.no

Næringsrikt

Davines OI Hair Butter er en næringsrik behandling for alle hårtyper. Gir ekstra glans og mykhet til håret, med en anti-frizz effekt. Kan brukes på vått eller tørt hår. Mer info: Verdant as, tlf.: 56 15 68 00 / www.verdant.no

Flokeløser

Shake, shake...

Joiko HairShake er en teksturspray som passer alle hårtyper. Sprayen gir flott tekstur på de områdene som trenger mer fylde. Info: Tendenz Hårpleie as, tlf.: 22 92 50 00 / www.tendenz.net

HH Simonsen Wonder Brush er en innovativ flokeløser med Smart Flex børstepigger, som enkelt grer ut de største flokene. Leveres i fargene sort, grå og dusrosa. I tillegg leveres en utgave i mindre størrelse, Wonder Brush Midi. Det er samme børste, i reisevennlig format, eller som en børste til barn. Info: Tendenz Hårpleie as, tlf.: 22 92 50 00 / www.tendenz.net

FRISØR

3 / 2019

43


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

H Å R : S T E I N M E T Z - B U N D Y P R I VAT S A L O N

F O T O : H I L D E VA N M A S

Perfect beach look

Joico BodyShake er en tørrspray på gass som gir fyldighet og volum. Pudderet i sprayen absorberer naturlige oljer i håret og gir masse spenst i røttene. Best egnet til tynne fine til medium tykke hår. Sprayen fungerer også supert til alle slags oppsetninger. Info: Tendenz Hårpleie as, tlf.: 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Tå l e r t ø f f behandling

HH Simonsen Air Brush er en børste som passer til lett føning, og den tåler opptil 240 grader. Børsten lar luften passere på en lett og effektiv måte, slik at tørketiden reduseres. Info: Tendenz Hårpleie as, tlf.: 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Ve k t l ø s

Flokefjerner

Framar Desert Bloom Detangling Brush fjerner de vanskeligste floker og er like fin på vått hår som på tørt hår. Kan brukes på alle hårtyper, inkludert extensions og parykker. Ikke til bruk med føner. Børstene kommer i fargene Cactus, Sandstorm og Oasis. Info: Frends as, tlf.: 69 22 15 99 / www.frends.no

Kevin Murphy Spray Wax Finishing Hairspray Touchable er en vektløs spray som gir tekstur, hold og separasjon. Byr på resultater som en hårspray, uten å føles klebrig og klissete. Mer info: Verdant as, tlf.: 56 15 68 00 / www.verdant.no

Myke sommerbølger

Joico BeachShake inneholder ikke uttørkende salter, og gir derfor ikke en opplevelse av at håret blir tørt og trått. Inneholder bivoks, kokos og solsikkefrøolje, som sørger for at tykt og grovt hår holder seg smidig og mykt, samtidig som det gir en glansfull beach-look. Info: Tendenz Hårpleie as, tlf.: 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Vo l u m o g b e v e g e l s e

Schwarzkopf OSIS + Dry Teksture Spray gir volum med en tørr og separert effekt. Opprettholder naturlig bevegelse og glans. Ingen produktfølelse i håret. Info: Frends as, tlf.: 69 22 15 99 / www.frends.no

Rask tørking

ghd Air Hairdryer byr på avansert ionteknologi for rask tørking og styling, samtidig som den reduserer frizz. Info: ghd Scandinavia, tlf.: 22 44 89 00 / www.ghdhair.com

44

FRISØR

3 / 2019


ne e

ks,

t er

en

e

Lash Styling by RefectoCil - lift eller curl? Med RefectoCil kan du tilby begge deler! Ikke bare er den markedets raskeste Lash Styling, med verdensrekord i rask virketid, men den er også pleiende takket være den unike formelen med kollagen og cystein. VANSKELIG Å VELGE? Eyelash Lift gir de korte vippene et løft ved røttene og vil fremstå som mye lengre og fyldigere. Eyelash Curl gir de lange vippene en fin buet form, spesielt verdsatt av kunder som har lange, men rette vipper.


mix

Si nei til floker!

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Eleven Australia Detangle My Hair Leave-in spray er en flokeløsende spray full av naturlige ekstrakter. Fin å bruke som en klippesjampo. Mer info: Verdant as, tlf.: 56 15 68 00 / www.verdant.no H Å R : S T E I N M E T Z - B U N D Y P R I VAT S A L O N

F O T O : H I L D E VA N M A S

Quick fix

Schwarzkopf Professional Soft Volumizing Powder gir øyeblikkelig volum og myk tekstur. Info: Frends as, tlf.: 69 22 15 99 / www.frends.no

Arbeidsklær som tåler bleking

RioNoir Genious Clothing er spesialister innen kvalitetsarbeidsklær for frisør- og skjønnhetsindustrien. - RioNoir designer klær som er både pene og profesjonelle, men også funksjonelle på arbeidsplassen. Vi jobber samtidig med å tilby våre kunder en god service, personlig hjelp og en enkel bestillingsprosess, poengterer Lillian K. Tomren hos den norske leverandøren Gocciani Norge as. Info: Gocciani Norge as, tlf.: 23 65 44 31 / www.gocciani.no

Kort virketid

Schwarzkopf Professional Color 10 byr på et nytt utvalg av trendy, etterspurte natur- og kalde nyanser som dekker grått hår. Rask og enkel permanent farge med kun 10 minutters virketid. Info: Frends as, tlf.: 69 22 15 99 / www.frends.no

Glansfullt resultat

Sensoriske resultater

Festival Collection ghd Platinium+ Professional Styler byr på prediktiv teknologi i sensorene, som jobber med å forutsi personlige hårbehov. Styleren gjenkjenner hårets tykkelse og hastighet for styling, og gir uimotståelige resultater raskere enn noen gang før. Info: ghd Scandinavia, tlf.: 22 44 89 00 / www.ghdhair.com

46

FRISØR

3 / 2019

Fleksibilitet

American Crew Fiber Grooming Foam er et varmebeskyttende lettvekts fiberskum som gir langvarig fleksibilitet og volum. Medium hold og naturlig glans. Optimal for medium til lengre hårfrisyrer. Info: Frends as, tlf.: 69 22 15 99 / www.frends.no

HH Simonsen Gloss Brush byr på villsvinbust. Sammen med Smart Flex børstepigger gir den en uimotståelig glans i håret, fordi den tar opp de naturlige oljene i hodebunnen. Passer alle hårtyper, og den grer håret på en skånsom måte. Info: Tendenz Hårpleie as, tlf.: 22 92 50 00 / www.tendenz.net


KUN HOS FRISØREN!

D IS T R I B U TØ R C U T R IN N O R G E // W W W.C U T RI N.NO


Mine favorittprodukter

HVIS JEG F IKK VELGE... Marthe Blystad Stylist /frisør PÅHÅRET Bogstadveien, Oslo Aktiv konkurransefrisør, lag og individuelt. Første norske frisør med Europeen Hairdressing Certificate, et EUsertifikat for frisører med svennebrev.

