Page 1

TÄIENDUSKURSUSED

2014


Elame ja õpime toimiva tuleviku nimel! Hea õpihimuline! Maailm muutub kiiresti ja ajaga sammu pidamiseks peab igaüks oma teadmisi pidevalt uuendama. SaadameTeile tutvumiseksTallinnaTervishoiu Kõrgkooli täienduskursuste 2014.a õppeplaani, mille leiate ka aadressil www.ttk.ee Iga inimene, kes soovib töötada sotsiaal-, tervishoiu- ja heaolu valdkonnas peab arvestama elukestva õppimisega. Täiendusõpe on investeerimine endasse ja oma tulevikku. Soovime Teile uueks aastaks jõudu, tervist ja aega enesetäiendamiseks. Lugupidamisega Merle Rihma Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täienduskoolituse juht Kursustele registreerimine! Registreerimine toimub kodulehe (www.ttk.ee), telefoni, e-maili või posti teel. Palun küsige koolituspakkumist, kui soovite koolitust läbi viia oma asutuses või kui koolitusteemat ei ole käesolevas teatmikus. Zelda Fain Täienduse koolituse koordinaator Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Kännu 67 13418 Tallinn Tel: 6711707 GSM: 50 96 569 e-mail: zelda@ttk.ee

Ulvi Jõesaar Sekretär Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Kukruse, Kohtla-Järve, Lehe 12 30621 Ida-Virumaa Tel: 6711780 GSM: 53468221 e-mail: ulvi.joesaar@ttk.ee


40 tundi

Andmeanalüüs Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda teadmisi korrektse andmeanalüüsi teostamiseks õde, ämmaemand Alar Sepp Oskab koostada korrektset andmestikku; omandab statistilise analüüsi tegemise kogemuse; oskab tõlgendada statistilisi meetodeid ja analüüsitulemusi; oskab valida andmete/tunnuste tüüpidele ja uurimisküsimustele sobivaid analüüsimeetodeid; oskab teha lihtsamat andmetöötlust ja omab oskust analüüsi läbiviimiseks. 17.03-21.03.2014 Kännu 67,Tallinn 190 eurot

Arvutiõpe algajatele Eesmärk: Sihtrühm: Koolitajad: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

omandada MS Office 2010 baasil praktilise arvutikasutuse algoskus kõrgkooli sisseastuja, huviline Riina Orumaa, Kerstin Kippar Tunneb infotehnoloogia põhimõisteid; oskab kontoritarkvaraga dokumente luua; oskab internetist otsida informatsiooni ja seda rakendada. 14.08-22.08.2014 Lehe 12, Kohtla-Järve; Kännu 67,Tallinn 40 eurot

Diabeet koolilapsel Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

40 tundi

8 tundi

anda teadmisi uutest suundadest laste diabeedis õde, ämmaemand, kooliõde, õpetaja Mare Tupits Oskab soovitada diabeeti põdevale lapsele õiget toitumist; oskab nõustada I tüüpi põdeva lapse toimetulekut iseendaga; oskab nõustada diabeeti põdeva lapse lähedasi. 11.02.2014 Kännu 67,Tallinn 65 eurot

1


Elektrokardiograafia Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda ajakohaseid teadmisi elektrokardiograafiast õde, ämmaemand Riina Räni Oskab teostada kiiret EKG analüüsi ja jälgida monitori; teeb vahet tahhükardial, bradükardial, ekstrasüstolil; tunneb eluohtlikke rütmihäireid ja südameseiskuse vorme; tunneb müokardiinfarkti tunnuseid; oskab teostada EKG-d. 25.03-27.03.2014 (eesti k); 25.11-27.11.2014 (vene k) Kännu 67,Tallinn 165 eurot

Emotsioonid ja nendega toimetulek Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

2

24 tundi

anda teadmisi ja oskusi emotsioonidega toimetulekuks õde, ämmaemand, huviline Lilia Kerro Oskab ära tunda erinevaid emotsioone; teab suhtlemisvõtteid emotsioonidega toimetulekuks 02.12-04.12.2014 vene keeles Kännu 67, Tallinn 175 eurot

