Page 1

INSTRUCKJA OBSŁUGI 01 Gallery pracuje w webGL. Jeżeli masz problem z uruchomieniem wystawy na swojej przeglądarce, tutaj znajdziesz instrukcję jak włączyć webGL dla przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Opera oraz Safari


1. Wejdź do preferencji Safari 2. Przejdź do zakładki zaawansowane i upewnij się, że pole wyboru „Pokazuj menu Programowe na pasku menu” jest zaznaczone. Jeżeli nie to zaznacz, a następnie zamknij preferencje 3. W menu Safari - Programowanie wybierz „Funkcje eksperymentalne” a następnie zaznacz „WebGPU”

1. W pasku Adres i Szukanie wpisz: about:flags 2. Wyszukaj hasła webGL i zmień ustawienie z disabled na enabled 3. Uruchom ponownie przeglądarkę


1. W pasku Adresi i Szukanie wpisz: about:config 2. Wyszukaj hasła webGL2 i zmień ustawienie podwójnym kliknięciem z false na true 3. Uruchom ponownie przeglądarkę

1. W pasku Adresi i Szukanie wpisz: about:config 2. Zaznacz „Pokazuj ustawienia zaawansowane” po lewej stronie na dole 3. Przejdź w Preferencjach do zakładki „Przeglądarka” po lewej stronie i odszukaj sekcję „System” 4. Następnie zaznacz „Zezwól na używanie dedykowanej karty graficznej komputera (wymaga ponownego uruchomienia Opery)” 5. Uruchom ponownie przeglądarkę


kontakt@01gallery.pl

Profile for 01 Gallery

01 Gallery | Instrukcja wtyczki webGL  

01 Gallery pracuje w webGL. Jeżeli masz problem z uruchomieniem wystawy na swojej przeglądarce, tutaj znajdziesz instrukcję jak włączyć webG...

01 Gallery | Instrukcja wtyczki webGL  

01 Gallery pracuje w webGL. Jeżeli masz problem z uruchomieniem wystawy na swojej przeglądarce, tutaj znajdziesz instrukcję jak włączyć webG...

Profile for 01gallery
Advertisement