Page 1

ONDERNEMINGSPLAN 6BKA1+2

2012-2013

OPDRACHTEN KTA2 Villers Hasselt Vildersstraat 3 3500 Hasselt 011 30 09 50


Inhoudsopgave Inhoud Organisatie van de GIP ....................................................................................................... 3 Opbouw van de GIP ............................................................................................................. 5 Doelstellingen ........................................................................................................................ 7 1.1

Vaardigheden (wat je moet kunnen voor jouw GIP) ................................... 7

1.1

Kennis (wat je moet kennen voor jouw GIP) ................................................. 7

1.2

Attitudes ................................................................................................................... 7

Opdrachten ............................................................................................................................. 9 Nederlands DW1 ................................................................................................................. 10 Nederlands DW2 ................................................................................................................. 11 Nederlands DW3 ................................................................................................................. 12 Economie/Boekhouding DW1 ........................................................................................ 13 Economie/Boekhouding DW2 ........................................................................................ 14 Economie/Boekhouding DW3 ........................................................................................ 15 Kantoortechnieken DW1 .................................................................................................. 16 Kantoortechnieken DW2 .................................................................................................. 17 Kantoortechnieken DW3 .................................................................................................. 18 Dactylo DW1 ........................................................................................................................ 19 Dactylo DW2 ........................................................................................................................ 20 Dactylo DW3 ........................................................................................................................ 21 Toegepaste Informatica DW1 .......................................................................................... 22 Toegepaste Informatica DW2 .......................................................................................... 23 Toegepaste Informatica DW3 .......................................................................................... 24 Evalueren .............................................................................................................................. 25 Attitudes: ............................................................................................................................... 25 Procesevaluatie.................................................................................................................... 26 Productevaluatie ................................................................................................................. 27 Puntenverdeling .................................................................................................................. 28 Overzicht ........................................................................................................................... 28 Timing/deadlines ............................................................................................................... 29 Infofiche ................................................................................................................................. 30 Wat moet ik kunnen? .................................................................................................... 30 Wie zijn mijn begeleiders en waarvoor kan ik bij hen terecht? ....................... 30

2


Organisatie van de GIP Betrokken partijen LEERLINGEN 6BKA1

Esra Acar Daniel Aguilera Pizarro Amine Ahbabou Tayfun Akkoc Ergin Arslanbas Gylian Bas Luisa da Cunha Lopes Luisa Kübra Gürguç Simone Lonissen Raf Maris

6BKA2

Youssef Najib Hümeyra Özcan Aysegül Özer Helene Paulus Demi Put Enis Sahin Cihan Toklu Charlo Vossen Makbule Yavuz Seydi Yurdakul

3


LEERKRACHTEN Nederlands

De heer F. Cosemans

Toegepaste Informatica/ Dactylo

Mevr. V. Aerts/Mevr. J. Heylen/ Mevr. S Taramaschi/Mevr. E. Vreven

Boekhouding

Mevr. S. Taramaschi/Mevr. M. Hansen

Economie

Mevr. S. Taramaschi/Mevr. M. Hansen

Kantoortechnieken

Mevr. A. Vanuytrecht

Externe juryleden

Mevr. S. Schrijvers/De Heer G. Vanuytrecht/ De Heer K. Baerts/Mevr. C. Mammarella

Voorzitter van de jury

Mevr. A. Vanuytrecht

GIP Coรถrdinator

Mevr. A. Vanuytrecht

4


Opbouw van de GIP Beste leerling Beste ouders We brengen u er van op de hoogte dat in het 6de jaar een extra opdracht opgelegd wordt: de GeĂŻntegreerde Proef, kortweg de GIP. Aan deze proef worden afzonderlijk punten toegekend en de GIP bepaalt dus mee of de leerling zijn diploma behaald heeft of niet. De leerling krijgt punten voor de proces- en voor de productevaluatie. Wat bedoelen we met procesevaluatie? Hierbij wordt het tot stand komen van de GIP geĂŤvalueerd. De leerlingen moeten het bewijs leveren dat ze een aantal competenties hebben verworven (zie lijst op de volgende blz.). De leerlingen moeten zelf initiatieven nemen, contacten leggen, documentatie zoeken (in bibliotheken, op het internet) en persoonlijk verwerken, op tijd hun werk inleveren, een dossier schrijven, ev. een praktische realisatie afwerken. Daarbij kan het gebeuren dat ze wat meer een beroep op u zullen doen voor verplaatsingen, praktische hulp enz. Het kan ook dat ze met medeleerlingen moeten samenkomen voor groepswerk. Soms zullen er door internetgebruik of kopiewerk extra kosten gemaakt moeten worden. We vragen u daar alle begrip en steun voor. De leerlingen worden in de loop van het schooljaar geregeld geholpen en bijgestuurd door een leraar die optreedt als mentor, door een taalmentor en door andere leerkrachten die deel uitmaken van het GIP-team. Bij het einde van het eerste trimester, halfweg maart en eind mei wordt een afzonderlijk tussentijds GIP- rapport meegegeven naar huis. Voor de tweede evaluatie worden ook externe juryleden uitgenodigd voor de beoordeling.

