__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2/2017/115. ÅRGANG

2/2017/115. ÅRGANG

Drømmesalongen

Kraftfull energi HÅR & SKJØNNHET 2017: NORGES STØRSTE TRENDSHOW / ÅRETS FRISØR 2017, SVETLANA JOUINI : ELSKER FRISØRYRKET NM 2017: FAGNERDENE, ARTISTENE OG PERFEKSJONISTENE / NY NFVB-DIREKTØR: SKAL BYGGE MERKEVAREN NFVB


NYHET

WELLA INTRODUSERER COLOR RENEW, ET FARGEREDUSERENDE PRODUKT SOM IKKE SLITER PÅ HÅRET. • Uten peroksid, persulfat og parfyme • Optimaliserer og forbereder håret for en ny farge • Lysner ikke den naturlige hårfargen

BEST-SELLER

Gjør det mulig for kundene å endre hårfarge uten å skade hårkvaliteten.

Bestill nå på WELLASTORE.NO


No. 1 GLOBALLY SELLING SALON BRAND FOR THICKER, FULLER-LOOKING HAIR* * Value Data Kline & Company

INSTANT FULLNESS

NYHET

PÅ FARTEN

OPPTIL 2x FYLDIGERE HÅR 1 PÅ FÅ SEKUNDER En tørrshampoo som gir håret volum og fylde på få sekunder.

Bestill nå på WELLASTORE.NO

1

vs. hår med en 24 timers gjennomsnittlig mengde sebum


THE CULTURE OF HAIRDRESSING FORMULATED WITHOUT PARABENS + SULFATES. VEGETARIAN. CRUELTY + GLUTEN FREE Kontakt: 56 15 68 00 post@verdant.no verdant.no @RandCoHair @RandCoNorway


Fixit — unike løsninger skapt for sunn salongdrift Fixit er mer enn et kassesystem. Mer enn timebestilling, regnskap og lønn. Mer enn lagerhåndtering og salg av produkter. Fixit er din partner til sunn salongsdrift.

Fixit Produktkatalog forsterker relasjonene mellom salonger og leverandørenes salgsagenter. Ikke bruk tid på å telle varer og fylle ut ordreskjema. Vær forberedt og bruk tiden på opplæring, salgsfremmende tiltak og en felles lidenskap for faget. Resultatet er fornøyde kunder som bruker mer penger i salongen din. Belønningen fra utvalgte leverandører er 5% teknologirabatt som gjør Fixit billigere for din salong.


– Enkel varebestilling. Best på lagerstyring. «Endelig får jeg full oversikt over lagerbeholdingen. Nå kan jeg sette min/max på lager og få varsel når jeg trenger ny varebestilling. Slik unngår jeg krisebestillinger. På grunn av Fixit Produktkatalog er jeg bedre forberedt når salgsagenten kommer på besøk. De bruker tid på opplæring, og vi har bedre tid til å stille spørsmål om produktene og faget.» MAY-BRITT OSAN, PRODUKTANSVARLIG I KLEPPE AS

– 5% teknoligrabatt og flotte kampanjer. «Gjennom Fixit får jeg oversikt over varesortimentet fra alle leverandørene. Produktene er tilgjengelig med profesjonelle bilder og salgsfremmede tekster som jeg kan bruke i kampanjer ut mot kunder i appen Fixit Timebesetiling. I tillegg får jeg 5% tenknoligrabatt på alle bestillinger mot premium leverandører.» METTE HØISETHER, DAGLIG LEDER I CURLY FRISØR

– Løsninger vi trenger. «I samarbeid med Fixit har vi utviklet løsninger som gjør det enda enklere å drive salong. Den siste nyheten er Fixit Produktkatalog som samler all varehandel på en plass. Vårt samarbeid med leverandørene har endret seg fra Sell-in til Sell-out og med mer fokus på produktopplæring.» HELGE HEGGERNES, DAGLIG LEDER I SAXEN FRISØR AS OG MEDLEM AV PROSJEKTUTVIKLINGSGRUPPEN I FIXIT

Fixit er bransjens ledende kasse- og kommunikasjonsløsning med unik funksjonalitet skapt for frisør- og velværesalonger i Norge. Vi jobber for og med bransjen for å oppnå felles mål om sunn salongdrift og økt lønnsomhet.

FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

WWW .ODINSYSTEMER.NO


33 Innhold: U T G AV E

2 - 2 0 1 7

/

1 1 5 .

Å R G A N G

28

A RT I K L E R

12 D R Ø M M E S A L O N G E N G E V I R , O S L O / K r aftfu ll e ne rgi

32 H Å R & S K J Ø N N H E T 20 17 / Vakker t o g fagl ig u tfor dr ende 38 N O R G E S S TØ R S T E T R E N D S H OW / K r eati v eksp los jon 44 N M I F R I S E R I N G / Fagner dene 48 N M I M A K E - U P / Ar ti stene

14

50 NM I NEGLEDESIGN / Per feksj onistene 64 Å R E T S F R I S Ø R 2 01 7 / U nik pr i sfest

88

92 Å R E T S F R I S Ø R 2 017 , S V E T L A N A J O U I N I , S T U D I O S S T Y L E / E l sker fr isør yr ket 98 B U T I K K D ATA / N ye kr av til kassasystemer 114 N F V B 110 Å R / Til b akebl ikk 116 N F V B- D I R E K TØ R A N N E M A R I H A L S A N / Skal bygge mer kevar en N FVB

I M P U LS E R

FA S T E S PA LT E R

18 O P T I C A L I L L U S I O N S / Well a Pr ofessional s 22 S A H A R A / G a n d in i Tea m 26 I N T E N S I T Y / J ames E r nshaw, Fr ancesco Gr ou p

9 Si gne r t 10 L e dere n 84 Pr o duktmix 96 Hvi s je g fikk ve lge ... 110 I nside 1 20 N FVBi nfo 121 På kale nde re n / Re daktøre ns lille innspi ll

54 P E R F E C T B E A U T Y / N M i fr i ser ing

90 8

FRISØR

2•2017

70 S E V E N C O L L E C T I O N S / År ets Fr isør vinner bil der 1 04 R E - C H A R G E / Seb asti an Pr ofessional


En kraftmarkering Var du tilstede under Hår & Skjønnhet, NM og Årets Frisør i Oslo Spektrum nå i februar? Hvis ikke, så ufattelig synd for deg. Jeg har vært på mange frisørshow rundt i verden, og dette sto ikke tilbake for noe. Nye Hår & Skjønnhet, der messekonseptet har blitt endret til fordel for mer show og seminarer, ga ufattelig mye valuta for pengene. På scenen kunne du oppleve internasjonale storheter som Anthony Mascolo og Dani Abunar, og et trendshow der noen av Norges aller beste frisører jobbet i kulissene, deriblant både årets og fjorårets Årets Frisør. På seminarene kunne du komme tett på mer teknisk demonstrasjon og informasjon. NM kunne som alltid by på en oppvisning av fagkunnskap utført på et minimum av tid. Det viser at trening gir resultater. Spennende i konkurranse, men også med god nytte i hverdagen. Årets Frisør prisfesten er en kjempehappening. For første gang nå i Oslo Spektrum, der over 1000 personer fikk oppleve et fyrverkeri av en helaften. Hvor mange andre bransjer har lignende arrangement? Spør rundt deg. Vi fikk markert og hedret noen av bransjens aller beste utøvere, samtidig som vi fikk inspirerende show og ikke minst en bransjefest som tok helt av. Ting skjer ikke av seg selv. NFVB er arrangør av denne kraftpakken. Og NFVB er summen av medlemsbedrifter som kan være svært stolte av å være med å gjøre dette mulig. Samtidig skal det rettes en stor takk til leverandørene, som også sluttet godt opp rundt arrangementene. Den samarbeidsånden vi opplevde i år er med på gi et godt bransjeløft. Inspirasjon har også langtidseffekt. Det peker fremover, skaper den verdifulle godfølelsen, gir ny energi. Vi har i dette nummeret selvfølgelig mange glimt fra årets bransjebegivenhet. Jeg håper det virker inspirerende i frisørhverdagen, og ikke minst motiverende for deltakelse i neste Årets Frisør konkurranse og for at du finner veien til neste Hår & Skjønnhet i 2019.

SIGNERT: REDAKTØR

JARL GARDER

Magasinet FRISØR har som mål å virke inspirerende på mange plan, fra spennende frisyrer til god salongdrift. Bilder forteller mer enn tusen ord sies det, og vi håper og tror at bildene i magasinet trigger noen tanker og idéer. I artikkelserien Drømmesalongen presenter vi denne gangen Gevir, en bedrift som har markert seg ettertrykkelig på frisørkartet. Når du ser bildene fra salongen, så tenk på at dette er hverdagsmiljøet til noen av frisørbransjens største artister. Det er mange navn som både kan og bør nevnes etter de nevnte bransjebegivenheter, men først og fremst vil jeg trekke frem og gratulere Årets Frisør 2017, Svetlana Jouini. Hun er et unikum som frisør og en fantastisk person. Det er nå andre gang vi har en artikkel om henne som Årets Frisør, og jeg håper hele bransjen jubler henne frem. En annen person jeg vil trekke frem, er NFVBs nye direktør, Anne Mari Halsan. Det å være daglig leder av en bransjeorganisasjon innebærer evne til å jobbe med mange store og ulike utfordringer samtidig. Anne Mari skal få god bruk for alle sine erfaringer og alle deler av sin brede kompetanse. Hun blir kort presentert her i en artikkel, men du vil definitivt se mer til henne i tiden som kommer. Våren er en herlig tid. Du merker det i både kropp og sjel. Jeg håper at det gjør noe med deg når du leser denne utgaven av FRISØR også.

PRODUKSJON 07 Media AS RKET TRY K ME

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

07

79

L AYO U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

PR

IN

03

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

FORSIDE Hår: Svetlana Jouini Foto: Natalia Pipkina

TM

4 E DIA – 20

1

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

RI KE

R E D A K TØ R Jarl M. Garder Tlf: 23 08 79 61 / 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

MIL JØ

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

FRISØR

2•2017

9


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

«Våren står for døren, med mellomoppgjør i tariff og reforhandling av AFP-ordningen for å nevne noe. Bransjestandardløftet og verving av medlemmer til NFVB henger sammen. Hele bransjen må stå samlet om det det store løftet vi som bransje må gjennomføre. Vi har ikke en dag å miste»

Imp oner t og stolt KJÆRE ALLE VENNER, KOLLEGAER

«Det er utfordrende tider, og det er viktig at vi står samlet. NFVB har i dag rundt 1400 medlemsbedrifter. Det er bra, men vi burde vært mange flere medlemmer. Kjenner du noen som ikke tar del i fellesskapet, så be de melde seg inn og bidra med å kjempe for best mulige rammebetingelser for frisørog velværebransjen»

LEDER PRESIDENT

EDEL KRISTIN TEIGE

Vi har nettopp lagt bak oss tidenes bransjehelg. Det er en stolt, glad og takknemlig president som ser tilbake på en fantastisk begivenhet. Norgesmesterskapet i frisering har levd i mange år, helt fra 1963, og er opphavet til at vi har en så feiende flott bransjehelg som mange misunner oss. Arrangementet Hår & Skjønnhet er et meget viktig treffpunkt for alle oss frisører. Årets arrangement ga oss show, visninger og seminarer i stor bredde. Alle de sentrale leverandørene var tilstede. Årets Frisør ble første gang arrangert i år 2000. Det har vært en kjempesuksess fra dag 1, men 1000 deltakere på prisfest i Oslo Spektrum var ubeskrivelig moro. At NFVB kan arrangere dette skyldes kraften fra 1400 medlemsbedrifter. Vit at dere er med på å skape en energi som er livsviktig for bransjen i lang tid fremover. Jeg vil også takke alle leverandørene som var med på å lage denne bransjebegivenheten. Spesielt takk til de som tidlig i 2016 forpliktet seg til å være med på arrangementet Hår & Skjønnhet. Vi har hatt et tett og godt samarbeid, der de har vært med å utvikle det nye konseptet sammen med oss. Dette var avgjørende for at arrangementet lot seg gjennomføre. Resultatet ble en kjempesuksess. Jeg har aldri opplevd mer godord og skryt fra fornøyde bransjefolk. Arrangementet Hår & Skjønnhet er kun mulig på grunn av innsatsen fra fantastiske mennesker. Jeg er på NFVBs vegne veldig takknemlig for vår superdyktige administrasjon; Jan Kristian, Jarl og Anitra, med alt dere har bidratt med gjennom året og til tidenes bransjehelg. Styret i NFVB, tillitsvalgte fra nord til sør. Våre flinke folk flytter fjell. Venner, la oss ta vare på denne helgen i fremtiden. Prioriter dette arrangementet. Vær med å utvikle bransjen, bygg nettverk, delta i konkurransene, men ikke minst - plei vennskap og relasjoner! Jeg er heller ikke lite stolt av å kunne si at vi kan se frem til et spennende landsmøte i oktober. Landsmøtet vil kunne fatte vedtak som peker ut ny retning, som vil bli beskrevet som en av de viktigste tingene som har skjedd i frisørbransjens historie i Norge. Sertifisering og autorisasjon er fremtiden, og dette er begreper som det kommer til å bli brukt mye tid på i bransjen vår fremover. På landsmøtet vil det bli presentert en strategiplan med bransjestandardløftet. NFVB reder bransjen vår for fremtiden, og ikke minst at bransjen vår får den anerkjennelse og omdømme i samfunnet som vi fortjener. Vi skal heie frem de seriøse bedriftene og kvitte oss med de useriøse. Alle ledd i bransjen må samarbeide. I år er NFVB hele 110 år. Det gleder et frisørhjerte at det spirer og gror med talentfulle, ambisiøse, meget dyktige, grensesprengende fagfolk. Jeg er mektig imponert over deltakerne i NM, de nominerte og vinnerne i Årets Frisør. De er blant de beste i Norge. Jeg er utrolig heldig at jeg er en del av denne bransjen. Den har lært meg alt. Man kan ikke annet enn å være glad i bransjen vår. Vi gjør tusenvis av mennesker lykkelige hver dag med dyktige hender - kloke hender. Vær STOLT av yrket ditt!

10

FRISØR

2•2017


HVOR ER DU OM 2 ÅR? Vi har plass til ALLE dine ambisjoner!

