Page 1

ВЕО


Отримання екологічно-чистої продукції насіння високоолеїнових гібридів соняшнику на основі використання біопрепаратів, мікродобрив, їх вплив на формування продуктивності рослин, захист від шкідників, хвороб та фітосанітарний стан ґрунтів.


еколого-безпечна технологія вирощування високоолеїнових гібридів соняшнику; посівна площа в ННПЦ МНАУ 100 га; об’єм виробництва насіння - 250 тонн; використання висоолеїнових гібридів соняшнику: ПР64Г32, ПР64Г34, НК Тутти, НК Камен, НК Ферті.


Рис.1. Динаміка виробництва насіння соняшнику в Україні Джерело: Держслужбстат України; 2013 рік – прогноз Мінагропроду


Рис.2. Прогноз структури світового експорту соняшнику у 2013-2014 рр. Джерело: USDA, липень 2013 рік


Поряд із традиційним соняшником виробники, трейдери і переробники сільськогосподарської продукції розбудовують новий напрямок – вирощування високоолеїнового соняшнику. У зв’язку зі зростаючою потребою у корисних для здоров’я оліях підвищується попит на високоолеїнову олію соняшника.


*Однією із причин зниження цін на оливкову олію на світовому ринку є висока конкуренція зі сторони високоолеїновог о соняшнику, який перевищує за якістю показники оливкової олії.


 Ґрунтуватися на збуті, орієнтується на отриманні екологічночистої продукції високої якості.  Ціна на продукцію встановлюється на основі конкурентних (ринкових) цін.  Станом на 01.02.2014 року рівень закупівельних цін на насіння високоолеїнових гібридів соняшнику знаходився на рівні 4500 грн за 1 т у середньому по Україні та 5300 грн/т – в Європі.


Розміщення посівів після найкращих попередників у системі сівозміни.

Використання високопродуктивних, високоолеїнових гібридів соняшнику, стійких до несприятливого агрофону.

Проведення на полях біологічної меліорації (сидерації) з використанням бактеріальних препаратів.

Застосування ресурсозберігаючої системи обробки полів залежно від ґрунтовокліматичних умов.


Забезпечення рослин достатньою кількістю мінеральних добрив на основі картограм полів, зведення їх до мінімуму в перший рік та заміна органічною рослинною масою в послідуючі роки.

Використання інтегрованої системи біозахисту рослин від бур'янів, хвороб і шкідників.

Своєчасне та якісне виконання всіх технологічних операцій з використанням прогресивної сільськогосподарської техніки.


Рис.3. Питомі витрати на 2014-2015 МР


Таблиця 1

Посівна площа, га

100

Середня урожайність, т/га

2,375

Валовий збір, т

237,5

Ціна реалізації, грн/т

4500

Вартість виробленої продукції, грн

1068750

Виробничі витрати, грн/га

485691,4

Чистий прибуток, грн

583058,60

Рівень рентабельності, %

120


висока конкурентна спроможність та ліквідність продукції; наявність ресурсного потенціалу; використання високоолеїнових гібридів соняшнику із потенційною урожайністю до 5 т/га. 

використання еколого-безпечної технології вирощування;  міцна виробнича база; висока якість продукції; висококваліфіковані працівники; наявність регіонального навчально-науково-виробничого комплексу;

 повна механізація і автоматизація  ефективна організаційна структура;  реалізація товарів за межами регіону (Одеса, Херсон, Запоріжжя);  розвинена інфраструктура допоміжних та обслуговуючих виробництв;  низька собівартість.


невеликі розміри господарства; фінансова залежність від зовнішніх джерел фінансування;  обмежений

обсяг виробництва насіння, у зв’язку із необхідністю дотримання просторової ізоляції не менше 300 м від посівів традиційного соняшнику; відсутність переробки продукції;


впровадження частково власної переробки і випуск готової кінцевої продукції;  збільшення

витрат на рекламу та просування товарів;  входження на нові ринки або сегменти ринку;  покращення якості продукції; підвищення економічної ефективності виробництва;  збільшення обсягів виробництва за рахунок підвищення урожайності.


 несприятливі погодні умови, що впливатиме на формування урожайності та якості насіння гібридів соняшнику;  зростання цін на енергоносії;  сезонні

коливання реалізаційної ціни;


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Соняшник  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you