5


Bij het einde van het schooljaar heeft de productevaluatie plaats. Het dossier en de realisatie worden beoordeeld door een GIP-team van leerkrachten. De verdediging van de GIP aan het einde van juni wordt beoordeeld door een jury die samengesteld is uit leraren van de school en externe deskundigen. Het volledige GIP-rapport wordt dan samen met het jaarrapport aan u bezorgd op de proclamatie. We rekenen er in ieder geval op: 

dat de richtlijnen in deze handleiding goed gelezen en gevolgd worden,

de tussentijdse GIP-rapporten ondertekend worden en bewaard in het rapport,

problemen altijd snel besproken worden met de mentor en genoteerd worden in het logboek,

het logboek geregeld door de ouders nagekeken en ondertekend wordt.

Alle afspraken i.v.m. de GIP kunt u nalezen op de volgende bladzijden. Succes met de Geïntegreerde Proef!

6


Doelstellingen De voornaamste competenties die worden nagestreefd bij het maken van de GIP zijn: 1.1 Vaardigheden (wat je moet kunnen voor jouw GIP) 

Onderzoeksvaardigheden: informatie vinden over je onderwerp en die informatie op een kritische manier en met je eigen woorden kunnen verwerken Technische analyse en probleemoplossende vaardigheden: indeling en structuur aanbrengen in je dossier en/of in je realisatie, een werkplanning en een ontwerp opmaken, de juiste materialen en machines kiezen, kortom systematisch te werk leren gaan van probleem naar mogelijke oplossingen, en uiteindelijk naar de juiste oplossing (en uitvoering). Kritisch denken en handelen: de juiste keuzes kunnen maken, zowel bij het schrijven van het dossier als bij het voorbereiden en uitvoeren van een realisatie Taalvaardigheid: een goed leesbaar dossier schrijven zonder fouten en je werk mondeling presenteren en verdedigen voor een jury. Professionele vaardigheden eigen aan je afdeling: je realisatie plannen, uitvoeren en afwerken volgens de regels van de kunst.

 

1.1 Kennis (wat je moet kennen voor jouw GIP) 

Professionele kennis (theorie): kennis van uw vakgebied is uiteraard een noodzakelijke voorwaarde om een goede GIP te maken. Technische vaardigheden steunen op een goed theoretisch inzicht en technische kennis.

1.2 Attitudes 

Orde, stiptheid en timing (= regels en afspraken naleven, al het nodige bijhebben, gedisciplineerd zijn, op tijd komen, doen wat gevraagd wordt, taken maken en tijdig afgeven, nauwgezet en net werken) Inzet/motivatie (= aandacht en concentratie, interesse en leergierigheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, medewerking, ijver, studeren, inzet voor je GIP) Respect , positieve houding (= respect voor materiaal, verdraagzaamheid, beleefdheid, taalgebruik, pestgedrag, aanvaarden van gezag) Zin voor initiatief, zelfstandig handelen (= niet aarzelen om te beginnen, niet wachten op de anderen om te starten, zelf een eerste stap zetten) Creativiteit en inventiviteit. (= kunnen functioneren binnen bepaalde opgelegde grenzen / zelf een oplossing durven voorstellen, vindingrijk zijn)