MED OVER 140 SALONGER I NORGE OG SVERIGE, ER VI NORDENS MEST ANERKJENTE FRISØR- OG SKJØNNHETSKONSERN. VI ÅPNER MANGE NYE SALONGER I 2017! Vi tilbyr deg et solid utdanningssenter, faglig utvikling, karrieremuligheter i inn- og utland, gode lønnsbetingelser og opplæringskontor for lærlinger. Vi søker nå flere medarbeidere. Ta kontakt med oss! Trine.elden@raise.no eller ring 23 31 11 00 Se stillingsannonser her: Nikita: http://nikita.no/om-oss/jobbe-hos-oss/ HairShop Frisør: http://hairshop.no/om-oss/jobbe-hos-oss/ Headmasters: http://headmasters.no/om-headmasters/style-your-career/


Rent & ryddig

- Jeg kjører beinhard disiplin på at lokalet skal se ryddig og rent ut. Plassering av produkthyller og blandesone er plassert så det ikke skal gi et uryddig inntrykk. Flekker og smuss skal også fjernes umiddelbart, i tillegg til ordinært renhold. Det krever at alle følger opp og tar sin del av jobben, fastholder Agnes.


TEMA: DRØMMESALONGEN

Agnes fremholder at man hele tiden må fornye salongen. Hun har fulgt opp med små forandringer hvert eneste år. - For ikke lenge siden fornyet vi setene i ventesonene, og vi har flislagt veggen bak hyllesystemene. Vi også skiftet ut klippestolene. Små forandringer gir kundene en ny opplevelse. Men det er også sånn, at hvis du ikke fornyer salongen 10 % i året, må du fornye 100 % etter 10 år. Det er ingen ønskelig situasjon.

Drømmesalongen Gevir, Oslo:

Kraftfull energi - Gevir er et navn som uttrykker energi, en urkraft og en smak av norsk fauna. Jeg landet raskt på dette navnet da jeg planla min første salong på Grünerløkka, smiler gründer Agnes Marie Gulbrandsen fornøyd. TEKST: BJØRN KOLLERUD

FOTO: GRO SÆVIK

FRISØR

2•2017

13


TEMA: DR ØM MESALONGEN

- Vårt motto er skjønnhet fremfor kreativitet. Vi har fokus på å skape et naturlig, vakkert, nydelig hår og et ønske om å tilfredsstille de mest krevende kundene som finnes i bransjen. Kundene skal føle et kvalitetsstempel når de besøker oss. Vi har et dedikert faglig fokus og er stolte over å ha bransjens beste utøvere i stallen. Det er ikke først og fremst lokalene som gir Gevir et kvalitetsstempel, men alle de flinke medarbeiderne som jobber her, understreker Agnes Marie Gulbrandsen. HØYT OG LAVT

Det var dristig å etablere en trendsettende salong på Grünerløkka. Her ligger etablerte konkurrenter på rekke og rad. Men Agnes har bein i nesa, og vet hva hun vil. Den faglige ballasten var det heller ikke noe å si på, da hun i en alder av 30 år åpnet Gevir Grünerløkka. - Jeg har alltid jobbet mye, og vært så heldig at jeg har fått anledning til å jobbe med de beste folkene i mote- og frisørbransjen. Det har gitt meg en god ballast. Jeg har sett hvordan ting fungerer andre steder og lært av det. Men jeg skal ikke legge skjul på at det var en stor beslutning å gå fra en freelance-tilværelse, der jeg bare hadde meg selv å tenke på, til å påta meg økonomiog personalansvar. Det var tøft. Ikke minst satte jeg meg i en posisjon der jeg måtte ta en kvikk beslutning om å signere kontrakten på lokalene til Gevir Grünerløkka. Men jeg er i grunnen ganske uredd. Man får trå til når det gjelder og la det stå til, smiler Agnes. SELVGJORT ER VELGJORT

Gevir Eger og Gevir Grünerløkka preges ikke av ferdigkjøpte løsninger. Agnes har hentet inspirasjon fra inn- og utland i utviklingen av interiøret, og tilført sine egne ideer. Men hun medgir at hun har hatt gode hjelpere. Ikke minst krediterer hun faren, Roar Gulbrandsen, for sluttresultatet i Gevir Grünerløkka. - Det var en hektisk prosess. Det hadde vært en frisørsalong i lokalene tidligere, men jeg valgte

14

FRISØR

2•2017


«Vårt motto er skjønnhet fremfor kreativitet. Vi har fokus på å skape et naturlig, vakkert, nydelig hår og et ønske om å tilfredsstille de mest krevende kundene som finnes i bransjen» AGNES MARIE GULBRANDSEN

FRISØR

2•2017

15


T EMA: DRØM MESALONGEN

Ustoppelig. Gründer og eier Agnes Marie Gulbrandsen (37) er en etablert hårstylist med en merittliste som kan ta pusten fra de fleste. Hun har drevet art team training hos Toni&Guy i London, og jobbet hos Toni&Guy i Oslo. Hun har også fartstid i Adam og Eva og DUGG. Hun har drevet som freelance stylist for motemagasiner i en årrekke, og ikke minst i sin tid vært med å starte PUDDER Agency. Det kan også nevnes at Agnes har også vært med å starte Style Management, der hun fortsatt er medeier og styremedlem. Hun har også en eierandel i et firma på leverandørsiden. Når vi spør henne om ett navn i bransjen som har påvirket henne mest, kommer svaret kontant: - Definitivt Øistein Bjørndal i Adam og Eva. Han er mitt store idol, smiler Agnes.

å rive ned rubbel og bit og starte på nytt. Det hele skjedde i et høyt tempo og det eneste jeg beholdt var det originale tregulvet, som jeg synes gir en autentisk opplevelse av at lokalene har vært i bruk i mer enn 100 år. - Jeg hadde nesten ikke penger, men jeg var så heldig å ha en far som bidro sterkt under byggeprosessen. Han støpte betongplatene i klippeavdelingen og han murte opp benkene i ventesonen. Han har også flislagt vegger og toaletter. En utrolig innsats. - Jeg har ellers satset mye på gjenbruk av brukte bygningsmaterialer. Ikke minst vil jeg trekke frem resepsjonsdisken. Dette er opprinnelig en kjøpmannsdisk som jeg fikk av min mor. Ved å kle den i aluminium har den blitt transformert til et nytt uttrykk, forklarer Agnes. PÅ M E D S V E I S E B R I L L E N E

Fakta Gevir

Inkluderer to avdelinger, på Grünerløkka og Egertorget i Oslo sentrum.

Etablert: Henholdsvis 2010 og 2014 Gevir Grünerløkka eies 100 % av Agnes Marie Gulbrandsen. Gevir Eger er deleid av Linn Jøssang Helgeland.

16

FRISØR

2•2017

I Gevir Grünerløkka er hyllesystemer og interiørdetaljer tilpasset lokalene, som befinner seg i en bygård fra slutten av 1800-tallet. Det blir ikke rette vinkler og heller ikke arealeffektive kvadratmetere. Sveisede stålkonstruksjoner, tilpasset lokalenes utforming, er et bærende element i interiøret. - Jeg har brukt Ringerike Kretsfengsel til å sveise bord og hyller. Steinplatene har jeg fått laget hos Sigvartsen Steinindustri as i Drammen. Putene i ventesonen er laget av en lokal bedrift her på Grünerløkka. Det har vært utrolig gøy å gjennomføre egne ideer på interiørsiden, skape noe unikt, poengterer Agnes. Hun legger til at vaskene til toalettene er hentet fra Thailand. I SOMMERFUGLDALEN

Eksotiske innsekter i alle former og fasonger er brukt som dekorasjon i Gevir Eger og Gevir Grünerløkka. Hvor i all verden har hun skaffet denne unike samlingen av biller, sommerfugler og diverse innsekter? - Jeg har en mor som jobbet i SAS, og det gjorde at jeg fikk reist mer enn de fleste i barndommen. Ikke minst ble jeg fascinert av Thailand og det rike fugle- og insektlivet. Det har aldri sluppet taket. Jeg fikk en idé om å lage en samling i Gevir, tok med meg to store, tomme kofferter, satte kursen mot Thailand og kom tilbake med en flott insektsamling. Denne er jeg stolt av, og vi får mange positive kommentarer fra kundene. Det blir salongens krydder, fastslår Agnes.


SALONGFOTO Modeller: Victoria og Iselin fra Team Modellbyrå Klær: Ejla Turkovic Hår: Elisabeth Angelsen Assistent: Irina Andersen Make-up: Lene Kristiansen Foto: Gro Sævik

FRISØR

2•2017

17


Impulser

OPTICAL ILLUSIONS

Bruk din kreative kraft for å skape vårens og sommerens uttrykk. Bruk fargene, bruk effektene, i ulike lag, på ulike steder.

Utnytt klipp, tekstur og bevegelse for å skape optiske illusjoner.

La alle overraskes av hvordan nye momenter dukker opp når lys og skygge leker med hverandre.

Contouring definerer personlighet. Wella gir i denne kolleksjonen inspirerende forslag på hvordan du kan møte den lyse årstid med effektfull eleganse.

KOLLEKSJON: OPTICAL ILLUSIONS HÅR/FOTO: WELLA PROFESSIONALS

18

FRISØR

2•2017


FRISØR

2•2017

19


20

FRISØR

2•2017


KOLLEKSJON

OPTICAL ILLUSIONS F R A WELLA PROFESSIONALS

FRISØR

2•2017

21


Impulser

SAHARA

Ørkenen er ikke bare sand. Det er landskap i bevegelse. Det er skift­ ende farger. Det er overraskende elementer. Landskapet utfordrer og krever oppmerksomhet. Naturen er vår fremste inspirasjonskilde. Bruk tid på å samle inntrykk, la de modnes, bearbeid dem og bruk dem for å lage genuine frisyrer.

Gandini Team gir med sin Sahara-kolleksjon bilder der skjønnheten ikke bare ses, men føles. Du merker varme vinder av inspirasjon.

KOLLEKSJON: SAHARA HÅR: GANDINI TEAM MAKEUP: CRISTINA ISAC STYLING: GIUSEPPE DICECCA FOTO: PAULO RENFTLE

22

FRISØR

2•2017


KOLLEKSJON

SAHARA

FRA GANDINI TEAM

24

FRISØR

2•2017


FRISØR

2•2017

25


Impulser

INTENSITY Kraftfulle uttrykk, der modellens personlighet

forsterkes uten blygsel. Dynamikken i frisyrene viser

en høy grad av energi. Fargebruken er essensiell, en god

lagspiller for å skape en total look i fremste rekke.

Pasteller smelter sammen med intense, sterke farger. Resultatet blir raffinert og unikt.

James Earnshaw fra Francesco Group viser sterke, femi-

nine uttrykk laget med elegant bruk av frisørens verktøy-

kasse. Kreativitet og teknikk i godt samarbeid med farger og stylingprodukter skaper en ultrachic kolleksjon.

KOLLEKSJON: INTENSITY HÅR: JAMES EARNSHAW, FRANCESCO GROUP MAKEUP: BECKY HUNTING FOTO: RICHARD MILES

26

FRISØR

2•2017


FRISØR

2•2017

27


28

FRISØR

2•2017


KOLLEKSJON

INTENSITY

F R A F R A N C E S C O G R O U P

FRISØR

2•2017

29


GOLD Frisør no 2-2017 V2.indd 2

2017-03-07 12:21

GOLD Fris


03-07 12:21

Vil du vite mer om GOLDs eksklusive fargeserie - ta kontakt med vår kundeservice og bestill et personlig møte på din salong eller besøk headbrands.no/gold

GOLD Frisør no 2-2017 V2.indd 3

2017-03-07 12:21


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

VAKKERT OG FAGLIG UTFORDRENDE Bransjebegivenheten Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum levde i år så til de grader opp til navnet sitt. To tettpakkede dager med show, seminarer og faglige konkurranser ga både salong­ ledere og ansatte ekstremt mye for pengene. Det var definitivt en helg med hår i fokus, for et profesjonelt bransjepublikum. Alle fagutøvere innen frisør- og velværebransjen kunne hente inspirasjon på mange plan. Fantastiske sceneshow, bokstavelig talt i verdensklasse, leverandører og seminarer i stor bredde. Et utradisjonelt loungeområde ga gode muligheter for givende samtaler med bransjefolk. Og som alltid; Norgesmesterskap i frisering, make-up og negledesign byr på imponerende arbeid fra og for «bransjenerdene». Arrangør har kanskje aldri tidligere mottatt så mye positive tilbakemeldinger fra publikum og leverandørene, både under arrangementet og i dagene etter. Dette lover godt for et nytt arrangement med samme rammer i 2019.

32

FRISØR

2•2017


HÅR & SKJØNNHET 2017 HÅR & SKJØNNHET ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIF TER FRISØR

2•2017

HÅR & SKJØNNHET ARRANGERES AV

33


Ekstreme eller kundevennlige impulser, du fikk alt under Hår & Skjønnhet. Anthony Mascolo var blant artistene og inspiratorene.

HÅR & SKJØNNHET 2017

34

FRISØR

2•2017


Parykker, extensions, farger, styling - hvorfor sier man at man drar til frisøren for å klippe seg? F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

HÅR & SKJØNNHET ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIF TER FRISØR

2•2017

35


Påkostet show og inspirasjon i full skala. F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

HÅR & SKJØNNHET ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIF TER 36

FRISØR

2•2017


”Plutselig er en av din faste kunder der, i din stol. Hun har vært hos deg i mange år nå, dere har delt av livet, du kjenner alle i familien hennes Du merker at noe ekstraordinært har skjedd... Denne gangen er det du som må gi de gode nyhetene Du må skape håp ... Vi gir deg muligheten til å hjelpe til !”

Vi tilbyr valgfrihet og kvalitet • Hos oss har du muligheten til å få en parykk helt skreddersydd etter dine behov • Frihet med hensyn til farge, fasong og lengde Vi tilbyr kostnadsfrie kurs, slik at du kan ta vare på dine kunder på best mulig måte • Ruhs er norges eldste kvalitetsleverandør av parykker og hårerstatninger for kvinner og menn • Ruhs as • Thomas Heftyes gate 56 • 0267 Oslo • 23 28 38 78 www.ruhs.no •#ruhsparykker • hairtalk.no • #hairtalkextensions


HÅR & SKJ ØNNHET 2017: TRENDSHO W

kreativ eksplosjon N O R G E S

S T Ø R S T E

T R E N D S H O W :

Den store inspirasjonsbegivenheten i år var showene under

Hår & Skjønnhet 2017, og størst av disse var den gigantiske

trendvisningen som rundet av begge dager. Og for en eksplo-

sjon av kreativitet det skulle bli når flere av Norges beste hårkunstnere gikk sammen for å skape et inspirerende, unikt og stilig trendshow for 2017. TEKST: CORINNE ALICE N. SKAU / WICKEDHOUSE

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

Visningen var satt sammen gjennom et unikt samarbeid mellom landets ledende frisørleverandører. De samlet noen av landets aller fremste hårkunstnere, som bidro til et sammensatt trendshow under ledelse av Ulf Schjerpen. Han hadde videre gitt ansvaret til fire kreative team under ledelse av Peter Vonkunz Brun, Frida Andersson, Anki Moe McCorry og Eirik Thorsen til å presentere fire vidt forskjellige trendretninger på den store scenen i Oslo Spektrum.

