Page 1


Структура звіту 1. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ОРГАНІЗАЦІЇ 2. ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 3. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 4. ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ ЗА 2015 РІК 5. НАШ РОЗВИТОК 6. НАШІ ПАРТНЕРИ 7. МИ у ЗМІ 8. ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

2


Вітальне слово виконавчого директора організації У 2015 році нашій організації виповнилося п’ять років. Це – своєрідний маленький ювілей, тест на зрілість та відповідність рівня досягнень рівню претензій та домагань. П’ять років – це переломний момент для тих організацій, які вже точно можуть сказати про себе, що вони відбулись, вони діють, про них знають, але чи перетворяться вони у потужний та дієвий механізм, у знану та впливову організацію, чи подолають кризу ригідності у прагненні до постійного розвитку…ці питання залишаються відкритими. Наша організація докладає усіх зусиль, щоб кожного року додавати у своєму розвитку і не втрачати, а тільки набувати позицій як в громадському середовищі, так і для власне членів самої організації. 2015 рік пройшов під девізом «Не бійся: вір у свої сили та дій»! Цей рік став продовженням окреслених ще раніше орієнтирів та планів на майбутнє: реалізовано більше 10 проектів та програм, ведеться систематична робота із цільовими групами, розвиваються діючі напрямки та відкриваються нові, розширюється штат співробітників; ми активна та взнавана організація на теренах Волинської області, співпрацюємо із засобами масової інформації, підприємцями, науковцями, партнерськими громадськими організаціями, вітчизняними та міжнародними фондами. Ми дякуємо нашим партнерам, які нас підтримують та вірять у наші починання! Дякуємо цільовим групам, мешканцям міста Луцька та Волинської області, які долучаються до діяльності організації та заради яких ми існуємо! Ми також продовжуємо пишатись найголовнішим нашим досягненням, без якого не було би інших звершень – нашим колективом однодумців та професіоналів! З повагою, Виконавчий директор Волинського Інституту Права Ірина Гайдучик

3


Історія організації Волинський Інститут Права як громадська організація створений 1 березня 2010 року. На самому початку свого існування організація складалась лише з 2 осіб, основною метою яких було здійснення діяльності та надання послуг у галузі юридичного захисту та консультування, проведення адвокасі компаній тощо. Першою цільовою аудиторією були самі члени громадської організації та, відповідно, захист їх законних прав та інтересів. Однак, вже наприкінці 2010 року розширились як цільові групи, яким надавались відповідні послуги та консультації, так і сама організація (не тільки завдяки новим членам, а й завдяки наявності постійних співробітників, які працювали у лавах організації). Це, безумовно, надало нових перспектив та можливостей для організації та її розвитку. Якщо на початку 2011 року ми переважно опікувались питаннями працевлаштування, надавали юридичні консультації та відстоювали права цільових груп, то вже у 2012 році нами було запроваджено напрямок співпраці із громадськими організаціями та волонтерами, таким чином «народився» Центр інтернів; у 2013 році ми розширили партнерство із всіма зацікавленими організаціями у сфері працевлаштування та створили недержавну партнерську мережу таких організацій та впровадили масштабне навчання для молоді «Профі старт». А вже наприкінці 2013початку 2014 років ми запровадили напрямки енергозбереження, реформування дошкільної освіти, підвищення політичної свідомості та відповідальності серед молоді та інші напрямки, які стали відповіддю на сучасні виклики, що постали перед нашим суспільством. У 2015 році основну свою увагу ми зосередили на реформі освітньої сфери та усіляко сприяли запровадженню нових форм діалогу всіх дотичних до цієї проблематики сторін, лобіювали необхідні рішення на законодавчому рівні, навчали адміністрацію та батьківські комітети дошкільних та шкільних закладів фінансовій грамотності та грантовим можливостям, допомагали у створенні благодійних фондів розвитку навчальних закладів тощо. Протягом 2013-2014 років Волинський Інститут Права мав можливість отримати три гранти від Ініціативного центру «Єднання» (ІСАР Єднання) для розвитку своєї інституційної та організаційної спроможності. Так, завдяки організованим навчанням та консультаціям провідних експертів, ми підвищили організаційну компетенцію у галузі фандрейзингу, піар менеджменту та стратегічного розвитку та планування. Як підсумок – створено стратегічні документи організації: Стратегічний план розвитку, Фандрейзингову стратегію та PR-старетегію, якими ми керуємось у здійсненні планування та у щоденній діяльності організації. Завдяки даним документам та навчанням, ми спланували та усвідомили свої стратегічні цілі на напрямки діяльності, активніше залучаємо різні джерела фінансування, стали більш відомими на теренах міста та Волинської області та покращили взаємодію із засобами масової інформації. А у 2015 році за допомогою того ж Ініціативного центру «Єднання» (ІСАР Єднання) ми змогли організувати та пройти п’ятиденну «Організаційну школу». Під час навчання наші працівники вивчали питання: управління та менеджменту організації; побудови ефективної системи внутрішньої комунікації та мікроклімату; раціонального розподілу обов’язків всередині організації та створення кадрових інструкцій; кадрової 4


