Page 1

„Jacques de Molay,Welmistr rádu templárských rytírú, povolává do sluzby tyto slechtické syny: Pierre le Bar Joseph de Holecek Stepan won Herynek

Welmistr dále povolává do sluzby wsechny muze z klanu bobrú a wlk wlkú ú. Wsichni jmenowaní se na wlastní náklady dostaví do Avignonu, kde budou behem cerwence letošního roku prijmuti do rádu.


Kazdý z budoucích rytírú je powinnen si s sebou prinésti wlastní rytírský prehoz bílé barvy - vyrábí se z obdelníkowého pruhu látky , uprostred se wystrihne díra na hlawu a prední i zadní cást se sešijí od podpazí do pasu. Wepredu i wzadu je pak mozné udelat rozparek. Tento prehoz rytírský lze dobre vyrobiti z obycejného lozního prosteradla. -zároven by si kazdý mel kozený opasek vzíti, aby se mohl opásati Pokud jste plne neporozumneli obsahu tohoto dopisu, kontaktujte velitele klanu, ktereho vidate co týden to týden, aby vám vse dovysvetlil.

povolání do služby 2  

týká se bobrů, vlků a některých kursáků

povolání do služby 2  

týká se bobrů, vlků a některých kursáků