Erakorraline patsient Eesmärk:

24 tundi

24 tundi

anda teadmisi uutest suundadest erakorralise patsiendi õendustegevuses õde, ämmaemand, lastelaagrite töötajad Riina Räni Tunneb šoki ravi põhiprintsiipe; tunneb erakorralises meditsiinis kasutatavaid ravimeid; tunneb mürgituste kliinilist pilti ja mürgituste ravipõhimõtteid; tunneb narkootikumidest tekitatud üledooside kliinilist pilti; oskab anda esmaabi ja manustada antidooti. 25.02-27.02.2014; 23.09-25.09.2014 vene keeles Kännu 67,Tallinn 165 eurot


Ergonoomika õdedele ja hooldustöötajatele Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda ülevaade ajakohastest arengusuundadest ergonoomikas ja kujundada välja vajalikud oskused ja võtted õdede ja hooldajate töö hõlbustamiseks. õde, ämmaemand, hooldustöötaja, huviline Marina Kopti Teab ergonoomika põhimõisteid ja põhimõtteid; teab ja oskab kasutada ergonoomilisi töövõtteid õenduses ja hoolduses. 08.04-09.04.2014 Kännu 67,Tallinn 150 eurot

16 tundi

Esmaabi Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda teadmisi esmaabist ja elustamisest kõik inimesed, kes on huvitatud esmaabist ja elustamisest Eduard Gusarov Oskab tagada ohutust kannatanu seisundi hindamisel; tunneb luumurde; tunneb põletusi ja külmakahjustusi; oskab kokku panna ja kasutada esmaabi apteeki; oskab elustada. 03.03-04.03.2014; 07.05-08.05.2014 Kännu 67,Tallinn 142 eurot

Hambaarsti assistentide algkursus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

16 tundi

16 tundi

omandada algteadmisi hambaarsti assistentide töös hambaarsti assistent Kristi Mähar Tunneb hügieeni põhitõdesid; tunneb hambaarsti assistendi töö põhimõisteid ja põhimõtteid; tunneb tarvikute hooldust. 22.10-23.10.2014 Kännu 67,Tallinn 165 eurot

3


Hambaarsti ja õe koostöö hambaravivastuvõtul Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda ajakohaseid teadmisi hambaarsti ja õe koostööst vastuvõtul. õde Marek Vink Oskab hinnata arsti ja õe koostöö tähtsust; oskab valida asjakohaseid töö- ja suhtlusvõtteid; tunneb meeskonnatöö tähtsust. 25.11.2014 Kännu 67,Tallinn 80 eurot

32 tundi

Isiksuse areng Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda teadmisi isiksuse minapildi kujunemisest ja selle käsitlustest õde, ämmaemand Lilia Kerro Tunneb isiksuse arengut; oskab näha ja tõlgendada minapilti ja reflekteerida seda suhtluses 10.02-13.02.2014 vene keeles Kännu 67,Tallinn 185 eurot

Külmetushaiguste ravimid Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind: 4

8 tundi

16 tundi

uuendada teadmisi õe igapäevatöös enam kasutatavatest ravimitest õde, ämmaemand Marge Lenk Tunneb köha, nohu ja kurguhaiguste raviks kasutatavaid ravimeid; oskab kasutada palavikku alandavaid ravimeid ja valuvaigisteid; oskab anda erinevaid soovitusi/nõuandeid vitamiinide kasutamisel. 06.03-07.03.2014 Kännu 67,Tallinn 150 eurot


Klienditeenindus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

16 tundi

õppida tundma kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ja mõista enda kui klienditeenindaja rolli õendustegevuses õde, ämmaemand, huviline Anne Roosipõld Oskab lahendada teenindussituatsioone; oskab analüüsida patsientide/klientide vajadusi, ootusi, väärtushinnanguid; teab enda kui ettevõtte esindaja rolli; oskab tegutseda veaolukordades, käsitleda patsientide/klientide probleeme, kaebusi ja kiitusi; teab erinevaid käitumisstiile (kehtestav, agressiivne, eirav, alistuv) ja oskab neid oma töös kasutada; teab verbaalse ja mitteverbaalse suhtlemise aluseid ja oskab neid kasutada suhtlemisel. 05.02 ja 12.02.2014 Kännu 67,Tallinn 165 eurot

Lastemassaaži eripära Eesmärk:

UUS!