- A Single Shampoo fra Davines. Shampoen er ikke kommet ut til salong ennå, men jeg fikk tester av den da jeg var på den årlige Davines World Wide Hair Tour i mai. Grunnen til at dette er en favoritt, er tanken bak produktet. Materialet og ingrediensene er 100 % bærekraftige. Vi har fortsatt mye vi kan jobbe med, slik at vi kan bli enda mer miljøvennlige. Dette er et produkt for fremtiden. - Shu Uemura Muroto Volum Restage Mist. Dette er en spray som skaper tekstur og hjelper frem naturlige bølger. Jeg har faktisk brukt den mest som som en root lifter, så den er super å føne på også. - Jeg får aldri nok av tekstur og volumsprayer, og Kevin Murphy Doo Over er en favoritt. Produktet er en blanding av tørrshampoo, tekstur og finishing spray. Du kan spraye gang på gang, det blir aldri for mye. Produktet forebygger fett hår og gir volum.

Aktuell som: Norgesmester Teknisk kombinasjon 2019.

Mine spesielle favoritter - Jeg elsker rundbørstene fra Gorgeous! Det er mest på grunn av håndtaket, som gjør at de er veldig gode å holde når man føner. Jeg får ikke tak i de lenger, så om det er noen der ute som har tips om noen rundbørster som ligner, så send meg gjerne en melding!

Mine inspirasjonskilder - Det jeg blir mest inspirert av - er musikk! Hår og musikk hører sammen, spør du meg. Når man snakker om forskjellige musikkepoker, ser man også for seg akkurat hvordan håret så ut. Ellers holder jeg aktivt på med konkurransefrisering, bare det i seg selv er veldig inspirerende. Du får virkelig testet ut hva som faktisk er mulig å gjøre med hår. Og jeg får reist en masse! Men igjen, man må være hårnerd for å holde på med dette. Timevis med trening må til for å oppnå perfeksjon. - Frisørikonet Angelo Seminara gjør også en masse kule frisyrer, men det tror jeg de fleste frisører har fått med seg. Både frisørferdigheter, personlighet og humor gjør imidlertid til at han skiller seg ut fra mange andre.

48

FRISØR

3 / 2019

thorsen


French Designer Manufacturer since 1960

• KVALITET

T

• FAGKUNNSKAP • FAGLIG BRUKERVEILEDNING

I

• RASK SERVICE T

G

Y

GGHE

S

TR

Cindarella Paris baserer sin produksjon på over 50 års kompetanse av høykvalitets frisørmøbler designet og produsert i sin helhet i Frankrike. Med sin fullintegrerte produksjonskjede gir dette muligheter for å ivareta kundenes spesifikke behov og sikre leveringsfrister. Selskapet har sterke kvalitetsreferanser fra leveranser til ledende frisørsalonger over hele verden.

A R A N

• EGET SERVICEVERKSTED • MINIMUM 2 ÅRS GARANTI

Thorsen Bovital AS er en totalleverandør av produkter og utstyr til frisør, fotterapi, hudpleie og spa markedet. Selskapet er blant Norges ledende profesjonelle faghandelsleverandører med høy fokus på fag- og yrkeskompetanse og representerer en rekke anerkjente internasjonale leverandører. Thorsen Biovital har også eget showroom ved sitt hovedkontor i Ås, ca. 20 minutter fra Oslo

Besøk vår nettside www.biovital.no eller kontakt oss på telefon for mer informasjon

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no

thorsen til frisør 2-19.indd 1

14.05.2019 08:52


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

40 ÅRS JUBILEUM

PÅHÅRET FEIRER 40 Det ble invitert til stor fest på Ballroom i Oslo da PÅHÅRET-kjeden markerte sitt 40 års jubileum. Kjeden fremstår som ytterst vital, og var senest i år nominert til Årets Frisørkonsern, en pris de har vunnet flere ganger tidligere. Med Henrik Thodesen som konferansier kunne folk fra kjedens over 20 salonger samtidig feire de som har utmerket seg spesielt siste år. Heder, blomster og kollegers hyllest er alltid stimulerende. Som seg hør og bør var det et inspirerende hårshow på jubileumsfesten. Her fikk lærlinger fra kjedens eget opplæringskontor (Hårete Opplæring) lov til å utfolde seg. De stod for visningen, hadde ordnet med alle klær og valgt ut musikk. En fin utfordring for gryende frisørspirer. Vi klapper i hendene og gratulerer.

50

FRISØR

3 / 2019


Starter Set 2.0 • Frisørsaks 5.5“ • Tynnersaks 5.5“ (30 tenner) • Ergonomisk tilpasset håndtak sikrer avslappet klipping • Fast fingerstøtte • Japansk stålkvalitet • 4 Flex Line Silikon-kammer • Sort verktøykasse med glitter-aksenter

t nyhe

Thorsen Trading post@thorsen-trading.dk tlf: +(45)21230059

Anzeige_e-kwip_StarterSet2.0_Frisor_Norwegen.indd 1

21.05.2019 14:05:37 FRISØR

3 / 2019

51


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

DAVINES WORLD WIDE HAIR TOUR 2019:

DU KAN UTGJØRE EN VIKTIG FORSKJELL Er hver og en av oss for små til til å utgjøre en forskjell? Nei, mener styreformann Davide Bollati i familiebedriften Davines. Selv har han gjort mye for å minske Co2 avtrykkene fra egen virksomhet, blant annet med åpningen av økologilandsbyen Davines Village i fjor. Nå gir han råd om hvordan vi alle kan utgjøre en forskjell bidra til å minske klimaavtrykkene. - Man kan tenke tredelt på å redusere klimaavtrykkene. La oss begynne med oss selv, og stille oss spørsmålet; Hva kan hver og en av oss gjør individuelt, som privatpersoner? Hvis mange nok trekker i samme retning blir summen av de små skrittene noe som utgjør en forskjell. Dernest kan vi på vår egen arbeidsplass jobbe med å utvikle systemer som også bidrar til reduserte klimaavtrykk. Sist, men ikke minst, kan vi støtte prosjekter som gir et positivt bidrag til en mer bærekraftig utvikling, filosoferte Davide Bollati foran 1300 frisører fra 43 land i Harpa Theatre i Islands hovedstad Reykjavik. S Y S T E M AT I S E R T E B I D R A G

Hos Davines er bærekraft et nøkkelord, og konsernet jobber med å utvikle systemer og støtte prosjekter som gir balanse mellom mennesker og naturen. Basert på egne erfaringer har Davines også utviklet en manual med det som beskrives som «124 ideer for modige frisører», med fokus på bærekraft. Boken er lettfattelig presentert og mer å regne som inspirasjon og temaer til ettertanke, enn dyptpløyende og teksttunge «oppskrifter». PLANT ET TRE

Island er ikke et land med dype skoger, for å si det mildt. Den forblåste atlanterhavsøya er preget av gressletter og svart lava. Men islendingene jobber iherdig for å reetablere skog etter vikingenes flatehogst, som nærmest raderte bort alt som fantes av trær. Davines-turen til Reykjavik slo et slag for dette prosjektet. Hver og en av de 1300 frisørene fikk plante ett tre under en utflukt. Dette var en del av et 20-årig prosjekt, som vil spare 1,7 millioner tonn Co2, eller gjennomsnittlig 33.000 tonn per år. Dette er et praktisk eksempel på verdien av å løfte i flokk. Det bidro også til å redusere avtrykket etter flyturen tur-retur Reykjavik for deltagerne, som kom fra 43 land rundt om i verden. FA G L I G I N S P I R A S J O N

Davines World Wide Hair Tour bød selvsagt også på faglig inspirasjon i et rikholdig program. Hovedtrekkplasteret var Artistic Director Angelo Seminara og Allilonteamet fra London. På scenen fikk vi ellers oppleve Isaac Salido, Anna Pacilto, Michael Polsinelli og The Brockmanns. De 10 nominerte og vinneren av Davines World Wide Contest fikk også vise seg frem på scenen. Denne gangen var det for øvrig ingen norske deltagere blant de nominerte.