UNIKT SAMARBEID OM UNIKT SHOW

38

FRISØR

2•2017

NFVB retter en spesielt stor takk til disse leverandørene, som gikk sammen om å levere tidenes trendshow på den store Spektrum-scenen.


”PIXIE CHICK”

PIXIE CHICK

p

T R E N D & T E A M A N S VA R L I G: P E T E R VO N K U N Z B RU N

Peters show åpnet med en videosnutt fra filmen Roman Holiday, en amerikansk romantisk komedie, med Audrey Hepburn i hovedrollen. I scenen som blir vist, blir Audreys lange hår klippet og hun får en ny, kort frisyre. Her settes et statement for hva som kommer videre! Visningen presenterte modeller med forskjellige kortklipte frisyrer. Kort hår er ofte et bevisst uttrykk for mange kvinner. Det er røft, sexy og kult, samtidig som du oser av selvtillit, styrke og egen identitet. Med inspirasjon fra pixie chick’ene Audrey Hepburn, Natalie Portman og Halle Berry, fikk vi ta del i historien om den korte Pixie Chick frisyren, fra det begynte i 1958 og fram til i dag. Det som er spennende med pixie-klippen er at den for mange mennesker kan bety mye. Den er petit og feminin, samtidig som den handler om å utstråle selvtillit og kanskje det å finne en ny personlighet og identitet. Den første delen av showet viste de klassiske korte frisyrene, som deretter ble transformert om til en stil tilpasset dagens trend. Gjennom showet til Peter ser vi at vi i 2017 for alvor trer inn i et trendår, der du skal være et unikt individ. - Et godt eksempel i nyere tids pixie chick, er Emma Watson, kjent fra Harry Potter, sier Peter. - Hun var lei av denne Hermine-looken, og klippet seg derfor helt kort. Dermed får hun et helt nytt image, blir en annen type, og publikum ser plutselig på henne som Emma Watson, skuespilleren, og ikke Hermine i Harry Potter lenger. She made a statement! - Skal du skille deg ut i år og markere din egen identitet, gå for en petit og feminin kort frisyre, gjerne med lugg, som kan være med på å gi deg selvtillit og vise styrke.

HÅR & SKJØNNHET ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIF TER FRISØR

2•2017

39


”COOL KITCH”

T R E N D & T E A M A N S VA R L I G: A N K I M O E M C C O R RY

40

FRISØR

2•2017

COOL KITCH

c

Her fikk vi en visning av forskjellige referanser i en fantastisk kollisjon. 60, 70 og 80-tallet, blandet med kulturer fra flere ulike land. Med et sterkt bånd til Gucci-designeren Alessandro Michele, viste Anki og hennes team en punk/ rock millenniumsfest, der myk, nydelig afrotekstur i håret møter harde lugger og rette 70-talls frisyrer. Det er litt nørdisch og korki, og dette skaper en stor individuell identitet blant modellene. Klærne står fram som en stor forsterkning av individet, noe som stylisten skal få cred for. - Det er viktig å være unik og skape en identitet, forteller Anki. - Man må tørre å mikse litt forskjellige teksturer for å vise mer av sin personlighet. Anki forteller videre at ”more is more” dette året. 2017 bringer med seg mer accessoarer og mere tydelige former og teksturer. Også her ser vi at luggen står fram som en sterk trend. Men i motsetning til Peters visning, er denne visningen mer hard og androgyn. På samme måte som vi ser at nåtidens designere lager og skaper klær på tvers av kjønnene, vises også dette godt i Ankis visning. Feminine og maskuline linjer og teksturer kombineres. - Ta det man liker fra land og tiår, og lag en übermoderne hybrid, sier Anki. Vi ser mer og mer en mix i trendbildet fremover, så tørr å være deg selv.


STREET

s ”STREET”

T R E N D & T E A M A N S VA R L I G: F R I DA A N D E R S S O N

En timelap! Gatene i New York! Organisert kaos! Stresset følelse! Vi får være med på en historie der streetlooken og det individuelle mennesket står i sentrum. Der du kan gjøre små endringer fra dag til kveld for å understreke din personlighet. Rufsete halvlange frisyrer, harde glatte bobber, dreads, myke bølger og fletter er noe av det som gikk opp og ned podiet under Fridas visning. Et herlig sammensurium av individuelle mennesker, som likevel er del av den samme gruppen. Motsetninger som tiltrekker hverandre. Makeupen og klærne er med på å forsterke en individualitet og en street-feeling. - Vi ønsket å jobbe ut ifra modellens egne trekk, slik som vi alle egentlig gjør med oss selv i hverdagen, forteller Frida. - Ved å gjøre små endringer, kan man bli unik, selv om man i et mangfold kan se lik ut. Frida viste at hun er glad i å bruke elementer og teknikker i håret som spillkort, hyssing, sying og tvinning, og at dette skaper en ekstra tvist i en ellers vanlig hverdag. Her er det mye forskjellig, og vi elsker det! Igjen er individet ”JEG” i sentrum. I 2017 kan vi bli bedre til å bruke mer av dette. Og som Ankis visning også viste, trenger vi ikke være så redde for accessoarer, også til bruk i håret!

HÅR & SKJØNNHET ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER FRISØR

2•2017

41


”POLYGONAL”

T R E N D & T E A M A N S VA R L I G: EIRIK THORSEN

Med stikkord som ”future”, ”non-future”, ”colourful”, ”black/white”, ”popkultur” og ”human doll” fikk Eirik med sitt team virkelig fram en god blanding av morsom, mørk, hard og soft visning. Motsetninger som fremhevet hverandre i en visuell verden av japansk og ikke japansk popkultur! Linjer som møtte hverandre og skapte et tredimensjonalt uttrykk. Herlig! - Hva er interessant for publikum å se på? Hvilken musikk, hvilke klær og hvilken koreografi kan brukes for å skape et helhetlig uttrykk? spurte Eirik seg. - Jeg ville skape en visuell inspirasjon, der det ble opp til hver enkelt publikummer å tolke, forteller han. Og akkurat det fikk Eirik og hans team godt fram. Med en musikk som understreket det mørke og sterke i visningen, det svarte håret med harde linjer i hel form, modeller som gikk i linjer, med 3D-elementer på hodet, som tyggismaskin, iskrem og terninger. Modellene representerte en lekenhet i den mørke verden, og dette er noe hver og en av oss bør finne fram til innimellom. - Ikke glem å ha det gøy, forteller Eirik. Samtidig legger han til at han syntes det var utrolig gøy å få lov til å jobbe «brandless», og å få jobbe med forskjellige folk som alle har samme visjon og likt mål. - Vi er jo alle hårkunstnere. Ordet ”polygon” kommer fra det greske adjektivet ”polus” og ”gonia” som betyr ”mye” / ”mange” og ”hjørnet” ”vinkel”, noe som gjenspeiles i Eirik sin visning. Det at alle modellene hadde fått en hudfarget strømpe tredd over hodet, med påtegnet makeup, ga et inntrykk av identitetsløshet. Der de andre tre visningene hadde stort fokus på at hver modell skulle være individuell og unik, kan man kanskje si at denne visningen ga et større grunnlag for egen tolkning. Her var hele visningen en unik trend, som du som enkeltindivid kunne finne din egen identitet i. Modellenes hår ble stylet enkelt med vann, for å gi det harde i håret en liten mykhet. Luggen var også her, som i de andre visningene, godt representert. I 2017 kan vi i hvert fall se for oss en tid der motsetningene vil finne fram til hverandre. Bruk accessoarer i håret og ha det mer gøy. Bruk rene linjer for å understreke den seriøse delen av deg, mens fargene kan representere din unike lekenhet og sprudlende personlighet.

POLYGONAL

p

HÅR & SKJØNNHET ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER 42

FRISØR

2•2017


WELLA-UNICEF MAKING WAVES PROGRAM

Søk i dag for å bli WELLA-UNICEF Making Waves Ambassadør 2017 Hvert år gir Wella gjennom WELLA-UNICEF Making

Søk online via linken under. Her vil du også finne mer

Waves programmet frisører mulighet til å gi videre en

informasjon om WELLA-UNICEF Making Waves

utdannelsesgave og bringe deres frisørekspertise og

programmet. Vennligst legg merke til :

lidenskap videre til vanskeligstilte ungdommer i land i vekst. Siden 2010 har vi hjulpet mer enn 31.000 unge.

Frist for å søke : 12. mai, 2017. Alle søknader må være på engelsk.

www.wella.com/professional/en-EN/join-the-wave BLI EN WELLA-UNICEF MAKING WAVES MENTOR Utvelgelsesprosess for kandidater : DEL I – hands-on presentasjon: Kandidaten vil bli bedt om å velge en teknikk fra Color eller Cut & Styling kategorien, som de vil presentere på scenen foran en lokal jury, på engelsk. DEL II – lokalt intervju: Kandidaten vil bli intervjuet av den lokale jury på flere områder som undervisnings- & frisørferdigheter, passion for veldedighet, engelskkunnskaper og PR-evne. DEL III – globalt intervju: Kandidater som kvalifiserer seg videre vil få et individuelt telefonintervju med det globale Wella team, som også vil stå for den endelige utvelgelsen. SELVE MENTOR REISEN: Vil finne sted fra fredag den 25. august til lørdag den 10. september 2017 – disse datoene inkluderer reisedager.

Opplev WELLA-UNICEF MAKING WAVES programmet.


NM I FRI SERING 2017: GLIMT

NM I FRISERING:

FAGNERDENE Det sies i aller beste mening: NM i frisering er på mange måter fagnerdenes arena. Konkurransefrisører er perfeksjonister som lager arbeider som man med et raskt blikk kan konstatere at det ligger adskillige treningstimer bak. I år hadde konkurranseutvalget valgt å ta bort noen kategorier, og erstattet de med noen flere nye disipliner med et reglement som ga deltakeren mer frihet i valg av frisyre. Både i fristil på dame- og herremodell og i langthårsoppsetting fristil viste deltakerne kreativitet og mangfold. Til disse kategoriene var dommerpanelet utvidet med nominerte deltakere fra Årets Frisør konkurransen. Dette synes konkurranseutvalget var så vellykket, at de vil videreføre dette i kommende konkurranser. F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

44

FRISØR

2•2017


NM I FRISERING NM I FRISERING ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER FRISØR

2•2017

45


NM I FRISERING NM I FRISERING ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER 46

FRISØR

2•2017

ATTITUDE


DIN FAVORITT HAR FÅTT MER

ATTITUDE EKSKLUSIVT HOS DIN FRISØR!

ATTITUDE WAX_ INTRO.indd 5

09.03.2017 13.57


NM I MAKE-UP 2017: GLIMT

NM I MAKE-UP:

A RT I S T E N E NM disiplinen var i år i Beauty make-up, og tema var «Catwalk beauty make-up 2017». Makeup-artistene leverte virkelig vakre arbeider, og norgesmester Matilda Ceni ble også belønnet med muligheten til å konkurrere internasjonalt under messen i Düsseldorf i mars. Som de andre norgesmesterskapene i skjønnhet, så er det alltid inspirerende å se fagkunnskap og kreativitet gå hånd i hånd på vei til perfekte resultater. F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

48

FRISØR

2•2017

2

3


NM I MAKE-UP

1

NM I MAKE-UP ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER FRISØR

2•2017

49


NM I NEGLDESIGN 2017: GLIMT

NM I NEGLEDESIGN:

PERFEKSJONISTENE

Detaljer, detaljer, detaljer. Konkurransedeltakere som sitter i timevis for å legge perfekte negler. Negledesign kan for mange være en stor tålmodighetsprøve, men for konkurransedeltakere som elsker faget sitt går tiden fort, i hvert fall under et norgesmesterskap. Deltakelsen var veldig god, og disiplinen Stiletto var kanskje den mest spektakulære, sett med publikums øyne. Feride Ahmedova Arifova tok øverste plass på seierspallen i tre disipliner, og kan vel således utropes som årets negledronning og vinner av prisen «All Round Champion». F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

50

FRISØR

2•2017


Stiletto gir rom for stor kreativitet utført med stødig hånd. Her snakker vi virkelig om konkurransenegler.