40 tundi

anda teadmisi lapse anatoomiast ja füsioloogiast seoses lastemassaažiga füsioterapeut, massöör, lasteõde, pereõde Marika Must Tunneb lapse anatoomiat ja füsioloogiat; tunneb lastemassaaži erivõtteid; 10.11-14.11.2014 Kännu 67,Tallinn 287 eurot

5


Levinud naha- ja suguhaiguste praktiline käsitlus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

kinnistada teadmisi naha- ja suguhaigustest õde, ämmaemand Nikolai Jaroslavtsev Teab seksuaalsel teel levivate haiguste klassifikatsiooni ja preventsiooni; tunneb dermatoloogias kasutatavaid lokaalseid vahendeid; tunneb seksuaalsel teel levivaid infektsioone; tunneb kandidaasi olemust; oskab ära tunda süüfilise ja HIV-i leviku trende. 04.11-06.11.2014 vene keeles Kännu 67,Tallinn 165 eurot

Loovteraapia võimalused läbipõlemise ennetamisel Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

UUS!

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind: 6

8 tundi

anda teadmisi ja edastada praktilisi kogemusi loovteraapia võimalustest läbipõlemise ennetamisel hooldajad, õed, tugiisikud, lähedased Ethel Espenberg Tunneb loovteraapia mõistet; tunneb ja oskab kasutada loovteraapia võimalusi läbipõlemise ennetamisel. 20.03.2014 Kännu 67,Tallinn 135 eurot

Loovteraapia tugigrupp tervishoiutöötajatele ja haigete lähedastele UUS! Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

24 tundi

12 tundi

anda oskusi loovteraapia rakendamisest enese jõustamisel hooldajad, õed, tugiisikud, lähedased Ethel Espenberg Teeb läbi loovteraapia rühmatööd ja kasutab loovteraapia võtteid meeleolu parandamisel ja eneseteadlikkuse tõstmisel. 27.03, 03.04, 10.04 ja 17.04.2014 4 x 3 tundi õhtuti 17.00-19.15 Kännu 67,Tallinn või sisekoolitusena asutuses. 195 eurot


Loote kukalseisude sünnitusmehhanismid ja sünnitusabi põhimõtted UUS! Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

õppija omab oskused ja valmisoleku edukaks sünnitusabi osutamiseks lähtudes kukalseisus loote sünnitusmehhanismidest ämmaemand Urve Kaasik-Aaslav Tunneb sünnitusabialast terminoloogiat ja mõisteid; tunneb väikese vaagna ehitust, klassikalisi ja numbrilisi tasapindasid ja sünnituse perioode vastavalt ENS juhendile; oskab simulaatoril näidata ja hinnata loote pea edasiliikumist väikeses vaagnas; oskab simulaatoril näidata kukalseisude eesmise ja tagumise teisendi I ja II positsiooni sünnitusmehhanisme. 10.04.–19.06.2014 Kännu 67,Tallinn 190 eurot

Meeskonna motivatsioonikoolitus läbi töövälise ühistegevuse UUS! Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

72 tundi

4 tundi

õppida meeskonnaliikmeid paremini tundma ja mõistma läbi tööväliste tegevuste ning tõsta meeskonnasisest motivatsiooni kõik, kes soovivad kolleege paremini mõista ja meeskonnavaimu tõsta Ilona Säälik Tunneb kolleegi uuest vaatenurgast; oskab käituda meeskonnaliikmena tundes paremini kaaslaste tugevusi ja nõrkusi; meeskonnasisene motivatsioon on tõusnud. Kursus toimub ettetellimisel! Kännu 67, Tallinn alates 25 eurot osaleja (rühma suurus 10-20)

