Bilten

Page 1

TAJNIČKO POSLOVANJE

BILTEN


Riječ ravnateljice Upravne škole Zagreb

Suzana Hitrec, ravnateljica Upravne škole Zagreb predsjednica Organizacijskog povjerenstva

Poštovani učenici natjecatelji, mentori, članovi Prosudbenog i Organizacijskog povjerenstva! Ove godine po prvi puta održalo se državno natjecanje WorldSkills Croatia za podsektor Poslovna administracija u disciplini Tajničko poslovanje. Za naš podsektor to je iznimno važno jer smo imali mogućnost promovirati strukovne vještine naših učenika poslovnih tajnika i upravnih referenata koji se godinama ističu na tržištu rada s visokim kompetencijama u području administrativne struke. Mi svi iz Upravne škole Zagreb, kao domaćin natjecanja za disciplinu Tajničko poslovanje, posebno smo ponosni što smo mogli dati svoj aktivan doprinos ovom važnom natjecanju i poslati poruku da je najveće bogatstvo društva ulaganje u ljude i u vještine. Upravo će nam ono omogućiti daljnji razvoj. Posljednja godina i pol dana svima je bila iznimno izazovna. Promijenili su se pristupi učenju, poučavanju, vrednovanju i podršci. U našim školama smo prebrodili zajednički mnoge krizne i stresne situacije. Kako one nepredviđene, tako i one vezane uz projekte i natjecanja. S obzirom na uvjete u kojima živimo, učimo i radimo još je veći poduhvat nego do sada uspješno provesti školska, županijska i državna natjecanja. I u tome smo uspjeli! 2


Čestitam svim učenicima i mentorima iz cijele Hrvatske koji su se plasirali na ovo državno natjecanje! Posebne čestitke osvajačicama prva tri mjesta…….Vi ste ponos naše struke. Zahvaljujem Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te članovima Prosudbenog i Organizacijskog povjerenstva na predanom radu u pripremi i realizaciji našeg natjecanja. Neka ovaj uspjeh natjecatelja i njihovih mentorica bude svima poticaj za još aktivniji i bolji rad te mogućnost novih susreta na natjecanju WorldSkills Croatia. I dalje vježbajte i razvijajte strukovne vještine, ostanite optimistični, otporni na stres i zdravi!

Ravnateljica Suzana Hitrec daje izjavu za HTV

3


WorldSkills Croatia 2021.

ZAGREB 11. - 13. 5. 2021.

ŠKOLA DOMAĆIN

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 30, ZAGREB

EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA OSIJEK EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC SREDNJA ŠKOLA STJEPANA SULIMANCA PITOMAČA EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SLAVONSKI BROD GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ZADAR

4


SUDIONICI NATJECANJA

škola Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Gospodarska škola Varaždin Ekonomsko-birotehnička škola

grad

natjecatelj

razred

mentor

ZADAR

Natali Meštrović

4. g

Vesna Bulić

VARAŽDIN

Melani Leskovar

4. a

Iva Vukotić

Antonio Smoljanović

3. d

Sanda Kovačić

SLAVONSKI BROD

Srednja škola Stjepana Sulimanca

PITOMAČA

Lorena Klikić

4. a

Anita Rengel

Ekonomsko-turistička škola

KARLOVAC

Mateja Bosiljevac

4. c

Biserka Marčinko

Ekonomska i upravna škola Osijek

OSIJEK

Anastasia Vurm

3. c

Dejan Goljevački

Upravna škola Zagreb

ZAGREB

Ema Beštak

4. b

Celestina Škeljo

Melani Leskovar—Varaždin, Antonio Smoljanović—Slavonski Brod, Anastasia Vurm—Osijek, Mateja Bosiljevac—Karlovac, Lorena Klikić—Pitomača, Ema Beštak—Zagreb, Natali Meštrović—Zadar

5


ZANIMANJA POSLOVNI TAJNIK I UPRAVNI REFERENT Poslovni tajnik je vješt u poslovnom komuniciranju, organiziranju i provedbi poslovnih sastanaka te poznavanju pozitivnih zakona iz radnog prava. Prati i nadzire poslovne procese te prikuplja, ocjenjuje i prenosi poslovne i druge informacije. Također mora kvalitetno primjenjivati deseteroprstno slijepo pisanje na tipkovnici i voditi uredske evidencije prema pravilima struke. Posebno su važne vještine komuniciranja i prezentiranja, timskog rada i organizacijske sposobnosti te poznavanje stranog jezika.