52

FRISØR

3 / 2019


Allilon-teamet fra London bød på inspirasjon i særklasse. Profesjonelt, dedikert og uanstrengt.

Den som venter på noe godt… Davines artistiske leder Angelo Seminara presenterte sine siste ideer på en lavmælt og effektfull måte.

FRISØR

3 / 2019

53


ARCTIC HÅR OG SKJØNNHET:

EN REISE VERD Vår nordlige landsdel preges av lange avstander, og «nærmiljøet» til Bodø er ikke som i Oslo, Bergen og Stavanger. Mange av de tilreisende til Arctic Hår og Skjønnhet hadde noen timer i bil for å oppleve det rikholdige programmet til Bodø og omegn frisør- og velværebedrifter. Arrangementet ble åpnet med heftige trommer før konferansier Adam Schjølberg dro publikum med på visninger, konkurranser og foredrag. Langs veggene og ute i foajeen sto leverandørene tett i tett, klare til å gi publikum sine beste råd for hvordan de kan øke salongens fortjeneste. Hårshowene og konkurransefrisyrene er alltid «mat» for fagfolk, og gir masser av inspirasjon og glede. Ikke mindre enn tolv bodøsalonger gikk sammen om å lage et hårshow med trendfrisyrer gjennom 100 år. Det skapte mange smil i salen. Leverandørenes visninger var også med god bredde, der stjernefrisør Ari Koponen rundet det hele av. Som med alle innholdsrike arrangement er det bare fysisk tilstedeværelse som gjelder. Oppfordringen er derfor at neste gang bodølauget inviterer til Arctic Hår og Skjønnhet, så reiser du!

54

FRISØR

3 / 2019


Glade dommere i Arctic Cup: Marlen Therese Hong Skavhaug og Stig Eric Teige.

FRISĂ˜R

3 / 2019

55


56

FRISØR

3 / 2019


Frisør og artist Adam Schjølberg var energisk konferansier.

Frisør og coach Mette Jørgensen ga gode råd om å tro på seg selv.

Modellene til Ari Koponen var Instavennlige.

Arrangementskomiteen til Arctic Hår og Skjønnhet sto for en helhetlig og vel gjennomført fagdag. Fra venstre: Silvia Bernhardsen, Håvard Kristensen, Janine Esperø Arroub, Anita Leinebø og Gina Pedersen.

FRISØR

3 / 2019

57


EASYUPDATE FORTSETTER VEKSTEN! Som en av landets ledende leverandører av kasse- og bookingsystem til frisør- og velværebransjen, har Easyupdate hele tiden hatt et ønske om en sunn og bærekraftig utvikling for å kunne forbli en stabil kasseleverandør for alle sine kunder og nye kunder. De siste årene har Easyupdate fortsatt sin stadige vekst og utvikling både med programvaren og personaltilskudd. For 1 år siden styrket vi salgsavdelingen med Roger Hansen fra Aktivdata/Winklipp. Han har ansvaret for vår østlandsavdeling. Roger innehar en enorm kompetanse og forståelse om hvordan frisør- og velværebransjen fungerer. Dette er noe vi drar nytte av hver dag og vi kunne ikke vært mer fornøyd over innsatsen og resultatene til Roger. I starten av mars fikk vi gleden av å kunne ønske en helt ny medarbeider velkommen til Easyupdate, Elen Hoversholm. Hun har brukt de første månedene på å bli kjent med våre systemer, kollegaer, og ikke minst våre fantastiske kunder. Elen har god erfaring fra varehandelen og besitter en stor forståelse for viktigheten av et solid kassesystem.

Elen Hoversholm Kundekonsulent/installasjon

Supportavdelingen har allerede et svært godt rykte, noe som vi er kjempestolt over. Vi opplever til stadighet at våre fornøyde kunder fremsnakker oss, noe vi er svært takknemlig for. Derfor utvider vi supportteamet vårt enda en gang for å møte den stadig voksende kundemassen sitt behov enda bedre. – Det er fornøyde kunder vi lever av! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å ta kontakt for et nytt eller videre samarbeid.

Roger Hansen Avdeling Østlandet

Fremtiden er spennende! Vil du vite mer om Easyupdate eller komme i kontakt : e-post: post@easyupdate.no telefon: 40004079


g

inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

HEADQUARTER PÅ T U R Adm. direktør Egil Bjerkelund i HeadQuarter melder om en hyggelig medlemsvekst inneværende år. - Vi har fått 34 nye medlemmer så langt i år, noen av dem er også ganske profilerte bransjebedrifter. Totalt ved utgangen av mai er medlemstallet kommet opp i 434 bedrifter, så vi er inne i en positiv utvikling. Vi utvikler også stadig nye medlemstilbud, og det er nok hovedårsaken til at salonger finner det attraktivt å bli medlem hos oss, smiler han. Nå jobber man med å invitere nye og gamle medlemssalonger til det årlige arrangementet HeadQuarter on-tour, som denne gangen går av stabelen i Kristiansand 20. - 22. september på nyåpnede Radisson Blu Caledonien Hotel.

Drømmer du om nytt utstyr eller oppgradering av din salong? Vi forhandler nå hele sortimentet fra Engelske REM. Velg farger og kombinasjoner selv.

Håndlaget Engelsk kvalitet – 3 års garanti

STOR STEMNING

Fjorårets arrangement i Sandefjord var en suksess og setter tone for årets arrangement, som inkluderer foredragsholdere innen flere temaområder, speed date med leverandører og sosiale aktiviteter, med en festmiddag på Christiansholm Festning som et høydepunkt. Det blir også rom for Las Vegas inspirert gambling, der sjetongene veksles inn i goodie-bags…

FØ LG N F V B PÅ I N S T A G R A M :

nfvb_insta

NFVB løfter frem sine dyktige medlemmer og formidler lidenskap til faget og bransjen.

Kontakt Jan-Erik hos oss, for å få tegnet og tilpasset ønsket utstyr fra REM i din salong. Vi er her for å hjelpe deg.

Du kan se bilder og video fra bl.a. arrangementer som Hår & Skjønnhet, NM i frisering og Årets Frisør.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

FRISØR

3 / 2019

59


VINNER

ÅRETS HERREFRISØR 2019 EIRIK THORSEN A D A M O G E VA G R E N S E N / F L O K E A S FOTO: KRISTOFFER MYHRE

Juryen uttaler: Prisvinneren byr på en ung, fresh og sporty streetlook med en editorial look og variert struktur. Det er naturlig og rent. Stylingen er virkelig god. Flotte arbeider. Vinneren byr på sterke modeller som uttrykker looken på en forbilledlig måte. Juryen bestod av Johan Hellström fra Sverige, Alan Edwards fra Skottland og Darren Ambrose fra England.

