Issuu on Google+

Луганська обласна громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини»

Участь громадськості в процесі формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Луганськ 2011


ББК 65.9(4Укр — 4Луг)441.3 У 90 Участь громадськості в процесі формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Збірник нормативно-методичних матеріалів / Кіріллова Т.Ю., Бондаренко Б.В. – Луганськ: ФОП Манько Д.О., 2011. – 76 с. Цей збірник має служити посібником для громадськості та представників органів місцевого самоврядування у їх прагненні до ефективної та конструктивної співпраці у сфері реформування житлово-комунального господарства на місцевому рівні, а саме участі громадськості в процесі формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. У збірнику наведено підбірку витягів із законодавчих актів, що регламентують це питання, а також зразки нормативно-правових документів, які були розроблені в процесі реалізації проекту «Залучення громадськості Луганська до підготовки правових актів щодо формування порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», що був реалізований громадською організацією «Громадська ініціатива Луганщини». Збірник розраховано на громадських лідерів, представників громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств. Посібник також може стати у пригоді громадянам, які прагнуть взяти активну участь у вирішенні питань реформування системи житлово-комунального господарства та розвитку локальної демократії. *** Збірник видано в рамках реалізації проекту «Залучення громадськості Луганська до підготовки правових актів щодо формування порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», що виконується ЛОГО «Громадська ініціатива Луганщини» в межах спільної ініціативи Pact Inc., Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа. *** Луганська обласна громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини» 91034, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 73/507 Тел/факс: + 38(0642) 35-72-32, 50-84-24

E-mail: lekotan@lds.net.ua © Громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини», 2011


ЗМІСТ ВСТУП……………..…………….....…………………………………............ 4 Впровадження ефективного механізму участі громадськості в процесі формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 5 прибудинкових територій ………………………………………………… Практика впровадження Постанови КМУ № 529 від 20.05.2009 р. по Україні………………………………………… ………………………… 32 Додаток 1. Постанова КМУ від 20.05.2009 № 529 "Про затвердження 40 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" (витяг)……………. Додаток 2. Методичні рекомендації щодо порядку організації та 45 проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території Додаток 3. Статут територіальної громади міста Луганська (витяг)……………………………………………………… 52 Додаток 4. Додаток до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 25 травня 2009 р. № 131 57 «Порядок встановлення (погодження) виконавчими органами Луганської міської ради тарифів на житловокомунальні, транспортні та інші послуги»……………….. Додаток 5. Запит до Державної інспекції з контролю за цінами в 64 Луганській області щодо дотримання процедури затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги Додаток 6. Звернення до виконавчого комітету Ювілейної селищної ради м. Луганська Луганської області щодо 71 порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій………… Додаток 7. ПЕРЕЛІК основних нормативно-правових актів, що регулюють взаємовідносини у сфері ЖКГ……………. 75

3


ВСТУП Житлово-комунальна галузь є однією з найважливіших сфер діяльності в Україні. Від ефективності її роботи залежить життєдіяльність громади. Сьогодні житлово-комунальне господарство залишається однією із самих слабких ланок в економіці країни в цілому та населених пунктів і є одним з головних осередків соціальної напруги. Вирішення існуючих проблем потребує чіткого визначення пріоритетних шляхів розвитку ЖКГ, оптимізації його організаційної структури, а також вдосконалення системи управління житловим фондом із залученням громадських об’єднань. Традиційні підходи до організації менеджменту та утримання житлового фонду, які існували десятки років, застаріли і тільки гальмують утвердження нових форм господарювання у цій сфері. Очевидно, що без широкого залучення громадян до вирішення житлових питань не вдасться вирішити проблему утримання та обслуговування житлових будинків і прибудинкових територій, надання послуг водо- та теплопостачання. Нові нормативно-правові акти, які були ухвалені на державному рівні протягом останніх декількох років, суттєво розширили підґрунтя для громадського впливу в означеній сфері та суттєво активізували діяльність різноманітних громадських об’єднань, які опікуються питаннями підвищення якості житлово-комунальних послуг на місцевому рівні. У рамках проекту «Залучення громадськості Луганська до підготовки правових актів щодо формування порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», що виконується ЛОГО «Громадська ініціатива Луганщини» в межах спільної ініціативи Pact Inc., Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду Східна Європа, проведено аналіз чинного законодавства України і локальних нормативно-правових актів щодо участі громадськості в процесі формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, розроблено нові локальні нормативноправові акти, які знаходяться на розгляді виконкому Луганської міської ради.

4


Впровадження ефективного механізму участі громадськості в процесі формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій У травні 2009 року сталися серйозні зміни в законодавстві України щодо порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Мова йде про прийняття Постанови Кабінету Міністрів № 529 від 20.05.2009 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", яка відміняє, відповідно, попередню Постанову КМУ від 12.07.2005 № 560. Одна з головних їх відмінностей полягає в тому, що розмір тарифів розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників, доводиться виконавцем послуг до відома споживачів послуг та затверджується шляхом проведення щодо кожного будинку громадських слухань. Крім того, у новій Постанові відсутні конкретні терміни введення нового Порядку. Які проблеми для з цього витікають? Перша – відсутність термінів впорядкування відносин між виконавцем і споживачем послуг згідно з новою Постановою КМУ № 529 від 20.05.2009 дає можливість комунальним підприємствам використати необґрунтовані тарифи на свої послуги. Друга - громадськість не має можливості висловити пропозиції та захистити свої права. Також існує проблема відсутності навичок підготовки правових актів щодо формування порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги у керівників ОСН, ОСББ та інших громадських об’єднань. Згідно з новою Постановою власники житла можуть самі визначати перелік наданих їм послуг. Наприклад, за результатами громадських слухань щодо кожного будинку, у разі скорочення переліку послуг зменшуються і тарифи, і навпаки. Третя (на наш погляд, дуже важлива) — відсутність визначеного механізму проведення безпосередньо самих громадських слухань: хто скликає слухання, чи достатньою є кількість учасників на кожному домі (або відсоток від жителів), що має забезпечити 5


легітимність слухань, порядок оформлення протоколу та рішень громадських слухань та інше. Що стосується Луганська: аналіз двох основних існуючих нормативно-правових актів, які могли б врегулювати ці проблеми, показав: перше – Порядок встановлення (погодження) виконавчими органами Луганської міської ради тарифів на житлово-комунальні, транспортні та інші послуги (рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 25 травня 2009 р. № 131) базується на відміненій Постанові КМУ від 12.07.2005 № 560, незважаючи на те, що нова Постанова була прийнята на п'ять днів раніше. Таким чином, встановлений порядок не відповідає законодавчим нормам. друге – у Луганську існує затверджений порядок ініціювання та проведення громадських слухань, який закріплений у Статуті міста Луганськ, а саме: «Скликання громадських слухань за ініціативою членів територіальної громади може бути здійснене ініціативною групою в складі не менше трьох чоловік, що ��ібрали підписи на підтримку слухань не менше 50 громадян міста, що мають вибіркове право шляхом подачі повідомлення секретареві місцевої поради не пізніше, ніж за тридцять днів до дати їх проведення». Таким чином, встановлений порядок та норматив можуть стати перешкодою для легітимності слухань на кожному домі. З початку року практично в усіх містах України проходили громадські слухання з питання підвищення тарифів на квартплату. Правозахисники констатували небажання житлово-комунальних підприємств надавати на слуханнях всю необхідну споживачам інформацію і навіть зафіксували факти фальсифікації протоколів про нібито проведені громадські слухання. Спираючись на вищевикладене, ЛОГО «Громадська ініціатива Луганщини» розробила проект порядку проведення побудинкових громадських слухань щодо затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових, який має врегулювати всі найбільш важливі моменти таких громадських слухань. Навіщо необхідно це положення Чинне законодавство, зокрема п. 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, затвердженого постановою Кабміну, вимагає, щоб тарифи розраховувалися окремо по кожному будинку. Звичайно, тоді й 6


громадські слухання теж мають проводитися по кожному будинку окремо — що і зафіксовано в п. 2.5 Методичних рекомендацій про порядок організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу, затверджених Наказом МінЖКГ № 359 від 16.11.2009. У той же час «місцеві конституції» — Статути міст — не передбачають побудинкових громадських слухань. Крім цієї колізії, варто відзначити недостатню деталізацію процедури громадських слухань у вищевказаних нормативних документах. Через це їх тлумачили і застосовували на Україні порізному: • у Мелітополі та Запоріжжі не проводили побудинкових слухань, а організовували їх по мікрорайонах - у результаті прокуратура подала протест на рішення про зміну тарифів; • у Львові громадськість вважає, що приблизно 95% протоколів громадських слухань було сфальсифіковано, жителі скаржилися, що їх не повідомили про місце і час проведення слухань; • у Коростені Житомирської області рішенням виконкому затвердили порядок публікації інформації та відкритих громадських слухань про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги, врегулювавши тим самим проблемні питання. Якщо таке положення буде прийнято в Луганську, то воно врегулює прогалину в Статуті міста, оскільки буде застосовуватися згідно із ч. 1 ст. 15 Статуту територіальної громади міста Луганська: «Якщо нормами чинного законодавства з окремих питань, по яких проводяться громадські слухання, визначено інший порядок їх ініціювання, скликання, проведення, прийняття рішень, ніж передбачено в Статуті, застосовуються норми чинного законодавства». Що пропонується в проекті положення Проект положення, розроблений правозахисниками, складається з п'яти основних розділів: загальні положення, процедура призначення громадських слухань, доступ до інформації, процедура проведення громадських слухань та оформлення документів за результатами громадських слухань. Текст проекту положення розміщено на порталі громадських організацій. У ньому, зокрема, міститься: 7


чіткий перелік документів та обсяг інформації, з якими можуть ознайомитися жителі будинку до громадських слухань; • чітко виписана процедура громадських слухань: спочатку доповідь представника підприємства, яке надає послуги, і запитання учасників до нього, і лише потім — виступи бажаючих «попіаритися». На думку розробників, проект положення побудований на принципах компромісу: між бажанням споживача знати все, бажанням житлово-комунальних підприємств сховати інформацію (як запорука одержання прибутку: неможливо конкурувати, якщо немає «комерційної таємниці» і кожен «ляп» відразу стає всім відомий) і бажанням влади не допустити перетворення громадських слухань у ще один майданчик для критики місцевої влади. 21 квітня в Луганську відбулося громадське обговорення проекту Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. Після обговорення проект за підтримки депутата Луганської міської ради Сергія Давидова зареєстрований для розгляду на засіданні міськвиконкому Луганської міськради. Залишається сподіватися, що Луганський міськвиконком оцінить ініціативу громадських працівників і візьме на підставі розробленого правозахисниками проекту Положення про порядок проведення громадських слухань щодо тарифу з утримання будинків і споруд та прибудинкової території в місті Луганську. Нижче наведено зразки розроблених документів та копії листів міськради.

8


Проект

ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ від "___" __________ 2011 р. № ____ м. Луганськ Про затвердження Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території Керуючись п.п. 2 п. а ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про житловокомунальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про інформацію», «Про органи самоорганізації населення», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 529 від 20 травня 2009 р. «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 359 від 16.11.2009 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території», аналізу регуляторного впливу проекту рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території» ВИРІШИВ : 1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. 9


2. 3.

4.

Дане рішення набирає чинності з моменту його опублікування у міській щотижневій громадсько-політичній газеті «Жизнь Луганська». Управлінню житлово-комунального господарства Луганської міської ради забезпечити доведення даного рішення до відома депутатів Луганської міської ради та усіх виконавчих органів Луганської міської ради, посадових осіб виконавчого комітету Луганської міської ради, підприємств житлово-комунального господарства, а також до відома населення міста через засоби масової інформації. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Луганського міського голови З. Зухбая.