Od poslovnog tajnika očekuje se izuzetna odgovornost i savjesnost. U manjim poduzećima poslovni tajnik je ključna osoba koja obavlja sve administrativne i tajničke poslove. Može raditi u privatnim poduzećima, stručnim službama društvenih poduzeća, raznim uredima, organima uprave te u svim javnim ustanovama. Natali Meštrović, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar

U radu koristi modernu uredsku tehnologiju, informacijsko-komunikacijsku tehnologiju i elektroničke baze podataka pri čemu mora pratiti trend razvoja novih tehnologija te se prilagođavati njihovoj primjeni u praksi, što uključuje stalno usavršavanje u struci. Poslovi i radni zadatci zahtijevaju primjerno opće i stručno obrazovanje, povećanu snalažljivost, inicijativu, točnost, ažurnost i odgovornost. Mateja Bosiljevac, Ekonomsko-turistička škola, Karlovac

6


Važna je sposobnost komuniciranja s ostalim suradnicima, strankama i poslovnim partnerima.

Upravni referent samostalno i odgovorno koristi pozitivne zakonske propise u uredskom poslovanju i dopisivanju te komuniciranju na materinskom i stranom jeziku, posjeduje organizacijske sposobnosti i vještine rada u timu. Samostalno i odgovorno obavlja radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja, te donosi rješenja u jednostavnim upravnim stvarima u granicama dobivene ovlasti, vodi propisani očevidnik i izdaje izvode iz tih očevidnika, vodi postupke radi utvrđivanja činjenica o kojima se vode službeni očevidnici, izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama. Radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata. Upućuje stranke na to koje sve dokumente trebaju donijeti na uvid i koje sve obrasce trebaju ispuniti kako bi dobili traženi dokument, zatim priprema tražene dokumente i o tome vodi evidenciju. Može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave, lokalnoj samoupravi, pravosuđu i različitim drugim ustanovama. Preuzeto sa stranice: https://www.worldskillscroatia.hr/hr/discipline/tajnicko-poslovanje/

Melani Leskovar, Gospodarska škola Varaždin, pobjednica natjecanja Tajničko poslovanje

7


O NATJECANJU Natjecanje u disciplini Tajničko poslovanje provedeno je u okviru Državnog natjecanja učenika strukovnih škola - WorldSkills Croatia 2021. Više od 350 najboljih učenika strukovnih škola natjecalo se u 42 strukovne discipline. Ovo je drugo takvo natjecanje. Prvo je bilo 2019., a prošle godine je odgođeno. Disciplina Tajničko poslovanje bila je prvi put prisutna na ovom natjecanju, jer je predviđeno da se provodi svake druge godine, izmjenjujući se s disciplinom ekonomske struke. Na natjecanju su sudjelovali učenici trećeg i četvrtog razre-

da smjera Poslovni/a tajnik/ca i Upravni/a referent/ica. Zadatak discipline Tajničko poslovanje sastojao se od 7 modula: •

Prijepis teksta

Audiotranskript sudskog akta

Komercijalni poslovi

Administrativni i operativni poslovi

Korištenje MS Office paketa u radu

Organizacija i provedba sastanka

Uredsko poslovanje

Anastasia Vurm, Ekonomska i pravna škola Osijek

8


ŠKOLA DOMAĆIN Upravna škola Zagreb obrazuje učenike za zanimanja Poslovni/a tajnik/ica i Upravni/a referent/ica (u četverogodišnjem trajanju) te za zanimanje Administrator/ica (u trajanju od dvije godine). U školskoj godini 2020./2021. škola ima 480 učenika. Škola je sjedište Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Udruge upravnih i birotehničkih škola Republike Hrvatske te Međužupanijskog stručnog vijeća nastavnika poslovne administracije. Upravna škola Zagreb nositelj je EU projekta Višejezičnost u digitalnom i multikulturalnom okruženju od 2017. do 2019. u potpunosti financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Škola je do sada sudjelovala u pet Erasmus+ KA1 projekata. Naši učenici uspješno sudjeluju na natjecanjima iz stranih jezika, na natjecanjima i smotrama za zanimanja Poslovni/a tajnik/ica i Upravni/a referent/ica, na Danima tipkovnice Hrvatskog stenografskog društva te na međunarodnom daktilografskom natjecanju Intersteno online. Upravnu školu Zagreb na natjecanju predstavljala je poslovna tajnica Ema Beštak, 4. b. Ema je pobijedila na školskom natjecanju, na kojem je sudjelovalo devetnaestero učenika četvrtih razreda zanimanja Poslovni/a tajnik/ca i Upravni referent/ ica.