60

FRISØR

3 / 2019


VINNER

ÅRETS LÆRLING 2019 SILJE MARKUSSEN A DA M O G E VA F R I S Ø R A S , AV D. S T E E N O G S T R Ø M F O T O : O L E M A R T I N H A LV O R S E N

Juryen uttaler: Prisvinneren byr på en smart bruk av tekstur og gateinspirerte, modige uttrykk. Dette er touch av Vivian Westwood, utført med gode, kreative ferdigheter. Lærlingen har en god forståelse for det som skal til for å løfte frem flotte arbeider, og en teknisk ekspertise som viser et spennende faglig utviklingspotensial. Juryen bestod av Johan Hellström fra Sverige, Alan Edwards fra Skottland og Darren Ambrose fra England. 62

FRISØR

3 / 2019


TEMA: PRODUKTSALG

FRISØR

3 / 2019

63


IMPULSER

PREPPY VINTAGE Mye farger, Mye tekstur og Mye mønster. Det var det inspirerende utgangspunktet for Studio Alf Art Team. Du ser elementer fra motebildet på 60- og 70-tallet i frisyrene og i klærne. Gjenbruk er et nøkkelord, og frisørteamet tok det helt ut ved å låne klær fra Fretex. Topp det hele med tidsriktige accessoarer så har du kolleksjonen Preppy Vintage.

K O L L E K S J O N : P R E P P Y V I N TA G E HÅR OG MAKE-UP: STUDIO ALF ART TEAM FOTO: DANA COLE

64

FRISØR

3 / 2019


FRISØR

3 / 2019

65


IMPULSER

RE : CO LLE CTIO N Nikita Creative Teams siste kolleksjon tar oss med på en liten reise. Inspirasjonen bak kolleksjonen var å gjenskape ikoniske looks i en ny form. Det handler ikke så mye om trender, men heller om stil. Tidløst, skreddersydde frisyrer til modellens livsstil. Re:think, Re:norm og Re:present er mantra for kolleksjonen. Vi endrer stil og livsstil, men det handler uansett om det som re:presents you.

KOLLEKSJON: RE:COLLECTION H Å R : N I K I TA C R E AT I V E T E A M : K A R E N B E S S E S E N , S Ø LV I B J Ø R N E V O L L , A I C H A H I S S A O U I , R I K K E H O LT L I E N O G S A N YA K E R Ä N E N . M A K E - U P :   K A R E N B E S S E S E N O G R I K K E H O LT L I E N STYLING: MARTE DAHLGREN ART DIRECTION: ANIJADE FAHRE THILESEN F O T O : M A R T I N R U S TA D, O S LO F OTO S T U D I O / EIRIK SKEIDE, MONICA OLSEN

66

FRISØR

3 / 2019


Affordable

LUXURY


ET NYTT KONSEPT FOR FRISØRSALONGER • • • •

Eksklusive salongprodukter Ingen oppsøkende selgere på salongdøra Gratis online-kurs God rabatt – høy fortjeneste

Bestill varene dine online og hold kontakt med våre kunderådgivere via internett, Skype, Facetime eller mobil.

MARKEDETS BESTE FORTJENESTE Vi mener at salonger skal slippe å måtte konkurrere på pris med internettbutikker som ofte kan tilby svært lave priser på hårprodukter. Derfor har vi i våre veiledende priser allerede beregnet 20 % rabatt til alle våre kunder – uavhengig av om du er en stor eller liten salong. Vi gir også alle kunder minimum 50 % fortjeneste ved salg av våre produkter. I tillegg får salongen din en bonus på det totale varekjøpet gjennom et år.

BESKYTTET MOT INTERNETT-SALG For oss er det viktig å beholde eksklusiviteten til produktet, derfor beskytter vi Gorgeous mot internettsalg. Våre produkter er kun tilgjengelig hos profesjonelle frisørsalonger eller gjennom Gorgeous` offisielle nettbutikk. I nettbutikken vår skal prisene reflektere salongprisene, og i tillegg kommer frakt. Det betyr at produktene alltid vil være billigere i din salong enn hos oss.

EKSKLUSIVE INTRODUKSJONSPAKKER FOR FRISØRSALONGER Ta kontakt med oss og få et fantastisk tilbud på en testpakke eller en intropakke til salongen din. Små og store salonger har forskjellige behov, og vi har tilpasset oss slik at vi skal være tilgjengelig for alle. For oss er ingen for liten og ingen for stor. Vi ønsker seriøse og profesjonelle frisørsalonger velkommen til å bli en del av Gorgeousfamilien.

GRATIS ONLINE-KURS

KUNDESERVICE 24/7

Alle våre kunder vil ha tilgang til Gorgeous Academy der vi blant annet livestreamer kurs gjennom Facebook og YouTube. Du og dine ansatte kan streame kursene våre direkte slik at dere også får mulighet til å stille spørsmål til kursholderne underveis. Alle kurs blir også tilgjengelig i opptak. Slik sparer du tid og reisekostnader, samtidig som du sikrer at du og dine ansatte får tilgang til det siste av det siste – enten du bor i Oslo, Bergen eller Kirkenes.

Bestill varer direkte på www.gorgeouslondon.no! Der kan du holde deg oppdatert på våre produkter, nyheter, kampanjer, lager- og ordrestatus.

FAMILIEEID SELSKAP MED KJÆRLIGHET TIL FRISØRER Gorgeous Londons grunnleggere og eiere har jobbet i frisørbransjen gjennom tre generasjoner i over 60 år. Våre produkter er utviklet av engasjerte frisører med en kjærlighet til bransjen, og som forstår profesjonelle salongbehov – også internasjonalt. Gorgeous London er luksuriøse hårprodukter med stilren og moderne design. Serien er utviklet av kreative og nyskapende frisører og stylister og laget for maks ytelse med kun de beste ingrediensene. Uten parabener, ikke testet på dyr!

Har du noen spørsmål? Kontakt vår norske kundeservice på 960 06 770 eller post@gorgeouslondon.no Vi holder åpent 24/7!

