Page 1

Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївська обласна державна адміністрація Миколаївський національний аграрний університет

ПРОГРАМА ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ВИМІР У СУЧАСНІЙ НАУЦІ: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ» (присвячена 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка) Зареєстровано в УкрІНТЕІ посвідчення №75 від 03.01.2014 р.

4 червня 2014 року

Миколаїв


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Шебанін В.С. – д.т.н., професор, чл.-кор. НААНУ України, ректор Миколаївського НАУ (голова). Новіков О.Є. – д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи Миколаївського НАУ. Шарата Н.Г. – к.пед.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи і підвищення кваліфікації, завідувач кафедри українознавства Миколаївського НАУ. Коваленко О.А. – к.філол.н., доцент, проректор з наукової та педагогічної роботи Одеського державного аграрного університету. Минів Р.М. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Ханстантинов В.О. – д.політ.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського національного аграрного університету. Кравченко Т.П. – к.філол.н., доцент кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету. Баденкова В.М. – к.філол.н., доцент кафедри української мови та лінгводидактики Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Рускуліс Л.В. – к.пед.н., доцент кафедри загального мовознавства та логопедії Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського Березовська Т.В. – к.і.н., доцент кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету. Макарчук С.С. – к.і.н., доцент кафедри суспільних наук Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, відповідальний секретар обласної редакційної колегії наукового видавництва «Реабілітовані історією» при Миколаївській обласній державній адміністрації. Піскурьова І.М. – заступник директора з наукових питань Миколаївського обласного краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України.


Порядок роботи конференції 4 червня 2014 року Реєстрація учасників конференції 9.00 – 10.00 Пленарне засідання 10.15 – 12.00 кава-брейк 12.15 – 13.00 13.15 – 16.00

Хол головного навчального корпусу Миколаївського НАУ (вул. Паризької комуни, 9) Актова зала головного навчального корпусу Миколаївського НАУ (ІІ поверх) Кафедра українознавства (вул. Паризької комуни, 9, ауд. 314)

РОБОТА СЕКЦІЙ Секція 1. Інноваційні технології викладання гуманітарних курсів у

211

вищій школі. Секція 2. Новітні погляди на загальнолюдські

цінності

і

211

національний менталітет. Секція 3. Сучасні проблеми функціонування української мови

211

та мов національних меншин. Секція 4. Археологія, давня та середньовічна історія.

223

Секція 5. Нова та новітня історія

223

України. Секція 6. Тарас Шевченко: діалог

211

із сучасністю. 16.15 – 17.00

Підсумкове засідання. Звіти керівників секцій.

Актова зала головного навчального корпусу Миколаївського НАУ (ІІ поверх)

Регламент Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин.


Доповідь на секційному засіданні – до 7 хвилин. Виступ в обговоренні – до 5 хвилин.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 10.15 – 12.00 Актова зала головного навчального корпусу Миколаївського НАУ, ІІ поверх ВСТУПНЕ СЛОВО проректора Миколаївського національного аграрного університету, кандидата педагогічних наук, доцента Наталії Григорівни Шарати ДОПОВІДІ 1. Шарата Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету. Сучасна модернізація системи управління інноваційно-педагогічною діяльністю вищих навчальних закладів. 2. Рускуліс Лілія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства та логопедії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Графологія як прикладна галузь сучасної лінгвістики: перспективи розвитку та застосування. 3. Синявська Катерина Сергіївна, магістрантка факультету філології та журналістики Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Підпис Т.Г. Шевченка: порівняльний аспект. 4. Макарчук Сергій Сергійович – к.і.н., доцент кафедри суспільних наук Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, відповідальний секретар обласної редакційної колегії наукового видавництва «Реабілітовані історією» при Миколаївській обласній державній адміністрації. Доля швейцарського інженера Ульріха Фейллера (на матеріалах архівної справи Миколаївської СБУ)


5. Шкварець Валентин Павлович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Про морське знамено запорозьких козаків. 6. Боган Сергій Михайлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри психології та загальнонаукових дисциплін Одеського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом Діяльність установ комунального господарства на Півдні України в умовах німецької окупації у 1941-1944 роках 7. Камінська Марія Іванівна, молодший науковий співробітник відділу етнографії Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми» Євген Петрович Зайцев – вчитель, митець, майстер.