політики щодо персоналу; тайм-менеджменту та інші. По закінченню навчання, за допомогою провідних експертів, нами створено ряд дуже важливих стратегічних документів організації, таких як: Положення про діяльність органів управління; Політика внутрішньої комунікації; Кадрові (посадові) інструкції для працівників організації; Політика управління персоналом. На даний час всі співробітники і члени нашої організації є частиною колективу однодумців, прагнення яких сконцентровуються на таких цінностях, як чесність, допомога, турбота, ініціативність, активність, цілеспрямованість… Ми відкриті до співпраці із громадським сектором, владою, бізнесом, міжнародними структурами, ініціативними громадянами. У нас багато партнерів у середовищі громадських організацій, із якими ми залюбки ділимось набутим досвідом та своїми розробками. До лав нашої організації постійно залучаються волонтери, їх кількість залежить від напрямку впроваджуваної ініціативи та масштабу проекту чи програми, однак можна стверджувати, що на постійній основі з нами працює понад 20 волонтерів. Це переважно молоді люди, які набувають такий необхідний досвід роботи та впровадження своїх ідей, з одного боку, та допомагають втілювати соціальні ініціативи та надавати необхідні послуги тій чи іншій категорії населення, з іншого боку.

5


Основні досягнення ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ. Наприкінці 2014 року при Волинському Інституті Права відкрито Ресурсний центр для органів громадського самоврядування освітніх закладів. Даний напрямок реформ у освітній сфері нашою організацією запроваджений ще у 2013 році. За цей час ми організували й провели «круглі столи» та конференції на теми впровадження реформ в освітній галузі (в тому числі – у дошкільній освіті), проводили дослідження та здійснювали моніторинг ситуації, яка складається у даній сфері, реалізовували проекти та програми у даному напрямку. Наприкінці 2014 року ми усвідомили, що невирішених питань та потенційно можливих для впровадження інновацій у сфері освіти є ще безліч. Крім того, люди потребували постійних консультацій, порад, роз’яснень та тлумачень різних норм та можливостей, що відкриваються у сфері освіти. Саме тому й визріла ідея відкрити на постійній основі даний Ресурсний центр. У 2015 році за безпосередньої участі консультантів Центру проведено серії тренінгів-семінарів для адміністрації дитячих садків й шкіл та голів батьківських комітетів з питань фінансової грамотності, проектного менеджменту, прозорості та відкритості тощо. Проведено тематичні зустрічі, круглі столи з актуальних питань напрямку. Завдяки консультаціям юристів Центру три навчальних заклади створили благодійні фонди розвитку та ще два заклади перебувають у процесі створення таких фондів. Важливо, що реєстраційні витрати батьківських комітетів на створення благодійних фондів покрив наш партнер - благодійний фонд «Новий Луцьк» із яким встановлено домовленості про надання такого виду гранту. Метою діяльності благодійних фондів є: добровільний збір, консолідація та розподіл ресурсів для розвитку відповідного освітнього закладу. До послуг Центру може звернутись будь-хто з представників адміністрації освітніх закладів, або представник батьківського комітету, або ж просто батько чи мама, які турбуються про навчання та виховання своїх дітей та прагнуть започаткувати нові зміни, які б сприяли покращенню навчальновиховного процесу. Наразі нами продовжується активна інформаційно-просвітницька та консультативна робота щодо діяльності Центру та можливостей, які він надає. В рамках даного напрямку одною з найбільш масштабних реалізованих ініціатив стала програма «Забезпечення прозорості, підзвітності та запобігання проявам корупції в дошкільних навчальних закладах м. Луцька». Мета програми – забезпечення координації та порозуміння між адміністрацією навчальних закладів та батьківським комітетом; навчання дитячих закладів фінансовій грамотності та фандрейзингу. 6