#me&gorgeous


NFVBS LANDSMØTE 2019:

Et forbund i omstilling Verden forandrer seg. Det gjør også frisørmarkedet, frisørfaget og frisørbransjen! Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling vil stå sentralt på landsmøtet til høsten. T E K S T: A N N E M A R I H A L S A N , D I R E K T Ø R N F V B

Strategien som ble vedtatt på landsmøtet i 2017 resulterte i et strategiprogram med 11 strategiske utviklingsprosjekt. Prosjektene produserer en mengde oppgaver som NFVB nå skal levere på. Landsmøtet den 19. oktober 2019 vil sette søkelys på hvordan organisasjonen NFVB skal ruste seg for å bli mer fremtidsrettet. RIVE NED O G BYGGE OPP

De tre strategiske hovedpilarene står fast i hele Strategiprogrammet: Utdanning/kompetanse, omdømmebygging og medlemspleie/medlemsverv­ ing. Noe av det vi gjør i dag må vi slutte med, noe må vi gjøre bedre og andre oppgaver er helt nye. Prosjektet «Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling» skal plukke fra hverandre og sette sammen en ny organisasjon, der alle de nye oppgavene ivaretas på optimal måte. Vi må gjøre det NÅ, og holde oss innenfor de økonomiske rammene vi har, det vil si uten å øke kontingenten for våre medlemmer. Implementerings- og driftsfasen av disse oppgavene er kritisk for suksess, både for NFVB og for hele frisør- og velværebransjen. Implementering og drift skjer ute, ikke i NFVBs administrasjon på Majorstuen! Det betyr at hele den eksterne NFVBorganisasjonen, med styret, komiteer og utvalg, laug og fylkeskontakter, må samkjøres med administrasjonen på en helt annen måte enn i dag. NØDVENDIG OMSTILLING

Prosjektet har vært i arbeid siden høsten 2018, og har prioritert følgende oppgaver så langt: Vi har diskutert roller i hele den utvidede organisasjonen, med administrasjonen, styret, utvalg/ komiteer, laug og fylkeskontakter som primære rolleinnehavere. Rollene er til dels beskrevet i forbundets vedtekter og lover, og det er nødvendig med en omstilling av så vel struktur som innhold i de enkelte rollene i forbundet. Vi har også sett på hvordan den nye rollebesetningen best kan settes sammen og gis mandater for å kunne levere optimalt på det NFVB trenger fremover. Videre har vi lagt vekt på å ha en omforent forståelse av hvem NFVB er, og hvordan vi fungerer i dag. Vi har sett nærmere på våre konkurrenter og for-

70

FRISØR

3 / 2019

søkt å forstå driverne for hvorfor medlemskap velges bort av potensielle medlemmer, samt årsaken til oppsigelser av medlemskap. Og til slutt har vi som mål å tegne et så fullstendig bilde som mulig av hvilke oppgaver og leveranser NFVB må yte fremover, for deretter å diskutere hvordan man kan løse opp organisasjonen og sette den sammen igjen på nytt for å kunne levere på disse oppgavene. Målet er at god innsikt om disse punktene skal produsere et godt og tydelig beslutningsgrunnlag for Landsmøtet 2019. VI MÅ BLI FLERE TIL Å LØSE O P P G AV E N E

Det er to mulige innganger på hvordan vi skal organisere NFVB fremover; Inntektsinngangen og oppgave/ressursinngangen. De to henger sammen; Jo større inntekter, jo bedre ressurser har vi til å fylle våre mange fremtidige oppgaver. Det er derfor nødvendig å prioritere verving og inntektsinngangen for å kunne gjennomføre NFVBs ambisiøse strategi. LAUGENE UNDER LUPEN

NFVB er løst strukturert, med autonome laug og en liten administrasjon, i tillegg til vervene som utgjør styret, tariffutvalg, valgkomite, konkurranseutvalg og fylkeskontaktene. Kostnadene for «den eksterne organisasjonen» utgjør en betydelig andel av NFVBs totale kostnader, og har ligget på et relativt stabilt nivå de siste ti årene. Kostnadene er relatert til møter, reiser, dekking av tapt arbeidsinntekt og honorarer. Laugene har egen økonomi og har også svært forskjellig aktivitetsnivå. Noen laug har store fellesprosjekter i form av årlige/toårlige arrangementer, andre fokuserer på kompetanseutvikling i form av kursing, og andre igjen har sitt hovedfokus på utdanning og rekruttering til fagene. Alle laugene etterspør mer konkrete oppgaver fra NFVB sentralt, og ønsker en sterkere tilknytning til forbundet. Møt opp på landsmøtet og gi din stemme til alle veivalgene!


NFVB LANDSMØTE 2019 D a to : lørdag 19. oktober S te d : Clar ion H otel T he Hub , Oslo

SAKER TIL BEHANDLING:

PROGRAM:

Ref. § 5-4 i vedtektene: Medlemsbedrifter og laug har selvstendig rett til å forlange at et forslag behandles på landsmøtet, så fremt kravet fremsettes innen fristen. Forslaget fremsettes til styret, som gir sin innstilling til forslaget. Frist for innsendelse av forslag er åtte uker før landsmøtet, det vil si 23. august (ref. § 5-3 b).

Selve landsmøtet avholdes på én dag, med avsluttende bankett. Kvelden før inviteres deltakerne til en uformell sosial samling. Påmelding/Hotellreservasjon: NFVB vil legge ut mer informasjon om påmelding til landsmøtet, hotellpakker og sosiale arrangement på nfvb.no. Medlemmene vil også få invitasjon/ informasjon på e-post.

FRISØR

3 / 2019

71


T E M A : D I G I TA L K O M M U N I K A S J O N

F O T O M O N TA S J E : K I R E L L D E S I G N

NFVBS STRATEGIPROGRAM:

E ndr i ng er kr ever end r i ng er ! Det skjer endringer i markedet med økt digitalisering, nye forretningsmodeller og større konkurranse. Dette stiller nye krav til din kompetanse som bedriftsleder. NFVB ønsker å gi sine medlemmer kunnskap og kompetanse til å møte markedsendringer. Nå lanseres et bransjerettet lederutviklingsprogram, med oppstart i oktober.

72

FRISØR

3 / 2019


A K T U E LT: N F V B S T R AT E G I P R O G R A M

T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Skal du drive lønnsom salong holder det ikke å «bare» være faglig dyktig frisør. Du må også ha inngående forståelse for økonomi, ledelse og markedsføring. Som del av NFVBs strategiprogram har det blitt satt i gang en rekke utviklingsprosjekter som skal gi bedriftene gode rammebetingelser for trygg og lønnsom salongdrift. Flere av tiltakene går direkte på utvikling av den personlige kunnskap man trenger for å være en god salongleder i en bransje i endring. H VA B E T Y R K O M P E TA N S E UTVIKLING FOR DEG?

NFVB-prosjektet «Kompetansebygging for medlemmer» ble satt i gang i fjor, og ett av resultatmålene i prosjektet er å utvikle et kompetanseprogram som skal være konkret, relevant og gjennomførbart. En bredt sammensatt prosjektgruppe har behandlet mange innspill om behov og ønsker, og som første tilbud lanseres nå et lederutviklingsprogram, med planlagt oppstart til høsten. Dette programmet vil kunne inngå som del av sertifiseringsordningen det jobbes med i et av NFVBs andre utviklingsprosjekt. NHO og NHO Service og Handel tilbyr også en rekke aktuelle kurs, og NFVB vil synliggjøre dette bedre gjennom et årshjul med kurstilbud. Her vil du kunne velge ut fra dine behov og muligheter. D U M Å VÆ R E N Y S G J E R R I G

En av de som NFVB har vært i dialog med for å etablere et lederutviklingsprogram, er Alf Inge CleveStiansen fra Leading Edge. Han er blant annet opptatt av å bygge ledere som skaper den beste prestasjonskulturen. Skjæringspunktet mellom mennesker og forretningsutvikling er et spennende område å jobbe med. Det handler om å være nysgjerrig på både egne og andres drivkrefter. Vi er forskjellige, og hvordan vi er bevisste på dette er også nøkkelen til utvikling. D O K U M E N T E R T K O M P E TA N S E

NFVBs mål er å bidra til at alle medlemsbedrifter er lønnsomme virksomheter og gode arbeidsplasser. Gjennom NFVBs konkurranser som Årets Frisørbedrift, Årets Frisørkonsern og Årets Hudpleiebedrift bevisstgjør man hvor viktig det er å systematisere og dokumentere god forretningsdrift. Ledere må bygge et solid bedriftsfundament, og det er en krevende oppgave å være «byggmester» når man jobber med menneskelige ressurser. NFVB strekker seg mot å lage autorisasjons- og sertifiseringsordninger, og der vil dokumentasjon av kunnskap og kompetanse være essensielt.