7


Afspraken 1 Vul regelmatig je logboek in. 2 Respecteer de deadlines. 3 Benoem de documenten correct voordat je de opdracht post op Smartschool 4 Raadpleeg geregeld ‘GIP: afspraken’ op smartschool 5 Gebruik steeds de spelling- en grammaticacontrole van je tekstverwerker, zo voorkom je schrijffouten. 6 Denk eraan dat je steeds de BIN-normen moet respecteren. Je GIP wordt tijdens het jaar 3 maal geëvalueerd. Deze punten tellen mee als punten voor het dagelijks werk. Effectieve puntenverdeling vind je achteraan in deze bundel. De jury kijkt dan jouw bundel na en geeft je een beoordeling voor de bundel. Tijdens de eindpresentatie moet je tenslotte je GIP bundel voorstellen aan de jury met behulp van een zelfgemaakte PowerPoint presentatie. De jury let vooral op je presentatie, je taalgebruik, je houding, je antwoorden op de vragen en de inhoud van je werk. Meer info -> evaluatie

8


Opdrachten VAK

DW1

DW2

DW3

Nederlands

Voorwoord

Slot

Voorbereiding presentatie

Economie/Boekhouding

Voorstelling

Prijsbeleid

Promotie + bedragen

Startersformaliteiten

Klantenanalyse

Break-even-point

Verzekeringen

Vaste kosten (zonder promotie)

Belastingen

Opstartkosten

Balans

Kantoortechnieken

Voorraadbeheer

Beveiliging

Milieu/ecologie

Dactylo

Voorblad

Brief

Inhoudsopgave

Mailings

Verwerken van de GIP opdrachten in de GIP bundel.

Huisstijl/Opmaakprofiel

Verbeterde opdrachten DW1 verwerken in de GIP

Logo Naamkaartje Toegepaste Informatica

Opbouw databank

Aanvullen databank

Factuur Powerpoint presentatie

*De uitleg per opdracht vind je terug op Smartschool.

9


Nederlands DW1 Opdracht:

Voorwoord   

Punten

Spelling Zinsbouw Inhoud

3 5 5

Evaluatie Inhoud: Lay-out:

Totaal:

10

13 5

DW1 Punt:

10


Nederlands DW2 Opdracht:

Slot   

Punten Spelling Zinsbouw Inhoud

3 5 5

Evaluatie Inhoud: Lay-out:

Totaal:

11

13 5

DW2 Punt:

10


Nederlands DW3 Opdracht:

Voorbereiding presentatie

Punten

Oogcontact Stemvolume/intonatie Taalgebruik Beheersing inhoud Houding

3 3 4 5 2

Evaluatie Inhoud: Lay-out:

Totaal:

12

17 5

DW3 Punt:

10


Economie/Boekhouding DW1 Opdracht:

Voorstelling/Startersformaliteiten/Verzekeringen/Opstartkosten

Punten

Economie Voorstelling

 

Stel jezelf voor Verklaar waarom je zelfstandig wil zijn

2 6

Startersformaliteiten

8

Vul de 4 stappen in om te starten als zelfstandige o Bank o Ondernemingsloket o Sociaal Verzekeringsfonds o Ziekenfonds Vul een inschrijvingsformulier in

Ondernemingsvorm

 

Keuze Voor- en nadelen

5

Verzekeringen

Ga op o o Ga op

2

   

Huisstijl Afwerking Afbeeldingen Bronvermelding

4 2 4 2

Maak o o o o o o o o o o

2 2 2 1 2 1 1 2 1 1

Huisstijl

zoek naar de verzekeringen voor je zaak Soort verzekering Omschrijving zoek naar 1 steunmaatregel + verklaar

6

Boekhouding Opstartkosten

een overzicht van de opstartkosten. Bank, zichtrekening, lening Inschrijving KBO, BTW, …. Sociaal Verzekeringsfonds Ziekenfonds SABAM Belastingen Vergunningen Bedrijfsafval Verzekeringen Andere

Evaluatie Punten Economie

Inhoud: Lay-out: (10 punten)

29 5

Punten Boekhouding

Totaal:

13

15 DW1 Punt:

10


Economie/Boekhouding DW2 Opdracht:

Prijsbeleid/Klantenanalyse/Vaste kosten/Balans

Punten

Economie Prijsbeleid

Klantenanalyse

Opmaak

Prijsbeleid  Verkoopprijs bepalen  Verkoopsvoorwaarden opstellen  Omzetraming

2 2 4

Klantenanalyse  Geografisch  Bevolkingscriteria  Socio-economisch  Koopgedrag

6

   

Huisstijl Afwerking Afbeeldingen Bronvermelding

4 2 4 2

Maak een overzicht van je jaarlijks vaste kosten (ZIE SCHEMA) Zonder promotie

Boekhouding Vaste kosten

10

Balans  Stel de balans op voor je onderneming. o Structuur / Benamingen o Inhoud o Evenwicht?