Програма покликана допомогти навчальним закладам у впровадженні дієвих та потрібних реформ, з одного боку, та підвищенню прозорості та запобіганню корупції – з іншого. Результати:  здійснено громадський моніторинг використання бюджетних коштів та коштів батьківських комітетів на потреби дошкільних навчальних закладів м. Луцька;  напрацьовано та пролобійовано проекти локальних нормативно-правових актів та рішень, що забезпечать запровадження ефективних механізмів прозорості та підзвітності діяльності дошкільних навчальних заходів м. Луцька, зокрема:  рішення «Про врегулювання окремих питань батьківської фінансової допомоги в діяльності закладів освіти м. Луцька» (прийняте рішення забороняє працівникам комунальних закладів освіти м. Луцька отримувати готівкові кошти у будь якій формі та за будь яким призначенням з батьків вихованців та учнів). Рішення містить рекомендацію для батьківських комітетів розглянути можливість створення благодійних фондів, як юридичних осіб, що є відповідальними за свою діяльність у порядку визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».  рішення «Про пріоритетність фінансування дошкільної освіти у 2016 році та подолання проблеми недостатності місць в ДНЗ» (рішення передбачає створення можливостей для розширення мережі ДНЗ, повне подолання проблеми недостатності місць в дошкільних навчальних закладах);  проведено презентацію проекту та круглий стіл «Прозорість та підзвітність дошкільних навчальних закладів. Реалії сьогодення та перспективи майбутнього»;  започатковано сторінку проекту у соціальній мережі Facebook, під назвою «Чесне партнерство» (сторінка постійно наповнюється анонсами та релізами про події, проводиться опитування та розширюється коло дописувачів сторінки);  проведено низку семінарів-тренінгів для завідуючих ДНЗ та голів батьківських комітетів ДНЗ на актуальні для дошкільних начальних закладів теми, а саме: «Механізми забезпечення прозорості, підзвітності та публічності використання коштів в дошкільних навчальних закладах» (21 квітня 2015 року), «Можливості залучення позабюджетного фінансування на розвиток та вирішення основних проблемних питань ДНЗ» (24 квітня 2015 року), «Стратегічне планування діяльності та розвитку ДНЗ м. Луцька через спільну участь батьківських комітетів та адміністрації ДНЗ» (27 квітня 2015 року), «Адвокасі кампанії як інструмент лобіювання та відстоювання інтересів» (28 квітня 2015 року);  проведено серію тематичних зустрічей за участі голів батьківських комітетів, завідуючих дошкільних навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування та експертів (відбулось 4 зустрічі протягом вересня 2015 року). Теми зустрічей: «Можливості взаємодії активу ДНЗ та комісії з питань освіти, науки, культури та мови Луцької міської ради у вирішенні проблемних питань ДНЗ», «Ремонти вулиць та прибудинкових територій. Роль та можливості участі батьків, як самоорганізованої громади», «Створення стратегій розвитку 7


дошкільних навчальних закладів. Роль, значення, партнери», «Формування бюджету дошкільного навчального закладу на 2016 рік»;  започатковано діяльність Ресурсного центру для органів громадського самоврядування освітніх закладів, у рамках якого організовано надання постійного консультаційного, інформаційного та методичного супроводу для ініціативних груп навчальних закладів;  розроблено установчі документи на створення Благодійних фондів при освітніх закладах м. Луцька;  консультантами проекту спільно із головами батьківських комітетів та завідуючими освітніх закладів напрацьовано Стратегії розвитку благодійних фондів. Наразі створено 3 таких Стратегії;  спільно із Управлінням освіти Луцької міської ради напрацьовано уніфіковану форму звіту для дошкільних навчальних закладів, яка висвітлюватиме надходження та використання батьківських внесків на сайті Управління освіти;  13 жовтня 2015 року відбулась завершальна прес-конференція «Інновації у діяльності освітніх закладів м. Луцька», під час якої було представлено результати програми, вагомі здобутки, проблеми, напрацьовано подальші шляхи вирішення даних проблем та поставлено нові завдання по даній проблематиці;  практику проекту вирішили перебрати м. Ковель та м. Ківерці (у грудні 2015 року були проведені відповідні зустрічі із директорами та завідуючими освітніх закладів і наразі, консультанти Ресурсного центру надають підтримку по створенню та організації діяльності благодійних фондів при освітніх закладів цих міст).