РОБОТА СЕКЦІЙ СЕКЦІЯ «Інноваційні технології викладання гуманітарних курсів у вищій школі» 4 червня 2014 р., 13.15, ауд. 211 ГНК Керівник секції: Кравченко Тетяна Пилипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету. Секретар секції: Колодій Інна – лаборант кафедри українознавства. Гаврилова О.В. (м. Миколаїв) Відеопоезія як засіб популяризації творчості Т.Г.Шевченка Грєхова-Бейгул О.Т. (м. Миколаїв) Застосування інноваційних технологій викладання гуманітарних курсіва у вищій школі Костєва Т.Б. (м. Миколаїв) Проведення практичних занять у форматі Open Space Кучер А.В. (м. Харків) Кейс-метод у системі формування професійно-комунікативної компетентності фахівців з економіки підприємства


Марценюк А.В. (м. Миколаїв) Використання інтерактивних технологій для розвитку творчих здібностей студентів Марчук Л.П. (м. Миколаїв) Про застосування інтерактивних методів навчання у вищих навчальних закладах Ногінська А.О., Федорова І.В. (м. Одеса) Застосування андрагогічної моделі навчання в процесі підготовки магістрів-аграріїв Файчук О.Л. (м. Миколаїв) Роль валеологічної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників СЕКЦІЯ «Новітні погляди на загальнолюдські цінності і національний менталітет» 4 червня 2014 р., 13.15, ауд. 211 ГНК Керівник секції: Шарата Наталія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету. Секретар секції: Колодій Інна – лаборант кафедри українознавства. Киктенко А.И. (м. Миколаїв) Духовность человечества – основа его исторического существования и развития в XXI столетии Полторак Л.Ю. (м. Миколаїв) Сутність поняття «арт-терапія» у соціальній сфері Рева В.В. (м. Миколаїв) Мовна картина світу: теоретичні засади дослідження Ханстантинов В.О. (м. Миколаїв) Концепт «терпимості до іншого» доби Київської Русі СЕКЦІЯ «Сучасні проблеми функціонування української мови та мов національних меншин»


4 червня 2014 р., 13.15, ауд. 211 ГНК Керівник секції: Шарата Наталія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету. Секретар секції: Колодій Інна – лаборант кафедри українознавства. Баденкова В.М., Кумарянська Т.О. (м. Миколаїв) Частка не як основний граматичний оператор заперечення в ідіомовленні Д. Кременя Джирик О.В. (м. Миколаїв) Сомантизми в романі Ірени Карпи «50 хвилин трави» Жданова О.С. (м. Миколаїв) Лексико-семантична група назв пір року в повісті О. Сизоненка «Зорі падають в серпні» Кравченко Т.П. (м. Миколаїв) Творення суфіксальних дериватів від термінів-запозичень економіки АПК Кунашенко О.В. (м. Миколаїв) Історичні етапи формування культури спілкування Лірова Н.О., Желязкова В.В. (м. Миколаїв) Літвосеміотичний аспект парадигматичного рівня поеми Т.Г. Шевченка «Гайдамаки» Науменко Д.Я. (м. Миколаїв) Концепт «жінка» в українських прислів’ях та приказках Рогова Ю.І. (м. Миколаїв) Специфіка вживання запозичень у збірці Дмитра Кременя «Замурована музика» Романюк Л.М. (м. Миколаїв) Українська національна ідея у ранній творчості Б. Лепкого Ходань І.М. (м. Миколаїв) Образ жінки у романах Ірен Роздобудько «Останній діамант міледі» та «Ґудзик» СЕКЦІЯ «Археологія, давня та середньовічна історія» 4 червня 2014 р., 13.15, ауд. 223 ГНК


Керівник секції: Березовська Тетяна Всеволодівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету. Секретар секції: Піскурьов С.Є. – старший науковий співробітник Миколаївського краєзнавчого музею «Старофлотські казарми». Бондаренко Д.В., Смирнов Л.И. (м. Миколаїв) К вопросу об истории исследований античного населения Викторовка – І Горбенко К.В. (м. Миколаїв) Нові археологічні дослідження на території городища Дикий Сад Гребенников В.Б., Генчев В.В. (м. Миколаїв) Антропоморфная стела из с. Березнеговатое Снытко И.А., Снытко Е.В., Гаркуша Н.М. (м. Миколаїв) Традиция помещения «обола Харона» в могилу в погребельной практике древнегреческого населения Нижнего Побужья VI-III вв. до н.э. Філатов Д.В. (м. Миколаїв) Археологічні дослідження пам’яток епохи бронзи на території Поінгулля Яценко С.М., Снытко И.А., Лобко А.Г. (м. Миколаїв) Памятники археологии национального значения Николаевщины античного и средневекового времени в контексте их исследования, охраны и популяризации

СЕКЦІЯ «Нова та новітня історія України» 4 червня 2014 р., 13.15, ауд. 223 ГНК Керівник секції: Березовська Тетяна Всеволодівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету.