Міський голова

С. Кравченко

10


Проект Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо встановлення тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1.1. Це Положення розроблене згідно Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про органи самоорганізації населення», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Постанови Кабінету Міністрів України № 529 від 20 травня 2009 р. «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Наказу Міністерства з питань житловокомунального господарства України № 359 від 16.11.2009 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території». 1.2. Це Положення визначає порядок проведення громадських слухань при формуванні тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. 1.3. У разі якщо певне питання не передбачене цим Положенням (є прогалина), застосовуються загальні норми Статуту територіальної громади міста Луганська або загальні норми законодавства. 2. ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ. 2.1. Організатором слухань, які проводяться відповідно до статті 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виступає орган місцевого самоврядування (далі – Організатор). Організатор є відповідальним за дотримання порядку проведення слухань та оформлення і зберігання відповідного протоколу. 2.2. Виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій після розрахунку розміру тарифу звертається до Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради з пропозицією про проведення відповідних громадських слухань, а також визначення графіку їх проведення по кожному будинку та відповідальних посадових осіб. 11


2.3. На підставі подання Виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій видається розпорядження Луганського міського голови про встановлення графіку проведення громадських слухань по кожному будинку із зазначенням відповідальних осіб Виконавця за їх проведення та відповідальних осіб Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради, що здійснюватимуть збір підтверджуючих документів про проведення громадських слухань. Відповідне розпорядження Луганського міського голови має бути видане не пізніше ніж за два тижні до проведення громадських слухань. 2.4. Про дату та місце проведення слухань організатор не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення повідомляє власників приміщень та громадськість шляхом: - розміщення оголошень про проведення слухань на інформаційних стендах у під’їздах та біля будинків; - письмового повідомлення власників приміщень через поштові скриньки (за можливості – якщо її немає, має бути письмове обґрунтування); - письмового повідомлення органу самоорганізації населення, до якого територіально відноситься будинок; письмового повідомлення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; - письмового повідомлення старших по під’їздах або старших по будинку; - розміщенням об’яви на офіційному сайті Луганської міської ради; - публікації оголошення в офіційному виданні Луганської міської ради – газеті «Жизнь Луганска»; 2.5. Виконавши вимоги щодо повідомлення про громадські слухання, передбачені п. 2.4, та вимоги щодо забезпечення доступу до обов’язкового мінімуму інформації, передбачені п. 3.3, Виконавець не пізніше ніж за два дні до проведення громадських слухань подає відповідальним особам Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради копії таких документів: - акт розміщення оголошень про проведення слухань на інформаційних стендах у під’їздах та біля будинків із зазначенням місця розташування кожного оголошення, часу та дати його розміщення, а також зразка тексту цього оголошення. Акт має бути підписаний не менш ніж трьома мешканцями будинку, або старшим по 12


будинку, або старшими по під’їздах із зазначенням мобільних або стаціонарних телефонів та адреси місця проживання; - копії довідок від органів самоорганізації населення, до яких територіально відносяться будинки, щодо яких будуть проводитися громадські слухання, із зазначенням переліку документів, наданих відповідно до п. 3.3.2; - копії довідок від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, щодо яких будуть проводитися громадські слухання, із зазначенням переліку документів, отриманих відповідно до п. 3.3.4. - копії розписок старших по будинку або старших по під’їздах про отримання в порядку п. 3.3.3; - примірник газети «Жизнь Луганска» з оголошенням про проведення громадських слухань; - довідки бібліотек про отримання в порядку п. 3.3.5 копій документів із зазначенням переліку документів. 2.6. У разі неподання у встановлений п. 2.5 строк підтверджуючих документів про виконання вимог щодо повідомлення про громадські слухання, передбачені п. 2.4, та вимог щодо забезпечення доступу до обов’язкового мінімуму інформації, передбачені п. 3.3, відповідальні особи Управління житловокомунального господарства Луганської міської ради телефонограмою інформують Виконавця про порушення вимог п. 2.5 і необхідність виправлення недоліків протягом наступного дня. 2.7. У разі якщо протягом наступного дня, на підставі телефонограми відповідальної особи Управління житловокомунального господарства Луганської міської ради, Виконавець не надасть визначені п. 2.5 документи, громадські слухання скасовуються, про що телефонограмою інформуються: - голови органів самоорганізації населення, до яких територіально відносяться будинки, щодо яких мали бути проведені громадські слухання; - голови Об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, щодо яких мали бути проведені громадські слухання. Також Виконавець інформується телефонограмою про скасування громадських слухань та необхідність звернення до Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради з новою пропозицією про строки та місце проведення громадських слухань. 2.8. Повторні громадські слухання призначаються за тією ж процедурою. 13


3. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ. 3.1. Виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій зобов’язаний одночасно з повідомленням про громадські слухання надати обов’язковий мінімум інформації для учасників громадських слухань. 3.2. До обов’язкового мінімуму інформації належать такі письмові документи (або їх електронні версії): - засвідчена копія тексту рішення органу місцевого самоврядування, яким ця юридична особа або фізична особа — підприємець в порядку пп. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про житловокомунальні послуги» визначена Виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (якщо таке рішення приймалося – або, за його відсутності, інформацію про те, що таке рішення не приймалося); - обґрунтування необхідності перегляду тарифів, з урахуванням економічних і технічних факторів утримання житлового фонду – за умови, якщо підприємство надавало послуги щодо цього будинку раніше; - копія висновку щодо економічної обґрунтованості тарифів від Державної інспекції з контролю за цінами в Луганській області; - перелік послуг, що надаватимуться за рахунок тарифу, із зазначенням тарифу щодо кожної послуги та періодичності їх надання (із зазначенням строків виконання тих чи інших робіт); - аналіз платіжної дисципліни мешканців будинку за останні 3 роки з розподілом на кількість та загальну суму заборгованості (субсидій чи пільг) з особових рахунків, щодо яких є заборгованість до 2006 року, особових рахунків із заборгованістю понад 3 роки, особових рахунків із заборгованістю за період від 1 до 3 років, особових рахунків із заборгованістю від 1 до 6 місяців, особових рахунків, щодо яких призначено житлову субсидію або є пільги, особових рахунків, щодо яких має бути проведено списання («відумерла спадщина» у неприватизованій квартирі; квартира, що залишилася дитині-сироті до досягнення повноліття) – за умови, якщо підприємство надавало послуги щодо цього будинку раніше; - аналіз скарг та пропозицій, що надходили до підприємства (у тому числі актів перевірок Держжитлокомунінспекції; приписів прокурора; цивільних судових позовів про відшкодування збитків або про захист прав споживачів; звернень Управління житловокомунального господарства Луганської міської ради; звернень 14


депутатів місцевих рад тощо) за останні три роки – за умови, якщо підприємство надавало послуги щодо цього будинку раніше; - інформація про видатки щодо цього будинку, що були здійснені за останні три роки (витратні та будівельні матеріали; вартість ремонтних робіт; вартість встановлення дитячого майданчика; заробітна плата або частка в заробітній платі двірників, майстрів, слюсарів та інших працівників; витрати на освітлення місць загального користування) – за умови, якщо підприємство надавало послуги щодо цього будинку раніше; - інформація про кількість укладених договорів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щодо цього будинку або групи будинків, що діють на момент оголошення громадських слухань, – за умови, якщо підприємство надавало послуги щодо цього будинку раніше; - інформація щодо виконавців послуг, які будуть надані Виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій шляхом укладення договорів з іншими підприємствами (дератизація та дезінсекція; очищення димветканалів…) із зазначенням тарифів цих підприємств; 3.3. Доступ до обов’язкового мінімуму інформації для учасників громадських слухань забезпечується шляхом: 3.3.1. розміщення на офіційному сайті Луганської міської ради в додатках повідомлення про громадські слухання копій документів в електронному вигляді (у форматі MS Word 2003 або PDF), які перелічені в п. 3.2; 3.3.2. надання Виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, разом з письмовим повідомленням про дату та місце проведення слухань, органу самоорганізації населення, до якого територіально відноситься будинок, двох примірників документів, що перелічені в п. 3.2; 3.3.3. надання старшим по під’їздах або старшим по будинку по одному примірнику документів, що перелічені в п. 3.2; 3.3.4. надання Виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, разом з письмовим повідомленням про дату та місце проведення слухань, Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, по два примірники документів, що перелічені в п. 3.2; 3.3.5. у разі якщо в будинку не створене об’єднання співвласників багатоквартирного будинку і він не належить за адресою до певного 15


органу самоорганізації населення, по одному примірнику документів, що перелічені в п. 3.2, передається до читальної зали бібліотеки, що обслуговує цей бу��инок територіально, а в оголошенні на стендах у під’їздах та біля будинків та в офіційному виданні Луганської міської ради – газеті «Жизнь Луганска» зазначається, в якій саме бібліотеці можна ознайомитися з документами. 3.4. Невиконання вимог щодо забезпечення учасникам громадських слухань доступу до обов’язкового мінімуму інформації у встановленому цим Положенням порядку, має наслідком невизнання результатів громадських слухань органом місцевого самоврядування та є підставою для призначення повторних громадських слухань. 4. ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ. 4.1. Слухання мають відкритий характер. Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Представники ЗМІ мають право без будь-яких обмежень відвідувати громадські слухання, вільно здійснювати аудіо-, відео- та фотозйомку за пред’явленням редакційного посвідчення. 4.2. Участь у громадських слуханнях може взяти будь-яка дієздатна особа, яка володіє приміщенням, квартирою або кімнатою у житловому будинку (гуртожитку) або його частиною, або мешкає в них, віком від 18 років. Право власності на квартиру, приміщення або кімнату встановлюється під час реєстрації учасників громадських слухань на підставі свідоцтва на право власності, договору купівлі-продажу або іншого документу, що підтверджує право власності (у тому числі спільну сумісну або спільну часткову власність). До листа реєстрації записується назва документу, серія та номер (якщо є), дата, орган, що видав або посвідчив документ. Якщо власником є юридична особа, окремо зазначаються реквізити довіреності: дата видачі, номер, термін дії, посада та прізвище з ініціалами особи, що видала довіреність або уклала договір доручення. Факт проживання у квартирі або кімнаті встановлюється під час реєстрації учасників громадських слухань на підставі реєстрації місця проживання у паспорті чи на підставі письмового договору оренди житла. У разі реєстрації в якості учасника громадських слухань особи, яка не має реєстрації місця проживання у паспорті у будинку, щодо якого проводиться слухання, до листа реєстрації записується також назва документу серія та номер (якщо є), дата, орган, що видав або 16


посвідчив документ (якщо нотаріально посвідчувалося або на підставі судового рішення). 4.3. Взяти участь у громадських слуханнях також можуть (з правом виступати та ставити питання, але без права вирішального голосу) такі особи: - депутати місцевої ради (Луганської міської ради; Луганської обласної ради; відповідної районної в місті Луганську ради; відповідної селищної або міської ради); - представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; - представники інших підприємств, що надають комунальні послуги; - представники громадських організацій; представники правоохоронних органів, санстанції, протипожежної безпеки та прокуратури. Усі вищевказані особи реєструються в окремому листі реєстрації із зазначенням посади, спеціального звання (якщо таке є), робочого телефону, також зазначається за бажанням мобільний телефон. 4.4. Реєстрація учасників, представників зацікавлених осіб згідно з п.4.3 і журналістів здійснюється представниками Виконавців, визначених в розпорядженні згідно з п.2.3, а також представником Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради (якщо бере участь у громадських слуханнях) та представником органу самоорганізації населення (якщо бере участь у громадських слуханнях). 4.5. Особи, які здійснюють реєстрацію учасників, підписують листи реєстрації із зазначенням дати, часу та місця проведення, прізвища, ім’я, по батькові, посади або місця проживання, робочого (домашнього) та мобільного телефону, часу реєстрації (година, хвилини). Листи реєстрації передаються після закінчення громадських слухань головуючому. 4.6. Обов’язково присутніми на слуханнях мають бути представники Виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. На зборах головує представник Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради або органу самоорганізації населення. За їх відсутності головуючим є представник Виконавця - відповідальна особа, визначена в розпорядженні згідно з п. 2.3. 17


4.7. У визначений у повідомленнях час головуючий оголошує про відкриття громадських слухань. При цьому оголошується кількість зареєстрованих осіб, інформація про присутність депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування чи правоохоронних органів, дата, час і місце проведення слухань, предмет слухань (назва Виконавця та коротко суть змін до тарифів). 4.8. Якщо у громадських слуханнях беруть участь більш ніж 15 осіб, головуючий пропонує обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб з числа зареєстрованих власників житла, приміщень або мешканців будинку, а також об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, органу самоорганізації населення. 4.9. Обрані члени лічильної комісії визначають головуючого лічильної комісії, який при кожному голосуванні оголошує вголос кількість осіб, що проголосували «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАЛИСЬ». 4.10. За пропозицією головуючого обирається секретар громадських слухань. Секретар веде протокол громадських слухань. 4.11. У Протоколі громадських слухань зазначається: 4.11.1. дата, час і місце проведення слухань; 4.11.2. предмет громадських слухань; 4.11.3. реквізити розпорядження Луганського міського голови, на підставі якого проводяться громадські слухання; 4.11.4. перелік відповідальних осіб Виконавця та Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради згідно з розпорядженням Луганського міського голови; 4.11.5. кількість осіб, що зареєструвалися на момент відкриття громадських слухань та кількість осіб, що зареєструвалися протягом громадських слухань, – щодо власників та мешканців; 4.11.6. інформація про головуючого на громадських слуханнях; 4.11.7. інформація про обрання лічильної комісії та визначення голови лічильної комісії; 4.11.8. інформація про обрання секретаря громадських слухань; 4.11.9. інформація про виступ (тривалість та основні питання) уповноваженого представника Виконавця послуг; 4.11.10. інформація про виступи та питання учасників громадських слухань; 18