8


ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ ПРОФІ СТАРТ. ФАБРИКА УСПІХУ. У 2013 році нами започатковано масштабне тренінгове навчання для молоді «Profi Start». («Профі Старт. Фабрика успіху»), яке проводилось також і у 2014, і у 2015 році. Мета проекту – підвищення конкурентоспроможності молодих осіб на ринку праці, запобігання молодіжному безробіттю, активізація молоді у пошуку роботи; надання комплексу знань психологічного, юридичного характеру щодо пошуку роботи; забезпечення умов не тільки для навчання, а й для «живого» спілкування із людьми, які є успішними у професійній діяльності, отримання від них корисних порад та безпосередньо пропозицій роботи. Під час відвідування тренінгу молодь отримує теоретичну та практичну інформацію та відпрацьовує необхідні для подальшого професійного зростання та самовизначення навички. Крім того, в рамках даного навчання ще у 2014 році започаткована сторінка у соціальній мережі Facebook «Профістарт Профістарт», яку ми активно продовжуємо наповнювати і у 2015 році. Тут розміщуються фото із заходів, цікаві й корисні інформаційні матеріали, відбувається діалог усіх зацікавлених сторін, а також публікуються свіжі вакансії роботи та підробітку для молоді. Результати:  проведено 4 масштабних дводенних семінарів-тренінгів в рамках «Профі старт. Фабрика успіху» (участь у них взяло 74 особи) та 10 семінарів-тренінгів у вигляді більш скороченого варіанту (тригодинне навчання; участь у ньому взяло близько 200 осіб);  розкрито теми комунікативної компетенції у професійному спілкуванні, мистецтва самопрезентації (як правильно писати резюме та успішно проходити співбесіду), тайм-менеджменту, шляхів пошуку роботи, тенденцій на ринку праці та актуальних професій тощо;  надано можливість спілкування з експертами з тих чи інших професійних сфер;  запропоновано конкретні існуючі на той час вакансії по роботі, варіанти підробітку або стажування;  учасники отримали диплом та комплекс теоретичних й практичних матеріалів;

9


 більше 30 осіб за результатами тренінгів знайшли своє місце проходження практики або стажування, або скористались пропозиціями підробітку; 15 осіб – отримали місце постійної роботи.

ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ТА ПРОФЕСІЙНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ ПРОЕКТ «ДЕНЬ КАР’ЄРИ PROFI DAY» Проект реалізовано Волинським Інститутом Права спільно із обласним молодіжним центром праці. Мета проекту – створення сприятливого середовища для формування сучасного молодіжного ринку праці та працевлаштування молоді та вирішення проблем працевлаштування

10


внутрішньо переміщених осіб шляхом проведення молодіжних ярмарок вакансій та днів кар’єри. Формат заходу – поєднання ярмарки вакансій, тренінгів від провідних роботодавців, виставка всеукраїнських та регіональних компаній тощо. Основною цільовою аудиторією проекту стала молодь та внутрішньо переміщені особи. Результати:  23 компанії-роботодавців взяли участь у проекті;  більше 300 осіб стали її відвідувачами (серед яких – учні старших класів, студенти, безробітні, внутрішньо переміщені особи та інші категорії населення);  молоді люди мали можливість поспілкуватись із представниками компанійроботодавців, пройти співбесіди, заповнити анкети, домовитись про наступну зустріч;  молоді люди отримали роздатковий матеріал компаній, брошури та буклети із спеціальними пропозиціями для молоді;  в рамках проекту 4 тренери із середовища провідних компаній, центру зайнятості та обласного молодіжного центру праці провели 6 тренінгів на теми: профорієнтації, створення власного бренду, комунікативної компетенції, мистецтва проходження співбесіди, складення резюме та проектного менеджменту.