10 2 7 1

Inhoud: Lay-out: (10 punten)

14 5

Evaluatie Punten Economie Punten boekhouding

Totaal:

14

30 DW2 Punt:

10


Economie/Boekhouding DW3 Opdracht:

Promotie + bedragen/Break*-even-point/Belastingen

Punten

Economie Promotie

  

Opmaak

Opening o Uitwerking o Budget Reclame o Overzicht van reclame o Budget Acties o Overzicht van de soorten acties o Werk 3 actievormen uit  Uitwerking  Budget

4 2 4 2 2 6 2

   

Huisstijl Afwerking Afbeeldingen Bronvermelding

4 2 4 2

  

Berekening aan de hand van de formule Verklaring Grafiek

5 2 5

Raming van de belastingen

3

Boekhouding Break-evenpoint

Belastingen Evaluatie Punten Economie

Inhoud: Lay-out: (10 punten)

22 5

Punten Boekhouding

Totaal:

15

15 DW3 Punt:

10


Kantoortechnieken DW1 Opdracht:

Voorraadbeheer

Voorraad Goederen

Voorraadbeheermethode:  FIFO  LIFO  JIT (verklaar je keuze) Voordelen voorraadbeheer? Doorlichting voorraadbeheer? Logistieke analyse?

Punten 2

4 3 3 3

Evaluatie Inhoud: Lay-out:

Totaal:

16

15 5

DW1 Punt:

10


Kantoortechnieken DW2 Opdracht:

Beveiliging van je pand

Beveiligen

Pand beveiligen? Ja/nee Hoe? Materiaal beveiligen? Ja/nee? Hoe? Andere maatregelen?

Punten 1 4 1 4 5 Evaluatie 15 5

Inhoud: Lay-out:

Totaal:

17

DW2 Punt:

10


Kantoortechnieken DW3 Opdracht:

Milieu/Ecologie

Punten

Afval

Sorteren? Kostenplaatje? Welk bedrijf?

1 2 2

Milieu

Bijdragen milieu. Welk initiatief neem je?

5

Evaluatie Inhoud: Lay-out:

Totaal:

18

10 5

DW3 Punt:

10


Dactylo DW1 Opdracht:

Voorblad/Huisstijl/Opmaakprofiel

Punten

Voorblad

Het voorblad van je gipbundel wordt beoordeeld op de volgende criteria: -Inhoud - Indeling/niveau - Stijlen - Huisstijl - BIN-normen

10

Huisstijl Kies een huisstijl voor je bedrijf waardoor men gemakkelijker je bedrijf gaat herkennen. Deze huisstijl zal terug te vinden zijn op al de documenten van jouw onderneming: -Kleuren -Lettertype (max. 2) -Logo

5

Evaluatie Inhoud Lay-out

Totaal:

19

15 5

DW1 Punt:

10


Dactylo DW2 Opdracht:

Brief/Mailings/Verbeterde opdrachten DW1 verwerken in de GIP

Punten

Brief

Stel een aanmaning op voor klanten die niet tijdig hun factuur betalen. Let hierbij op : -BIN-normen -Inhoudelijke tekst -Spelling- en grammatica -Huisstijl -Opmaakprofielen -Indeling: kop- en voetteksten

10

Mailings

Ontwerp een flyer voor de opening van je nieuwe zaak. Besteed aandacht aan volgende kenmerken: -BIN-normen -Velden -Creativiteit -Huisstijl -Uploaden in drie bestanden nl. hoofdbestand, resultaat en klantenlijst

10

Verbeterde opdrachten

-Verwerk de opdrachten van dw1 in je GIP-bundel

10

Inhoud Lay-out

30 5

Evaluatie

Totaal:

20

DW2 Punt:

10


Dactylo DW3 Opdracht:

Verwerken van de GIP opdrachten in de GIP-bundel/ Inhoudsopgave

Punten

GIP-bundel

Je GIP-bundel zal worden beoordeeld op:  BIN-normen  Huisstijl  Afbeeldingen: voldoende, relevantie, kwaliteit  Opmaak  Stijlen  Spelling en grammatica

10

Inhoudsopgave

Je inhoudsopgave moet voldoen aan volgende kenmerken:  Inhoud  Indeling (niveaus)  Stijlen  BIN-normen  Huisstijl

10

Inhoud: Lay-out:

20 5

Evaluatie

Totaal:

21

DW3 Punt:

10


Toegepaste Informatica DW1 Opdracht:

Opbouw databank

Database

Maak een databank voor je bedrijf (deel 1: tabellen - opbouw) 

Punten

Klanten o Veldnaam o Gegevenstype o Eigenschappen Leveranciers o Veldnaam o Gegevenstype o Eigenschappen Artikelen o Veldnaam o Gegevenstype o Eigenschappen

5

5

5

Evaluatie Totaal

Totaal:

22

15

DW1 Punt:

10


Toegepaste Informatica DW2 Opdracht:

Aanvullen databank

Database

Afwerken databank (deel 1: tabellen - opbouw) 

Punten

10

Klanten o Formulier o Inhoud o Rapport (lijst) Leveranciers o Formulier o Inhoud o Rapport: adresetiketten Artikelen o Formulier o Inhoud o Rapport (lijst) Verwerking

10

10

6

Evaluatie Totaal

Totaal:

23

36

DW2 Punt:

10


Toegepaste Informatica DW3 Opdracht:

Factuur/PowerPoint

Factuur

Maak    

PowerPoint

Punten

een standaard factuur voor je bedrijf Opmaak Automatisering / formules Bin-normen Regels van de factuur

5 5 2 3

Maak een PowerPoint voor je GIP presentatie  Inhoud  Opmaak o Huisstijl o Bin-normen / regels PPT o Afbeeldingen o Afwerking

10 10

Evaluatie Totaal

Totaal:

24

35

DW3 Punt:

10


Evalueren Evalueren zal gebeuren via Smartschool. De punten en de verbeteringen zullen gepost worden door de leerkrachten en zichtbaar zijn voor alle leerlingen en de jury. De puntenverdeling staat steeds per vak/opdracht vermeld bij de omschrijving. Naast deze punten krijgt de leerling per vak punten op attitudes. De punten voor attitudes worden ook vermeld op smartschool in het portfolio. Attitudes: 0

1

2

Stiptheid Nauwkeurigheid en volledigheid Orde Totaal:

/5

Stiptheid 0 1 2

de opdracht werd veel te laat afgegeven, de leerling moet meer aandacht besteden aan stiptheid de opdracht werd enkele dagen te laat afgegeven de opdracht werd op tijd afgegeven

Orde 0 de leerling moet meer aandacht besteden aan ordelijkheid 1 de opdracht is ordelijk Nauwkeurigheid en volledigheid: 0 de opdracht is onvolledig 1 de leerling moet meer aandacht besteden aan het nauwkeurig uitvoeren van de opdracht 2 de opdracht werd nauwkeurig uitgevoerd

25


Procesevaluatie DW1

DW2

DW3

Nederlands

…/10

Nederlands

…/10

Nederlands

…/10

Kantoortechnieken

…/10

Kantoortechnieken

…/10

Kantoortechnieken

…/10

Economie

…/20

Economie

…/20

Economie

…/20

Toegepaste Informatica

…/10

Toegepaste Informatica

…/10

Toegepaste Informatica

…/10

Boekhouden

…/10

Boekhouden

…/10

Boekhouden

…/10

Dactylo

…/10

Dactylo

…/10

Dactylo

…/10

SUBTOTAAL

…/70

SUBTOTAAL

…/70

SUBTOTAAL

…/70

TOTAAL:

…/10

TOTAAL:

…/10

TOTAAL:

…/10

Hieronder verstaan we de evaluatie van de manier waarop het product tot stand komt en van het proces dat de leerling doormaakt tijdens het werken aan de geïntegreerde proef. Daarbij gebruiken de leerkrachten evaluatieformulieren met duidelijke indicatoren.

26


Productevaluatie Verdeling Nederlands

…/10

Kantoortechnieken

…/10

Economie

…/20

Toeg. Informatica

…/10

Dactylo

…/10

Boekhouding

…/10

Powerpoint

…/

Presentatie

…/

Voorkomen

…/

Verdediging

…/

SUBTOTAAL

…/

TOTAAL:

…/100

De evaluatie van het werkstuk, de realisatie die de leerling aflevert en het dossier met de gebundelde verslagen van de eigen verwerking van informatie, ervaringen en documenten heeft plaats tussen het indienen van het dossier en de dag van de verdediging. Hiervoor is het GIP-team verantwoordelijk. De verdediging voor de jury heeft plaats in de maand juni. De TA nodigt de externe juryleden uit voor de evaluatie van de GIP- verdediging. De leerling zal het resultaat van zijn werk aan de jury voorstellen en toelichten.

27


Puntenverdeling 

De verhouding proces-, productevaluatie in de globale beoordeling van de GIP is:  225 ptn. procesevaluatie (DW1+DW2+DW3)  175 pnt. productevaluatie (eindwerk= BIN & ATT & presentatie)

Overzicht

DW1 Opdrachten Attitudes TOTAAL

Pnt 70 5 75

September - juni DW2 Pnt DW3 Opdrachten 70 Opdrachten Attitudes 5 Attitudes TOTAAL 75 TOTAAL TOTAAL DW

Opdrachten Nederlands Dactylo Informatica Kantoortechnieken Economie Boekhouden

10 10 10 10 20 10

Attitudes Nederlands Dactylo Informatica Kantoortechnieken Economie Boekhouden

ATTeind Stiptheid Orde en netheid

Eindproduct ATTeind BIN-normen Opdrachten

TOTAAL

Pnt 70 5 75 225

5 5 5 5 5 5

10 10

Juni Pnt Powerpoint 20 PPT 20 Nederlands 70 Voorkomen/houding Presentatie Vragen 110 TOTAAL TOTAAL DW

Pnt 10 10 10 10 20 60 175

TOTAAL ONDERNEMINGSPLAN: 400 pnt VERHOUDINGEN ONDERNEMINGSPLAN Proces Product 28

65% 35%


Week

Streefdatum

Activiteit

OK

36 37 38 39 40 41 42 43

Informeren betrokken leerkrachten en leerlingen

44

Herfstvakantie

45 46 47

Inleveren deel 1

48 49

Proefwerken

50

Proefwerken

51

Evaluatiegesprek & bijsturing – Eerste GIP-rapport

52

Kerstvakantie

1 2 3 4 5 6 7

Krokusvakantie

8 Inleveren deel 2

9 10 11 12 13 14

Paasvakantie

15 16 17 18 19

Inleveren deel 3

20

Voorlopige versie

21

Definitieve versie + definitieve PPT

22

INDIENEN GIP-DOSSIER (ten laatste 1 week voor het begin van de proefwerken!)

23

Proefwerken

24

Proefwerken

25

Verdediging voor externe jury – Volledig GIP-rapport bij jaarrapport

26

Timing/deadlines 29


Infofiche Wat moet ik kunnen? 

Doelgericht informatie verzamelen, selecteren en verwerken;

Verwerkte informatie schriftelijk en mondeling presenteren;

De leerling dient aan de hand van de integrale opdrachten een bewijs te leveren dat hij/zij de bovenstaande doelen bereikt heeft. Verder:  Men best wekt vanuit de integrale opdrachten met kritische zin selecteren; 

Daarmee de jury overtuigen dat ik het verwachte competentieniveau bereikt heb;

Dat alles – bij de mondelinge oefenbeurt en op de dag van de eindronde –mondeling presenteren met aandacht voor de volgende onderdelen.

Mijn werk gedurende 10 minuten presenteren;

Een gefundeerd antwoord geven op de vragen van de juryleden (10 minuten)

Wie zijn mijn begeleiders en waarvoor kan ik bij hen terecht? De VAKLEERKRACHT Alle leerkrachten Geeft een reeks in volume beperkte opdrachten die ondersteunend zijn voor de GIP; de scores worden verrekend bij het dagelijks werk voor het vak of bij het proces van de GIP. De leerkracht informatica kijkt het dossier 1X na op lay-out. De TECHNISCHE MENTOR = TRAJECTBEGELEIDER Mevr. Vanuytrecht, Mevr. Taramaschi, Mevr. Hansen 

Ziet datzelfde werkje na op inhoud

Organiseert regelmatig een voortgangsgesprek waarbij er eerst gereflecteerd wordt op het doorlopen proces om vandaar uit nieuwe doelen te stellen.

Begeleidt de leerling in voorbereiding tot de mondelinge presentatie.

Verwacht de actieve medewerking van de leerling.

30


De TAALMENTOR Dhr. Cosemans 

Geeft GEEN advies op vlak van inhoud;

Geeft advies bij de mondelinge inoefening

31


32

Opdrachten GIP 6BKA 2012-2013  

Ondernemingsplan