Секретар секції: Піскурьов С.Є. – старший науковий співробітник Миколаївського краєзнавчого музею «Старофлотські казарми». Березовська Т.В. (м. Миколаїв) Протистояння петербурзької та московської преси кінця 70-х – середини 80-х рр. XIX ст. щодо зовнішньополітичної орієнтації Росії Боган С. (м. Одеса) Діяльність установ комунального господарства на півдні України в умовах німецької окупації у 1941-1944 роках Гаркуша Н.М. (м. Миколаїв) Николаевский городской естественно - исторический музей 1913-1920 годы Губська Т.М. (м. Миколаїв) Поховання членів миколаївської «Просвіти» на строму християнському цвинтарі: просопографічний аспект Захарченко О.О. (м. Миколаїв) Окупаційна аграрна політика нацистів у Південній Україні Калкутина Н.В. (м. Миколаїв) Деякі аспекти трудового використання іноземних військовополонених на відновленні суднобудівних заводів м. Миколаєва (1944-1945 рр.) Камінська М.І. (м. Миколаїв) Євген Петрович Зайцев – вчитель, митець, майстер Кокошко Ф.І. (м. Миколаїв) Трагічні сторінки початку Великої Вітчизняної війни Крамаренко М.В. (м. Миколаїв) Коллекция свистулек из собрания краеведческого музея

Николаевского

областного

Креминь Т.Д. (м. Миколаїв) Особенности послевоенного восстановления водонапорной башни В. Шухова в Николаеве Пархоменко В.А. (м. Миколаїв) Мемуарна спадщина 1917-1921 рр.: за матеріалами колишнього музею визвольної боротьби України


Пискурёв С.Е. (м. Миколаїв) Создание экспозиции нокм по теме «Николаевщина во время Первой мировой войны, революций, гражданской войны и соцстроительства (19141941)». Из собственного опыта Побережець С.Г., Рибачук В.П. (м. Миколаїв) Огляд історіографії життєдіяльності В.М. Чорновола Потильчак О.В. (м. Київ) Стаціонарні виробничі установи НКВС (МВС) СРСР для військовополонених на території Миколаєва та області (1944-1949 рр.): організація та структура Прокоп Ю.В. (м. Одеса) Особенности профессионального состава евреев-иностранцев в Николаеве во второй половине ХІХ в. Романенко С.В. (м. Миколаїв) Вплив музейного середовища на родині взаємовідносини Стрельський Г.В. (м. Київ) Миколаївські сторінки життя, історико-краєзнавчої діяльності Вячеслава Стрельського

і

педагогічної

Шкварець В. (м. Миколаїв) Про морське знамено запорозьких козаків Щукин В.В. (м. Миколаїв) Деятельность Николаевской городской больницы в период немецкофашисткой оккупации Николаева (1941 – 1944 гг.)

СЕКЦІЯ «Тарас Шевченко: діалог із сучасністю» 4 червня 2014 р., 13.15, ауд. 211 ГНК


Керівник секції: Кравченко Тетяна Пилипівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету. Секретар секції: Колодій Інна – лаборант кафедри українознавства. Александренко І.І. (м. Миколаїв) Музейна Шевченкіана (ХХ ст.) Горецька Т. В., Желязкова В. В. (м. Миколаїв) Особливості лінгвосеміотичного аспекту поеми Т.Г. Шевченка «Сон» Овсяницька Н.А. (м. Миколаїв) Знаки-символи у контексті звукового символізму поетичної мови Т.Г. Шевченка Огірко О.В. (м. Львів) Духовно-моральні аспекти творчості Тараса Шевченка Рускуліс Л.В. (м. Миколаїв) Графологія як прикладна галузь сучасної лінгвістики: перспективи розвитку та затосування Синявська К.С. (м. Миколаїв) Підпис Т.Г.Шевченка: порівняльний аспект Шевцова О.В., Желязкова В.В. (м. Миколаїв) Семіотичний аналіз оригіналу та російського Т.Г. Шевченка «Кавказ»

перекладу

поеми

Шербак О.В. (м. Миколаїв) Семантична експлікація семіотичних кодів у поемі Т.Г. Шевченка «Катерина»

Програма