Ema Beštak, Upravna škola Zagreb - drugoplasirana na natjecanju Tajničko poslovanje

Emu su za natjecanje pripremale mentorica Celestina Škeljo i Bojana Mić, nastavnica pravnih predmeta.

Osim što je izvrsna u vještinama tajničkog poslovanja, Ema je i odlična učenica.

9


VREMENIK NATJECANJA Prvi dan natjecanja N1—UTORAK, 11. svibnja 2021.

Natjecanje je otvorila ravnateljica Upravne škole Zagreb Suzana Hitrec. Sudionike natjecanja pozdravila je i predsjednica Prosudbenog povjerenstva Ivana Meštrić iz Gospodarske škole Varaždin. Nakon otvorenja i uvodnih uputa Povjerenstva, natjecatelji su rješavali zadatke 1. i 2. modula: • •

Prijepis teksta Audiotranskript sudskog akta.

Na prijepisu teksta i referenti i tajnici pokazali

Otvorenje natjecanja I. Meštrić i Suzana Hitrec

su zavidnu vještinu točnog slijepog deseteroprstnog zahvata na tipkovnici.

Audiostranskript sudske presude nova je disciplina na natjecanju. Natjecatelji su slušali tekst sudske presude, zapisivali tekst i oblikovali presudu prema zadanoj strukturi. Svi su se izvrsno snašli u rješavanju ovog zahtjevnog zadatka.

Natjecatelji rješavaju zadatak Audiotranskript sudske presude.

10

Primjena novih tehnologija nije im bila nikakva prepreka, a pokazali su i zavidno znanje iz područja sudskog dopisivanja. Na natjecanju nije bilo posjetitelja, ali je trema ipak bila prisutna. Svima je, kako kažu, prvi dan bio najteži.


Drugi dan natjecanja N2—SRIJEDA , 12. svibnja 2021.

• • • •

Komercijalni poslovi Administrativni i operativni poslovi Korištenje MS Office paketa u radu Organizacija i provedba sastanka

moduli su drugog dana natjecanja. U ovim modulima koristili su znanja i vještine stečene na predmetima: Tehnika komuniciranja, Tajničko poslovanje, Uredsko poslovanje, Informatika, Kompjutorska daktilografija te Hrvatski poslovni jezik i Poslovna psihologija.

Lorena Klikić, Srednja škola Stjepana Sulimanca—Pitomača— - trećeplasirana na natjecanju Tajničko poslovanje

Osim činjeničnog znanja, natjecatelji su morali pokazati vještine snalaženja u izvanrednim situacijama. Prosudbeno povjerenstvo bilo je kreativno u smišljanju poteškoća u odvijanju poslovanja. Natjecatelji su se morali snaći u nepredviđenoj situaciji na sastanku, morali su odgovoriti na iznenadan telefonski poziv, odgovoriti na pitanja i snaći se u situacijama kojih nema u udžbenicima. Vrednovalo se i to kako se natjecatelji izražavaju te kakav je cjelokupan dojam njihovog ponašanja u uredu. I tu su pokazali zavidne vještine te potvrdili da su najbolji učenici.

Antonio Smoljanović, Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski Brod

11


Treći dan natjecanja N3—ČETVRTAK, 13. svibnja 2021.

Trećeg dana natjecanja natjecatelji su pokazali znanja i vještine u modulu zadatka • Uredsko poslovanje

Natjecatelji znaju da ured u svakom trenutku mora biti uredan, a Prosudbeno povjerenstvo ocjenjuje i vrednuje uredski red. Natjecateljice u uredu Ema Beštak i Mateja Bosiljevac

Žigovi, fascikli, uplatnice, slušalice—sve mora biti na svom mjestu.