7


Muutused laste toitmise põhialustes UUS! Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda teadmisi laste toitmise põhialustes viimasel poolsajandil õde, ämmaemand, lasteajaõpetaja Tiiu-Mai Laht Tunneb erinevate imetajate piimakoostist; teab ja oskab võrrelda piimapulbrite ja piima koostise erinevusi; tunneb põhitoitainete muutusi seedimisel esimesel eluaastal; tunneb seedetrakti mikroobikoosluse välja kujunemist; teab võimalikkudest seostest toidu koostise muutuste ja sajandiprobleemide vahe (diabeet, ülekaal jne.); tunneb kaasaegseid toitumishäireid. 18.03-20.03.2014; 30.09-02.10.2014 vene keeles Kännu 67,Tallinn 165 eurot

Nakkushaigused Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind: 8

24 tundi

uuendada teadmisi nakkushaigustest ja nende levikuteedest. õde, ämmaemand Nikolai Jaroslavtsev Teab nakkushaiguse tekkepõhjuseid ja levikutendentse maailmas; tunneb epidemioloogilisi protsesse; tunneb kaitsereaktsioone; tunneb nakkuse levikuteid. 14.10-16.10.2014 vene keeles Kännu 67,Tallinn 168 eurot

Neuroloogiliste haigete toetamine loovteraapia abil UUS! Eesmärk:

24 tundi

8 tundi

anda edasi teadmisi ja praktilist kogemust loovteraapia võimalustest haigete toetamisel. hooldajad, õed, tugiisikud, lähedased Ethel Espenberg Tunneb loovteraapia mõistet ja loovteraapia võimalusi neuroloogilise kahjustusega haigete toetamisel. 27.02.2014 Kännu 67,Tallinn 135 eurot


NANDA I õendusdiagnooside kasutamine Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda ülevaade NANDA taksonoomia ajaloost, ülesehitusest, valdkondadest, diagnoosidest ja olla valmis diagnooside sõnastamiseks ja kasutamiseks õenduspraktikas. õde, ämmaemand Marika Asberg Omab ülevaadet NANDA taksonoomia olemusest, valdkondadest, diagnoosidest; oskab kasutada „Terviseseisundi hindamise skeemi“ ja püstitada diagnoose; on motiveeritud rakendama NANDA taksonoomiat õenduspraktikas. 27.05.2014, 18.11.2014 Kännu 67,Tallinn 67 eurot

NANDA I õendusdiagnooside kasutamine Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

8 tundi

anda ülevaade NANDA taksonoomia ajaloost, ülesehitusest, valdkondadest, diagnoosidest ja olla valmis diagnooside sõnastamiseks ja kasutamiseks õenduspraktikas. õde, ämmaemand Mirge Orasmaa Omab ülevaadet NANDA taksonoomia olemusest, valdkondadest, diagnoosidest; oskab kasutada „Terviseseisundi hindamise skeemi“ ja püstitada diagnoose; on motiveeritud rakendama NANDA taksonoomiat õenduspraktikas. 16.04.2014 Lehe12, Kohtla-Järve 67 eurot

Palliatiivne ravi Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

8 tundi

UUS!

16 tundi

anda ülevaade kaasaegsest palliatiivsest ravist õde, ämmaemand Reet Labe Teab palliatiivse ravi põhimõtteid ja suundumusi; oskab palliatiivse ravi põhimõtteid töös kasutada. 28.05-29.05.2014 Kännu 67,Tallinn 150 eurot

9


Praktikajuhendajate baaskoolitus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

koolitada praktika läbiviimiseks töökeskkonnas pädevaid praktikajuhendajaid farmatseudi õppekaval Farmatseudid, proviisorid Lilian Ruuben Teab õppimise, õpetamise ning praktika juhendamise põhimõtteid; oskab juhendada üliõpilast praktikakeskkonnas; teab õppekava aluseid ja ülesehitust ning ajaplaneerimise aluseid; oskab anda hinnanguid ja tagasisidet üliõpilase praktikale. Oskab täita dokumentatsiooni ja kasutada e-õppe veebikeskkonda Moodle. 22.04.2014, 22.05.2014, 08.09.2014, 08.10.2014 Kännu 67,Tallinn 150 eurot

Praktikajuhendajate koolitus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