4.11.11. інформація про результати голосування щодо кожної пропозиції; 4.11.12. інформація про час закінчення громадських слухань; 4.11.13. перелік додатків. 4.12. Першим на громадських слуханнях виступає уповноважений представник Виконавця послуг, який має стисло повідомити про: - кількість укладених договорів на надання послуг та інформацію про те, як проводиться ця робота (хто відповідальний; скільки споживачів зараз розглядають проекти договорів; укладені однотипні договори чи вони змінювалися в процесі погодження зі споживачами; чи є особи, які відмовилися від пропозиції укласти договір, і чи подано до суду позови про спонукання укласти договір); - обґрунтування необхідності перегляду тарифів, з урахуванням економічних і технічних факторів утримання житлового фонду; - про висновок щодо економічної обґрунтованості тарифів від Державної інспекції з контролю за цінами в Луганській області; - перелік послуг, що надаватимуться за рахунок тарифу, із зазначенням тарифу щодо кожної послуги та періодичності надання кожної послуги; - аналіз платіжної дисципліни мешканців будинку за останні 3 роки; - аналіз скарг та пропозицій стосовно цього будинку; - інформацію про видатки щодо цього будинку, що були здійснені за останні три роки; - інформацію про кількість укладених договорів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій щодо цього будинку; - інформацію про послуги, які будуть надані шляхом укладення договорів з іншими підприємствами. 4.13. У разі якщо у виступі уповноваженого представника Виконавця послуг не висвітлено яке-небудь з питань, передбачених п. 4.12, головуючий запитує у представника Виконавця послуг відповідну інформацію. 4.14. Якщо на громадських слуханнях присутній представник Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради, наступне слово надається цьому представникові. 4.15. Третім на громадських слуханнях має право виступити голова або інший представник органу самоорганізації населення. 19


4.16. Четвертим на громадських слуханнях має право виступити голова або інший представник об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (якщо слухання стосується будинку, що входить до об’єднання, і об’єднання не є Виконавцем послуг). 4.17. Після виступу осіб, зазначених в п. 4.13—4.16, надається час для запитань учасників громадських слухань до уповноваженого представника Виконавця послуг. У разі наявності бажаючих має бути заслухано запитання не менш ніж 15 осіб. У разі наявності часу головуючий має право надати можливість для запитань усім бажаючим. 4.18. У разі якщо немає часу (закінчився термін використання приміщення; настала темрява при проведенні слухань біля будинку; представник Виконавця послуг має взяти участь в іншому громадському слуханні), бажаючі поставити питання подають їх у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, поштової адреси запитувача, стаціонарного та мобільного телефону. Секретар фіксує ці відомості та додає до протоколу. Протягом 15 днів у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян», Виконавець послуг має надати (вручити особисто або надіслати поштою) відповідь у письмовій формі. 4.19. Після закінчення запитань на громадських слуханнях мають право виступити треті особи в такому порядку: - депутати; - представники громадських організацій (загалом не більше 5-ти; перевага надається представникам, право надати голос яким просять також представники інших громадських організацій, присутніх на громадських слуханнях); - представники органів влади, правоохоронних органів, санстанції тощо; 4.20. У разі закінчення часу або відсутності бажаючих виступити, головуючий ставить на голосування питання про закриття громадських слухань. 4.21. Відразу виготовлюється рукописний протокол громадських слухань, який є першоджерелом для виготовлення машинописної версії протоколу. 4.22. Якщо на громадських слуханнях присутні представники Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради, рукописний протокол громадських слухань з додатками передається на зберігання йому. За відсутності цього представника – 20


рукописний протокол з додатками забирає представник органу самоорганізації населення. 4.23. Якщо на громадських слуханнях не було представника Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради та представника органу самоорганізації населення, рукописний протокол з додатками забирає уповноважений представник Виконавця послуг та не пізніше наступного робочого дня передає його уповноваженому представнику Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради. 5. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ. 5.1. Уповноважений представник Виконавця послуг робить ксерокопію рукописного протоколу з додатками і на підставі його виготовлює машинописну копію протоколу. 5.2. Якщо в додатках є питання в порядку п. 4.18, уповноважений представник Виконавця послуг реєструє їх ксерокопії в журналі реєстрації звернень громадян підприємства для розгляду і надання відповідей. 5.3. Машинописна копія протоколу має бути підписана особою, яка здійснювала набір протоколу згідно з рукописним протоколом, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові, робочого та мобільного телефону, і містити примітку про місце зберігання рукописного протоколу з додатками. 5.4. Машинописна копія протоколу також підписується після звірки особою, в якої зберігається рукописний протокол з додатками: або представником Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради, або представником органу самоорганізації населення, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові, робочого та мобільного телефону. 5.5. Машинописна копія протоколу громадських слухань подається до Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради разом з електронною версією (у форматі MS Word 2003 або PDF) не пізніше, ніж протягом 10 днів з моменту проведення громадських слухань. 5.6. Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання електронна версія машинописної копії протоколу громадських слухань розміщується на офіційному сайті Луганської міської ради.

21


Пояснювальна записка щодо проекту Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території м. Луганськ 1. Обґрунтування необхідності прийняття цього положення. Чинне законодавство, насамперед п. 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 529 від 20 травня 2009 р., вимагає, щоб тарифи (нормативні витрати, пов'язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) розраховувалися окремо за кожним будинком. Згідно з п. 2.5 Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території, затверджених Наказом Мінжитлокомунгоспу №359 від 16.11.2009: «2.5. Слухання проводяться по кожному будинку окремо». Загальна процедура проведення громадських слухань, передбачена Статутом територіальної громади міста Луганська (стаття 15) не вирішує цілу низку процедурних проблем, що мають місце під час проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. А саме: 1) не врегульоване питання ініціації громадських слухань Виконавцем послуг; 2) не врегульоване питання доведення інформації про проведення громадських слухань щодо конкретного будинку; 3) у п. 10 визначено вимоги щодо кількості учасників громадських слухань, при цьому зазначено лише слухання загальноміські та районні в місті, – вимог щодо громадських слухань відносно конкретного будинку немає; 4) не врегульоване питання участі представників юридичних осіб – власників квартир або приміщень у будинку; 5) не врегульовані вимоги щодо доступу до інформації про предмет громадських слухань; Окрім цього, аналіз повідомлень у ЗМІ щодо проведення громадських слухань в інших містах України показує, що: в деяких містах не виконувалися вимоги про проведення громадських слухань щодо конкретного будинку, унаслідок чого 22


надхлжили протести органів прокуратури чи навіть в судовому порядку (як у Севастополі – буде нижче висвітлене) скасовувалися рішення по тарифах; у деяких містах (наприклад у Львові) громадськість вважає, що приблизно 95% протоколів було сфальсифіковано; Вищевказані проблеми вимагають врегулювати в окремому рішенні Виконавчого комітету Луганської міської ради питання проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. Розробникам проекту Положення відомий як мінімум один прецедент прийняття в Україні органами місцевого самоврядування рішення, яким врегульована процедура проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території: Рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради Житомирської області від 19.01.2011 було затверджено Порядок оприлюднення інформації та відкритих громадських слухань щодо зміни тарифів на житлово-комунальні послуги (http://www.korosten.in.ua/news/Novini_mista/Poryadok_oprilyudnennya_i nformatsiyi_ta_vidkritih_gromadskih_sluhan_shchodo_zmini_tarifiv_na_zhi tlovo_komunalni_poslugi_.html). 2. Норми чинного законодавства, що використовувалися при розробці Положення. Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про інформацію», Закон України «Про органи самоорганізації населення», Закон України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Постанова Кабінету Міністрів України № 529 від 20 травня 2009 р. «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Наказ Міністерства з питань житловокомунального господарства України № 359 від 16.11.2009 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території».

23


3. Питання щодо проведення громадських слухань щодо конкретного будинку. На практиці провести громадські слухання щодо кожного будинку дуже важко – бо в Луганську, за словами начальника Управління ЖКГ Світлани Сукач, приблизно 1,5 тисячі багатоквартирних будинків. Тому виникає спокуса проводити не 1,5 тисячі громадських слухань, а менше: у 3-х районах міста; чи по основних підприємствах, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території (разом з великими житлово-будівельними кооперативами назбирається приблизно 20 підприємств); чи по мікрорайонах міста (кварталах) – провести від декількох десятків до сотні громадських слухань. Але жоден перелічений варіант не відповідає нормам чинного законодавства. Так, у деяких містах України, де проводили «загальні» слухання (наприклад у Запоріжжі), прокурори подали протести, вимагаючи провести громадські слухання щодо кожного будинку. З цим погодилися навіть суди: Постановою Севастопольського апеляційного адміністративного суду №2а-1709/10/2703 від 29.03.2011 визнано не чинним рішення Севастопольської міської ради від 13.04.2010 №9919 «Про внесення змін в рішення Севастопольської міської ради від 12.09.2006 №650 «Про реалізацію тарифної політики у сфері житлового господарства». Серед головних порушень, виявлених судом щодо визнаного незаконним рішення Севастопольської міської ради від 13.04.2010 №9919, у мотивувальній частині судового рішення було зазначено: що тариф розраховується за кожним будинком окремо; що необхідне проведення щодо кожного будинку громадських слухань окремо; Теоретично можна було б виписати процедуру «спільних» громадських слухань, тобто проведення в р��жимі одного громадського слухання декількох. Однак така юридична казуїстика і надалі б розвивала формальне відношення житлово-комунальних підприємств до роботи з громадськістю та споживачами. Проведення ж громадських слухань щодо кожного будинку окремо дозволяє: детально вивчати проблеми будинку (його «специфіку») як на етапі підготовки громадських слухань (готування аналітичних 24


документів щодо платіжної дисципліни, скарг, реальних витрат тощо), так і під час зустрічі уповноважених представників Виконавця з мешканцями будинку; знижувати соціальну напругу в суспільстві внаслідок поступового покращення комунікації між споживачами та виконавцями житлово-комунальних послуг («піар» не у формальному розумінні, що є характерним зараз, – а реальні якісні «зв’язки з громадськістю»); покращуватиме прозорість та відкритість процедур прийняття рішень у житлово-комунальному господарстві, що стосуються значної частини мешканців міста. Зважаючи на вищевикладені факти та міркування, при розробці проекту Положення закладена була схема проведення щодо кожного будинку громадських слухань окремо. 4. Питання повідомлення про громадські слухання і скасування за порушення процедури. У Львові, який виконав норму законодавства про проведення щодо кожного будинку громадських слухань окремо, правозахисники заявили, що 95% з отриманих 8 тисяч протоколів громадських слухань сфальсифіковано. Опосередковано це підтверджується тим, що, за словами працівників міськвиконкому, скарг та пропозицій дуже мало. Головним чином – стосовно того, що не попередили про проведення громадських слухань. (http://lvov.kp.ua/daily/150610/231569/). Фактично слабким місцем процедури проведення щодо кожного будинку громадських слухань є саме можливість масової фальсифікації. Бо, якщо всі Виконавці послуг у місті Луганську одночасно змінюватимуть тарифи, Луганському міськвиконкому буде дуже важко проконтролювати (надіслати представників) усі 1,5 тисячі громадських слухань. Фальсифікація стає можливою, якщо ніхто не попередить мешканців (власників квартир) в будинку про проведення громадських слухань. Тому в проекті Положення детально прописано, які саме дії з попередження мають бути зроблені. Задля цього були визначені всі можливі канали попередження: - розміщення оголошень про проведення слухань на інформаційних стендах у під’їздах та біля будинків; - письмове повідомлення власників приміщень через поштові скриньки (за можливості, – якщо її немає, має бути письмове обґрунтування); 25