11


НЕДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ Окрім масштабного навчання «Профі старт», сфера наших інтересів не обмежується виключно молоддю, яка шукає роботу. Для вирішення проблем молодіжного безробіття необхідно впроваджувати комплекс мір та заходів, і в цьому аспекті надзвичайно важливою є співпраця усіх структур та організацій, які опікуються молоддю; їх діалог, обмін досвідом. Так, у 2014 році нами запроваджено проект «Створення сприятливого середовища для зайнятості молоді через розвиток інноваційних механізмів та вдосконалення співпраці». Проект продовжував діяти і у 2015 році. Цим проектом ми ставили за мету об'єднати усіх, хто небайдужий до проблем зайнятості молоді. Так, нашими партнерами стали: центри зайнятості, центри кар’єри при навчальних закладах, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління у справах освіти, науки та молоді, навчальні заклади, засоби масової інформації та інші. З кожним партнером підписано угоду про співпрацю. Спільно з партнерами ми утворили недержавну соціальну партнерську мережу установ та організацій, які працюють з молоддю. За час реалізації проекту ми розробили Кейс найкращих практик у сфері молодіжного працевлаштування і саме з цим матеріалом здійснювали виїзди у райони та міста області. Головною метою було поділитись нашим досвідом у сфері молодіжного працевлаштування, навчити стандартам роботи та перейняти досвід інших. Результати:  проведено 10 виїзних засідань у 2015 році (всього 20 засідань з початку дії проекту) у форматі семінарів для партнерів проекту, під час яких співробітники організації ділились досвідом у сфері молодіжного працевлаштування;  сформовано та розповсюджено серед партнерських організацій Кейси найкращих практик у сфері молодіжного працевлаштування;  підписано угоди про співробітництво на постійній основі із партнерськими організаціями (центрами зайнятості, центрами кар’єри, навчальними закладами, державними установами, громадськими організми та іншими установами);  створено та діє недержавна соціальна партнерська мережа з працевлаштування молоді, які майданчик для обміну досвідом та постійного консультування; члени мережі також постійно спілкуються за посередництвом сторінки у соціальній мережі Facebook Профістарт Профістарт;  у 2015 році до лав організації прийняті новостворені центри кар’єри навчальних закладів міста Луцька та громадська організація «AIESEC», основна мета діяльності якої - організація міжнародного професійного стажування студентів, або молодих осіб, які не більше 5 років тому закінчили вищий навчальний заклад.

12


ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА Йти у ногу з часом – один з девізів нашої команди, особливо коли це стосується необхідних та важливих реформ. І якщо раніше сфера екології, енергозбереження та зменшення економічної залежності була переважно актуальною для науковців та представників певних професій, то починаючи із 2014 року дані питання стали носити масштабний національний характер. Приклади економії та методи заощаджень – це ті питання, які на сьогодні хвилюють практично кожного пересічного громадянина. Ми не стояли осторонь та вирішили поділитись своїм досвідом у даній сфері. Першим проектом, який був реалізований у сфері економічної та енергетичної безпеки став проект «Збережи Україну», який реалізовувався у 2014 році. У 2015 році ми продовжили активно висвітлювати питання економії ресурсів, енергоефективності та впровадження енергоощадних технологій. Так, протягом року нами проведено 15 тренінгів-семінарів з питань економії, енергозбереження, впровадження інноваційних технологій в сфері теплової, світлової енергетики тощо. Мета даних заходів – підвищення обізнаності та рівня відповідальності населення Волинської області у збереженні енергії та здійсненні заходів економічної безпеки. Під час зустрічей обговорюються питання економії різного масштабу (починаючі від простих й доступних способів економії), закінчуючи способами, які потребують значних капіталовкладень та модернізації систем опалення, освітлення тощо. Дані тренінги відвідало понад 120 осіб, переважно серед безробітної молоді, старшого покоління, а також ініціативних груп, які збираються найближчим часом створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) або не так давно їх створили. Основною формою передачі відповідних знань та формування необхідних навичок у даній сфері є семінари-тренінги з питань економії та енергозбереження. Так, протягом 2015 року ми проводили два види семінарів-тренінгів: «Школа безпеки та економії» та «Енергозбереження: від квартири до будинку». 13