10

104 tundi

104 tundi

anda ülevaade praktikajuhendamise protsessist ja valmisolek üliõpilaste õppepraktika juhendamiseks. õde, ämmaemand Marika Asberg Teab õppimise, õpetamise ning praktika juhendamise põhimõtteid; oskab juhendada üliõpilast praktikakeskkonnas; teab õppekava aluseid ja ülesehitust ning ajaplaneerimise aluseid; oskab anda hinnanguid ja tagasisidet üliõpilase praktikale. Oskab täita dokumentatsiooni ja kasutada e-õppe veebikeskkonda Moodle. 08.04-10.04.2014 ja 20.05.2014; 23.09-25.09.2014 ja 21.10.2014 Kännu 67,Tallinn 150 eurot


Praktikajuhendajate koolitus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

Praktika juhendamisega seotud teadmiste andmine ja valmisoleku kujundamine üliõpilaste juhendamiseks praktikabaasis. ämmaemand Ave Kõrve Teab õppimise, õpetamise ning praktika juhendamise põhimõtteid; oskab juhendada üliõpilast praktikakeskkonnas; teab õppekava aluseid ja ülesehitust ning ajaplaneerimise aluseid; oskab anda hinnanguid ja tagasisidet üliõpilase praktikale. Oskab täita dokumentatsiooni ja kasutada e-õppe veebikeskkonda Moodle. 18.09, 23.10, 27.11 (osaliselt e-kursus) Kännu 67,Tallinn 150 eurot

Praktikajuhendajate koolitus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

104 tundi

104 tundi

anda ülevaade praktikajuhendamise protsessist ja valmisolek üliõpilaste õppepraktika juhendamiseks õde, ämmaemand Mirge Orasmaa Teab õppimise, õpetamise ning praktika juhendamise põhimõtteid; oskab juhendada üliõpilast praktikakeskkonnas; teab õppekava aluseid ja ülesehitust ning ajaplaneerimise aluseid; oskab anda hinnanguid ja tagasisidet üliõpilase praktikale. Oskab täita dokumentatsiooni ja kasutada e-õppe veebikeskkonda Moodle. 19.03, 26.03, 23.04 ja 07.05.2014 Lehe12, Kohtla-Järve 150 eurot

11


Patsiendi asendi muutmine ilma tõstmiseta Movement of patients without lifting UUS! Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda ülevaade kinesteetika teoreetilistes alustest, õpetada analüüsima kliendi liigutusmustreid ja kasutama praktilisi käsitsemise (handling) ja siirdamise võtteid tegevusterapeut, füsioterapeut, õde, arst Claudia Krüger Tunneb kinesteetika mõisteid ning teoreetilist tausta; oskab märgata ja analüüsida kliendi erinevaid liigutusmustreid; oskab praktiliselt kasutada erinevaid võtteid kliendi siirdamisel ja õigete asendite soodustamisel. 14.05.2014 NB! kursus on inglise keeles Kännu 67,Tallinn 90 eurot

Rasedate toitumine Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind: 12

UUS!

52 tundi

teavitada toitumisalastest riskidest ja anda toitumisalaseid teadmisi raseduse ajaks rasedad ja rasedust planeerivad naised Laine Parts Oskab planeerida oma toitumist; teab toitainete defitsiidist tulenevaid riske nii emale kui lapsele; oskab teha ohutuid ja individuaalseid valikuid. 03.02.2014 ja 18.02.2014 (kursus on osaliselt e-kursus) Kännu 67,Tallinn 65 eurot

Ravimite interaktsioonid Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

8 tundi

UUS!