NM I NEGLEDESIGN NM I NEGLDESIGN ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER FRISØR

2•2017

51


NORGESM ESTERSK APENE: RESULTATLISTER

ÅRETS NORGESMESTERE NORGESMESTERE I FRISERING 2017

NORGESMESTERE I NEGLEDESIGN 2017

DAME SENIOR TEKNISK KOMBINASJON: ✶ Maria Bak Sørensen, På Håret Huseby AS

PROFF GELE ✶ Aurelija Satkauskiene

DAME SENIOR MOTEKOMBINASJON: ✶ Gunn Mari Sørløkk, Meldal Frisørsalong ANS

PROFF AKRYL ✶ Feride Ahmedova Arifova

DAME JUNIOR MOTEKOMBINASJON: ✶ Leif Anders Øverland, På Håret Solsiden/Verftet Frisør AS

ELEV GELE / AKRYL ✶ Jekaterina Rjazanova

DAME ÅPEN KOMMERSIELL BRUDEFRISYRE: ✶ Gunn Mari Sørløkk, Meldal Frisørsalong ANS

SOAK OFF GEL MANICURE ✶ Feride Ahmedova Arifova

DAME JUNIOR KOMMERSIELL BRUDEFRISYRE: ✶ Eline Henriksen, Petite Frisørene Skedsmo

STILETTO ✶ Feride Ahmedova Arifova

DAME ÅPEN LANGTHÅRSOPPSETTING FRISTIL: ✶ Joakim Sumstad, Can Cam Drop Inn AS

ALL ROUND CHAMPION ✶ Feride Ahmedova Arifova

DAME ÅPEN FRISTIL: ✶ Marianne Storkjørren, Loud Hair/Mørk AS

NORGESMESTER I MAKE-UP 2017

HERRE ÅPEN FRISTIL: ✶ Reidar Steinsland, Arna Frisørsalong AS HERRE JUNIOR MOTEKOMBINASJON: ✶ Sandra Lødtvedt Fossmark, Klippekroken

RESULTATLISTER:

www.beautychampions.com/

FLERE BILDER:

www.nfvb.no Facebook: NFVB + Hår&Skjønnhet + Årets Frisør Instagram: NFVBinsta Magasinet SALONG nr. 1 2017

TA K K T I L S P O N S O R E N E :

NM ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER 52

FRISØR

2•2017

BEAUTY MAKE-UP ✶ Matilda Ceni, Salong Matilda Ceni

VINNERE ELEVMESTERSKAPET PIVOT POINT CUP MOTEFRISYRE PÅ DAME, INDIVIDUELT ✶ Lotte Sjåvik, Breivang vgs. MOTEFRISYRE PÅ HERRE, INDIVIDUELT ✶ Lene Øyeflaten, Voss vgs. MOTEFRISYRE PÅ DAME, LAGKONKURRANSEN Kuben Yrkesarena ✶ Magdalena Szczesna ✶ Olga Adamska ✶ Sarah Relling MOTEFRISYRE PÅ HERRE, LAGKONKURRANSEN Voss vgs. ✶ Elbjørg Hårklau ✶ Lena Holven ✶ Ørjan Lid


NYHET! SPECIAL 1 PASTE, MOLDING WAX & POWER WAX

KUN HOS FRISØREN!

Just a better styling! DISTRIBUTØR CUTRIN NORGE // WWW.CUTRIN.NO


DAME SENIOR MOTEKOMBINASJON, AFTENFRISYRE FRISØR: THOMAS MØRK, LOUD HAIR/MØRK AS

54

FRISØR

2•2017


DAME LANGTHÅRSOPPSETTING FRISTIL F R I S Ø R : J O A K I M S U M S TA D , CAN CAM DROP IN AS

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

FRISØR

2•2017

55


DAME SENIOR MOTEKOMBINASJON, DAGLIGFRISYRE FRISØR: GUNN MARI SØRLØKK, MELDAL FRISØRSALONG ANS

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

56

FRISØR

2•2017


DAME SENIOR MOTEKOMBINASJON, DAGLIGFRISYRE F R I S Ø R : V I VA N V U , STUDIO S. STYLE


HERRE ÅPEN FRISTIL F R I S Ø R: R E I DA R S T E I N S L A N D, ARNA FRISØRSALONG AS

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

58

FRISØR

2•2017


HERRE ÅPEN FRISTIL FRISØR: REDAS MALIAUSKAS, LUCKY FRISØR ARENA AS

FRISØR

2•2017

59


HVA KAN VI TILBY? Best Value og Headquarter har i samarbeid laget en Frisør- og velværemodul som vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag, både når det gjelder funksjonalitet og ikke minst pris.

NYHET fra Best Value og Headquarter! Kassesystem med Online Time-Booking Best Value og HeadQuarter gir alle frisørsalonger og velværesentere alt du behøver for å få full kontroll på økonomi og ikke minst kundene dine. Vi tilbyr det vi selv mener er det beste systemet du kan få på markedet i dag.

Online timebok med app for smarttelefon

Timeregistrering

Kjedeløsning

Lojalitetsprogram

Provisjonsberegninger

Alle rapporter som er nødvendig

Full hjemmekontorløsning

Full lagerstyring

Pris pr. mnd. komplett butikkpakke Fra:

2.850,-


nyhet! KUN ÈN FAKTURA Å FORHOLDE SEG TIL Vi ordner med alt fra kassesystem, bredbåndslinjer og bankterminal. Du vil da ha ett kontaktpunkt hvis noe skulle skje. Du vil også kun motta en faktura i måneden for alt som har med butikkdatadriften å gjøre. Du slipper unødvendig fakturakontroll da du vil få alt fra ett sted.

FULL BUTIKKPAKKE INNEHOLDER: •

Bredbånd

Bankterminal

Online timebok med app

Komplett kassesystem med touchskjerm

Integrert telefonkatalog

Alt blir installert på stedet

Grundig opplæring

Online brukerstøtte. Vi fjernstyrer kassa hvis det skulle oppstå problemer

VPN programvare for import av varer

Gratis utlån av lånemaskin hvis noe skulle skje

Integrasjon mot regnskapssystemer

Installasjon og opplæring

Online backup

KONTAKT OSS: VIL DU VITE MER? ds@bestvalue.no

92 11 04, ma BestValue AS Tlf. 47 headquarter.no 66 85 01 00, post@ HeadQuarter AS Tlf. o www.headquarter.n


Join the legendary after parties

GLOBAL ZOOM IN SUNNY BARCELONA

I fjor var Global Zoom en stor suksess i Stockholm, det var flere frisører som deltok på arrangementet enn noen gang før! I år fortsetter Goldwell og KMS Global Zoom suksessen, når de samler frisører fra mer enn 30 forskjellige land i solfylte Barcelona. Global Zoom arrangementet vil bli avholdt den 7. -10. oktober, som er den perfekte timing for å nyte det deilige været og klimaet i Barcelona mellom de ekstravagante Global Zoom showene.


ADVERTORIAL

Vi Van Vu - National Winner New Talent Category 2016

Great happenings AT GLOBAL ZOOM

Dag 1: Nordic Welcome Event med sightseeing tour i Barcelona! Dag 2: Det offisielle Global Zoom programmet begynner med artist sessions og Color Zoom Live Challenge med de nasjonale vinnerne i de tre katoegorier – New Talent, Creative Colorist og Partner. Følg finalistene fra Norge og bli inspirert av den fargerike verdene til Goldwell. På kvelden blir de internasjonale Color Zoom vinnenre annonsert på det store Gala Showet som vil bli etterfulgt av the legendary After Party.

National winners 2016 Mario Krankl

Dag 3: International artists vil inspirer deg med deres nye kolleksjon, Goldwell Color Zoom Teamet vil fortelle deg alt som ligger bak den nye Hair Fashion Collection, og the business seminars hjelper deg å utvikle din salong. På kvelden vil Goldwell og KMS ta deg med på fest med stil under the Farewell Party! Under hele eventet kan du oppleve Brand Experience Area hvor det vil være mange aktiviteter og konkurranser. Global Zoom Gala Show

Ikke gå glipp av sjansen til å møte noen av verdens beste frisører og opplev de beste festene du vil huske for alltid! For mer informasjon og påmelding vennligst kontakt Goldwell på tel. 22 55 69 91.

Shane Bennett på scenen under Global Zoom i Stockholm


ÅRETS LÆRLING

RAGNAR WILHELM MOLDE ØDEGÅRD

UNIK PRISFEST

Prisfesten Årets Frisør 2017 ble en storstilt hyllest av frisørbransjens enere, og en fantastisk fest for hele bransjen i Oslo Spektrum lørdag 11. februar. F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

ÅRETS HÅRSTYLIST N I KO L A G R O Z D I C

1.000 feststemte deltagere fikk en uforglemmelig opplevelse med fullt trykk fra start til slutt. Prisfesten er definitivt frisørbransjens svar på Oscar-utdelingen, en kveld der bransjen viser seg frem og hyller sine beste utøvere. For publikum var det bare å nyte kveldens program. Foruten selve prisdrysset inneholdt det flotte visninger fra STAS Hår & Bryn og Tango Frisør, samt musikalske innslag fra Eva & the Heartmaker og svenske Syd & Ekman (Gyllende Tider og Freestyle). Konferansierduoen Silya Nymoen og Thomas Felberg slo an tonen da de entret scenen med heftige rocketoner. JENS JOHAN WIKER

Å R E T S AVA N T G A R D E

OG VINNEREN ER…

Nervene var selvsagt på høykant hos de nominerte, som har lagt ned mye tid og energi i sine arbeider. Når så navnet ditt leses opp og du mottar høylytt hyllest fra 1000 bransjekolleger så kan det bli ganske emosjonelt. Årets Frisør 2017 er Svetlana Jouini fra Studio S Style i Lillestrøm. Det er andre gang hun vinner denne tittelen, og hun har tidligere markert seg sterkt også i NM, VM og andre internasjonale konkurranser. Se for øvrig vinnerintervjuet annet sted i magasinet.

Prisvinnerne

Årets Frisør Svetlana Jouini Studio S Style Årets Frisør - Region 1 Kenneth Solbakken Blow Årets Frisør - Region 2 Hanne Lee Grotle Ramm Frisør Åsane Årets Frisør - Region 3 Svetlana Jouini Studio S Style Årets Frisør - Region 4 Sara Cecilia Sabattini Dugg Frogner Årets Lærling Ragnar Wilhelm Molde Ødegård Dugg Grünerløkka Årets Avant Garde Jens Johan Wiker Dugg Grünerløkka Årets Hårstylist Nikola Grozdic Gevir Eger Publikumsprisen Kjetil Fevang Brødrene Fevangs Barberstue Årets Frisørbedrift Stas Hår og bryn/Siv Unni AS Årets Frisørkonsern PåHåret Kjeden   Hedersprisen Berit Olimb

ÅRETS FRISØRKONSERN

PÅ H Å R E T K J E D E N

ÅRE 64

FRISØR

2•2017


REGIONSVINNERE REGION 1: KENNETH SOLBAKKEN REGION 2: HANNE LEE GROTLE REGION 3: SVETLANA JOUINI R E G I O N 4 : S A R A C E C I L I A S A B AT T I N I

VAR DU DER – ELLER IKKE? Se flere bilder fra Årets Frisør prisfesten på Facebook. Del gjerne opplevelsene.

ÅRETS FRISØR 2017 SVETLANA JOUINI

K J E T I L F E VA N G

PUBLIKUMSPRISEN HEDERSPRISEN BERIT OLIMB

ÅRETS FRISØRBEDRIFT

S TA S H Å R O G B R Y N / S I V U N N I A S

ÅRETS FRISØR ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER FRISØR

2•2017

65


S TA S H Å R & B RY N

s

2•2017

FRISØR

66


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

TA N G O F R I S Ø R

t

ÅRETS FRISØR ARRANGERES AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER FRISØR

2•2017

67


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A O G J A R L M A R T I N G A R D E R

Takk for festen Årets Frisør arrangeres av Norske frisør- og velværebedrifter. En stor takk til våre sponsorer i Frisørleverandørenes forening.

ARRANGØR:

SPONSORER:

MER INFORMASJON OM SPONSORENE FINNER DU PÅ WWW.FL.NO

68

FRISØR

2•2017


SKAL DU FORTSETTE Å HENGE? Slipp taket - bli en frisør som kan mer Hårologi er det eneste produkt firma som kan garantere at du som frisør kan gi dine kunders hår riktig pleie! • Hårtest for sikker bedømming av hår kvaliteten • Tilpass produkter etter hårkvalitet og hodebunn med unike serum • Resultatrettede produkter som garanterer bedre hårkvalitet og en frisk hodebunn • Svenske miljøvennlige produkter med ECO sertifiserte råvarer • Vi garanterer bedre lønnsomhet og en tryggere hverdag • Selges kun til frisører

Du kan nå oss på 629 615 50


V I N N E R

ÅRETS FRISØR 2017 REGION 1 KENNETH SOLBAKKEN BLOW AS FOTO: STIAN FOSS

70

FRISØR

2•2017


V I N N E R

ÅRETS FRISØR 2017 REGION 2 HANNE LEE GROTLE RAMM FRISØR ÅSANE STORSENTER AS FOTO: LINE MØLLERHAUG

72

FRISØR

2•2017


V I N N E R

ÅRETS FRISØR 2017 REGION 3 SVETLANA JOUINI STUDIO S STYLE

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

74

FRISØR

2•2017


V I N N E R

ÅRETS FRISØR 2017 REGION 4 S A R A C E C I L I A S A B AT T I N I DUGG FROGNER AS F O T O : C AT O A U R T U N


V I N N E R

ÅRETS LÆRLING 2017

RAGNAR WILHELM MOLDE ØDEGÅRD D U G G G R Ü N E R LØ K K A / H A G E N & T R Ø N S D A L A S F O T O : C AT O A U R T U N

78

FRISØR

2•2017


FRISØR

2•2017

79


V I N N E R

ÅRETS AVANT GARDE 2017 JENS JOHAN WIKER D U G G G R Ü N E R LØ K K A / H A G E N & T R Ø N S D A L A S F O T O : C AT O A U R T U N

80

FRISØR

2•2017


FRISØR

2•2017

81


V I N N E R

PUBLIKUMSPRISEN 2017 KJ E T I L F E VA N G B R Ø D R E N E F E VA N G S B A R B E R S T U E A S FOTO: JENS ØSTREM

82

FRISØR

2•2017


FRISØR

2•2017

83


FOTO: WELLA 84

vårslipp

FRISØR

2•2017


PRODUKT

MIX

Nyheter selger. Rydd plass i hyllene og by dine kunder på vårens ferskeste nyheter. Her er noen smakebiter fra leverandørenes siste lanseringer.

LANGVARIG FRISKHET

QUICK FIX

Label.m Toners byr på make-up for håret. Kommer i blå, rød, blond og brunette og gir et lett metallskimmer på fargene. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

Sexyhair Color Lock HairSpray har middels hold, tørker raskt, gir UV-beskyttelse og sørger for at fargen varer lenger og blir mer glansfullt. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

NATURLIG SUKSESS

O-Way profesjonelle hårpleie­ produkter har hatt en hyggelig utvikling på det norske markedet, og produktbredden økes forløpende. Produktene har en biodynamisk profil. Respekt for planeten er grunnlaget for filosofien bak O-Way sine hår- og hodebunnsprodukter. Mer info, kontakt Enkelt & Greit as på tlf.: 33 13 95 00, eller sjekk www.enkeltoggreit.no

PERFEKT FORMING

Oster barber comb er en ny, stabil og grepvennlig barberkam. Passer perfekt for å forme både frisyrer og skjegg. Kammen er varme- og kjemikalie­ resistent. Leverandør: Bratt Trading. Mer info, kontakt din frisørgrossist.