Мета даних тренінгів-семінарів – навчити елементарним правилам економії, надати інформацію про субсидіювання, можливості кредитування та застосування урядових та обласних програм у сфері впровадження енергоощадних технологій. Основними питаннями для висвітлення під час проведення заходів були: соціальні проблеми громади та шляхи їх вирішення, всебічні заходи економії, енергетична та економічна безпека, пільги та субсидії на оплату житловокомунального господарства, інновації, які значно покращують можливості для економії (кредитування тощо). Результати:  підвищено обізнаність мешканців із ситуацією на енергетичному ринку та запропоновано шляхи виходу з проблемних ситуацій, а саме – конкретні поради з економії та збереження ресурсів;  розповсюджено роздаткові матеріали для подальшого користування із зручним викладом матеріалу;  випущено брошури та інші тематичні матеріали з даної тематики для розповсюдження їх серед мешканців Волинської області;  проведено 10 тренінгів-семінарів за період лютий-грудень 2015 року на базі центрів зайнятості області;  проведено 15 тренінгів-семінарів за період жовтень-грудень 2015 року на базі офісів розвитку кварталів м. Луцька (семінари проведені у партнерстві із тренерами з громадської організації «Асоціація розвитку ОСББ та ОСН»);  тренінгами-семінарами охоплено більше 300 осіб переважно з числа безробітних та ініціативних груп зі створення ОСББ.

14


ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ВОЛИНІ. ЦЕНТР ІНТЕРНІВ Саме громадські організації як ніхто інший усвідомлюють необхідність консолідації зусиль та партнерської взаємодії на шляху впровадження реформ та покращення рівня життя громади. У сфері громадського руху не повинно бути конкуренції – це наша позиція, оскільки всі ми прагнемо змінити життя на краще, а охоплення цільових аудиторій проектами та програмами громадських організацій досі, на жаль, залишається низькою. Та й взагалі, згідно статистики, тільки кожен 10 представник молодого покоління знає про існування громадських організацій, не говорячи вже про участь та членство у таких рухах. Тому ми активно розвиваємо співпрацю із громадським сектором, у нас склались дружні та партнерські стосунки з більшістю активно діючих громадських організацій. Ми намагаємось ділитись своїм досвідом із ними, а від них – в свою чергу – набираємось досвіду, якого нам бракує. Ми самі є організаторами низки круглих столів, семінарів, конференцій з питань обміну досвідом та розвитку громадянського суспільства. Один із найцінніших досвідів організації партнерства та діалогу між громадським сектором та молодими людьми є відкриття та діяльність Центру інтернів. Центр інтернів діє з 2012 року. Сюди може звернутися кожен, хто має бажання набути досвід роботи: студент, випускник чи безробітний. Основна проблема, з якою стикаються сьогодні молоді шукачі роботи, - відсутність досвіду. У Центрі інтернів усі охочі зможуть працювати або стажуватися на базі громадських організацій області за обраною спеціальністю, а потім отримати сертифікат із зазначенням терміну роботи й усіх обов’язків, які вони там виконували. У такому Центрі усі бажаючі також можуть отримати безкоштовні консультації щодо профорієнтації та працевлаштування. Для молоді такий центр дає можливість набуття досвіду та впевненості у своїх силах, а для громадських організацій – можливості для залучення волонтерів або ж потенційних працівників до лав організації. Проект «Інститут інтернатури» (реалізується із 2012 року), в результаті якого і був створений та діє Центр інтернів. Мета проекту – підвищити професійний рівень та рівень зайнятості молоді Луцька шляхом створення та організації роботи Центру інтернів (як стартового майданчику для знайомства, обміну досвідом, наявною інформацією та встановлення нових корисних знайомств між потенційними волонтерами та громадськими організаціями). Завдання проекту та інших ініціатив у цій сфері – створення дієвих механізмів для розвитку інститутів громадського суспільства на Волині та сприяння новим можливостям для зайнятості молоді та реалізації їх трудового і творчого потенціалу. Результати:  22 волонтери скористались послугами Центру інтернів у 2015 році; 15