Natali Meštrović, Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar

Anastasia Vurm, Ekonomska i upravna škola Osijek

12


MENTORI Natjecatelje su na natjecanje doveli mentori, koji su im bili najveća podrška. Za vrijeme rješavanja zadataka mentori nisu mogli biti u prostoru natjecanja. Za njih su bile organizirane radionice i predavanja.

Mentori: Dejan Goljevački, Ekonomska i upravna škola Osijek, Anita Rengel, Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača, Celestina Škeljo, Upravna škola Zagreb, s natjecateljicama

Mentorica Sanda Kovačić, Ekonomsko-birotehnička škola, Slavonski brod, s natjecateljem

Mentorica Biserka Marčinko. Ekonomsko-turistička škola, Karlovac, s natjecateljicom

13


PROSUDBENO POVJERENSTVO Predsjednica

Ivana Meštrić Gospodarska škola Varaždin Kristina Petljak Ekonomski fakultet Zagreb Lidija Daničić Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik Ondina Mesar Upravna škola Zagreb

Članice Prosudbenog povjerenstva osmislile su natjecanje prema novom modelu te sastavile zadatak. Sudjelovale su u organizaciji i provedbi natjecanja te pazile da sve prođe u najboljem redu. Za izradu zadatka za prvo natjecanje u novom obliku trebalo je puno znanja i kreativnosti. a još više energije za provedbu.

O. Mesar, I. Meštrić, Kristina Petljak i L. Daničić

14


Prilikom ispravljanja radova zajednički su prolazile kroz sve dijelove zadataka i pazile na svaku sitnicu.

Ispravljanje zadataka - O. Mesar, I. Meštrić, L. Daničić

I. Meštrić daje upute natjecateljici L. Klikić

Prije svakog modula provjeravale su uređaje, usklađivale programe i davale upute natjecateljima. Završne pripreme i provjere uređaja L. Daničić i I. Meštrić

15


POREDAK

poredak

škola

grad

1.

Gospodarska škola Varaždin

VARAŽDIN

2.

Upravna škola Zagreb

3.

natjecatelj

razred

mentor

bodova

Melani Leskovar

4. a

Iva Vukotić

87.21

ZAGREB

Ema Beštak

4. b

Celestina Škeljo

71.27

Srednja škola Stjepana Sulimanca

PITOMAČA

Lorena Klikić

4. a

Anita Rengel

51.64

4.

Ekonomska i upravna škola Osijek

OSIJEK

Anastasia Vurm

3. c

Dejan Goljevački

48.12

5.

Ekonomskobirotehnička i trgovačka škola

ZADAR

Natali Meštrović

4. g

Vesna Bulić

44.48

6.

Ekonomskobirotehnička škola

SLAVONSKI BROD

Antonio Smoljanović

3. d

Sanda Kovačić

41.45

7.

Ekonomskoturistička škola

KARLOVAC

Mateja Bosiljevac

4. c

Biserka Marčinko

38.41

Medalje za pobjednike, pokloni za sve sudionike

16


PROGLAŠENJE POBJEDNIKA

ČESTITAMO NAJBOLJIMA!

Proglašenje pobjednika odvijalo se bez prisustva publike, za svaku disciplinu posebno. Natjecateljice su same morale staviti medalje oko vrata. Na kraju su kapnule i suze radosnice.

L. Klikić, M. Leskovar i E. Beštak

17


POBJEDNICE S MENTORICAMA

ČESTITAMO NATJECATELJICAMA I MENTORICAMA

Drugoplasirana Ema Beštak, mentorica Celestina Škeljo i ravnateljica Upravne škole Zagreb Suzana Hitrec

Prvoplasirana Melani Leskovar i mentorica Iva Vukotić, Gospodarska škola Varaždin

Trećeplasirana Lorena Klikić i mentorica Anita Rengel, Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača

18


IZJAVE SUDIONIKA

Melani Leskovar, Gospodarska škola Varaždin - pobjednica natjecanja Tajničko poslovanje Natjecanje je bilo intenzivno i zanimljivo jer se odvijalo pod epidemiološkim mjerama. Prvi dan je bio najteži jer je bilo najviše treme. Ostali dani su bili lakši jer smo se upoznali s prostorom, tehničkim uvjetima i sudionicima. Osvojila sam prvo mjesto i na to sam jako ponosna.