SNERTEN DESIGN

MYKT & KONTROLLERT

EVO Smooth er et mykgjørende shampoo, balsam og leave-in treatmentsystem som kontrollerer og styrker frizzy, uregjerlig, fargebehandlet hår. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

Pahi inventar produseres i Barcelona og kjennetegnes av høy kvalitet og stort utvalg. Her kan du velge mellom et bredt utvalg av modeller, farger og kombinasjoner. Pahi har en av markedets beste garantiordninger, blant annet på pumper. Mer info, kontakt Enkelt & Greit as på tlf.: 33 13 95 10, eller sjekk www.enkeltoggreit.no

FRISØR

2•2017

85


PRODUKT

MIX

ØYENBRYN BOOSTER

BeautyLash Eyebrow Booster øker tilveksten av øyenbryn og forlenger øyenbrynenes livslengde. Etter 10 ukers bruk etterlates øyenbrynene fyldigere, mørkere og mer markerte. Inneholder den naturlige ingrediensen Black Sea Rod Oil. Leverandør: Bratt Trading. Mer info, kontakt din frisørgrossist.

KLAR FOR SOMMEREN

FOTO: WELLA

Goldwell Dualsenses Sun Reflects byr på profesjonelle pleieprodukter for sommeren. Serien inkluderer UV Protect Spray for solstresset hår, After Sun Shampoo og After Sun 60 sec treatment som regenererer håret opp til 100 % og beskytter mot brekkasje. Mer info, kontakt KAO Norway as på tlf.: 22 55 69 91.

INSTANT HEAT

GA.MA G-Style Ionic er en titanbelagt glattetang med bevegelige plater. Instant heat- og ION plus teknologi, automatisk avstenging etter 60 minutter. Justerbar temperatur fra 150 – 230 grader. Finnes i grå og rød farge. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as: www.biovital.no

EFFEKTIVT

UniqueOne Dry Shampoo er en tørrshampo med mange egenskaper i ett og samme produkt. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

FARGER SOM VARER

Lanza Color Attach System byr på anti-fading produkter som forlenger hårfargenes varighet med opp til 107 %. Systemet inkluderer to salongprodukter og to videresalgsprodukter. Mer info, kontakt Frends as, på tlf.: 69 22 15 99.

86

FRISØR

2•2017

SESONGENS FARGER

Schwarzkopf Professional Igora Royal kommer denne våren med seks nye nyanser, alle inspirert av renessansen. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.


Skånsom og duftfri behandling av hår og hodebunn Kun hos frisøren!

CUTRIN.NO


PRODUKT

MIX

KAMPANJEPAKKE

ghd byr på en pakkeløsning, der leave in produktet ghd advanced split end therapy, til en verdi av kr 399 inngår ved kjøp av en ghd platinium black styler. Pakkepris kr 2199. Kampanjen varer ut mars. Mer info, sjekk www.ghdhair.com

FOTO: GHD COLLECTION

NY OG FORBEDRET

Schwarzkopf Professional relanserer BlondMe. Serien inneholder den nye bondingteknologien og er en komplett serie med bleking, lysning og toning, samt pleieprodukter til å bevare fargen hjemme. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

OPPFRISKENDE

HAIR Touch up fra L’Oréal er en flott løsning i en travel hverdag når salongbehandlingen er planlagt litt frem i tid. Dekker hvite hår, tørker umiddelbart opp. Enkel å påføre. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as: www.biovital.no

FOR SKJEGGEBASSER

American Crew utvider sin shaving-serie med Beard Serum. Serumet pleier skjegg og gjør det mykt og glansfullt. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

STYLE OG FIKS

ghd V gold max styler lanserer en pakkeløsning som inkluderer leave-in produktet ghd advanced split end therapy til en verdi av kr 399. Pakkepris kr 1849. Kampanjen varer ut mars. Mer info, sjekk www.ghdhair.com

88

FRISØR

2•2017


KLART BLIKK

RefectoCil Sensitive er et bryn/vippefargingskonsept for kunder med sensitive øyne og hud. Et nytt 2-step blandesystem gjør at du kan farge øyenbryn og øyenvipper på bare 3 minutter. Varer opp til 6 uker. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as: www.biovital.no

Glory

PERFEKT I HÅNDBAGASJEN

ghd har samlet de to bestselgende stylingredskapene ghd platinum styler og ghd flight travel hairdryer i et gavesett som passer perfekt i håndbagasjen. Lett i vekt, kompakt og med universal- spenning gir begge stylingredskapene en «good hair day, every day» i ferien. Kampanjepris varer ut mars. Mer info, sjekk www.ghdhair.com

• Ergonomiske sakser med titaniumbelegg • Ett blad i rosa gull, det andre i sort • Juvelutsmykning integrert i håndtaket • Avtagbar fingerhviler • Individuelt, justerbar skrue • Klippesaks 5.5“ • Effileringssaks 5.5“ (38 tenner)

SUPERSEXY

Sexyhair kommer med en ny serie for langthår og extensions. Long Sexy Hair inkluderer fem produkter, som virker flokeløsende, gir fuktighet og glans. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

www.enkeltoggreit.no tlf: 33 13 95 10

FRISØR

2•2017

89


PRODUKT

MIX

GLAMORØS

RefectoCil Eyelash Curl byr på muligheter til å skape en glamorøs look. Øyevippbehandlingen bøyer vippene skånsomt og gir et åpnere blikk. Leveres i et kit for 36 applikasjoner. Leverandør, Bratt Trading. Mer info, kontakt din frisørgrossist.

FOTO: GHD COLLECTION

ALT HVA HJERTET BEGJÆRER

Relanserte Schwarzkopf Professional Session Label byr på muligheten til å dekke alle behov fra dine mest sofistikerte kunder. En kompakt serie. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

BALANSERT

Rep-Hair hårforsterkende helsekost byr nå på B-vitaminkapsler i ny og forbedret utgave. Bidrar til balansert tilskudd av B-vitaminer til hår og negler. Kapslene er fri for gluten, sukker, gjær og tilsetningsstoffer. Inneholder niacin, riboflavin, vitamin B6, D-biotin og vitamin B12. Mer info, kontakt Frisørgrossisten as på tlf.: 63 98 22 60, eller sjekk www.frisorgrossisten.no

WINNING TEAM

Win Fragrance fra American Crew byr på en duft som gir langvarig inntrykk på dine omgivelser. En sikker vinner. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99.

90

FRISØR

2•2017

FARGEKRAFT

XG POP up, the power of paint er vårens største lansering fra Paul Mitchell. Konseptet ble presentert på Hår & Skjønnhet. Det dreier seg om et semi-permanent, krembasert fargesystem i 13 elektriske nyanser. Rik, pleiende krembase gir mykt, skinnende resultat med varighet inntil 6 uker. Fargene skal ikke blandes med vannstoff. Mer info, kontakt Cutrin Norge as på tlf.: 61 26 85 00, eller sjekk www.cutrin.no


WHERE WILL YOUR HAIR TAKE YOU?

Utforsk nye destinasjoner og oppdag nye stilarter og nye hair styles sammen med ghd wanderlust collection og inspirer andre ved å dele din stil på ghdhair.com/globalhairdays. For mer informasjon, kontakt din ghd salgskonsulent eller ring på 22 44 89 00.


Å R E T S F R I S Ø R 2 0 1 7, SVETLANA JOUINI, STUDIO S. STYLE

Elsker FRISØRYRKET

For andre gang er Svetlana Jouini kåret til Årets Frisør i Norge. Selv om hun har salongen full av pokaler, medaljer og andre bevis for sin faglige dyktighet, så ble hun helt slått ut av å bli Årets Frisør - igjen. - Det var helt fantastisk å bli ropt opp som vinner. Anerkjennelsen fra bransjen betyr veldig mye for meg, sier Svetlana. TEKST OG FOTO: JARL MARTIN GARDER

- Det er en stor ære bare det å bli nominert. Det er så mange dyktige frisører i landet, og jeg følte meg som en vinner allerede da jeg ble nominert. At jeg til slutt ble Årets Frisør 2017 er nesten uvirkelig, forteller Svetlana. Vi møtte Svetlana i hennes salong i Lillestrøm, etter at hun så smått begynner å få igjen pusten etter prisfesten. Det står blomster på bordet, sammen med pokaler og medaljer hennes ansatte tok i norgesmester-

92

FRISØR

2•2017

skapet. Hennes egne innrammede bevis for at hun er Årets Frisør region 3 og Årets Frisør 2017 står inntil veggen. Hun har ikke fått tid til å finne rett plass til de ennå. - Jeg er så stolt av hva lærlingene oppnådde under NM. Det krever mye å være konkurransefrisør, både talent og stahet. Du må like å stå og jobbe og trene. I tillegg til NM-medaljer var også en nominert til Årets Lærling. Det var virkelig en fantastisk helg for oss. DET BARE SKJEDDE…

Om sin vinnerkolleksjon til Årets Frisør forteller Svetlana at den kom ganske spontant.


Stortrives som frisør. Svetlana driver Studio S. Style i Lillestrøm, og setter fag og frisørkunst foran jag etter å tjene mest mulig.

«Jeg har et kunstnerfokus, og ønsker mest mulig glede i hverdagen»

FRISØR

2•2017

93


ÅRETS FR ISØR 2017: S VETL ANA JOUINI

«Dette yrket inneholder alt. Det er sport og kunst, det er mennesker. Jeg får ny inspirasjon hele tiden. Man må bare ha åpne sanser»

- Jeg hadde i utgangspunktet ingen strategi eller plan, men jeg var full av inspirasjon etter å ha vært med på Goldwells Color Zoom. Det lå noen tanker om klipp og farge i bakhodet, og så gikk ting plutselig veldig fort. To av modellene mine, som også egentlig er mine kunder, fra Color Zoom konkurransen var klare for mer. Jeg måtte ha en modell til for å få både helhet og variasjon i kolleksjonen, og en av de første modellene ringte en venninne. Så var vi i gang… - Med utgangspunkt i modellene eksperimenterte jeg meg frem, først med klippen, og så med farger som skaper effekter. Jeg kontaktet mine faste fotograf og gode venninne Natalia Pipkina, som forstår hva jeg vil uttrykke. Alle var klare, samarbeidet godt, og så var alt klart på to dager. SOM MUSIKK

Svetlana sammenlikner hvordan hun får ideer til frisyrer med hvordan musikere kan ha det. - Mange musikere kan våkne med en melodi i hodet, som de så må teste og fullføre i studio. Sånn kan jeg ha det med hår. Det dukker plutselig opp ideer jeg bare må sette ut i livet. Det føles nesten som jeg må føde, sier Svetlana og ler hjertelig. - Hver dag på jobb gir meg så mye. Dette yrket inneholder alt. Det er sport og kunst, det er mennesker. Jeg får ny inspirasjon hele tiden. Man må bare ha åpne sanser. Hun sier hun ikke føler noe prestasjonspress, eller at det at det er noe spesielt hun fokuserer på. Med åpne sanser er det alltid noe som fester seg.

plass i brudefrisering, men jeg var mer fornøyd med eget arbeid da jeg ble nummer 9. Frisyren var litt annerledes, og det var jeg veldig fornøyd med. Egenutvikling betyr mer enn plass i et mesterskap. ET HEKTISK HALVÅR

Det er travelt nok å drive en salong med 6 medarbeidere, men Svetlana har også andre planer klare nå i nærmeste tid. Hun skal holde kurs, lage bilder til den neste Color Zoom konkurransen – og hun skal til Japan med Intercoiffure. - Jeg ble spurt av Morten Jensen om å være hans stand-in på showet som Intercoiffure Nordic Team skal ha på den internasjonale kongressen i mai. Jeg er veldig takknemlig for den tilliten. Det er så morsomt å lage noe sammen med så mange flinke mennesker. - Jeg skal også holde kurs for Goldwell sammen med Frida Andersson, som var Årets Frisør i fjor. Det gleder jeg meg til. LANDLIGE GLEDER

Når man har det hektisk er det viktig med et fristed. Svetlana har sitt hverdagsparadis på Lindeberg/Frogner i Sørum, litt utenfor Lillestrøm. - Jeg liker meg i storbyer, men trives med å bo landlig med roser i hagen. Vi har tre hjemmeboende barn i alderen 19 til 26, og to små hunder med mye personlighet. Det er mye kjærlighet, og jeg koser meg veldig i hverdagen, smiler Svetlana Jouini. AVANT GARDE?

ALDRI UTLÆRT – ALLTID GLEDE

Se bilder og video fra prisfesten på Facebook Årets Frisør og NFVB.

94

FRISØR

2•2017

Er det noe Svetlana er klar på, så er det at man aldri blir utlært i dette faget. Hun er like klar på at det skal være gøy å jobbe som frisør. Liker man å jobbe med mennesker, utfordre seg selv, se og bruke mulighetene, så er dette verdens beste yrke. - I salongen er vi som en familie. Vi motiverer hverandre, lærer av hverandre. Samholdet styrker, gleder og inspirerer. Jeg har et godt team jeg kan stole på. Det gjør at jeg føler meg fri. Samtidig mener hun alle har ansvar for egen utvikling. Det å være fornøyd med eget arbeid er også viktig. - Da jeg konkurrerte i VM fikk jeg blant annet en 2.

Det er litt tidlig å tenke på neste Årets Frisør allerede, men Lana har lenge tenkt å gå litt lenger. - Jeg har lyst til å lage noe skikkelig avant garde. Foreløpig har ikke den tanken fått utvikle seg helt, men jeg håper jeg kan sende inn et bidrag til neste konkurranse. Det ville vært spennende. Før det så har hun tenkt å sende Årets Frisør vinnerbildene som bidrag til den verdensomspennende AIPP-konkurransen. - Det hadde vært gøy å nå opp i AIPP-sammenheng. Det er kult bare å prøve, og jeg føler ikke noe press. Vi gratulerer nok en gang med Årets Frisør tittelen, og gleder oss til å se hva Svetlana Jouini gjør på store og små scener i tiden fremover.


ÅRETS FRISØR 2017: S VETL ANA JOUINI

f

«Mange musikere kan våkne med en melodi i hodet, som de så må teste og fullføre i studio. Sånn kan jeg ha det med hår. Det dukker plutselig opp ideer jeg bare må sette ut i livet»

FANTASTISK INSPIRERENDE Svetlana Jouini var svært rørt da hun mottok den gjeve prisen som Årets Frisør 2017. Hun vant også prisen i 2015, men har ikke hvilt på sine laurbær. - Det er morsomt å konkurrere med så mange dyktige fagutøvere og bli bedømt av en internasjonal jury. Jeg jobber ut fra magefølelsen, og vet aldri hvor god jeg er. Da er det morsomt å få en bekreftelse på at jeg er på riktig spor, smiler Svetlana i etterkant av prisutdelingen.