KOMPETANSE FOR FREMTIDEN

Salongledere møter et marked i endring, med blant annet økt konkurranse, ikke bare om kunder, men også om arbeidskraft. Mer digitalisering, mer netthandel og nye myndighetskrav setter også krav til å holde seg oppdatert. NFVB ønsker at medlemsbedriftene skal være lønnsomme og trygge arbeidsplasser også i fremtiden, og vil gi salongledere gode utviklingsmuligheter gjennom bransjetilpassede kurs, med et læringsmiljø som omfavner «våre» folk og deres utfordringer.

UTVIKLINGSPROSJEKT: KOMPETANSEBYGGING FOR MEDLEMMER Styrets prosjekteier: Maj Hovde Krogdahl, PÅHÅRET Frisør Programsjef: Vibeke Scheele Moe, NFVB Prosjektdeltagere: Merethe Kjellnes, ZikkZakk Frisør Tara Lyche, Lucky Frisør Guri E. Andreassen , 7. Himmel Tore Barlo, NHO Service og Handel Prosjektgruppen ønsker alle innspill velkomne, så ta gjerne kontakt med programsjef Vibeke eller en av de andre i prosjektgruppen. Det kan være at nettopp ditt innspill er det som driver frem et spesifikt innhold i kurspakken.

FRISØR

3 / 2019

73


T E M A : B U T I K K D ATA

A K T U E LT: N F V B S T R AT E G I P R O G R A M

Fremtidsrette de prosjekter Strategiprogrammet til NFVB peker fremover. Vi vil gjerne trekke frem to aktuelle prosjekter som omhandler fagets rekrutteringskraft.

KONKURRANSE SOM REKRUTTERINGSARENA Det er mange gode grunner til å bli frisør, og bransjen tørster etter kreative og estetisk orientert ungdom. Det gjelder å på et tidligst mulig tidspunkt vise denne ungdommen hvilke muligheter som ligger i faget. Faglige konkurranser viser noen av fagets spektakulære sider, og mulighetene til å konkurrere både nasjonalt og internasjonalt kan vekke manges interesse. U N G D O M T I LT R E K K E R U N G D O M

Prosjektet «Konkurranse som rekrutteringsarena» har jobbet for å utvikle regionale konkurransearenaer som virker i samspill med NM, og videre til internasjonale konkurranser. Men kanskje viktigst av alt er høy konkurransedeltakelse i skolene. Dette blir lagt merke til av elever som står foran valg av linje og fremtidig yrke. Frisørelever som jobber dedikert med konkurranse er kanskje fagets beste ambassadører. Elever prater med elever, og NFVB vil tydeliggjøre mulighetene som ligger i fagutdanningen og yrkesvalget. KONKURRANSEHÅNDBOK

NFVB vil utvikle en konkurransehåndbok for å bistå til enklere gjennomføring og få flere skoler til å delta.​ NFVB vil fokusere på lagkonkurranser i skolene, fordi teamarbeid virker motiverende og utviklende. NFVBs laug kan få en viktig rolle for gjennomføring av skolemesterskap med et profesjonelt grep. WorldSkills Norway vil fortsatt være en samarbeidspartner for internasjonale konkurranser. Uansett hvor og hvordan konkurranser gjennomføres, så ligger det gode muligheter for å skape et flott utstillingsvindu for faget. V I E R PÅ V E I …

Prosjektet er mer enn tanker og planer. Første del av «leveringen» er gjort, og nå starter implementeringen. Fra konkurranseåret 2020 starter praktiseringen av den nye konkurranseveien.

74

FRISØR

3 / 2019

SVENNEBREV MED FORDYPNING ​

Fagutdanningen må være i samsvar med bedriftenes behov. NFVB har en svært viktig rolle i å spille dette inn til myndigheter og skoleverk. Dette viser også behovet for en organisasjon som kan jobbe langsiktig og i godt samarbeid med alle berørte aktører. HÅNDVERK = PRAKTISKE FERDIGHETER

Veien frem til svennebrevet kan virke lang for mange, samtidig som svennebrevet skal være bevis for faglige ferdigheter. Under utdanningsløpet må man sørge for god motivasjon ved å fokusere på at dette er et trygt og godt valg som kan vare gjennom hele arbeidslivet. Da må både personlig utvikling, fagfordypning og alternative karriereveier vær mulig innenfor bransjen.​ De nye læreplanene man nå jobber med må kunne gi muligheter til fordypning i ønsket retning, for eksempel innen herrefrisering/barbering. Det store spørsmålet er hvor man skal trekke grensen for basiskunnskaper, og hva som kan defineres som fordypning. Det ligger en målsetning om at vi i 2022 har styrket faget med fordypningsmoduler med tydelig beskrivelse av sluttkompetanse. Det skal synliggjøre en attraktiv utdannelse med muligheter. G U T TA M Å P Å B A N E N !

Det er ingen tvil om at det er svært få gutter som velger frisørfaget. Det er en utvikling som har skjedd over lang tid, og dagens ​utdanningsløp er kanskje for «damete» for unge gutter. Med tydeliggjøring av at frisørfaget også er «maskulint» med mange fordypningsmuligheter kan faget bli «tøft nok» for tenåringsgutter som skal forklare sitt yrkesvalg til andre kamerater. SAMARBEID

Prosjektgruppen jobber tett på læreplanutviklingen, og med god deltakelse fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det har også vært workshop med deltagere fra noen prøvenemnder. Man har hatt en veldig praktisk tilnærming til den krevende oppgaven, og læreplanene fra 2021 vil forhåpentligvis bære fruktene av arbeidet.


T E M A : B U T I K K D ATA

A K T U E LT: N F V B S T R AT E G I P R O G R A M

Det er mål og m e n i n g fo r al t … Det kan gjerne repeteres hvorfor bransjeforeningen Norske frisør- og velværebedrifter jobber så omfattende som man gjør. Det er nedfelt i vedtektene, og § 1–2 definerer NFVBs formål: → NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. → NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. → NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. → NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene. → NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen. OG SÅ SKAL DET JOBBES…

NFVBs øverste myndighet, det vil si Landsmøtet, gikk i 2017 inn for et strategiprogram som strekker seg frem mot 2025. Styret definerte 10-11 prosjekter i tilknytning til strategien, og det ble ansatt en egen programsjef med ansvar for fremdrift, koordinering og sluttresultat. Det er en omfattende oppgave, med begrensede ressurser, så det må prioriteres en arbeidsrekkefølge i strategiperioden.