104 tundi

anda ülevaade enamkasutatavate ravimite interaktsioonidest farmatseut Merle Kiloman Oskab igapäevatöös analüüsida ravimite interaktsioone ja koostoimeid; oskab anda adekvaatseid nõuandeid ja juhtida apteegikülastajate tähelepanu ravimite koostoimetele. 21.02, 07.03, 21.03, 04.04.2014 Kännu 67, Tallinn 160 eurot


Seksuaalsusega seotud probleemid erivajadustega lastel ja noortel UUS! Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

teadmiste andmine erivajadusega laste ja noorte seksuaalsusega seonduvatest probleemidest ning nendega toimetulekust lapsehoidja, õpetaja, lapsevanem, huviline Külli Suga Tunneb laste ja noorukite ealisi iseärasusi läbi arenguperioodide; omab ülevaadet erivajaduste mõistest ja olemusest ning sellest tingitud võimalikest probleemidest, sh seksuaalsusega seotud probleemid; oskab märgata, lahendada ja juhtida erivajadustega laste ja noorte seksuaalsusest tingitud probleeme (sh seksuaalne väärkohtlemine ja sekkumisstrateegiad); oskab toetada erivajadusega lapse ja noore seksuaalsuse arengut koostöös lapsevanema ja/või hooldajaga. 12.05-13.05.2014 Kännu 67, Tallinn 150 eurot

Sisehaigused ja õendus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

16 tundi

40 tundi

anda teadmisi sisehaige õenduses õde, ämmaemand Riina Räni Tunneb erinevate sisehaiguste sümptomeid; tunneb sisehaige õendust; oskab ära tunda seedeelundite haiguseid; tunneb neuroloogilist patsienti; tunneb ravimite toimeid, kõrvaltoimeid ja manustamisviise. 27.10-31.10.2014 vene keeles Kännu 67, Tallinn 190 eurot

13


Sissejuhatus sensoorse integratsiooni lähenemisviisi UUS! Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda ülevaade dr. A. Jean Ayres’i sensoorse integratsiooni teooriast, teooria rakendamise põhimõtetest ning sekkumise võimalustest tegevusterapeut, füsioterapeut, eripedagoog Hanna-Maria Põldma Tunneb sensoorse integratsiooni olemust ja põhitermineid; tunneb sensoorse integratsiooni teooria rakendamise põhiprintsiipe ning teraapia vahendeid; tunneb sensoorse integratsiooni teooria rakendamise võimalusi. 08.05.2014 Kännu 67, Tallinn 80 eurot

Soome keel tervishoiutöötajatele UUS! (algtase) Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

14

8 tundi

40 tundi

Omandada ja laiendada meditsiinialast sõnavara igapäevasuhtluseks, saada ülevaade soome keele põhistruktuuridest. õde, ämmaemand, hambaarsti assistent, farmatseut, optometrist Ilona Säälik Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid sõnu, mis on seotud igapäevasituatsioonidega; oskab lugeda lühikesi lihtsaid tekste; suudab leida spetsiifilist informatsiooni lihtsatest tarbetekstidest; tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades; oskab kasutada mitmesuguseid fraase ja lauseid, mis on seotud erialaga. I grupp 11.03.2014 (edaspidi T ja N õhtupoolikul märtsis) II grupp 28.10-30.10.2014 Kännu 67,Tallinn 195 eurot


Suhtlemise põhikursus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

suhtlemisalased teadmised tervishoius õde, ämmaemand Lilia Kerro Tunneb suhtlemisprotsessi etappe; teab suhtlemisel esinevaid tüüpilisi vigu; oskab lahendada konfliktsituatsioone 25.03-28.03.2014 vene keeles Kännu 67,Tallinn 185 eurot

Südame-veresoonkonna haiguste ravimid Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

24 tundi

anda ajakohaseid teadmisi südame-veresoonkonna ravimite kasutamiseks õde, ämmaemand Riina Räni Teab kasutatavate ravimite toimet ja kõrvaltoimeid; oskab ravimeid manustada; teab arteriaalse hüpertoonia, isheemiatõve ja rütmihäirete ravi eesmärke ja põhiprintsiipe. 20.05-22.05.2014 (eesti k); 21.10-23.10.2014 (vene k) Kännu 67, Tallinn 165 eurot

Tervislik toitumine Eesti peredes Eesmärk:

32 tundi

8 tundi

anda ülevaade inimtoidu põhikomponentidest, nende rollist organismis farmatseut, õde, ämmaemand Laine Parts Omab teadmisi organismile vajalikest põhitoitainetest, nende rollidest organismis; orienteerub toitumisalases terminoloogias; omab teadmisi tervisliku toitumise alustest Eesti peredes. 06.05.2014 (osaliselt e-kursus) 04.11.2014 (osaliselt e-kursus) Kännu 67, Tallinn 65 eurot