Stolt, glad, rørt. Årets Frisør 2017 Svetlana Jouini setter stor pris på anerkjennelsen fra juryen og så mange gode kommentarer fra andre bransjekolleger.

FRISØR

2•2017

95


jeg

HVIS FIKK VELGE...

ÅRETS HÅRSTYLIST 2017

NIKOLA GROZDIC

SENIORSTYLIST GEVIR EGER

MINE FAVORITT STYLINGPRODUKTER Oribe Aprés Beach er en genial saltvannsspray uten salter, laget på olje. Den gir en supersexy beach look, uten at håret blir matt og tørt. Etterlater håret separert og blankere. Oribe Supershine Moisturizing Cream er en fuktighetsgivende krem for alle hårtyper. Den er beriket med perlemorsstøv, som gir et veldig blant resultat. Samtidig roer den ned tørt hår og tilfører masse næring. Den må jeg alltid ha! Oribe Sculpting Cream bygger støtte og masse volum på all hårteksturer. Fantastisk for all day-volum, eller for dem som ønsker en glatt, kontrollert look. Kollapser aldri, gir den ekstra støtten på håret jeg vil ha. Et fantastisk produkt!

Jeg anbefaler… INSPIRASJON FRA O R L A N D O P I TA

Føneren Parlux 3800 er sterk og ikke veldig tung. Den hjelper meg masse med de store volumfønene mine. Favorittbørstene er fra Y.S. Park, simply the best. Jeg bruker krølltenger fra Diva Professional Styling og Marcel Iron fra HotTools.

Jeg blir inspirert av… Så mange, men skal jeg trekke frem noen personer jeg har et ekstra godt øye til, må det bli Pål Berdahl , Sam McKnight, Orlando Pita, Odile Gilbert, James Pecis, Garren, Malcolm Edwards, Inez & Vinoodh, Carlyne Cerf de Dudzeele, Edward Enninful, Tom Pecheux, Petra Middelthon, Anne Cecilie Olavesen, Jørgen Gomnæs, Ara Gallant, Mario Testino, Beyoncé - og avdøde Yves Saint Laurent. De har pushet alle grenser, og lar ingen definere hva som er riktig eller galt. De har skapt geniale, vakre, tidløse arbeider, som ingen kan gjenskape. - Sist, men ikke minst, vil jeg trekke frem alle de flotte menneskene jeg jobber med i Gevir. Min sjef Agnes Gulbrandsen og gutta i TopShelf, Øivind Birkeland og André Syversen. Fantastiske folk alle tre.

96

FRISØR

2•2017


FRISØR

Tropicos i Asker bruker Hano Frisør med Vipps betaling og online timebestilling. Bestillingssiden kan enkelt integreres mot Facebook, hjemmeside eller benyttes som en APP

NORGES MEST BRUKTE

internettbaserte kasse- og bookingsystem for frisører • Benyttes daglig av mer enn 700 salonger og kjeder • Meget brukervennlig, ingen installasjon • Alltid tilgang: logg på med PC, Mac, nettbrett eller mobilen • Fri support og backup • Ingen bindingstid • Tilfredstiller den nye kassaloven

E-post: firma@hano.no Tlf: 66 77 66 73 Web: www.hano.no

PRISER: Hano Frisør: • etablering 4.900,• pris / mnd / frisør 200,Komplett utstyr inklusiv betalingsterminal: • fra 900,- pr mnd

Referanser: Nikita, Continental Frisør, På Håret, Josefsson, H2


TEMA: BU TIKKD ATA

NYE KRAV til kassasystemer

B U T I K K D ATA :

Fra og med 1. januar 2017 er det forbudt å selge kassasystemer som ikke er i samsvar med nye krav i forskriftene til Kassasystemloven. Har du allerede et system som er levert før nyttår 2017, må du forsikre deg om at kassasystemet oppgraderes for å tilfredsstille kravene innen utgangen av 2018.

TEKST: BJØRN KOLLERUD

FOTO: LEVERANDØRENE

Hensikten med de nye kravene til kassasystemer er å gjøre det vanskeligere å unndra kontantomsetning fra beskatning. I de nye kravene inngår blant annet at kassasystemet skal kunne registrere betaling med ulike typer betalingsmiddel, det skal ha klokke som justeres for sommertid og det skal ha et klart skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal. Sist, men ikke minst, er det forbudt å ha programvare som kan endre elektronisk journal, eller å ha funksjoner som gjør det mulig å ta bort opplysninger som er registrert. Også «treningsfunksjon» på kassasystemer er forbudt. LEVERANDØRENES ANSVAR

Alt nytt utstyr og programvare, kjøpt eller leaset, skal nå tilfredsstille de nye kravene. På listen over Skatteetatens oversikt over produkterklæringer om at systemene tilfredsstiller kravene, finner vi de fire toneangivende leverandørene til frisør- og velværebransjen, Odin Systemer/fixIT, EasyUpdate, Hano Frisør og HeadQuarter/Best Value HIP. Men brukere av systemløsninger fra Aktiv Data og Frisøradmin må

98

FRISØR

2•2017


TEMA: BUTIKKD ATA

FRISØR

2•2017

99


TEMA: BUTIKKD ATA

ON-LINE MED SKATTEETATEN

Et interessant aspekt er kravet om at systemet skal kunne produsere filer i et format som kan overføres direkte til Skatteetaten. Det åpner for et mer effektivt kontrollregime. Samtidig krever det at leverandørene følger med i timen og foretar oppgraderinger ved eventuelle nye krav i forskriften. For siste ord er neppe sagt, nye krav vil trolig dukke opp. Da gjelder det å forsikre seg om at man har den rette samarbeidspartneren, som har kapasitet til å utvikle systemene videre i tråd med gjeldende regelverk. Det krever en langsiktighet i planleggingshorisonten.

SJEKK PRODUKTERKLÆRINGEN passe på. Disse systemene er kjøpt opp av henholdsvis HeadQuarter og Odin Systemer. Her må brukerne konvertere over på nye systemer etter hvert, hvis de ikke blir utviklet for å passe de nye forskriftene. Mens HeadQuarter sikter mot å konvertere Aktiv Data/Winklipp til HIP-løsningen over tid, vil løsningene fra FA Systemer/FagAdmin fortsatt være i Odin Systemers produktportefølje. Markedssjef Christine Hauge Simonsen sier at det jobbes med å finne en god løsning for brukerne av systemet. - FagAdmin er blitt vedlikeholdt og oppgradert i henhold til lover og regler siden vi overtok FA Systemer i 2013. Når det gjelder tilpasninger av FagAdmin etter den nye kassaforskriften, vil vi finne den beste løsningen for kundene våre, men det er per i dag ikke tatt noen avgjørelse. Vi har litt tid på oss, og brukerne av FagAdmin vil motta informasjon fra oss når det skjer endringer.

«Den bokføringspliktige pålegges ikke å melde fra til skattekontoret om hvilke kassasystemer som benyttes i virksomheten. Det legges i stedet opp til at kundelister fra systemleverandørene kan brukes til å innhente informasjon om hvilke bokføringspliktige som benytter de ulike kassasystemene. Ansvaret til den bokføringspliktige skal i utgangspunktet ikke gå lenger enn å se at det kassasystemet som benyttes har en produkterklæring. Det forventes ikke at den bokføringspliktige skal ha inngående kjennskap til kravene i kassasystemlova med forskrifter. Bokføringspliktige vil derfor normalt ikke bli ilagt gebyr dersom kassasystemet med produkterklæring senere viser seg å ha feil eller mangler. Ansvaret for slike feil og mangler påhviler systemleverandøren som har utstedt produkterklæringen.» Kilde: Regnskap Norge Du kan sjekke selv om tilbyderen av butikkdatasystem er registrert med produkterklæring på skatte­ etaten.no

FINANSDEPARTEMENTETS BEGRUNNELSE FOR NYTT REGELVERK: «Dette er et viktig tiltak for å bekjempe svart økonomi og bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter, sier finansminister Siv Jensen. Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i kontantbransjene. Det er i dag få krav til kassasystemers funksjonalitet og oppbygging, og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemer for å unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.»

100

FRISØR

2•2017


ADM. DIREKTØR BJØRN NÆSS, NHO HANDEL:

LUKER BORT USERIØSE AKTØRER

IHosRleverandørene U T E ? har tiden frem mot nyttår blitt brukt til programvareoppdateringer, og de fire store leverandørene til frisør- og velværebransjen bedyrer at de har alt på plass. Det er altså de som loven retter seg mot i første omgang, mens salongene har litt mer tid på seg. HEAD QUARTER

- Vi hadde alt klart 1.1.2017, og det krever ikke mye opplæring for å ta det nye Best Value HIP-systemet i bruk, fremholder adm. direktør Egil Bjerkelund i HeadQuarter. Overføring av data til Skatteetaten gjøres også enkelt med en knapp på kassen. - Vi gleder oss for øvrig over at flere kjeder nå har fått øyene opp for HIP-løsningen. Ellers jobber vi med å konvertere Aktiv Data/Winklipp brukerne over på det nye HIP-systemet. E A S Y U P D AT E

- Har du et system levert før 1.1.2017 er mitt råd; Ikke la tiden gå uten at du sørger for at systemet oppdateres. Vi gjennomfører fortløpende oppdateringer for våre kunder, men jeg frykter at det vil kunne oppstå kødannelser før årsskiftet 2018/2019 hvis store deler av frisør- og velværebransjen ikke bruker tiden de har til rådighet. For de som anskaffer nye systemer, er alt på plass for vår del, oppsummerer daglig leder Jan Idar Vikse i EasyUpdate. ODIN SYSTEMER

- Hos Odin Systemer er alt på plass for fixIT-kundene. De blir løpende ivaretatt og trenger ikke å tenke på oppgraderinger, forsikrer adm. direktør Tom Furnes. Han legger til følgende: - Vi er ikke en kasseleverandør, men en system- og kommunikasjonsleverandør og ligger alltid i forkant av det som skjer teknologisk. Det gir våre kunder en trygghet for at de alltid har fremtidsrettede løsninger. HANO

- Vi leverer et web-basert system, så oppgraderinger hos eksisterende kunder foregår løpende. Vi er i rute med dette arbeidet. For nye kunder er alt på plass fra første dag, fastslår daglig leder Carlo Gherzetti i Hano.

- Nytt regelverk for kassasystemer er vel og bra. Hensikten med å stille krav til kassasystemene er å hindre at de kan bli manipulert. Vi har likevel lenge påpekt overfor myndighetene at et enda viktigere tiltak ville være å stille krav til betalingsterminal. - Hvis en salong ikke har betalingsterminal, er det noe som ikke stemmer. Vi snakker da om svart arbeid som undergraver bransjens seriøse aktører, sier Bjørn Næss. - Vi ønsker likevel dette nye tiltaket velkommen, og har vært opptatt av at det skal innføres over noe tid, slik at alle får en god mulighet til å tilpasse seg. Alle tiltak som har til formål å bedre konkurransevilkårene for lovlydige virksomheter er viktig. DE NYE FORSKRIFTENE ER I HOVEDTREKK DELT INN I 3 OMRÅDER;

• • •

Funksjonalitet et kassasystem skal ha Funksjonalitet et kassasystem ikke skal ha Krav til elektronisk journal med bl.a. elektronisk kommunikasjon med skattem yndigheter.

Du finner de nye kravene på følgende nettadresse: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift / 2015-12-18-1616 RÅDENE VI KAN GI ER;

• Skal du kjøpe nytt før 1. januar 2019 må du sørge for at de nye kravene innfris. Leverandørene av kassasystemer er pliktig til å levere løsninger som innfrir de nye kravene fra 1. januar i år. • Har du ikke planer om å bytte utstyr før 1. januar 2019, ta kontakt med din kassa leverandør for å legge en plan for hva som må tilpasses og eventuelt skiftes ut. Kanskje holder det med en oppdatering av programv are? • Sørg for opplæring og nødvendig endring i rutiner, som følge av at det stilles nye krav. Det vil f.eks. ikke lenger være lovlig med en opplæringsfunksjon på kassasystemet etter 1. januar 2019.

«Dette syns jeg er et stort steg i riktig retning. Viktig for bransjen å være transparent og åpen, og levere tidsriktig på kundenes behov» EDEL KRISTIN TEIGE, PRESIDENTI NFVB

FRISØR

2•2017

101


LEDIGTIME.NO

UTMERKET FOR OSS OG VÅRE KUNDER!   Espeland Hårdesign er Haugesunds eldste unisex frisørsalong og ble etablert i 1924. Salongen drives idag av tredje generasjon, og har i alle tider vekslet mellom 5 og 6 årsverk. Dette er den idelle størrelsen til våre lokaliteter og driftsform. Vi liker å alltid være i front av utvikling, både faglig og når det gjelder driftsverktøy. Easyupdate er enkelt i bruk, effektivt og driftssikkert. Både kassesystem og nettbestillingen fungerer utmerket, både for oss og våre kunder, sier eier og frisør John Bernar Espeland. I dag er nettbestilling hos oss på rundt 50%, som er veldig tidsbesparende for oss, samtidig som det gir kundene en frihet til å kunne bestille når det passer dem. Jeg regner med at denne andelen kommer til å øke enda mer fremover. Kundene er veldig fornøyde med nettbestillingen, spesiellt påminnelsen på sms. - Sier John Bernar Espeland – Eier av Espeland Hårdesign.


Kassesystem

Timebok med Online timebestilling

Easysky – Få full kontroll over salongens drift. 24 timers tilgang til regnskap og rapporter fra PC, nettbrett eller mobil. Gi regnskapsfører tilgang!

PC med touchskjerm & kundeskjerm

Strekkodeleser

Elektronisk kasseskuff

Kvitteringsskriver

Integrasjon lønn og regnskap

Automatisk sikkerhetskopi

Grundig opplæring med tilgang til vår nye nettportal Easyhjelp

Gratis utlån av maskiner om noe skulle gå galt


Impulser

RE- CHARGE Hvor henter du energien din fra? Alt starter med naturens vidun-

derlige verden. Vårt fantastiske skattkammer er kilden til alt som spirer og gror, fra planter og vekster til menneskers inspirasjon, kreativitet og skaperkraft.