Ema Beštak , Upravna škola Zagreb - drugoplasirana Na natjecanju sam bila druga te sam zbog toga jako zadovoljna svojim rezultatom. Natjecanje je bilo jako dobro organizirano. Sudejlovanje na ovom natjecanju čini me bogatijom za jedno novo iskustvo.

Lorena Klikić, Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača - trećeplasirana Pohađam četvrti razred zanimanja Upravni referent. Osjećam se super jer sam puna znanja i jer sam sama sebe iskušala. Najteže mi je bilo pisanje rješenja, a najlakši je bio prijepis teksta. Za natjecanje sam se pripremala tako da sam se nalazila s mentoricom i vježbala sve module zadatka. Prvi dan mi je bilo najteže zbog stresa. Novim generacijama bih poručila da isprobaju, dođu i vide kako je to rješavati zadatke u zadanom vremenskom roku. Stres je bio najveći prvog dana, a dalje je bilo lakše.

Celestina Škeljo, Upravna škola Zagreb - mentorica Mentorica sam učenice Eme Beštak, koja je osvojila drugo mjesto na ovom prekrasnom Državnom natjecanju u disciplini Tajničko poslovanje. Natjecanje je bilo izvrsno organizirano. Učenice su imale priliku vidjeti kako će izgledati njihova budućnost kad dođu u pravi ured. Uloga mentorice je priprema učenice prema modulima zadatka. Prošla sam s učenicom kroz sve module zadatka.

19


Ivana Meštrić - predsjednica Prosudbenog povjerenstva

Ivana Meštrić Gospodarska škola Varaždin

Ove godine pokrenuli smo novu dimenziju natjecanja u podsektoru Poslovne administracije u okviru Worldskills natjecanja. Bila mi je velika čast sudjelovati u organizaciji i provedbi ovog natjecanja. Državnom natjecanju u disciplini Tajničko poslovanje prethodile su velike pripreme oko izrade dokumentacije te planiranju i predviđanju svakog koraka koji bi se mogao ili trebao dogoditi na natjecanju jer je vrlo kompleksno izraditi zadatak i organizirati natjecanje u trajanju od tri dana.

U razvoju tehničkog opisa discipline Tajničko poslovanje i zadataka za natjecanje bilo je potrebno detaljno proučiti okvirni nastavni plan zanimanja Poslovni/a tajnik/ica i Upravni/a referent/ica kako ne bi došlo do zanemarivanja bilo kojeg područja programa navedenih zanimanja. Uvjerena sam da smo pronašli zajedničke točke za ova zanimanja i da su učenici ovih zanimanja mogli ravnopravno sudjelovati na natjecanju. Svjesna sam činjenice da trenutno mentori učenika koji se školuju za zanimanje Upravni/ a referent/ica smatraju kako ne mogu sudjelovati na ovom natjecanju, ali želim ih uvjeriti da to nije točno. Naime, oba zanimanja imaju zajednički skup kompetencija koje su se iskorištene u pripremi zadataka. Uključili smo: Kompjutorsku daktilografiju te poslovno dopisivanje i popunjavanje tiskanica iz kupoprodajnog posla jer to jedno i drugo zanimanje detaljno obrađuju; službeno i sudsko dopisivanje, izradu poziva i zapisnika te uredsko poslovanje, što je također u planu i programu jednog i drugog zanimanja. Naravno da bi se uz navedeno moglo uključiti još cijeli niz zadataka koji bi bili dodirna točka ovih zanimanja pa me veseli činjenica da smo već tijekom ovog natjecanja iznosili nove ideje i mogućnosti za izradu zadataka za buduće generacije. Tijekom provedbe državnog natjecanja pratila nas je Upravna škola Zagreb koja se pokazala kao odličan domaćin u organizaciji natjecanja. Organizacijsko povjerenstvo ove škole uvijek je ispunjavalo naše zahtjeve i nudilo pomoć u svakom trenu. Zahvaljujem se školi domaćinu jer su omogućili da se natjecanje u ovoj disciplini provede bez poteškoća i sa svom potrebnom uredskom opremom. Veseli me činjenica da je naša disciplina prepoznata kao lijepo organizirana što je doprinijelo tome da se fotografije naše discipline često prikazuju na službenim stranicama WSC natjecanja. 20