 9 громадських організацій у 2015 році скористались можливістю долучитись до проекту та прийняти на певний термін до себе юного волонтера;  у 5 з 9 громадських організацій волонтер, який брав участь у проекті, залишився працювати у ній;  1 волонтер, який брав участь у програмі, наразі працює у лавах нашої організації на постійній основі та двоє долучились у якості волонтерів;  по закінченню проекту кожен учасник отримав «сертифікат інтерна» (про те, що він був учасником проекту, коли саме він проходив «інтернатуру», які в нього були обов’язки та які надали йому рекомендації).

16


ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА АДВОКАСІ (В ТОМУ ЧИСЛІ У СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СТВОРЕННЯ ОСББ) НА ВОЛИНІ

Наша організація виступає активним партнером «Асоціації підтримки та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення». Оскільки у Волинському Інституті Права працюють досвідчені спеціалісти з юридичною освітою, мають довід роботи в адвокаційній сфері та широко обізнані із проблематикою створення ОСББ та реалізацією реформ житловокомунального господарства, до нас часто звертаються за консультаціями, інформаційними матеріалами, порадами стосовно того чи іншого питання у даній сфері. Одним із постійних партнерів у розвитку ОСББ є саме Асоціація підтримки та розвитку ОСББ та ОСН». Результат:  супровід зацікавлених сторін (ініціативних мешканців та громадських організацій) в тому чи іншому питанні, що стосується саме юридичного аспекту проблематики;  участь співробітників організації у робочих групах з напрацювання локальних програм та рішень, що стосуються сфери створення ОСББ та реформ комунального господарства;  надання конкретних юридичних консультацій цільовим групам. Крім того, організація може похвалитись розробками локальних рішень та актів у сфері реформ дошкільної освіти та розробки та затвердження Концепції велоінфраструктури.

17


Фінансові показники за 2015 рік ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ (тис. грн.)

18


СУКУПНІ ВИТРАТИ (грн.)

19


20


Наш розвиток Навчати когось інноваціям, впроваджувати нові ідеї та проекти неможливо без постійного особистого та організаційного розвитку. Приємно відзначити, що позиція нашої організації та нашого керівника полягає у тому, що ми всіляко шукаємо можливості та відгукуємось на пропозиції підвищення свого розвитку, кваліфікації, набуття нового досвіду. Наші працівники постійно вдосконалюють свої професійні та організаційні навички. Наші тренери відвідують соціальні-психологічні тренінги та семінари, проектні менеджери – семінари, конференції та навчання з основ проектного менеджменту, фандрейзингу, стратегічного планування тощо, юристи, економісти та бухгалтер – заходи, що підвищують їх професійну кваліфікацію. Щонайменше три рази на рік кожен працівник має змогу обрати для себе профіль потрібного навчання та прийняти у ньому участь. Так, тільки протягом 2015 року наші працівники взяли участь у наступних тренінгах та семінарах:  «Школа Axalar: я та громада»;  «Організаційна школа»;  «Базовий тренінг «Молодіжний працівник»;  «Результативные переговоры: достижение соглашения по условиям сотрудничества или спорным вопросам»;  «Комунікаційні продукти громадських організацій»;  «Розвиток управлінських навичок»;  «Професійне вигорання: причини, наслідки, боротьба»;  «Молодь і профспілки». Турбота про особистісний та професійний розвиток окремого працівника організації – надзвичайно важлива справа, оскільки не тільки дозволяє підвищувати професійний та інтелектуальний рівень співробітника, а й створює для нього комфортні умови роботи. Однак, постійний гармонійний розвиток на цьому не повинен закінчуватись, оскільки необхідно ще турбуватись й про розвиток самої організації. Так, нам надзвичайно пощастило отримати протягом 2013-2015 років гранти від Ініціативного центру «Єднання» (ІСАР Єднання) для розвитку своєї інституційної та організаційної спроможності. Завдяки таким навчанням та консультаціям експертів ми створили низку важливих документів для нашої організації. Так, ще у 2013-2014 році було розроблено та затверджено Стратегічний план розвитку, фандрейзингову стратегію та PR-стратегію організації. У 2015 році нами розроблено Положення про діяльність органів управління; Політику внутрішньої комунікації; Кадрові (посадові) інструкції для працівників організації та Політику управління персоналом). Крім того, будь який тренінг ще більше згуртовує організацію та колектив, дозволяє побачити слабкі та сильні сторони організації, проаналізувати та оцінити діяльність самої організації та напрямки, в яких потрібно рухатись, а для нових працівників та волонтерів такий тренінг є найкращою ситуацією «входження у внутрішню кухню». 21