Sebastian kobler urbane trender med en tilbake-til-naturen tanke­ gang. Stilrene frisyrer foredlet med virkningsfulle produkter med høy grad av naturlige ingredienser. Radarparet Michael Polsinelli og Shay Dempsey liker å eksperimentere, og synergien i et kreativt samarbeid er i seg selv en sterk anbefaling.

KOLLEKSJON: RE-CHARGE HÅR/FOTO: SEBASTIAN PROFESSIONAL

104

FRISØR

2•2017


KOLLEKSJON

RE-CHARGE

FRA SEBASTIAN PROFESSIONAL

106

FRISØR

2•2017


KOLLEKSJON

RE-CHARGE

FRA SEBASTIAN PROFESSIONAL

11. - 12. FEBRUAR 2017 OSLO SPEKTRUM

108

FRISØR

2•2017


Alt du trenger til din salong

Fleet Street Barbers Gentle Styling Pomade 100 ml

Cera Føner 2000ION

Hårstøvsuger Clean All

Barberstol Aviator

Sprayflaske 360 Bronze 250 ml

Touch up Brown 75 ml

www.biovital.no


INSIDE Storslått feiring under Global Zoom konkurransen i Stockholm i fjor.

Klar for

FARGEFINE DAGER I BARCELONA? Fjorårets Global Color Zoom event i Stockholm ble en stor suksess, det største arrangementet noensinne. Ekstra stas var det at arrangementet ble lagt til et nordisk land. I år presenterer Goldwell og KMS Barcelona som vertsby for arrangementet. - Vi følger opp fjorårets Global Zoom suksess og samler hårstylister fra 30 forskjellige land i solfylte Barcelona. Arrangementet vil gå av stabelen 6. - 10. oktober, noe som byr på en super mulighet til å nyte Barcelonas komfortable, solrike omgivelser mellom de ekstravagante og påkostede showene under Global Event, smiler Product Manager KAO Salon Division Anna Teresia B. Møller.

FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K

SATSNING I LUKSUSKLASSEN Med virkning fra 1. mars 2017 overtok Verdant as agenturet på R+Co i Norge. Dette innebærer at selskapet ytterligere forsterker sitt samarbeid med premium brand partnere i USA. - Vi lanserte allerede i fjor høst varemerkene V76 by Vaughn og Smith & Cult med stor suksess på det norske markedet. Med lanseringen av R+Co vil vi nå tilby frisører et av USAs hurtigst voksende hårpleiemerker. Verdant vil med dette ha en rikholdig produktportefølje, som inkluderer varemerkene Kevin.Murphy, Color.Me, Davines, R+Co, V76 og Smith & Cult. Vi vil tilby våre kunder spennende, innovative merkevarer i kombinasjon med oppfølgning, motivasjon og kompetanseutvikling, oppsummerer adm. direktør Svein Ove Olsen i Verdant as. Han legger til, at alle salonger som frem til i dag fører R+Co i salongene, vil bli fulgt opp og få anledning til å videreutvikle salget av serien.

PROGRAMMET SPIKRET

Global Zoom er tettpakket med aktiviteter. Dag 1 byr på en myk velkomst for de nordiske deltagerne med sightseeing tur i Barcelona. På dag 2 starter det offisielle Global Zoom programmet med artistiske visninger og Color Zoom Live Challenge, som inkluderer nasjonale vinnere i hver av de tre kategoriene New Talent, Creative Colorist og Partner. - Her er det bare å møte opp og heie frem de nasjonale finalistene og få inspirasjon fra Goldwells fargerike verden, oppfordrer Anna Teresia. Om kvelden vil de internasjonale Color Zoom vinnerne bli valgt under det store gallashowet, som vil bli etterfulgt av det legendariske afterpartyet. - Dag 3 byr på inspirasjon med internasjonale artister som presenterer sine nye kolleksjoner. Goldwell Color Zoom teamet vil fortelle om ideene og teknikken bak de nye fashion-kolleksjonene. Det vil også bli arrangert business-seminarer som skal bidra til å gi inspirasjon til å få salongen til å vokse. Om kvelden vil Goldwell og KMS virkelig vise how- to-party med stil under avskjedspartyet. Gjennom hele programmet vil deltagerne kunne besøke Brand Experience Area, der mange aktiviteter og konkurranser vil gå av stabelen. - Ikke gå glipp av denne muligheten til å møte noen av verdens beste frisører og delta i spektakulære partyer! Dette er noe du vil huske for alltid, lover Anna Teresia. For mer informasjon om hvordan du kan delta på Global Zoom konkurransen, kontakt KAO Norway/Goldwell på tlf.: 22 55 69 91.

110

FRISØR

Adm. direktør Svein Ove Olsen i Verdant as smiler bredt etter å ha overtatt distribusjonen av R+Co i Norge.

2•2017

GOLD Fris


EN FIN KOMBINASJON AV FUNKSJON OG INNOVASJON GOLD Professional Haircare ble født ut av lidenskapen og kjærligheten for frisøryrket som håndverk. Et komplett utvalg av hårpleie, styling og farger, som i stor grad består av fornybare og holdbare ingredienser, slik som rene eteriske oljer, planteekstrakter og naturlige antioksidanter. Miljøvennlige, langvarige og effektive produkter for å takle de stadig skiftende trendene. Hvis du vil vite mer om GOLDs eksklusive produkter – ta kontakt med vår kundeservice og bestill et personlig møte på din salong eller besøk headbrands.no/gold.

GOLD Frisør no 2-2017 V2.indd 4

2017-03-07 12:21


INSIDE

FOR FLERE BRANSJENYHETER: F Ø L G N F V B PÅ FA C E B O O K

NEKROLOG

Gunhild Foss Gunhild Foss er ikke lenger iblant oss. Hun sovnet stille inn etter å ha kjempet mot kreften over lengere tid. Gunhild var en av Norges mest markante personer i frisørbransjen, både her hjemme og internasjonalt. Kondolanser har strømmet inn fra hele verden via Facebook. Gunhild begynte i 1960 som lærling i Bristol Damefrisørsalong i Oslo. Hun avla svenneprøve i 1965 og tok håndverksbrev i 1967, men hadde startet sin egen salong i Briskebyveien 1.1. 1966. Da Stovner senter ble etablert flyttet hun fra Briskeby og inn i senteret og opparbeidet en glitrende frisørbedrift som la grunnlaget for salong i Asker sentrum og senere på Ullevål Stadion. Med bopel i Nittedal ble det adskillige kilometer å komme over i løpet av en arbeidsuke. Noe hun greide med glans. I tillegg til salongdriften var Gunhild opptatt av organisasjonsarbeid, og innen 1979 hadde hun allerede vært oldermann i Oslo Damefrisørlaug i seks år. Dette resulterte at hun ble viseformann i NDHF (nå NFVB) og deretter formann i HBL (nå NHO Han-

del) og innvalgt i NHOs Hovedstyre hvor hun var høyt respektert. I 1994 var hun Utenriksdepartementets gjest under åpningen av FNs høstsesjon i New York. I 1979 ble hun medlem av Intercoiffure Norge. Etter få år ble hun seksjonens sekretær, en posisjon hun hadde inntil 1996, da hun ble valgt til president, som hun var inntil 2004. Intercoiffure Mondial ble omstrukturert i regioner, og Gunhild ble et selvfølgelig valg som president for Intercoiffure Norden og medlem av Sentralkomiteen i Intercoiffure Mondial i Paris. Slike utnevnelser kommer ikke uten grunn. Gunhild deltok like aktivt internasjonalt som nasjonalt. Hun fremførte sine meninger klart og tydelig, var alltid godt forberedt og lot seg aldri forlede. Følgelig var hun høyt respektert av kolleger over hele verden for sin ærlige, skvære og likefremme måte å være på. Gunhild er tildelt Intercoiffure Mondials høyeste utmerkelse, Grand Cross. Hun var ærespresident i Intercoiffure Norge og

æresmedlem i NFVB, tildelt NFVBs gullmerke 1999 og Årets Ærespris i 2003. Fra tidligere var hun tildelt Oslo Damefrisørlaugs orden: Ridder av Den Gyldne Kam. Som om det ikke var nok, hadde hun tid til en hobby som porselensmaling, og ikke minst var hustru og mor og skjøttet et stort, gjestfritt hus i Nittedal. Gunhild Foss var en unik person og kollega som vil bli dypt savnet. Vi lyser fred over hennes minne. Arild Martinsen

NEKROLOG

Jan Bentzen Så forferdelig trist, uforståelig og urettferdig! Det er nesten ikkje råd å finne ord som dekke skuffelsen og sorga over at en kjær kollega har gått bort. Vi var klar over at Jan var sjuk, men at det var så kritisk og skulle gå slik og så fort, det var heilt uventa. Og til familien, det er nesten umulig for oss og sette seg inn i situasjonen som de er i, bortsett frå at det må være ufattelig tungt. I mi tid som president i NFF var Jan en sjølvskriven person i styret. Jan var faglig sterk, og i konkurransesamanheng: UNIK! Det var slett ikkje uten grunn at det var Jan som leda dei største konkurransane, både nasjonalt og internasjonalt. Han stod på, bokstavelig talt frå morgon til kveld, og det visste ledelsen i OMC meget godt. Difor blei han ofte spurt om å lede konkurransene i både europa- og verdensmesterskap. Dei visste at om Jan

112

FRISØR

2•2017

var på plass, blei det ei god gjennomføring av mesterskapet. Jan var den som sa i frå. Jan var den som var med og var pådriver for at dommerane fekk gult og rødt kort for partisk eller dårlig bedømming, og dei fekk svar på tiltale om Jan var uenig i beslutninger som blei tatt. På dette viset, og med sin lune og fine framtreden, var han en framifrå representant for forbundet og Norge, på en fantastisk måte. I og med våre posisjoner i NFF, var det ofte vi møttes på reise til og frå, og eg kan ikkje huske at Jan nokon gong var negativ eller bar seg over å være sliten etter lange dager og fleire helger med konkurranser. Tvert i mot var han alltid positiv og kreativ. Ein hedersmann vi må leite lenge etter, om vi i det heile tatt finn han, i frisørsamanheng. NFVB er Jan og familien ei stor takk skul-

dig, for all den tid han brukte på vårt kjære frisørfag. Vi føler med familien i sorga, og tenker på kona Anne og resten av familien. Vi vil aldrig gløyme Jan, som den gode person og kollega han var! John Petter Aambakk Tidligere president/internasjonal representant for NFVB


The Professional Edge Joewell hair scissors are manufactured in a state-of-the-art factory in Iwate, Japan that combines computer precision with hand finishing by skilled craftsmen. That means you can be sure that a pair of Joewell’s will give you the quality and control for today’s sophisticated hair cutting techniques. Marketed by Bratt Trading www.bratt-trading.se


1907 - 2017 110 ÅR

I 2017 er det 110 år siden frisørbransjen samlet seg. Rettere sagt var det barbererne som ledet an da Norges Barber- & Frisørmestres Forbund ble stiftet. Det var av nærmest tvingende nødvendige grunner. Det måtte kjempes om håndverkstatus og skikkelige arbeidsforhold. §1. Forbundets formaal er at samle alle fagfæller landet rundt til fælles varetagelse af standens faglige og økonomiske interesser.

Stilen var litt annerledes i første halvdel av forbundets historie.

1907

114

FRISØR

2•2017

1917

1927

1937

1947

1957

19


Alf Johan Fjeld og Arild Martinsen er begge legendariske konkurransefrisører som har markert seg godt internasjonalt.

NM samlet stor deltakelse på Hamar, Perry Wangsmos hjemby.

1967

1977

Forbundets 100-års jubileum kunne by på mange markeringer, blant annet Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum og Årets Frisør i Oslo Konserthus.

1987

1997

2007

2017

FRISØR

2•2017

115


TEMA: PE RSONPROFILEN

NFVB-DIREKTØR ANNE MARI HALSAN:

SKAL BYGGE MERKEVAREN NFVB - Jeg er en lidenskapelig matentusiast, og har hatt gleden av å dyrke

denne interessen i jobben som adm. direktør i MatPrat gjennom seks år. Nå gleder jeg meg til å bruke kreftene på å utvikle NFVBs posisjon i frisør- og velværemarkedet med samme engasjement. Jeg opplever at jeg går inn i en utrolig spennende bransje, smiler NFVBs nye direktør Anne Mari Halsan. TEKST: BJØRN KOLLERUD

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

- Det var en flott og inspirerende introduksjon til frisør- og velværebransjen, oppsummerer Anne Mari Halsan i etterkant av Hår & Skjønnhet og prisfesten Årets Frisør i Oslo Spektrum i februar. Nå gyver hun løs på viktige oppgaver for NFVB. - Jeg startet formelt i jobben 1. mars, men jeg har jobbet med strategiutvikling sammen med NFVBs styre siden nyttår. Jeg har gjort en del research, så jeg er forberedt på å gå løs på oppgavene som ligger på bordet. Det er kjempespennende å ta fatt på jobben som direktør i NFVB, og jeg gleder meg til å møte salongeiere og sette meg inn i deres problemstillinger, sier Anne Mari Halsan. LIKER UTFORDRINGER

Anne Mari har hatt lederansvar og styreverv i en rekke

116

FRISØR

2•2017

bransjer, fra Dell PC-er og Posten Norge, til AC Nielsen og Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Som suksessfull adm. direktør i matprat.no gjennom seks år og jobben som frittstående strategikonsulent for matbransjen i et par år, skulle man tro hun hadde funnet sitt jobbfelt, men trangen til å utforske nye situasjoner har alltid vært en drivkraft, forteller hun. - Jeg er nok ganske uredd for å påta meg nye oppgaver. Noen tilfeldigheter gjorde at jeg ble tipset om direktørstillingen i NFVB, og jeg tenkte at dette var en spennende bransje, ikke minst var NHO-tilknytningen interessant. Dette var noe jeg ikke hadde prøvd før, og bød på en personlig utfordring. Etter en liten runde i tenkeboksen, valgte jeg å søke stillingen. 100 DAGER

- Samtidig mente jeg også at jeg har noe å bidra med når det gjelder å utvikle NFVB fremover. Jeg har riktignok bare personlig erfaring fra frisør- og velvære-


«Jeg er nok ganske uredd for å påta meg nye oppgaver»