- письмове повідомлення органу самоорганізації населення, до якого територіально відноситься будинок; письмове повідомлення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; - письмове повідомлення старших по під’їздах або старших по будинку; - розміщення об’яви на офіційному сайті Луганської міської ради; - публікація оголошення в офіційному виданні Луганської міської ради – газеті «Жизнь Луганска». Хоча ідеальним варіантом є повідомлення власника (мешканця) кожної квартири, реалізувати це технічно дуже складно: вимагатиме значного персоналу та витрат на друкування оголошень та листів про вручення. Зазначене в «Методичних рекомендаціях щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території» «письмове повідомлення власників приміщень через поштові скриньки» не вирішує проблеми: - бо не гарантує вручення (стан поштових скриньок загальновідомий – завжди можна виправдовуватися, що «хтось витягнув розкладені оголошення»); - також вимагає значних витрат. Оптимальним є залучення громадськості (органу самоорганізації населення; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; старших по під’їздах або старших по будинку), офіційних засобів комунікації - офіційного сайту Луганської міської ради та газети «Жизнь Луганска», а також розміщення оголошень. Щоб відповідальні особи Управління житлово-комунального господарства Луганської міської ради могли швидко і зручно перевірити наявність оголошень, у Положенні передбачено документ акт розміщення оголошень про проведення слухань на інформаційних стендах у під’їздах та біля будинків із зазначенням місця розташування кожного оголошення, часу та дати його розміщення, а також зразка тексту цього оголошення. Акт має бути підписаний не менш ніж трьома мешканцями будинку або старшим по будинку, або старшими по під’їздах із зазначенням мобільних або стаціонарних телефонів та адреси місця проживання. Телефони мешканців дозволять за потреби швидко зателефонувати і спитати, чи справді є оголошення. Від Виконавця такий документ також не вимагатиме 26


нічого неможливого: оголошення можуть розвісити двірники або інші працівники (документ мають підписати не менш ніж три мешканці). Передбачене в п. 2.5 – 2.7 отримання підтверджуючих документів, скасування громадських слухань та повідомлення про це громадськості (органу самоорганізації населення; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) дозволить значно зменшити кількість випадків фальсифікації. 5. Питання доступу до інформації. Відповідно до вимог п. 3 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій: «Під час установлення тарифу на послуги необхідно забезпечувати прозорість визначення вартості усіх послуг…». Іншими словами, має бути не таємна процедура визначення тарифів, а відкрита – коли учасникам громадських слухань надається вся необхідна інформація. Фактично при вирішенні питання доступу до інформації необхідно забезпечити баланс між: прагненням суб’єкта господарювання – Виконавця тримати в таємниці реальні витрати та внутрішні процедури (щоб збільшити прибуток та запобігти конкуренції, у тому числі внаслідок визнання «прорахунків» у роботі та неякісного виконання роботи); прагненням споживача отримати всю інформацію; прагненням певних споживачів не робити доступною конфіденційну інформацію щодо кожного з них (наприклад – про несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг). На нашу думку, баланс можливий у разі використання деперсоналізованої інформації (загальної, без зазначення конкретних споживачів). Саме тому в п. 3.2 запропоновано перелік документів, щодо яких має бути забезпечений доступ до інформації. Гарантії доступу зазначені в п. 3.3. залучення громадськості (органу самоорганізації населення; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; старших по під’їздах або старших по будинку), офіційний засіб комунікації - офіційний сайт Луганської міської ради; читальні зали бібліотек у разі відсутності органу самоорганізації населення; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, старших по під’їздах або старших по будинку. 27


Санкцією за невиконання вимог щодо забезпечення учасникам громадських слухань доступу до обов’язкового мінімуму інформації у встановленому цим Положенням порядку, визначено в п. 3.4 невизнання результатів громадських слухань органом місцевого самоврядування і призначення повторних громадських слухань. 6. Питання участі у громадських слуханнях. П. 2.3 «Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території» невиправдано звужує коло учасників громадських слухань. А саме: - не врегулював питання участі орендарів або членів родини власника (яким теж не байдуже, яким буде тариф, – і з яких також стягується заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг); - не врегулював питання участі представників юридичних осіб – власників приміщень чи квартир (службових); - не врегулював питання участі представників органу самоорганізації населення; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, представників громадських організацій, журналістів. Враховуючи ці прогалини, в п. 4.1-4.3 Положення деталізовано вимоги щодо учасників громадських слухань, наявності (відсутності) у них права вирішального голосу. 7. Питання процедури громадських слухань. Зважаючи на потенційну велику кількість громадських слухань – 1,5 тисячі на все місто Луганськ, стає важливим чітко прописати вимоги до процедури їх проведення. А саме чітко визначити, як має відбуватися реєстрація учасників (створення можливості перевірки даних шляхом використання зазначених телефонів — з метою запобігання фальсифікаціям), хто має головувати та рахувати голоси, хто має виступати і в якому порядку. Як убезпечити право учасників ставити питання, якщо час обмежений. Час проведення громадських слухань, скоріш за все, буде обмежений: бо приміщення, як правило, надаються на певний час; якщо вони проводяться на вулиці, є обмеження щодо погоди чи світлового дня; 28


-

громадяни не можуть присвятити значну частину часу участі в громадських слуханнях; представники Виконавця будуть проводити декілька почергових громадських слухань, тому, якщо забезпечувати певний рівень представництва (керівники домоуправлінь, інженери чи директор), будуть обмеження часу – інакше учасники будуть змушені розмовляти з двірниками чи іншими працівниками нижньої ланки, які не володіють необхідною інформацією в повному обсязі. Фактично необхідно встановити баланс між обмеженим часом та потребою гарантувати учасникам громадських слухань реальну можливість ставити питання. Окрім цього, необхідні процесуальні гарантії захисту громадських слухань від політизації (точніше обмеження). Задля цього визначено чітко чергу виступаючих і встановлено пріоритети: спочатку виступ представника Виконавця та запитання до нього, і лише потім – виступи депутатів, представників громадських організацій тощо. Ці питання прописані в п. 4.12. – 4.20. 8. Оформлення документів. Вимоги до протоколу зазначені ще в п. 4.11 Положення, додатки – листи реєстрації в п. 4.5 та запитання в письмовому вигляді – в п. 4.18. Задля убезпечення від фальсифікації встановлено збереження оригіналу в органах самоорганізації населення або в Управлінні житлово-комунального господарства Луганської міської ради. Публічність громадських слухань має забезпечуватися шляхом розміщення на офіційному сайті Луганської міської ради електронної версії машинописної копії протоколу громадських слухань.

29


30


31


Практика внедрения Постановления КМУ № 529 от 20.05.2009 г. по Украине Досвід такої роботи: у містах Вінниця, Одеса, Львів, Чернівці, Кривий Ріг встановлені побудинкові тарифи. 1. Львов http://lvov.kp.ua/daily/150610/231569/ «Общественные слушания по повышению квартплаты провели для галочки? И, похоже, за мошенничество с протоколами наказывать сотрудников жэков не будут. Автор Марианна ПОПОВИЧ — 15.06.2010. «Комсомолка» следит за судьбой фиктивных протоколов. Львовский горсовет упорно работает над повышением тарифов на квартплату. На сегодня во всех домах коммунальной собственности уже закончили общественные слушания, и отдел общественного партнерства собирает протоколы от жэков и проверяет, законно ли была проведена процедура слушаний. - Мы уже получили 8 тысяч протоколов. Из них 95 процентов уже проверено, - отрапортовали «Комсомолке» в отделе общественного партнерства Львовского горсовета. По словам сотрудницы этого отдела Юлии Бойко, жалоб от жильцов совсем немного. Жалуются львовяне только на то, что их не предупреждали за положенные семь дней до начала слушаний, или же желают отказаться от некоторых услуг жэка. «Комсомолка» тоже глубоко заинтересована проведением общественных слушаний. И больше всего мы заинтересованы в том, чтобы эти слушания были проведены в рамках закона. Или, точнее сказать, если уж нам повышают квартплату, то пускай хотя бы это делают по закону. Напомним, что 2 июня мы уже писали о том, что в одном из жэков города, вместо того, чтобы заранее предупредить о том, что будут слушания, и провести их, как подобает, просто подделали протокол слушаний, вписав туда фамилии жильцов дома. И вывесили копию протокола от 10 мая (см. газету за 2.06). 29 мая мы обратились в жэк с заявлением-просьбой предоставить нам копию протокола этого слушания. Через несколько дней нам ее предоставили. Но это уже была копия о слушаниях от 1 июня. И в ней уже не были вписаны жильцы. Документ, на котором стоит подпись мэра Львова, – не документ? 32


Очная ставка с директором жэка и мастером участка, на котором было положено провести общественные слушания, не пролила свет на ситуацию. - Мы проводили слушания. И объявления развешивали. Да, мы аннулировали протокол от 10 мая, потому что в горсовете сообщили, что жильцы жалуются, ведь их вписали в протокол, хотя они и не были на слушаниях. Поэтому мы провели повторные слушания 1 июня. А перед этим за неделю развесили объявления в домах по Днестровской 1, 1-а и 3, - утверждали в жэке. В отделе общественного партнерства Львовского горсовета несколько удивило это заявление жэковцев. - Мы сделали им замечание 1 июня с утра. И они в тот же день провели слушания? Значит, за семь дней до этого числа они не предупредили жильцов. Хорошо, мы заставим их провести повторные слушания, уже как положено, - заверили «Комсомолку» в горсовете. А вот жильцы этих домов новые слушания уже припоминают. - В этот день дворник прошлась по квартирам, и кто был дома – звала на улицу, поговорить о новых тарифах… - сообщила нам жительница квартиры №4 пани Мария. На вопрос «Комсомолки», почему же сотрудники жэка мошенничают и подделывают протоколы общественных слушаний, нам ответили так: - Это не документ! А в горсовете говорят, что никаких наказаний для начальника жэка не предусмотрено, хотя он лично несет ответственность за проведение общественных слушаний. Комментарий юриста За подделку документов возбуждают уголовное дело. По словам Алексея Веренцова, общественная организация «Вартові закону» имеет все основания считать, что в 95 % случаев общественные слушания в городе прошли с нарушением постановления Кабмина № 529 от 2009 года. - Во время слушаний сотрудники жэков не предоставляли информацию о тарифах или же предоставляли неполную, не сообщали о будущих слушания, - утверждает юрист. По его словам, если жители не желают, чтобы их обманывали, нужно делать следующее: 1. Затребовать в жэке копию протокола о проведении общественных слушаний с синей печатью. 33


2. Если жэк отказывается выдать такую копию или выдает копию без синей печати, написать жалобу в райадминистрацию, так как копия без синей печати может привести к обвинениям в подделке документов. 3. Имея на руках копию с синей печатью, описать всю ситуацию в жалобе и подать документы в прокуратуру. - Каждый протокол общественного слушания – это документ, на основании которого львовянам повысят тарифы. Если он подделан, то это означает, что тот, кто подписал этот документ, – мэр Львова и директор жэка, - пытается нанести нам материальный ущерб, - считает Алексей Веренцов. Кстати Статья 172 ККУ (подделка документов), а также составление и выдача заведомо неправдивых документов грозит чиновникам лишением свободы до семи лет или штрафом от 5-ти до 15-ти необлагаемых минимумов. 2. Ялта http://ugyalta.com/gazeta/364/1300379613/ Повышение квартплаты – спасение для бюджета Ялты - «Южная газета» 11 марта заместитель городского головы Ялты Юрий Кириченко провел брифинг для журналистов местных средств массовой информации, посвященный грядущему повышению квартплаты для ялтинцев. Цитата: «Кстати, процедура увеличения квартплаты строго регламентирована постановлением Кабмина Украины – любое ее увеличение связано с прохождением через общественные слушания по каждому дому индивидуально. Размер квартплаты рассчитывается в зависимости от типа дома, его технической оснащенности. Мы можем предложить населению 25 видов услуг, утвержденных Кабмином, однако на сегодня у нас люди обязательно оплачивают всего девять видов, потому что полный перечень обойдется слишком дорого. Мы будем стараться минимизировать увеличение квартплаты. Поэтому оплату услуг дворников мы переложим на население лишь частично – примерно 1,5 млн. грн. Все остальное по-прежнему будет дотироваться нами. Однако даже в этом случае мы будем проводить в каждом доме выездные общественные слушания и согласовывать новый тариф по квартплате по каждому дому отдельно. А у нас их на 34