Наші партнери Ми вдячні за підтримку нашим партнерам! Ви вірите у нас, у наші сили та у те, що ми робимо гідну та необхідну справу! Тому ми не маємо права вчиняти інакше!  Міжнародний фонд «Відродження»;  Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні;  Ініціативний центр «ІСАР Єднання»;  Волинська обласна державна адміністрація;  Управління у справах освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації;  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Волинської облдержадміністрації;  Луцька міська рада;  Волинська обласна служба зайнятості та міські й районні служби зайнятості;  Волинська обласна громадська молодіжна організація «Волинський Інститут Підтримки та розвитку Громадських Ініціатив»;  Обласна громадська організація «Волинська палата молодих підприємців та професіоналів»;  Волинська обласна громадська організація «Асоціація підтримки та розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та органів самоорганізації населення»;  Волинська обласна молодіжна громадська організація Молодіжний фонд «Наше майбутнє»;  Волинська обласна громадська організація «Асоціація розвитку туризму Волині»;  Всеукраїнська організація «Молодіжний центр працевлаштування»;  Юристи та адвокати м. Луцька;  Центри кар’єри при навчальних закладах Волинської області;  Благодійний фонд «Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк»;  Благодійний фонд «Фундація суспільних інновацій»;  Коворкінг-центр «Репортер»;  Офіси розвитку кварталів м. Луцька;  Засоби масової інформації міста Луцька та Волинської області;  та інші.

22


Ми у ЗМІ Ми активно співпрацюємо із засобами масової інформації, запрошуємо їх на наші заходи, розміщуємо прес-анонси, прес-релізи та інформаційні статті для їх ознайомлення із запланованими та здійсненими нашою організацією заходами. Інформація про наші заходи часто висвітлюється у таких інтернет мережах, як: - Ресурсний центр Гурт (http://www.gurt.org.ua); - Громадський простір (http://www.civicua.org/main/index.html). Про нас пишуть інтернет-портали новин та наступні інтернет-видання: - Волинські новини (http://www.volynnews.com), - Волинь Post (http://www.volynpost.com). - Волинська правда (pravda.lutsk.ua); - Волинський інформаційний портал (vip.volyn.ua). Ми співпрацюємо із друкованими засобами масової інформації, такими, як: «Волинь», «Віче», «Губернські відомості», «Твій вибір», «Вісник+К», «Сім'я і дім», «Хроніки Любарта», «Комунальний патруль» та інші. Нашу роботу висвітлюють також телевізійні студії: телекомпанія «Аверс» та Волинське державне телебачення. Ми активно ведемо наші соціальні сторінки у мережі Facebook: - https://www.facebook.com/profile.php?id=100007140438168 Профістарт Профістарт - https://www.facebook.com/profile.php?id=100008630886573&fref=ts. Chesne Partnerstvo

23


Зворотній зв’язок Нас можна знайти за адресою: 43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Глушець, 49, оф. 450, Тел. (0332) 785965.

Ми будемо вдячні за ваші коментарі, пропозиції та зауваження до річного звіту організації, які просимо надсилати на електронну адресу нашої організації: in.pravo.lutsk@gmail.com

24

Profile for Ресурсний Центр Осн

Звіт віп 2015  

Пропонуємо вашій увазі річний звіт діяльності ГО «Волинський Інститут Права» за 2015 рік. 2015 рік можна з впевненістю назвати успішним. Реа...

Звіт віп 2015  

Пропонуємо вашій увазі річний звіт діяльності ГО «Волинський Інститут Права» за 2015 рік. 2015 рік можна з впевненістю назвати успішним. Реа...

Profile for 032480
Advertisement