15


Toidulisandid ja lisaained toidus UUS! Eesmärk: Sihtrühm: Koolitajad: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

104 tundi

anda infot Eesti Vabariigis kasutatavatest toidulisanditest ja lisaainetest toidus. tervishoiutöötaja, toitlustusasutuse töötaja, kaubandustöötaja farmatseut, õde, ämmaemand Laine Parts, Lilian Ruuben Teab toidulisandi ja lisaaine mõisteid; oskab kriitiliselt hinnata toidulisandite ja toiduainete koostist; oskab kursusel õpitu piires teha tervislikke ning organismipõhiseid toitumisvalikuid. 13.02-31.03.2014 (kursus on osaliselt e-kursus) Kännu 67, Tallinn 160 eurot

26 tundi Toimetulek tajuhäiretega inimesega UUS! Copening with perceptually disturbed peole Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

16

anda ülevaade Affolter-kontseptsioonist ja selle praktilisest kasutamisest eri vanuses (lapsed-eakad) tajuhäiretega klientidega. tegevusterapeut, füsioterapeut, õde, arst Claudia Krüger Omab ülevaadet Affolter-kontseptsiooni teoreetilisest taustast; oskab suunata klienti taktiil-kinesteetilise informatsiooni otsingu ja motoorse planeerimise protsessis; oskab giidida klienti olmetegevustega paremini toime tulema. 22.01 ja 19.02.2014 NB! kursus on inglise keeles Kännu 67,Tallinn 170 eurot


Toitumisõpetus Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

UUS!

anda ülevaade inimtoidu põhikomponentidest, nende rollist organismis tervishoiutöötajad, õpetajad, toitlustusasutuste töötajad, huvilised Laine Parts Omab teadmisi organismi põhitoitainetest, nende rollidest organismis; orienteerub toitumisalases terminoloogias; omab teadmisi tervisliku toitumise alustest. 15.01-10.02.2014 (kursus on osaliselt e-kursus) Kännu 67, Tallinn 157 eurot

Trauma ja esmabi trauma korral Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

32 tundi

anda ajakohaseid teadmisi adekvaatseks reageerimiseks trauma korral õde, ämmaemand, lastelaagrite töötaja Riina Räni Tunneb traumaatilist šokki; oskab hinnata traumahaige seisundit; oskab traumahaiget õigesti käsitleda ja anda talle esmaabi. 03.06-06.06.2014 vene keeles Kännu 67, Tallinn 178 eurot

Tuberkuloosi kaasaegne käsitlus UUS! Eesmärk:

52 tundi

8 tundi

anda ajakohaseid teadmisi tuberkuloosist ja selle levikuteedest. õde, ämmaemand, lastelaagrite töötaja Anu Kurve Tunneb tuberkuloosi levikuteid; oskab hinnata profülaktilist ennetustööd; oskab anda tuge tuberkuloosihaigele ja tema lähedastele; 20.05.2014 Kännu 67, Tallinn 80 eurot

17


8 tundi

Tööstress ja sellega toimetulekustrateegia Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

anda ülevaade tööstressi tagajärgedest ning toimetuleku strateegiate võimalustest õde, ämmaemand, hooldustöötaja Tatjana Vetštomova Teab tööstressi tagajärgi; oskab valida adekvaatseid toimetuleku strateegiaid. 21.03.2014 vene keeles Lehe 12, Kohtla-Järve 80 eurot

Tööõigusest tervishoius Eesmärk:

Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

18

UUS!