PROSJEKTER I STRATEGIPROGRAMMET → Kompetansebygging for medlemmer (Styrets Prosjekteier: Maj Krogdahl) → Konkurranse som rekrutteringsarena (Styrets prosjekteier: Espen Sævold) → Svennebrev med fordypning (Styrets prosjekteier: Merete Mikkelsen) → Fagbrev hudpleie (Styrets prosjekteier: Linda Jørgensen) → Integrering starter i bedrift (Styrets prosjekteier: Edel Teige) → Autorisasjon av bedrifter (Styrets prosjekteier: Espen Sævold) → Sertifisering av frisører (Styrets prosjekteier: Espen Sævold) → Medlemstilbud og kontingent (Styrets prosjekteier: Lars Terje Skjæveland) → Medlemsverving og medlemsservice (Styrets prosjekteier: Edel Teige) → Høyere yrkesfaglig utdanning (Styrets prosjekteier: Espen Sævold) → Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling (Prosjekteier: Anne Mari Halsan)

DE TRE PILARER

Strategien bæres på tre hovedpilarer: ∙ Utdanning og kompetanse​ ∙ Verving og medlemspleie​ ∙ Omdømmebygging Pilarene står trygt på NFVBs formålsparagrafer, og de prosjektene som dagens styre har fremsatt har definert varighet over flere landsmøteperioder. Det vil si at kommende styrer «arver» disse, men kan selvfølgelig både omprioritere og definere nye prosjekter. Det er til syvende og sist medlemmene selv som beslutter NFVBs oppgaver og prioriteringer, gjennom de valg man gjør på landsmøtet. Med andre ord: Møt opp på landsmøtet i oktober og vær aktivt med på bransjens utvikling.

Innspill kan gjerne mailes til programansvarlig vibeke.scheele.moe@nfvb.no

FRISØR

3 / 2019

75


nfvbinfo

TRE GODE GRUNNER FOR Å VÆRE NFVB-MEDLEM:

AKTUELT AKKURAT NÅ

Oppdaterte lønnssatser for lærlinger Frisøroverenskomsten har etter årets lønnsoppgjør gitt nye lønnssatser for frisørlærlinger. Lønn for lærlinger er prosentvis andel av minstelønn med svennebrev, jf.§ 7.3.

1 2 3

T RYG G H E T Våre advokater og andre eksperter hjelper deg. Du får også bransjens beste forsikringsordninger. PÅV I R K N I N G S K R A F T Vi har nettverket som når frem til myndigheter på alle plan UTVIKLINGSMULIGHETER Som medlem kan du bl.a. delta i NM og Årets Frisør og på ulike kurs

Utdanningsløp 1. Lærling/hovedmodell Lærlinger med godkjent lærekontrakt, dvs. to års læretid etter forutgående to år i videregåendeskole. → 1. år: skole → 2. år: skole → 3. år: 35 % = kr. 54,20 per time → 4. år: 65 % = kr. 100,60 per time Utdanningsløp 2. Lærling/4-årsløp Ansatte som har tegnet offentlig godkjent lærekontrakt med diverse fradrag som ikke følger utdanningsløp 1. → 1. år: 40 % = kr. 61,90 per time → 2. år: 45 % = kr. 69,70 per time → 3. år: 50 % = kr. 77,40 per time → 4. år: 65 % = kr. 100,60 per time Utdanningsløp 3. Lærekandidat Ansatte som nødvendigvis ikke har svenneprøve som mål for sin opplæringsperiode, men som skal motta et kompetansebevis lønnes prosentvis av minstelønn for frisør uten svennebrev. → 1. år: 35 % = kr. 50,30 per time → 2. år: 40 % = kr. 57,50 per time → 3. år: 45 % = kr. 64,70 per time → 4. år: 55 % = kr. 79,10 per time Utdanningsløp 4. Praksiskandidater (§3 - 5 kandidater). Ansatte uten lærekontrakt som samler praksis i frisørfaget og som gis opplæring i frisørbedrift lønnes med prosentvis andel av minstelønn som frisør med svennebrev. → 1. år: 50 % = kr. 77,40 per time → 2. år: 60 % = kr. 92,90 per time → 3. år: 65 % = kr. 100,60 per time → 4. år: 70 % = kr. 108,40 per time → 5. år: 80 % = kr. 123,80 per time

MAGASINET FRISØR KAN OGSÅ LESES D I G I TA LT Visuelle opplevelser, verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

76

FRISØR

3 / 2019

Korte feriefakta 1) Hvor mye ferie har arbeidstakerne krav på? Ferieloven fastsetter at alle arbeidstakere har krav på 25 virkedager ferie hvert ferieår. Ferieåret følger kalenderåret. Med virkedager menes samtlige dager i uken med unntak av søndag. Den lovfestede ferien utgjør dermed 4 uker og 1 dag. De fleste tariffavtaler og mange arbeidsavtaler gir arbeidstaker rett til fem uker ferie hvert år. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har etter ferieloven krav på ytterligere én ferieuke. Forannevnte bestemmelser om feriens lengde gjelder uavhengig av om arbeidstakeren arbeider heltid eller deltid. 2) Når skal ferie avvikles? Tidspunktet for avvikling av ferie skal avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap. Det er imidlertid viktig å merke seg at arbeidstaker kan kreve at tre ferieuker avvikles i perioden fra  1. juni til 30. september (hovedferieperioden). En arbeidstaker som startet i virksomheten etter 15. august kan kun kreve én ferieuke før 30. september. Dersom det ikke oppnås enighet om tidspunktet for ferien, kan arbeidsgiver ta avgjørelsen alene. Spørsmålet må imidlertid ha vært diskutert med arbeidstaker på forhånd, og arbeidstaker har krav på to måneders varsel før feriestart. Du kan lese mer feriefakta på NFVBs nettside, med link til NHOs Arbinn-portal. Har du spørsmål, så kontakt vår juridiske vakttelefon.

JURIDISK VAKTTELEFON

gratis for NFVB-medlemmer

n

Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

47 68 73 84

a d vo ka t @ n ho sh.n o


AKTIVITETSKALENDER 2019 15.06 – 17.06 29.06 – 30.06 28.07 - 30.07 31.08 – 01.09 14.09 - 16.09 20.09 – 21.09 06.10 – 07.10 05.10 - 07.10 06.10 13.10 – 14.10 18.10 – 20.10 19.10

International Beauty Show, IBS Las Vegas International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Las Vegas, USA Info: www.ibslasvegas.com + www.iecsc.com/ Cosmetica Frankfurt Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de Cosmoprof North America Sted: Las Vegas, USA Info: www.cosmoprofnorthamerica.com/ Cosmetica Hannover Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de OMC Hair world/OMC World Cup MCB by Beauté Selection Paris Sted: Paris, Frankrike Info: www.salonmcb.com og www.omchair world.com/ Highlights Hair Fashion Experience Sted: Stockholm, Sverige Info: https://highlights.frisor.se/ International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Fort Lauderdale, USA Info: www.iecsc.com/ Salon International Sted: London, England Info: www.salonexhibitions.co.uk Alternative Hair Show Sted: London, England Info: www.alternativehair.org Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 NFVB Landsmøtet 2019 Sted: Clarion The Hub, Oslo Info: www.nfvb.no