Svojim radom nastojim se zalagati za promociju i unapređenje naših administrativnih i upravnih zanimanja te mi je osobno veoma stalo do toga da se zanimanja Poslovni/a tajnik/ica i Upravni/a referent/ica kao i ostala administrativna zanimanja prikažu neophodnima u radu svake državne, javne i privatne organizacije. Voljela bih da nastavnici motiviraju učenike za sudjelovanje na strukovnim natjecanjima kako bi učenici na kraju svog školovanja stekli nova iskustva, upoznali nove prijatelje, naučili nove vještine ili spoznali postojeće za koje nisu ni bili svjesni da ih posjeduju. Uvijek sam otvorena za komunikaciju s nastavnicima i kao predsjednica Prosudbenog povjerenstva stojim na raspolaganju svima nastavnicima, a pogotovo mentorima da mi se obrate sa savjetima i kritikama u svrhu unapređenja naših zanimanja jer je svima nama u cilju da naši učenici izađu iz škole kao kompletne osobe koje su školovane prema suvremenim uvjetima rada, da posjeduju stručna znanja i vještine te da su spremni i sposobni za daljnja stručna usavršavanja i školovanje. Nadam se da su natjecatelji stekli pozitivna iskustva i otišli s natjecanja puni dojmova i novih spoznaja koje će iskoristiti u daljnjem stručnom radu i usavršavanju te im želim puno sreće na tržištu rada ili daljnjem školovanju.

Ravnatelj ASOO-a Mile Živčić, ravnateljica Upravne škole Zagreb Suzana Hitrec i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs

21


Ondina Mesar, dipl. iur. izvrsna savjetnica - članica Prosudbenog povjerenstva

Ondina Mesar, Upravna škola Zagreb

Ponos i zadovoljstvo dvije su riječi koje najbolje opisuju osjećaje nakon provedenog natjecanja u disciplini Tajničko poslovanje. Naši početnički koraci u organizaciji, pripremi i provođenju natjecanja urodili su plodom i s velikim zadovoljstvom čestitam svim sudionicima, primarno učenicima i njihovim mentorima, organizatorima i školi domaćinu, jer su svi besprijekorno odradili svoje zadatke u natjecanju.

Biti dijelom svjetskog natjecanja u strukovnom zanimanju, san je svakog strukovnog nastavnika i učenika kako bi pokazali svoje najbolje umijeće i vještine u zanimanju za koje se obrazuju. Smatram to najvećim postignućem strukovnog obrazovanja i povezivanja sa tržištem rada. Ravnopravno su se natjecali učenici u zanimanju Poslovni/a tajnik/ica i Upravni/a referent/ica, te pokazali koje kompetencije i vještine treba imati dobar administrativni radnik nakon završenog školovanja u navedenim zanimanjima. Učenici sudionici profesionalno su odrađivali zahtjevne zadatke u realnom vremenu i pokazali zavidne vještine koje bi svaki rukovoditelj poduzeća ili ustanove poželio u svom okruženju. Posebnu pozornost bilo je potrebno posvetiti poslovnom bontonu, komunikacijskim i organizacijskim vještinama, što zajedno s usvojenim znanjem i vještinama čini kompetencije tajničkog poslovanja. Učenici su se dobro snalazili i u nepredviđenim situacijama koje čine sastavni dio tajničkog poslovanja (npr. dolazak stranke u ured ili odgovor na telefonski poziv) te pokazali zavidnu kompetenciju snalaženja u svakodnevnim situacijama i rješavanju problema. Sve međupredmetne teme ukomponirane su u model natjecanja i zadataka, a učenici su pokazali da su u potpunosti usvojili ishode predviđene nastavnim planovima i programima zanimanja za koje su se školovali. Pozitivan ishod i zadovoljstvo natjecanjem ovdje ne prestaje. Već u tijeku natjecanja članovi Prosudbenog povjerenstva komentirali su riješene zadatke i dobivali nove ideje o tome što bi trebalo unaprijediti, kako što više motivirati nastavnike mentore za pripremu učenika, kako što bolje u budućnosti prezentirati naša zanimanja, izuzetno važna u suvremenom tržišnom i gospodarsko-političkom okruženju.