FRISØR

2•2017

117


TEMA: PE RSONPROFILEN

«Vi skal bidra til å øke omsetningen hos våre medlemmer. Dette er noe jeg brenner for»

bransjen som kunde, men jeg opplever ikke at man må ha lang fartstid i en bransje for å gjøre en god jobb som leder. Alt kan læres. Alle sier at deres bransje er så spesiell og unik, at det er vanskelig å sette seg inn i bransjekulturen. Men min erfaring gjennom et langt yrkesliv viser at 8 av 10 problemstillinger er ganske like, uansett bransje. Så det var ikke avskrekkende å søke en jobb på et område som jeg ikke har jobbet med tidligere. - Man må selvsagt kjenne «stammekulturen». Jeg vil derfor ikke komme med noen programerklæringer nå, men bruke mine første 100 dager i jobben til

118

FRISØR

2•2017

å lære meg frisør- og velværebransjen fra innsiden. Det gjelder ikke bare å gjøre ting riktig, men å gjøre de riktige tingene. Så jeg vil jeg bruke tid på å oppdatere meg på relevante problemstillinger, og ikke minst besøke salongeiere rundt om i landet, sammen med president Edel Teige. DET HANDLER OM LIDENSKAP

Det kan synes å være en lang vei fra matprat.no til frisør- og velværebransjen. Men det er noen fellesnevnere, mener Anne Mari. - MatPrat, som jeg har brukt mye av min arbeidstid


TEMA: PERSONPROFILEN

- Jeg ble utrolig imponert av Hår & Skjønnhet, og ikke minst prisfesten Årets Frisør 2017. Det viser NFVBs styrke som et kraftsenter i bransjen. Ikke minst er en utrolig prestasjon å servere 1.000 tilskuere middag samtidig under prisfesten. Det kan jeg fastslå som har jobbet så mange år i matbransjen, smiler Anne Mari.

på gjennom de siste årene, har mer til felles med frisørbransjen enn mange kanskje vil tro ved første øyekast. Mat kan by på sanselige opplevelser og velvære. Hva er bedre enn en date med stearinlys, et hyggelig måltid og god vin? På samme måte kan et frisørbesøk by på noe mer enn utførelsen av håndverket. Det dreier seg også om å gi kundene velvære, avslapning og en god opplevelse. Og både matlaging og frisering må utføres med pasjon, skal resultatet bli eksepsjonelt. Det var noe jeg virkelig fikk oppleve under Hår & Skjønnhet. De flotte, estiske og perfeksjonerte resultatene var virkelig en vitamininnsprøytning. SAMMEN BLIR VI STERKERE

NFVBs styre jobber i skrivende stund med en strategiplan som peker frem mot 2025. Anne Mari er naturlig nok involvert i dette arbeidet. Hun vil ikke røpe detaljer, men en ting er klart: NFVB skal øke medlemsmassen kraftig gjennom attraktive medlemstilbud og offensive vervekampanjer. - Vi trenger en styrket bransjeorganisasjon for å møte de utfordringene vi står overfor i tiden fremover. Et nytt arbeidsliv vokser frem, stolutleie og delingsøkonomien reiser nye problemstillinger vi som bransje må ta tak i. Tiltak som kan håndtere personalkostandene er viktig i frisør- og velværebransjen, det slår direkte inn på bunnlinjen. Men jeg mener også at det er viktig å ha ambisjoner om at NFVB skal bidra til å utvikle medlemsbedriftene på topplinjen, dvs. at vi skal bidra til å øke omsetningen hos våre medlemmer. Dette er noe jeg brenner for, poengterer Anne Mari. - Styret er ambisiøse når det gjelder medlemsverving, og det blir min oppgave å lede arbeidet med å innfri målsettingene, legger hun til. VIL UTVIKLE KOMMUNIKASJONSKANALENE

NFVBS NYE DIREKTØR

Anne Mari Halsan (53) ble ansatt som ny direktør i NFVB med virkning fra 1. mars. Anne Mari er født på Lillehammer, bor i Oslo og har mer enn 30 års erfaring fra ulike bransjer, på ulike ledernivåer. Hun er utdannet fra Norges Markedshøyskole og har bred erfaring innen kommunikasjon. Alt kommer godt med i jobben med å lede Norske frisør- og velværebedrifters administrasjon.

I jakten på ny direktør var NFVBs styre opptatt av å finne en person med digital kompetanse. Her har man gjort et godt valg. Anne Mari har bred erfaring med utvikling av digitale plattformer og hun kan vise til mange suksesser med bruk av sosiale medier i kommunikasjonen med omverdenen. - NFVB har papirmagasinene Frisør og Salong, som gjør sin jobb. Men vi trenger å supplere dette med en mye mer aktiv bruk av sosiale medier. Man må spre relevant informasjon kontinuerlig for å holde på oppmerksomheten. For eksempel er Instagram et ypperlig verktøy for å spre flotte frisyrebilder. Alle er på Facebook, så her kan man nå lynraskt ut til mange målgrupper, smiler hun mens hun er i ferd med å opprette en twitterkonto. - Twitter, Facebook, Instagram, SnapChat, alle kanaler må brukes aktivt. If it doesn’t spread, it’s dead, som det heter. I dag må man føre en løpende dialog i sosiale medier. Det nytter ikke å forholde seg passivt til informasjon. En viktig del av min jobbing fremover blir å utvikle digitale plattformer, fastslår hun.

FRISØR

2•2017

119


NFVBINFO VERNEOMBUDKURS VÅREN 2017 Arbeidsmiljøsenteret har i samarbeid med Fagforbundet, Frisørenes Fagforening, NFVB og NHO Handel arrangert en rekke verneombudkurs, og i nærmeste fremtid står Tromsø og Bergen for tur: Tromsø 28. - 29. mars og 7. april Bergen 19. - 20. og 28. april Medlemspris: 5.450 kr Ikke-medlemspris: 6.450 kr Kontakt Marie Hellwege, NHO Handel, for mer informasjon: Tlf. 986 786 14, e-post marie.hellwege@nhohandel.no

LANDSMØTET 2017

Alle NFVB-medlemmer inviteres til å delta på Landsmøtet 2017, bransjens viktigste beslutningsarena. Mer informasjon og påmelding kommer senere. OBS! Styret har endret dato fra tidligere meddelt. TID: 21. - 22. oktober STED: Hotel Continental, Oslo

Noen vil ha håret ditt

Kreftforeningen ønsker å gjøre alle frisører oppmerksom på at Apollo Hårsenter tar imot langt hår og lager parykker av det. Vi la denne meldingen ut på våre nettsider for en stund siden, og vi får stadig spørsmål om dette. Vi repeterer derfor litt informasjon her i FRISØR. HÅR I POSTEN

Det er mulig å donere hår til parykklaging i Norge. Foreløpig er det bare Apollo Hårsenter som tar imot hår. De har flere salonger rundt om i landet, men de tar også imot i posten. Apollo Hårsenter stiller noen krav til håret som skal doneres. Håret mottas på hovedkontoret hvor de måler og kvalitetssjekker det, før det sendes til fabrikker i Asia. Håret knyttes til parykker på spesialbestilling, de lages dermed til den enkelte kunde. Etter 2-3 måneder er parykkene ferdige, og sendes tilbake til Norge – og kundene av Apollo Hårsenter. Parykkene selges også til andre diagnosegrupper, ikke utelukkende kreftpasienter. Mer informasjon finnes på deres nettsider: http://www.apollohair.no/donere-har/

PERSONDATA OG NY LOV I 2018 Samler du inn data om ansatte og kunder, så vær klar over at personvernloven setter klare regler for bruk av dataene. I 2018 kommer en ny lov med nye plikter for deg og rettigheter for ansatte og kunder. Her oppfordres det også til utvikling av bransjenormer. Når din virksomhet står for håndteringen av personopplysninger, bestemmer hvilke opplysninger som skal samles inn, hvordan de skal brukes, hvor lenge de skal lagre osv, er virksomheten såkalt behandlingsansvarlig og er da underlagt en rekke plikter ved lov. All form for datainnhenting reguleres av personvernloven, en lov som forsterkes i 2018. Personvernforordningen, også kalt General Data Protection Regulation (GDPR) kommer fra EU. At det er en forordning betyr at landene selv ikke kan gjøre små tilpasninger, men at teksten skal tas direkte inn i landets lovgivning. Det gjelder også Norge. STOR UVITENHET

Mange har ikke klart for seg hva den nye lovgivningen innebærer. Alle bedrifter er lovpålagt å håndtere kundelister, ansattopplysninger og andre personopplysninger på en sikker måte. NHO har laget en veileder for å følge dagens lov, og med dette som utgangspunkt blir det også lettere å følge den nye loven i 2018. I forhold til ansatte så har NHO også lagt ut en veileder laget av Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet. Den gir også god veiledning for mindre bedrifter.   VÆR SÆRLIG OPPMERKSOM PÅ AT

MAGASINET FRISØR KAN NÅ OGSÅ LESES PÅ NETT!

Visuelle opplevelser, verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

120

FRISØR

2•2017

• Alle skal ha en forståelig personvernerklæring. • Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser. • Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger. • Mange bedrifter må få eget personvernombud. Gjelder virksomheter som håndterer personopplysninger i stor skala. • Også underleverandører som håndterer eller oppbevarer persondata for ansvarlige virksomheter får nye regler. • Den nye lover oppfordrer til samarbeid om bransjenormer på personvernområdet. • EU/EØS-borgere får nye rettigheter med GDPR, blant annet retten til å bli glemt, rett til å sette begrensninger på hvordan personopplysninger brukes. • Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter. Les mer og last ned Datatilsynets veileder til ny lov på www.nhohandel.no. En kortversjon er også tilgjengelig i pdf.  


Aktivitetskalender 31.03 - 03.04 01.04 - 02.04 01.04 - 02.04 08.04 - 09.04 22.04 - 23.04 20.05 - 21.05 11.06 24.06 - 26.06 24.06 - 25.06 02.09 – 03.09 16.09 - 18.09 08.10 - 09.10 14.10 - 16.10 15.10 21.10 - 22.10 03.11 – 05.11 03.11 –05.11 11.11

2017

Beauty Düsseldorf Top Hair International Trend & Fashion Days Make-up Artist Design Show Sted: Düsseldorf, Tyskland Info: www.beauty-international.com Info: www.top-hair-international.com Info: www.make-up-artist-show.de/ Trends of Beauty Sted: Graz, Østerrike Info: www.trendsofbeauty.at beautyVISION – Cosmetics Forum Sted: Poznan, Polen Info: www.beautyvision.mtp.pl/en Cosmetica Stuttgart + Gut zu Fuss Sted: Stuttgart, Tyskland Info: www.cosmetica.de Professional Beauty Belfast Sted: Belfast, Nord-Irland Info: www.professionalbeauty.co.uk International Beauty Show, IBS Las Vegas International Esthetics, Cosmetics & Spa Conference Sted: Las Vegas, USA Info: www.ibslasvegas.com Cosmetica Frankfurt Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de Sjekk Cosmetica Hannover www.tofairs.com/ Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de MCB by Beauté Selection Paris OMC HairWorld / VM i frisering Sted: Paris, Frankrike Info: www.salonmcb.com Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Salon International Sted: London, England Info: www.salonexhibitions.co.uk Alternative Hair Show Sted: London, England Info: www.alternativehair.org NFVB Landsmøtet 2017 Sted: Hotel Continental, Oslo Info: www.nfvb.no Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 Baltic Beauty 2017 Sted: Riga, Latvia Info: www.bt1.lv/bb Frisöreventet Sted: Malmö Info: www.frisoreventet.se

FLERE MESSER?

Redaktørens lille innspill KJØLESKAPSVISDOM Jeg har et relativt gammelt kjøleskap, kjøpt da vi flyttet inn i huset for snart 19 år siden. Gjennom denne tiden har kjøleskapet opparbeidet seg mye kunnskap og visdom, og ikke minst magneter som denne visdommen er festet med. Du finner sitater og tekster, fra kjente og ukjente personer. Det er reklame og oppskrifter, det er inspirerende bilder og morsomheter. Det er notater om ting man må huske på, gode råd om både kosthold og trening. Noe er revet ut fra aviser, noe er dagsaktuelt og noe er uten utløpsdato. Tegneseriestriper fra Zits gir artige innspill om livet med tenåringsbarn, tips til vask av bil er ment for de samme barna. En annen tegneserie illustrerer hvordan vi alltid utsetter ting til «next Monday». En av de viktigste påminnelsene står på forsiden av et kort: «Livet skal ikke bare leves, det skal feires!» Noe av det aller viktigste som er festet til kjøleskapshukommelsen, er oppskriften på min mors eplekake. Her er den: Fyrstekake med epler 375 g hvetemel 190 g margarin 190 g farin 3 str. ts bakepulver 3 egg Dette blandes til det smuldres. Epler i tynne skiver legges på deigen (halve). Sukker/kanel på eplene Resten av deigen i ruter på topp. Ovn på 180 grader, rist 1/nederst 50-60 minutter Denne kakebakekunnskapen har jeg passet på at også barna har tilegnet seg, med personlig vri. Og helt ærlig: Den er like god som den min mor lager.

H O L D D E G O P P D AT E R T. F Ø L G N F V B P Å FA C E B O O K Det følger mye visdom med et gammelt kjøleskap.

jarl@nfvb.no FRISØR

2•2017

121


FRA ELEV TIL EKSPERT

Invester i faget!

Adam og Eva Skole og Akademi tilbyr

skreddersydde kurs på alle nivåer til deg og dine medarbeidere.

TA KONTAKT MED OSS FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT ; TLF: 22 05 66 40

akademiet@adamogeva.no

OuiCannes Design

WWW.SKOLEN.ADAMOGEVA.NO


NYHET

WELLA INTRODUSERER COLOR RENEW, ET FARGEREDUSERENDE PRODUKT SOM IKKE SLITER PÅ HÅRET. • Uten peroksid, persulfat og parfyme • Optimaliserer og forbereder håret for en ny farge • Lysner ikke den naturlige hårfargen

BEST-SELLER

Gjør det mulig for kundene å endre hårfarge uten å skade hårkvaliteten.

Bestill nå på WELLASTORE.NO


2/2017/115. ÅRGANG

2/2017/115. ÅRGANG

Drømmesalongen

Kraftfull energi HÅR & SKJØNNHET 2017: NORGES STØRSTE TRENDSHOW / ÅRETS FRISØR 2017, SVETLANA JOUINI : ELSKER FRISØRYRKET NM 2017: FAGNERDENE, ARTISTENE OG PERFEKSJONISTENE / NY NFVB-DIREKTØR: SKAL BYGGE MERKEVAREN NFVB

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 2 - 2017  

Frisør 2 - 2017  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded