Page 1

Äàð çàðôè áèñòó ïàí¿ ñîë ìî áà øàðîôàòè çà³ìàòè ñîôäèëîíàè õàë¥àìîí äàð ðî³è òàúìèí íàìóäàíè ðóøäè ñè¸ñèâó è¥òèñîäO âà è¿òèìîèâó ôàð³àíãèè êèøâàð áà íàòè¿à³îè íàçàððàñ íîèë ãàðäèäåì. Àç Ïà¸ìè Ïðåçèäåíòè ¯óì³óðèè Òî¿èêèñòîí ÝìîìàëO Ðà³ìîí áà Ìà¿ëèñè Îëèè ¯óì³óðèè Òî¿èêèñòîí, 22 äåêàáðè ñîëè 2016

ÁàíO - îäàì àúçîè ÿêäèãàðàíä Истиќлолияти Тољикистон поянда бод!

Íàøðèÿè Ìà¥îìîòè è¿ðîèÿè ³îêèìèÿòè äàâëàòèè âèëîÿòè Ñó˜ä Сешанбе, 27 декабри соли 2016 Õàáàð³îè ðàñìO

Сафари кории Эмомалї Рањмон ба шањри Санкт - Петербурги Федератсияи Россия

Cанаи 26 декабри соли 2016 Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон барои иштирок дар љаласаи ѓайринавбатии Шўрои амнияти дастаљамъии Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї ба шањри Санкт - Петербурги Федератсияи Россия сафар карданд. Дар Фурудгоњи байналмилалии Душанбе Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмонро Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Мањмадсаид Убайдуллоев, раиси Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Шукурљон Зуњуров, Сарвазири Љумњурии Тољикистон Ќоњир Расулзода, роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон Рањмон Озода Эмомалї ва дигар шахсони расмї гусел намуданд. Дар ин сафар Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмонро ёрдамчии Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои робитањои хориљї Аъзамшо Шарифї ва дигар шахсони расмї њамроњї карданд.

Пан Ги Мун Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмонро табрик кард

Субњи 23 декабри соли 2016 ба унвони Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон аз номи Дабири кулли Созмони Милали Муттањид номаи табрикї ирсол гардид, ки дар он аз љумла омадааст: “Бо камоли эњтиром шарафёбам Шуморо ба муносибати ба иттифоќи оро ќабул шудани ќатъномаи Маљмааи Умумии Созмони Милали Муттањид “Дањсолаи байналмилалии амал “Об-барои рушди устувор, 2018-2028”, ки аз љониби Њукумати Тољикистон пешбарї шуда буд, самимона табрик намоям. Бовар дорам, ки дањсолаи нав дар роњи тањким ва мусоидат ба татбиќи њадафњои рушди устувори марбут ба захирањои об сањми арзишманд хоњад гузошт. Дањсолаи мазкур инчунин дар тањким ва вусъатбахшии дастовардњои Дањсолаи байналмилалии амал "Об - барои њаёт, солњои 2005 - 2015" мусоидат менамояд. Итминон дорам, ки дањсолаи нав дар амалї намудани иќдомњои дигари марбут ба захирањои об, аз љумла фаъолияти Панели сатњи баланд оид ба захирањои об мусоидат карда, дар њалли мушкилоти имрўза ва оянда, ки зимни татбиќи Рўзномаи рушди устувор то соли 2030 ба миён омада метавонад, наќши назаррас мебозад”.

23 декабри соли 2016 тањти раёсати Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Раиси Њукумати мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон Маљлиси васеи Њукумати Љумњурии Тољикистон баргузор гардид. Дар Маљлиси васеи Њукумат нишондињандањои рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат дар соли 2016 натиљагирї ва вазифањои асосї барои соли 2017 муайян карда шуданд. Дар кори маљлис роњбарият ва аъзои Њукумати кишвар, Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон ва воњидњои сохтории он, роњбарони сохторњо ва маќомоти марказии давлатї, идорањои назди Президент ва Њукумат, корхонаю муассисањои љумњуриявї, раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо, роњбарони муассисањои олии таълимї, марказњои татбиќи лоињањои инвеститсионї, бонкњои давлатї ва сањњомї, рўзномаю маљаллањои расмї ва дигар шахсони масъул иштирок доштанд. Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон кори маљлисро оѓоз бахшида, таъкид намуданд, ки соли 2016 барои мардуми тољик, дар њаќиќат, соли таърихї ва бобарор ба њисоб рафта, дар маљмўъ бо натиљањои назаррас љамъбаст мешавад. Дар Маљлиси васеи Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба натиљањои рушди иќтисодию иљтимої дар соли 2016 нахуст њисоботи Сарвазири мамлакат Ќоњир Расулзода шунида шуд. Тавре таъкид гардид, бо вуљуди таъсири манфии омилњои берунї рушди босуботи иќтисодии мамлакат нигоњ ва иљрои нишондињандањои макроиќтисодї ва иљтимої тибќи њадафњои афзалиятнок таъмин карда шуданд. Маљмўи мањсулоти дохилї зиёда аз 54 миллиард сомонї ва афзоиши воќеии он ба 6,9 фоиз баробар гардида, сарфи назар аз коњишёбии ќурби пули миллї нисбат ба асъори хориљї, нархњо дар бозори истеъмолї дар сатњи мўътадил нигоњ дошта шуданд ва сатњи таваррум 6 фоизро ташкил дод.

Панљшанбе, 16 июли соли 2015

№ 154 (17679)

Маљлиси васеи Њукумати Љумњурии Тољикистон

кистон, Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон соли 2016-ум 52 фоизи харољоти буљет, яъне 8,1 миллиард сомонї ба баланд бардоштани сатњу сифати зиндагї ва њифзи иљтимоии ањолї равона гардид. Љињати бартараф намудани камбудињои мављуда ва тањлилу љамъбасти воќеии соњањои иќтисодию иљтимої дар соли 2016 ба Сарвазири мамлакат, муовини якум ва муовинони Сарвазир дастуру супоришњои мушаххас дода шуд. Дар кори маљлиси Њукумати мамлакат инчунин њисоботи Вазири рушди иќтисод ва савдо Неъматулло Њикматуллозода, молия Абдусалом Ќурбониён ва раиси Кумитаи андоз Нусратулло Давлатзода шунида шуд. Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон аз фаъолияти номуназзами Минтаќањои озоди иќтисодї, иљро нашудани наќшаи даромади буљети давлатї ва андоз, сањлангорї дар пешбурди корњои илмї, ихтироот ва навоварї, пурра таъмин нашудани ўњдадорињои иљтимоии давлатї ва дигар мушкилоту норасоињо изњори нигаронї карда, дастуру супоришњои ќатъї доданд, ки назорат барои ислоњи камбудию мушкилоти мављуда пурзўр карда шаванд. Сипас, ба Президенти Љумњурии Тољикистон, Раиси Њукумати мамлакат Эмомалї Рањмон сардори Хадамоти гумрук Абдуфаттоњ Ѓоиб, директори Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа Сафаралї Наљмиддинов оид ба натиљањои фаъолияти соњањо дар соли 2016 њисобот доданд. Дар маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон раиси Бонки миллї Љамшед Нурмуњаммадзода ва Раиси БДА «Амонатбонк» Руњулло Њакимзода доир ба тадбирњои бењдошти низоми бонкї ва сиёсати самараноки пулию ќарзї, Вазири саноат ва технологияњои нав Шавкат Бобозода оид ба њолати иќтидорњои саноатї, бунёд ва таъсиси коргоњ ва корхо-

Барќияи тасаллияти Пешвои миллат ба Президенти Федератсияи Россия

25 декабри соли 2016 Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин барќияи тасаллият ирсол намуданд, ки дар он, аз љумла гуфта мешавад: «Мўњтарам Владимир Владимирович! Хабари фољиабори суќути њавопаймои њарбї - наќлиётиро дар акваторияи Бањри Сиёњ, ки дар он хизматчиёни њарбии Россия, намояндагони гурўњњои эљодї ва воситањои ахбори омма ќарор доштанд, бо андўњи гарон дарёфтам. Дар ин лањзањои њузнангез мо дар Тољикистон дарди ин талафоти вазнинро якљо бо Шумо ќисмат мекунем. Хоњишмандам, тасаллияти амиќ ва њамдардии моро ба тамоми наздикону пайвандони њалокшудагон расонед». www.prezident.tj

Тавре таъкид шуд, рушди иќтисодї, аз љумла ба афзоиши маблаѓгузорињо ба сармояи асосї дар њаљми 17,4 фоиз, мањсулоти саноатї - 16,0 фоиз, гардиши савдои чакана - 6,0 фоиз ва мањсулоти кишоварзї - 5,2 фоиз мусоидат намуда, наќшаи њаљми умумии Буљети давлатї – 95 фоиз таъмин ва ба он 16,8 млрд. сомонї ворид гардид, ки нисбат ба наќша 907 млн. сомонї кам мебошад. Дар даври њисоботї наќшаи воридоти андозњо аз љониби маќомоти андоз - 98,2 фоиз ва Хадамоти гумрук - 90,1 фоиз таъмин гардидааст. Зикр шуд, ки бо дастгирї ва њидоятњои бевоситаи Президенти Љумњурии Тољи-

нањои истењсолии нав гузориш доданд. Аз фаъолият накардани 450 корхонаи хурду бузурги саноатї дар соли равон, роњандозї нашудани тадбирњо дар самти таќвиятбахшии истењсолоти ќолинбофии дастї, истењсоли мањсулоти нассољї ва хўрокворї изњори нигаронї карда, Сарвари давлат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба роњбарияти Вазорати саноат ва технологияњои нав барои љоннок намудани корњо дар ин самт дастуру супоришњои ќатъї доданд. Дар кори маљлис баъдан Вазири энергетика ва захирањои об Усмоналї Усмонзода, Раиси Ширкати сањњомии

холдингии кушодаи «Барќи Тољик» Мирзо Исмоилзода ва Директори генералии ЉСК НБО «Роѓун» Хайрулло Сафарзода дар бораи вазъи энергетикии мамлакат, тадбирњо вобаста ба пешгирии талафоти аз меъёр зиёди барќ ва љамъоварии њаќќи истифодаи он, рафти сохтмон ва навсозию таљдиди нерўгоњњои барќи обї бо њисобот баромад намуданд. Вазири корњои дохилї Рамазон Рањимзода доир ба масъалањои вобаста ба вазъи иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон", Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд" ва нишондињандањои сатњи љинояткорї дар соњаи энергетика гузориш дод. Дар идомаи кори Маљлиси васеи Њукумати Љумњурии Тољикистон Вазири кишоварзї Сатторї Иззатуло дар бораи вазъи киштукори тирамоњї, ба гардиши кишоварзї даровардани заминњои бекорхобида, содироти меваю сабзавот, раиси Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї Ањмадзода Раљаббой оид ба пешгирии ќонунвайронкунињо дар самти истифодаи замин ва раиси Кумитаи сармоягузорї ва идораи амволи давлатї Ќодири Ќосим дар бораи татбиќи лоињањои сармоягузорї ва љалби бештари сармоя ба иќтисодиёти кишвар њисобот доданд. Президенти мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Вазири маориф ва илм Саид Нуриддин Саид дар бораи норасоии кадрњои омўзгорї, бунёди мактабњои нав, ба Вазири мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї Сумангул Таѓойзода бањри бо шуѓл фаро гирифтани ањолї ва ба касбомўзї љалб кардани занони хонанишин, ба Вазири тандурустї ва њифзи иљтимої Нусратулло Салимзода оид ба дастрасии ањолї ба хизматрасонии тиббї, ба директори Агентии захирањои моддї Нурмањмад Ањмадзода оид ба захира намудани маводи сўзишвориву хўрокворї ва масолењи сохтмон ва дар њолатњои зарурї ба ањолии зарардида таъмин намудани онњо дастуру супоришњои мушаххас доданд. Њамчунин, дар кори маљлис њисоботи раиси Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон Шодихон Љамшед, раисони вилояти Хатлон Давлатшоњ Гулмањмадзода ва вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї шунида шуд. Сарвари давлат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба раисони вилоятњо ва шањру ноњияњо барои бартараф кардани камбудињо дар самти истифодаи заминњои обї,

тезондани корњои сохтмонї ва иљрои наќшаи шудгору кишти тирамоњї дастуру њидоятњо доданд. Зимни њисоботи раиси шањри Душанбе Мањмадсаид Убайдуллоев Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон таваљљўњи роњбарияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањр ва ноњияњои пойтахтро ба вусъати корњои ободонї, иљрои наќшаи даромади буљет ва дар мўњлатњои кўтоњтарин пурра ба системаи гармидињии Маркази барќу гармидињии «Душанбе – 2» пайваст кардани иншооти пойтахт љалб намуданд. Супоришњои дигар њамчунин оид ба бењтар кардани хизматрасонии коммуналї ба ањолї, масъалаи зимистонгузаронї, љоннок кардани фаъолияти корхонањои саноатии пойтахт ва назорати кори комиссияи танзими анъана ва љашну маросимњо дода шуд. Дар кори Маљлиси васеи Њукумати кишвар инчунин њисоботи Вазири наќлиёт Шералї Ганљалзода, раиси Кумитаи меъморї ва сохтмон Љамшед Ањмадзода, Вазири фарњанг Шамсиддин Орумбекзода, раиси Кумитаи телевизион ва радио Мањмадсаид Шоњиён, раиси Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњї Абдуллозода Ањтам Рустам ва раиси Кумитаи оид ба корњои дин, танзими анъана ва љашну маросимњо Сулаймон Давлатзода шунида шуд. Президенти мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон њамчунин ба раисони шањру ноњияњои тобеи љумњурї барои вусъати корњои ободонию созандагї дастуру супоришњои мушаххас доданд. Дар анљоми кори Маљлиси васеи Њукумати Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Раиси Њукумати кишвар, мўњтарам Эмомалї Рањмон оид ба љамъбасти натиљањои рушди иќтисодиву иљтимоии Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 ва вазифањо барои соли 2017 суханронї карданд. Сарвари давлат Эмомалї Рањмон бо натиљагирї аз фаъолияти тамоми бахшњои хољагии халќи мамлакат дар соли 2016 Њукумати кишвар, Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, вазорату идорањо ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатиро вазифадор намуданд, ки наќшаи чорабинињоро љињати амалї намудани дастуру супоришњои дар Паёми навбатї баёнгардида њарчи зудтар омода ва татбиќи сариваќтии онро таъмин намоянд. www.prezident.tj


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Сешанбе, 27 декабри соли 2016

№ 154 (17679)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

2

Паёми Президент – рањнамои имрўзу фардо

ОЯНДАСОЗИ ХАЛЌУ МИЛЛАТИ ХЕШ БОШЕМ! И

Паёми имсолаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар охири соли љашни 25- солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, дар замони рушди бемайлони тамоми соњањои хољагии кишвар ва мураккаб гардидани вазъи љањони муосир ироа гардид.

Мардум бо рўњияи созандаю умедњои нек суханронии Президенти мамлакатро бо шавќи том шунида, аз самтњои минбаъдаи сиёсати дохилї ва хориљии кишвар, ки бањри зиндагии шоистаи мардум нигаронида шудааст, огањї пайдо карданд. Сарвари мамлакат зимни суханрониашон чун њарваќта соњаи маорифро чун соњаи афзалиятнок ва пешбарандаи љамъият номида, изњор доштанд, ки танњо дар соли 2016 аз њисоби даромадњо 201 адад биноњои нави замонавї барои 32 њазор нафар хонанда ба маблаѓи 540 млн. сомонї сохта, ба истифода дода шудааст. Њамчунин, ќайд намуданд, ки минбаъд низ барои наслњои љавон, ки онњо ояндасози халќу миллати хеш њастанд, ба дараљаи аъло шароитњо муњайё карда хоњанд шуд, то онњо барои

К

пешрафти Ватани худ њиссагузорї карда тавонанд. Супориши Сарвари мамлакат ба Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бо маќсади баланд бардоштани маърифати њуќуќии шањрвандон, аз љумла муњассилини муассисањои таълимї дар бораи омўзиши њатмии Конститутсия, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» тадбири муњим ва шоистаи дастгирист. Барои амалї гардидани «Барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодњо барои солњои 2015-2020» мо, кормандони соњаи маорифро вазифадор намуданд, ки бо хонандагони лаёќатманд кор бурда, ба сатњу сифати раванди таълиму тарбия

ва омўзиши фанњои даќиќ, забономўзии хонандагон ва омўзиши технологияи муосир бештар диќќат дињем. Пешвои миллат дар бораи сиёсати давлатии љавонон сухан ронда, љавононро ќувваи пешбарандаи љамъият, ояндаи миллату давлат номида, Соли 2017-ро Соли љавонон эълон доштанд. Сарвари мамлакат бо њисси ифтихормандї иброз доштанд, ки Њукумати мамлакат масъалањоеро, ки ба сиёсати давлатии љавонон алоќаманд мебошад, дар маркази диќќати худ ќарор медињад ва барои дастгирии иќдомоти бунёдкоронаи љавонон чорањои заруриро амалї мегардонад, шароите муњайё месозад, ки љавонон дар зиндагї роњи дурустро интихоб намоянд, илму донишњои муосирро азхуд кунанд, касбу њунарњои замонавиро омўзанд ва

оянда маќоми арзандаи худро дар љомеа соњиб шаванд. Ин мо, омўзгоронро водор мекунад, ки бояд бо њисси баланди масъулиятшносї нисбати касби худ муносибат намоему насли љавонро дар замони љањонишавии љомеа бо донишњои замонавї мусаллањ, худшиносу мењнатдўст ва мењанпараст тарбия намоем. Зеро пешрафти давлат, тањкими иќтисодиёти миллї ва рушди тамоми соњањои њаёти љомеа бидуни ширкати мутахассисони варзида ѓайриимкон аст. Мо, омўзгорон аз суханронињо ва дастгирињои пайвастаи Президенти кишвар, Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон рўњбаланд гардида, бо камоли масъулият мекўшем, минбаъд низ наврасону љавононро дар рўњияи арљгузорї ба илму дониш, эњтироми забони модарї ва омўхтани забонњои хориљї, худшиносиву худогоњї, мењнатдўстиву ватанпарастї тарбия намоем, то шахсони соњибмаърифат, бонангу номус, дорои ахлоќи њамида, њунарманду соњибкасб шуда, чун ворисони њаќиќии ин давлату миллат ба камол расанд ва барои ободии сарзамини аљдодии хеш огоњонаю тољикона ва содиќона сањм гузоранд. Паёми Президентро яке аз рўйдодњои муњими давр, рањнамои имрўзу фардои нек метавон номид. Дар Паём дар бораи дастгирии соњибкорон, њифзи иљтимої, тарбияи кадрњо, соњањои тандурустию маориф, рушди сайёњї ва сиёсати давлатии љавонон, касбомўзии љавонон, баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа сухан рафт ва боиси рўњбаландии мардум гардид. Мавлуда ЊОЉИБОЕВА, ЊОЉИБОЕВА, омўзгори гимназияи «Нур», ноњияи Бобољон Ѓафуров, Аълочии маориф ва илми Тољикистон

УЛЛИ фарњангчиёни вилояти Суѓд Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмонро ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бо шавќу раѓбати бепоён тамошо ва гўш карданд. Паёми навбатии Пешвои миллат, ки дар остонаи соли таърихии 20-солагии Рўзи Вањдати миллї ва 25-солагии Иљлосияи ХVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ироа карда шуд, тамоми соњоти хољагии халќи кишварро фаро гирифта, ба такмили рушди иќтисодї, сармоягузории давлатї, аз байн бурдани терроризму экстремизм, баланд бардоштани сатњи зиндагии шањрвандон бахшида шуд.

Рўњбаландии фарњангиён аз Паёми Сарвари давлат

Дар Паём њамчунин нисбат ба рушду инкишофи њунарњои бадеї-халќї ва љалби љавонону наврасон, бонувону зан-

њои хонашин сухан рафт. Боиси хурсандист, ки Сарвари кишварамон дар њар як Паёми худ иќдомњои наљибу

созандаро пеш мегузоранд. Аз љумла, дар «Соли рушди фарњанг» дар ќаламрави вилоятамон дањњо иншооти бузург бунёд ва таъмиру тармим ёфтанд, заминаи моддїтехникии муассисањои фарњангї хеле устувор гардиданд, чорабинињои мухталифи фарњангї дар сатњи хеле баланд доир гардида, аз љониби Пешвои миллат бањои арзандаро сазовор шуданд. Дар соли 2017, ки «Соли љавонон» эълон гашт, Раёсати фарњангї бањри рушду такомул, дарёфти наврасону љавонони боистеъдоду умедбахш, истироњати бофароѓати шањрвандон, пурмазмун баргузор намудани чорабинињои фарњангї, мустањкамгардонии заминаи муассисањои фарњангї чорањои мушаххас андешида истодааст. Дар маљмўъ, дар Соли нави мелодї фарњангчиёни вилоят бањри дар амал татбиќ намудани сиёсати давлату Њукумат ва иљрои дастуру супоришњои Пешвои миллат чорањои амалї роњандозї хоњанд кард. Орифљон НАБИЕВ, НАБИЕВ, сардори Раёсати фарњанги вилояти Суѓд

ÌÓÒÀÕÀÑÑÈÑÎÍÈ ÑÀÇÎÂÎÐÐÎ ÒÀÐÁÈß ÍÀÌÎÅÌ Њамасола Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон мо-мардуми вилоятро рўњу илњоми тоза мебахшад. Шунидани Паём тариќи оинаи нилгун маро водор сохт, ки чанд аќидаи хешро иброз намоям.

Дар зарфи бисту панљ соли Истиќлолияти давлатї мењнати бурдборонаю софдилонаи халќи зањматкаш буд, ки ба дастовардњои назаррас дар соњањои сиёсиву иќтисодї, фарњангиву иљтимої ноил гардидем. Ба шарофати сиёсати хирадмандонаю сулњљўёнаи Сарвари давлатамон имрўз мо, таълимдињандагону тарбиятгарон дар фазои озоду демократї кору фаъолият бурда, бањри таълиму тарбияи насли навин зањмат мекашем. «Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур аст, ки дар тамоми зинањои тањсилот, бахусус дар зинаи тањсилоти касбї, на ба шумора, балки ба сифати он диќќати љиддї дода, мутахассисони љавобгўи талаботи замони муосирро тарбия намоем» омадааст дар Паём. Вобаста ба ин омўзгорону устодон ва падару модаронро

зарур аст, ки диќќати наврасон ва хонандагону донишљўёнро барои аз бар намудани донишњои муосир љалб намуда, ба сатњи азхудкунии фанњои даќиќ таваљљўњи бештар зоњир намоянд, забонњои хориљї ва омўзиши технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро ба роњ монда, љињати касбомўзии шогирдону фарзандон ањамияти љиддї дињанд. Бо маќсади дарёфти истеъдодњои љавон ва боло бурдани тафаккури техникии наврасон озмунњо ва мусобиќањои илмиву эљодиро роњандозї намудан дар замоне, ки илму технология бо суръати кайњонї пеш меравад, ба сањна баромадани афроди лаёќатманд, ихтироъкор ва нављў дар љодаи илмњои даќиќ имконият медињад, ки давлати мо дар ояндаи наздик дар ќатори кишварњои мутараќќї љой дошта бошад. Аз Паёми навбатї, ки саропо барои рушду пешрафти соњањои гуногуни хољагии халќ равона карда шудааст, омўзгорон миннатдоранд ва кўшиш мекунанд, ки боварии Сарвари давлат, давлату Њукумат ва аз њама асосиаш, халќро сазовор бошанд. Мухбира МЎЊСИНОВА, омўзгори Муассисаи таълимии « Ирфон», Ирфон», шањри Хуљанд

СТИЌЛОЛИЯТ дастоварди муњимтарин, бузургу бебањо ва таърихии миллати мо аст. Мањз, аз њамин хотир сулњу субот ва Вањдати миллї барои мо њамчун арзишњои муќаддастарин ќадру ќимати бузург доранд ва њифзу тањкими он вазифаи љонии тамоми халќи мамлакат мебошад. Дастоварди бузургтарини мо дар тўли 25 соли Истиќлолият барќарор намудани сулњу суботи комил ва Вањдати миллї, таъмини рушди устувори иќтисодиву иљтимої, тањкими худшиносиву худогоњї, болоравии њисси ватандўстиву ватандорї дар миёни тамоми табаќањои љомеаи Тољикистон аст, ки мањз ба шарофати хиради азалии мардуми соњибмаърифату фарњангдўсти тољик муяссар гардид.

Èñòàðàâøàí: АЗ ПАЁМ ТО ПАЁМ

Дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ки 22-юми декабр ироа гардид, Пешвои миллат дар ќатори дигар соњањои мухталифи кишвар ба соњањои маорифу иљтимої таваљљўњи бештар зоњир намуданд. Бояд ќайд кард, ки соли равон дар соњањои иљтимоиёт, маориф ва фарњанг пешравињои муайян ба назар расиданд. Кулли сохторњои соња дар самти бењтар намудани хизматрасонї ба ањолї, ташаккули фазои мусоиди маънавї корњои муайянро ба анљом расониданд. Сохтори маорифи шањр 81 муассисаи таълимї, тарбиявї ва томактабиро дар бар гирифта, дар ёздањ моњи соли равон ба масъалаи ќабули духтарон ба зинаи сеюми тањсил таваљљўњи асосї равона гардид. Дар натиља ин нишондињанда дар шањру дењот ба 95,5 фисад расонида шуд. Аз ин љост, ки соли љорї, тибќи маълумотњо, аз шањру дењоти Истаравшан 1969 нафар, аз љумла 854 духтар, аз онњо хатмкунандагони соли тањсили 2015-2016 1615 нафар буда, аз њисоби хатмкунандагони солњои пешин 354 нафар ба унвони донишљўї соњиб гардиданд. Чун њамасола тибќи квотаи Президентї 20 нафар хатмкунанда ба донишгоњњои олии кишвар барои идомаи тањсил дохил гардиданд, ки аз онњо 10 нафарро духтарон ташкил медињанд. Дар коллељи тиббии шањр 1060 донишљў, аз он 895 нафар духтар бо тањсил фаро гирифта шудаанд, ки ба онњо 182 нафар омўзгори соњибтаљриба таълим медињанд. Дар муассисаи таълимии коллељи

њунарњои мардумии шањр аз рўи 10 ихтисос, аз љумла њунарњои заргарї, мисгарї, оњангарї, кордсозї, сохтани армуѓонњо аз чўб, гаљкорї, наќќошї, ќолинбофї, зардўзї ва кашидадўзїгулдўзї 369 нафар донишљў њунар меомўзанд ва 42 нафар омўзгору њунарманди мардумї ба онњо таълим медињанд. Боиси ифтихор аст, ки сол то сол сафи донишљўён аз минтаќањои гуногуни кишвари азизамон барои омўхтани касбу њунарњои миллї меафзоянд. Њоло дар коллељи њунарњои мардумї донишљўён аз шањрњои Хоруѓ, Кўлоб, Вањдат, Панљакент ва аз ноњияњои Варзоб, Љалолиддини Балхї, Рашт, Айнї, Деваштич, Зафаробод, Шањристон ва дигар шањру ноњияњо илму њунар омўхта истодаанд. Бо маќсади таќвияти сатњ ва сифати хизматрасонии тиббї ба ањолї дар давраи њисоботї аз тарафи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї 1 адад таљњизоти нафаси сунъидињанда ба маблаѓи 25000 сомонї, 1 адад таљњизоти ултрасадої ба маблаѓи 26000 сомонї ва ба маблаѓи 42700 сомонї таљњизоти ёрирасон дастрас гардид. Дар ин давра маблаѓгузорї аз њи-

соби буљети мањаллї ба бењдошти хизматрасонии тиббї ва дигар барномањои миллии соњаи тандурустї 105,2 фисад таъмин карда шудаанд. Бо маќсади солимгардонии ањолї ва истироњати бофароѓати мардум осоишгоњњои муосири «Авис-сити», «Авитсенаи Истаравшан» «Ўротеппа» ва «Њавотоѓ» фаъолиятро бомаром идома дода истодаанд. Дар самти кишоварзї 18 њазору 115 нафар занону духтарон фаъолият менамоянд, ки аз ин 1973 нафарашон раисони хољагињои дењќонї њастанд. Айни њол 52 нафар занону духтарони шањри Истаравшан дар рўихати захираи кадрњои роњбарикунанда ќарор доранд. Дар давоми ёздањ моњи соли 2016 дар шањр 145 нафар занону духтарони хонанишин мувофиќи талаботи бозори мењнат ба омодагии касбї дар заминаи филиали «Маркази таълимии калонсолони Љумњурии Тољикистон» дар шањри Истаравшан, Литсейи касбї-техникии №14, марказњои таълимии адрасу атласбофї, ќолинбофї ва сўзанидўзї бањри омўзиши њунарњои мардумї љалб карда шуданд. Мардуми Истаравшан тасмим гирифтаанд, ки дар пайгирї ва љонибдории амалї аз сиёсати серљабњаву ояндасози Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон имкониятњои мављударо бањри густаришу вусъати дастовардњо, ободу зебо гардонидани диёр ва бењдошти сатњи зиндагии мардум сафарбар менамоянд. Нигора ЊАЙДАРЗОДА, муовини раиси шањри Истаравшан

МУЊИМТАРИН МАСЪАЛА: ²ÈÔÇÈ ÀÌÍÈßÒÈ ÄÀÂËÀÒÓ ÌÈËËÀÒ

Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї, ањли зиё ва мардуми шарифи Тољикистон дар шароити торафт мураккаб гардидани вазъи љањони муосир, густариш пайдо кардани зуњуроти нињоят хатарноки асри нав-терроризм ва экстремизм, вусъати бесобиќаи бархўрди манофеи абарќудратњо барои аз нав таќсим кардани љањон, муташанниљ гардидани вазъи сиёсии сайёра ва шиддат гирифтани бўњрони молиявию иќтисодї дар бисёр кишварњои олам баён гардида, новобаста аз мушкилотњои номбурда Паёми созанда ва бунёдкорона аст. Президенти кишвар аз сатњу сифати баргузории чорабинии муњими сиёсї - интихоботи вакилони Маљлиси Олї ва маљлисњои мањаллї изњори сипосмандї намуда, зикр намуданд, ки он дар фазои сулњу салоњ ва сатњи баланди сиёсї баргузор гардид ва аз баланд шудани маърифати сиёсии шањрвандон шањодат дод. Сарвари давлат аз вазъи имрўзаи минтаќа ва љањон ба ташвиш омада, махсус таъкид намуданд, ки дар шароити ташаннуљи рўзафзуни авзои сиёсии љањон ва таѓйиру тањаввулоти босуръати он, торафт вусъат гирифтани низоъњои байнидавлативу байнимазњабї ва ављи љиноятњои муташаккили фаромарзї њимояи марзу буми кишвар ва њифзи амнияти давлату миллат барои мо масъалаи аввалиндараља ва њаётан муњим ба шумор меравад. Президенти мамлакат барњаќ зикр намуданд, ки: «Имрўз терроризм ва экстремизм њамчун вабои аср ба амнияти љањон ва њар як сокини сайёра тањдид карда, барои башарият хатари на камтар аз силоњи ядроиро ба миён овардааст». Њаќиќати ин суханњоро мо аз нооромињои давлатњои Сурия, Ироќ, Афѓонистон ва дигар давлатњои мусулмонї, ки њодисањои террористї њамарўза боиси марги њазорон нафар одамон, аз љумла занону кўдакон мегардад, эњсос менамоем. Бетартибињои солњои 1990-ум, ки боиси љанги шањрвандї, маргу беватан гардидани шањрвандони Тољикистон ва талаву торољ гардидани моликияти давлат гардида буд, аз дасти хоинони миллат ва маслињати хољагони хориљиашон амалї гардида буд, онњо террористу экстремист буда, имрўз чењраи аслиашон баъди воќеањои моњи сентябри соли 2015 маълум гардид. Лекин халќу миллати тољик аз ин

њодисањо сабаќи таърихї гирифта, њељ гоњ ба амалї шудани њадафњои нопок роњ намедињад. Сарвари давлат мубориза бо терроризм ва экстремизмро бо фароњам овардани фазои боварї, эњтиром ба манфиатњои њамдигар ва муттањид шудани њамаи кишварњои дунёро дар пешорўи ин хатари умумї вазифаи муњими тамоми давлатњо шуморида, аз «сиёсати дугона» нисбат ба ин вабои љањонї изњори нигаронї намуданд. Сиёсати дугонаю манфиатљўёна бар зарари худи ин давлатњо буда, рўзе ба чоњи кофтаашон худ меафтанд. Президенти кишвар дар Паём ќайд карданд, ки «террористон ватан, миллат ва дину мазњаб надоранд» ва ин воќеї буда, њадафњои бо хун олудаи онњо ба манфиати ягон љомеа ва давлат буда наметавонад. Террористон аксаран шахсони зархарид ва фирефтаи хољагони худ мебошанд, ки бо љањонбинии тангу торик, осебпазирї, гумроњї ва руњан носолим будан, даст ба куштору хунрезї мезананд. Онњо Ватан, миллат ва модари худро кайњо фаромўш намуда, барои амалї намудани супоришњои роњбаронашон худро ба оташи љањаннам мепартоянд. Дар ин масъала Президенти кишвар њаќиќати њолро баён намуда, зикр карданд, ки «зуњуроти дањшатноку нафратовари терроризм, ки аксаран тањти шиорњои диниву мазњабї сурат мегирад, ба дини мубини Ислом иртиботе надорад, баръакс, аз љониби душманони ин дини муќаддас роњандозї шуда, аз он пеш аз њама, кишварњои исломї ва мусулмонони сайёра зарар мебинанд». Инчунин, дар суханронии худ Сарвари давлат изњори таассуф аз он карданд, ки «баъзе созмонњои байналмилалї аз љо-

ниби як ќатор доирањо ва давлатњову фондњо ошкоро маблаѓгузорї гардидани созмонњои террористиву ифротгаро, поймолшавии њуќуќи инсон, ањволи тоќатфарсо ва дар роњи муњољират дар бањрњо ѓарќ шудани њазорон нафар гурезањо, аз љумла занону кўдаконро нодида мегиранд». Имрўз Созмони Милали Муттањид њамчун созмони бонуфузи љањонї кафили њифзи сулњу субот дар сайёра, њуќуќњои фитрии инсон ва баробарњуќуќиву дахлнопазирии соњибистиќлолии давлатњо мебошад ва дар ин асно санадњои зиёд ќабул намудааст, ки аксарияти давлатњо онро љонибдорї намудаанд, њолатњое ба назар мерасанд, ки давлатњо ва ташкилотњои ба ном хайриявї инро нодида гирифта, бо кўмак ба террористон ё бо истифода аз онњо вазъи минтаќањои алоњидаро ноором сохта, манфиатњои худро амалї намоянд. Њодисањои дањшатовари давлатњои Сурия, Либия, Яман ва Афѓонистон шањодати онанд, ки њуќуќњои байналмилалиашон поймол гардида, хатари аз байн рафтани истиќлолияти ин давлатњо ва маргу зери оташ мондани кўдакону занон гардида истодааст. Аксарияти давлатњои номбурда то омадани террористони зархариди давлатњои манфиатдор аз љињати иќтисодиву иљтимої мустаќил буданд ва шањрвандонашон зиндагии осоишта доштанд. Тааљљубовараш он аст, ки дар ин давлатњо аллакай идоракунии исломиро пеш гирифтаанд ва танзими тамоми муносибатњояшон ба муќаррароти дини Ислом мувофиќанд, душманони дини Ислом бо номи «террористу экстремистон» њадафи бунёди «давлати исломї» доранд, ки ин мантиќан њадафи дигар доштани онњоро шањодат медињад. Мо аз ин нуктањои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат бояд хулосаи зарурї бароварда, барои расидан ба њадафњои стратегии мамлакат ва суботу оромии љомеа дар атрофи Cарвари хирадманд сарљамъу муттањид бошем. Маъмур ЮСУФЗОД, Иброњим ЉАББОРОВ, устодони Донишгоњи давлатии Хуљанд, ба номи академик Бобољон Ѓафуров


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Сешанбе, 27 декабри соли 2016

№ 154 (17679)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

3

Сањифаи номањо ва арзу шикоятњо

Њарфи мо шўълае аз офтоби Мењан аст

Салом, хонандаи арљманди рўзнома! Мана, тўли як соли дароз сањифаи номањои рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд» бо номи «Розу ниёзи мардум» пешкаши Шумо гардид. Дар он асосан садои ќалби муштариёни рўзнома, муаммову норасоии рўзгори онњо тавассути номаашон дарљ мегардиданд. Њайати тањририяи рўзнома то ќадри имкон тавонист, дархосту муаммоњои њалногардидаи муштариёни худро, ки бо умед хома ба даст гирифта, ба рўзнома менависанд, њал намояд, ба дардашон дармон бахшад. Њамзамон, муштариён ба мо оид ба њаёти ибратбахши дўсташон, устодашон ва дар бораи саховату дастгирии соњибмансабон ва табибони вилоят, ки ба дардашон дармон бахшиданд, арзи сипос мекунанд. Бояд ќайд кард, ки то 26 декабри соли соли 2016 ба шўъбаи мактубњои идораи рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд» зиёда аз 1137 нома ворид гардид, ки онњо мавзўъњои мухталифро дарбар мегиранд. Ањли эљоди рўзнома тавонист, ки ќисми зиёди мактубњое, ки ба суроѓаи идора ворид гардид, дар сањифаи рўзнома дарљ намояд. Ин шањодатгари он аст, ки кормандони рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд» хонандагон ва њам њам-

корону њамфикрони худро доранд. Њамаи мактубњои ба унвони рўзнома ирсолгардида ба шўъбаи мактубњои рўзнома ворид ва онњо дар навбати худ ба шўбаъњои алоњида вобаста гардида, баъди он ба чоп омода мегарданд. Дар рўзнома сањифањои махсус ба табъ мерасанд, ки шўъбањои алоњида ба он вобаста гардидаанд. Масалан, сањифаи «Розу ниёзи мардум», «Сафинаи Сайњун», «Бањори зиндагонї», «Чаманоро» ,«Рўњафзо», «Минбари Шумо», «Мењрпайванд», «Њикмати Сино» ва «Њунар» аллакай муштариёни зиёде пайдо кардаанд. Далели ин гуфтањо ба рўзнома ворид гардидани мактубњои мардуми касбу кори гуногун аст, ки ин иќдомро љонибдорї менамоянд. Рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд» яке аз рўзномањоест, ки байни мардуми вилоят маќом ва манзалати худро дорад. Њамчунин, шўъбаи мо, ки бахши эълону рекламаро низ дорад, оид ба нашри муњайё гардидани љои корї дар корхонаву ташкилотњо ва корхонањои хусусї ба муваффаќият ноил гардид, зеро бо ин васила аксарияти ањолии думиллионнафараи вилоят соњиби љои кор гардиданд.

Иртиботи хонандаю рўзнома аз он шањодатгар аст, ки мардум имрўз дар симои рўзнома пуштибон, муттако ва њимоятгари худро мебинанд. Дар бораи њолати иљрои Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор ба маводи танќидї ва тањлилии воситањои ахбори омма» № 622 аз 7.02.2007 рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд» соли 2016-ум 44 адад маводи танќидї ва тањлилї аз корхонаву ташкилот, муассисањои табобатї ва таълимї, њамчунин дар мавзўъњои иќтисодиву иљтимої нашр намуда, дар бобати андешидани чораву тадбир ба маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру навоњї ва шўъбаю сохторњои вилоятї ирсол намуда буд. Аммо, мутаассифона, на ба њамаи онњо љавоб ворид гардидааст. Масалан, соли 2016 ба се маќолаи танќидию тањлилї бо номи «Чаро ба коргоњ ашёи хом кам ворид гардид?», «Ќассоб агар дуто шавад…» ва «Чаро соњаи паррандапарварї коњиш ёфт?», ки дар бораи нољўрињо дар ноњияи Љаббор Расулов бањс мекард, масъулини ноњияи Љаббор Расулов, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи мазкур ба љои љавоб хомўширо авло донистаанд. Ё ба маќолањои «Номи маѓоза барои љалби харидор ё таќвияти маданияти танќиди фар-

Õóëîñàè íîìà³î њанги бегонапарастї», «Муќаррар намудани маъюбї шаффоф ва воќеї бошад», «Зафаробод: Чаро бештар беда кишт мешавад?» «Маркази пиронсолон: сангдилї ё орият», бозгашт ба мавзўъ «Дарвозаи рамзї ё шањрдорист» ва чанде дигар маводњоест, ки аз љониби масъулин љавоб ирсол нагардид. Бояд зикр кард, ки шўъбаи мактубњо ва ќабули шањрвандони рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд» њамзамон дар як ваќт ќабули шањрвандонро низ ба зимма дорад. Ва кормандони шўъбаи мактубњо кўшиш менамоянд, ки њар як ниёзманди ба идораи рўзнома мурољиаткунанда нисбат ба љавоби мурољиати худ ќаноатманд бошад. Сањифаи «Розу ниёзи мардум» тамоми мардуми шарифи Тољикистонро ба иди Соли нави мелодї табрик намуда, кўшиш менамояд, ки дар соли 2017 боз њам маводњои омоданамудааш дархўрди дарди мардум бошад. Соли наватон муборак!

Хонандагони азиз ва муштариёни рўзнома! Шумо метавонед, арзу шикоят ва хоњишу дархости хешро ба сањифаи “Розу ниёзи мардум” тариќи телефони (83422) 2-06-55 пешнињод намоед.

Масъули сањифа Гулљањон МАЊКАМОВА

Íîìà áà ð¢çíîìà

ÁÀ ÄÎÄÈ 25000 À²ÎËÈÈ ØÀ²ÐÀÊ ÊD ÌÅÐÀÑÀÄ? Вокуниш М «Њаќиќати Суѓд», 8 декабри соли 2016, № 146 Муассисаи давлатии «Идораи хољагии роњњои автомобилгарди вилояти Суѓд» бо камоли эњтиром ба Шумо маълум менамояд, ки маќолаи номбурда бо љалби мутахассисони соњаи роњдории вилоят мавриди баррасї ва муњокима ќарор дода шуд. Дар мувозинаи Муассисаи давлатии нигоњдории роњњои автомобилгарди ноњияи Зафаробод 200,0 километр роњњои автомобилгарди истифодаи умум мављуд мебошанд. Роњи автомобилгарди ањамияти мањаллидоштаи «Зафаробод - Пахтакорон-Гулистон-Дўстї» 27,6 километр масофа дошта, дар њудуди Љамоати дењоти Равшан, шањраки Бахт хотима меёбад. Аз рўи маълумотњои расида, роњи автомобилгарди номбурда солњои 70-уми ќарни гузашта сохта шуда, солњои 1985-1988 таљдид гардидааст ва бо сабабњои пошхўрии Иттињоди Шўравї як ќисмати он таъмир гардида, ќисмати дигари он дар њолати таъмирталаб боќї мондааст. Бо маќсади фароњам овардани шароит барои бехатарии њаракати воситањои наќлиёт тавассути роњи дар боло зикр гардида Муассисаи давлатии нигоњдории роњњои автомобилгарди ноњияи Зафаробод соли 2014 ба маблаѓи 148,3 њазор сомонї ва соли 2015 19,3 њазор сомонї таъмири гуногун намудааст. Ба муносибати таљлили љашни 50-солагии таъсисёбии ноњияи Зафаробод ќисмати 0 то 8,5 километри он ба маблаѓи 83,1 њазор сомонї аз таъмири љорї бароварда шуда, ќадре бошад њам, бехата-

Н

ИКОЊ дар Ислом шартномаи њамзистии зану шавњар аст. Он танњо дар асоси ризоияти тантанавии дутарафа сурат мегирад. Никоњ бояд сабаби оромиш ва боварї, эътимоди зану шавњар ва фарзандони ояндаи инсон бошад.

Ислом њама меъёрњои њаётгузарониро муќаррар намуда, то охирин љузъиёташ танзими њаёти оилавиро таќозо дорад. Бастани никоњ масъулияти бузургеро бар дўши тарафайн мегузорад. Таълимоти муњими никоњ ин аст, ки инсон бояд бо њамсар бо њарфи хуш ва нармхўї муносибат кунад, аз дуруштию сахтї худдорї намояд. Ривоят мекунанд, ки љавони боаќлу хиради нодор ба духтари соњибљамоли мисли худ оиладор шуд. Мањз, аз бекасбии хеш хиљолат шуда, њар рўз ба бозори мардикор меравад. Маблаѓи ночизе ба даст меорад. Рўзе духтари боаќлу заковат эњсос мекунад, ки њамсари мењрубонаш хиљолатзада аст: бо вуљуди њаракат карданаш кор ёфта наметавонад, бо эњтироми зиёд гуфт: -Дар хотир доред, ки падарам ваќти гусел дуои нек карданду ба љайбам чизе гузоштанд. Ба як танга нон, ба як танга матоъ ва ба боќимондааш сўзану абрешими рангоранг биёред. Љавон фармудаашро овард.

рии њаракат дар роњ таъмин карда шуд. Маблаѓи сарфшуда аз њисоби Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон мебошад. Ба ѓайр аз ин, бо иќдоми Раиси вилояти Суѓд, мўњтарам Абдурањмон Ќодирї аз њисоби маблаѓњои буљавии Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд тавассути Идораи сохтмони асосии вилоят, ки пудратчии он ЉДММ «Таљроуд» мебошад, зиёда аз 8 километр роњњои ташрифотии шањраки Зафаробод пурра бо асфалти гарм мумфарш карда шудаанд. Ќисмати боќимондаи он аз километри 8,5 то 27,6 њамоно дар њолати ташвишовар ќарор дошта, танњо таъмири асосиро таќозо дорад, ки маблаѓњои зиёдро талаб менамояд. Маблаѓњои пешбининамудаи Муассисаи давлатии нигоњдории роњњои автомобилгарди ноњия барои таъмир ва нигоњдории роњњои автомобилгард имкон намедињад, ки таъмири асосии ќисмати боќимондаи ин роњ гузаронида шавад. Аз ин лињоз, тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз санаи 2 декабри соли 2009, № 639 «Дар бораи њисоботи Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон оид ба њолати нигоњдории роњњои автомобилгард ва бењтар намудани фаъолияти вазорат дар ин самт» ва моддаи 20 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 10 майи соли 2002, № 47 «Дар бораи роњњои автомобилгард ва фаъолияти роњдорї», Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањру ноњияњо вазифадоранд, барои таъмир ва нигоњдории роњњои автомобилгарди мањаллї њамасола маб-

АН Бону Шокирова омўзгори мактаби санъати бачагонаи № 3 ба номи Наримон Каримови шањри Хуљанд њастам. Соли 1982 факултаи китобдории Донишгоњи давлатии санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода, соли 1993 факултаи забон ва адабиёти ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров, соли 2015 шўъбаи ѓоибонаи риштаи созњои халќии Коллељи санъати ба номи Содирхон Њофизи шањри Хуљандро хатм кардам.

лаѓњои муайянеро равона намоянд. Афсўс, ки давоми солњои охир њукумати ноњияи Зафаробод љињати таъмиру нигоњдории роњњои мањаллї маблаѓ људо накардааст. Дар навбати худ Муассисаи давлатии нигоњдории роњњои автомобилгарди ноњияи Зафаробод дар доираи маблаѓњои муќарраргардида дар соли 2017 маблаѓи муайянеро барои таъмири ин роњ пешбинї менамояд. Њољарой ЛАТИФЇ, сардори Муассисаи давлатии «Идораи хољагии роњњои автомобилгард»-и вилояти Суѓд

ÑÓÕÀÍÈ ÕÓØ - ÑÀÄÀ£À

Зан бо ѓайрату зањмати зиёд гултоќии зебое дўхта, ба шавњараш гуфт: - Ин тоќиро фурўхта, матою абрешими рангорангро њатман гиред. Боќї монад, лавозимоти аввалиндараљаи зиндагиро харед! Љавон аз бекасбии хеш бори дигар пушаймон шуд. «Наќќоширо дўст медоштам, аќќалан мўзадўз мешудам. Наљљорї њам касби бад

набуд», - аз дил мегузаронд љавон. Гирењи мушкилї кушода шуд. Баракот мисли борон борид… Љавонони моро лозим аст, ки тухми њилму бурдбориро дар ќалбашон бипарваранд. Њангоми хашм эътидолро риоя кунанд, њар кореро бо виќору матонату оромї анљом дињанд. Аслан одамї бо воситаи забон бештар ирти-

бот дорад. Таъсироту натиљаи ширинзабониву бадгуфторї муддатњо боќї мемонад. Маќом ва шаъни љавонон ин аст, ки аз забонашон нафрин, таъна, дашном ва бадгўї набояд барояд. Сухани ширин навъе садаќа аст. Дили одамиро шод мекунад. Њар кас дили нафареро бо сухани ширин шод кунад, бузургтарин некиро анљом додааст. Бузургон мефармоянд: Дил ба даст овар, ки њаљљи акбар аст, Аз њазорон Каъба як дил бењтар аст. Ислом њусни муоширатро бо якдигар дар оила бењтарин амр мењисобад. Дар ривояте омадааст: - Бењтарини Шумо касест, ки бо њамсараш бо некї рафтор кунад. Ба марду зан лозим аст, ки барои њалли низоъ дар оила ањамияти љиддї дињанд. Насињату панду андарзи бузургонро рад накунанд. Баъзе љавононе њастанд, ки дар сурати насињати дуруст ва муассир рафтори худро ислоњ мекунанд. Ихтилофи байни зану шавњар бардошта мешавад. Ваќте ки мард ё зан аз тарафи худ беэњтиромї, саркашї ё амали номаќбуле мушоњида мекунад, набояд бо якдигар бархўрди шадид намоянд. Бесабрї бештар дар љавонписарњо мушоњида мешавад. Мард бояд ба таври ором ва бо камоли эњтиром ба зан фањмонад, ки ин рафтори ў дуруст нест... Њољї Набихон ЯРЌУЛЗОДА

ÍÀÂÈØÒÀÈ ÌÀÐÎ ÍÈÇ ×ÎÏ ÊÓÍÅÄ!

Банда дар шањри бостонии Истаравшан чашм ба олами њастӣ кушода, дар ноњияи Зафаробод ба воя расидаам ва инак, дар маркази вилояти Суѓд-шањри зебои Хуљанд кору зиндагӣ дорам. Ба эљоди асарњои бадеӣ шавќи беандоза дорам. Соли 2013 китоби аввалинам, маљмўаи маќолањо ва очеркњо бо номи «Ёсуманзори Истаравшан» (нашриёти “Анис”, 2013) ва соли 2015 аввалин маљмўаи шеърњоям бо номи «Ба кўйи ишќ афтодам» рўи чопро диданд. Аз китобњои хондаам асарњое, ки маъќул мешаванд, њатман дар бораашон чизе навиштан мехоњам. Ман дар бораи китобњои «Ояти ишќ»-и Фарзона, «Умеди вопасин»-и Маъруфи Бобољон, «Ваќти гули зардолу»-и Анвар Олимов, «Љазираи танњоū»-и Абдуљаббори Суруш, «Чархболи офтоб»-и Озарахш, ашъори Шифои Истаравшанū андешањои хешро навишта, бештари онњоро дар сањифањои “Њаќиќати Суѓд” ба чоп расонидаам. Намедонам чаро, ки дар бораи китобњо навиштан ба ман хеле маъќул аст. Шояд ихтисоси аввалинам, ки китобдорї аст, ба ман ангеза медињад ? Ду сол ќабл ба дасти ман китоби нависанда ва рўзноманигори шинохта Њусейни Нарзулло бо номи «Шикасти афѓон» афтод. Ман ин китобро бо шавќи зиёд мутолиа намудам, зеро ки таќдири халќњои бо мо дўсту њамхун, афѓону њинду, покистониву эронӣ маро бетараф гузошта наметавонанд. Китоби «Шикасти афѓон» ба ман хеле маъќул шуд ва ман андешањои худро дар борааш дар чанд сањифа навиштам. Агар навиштањоям дар сањифаи “Њаќиќати Суѓд” рўи чопро медиданд, худро хеле сарфароз мењисобидам. Дареѓ, ки ман ин навиштаљоти худро дертар фиристодам, зеро ташвишњои иљтимоиву иќтисодиву оилавū корњои эљодии маро баъзан ба ќафо мекашанд. Аз ин рў, аз Шумо ва њайати эљодии рўзнома хоњиш менамоям, ки навиштаљоти маро њам дар ќатори дигар њамќаламони азизам дар сањифањои нашрияи худ љой дињед.

Њунар чашмаи зояндаву давлати поянда аст!

То фазлу њунар оинапардоз нашуд, З-иќбол даре ба рўи кас боз нашуд. Фўлод ба оњан шараф аз љавњар ёфт, Беилм зи љинси хеш мумтоз нашуд. Барњаќ мефармояд суханвари бузургвори мо Абулмаонї Абдулќодири Бедили Дењлавї. Он чї инсонро аз њамљинсони ў мутафовит месозад, њамон илму њунари ўст. Касбу њунар ва омўзиши он, бо вуљуди он ки як амри оддиву маъмулї аст, нозукиву мушкилоти зиёди худро дорад ва аз нафари соњибњунар нахуст завќу салиќа ва пасон сабру матонатро та-

ќозо хоњад кард. Мањз, завќу салиќаи баланд, сабру истодагї дар баробари мушкилоти касбу кор, ахлоќи шоиста, тафаккури созанда, муњаббат ба пешаи худ ва масъулияти волои мутахассисон, аз он љумла њунармандон метавонад, дар рушди истењсолот ва бадин васила дар пешрафти љомеа сањмгузор бошад. Ин аст, ки Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар пешрафти љомеаи Тољикистон амри зарурї будани сатњи омўзиши касбу њунарро дар Паёми худ ба Маљлиси Олии мамлакат таъкид доштаанд. Дар Паёми Президент зикр гардида, ки «Ба тањсилоти касбї таваљљўњи хоса зоњир кардан зарур аст. Мо бояд маълумоти касбиро тавре ба роњ монем, ки аввалан, истењсолоти худро бо мутахассисон таъмин намоем. Сониян, ба он љавононе, ки берун аз Тољикистон кор мекунанд ва кор кардаанд, касбу њунар омўзонем, то дар хориљи

кишвар сарсону саргардон нашаванд». Дар заминаи ин гуфтањои Сарвари кишвар 22-апрели соли 2003, тањти раќами 21 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маълумоти ибтидоии касбї» ќабул гардид. Ин далели он аст, ки таваљљўњи љомеа, аниќтараш, талаботи он ба омўзиши касбу њунар, алалхусус, њунарњои ќадимаи миллї сол то сол рў ба афзоиш дорад. Чун ба таърихи инсоният назар меафканем, дармеёбем, ки њунар ва њунармандї њанўз аз замони бостон на танњо василаи ба даст овардани ризќу рўзї ва таъмини пешрафти сатњи иќтисодии мардум, балки пеш аз њама таљассумгари орзуву ормон, маданият, таърих ва фарњанги халќу миллат аст. Дар ин замина рўй овардан ба омўзиши њунарњои миллї ин руљўи дубора ба таъриху фарњанги гузаштагон буда, инсоният бидуни омўзиши амиќи таъриху тамаддуни ниёгони хеш наметавонад

диди наву тоза ва маданияти имрўзро дошта бошад. Сўзанидўзї, кашидадўзї, ќуроќдўзї, љињакбофї, бофтани намудњои гуногуни сарулибос, љињози хона, тарзи тайёр намудани анвои хўрокњои миллї, мањсулоти ќаннодї, намудњои гуногуни нон ва мањсулоти ордї, омода намудани мањсулоти заргарї, ороиши боѓу бўстон, њавлї, ороиши дастархон намунањои волои њунар ва мањорати баланди њунармандии миллати мо аст. - Њунар чашмаи зоянда асту давлати поянда. Њунарманд њар љо равад, ќадр бинад ва садр нишинад ва бењунар њар љо бувад, луќма чинад ва сахтї бинад, - чунин таъкид дошта буд тараннумгари ахлоќи шоистаи инсонї Шайх Саъдии Шерозї. Дар љомеаи имрўзаи Тољикистон макони омода намудани мутахассисон, њунармандони соњибкасб литсейњои касбї - техникї мебошанд. Ља-

Бо арзи сипос ва ихлос: БОНУ ШОКИРОВА вонон ин љо на танњо аз нозукињои касбу њунар бохабар мегарданд, балки дар баробари он илмњои таърих, забон, њисоб ва ѓайраро меомўзанд, то дар љомеаи пешрафтаи имрўз ихтисоси баланди тахассусї ва касбу њунари замонавї дошта бошанд. Пас, зарур аст, ки барои таъмини мутахассисони созандаву бунёдкор ва љавобгў ба меъёрњои љањонї мутахассисон, омўзгорони соњибтаљрибаи литсейњои касбї - техникї њамасола аз таљрибањои хуби замони муосир, рушди технологияи имрўз сариваќт огоњ бошанд. Стандарти таълим таќозо менамояд, ки таълими касбу њунар ба дараљаи талаботи техникаи муосир - илмї будани таълим, робитаи зичи амалия бо назария, бошуурона ва фаъолона аз худ намудани илму дониш ва мањорату малака љавобгў бошад, то ба амалисозии њадаф ва мароми асосї, яъне таъмин кардани љомеа бо њунармандони асил мусоидат намояд. Лолахон F УЛОМОВА , омўзгори Литсейи касбї - хизматии шањри Хуљанд


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

С

Ñîëè 2016 - Ñîëè ôàðäè ñîëèì

Ìå³ðíîìà

АЛОМАТЇ барои њар як инсон хеле муњим аст. Бо маќсади огоњ намудан аз бемории стоматит, сабабњои пайдоиш ва муолиљаи он ба хонадагони гиромї маводеро пешкаш менамоем.

Кўдакон аз чї нороњат мешаванд?

Стоматит-бемории илтињоб (варам)-и луобпардаи ковокии дањон мебошад. Сабабњои асосии пайдоиши ин беморї занбўруѓњо, вирусњо ва бактерияњо мебошанд. Инчунин стоматитњо метавонанд, дар натиљаи таъсири воситањои доруворї пайдо гардида, аломати зуњури беморињои гуногун низ мебошад. Вобаста ба сабабњои пайдошавї ва дараљаи иллатнокии луобпарда 4 намуди ин беморї фарќ карда мешавад: стоматитњои назлавї (катаралї), захмї, барфшакл (афтозї - њерпетикї) ва занбўруѓї (ба забони русї молочница) мегўянд. Барои он ки њар намуди он ба хонандагон равшантар эњсос шавад, онро мухтасар шарњ медињем: - Стоматити назлавї бо пурхунї дар илми тиб гиперемия ном дошта, бо варамнокии луобпардаи ковокии дањон, оби дањонравї падидор ме- шавад. Стоматити захмї низ чун гиперемия бо варамнокии луобпардаи ковокии дањон, оби дањонравї ва инчунин дар луобпарда захмњо пайдо мешаванд. Дар њолатњои вазнинї захмњо чуќур шуда, порашавии бофтањо инкишоф меёбад. Њангоми ќабули ѓизо дард пайдо мешавад. Њарорати бадан баланд, аломатњои зањролудшавї пайдо ва ѓадудњои лимфавии канорї калон мешаванд. Њангоми стоматити назлавї аз рўи ќоида танњо муолиљаи мавзеї гузаронида мешавад, ки аз коркарди луобпардаи ковокии дањон бо воситаи зиддисептикї (мањлули фурасилин 1:5000, љўшобаи пўсти дарахти булут, дамобаи бобуна, календула) иборат аст. - Стоматити њерпетикї (афтозї - барфшакл) яке аз аломатњои сирояти њерпетикї аст. Нишони падидории ин беморї гиперемия, варамнокии луобпардаи ковокии дањон ва оби дањонравї мебошад. Вазъияти умумї, ба монанди стоматити захмї буда, баланд шудани њарорат, аломатњои

№ 154 (17679)

Сешанбе, 27 декабри соли 2016

зањролудшавї, калон шудани ѓадудњои лимфавии мавзеї ба назар мерасанд. Дар луобпарда пай дар пай доѓ, њубобча, барфакчањо (афтањо) пайдо мешаванд. Афтањо ба монанди доѓњои зарду сафед буда, нисбат ба луобпарда баландтар љойгир мешаванд. Миќдори афтањо гуногунанд (аз якду адад ё зиёда аз он) онњо ба пайвастшавї майл доранд. Давомнокии ин беморї аз 7 то 10 рўз мебошад. Дар муолиљаи стоматити њерпетикї њатман доруворињои зиддивирусї таъин карда мешавад. (асикловир, малњами оксалинї, интерферон). - Стоматити занбўруѓї. Ин намуди стоматит бештар дар кўдакони ширмак вомехўрад. Барфак низ ба монанди дигар намудњои стоматит бо гиперемия, варамнокии луобпардаи ковокии дањон, оби дањонравї зоњир мегардад. Дар луобпардаи лаби дањон ва лунљ ѓуборпардаи сафед, ба монанди шири бурида пайдо мешавад. Дар кўдаки ширхор њолатњои аз ширмакї рўй гардонидан ва бетоќатии кўдак ба назар мерасад. Њангоми стоматити занбўруѓї доруворињои зиддизанбўруѓї таъин карда мешавад (нистатин, леворин). Ба сифати муолиљаи љузъї мањлули 2фоизаи сода, метилени кабуд, натрий, тетраборатро истифода мебаранд. Њангоми муолиљаи бемории стоматит бо воситаи ѓизои оќилона ва нўшокии бисёри витаминдор хеле муфид аст. Fизо аз љињати механикї, химиявї, термикї бояд эњтиёткорона интихоб карда шавад. Ѓизо ба шахси бемори стоматит бояд дар шакли моеъ ё ниммоеъи ширгарм дода шавад. Дар баробари ин бемор бояд аз хўрокњои тез, тунд ва шўр худдорї намояд. Мафтуна ШОКИРОВА, омўзгори кафедраи «Беморињои бачагона»-и Коллељи тиббии шањри Хуљанд

Бобољон АТОБЕКОВИ гиромиќадр Шуморо аз номи Созмони вилояти суѓдии Иттифоќи журналистони Тољикистон бо љашни фархундаи умр-70-умин бањори зиндагонї табрику муборакбод менамоем. Ба Шумо баракати умр, саодати рўзгор ва комёбињои нави эљодї таманно менамоем. Шуморо сокинони вилоят ва љумњурї њамчун ќаламкаши хушсалиќа ва ташкилотчии кордон мешиносанд. Бо соњаи матбуот њанўз аз айёми муњассили мактаби миёна будан робитаро ба роњ монда, бо рўзномањои љумњуриявии бачагона ва ноњиявї њамкории зич доштед. Ва баробари донишљўи Донишкадаи омўзгории маркази вилоят будан, ба њайси ходими адабии нашрияи шањрии шањри Исфара фаъолияти худро дар љодаи журналистї оѓоз намудед. Шавќи беандоза ба ќаламкашї имкон дод, ки дар айёми хизмат дар сафњои Артиши Шўравї низ ба сифати хабарнигори рўзномаи музофотї фаъолияти худро идома бахшед. Пас аз чандин муддати рўзноманигорї дар љаридаи шањрии зодгоњи худ беш аз понздањ сол дар Кумитаи телевизион ва радиои вилоят бањри рушду такомули ин соњаи воситаи ахбори омма зањмат кашидед. Бањри баландбардории малакаву мањорати хеш дар љодаи телерадиожурналистика бахши тошкандии Институти байналмилалии телерадиожурналистии шањри Москваро хатм намудед. Сипас бо хизмату ибтикороти Шумо соњаи муњими идеологї- кумитаи телевизион ва радиошунавонии њукумати шањри Исфара рушду нумўъ ёфт. Мактаби мањорати мухбирии назди радиои мањаллї ва рўзномаи «Насими Исфара» мактаби омодасозии мутахассисони шоистаи соња гардид. Бањри хизмати шоиста дар самти рушди соњањои фарњанг, адабиёт, илм ба Шумо унвони фахрии Корманди шоистаи Тољикистонро лоиќ донистанд. Асарњои Шумо бахшида ба сарзамини бињиштосо-Исфара, њамчунин асарњои тиббиву табобатиатон писанди мухлисони бешумор гардидаанд. Бобољон Атобекови мўњтарам! Бори дигар Шуморо бо милоди муборак табрику тањният гуфта, ба Шумо кушоишњои нави эљодї дар љодаи хизмат ба халќи азиз таманно менамоем. Созмони вилояти суѓдии Иттифоќи журналистони Тољикистон

БЮЛЛЕТЕНИ ХАРИДИ ДАВЛАТ B

ÁÀ ÒÀÂÀ¯¯¡²È ÌÎËÐÀÑÎÍÓ ÏÓÄÐÀÒ×ȨÍ! Äàúâàòíîìàè èøòèðîê äàð îçìóíè õàðèä

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

4

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи №241 оид ба савдои оммавии пахтаи хоми навъи якуми њосили соли 2016 мансуб ба хољагињои дењќонии Љамоати дењоти Ошобаи ноњияи Ашт, ки барои таъмин намудани иљроиши истењсолоти иљро тањти №94/3 аз 1 декабри соли 2016 аз рўи вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд №2-751/2011 аз 18 ноябри соли 2016 оид ба рўёнидани маблаѓи ќарз аз њисоби 137 хољагињои дењќонии Љамоати дењоти Ошобаи минтаќаи Рўдакии ноњияи Ашт ба фоидаи ЉДММ Заводи пахтатозакунии ба номи А.Самадови ноњияи Љаббор Расулов аз љониби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ба њабс гирифта шудааст:

Музоядаи №241 6 январи соли 2017, соати 9:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи Камоли Хуљандї №181а, ошёнаи якум, њуљраи №2) бо тартиби пешбининамудаи моддањои 54-55 ва 56-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 9:00, 6 январи соли 2017 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-64-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи №242 оид ба фурўши пахтаи хоми навъи якуми њосили соли 2016 мансуб ба хољагињои дењќонии ќарздор, ки барои таъмин намудани иљроиши истењсолоти иљро тањти №49/7 аз 20 сентябри соли 2016 аз рўи вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-333/2015 аз 31 декабри соли 2015 оид ба аз њисоби Хољагии дењќонии «Убайдулло- саркор»-и ноњияи Бобољон Fафуров ба фоидаи Идораи давлатии бењдошти замин ва обёрии ноњияи Бобољон Fафуров рўёнидани маблаѓи ќарзи истифодабарии об - 14006 сомонї аз љониби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ба њабс гирифта шудааст:

Музоядаи №242 6 январи соли 2017, соати 9:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи Камоли Хуљандї №181а, ошёнаи якум, њуљраи №2) бо тартиби пешбининамудаи моддањои 54-55 ва 56-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 9:00, 6 январи соли 2017 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи №243 оид ба фурўши амволи ба њабс гирифташуда мансуб ба ќарздорон, ки барои таъмин намудани иљроиши вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-751/2011 аз 18 ноябри соли 2016 санањои 6-8 декабри соли 2016 ба молу мулки ќарздор аз љониби иљрочии Суди иќтисодии вилояти Суѓд ќарор дар бораи ба њабс гирифтани молу мулк ќабул карда шудааст:

Комиссияи муштараки озмуни хариди Бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд (шањри Хуљанд, кўчаи академикњо Раљабовњо-55, тел: 6-35-79) ва ташкилоти Харидор довталабони салоњиятдорро барои иштирок дар озмунњои хариди номгўи зерини мол, кор ва хизматрасонї, ки дар як давр гузаронида мешавад, даъват менамояд:

1. Довталабон барои гирифтани њуљљатњои тендерї ва маълумоти иловагї дар бораи тендер метавонанд, ба маќоми Ваколатдор ба суроѓаи дар боло зикршуда мурољиат намоянд. 2. Довталабоне, ки хоњиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани њаќќи бебозгашт њуљљатњои тендерии худро дар лифофањои мўњр кардашуда ба суроѓаи дар боло зикршуда то ваќти дар сутуни «Сана ва ваќти кушодани лифофањо» муайяншуда пешнињод намоянд. Мўњлати муќарраршуда мўњлатест, ки баъди анљоми ваќт аз довталабон пешнињодот ќабул карда намешавад. 3. Лифофањо бо пешнињодњои довталабон аз љониби комиссияњои муштарак тибќи тартиби муќарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон њуќуќ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

Музоядаи №243 дар асоси моддаи 54-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» 6-уми январи соли 2017, соати 10:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи Камоли Хуљандї №181а) барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 10:00, 6уми январи соли 2017 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи №244 оид ба фурўши амволи ба њабс гирифташудаи мансуб ба ќарздорон, ки барои таъмин намудани иљроиши вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-751/2011 аз 18 ноябри соли 2016, 6 декабри соли 2016 ва 8 декабри соли 2016 ба молу мулки ќарздор аз љониби иљрочии Суди иќтисодии вилояти Суѓд ќарор дар бораи ба њабс гирифтани молу мулк ќабул карда шудааст:

Аз эътибор соќит * Шиносномаи техникии манзили истиќоматї воќеъ дар шањри Хуљанд, мањаллаи 34, хонаи 14, њуљраи 29, ки ба Сатторов Салохиддин Сатторович тааллуќ дорад, дар асоси њалномаи Суди шањри Хуљанд аз эътибор соќит дониста шавад. * Шиносномаи техникии манзили истиќоматї воќеъ дар шањри Хуљанд, кўчаи Р.Љалил, хонаи 13, ки ба Алиев Сўњбатчон Равшанбекович тааллуќ дорад, дар асоси њалномаи Суди шањри Хуљанд аз эътибор соќит дониста шавад. * Шањодатномаи №045533, ки соли 1990 мактаби миёнаи №17-и Љамоати дењоти Яхтани ноњияи Деваштич ба Хуљаназаров Ўктам Хонимќулович додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Сертификати њуќуќи истифодаи замин тањти раќами силсилавии 007627, иќтибос аз китоби баќайдгирї тањти раќами силсилавии 0035585 ва шањодатнома оид ба баќайдгирии давлатии раќамњои силсилавии 006308, 0017023, 001724, ки ба КДФ «Баќайдгирии молу мулки ѓайриманќул»-и ноњияи Бобољон Fафуров тааллуќ дорад, аз эътибор соќит дониста шавад.

* Шиносномаи техникии нуќтаи хизматрасонї ва савдо воќеъ дар ноњияи Бобољон Fафуров, Љамоати дењоти Хистеварз, шоњроњи Хуљанд-Конибодом, ки ба Назирова Мавджуда тааллуќ дорад, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2013 Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, факултети молия ва ќарз ба Нурматова Шањноза Абдурањмоновна додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2016 Коллељи тиббии шањри Хуљанд бо ихтисоси кори момодоягї ба Абдуллоева Дилнура Анваровна додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2012 Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, факултети њуќуќшиносї ба Иброњимов Иззатулло Ањматуллоевич додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Сертификати њуќуќи истифодаи замин дараљаи №0050120, ки ба Рањимова Мунаввар (Љамоати дењоти Унљї, ноњияи Бобољон Fафуров) тааллуќ дорад,

Раёсати созмони вилоятии Иттифоќи журналистони Тољикистон ба узви Иттифоќи журналистони Тољикистон Муќим Абдурањмонов нисбат ба даргузашти

ÁÀÐÎÄÀÐÀØ

андўњгин буда, ба ањли оила ва пайвандон њамдардии амиќ изњор мекунад. Раёсат ва Кумитаи муттањидаи иттифоќи касаба, љомеаи устодону муњассилини Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон ба муовини декан оид ба корњои тарбиявии факултети сиёсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї Эгамназаров Њамза нисбат ба вафоти

ÏÀÄÀÐÀØ

њамдардї баён намуда, аз даргоњи Худованди муттаол ба хешону пайвандони марњум сабри љамил хоњонанд.

²À£È£ÀÒÈ ÑÓFÄ Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд Индекси обуна 68894

бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2012 Коллељи тиббии шањри Хуљанд бо ихтисоси кори умумитиббї ба Махкамов Њумоюн Туробљонович додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Шањодатномаи ронандагие, ки Бозрасии давлатии автомобилии ноњияи Бобољон Fафуров ба Кенљаев Мурод додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Шиносномаи техникии манзили истиќоматї воќеъ дар ноњияи Бобољон Fафуров, Љамоати дењоти Исфисор, кўчаи Маданият, хонаи №75, ки ба Орипов Эгамберди тааллуќ дорад, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Шартномаи харидуфурўши њуљра №3Ш-222 аз 25-уми апрели соли 2008, ки дар Идораи нотариалии давлатии ноњияи Бобољон Fафуров ба номи Абдувоњидова Рањима Абдурањимовна (ноњияи Бобољон Fафуров шањраки Fафуров, кўчаи Карл Маркс, хонаи 62, њуљраи 13) номнавис шудааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад.

Музоядаи №244 дар асоси моддаи 54-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» 6-уми январи соли 2017, соати 9:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи Камоли Хуљандї №181а) барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 9:00, 6-уми январи соли 2017 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи №245 оид ба фурўши амволи ба њабс гирифташудаи мансуб ба ќарздор, ки барои таъмин намудани иљроиши вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-235/2016 аз 1 июли соли 2016 оид ба аз њисоби ЉДММ «Алфа-газ»-и ноњияи Спитамен ба фоидаи бахши Раёсати њифзи муњити зисти вилояти Суѓд рўёнидани пардохти њатмї ба маблаѓи 8511,55 сомонї 1 августи соли 2016 ба молу мулки манќули ќарздор аз љониби иљрочии Суди иќтисодии вилояти Суѓд ќарор дар бораи ба њабс гирифтани молу мулк ќабул карда шудааст:

Раёсат ва Кумитаи муттањидаи иттифоќи касаба, љомеаи устодону муњассилини Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон ба сармуаллими кафедраи тарбияи љисмонї Абдуалиев Бойназар нисбат ба вафоти

ÁÀÐÎÄÀÐÀØ

њамдардї баён намуда, аз даргоњи Худованди муттаол ба хешону пайвандони марњум сабри љамил хоњонанд. Раёсат ва Кумитаи муттањидаи иттифоќи касаба, љомеаи устодону муњассилини Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон ба котиби Шўрои олимони донишгоњ Њикматуллоев Исматулло нисбат ба вафоти

ÌÎÄÀÐÀСÑÀØ

њамдардї баён намуда, аз даргоњи Худованди муттаол ба хешону пайвандони марњум сабри љамил мехоњанд.

Соли 1980 ба муносибати 50-солагии таъсисёбиаш рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” (“Њаќиќати Ленинобод”) бо ордени “Нишони Фахрї” сарфароз гардидааст Рўзнома дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти № 0171/рз ба ќайд гирифта шудааст

Музоядаи №245 дар асоси моддаи 54-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» 6-уми январи соли 2017, соати 10:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи Камоли Хуљандї №181а) барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 10:00, 6-уми январи соли 2017 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99 дастрас намоед.

Ñàðìó³àððèð Ìóõòîð ÀÁÄÓËËÎÅ Суроѓа ва телефонњои идора: 735700, шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35 КВДК “ Кохи матбуот ” ошёнаи 4 - ум Ќабулгоњ - 2-06-54, муовини сармуњаррир - 2-06-53, шўъбаи мактубњо, эълонњо, мурољиат ва ќабули шањрвандон - 2-06-55

Рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” ба хотири гуногунандешї навиштањоеро низ интишор мекунад , ки хилофи аќидаи њайати тањририя њастанд . Идораи рўзнома барои мазмуни эълону рекламањо масъул нест.

Њуруфчин Раъно Юсуфова Веростор Маъруфљон Њомидов Рўзнома дар маркази компутерии “Њаќиќати C уѓд” омода ва дар ЉДММ “Хуросон” чоп шудааст. Навбатдори шумора: Тавњида ЉЎРАЕВА

Адади нашр 5400 нусха Супориши №

№154  

ҲАҚИҚАТИ СУҒД 27-12-2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you