балансе всех трех РЭО города 1232 штуки. Надеюсь, к лету мы завершим эту работу. Выглядеть это будет так: после предварительного оповещения населения о проведении общественных слушаний в их доме представители РЭО выйдут к собравшимся на встречу жильцам и разъяснят им все предстоящие повышения, порядок формирования тарифов, выслушают замечания, ответят на вопросы. Если жители дома хотят отказаться от какой-либо предлагаемой нами услуги, они могут это сделать, но при письменном согласии 100 процентов собственников жилья. Протокол проведенных слушаний будет составлен вне зависимости от количества присутствовавших на встрече жильцов – люди заинтересованы прийти на такую встречу и не должны игнорировать работников РЭО. Затем эти решения будут проводиться через исполком, но лишь при наличии протокола общественных слушаний с жильцами каждого конкретного дома. Представьте себе объем работы. Но мы на это идем – городу нужны те деньги, которые мы планируем сэкономить». 3. Севастополь УЖЕ ЕСТЬ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА, ТРЕБУЮЩАЯ РАСЧЕТА ТАРИФА ПО КАЖДОМУ ДОМУ. РЕШЕНИЕ СУДА ПО ДЕЛУ О ТАРИФАХ http://forum.free-sevastopol.com/?topic=996.msg20555 Цитата: «9.03.2011 года Севастопольский апелляционный административный суд своим Постановлением отменил Решение Севастопольского городского совета, которым были установлены НЕЗАКОННЫЕ, ГРАБИТЕЛЬСКИЕ тарифы на услуги РЭПов (приложение 1). Отмечается, что имеет место МАСОВЫЙ ГРАБЕЖ населения города Севастополь по прямому указанию председателя СГГА В.В. Саратова. Вместе с тем СУД установил, что тарифы установлены НЕЗАКОННО, без того, чтобы определить потребность в КОНКРЕТНЫХ услугах для каждого дома в городе. Иными словами, используя монопольное положение РЭПов и упиваясь собственной властью, В. Саратов, вместо исполнения программы Президента Украины В.Ф. Януковича «Украина для людей», исполняет свою «программу» - «Севастополь для Саратова». При этом В. Саратов и председатель СГС Ю. Дойников уже заявляют открыто в прессе, что деньги людям возвращать не собираются и отменять НЕЗАКОННОЕ решение сессии также не собираются. 35


Фактически имеет место правовой беспредел и мошенничество, а также нежелание исполнять РЕШЕНИЕ СУДА, вступившего в ЗАКОННУЮ СИЛУ. … Напомним, что Постановлением Севастопольского Апелляционного Административного Суда отменено решение Севастопольского городского совета, которым были введены незаконные тарифы на услуги ЖЭКов. Таким образом, жителям Севастополя должны быть возвращены незаконно полученные деньги минимум за год. Также напомним, что в адрес Антимонопольного комитета Украины направлено обращение с просьбой об открытии дел в отношении всех ЖЭКов города Севастополь в связи с применением на протяжении года незаконных тарифов. Комментарий Пресс-служба Севастопольской городской государственной администрации: «…Касаясь решения суда по поводу тарифов, установленных за жильё, глава исполнительной власти сказал, что «все жилые дома разбиты на 10 категорий, и количество видов коммунальных услуг в них колеблется от 6 до 14. По этим категориям и существуют разные цены «Все решения городского Совета будут приведены в соответствие с решением суда», - отметил Валерий Саратов». 4. Макеевка http://www.62.ua/news/38840?utm_source=web «В Макеевке почти втрое повысят квартплату (дата публикации 1.02.2011 г.). Уже весной оплачивать услуги по содержанию жилых домов макеевчане будут по новым тарифам. Квартплата вырастет минимум в два с половиной раза. Сегодня в стадии завершения работа по обоснованному расчету новой стоимости жилищных услуг. В середине февраля в городе начнутся общественные слушания, которые пройдут абсолютно во всех жилых домах при участии жителей. Коммунальникам предстоит разложить по полочкам новые расценки на жилищно-коммунальные услуги и обосновать их повышение… Теперь коммунальные предприятия рассчитывают тариф самостоятельно, индивидуально по каждому дому. А утверждают его жители на общественных слушаниях, которые в Макеевке стартуют в феврале. 36


Не позднее чем за семь дней до назначенной даты коммунальники должны будут поставить всех жильцов в известность о проведении слушаний. Соответствующие объявления разместят на подъездах домов. По итогам проведения таких обсуждений будут составлены протоколы общественных слушаний, и, даже если жители проигнорируют приглашение, ровно через 30 дней после проведения «дебатов» новые тарифы вступят в силу. Сэкономить поможет альтернатива Возможность повлиять на размер тарифа, согласно закону, у жителей есть. Так, если люди не хотят, чтобы ту или иную услугу из перечня предусмотренных тарифом оказывала организация, предложенная коммунальным предприятием, они могут внести свое альтернативное предложение, но, обращают внимание коммунальники, не отказаться от услуги совсем. Оказывать услуги будут специальные организации, имеющие разрешение и лицензию. Таким образом, в Министерстве ЖКХ решили бороться с теневым бизнесом в отрасли. - Если у жильцов есть альтернативное предложение относительно того, какая организация будет оказывать им ту или иную услугу, то в течение 30 дней с момента прохождения общественных слушаний инициативная группа жильцов должна предоставить заявление, подписанное 100% жителей этого дома. И тогда предложение будет правомочным, - поясняет Олег Борисов. - Если такого документа в указанный срок не поступает, слушания автоматически считаются состоявшимися и вместе с расчетами коммунального предприятия составленные протоколы передаются на согласование в исполком городского совета для утверждения тарифа. По такому же механизму рассчитывать новые тарифы будут абсолютно все коммунальные предприятия, управляющие компании, ОСМД, ассоциации совладельцев многоквартирных домов. 5. Луцьк «Тариф на прибирання прибудинкової території встановлений незаконно Понад два місяці у Луцьку тривали громадські слухання щодо встановлення нових тарифів на житлові послуги. Слухання проводились по кожному будинку окремо, тому мешканці багатоповерхівок мали можливість висловити усі свої зауваження та пропозиції щодо покращення обслуговування їхніх помешкань житлово-комунальними підприємствами. На загальних зборах лучани 37


мали змогу визначитись з переліком послуг, необхідних для нормального утримання будинку, або ж відмовитись в надання окремих послуг на власний розсуд. Здавалось би, і проведення слухань, і доведення до відома споживачів нових тарифів на житлові послуги відбувались на належному рівні. Втім до розрахунку самого тарифу виникає чимало запитань. Формування нових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій проходило відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМУ № 529. При цьому розрахунок вартості послуг з прибирання прибудинкових територій, що входить в тариф, визначався за спеціальною формулою, виписаною в постанові КМУ. Розрахунковою величиною, яка впливає на вартість послуги, є площа прибудинкової території, відведеної для обслуговування житлового будинку. Тож чим більша площа – тим більше доведеться платити. Проте під час громадських слухань в загальному переліку послуг на цей пункт мало хто з мешканців звернув увагу». 6. Хмельницький http://www.mobus.com/khmelnitsky/201915.html пятница, 22.05.2009 «Відтепер кожен будинок матиме власний тариф 21 травня в міському будинку культури відбулися громадські слухання з питання: "Встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по кожному будинку окремо", пише Міська рада. Метою проведення громадських слухань було обговорення нових розмірів та складових тарифів на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, які планується визначати для кожного будинку окремо залежно від кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, технічного стану будинків та прибудинкових територій… настав час для встановлення побудинкових тарифів. Тим більше, що досвід такої роботи є в інших містах: у Вінниці, Одесі, Львові, Чернівцях, Кривому Розі встановлені побудинкові тарифи. Діючі на даний час тарифи і ті, що пропонуються, є одними з найнижчих по Україні, наприклад, у Вінниці макс. тариф 1,80 грн., середній 1,40 грн., у Чернівцях макс. 1,70 середній 1,30 грн., у м. Хмельницькому макс. 1,15 середній 1,0 грн. Розрахунок тарифу на квартплату проведений по кожному із 965 будинку окремо, залежно від наявності інженерного устаткування 38


житлових будинків і їх впорядкування, без урахування рентабельності (0%) відповідно до вимог вищезгаданої Постанови КМУ. 7. Коростень «Враховуючи рекомендації обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.12.10 р. № 1.20/5-3659, відповідно до Законів України „Про житлово-комунальні послуги”, „Про природні монополії”, „Про ціни і ціноутворення”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою забезпечення принципів державного регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги, керуючись ст. 13, п. 2 ч. ”а”, п. 2 ч. ”б” ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 19.01.2011 року виконком Коростенської міської ради Житомирської області затверджує Порядок оприлюднення інформації та відкритих громадських слухань щодо зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, який визначає процедуру оприлюднення інформації та відкритих громадських слухань щодо зміни тарифів на житловокомунальні послуги».

39


Додаток 1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 20 травня 2009 р. N 529 Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ПОРЯДОК формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (витяг) Загальна частина 1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - послуги) і поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, які надають послуги (далі - виконавці), суб'єктів господарювання всіх форм власності, що спеціалізуються на виконанні окремих послуг, на умовах субпідрядних договорів з виконавцями (далі субпідрядники), органи місцевого самоврядування, власників житлових будинків (гуртожитків), власників (наймачів) квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках). 2. Тарифи (нормативні витрати, пов'язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) розраховуються окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з додатком (далі - типовий перелік). Виконавець доводить розрахунок тарифів до відома власників житлових будинків (гуртожитків), власників квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень ужитлових будинках (гуртожитках) та інших споживачів послуг шляхом проведення щодо кожного будинку громадських слухань. 40


За результатами громадських слухань перелік послуг за кожним будинком може бути зменшено виконавцем порівняно з типовим переліком за умови одержання у строк до 30 днів з дати проведення громадських слухань оформленого письмово в установленому законодавством порядку рішення власників житлових будинків(гуртожитків), власників квартир (житлових приміщень угуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках(гуртожитках) про забезпечення надання послуг, запропонований виконавцем перелік яких зменшено. У разі коли перелік послуг зменшується, виконавець перераховує тарифи і подає новий розрахунок тарифів відповідному органові місцевого самоврядування, що приймає рішення про його затвердження (погодження). З власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень у гуртожитку) та власниками нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) укладається договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі договір про надання послуг), що передбачає надання послуг, перелік якихвизначений за результатами громадських слухань згідно з типовим переліком. Послуги надаються відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг. Копія такого рішення єневід'ємною частиною договору про надання послуг. 3. Під час установлення тарифу на послуги необхідно забезпечувати прозорість визначення вартості усіх послуг з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку). 4. Нормативні витрати з надання послуг для гуртожитків, що призначаються для проживання одиноких громадян (житловими приміщеннями спільно користуються кілька осіб, які не перебувають у сімейних стосунках), розраховуються згідно з цим Порядком. Вартість послуг у розрахунку на ліжко-місце визначається як добуток тарифу на норму житлової площі для однієї особи в гуртожитку.

41


Порівняння текстів постанов КМУ (чинної та тієї, що втратила чинність), якими затверджуються Порядки формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Постанова КМУ від 12.07.2005 Постанова КМУ від 20.05.2009 №560 №529 Загальна частина 1. Цей порядок визначає механізм 1. Цей порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ( далі прибудинкових територій ( далі послуги) і поширюється на послуги) і поширюється на суб’єкти суб’єкти господарювання всіх господарювання всіх форм форм власності, які надають власності, які надають зазначені зазначені послуги. послуги (далі - послуги), суб'єктів господарювання всіх форм власності, що спеціалізуються на виконанні окремих послуг, на умовах субпідрядних договорів з виконавцями (далі - субпідрядники), органи місцевого самоврядування, власників житлових будинків (гуртожитків), власників (наймачів) квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках). 2. Розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) розраховується окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, пожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій з урахуванням типового переліку послуг з утримання

2. Розмір тарифів (нормативних витрат, пов'язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій) визначається по кожному окремо залежно від кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, пожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з типовим переліком послуг 42


(додаток)

будинків і споруд та прибудинкових територій згідно з додатком (далітиповий перелік). Виконавець доводить розрахунковий тариф до відома власників житлових будинків (гуртожитків), власників квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) та інших споживачів послуг шляхом проведення щодо кожного будинку громадських слухань. За результатами громадських слухань перелік послуг за кожним будинком може бути зменшено виконавцем порівняно з типовим переліком за умови одержання у строк 30 днів з дати проведення громадських слухань оформленого письмово а установленому законодавством порядку рішення власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) про забезпечення надання послуг, запропонований виконавцем перелік яких зменшено. У разі коли перелік послуг зменьшуеться, виконавець перераховує тарифи і подає новий розрахунок тарифів відповідному органові місцевого самоврядування, що приймає рішення про його затвердження (погодження). З власниками (наймачами) квартир (житлових приміщень) та власниками нежитлових приміщень у житловому будинку (гуртожитку) укладається договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - договір про надання послуг), 43


3. Під час формування тарифу на послуги повинна забезпечуватися прозорість усіх його складових з визначенням вартості кожної з них з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири. 4. У разі зміни розміру складових до тарифу на послуги вносяться відповідні зміни.