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

Tidslinjer Min mor takket for seg tidligere i år, og nå står mitt barndomshjem tomt, men fullt av minner. Huset ble bygget i mitt første leveår, og er sterkt preget av min fars kreative evner. Huset er spesielt og unikt, og veggene er fylt med hans malerier. Han ble borte for mange år siden, men en ny generasjon har vokst opp med bestemors åpne og innholdsrike hjem. Man har lenge visst at dagen ville komme, men plutselig må man ta valget: Selge eller overta. Ingen ønsker egentlig å bryte tidslinjen. Skal virkelig ikke neste generasjon få oppleve det unike huset? Det føles underlig om noen som ikke kjenner historien skulle flytte inn. Det er over 30 år siden jeg selv flyttet ut, men jeg føler ikke at tiden er moden for å flytte tilbake. Ikke nå, når mine egne barn nå er modne for å flytte for seg selv. Fader’n var som sagt en kreativ sjel, som valgte reklamen fremfor kunsten. Men han malte hele livet, også direkte på flere av husets vegger. Det blir vanskelig å henge opp alle bildene et annet sted, og veggarbeidene får man jo uansett ikke med seg. Men han tok også mange fotografier, og det er ikke mangel på lysbilder (som dagens unge knapt vet hva er). Så «minneknaggene» er der, og kan tas med til andre adresser. Sommeren vil medføre mange turer til huset, for å rydde og for å tenke. Beslutningen om å selge blir ved hvert besøk tilført et nytt lag med tvil. Det vil koste mye tid og penger å rehabilitere stedet, og det er vanskelig å kombinere med tanker om sentral byleilighet og høy reiseaktivitet. 2019 har så langt bydd på mange tankeprosesser, og mange flere vil komme. Mye er i endring. 2020 kommer uansett til å bli starten på en ny tidslinje, med hittil ukjent adresse.

NFVBS LANDSMØTE 2019 19. OKTOBER 2019, CL ARION THE HUB, OSLO

ALLE MEDLEMSBEDRIFTER OPPFORDRES TIL Å DELTA!

jarl@nfvb.no FRISØR

3 / 2019

77


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 91 10 62 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Sekretær

JARL MARTIN GARDER

ANITRA G. SANDVOLD

jarl@nfvb.no

anitra@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Tlf: 920 32 029

www.nfvb.no

78

FRISØR

3 / 2019

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Svært god pensjonsavtale 5. Gunstige forsikringer 6. Gode garantiordninger 7. Lokale kontakter/nettverk 8. Rabatterte fordeler/innkjøp 9. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 10. Politisk gjennomslagskraft 11. Faglige konkurranser som NM 12. Møteplasser og arrangementer


#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

Vi jobber for deg!

S UPP OR T ING T HE PR IDE MOV EMEN T

ET NYTT KONSEPT FOR FRISØRSALONGER • • • •

BESKYTTET MOT INTERNETT-SALG

Eksklusive salongprodukter Ingen oppsøkende selgere på salongdøra Gratis online-kurs God rabatt – høy fortjeneste

Bestill varene dine online og hold kontakt med våre kunderådgivere via internett, Skype, Facetime eller mobil.

Proud to support the Pride Movement. For Equality and Human rights. For Inclusion and Diversity. For Togetherness.

Vi skal skaper en bedre hverdag for våre medlemmer! Color your hair to join the movement and show your support!

www.nfvb.no

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

MARKEDETS BESTE FORTJENESTE Vi mener at salonger skal slippe å måtte konkurrere på pris med internettbutikker som ofte kan tilby svært lave priser på hårprodukter. Derfor har vi i våre veiledende priser allerede beregnet 20 % rabatt til alle våre kunder – uavhengig av om du er en stor eller liten salong. Vi gir også alle kunder minimum 50 % fortjeneste ved salg av våre produkter. I tillegg får salongen din en bonus på det totale varekjøpet gjennom et år.

For oss er det viktig å beholde eksklusiviteten til produktet, derfor beskytter vi Gorgeous mot internettsalg. Våre produkter er kun tilgjengelig hos profesjonelle frisørsalonger eller gjennom Gorgeous` offisielle nettbutikk. I nettbutikken vår skal prisene reflektere salongprisene, og i tillegg kommer frakt. Det betyr at produktene alltid vil være billigere i din salong enn hos oss.

EKSKLUSIVE INTRODUKSJONSPAKKER FOR FRISØRSALONGER Ta kontakt med oss og få et fantastisk tilbud på en testpakke eller en intropakke til salongen din. Små og store salonger har forskjellige behov, og vi har tilpasset oss slik at vi skal være tilgjengelig for alle. For oss er ingen for liten og ingen for stor. Vi ønsker seriøse og profesjonelle frisørsalonger velkommen til å bli en del av Gorgeousfamilien.

GRATIS ONLINE-KURS

KUNDESERVICE 24/7

Alle våre kunder vil ha tilgang til Gorgeous Academy der vi blant annet livestreamer kurs gjennom Facebook og YouTube. Du og dine ansatte kan streame kursene våre direkte slik at dere også får mulighet til å stille spørsmål til kursholderne underveis. Alle kurs blir også tilgjengelig i opptak. Slik sparer du tid og reisekostnader, samtidig som du sikrer at du og dine ansatte får tilgang til det siste av det siste – enten du bor i Oslo, Bergen eller Kirkenes.

Bestill varer direkte på www.gorgeouslondon.no! Der kan du holde deg oppdatert på våre produkter, nyheter, kampanjer, lager- og ordrestatus.

FAMILIEEID SELSKAP MED KJÆRLIGHET TIL FRISØRER HIGH MAGENTA

INFINITE ORANGE

FUTURE YELLOW

Har du noen spørsmål? Kontakt vår norske kundeservice på 960 06 770 eller post@gorgeouslondon.no Vi holder åpent 24/7!

NEVERSEEN GREEN

SUPER PETROL

PURE VIOLET

#me&gorgeous

Gorgeous Londons grunnleggere og eiere har jobbet i frisørbransjen gjennom tre generasjoner i over 60 år. Våre produkter er utviklet av engasjerte frisører med en kjærChoose a color from the Pride flag for your hair. lighet til bransjen, og som forstår profesjonelle salongbehov – Share a picture or video of your hair makeover on Instagram with også internasjonalt. Gorgeous London er luksuriøse hårprodukter med stilren og moderne design. Serien er utviklet av kreative og nyskapende Follow @WellaNordic for updates and information. frisører og stylister og laget for maks ytelse med kun de beste ingrediensene. Uten parabener, ikke testet på dyr!

#PrideInMyHair

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR

#PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR #PRIDEINMYHAIR


MAGASINET FRISØR

3 / 2019 117. ÅRGANG

3 / 2019 / 117. ÅRGANG

Bruk av ny teknologi:

Årets Hårstylist 2019, Jens Johan Wiker:

God kundeopplevelse er viktigst - uavhengig av bransje

N F V B S

S T R A T E G I P R O G R A M :

krever endringer!

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 3 - 2019  

Frisør 3 - 2019