22


Nadam se i vjerujem da ćemo zajedničkim nastojanjima i konstruktivnim prijedlozima unaprijediti jedan segment strukovnog obrazovanja i inovativno razvijati nove modele zadataka u disciplini Tajničko poslovanje.

Sanja Kelava - savjetnica u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Sanja Kelava, savjetnica u ASOO-u

Prije svega, zahvaljujem ravnateljici Upravne škole Zagreb gđi Suzani Hitrec i cijelom Organizacijskom povjerenstvu na iskazanom interesu za domaćinstvo, kao i Prosudbenom povjerenstvu na izvrsno odrađenom poslu. Disciplina Tajničko poslovanje ove godine održava se prvi put po novom modelu natjecanja. Ovogodišnje natjecanje održalo se uz pridržavanje strogih epidemioloških mjera.

Više od 300 učenika natjecalo se u 43 discipline. Svi smo dali svoj maksimum kako bi se natjecanje odvilo u što je moguće sigurnijem ozračju. Čestitke svim učenicima i njihovim mentorima na sudjelovanju i ostvarenim rezultatima. Naravno, kao i svi drugi, i svi mi koji smo sudjelovali u pripremi ove discipline naučili smo puno toga i stekli jedno ogromno iskustvo, koje će nam biti vodilja da sljedeće natjecanje bude još bolje. Veliko hvala svima još jednom.

Ante Babačić - član Organizacijskog povjerenstva Kao član Organizacijskog odbora Upravne škole Zagreb, škole domaćina u disciplini Tajničko poslovanje, mogu reći da sam oduševljen svim strukovnim kategorijama, jer su usprkos strogim epidemiološkim mjerama, svi učenici i njihovi mentori pokazali čime se bave tijekom cijele nastavne godine i što možemo očekivati od njih na tržištu rada za koju godinu, ako ne već i sljedeću. Posao Organizacijskog povjerenstva bio je olakšan izvrsnom organizacijom sa strane glavnog organizatora ASOO-a. Šteta je što se natjecanje održavalo bez posjetitelja koji bi vidjeli trud svih nas, ali i to je nadomješteno online uživo prikazivanjem svih disciplina kroz tri dana natjecanja.

23


ORGANIZACIJSKO POVJERENSTVO Predsjednica Tehnička podrška Članovi:

Suzana Hitrec Mario Marković Marija Hazdovac Matilda Budimir Ante Babačić Nikolina Vicković Žubi

Članovi Organizacijskog povjerenstva organizirali su i proveli natjecanje u suradnji s Prosudbenim povjerenstvom i Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, čijih je osamdesetak djelatnika sudjelovalo u organizaciji događaja. Natjecanje je provedeno pod strogim epidemiološkim uvjetima.

Članica PP– a O. Mesar, članice OP-a: M. Hazdovac, N. Vicković Žubi, S. Hitrec i mentorica C. Škeljo

Spremačica Jasminka iz Upravne škole Zagreb

24

Ivor Rubeša, ASOO


Članovi OP-a: M. Budimir, S. Hitrec, M. Hazdovac, M. Marković i O. Mesar

N. Vicković Žubi, O. Mesar, M. Hazdovac, S. Hitrec i M. Budimir

25


Suzana Hitrec i Ondina Mesar, Upravna škola Zagreb

Učenica i nastavnica u ulozi natjecateljice i mentorice: E. Beštak i C. Škeljo

DOVIĐENJA DO SLJEDEĆEG NATJECANJA! Natjecatelji u prostoru natjecanja za vrijeme rješavanja zadatka

26


DRUŠTVENE MREŽE

facebook Upravna škola Zagreb

Instagram (upravnaskolazagreb)

worlskillscroatia@asoo.hr

mobilna aplikacija Worldskillscroatia

Impresum: Bilten su priredili članovi Organizacijskog povjerenstva, nastavnici Upravne škole Zagreb. Slike su vlasništvo Upravne škole Zagreb. Uredila

Nikolina Vicković Žubi

Izdavač

Upravna škola Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 30, 10000 Zagreb

Tel. E-mail

01/4830-774 ured@ss-upravnaskolazagreb-zg.skole.hr

Zagreb, svibanj 2021.

27


UPRAVNA ŠKOLA ZAGREB PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 30

upravnasz upravnaskolazagreb

28