що передбачає надання послуг, перелік яких визначений за результатами громадських слухань згідно з типовим переліком. Послуги надаються відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг. Копія такого рішення є невід'ємною частиною договору про надання послуг. 3. Під час установлення тарифу на послуги необхідно забезпечувати прозорість визначення вартості усіх послуг з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири, житлового приміщення у гуртожитку та нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку). 4. Нормативні витрати з надання послуг для гуртожитків, що призначаються для проживання одиноких громадян (житловими приміщеннями спільно користуються кілька осіб, які не перебувають у сімейних стосунках), розраховуються згідно з цим Порядком. Вартість послуг у розрахунку на ліжко-місце визначається як добуток тарифу на норму житлової площі для однієї особи в гуртожитку.

Розрахунок нормативних витрат 5. Калькуляційною одиницею є 5.Калькуляційною одиницею є 1кв. 1кв. метр загальної площі квартир метр загальної площі квартири будинку (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку)

44


Додаток 2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від «16» листопада 2009 р. № 359 Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території 1. Загальна частина 1.1. Відповідно до статті 382 Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку. При цьому статтею 369 Кодексу визначено, що співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Розпоряджання майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. Правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень. Разом з цим статтею 322 Кодексу власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Нині законодавство не містить норм, які звільняли співвласників багатоквартирного будинку власника від обов’язку його утримувати. На виконання зазначених норм Кодексу власник житла може укласти відповідний договір із виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Такі відносини 45


відповідатимуть нормам Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон). Статтею 7 Закону до повноважень органів місцевого самоврядування віднесено: встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги; забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідних рівня та якості; інформування населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості житлово-комунальних послуг нормативам, нормам, стандартам та правилам; здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері житлово-комунальних послуг. Стаття 11 Закону у частині здійснення громадського контролю у сфері житлово-комунальних послуг передбачає проведення громадських слухань у визначеному статутом територіальної громади порядку. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування. Стаття 20 Закону передбачає право споживача одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо. Статтею 21 визначено обов’язок виконавця послуг надавати споживачеві зазначену інформацію. Відповідно до зазначених норм законодавства споживач послуг має не лише обов’язок сплачувати за спожиті послуги, а й право знати які саме послуги та якої якості будуть надані за рахунок сплачених коштів. Скористатися таким правом споживач може ще на етапі розрахунку виконавцем розміру тарифу під час проведення відповідних громадських слухань, що є формою безпосередньої участі співвласників багатоквартирного житлового будинку (або гуртожитків після приватизації житлових приміщень у них) у вирішенні питань його утримання. Відповідно до статті 31 Закону постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 затверджено Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі – порядок формування тарифів). Передбачена порядком формування тарифів норма, що зобов’язує проводити громадські 46


слухання по кожному будинку окремо із співвласниками будинку спрямована на стимулювання їх до більш свідомої участі в утриманні свого багатоквартирного житлового будинку та прибудинкової території. Цим же Законом визначено, що відносини у сфері житловокомунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах. Відповідальність за зниження якості послуг чи їх не надання несе виконавець послуг у порядку, визначеному договором і чинним законодавством. Таким чином виконавці зазначених послуг (відповідно до порядку формування тарифів) здійснюють розрахунки економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і подають їх на затвердження органам місцевого самоврядування в установленому порядку. Після затвердження тарифу органом місцевого самоврядування відповідний виконавець послуг має укласти із споживачами договори на надання послуг із умовою дотримання запланованих під час розрахунку розміру тарифів періодичності, строків їх надання та структури тарифу. Невід’ємною частиною договору має бути копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги та про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт, відповідно до вимог якого виконавець надає відповідні послуги. Норми законодавства не визначають єдиного підходу та правил щодо безпосереднього проведення громадських слухань з питання погодження зі споживачем розміру тарифу на зазначені послуги, його структури періодичності та строків надання послуг. Слід зауважити, що громадські слухання мають проводитися у порядку, що визначається статутом відповідної територіальної громади. Натомість не всі територіальні громади передбачили у своїх статутах відповідні розділи. Питання проведення громадських слухань щодо визначення по кожному будинку окремо розміру тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій залишається неврегульованим. Підходи, що мають бути єдиними для всієї країни при вирішення цього питання відсутні. Згідно із Законом до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства віднесено координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг. Положенням про Міністерство з питань житлово-комунального 47


господарства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 717, Мінжитлокомунгосп відповідно до покладених на нього завдань здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. Враховуючи вище зазначене Міністерство з питань житловокомунального господарства пропонує для використання при підготовці відповідних змін до статутів територіальних громад, а також безпосередньо при доведенні розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території (перед його затвердженням/погодженням) користуватися цими методичними рекомендаціями. Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території (далі – рекомендації) розроблено з метою організації та упорядкування проведення громадських слухань (далі – слухання), передбачених пунктом 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 (далі – порядок), з урахуванням норм Закону України «Про житловокомунальні послуги», для доведення розрахунку тарифу до відома власників житлових будинків (гуртожитків), власників квартир (житлових приміщень у гуртожитках), власників нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) та інших споживачів послуг (далі – власники приміщень). 2. Порядок організації та проведення громадських слухань 2.1. Організатором слухань, які проводяться відповідно до статті 11 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», виступає орган місцевого самоврядування (далі – організатор). Організатор є відповідальним за дотримання порядку проведення слухань та оформлення і зберігання відповідного протоколу. 2.2. Виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій після розрахунку розміру тарифу (відповідно до вимог порядку формування тарифу щодо його залежності від запланованих кількісних показників фактичного надання послуг з урахуванням забезпечення належного санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків і споруд та прибудинкової 48


території та з урахуванням типового переліку послуг) звертається до організатора з пропозицією про проведення відповідних громадських слухань, а також визначення графіку їх проведення по кожному будинку та відповідальні посадові особи.. 2.3. Слухання є формою безпосередньої участі власників приміщень у вирішенні питання утримання спільного майна (житлового будинку, гуртожитку). Участь у слуханнях може взяти будь-яка дієздатна особа, яка володіє приміщенням у житловому будинку (гуртожитку) або його частиною, віком від 18 років. Учасниками громадських слухань також можуть бути: - депутати місцевої ради; - представники органів виконавчої влади; - представники підприємств, що надають комунальні послуги. Обов’язково присутніми на слуханнях мають бути представники виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. Слухання мають відкритий характер. Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. 2.4. Про дату та місце проведення слухань організатор не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення повідомляє власників приміщень шляхом: - розміщення оголошень про проведення слухань на інформаційних стендах у під’їздах та біля будинків; - письмового повідомлення власників приміщень через поштові скриньки тощо. 2.5. Слухання проводяться по кожному будинку окремо. В оголошеннях про проведення слухань та повідомленнях рекомендується зазначати тарифи та переліки послуг для відповідного будинку. 2.6. На слуханнях до відома власників приміщень доводяться розраховані окремо по кожному будинку тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій разом із переліком послуг, що надаватимуться за рахунок тарифу. Також надаються детальні роз’яснення про перелік послуг з утримання будинків, періодичність та строки їх надання, структуру тарифу, а також обґрунтовується необхідність перегляду тарифів, з урахуванням економічних і технічних факторів утримання житлового фонду. 49


Роз’яснюється можливість зменшення за рішенням власників приміщень переліку послуг, періодичності та строків їх надання, розрахованих тарифів, зокрема які саме види послуг можуть бути повністю або частково виключені з тарифів, а які не можуть бути виключені за технічних умов належної експлуатації житлового фонду. Зазначається, що прийняте рішення власників приміщень про повне або часткове виключення із запропонованого переліку окремих послуг (із зазначенням в який спосіб буде забезпечуватися їх надання власниками приміщень) оформлюється письмово (рішення, протокол або відповідне звернення) і подається до організатора протягом 30 днів з дати проведення слухань за підписами 100 відсотків власників будинку та представника органу місцевого самоврядування (у разі наявності у будинку приміщень, що перебувають у власності територіальної громади). 2.7. За результатами слухань складається протокол, в якому зазначаються: - питання порядку денного; - список присутніх на слуханнях власників приміщень із зазначенням номера квартири або приміщення; - висловлені пропозиції та зауваження (під час виступу або надані письмово) із зазначенням їх автора; - прийняті рішення. Протокол підписується усіма присутніми учасниками слухань. 2.8. Слухання вважаються такими, що відбулися, незалежно від кількості присутніх осіб. У випадку, якщо по окремо взятому будинку на слухання не прийшло жодного власника приміщення, протокол підписується представником організатора, відповідальним за проведення слухань. В протоколі робиться відмітка про належне повідомлення та про факт неявки власників приміщень на слухання. 2.9. Організатор має протягом трьох днів з дня проведення слухань оприлюднити їх протокол для ознайомлення всіма власниками будинку шляхом розміщення його копії на інформаційних стендах у під’їздах та біля будинків. 3. Інші питання організації процедури проведення слухань 3.1. Для систематизації та контролю заходів щодо організації та проведення слухань організатор може запровадити: 50


1. Журнал обліку проведення слухань, в якому реєструються дати оприлюднення інформації щодо проведення слухань: - дата, назва та номер офіційного видання, в якому вийшло оголошення; - дати (окремо по будинках) розміщення у під’їздах на інформаційних стендах відповідних оголошень про проведення слухань; - дати (окремо по будинках) письмового повідомлення власників приміщень через поштові скриньки; 2. Письмові звернення власників будинків щодо зміни переліку послуг, періодичності та строків їх надання, розрахованих тарифів обов’язково реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспонденції. При цьому зазначається дата подання такого звернення, а також відповідність його оформлення вимогам цих рекомендацій. 3. Організаційні документи та листування з питань слухань долучаються до окремої справи (номенклатурна справа). 4. Копії протоколів слухань зберігаються протягом всього строку дії тарифу, який було затверджено (погоджено) на підставі проведених слухань.

51


Додаток 3

СТАТУТ територіальної громади міста Луганська (витяг) Стаття 15. Громадські слухання 1. Громадськими слуханнями є зустрічі членів відповідної територіальної громади з депутатами Луганської міської ради, районних у місті Луганську рад та посадовими особами місцевого самоврядування. Предметом громадських слухань може бути: • заслуховування вищевказаних посадових осіб з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування; • порушення питань та внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Громадські слухання у сфері житлово-комунальних послуг та в інших сферах, в яких діючим законодавством передбачена обов’язковість проведення громадських слухань з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування, проводяться у порядку, передбаченому цим Статутом. Якщо нормами діючого законодавства з окремих питань, з яких проводяться громадські слухання, визначений інший порядок їх ініціювання, скликання, проведення, прийняття рішень тощо, ніж той, що передбачений цим Статутом, застосовуються норми чинного законодавства. 4. Ініціаторами громадських слухань можуть бути: 4.1. Луганський міський голова; 4.2. ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА; 4.3. районна у місті Луганську рада; 4.4. Загальні збори членів територіальної громади, скликані та проведені відповідно до цього Статуту; 4.5. Орган самоорганізації населення; 4.6. Голова районної у місті Луганську ради; 4.7. Члени територіальної громади; 4.8. Інші суб’єкти, яким діючим законодавством надане право на ініціювання скликання (проведення) громадських слухань. 5. Ініціатива про проведення громадських слухань повинна бути оформлена наступним чином: у разі, якщо ініціатором проведення громадських слухань виступає 52


5.1. Луганський міський голова – розпорядженням Луганського міського голови; 5.2. ЛУГАНСЬКА МІСЬКА РАДА – рішенням ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; 5.3. районна у місті Луганську рада – рішенням відповідної районної у місті Луганську ради; 5.4. загальні збори членів територіальної громади – рішенням загальних зборів членів територіальної громади, прийнятим відповідно до цього Статуту; 5.5. орган самоорганізації населення – рішенням органу самоорганізації населення; 5.6. голова районної у місті Луганську ради – розпорядженням голови районної у місті Луганську ради; 5.7. члени територіальної громади або іншій суб’єкт, якому діючим законодавством надане право на ініціювання скликання (проведення) громадських слухань – документом, на прийняття (або видання) якого зазначений суб’єкт уповноважений діючим законодавством. У вказаних документах ініціаторами повинно бути зазначено: 1. Якщо предметом громадських слухань є порушення питань та внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування: • питання місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування, з яких передбачається порушити будь-які питання та внести будь-які пропозиції; примірний перелік питань та пропозицій, які передбачається відповідно внести та запропонувати з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування; • прізвища, імена, по батькові та посади посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, присутність яких на громадських слуханнях ініціатори вважають необхідною; • проекти рішень ради, її виконавчого комітету, розпоряджень голови – у разі, якщо за результатами громадських слухань передбачається внести пропозицію про прийняття (видання) зазначених документів; • проекти листів, звернень, тощо – у разі, якщо за результатами проведення громадських слухань передбачається внести пропозиції щодо їх прийняття; • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та контактні телефони уповноваженої особи, яка організує громадські слухання. 53