8 tundi

Anda ülevaade töö- ja puhkeaja korraldamise põhimõtetest ning probleemidest töötajate varalise vastutuse kohaldamisel tervishoiu asutustes. Tutvustada töötajate õigusi täiskasvanute koolituse seadusest lähtuvalt. kõik, kes vastutavad osakonna töö korraldamise ja planeerimise eest Riina Vään Oskab reguleerida tööaja korraldust; teab puhkuste andmise korda; tunneb töötaja varalise vastutuse piiranguid, oskab kohaldada töötajate suhtes varalist vastutust; teab töötajate ja tööandja õigusi ja kohustusi täiskasvanu koolitamisel. 18.02.2014, 20.11.2014 Kännu 67, Tallinn 80 eurot


Unemeditsiini alused Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid: Toimumise aeg ja koht: Kursuse hind:

Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

5 tundi

tutvustada 2014. aasta vastuvõtutesti koostamise põhimõtteid ja ülesandetüüpe,; harjutada vastuvõtutesti näidisülesandeid – õigekirja ja üldkeele sõnavara kasutamist ning funktsionaalset lugemisoskust kõrgkooli kõrgharidusõppekavadele sisseastuda soovijad Siret Piirsalu Tunneb testi koostamise põhimõtteid; tunneb testis kasutatavad ülesandetüüpe, tasemekirjeldusi; tunneb veebipõhiseid teste. I grupp 24.03. Kännu 67,Tallinn III grupp 26.05 Kännu 67,Tallinn II grupp 25.03 Lehe 12, Kohtla-Järve IV grupp 27.05 Lehe 12, Kohtla-Järve 30 eurot

Veterinaarfarmaatsia Eesmärk:

8 tundi

anda ajakohaseid teadmisi unest ja unehäiretest õde, ämmaemand, huviline Erve Sõõru Tunneb unetust ja liigunisust; oskab hinnata une ärkvelolekurütmihäireid; tunneb unemeditsiini võimalusi Eestis; 05.11.2014 Kännu 67, Tallinn 100 eurot

Vastuvõtutest 2014 Eesmärk:

UUS!

40 tundi

anda ülevaade lemmik- ja põllumajandusloomade ravi eripärast, anda juhiseid jaeapteekide töötajatele vastavalt apteekide sortimendi võimalustele farmatseut, õde, ämmaemand Merle Kiloman Omab oskust mõista inimeste ja loomade ravi erinevusi ravimite manustamisel ja ravimiannuste määramisel; oskab anda adekvaatseid nõuandeid lemmikloomade omanikele. 18.02.2014 (kursus on osaliselt e-kursus) Kännu 67, Tallinn 169 eurot

19


Õendusalane inglise keel Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise ajad: Toimumise koht: Kursuse hind:

Äge kõht Eesmärk: Sihtrühm: Koolitaja: Õpiväljundid:

Toimumise aeg: Toimumise koht: Kursuse hind:

20

UUS!

40 tundi

anda õppijatele teadmised korrektsest inglise keele kasutusest suhtluses patsiendiga. õde, ämmaemand, lasteasutuse töötaja Ene Kotkas Oskab selgitada anamneesi ja esitada sümptomite ja valu kohta käivaid küsimusi; oskab selgitada patsiendile põhilisi protseduure; oskab selgitada ravimite toimet ja manustamisviisi; oskab suhelda patsiendiga enne ja pärast operatsiooni; oskab suhelda erakorralise abivajajaga. 04.02, 11.02, 18.02, 25.02, 11.03, 18.03, 25.03, 27.03, 01.04, 08.04, 15.04, 22.04, 29.04.2014 (kellaaeg lepitakse kokku kursuslastega 1. tunnis) Kännu 67, Tallinn 195 eurot

16 tundi anda teadmisi õendustegevuseks kõhuvaluga haige käsitlusel õde, ämmaemand Riina Räni Teab maosooletrakti anatoomiat ja füsioloogiat, kõhuvalu põhjuseid, sümptomeid, kõhuvalu esinemise ealisi ja soolisi iseärasusi; oskab kõhtu uurida, kasutades ,,vaata, kuula, tunne” printsiipi; teab ja oskab kasutada ravimeid. 12.02-13.02.2014 (eesti k); 11.11-12.11.2014 (vene k) Kännu 67,Tallinn 150 eurot


Täienduskursused 2014 - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täienduskursuste kava aastaks 2014

Täienduskursused 2014 - Tallinna Tervishoiu Kõrgkool  

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täienduskursuste kava aastaks 2014

Advertisement