Ініціатори проведення громадських слухань у своїй ініціативі можуть зазначити інші необхідні відомості та додати до неї будь-які матеріали, що стосуються предмету громадських слухань. 6. Після надходження від ініціатора проведення громадських слухань оформленої відповідно до п.5 статті 15 цього Статуту ініціативи, Луганський міський голова (голова районної у місті Луганську ради) або відповідний виконавчий орган ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (районної у місті Луганську ради) за дорученням Луганського міського голови (голови районної у місті Луганську ради) протягом 15 робочих днів після надходження до них ініціативи, розглядають ініціативу, що надійшла, на предмет відповідності її вимогам діючого законодавства та цього Статуту. За результатами вказаного розгляду Луганський міський голова (голова відповідної районної у місті Луганську ради) видає відповідно розпорядження про скликання відповідних громадських слухань або про відмову в їх скликанні. 7. В розпорядженні про скликання громадських слухань повинно бути зазначено: день, час та адреса місця проведення громадських слухань, предмет громадських слухань, ініціатора їх проведення, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка організує громадські слухання, зазначеної ініціатором відповідно до пп.5.7. п. 5 ст. 15 цього Статуту, необхідні доручення уповноваженій особі, у разі необхідності інші відомості. Розпорядження про скликання громадських слухань не пізніш ніж у тижневий термін з моменту його видання повинно бути доведено до відома населення міста через засоби масової інформації та у інший спосіб. 8. Уповноважена особа, яка організує громадські слухання, здійснює наступне: • запрошує відповідних осіб на громадські слухання; • здійснює підготовку необхідних документів, листів, тощо або їх проектів; • повідомляє відповідних посадових та інших осіб про час, місце та день проведення громадських слухань; • здійснює реєстрацію членів відповідної територіальної громади, що прибули для участі в громадських слуханнях з зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дат народження, місць проживання, паспортних даних або даних документів, що замінюють паспорт; • веде громадські слухання; 54


здійснює підрахунок голосів під час проведення громадських • слухань; • веде, оформлює, підписує та зберігає протокол громадських слухань, підписує документи, що додаються до протоколу громадських слухань та зберігає їх; • здійснює інші необхідні заходи, в тому числі зазначені у розпорядженні про скликання громадських слухань. 9. У разі, якщо до першого листопада поточного року не надійшло ніякої пропозиції про проведення громадських слухань, Луганський міський голова (голова відповідної районної у місті Луганську ради) повинен відповідно до цього Статуту скликати та провести за власною ініціативою до кінця поточного року відповідні громадські слухання з питання обраного ним. 10. Загальноміські громадські слухання є правомочними, якщо в їх роботі прийняло участь не менш 50 членів відповідної територіальної громади. У роботі громадських слухань з правом дорадчого голосу можуть брати участь особи, які не є членами відповідної територіальної громади. 11. За результатами проведення громадських слухань можуть порушуватися питання та вноситися пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування, які відображаються в протоколі громадських слухань. Вказані питання та пропозиції приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загальної чисельності присутніх на громадських слуханнях. Копія протоколу громадських слухань наступного дня після його оформлення направляється уповноваженою особою, яка організовувала громадські слухання, до органів і посадових осіб, яких стосуються питання та пропозиції, що були відповідно порушені та внесені за результатами проведення громадських слухань. Органи та посадові особи місцевого самоврядування, яких стосуються питання та пропозиції, що були відповідно порушені та внесені на громадських слуханнях, повинні їх розглянути в місячний термін після надходження до них цих питань та пропозицій та повідомити про результати їх розгляду відповідну посадову особу місцевого самоврядування та суб’єктів, за ініціативою яких були скликані громадські слухання. 12. У процесі проведення громадських слухань уповноваженою особою, яка організує громадські слухання, ведеться протокол, який повинен бути оформлений не пізніш 10 робочих днів з дня проведення 55


громадських слухань. У протоколі громадських слухань повинно бути зазначено: дата, час початку проведення, адреса місця проведення громадських слухань, порядок денний громадських слухань, кількість членів відповідної територіальної громади, що були зареєстровані для участі в громадських слуханнях, прізвищ, імен, по батькові, найменування посад посадових осіб, що були присутні на громадських слуханнях, дата, номер розпорядження про скликання громадських слухань, прізвища, імена, по батькові осіб, що виступили на громадських слуханнях, їх пропозиції (у разі, якщо вони були внесені), питання та пропозиції, які були відповідно порушені або внесені на громадських слуханнях, результати голосування з кожного із зазначених питань та пропозицій, інші необхідні дані. До вказаного протоколу додається список членів територіальної громади, що були зареєстровані для участі у громадських слуханнях та інші необхідні документи або їх проекти. У вказаному списку обов’язково зазначаються прізвища, імена, по батькові членів територіальної громади, дати їх народження, місця проживання, паспортні дані або дані документів, що замінюють паспорт, підписи цих членів територіальної громади. Протягом 3 днів, після належного оформлення протоколу громадських слухань, він направляється Луганському міському голові (голові відповідної районної у місті Луганську ради), який визначає відповідний орган місцевого самоврядування, що розглядатиме пропозиції та питання, порушені за результатами громадських слухань. Підписи осіб, зазначених у цьому пункті Статуту, скріплюють відповідно печаткою уповноваженої особи, яка організовувала громадські слухання, (у разі її наявності) та печаткою відповідної ради. 13. Пропозиції та питання, які відповідно вносяться за результатами громадських слухань підлягають обов’язковому розгляду відповідними органами місцевого самоврядування. За результатами цього розгляду відповідні органи місцевого самоврядування повідомляють Луганського міського голову (голову відповідної районної у місті Луганську ради).Вказані пропозиції та питання мають рекомендаційний характер. Пропозиції, які відповідають вимогам діючого законодавства, можуть бути враховані під час діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

56


Додаток 4 Додаток до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 25 травня 2009 р. № 131 Порядок встановлення (погодження) виконавчими органами Луганської міської ради тарифів на житлово-комунальні, транспортні та інші послуги 1. Загальні положення 1.1. Дія Порядку встановлення (погодження) виконавчими органами Луганської міської ради тарифів на житлово-комунальні, транспортні та інші послуги (далі - Порядок) поширюється на підприємства, установи і організації комунальної власності територіальної громади міста Луганська та на підприємства, установи і організації, які не знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста Луганська. 1.2. Порядок розроблений на підставі рекомендацій Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 19.02.2009 року та ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 7 Закону України „Про житлово–комунальні послуги”, ст. 13 Закону України „Про питну воду та питне водопостачання”, ст. 13 Закону України „Про теплопостачання”, ст.14 Закону України „Про міський електричний транспорт”, ст. 7 Закону України „Про автомобільний транспорт”. 1.3. Порядок визначає процедуру надання, розгляду, перевірки та затвердження (погодження) тарифів на житлово-комунальні, транспортні та інші послуги та її розрахунки, в тому числі витрат на виробництво та (або) надання житлово–комунальних, транспортних та інших послуг (далі – Розрахунки). 2. Порядок надання Розрахунків 2.1. Підприємства, установи та організації, які порушують питання щодо встановлення (погодження) або зміни тарифу на відповідну житлово–комунальну послугу подають на ім’я Луганського міського голови, через управління справами Луганської міської ради, лист з проханням про встановлення (погодження) або зміну тарифу на відповідну житлово–комунальну послугу. У вказаному листі підприємства, організації, установи повинні вказати послугу щодо якої пропонується встановити (погодити) або змінити 57


тарифи, вказати причини необхідності встановлення (погодження) зміни тарифу, надати обґрунтування та перелічити всі документи, які додаються до вказаного листа. При необхідності встановлення (погодження) або зміни тарифу на житлово–комунальні послуги, пов’язані з технічним обслуговуванням ліфтів, виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії та наданням послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, наданням послуг з вивезення побутових відходів, наданням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, до виконавчих органів Луганської міської ради, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 27.02.2007 року № 297 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, обов’язково надаються висновки Державної інспекції з контролю за цінами в Луганській області щодо розрахунків економічно обґрунтованих планових витрат, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням та наданням вказаних житлово–комунальних послуг. Перелік документів, які повинні додаватися до вказаного вище листа: розрахунки тарифу, виконані у відповідності до Порядків формування тарифів на житлово–комунальні послуги, затверджених наступними постановами Кабінету Міністрів України: від 12.07.2005 р. №560 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”, від 10.07.2006р. № 955 „Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води”, від 12.07.2006 р. № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення”; наказом Міністерства з питань житлово–комунального господарства України від 10.01.2009 р. №2 ”Про затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів”, наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово– комунального господарства України від 09.11.2006 р. № 369 „Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації” *); - річний план виробництва (надання) житлово–комунальних послуг на підставі фактичного та прогнозованого обсягу надання послуг з урахуванням техніко–економічних факторів; 58


- стандарти, нормативи, норми, технологічні регламенти щодо виробництва (надання) житлово–комунальних послуг; - розрахунок планових витрат з операційної діяльності виробництва (надання) житлово–комунальних послуг із техніко–економічним обґрунтуванням статей витрат; - розрахунок планових адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат із техніко–економічним обґрунтуванням статей витрат; - розрахунок планово фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю; - копії договорів із сторонніми суб’єктами господарювання, укладених для забезпечення основної діяльності; - розрахунок планового прибутку, підтвердженого, затвердженими в установленому порядку програмами, пов’язаними з удосконаленням технологій, реконструкцією об’єктів, автоматизацією виробництва відповідної послуги, ресурсозбереженням або затвердженими інвестиційними проектами. Розрахунок та документи повинні бути підписані керівником підприємства, головним бухгалтером (економістом) та завірені печаткою. Плани виробництва житлово-комунальних послуг, натуральні показники, та інші дані, що використовувалися в розрахунках тарифу на відповідну послугу, узгоджуються з управлінням житлово–комунального господарства Луганської міської ради, відповідно до його компетенції, яке здійснює вказане узгодження на окремому аркуші із підтвердженням в ньому зазначених вище показників. 2.2. Підприємства, установи та організації, які порушують питання щодо встановлення (погодження) або зміни тарифу на транспортні послуги (послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом, міським автомобільним транспортом загального користування) подають на ім’я Луганського міського голови, через управління справами Луганської міської ради, лист з проханням про встановлення (погодження) або зміну тарифу на транспортні послуги (послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом, міським автомобільним транспортом загального користування). У вказаному листі підприємства, організації, установи повинні вказати послугу щодо якої пропонується встановити (погодити) або змінити тарифи, вказати причини встановлення (погодження) зміни тарифу, 59


необхідності, надати обґрунтування та перелічити всі документи, які додаються до вказаного листа. Перелік документів, які повинні надаватися до листа: розрахунок тарифу на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом, здійснений відповідно до „Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)”, затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово–комунального господарства України від 25. 07. 2007 р. № 96, або розрахунок тарифу на послуги пасажирського автотранспорту загального користування, виконаний відповідно до „Методичних рекомендацій визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування”, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25. 06.2003 року № 461 та Методичних рекомендацій із формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. № 65; - довідка про фінансові результати діяльності суб’єкта господарювання, що здійснює послуги по перевезенню пасажирів на міських маршрутах за минулий рік (виручка, дохід, витрати, прибуток (збиток), тощо; - довідка про обсяги пасажироперевезень за минулий та поточний роки (за відповідною статистичною формою); - копії договорів із суб’єктами господарювання, укладених для забезпечення основної діяльності; - копії нормативно – правових документів, положення яких застосовуються при розрахунку тарифів за елементами витрат та окремими видами транспортних послуг. Розрахунки та документи, надані на розгляд та перевірку, повинні бути підписані керівником, головним бухгалтером (економістом) та завірені печаткою. Заплановані обсяги пасажироперевезень, натуральні показники, та інші дані, що використовувалися в розрахунках тарифу на відповідну послугу, узгоджуються з управлінням транспорту Луганської міської ради, відповідно до його компетенції, яке здійснює вказане узгодження на окремому аркуші із підтвердженням в ньому зазначених вище показників. 2.3. Підприємства, установи та організації, які порушують питання щодо встановлення (погодження) або зміни тарифу на інші послуги, встановлення (погодження) яких здійснюється, відповідно до 60


діючого законодавства, органами місцевого самоврядування, повинні подати на ім’я Луганського міського голови, через управління справами Луганської міської ради, лист з проханням про встановлення (погодження) або зміну тарифу. У вказаному листі підприємства, організації, установи повинні вказати послугу щодо якої пропонується встановити (погодити) або змінити тарифи, вказати причини необхідності встановлення (погодження) зміни тарифу, надати обґрунтування та перелічити всі документи, які додаються до вказаного листа. Розрахунки на вказані послуги повинні бути виконані на підставі відповідних нормативних актів та методичних рекомендацій. Розрахунки та документи, що надаються до листа повинні бути підписані керівником, головним бухгалтером (економістом), завірені печаткою та узгоджені з відповідним виконавчим органом Луганської міської ради, який здійснює вказане узгодження на окремому аркуші із зазначенням в ньому узгодженого розміру тарифу. 3. Порядок розгляду та перевірки наданих документів. 3.1. Документи, надані підприємствами, організаціями та установами відповідно до розділу 2 цього Порядку, реєструються в управлінні справами Луганської міської ради згідно діючому регламенту виконавчого комітету Луганської міської ради. Управління справами Луганської міської ради приймає та реєструє вказані листи тільки після перевірки комплектності наданих до листа документів на відповідність переліку документів, зазначеного у листах, про які йде мова у пунктах 2.1; 2.2; 2.3 цього Порядку. 3.2. Згідно з резолюцією Луганського міського голови лист та додані до нього документи надаються на розгляд до управління економіки Луганської міської ради, яке їх реєструє, перевіряє наявність документів та економічних обґрунтувань наданих розрахунків і надає відповідь виконавцю (виробнику) відповідної послуги щодо результатів розгляду розрахунків у термін не пізніше 30 днів з дати їх отримання. 3.3. При здійсненні перевірки управління економіки Луганської міської ради може залучати фахівців виконавчих органів Луганської міської ради в межах їх повноважень, які не пізніше 10 днів з дня отримання від управління економіки Луганської міської ради розрахунків тарифів, надають висновок довільної форми щодо зауважень до розрахунків або їх підтвердження. 3.4. При здійсненні перевірки розрахунків тарифів на житловокомунальні, транспортні (крім послуги з перевезення пасажирів 61


міським автомобільним транспортом загального користування) та інші послуги, у випадках, коли розрахунки тарифів подані кількома підприємствами, установами та організаціями, які виконують та надають одну і ту ж послугу, управління економіки Луганської міської ради може здійснювати розрахунок єдиного по місту тарифу на цю послугу. 3.5. При здійсненні перевірки розрахунків тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом загального користування, якщо розрахунки тарифів подані кількома перевізниками, управління економіки Луганської міської ради розраховує єдиний по місту тариф відповідно до п.4.1 „Методичних рекомендацій визначення рівня тарифів на послуги пасажирського автотранспорту загального користування”, затверджених Наказом Міністерства транспорту України від 25.06.2003р. №461 *). 3.6. При здійсненні перевірки Розрахунків тарифів управління економіки Луганської міської ради, у разі необхідності, має право запросити у підприємств, установ та організацій, які порушують питання щодо встановлення (погодження) або зміни тарифу на відповідну послугу, додаткову інформацію, необхідну для здійснення перевірки Розрахунків тарифів. 3.7. За результатами вказаної перевірки управління економіки Луганської міської ради готує проект рішення про встановлення (погодження) або зміну відповідного тарифу або повертає Розрахунки тарифів на доопрацювання у разі: - надання не повного переліку документів; - надання інформації, що стосується Розрахунків тарифу, яка не відповідає дійсності; - існування законодавчих документів, які не дозволяють прийняти рішення про зміну тарифів; - наявності зауважень управління економіки Луганської міської ради або фахівців виконавчих органів Луганської міської ради, що залучалися до перевірки Розрахунків. 4. Порядок підготовки проектів рішень виконавчого комітету Луганської міської ради про затвердження (погодження) або зміни тарифів 4.1. При наявності всіх документів, перелічених у розділі 2 цього Положення, позитивного висновку фахівців виконавчих органів Луганської міської ради, яким надавалися Розрахунки на розгляд (крім розрахунків на послуги з перевезення пасажирів міським 62


електротранспортом (трамвай, тролейбус), управління економіки Луганської міської ради у десятиденний термін з моменту закінчення тридцяти денного строку розгляду та перевірки наданих звернень та розрахунків готує проект рішення виконавчого комітету Луганської міської ради про затвердження (погодження) тарифів у відповідності з Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 4.2. Розрахунки тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським електротранспортом (трамвай, тролейбус) погоджується управлінням транспорту та зв’язку Луганської міської ради та управлінням економіки Луганської міської ради з Мінекономіки та Мінжитлокомунгоспом у тридцяти денний термін з моменту закінчення розгляду та перевірки наданих звернень та розрахунків. Управління економіки Луганської міської ради у десятиденний термін від дати одержання погодження Розрахунків з Мінекономіки та Мінжитлокомунгоспом готує проект рішення виконавчого комітету Луганської міської ради про затвердження (погодження) тарифів у відповідності з Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 4.3. При доопрацюванні підприємствами, організаціями та установами Розрахунків процедура розгляду та перевірки здійснюється згідно Порядку. 4.4. Процедура оприлюднення проектів рішень про встановлення (погодження) тарифів на житлово-комунальні послуги, на транспортні послуги або на інші послуги проводиться органами місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Спосіб одержання пропозицій та коментарів від громадськості щодо проекту рішення (письмовий та (або) усний (громадські обговорення – громадські слухання, круглі столи, конференції, семінари, форуми, збори, організація громадських приймалень тощо)) визначається розробником відповідного проекту рішення згідно вимог чинного законодавства України. В разі прийняття нових законодавчих документів, при встановленні (погодженні) тарифів використовуються нові документи. Заступник Луганського міського голови

63

А. Кузьменко


Додаток 5 Луганська обласна громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини» г. Луганськ, вул. Ломоносова, 73/507, 91034, тел. (0642) 35-72-32 lekotan@lds.net.ua ДЕРЖАВНІЙ ІНСПЕКЦІЇ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни, 9 Громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини» зараз вивчає процедуру встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, в тому числі громадських обговорень проектів рішень по тарифам. Також ми працюємо над розробкою проекту Положення про порядок проведення громадських слухань з питань встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги в місті Луганську задля врегулювання усіх спірних питань щодо процедури. З 1 березня 2007 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.02.2007 № 297, підприємства житлово-комунального господарства подають на затвердження до органів місцевого самоврядування розрахунки витрат на виробництво житлово-комунальних послуг тільки після отримання висновків щодо їх економічної обґрунтованості в Державній інспекції з контролю за цінами в області. Згідно п. 32 Положення порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 529: «32. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат з технічного обслуговування ліфтів надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в установленому Мінекономіки порядку». Враховуючи вищевикладене і на підставі норм Закону України «Про інформацію», прошу у встановлений законом строк та у письмовій формі надати інформацію щодо: 1. Порядку участі Державної інспекції з контролю за цінами в Луганській області в процедурі затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги (чим врегульовано); 2. Який перелік документів подається до Державної інспекції з контролю за цінами в Луганській області для отримання висновків щодо економічної обґрунтованості тарифів і протягом якого строку цей висновок має бути підготовлений; 3. Чи є цей «висновок» документом «для службового користування» чи його можна вільно поширювати – наприклад надавати копії громадянам, що приймають участь у громадських слуханнях; 4. Чи були випадки (з 1 березня 2007 року) невідповідності запропонованих цін економічній обґрунтованості тарифів щодо житловокомунальних підприємств в місті Луганську. З повагою, Голова організації

Т. Кіріллова 64


65


66


67


68


69


70


Додаток 6 Луганська обласна громадська організація «Громадська ініціатива Луганщини» г. Луганськ, вул. Ломоносова, 73/507, 91034, тел. (0642) 35-72-32, 0506223330, lekotan@lds.net.ua № ___ від __2011 р.

Голові Ювілейної селищної ради м. Луганська Луганської області - голові Виконавчого комітету Ювілейної селищної ради м. Луганська Луганської області за посадою В. О. Струк ШАНОВНИЙ ПАНЕ ГОЛОВО! Громадською організацією «Громадська ініціатива Луганщини» за участі експертів розроблено проект Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. Проект цього Положення пройшов громадське обговорення на «круглому столі», що відбувся 21 квітня 2011 року у Центрі зайнятості населення м. Луганська, в якому прийняли участь 39 осіб з числа депутатів Луганської міської ради, керівників житлово-комунальних підприємств, органів самоорганізації населення, громадських організацій. Зараз за підтримки депутата Луганської міської ради Давидова С.І. його запропоновано винести на розгляд Виконавчого комітету Луганської міської ради. Цим Положенням пропонується врегулювати питання проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території щодо кожного будинку окремо відповідним рішенням Виконавчого комітету Луганської міської ради. Невиконання припису законодавства про проведення громадських слухань щодо кожного будинку окремо має наступні негативні наслідки: 1) скасування рішень про затвердження тарифів в судовому порядку. Постановою Севастопольського апеляційного адміністративного суду №2а-1709/10/2703 від 29.03.2011 визнано не чинним рішення Севастопольської міськради від 13.04.2010 №9919 «Про внесення змін в рішення Севастопольської міської Ради від 12.09.2006 №650 «Про реалізацію тарифної політики у сфері житлового господарства». Серед головних порушень, виявлених судом щодо визнаного незаконним рішення Севастопольської міської ради від 71


13.04.2010 №9919, в мотивувальній частині судового рішення було зазначено: що тариф розраховується за кожним будинком окремо; що необхідне проведення щодо кожного будинку громадських слухань окремо; 2) подання протестів прокурорів на рішення про затвердження тарифів (як це має місце в Мелітополі та Запоріжжі); 3) ускладнення соціально-політичної ситуації внаслідок нерозуміння населенням причин та обґрунтованості затвердження нових тарифів; 4) зниження платіжної дисципліни внаслідок недовіри населення до економічної обґрунтованості нових тарифів; Цих негативних наслідків можна значною мірою запобігти, якщо виконувати припис законодавства про проведення громадських слухань щодо кожного будинку окремо. Однак при цьому органи місцевого самоврядування стикаються з наступними проблемами: недостатня регламентація цього процесу актами законодавства; фальсифікація протоколів організаторами громадських слухань - підприємствами-виконавцями послуг. Тому пропонуємо Вам розглянути на засіданні Виконавчого комітету Ювілейної селищної ради м. Луганська Луганської області проект Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території та на основі нього розробити і прийняти регуляторний акт – рішення Виконавчого комітету Ювілейної селищної ради м. Луганська Луганської області про затвердження Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території. У разі Вашої зацікавленості, експерти громадської організації «Громадська ініціатива Луганщини» можуть надати необхідну консультативну підтримку, взяти участь в засіданні Виконавчого комітету Ювілейної селищної ради м. Луганська Луганської області для відповідей на запитання та пояснень щодо проекту Положення, у громадських слуханнях або в інших формах громадського обговорення (круглих столах, тощо) проекту в місті. Текст проекту Положення про порядок організації та проведення громадських слухань щодо тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території та пояснювальної записки до нього від розробників додається. З повагою, голова громадської організації

72

Т. Кіріллова


73


74


o o o o o

o o o

o

o •

o o o o o

Додаток 7 ПЕРЕЛІК основних нормативно-правових актів, що регулюють взаємовідносини у сфері ЖКГ Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97 «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 р. № 2625-III "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.01 р. № 2866-ІІІ; "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.04 р. № 1869-IV; "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.92 р. N8 2482-ХІІ; «Про благоустрій населених пунктів» від 6.09.2005 р. № 2807-IV Постанови Кабінету Міністрів України: "Про затвердження Правил користування приміщеннями житлових будинків" від 24.01.2006 р. №45; Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 № 529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодно та гарячої води і водовідведення" від 21.07.05 р. № 630; "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11.10.02 р. № 1521 зі змінами згідно постанови КМУ від 22.09.04 р. № 1242; Накази Держжитлокомунгоспу України: "Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян" від 15.09.92 р. №56; "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій" від 25.08.05 р. № 76; "Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя" 27.08.03 р. № 141; "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд" 10.09.04 р. № 150; «Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд» від 02.02.2009 № 13. 75


Громадсько-політичне видання

Участь громадськості в процесі формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Українською мовою Упорядники: Кіріллова Т.Ю., Бондаренко Б.В. За редакцією упорядників

Пiдписано до друку 12.05.2011. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Таймс. Ум. др. ар. 4,42. Ум. фарб.відб. 4,42. Наклад 500 прим. Зам. № 6.

Віддруковано з готового оригіналмакета ФОП Манько Д.О. 91015, м. Луганськ, кв. Зарічний, 1б/79, тел.: (050) 5650924


ЗБІРНИКНОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